ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลจิตอาสา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลจิตอาสา ให้ความรู้ วิเคราะห์ และสรุปลักษณะอากาศ รวมทั้งพยากรณ์คลื่น ลม ข่าวอากาศ
(67)

เปิดเหมือนปกติ

20/11/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

19/11/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

18/11/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

17/11/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

16/11/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

15/11/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

14/11/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

13/11/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

12/11/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

11/11/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

10/11/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

09/11/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

08/11/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

07/11/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

06/11/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

05/11/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

04/11/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 20.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 20.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

04/11/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

03/11/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

02/11/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

01/11/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

31/10/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

30/10/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

29/10/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

28/10/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 20.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 20.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

28/10/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

27/10/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 20.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 20.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

27/10/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

26/10/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 20.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 20.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

26/10/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

25/10/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

24/10/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

23/10/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 20.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 20.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

23/10/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

22/10/2020
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

ที่อยู่

Sukhumvit Rd, Bangna
Bangkok
10260

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลจิตอาสาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลจิตอาสา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ให้ความรู้ดีมากผมดูทุกวันครับ
สวัสดีครับอาจารย์
ประชาชนต้องดูมีประโยชน์ ในศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลจิ
ปทุมธานี,คลองหลวง มีแสงแดด
ขนส่งตาคลีตกหนักครับอาจารย์ตามที่บอกไว้เลยครับ
ดูทุกวันครับ....แต่ว่าคนเรียนนอ้ย...ไม่อยากโพสต์คับ
สวัสดีวันหยุดแต่ไม่ได้ครับอาจารย์​วันนี้มาช่วยที่บ้านสูบน้ำใส่ข้าวใส่ปุ๋ยครับ​ เวลา11:10 น.​แดดดีและมีเมฆ​ อากาศร้อนอบอ่าวครับ
ชมคลิปตลอดจ้าตอนนี้เถินลำปาง มีเมฆมาก ร้อบอบอ้าวมาหลายวันหวังจะได้น้ำฝนในนาข้าวจ้า
สนใจเรื่องดินฟ้าอากาศมากค่ะ เพราะทำเกษตรกรรมปลูกป่าและผลไม้ ปีนี้แห้งแล้งมาก อยู่ฝั่งตะวันตกของจ.ลำพูน ฝนน้อยมาก ตั้งแต่ ต้นพย.62 ถึง 1 พ.ค.63 มีฝนห่าเดียวไม่ถึง10มิล 10 พ.ค. อีก 10+มิลนิดหน่อย และเพิ่งมาได้ฝนเกิน 1 ชม. 60-70 มิล เมื่อ 4 มิย.ที่ผ่านมานี้เท่านั้นค่ะ
อ.เชียรใหญ่​ จ.นครศรีธรรมราช​ วันนี้10.40 น.ท้ิงฟ้าแจ่มใส่​ เมื่อวานตอนเย็น​มีฝนตกหนักเวลา16.30น.-17.00น.
สวัสดีครับท่านอาจารย์และทีมงานทุกท่าน อำเภอบำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ อากาศเย็นมากครับผม