กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร วันที่ 18 เมษายน 2548 ยกระดับการทำงานของฝ่ายสุขาภิบาลอาหาร ขึ้นเป็นกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย

🚑"รถตรวจอาหารปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้คนกรุง 🚑วันที่ 8 ธันวาคม 2566 รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็น...
08/12/2023

🚑"รถตรวจอาหารปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้คนกรุง 🚑
วันที่ 8 ธันวาคม 2566 รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ หน่วยบูรณาการตามโครงการ "กรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ" ณ วัดเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยกองสุขาภิบาลอาหารได้นำรถหน่วยตรวจคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ (Mobile Unit For Food Safety) มาให้บริการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (test kit) ทางด้านเคมีเพื่อตรวจหา บอแรกซ์ ฟอร์มาลีน สารฟอกขาว และสารกันรา 🍗🥗 🥖 รวมถึงทางด้านจุลินทรีย์ 🦠 เพื่อตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดอนเมือง สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ณ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม และร้านอาหารที่จำหน่ายภายในงาน ทั้งนี้ประชาชนสามารถนำตัวอย่างอาหารที่สงสัยว่าจะมีสารปนเปื้อนมาส่งตรวจวิเคราะห์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ได้ให้ความรู้ประชาชนที่เข้าร่วมงาน 👩🏻‍🦰👱🏻ในการเลือกซื้ออาหารที่สะอาดและปลอดภัย ผ่านสื่อต่าง ๆ และการตอบคำถามเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหารเพื่อรับของที่ระลึกจากกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ด้วย😍🥰😘😍

🌽🥕🍉สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566🍳🍣🍲 #ตรวจอาหารปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้...
06/12/2023

🌽🥕🍉สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566🍳🍣🍲
#ตรวจอาหารปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้คนกรุงฯ
#เฝ้าระวังคุณภาพอาหาร พร้อมบริการด้วยหัวใจ ปลอดโรค ปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจาก กทม.
#กทม. .
#สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์นี้ค่ะ👇👇👇
https://drive.google.com/file/d/1JehL2hBuxV_HSXFhnUX4Q-7Bq7z1ilNg/view?usp=drive_link

📝ปฏิบัติได้ ปฏิบัติดี ปฏิบัติแบบนี้ ‘ตลาดถูกสุขลักษณะ’ 👍🏻💯ตลาดถูกสุขลักษณะ ผู้ประกอบการใส่ใจ เพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภค...
04/12/2023

📝ปฏิบัติได้ ปฏิบัติดี ปฏิบัติแบบนี้ ‘ตลาดถูกสุขลักษณะ’ 👍🏻💯

ตลาดถูกสุขลักษณะ ผู้ประกอบการใส่ใจ เพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภค🙋🏻‍♀️

#กทม. .

ลิงก์สำหรับดาวน์โหลด ตามนี้ค่ะ 👇
https://drive.google.com/file/d/1fv5GyeOt1hJx0TSaVk3FTJVFSZ7uCnQU/view?usp=sharing

🥩🍖🍜สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566🍒🥬🍊 #ตรว...
01/12/2023

🥩🍖🍜สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566🍒🥬🍊
#ตรวจอาหารปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้คนกรุงฯ
#เฝ้าระวังคุณภาพอาหาร พร้อมบริการด้วยหัวใจ ปลอดโรค ปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจาก กทม.
#กทม. .
#สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2566
รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์นี้ค่ะ 👇🏻👇🏻👇🏻
https://drive.google.com/file/d/1XVI2ksHCKwYsCD_G0Pdjjn3EjUzmJ_rp/view?usp=drive_link

🎖️🫱🏼‍🫲🏻การนำร่องปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียในตลาดประเภทที่ 1 ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยการบำบัด 2 ขั้นตอน รูปแบบ onsite treat...
30/11/2023

🎖️🫱🏼‍🫲🏻การนำร่องปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียในตลาดประเภทที่ 1 ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยการบำบัด 2 ขั้นตอน รูปแบบ onsite treatment ก่อนปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำและท่อระบายน้ำสาธารณะ ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ 171 มุ่งเป้าติดตั้งระบบำบัดน้ำเสียต้นทาง💦💧

30 พฤศจิกายน 2566 นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ 171 มุ่งเป้าติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียต้นทาง เพื่อให้การดำเนินการมีความชัดเจนเป็นไปในแนวทางเดียวกันและบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายฯ โดยมีนางทวีพร โชตินุชิต รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม รักษาการผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร ผู้แทนสำนักการระบายน้ำ ผู้แทนสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมอนามัย และผู้ประกอบการตลาดประเภทที่ 1 เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 🙋🏻💪🏻

#กทม. .

🚽🚽 สุขาสุขี สุขาดีเป็นศรีแก่ตลาด 🧻🧻🧴 #มาตรฐานห้องส้วมในตลาด และจำนวนห้องส้วมในตลาด #กทม. . ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด ตามน...
30/11/2023

🚽🚽 สุขาสุขี สุขาดีเป็นศรีแก่ตลาด 🧻🧻🧴
#มาตรฐานห้องส้วมในตลาด และจำนวนห้องส้วมในตลาด
#กทม. .

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด ตามนี้ค่ะ 👇

https://drive.google.com/file/d/1E72JFF2TuA_VsopA8BNggx_hibh30CaF/view?usp=sharing

🚑"รถตรวจอาหารปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้คนกรุง 🚑วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นางทวีพร โชตินุชิต รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย เป็...
21/11/2023

🚑"รถตรวจอาหารปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้คนกรุง 🚑
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นางทวีพร โชตินุชิต รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย เป็นประธานเปิดการออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ หน่วยบูรณาการตามโครงการ "กรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ" ณ วัดสารอด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยกองสุขาภิบาลอาหารได้นำรถหน่วยตรวจคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ (Mobile Unit For Food Safety) มาให้บริการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (test kit) ทางด้านเคมีเพื่อตรวจหา บอแรกซ์ ฟอร์มาลีน สารฟอกขาว และสารกันรา 🍗🥗 🥖 รวมถึงทางด้านจุลินทรีย์ 🦠 เพื่อตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร และน้ำดื่มในโรงเรียนวัดสารอด ทั้งนี้ประชาชนสามารถนำตัวอย่างอาหารที่สงสัยว่าจะมีสารปนเปื้อนมาส่งตรวจวิเคราะห์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ได้ให้ความรู้ประชาชนที่เข้าร่วมงาน 👩🏻‍🦰👱🏻ในการเลือกซื้ออาหารที่สะอาดและปลอดภัย ผ่านสื่อต่าง ๆ และการตอบคำถามเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหารเพื่อรับของที่ระลึกจากกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ด้วย😍

🚑"รถตรวจอาหารปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้คนกรุง 🚑วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป...
09/11/2023

🚑"รถตรวจอาหารปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้คนกรุง 🚑
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ หน่วยบูรณาการตามโครงการ "กรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ" ณ วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยกองสุขาภิบาลอาหารได้นำรถหน่วยตรวจคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ (Mobile Unit For Food Safety) มาให้บริการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (test kit) ทางด้านเคมีเพื่อตรวจหา บอแรกซ์ ฟอร์มาลีน สารฟอกขาว และสารกันรา 🍗🥗 🥖 รวมถึงทางด้านจุลินทรีย์ 🦠 เพื่อตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตจตุจักร สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ณ ร้านอาหารบริเวณหน้าโรงเรียนวัดเสมียนนารี และอาหารจากโรงอาหารของโรงเรียนวัดเสมียนนารี ทั้งนี้ประชาชนสามารถนำตัวอย่างอาหารที่สงสัยว่าจะมีสารปนเปื้อนมาส่งตรวจวิเคราะห์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ได้ให้ความรู้ประชาชนที่เข้าร่วมงาน 👩🏻‍🦰👱🏻ในการเลือกซื้ออาหารที่สะอาดและปลอดภัย ผ่านสื่อต่าง ๆ และการตอบคำถามเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหารเพื่อรับของที่ระลึกจากกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ด้วย😍

🍮🍲🍜กินอาหารนอกบ้าน อย่านิ่งนอนใจ เลือกกินอย่างไร ให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ มาดูกันเลยค่ะ 🍩🍯🍦🍨 #กทม. . ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด ต...
01/11/2023

🍮🍲🍜กินอาหารนอกบ้าน อย่านิ่งนอนใจ เลือกกินอย่างไร ให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ มาดูกันเลยค่ะ 🍩🍯🍦🍨

#กทม. .

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด ตามนี้ค่ะ 👇
https://drive.google.com/file/d/1g1eBAhJvrGWvjQIRXUmg-FotBTVHO2Gt/view?usp=sharing

🚑"รถตรวจอาหารปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้คนกรุง 🚑วันที่ 26 ตุลาคม 2566 รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็น...
26/10/2023

🚑"รถตรวจอาหารปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้คนกรุง 🚑
วันที่ 26 ตุลาคม 2566 รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ หน่วยบูรณาการตามโครงการ "กรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ" ณ ตลาดไชยทิศ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยกองสุขาภิบาลอาหารได้นำรถหน่วยตรวจคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ (Mobile Unit For Food Safety) มาให้บริการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (test kit) ทางด้านเคมีเพื่อตรวจหา บอแรกซ์ ฟอร์มาลีน สารฟอกขาว และสารกันรา 🍗🥗 🥖 รวมถึงทางด้านจุลินทรีย์ 🦠 เพื่อตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ณ ร้านอาหารที่มาจำหน่ายในงาน ทั้งนี้ประชาชนสามารถนำตัวอย่างอาหารที่สงสัยว่าจะมีสารปนเปื้อนมาส่งตรวจวิเคราะห์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ได้ให้ความรู้ประชาชนที่เข้าร่วมงาน 👩🏻‍🦰👱🏻ในการเลือกซื้ออาหารที่สะอาดและปลอดภัย ผ่านสื่อต่าง ๆ และการตอบคำถามเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหารเพื่อรับของที่ระลึกจากกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ด้วย😍

😇ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ในช่วงเทศกาลกินเจ ณ ตลาดดาวคะนองและบิ๊กซีดาวคะนอง เขตธนบุรี😇    วันที่ 20 ตุลาคม 2...
20/10/2023

😇ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ในช่วงเทศกาลกินเจ ณ ตลาดดาวคะนองและบิ๊กซีดาวคะนอง เขตธนบุรี😇
วันที่ 20 ตุลาคม 2566
กองสุขาภิบาลอาหารร่วมกับสำนักงานเขตธนบุรีลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร
ในช่วงเทศกาลกินเจ พร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ กินเจปีนี้ เลือกอาหารดี ชีวีปลอดภัย ณ ตลาดดาวคะนองและบิ๊กซีดาวคะนอง🥙🍊 🥗 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัยในช่วงเทศกาลกินเจ #กทม. .

😇ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ในช่วงเทศกาลกินเจ ณ ไอคอนสยาม เขตคลองสาน😇    วันที่ 19 ตุลาคม 2566กองสุขาภิบาลอาหา...
19/10/2023

😇ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ในช่วงเทศกาลกินเจ ณ ไอคอนสยาม เขตคลองสาน😇
วันที่ 19 ตุลาคม 2566
กองสุขาภิบาลอาหารร่วมกับสำนักงานเขตคลองสาน ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร
ในช่วงเทศกาลกินเจ พร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ กินเจปีนี้ เลือกอาหารดี ชีวีปลอดภัย ณ ไอคอนสยาม 🥗 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัยในช่วงเทศกาลกินเจ #กทม. .

😇ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ในช่วงเทศกาลกินเจ ณ ตลาดบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ😇    วันที่ 19 ตุลาคม 2566กองสุขาภิ...
19/10/2023

😇ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ในช่วงเทศกาลกินเจ ณ ตลาดบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ😇
วันที่ 19 ตุลาคม 2566
กองสุขาภิบาลอาหารร่วมกับสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร
ในช่วงเทศกาลกินเจ พร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ กินเจปีนี้ เลือกอาหารดี ชีวีปลอดภัย ณ ตลาดบางปะกอก 🥗 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัยในช่วงเทศกาลกินเจ #กทม. .

😇ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ในช่วงเทศกาลกินเจ ณ ตลาดสดอุดมผล เขตลาดกระบัง😇    วันที่ 18 ตุลาคม 2566กองสุขาภิบา...
19/10/2023

😇ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ในช่วงเทศกาลกินเจ ณ ตลาดสดอุดมผล เขตลาดกระบัง😇
วันที่ 18 ตุลาคม 2566
กองสุขาภิบาลอาหารร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบัง ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร
ในช่วงเทศกาลกินเจ พร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ กินเจปีนี้ เลือกอาหารดี ชีวีปลอดภัย ณ ตลาดสดอุดมผล 🥗 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัยในช่วงเทศกาลกินเจ #กทม. .

😇ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ในช่วงเทศกาลกินเจ ณ ตลาดวงศกร เขตสายไหม😇    วันที่ 17 ตุลาคม 2566กองสุขาภิบาลอาหาร...
17/10/2023

😇ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ในช่วงเทศกาลกินเจ ณ ตลาดวงศกร เขตสายไหม😇
วันที่ 17 ตุลาคม 2566
กองสุขาภิบาลอาหารร่วมกับสำนักงานเขตสายไหม ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร
ในช่วงเทศกาลกินเจ พร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ กินเจปีนี้ เลือกอาหารดี ชีวีปลอดภัย ณ ตลาดวงศกร 🥗🥜🍟 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัยในช่วงเทศกาลกินเจ #กทม. .

👨‍🍳ยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัย สู่มาตรฐานฮาลาล✨ 🌸วันที่ 17 ตุลาคม 2566🌸กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับคณะกรรมการอิ...
17/10/2023

👨‍🍳ยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัย สู่มาตรฐานฮาลาล✨
🌸วันที่ 17 ตุลาคม 2566🌸
กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร🌟 จัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารมุสลิม ในพื้นที่เขตคลองสามวา เขตมีนบุรี และเขตหนองจอก ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารมุสลิมสู่มาตรฐานฮาลาล ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 💚เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคชาวมุสลิม และประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักท่องเที่ยว ให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม 🍽 #กทม. .

😇ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ช่วงเทศกาลกินเจ ณ ถนนเยาวราช😇    วันที่ 16 ตุลาคม 2566 กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนาม...
16/10/2023

😇ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ช่วงเทศกาลกินเจ ณ ถนนเยาวราช😇
วันที่ 16 ตุลาคม 2566
กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร พร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในงานมหกรรมอาหาร หรืองานแสดงสินค้าอาหาร ในช่วงเทศกาลกินเจ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ 🥗🥑🥕เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัยในช่วงเทศกาลกินเจ #กทม. . 😍😍😍

🌼🔆ออกตรวจด้านสุขลักษณะและคุณภาพอาหารของโรงครัวพระราชทาน 🔆🌼 📌 วันที่ 13 ตุลาคม 2566 กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับ...
13/10/2023

🌼🔆ออกตรวจด้านสุขลักษณะและคุณภาพอาหารของโรงครัวพระราชทาน 🔆🌼

📌 วันที่ 13 ตุลาคม 2566 กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับสำนักงานเขตดุสิต ร่วมออกตรวจด้านสุขลักษณะและคุณภาพอาหารของโรงครัวพระราชทาน เนื่องในงานพระราชพิธีถวายราขสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” พุทธศักราช 2566 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งผู้ประกอบการจำนวน 2 รายมาปรุงประกอบอาหารบริการประชาชนทั้งวัน ได้แก่ สมาคมภัตตาคารไทย และบริษัท สหฟาร์ม จำกัด โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำผู้ปรุงประกอบอาหารในการจัดการด้านสุขลักษณะ โดยไม่ให้วางวัตถุดิบบนพื้นโดยตรง ต้องปกปิดอาหารระหว่างรอแจกประชาชน การแต่งกายต้องสวมหมวกและผ้ากันเปื้อนเพื่อป้องกันการ สิ่งปนเปื้อนจากร่างกายลงสู่อาหาร ไม่วางวัตถุดิบและอาหารพร้อมบริโภคใกล้กับขยะและน้ำเสีย เป็นต้น นอกจากนั้น ได้ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำที่ใช้ปรุงประกอบ ด้วยชุดทดสอบอย่างง่ายทางด้านเคมีและด้านจุลินทรีย์ พร้อมมอบเอกสารข้อกำหนดสำหรับผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มนอกสถานที่ ให้กับผู้ดูแลโรงครัวที่บริการประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สัมผัสอาหารปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ พร้อมทั้งมอบชุดกันเปื้อนสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ณ จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
🌸 #กทม. .

🚑"รถตรวจอาหารปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้คนกรุง 🚐วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายชาตรี วัฒนเขจร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป...
12/10/2023

🚑"รถตรวจอาหารปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้คนกรุง 🚐
วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายชาตรี วัฒนเขจร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ หน่วยบูรณาการตามโครงการ "กรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ" ณ มัสยิดกามาลุลอิสลาม เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 🕌 โดยกองสุขาภิบาลอาหารได้นำรถหน่วยตรวจคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ (Mobile Unit For Food Safety) มาให้บริการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (test kit) ทางด้านเคมีเพื่อตรวจหา บอแรกซ์ ฟอร์มาลีน สารฟอกขาว และสารกันรา 🍗🥗 🥖 รวมถึงทางด้านจุลินทรีย์ 🦠 เพื่อตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ณ ร้านอาหารที่มาจำหน่ายในงาน ทั้งนี้ประชาชนสามารถนำตัวอย่างอาหารที่สงสัยว่าจะมีสารปนเปื้อนมาส่งตรวจวิเคราะห์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ได้ให้ความรู้ประชาชนที่เข้าร่วมงาน 👩🏻‍🦰👱🏻ในการเลือกซื้ออาหารที่สะอาดและปลอดภัย ผ่านสื่อต่าง ๆ และการตอบคำถามเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหารเพื่อรับของที่ระลึกจากกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ด้วย🥰🥰🥰

🎉🎊 พัฒนายกระดับตลาดในการกำกับดูแลของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐานในระดับ Premium Market  🍀😃      9 ตุลาค...
09/10/2023

🎉🎊 พัฒนายกระดับตลาดในการกำกับดูแลของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐานในระดับ Premium Market 🍀😃

9 ตุลาคม 2566 นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการยกระดับตลาดที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร สู่ตลาด Premium Market ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบนโยบายให้สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ยกระดับพัฒนาตลาดที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร สู่ตลาด Premium Market อย่างน้อย 1-2 แห่ง ภายในปี พ.ศ.2567 - 2568 โดยมีนางทวีพร โชตินุชิต รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้แทนสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร กองสุขาภิบาลอาหาร ผู้แทนสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และสำนักงานสัตว์แพทย์สาธารณสุข เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว

😇กินเจปลอดภัย มั่นใจในคุณภาพอาหาร😇    🌸วันที่ 9 ตุลาคม 2566กองสุขาภิบาลอาหารร่วมกับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ลงพื้นที่ตร...
09/10/2023

😇กินเจปลอดภัย มั่นใจในคุณภาพอาหาร😇

🌸วันที่ 9 ตุลาคม 2566
กองสุขาภิบาลอาหารร่วมกับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร
ก่อนช่วงเทศกาลกินเจ ณ ซอยเยาวราช 6 (อิสรานุภาพ)เขตสัมพันธวงศ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัยในช่วงเทศกาลกินเจที่ใกล้จะมาถึง🌸 #กทม. .

☀️☀️จัดตลาดอย่างไรห่างไกล...ความร้อน ✨✨การระบายอากาศที่ดี...ในตลาดสามารถทำได้⭐️⭐️⭐ #กทม. . ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด ตามนี้...
09/10/2023

☀️☀️จัดตลาดอย่างไรห่างไกล...ความร้อน ✨✨
การระบายอากาศที่ดี...ในตลาดสามารถทำได้⭐️⭐️⭐
#กทม. .

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด ตามนี้ค่ะ 👇
https://drive.google.com/file/d/1sKTCe7QcVp6eVGnCLZmTt25ryHQI7Kz_/view?usp=sharing

สุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดีของผู้สัมผัสอาหาร👨‍🍳🍜 คนกินเช็คได้✅🍴 คนขายเช็คดี✅🎉 #กทม. . มาร่วมกันตรวจสอบได้ตามนี้ค่ะ 👇https:/...
29/09/2023

สุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดีของผู้สัมผัสอาหาร👨‍🍳🍜 คนกินเช็คได้✅🍴 คนขายเช็คดี✅🎉
#กทม. .

มาร่วมกันตรวจสอบได้ตามนี้ค่ะ 👇
https://drive.google.com/file/d/1a6P97W_ZVY6aOu2bUj-ILQR54pgOwel_/view?usp=sharing

🚑🧑‍🔬"รถตรวจอาหารปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้คนกรุง 🍝วันที่ 20 กันยายน 2566 รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ...
20/09/2023

🚑🧑‍🔬"รถตรวจอาหารปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้คนกรุง 🍝
วันที่ 20 กันยายน 2566 รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ หน่วยบูรณาการตามโครงการ "กรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 🏛โดยกองสุขาภิบาลอาหารได้นำรถหน่วยตรวจคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ (Mobile Unit For Food Safety) มาให้บริการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (test kit) ทางด้านเคมีเพื่อตรวจหา บอแรกซ์ ฟอร์มาลีน สารฟอกขาว และสารกันรา 🍗🥗 🥖 รวมถึงทางด้านจุลินทรีย์ 🦠 เพื่อตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ณ ศูนย์อาหาร Sook canteen และร้านอาหารที่มาจำหน่ายในงาน ทั้งนี้ประชาชนสามารถนำตัวอย่างอาหารที่สงสัยว่าจะมีสารปนเปื้อนมาส่งตรวจวิเคราะห์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ได้ให้ความรู้ประชาชนที่เข้าร่วมงาน 👩🏻‍🦰👱🏻ในการเลือกซื้ออาหารที่สะอาดและปลอดภัย ผ่านสื่อต่าง ๆ และการตอบคำถามเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหารเพื่อรับของที่ระลึกจากกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ด้วย😍

🚑🧑‍🔬"รถตรวจอาหารปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้คนกรุง 🍝🍮🧁วันที่ 14 กันยายน 2566 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหา...
15/09/2023

🚑🧑‍🔬"รถตรวจอาหารปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้คนกรุง 🍝🍮🧁
วันที่ 14 กันยายน 2566 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ หน่วยบูรณาการตามโครงการ "กรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ" ณ วัดม่วง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 🏛โดยกองสุขาภิบาลอาหารได้นำรถหน่วยตรวจคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ (Mobile Unit For Food Safety) มาให้บริการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (test kit) ทางด้านเคมีเพื่อตรวจหา บอแรกซ์ ฟอร์มาลีน สารฟอกขาว และสารกันรา 🍗🥗 🥖 รวมถึงทางด้านจุลินทรีย์ 🦠 เพื่อตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ณ ร้านอาหารที่มาจำหน่ายในงาน ทั้งนี้ประชาชนสามารถนำตัวอย่างอาหารที่สงสัยว่าจะมีสารปนเปื้อนมาส่งตรวจวิเคราะห์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ได้ให้ความรู้ประชาชนและนักเรียนที่เข้าร่วมงาน 👩‍🦲👧ในการเลือกซื้ออาหารที่สะอาดและปลอดภัย ผ่านสื่อต่าง ๆ และการตอบคำถามเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหารเพื่อรับของที่ระลึกจากกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ด้วย😍

ไวรัส (วายร้าย) ภัยร้ายใกล้ตัว ❌️รู้หรือไม่ ❓️เชื้อไวรัส ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันได้ ‼️ #กทม. . รายละเอียดเพิ่...
11/09/2023

ไวรัส (วายร้าย) ภัยร้ายใกล้ตัว ❌️
รู้หรือไม่ ❓️เชื้อไวรัส ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันได้ ‼️
#กทม. .

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ตามลิงค์นี้ค่ะ👇👇👇
https://drive.google.com/file/d/1ON8-43KEdYtjylcEen-2UzmE1LyGpiio/view?usp=sharing

🥮🥧สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566🍛🥗 #ตรวจอ...
04/09/2023

🥮🥧สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566🍛🥗
#ตรวจอาหารปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้คนกรุงฯ
#เฝ้าระวังคุณภาพอาหาร พร้อมบริการด้วยหัวใจ ปลอดโรค ปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจาก กทม.
#กทม. .
#สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2566
รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์นี้ค่ะ 👉👉👉
https://drive.google.com/file/d/1wmPfl7KplfjOQX_XUA98RvTX3ZlaNIs8/view?usp=sharing

🧼🧽🧴รู้หรือไม่ 🧐 ฟองน้ำล้างจานอันตรายกว่าที่คุณคิด 🦠🦠❗️❗️🫵 คุณเปลี่ยนฟองน้ำล้างจานครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ 🧽🧴🥃🥣🍛🍲 #กทม. . ...
04/09/2023

🧼🧽🧴รู้หรือไม่ 🧐 ฟองน้ำล้างจานอันตรายกว่าที่คุณคิด 🦠🦠❗️❗️
🫵 คุณเปลี่ยนฟองน้ำล้างจานครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ 🧽🧴🥃🥣🍛🍲
#กทม. .

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ตามลิงค์นี้ค่ะ👇👇👇
https://rb.gy/6zb8r

🎉💝กรุงเทพมหานครยกระดับตลาดให้ได้มาตรฐานในระดับ Premium Market 🎉💝      1 กันยายน 2566 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่า...
01/09/2023

🎉💝กรุงเทพมหานครยกระดับตลาดให้ได้มาตรฐานในระดับ Premium Market 🎉💝

1 กันยายน 2566 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการมอบป้ายตลาด Premium Market ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สำนักงานเขต ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยมีนายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กล่าวรายงาน และมี นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมในพิธีเปิดงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักอนามัย ผู้บริหารสำนักงานเขต ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการตลาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร รวมจำนวน 260 คน

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การรับฟังบรรยายเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Thaimarket โดย คุณพิชานันต์ คุปต์อัครภิญโญ CEO แพลตฟอร์ม Thaimarket และแพลตฟอร์ม Proud โดย คุณเก่งกาจ คุปต์อัครภิญโญ CEO แพลตฟอร์ม Proud การชมบูธนิทรรศการภายในงานที่นำเสนอโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด และผู้ประกอบการตลาดที่ผ่านเกณฑ์ เป็นตลาด Premium Market พิธีการมอบป้ายตลาด Premium Market ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ประกอบการตลาด จำนวน 8 แห่งที่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ ตลาดสามย่าน ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรี ตลาดเสรีมาร์เก็ต ตลาดยิ่งเจริญ ตลาดถนอมมิตร ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต ตลาด Food Villa และตลาดเสนีย์ฟู้ด และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สำนักงานเขต จำนวน 7 เขต ได้แก่ สำนักงานเขตปทุมวัน มีนบุรี ประเวศ บางเขน ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน และภาษีเจริญ
#กทม. .

🧊🧊ส่งเสริมคุณภาพน้ำแข็งสะอาดปลอดภัยในสถานประกอบการอาหาร🧊🧊🌺☘วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพ...
31/08/2023

🧊🧊ส่งเสริมคุณภาพน้ำแข็งสะอาดปลอดภัยในสถานประกอบการอาหาร🧊🧊
🌺☘วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพน้ำแข็งสะอาดปลอดภัยในสถานประกอบการอาหาร ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 2
ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 🔶️โดยมีนายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักอนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการร้านมินิมาร์ท ผู้ประกอบการอาหารริมบาทวิถี เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร รวมจำนวน 150 คน 💫ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบร้านน้ำแข็งแห่งมหานคร 🎯วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองและสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในการบริโภคน้ำแข็งที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยจากสถานประกอบการอาหาร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การชมบูธนิทรรศการการตรวจคุณภาพอาหารด้วยชุดสอบอย่างง่าย(Test Kit) และพิธีมอบป้ายรับรอง “ร้านนี้ น้ำแข็งปลอดภัย มั่นใจ บริโภค” โดยมีสถานประกอบการได้รับป้ายรับรองดังกล่าว จำนวน 30 ราย ได้แก่ สถานประกอบการประเภท ร้านจำหน่ายอาหาร จำนวน 18 แห่ง มินิมาร์ท จำนวน 10 แห่ง และแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีที่มีการบริการน้ำแข็งสำหรับบริโภค จำนวน 2 ราย🌸🍀🌼🌿
#กทม. .

🐷แหนมเมนูพื้นบ้านยอดฮิต ‼️ หากทานดิบกลับแฝงไปด้วยพิษมากมาย 🧫🦠✅เรามาเลือกทานแหนมอย่างไรให้ปลอดภัยกันเถอะ✌🏻💪🏻 #กทม. . รา...
31/08/2023

🐷แหนมเมนูพื้นบ้านยอดฮิต ‼️ หากทานดิบกลับแฝงไปด้วยพิษมากมาย 🧫🦠
✅เรามาเลือกทานแหนมอย่างไรให้ปลอดภัยกันเถอะ✌🏻💪🏻
#กทม. .

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ตามลิงค์นี้ค่ะ👇👇👇
https://drive.google.com/file/d/1i7Zm_5yVDUBjVHCAowgmFtWFHOCBlmcN/view?usp=drive_link

ที่อยู่

เลขที่ 10 อาคารสำนักงานเขตราชเทวี ชั้น 8 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6620351861

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด