กรมธุรกิจพลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน หน่วยงานราชการ
(2)

เปิดเหมือนปกติ

18/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ความรู้สึก คำขอบคุณ และความรู้ ที่ได้จากฟาร์มตัวอย่างฯ ตอนที่ 14]
.
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ หลายคนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มาใช้สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว

#ฟาร์มตัวอย่าง
#Covid19

[ ความรู้สึก คำขอบคุณ และความรู้ ที่ได้จากฟาร์มตัวอย่างฯ ตอนที่ 14]
.
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ หลายคนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มาใช้สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว

#ฟาร์มตัวอย่าง
#Covid19

18/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[คนกับช้างป่าอยู่ร่วมกันได้ แค่เข้าใจและพัฒนาแหล่งอาหาร]
.
ช้างป่าควรอยู่ในป่า เพียงต้องทำให้ป่านั้น
มีสารอาหารเพียงพอ คือการสร้างอาหารให้ช้างป่า
กระจายให้ทั่วป่า
ต้องให้ความปลอดภัยกับช้างป่าที่ออกมาชายป่า

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

[คนกับช้างป่าอยู่ร่วมกันได้ แค่เข้าใจและพัฒนาแหล่งอาหาร]
.
ช้างป่าควรอยู่ในป่า เพียงต้องทำให้ป่านั้น
มีสารอาหารเพียงพอ คือการสร้างอาหารให้ช้างป่า
กระจายให้ทั่วป่า
ต้องให้ความปลอดภัยกับช้างป่าที่ออกมาชายป่า

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

[ จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน ].ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหล...
18/09/2020

[ จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

[ จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

18/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 10 พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการต่างประเทศเพื่อความมั่นคงและสันติสุข ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

[ ตอนที่ 10 พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการต่างประเทศเพื่อความมั่นคงและสันติสุข ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

พิธีรับมอบใบรับรอง มาตรฐาน ISO/IEC 27001 (มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ) และมาตรฐาน ISO/IEC 20000 (มาตรฐานการให้บ...
18/09/2020

พิธีรับมอบใบรับรอง มาตรฐาน ISO/IEC 27001 (มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ) และมาตรฐาน ISO/IEC 20000 (มาตรฐานการให้บริการทางด้านระบบสารสนเทศ)
วันที่ 18 กันยายน 2563
นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน รับมอบใบรับรองฯและกล่าวแสดงความยินดี ในพิธีรับมอบใบรับรอง มาตรฐาน ISO/IEC 27001 (มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ) และมาตรฐาน ISO/IEC 20000 Version 2018 (มาตรฐานการให้บริการทางด้านระบบสารสนเทศ) จากบริษัท บูโรเวอร์ริตัส เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
โดยนายถวัลย์ ธนกิจเจริญพัฒน์ รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ในฐานะ CIO กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และ นางสาวนัฏกร เรืองศิลปานันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร กล่าวถึงความเป็นมาของมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของกรมธุรกิจพลังงาน
โดยมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ISO/IEC 27001 กรมธุรกิจพลังงานได้รับใบรับรองต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 12 และ มาตรฐานการให้บริการทางด้านระบบสารสนเทศ ISO/IEC 20000 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการให้บริการทางด้านระบบสารสนเทศ ในปีนี้เป็น Version 2018 กรมธุรกิจพลังงานได้รับใบรับรองต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 7
ในพิธีนี้มีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท บูโรเวอร์ริตัส เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร B เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

18/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

เด็กในวัยที่กำลังเติบโตไม่ควรจะต้องมานั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวัน การที่อยู่ในวัยเรียนรู้เขาควรได้รับโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนกับครูอาจารย์ ในสภาวะที่ไม่มีโรคระบาดที่เป็นภัยคุกคามต่อเด็ก โรงเรียนจะต้องทำหน้าที่สอนเด็ก ไม่ใช่พ่อเเม่ที่ต้องหยุดงานนั่งประกบลูกหลานอยู่ที่บ้าน
.
เพื่อให้มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียน จิตอาสา 904 ในพื้นที่ต่างๆ จึงร่วมมือกันสร้างสภาวะที่ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ให้กับโรงเรียน เพราะทุกนาทีที่เด็กขาดเรียนไป ย่อมก่อให้เกิดผลเสียต่อประเทศชาติ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

เด็กในวัยที่กำลังเติบโตไม่ควรจะต้องมานั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวัน การที่อยู่ในวัยเรียนรู้เขาควรได้รับโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนกับครูอาจารย์ ในสภาวะที่ไม่มีโรคระบาดที่เป็นภัยคุกคามต่อเด็ก โรงเรียนจะต้องทำหน้าที่สอนเด็ก ไม่ใช่พ่อเเม่ที่ต้องหยุดงานนั่งประกบลูกหลานอยู่ที่บ้าน
.
เพื่อให้มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียน จิตอาสา 904 ในพื้นที่ต่างๆ จึงร่วมมือกันสร้างสภาวะที่ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ให้กับโรงเรียน เพราะทุกนาทีที่เด็กขาดเรียนไป ย่อมก่อให้เกิดผลเสียต่อประเทศชาติ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

17/09/2020
2475 Untold History : ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า EP.4 คืนก่อนวันปฏิวัติ

2475 Untold History : ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า EP.4 คืนก่อนวันปฏิวัติ

ค่ำคืนก่อนวันเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะปฏิวัติ ทุกสิ่งทุกอย่างถูกดำเนินการอย่างเร่งรีบ ทั้งการปล่อยข่....

17/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

"จิตอาสาต้านภัยแล้งสานฝันให้เป็นจริง"
.
๔ เดือน พลิกชีวิต จากแล้ง สู่ รอด พลิกฟื้นผืนป่า อย่างยั่งยืน สำหรับป้าแสวง ภูมี เกษตรกร ผู้ใช้เส้นทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนวันนี้ได้พบกับความสุข มีความหวัง ได้ใช้ชีวิตแบบพอเพียง พอมี พอกิน พอใช้ และยังสามารถเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้อีกด้วย

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

17/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ฝนหลวง ชุ่มฟ้า ฉ่ำดิน ]
.
โครงการฝนหลวง เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพื่อสร้าง ฝนเทียมสำหรับบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการเกษตร ของประชาชน
.
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จิตอาสา 904 จึงน้อมสืบสานพระราชปณิธานฝนหลวง เพื่อดับทุกข์ร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ของประชาชน ให้มีรอยยิ้ม มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังที่พระองค์ทรงมุ่งหวังมาโดยตลอด และทรงงานมากว่า 70 ปี เพื่อปวงราษฎร ของพระองค์

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#ฝนหลวง

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
17/09/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

17/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ เด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า โรงเรียนคือสถาบันการศึกษาที่จะหล่อหลอมเด็กๆ ให้มีความรู้ มีความสามารถ เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ ]
.
ยังคงมีโรงเรียนหลายแห่งทั่วประเทศ ที่ขาดความสมบูรณ์ในเรื่องของสถานที่ อุปกรณ์ และบุคลากร อันเป็นส่วนประกอบในภาพรวมของสถานศึกษา ที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ มีสภาพแวดล้อมการศึกษาที่เหมาะสม
.
จิตอาสา 904 เล็งเห็นถึงความสำคัญและปัญหาของสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศที่ขาดเหลือบางสิ่งบางอย่าง เพื่อช่วยเหลือและเติมในสิ่งที่ขาด เพียงเพื่อหวังและตั้งใจให้เด็กๆ เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และช่วยกันพัฒนาผลักดันให้ประเทศมีความเจริญและมั่นคงต่อไป

#จิตอาสาพระราชทาน

17/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

แท้จริงพื้นฐานของคนไทย เป็นคนมีระเบียบเรียบร้อยรักษาความสะอาด ร่วมด้วยช่วยกันในการทำความดี จึงขอเชิญ เพื่อนพี่น้อง มาร่วมกัน ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา เพื่อให้เมืองไทย น่าอยู่ และ มีความสุขทั่วหน้ากัน

#จิตอาสาพระราชทาน

16/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

"จิตอาสาต้านภัยแล้งสานฝันให้เป็นจริง"
.
ป้าแสวง ภูมี ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา เป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องเผชิญกับภัยแล้งซ้ำซาก จนเกือบจะสิ้นหวัง เมื่อมาได้รู้จักกับเกษตรทฤษฎีใหม่ ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากชีวิตที่เกือบจะสิ้นหวัง กลับมาทำให้มีแรงใจสู้อีกครั้ง เพื่อให้ได้พบกับความสุขที่ยั่งยืน ตลอดไป"

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

16/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

จิตอาสาปลูกป่า บริเวณพื้นที่ราชพัสดุ บ้านโป่งกก ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ร่วมอรงร่วมใจ พลิกฟื้นผืนป่า คืนความเขียวชอุ่มให้ชุมชน ปลูกต้นไม้คนละต้น เพื่อเป็นป่าชุมชนให้ลูกหลาน

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
16/09/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ร่วมทำดี พัฒนาพื้นที่ ให้ชุมชน ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

16/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 9 พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการทหารและการบินเพื่อความมั่นคงของชาติ ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

ศึกษาดูงาน การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระรา...
16/09/2020

ศึกษาดูงาน การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี
วันที่ 15 กันยายน 2563 ภาคบ่าย
กรมธุรกิจพลังงาน จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เรื่อง การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเป็นเครื่องมือต้านทุจริต ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ เข้าร่วมศึกษาดูงาน ประมาณ 50 คน
กิจกรรมต่างๆประกอบด้วย การรับฟังบรรยายจากวิทยากศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เรื่อง การฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม บริเวณเขาเขียว อำเภอโพธาราม เยี่ยมชมพื้นที่ ที่ได้รับการฟื้นฟู จากสภาพเดิม ที่ขุดหน้าดินลูกรังไป ทำให้แห้งแล้ง ไม่มีป่าและน้ำ การสาธิตและฝึกการทำปุ๋ยคอกอัดแท่ง การทำน้ำยาเอนกประสงค์ จากวัตถุดิบธรรมชาติ
จัดโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมธุรกิจพลังงาน
#ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

16/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ป่า คือ ชีวิต..พึ่งพิง พึ่งพา อย่างยั่งยืน ]
.
ถ้าระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม ความสมดุลทางธรรมชาติถูกทำลาย เกิดภัยพิบัติสร้างความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชาติ ตามพระราชปณิธาน ร.10 “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ก่อเกิดพลังจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” หน้าที่ของประชาชนจิตอาสา จะต้องร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างถาวรและยั่งยืน
ป่าไม้จะทำหน้าที่ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติและช่วยป้องกันน้ำท่วม และเป็นต้นน้ำลำธารเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิต
.
"เปลี่ยนชาวบ้านจากการบุกรุกทำลาย มาเป็นการอนุรักษ์ป่า"
.
"เมื่อชุมชนเราช่วยกันอนุรักษ์ป่า ป่าก็ยังยืน ชุมชนก็ได้ประโยชน์จากป่า"

#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#ปลูกป่า

ศึกษาดูงาน การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ เรือนจำกลาง จังหวัดราชบุรีวันที่ 15 กันยายน 2563 ภาคเช้ากรมธุรกิจพล...
16/09/2020

ศึกษาดูงาน การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ เรือนจำกลาง จังหวัดราชบุรี
วันที่ 15 กันยายน 2563 ภาคเช้า
กรมธุรกิจพลังงาน จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เรื่อง การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเป็นเครื่องมือต้านทุจริต ณ เรือนจำกลางราชบุรี โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ เข้าร่วมศึกษาดูงาน ประมาณ 50 คน
กิจกรรม ต่างๆประกอบด้วย การรับฟังบรรยาย โครงการ "คืนคนดีสู่สังคม" โดยวิทยากรจากกรมราชทัณฑ์ และการเยี่ยมชมการฝึกอาชีพต่างๆของผู้ต้องขัง
จัดโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมธุรกิจพลังงาน
#เรือนจำกลางราชบุรี Cook&Coff เรือนจำกลางราชบุรี

16/09/2020
2475 Untold History : ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า EP.2 เหตุการณ์ก่อนปฏิวัติ

2475 Untold History : ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า EP.2 เหตุการณ์ก่อนปฏิวัติ

คณะบุคคลที่ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ได้รับอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงในตะวันตก จนส่งผล....

15/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนที่ ๑๕ พระราชศรัทธา ปฏิสังขรณ์พระศรีสรรเพชญดาญาณ และพระพุทธรูปโบราณ

" พระศรีสรรเพชญดาญาณ พระพุทธปฏิมากรล้ำค่า อันประเมินค่ามิได้ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์"

----------------

⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

15/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

ทำจิตอาสาแล้วได้อะไร..?
.
...วันหยุดของคนอื่น คือวันทำงานของเรา......ฝนตก แดดร้อน คือช่วงที่เราออกทำงาน...
...จะให้บุกป่า ย่ำดินโคลน เราไม่เคยหวั่น...
.
หลายคนตั้งคำถามว่า ทำจิตอาสา แล้วได้อะไร? ทำไปก็เหนื่อย เงินก็ไม่ได้
แต่คุณรู้ไหม? เมื่อพวกเราได้เห็นรอยยิ้มของประชาชน ที่เขาเดือดร้อน มันเกิดความรู้สึกอย่างหนึ่ง ที่บางครั้งไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงิน มันคือความสุขใจ อย่างบอกไม่ถูก
.
นี่แหละคือสิ่งที่ได้จากการทำ “จิตอาสา”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
15/09/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ร่วมใจพัฒนา คืนน้ำใส ให้ชุมชน ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

15/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

จากสถานการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดเชียงใหม่ บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่พื้นฐานของประชาชน จิตอาสาพระราชทานขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

#จิตอาสาพระราชทาน

15/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ป่าชายเลน ขุมทรัพย์ชายฝั่ง]
.
"ป่าชายเลนนี้อย่าทำลายเลย ขอให้ข้าพเจ้าเถอะ
ให้เป็นป่าชายเลนอย่างเดิม เพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยเอง"
.
พระราชดำรัส

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
.
เนื่องจากปัจจุบัน ป่าชายเลน และ ระบบนิเวศ ริมชายฝั่งทะเลถูกทำลาย สัตว์ เล็กใหญ่ กุ้ง หอย ปู ปลา ริมชายฝั่ง ลดน้อยลง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ทรงเล็งเห็นความสำคัญของระบบนิเวศของป่าชายเลน ทรงพระราชทานโครงการศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อให้ ป่าชายเลนกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง พวกเรา จิตอาสา 904 และประชาชน ได้ร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยกันอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน เพื่อพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#ป่าชายเลน

14/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน ]
.
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ จึงเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืนยง ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไท ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตราบจนปัจจุบัน
ธ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยและดำรงอยู่ภายใต้ทศพิธราชธรรม ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศในทุกด้าน อันได้แก่ การปกครองประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงน้อมนำ พระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จนก่อให้เกิดเป็นพลังที่สำคัญยิ่งในการ ผลักดันให้ประเทศไทย ยืนหยัดอยู่ในสังคมแห่งอารยประเทศได้อย่างสง่างาม

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

14/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ]
.
เป็นทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่จะช่วยสร้างสมดุลของระบบนิเวศของพื้นที่ประเทศไทย ในการอนุรักษ์ดิน น้ำ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ควบคู่ไปกับความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการบุกรุกทำลายป่า อันเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

----------------

⭐️ สามารถรับชมจิตอาสาระตอนอื่นๆ ได้ที่

https://www.facebook.com/watch/106130694462981/2708182569464442

สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลัง

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
14/09/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ มอบความหวัง ให้โอกาส ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

14/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 8 พระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนที่ทุกข์ยากและเดือดร้อนจากภัยพิบัติ ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

14/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ โรงเรียนวิถีใหม่ไร้โควิด-19]
.
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงสถาบันการศึกษาด้วย โรงเรียนทุกแห่งต้องปิดการเรียนเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ทำให้สภาพแวดล้อมของโรงเรียนหลายแห่งทรุดโทรมเนื่องจากขาดการดูแล
.
เมื่อถึงกำหนดเปิดภาคเรียน เริ่มการสอนอีกครั้ง จิตอาสา 904 ได้การรวมกำลัง ร่วมแรง ร่วมใจ นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้กับนักเรียน ที่ครอบครัวขาดรายได้ และทำความสะอาดภายในโรงเรียน เตรียมการเปิดเรียนอีกครั้ง เมื่อเปิดภาคเรียนก็ได้เข้าให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ NEW NORMAL

#จิตอาสา904
#โรงเรียนปลอดภัยไร้โควิด19

13/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

"วัดโพธิ์หรือวัดโพธาราม เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งพระ
บาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงโปรดให้ทำการราชปฏิสังขรณ์ โดยใช้เวลารวมทั้งสิ้น ๗ ปี ๕ เดือน ๒๘ วัน และในต่อมาวัดโพธิ์แห่งนี้ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๑"

----------------

⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

13/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

ปัญหาไฟป่าหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ มีความรุนแรง กระทั่งค่าฝุ่นละออง PM2.5 พุ่งสูงติดเป็นอันดับ 1 ของโลกต่อเนื่องหลายวัน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมาก
จิตอาสา 904 ได้น้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระราชทานไว้ว่า

“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ฯลฯ” มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับประชาชน ร่วมใจกันปลูกป่า ทดแทนพื้นที่ที่เสียหายจากไฟป่า โดยการปลูกป่าบนพื้นที่สูงให้กลายเป็น “ป่าเปียก” ซึ่งจะสามารถป้องกันไฟป่าตามแนวพระราชดำริป่าเปียก 6 วิธีได้

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
13/09/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ มอบความหวัง ให้โอกาส ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

13/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ จิตอาสา 904 กับภารกิจการสร้างฝายเพื่อคืนความชุ่มชื้นให้ผืนป่า ]
.
แม้สภาวะอากาศจะแห้งแล้งเพียงใด จิตอาสา 904 มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำใว้ใช้
เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่าต้นน้ำ ดั่งพระราชปณิธาน “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

ที่อยู่

555/2 Energy Complex Building B Floor 19th Viphawade Rangsit Road, Chatuchak District, Bangkok 10900 Thailand
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

รัฐบาลได้ผลักดันให้มีการปฏิรูประบบราชการ โดยรวบรวมหน่วยราชการที่มีภารกิจ เดียวกันหรือคล้ายกันไปไว้ในกลุ่มภารกิจ หรือกระทรวง ทบวง กรมเดียวกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนลดขั้นตอนการบังคับบัญชา และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอันจะส่งผลให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วสะดวก มีประสิทธิภาพมากขึ้น กรมธุรกิจพลังงานเป็นส่วนราชการที่เกิดขึ้นใหม่ ในสังกัดกระทรวงพลังงานตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๙ ตอนที่ ๙๙ก ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ และเล่มที่ ๑๑๙ ตอนที่ ๑๐๒ ก ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0 2794 4011

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมธุรกิจพลังงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากอบรมเกี่ยวกับบัตรกรมธุรกิจพลังงาน
ชอบคับ
(ขออนุญาติคับ) 👍เขต กทม และปริมณทล คุณเจอปัญหาเหล่านี้อยู่ใช่หรือไม่ -รายได้หลักไม่เพียงพอ -อยากลงทุนแต่เงินไม่พอ -เสียเปรียบจากการค้า -ยุ่งยากในการขอเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ -ลำบากหาคนมาค้ำประกันให้ -ติดแบล็กสิสต์กลัวมีปัญหา 🤗ให้เราได้ช่วยคุณแก้ปัญหาครับ🤗 (-)อนุมัติไวภายใน30นาที✔ (-)ติดแบล็กลิสต์เราก็ช่วยคุณได้ (.)มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถึงที่ ✔ ☞☞คุณสามารถทำได้แค่มี☟☟ ☞มีธุรกิจเป็นของตัวเอง ☞มีใบประกอบกิจการ//สัญญาเช่า ☞มีหน้าร้าน โรงงานหรือออฟฟิตสามารถตรวจสอบได้จริง ☞มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ☞มีเบอร์มือถือ/เบอร์บ้านที่ติดต่อได้จริง ⛦เท่านี้คุณก็สามารถทำได้ครับ⛥ อย่าช้านะครับ💲💲 โอกาสไม่เคยรอใคร เพียงคุณเปิดใจ ให้เราช่วย คุยกันได้ตลอดครับ 🤔🤔ไม่มีการโอนก่อน ไม่มีค่ามัดจำครับ (โทร)คุณปอ 0929877729 0625741262 ID @614QIebi
เว็บไซต์ธุรกิจและเศรษฐกิจ ตารามีฆลเมืองพุทธ บริการสาธารณะหรือบริการภาครัฐ กรมธุรกิจพลังงาน [กระทรวงพลังงาน] "การควบคุม กำกับ ดูแลการจัดหาจัดเก็บ ขนส่ง บรรจุ จำหน่าย ใช้และการประกอบธุรกิจด้านการพลังงานทุกประเภทให้มีปริมาณคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย ตามมาตราฐานข้อกำหนดและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง" http://www.doeb.go.th/
รบกวนสอบถามครับ ถังน้ำมันใต้ดิน สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โครงการอยู่ในเขตกทม. ตามระเบียบของกรมอนุญาตให้เก็บกักเชื้อเพลิงไว้ใช้เอง สูงสุดได้กี่ลิตรครับ
3 ก.ย. 61 รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน นำสื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานปาล์มน้ำมัน ใน อ.คุระบุรี จ.พังงา
4 ก.พ. 61 กรมธุรกิจพลังงาน นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล เพื่อการส่งออก บริเวณหาดเขาปิหลาย ต.โคกกลอย อ.ตะกัวทุ่ง จ.พังงา
เอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุล
เอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุล
เอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุล
มีบริษัทจำหน่ายตู้น้ำมันอะไรบ้างคะที่จดทะเบียนการค้าถูกต้องอยากทราบเพราะจะลงทุนตู้น้ำมันค่ะ
ผ่านมาแล้ว 10 กว่าปี ยังไม่เปิดชัดเจนว่าจะเปิดอีกเมื่อไหร่