กรมธุรกิจพลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน หน่วยงานราชการ

เปิดเหมือนปกติ

22/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

หลายครั้งที่ประเทศไทยประสบปัญหา
แต่พสกนิกรก็อุ่นใจที่ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี ใน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” แก่ 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

Although Thailand has experienced difficulties at times.
Thai people have always been in safe hands under royal graciousness.

His Majesty the King and Her Majesty the Queen Donated “Modular Swab Unit” Developed by SCG under “Royal Relief Project to Support Ventilators and Medical Equipment” to 20 Hospitals Nationwide.

#ช่วยกันแคร์ดูแลกัน #พ้นภัยโควิด19 #SCG

หลายครั้งที่ประเทศไทยประสบปัญหา
แต่พสกนิกรก็อุ่นใจที่ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี ใน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” แก่ 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

Although Thailand has experienced difficulties at times.
Thai people have always been in safe hands under royal graciousness.

His Majesty the King and Her Majesty the Queen Donated “Modular Swab Unit” Developed by SCG under “Royal Relief Project to Support Ventilators and Medical Equipment” to 20 Hospitals Nationwide.

#ช่วยกันแคร์ดูแลกัน #พ้นภัยโควิด19 #SCG

พี่ๆน้องๆชาวจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติร่วมมอบน้ำดื่ม และอาหารแห้งให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.ระโนด ...
22/12/2020

พี่ๆน้องๆชาวจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติร่วมมอบน้ำดื่ม และอาหารแห้งให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.ระโนด จ.สงขลา
เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.63

พี่ๆน้องๆชาวจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติร่วมมอบน้ำดื่ม และอาหารแห้งให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.ระโนด จ.สงขลา
เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.63

22/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ 🌳 ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ]
.
"...การปลูกป่า 3 อย่าง แต่ให้ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งได้ไม้ผล ไม้สร้างบ้าน และไม้ฟืนนั้น สามารถให้ประโยชน์ได้ถึง 4 อย่าง คือ นอกจากประโยชน์ในตัวเองตามชื่อแล้ว ยังสามารถให้ประโยชน์อันที่ 4 ซึ่งเป็นข้อสำคัญ คือ สามารถช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธารด้วย..."

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2523
ณ โรงแรมรินคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
.
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ หลายคนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มาใช้สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว
.
นอกจากเป็นการจ้างงานห้วงวิกฤตการณ์ Covid-19 แล้ว ยังมีการอบรมความรู้ทางการเกษตร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีการวางแผนให้ได้มาซึ่งผลผลิต อีกทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้ ให้แก่เยาวชนภายในฟาร์มซึ่งเป็นบุตรหลานของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ หรือเยาวชนในพื้นที่รอบๆฟาร์มตัวอย่าง
.
ประโยชน์ของป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

พอกิน

คือ การปลูกต้นไม้ที่กินได้ รวมทั้งใช้เป็นยาสมุนไพร ไม้ในกลุ่มนี้ เช่น แค มะรุม ทุเรียน สะตอ ผักหวาน ฝาง แห้ม กล้วย ฟักข้าว ไม้ผลต่าง ๆ

พอใช้

คือ การปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าไม้ สำหรับทำเครื่องใช้สอยในครัวเรือน อาทิ ทำฟืน เผาถ่าน ทำงานหัตถกรรม หรือทำน้ำยาซักล้าง ไม้ในกลุ่มนี้ เช่น มะคำดีควาย หวาย ไผ่ หมีเหม็น

พออยู่

คือ การปลูกต้นไม้ที่ใช้เนื้อไม้และไม้เชิงเศรษฐกิจให้เป็นป่า ไม้กลุ่มนี้เป็นไม้อายุยืนเพื่อใช้สร้างบ้าน ทำเครื่องเรือน ต้นไม้กลุ่มนี้ เช่น ตะเคียนทอง ยางนา สัก พะยูง พยอม

พอร่มเย็น

คือ ประโยชน์อย่างที่ 4 ที่เกิดจากการปลูกป่า 3 อย่าง จะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศดินและน้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ร่มรื่น และฉ่ำเย็นขึ้นมา

#ฟาร์มตัวอย่าง
#Covid19
#โควิด19
#เรียนรู้ลงมือทำ

[ 🌳 ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ]
.
"...การปลูกป่า 3 อย่าง แต่ให้ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งได้ไม้ผล ไม้สร้างบ้าน และไม้ฟืนนั้น สามารถให้ประโยชน์ได้ถึง 4 อย่าง คือ นอกจากประโยชน์ในตัวเองตามชื่อแล้ว ยังสามารถให้ประโยชน์อันที่ 4 ซึ่งเป็นข้อสำคัญ คือ สามารถช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธารด้วย..."

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2523
ณ โรงแรมรินคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
.
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ หลายคนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มาใช้สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว
.
นอกจากเป็นการจ้างงานห้วงวิกฤตการณ์ Covid-19 แล้ว ยังมีการอบรมความรู้ทางการเกษตร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีการวางแผนให้ได้มาซึ่งผลผลิต อีกทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้ ให้แก่เยาวชนภายในฟาร์มซึ่งเป็นบุตรหลานของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ หรือเยาวชนในพื้นที่รอบๆฟาร์มตัวอย่าง
.
ประโยชน์ของป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

พอกิน

คือ การปลูกต้นไม้ที่กินได้ รวมทั้งใช้เป็นยาสมุนไพร ไม้ในกลุ่มนี้ เช่น แค มะรุม ทุเรียน สะตอ ผักหวาน ฝาง แห้ม กล้วย ฟักข้าว ไม้ผลต่าง ๆ

พอใช้

คือ การปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าไม้ สำหรับทำเครื่องใช้สอยในครัวเรือน อาทิ ทำฟืน เผาถ่าน ทำงานหัตถกรรม หรือทำน้ำยาซักล้าง ไม้ในกลุ่มนี้ เช่น มะคำดีควาย หวาย ไผ่ หมีเหม็น

พออยู่

คือ การปลูกต้นไม้ที่ใช้เนื้อไม้และไม้เชิงเศรษฐกิจให้เป็นป่า ไม้กลุ่มนี้เป็นไม้อายุยืนเพื่อใช้สร้างบ้าน ทำเครื่องเรือน ต้นไม้กลุ่มนี้ เช่น ตะเคียนทอง ยางนา สัก พะยูง พยอม

พอร่มเย็น

คือ ประโยชน์อย่างที่ 4 ที่เกิดจากการปลูกป่า 3 อย่าง จะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศดินและน้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ร่มรื่น และฉ่ำเย็นขึ้นมา

#ฟาร์มตัวอย่าง
#Covid19
#โควิด19
#เรียนรู้ลงมือทำ

22/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

เราคงเคยได้ยินว่าเกษตรกร เปรียบดังกระดูกสันหลังของชาติ นั่นก็เพราะคนไทยปลูกข้าวรับประทานมาตั้งแต่สมัยก่อน แต่ผลผลิตก็ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ เมื่อเวลาผ่านไป ความสำคัญของอาชีพนี้ก็ถูกมองข้าม แต่ก็เกิดโครงการหนึ่งที่ช่วยเหลือให้อาชีพนี้มีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง
.
.
.
โครงการ หนึ่งใจ...เกษตรกร มูลนิธิมิราเคิล ออฟ ไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
" ทรงเห็นความสำคัญของเกษตรกร ที่มีต่อประเทศและทรงทราบถึงปัญหาในการประกอบอาชีพการเกษตร จึงทรงมีพระดำริที่จะช่วยเหลือ โดยดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรในด้านการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง "

#มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์

เราคงเคยได้ยินว่าเกษตรกร เปรียบดังกระดูกสันหลังของชาติ นั่นก็เพราะคนไทยปลูกข้าวรับประทานมาตั้งแต่สมัยก่อน แต่ผลผลิตก็ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ เมื่อเวลาผ่านไป ความสำคัญของอาชีพนี้ก็ถูกมองข้าม แต่ก็เกิดโครงการหนึ่งที่ช่วยเหลือให้อาชีพนี้มีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง
.
.
.
โครงการ หนึ่งใจ...เกษตรกร มูลนิธิมิราเคิล ออฟ ไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
" ทรงเห็นความสำคัญของเกษตรกร ที่มีต่อประเทศและทรงทราบถึงปัญหาในการประกอบอาชีพการเกษตร จึงทรงมีพระดำริที่จะช่วยเหลือ โดยดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรในด้านการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง "

#มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์

22/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โขน คือศิลปะวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในภูมิภาคเอเชีย มาดูกันว่าโขนกลายมาเป็นหน้าตาของสยามได้อย่างไร
.
.
.
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่ ๒๐ การทำนุบำรุง โขน-ละคร เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมแห่งสยาม
“ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระอัจฉริยภาพ ด้านโขน-ละคร เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมแห่งสยาม ”

โขน คือศิลปะวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในภูมิภาคเอเชีย มาดูกันว่าโขนกลายมาเป็นหน้าตาของสยามได้อย่างไร
.
.
.
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่ ๒๐ การทำนุบำรุง โขน-ละคร เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมแห่งสยาม
“ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระอัจฉริยภาพ ด้านโขน-ละคร เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมแห่งสยาม ”

วันนี้ 21 ธันวาคม 2563​ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน "โครงก...
21/12/2020

วันนี้ 21 ธันวาคม 2563​ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน "โครงการหลวง2563" ณ.​ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

#ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

วันนี้ 21 ธันวาคม 2563​ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน "โครงการหลวง2563" ณ.​ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

#ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

“มีความสุขทุกครั้งที่ได้ช่วยเหลือกัน”🧡❤️จิตอาสา904 ร่วมกันช่วยเหลือประชาชน ดูแลความสะดวกให้กับประชาชนที่มารอรับเสด็จฯ#โร...
21/12/2020

“มีความสุขทุกครั้งที่ได้ช่วยเหลือกัน”🧡
❤️จิตอาสา904 ร่วมกันช่วยเหลือประชาชน ดูแลความสะดวกให้กับประชาชนที่มารอรับเสด็จฯ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

“มีความสุขทุกครั้งที่ได้ช่วยเหลือกัน”🧡
❤️จิตอาสา904 ร่วมกันช่วยเหลือประชาชน ดูแลความสะดวกให้กับประชาชนที่มารอรับเสด็จฯ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

ครั้งที่แล้วได้รับกระแสตอบรับจากพี่ๆ น้องๆ เป็นอย่างดี ทางแอดเลยคิดว่าอยากจะจัดเป็นแคมเปญลักษณะนี้อีกเรื่อยๆ นะครับ ในส่...
21/12/2020

ครั้งที่แล้วได้รับกระแสตอบรับจากพี่ๆ น้องๆ เป็นอย่างดี ทางแอดเลยคิดว่าอยากจะจัดเป็นแคมเปญลักษณะนี้อีกเรื่อยๆ นะครับ ในส่วนข้อเสนอครั้งที่ผ่านมา แอดได้แจ้งให้พี่ๆ จิตอาสา904 ได้รับทราบแล้ว ทางพี่ๆ จิตอาสา904 กำลังลงสำรวจพื้นที่กันอยู่ ถ้าได้มีการจัดกิจกรรมแล้ว จะนำภาพความประทับใจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาแชร์ให้ได้ดูกันนะครับ

ในครั้งนี้ก็เช่นเดิม อยากให้พี่ๆน้องๆ ช่วยเสนอพื้นที่ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา หรือ ปัญหาที่อยากให้พี่ๆ จิตอาสา904 ของเราเข้าไปช่วยเหลือ แจ้งในคอมเม้นท์ได้เลยครับ เราจะประสานให้ทันทีครับ

เพราะทุกคนคือคนไทย และจิตอาสา904 พร้อมช่วยเหลือทุกคนโดยไม่แบ่งแยก

#เราจะเดินไปด้วยกันด้วยความรัก

ครั้งที่แล้วได้รับกระแสตอบรับจากพี่ๆ น้องๆ เป็นอย่างดี ทางแอดเลยคิดว่าอยากจะจัดเป็นแคมเปญลักษณะนี้อีกเรื่อยๆ นะครับ ในส่วนข้อเสนอครั้งที่ผ่านมา แอดได้แจ้งให้พี่ๆ จิตอาสา904 ได้รับทราบแล้ว ทางพี่ๆ จิตอาสา904 กำลังลงสำรวจพื้นที่กันอยู่ ถ้าได้มีการจัดกิจกรรมแล้ว จะนำภาพความประทับใจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาแชร์ให้ได้ดูกันนะครับ

ในครั้งนี้ก็เช่นเดิม อยากให้พี่ๆน้องๆ ช่วยเสนอพื้นที่ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา หรือ ปัญหาที่อยากให้พี่ๆ จิตอาสา904 ของเราเข้าไปช่วยเหลือ แจ้งในคอมเม้นท์ได้เลยครับ เราจะประสานให้ทันทีครับ

เพราะทุกคนคือคนไทย และจิตอาสา904 พร้อมช่วยเหลือทุกคนโดยไม่แบ่งแยก

#เราจะเดินไปด้วยกันด้วยความรัก

21/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ จากศูนย์ฝึกมาที่โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน อยู่ที่ไหน เรียนอะไร ? ]
.
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เป็นแหล่งผลิตจิตอาสา 904 เพื่อให้เป็นวิทยากรชั้นเลิศ สามารถนำประชาชนจิตอาสาในการปฏิบัติภารกิจของจิตอาสาพระราชทาน ให้ข้อเสนอแนะงานด้านจิตอาสาในทุกๆ ด้าน ตลอดจนรับทราบปัญหาภาพรวมของประเทศ สามารถสืบสภาพปัญหาในพื้นที่ เพื่อนำมาสู่การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นผู้ที่มีบุคลิคภาพ มีวินัยที่ดี เป็นอย่างที่ดีให้กับประชาชนต่อไป
.
เพราะเราคือ จิตอาสา 904

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

[ จากศูนย์ฝึกมาที่โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน อยู่ที่ไหน เรียนอะไร ? ]
.
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เป็นแหล่งผลิตจิตอาสา 904 เพื่อให้เป็นวิทยากรชั้นเลิศ สามารถนำประชาชนจิตอาสาในการปฏิบัติภารกิจของจิตอาสาพระราชทาน ให้ข้อเสนอแนะงานด้านจิตอาสาในทุกๆ ด้าน ตลอดจนรับทราบปัญหาภาพรวมของประเทศ สามารถสืบสภาพปัญหาในพื้นที่ เพื่อนำมาสู่การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นผู้ที่มีบุคลิคภาพ มีวินัยที่ดี เป็นอย่างที่ดีให้กับประชาชนต่อไป
.
เพราะเราคือ จิตอาสา 904

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

21/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ เรื่องราวของถนนที่ไม่ได้สร้างจากคอนกรีต แต่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกคน - คนยุคใหม่ที่กลับไปพัฒนาบ้านเกิด - คนที่น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ - เยาวชนที่มีจิตอาสา ]
.
ถนนจิตอาสาพระราชทานร่วมใจ อยู่ที่ บ้านโคกใบบัว ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี เกิดจากการเสียสละร่วมแรงร่วมใจของคนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดถนนในการนำผลผลิตออกมาจำหน่ายสู่ตลาด นอกนั้นยังเป็นถนนที่เชื่อมใจคนในพื้นที่ทำให้มีความรัก ความสามัคคี และมีจิตอาสาในการดูแลถนนที่ทุกคนมีส่วนร่วม
.
คนยุคใหม่ที่กลับมาพัฒนาบ้านเกิด แม้ว่าจบวิศวกรรมแต่กลับมาพัฒนาชุมชน ออกแบบและสร้างฝ่ายตามจุดต่างๆเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำและดักตะกอน
.
ผู้ที่น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ โดยหาความรู้จากสื่อต่างๆเอง ทดลองทำตามความถนัดของตน และมีความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
.
เยาวชนจิตอาสา ที่รักในงานจิตอาสาช่วยเหลือสังคม และผู้อื่นในกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
.
ประวัติถนนจิตอาสาพระราชทานร่วมใจ
https://www.facebook.com/likekoratjaa/posts/1970115723317776/

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสาพระราชทาน
#ถนนจิตอาสาพระราชทานร่วมใจ
#ครบุรี #โคราช

[ เรื่องราวของถนนที่ไม่ได้สร้างจากคอนกรีต แต่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกคน - คนยุคใหม่ที่กลับไปพัฒนาบ้านเกิด - คนที่น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ - เยาวชนที่มีจิตอาสา ]
.
ถนนจิตอาสาพระราชทานร่วมใจ อยู่ที่ บ้านโคกใบบัว ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี เกิดจากการเสียสละร่วมแรงร่วมใจของคนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดถนนในการนำผลผลิตออกมาจำหน่ายสู่ตลาด นอกนั้นยังเป็นถนนที่เชื่อมใจคนในพื้นที่ทำให้มีความรัก ความสามัคคี และมีจิตอาสาในการดูแลถนนที่ทุกคนมีส่วนร่วม
.
คนยุคใหม่ที่กลับมาพัฒนาบ้านเกิด แม้ว่าจบวิศวกรรมแต่กลับมาพัฒนาชุมชน ออกแบบและสร้างฝ่ายตามจุดต่างๆเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำและดักตะกอน
.
ผู้ที่น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ โดยหาความรู้จากสื่อต่างๆเอง ทดลองทำตามความถนัดของตน และมีความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
.
เยาวชนจิตอาสา ที่รักในงานจิตอาสาช่วยเหลือสังคม และผู้อื่นในกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
.
ประวัติถนนจิตอาสาพระราชทานร่วมใจ
https://www.facebook.com/likekoratjaa/posts/1970115723317776/

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสาพระราชทาน
#ถนนจิตอาสาพระราชทานร่วมใจ
#ครบุรี #โคราช

กทม. งดจัดงานปีใหม่ คุมเข้มป้องกันโควิด-19 แพร่ระบาดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลง งดจัดกิจกรรมฉลองปีใหม่ของ กทม. ทั้งหม...
21/12/2020

กทม. งดจัดงานปีใหม่ คุมเข้มป้องกันโควิด-19 แพร่ระบาด

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลง งดจัดกิจกรรมฉลองปีใหม่ของ กทม. ทั้งหมด ได้แก่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วงเวียนใหญ่ รวมถึงการสวดมนต์ข้ามปี พร้อมทั้งขอความร่วมมือภาคเอกชน งดจัดกิจกรรมปีใหม่ หากต้องการจัดให้ขออนุญาตสำนักอนามัย กทม.

ยืนยัน กทม. ยังไม่ล็อกดาวน์ แต่จะมีมาตรการคุมเข้มการระบาดของโรคมากขึ้น 100%

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

กทม. งดจัดงานปีใหม่ คุมเข้มป้องกันโควิด-19 แพร่ระบาด

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลง งดจัดกิจกรรมฉลองปีใหม่ของ กทม. ทั้งหมด ได้แก่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วงเวียนใหญ่ รวมถึงการสวดมนต์ข้ามปี พร้อมทั้งขอความร่วมมือภาคเอกชน งดจัดกิจกรรมปีใหม่ หากต้องการจัดให้ขออนุญาตสำนักอนามัย กทม.

ยืนยัน กทม. ยังไม่ล็อกดาวน์ แต่จะมีมาตรการคุมเข้มการระบาดของโรคมากขึ้น 100%

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

21/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

อัญมณีเม็ดงามนามทับทิมสยาม ๐๖ โครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม ๐๖ จังหวัดศรีสะเกษ

"สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านนาจะเรีย และได้เสด็จทอดพระเนตรศูนย์อพยพโอตราว ทรงมีพระดำริให้มีการฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อม ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ดังเดิม จึงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความอยู่รอดของมนุษย์"

อัญมณีเม็ดงามนามทับทิมสยาม ๐๖ โครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม ๐๖ จังหวัดศรีสะเกษ

"สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านนาจะเรีย และได้เสด็จทอดพระเนตรศูนย์อพยพโอตราว ทรงมีพระดำริให้มีการฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อม ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ดังเดิม จึงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความอยู่รอดของมนุษย์"

21/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

มาติดตามพี่ๆโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯกันต่อดีกว่าครับวันนี้มีสาระน่ารู้อะไรให้ติดตามรับชมกันได้เลยครับ
.
.
.
สารคดี ชุด “สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยบาทพระราชา” ตอนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ ตอนที่ ๙
“สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยบาทพระราชา ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ แล้วจะรู้ว่าตำรวจไทยทำอะไรได้มากกว่า”

มาติดตามพี่ๆโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯกันต่อดีกว่าครับวันนี้มีสาระน่ารู้อะไรให้ติดตามรับชมกันได้เลยครับ
.
.
.
สารคดี ชุด “สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยบาทพระราชา” ตอนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ ตอนที่ ๙
“สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยบาทพระราชา ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ แล้วจะรู้ว่าตำรวจไทยทำอะไรได้มากกว่า”

กระทรวงสาธารณสุข ส่ง "รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน" ลงพื้นที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาครกระทรวงสาธารณ​สุขได้ส่งรถเก็...
21/12/2020

กระทรวงสาธารณสุข ส่ง "รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน" ลงพื้นที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร

กระทรวงสาธารณ​สุขได้ส่งรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยที่ได้รับพระราชทานจากพระบาท​สมเด็จ​พระเจ้า​อยู่​หัว​ฯ จำนวน 3 คัน ลงพื้นที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร​ ทันที เพื่อทำการตรวจผู้ที่พักอาศัย และเก็บตัวอย่างประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ 4,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว ในจำนวนนี้มีคนไทยอยู่ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้ตรวจหาเชื้อไปแล้วกว่า 2,000 คน ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับตลาด และจะขยายการสอบสวนโรคต่อไป

โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานนี้ มีความพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเก็บตัวอย่าง ได้แก่
หลอดเก็บตัวอย่าง VTM จำนวน 2,500 หลอด
ไม้ swab และ Throat swab 2,500 NPS
ชุดตรวจ Rapid Ab test 200 test
วัสดุกับ ppe ปรอท 100 ชิ้น
กาวน์กันน้ำ 200 ตัว
surgical mask 500 ชิ้น
หมวกคลุมผม 200 ชิ้น
face shield 100 ชิ้น
alcohol 5 ลิตร 10 แกลลอน
ถุงแดง 5 กิโลกรัม

#ทรงพระเจริญ
#รถตรวจเชื้อนิรภัย
#มหาชัย
#สมุทรสาคร

กระทรวงสาธารณสุข ส่ง "รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน" ลงพื้นที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร

กระทรวงสาธารณ​สุขได้ส่งรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยที่ได้รับพระราชทานจากพระบาท​สมเด็จ​พระเจ้า​อยู่​หัว​ฯ จำนวน 3 คัน ลงพื้นที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร​ ทันที เพื่อทำการตรวจผู้ที่พักอาศัย และเก็บตัวอย่างประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ 4,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว ในจำนวนนี้มีคนไทยอยู่ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้ตรวจหาเชื้อไปแล้วกว่า 2,000 คน ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับตลาด และจะขยายการสอบสวนโรคต่อไป

โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานนี้ มีความพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเก็บตัวอย่าง ได้แก่
หลอดเก็บตัวอย่าง VTM จำนวน 2,500 หลอด
ไม้ swab และ Throat swab 2,500 NPS
ชุดตรวจ Rapid Ab test 200 test
วัสดุกับ ppe ปรอท 100 ชิ้น
กาวน์กันน้ำ 200 ตัว
surgical mask 500 ชิ้น
หมวกคลุมผม 200 ชิ้น
face shield 100 ชิ้น
alcohol 5 ลิตร 10 แกลลอน
ถุงแดง 5 กิโลกรัม

#ทรงพระเจริญ
#รถตรวจเชื้อนิรภัย
#มหาชัย
#สมุทรสาคร

20/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

ในที่สุดก็ถึงเวลานำความรู้ความเข้าใจที่น้องๆนักเรียนจิตอาสา904 ได้ศึกษา มาใช้ในกิจกรรม 3 สถานี ที่น้องๆ จะต้องลงมือทำด้วยตนเองกันแล้ว! จะสนุก จะเลอะแค่ไหน ต้องดูจ้า!!!
.
.
.
ตอนที่ 4
"LoveCamp สถานี 3 ลงมือทำด้วยมือเรา กล้าเลอะยิ่งได้ประสบการณ์ กับการทำนา และสร้างบ้านดินประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหน เรียนรู้วิถีชาวบ้านด้วยตัวเอง สนุกไปกับกิจกรรมนันทนาการผสมผสานความรู้ นอกชั้นเรียน จัดให้กับ LoveCamp"

#LoveCamp
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

ในที่สุดก็ถึงเวลานำความรู้ความเข้าใจที่น้องๆนักเรียนจิตอาสา904 ได้ศึกษา มาใช้ในกิจกรรม 3 สถานี ที่น้องๆ จะต้องลงมือทำด้วยตนเองกันแล้ว! จะสนุก จะเลอะแค่ไหน ต้องดูจ้า!!!
.
.
.
ตอนที่ 4
"LoveCamp สถานี 3 ลงมือทำด้วยมือเรา กล้าเลอะยิ่งได้ประสบการณ์ กับการทำนา และสร้างบ้านดินประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหน เรียนรู้วิถีชาวบ้านด้วยตัวเอง สนุกไปกับกิจกรรมนันทนาการผสมผสานความรู้ นอกชั้นเรียน จัดให้กับ LoveCamp"

#LoveCamp
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

ที่อยู่

555/2 Energy Complex Building B Floor 19th Viphawade Rangsit Road, Chatuchak District, Bangkok 10900 Thailand
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

รัฐบาลได้ผลักดันให้มีการปฏิรูประบบราชการ โดยรวบรวมหน่วยราชการที่มีภารกิจ เดียวกันหรือคล้ายกันไปไว้ในกลุ่มภารกิจ หรือกระทรวง ทบวง กรมเดียวกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนลดขั้นตอนการบังคับบัญชา และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอันจะส่งผลให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วสะดวก มีประสิทธิภาพมากขึ้น กรมธุรกิจพลังงานเป็นส่วนราชการที่เกิดขึ้นใหม่ ในสังกัดกระทรวงพลังงานตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๙ ตอนที่ ๙๙ก ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ และเล่มที่ ๑๑๙ ตอนที่ ๑๐๒ ก ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0 2794 4011

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมธุรกิจพลังงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายทองรัตน์ วรรณนุช พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีประภากร ทองสุภา ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดประชุมปลุกและปรับปรุง กิจกรรม อปท.บริหารจัดการพลังงานที่ดี (ชุมชนเก่า ปี 2563) โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อยากอบรมเกี่ยวกับบัตรกรมธุรกิจพลังงาน
ชอบคับ
(ขออนุญาติคับ) 👍เขต กทม และปริมณทล คุณเจอปัญหาเหล่านี้อยู่ใช่หรือไม่ -รายได้หลักไม่เพียงพอ -อยากลงทุนแต่เงินไม่พอ -เสียเปรียบจากการค้า -ยุ่งยากในการขอเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ -ลำบากหาคนมาค้ำประกันให้ -ติดแบล็กสิสต์กลัวมีปัญหา 🤗ให้เราได้ช่วยคุณแก้ปัญหาครับ🤗 (-)อนุมัติไวภายใน30นาที✔ (-)ติดแบล็กลิสต์เราก็ช่วยคุณได้ (.)มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถึงที่ ✔ ☞☞คุณสามารถทำได้แค่มี☟☟ ☞มีธุรกิจเป็นของตัวเอง ☞มีใบประกอบกิจการ//สัญญาเช่า ☞มีหน้าร้าน โรงงานหรือออฟฟิตสามารถตรวจสอบได้จริง ☞มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ☞มีเบอร์มือถือ/เบอร์บ้านที่ติดต่อได้จริง ⛦เท่านี้คุณก็สามารถทำได้ครับ⛥ อย่าช้านะครับ💲💲 โอกาสไม่เคยรอใคร เพียงคุณเปิดใจ ให้เราช่วย คุยกันได้ตลอดครับ 🤔🤔ไม่มีการโอนก่อน ไม่มีค่ามัดจำครับ (โทร)คุณปอ 0929877729 0625741262 ID @614QIebi
เว็บไซต์ธุรกิจและเศรษฐกิจ ตารามีฆลเมืองพุทธ บริการสาธารณะหรือบริการภาครัฐ กรมธุรกิจพลังงาน [กระทรวงพลังงาน] "การควบคุม กำกับ ดูแลการจัดหาจัดเก็บ ขนส่ง บรรจุ จำหน่าย ใช้และการประกอบธุรกิจด้านการพลังงานทุกประเภทให้มีปริมาณคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย ตามมาตราฐานข้อกำหนดและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง" http://www.doeb.go.th/
รบกวนสอบถามครับ ถังน้ำมันใต้ดิน สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โครงการอยู่ในเขตกทม. ตามระเบียบของกรมอนุญาตให้เก็บกักเชื้อเพลิงไว้ใช้เอง สูงสุดได้กี่ลิตรครับ
3 ก.ย. 61 รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน นำสื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานปาล์มน้ำมัน ใน อ.คุระบุรี จ.พังงา
4 ก.พ. 61 กรมธุรกิจพลังงาน นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล เพื่อการส่งออก บริเวณหาดเขาปิหลาย ต.โคกกลอย อ.ตะกัวทุ่ง จ.พังงา
เอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุล
เอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุล
เอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุล
มีบริษัทจำหน่ายตู้น้ำมันอะไรบ้างคะที่จดทะเบียนการค้าถูกต้องอยากทราบเพราะจะลงทุนตู้น้ำมันค่ะ