St. Joseph's Alumnae Association

St. Joseph's Alumnae Association A place to post our members' activities and news. Let's share our happiness. Coz V R St. Jo Love U all St. Jo teerak !!!
(217)

ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ G1#111SJCbook 🟡🔵 หนังสือทำเนียบรุ่นศิษย์เซนต์โยฯ ในวาระครบรอบ 111 ปีแห่งการก่อตั้งkey graphic...
18/01/2021

ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ G1
#111SJCbook 🟡🔵 หนังสือทำเนียบรุ่นศิษย์เซนต์โยฯ ในวาระครบรอบ 111 ปีแห่งการก่อตั้ง
key graphic สวยจริงๆ จ้ะ สั่งกันรึยัง 😉

ญดาศจี วงศ์ไพบูลย์ G1"ดีจัง.. ได้รับหนังสือ 111 SJC มานั่งดูเล่นยามนี้เจอะเจอญาติและเพื่อนแม่หลายคนในหนังสือเล่มนี้ แถมญ...
18/01/2021

ญดาศจี วงศ์ไพบูลย์ G1
"ดีจัง.. ได้รับหนังสือ 111 SJC มานั่งดูเล่นยามนี้
เจอะเจอญาติและเพื่อนแม่หลายคนในหนังสือเล่มนี้ แถมญาติบางคนเป็นเพื่อนร่วมชั้นของแม่เพื่อน สายสัมพันธ์นุงนังยาวนาน 🥰❤️🥰"
#111SJCBOOK

คุณครู สุวรางค์พร W2496 "หนังสือ 111ปี S JC ไม่เพียงแต่แสดงความสามารถที่ โดดเด่น ดีเด่น. ของคณะผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้แล้...
18/01/2021

คุณครู สุวรางค์พร W2496
"หนังสือ 111ปี S JC ไม่เพียงแต่แสดงความสามารถที่ โดดเด่น ดีเด่น. ของคณะผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้แล้ว ยังแสดงออกถึง ความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ความมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา เหล่านี้ขอยกให้เป็นความดีงาม ของทุกท่านที่ได้เข้าร่วมถ่ายภาพ อันสวยงาม น่าชื่นชมมากค่ะ ภูมิใจที่มีภาพในหนังสือเล่มนี"
#111sjcbook

ขอบคุณนายกสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟฯ กรรมการ ศิษย์ และทุกท่านที่มีส่วนทำให้หนังสือแห่งความรักและความทรงจำเล่มนี้ออกมางดงามบริ...
15/01/2021

ขอบคุณนายกสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟฯ กรรมการ ศิษย์ และทุกท่านที่มีส่วนทำให้หนังสือแห่งความรักและความทรงจำเล่มนี้ออกมางดงามบริบูรณ์ค่ะ
รักเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ค่ะ
ครูตุ้ม (รัตนวรรณ)
W 2508
#111sjcbook

คุณครู สุยี หิมกร รุ่น W2495  ภูมิใจ ที่ได้เป็นศิษย์และเป็นครู  เห็นความรักความสามัคคีของเหล่าศิษย์ และคณะกรรมการที่ได้จ...
15/01/2021

คุณครู สุยี หิมกร รุ่น W2495
ภูมิใจ ที่ได้เป็นศิษย์และเป็นครู เห็นความรักความสามัคคีของเหล่าศิษย์ และคณะกรรมการที่ได้จัดทำหนังสือที่มีความงดงาม มีคุณค่าทางความทรงจำที่ควรเก็บรักษาไว้
#111sjcbook

ดร.กนกวรรณ ว่องวัฒนะสิน รุ่น  V1 นายกสมาคม ศิษย์เซนต์โยเซฟ"หลังจากเสร็จภาระกิจ ในการจัดทำหนังสือทำเนียบรุ่น 111SJC  และไ...
11/01/2021

ดร.กนกวรรณ ว่องวัฒนะสิน รุ่น V1 นายกสมาคม ศิษย์เซนต์โยเซฟ
"หลังจากเสร็จภาระกิจ ในการจัดทำหนังสือทำเนียบรุ่น 111SJC และได้ทำการจัดส่งหนังสือทั้งหมด จำนวน250 เล่ม ถึงมือผู้ที่ได้สั่งไว้เรียบร้อยแล้ว

ต้องขอขอบคุณ ตุ้ย O2 ที่เป็นคนริเริ่มและ อาสาเป็นคนจัดทำหนังสือเล่มนี้ ร่วมกับ อ๋อ อรนารถ V2 และ ตุ้ม เมตตา V1 มากๆค่ะ

ขอบคุณ หมี อาจารย์ไขศรี G1 ที่ออกแบบหน้าปกหนังสือ และ โลโก้ ของงานได้อย่างสวย เก๋ ขลังและมีพลังมากๆแสดงความเป็นพวกเราชาว เซนต์โย จริงๆ

ภูมิใจ ในความเป็นเด็กเซนต์โย ที่จบจาก รร ที่อยู่ยืนยาวมากว่า 113 ปี ที่มีความมั่นคงในอุดมการณ์ ที่ต้องการสอนเด็ก นักเรียนให้ จบออกมามีความดี และ มีคุณธรรม

ยิ่งได้เปิดดู หนังสือทำเนียบรุ่น เห็นภาพ ศิษย์ เซนต์โยเซฟ กว่า70 รุ่น ศิษย์พี่ ศิษย์น้องในรุ่นต่างๆ รวมกันกว่า 6500 คน อยู่ในแวดวงอาชีพ ราชการ องค์กร ทุกสาขา เป็นบุคคลที่ทำคุณงามความดีให้ประเทศชาติ ช่วยเหลือสังคม ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้ที่ประสพความสำเร็จด้านๆต่างๆมากมาย ยิ่งเห็นยิ่งรัก และยิ่งภูมิใจ ที่จบจาก รร ซย

ภาพของคณะครูอาวุโส ที่สั่งสอนพวกเรามา ภาพของคณะครูปัจจุบัน และภาพของคณะมาเซอร์ ทั้งหมด ยังไม่นับรวมภาพเบื้องหลังในหอประชุม ภาพความประทับใจและร้อยยิ้มของศิษย์รุ่นต่างๆ ที่หลายคนไม่มีโอกาส เห็น ทั้งหมดอยู่ในหนังสือเล่มนี้ หนังสือทำเนียบรุ่น เล่มนี้จึงบันทึก ประวัตศาสตร์ ของความทรงจำ ความประทับใจ และความรัก ที่ศิษย์sjc มีต่อกัน และต่อโรงเรียนเซนต์โยเซฟ ของเราได้ อย่างแท้จริง"
#111sjcbook

อรนารถ เชิดบุญชาติ รุ่น V2 "หนังสือทำเนียบรุ่น 111SJC จัดส่ง 250 เล่ม ถึงมือผู้ที่ได้สั่งไว้เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณ คณะจัดท...
11/01/2021

อรนารถ เชิดบุญชาติ รุ่น V2
"หนังสือทำเนียบรุ่น 111SJC จัดส่ง 250 เล่ม ถึงมือผู้ที่ได้สั่งไว้เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณ คณะจัดทำหนังสือ นายกสมาคม ดร. Nokewan Wongwatanasin ดร. Khaisri Paksukcharern ผู้ออกแบบหน้าปกหนังสือและโลโก้ ของงาน 111SJC และกองบก.พี่ Metta Tantisajjatham และ Patou Limprasertsiri มากๆค่ะ

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือทำเนียบรุ่น 111SJC ของศิษย์เซนต์โยเซฟกว่า70รุ่น กว่า 6500 คน ที่อยู่ในแวดวงอาชีพต่างๆ ทั้งราชการเอกชนและองค์กรทุกสาขาล้วนเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ทำคุณงามความดีให้กับประเทศชาติช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาศ เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จทางด้านต่างๆมากมาย ยิ่งเห็นยิ่งรักและภูมิใจที่จบจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์"💙💛 #111sjcbook

พี่ผุดผ่อง อุชชิน รุ่น W2505"ขอบคุณคุณกนกวรรณ & คณะกรรมการ ศิษย์เก่า ที่จัดทำได้เนี๊ยบมาก เป็นงานที่ยากมากที่จะรวบรวม ศิ...
10/01/2021

พี่ผุดผ่อง อุชชิน รุ่น W2505
"ขอบคุณคุณกนกวรรณ & คณะกรรมการ ศิษย์เก่า ที่จัดทำได้เนี๊ยบมาก เป็นงานที่ยากมากที่จะรวบรวม ศิษย์เก่าเป็นพันๆคนมาถ่ายรูปร่วมกัน & จัดเป็นรูปเล่มอย่างสวยงาม สมกับที่เราจะเก็บเป็นที่ระลึกชั่วลูกชั่วหลานค่ะ👍🙏😍"
#111sjcbook

คุณรจิต จันทรางศุ ศิษย์เซนต์โยเซฟรุ่น W2496  "ได้รับหนังสือแล้ว ด้วยความภาคถูมิใจที่หนังสือ ร้อยสิบเอ็ดปี เอสเจซี นี้จะเ...
10/01/2021

คุณรจิต จันทรางศุ ศิษย์เซนต์โยเซฟรุ่น W2496 "ได้รับหนังสือแล้ว ด้วยความภาคถูมิใจที่หนังสือ ร้อยสิบเอ็ดปี เอสเจซี นี้จะเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ ที่หาไม่ได้อีกแล้ว เป็นการยากมากที่จะนำศิษย์เก่า 70รุ่น จำนวน 6,000 คนมารวมกันถ่ายถาพในระยะเวลาอ้นสั้นให้สำเร็จไดัดังปรากฏในหนังสือเล่มนี้"
#111sjcbook

ทางสมาคมศิษย์เซนต์โยได้เข้ามอบหนังสือทำเนียบรุ่น 111 SJC ให้แก่ท่านมาแมร์มีเรียม กิจเจริญ ศิษย์เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ รุ่น W...
07/01/2021

ทางสมาคมศิษย์เซนต์โยได้เข้ามอบหนังสือทำเนียบรุ่น 111 SJC ให้แก่ท่านมาแมร์มีเรียม กิจเจริญ ศิษย์เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ รุ่น W2496 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พี่ๆ น้องๆท่านใดได้รับหนังสือแล้ว ช่วยกันโพสต์รูปอวดกันหน่อยนะคะ ใน Facebook หรือ Instagram แล้วติด #111sjcbook กันค่ะ

31/12/2020

🌟。❤。😉。🍀
。✨ 。🎉。🌟
✨。\|/。💫
Happy New Year 2021
🌟。/|\。🍻
。🍀。 🍸。🎉。
🌟。 💫。 🎶 💥

วันสิ้นปีเก่าที่กำลังจะผ่านไป และวันปีใหม่ 2564 ที่กำลังจะมาถึง
สมาคมศิษย์ เซนต์โยเซฟฯ ขอขอบพระคุณ พี่ๆน้องๆ
SJC ทุกท่าน สำหรับความรัก กำลังใจ การสนับสนุน ความสามัคคี และ ความปรารถนาดี ที่มีต่อกันตลอดปีที่ผ่านมา เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ และเนื่องในวาระดิถี ขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ ทางสมาคมศิษย์ เซนต์โยเซฟฯ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถือ โปรดประทานพร และดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสพแต่ความสุข ความเจริญ ประสพผลสำเร็จ มีความรักสามัคคี ความปรารถนาดีต่อกัน มีเงินมีทองมากมาย โชดดี ปลอดภัยปราศจากโรคภัยทั้งปวง ตลอดปี 2564 ด้วยเทอญ🙏🏻🙏🏻🙏🏻🤟🏻❤️💙💛🥰🎁🌈🎉🎊⭐️
ดร. กนกวรรณ ว่องวัฒนะสิน และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟฯ

ทางสมาคมได้แพ็คหนังสือทำเนียบรุ่น 111 sjc และทำการจัดส่งไปให้พี่น้อง sjc ที่ได้ทำการจองล่วงหน้า และจะถึงมือทุกท่าน หลังเ...
31/12/2020

ทางสมาคมได้แพ็คหนังสือทำเนียบรุ่น 111 sjc และทำการจัดส่งไปให้พี่น้อง sjc ที่ได้ทำการจองล่วงหน้า และจะถึงมือทุกท่าน หลังเทศกาลปีใหม่ ใครที่ได้รับแล้วช่วยถ่ายรูปมาอวดกันหน่อยนะคะ😊😉 พร้อมติด #111SJCbook ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเห็นภาพความประทับใจในงานอีกครั้ง
ทางสมาคมศิษย์เซนต์โยถือโอกาสนี้ ส่งความสุขให้กับ ศิษย์เซนต์โยเซฟทุกท่าน และขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีปลอดภัยจากโรคภัยทั้งปวง และมีความสุขตลอดปี 2564 ด้วยนะคะ🎁🎁🎁🎉🎉🎉🎊🎊🎊💪💪💪🥰🥰🥰💖💖💖💙💙💙💛💛💛

วันพ่อแห่งชาติ 🙏🏻💛 สมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม...
05/12/2020

วันพ่อแห่งชาติ 🙏🏻💛 สมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

09/11/2020
หนังทำเนียบรุ่น 111SJC

ประกาศ ประกาศ

หนังสือ ทำเนียบรุ่น 111 SJC ผลิตเท่าที่จองเท่านั้นค่ะ
โอกาสสุดท้ายแล้วนะคะ

ขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆ สั่งจองหนังสือ ๑๑๑SJC ไว้เป็นที่ระลึกจากงานบันทึกภาพประวัติศาตร์ว่าครั้งหนึ่งพี่ๆน้องๆ มีรูปอยู่ในหนังสือทำเนียบรุ่นนี้ เก็บไว้โชว์ ลูกๆหลานๆได้ค่ะ

งาน ๑๑๑SJC เป็นการรวบรวมความรัก ความประทับใจ ความทรงจำของศิษย์รุ่นต่างๆ ทั้งหมดกว่า 70 รุ่น ภาพศิษย์ SJC 6500 คน และยังมีภาพประทับใจอีกหลาย ร้อยรูป ที่หลายคนยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเก็บบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้พร้อมประวัติและภาพในอดีตของ รร ด้วยค่ะ

หนังสือขนาด A3 เป็นการพิมพ์ภาพดิจิตอลสี่สี จำนวน 180 หน้า น้ำหนักรวม 2.2 กิโล ตามในรูปค่ะ ราคา 1,999 บาท รวมค่าส่งถึงบ้าน นอกจากสั่งทางออนไลน์ สามารถสั่งซื้อผ่านตัวแทนรุ่นของทุกรุ่นได้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

🔴สั่งซื้อได้ภายในวันศุกร์ ที่13พย 63 นี้เท่านั้น
(ได้รับหนังสือในช่วงเดือน ธันวาคม 2563)🔴

*ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1) โอนเงินตามจำนวนยอดที่สั่งซื้อเข้าบัญชี
ธนาคาร : กรุงเทพ สาขา สีลม
ชื่อบัญชี: สมาคมศิษย์เซ็นต์โยเซฟ
บัญชีเลขที่ : 118-453013-5
ราคาเล่มละ 1,999 บาท รวมค่าส่งแล้ว

2) สั่งซื้อผ่าน link กรอกแบบฟอร์ม และแนบสลิปโอน ตามลิ้งนี้

https://forms.gle/7C2QsvvvMb6FQFyU6

3) สั่งชื้อได้ที่ ไลน์ : toommetta หรือ bikestopbkk หรือผ่านตัวแทนรุ่น

4) ทีมงานจะตรวจสอบการโอน และยืนยันการสั่งซื้อภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

*สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

💙💛💙💛💙💛💙💛

29/10/2020
หนังสือทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เนื่องในวาระครบรอบ 1 ปีงาน ๑๑๑SJC สมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ได้จัดทำหนังสือทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
เนื่องในวาระ ๑๑๑ ปีแห่งการก่อตั้ง
"ร้อยสิบเอ็ดเอสเจซี" 111SJC
ในรูปแบบ Limited edition
ราคาเล่มละ 1,999 บาท
โดยจำหน่ายในรูปแบบ pre-order

หนังสือขนาด A3 พิมพ์ 4 สีจำนวน 176 หน้า

สามารถสั่งซื้อได้ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เท่านั้น
(ได้รับหนังสือในช่วงเดือน ธันวาคม 2563)

*ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1) โอนเงินตามจำนวนยอดที่สั่งซื้อเข้าบัญชี
ธนาคาร : กรุงเทพ สาขา สีลม
ชื่อบัญชี: สมาคมศิษย์เซ็นต์โยเซฟ
บัญชีเลขที่ : 118-453013-5
1 เล่ม ราคา 1,999 บาท
2 เล่ม ราคา 3,998 บาท
3 เล่ม ราคา 5,997 บาท
4 เล่ม ราคา 7,996 บาท
5 เล่ม ราคา 9,995 บาท
2) กรอกแบบฟอร์ม และแนบสลิปโอน ตามลิ้งนี้

https://forms.gle/7C2QsvvvMb6FQFyU6

3) ทีมงานจะตรวจสอบการโอน และยืนยันการสั่งซื้อภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

*สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์💛💛💛น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ...
12/10/2020

ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์
💛💛💛
น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
🙏🏻🙏🏻🙏🏻
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เนื่องในวาระครบรอบ 1 ปีงาน ๑๑๑SJC สมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้จัดทำหนังสือทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์โ...
06/10/2020

เนื่องในวาระครบรอบ 1 ปีงาน ๑๑๑SJC สมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ได้จัดทำหนังสือทำเนียบศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
เนื่องในวาระ ๑๑๑ ปีแห่งการก่อตั้ง
"ร้อยสิบเอ็ดเอสเจซี" 111SJC
ในรูปแบบ Limited edition
ราคาเล่มละ 1,999 บาท
โดยจำหน่ายในรูปแบบ pre-order

หนังสือขนาด A3 พิมพ์ 4 สีจำนวน 176 หน้า

สามารถสั่งซื้อได้ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เท่านั้น
(ได้รับหนังสือในช่วงเดือน ธันวาคม 2563)

*ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1) โอนเงินตามจำนวนยอดที่สั่งซื้อเข้าบัญชี
ธนาคาร : กรุงเทพ สาขา สีลม
ชื่อบัญชี: สมาคมศิษย์เซ็นต์โยเซฟ
บัญชีเลขที่ : 118-453013-5
1 เล่ม ราคา 1,999 บาท
2 เล่ม ราคา 3,998 บาท
3 เล่ม ราคา 5,997 บาท
4 เล่ม ราคา 7,996 บาท
5 เล่ม ราคา 9,995 บาท
2) กรอกแบบฟอร์ม และแนบสลิปโอน ตามลิ้งนี้

https://forms.gle/7C2QsvvvMb6FQFyU6

3) ทีมงานจะตรวจสอบการโอน และยืนยันการสั่งซื้อภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

*สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

06/10/2020
ครบรอบ 1ปี 111SJC

ยังจำกันได้ไม๊คะ ที่เรารวมตัวกันในงาน 111 SJC วันนี้ครบรอบ 1 ปีแล้วนะคะ

05/10/2020
Loyalty and Integrity 🙏🏻 In SJC We Trust
02/10/2020

Loyalty and Integrity 🙏🏻 In SJC We Trust

เมื่อวันที่ 24กย.63 ในโอกาสวันฉลองศาสนนาม เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ อธิการิณีรร เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ดร.กนกวรรณ ว่องวัฒนะสิน...
25/09/2020

เมื่อวันที่ 24กย.63 ในโอกาสวันฉลองศาสนนาม เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ อธิการิณีรร เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ดร.กนกวรรณ ว่องวัฒนะสิน นายกสมาคม และที่ปรึกษา คณะกรรมการ ร่วมอวยพรแด่เซอร์ เวลา9.30น.

งาน SJC Connect Fair2020 *Central World  สามวันจบลงไปแล้วยังรู้สึกถึง บรรยากาศอัน เต็มไปด้วยความสุขความสนุกและความอบอุ่น...
21/09/2020

งาน SJC Connect Fair2020 *Central World สามวันจบลงไปแล้วยังรู้สึกถึง บรรยากาศอัน เต็มไปด้วยความสุขความสนุกและความอบอุ่น อยู่เลยค่ะ สุขทั้งศิษย์ เซนต์โย ที่ไปออกบูธ และ ศิษย์ เซนต์โยทุกคนที่มาร่วมงาน Shopping กันอย่างสนุกสนาน เป็นกันเอง พี่เจอน้อง น้องเจอพี่ เพื่อนมาเจอกัน แถมยังได้เจอรุ่นลูกรุ่นหลาน อีกด้วย

สมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟ ฯต้องขอขอบคุณ ดร .ณัฐกิตติ์ ตั้งพลูสินธนา น้องเป้ G2 และ ทีมงานเซ็นทรัลเวิลด์ ขอบคุณ ตุ้ย O2 อ๋อ V2 โบ๊ะ O1 และทีมงาน SJC Connect ทุกคนที่ช่วยทำให้งานนี้เกิดขึ้นค่ะ

ขอบคุณผู้สนับสนุนรางวัลใหญ่ในการจับฉลาก คุณศุกตา จิราธิวัฒน์ ตุ๊ก B2 ที่ให้รางวัลพักค้างคืนที่ Salaภูเก็ต Salaสมุย และ Salaรัตนโกสินทร์ รวมทั้งรางวัลรับประทานอาหารที่ศาลารัตนโกสินทร์
นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลรับประทานอาหารที่โนโวเทลจากคุณจิตติมาศ เกตวรวิทย์ เหลง G1

รางวัลรับประทานอาหารที่ Met cafe 168 และ Met by Metta จาก คุณเมตตา ตันติสัจจธรรม ตุ้ม V1 และรางวัลทัวร์ดูปลาวาฬจาก Unithai ของแป๋ม B2 ค่ะ

ขอบคุณ คุณวรวรรณอัษฎาธร ตั๋ม V1 ที่แจกสายไหมและน้ำตาลษฎา ตลอดทั้งงาน

ขอบคุณ เพชร V3และเพื่อนๆ ที่นำของมาแจกและ ร่วมสนับสนุนจับรางวัลมากมาย อาทิ
เช่น ณัฐพร วิทยะสิรินันท์ v3 นำเจลแอกอฮอล ขนาดพกพาและ แบบspray มาแจก
ขอบคุณ กรินทรัตน์ จิ๋ง V3 นำผลิตภัณฑ์บำรุงผม ME.CHE.VE และ แคท V3 นำผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ANELY มาจับรางวัลด้วยค่ะ

ขอบคุณ รัตน์เกล้า เล็ก V2 นำร่มขนาดใหญ่และขนากพกพา มาจับรางวัลค่ะ

ขอบคุณ ผชศ.ดร.ไขศรี ภัคดิ์สุขเจริญ หมี G1 ที่ออกแบบโลโก้งานและช่วยจัดทำ Facebook SJC Connect ที่รวบรวมร้านค้า ของพี่ๆน้อง ๆศิษย์ เซนต์โย

ขอบคุณน้องแบม G2
น้องเกรซ V2 และน้องแป้ง O3 อัดคลิปช่วยโปรโมทเชิญชวนคนมางานนะคะ

ขอบคุณ น้องแอน O4 ภรณ์พัทธ์ สหเจริญวัฒน์ ค่ะ นักจัดอีเวนท์ ที่ทำงานนี้ออกมาได้อย่างสวยเก๋ มีสไตล์ มากค่ะ

และที่ทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลาย มีพี่พี่น้องน้องเซนต์โยมาร่วมงานกันอย่างมากมายยอดขายทะลุเป้ามาจากฝีมือการทำพีอาร์ ของ น้องลิซ่า Y4 บริษัท So Good Consulting พีอาร์มือปังที่สุดของเมืองไทย ทั้งสื่อ online และ offline ในขณะนี้

ขอบคุณ MC น้อง เตย O1 วิญญรัตน์ คนเก่ง ที่ช่วยเป็น MC ให้ทั้งงานเปิด และงานปิดนะคะ

ขอบคุณน้องอณ บริษัท ROSELAND PICTURES ทำclip วีดีโอ น่ารัก สนุกๆ ให้ด้วยนะคะ

ขอบคุณคณะกรรมการ สมาคมศิษย์ฯและทีมงาน SJC Connect ที่ช่วยกันจัดงาน และ ช่วยเชียร์ขายอย่างแข็งขัน มากๆจนทุกร้านขายกันแบบไม่ต้องขนของกลับ

ขอบพระคุณ คุณครูสุวรางค์พร คุณครูตุ้มและคณะคุณครูเกษียณ ที่มาเป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์และยังสนับสนุนซื้อของอีกมากมายค่ะ

และท้ายสุดขอบคุณพี่น้องsjc ทุกๆคนที่มาช่วยสนับสนุนซื้อของ ขนกลับกัน เต็มสองมือ ไม่รู้กี่รอบ
36 ชั่วโมง ของงาน ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่ง ความสนุกสนาน อบอุ่นที่ทำให้พี่น้อง SJC ได้มีโอกาสมาเจอกันอีกครั้ง งานจบไม่กี่วัน ก็มีเสียงเรียกร้องงานใหม่ ทันทีเลยค่ะ เรา จะได้เจอกันอย่างนี้ในงานครั้งต่อไปแน่นอนค่ะ

ขอบคุณมากๆค่ะ
ดร. กนกวรรณ ว่องวัฒนะสิน
นายกสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟฯ

16/09/2020
SJC Connect Fair 2020

มาแล้ววว คลิปงาน SJC Connect Fair 2020 เชิญชมกันเลยค่าาา

มากันเร็วเร้ววว งาน SJC Connect Fair 2020 สนุกมากกกก😍😍😍 ของอร่อย ของเก๋ มากมาย🍰🍮🍕🍝👛👕👗👖👖💄👠 แค่มาเจอพี่ๆ น้องๆ SJC ก็คุ้มแ...
11/09/2020

มากันเร็วเร้ววว งาน SJC Connect Fair 2020 สนุกมากกกก😍😍😍 ของอร่อย ของเก๋ มากมาย🍰🍮🍕🍝👛👕👗👖👖💄👠 แค่มาเจอพี่ๆ น้องๆ SJC ก็คุ้มแล้ว พรุ่งนี้คุณครูเกษียนก็จะมาร่วมงานนะคะ ใครคิดถึงคุณครู แวะเข้ามากันเยอะๆนะค้าาา😍😍😍💙💙💙💛💛💛💕💕💕

พี่ๆน้องๆ SJC น่ารักที่สุด มาอุดหนุนกันมืดฟ้ามัวดิน เดินช๊อปปิ้งกันวนไปเวียนมาอยู่หลายชั่วโมง หลายคนบอกสนุกมาก พรุ่งนี้ม...
11/09/2020

พี่ๆน้องๆ SJC น่ารักที่สุด มาอุดหนุนกันมืดฟ้ามัวดิน เดินช๊อปปิ้งกันวนไปเวียนมาอยู่หลายชั่วโมง หลายคนบอกสนุกมาก พรุ่งนี้มาใหม่ ขอบคุณมากๆนะค้าาา💓💓💓😍😍😍💕💕💕👍👍👍

SJCxcentralwOrld
11/09/2020

SJCxcentralwOrld

Let'ssssssSJCshoppppp 🔵🟡 now until 2100hr sunday 13 #sjcconnectfair2020
11/09/2020

Let'ssssssSJCshoppppp 🔵🟡 now until 2100hr sunday 13 #sjcconnectfair2020

10/09/2020
CentralWorld

let'ssssjc shoppppp 🔵🟡

สาวเซนต์โยเตรียมพร้อมแล้วนะ กับสินค้าและอาหารร้านดังของเหล่าศิษย์เก่า ที่จะมาจำหน่ายในงาน SJC Connect Fair 2020 x centralwOrld

สามวันนี้ คุณจะได้เพลิดเพลินไปกับอาหาร ขนม อาทิ ครัวซองต์ ขนม น้ำผลไม้ ของฝาก หน้ากากผ้า และอีกมากมาย ช้อปปิ้งได้สนุกสุด ๆ

🎈🥡🧉🍪🍩🎂🧁🍕🍔🥖🥑🕶👢👗🎩👔👙👜🌂🧢👛🧣🧤🩱🦺🧶🧵🥐🍳🧇🥒🥓

ศุกร์ 11 ถึงอาทิตย์ 13 กันยายน 63
เวลา 10.00-22.00 น.
ณ ชั้น 1 ลาน Eden 1, Beacon 2 และ Central Court ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

จัดโดยสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

#centralwOrld #SJCconnectfairatCTW

09/09/2020

Shop สินค้าพี่ๆน้องๆ SJC กับกลุ่มคุณครู เจอกันในงาน SJC Connect Fair 2020 x centralwOrld
🎈🥡🧉🍪🍩🎂🧁🍕🍔🥖🥑🕶👢👗🎩👔👙👜🌂🧢👛🧣🧤🩱🦺🧶🧵🥐🍳🧇🥒🌶🥦🥥🍑🍒
สามวันที่เซ็นทรัลเวิร์ล
เพลิดเพลินกับสินค้า+อาหารร้านดังของเหล่าศิษย์เก่าเซนต์โยเซฟฯ

ศุกร์ 11 ถึงอาทิตย์ 13 กันยายน ศกนี้
เวลา 1000-2130 น
ณ ลาน Eden 1 / Beacon 2 / Central Court
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ
จัดโดยสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ทั้งนี้วันเสาร์ที่ 12 กันยายน เวลา 11.00 น. คุณครูเกษียณได้นัดกันไปเดินเที่ยว
เที่ยวงาน SJC Connect Fair 2020 x centralwOrld พบกันบริเวณ ศูนย์อำนวยการหน้างานค่ะ ตามรายชื่อคุณครูต่อไปนี้ค่ะ

1.ครูวิจิตรา
2.ครูสมหมาย
3.ครูจินตนา
4.ครูสมจิตต์
5.ครูยุพา
6.ครูสุวรางพร
7.ครูฉวีวรรณ
8. ครูรัตนวรรณ
9. ครูกัญญา
10.ครูศิริพร (ไชย)
11. ครูพรพรรณ
12. ครูบุญมี
13. ครูบุษบง (ครูน้อยหน้า)
14. ครูปราณีต
15. ครูรติมา
16. ครูเพ็ญพิมล
17. ครูกฤษณี
18. ครูสยุมพร
19. ครูพรทิพย์
20. ครูวาสนา

ร้านโปรดอยู่ตรงไหน ในงาน SJC Connect Fair 2020 มาอัปเดต Floor Plan กันดีกว่านะคะ รับรองไม่พลาดของเก๋ๆ อาหารอร่อยๆ กันอย่...
09/09/2020

ร้านโปรดอยู่ตรงไหน ในงาน SJC Connect Fair 2020 มาอัปเดต Floor Plan กันดีกว่านะคะ รับรองไม่พลาดของเก๋ๆ อาหารอร่อยๆ กันอย่างแน่นอนค่าา👖👗👕👠👒👛🍧☕🍔🍮🍦🍪🍕🍝🍞😊❤💙💛

สมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟ นำโดย นายกสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟฯ ดร.กนกวรรณ ว่องวัฒนะสิน , พี่ๆท่านที่ปรึกษา และคณะกรรมการ    เข้าเย...
09/09/2020

สมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟ นำโดย นายกสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟฯ ดร.กนกวรรณ ว่องวัฒนะสิน , พี่ๆท่านที่ปรึกษา และคณะกรรมการ เข้าเยี่ยม และร่วมกันกราบอวยพร ท่านมาแมร์มีเรียม กิจเจริญ อดีตมหาอธิการิณีคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร.เนื่องในโอกาสวันฉลองศาสนนามของท่าน ที่รร.เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 🙏🙏🙏😊😊😊💕💕💕

08/09/2020
SJC Connect Fair by Bam

แบม จณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ์ จรูญสมิทธิ์ G2 มาเชิญชวนพี่น้อง SJC มาช๊อป มาชิมในงาน SJC Connect Fair 2020 กันค่ะ🍰🍰🍰🍦🍦🍦🍪🍪🍪🍮🍮🍮👗👗👗👕👕👕👠👠👠👒👒👒👛👛👛💕💕💕💙💙💙💛💛💛
#sjcconnectfair2020

วันนี้ ทางสมาคม โดยนายกสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟฯ ดร.กนกวรรณ ว่องวัฒนะสิน , ผชศ.ดร. ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ ,อรนารถ เชิดบุญชาติ ...
08/09/2020

วันนี้ ทางสมาคม โดยนายกสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟฯ ดร.กนกวรรณ ว่องวัฒนะสิน , ผชศ.ดร. ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ ,อรนารถ เชิดบุญชาติ , วินรัตน์ สกาวรัตนานนท์ ร่วมกับ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลล์ โดย ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา แถลงข่าวการจัดงาน SJC Connect Fair 2020 โดยในงานได้รวบรวม ร้านค้าดังๆ จากศิษย์เก่าเซนโยเซฟฯ มาไว้ในงานกว่า 100 ร้านค้าอาทิเช่น After You , Tete a Porter , Dot Company, Nadine Cafe , Leila Mulets , ELE , Box Box , Happy Berry , BB and B , Honey Nuka , Pullman Phuket Panwa Resort และ Brand ที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมาย มาช๊อปของเก๋ ทานของอร่อยๆที่งาน SJC Connect Fair 2020 , ณ.ศูนย์การค้า Central World กันเยอะๆนะคะ ในวันที่ 11-12-13 กย. นี้ เวลา 10am-9pm แล้วเจอกันนะค้าาาพี่น้อง SJC😊😊😊💕💕💕💙💙💙💛💛💛

ที่อยู่

Bangkok

เบอร์โทรศัพท์

+6627502449

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ St. Joseph's Alumnae Associationผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง St. Joseph's Alumnae Association:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ได้รับของสนับสนุน SJC4Hero เรียบร้อยค่ะ ชาวโรงพยาบาลสามชุก จ.สุพรรณบุรี ขอขอบคุณสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟมา ณ ที่นี้ค่า --ณัฐกาญจน์ กบ รุ่นโบม่วง V4 ค่ะ
Study English, Chinese, Japanese, IELTS, TOEFL, TOEIC online live with an Insight instructor without having to leave you home or office!
ขอบคุณมากค่ะ ประทับใจงาน111SJC มากค่ะ
ขออณุญาตประชาสัมพันธ์ พบกับ GT AUTO รถยนต์Subaru&Volvo วันที่ 5-6 ตุลาคม Booth - A15 ข้อเสนอพิเศษเฉพาะในงานมากมาย Subaru XV ดอกเบี้ย0% 60 เดือน + ประกันชั้น1 หรือได้สิทธิ์รับส่วนลดมากกว่า 180,000 บาท Subaru forester 2.0i-s ดอกเบี้ย 0.39 % +ประกันชั้น1 Subaru forester eyesight ดอกเบี้ย 1.99 % +ประกันชั้น1 Subaru levorg ฟรีบํารุงรักษา5ปี+ประกันชั้น1 Subaru wrx ฟรีบํารุงรักษา5ปี+ประกันชั้น1 Subaru outback ฟรีบํารุงรักษา5ปี+ประกันชั้น1 Subaru Brz ฟรีบํารุงรักษา5ปี+ประกันชั้น1 📍 ซุบารุพัฒนาการ ☎️02-3184567 📲084-422-9999 fb: https://www.facebook.com/SubaruGTCars/ line: https://line.me/R/ti/p/%40cwj6949c 📍วอลโว่ สาขาถนนวิทยุ 📞 : 02-251-8111 fb:https://www.facebook.com/VolvoGTauto/ line:@gtauto-volvo web : www.gtauto.org
พบกันที่บูธ A9 นะคะ ร้าน Chubbytails pet shop มีสินค้านำเข้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นรัดอก ปลอกคอ สายจูงและอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเดินทางของลูกน้อยสี่ขา และมาหาความพิเศษจากเบาะเต็มสุขกันนะค๊า บูธ A9# sjc111​😍😍🐕🐕🐱🐱
พบกันที่ Booth A9 เชิญพี่ๆ น้องๆ มาช๊อปเพื่อลูกรักสี่ขากัน ร้าน Chubbytails pet shop สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ มาค้นหาความพิเศษของ"เบาะเต็มสุข" กันนะค๊า#booth A9
เตรียมพบกับเครื่องฟอกอากาศ TruSens ที่ผ่านการค้นคว้าและวิจัยโดยสถาบัน DuPont ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สามารถดูดอากาศ แบบ 360 องศารอบทิศทาง และมีขั้นตอนการ กรองอากาศ 4ขั้น Prefilter , Carbon , HEPA และ UV Lamp ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคด้วยเเสง Ultraviolet สามารถกำจัด PM10 ถึง PM2.5 ทำให้อากาศสะอาด ปราศจากเชื้อโรค และฝุ่นละออง. ได้รับรางวัลชนะเลิศ Reddot desing award winner 2019. 📌📌ในงานพบกับสินค้าราคาพิเศษลดสูงสุดถึง 40%📌📌 Booth D13 ❤️ ตั้งแต่เวลา 9.30-18.00น. 5-6 ต.ค. 2019.
เตรียมตัวมาช็อปสินค้านำเข้า ไม่ว่าจะเป็นสายจูง ปลอกคอ รัดอก ของเล่นเสริมทักษะให้ลูกๆ สี่ขา และพบกับเบาะของลูกๆ ที่เต็มไปด้วยความสุขกันนะค๊า😊😊 ได้ที่ร้่าน Chubbytails บูธA9 #O1#111SJC
๕ พี่น้องแห่ง SJC #111SJC
SJC ตระกูล “กุลชล” มากกว่า 3 เจน ตั้งแต่คุณย่า ลูก หลาน เหลน………
สามใบเถา วรรัตน์ W2517, ดารุณี W2517, จุไรลักษณ์ W2519
#111SJC พี่น้องสามใบเถา วรรัตน์ เกียรติคีรี W2517, ดารุณี ธรรมโพธิ์ดล W2517, จุไรลักษณ์ บัวขาว W2519