Gen Z No Smoking รณรงค์ให้ทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อการไม่สูบบุหรี่ ปลอดภัยไร้ยาเสพติด Do 3 Dee: Don't Dring,Don't Smoke,Don't Use Drugs
(1)

เปิดเหมือนปกติ

06/11/2020
To Be Number ONE  Fan Club
03/11/2020

To Be Number ONE Fan Club

ใบสมัคร : การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564 รอบคัดเลือกระดับภาค

📌เปิดรับสมัครเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 15-18 ปีบริบูรณ์ เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
ส่วนภูมิภาคสมัครผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
(1 จังหวัด สามารถส่งผู้เข้าประกวดได้ 8 คน หรือ 4 คู่)
📍รอบกรุงเทพมหานครสมัครผ่านสำนักงานเขต
หรือสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดโทร. 0 2590 8106

มูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND
29/10/2020

มูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND

29 ตุลาคม วันอัมพาตโลก
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต และดูแลสุขภาพของตนเอง เพราะโรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้
.
ซึ่งบุหรี่ เป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมอง ทำให้เป็นอัมพาต

29/10/2020
29/10/2020
Gen Z No Smoking

ผลงานหนังสั้นที่ได้รับรางวัล ปี2561🏆

https://www.facebook.com/Bangkok.GenZ/videos/254456101924280/

🎬ชื่อผลงาน "เด็กไทยไร้ควันบุหรี่"
โรงเรียนวัดมัชฌัณติการาม

🥇รางวัลชมเชย
การประกวดสื่อรณรงค์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่
ปี 2561

28/10/2020
ใกล้วันลอยกระทงแล้ว ขอเชิญชวนให้ทุกท่าน ลอยกระทงตามประเพณีไทย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งขอความร่วมมือร้านค้าปฏิบัต...
27/10/2020

ใกล้วันลอยกระทงแล้ว ขอเชิญชวนให้ทุกท่าน ลอยกระทงตามประเพณีไทย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งขอความร่วมมือร้านค้าปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
มาตรา 27 สถานที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มาตรา 31 สถานที่ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และ มาตรา 30 การเร่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

26/10/2020
Gen Z No Smoking

ผลงานหนังสั้นที่ได้รับรางวัล ปี2561🏆

https://www.facebook.com/Bangkok.GenZ/videos/261489337906821/

🎬ชื่อผลงาน "เลิก-ลอง"
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร)

🥇รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2
การประกวดสื่อรณรงค์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ปี 2561

25/10/2020
Gen Z No Smoking

ผลงานหนังสั้นที่ได้รับรางวัล ปี2561🏆

https://www.facebook.com/Bangkok.GenZ/videos/2095302294019751/

🎬ชื่อผลงาน "warning"
โรงเรียนหอวัง

🥇รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1
การประกวดสื่อรณรงค์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ปี 2561

23/10/2020
Gen Z No Smoking

ก่อนที่จะได้รับชมหนังสั้นที่ได้รับรางวัลในปีนี้🏆
เชิญชมหนังสั้นที่ได้รับรางวัลของปี2561ก่อนนะคะ

https://www.facebook.com/Bangkok.GenZ/videos/454639575051042/

🎬ชื่อผลงาน "ไม่ลอง"
โรงเรียนวัดชัยมงคล

🥇รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อรณรงค์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ปี 2561

23/10/2020
22/10/2020
คําสารภาพของบุหรี่

คำสารภาพของบุหรี่ 🚭

https://youtu.be/ymzwfJzabNc

เรื่องลับๆ ที่บุหรี่ไม่เคยบอก...คนสูบ อยากรู้ มาฟังจากปากบุหรี่เองเลย #ความจริงที่บุหรี่ไม่เคยบอก #เลิกบุห.....

21/10/2020
13/10/2020
บ้านพิชิตใจ

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาทักษะสมอง EF
(Executive Functions)
และกิจกรรมให้ความรู้ตามแนวศูนย์ศึกษาชีวิต
(Life Education Centre)
เพื่อการป้องกันยาเสพติด
ณ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
(บ้านพิชิตใจ) The Winner House

13/10/2020
12/10/2020
Social Marketing Thaihealth by สสส.
09/10/2020

Social Marketing Thaihealth by สสส.

อยากรู้ไหม! ถ้าสัตว์โลกเหล่านี้พูดได้ จะบอกความจริงที่คุณไม่เคยรู้ว่าอะไรบ้าง?

#ความจริงที่บุหรี่ไม่เคยบอก #เลิกบุหรี่โทร1600

#อัพเดทวันที่6ตุลาคม2563#เพิ่มรายชื่อผลงานที่ส่งทางไปรษณีย์ประทับตราและปิดรับการส่งผลงานเมื่อวันที่30กันยายน2563#ไม่มีกา...
06/10/2020

#อัพเดทวันที่6ตุลาคม2563
#เพิ่มรายชื่อผลงานที่ส่งทางไปรษณีย์ประทับตราและปิดรับการส่งผลงานเมื่อวันที่30กันยายน2563
#ไม่มีการขยายเวลาการส่งผลงาน

ประกาศรายชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวดสื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่
ตามโครงการเยาวชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ ปี 2563
หัวข้อ “Gen Z No Smoking No Covid – 19

#อัพเดทวันที่5ตุลาคม2563#เพิ่มรายชื่อผลงานที่ส่งทางไปรษณีย์ประทับตราวันที่30กันยายน2563ประกาศรายชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกว...
05/10/2020

#อัพเดทวันที่5ตุลาคม2563
#เพิ่มรายชื่อผลงานที่ส่งทางไปรษณีย์ประทับตราวันที่30กันยายน2563

ประกาศรายชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวดสื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่
ตามโครงการเยาวชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ ปี 2563
หัวข้อ “Gen Z No Smoking No Covid – 19

#อัพเดท#เพิ่มรายชื่อผลงานที่ส่งทางไปรษณีย์ประทับตราวันที่30กันยายน2563ประกาศรายชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวดสื่อป้องกันนักสู...
02/10/2020

#อัพเดท
#เพิ่มรายชื่อผลงานที่ส่งทางไปรษณีย์ประทับตราวันที่30กันยายน2563

ประกาศรายชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวดสื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่
ตามโครงการเยาวชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ ปี 2563
หัวข้อ “Gen Z No Smoking No Covid – 19

วันออกพรรษาห้ามขายเหล้าตลอด 24 ชั่วโมงนะจ๊ะ
02/10/2020

วันออกพรรษาห้ามขายเหล้าตลอด 24 ชั่วโมงนะจ๊ะ

ประกาศรายชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวดสื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ตามโครงการเยาวชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ ปี 2563หัวข้อ “Gen Z No Sm...
01/10/2020

ประกาศรายชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวดสื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่
ตามโครงการเยาวชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ ปี 2563
หัวข้อ “Gen Z No Smoking No Covid – 19”

**หมายเหตุ**
สถานศึกษาที่ส่งผลงานทางไปรษณีย์ ประทับตราวันที่ 30 กันยายน 2563 เมื่อได้รับผลงานแล้ว ทีมงานจะประกาศรายชื่อให้รับทราบต่อไป

30/09/2020
22/09/2020

#ประกวดหนังสั้น

สิ้นเดือนนี้จะหมดเขตส่งผลงานประกวดหนังสั้นแล้วนะคะ
ผลงานของหลายๆโรงเรียนกำลังเดินทางมาทางไปรษณีย์
บางโรงเรียนก็มาส่งผลงานด้วยตนเอง
รีบๆ กันหน่อยนะคะ เงินรางวัลรออยู่จร้า

TO BE NUMBER ONE CHANNEL
19/09/2020

TO BE NUMBER ONE CHANNEL

#18thTOBENUMBERONE

มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563
18 ปี TO BE NUMBER ONE

#TOBENUMBERONE
#TOBENUMBERONECHANNEL
#AGENEVENT #AGENEVENTAGENCY

มูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND
14/09/2020

มูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND

38 นักวิจัยจากทั่วโลกยืนยันบุหรี่ไฟฟ้าไม่ช่วยเลิกบุหรี่ ซ้ำเสี่ยงเสพติดนิโคติน หมอประกิตชี้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นต้นเหตุเด็กเสพติดนิโคติน ย้ำไม่ได้ออกแบบมาเพื่อช่วยเลิกบุหรี่

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2563 ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยว่า ขณะนี้มีงานวิจัยใหญ่ 2 ชิ้นที่เพิ่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ PLOS ONE (ตีพิมพ์ 2 ก.ย. 63) และ American Journal of Epidemiology (ตีพิมพ์ 27 ก.ค. 63) ซึ่งเป็นความร่วมมือของนักวิจัย 38 คนจากสถาบันต่างๆ ทั่วโลก เช่น มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก, มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก, องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ, สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐฯ, มหาวิทยาลัยการแพทย์เซาท์แคโรไลน่า และ มหาวิทยาลัยวอร์เตอร์ลู แคนาดา เป็นต้น นักวิจัยใช้ข้อมูลจากการสำรวจประชากรเรื่องบุหรี่กับสุขภาพของสหรัฐฯ หรือ Population Assessment of Tobacco and Health (PATH) Study ซึ่งถือเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 45,971 คนทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2556 และมีการเก็บข้อมูลต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน

ดร.พญ.เริงฤดี งานวิจัยทั้ง 2 ชิ้น ได้เปรียบเทียบผลของการเลิกสูบบุหรี่โดยใช้บุหรี่ไฟฟ้ากับไม่ใช้บุหรี่ไฟฟ้า (ใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่ หรือใช้วิธีหักดิบ) ของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำและสูบเป็นครั้งคราว โดยติดตามผลอย่างน้อย 12 เดือน พบว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ดีกว่าการที่ไม่ใช้บุหรี่ไฟฟ้า โดยพบว่า 2 ใน 3 ของกลุ่มที่เลิกสูบบุหรี่ธรรมดา หลังจากเปลี่ยนมาสูบบุหรี่ไฟฟ้า ไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้ กลายเป็นยังคงติดนิโคตินจากบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่ง ดร. คาเรน เมสเซอร์ นักวิจัยอาวุโสของงานวิจัยทั้งสองชิ้นกล่าวว่า ผลวิจัยชี้ชัดว่าผู้สูบบุหรี่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพราะการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือไม่ใช้ ไม่มีผลต่อการเลิกสูบบุหรี่ และการไม่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในการช่วยเลิกบุหรี่ยังทำให้ผู้สูบบุหรี่เอาชนะการเสพติดนิโคตินได้อย่างแท้จริง

“งานวิจัยสองชิ้นนี้มีความสำคัญเพราะใช้ข้อมูลระดับประชากรในการศึกษา จึงให้ข้อมูลที่ค่อนข้างตรงกับภาวะปกติที่ผู้สูบบุหรี่เลือกใช้บุหรี่ไฟฟ้าเองอย่างอิสระ ไม่มีการกำกับดูแลโดยแพทย์ ดังนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันว่า บุหรี่ไฟฟ้าไม่ช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้ดีไปกว่าวิธีที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น การใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่แผ่นแปะนิโคติน หรือการหักดิบ และยังทำให้ผู้สูบติดนิโคตินจนเลิกใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ หรือยังต้องสูบบุหรี่ธรรมดาคู่ไปกับบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งกรณีสูบทั้งสองประเภทนี้พบว่ามีอันตรายสูงยิ่งกว่าสูบอย่างใดอย่างหนึ่ง” ดร.พญ.เริงฤดี กล่าวว่า

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า บริษัทบุหรี่มักจะสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่ให้เลิกสูบ โดยแนะให้ผู้สูบเปลี่ยนมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่อ้างว่ามีอันตรายน้อยกว่า แต่ความเป็นจริงพบว่ามีคนเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะเปลี่ยนจากการสูบบุหรี่ธรรมดามาสูบบุหรี่ไฟฟ้า 100% ส่วนใหญ่กว่าครึ่งยังจะคงสูบบุหรี่ธรรมดาต่อไป แสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจะช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ เพราะถ้าต้องการที่จะช่วยให้เลิกบุหรี่ได้จริง ต้องทำให้มีนิโคตินในระดับที่ต่ำและไม่มีการเติมสารปรุงรสต่างๆ เหมือนหมากฝรั่งนิโคตินที่เป็นยาช่วยเลิกบุหรี่

“ที่สำคัญพบว่ากลุ่มที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น ไม่ใช่ผู้ใหญ่ โดยเฉพาะวัยรุ่นที่ไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อนเกิดการเสพติดนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า จากข้อมูลในสหรัฐฯ พบการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในวัยรุ่นเพิ่มขึ้นกว่า 900% ระหว่างปี 2554-2561 พบอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กม.ปลายพุ่งถึง 27.5% เทียบกับอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในผู้ใหญ่ที่มีเพียง 3.2% ซึ่งปรากฏการณ์ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในวัยรุ่นสหรัฐฯนี้ทำให้หลายประเทศประกาศแบนบุหรี่ไฟฟ้า” ศ.นพ.ประกิต กล่าว

แหล่งข้อมูล

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0237938

https://academic.oup.com/aje/advance-article/doi/10.1093/aje/kwaa161/5876619

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1916171

13/09/2020
08/09/2020
ทูบีนัมเบอร์วัน l ภาพยนตร์สั้น (short film)

ทูบีนัมเบอร์วัน l ภาพยนตร์สั้น (short film)

ภาพยนตร์โฆษณา รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคม เพื่อให้ทุกคนสังคมของเรามีความสุข #TOBENUMBERONE #.....

04/09/2020
😁📢 เชิญชวนเพื่อน ๆ กทม. ร่วมงาน “ครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563” มหกรรมทูบีฯ ประเทศ หนึ่งป...
03/09/2020

😁📢 เชิญชวนเพื่อน ๆ กทม. ร่วมงาน “ครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563”

มหกรรมทูบีฯ ประเทศ หนึ่งปี...มีหนึ่งครั้ง☝️🙏♥️ Wow! Wow! Wow! ร่วมเรียนรู้ Play & Learn แนว Edutainment และร่วมส่งใจเชียร์ให้กำลังใจเพื่อนทูบีฯ ร.ร.กทม. และชุมชน กทม. ที่ผ่านรอบคัดเลือกระดับภาคเข้าสู่รอบระดับประเทศ

ระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2563 ณ IMPACT FORUM เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

📝 💖 วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563
เสด็จเยี่ยมบูธนิทรรศการผลการดำเนินงานฯ จังหวัดทูบีฯ อำเภอทูบีฯ และชมรมทูบีฯ ระดับภาค / ระดับพื้นที่ประเทศ จำนวน 363 บูธ
🎀 บูธชมรมทูบีฯ ร.ร.วัดยายร่ม เขตจอมทอง กทม. (สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน - มัธยมศึกษา) รับการประเมินบูธในช่วงบ่าย และรับเสด็จเยี่ยมบูธในช่วงเย็น
- 08.30 - 16.30 น. ประกวดการแสดงจังหวัด TO BE NUMBER ONE
- 08.30 - 16.30 น. ประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด / อำเภอ / ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
- 08.30 - 17.00 น. กิจกรรม HALL*
- 13.00 - 16.30 น. กรรมการตัดสินประเมินบูธนิทรรศการเพื่อให้คะแนน (คะแนนบูธจะนำไปรวมกับคะแนนการนำเสนอผลการดำเนินงานเวทีกลางระดับประเทศ)

📝 💚 วันพุธที่ 16 กันยายน 2563
- 08.00 - 17.00 น. ประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด / อำเภอ / ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (ต่อ)
🎀 ชมรมทูบี ร.ร.วัดยายร่ม เขตจอมทอง กทม. นำเสนอผลการดำเนินงานฯ ระดับประเทศ ประจำปี 63 ณ เวทีใน HALL 4
- 08.30 - 16.00 น. ประกวดการแสดงจังหวัด TO BE NUMBER ONE (ต่อ)
- 08.30 - 17.00 น. กิจกรรม HALL*

📝 🧡 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563
พิธีพระราชทานรางวัล ทอดพระเนตรคอนเสิร์ตและทรงคอนเสิร์ต
- 08.30 - 15.00 น. กิจกรรม HALL*
- 13.00 - 15.00 น. ซ้อมพิธีการ

✍️ ป.ล. กิจกรรม HALL* ได้แก่ EQ BOOTH (ด้านดี เก่ง และสุข)/ ART & ARTIFICIAL (ศิลปะ / งานประดิษฐ์) / COVER DANCE / B-BOY / ACTING SING SONG (ทักษะการแสดง / ร้องเพลง / บุคลิกภาพ) / GAME ZONE & INTERNET CAFE / IDOL BOOTH / MINI STAGE SHOW (MINI CONCERT) / TO BE SHOP / บูธนิทรรศการจังหวัดทูบี อำเภอทูบี และชมรมทูบี / ฯลฯ /
(*** ประกวดผลการดำเนินงานงานฯ จังหวัดทูบีฯ อำเภอทูบีฯ และชมรมทูบีฯ / ประกวดการแสดงจังหวัดทูบีฯ มีเฉพาะวันที่ 15 และ 16 ก.ย. 63)

03/09/2020
01/09/2020
30/08/2020

ที่อยู่

อาคารสำนักงานเขตราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

023544240

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Gen Z No Smokingผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Gen Z No Smoking:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

บ้านเลขที่12/84 หมู่3 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ร่วมงานแถลงข่าวและมอบรางวัลการประกวดหนังสั้น โดยใช้โทรศัพท์มือถือ
ด.ญ.เพชรพิรัลลล นุ่มละมูล 23ซอยเพชรเกษม48 ถนน.เพชรเกษม เเขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม.10160
บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 4 ตำบล ศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัด นนทบุรี
น.ส.ขวัญฤดี ทองใบ 40 ซอยเพชรเกษม50 ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160.
ผมครับ5555 1008/39หมู่7 ซอย8 หมู่บ้านศรีเพชร. ถนนเพชร106. แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
มีโทรศัพท์ครับ. เด็ก gen Z 45/348 หมู่บ้าน พงษ์ศิริชัย 4 ถนน มาเจริญ แควง หนองค้างพลู เขต หนองแขม กทม. 10160
โครงการเยาวชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ ณ หอศิลป์ กรุงเทพมหานคร