สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ARDO

เปิดเหมือนปกติ

28 ต.ค. 63 เวลา 0839 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้...
28/10/2020

28 ต.ค. 63 เวลา 0839 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น แก่ ร.อ. วิทยา สาทร ณ ห้องราชภักดิ์ สวพ.ทบ.

23 ต.ค. 63 เวลา 0830 พล.ต. สมบุญ  เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมกำลังพล สวพ.ทบ. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมร...
23/10/2020

23 ต.ค. 63 เวลา 0830 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมกำลังพล สวพ.ทบ. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 เนื่องในวันครบรอบ 110 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าหอประชุมกิตติขจร บก.ทบ.

25 ก.ย. 63 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายรูปคธาไขว้ แก่ พ.อ. เสกสรรค์ ลีลาปฐมชัย ณ ...
15/10/2020

25 ก.ย. 63 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายรูปคธาไขว้ แก่ พ.อ. เสกสรรค์ ลีลาปฐมชัย ณ ห้องราชภักดิ์ อาคาร สวพ.ทบ.

12 ต.ค. 63 เวลา 1330 พล.ต. สมบุญ  เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. นำกำลังพล สวพ.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ...
12/10/2020

12 ต.ค. 63 เวลา 1330 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. นำกำลังพล สวพ.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดลานวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณวัดไผ่ตัน ซ.พหลโยธิน 15 เขตพญาไท กทม. กับ สำนักงานเขตพญาไท โดยมี นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผอ.เขตพญาไท เป็นประธาน

12 ต.ค. 63 0730 พล.ต. สมบุญ  เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีสวดพระพุทธมนต์ เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุ...
12/10/2020

12 ต.ค. 63 0730 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีสวดพระพุทธมนต์ เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 4 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ณ บก.ทบ.

2 ส.ค. 63 เวลา 1339 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวน ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น แก...
02/10/2020

2 ส.ค. 63 เวลา 1339 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวน ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น แก่ จ.ส.ต.หญิง พิศพร แถบทอง ณ ห้องราชภักดิ์ สวพ.ทบ.

25 ก.ย. 63 เวลา 1100 สวพ.ทบ. นำโดย พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. นำแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ของโครงการ "การ...
25/09/2020

25 ก.ย. 63 เวลา 1100 สวพ.ทบ. นำโดย พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. นำแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ของโครงการ "การขยายผลแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ สำหรับ ปบค.49 ขนาด 105 มม. แบบ M119" ส่งมอบให้ ป.1 พัน.31 รอ. เพื่อทดลองใช้งาน โดยมีคณะนายทหาร และข้าราชการ ป.1 พัน.31 รอ. ให้การต้อนรับ และรับมอบ

25 ก.ย. 63 เวลา 0809 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายรูปคธาไขว้ แก่ พ.อ. เกษียร สนองค...
25/09/2020

25 ก.ย. 63 เวลา 0809 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายรูปคธาไขว้ แก่ พ.อ. เกษียร สนองคุณ ณ ห้องราชภักดิ์ อาคาร สวพ.ทบ.

17 ก.ย. 63 เวลา 0839 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน ที่ไ...
17/09/2020

17 ก.ย. 63 เวลา 0839 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น แก่ ร.ต. ธวัช อุดมสาลี, จ.ส.ต. จิระพงษ์ สวัสดิ์-ชูโต และ จ.ส.ต.หญิง ปัฐมาภรณ์ ศรีพรหม ณ ห้องราชภักดิ์ สวพ.ทบ.

17 ก.ย. 63 เวลา 0839 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น แก่ ร.ต. ธวัช อุดมสาลี, จ.ส.ต. จิระพงษ์ สวัสดิ์-ชูโต และ จ.ส.ต.หญิง ปัฐมาภรณ์ ศรีพรหม ณ ห้องราชภักดิ์ สวพ.ทบ.

15 ก.ย. 63 เวลา 0830 สวพ.ทบ. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก(กวป.ทบ...
15/09/2020

15 ก.ย. 63 เวลา 0830 สวพ.ทบ. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก(กวป.ทบ.) ครั้งที่ 5/63 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการวิจัยและพิจารณาผลการดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนาที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและขอปิดโครงการแล้ว โดยมี พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./ประธาน กวป.ทบ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.

15 ก.ย. 63 เวลา 0830 สวพ.ทบ. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก(กวป.ทบ.) ครั้งที่ 5/63 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการวิจัยและพิจารณาผลการดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนาที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและขอปิดโครงการแล้ว โดยมี พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./ประธาน กวป.ทบ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.

9 ก.ย. 63 เวลา 1000 พ.อ. รณภพ จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) นำกำลังพล สวพ.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชา...
09/09/2020

9 ก.ย. 63 เวลา 1000 พ.อ. รณภพ จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) นำกำลังพล สวพ.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ปลูกต้น ทองอุไร ณ บริเวณสันเขื่อนคูน้ำหน้ากรมดุริยางค์ทหารบกตลอดแนว

9 ก.ย. 63 เวลา 1000 พ.อ. รณภพ จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) นำกำลังพล สวพ.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ปลูกต้น ทองอุไร ณ บริเวณสันเขื่อนคูน้ำหน้ากรมดุริยางค์ทหารบกตลอดแนว

04/09/2020

..วันภูมิปัญญานักรบไทย 🇹🇭 ...
3 กันยายน 2563 📌 กองบัญชาการกองทัพบก
Cr. TV5

3 ก.ย. 63 สวพ.ทบ. จัดงาน “วันภูมิปัญญานักรบไทย” ประจำปี 2563 โดย พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เรียนเชิญ พล.ท. อัครเ...
03/09/2020

3 ก.ย. 63 สวพ.ทบ. จัดงาน “วันภูมิปัญญานักรบไทย” ประจำปี 2563 โดย พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เรียนเชิญ พล.ท. อัครเดช บุญเทียม รอง เสธ.ทบ.(3) เป็นประธานในพิธีเปิดฯ มอบรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางทหารกองทัพบก ประจำปี 63 พร้อมกับรับมอบผลงานวิจัยภายใต้โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฯ(ทุน สป.อว.) จาก คุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้แทน สป.อว. เพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนกองทัพบกและพัฒนาต่อยอดสู่การใช้งานต่อไป และชมนิทรรศการแสดงผลงานต่างๆ ของ นขต.ทบ. สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ในห้วงเวลาเดียวกันได้จัดให้มีการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาการทางทหาร เพื่อไปสู่ s curve ที่ 11 (อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ)” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ มาให้ความรู้ ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ.

3 ก.ย. 63 สวพ.ทบ. จัดงาน “วันภูมิปัญญานักรบไทย” ประจำปี 2563 โดย พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เรียนเชิญ พล.ท. อัครเดช บุญเทียม รอง เสธ.ทบ.(3) เป็นประธานในพิธีเปิดฯ มอบรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางทหารกองทัพบก ประจำปี 63 พร้อมกับรับมอบผลงานวิจัยภายใต้โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฯ(ทุน สป.อว.) จาก คุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้แทน สป.อว. เพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนกองทัพบกและพัฒนาต่อยอดสู่การใช้งานต่อไป และชมนิทรรศการแสดงผลงานต่างๆ ของ นขต.ทบ. สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ในห้วงเวลาเดียวกันได้จัดให้มีการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาการทางทหาร เพื่อไปสู่ s curve ที่ 11 (อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ)” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ มาให้ความรู้ ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ.

2 ก.ย. 63 เวลา 0609 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. และ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1),รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2),พร้อม หน.นตข.สวพ.ทบ. สักกา...
02/09/2020

2 ก.ย. 63 เวลา 0609 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. และ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1),รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2),พร้อม หน.นตข.สวพ.ทบ. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ บก.ทบ. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กทม. เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการจัดงานวันภูมิปัญญานักรบไทย ประจำปี 2563

3 กันยายน 2563งาน #วันภูมิปัญญานักรบไทย2563ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในวันแห่งความภาคภูมิใจ   ของนักวิจัย นักประดิษฐ์ กองทัพบ...
01/09/2020

3 กันยายน 2563
งาน #วันภูมิปัญญานักรบไทย2563
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในวันแห่งความภาคภูมิใจ ของนักวิจัย นักประดิษฐ์ กองทัพบก
ณ กองบัญชาการกองทัพบก.เ้ขตพระนคร

3 กันยายน 2563งาน #วันภูมิปัญญานักรบไทย2563ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในวันแห่งความภาคภูมิใจ     ของนักวิจัย นักประดิษฐ์ กองทั...
01/09/2020

3 กันยายน 2563
งาน #วันภูมิปัญญานักรบไทย2563
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในวันแห่งความภาคภูมิใจ ของนักวิจัย นักประดิษฐ์ กองทัพบก
ณ กองบัญชาการกองทัพบก.เขตพระนคร

25-26 ส.ค. 63 สวพ.ทบ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของกองทัพบก” โดยมี พล.ต. สมบุญ เก...
26/08/2020

25-26 ส.ค. 63 สวพ.ทบ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของกองทัพบก” โดยมี พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.

25-26 ส.ค. 63 สวพ.ทบ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของกองทัพบก” โดยมี พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.

21 ส.ค. 63 เวลา 0700 สวพ.ทบ. จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ของนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และลูกจ...
21/08/2020

21 ส.ค. 63 เวลา 0700 สวพ.ทบ. จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ของนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และลูกจ้างประจำ โดยมี พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธาน ณ สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพฯ

21 ส.ค. 63 เวลา 0700 สวพ.ทบ. จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ของนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และลูกจ้างประจำ โดยมี พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธาน ณ สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพฯ

20 ส.ค. 63 เวลา 0930 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม รร.จปร. โดยมี ...
20/08/2020

20 ส.ค. 63 เวลา 0930 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม รร.จปร. โดยมี พล.ต. วิชาติ เอี่ยมไพจิตร์ เสธ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กปศ.สกศ.รร.จปร. จว.น.ย.

20 ส.ค. 63 เวลา 0930 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม รร.จปร. โดยมี พล.ต. วิชาติ เอี่ยมไพจิตร์ เสธ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กปศ.สกศ.รร.จปร. จว.น.ย.

12/08/2020

๑๒ สิงหาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
#ทรงพระเจริญ

6 ส.ค. 63 เวลา 0839 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร แก่ พ.ท. บัณฑิต เสริม...
06/08/2020

6 ส.ค. 63 เวลา 0839 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร แก่ พ.ท. บัณฑิต เสริมศักดิ์ศรี ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.

6 ส.ค. 63 เวลา 0839 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร แก่ พ.ท. บัณฑิต เสริมศักดิ์ศรี ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.

3 ส.ค. 63 เวลา 0930 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน “วันภูมิปัญญานักรบไทย” ประจำปี ...
03/08/2020

3 ส.ค. 63 เวลา 0930 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน “วันภูมิปัญญานักรบไทย” ประจำปี ๒๕๖๓ ในส่วน ภาคการศึกษา ชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.

3 ส.ค. 63 เวลา 0930 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน “วันภูมิปัญญานักรบไทย” ประจำปี ๒๕๖๓ ในส่วน ภาคการศึกษา ชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.

31 ก.ค. 63 เวลา 0900 พ.อ. สุรพัฒน์ เวศกาวี รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) พร้อมคณะกรรมการ ทบ. เข้าศึกษาและประเมินผลระบบเชื่อมต่อระหว่...
31/07/2020

31 ก.ค. 63 เวลา 0900 พ.อ. สุรพัฒน์ เวศกาวี รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) พร้อมคณะกรรมการ ทบ. เข้าศึกษาและประเมินผลระบบเชื่อมต่อระหว่าง Radar Flycatcher, GDR ที่ได้จากการวิจัยฯ และ ปตอ.
ขนาด 40 มม. แบบ แอล 70 (ปรับปรุง) ณ ปตอ.1 พัน 5

31 ก.ค. 63 เวลา 0900 พ.อ. สุรพัฒน์ เวศกาวี รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) พร้อมคณะกรรมการ ทบ. เข้าศึกษาและประเมินผลระบบเชื่อมต่อระหว่าง Radar Flycatcher, GDR ที่ได้จากการวิจัยฯ และ ปตอ.
ขนาด 40 มม. แบบ แอล 70 (ปรับปรุง) ณ ปตอ.1 พัน 5

31 ก.ค. 63 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน “วันภูมิปัญญานักรบไทย” ประจำปี...
31/07/2020

31 ก.ค. 63 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน “วันภูมิปัญญานักรบไทย” ประจำปี 2563 ในส่วน นขต.ทบ. ชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.

31 ก.ค. 63 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน “วันภูมิปัญญานักรบไทย” ประจำปี 2563 ในส่วน นขต.ทบ. ชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.

31 ก.ค. 63 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร แก่ ร.ท. นที ชายชล ณ...
31/07/2020

31 ก.ค. 63 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร แก่ ร.ท. นที ชายชล ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.

31 ก.ค. 63 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร แก่ ร.ท. นที ชายชล ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.

28 ก.ค. 63 เวลา 0930 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมข้าราชการ สวพ.ทบ. ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธ...
28/07/2020

28 ก.ค. 63 เวลา 0930 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมข้าราชการ สวพ.ทบ. ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

28 ก.ค. 63 เวลา 0930 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมข้าราชการ สวพ.ทบ. ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว#ทรงพระเจริญ
28/07/2020

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
#ทรงพระเจริญ

24 ก.ค. 63 เวลา 1109 พล.ต. สมบุญ  เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. และ คุณ อารีย์ เกตุอินทร์ ประธาน สม.ทบ. สาขา สวพ.ทบ.  พร้อมข้ารา...
24/07/2020

24 ก.ค. 63 เวลา 1109 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. และ คุณ อารีย์ เกตุอินทร์ ประธาน สม.ทบ. สาขา สวพ.ทบ. พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สวพ.ทบ. ถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 63 ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.

24 ก.ค. 63 เวลา 1109 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. และ คุณ อารีย์ เกตุอินทร์ ประธาน สม.ทบ. สาขา สวพ.ทบ. พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สวพ.ทบ. ถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 63 ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.

24 ก.ค. 63 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. นำกำลังพล สวพ.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ...
24/07/2020

24 ก.ค. 63 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. นำกำลังพล สวพ.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาคูน้ำอารีย์สัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 63 ณ ลานผู้สูงอายุใต้ทางพิเศษศรีรัชชุมชนวัดกะกอกกลางสวน เขตพญาไท กทม.

24 ก.ค. 63 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. นำกำลังพล สวพ.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาคูน้ำอารีย์สัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 63 ณ ลานผู้สูงอายุใต้ทางพิเศษศรีรัชชุมชนวัดกะกอกกลางสวน เขตพญาไท กทม.

21-22 ก.ค. 63 สวพ.ทบ. จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางทหารกองทัพบก ประจำปี 2563 โดยมีนักประดิษฐ์และหน่วยประดิษฐ์ภายในกองทัพบก...
23/07/2020

21-22 ก.ค. 63 สวพ.ทบ. จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางทหารกองทัพบก ประจำปี 2563 โดยมีนักประดิษฐ์และหน่วยประดิษฐ์ภายในกองทัพบก ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยมี พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองสิ่งประดิษฐ์ทางทหาร คัดเลือกผลงาน จำนวน 35 ผลงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.

21-22 ก.ค. 63 สวพ.ทบ. จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางทหารกองทัพบก ประจำปี 2563 โดยมีนักประดิษฐ์และหน่วยประดิษฐ์ภายในกองทัพบก ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยมี พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองสิ่งประดิษฐ์ทางทหาร คัดเลือกผลงาน จำนวน 35 ผลงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.

15 ก.ค. 63 เวลา 0700 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมคณะ ส
15/07/2020

15 ก.ค. 63 เวลา 0700 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมคณะ ส

10 ก.ค. 63 พ.อ. สุรพัฒน์ เวศกาวี รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) พร้อมคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการศึกษาและประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่...
13/07/2020

10 ก.ค. 63 พ.อ. สุรพัฒน์ เวศกาวี รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) พร้อมคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการศึกษาและประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อดำรงสภาพยุทโธปกรณ์ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40 มม. แบบ แอล 70 ณ สนามยิงปืนใหญ่ ศป.จว.ล.บ.

10 ก.ค. 63 พ.อ. สุรพัฒน์ เวศกาวี รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) พร้อมคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการศึกษาและประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อดำรงสภาพยุทโธปกรณ์ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40 มม. แบบ แอล 70 ณ สนามยิงปืนใหญ่ ศป.จว.ล.บ.

1 ก.ค. 63 เวลา 1400 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม ศป. โดยมี พ.อ. ...
02/07/2020

1 ก.ค. 63 เวลา 1400 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม ศป. โดยมี พ.อ. กฤษณภาค สมใจเพ็ง รอง ผบ.ศป.(2) ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 บก.ศป.

1 ก.ค. 63 เวลา 1400 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม ศป. โดยมี พ.อ. กฤษณภาค สมใจเพ็ง รอง ผบ.ศป.(2) ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 บก.ศป.

1 ก.ค. 63 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม ศม. โดยมี พ.อ. ...
02/07/2020

1 ก.ค. 63 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม ศม. โดยมี พ.อ. โฆสิต ชินวลัญช์ รอง ผบ.ศม.(2) ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.ศม.

1 ก.ค. 63 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม ศม. โดยมี พ.อ. โฆสิต ชินวลัญช์ รอง ผบ.ศม.(2) ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.ศม.

25 มิ.ย. 63 เวลา 0830 สวพ.ทบ. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก(กวป.ท...
26/06/2020

25 มิ.ย. 63 เวลา 0830 สวพ.ทบ. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก(กวป.ทบ.) ครั้งที่ 4/63 เพื่อพิจารณาคำขอโครงการวิจัยฯ เริ่มใหม่ และ ปิดโครงการวิจัยฯ ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 11 โครงการ โดยมี พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.

25 มิ.ย. 63 เวลา 0830 สวพ.ทบ. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก(กวป.ทบ.) ครั้งที่ 4/63 เพื่อพิจารณาคำขอโครงการวิจัยฯ เริ่มใหม่ และ ปิดโครงการวิจัยฯ ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 11 โครงการ โดยมี พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.

ที่อยู่

ถนน วิภาวดี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022781837

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากผลงานออกแบบงานวิจัยทางด้าน วิศวกรรมด้วยครับ 0996187228 เกียรติศักดิ์ ธีระชัยสมบัติ งาน ออกแบบ ปืนยิงจรวดอากาศยาน ของกรม การป้องกันภัยทางอากาศ ของประเทศไทย ผลงาน ปี 2550
ฝากผลงานออกแบบงานวิจัยทางด้าน วิศวกรรมด้วยครับ 0996187228 เกียรติศักดิ์ ธีระชัยสมบัติ งาน ออกแบบ ปืนยิงจรวดอากาศยาน ของกรม การป้องกันภัยทางอากาศ ของประเทศไทย ผลงาน ปี 2550
ฝากผลงานออกแบบงานวิจัยทางด้าน วิศวกรรมด้วยครับ 0996187228 เกียรติศักดิ์ ธีระชัยสมบัติ งาน ออกแบบ ปืนยิงจรวดอากาศยาน ของกรม การป้องกันภัยทางอากาศ ของประเทศไทย ผลงาน ปี 2550
IMac รุ่น 21.5 ซื้อกับผมใหม ถูกกว่าเยอะเลยนะครับ จัด i7 ให้เลย ผมซี้กับ ตัวแทนของ APPLE อยากขายให้บ้างจะได้รับข้อมูลการ เสนอราคาได้ที่ใหนครับ
วันภูมิปัญญานักรบไทย 2560