กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน กรมการจัดหางาน สายด่วน ศูนย์มิตรไมตรี 1694
หรือสายด่วน 1506 กด 2

เปิดเหมือนปกติ

15/06/2021
15/06/2021
Photos from สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี's post
14/06/2021

Photos from สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี's post

Photos from สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่'s post
14/06/2021

Photos from สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่'s post

โรงพยาบาลรามาธิบดีรับสมัครงานด่วน‼️ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ หลายอัตราคุณสมบัติ :1. วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ 2. ...
13/06/2021

โรงพยาบาลรามาธิบดี
รับสมัครงานด่วน‼️
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ หลายอัตรา

คุณสมบัติ :
1. วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
3. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือ MU GRAD TEST ไม่น้อยกว่า 36 คะแนน (หากยังไม่มี สามารถสมัครไว้ก่อน และส่งตามภายหลังได้)

➡️ สมัครงาน คลิก >>
🌐 https://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
โทร : 02-201-2585 ต่อ 146-154
FB : Rama Recruit

โรงพยาบาลรามาธิบดี
รับสมัครงานด่วน‼️
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ หลายอัตรา

คุณสมบัติ :
1. วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
3. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือ MU GRAD TEST ไม่น้อยกว่า 36 คะแนน (หากยังไม่มี สามารถสมัครไว้ก่อน และส่งตามภายหลังได้)

➡️ สมัครงาน คลิก >>
🌐 https://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
โทร : 02-201-2585 ต่อ 146-154
FB : Rama Recruit

13/06/2021

🗣 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โควิด-19 ในแคมป์คนงานก่อสร้าง

#กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สรุปตาม มติ ครม. 8 มิ.ย. 64 ดังนี้ แรงงานต่างด้าว ตาม มติ ครม. 29 ธ.ค. 63 ให้มีการขยายระยะเวลาดำเนินการยื่นแบบ บต.48 ตาม...
11/06/2021

สรุปตาม มติ ครม. 8 มิ.ย. 64 ดังนี้
แรงงานต่างด้าว ตาม มติ ครม. 29 ธ.ค. 63 ให้มีการขยายระยะเวลาดำเนินการยื่นแบบ บต.48 ตาม มติ ครม. 8 มิ.ย. 64 ดังนี้่
1. ให้จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ณ สนง.ตรวจคนเข้าเมืองให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 มิ.ย. 64
2. ให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 และ ทำประกันสุขภาพ จ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานและยื่นแบบ บต.48 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 ก.ย. 64 หากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จ จะยกเลิกใบอนุญาตทำงานทันที และถือว่าเป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง เมื่อตรวจสอบพบจะถูกดำเนินคดีทั้งนายจ้างและคนต่างด้าว ตาม พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561
3. ให้ตรวจสุขภาพ แล้วนำใบรับรองผลการตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค ยื่นในระบบออนไลน์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 ต.ค. 64
4. ให้นำแบบ บต.48 ไปปรับปรุงทะเบียนประวัติ และจัดทำบัตรชมพู ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มี.ค. 65

สรุปตาม มติ ครม. 8 มิ.ย. 64 ดังนี้
แรงงานต่างด้าว ตาม มติ ครม. 29 ธ.ค. 63 ให้มีการขยายระยะเวลาดำเนินการยื่นแบบ บต.48 ตาม มติ ครม. 8 มิ.ย. 64 ดังนี้่
1. ให้จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ณ สนง.ตรวจคนเข้าเมืองให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 มิ.ย. 64
2. ให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 และ ทำประกันสุขภาพ จ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานและยื่นแบบ บต.48 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 ก.ย. 64 หากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จ จะยกเลิกใบอนุญาตทำงานทันที และถือว่าเป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง เมื่อตรวจสอบพบจะถูกดำเนินคดีทั้งนายจ้างและคนต่างด้าว ตาม พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561
3. ให้ตรวจสุขภาพ แล้วนำใบรับรองผลการตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค ยื่นในระบบออนไลน์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 ต.ค. 64
4. ให้นำแบบ บต.48 ไปปรับปรุงทะเบียนประวัติ และจัดทำบัตรชมพู ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มี.ค. 65

Photos from สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส's post
10/06/2021

Photos from สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส's post

10/06/2021

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรีจำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส รับสมัครพนักงานช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลหนัก(ยานยนต์)

Photos from สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์'s post
10/06/2021

Photos from สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์'s post

Timeline Photos
10/06/2021

Timeline Photos

Photos from สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู's post
10/06/2021

Photos from สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู's post

10/06/2021
09/06/2021

📢บริษัท ไทยเจริญมอเตอร์เซลส์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด📢
☎สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร : 042 - 312999 ,042 - 360999

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านบึง เปิดรัยสมัครครูประจำศูนน์การเรียนชุมชน ในอำเภอบ้านบึง ผู้สนใจ ยื่...
09/06/2021

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านบึง เปิดรัยสมัครครูประจำศูนน์การเรียนชุมชน ในอำเภอบ้านบึง
ผู้สนใจ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กศน.อำเภอบ้านบึง ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2564 โทรศัพท์ 038-445595

09/06/2021

📌 งานจังหวัดหนองบัวลำภู และต่างจังหวัด (เลย หนองคาย อุดรธานี สกลนคร บึงกาฬ นครพนม)

บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาร้านค้าปลีก
คุณสมบัติ
• อายุ 20 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
• มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
• หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย FMCG หรือ ค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
• เป็นคนพื้นที่, รักงานบริการ, มนุษยสัมพันธ์ดี
• มีรถยนต์ส่วนตัว และนำมาปฏิบัติงานได้ (สามารถเบิกค่าน้ำมัน ค่าเสื่อมได้)

สมัครคลิ๊ก >>http://bit.ly/TDTNNE1

07/06/2021

กรมการจัดหางาน ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการพาคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ไปดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564

โดยแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถจองคิวได้ที่ www.immbkklabour.com

Photos from สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน's post
06/06/2021

Photos from สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน's post

06/06/2021

สำนักงานประกันสังคม ตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 7 - 26 มิ.ย.64 ซึ่งวัคซีนล็อตแรกจำนวน 1 ล้านโดส จะฉีดให้กับผู้ประกันตนที่แจ้งความประสงค์ต้องการรับวัคซีนโควิด-19 กับนายจ้าง และนายจ้างได้บันทึกลงระบบ e-service ของสำนักงานประกันสังคมตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยจัดคิวตามลำดับที่นายจ้างบันทึกลงระบบ e-service และได้ประสานนายจ้างจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เข้ารับการฉีดวัคซีนตามจุดที่สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดไว้ทั้งสิ้น 45 จุดทั่วกรุงเทพมหานคร เช่น สนามกีฬา ศูนย์เยาวชน ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน ศูนย์การค้า MBK center และตามที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของสถานประกอบการที่ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนทำงานอยู่

ในส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 สามารถลงทะเบียน ผ่านแอพพลิเคชั่นของแต่ละจังหวัด เช่น ไทยร่วมใจของกรุงเทพมหานคร ระบบลงทะเบียนในเว็บไซต์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ Wall of Chiang Mai “ก๋ำแปงเวียง" เป็นต้น

04/06/2021

📌 งานจังหวัดหนองบัวลำภู

บริษัท หนองบัวฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
รับสมัครแคชเชียร์ 1 อัตรา
📲📲สอบถามได้ที่📱📱
☎️ 098-1415441 ติดต่อฝ่ายบุคคล

Photos from สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี's post
04/06/2021

Photos from สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี's post

04/06/2021
04/06/2021

📌บริษัท โตโยต้า หนองบัวลำภู จำกัด📢
☎สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร : 042 - 313000

http://lib.doe.go.th/Default  ประกาศรับสมัคร/ผู้มีสอทธิ์สอบ/ผลสอบข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝีมื...
04/06/2021
Home Pageห้องสมุดกรมการจัดหางาน

http://lib.doe.go.th/Default ประกาศรับสมัคร/ผู้มีสอทธิ์สอบ/ผลสอบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝีมือของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ในประเทศไทย

1.  ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอความช่วย (SOS) / ศูนย์ให้คำปรึกษากรณีฉุกเฉินสำหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิค

Photos from สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี's post
02/06/2021

Photos from สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี's post

Photos from สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี's post
02/06/2021

Photos from สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี's post

Photos from Epsthailand's post
02/06/2021

Photos from Epsthailand's post

📢📢📢#รับสมัครด่วนมาก...ประจำสาขาขอนแก่นสนใจลงทะเบียนได้เลยค่ะ >>https://forms.gle/psAJN812iUMPBBNe6📲สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ...
02/06/2021

📢📢📢#รับสมัครด่วนมาก...ประจำสาขาขอนแก่นสนใจลงทะเบียนได้เลยค่ะ >>https://forms.gle/psAJN812iUMPBBNe6
📲สอบถามเพิ่มเติมติดต่อพี่จอย(ฝ่ายบุคล) โทรเล๊ยย091-8183418
หรือส่งข้อมูลชื่อและเบอร์โทรมาได้ที่ไลน์ไอดี : khawpun23jj
เพื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทันทีค่ะ‼️
#หางานขอนแก่น #ขอนแก่น #สี่แยกโนนตุ่น #ด่วนมาก #sales

📢📢📢#รับสมัครด่วนมาก...ประจำสาขาขอนแก่นสนใจลงทะเบียนได้เลยค่ะ >>https://forms.gle/psAJN812iUMPBBNe6
📲สอบถามเพิ่มเติมติดต่อพี่จอย(ฝ่ายบุคล) โทรเล๊ยย091-8183418
หรือส่งข้อมูลชื่อและเบอร์โทรมาได้ที่ไลน์ไอดี : khawpun23jj
เพื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทันทีค่ะ‼️
#หางานขอนแก่น #ขอนแก่น #สี่แยกโนนตุ่น #ด่วนมาก #sales

02/06/2021

รายชื่อคนงาน Re-entry ที่เดินทางมายื่นตรวจคัดกรองโควิดตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. 64 - 20 พ.ค.64 สถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทย แจ้งให้มารับวีซ่า ที่สถานทูตในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ขอให้น้องๆ ทุกคนเช็ครายชื่อ /วัน /เวลาที่จะมารับวีซ่า และปฏิบัติ ตามขั้นตอนที่แจ้งไว้
link : รับวีซ่า วันที่ 7 มิ.ย.64
https://drive.google.com/file/d/1eHgCKemY5u90LndNmb9gEsoa_3sgSRqK/view?usp=sharing
link : แบบฟอร์มเช็คสุขภาพ
https://drive.google.com/file/d/1SeuovRgyB5nDT2sM7JNFAqi3l5ctWEzK/view?usp=sharing

01/06/2021

สนใจสมัคร สมัครด้วยตัวเองได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ โทรศัพท์ 095-440-3365

Photos from Epsthailand's post
01/06/2021

Photos from Epsthailand's post

01/06/2021

ประชาสัมพันธ์รายชื่อคนหางานปกติ งานอุตสาหกรรม จำนวน 125 คน ให้ตรวจเช็ครายชื่อของตนเอง หากมีรายชื่อให้เช็คผลตรวจโรค(ผลตรวจโรคมีอายุ 3 เดือน) หากผลตรวจโรคหมดอายุ ให้ตรวจโรคใหม่ (ตรวจแล้วเก็บไว้เพื่อรอมายื่นประกอบการขอวีซ่า)
ส่วนวันที่ ที่จะนัดตรวจประวัติอาชญากรรมและตรวจคัดกรองโควิดฝ่าย EPS จะประกาศนัดหมายวันเวลา อีกครั้ง
Link : รายชื่องานอุตสาหกรรม
https://drive.google.com/file/d/1M6l1srthp0TfpGhux6b4ElLKuCezHa3H/view?usp=sharing
Link : รายชื่อโรงพยาบาล
https://drive.google.com/file/d/1dAutgT7eXj583BuydoI0001n0fE6LHQB/view?usp=sharing

01/06/2021

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักชาย จำนวน ๒ อัตรา และ เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักหญิง จำนวน ๑ อัตรา ตามลิงค์นี้ http://swyl.ac.th/news-detail_431_78664

ที่อยู่

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แขวง/เขตดินแดง
Bangkok
10700

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622479423

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมการจัดหางานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมการจัดหางาน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

HELLO`SORRY`THANK.THAILANDไม่หมิ่นเบื้องสูง.100ALLSIDEVERYGOOD`99รู้ไม่ครบความจริงหลายชีวิต`100TAKEWAYMOMENTSTOLYREAI.ลิขสิทธิ์อิเรกทรอนิกลิขสิทธิ์ซอฟแว(SORRYINAMEWaiiamfromnation.iforlifeandforyou100allverygoodorsogood.)ประเทศ`รักษา`คนในกฏระเบียบประเทศ`ดูแล.(อยู่กับต้นแบบ)พื้นฐานบุคคลสาธารณะต้นแบบ.พิจารณาขออนุญาตการใช้POSTFACKBOOKCHEEKINFROMTHAILANDORSTORYLIFERAELTHAILANDANDBUSINESSOFTHERMAKEINTHAILAND.THANKFACEBOOKANDOFTHERALL.และลิขสิทธิ์อาหารยาเช่นวิธีเปลี่ยนแปลงวัสถุดิบ(POTATOและข้าวโพดและข้าวและอาหารเช่นเนื้อประเภททั้งหมดชนิดทั้งหมด)แต่ต่างประเทศใช้และบันทึกกฏหมายลิขสิทธิ์เริ่มขั้นตอน(เพาะปลูกเพาะเลื้ยงและพบเจอตั้งชื่อดูแลรักษาสงวน)ขั้นตอนก่อนนำเข้าเครื่องอิเรกทรอนิก(และปัจจุบันปี2021ควบคุมใช้โดยซอฟแวและอิเรกทรอนิก)เปลี่ยนแปลงพร้อมบริโภคตัวอย่างแป้งขนมปังอาหารวัสถุดิบผสมอาหารสดอาหารสดแช่แข็ง.(THAILANDไม่หมิ่นเบื้องสูง)NameFacebookwaii zabเฟจ'namepageFacebook Pongsatorn Jinowat NicknameWaiiแพลตฟอร์มคนเดียวOnlyonehaveเลขบัตรประเทศไทย1909800610928.WEBFORBUSINESSNOHAVEDONSHAVE.
รายได้เสริมอีกหนึ่งทางเลือกค่ะ
AMC ปทุมธานี รับสมัครงานด่วน!!! *ต้องการช่าง วิศวกร ที่มีประสบการณ์ทุกสายงานมาร่วมงานจำนวนมาก* ปล. ธุรการ / การตลาด / หัวหน้าจป.วิชาชีพ / ISO ก็รับเด้อ สนใจ Scan QR Code สมัครงานได้เล๊ย 😊
หางานทำ ส ศ อท ค่ะของแถวบางใหญ่ค่ะ
1.เปิดรับสมัครช่างติดตั้งแก๊สด่วนๆจ้า 3 อัตรา *ชาย อายุ 20-35 ปี *จบวุฒิปวช-ปวส (สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) *มีประสบการณ์ด้านซ่อมรถยนต์อย่างน้อย 2ปีขึ้นไป *ถ้ามีประสบการณ์ด้านติดต้ังแก๊สจะรับพิจารณาพิเศษ *คนขยัน อดทน สู้งาน ไม่ใจร้อน ตรงต่อเวลา *เงินเดือนละ 15000 -20000 บาท *สามารถพร้อมเริ่มงานได้ทันที 2.เปิดรับสมัคร พนักงานขาย ด่วน 3 อัตร *ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี *จบวุฒิปวช-ปริญญาตรี (สาขาการขาย ,การจัดการทั่วไป,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) *มีประสบการณ์งานด้านการขายสินค้าอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป) *ถ้ามีประสบการณ์งานด้านการขายแผงโซล่าเซลล์หรือGPSติดรถยนต์จะได้รับพิจารณาพิเศษ *มีรถยนต์ส่วนตัว/พร้อมใบขับขี่ *เงินเดือน+ค่าคอมมิชช่ั่น+ค่าน้ำมัน+โทรศัพท์ *สามารถออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว *สามารถพร้อมเริ่มงานได้ทันที @สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเองที่บริษัท เอ็นจีวีพลัส(ประเทศไทย) จำกัด ซอยรามอินทรา 40 แยก 6 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.10230 โทรสอบถามได้ที่ 086-4618905 ฝ่ายบุคคล
รับพนักงานฝ่ายผลิต เพศชาย อายุ 21-37 ปี วุฒิ ป6-ม3. ค่าแรงวันละ 356 บาท บวกค่าความร้อนบวกค่าทักษะ สวัสดิการ ตามกฎหมายแรงงาน และ มีโบนัส ชุดยูนิฟร์อม รถรับส่ง เงินกู้ยืมสวัสดิการไม่มีดอกเบี้ย
ขอถามหน่อยครับทำไมแรงงานไทยในอิสราเอลที่ต้องการกลับบ้านต้องให้รอนานมากทำไมไม่เพิ่มเทียวบินกับไทยคับ[email protected]
ศูนย์นมดัชมิลล์ปทุมวันต้องการรับสมัครตัวแทนจำหน่ายนมดัชมิลล์อายุ 18 ปีขึ้นไปสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ขับรถพ่วงข้างได้มีใบขับขี่
รับสมัครแม่บ้านประจำรีสอร์ท 1 ตำแหน่ง ที่ I’m Fine Resort Khaokho (แอมฟายรีสอร์ทเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์) หน้าที่ทำความสะอาดทั่วไป ดูแลลูกค้า ดูแลที่พัก มีที่พักให้ อายุ 28-50 ปี ติดต่อคุณติ๋ม 086-315-0335 หรือ โทร Line ID : tim0863150335 (*** ติดต่อคุณติ๋ม โดยตรง******) ตำแหน่งสถานที่ Resort อยู่ติดกับ The sense Resort ด้านบน แผนที่ https://iamfinekk.wordpress.com/map-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87/
📣 #บอกงานได้บุญ ท่านใดที่ตกงาน ข า ด ราย ได้ 💸 คุณมีทาง รอด แล้ว😍 บริษัท การ์ดฟอร์ซ #Guardforce (ประเทศไทย) เปิดรับสมัคร พนง. รปภ. #จำนวนมาก 📌 ทั่วประเทศ ทั้ง ช. และ ญ ค่าแรง 500 -552 บ./วัน เฉลี่ย รับ 15,000- 17,000 บ./ เดือน ประจำหน่วยงาน กทม. และ ปริมณฑล เช่น ลาดกระบัง กิ่งแก้ว ร่มเกล้า บางพลี บางนา - บางประกง 🚏 คุณสมบัติ ช. 🙋🏻‍♂️ อายุ 18-50 ปี สูง 165 ซ.ม. ญ. 🙋🏻‍♀️ อายุ 18-45 ปี (บุคลิกดี ) #ชุดเครื่องแบบฟรี ❗️ #เปิดสมุดบัญชีให้ฟรี❗️ #ที่พักฟรี ❗️ #ข้าวฟรี❗️ #สมัครให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย❗️ รับทันที 672 บ. หากอบรมครบ 2 วัน และ ทำงาน ครบ 6 เดือน ❗️เบิกล่วงหน้าได้ 1,000บ/อาทิตย์ สนใจสอบถาม ❗️คุณชัยรัฐ จนท. โดยตรง 064-8501985 ID ไลน์ 091-8821188 ได้ตลอด นะค่ะ 🙏🏻☺️
บริษัท ลาเวนซ์ แคปติเวท จำกัด 94/9 ม.3 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 เป็นบริษัท ฯ ขายสินค้าอ่างอาบน้ำ อ่างล้างหน้า และ ตู้เฟอร์นิเจอร์ แบรนด์ LAVENZ ตำแหน่ง R&D อัตราจ้าง ตามตกลง คุณสมบัติ เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์/ อินทิเรีย มีมนุษย์สัมพันธ์ / บุคคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบสูง มีความอดทน รักในงานออกแบบ ถ้ามีประสบการณ์ด้านเฟอร์นิเจอร์หรือสุขภัณฑ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ หน้าที่และความรับผิดชอบ 1.ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อ่างอาบน้ำ อ่างล้างหน้า ตู้เฟอร์นิเจอร์ Brand LAVENZ 2.ออกแบบโดยใช้โปรแกรม AUTOCAD 3D SKETUP ได้ 3.ขึ้นโมเดล 3D จาก DRAWING 4.RENDER ภาพจากงานจากโมเดล สวัสดิการ 1.ประกันสังคม 2.ประกันอุบัติเหตุ 3.เบี้ยขยัน 4.ปรับเงินเดือน 5.โบนัสประจำปี 6.ท่องเที่ยวประจำปี ติดต่อ ธนพัฒน์ 063 464 6087 [email protected]