ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ

ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป.กทม. กระทรวงศึกษาธิการ
(16)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ นำคณะครูอนุบาล จำนวน 14 ท่าน และผู้บริหาร 4 ท่าน ศึกษาดูงานโร...
25/09/2020

วันที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ นำคณะครูอนุบาล จำนวน 14 ท่าน และผู้บริหาร 4 ท่าน ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ระดับปฐมวัย ในเรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดไฮสโคป เพื่อให้คณะครูที่มาศึกษาดูงานได้รับความรู้และนำกลับไปเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนใหัเกิดประสิทธิภาพ โดยมีนายรักไทย ธนวุฒิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกิตติศักดิ์ กาญจนาครุฑ รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูปฐมวัยให้การดูแลและการต้อนรับคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างดี

วันที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ นำคณะครูอนุบาล จำนวน 14 ท่าน และผู้บริหาร 4 ท่าน ศึกษาดูงานโร...
25/09/2020

วันที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ นำคณะครูอนุบาล จำนวน 14 ท่าน และผู้บริหาร 4 ท่าน ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ระดับปฐมวัย ในเรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดไฮสโคป เพื่อให้คณะครูที่มาศึกษาดูงานได้รับความรู้และนำกลับไปเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนใหัเกิดประสิทธิภาพ โดยมีนายรักไทย ธนวุฒิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกิตติศักดิ์ กาญจนาครุฑ รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูปฐมวัยให้การดูแลและการต้อนรับคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างดี

วันที่ 24กันยายน 2563 รายการโทรทัศน์  “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ ช่...
24/09/2020

วันที่ 24กันยายน 2563 รายการโทรทัศน์ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ ช่องไทยพีบีเอส เป็นรายการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย นำเสนอในรูปแบบแอนิเมชั่นผสมการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน การพัฒนาสติปัญญา การใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุผล รู้จักการตั้งคมถามและทดลองหาคำตอบด้วยตนเอง
โดยคัดเลือกเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เพื่อออกรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

ติดตามกันได้ที่รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 06.50 - 07.00 น. ทางช่องไทยพีบีเอส

วันที่ 21-22 กันยายน 2563 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  เข้าตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ช่ว...
24/09/2020

วันที่ 21-22 กันยายน 2563 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เข้าตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ช่วงวัย อายุ 9, 18, 30, 42,60 เดือน ด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM ) ในสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างความตื่นตัวเรื่องพัฒนาการเด็กของสังคมไทย โดยรวมและค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยง ให้ได้รับการดูแลและพัฒนา โดยโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯให้ความร่วมมือในการคัดกรองพัฒนาการเด็กได้เป็นอย่างดี

รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 🔬ได้ทำการคัดเลือกเพื่อน ๆ เหล่านักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย 👦👧 #บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย#ไทยพีบีเอส
24/09/2020

รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 🔬
ได้ทำการคัดเลือกเพื่อน ๆ เหล่านักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย 👦👧

#บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
#ไทยพีบีเอส

วันนี้รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 🔬
ได้มาทำการคัดเลือกเพื่อน ๆ เหล่านักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย 👦👧 กันที่ "โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานรัฐบาลฉลากกินแบ่งอุปถัมภ์)" และ "โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์)" 🏫
.
เพื่อน ๆ ทุกคนต่างแสดงความสามารถ 💃 , การกล้าแสดงออก 🙋 , และความน่ารักกันอย่างเต็มที่ 😍
แต่ว่า...ใครกันนะ 🤔 ที่จะได้มาเป็นเหล่านักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยของเรากัน 😺
.
ติดตามกันได้ที่รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 06.50 - 07.00 น. ทางช่องไทยพีบีเอส

#บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
#ไทยพีบีเอส

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ระดับชั้นปฐมวัยจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักใช้ รู้จักการประหยัด อดออมและน้...
19/09/2020

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ระดับชั้นปฐมวัยจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักใช้ รู้จักการประหยัด อดออมและน้อมนำพระราชดำริของพ่อหลวง มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีนายรักไทยธนวุฒิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายกิติศักดิ์ กาญจนครุฑรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมคณะครู บุคลากร และนักเรียน

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ระดับชั้นปฐมวัยจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักใช้ รู้จักการประหยัด อดออมและน้...
19/09/2020

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ระดับชั้นปฐมวัยจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักใช้ รู้จักการประหยัด อดออมและน้อมนำพระราชดำริของพ่อหลวง มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีนายรักไทยธนวุฒิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายกิติศักดิ์ กาญจนครุฑรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมคณะครู บุคลากร และนักเรียน

โครงการมารยาทไทย63- โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแสดงความเคารพ การไหว้ การกราบ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ...
19/09/2020

โครงการมารยาทไทย63- โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแสดงความเคารพ การไหว้ การกราบ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมประจำชาติที่เด็กไทย จึงได้จัดตั้งโครงการมารยาทไทย หนูน้อยไหว้สวย ยิ้มใสขึ้น เพื่อให้เด็กเกิดความตระหนักในเรื่องของการแสดงความเคารพ การไหว้ การกราบที่ถูกวิธี การปฏิบัติตนให้เหมาะสม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัยที่ดีสำหรับเด็กปฐมวัย และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่สำคัญของทางโรงเรียน โดยมีนายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานโครงการ ในวันที่ 14 กันยายน 2563

โครงการมารยาทไทย63- โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแสดงความเคารพ การไหว้ การกราบ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ...
14/09/2020

โครงการมารยาทไทย63- โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแสดงความเคารพ การไหว้ การกราบ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมประจำชาติที่เด็กไทย จึงได้จัดตั้งโครงการมารยาทไทย หนูน้อยไหว้สวย ยิ้มใสขึ้น เพื่อให้เด็กเกิดความตระหนักในเรื่องของการแสดงความเคารพ การไหว้ การกราบที่ถูกวิธี การปฏิบัติตนให้เหมาะสม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัยที่ดีสำหรับเด็กปฐมวัย และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่สำคัญของทางโรงเรียน โดยมีนายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานโครงการ ในวันที่ 14 กันยายน 2563

ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ
25/08/2020

ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)เรื่องรับสมัครบุคลากร
19/08/2020

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
เรื่องรับสมัครบุคลากร

ประเมินผลผ่อนคลายเปิดเรียนเต็มรูปแบบ 14 วัน
17/08/2020
ประเมินผลผ่อนคลายเปิดเรียนเต็มรูปแบบ 14 วัน

ประเมินผลผ่อนคลายเปิดเรียนเต็มรูปแบบ 14 วัน

การเปิดเรียนเต็มรูปแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ที่ได้เริ่มแล้ว เด็กๆ ได้กลับมาเรียนร่วมกันทั้งชั้นเรียน โดยกระทรวง...

Photos from ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ's post
04/08/2020

Photos from ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ's post

Photos from ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ's post
04/08/2020

Photos from ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ's post

Photos from ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ's post
04/08/2020

Photos from ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ's post

ปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
03/08/2020

ปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ
28/07/2020

ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ

วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เป็นตัวแทนคณะครูและ นักเรียนเข้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ราชพิพิธภัณฑ์ ในพระบรมมหาราชวัง

ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ
28/07/2020

ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ

วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ โดยมีนายรักไทย ธนวุฒิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ
28/07/2020

ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ

วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ
28/07/2020

ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ซึ่งได้คะแนนรวมอันดับ 1 การทดสอบ O-NET และ อันดับ 3 การทดสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2562
พร้อมทั้งรับโล่เกียรติยศคะแนนสูงสุด O-NET วิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ อันดับ 2 วิชาภาษาไทย และอันดับ 3 วิชาคณิตศาสตร์ ทั้งนี้นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน เข้ารับเกียรติบัตรในครั้งนี้ด้วย

ภาพ: ครูจิรัฏฐ์ ข่าว: ทีมประชาสัมพันธ์อนุบาลสามเสนฯ

ขอเชิญชวนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พร้อมด้วยประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวา...
24/07/2020

ขอเชิญชวนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พร้อมด้วยประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์
ที่เว็บไซต์ https://web.ocsc.go.th/forking

ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ
20/07/2020

ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ

วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นายรักไทย ธนวุฒิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู รับการนิเทศจาก นางศุภศิตา รสโหมด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.กทม. ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. ตามโครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563

ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ
29/06/2020

ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ

วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตพญาไท ให้เจ้าหน้าที่มาพ่นหมอกควันตามห้องเรียนและรอบบริเวณโรงเรียน เพื่อป้องกันยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของไข้เลือดออก ตามมาตรการป้องกันดูแลนักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ท่านผู้อำนวยการรักไทย ธนวุฒิกุล และคณะครูปฐมวัย ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิ...
29/06/2020

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ท่านผู้อำนวยการรักไทย ธนวุฒิกุล และคณะครูปฐมวัย ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี พร้อมทั้งให้คำแนะนำในแนวทางปฏิบัติหน้าที่ในการสอนรูปแบบ New Normal ในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 แก่นิสิตฝึกประสบการณ์ทุกคน

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ท่านผู้อำนวยการรักไทย ธนวุฒิกุล และคณะครูปฐมวัย ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี พร้อมทั้งให้คำแนะนำในแนวทางปฏิบัติหน้าที่ในการสอนรูปแบบ New Normal ในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 แก่นิสิตฝึกประสบการณ์ทุกคน

รวมภาพถ่ายน่ารักๆ ของเด็กๆสายชั้นอนุบาล 1-3 ในช่วงการเรียน Online ที่ส่งมาให้คุณครู และเพื่อนๆได้ชื่นชมแล้วนะคะ จะน่ารัก...
10/06/2020

รวมภาพถ่ายน่ารักๆ ของเด็กๆสายชั้นอนุบาล 1-3 ในช่วงการเรียน Online ที่ส่งมาให้คุณครู และเพื่อนๆได้ชื่นชมแล้วนะคะ จะน่ารัก น่าเอ็นดูขนาดไหนไปรับชมกันเลยค่ะ 😊

ผ่านชุดกิจกรรมปฐมวัย อ.1-3 “เล่นจากที่บ้าน” (Play From Home ) ซึ่งเด็กและผู้ปกครองจะได้รับหนังสือนิทาน คู่มือการทำกิจกรรม คู่มือเกมการศึกษา กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เช่น สี ดินน้ำมัน จานกระดาษ กระดาษสี ไม้ไอติม หลอด เชือก ถุงกระดาษ เศษวัสดุต่างๆ เป็นต้น

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครหน่วยก...
10/06/2020

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับชั้นปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๒ หน่วย หน่วย ตัวเรา
ระดับชั้น อนุบาลปีที่ ๓
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓


๑. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ให้เด็กๆ บอกวิธีดูแลส่วนประกอบต่างๆของร่างกาย เช่น
- วิธีการล้างมือ
- วิธีการแปรงฟัน
- วิธีการอาบน้ำ เป็นต้น

๒. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ให้เด็กๆ ประดิษฐ์ “หน้าคุณหนูจากจานกระดาษ”

หมายเหตุ ถ้าผู้ปกครองท่านใดทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลาน สามารถส่งภาพมาให้เพื่อนๆ และคุณครูชื่นชมผลงานได้นะคะ/ครับ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครหน่วยก...
10/06/2020

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับชั้นปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๒ หน่วย หน่วย ตัวเรา
ระดับชั้น อนุบาลปีที่ ๒
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

๑. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ให้เด็กๆ บอกวิธีดูแลส่วนประกอบต่างๆ ของร่างกาย เช่น
- วิธีการล้างมือ
- วิธีการแปรงฟัน
- วิธีการอาบน้ำ เป็นต้น

๒. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ให้เด็กๆ ประดิษฐ์ “สร้อยคอแสนสวยจากหลอด”

หมายเหตุ ถ้าผู้ปกครองท่านใดทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลาน สามารถส่งภาพมาให้เพื่อนๆ และคุณครูชื่นชมผลงานได้นะคะ/ครับ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครหน่วยก...
10/06/2020

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับชั้นปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๒ หน่วย หน่วย ตัวเรา
ระดับชั้น อนุบาลปีที่ ๑
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

๑. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ให้เด็กๆ เรียนรู้หน้าที่ของอวัยวะในร่างกายผ่านบัตรคำที่คุณครูกำหนดให้ ดังนี้
- ตา มีไว้ ดู
- หู มีไว้ ฟัง
- จมูก มีไว้ ดมกลิ่น
- ปาก มีไว้ กิน/พูด
- มือ มีไว้ จับ/สัมผัส.

๒. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ให้เด็กๆ ปะติด “หน้าของหนู” ด้วยดินน้ำมัน

หมายเหตุ ถ้าผู้ปกครองท่านใดทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลาน สามารถส่งภาพมาให้เพื่อนๆ และคุณครูชื่นชมผลงานได้นะคะ/ครับ

รวมภาพถ่ายน่ารักๆ ของเด็กๆสายชั้นอนุบาล ในช่วงการเรียน Online ที่ส่งมาให้คุณครู และเพื่อนๆได้ชื่นชมแล้วนะคะ จะน่ารัก น่า...
09/06/2020

รวมภาพถ่ายน่ารักๆ ของเด็กๆสายชั้นอนุบาล ในช่วงการเรียน Online ที่ส่งมาให้คุณครู และเพื่อนๆได้ชื่นชมแล้วนะคะ จะน่ารัก น่าเอ็นดูขนาดไหนไปรับชมกันเลยค่ะ 😊

การจัดการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัย การเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเปิดภาคเรียน (การสอนออนไลน์) ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ปีการศึกษา 2563

ผ่านชุดกิจกรรมปฐมวัย อ.1-3 “เล่นจากที่บ้าน” (Play From Home ) ซึ่งเด็กและผู้ปกครองจะได้รับหนังสือนิทาน คู่มือการทำกิจกรรม คู่มือเกมการศึกษา กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เช่น สี ดินน้ำมัน จานกระดาษ กระดาษสี ไม้ไอติม หลอด เชือก ถุงกระดาษ เศษวัสดุต่างๆ เป็นต้น

ซึ่งเด็กสามารถทำกิจกรรมไปพร้อมๆ กับคุณครูประจำชั้นผ่าน QR CODE /Line ประจำห้องเรียน (Online) แต่ถ้าผู้ปกครองไม่สะดวกที่จะทำกิจกรรมออนไลน์ สามารถทำกิจกรรมเมื่อว่างร่วมกับบุตรหลานได้ (Offline) โดยคุณครูจะใส่คลิปวิดีโอ บัตรภาพ ภาพต่างๆ เพลง สื่อการสอนระดับชั้นปฐมวัยสามารถชวนบุตรหลานทำกิจกรรมย้อนหลังได้ ซึ่งกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้กับเด็กเพื่อเตรียมความพร้อมที่บ้านก่อนเปิดภาคเรียน

09/06/2020
เพลง สบายตัว

เด็กๆมาร้องเพลงพร้อมทำท่าทางประกอบเพลง สบายตัว ไปพร้อมๆกันนะคะ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครหน่วยก...
09/06/2020

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับชั้นปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
หน่วยการจัดประสบการณ์ที่ ๒ หน่วย หน่วย ตัวเรา
ระดับชั้น อนุบาลปีที่ ๑-๓
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

๑. กิจกรรมชวนลูกเล่น
ให้ผู้ปกครองและเด็กๆ ร่วมกันทำกิจกรรมอย่างอิสระ
อย่างน้อย ๑ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การเล่นสนาม เล่นดิน/น้ำ/ทราย
- กิจกรรมเสรี เช่น การเล่นของเล่นอย่างอิสระ
- กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เช่น เต้นประกอบเพลง , ออกกำลังกายประกอบเพลง

๒. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ให้เด็กๆปั้นดินน้ำมันอย่างอิสระตามจินตนาการ

หมายเหตุ ถ้าผู้ปกครองท่านใดทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลาน สามารถส่งภาพมาให้เพื่อนๆ และคุณครูชื่นชมผลงานได้นะคะ/ครับ

ที่อยู่

302/342 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

022790415

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอความอนุเคราะห์แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 📣 คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญครู อาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ 👉 พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Photoshop CC ✨ (ICT Creative: Digital Media Design with Photoshop CC) ✨ 📌วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. (อบรม online ผ่านระบบ Facebook Live) ⭐️ติดตามรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่: https://bit.ly/MUICTPsOnline (อัตราค่าลงทะเบียน 900 บาท/ท่าน) ☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณสารัชย์ 092-256-1570 หรือ คุณเด่น 02-441-0909 Email: [email protected], [email protected] ขอขอบคุณยิ่ง
📣📣 ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ 📣📣 เบ๊นโบ๊ทมีรายการใหม่ชื่อว่า "เบ๊นโบ๊ท ฟังเด็กคุย" ใน EP.7 นี้ ได้มีนักเรียนของโรงเรียนเข้าร่วมรายการด้วย ได้แก่ น้องอั่งเปา นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ฝากติดตามชมได้ทางช่องยูทูป เบ๊นโบ๊ท ฟังเด็กคุย อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ ให้เบ๊นโบ๊ทด้วยนะคร้าบบบ
https://youtu.be/w9XFNlYhL6I ฝากกดไลค์ แชร์ กดติดตาม และ Subscribe ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
https://youtu.be/gQgOmVMz4zo ฝากกดติดตาม แชร์ และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานค่ะ ขอบคุณค่ะ
ที่นี่มีมาตรการ หรือใช้เครื่องแบบนี้ในการป้องกันหรือยังครับ
คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 www.abss.ac.th/anubansamsen/คู่มือการเรียนออนไลน์-อนุบาล.pdf
ขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app” คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญลงทะเบียนอบรมโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app” รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ social app ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป อบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Webex Meetings ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
ขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app” คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญลงทะเบียนอบรมโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app” รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ social app ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป อบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Webex Meetings ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?event=smart-with-ict-social-app ขอบคุณมากครับ
ตอนผมเรียนอนุบาลครูเคยถามนักเรียนในห้องว่า "ถ้านักเรียนมีปลาหนึ่งตัว เราจะทำอย่างไรให้กินได้นานที่สุด" นักเรียนในห้องก็ช่วยกันตอบตามประสาเด็กๆว่า เอาไปทอด เอาไปต้ม เอาไปตากแห้ง แต่ผมประหลาดกว่าเพื่อนตอบว่าเอาไปทำแป๊ะซะ 555555 สุดท้ายครูเฉลยว่า "ถ้าอยากกินให้ได้นานที่สุดให้นักเรียนต้องเอาไปแบ่งปันค่ะ ถ้าวันนี้เราเอาไปแบ่งเพื่อนบ้านวันต่อมาเพื่อนบ้านเค้ามีอะไรก็จะให้เราเพื่อตอบแทน นักเรียนจำไว้นะคะการให้คือการแบ่งปันที่ไม่มีวันสิ้นสุด" คำสอนของคุณครูวัฒนาชั้น อ.2 ของรร.อนุบาลสามเสนในวันนั้นยังจำติดใจผมอย่างไม่มีวันลืม และยิ่งประจักษ์ว่ามันคือความจริง เพราะยามใดก็ตามที่ชาติเรามีภัยพิบัติ น้ำใจคนไทยไม่เคยเหือดแห้งเลยเราจะเห็นพี่ป้าน้าอาลุกขึ้นมาช่วยทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้ ทั้งบริจาคเงินและสิ่งของ โรงงานหลายแห่งปรับตัวเองขึ้นมาผลิตหน้ากาก เฟซชิลด์แจกฟรี บางคนก็ทำอาหารแจกจ่ายให้โรงพยาบาล ร้านอาหารบางแห่งก็แจกข้าวกล่องให้คนตกยากทุกวัน ฯลฯ เมื่อเราช่วยคนหนึ่งให้ยืนขึ้นได้ คนเหล่านั้นเค้าก็จะมีแรงลุกขึ้นเพื่อไปช่วยคนอื่นต่อไป การให้จึงเป็นการแบ่งปันที่ไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆครับ ผมขอกราบทุกหัวจิตหัวใจของคนไทยด้วยความเคาระอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ วิกฤตการณ์โควิด19 นี้เราจะผ่านมันไปด้วยกันนะครับ จิระ สัตตะพันธ์คีรี ศิษย์เก่าอนุบาลสามเสนปี 2527
ขออนุญาตสอบถามค่ะ น้องเตรียมอนุบาล รับระหว่างเทอมมั๊ยค่ะ
สอบถามเห็นว่าวัันศุกร์ นร.ป.1 ไปเข้าค่าย 1 วันที่่สวนสิริกิต ไม่สั่งงดเหรคับ ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน เค้าออกข่าวให้ระวังการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
เปิดรับสมัครอบรมฟรี เหลือที่ว่างอีก 20 ที่เท่านั้น ด่วนๆ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดประสบการณ์พัฒนาทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) วันที่ 25 - 26 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมครุสัมมนา ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับจำนวน 60 ท่าน อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ท่านสามารถลงทะเบียนได้ทาง https://goo.gl/forms/9pjOAjMqIJiFzGKF2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม จะประกาศทางเว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ มรภ.จันทรเกษม http://www.educ.chandra.ac.th/ สอบถามรายละเอียด Fax : 02-541-7275 มือถือ 093-094-9867 Line : education39 Facebook : https://www.facebook.com/EDUCATION.CRU