กองทุนคุ้มครองเด็ก

กองทุนคุ้มครองเด็ก กองทุนคุ้มครองเด็ก จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 กองทุนคุ้มครองเด็ก จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็ก
(2)

เปิดเหมือนปกติ

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมเชิง...
22/07/2020

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์กองทุนคุ้มครองเด็กระยะยาว (3 – 5 ปี) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาทบทวนยุทธศาสตร์กองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปี 2561 – 2564 จัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปี 2564 และสรุป (ร่าง) แผนปฏิบัติการกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชนนางสาวสราญภัทร อนุมัติ...
26/06/2020

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน
นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ

เชิญนะครับ แต่ต้องรักษาระเบียบนะ
13/05/2020

เชิญนะครับ แต่ต้องรักษาระเบียบนะ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม โดยจัดตั้งตู้ “ดย.ปันสุข”

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยนางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นำผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดตั้งตู้ “ดย.ปันสุข” ไว้บริเวณด้านหน้า กรมกิจการเด็กและเยาวชน ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี สำหรับตู้ “ดย.ปันสุข” ประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ เช่น ข้าวสารอาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง นม น้ำดื่ม และขนมมาใส่เอาไว้เพื่อแบ่งปันให้กับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID - 19) รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ใจบุญนำสิ่งของต่าง ๆ มาบริจาคใส่ในตู้เพื่อทำบุญร่วมแบ่งปัน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ทั้งนี้ หากประชาชนประสบปัญหาทางสังคม ต้องการปรึกษาปัญหาด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 77 จังหวัด หรือ โทรสายด่วน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
30/04/2020
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เล็งเห็นปัญหาความเครียดของเด็กและเยาวชนไทย จากผลกระทบของโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเงินของครอบครัว ปัญหาภาวะงานของผู้ปกครอง จึงเปิดตัวศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว พร้อมเปิดตลาดออนไลน์ ‘เด็กสภาฯ Market Place’ เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าของครอบครัวสภาเด็กและเยาวชน และผู้ที่ได้รับกระทบจากโควิด-19 เริ่มต้น 1 พ.ค.นี้

#กรมกิจการเด็กและเยาวชน

#ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาด้านเด็กเยาวชนและครอบครัว

#เด็กสภาฯMarketPlace

#ข่าวสด

24/04/2020
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

เรียนเชิญใช้บริการได้ครับ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญชวนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภค เช่น อาหาร เครื่องดื่ม การให้บริการ เช่น ตัดผมนอกพื้นที่ ทำเล็บ ล้างรถ และจิตอาสาให้ความช่วยเหลือผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook กลุ่ม “เด็กสภาฯ Market Place” เพื่ออุดหนุนสินค้า และส่งเสริมอาชีพ ของครอบครัวสภาเด็กและเยาวชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

“เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ”

https://youtu.be/nJM1UJMfxhE

แนวปฏิบัติกับบุตรหลานที่น่ารักจากกรมอนามัย อดใจไว้สักนิด #covid-19
17/04/2020
กรมอนามัย แนะ งดหอมแก้มเด็ก ย้ำ ทารกไม่เกิน 1 ขวบ ไม่ควรสวมหน้ากากฯให้

แนวปฏิบัติกับบุตรหลานที่น่ารักจากกรมอนามัย อดใจไว้สักนิด #covid-19

กรมอนามัย ห่วงกลุ่มทารกแรกเกิดและเด็กเล็ก แนะ พ่อแม่เลือกหน้ากากให้เหมาะสมกับช่วงอายุของเด็ก ป้องกันกา.....

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
30/03/2020

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

เราจะผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ เลี่ยงการสัมผัสใบหน้า และเว้นระยะห่างระหว่างกัน

“ห่วงใยเด็กและเยาวชนไทย”

ด้วยความห่วงใย
#กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ไวรัสโคโรน่าในเด็ก อันตรายหรือไม่ ป้องกันยังไงไม่ให้ลูกติดเชื้อโควิด-19
18/03/2020
ไวรัสโคโรน่าในเด็ก อันตรายหรือไม่ ป้องกันยังไงไม่ให้ลูกติดเชื้อโควิด-19

ไวรัสโคโรน่าในเด็ก อันตรายหรือไม่ ป้องกันยังไงไม่ให้ลูกติดเชื้อโควิด-19

ช่วงนี้เป็นช่วงที่โคโรน่าไวรัส หรือโควิด-19 (Covid-19) ระบาด พ่อแม่ยิ่งต้องดูแลลูกน้อยให้ดี ไวรัสโคโรน่าในเด็ก อ.....

ไม่ว่าจะเกิดในสังคมแบบไหนเราก็สามารถทำให้ลูกดีได้นะ
22/02/2020

ไม่ว่าจะเกิดในสังคมแบบไหนเราก็สามารถทำให้ลูกดีได้นะ

พ่อแม่ และครู
ต้องระวังคำพูดเหล่านี้

เครดิต รามาชาแนล

การถอดบทเรียนการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองเด็กในพื้นทีี่จังหวัดในปีที่ผ่านมา เป็นการพบปะพูดคุย นำเสนอการดำเนินงานที่ประส...
05/02/2020

การถอดบทเรียนการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองเด็กในพื้นทีี่จังหวัดในปีที่ผ่านมา เป็นการพบปะพูดคุย นำเสนอการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จ และหาแนวทางแก้ปัญหาที่พบจากการดำเนินงานมาตลอดทั้งปี เพื่อพัฒนาให้กองทุนคุ้มครองเด็กสามารถสนับสนุนให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเงินทุกบาทสามารถเกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็ก

การถอดบทเรียนการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองเด็กในพื้นทีี่จังหวัดในปีที่ผ่านมา เป็นการพบปะพูดคุย นำเสนอการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จ และหาแนวทางแก้ปัญหาที่พบจากการดำเนินงานมาตลอดทั้งปี เพื่อพัฒนาให้กองทุนคุ้มครองเด็กสามารถสนับสนุนให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเงินทุกบาทสามารถเกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็ก

พระเมธีวชิโรดม - ว.วชิรเมธี
12/01/2020

พระเมธีวชิโรดม - ว.วชิรเมธี

“คำขวัญวันเด็ก” จากพระเมธีวชิโรดม (ท่าน ว.วชิรเมธี)
...
“เด็กคือพลังทางปัญญาประชาชาติ
คือผู้กุมโอกาสอันยิ่งใหญ่
คือความหวังของวันพรุ่งรุ่งวิไล
คือดวงไฟอันเรืองรองของบุรี”

https://today.line.me/TH/article/kvKpqq?utm_source=copyshare
21/12/2019
Mood of the Motherhood | ลูกร้องไห้ไม่ใช่เรื่องผิด: 5 ประโยคบอกให้ลูกหยุดร้องไห้ ที่ควรใช้แต่พอดี

https://today.line.me/TH/article/kvKpqq?utm_source=copyshare

ไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากเห็นลูกร้องไห้ ยิ่งเวลาที่พาลูกออกไปนอกบ้านแล้วเจ้าตัวเล็กเกิดอาการร้องไห้งอแงขึ.....

https://today.line.me/th/article/X3ORGX?utm_source=otp
20/12/2019
Campus Star | 9 วิธีรับมือ เมื่อเด็กๆ ถูกบูลลี่ ถูกกลั่นแกล้งที่โรงเรียน

https://today.line.me/th/article/X3ORGX?utm_source=otp

นายแพทย์กมล แสงทองศรีกมล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า “ในมุมของผู้ใหญ่ เรามักจ...

https://thestandard.co/national-childrens-day-slogan-63/
17/12/2019
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” – THE S

https://thestandard.co/national-childrens-day-slogan-63/

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ...

https://thematter.co/social/6-wallpaper-for-a-good-heart/88168
17/12/2019
แจก 6 คำอวยพร เซฟเก็บไว้ได้เพื่อเป็นกำลังใจในทุกวัน

https://thematter.co/social/6-wallpaper-for-a-good-heart/88168

The MATTER ขอแจก 6 รูปกำลังใจดีๆ สามารถเซฟเก็บไปตั้งเป็นวอลเปเปอร์สำหรับมือถือ หรือไม่ก็เปิดดูในเวลาที่เหนื่อย.....

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ท่านสุภัชชา สุทธิพล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรม...
01/11/2019

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ท่านสุภัชชา สุทธิพล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กครั้งที่ 8/2562 ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญ เรื่องการพิจารณากรอบการจัดสรรเงินสงเคราะห์รายบุคคลและสนับสนุนโครงการ ปีงบประมาณ 2563 พร้อมกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการสำหรับจังหวัดที่งบประมาณหมดและขอจัดสรรเพิ่มเติม

#กองทุนคุ้มครองเด็ก

https://thestandard.co/onthisday1110/---------------------------------------------Cr. THE STANDARD TEAM11.10.2019#Unicef...
19/10/2019
11 ตุลาคม - วันเด็กหญิงสากล – THE STANDARD

https://thestandard.co/onthisday1110/

---------------------------------------------
Cr. THE STANDARD TEAM
11.10.2019

#Unicef
#สิทธิเด็ก
#วันเด็กหญิงสากล
#กองทุนคุ้มครองเด็ก

วันที่ 11 ตุลาคมของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันเด็กหญิงสากล

https://today.line.me/TH/article/G6D0w7?utm_source=copyshare
19/10/2019
THE STANDARD | ยูนิเซฟเผย เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี 200 กว่าล้านคนทั่วโลก ขาดสารอาหาร-น้ำหนักเกิน

https://today.line.me/TH/article/G6D0w7?utm_source=copyshare

เมื่อวานนี้ (15 ตุลาคม) รายงานล่าสุดของกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ ระบุว่า 1 ใน 3 ของเด็กทั่วโ.....

เช้าวันที่13 ก.ย.62 เวลา 9.30 น. นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็...
16/09/2019

เช้าวันที่13 ก.ย.62 เวลา 9.30 น. นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 6/2562

#กองทุนคุ้มครองเด็ก

วันที่ 21 ส.ค. 62 เวลา 09.30 น. นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็น...
22/08/2019

วันที่ 21 ส.ค. 62 เวลา 09.30 น. นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน

20/08/2019
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

https://www.facebook.com/DepartmentofChildrenandYouth/videos/2343796952407314/

🔴 รายการวัยใส หัวใจสร้างสรรค์ (6 ก.ค. 62)

ทุกท่านสามารถรับชมได้ทุกวันเสาร์ เวลา 11.05 - 11.30 น.
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

ชมออนไลน์ได้ที่
https://www.adintrend.com/hd/index.php?t=live&ch=11

http://tv.guchill.com/nbt-live.html

http://tv.trueid.net/live/nbt

http://www.onlinethailand.net/tv_online/NBT.php

สาระน่ารู้กับกองทุนคุ้มครองเด็ก วันนี้เสนอเรื่อง สุขภาพจิต กับการบรรจุไว้ในหลักสูตรสำหรับเด็กประถมศึกษาhttps://thematter...
26/07/2019
ฟลอริดา เตรียมบรรจุเรื่อง ‘สุขภาพจิต’ ในหลักสูตรสำหรับเด็กประถม 6 ขึ้นไป สอนทั้งการรับรู

สาระน่ารู้กับกองทุนคุ้มครองเด็ก วันนี้เสนอเรื่อง สุขภาพจิต กับการบรรจุไว้ในหลักสูตรสำหรับเด็กประถมศึกษา

https://thematter.co/brief/brief-1563782400/81161?utm_source=line&utm_medium=official_account

โรคซึมเศร้า อาการเครียด วิตกกังวล เกิดขึ้นกับเด็กๆ ในวัยเรียน ทั้งประถม มัธยม และมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น ....

https://thematter.co/brief/brief-1563609604/80994?utm_source=line&utm_medium=official_account
21/07/2019
สำนักงานอากาศแห่งสหรัฐฯ ลองอบขนมในรถที่จอดไว้กลางแจ้ง เพื่อสร้างความตระหนัก ถึงการลืม

https://thematter.co/brief/brief-1563609604/80994?utm_source=line&utm_medium=official_account

ร้อนๆๆๆๆ มันจะร้อนอะไรขนาดนี้ แต่ไทยเราไม่ได้ร้อนอยู่ประเทศเดียวนะ ตอนนี้สหรัฐฯ กำลังเผชิญกับคลื่นความ.....

https://thematter.co/brief/brief-1563602400/80997?utm_source=line&utm_medium=official_account
21/07/2019
ห้องเรียนนี้ให้มากกว่าแค่ท่องจำ IBM พัฒนาห้องเรียน 360 องศามี VR และ AI ช่วยนักเรียนฝึกพูดภาษาต

https://thematter.co/brief/brief-1563602400/80997?utm_source=line&utm_medium=official_account

เคยเป็นกันไหม ตอนเรียนภาษาต่างประเทศก็พอจะตอบข้อสอบได้ แต่พอต้องไปใช้ในชีวิตจริงๆ กับไม่คุ้ยชินและกล้า...

https://thematter.co/brief/brief-1563186730/80629?utm_source=line&utm_medium=official_account
16/07/2019
ทักษะแห่งอนาคตที่ต้องเตรียมตัวเนิ่นๆ อินเดียเริ่มสอนสกิล Coding ให้กับเด็กๆ ตั้งแต่วัยเรีย

https://thematter.co/brief/brief-1563186730/80629?utm_source=line&utm_medium=official_account

เวลาเราพูดถึง Coding หลายคนอาจมีภาพจำถึงเรื่องยากๆ หรือค่อนข้างไกลตัว แต่ในช่วงหลังมานี้ก็มีความพยายามเปลี.....

วันที่ 13 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา คณะเจ้าหน้าที่กองทุนคุ้มครองเด็ก นำโดย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก (นางวัฒนา  ม...
15/07/2019

วันที่ 13 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา คณะเจ้าหน้าที่กองทุนคุ้มครองเด็ก นำโดย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก (นางวัฒนา มังคะดานะรา) และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ ของกลุ่มชมรมนาฏศิลปเกาะช้าง ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด และทางคณะกองทุนฯ และสำนักงานพัฒนาสังคมฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อการเติมเต็มและต่อยอดโครงการในการขยายผลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยโอกาสนี้ได้รับเกียรติ จากนายอำเภอเกาะช้าง ให้การต้อนรับกับคณะที่ลงติดตามในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 11 ก.ค. 62  ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก (นายอภิชาติ อภิชาตบุตร) และกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนิ...
14/07/2019

วันที่ 11 ก.ค. 62 ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก (นายอภิชาติ อภิชาตบุตร) และกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองเด็ก (นางขวัญเมือง บวรอัศวกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กองทุนคุ้มครองเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าพบผู้แทนคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด ยโสธร และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เพื่อร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองเด็ก ที่ให้การสนับสนุน ทั้งกรณีการสงเคราะห์รายบุคคลและโครงการ และการดำเนินงานอื่นๆ ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับกับทางคณะที่ลงพื้นที่ด้วย ต่อจากนั้นในช่วงบ่าย ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมผลการดำเนินโครงการ ด้านการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ของโรงพยาบาลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 62 ที่ผ่านมา ณ  จังหวัดเชียงราย กรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองเด็ก (นางขวัญ...
14/07/2019

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 62 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดเชียงราย กรรมการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองเด็ก
(นางขวัญเมือง บวรอัศวกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการเงิน) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กองทุนคุ้มครองเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ร่วมลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของสถานสงเคราะห์เด็กลาหู่ (บ้านร่วมใจ) โดยกรรมการฯ ได้ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์กร ต่อจากนั้นในช่วงบ่าย ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมผลการดำเนินโครงการ ของศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลห้วยสัก จังหวัดเชียงราย ในการนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องเผียว ได้ให้เกียรติต้อนรับกับทางคณะที่ลงติดตามฯ ด้วย

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 62 ที่ผ่านมา ณ  จังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองเด็ก (นางขวั...
14/07/2019

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 62 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองเด็ก (นางขวัญเมือง บวรอัศวกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กองทุนคุ้มครองเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าพบผู้แทนคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองเด็ก ที่ให้การสนับสนุน ทั้งกรณีการสงเคราะห์รายบุคคลและโครงการ และการดำเนินงานอื่นๆ ต่อจากนั้นในช่วงบ่าย ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมผลการดำเนินโครงการ ของกลุ่มแมลงปอปีกแก้ว จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 62 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก กรรมการติดตามและประเมินผลการ...
22/06/2019

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 62 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก กรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองเด็ก (นางขวัญเมือง บวรอัศวกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กองทุนคุ้มครองเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าพบผู้แทนคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เพื่อร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองเด็ก ที่ให้การสนับสนุน ทั้งกรณีการสงเคราะห์รายบุคคลและโครงการ และการดำเนินงานอื่นๆ ต่อจากนั้นในช่วงบ่าย ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานการสนับสนุนกรณีสงเคราะห์รายบุคคล ในพื้นที่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ นายอภิช...
04/06/2019

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ นายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 4/2562 เพื่อพิจารณาการอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก

01/06/2019
กองทุนคุ้มครองเด็ก

https://www.facebook.com/497365730398654/videos/1267650860036800/

หากคุณต้องการช่วยเหลือหรือคุ้มครองเด็ก สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรือเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน โดยสามารถ
ที่จะสอบถามรายละเอียด กรมกิจการเด็กและเยาวชน(ส่วนกลาง) และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด(ส่วนภูมิภาค)

#กองทุนคุ้มครองเด็ก

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พ.ค. 62 กรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองเด็ก (นางขวัญเมือง บวรอัศวกุล) และคณะเ...
01/06/2019

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พ.ค. 62 กรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองเด็ก (นางขวัญเมือง บวรอัศวกุล) และคณะเจ้าหน้าที่กองทุนคุ้มครองเด็กส่วนกลางได้ลงพื้นที่ ณ จังหวัดอ่างทอง เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ปี 61 ของศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดอ่างทอง โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และคณะเจ้าหน้าที่จาก สนง.พมจ.อ่างทอง ร่วมติดตามและประเมินผลฯ ในครั้งนี้ด้วย

#กองทุนคุ้มครองเด็ก

ที่อยู่

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

02-651-6498

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทุนคุ้มครองเด็กผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองทุนคุ้มครองเด็ก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด