สถาบันดีบีเอ็มที

สถาบันดีบีเอ็มที อบรมสัมมนา http://www.dbmt.co.th/ สถาบันพัฒนาวิชาการบริหารธุรกิจและภาษีอากร (สถาบันดีบีเอ็มที) การจัดสัมมนาพัฒนาบุคคลากรให้ได้รับความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รับจัด In-house ในองค์กร สนใจติดต่อ โทร 02-860-6434-7
(3)

เปิดเหมือนปกติ

ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เทคนิควิธีการป้องกันการทุจริต วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน...
16/06/2021

ขอเชิญชวนทุกท่าน
เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เทคนิควิธีการป้องกันการทุจริต
วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564
โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ จ.อุดรธานี
นับชั่วโมง CPD และ CPA บัญชี 7 ชม.
สำรองที่นั่ง คลิก!! https://forms.gle/1pk26kY5d4MXiN8NA

E-mail : [email protected]
ID Line: dbmt
tel :02-860-6434-7 , 086-329-1048-9
ติดต่อ คุณวรานี , คุณกนิษฐา
‍ ‍ ‍ ‍
พิเศษ!สมัครและชำระเงิน 20ท่านแรก ภายในวันที่ 25 มิ.ย.64 รับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกฟรีท่านละ 1 เหรียญ
สำหรับบริษัทหรือกลุ่มที่เข้าร่วมสัมมนาตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป รับของสมนาคุณพิเศษที่งานสัมมนานะคะ 🥰

ขอเชิญชวนทุกท่าน
เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เทคนิควิธีการป้องกันการทุจริต
วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564
โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ จ.อุดรธานี
นับชั่วโมง CPD และ CPA บัญชี 7 ชม.
สำรองที่นั่ง คลิก!! https://forms.gle/1pk26kY5d4MXiN8NA

E-mail : [email protected]
ID Line: dbmt
tel :02-860-6434-7 , 086-329-1048-9
ติดต่อ คุณวรานี , คุณกนิษฐา
‍ ‍ ‍ ‍
พิเศษ!สมัครและชำระเงิน 20ท่านแรก ภายในวันที่ 25 มิ.ย.64 รับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกฟรีท่านละ 1 เหรียญ
สำหรับบริษัทหรือกลุ่มที่เข้าร่วมสัมมนาตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป รับของสมนาคุณพิเศษที่งานสัมมนานะคะ 🥰

เชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์การกุศล ผ่าน Facebook Liveในวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.สามารถ...
22/05/2021

เชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์การกุศล ผ่าน Facebook Live
ในวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.
สามารถร่วมบริจาคสมทบเข้ามูลนิธิชัยพัฒนา ท่านละ 99 บาท
**พิเศษสำหรับผู้บริจาคและแจ้งชื่อเข้าร่วมสัมมนา 20 ท่านแรก รับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย
สำรองที่นั่งผ่าน https://forms.gle/btqh2kYppJF9586j8
หรือ สอบถามข้อมูล ID Line: dbmt
โทร :02-860-6434-7 , 086-329-1048-9
E-mail : [email protected]
ติดต่อ คุณวรานี , คุณกนิษฐา

Photos from สถาบันดีบีเอ็มที's post
29/04/2021

Photos from สถาบันดีบีเอ็มที's post

ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เทคนิควิธีการป้องกันการทุจริต วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 โรงแรมกระบี่รอยัล จ.กร...
17/04/2021

ขอเชิญชวนทุกท่าน
เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เทคนิควิธีการป้องกันการทุจริต
วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564
โรงแรมกระบี่รอยัล จ.กระบี่
นับชั่วโมง CPD และ CPA บัญชี 7 ชม.
สำรองที่นั่ง คลิก!! https://forms.gle/zZkZMfZspDDKnydw9

E-mail : [email protected]
ID Line: dbmt
tel :02-860-6434-7 , 086-329-1048-9
ติดต่อ คุณวรานี , คุณกนิษฐา
‍ ‍ ‍ ‍ สำหรับบริษัทหรือกลุ่มที่เข้าร่วมสัมมนาตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป รับของสมนาคุณพิเศษที่งานสัมมนานะคะ 🥰

ขอเชิญชวนทุกท่าน
เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เทคนิควิธีการป้องกันการทุจริต
วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564
โรงแรมกระบี่รอยัล จ.กระบี่
นับชั่วโมง CPD และ CPA บัญชี 7 ชม.
สำรองที่นั่ง คลิก!! https://forms.gle/zZkZMfZspDDKnydw9

E-mail : [email protected]
ID Line: dbmt
tel :02-860-6434-7 , 086-329-1048-9
ติดต่อ คุณวรานี , คุณกนิษฐา
‍ ‍ ‍ ‍ สำหรับบริษัทหรือกลุ่มที่เข้าร่วมสัมมนาตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป รับของสมนาคุณพิเศษที่งานสัมมนานะคะ 🥰

ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เทคนิควิธีการป้องกันการทุจริต วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 โรงแรมธรรมรินทร์ จ.ตรั...
17/04/2021

ขอเชิญชวนทุกท่าน
เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เทคนิควิธีการป้องกันการทุจริต
วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564
โรงแรมธรรมรินทร์ จ.ตรัง
นับชั่วโมง CPD และ CPA บัญชี 7 ชม.
สำรองที่นั่ง คลิก!! https://forms.gle/2xzQhz4RNVCiCDQo9

E-mail : [email protected]
ID Line: dbmt
tel :02-860-6434-7 , 086-329-1048-9
ติดต่อ คุณวรานี , คุณกนิษฐา
‍ ‍ ‍ ‍ สำหรับบริษัทหรือกลุ่มที่เข้าร่วมสัมมนาตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป รับของสมนาคุณพิเศษที่งานสัมมนานะคะ 🥰

ขอเชิญชวนทุกท่าน
เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เทคนิควิธีการป้องกันการทุจริต
วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564
โรงแรมธรรมรินทร์ จ.ตรัง
นับชั่วโมง CPD และ CPA บัญชี 7 ชม.
สำรองที่นั่ง คลิก!! https://forms.gle/2xzQhz4RNVCiCDQo9

E-mail : [email protected]
ID Line: dbmt
tel :02-860-6434-7 , 086-329-1048-9
ติดต่อ คุณวรานี , คุณกนิษฐา
‍ ‍ ‍ ‍ สำหรับบริษัทหรือกลุ่มที่เข้าร่วมสัมมนาตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป รับของสมนาคุณพิเศษที่งานสัมมนานะคะ 🥰

ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เทคนิควิธีการป้องกันการทุจริต วัน เสาร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2564 โรมแรมญันนะตีย์ หาดใ...
17/04/2021

ขอเชิญชวนทุกท่าน
เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เทคนิควิธีการป้องกันการทุจริต
วัน เสาร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2564
โรมแรมญันนะตีย์ หาดใหญ่ จ.สงขลา
นับชั่วโมง CPD และ CPA บัญชี 7 ชม.
สำรองที่นั่ง คลิก!! https://forms.gle/UQkZMmsTgi7KH722A

E-mail : [email protected]
ID Line: dbmt
tel :02-860-6434-7 , 086-329-1048-9
ติดต่อ คุณวรานี , คุณกนิษฐา
‍ ‍ ‍ ‍ สำหรับบริษัทหรือกลุ่มที่เข้าร่วมสัมมนาตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป รับของสมนาคุณพิเศษที่งานสัมมนานะคะ 🥰

ขอเชิญชวนทุกท่าน
เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เทคนิควิธีการป้องกันการทุจริต
วัน เสาร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2564
โรมแรมญันนะตีย์ หาดใหญ่ จ.สงขลา
นับชั่วโมง CPD และ CPA บัญชี 7 ชม.
สำรองที่นั่ง คลิก!! https://forms.gle/UQkZMmsTgi7KH722A

E-mail : [email protected]
ID Line: dbmt
tel :02-860-6434-7 , 086-329-1048-9
ติดต่อ คุณวรานี , คุณกนิษฐา
‍ ‍ ‍ ‍ สำหรับบริษัทหรือกลุ่มที่เข้าร่วมสัมมนาตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป รับของสมนาคุณพิเศษที่งานสัมมนานะคะ 🥰

ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เทคนิควิธีการป้องกันการทุจริต วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 โรงแรมเพิร์ล จ.ภูเก็ตนั...
17/04/2021

ขอเชิญชวนทุกท่าน
เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เทคนิควิธีการป้องกันการทุจริต
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564
โรงแรมเพิร์ล จ.ภูเก็ต
นับชั่วโมง CPD และ CPA บัญชี 7 ชม.
สำรองที่นั่ง คลิก!! https://forms.gle/YLfEYu1ve2m2CFEj8

E-mail : [email protected]
ID Line: dbmt
tel :02-860-6434-7 , 086-329-1048-9
ติดต่อ คุณวรานี , คุณกนิษฐา
‍ ‍ ‍ ‍ สำหรับบริษัทหรือกลุ่มที่เข้าร่วมสัมมนาตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป รับของสมนาคุณพิเศษที่งานสัมมนานะคะ 🥰

ขอเชิญชวนทุกท่าน
เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เทคนิควิธีการป้องกันการทุจริต
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564
โรงแรมเพิร์ล จ.ภูเก็ต
นับชั่วโมง CPD และ CPA บัญชี 7 ชม.
สำรองที่นั่ง คลิก!! https://forms.gle/YLfEYu1ve2m2CFEj8

E-mail : [email protected]
ID Line: dbmt
tel :02-860-6434-7 , 086-329-1048-9
ติดต่อ คุณวรานี , คุณกนิษฐา
‍ ‍ ‍ ‍ สำหรับบริษัทหรือกลุ่มที่เข้าร่วมสัมมนาตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป รับของสมนาคุณพิเศษที่งานสัมมนานะคะ 🥰

ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เทคนิควิธีการป้องกันการทุจริต วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎ...
17/04/2021

ขอเชิญชวนทุกท่าน
เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เทคนิควิธีการป้องกันการทุจริต
วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564
ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
นับชั่วโมง CPD และ CPA บัญชี 7 ชม.
สำรองที่นั่ง คลิก!! https://forms.gle/vJVGXCqEZVuLDjzm6

E-mail : [email protected]
ID Line: dbmt
tel :02-860-6434-7 , 086-329-1048-9
ติดต่อ คุณวรานี , คุณกนิษฐา
‍ ‍ ‍ ‍ สำหรับบริษัทหรือกลุ่มที่เข้าร่วมสัมมนาตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป รับของสมนาคุณพิเศษที่งานสัมมนานะคะ 🥰

ขอเชิญชวนทุกท่าน
เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เทคนิควิธีการป้องกันการทุจริต
วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564
ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
นับชั่วโมง CPD และ CPA บัญชี 7 ชม.
สำรองที่นั่ง คลิก!! https://forms.gle/vJVGXCqEZVuLDjzm6

E-mail : [email protected]
ID Line: dbmt
tel :02-860-6434-7 , 086-329-1048-9
ติดต่อ คุณวรานี , คุณกนิษฐา
‍ ‍ ‍ ‍ สำหรับบริษัทหรือกลุ่มที่เข้าร่วมสัมมนาตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป รับของสมนาคุณพิเศษที่งานสัมมนานะคะ 🥰

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่สัมมนา เรื่อง อ่านงบการเงินภายใต้วิกฤต COVID-19 เพื่อการว...
06/08/2020

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่

สัมมนา เรื่อง อ่านงบการเงินภายใต้วิกฤต COVID-19 เพื่อการวางแผนในอนาคต
(การอ่านวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อประโยชน์ในการบริหารที่แม่นยำ)

สำรองที่นั่ง คลิก!! https://forms.gle/NKPMV2dvobHq5wGS8

(love)(love) สำหรับบริษัทหรือกลุ่มที่เข้าร่วมสัมมนาตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป รับของสมนาคุณพิเศษที่งานสัมมนานะคะ(love)(love)

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกสัมมนา เรื่อง อ่านงบการเงินภายใต้วิกฤต COVID-19 เพื่อการวางแผนในอนา...
06/08/2020

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก

สัมมนา เรื่อง อ่านงบการเงินภายใต้วิกฤต COVID-19 เพื่อการวางแผนในอนาคต
(การอ่านวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อประโยชน์ในการบริหารที่แม่นยำ)

สำรองที่นั่ง คลิก!! https://forms.gle/TV2C1G7wQL1kQt216

(love)(love) สำหรับบริษัทหรือกลุ่มที่เข้าร่วมสัมมนาตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป รับของสมนาคุณพิเศษที่งานสัมมนานะคะ(love)(love)

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานีสัมมนา เรื่อง อ่านงบการเงินภายใต้วิกฤต COVID-19 เพื่อการวางแผน...
06/08/2020

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563
ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี

สัมมนา เรื่อง อ่านงบการเงินภายใต้วิกฤต COVID-19 เพื่อการวางแผนในอนาคต
(การอ่านวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อประโยชน์ในการบริหารที่แม่นยำ)

สำรองที่นั่ง คลิก!! https://forms.gle/U4hnZC35VYyQAFvb8

(love)(love) สำหรับบริษัทหรือกลุ่มที่เข้าร่วมสัมมนาตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป รับของสมนาคุณพิเศษที่งานสัมมนานะคะ(love)(love)

#สัมมนาดีบีเอ็มที #สัมมนานับชั่วโมงผู้ทำบัญชี #สัมมนานับชั่วโมงผู้สอบบัญชี #ผู้สอบบัญชี #ภาษี #นักบัญชี #ผู้ทำบัญชี #CPD #CPA #อบรม #อบรมสัมมนา #account #ตรัง #ทำบัญชี #สรรพากร #วางแผนภาษี #สถาบันดีบีเอ็มที #สุราษฎร์ธานี

สัมมนา การอ่านวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อประโยชน์ในการบริหารที่แม่นยำ วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธน...
06/08/2020

สัมมนา การอ่านวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อประโยชน์ในการบริหารที่แม่นยำ วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง
#สัมมนาดีบีเอ็มที #สัมมนานับชั่วโมงผู้ทำบัญชี #สัมมนานับชั่วโมงผู้สอบบัญชี #ผู้สอบบัญชี #ภาษี #นักบัญชี #ผู้ทำบัญชี #CPD #CPA #อบรม #อบรมสัมมนา #account #ตรัง #ทำบัญชี #สรรพากร #วางแผนภาษี #สถาบันดีบีเอ็มที

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563ณ โรงแรมรัตนชล จ.ชลบุรีสัมมนา เรื่อง อ่านงบการเงินภายใต้วิกฤต COVID-19 เพื่อการวางแผนในอนาค...
29/07/2020

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมรัตนชล จ.ชลบุรี

สัมมนา เรื่อง อ่านงบการเงินภายใต้วิกฤต COVID-19 เพื่อการวางแผนในอนาคต
(การอ่านวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อประโยชน์ในการบริหารที่แม่นยำ)

สำรองที่นั่ง คลิก!! https://forms.gle/RkManN9CY2xhNwLR9

😊😘😊สำหรับบริษัทหรือกลุ่มที่เข้าร่วมสัมมนาตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป รับของสมนาคุณพิเศษที่งานสัมมนานะคะ

วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563ณ โรงแรมประจักษ์ตรา จ.อุดรธานีสัมมนา เรื่อง อ่านงบการเงินภายใต้วิกฤต COVID-19 เพื่อการวา...
24/07/2020

วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมประจักษ์ตรา จ.อุดรธานี

สัมมนา เรื่อง อ่านงบการเงินภายใต้วิกฤต COVID-19 เพื่อการวางแผนในอนาคต
(การอ่านวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อประโยชน์ในการบริหารที่แม่นยำ)

สำรองที่นั่ง คลิก!! https://forms.gle/sM3Ej2iF843bLmJ98

(love)(love) สำหรับบริษัทหรือกลุ่มที่เข้าร่วมสัมมนาตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป รับของสมนาคุณพิเศษที่งานสัมมนานะคะ(love)(love)

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมรัตนชล จ.ชลบุรีสัมมนา เรื่อง อ่านงบการเงินภายใต้วิกฤต COVID-19 เพื่อการวางแผนในอน...
24/07/2020

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมรัตนชล จ.ชลบุรี
สัมมนา เรื่อง อ่านงบการเงินภายใต้วิกฤต COVID-19 เพื่อการวางแผนในอนาคต (การอ่านวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อประโยชน์ในการบริหารที่แม่นยำ)

สำรองที่นั่ง คลิก!! https://forms.gle/Cy2b6A5VYZ4fDxy19

😊😘😊สำหรับบริษัทหรือกลุ่มที่เข้าร่วมสัมมนาตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป รับของสมนาคุณพิเศษที่งานสัมมนานะคะ(love)(love

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563ณ โรงแรมเมโทรโพล จ.ภูเก็ตสัมมนา เรื่อง อ่านงบการเงินภายใต้วิกฤต COVID-19 เพื่อการวางแผนในอนา...
24/07/2020

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมเมโทรโพล จ.ภูเก็ต

สัมมนา เรื่อง อ่านงบการเงินภายใต้วิกฤต COVID-19 เพื่อการวางแผนในอนาคต
(การอ่านวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อประโยชน์ในการบริหารที่แม่นยำ)

สำรองที่นั่ง คลิก!! https://forms.gle/ErNUm13aibsoZdV48

😊😘😊
สำหรับบริษัทหรือกลุ่มที่เข้าร่วมสัมมนาตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป รับของสมนาคุณพิเศษที่งานสัมมนานะคะ

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ดสัมมนา เรื่อง อ่านงบการเงินภายใต้วิกฤต COVID-19 เพื...
22/07/2020

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด

สัมมนา เรื่อง อ่านงบการเงินภายใต้วิกฤต COVID-19 เพื่อการวางแผนในอนาคต (การอ่านวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อประโยชน์ในการบริหารที่แม่นยำ)

สำรองที่นั่ง คลิก!! https://forms.gle/vBqYYiopc42tUzDz8

😊😘😊สำหรับบริษัทหรือกลุ่มที่เข้าร่วมสัมมนาตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป รับของสมนาคุณพิเศษที่งานสัมมนานะคะ😊😘😊

สัมมนา หัวข้อ การอ่านวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อประโยชน์ในการบริหารที่แม่นยำ วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์...
18/07/2020

สัมมนา หัวข้อ การอ่านวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อประโยชน์ในการบริหารที่แม่นยำ วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี
❤️🧡💛💚💙💜💖
#สัมมนาดีบีเอ็มที #สัมมนานับชั่วโมงผู้ทำบัญชี #สัมมนานับชั่วโมงผู้สอบบัญชี #ผู้สอบบัญชี #ภาษี #นักบัญชี #ผู้ทำบัญชี #CPD #CPA #อบรม #อบรมสัมมนา # #account #กาญจนบุรี #ทำบัญชี #สรรพากร #วางแผนภาษี #สถาบันดีบีเอ็มที

สัมมนา หัวข้อ อ่านงบการเงินภายใต้วิกฤต COVID-19 เพื่อการวางแผนในอนาคต วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ...
11/07/2020

สัมมนา หัวข้อ อ่านงบการเงินภายใต้วิกฤต COVID-19 เพื่อการวางแผนในอนาคต วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี
❤️🧡💛💚💙💜💖
#สัมมนาดีบีเอ็มที #สัมมนานับชั่วโมงผู้ทำบัญชี #สัมมนานับชั่วโมงผู้สอบบัญชี #ผู้สอบบัญชี #ภาษี #นักบัญชี #ผู้ทำบัญชี #CPD #CPA #อบรม #อบรมสัมมนา #เพชรบุรี #account #tax #ทำบัญชี #สรรพากร #วางแผนภาษี

วันหยุดกรกฎาคม 2563 สรุปหยุดวันไหนบ้าง เริ่มหยุด "ชดเชยวันสงกรานต์" แล้ว
30/06/2020
วันหยุดกรกฎาคม 2563 สรุปหยุดวันไหนบ้าง เริ่มหยุด "ชดเชยวันสงกรานต์" แล้ว

วันหยุดกรกฎาคม 2563 สรุปหยุดวันไหนบ้าง เริ่มหยุด "ชดเชยวันสงกรานต์" แล้ว

เปิดสรุปชัดๆ "วันหยุดกรกฎาคม 2563" ได้หยุดวันไหนบ้าง ขณะที่ ครม. เริ่มให้หยุด "ชดเชยวันสงกรานต์" แล้ว

สถาบันดีบีเอ็มที จัดสัมมนาที่ จ.ร้อยเอ็ด เรื่อง เทคนิคบัญชีเพื่อการสืบสวนทุจริต (Forensic Accounting)สามารถนับชั่วโมง CP...
20/09/2019

สถาบันดีบีเอ็มที จัดสัมมนาที่ จ.ร้อยเอ็ด
เรื่อง เทคนิคบัญชีเพื่อการสืบสวนทุจริต (Forensic Accounting)
สามารถนับชั่วโมง CPD/CPA เรื่องบัญชี 7 ชม.
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562
ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด
ราคาท่านละ 999 + Vat69.93 = 1,068.93 บาท
ขอเรียนเชิญท่านและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในวันดังกล่าว
สำรองที่นั่ง คลิก!! https://forms.gle/a5WmPH8d32wyrk7E7

E-mail : [email protected]
ID Line: dbmt
tel :02-860-6434-7 , 086-329-1048-9
ติดต่อ คุณวรานี , คุณชลิตา

15 เทคนิควางระบบป้องกันการทุจริตในองค์กรนับชม.CPD/CPA บัญชี 7 ชม.วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562ณ โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง...
14/08/2019

15 เทคนิควางระบบป้องกันการทุจริตในองค์กร

นับชม.CPD/CPA บัญชี 7 ชม.

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562
ณ โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่

ขอเรียนเชิญท่านและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในวันดังกล่าว
สำรองที่นั่ง คลิก!! https://forms.gle/oThN2tMyKtW9W6i76

E-mail : [email protected]
ID Line: dbmt
tel :02-860-6434-7 , 086-329-1048-9
ติดต่อ คุณวรานี , คุณกนิษฐา

สถาบันดีบีเอ็มที จัดสัมมนาน่าสนใจในหัวข้อเรื่อง เทคนิคบัญชีเพื่อการสืบสวนทุจริต (Forensic Accounting)สามารถนับชม.CPD/CP...
05/08/2019

สถาบันดีบีเอ็มที จัดสัมมนาน่าสนใจในหัวข้อเรื่อง เทคนิคบัญชีเพื่อการสืบสวนทุจริต (Forensic Accounting)

สามารถนับชม.CPD/CPA บัญชี 7 ชม.

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

ขอเรียนเชิญท่านและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในวันดังกล่าว และเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกในจังหวัดของท่าน เพื่อเข้าร่วมสัมมนาในวัน เวลา ดังกล่าว จักขอบคุณยิ่ง

สำรองที่นั่ง คลิก!! https://forms.gle/dVMKJdQyh9DeFL7w7

E-mail : [email protected]
ID Line: dbmt
tel :02-860-6434-7 , 086-329-1048-9
ติดต่อ คุณวรานี , คุณกนิษฐา

DBMT Institute - สถาบันดีบีเอ็มที's cover photo
05/08/2019

DBMT Institute - สถาบันดีบีเอ็มที's cover photo

สัมมนา เรื่อง เทคนิคบัญชีเพื่อการสืบสวนทุจริต Forensic Accounting วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย
03/08/2019

สัมมนา เรื่อง เทคนิคบัญชีเพื่อการสืบสวนทุจริต Forensic Accounting วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย

17/07/2019
แม่สอนไม่ให้เป็นหนี้

แม่สอนไม่ให้เป็นหนี้

สถาบันดีบีเอ็มทีได้จัดโครงการพิเศษ "โครงการรู้ทันหนี้" โดยได้จัดการสัมมนา เรื่อง "แม่สอนไม่ให้เป็นหนี้" เพื่อประโยชน์สาธารณะให้กับหน่วยงานของรัฐ และเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา โดยไม่คิดค่าวิทยากร สนใจติดต่อ โทร 028606434-7 , 0863291048-9
https://www.youtube.com/watch?v=V9d2NTproVk

27/06/2019
แม่สอนไม่ให้เป็นหนี้

แม่สอนไม่ให้เป็นหนี้

" ประโยชน์ของการทำบัญชีกับการขายของ Online " ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตรัง #แม่สอนไม่ให้เป็นหนี้

Forensic Accounting
27/06/2019

Forensic Accounting

สัมมนาเรื่อง " Forensic Accounting " จัดโดย หอการค้าสระบุรี ร่วมกับ สถาบันดีบีเอ็มที ที่ โรงแรมเกียวอัน อ.เมือง จ.สระบุรี

Forensic Accounting
27/06/2019

Forensic Accounting

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ค่ะ
"หอการค้าจังหวัดสระบุรี" ร่วมกับ "บริษัท ดีบีเอ็มที จำกัด" จัดสัมมนาเรื่อง เทคนิคบัญชีเพื่อการสืบสวนทุจริต Forensic Accounting วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี😁🥰

เรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา นับ ชม. CPD,CPA บัญชี7 ชม. วันอังคารที่12 มีนาคม 2562ณ.โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่เรื่อง Upd...
22/02/2019

เรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา นับ ชม. CPD,CPA บัญชี7 ชม.
วันอังคารที่12 มีนาคม 2562
ณ.โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่
เรื่อง Update มาตรฐานฉบับใหม่พร้อมสรุปประเด็นที่สำคัญ
ราคาพิเศษท่านละ 1,068.93 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สอบถามเพิ่มเติม/สำรองที่นั่ง ผ่านทางไลน์
หรือ โทร 028606434-7 ได้ค่ะ🙏❤️😄

เรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา นับ ชม. CPD,CPA บัญชี7 ชม. วันอังคารที่19 มีนาคม 2562ณ.โรงแรมประจักษ์ตรา จ.อุดรธานีเรื่อง Upd...
22/02/2019

เรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา นับ ชม. CPD,CPA บัญชี7 ชม.
วันอังคารที่19 มีนาคม 2562
ณ.โรงแรมประจักษ์ตรา จ.อุดรธานี
เรื่อง Update มาตรฐานฉบับใหม่พร้อมสรุปประเด็นที่สำคัญ
ราคาพิเศษท่านละ 1,068.93 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สอบถามเพิ่มเติม/สำรองที่นั่ง ผ่านทางไลน์
หรือ โทร 028606434-7 ค่ะ 🙏❤️🙏

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการจัดทำงบประมาณเงินสดและงบกระแสเงินสดวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมส...
25/07/2017

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการจัดทำงบประมาณเงินสดและงบกระแสเงินสด
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมสยามริเวอร์ จ.ชัยภูมิ
ราคาท่านละ 1,284 บาท
สามารถนับชั่วโมง CPD/CPA บัญชี 7 ชั่วโมง
สนใจสำรองที่นั่ง โทร 02-860-6434-7,086-329-1048-9
Line : dbmt

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง เจาะลึก TFRs for SMEs พร้อมมาตรฐานการบัญชีใหม่ล่าสุดวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ...
25/07/2017

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง เจาะลึก TFRs for SMEs พร้อมมาตรฐานการบัญชีใหม่ล่าสุด
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมสยามริเวอร์ จ.ชัยภูมิ
ราคาท่านละ 1,284 บาท
สามารถนับชั่วโมง CPD/CPA บัญชี 7 ชั่วโมง
สนใจสำรองที่นั่ง โทร 02-860-6434-7,086-329-1048-9
Line : dbmt

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง เจาะลึกมาตรฐานการบัญชีเล่มเดียว พร้อม Up date มาตรฐานการบัญชีใหม่ล่าสุดณ โรงแรมขอ...
15/03/2016
www.dbmt.co.th

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง เจาะลึกมาตรฐานการบัญชีเล่มเดียว พร้อม Up date มาตรฐานการบัญชีใหม่ล่าสุด
ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น
สนใจสำรองที่นั่ง โทร 02-860-6434-7,086-329-1048-9
Line : dbmt
website : http://www.dbmt.co.th/

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน พร้อมมาตรฐานการบัญชีใหม่ล่าสุดณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครร...
15/03/2016
www.dbmt.co.th

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน พร้อมมาตรฐานการบัญชีใหม่ล่าสุด
ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสิมา
สนใจสำรองที่นั่ง โทร 02-860-6434-7,086-329-1048-9
Line : dbmt
website : www.dbmt.co.th

ที่อยู่

Bangkok
10600

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 860 6434

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันดีบีเอ็มทีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันดีบีเอ็มที:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด