กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ
(4)

เปิดเหมือนปกติ

📣 วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น.ขอเชิญรับฟังรายการ "พินิจด้วยรักพิทักษ์ด้วยใจ" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน “ค...
08/10/2020

📣 วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ขอเชิญรับฟังรายการ "พินิจด้วยรักพิทักษ์ด้วยใจ"

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน “คนรักยุติธรรม” FM 107.25 MHz โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ

📻กับประเด็นที่น่าสนใจ : “The Choice เกมทางเลือก-ทางรอด”

🔺พบกับแขกรับเชิญพิเศษ : นายสุนทร เผือกพงษ์ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

🔺ดำเนินรายการโดย คุณกฤชภัทร คงหฤทัยธรรม

**อย่าลืมร่วมรับฟังไปพร้อมกันนะคะ**

#พินิจด้วยรักพิทักษ์ด้วยใจ
#กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

07/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ สร้างป่า สร้างชีวีต ]
.
โครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศสร้างความชื้นสัมพัทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการฝนหลวง ถือได้ว่าเป็นโครงการหนึ่งในการสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งทุกฝ่ายในคุณค่าของป่าต้นน้ำและน้อมนำแนวพระราชดำริไปเป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรักษาระบบนิเวศป่าไม้ และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในการสร้างความขึ้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพิ่มโอกาสการเกิดฝน เพื่อการปฏิบัติการฝนหลวงประสบผลสัมฤทธิ์เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าในการดำรงชีวิตและการใช้ประโยชน์สำหรับชุมชนต่อไป

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จิตอาสา 904 จึงน้อมสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อดับทุกข์ร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ของประชาชน ให้มีรอยยิ้ม มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อปวงราษฎร ของพระองค์

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#โปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ

07/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

วันนี้ยายเมี้ยนหมากกระจาย จะพาไปดู “คนบ้าปลูกต้นไม้”
ลุงศักดิ์และครูชุติมา ชาวบ้านวังตอยาง จ.อุทัยธานี เดินตามพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ทำไร่นาสวนผสม ด้วยการ “เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ ทำทีละอย่าง” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มจากปลูกต้นไม้ และ ทำเป็นโคก หนอง นา ทำให้สามารถมีชีวิตได้อย่างไม่มีปัญหาในยุคโควิด 19

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
07/10/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 ความสุขของการได้เป็นผู้ให้ 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
[ ✨ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 5/63 💛💜 ]
.
[ อบรมจำนวน 6 สัปดาห์
10 พฤศจิกายน 63 - 29 ธันวาคม 63 ]
.
ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ลิงค์
https://jitarsa.school/main_5-63

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

07/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

📊 เพราะการขาดทุนคือกำไร จิตอาสา 904 HERO ผู้ปิดทองหลังพระ

[ ✨ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 5/63 💛💜 ]
.
[ อบรมจำนวน 6 สัปดาห์
10 พฤศจิกายน 63 - 29 ธันวาคม 63 ]
.
ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ลิงค์
https://jitarsa.school/main_5-63

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

07/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ✨ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 5/63 💛💜 ]
.
[ อบรมจำนวน 6 สัปดาห์
10 พฤศจิกายน 63 - 29 ธันวาคม 63 ]
.
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ตุลาคม 63
.
ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ลิงค์
https://jitarsa.school/main_5-63
.
แค่ได้เห็นรอยยิ้มที่มีความสุขของประชาชน พวกเราจิตอาสา 904 ก็หายเหนื่อย และพร้อมที่จะทำหน้าที่อันเสียสละนี้ต่อไป เพราะพวกเราคือ “จิตอาสา 904 ผู้ปิดทองหลังพระ.... เพื่อประชาชน”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดท...
07/10/2020

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมด้วย พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ ร่วมเปิดและส่งมอบอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจากนางสุจิตรา จึงสำราญพงศ์ รองประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ศาลมีคำสั่งให้ควบคุมตัวระหว่างการพิจารณาของศาลได้ฝึกวิชาชีพ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้หลังจากได้รับการปล่อยตัวและไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ ตลอดจนเพื่อให้สถานพินิจฯ จ.นครปฐม มีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมบำบัดแก้ไขฟื้นฟูอย่างเพียงพอ สร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ ความภาคภูมิใจ ความมีคุณค่าให้แก่เด็กและเยาวชนในการสร้างผลงานกับการฝึกวิชาชีพต่อไป
ในการนี้นางนลินนาถ ไกรนรา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 2 ราชบุรี พร้อมด้วยนายประเสริฐ สงขาว ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จ.นครปฐม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ตลอดจนประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด สโมสรโรตารีนครปฐม และดอนตูม เข้าร่วมพิธีด้วย ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ สถานพินิจแลคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครปฐม ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

📌  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เผยผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนที่เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรม ⚖️ ป...
06/10/2020

📌 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เผยผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนที่เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรม ⚖️ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยได้ขับเคลื่อน 2 โครงการ ได้แก่

1. โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนตามผลการจำแนก 💒
"ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา"
ดำเนินการคัดกรองเด็กและเยาวชนในสถานควบคุมที่เป็นผู้ใช้ ผู้เสพและผู้ติด และบำบัด จำนวน 2,893 ราย ตลอดจนติดตามผู้ผ่านการบำบัด และให้ความช่วยเหลือ ด้านการศึกษา จำนวน 315 ราย ฝึกอาชีพ จำนวน 293 ราย และส่งต่อเข้ารับการรักษาโรคทางกาย/จิตเวช จำนวน 50 ราย

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดนตรี สำหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดประจำปี 2563 ⚽️🏓🏸🎸🎤🥁
"ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา"
(1) จัดสรรเงินงบประมาณให้ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 18 แห่ง เพื่อดำเนินการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรทางด้านกีฬาและดนตรีเป็นวิชาชีพระยะสั้น 80 ชั่วโมง 2 หน่วยกิต และหลักสูตรวิชาเลือกด้านกีฬาในระบบการศึกษาหลักสูตร กศน.ประกอบด้วย 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส และเซปักตะกร้อ โดยมีเด็กและเยาวชนเข้ารับการเรียนการสอน จำนวนทั้งสิ้น 776 คน และมีผลการสอบผ่านร้อยละ 80 (หมายเหตุ เข้าเรียน 100 คน สอบผ่าน 80 คน หรือผลคะแนนการเรียนเต็ม 100 ทุกคนทำได้เกินร้อยละ80) (ผลการสอบ ได้คะแนนร้อยละ 80)
(2) มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่กรมพินิจฯ จัดขึ้น จำนวน 776 คน และมีเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักกีฬากับสโมสรต่างๆ จำนวน 19 คน ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ช่วยกรรมการตัดสินในการแข่งขันกีฬา จำนวน 32 คน
(3) ผลการเรียนการสอนด้านดนตรีจำนวนทั้งสิ้น 206 คน

🎯 "ก้าวต่อไป" ของการสานต่อ 2 โครงการนี้ ในปี พ.ศ. 2564 เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

1. โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนตามผลการจำแนก
แนวทางการดำเนินการต่อไป 💁💁‍♀️🌅
- คัดกรองปัญหาการใช้ยา/สารเสพติด ของเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่สถานควบคุม เพื่อให้การบำบัดฟื้นฟูตรงตามสภาพปัญหาการใช้ยา/สารเสพติด
- พัฒนาหน่วยบำบัดให้เข้าสู่คุณภาพการบำบัดยาเสพติดในระบบต้องโทษ
- ติดตามเด็กและเยาวชนที่ผ่านการบำบัด เพื่อให้การดูแลและช่วยเหลือตามความจำเป็น

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดนตรี สำหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดประจำปี 2563 ⛹️🧑‍🎤
"แนวทางการดำเนินการต่อไป"
- ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมกีฬาและดนตรีเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด ในสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึก จำนวน 18 แห่ง ประกอบด้วย
- การแข่งขันฟุตซอล “เป็นหนึ่งด้วยกีฬาไม่พึ่งพายาเสพติด” (จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอล) ให้กับศูนย์ฝึกและอบรมฯ จำนวน 17 แห่ง และสถานพินิจฯ จำนวน 34 แห่ง
- การแข่งขันเทเบิลเทนนิส “เป็นหนึ่งด้วยกีฬาไม่พึ่งพายาเสพติด” ให้กับศูนย์ฝึกและอบรมฯ จำนวน 18 แห่ง และสถานพินิจฯ จำนวน 51 แห่ง
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนในสถานที่ควบคุม จำนวน 850 คน

⛔️ ทั้งนี้ สถิติเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลควบคุมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีจำนวนทั้งสิ้น 6,061 คน เป็นชาย 5,597 คน และหญิง 464 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2563)

🔖  คอลัมน์ “คนยุติธรรม” ในวารสารยุติธรรม ฉบับที่ 3 ประจำ ปี 2563 📰     🤝 นำเสนอเรื่องราวความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคโนโ...
05/10/2020

🔖 คอลัมน์ “คนยุติธรรม” ในวารสารยุติธรรม ฉบับที่ 3 ประจำ ปี 2563 📰

🤝 นำเสนอเรื่องราวความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ วิทยาลัยในเครือบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และกระทรวงยุติธรรม ⚖️ โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ก้าวพลาด ได้กลับมาแสวงหาความรู้และฝึกฝนพัฒนาตัวเองให้พร้อมออกไปสู่โลกกว้างอีกครั้ง 🥳

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน's cover photo
05/10/2020

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน's cover photo

📣 สารพินิจ ฉบับที่ 3 มาแล้ว......สำหรับสารพินิจ ในฉบับนี้ เป็นฉบับสุดท้ายของปีงบประมาณ 2563 ซึ่งยังคงมีเนื้อหาที่น่าสนใจ...
05/10/2020

📣 สารพินิจ ฉบับที่ 3 มาแล้ว......

สำหรับสารพินิจ ในฉบับนี้ เป็นฉบับสุดท้ายของปีงบประมาณ 2563 ซึ่งยังคงมีเนื้อหาที่น่าสนใจ ทั้งเนื้อหาในงานวิชาการ โครงต่างๆที่กรมพินิจฯ ดำเนินการ เกร็ดความรู้ในเรื่องของเด็กและเยาวชน ข้อควรปฏิบัติของคนทำงานในเรื่องของวินัย เรื่องราวของจิตอาสา ปกิณกะต่างๆ สินค้าสวัสดิการและผลิตภัณฑ์ DJOP และอื่นๆ อีกมากมาย

โดยสามารถติดตามได้ทาง 👇👇
🖥 เว็บไซด์กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน:http://www.djop.go.th/Djop/images/vr63-3.pdf

และเตรียมพบกับวารสาร "สารพินิจ" ปี 19 ประจำปีงบประมาณ 2564 เร็วๆนี้ 😀

#พินิจด้วยรักพิทักษ์ด้วยใจ
#กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน #DJOP

03/10/2020
news.ch7.com

📌 สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์
รายงานพิเศษ : ก้าวใหม่ของเยาวชนบ้านมุทิตา

ลิงค์สกู๊ปข่าวน้องๆ บ้านมุทิตาค่ะ

https://news.ch7.com/detail/438531

02/10/2020
วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัด "โครงการวันคล้ายวันสถาปนากรมพินิจและคุ้มครองเด็ก...
02/10/2020

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัด "โครงการวันคล้ายวันสถาปนากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครบรอบ 18 ปี" โดยมี พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองอธิบดีฯ ทั้ง 3 ท่าน ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ร่วมงานด้วย โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและคณะ ผู้บริหารจากกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ นางชูจิรา กองแก้ว อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายธวัชชัย ไทยเขียว อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายอภิชาต จารุศิริ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม ตลอดจนอธิบดีกรมคุมประพฤติ, กรมบังคับคดี, กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, กรมสอบสวนคดีพิเศษ, กรมราชทัณฑ์, สำนักงาน ป.ป.ท., กรมบัญชีกลาง, สำนักงาน ป.ป.ส. และสกธ. ร่วมแสดงความยินดีพร้อมทั้งมอบเงินบริจาคสมทบกองทุนสวัสดิการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ในการนี้ กรมพินิจฯ ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และการบรรยายธรรม โดยพระวัดชลประทานรังสฤษดิ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โครงการดังกล่าวจัดโดยสำนักงานเลขานุการกรม ณ บริเวณห้องประชุมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (พินิจ 1) ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัด "โครงการวันคล้ายวันสถาปนากรมพินิจและคุ้มครองเด็ก...
02/10/2020

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัด "โครงการวันคล้ายวันสถาปนากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครบรอบ 18 ปี" โดยมี พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองอธิบดีฯ ทั้ง 3 ท่าน ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ร่วมงานด้วย โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและคณะ ผู้บริหารจากกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ นางชูจิรา กองแก้ว อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายธวัชชัย ไทยเขียว อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายอภิชาต จารุศิริ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม ตลอดจนอธิบดีกรมคุมประพฤติ, กรมบังคับคดี, กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, กรมสอบสวนคดีพิเศษ, กรมราชทัณฑ์, สำนักงาน ป.ป.ท., กรมบัญชีกลาง, สำนักงาน ป.ป.ส. และสกธ. ร่วมแสดงความยินดีพร้อมทั้งมอบเงินบริจาคสมทบกองทุนสวัสดิการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ในการนี้ กรมพินิจฯ ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และการบรรยายธรรม โดยพระวัดชลประทานรังสฤษดิ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โครงการดังกล่าวจัดโดยสำนักงานเลขานุการกรม ณ บริเวณห้องประชุมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (พินิจ 1) ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

01/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ เบิกฟ้าแห่งสยาม
อยุธยายศล่มแล้ว ลอยสวรรค์ ลงฤา
สิงหาสน์ปรางค์รัตน์บรร- เจิดหล้า
บุญเพรงพระหากสรรค์ ศาสน์รุ่ง เรืองแฮ
บุญเพรงพระหากสรรค์ ฝึกฟื้นใจเมือง ]
.
ความพรรณนา โคลงนิราศนรินทร์ บ่งบอกให้รู้ว่า พระราชกรณียกิจอันสำคัญยิ่ง ในการสร้างกรุงเทพมหานครให้เจริญรุ่งเรือง เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนั้น ได้สำเร็จลุล่วงโดยบริบูรณ์แล้ว ทั้งในส่วนที่เป็นถาวรวัตถุสถานและความมั่นคงทางจิตใจของอาณาประชาราษฎร

----------------

⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

01/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

" ประวัติศาสตร์ชาติไทย ยังมีอีกหลายๆอย่างที่น่าสนใจอีกมาก ทั้งศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม ประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และเรื่องราวของบรรพบุรุษที่ได้สรรสร้างแผ่นดินให้เรามีที่อยู่อาศัยจนถึงทุกวันนี้
.
พี่ๆ จิตอาสา 904 จะพาน้องๆทุกคนไปชมเรื่องราวในอดีตกันต่อ ไปด้วยกันเลย"

01/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

"...หลักสําคัญว่า ต้องมีน้ำ น้ำบริโภคและน้ำใช้ น้ำเพื่อการเพราะปลูก เพราะชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำ คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้า คนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้..."
พระราชดำรัสพระราชทานเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ 2539 ณ พระราชตำหนักจิตรลดาโหฐาน แสดงการตระหนักถึงความสำคัญของน้ำต่อความอยู่รอดของชีวิต ทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ โดยเหตุที่น้ำเป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ถ้าไม่มีน้ำ ชีวิตก็ไม่สามารถอยู่รอดได้
เคยสงสัยกันไหมครับว่า ทำไมประเทศไทยทั้งที่มีปริมาณน้ำฝนจำนวนมาก แต่ก็ยังต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งซ้ำซากอยู่ทุกปี วันนี้ “อ.ยักษ์” ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร วิทยากร รร.จิตอาสาพระราชทาน จะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้ทุกคนได้ทราบกันครับ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
01/10/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 ไม่มีสิ่งใดอยู่สูงกว่าพยายาม 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

01/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR ]
.
ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เสียชีวิต ซึ่งอาจเกิดจากการเป็นโรคหัวใจ, ออกกำลังกายมากเกินไป,ตกใจหรือเสียใจกะทันหัน, จากการสูญเสียเลือดมาก, เลือดมาเลี้ยงหัวใจไม่ทัน, ทางเดินหายใจอุดกั้น รวมทั้งอาจเกิดจากการได้รับยาเกินขนาดหรือแพ้ยา ซึ่งจากสถิติการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันทั่วโลก มีถึงชั่วโมงละ 6 คน
.
เพื่อให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน จิตอาสา 904 ทุกคน จะต้องผ่านการฝึกการช่วยเหลือชีวิตขั้นต้น หรือ CPR และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ เพราะโอกาสที่จะรอดจากการเสียชีวิต แม้เสี้ยววินาทีเดียวก็มีความหมาย

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#CPR #การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

01/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

บ้านเป็นสถานที่สร้างความสุข เป็นโรงเรียนหลังแรกของเด็กๆ เป็นที่สร้างความผ่อนคลาย และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในครอบครัว บ้านควรเป็นสถานที่แห่งความอบอุ่น เป็นที่ที่ทำให้คนในครอบครัวนึกถึง และอุ่นใจที่ได้อยู่ และเป็นแหล่งพักพิงที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยมากที่สุด

จิตอาสา 904 เล็งเห็นถึงความสำคัญและปัญหาของครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ประสบปัญหาจากสภาพสภาวะการในโลกปัจจุบัน และให้ความสําคัญในสถาบันครอบครัว จึงเข้าเติมในสิ่งที่ขาด เพียงเพื่อหวังว่าจะมีบ้านที่สมบูรณ์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คนในครอบครัวมีความสุขในการดำเนินชีวิต และเป็นรากฐานที่สำคัญให้ประชาชนของประเทศชาติ

#จิตอาสา904
#จิตอาสาพระราชทาน

ที่อยู่

สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
Bangkok
10210

เบอร์โทรศัพท์

021438473

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด