ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลจิตอาสา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลจิตอาสา ให้ความรู้ วิเคราะห์ และสรุปลักษณะอากาศ รวมทั้งพยากรณ์คลื่น ลม ข่าวอากาศ
(169)

เปิดเหมือนปกติ

26/12/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

25/12/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

24/12/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 20.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 20.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

24/12/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

23/12/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

22/12/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 20.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 20.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

21/12/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

20/12/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

19/12/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

18/12/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

17/12/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 21.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 21.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

17/12/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

16/12/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 20.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 20.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

16/12/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

15/12/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

14/12/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

13/12/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

12/12/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

11/12/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

10/12/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

09/12/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

08/12/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

07/12/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

06/12/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

05/12/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

04/12/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

03/12/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

02/12/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

01/12/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

30/11/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

29/11/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

28/11/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

27/11/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

26/11/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

25/11/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

ที่อยู่

Sukhumvit Rd, Bangna
Bangkok
10260

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลจิตอาสาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลจิตอาสา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอบคุณมากครับ
ผมติดตามไม่ใด้เลยครับ
ให้ความรู้ดีมากผมดูทุกวันครับ
สวัสดีครับอาจารย์
ประชาชนต้องดูมีประโยชน์ ในศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลจิ
ปทุมธานี,คลองหลวง มีแสงแดด
ขนส่งตาคลีตกหนักครับอาจารย์ตามที่บอกไว้เลยครับ
ดูทุกวันครับ....แต่ว่าคนเรียนนอ้ย...ไม่อยากโพสต์คับ
สวัสดีวันหยุดแต่ไม่ได้ครับอาจารย์​วันนี้มาช่วยที่บ้านสูบน้ำใส่ข้าวใส่ปุ๋ยครับ​ เวลา11:10 น.​แดดดีและมีเมฆ​ อากาศร้อนอบอ่าวครับ
ชมคลิปตลอดจ้าตอนนี้เถินลำปาง มีเมฆมาก ร้อบอบอ้าวมาหลายวันหวังจะได้น้ำฝนในนาข้าวจ้า
สนใจเรื่องดินฟ้าอากาศมากค่ะ เพราะทำเกษตรกรรมปลูกป่าและผลไม้ ปีนี้แห้งแล้งมาก อยู่ฝั่งตะวันตกของจ.ลำพูน ฝนน้อยมาก ตั้งแต่ ต้นพย.62 ถึง 1 พ.ค.63 มีฝนห่าเดียวไม่ถึง10มิล 10 พ.ค. อีก 10+มิลนิดหน่อย และเพิ่งมาได้ฝนเกิน 1 ชม. 60-70 มิล เมื่อ 4 มิย.ที่ผ่านมานี้เท่านั้นค่ะ
อ.เชียรใหญ่​ จ.นครศรีธรรมราช​ วันนี้10.40 น.ท้ิงฟ้าแจ่มใส่​ เมื่อวานตอนเย็น​มีฝนตกหนักเวลา16.30น.-17.00น.