คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔

❇️12 สิงหา มหาราชินี🌸ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระวรกายที่แข็งแรงเพื่อเป็นมิ่งขวัญให้กับประชาชนคนไทยตลอดไป🌸❇️ด้...
12/08/2017

❇️12 สิงหา มหาราชินี
🌸ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระวรกายที่แข็งแรงเพื่อเป็นมิ่งขวัญให้กับประชาชนคนไทยตลอดไป🌸

❇️ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรด
ข้าพระพุทธเจ้า
สมาชิก คณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 24

สูญเสีย'พื้นที่ป่าไม้'อีกเร็วๆนี้ จากกฎหมายเปลี่ยนสีพื้นที่!
03/05/2017
สูญเสีย'พื้นที่ป่าไม้'อีกเร็วๆนี้ จากกฎหมายเปลี่ยนสีพื้นที่!

สูญเสีย'พื้นที่ป่าไม้'อีกเร็วๆนี้ จากกฎหมายเปลี่ยนสีพื้นที่!

เชื่อว่าไทยจะสูญเสียพื้นที่ป่าไม้อีกครั้ง จากการออกกฎหมายเปลี่ยนพื้นที่สีเขียวเป็นสีม่วง จากพื้นที่ทำการเกษตรเป็นอุตสาหกรรม จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

Democrat Party, Thailand พรรคประชาธิปัตย์
13/10/2016

Democrat Party, Thailand พรรคประชาธิปัตย์

ธงไชย คงคาลัย จ.นครนายก : ใช้ ศาสตร์พระราชา ปลดหนี้ ๕๐ ล้าน ภายใน ๙ ปี
02/07/2015
ธงไชย คงคาลัย จ.นครนายก : ใช้ ศาสตร์พระราชา ปลดหนี้ ๕๐ ล้าน ภายใน ๙ ปี

ธงไชย คงคาลัย จ.นครนายก : ใช้ ศาสตร์พระราชา ปลดหนี้ ๕๐ ล้าน ภายใน ๙ ปี

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมดุลและการพึ่งพาตนเอง “สวนธงไชย-ไร่ทักสม”

2 เมษายน.วันประสูติสมเด็จพระเทพฯ.ทรงพระเจริญ
02/04/2015

2 เมษายน.วันประสูติ
สมเด็จพระเทพฯ.
ทรงพระเจริญ

Mobile Uploads
02/01/2015

Mobile Uploads

24/08/2014
เพชรบูรณ์เปิดเส้นทางท่องเที่ยวผจญภัยสู่น้ำตกเสี้ยวพระจันทร์ | MCOT.net

เพชรบูรณ์เปิดเส้นทางท่องเที่ยวผจญภัยสู่น้ำตกเสี้ยวพระจันทร์ | MCOT.net

จ.เพชรบูรณ์ เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่สำหรับผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบผจญภัย สู่น้ำตกเสี้ยวพระจันทร์ ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว

24/03/2014

สวัสดีวันที่.๒๔.มีนาคม.๒๕๕๗.ครับ

นาง กันตวรรณ   ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ประธานกรรมาธิการฯ  มารับหน้าที่ต่อจาก ประธานกรรมาธิการฯ ท่านเดิม
07/03/2014

นาง กันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์
ประธานกรรมาธิการฯ มารับหน้าที่ต่อจาก ประธานกรรมาธิการฯ ท่านเดิม

15/10/2013

อาทิตย์นี้มีประชุมวันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. ห้อง 202 อาคาร 2 ตึกวุฒิสภา เวลา 10.00 น.

Untitled Album
02/10/2013

Untitled Album

Untitled Album
02/10/2013

Untitled Album

Untitled Album
02/10/2013

Untitled Album

ประชุมกรรมาธิการ ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 น.ณห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 1 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 1 โดยมีระเบีย...
02/10/2013

ประชุมกรรมาธิการ ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 น.ณห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 1 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 1 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ พิจารณาเรื่องปัญหาการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเชิญผู้มาชี้แจงดังนี้
1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม
2.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
3 ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
4อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
5เลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
7อุตสาหกรรมจังหวัดเลย
8ตัวแทนกลุีมคนรักษ์บ้านเกิด

การทำ EHIA และ EIA ก่อนที่จะอนุญาต สัมปทาน ซึ่งการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะหากมีผลกะทบขึ้นมาจะก...
02/10/2013

การทำ EHIA และ EIA ก่อนที่จะอนุญาต สัมปทาน ซึ่งการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะหากมีผลกะทบขึ้นมาจะก่อให้เกิดความเสียหายมากมาย
http://www.thia.in.th/welcome/article_read/182

ลักษณะการเกิดแร่ทองคำ
02/10/2013

ลักษณะการเกิดแร่ทองคำ

บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ที่ชาวบ้านต่อต้านว่าการทำเหมืองแร่ของบริษัทนี้มีการกระทบต่อสิ่งแวดล้อมhttp://www.tongkahharbour.com/...
02/10/2013

บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ที่ชาวบ้านต่อต้านว่าการทำเหมืองแร่ของบริษัทนี้มีการกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
http://www.tongkahharbour.com/tongkah/TH/about_history_th.html

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน แถลงการคัดค้านการทำเหมืองแร่ทองคำ จังหวัดเลยhttp://www.greenworld.or.th/greenworld/popul...
02/10/2013

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน แถลงการคัดค้านการทำเหมืองแร่ทองคำ จังหวัดเลย
http://www.greenworld.or.th/greenworld/population/2306

ประชาชนและกลุ่มอนุรักษ์ ต้านการทำเหมืองแร่ทองคำ ที่จังหวัดเลย ว่าอุตสาหกรรมนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ประธานกรร...
02/10/2013

ประชาชนและกลุ่มอนุรักษ์ ต้านการทำเหมืองแร่ทองคำ ที่จังหวัดเลย ว่าอุตสาหกรรมนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ประธานกรรมาธิการ ส.ส. นริศ ขำนรักษ์ จึงนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาต่อที่ประชุมกรรมาธิการรัฐสภาเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง

ประชาชนและกลุ่มอนุรักษ์ ต้านการทำเหมืองแร่ทองคำ ที่จังหวัดเลย ว่าอุตสาหกรรมนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ประธานกรรมาธิการ ส.ส. นริศ ขำนรักษ์ จึงนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาต่อที่ประชุมกรรมาธิการรัฐสภาเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง

ประชาชนและกลุ่มอนุรักษ์ ต้านการทำเหมืองแร่ทองคำ ที่จังหวัดเลย ว่าอุตสาหกรรมนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ประธานกรร...
02/10/2013

ประชาชนและกลุ่มอนุรักษ์ ต้านการทำเหมืองแร่ทองคำ ที่จังหวัดเลย ว่าอุตสาหกรรมนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ประธานกรรมาธิการ ส.ส. นริศ ขำนรักษ์ จึงนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาต่อที่ประชุมกรรมาธิการรัฐสภาเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง

ประชาชนและกลุ่มอนุรักษ์ ต้านการทำเหมืองแร่ทองคำ ที่จังหวัดเลย ว่าอุตสาหกรรมนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ประธานกรรมาธิการ ส.ส. นริศ ขำนรักษ์ จึงนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาต่อที่ประชุมกรรมาธิการรัฐสภาเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง

ประชาชนและกลุ่มอนุรักษ์ ต้านการทำเหมืองแร่ทองคำ ที่จังหวัดเลย ว่าอุตสาหกรรมนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ประธานกรร...
02/10/2013

ประชาชนและกลุ่มอนุรักษ์ ต้านการทำเหมืองแร่ทองคำ ที่จังหวัดเลย ว่าอุตสาหกรรมนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ประธานกรรมาธิการ ส.ส. นริศ ขำนรักษ์ จึงนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาต่อที่ประชุมกรรมาธิการรัฐสภาเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง

ประชาชนและกลุ่มอนุรักษ์ ต้านการทำเหมืองแร่ทองคำ ที่จังหวัดเลย ว่าอุตสาหกรรมนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ประธานกรรมาธิการ ส.ส. นริศ ขำนรักษ์ จึงนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาต่อที่ประชุมกรรมาธิการรัฐสภาเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง

ประชาชนและกลุ่มอนุรักษ์ ต้านการทำเหมืองแร่ทองคำ ที่จังหวัดเลย ว่าอุตสาหกรรมนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ประธานกรร...
02/10/2013

ประชาชนและกลุ่มอนุรักษ์ ต้านการทำเหมืองแร่ทองคำ ที่จังหวัดเลย ว่าอุตสาหกรรมนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ประธานกรรมาธิการ ส.ส. นริศ ขำนรักษ์ จึงนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาต่อที่ประชุมกรรมาธิการรัฐสภาเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง

ประชาชนและกลุ่มอนุรักษ์ ต้านการทำเหมืองแร่ทองคำ ที่จังหวัดเลย ว่าอุตสาหกรรมนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ประธานกรร...
02/10/2013

ประชาชนและกลุ่มอนุรักษ์ ต้านการทำเหมืองแร่ทองคำ ที่จังหวัดเลย ว่าอุตสาหกรรมนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ประธานกรรมาธิการ ส.ส. นริศ ขำนรักษ์ จึงนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาต่อที่ประชุมกรรมาธิการรัฐสภาเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง

28/09/2013

ส.ส.นริศ ขำนุรักษ์ ประธานของคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะพิษ

คณะกรรมาธิกาารการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร โดย ประธานนริศ ขำนุรักษ์ พร้อมคณะถ่ายภาพร่วมกับข้า...
27/09/2013

คณะกรรมาธิกาารการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร โดย ประธานนริศ ขำนุรักษ์ พร้อมคณะถ่ายภาพร่วมกับข้าราชการกรมป่าไม้ ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมป่าชุมชนป่าเกดน้อมเกล้าในโครงการพระราชดำริ สวนศรีนครเขื่อนขันธ ์ พระประแดง สมุทรปราการ (บ้านสีเขียว ปอดแห่งมหานคร) ศุกร์ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ หลังจากฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมสวนป่าอนุรักษ์

ประชุมกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 09.30 น.ณ ห้องป...
11/09/2013

ประชุมกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข 1 อาคารรัฐสภา 1 ระเบียบวาระการประชุม... พิจารณาเรื่อง แนวทางการดำเนินงานของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำบาดาล โดยเชิญอธิบดีทรัพยากรน้ำบาดาลมาชี้แจง...

ประชุมกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 09.30 น.ณ ห้องป...
11/09/2013

ประชุมกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข 1 อาคารรัฐสภา 1 ระเบียบวาระการประชุม... พิจารณาเรื่อง แนวทางการดำเนินงานของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำบาดาล โดยเชิญอธิบดีทรัพยากรน้ำบาดาลมาชี้แจง...

ประชุมกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 09.30 น.ณ ห้องป...
11/09/2013

ประชุมกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข 1 อาคารรัฐสภา 1 ระเบียบวาระการประชุม... พิจารณาเรื่อง แนวทางการดำเนินงานของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำบาดาล โดยเชิญอธิบดีทรัพยากรน้ำบาดาลมาชี้แจง...

ประชุมกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 09.30 น.ณ ห้องป...
11/09/2013

ประชุมกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข 1 อาคารรัฐสภา 1 ระเบียบวาระการประชุม... พิจารณาเรื่อง แนวทางการดำเนินงานของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำบาดาล โดยเชิญอธิบดีทรัพยากรน้ำบาดาลมาชี้แจง...

ประชุมกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 09.30 น.ณ ห้องป...
11/09/2013

ประชุมกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข 1 อาคารรัฐสภา 1 ระเบียบวาระการประชุม... พิจารณาเรื่อง แนวทางการดำเนินงานของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำบาดาล โดยเชิญอธิบดีทรัพยากรน้ำบาดาลมาชี้แจง...

ประชุมกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 09.30 น.ณ ห้องป...
11/09/2013

ประชุมกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข 1 อาคารรัฐสภา 1 ระเบียบวาระการประชุม...
พิจารณาเรื่อง แนวทางการดำเนินงานของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำบาดาล โดยเชิญอธิบดีทรัพยากรน้ำบาดาลมาชี้แจง...

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลhttp://www.dgr.go.th/
10/09/2013
- - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล - - Department of Groundwater Resources - -

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
http://www.dgr.go.th/

¹éӺҴÒÅ, ºҴÒÅ, ¡ÃÁ·ÃѾÂҡùéӺҴÒÅ, groundwater, resources, dgr, ÈٹÂìºÃÃà·ÒÀѸÃÃÁªҵÔ, ·ÕèÍÂÙèÈٹÂìÏÀҤ 1-12, ÈٹÂìÏÀҤ, â¤ç¡ÒùéӡԹ¹éÓãªé, Ẻ¿ÍÃìÁ»ÃСͺ¡Ԩ¡ÒùéӺҴÒÅ, »ÃСͺ¡Ԩ¡ÒùéӺҴÒÅ, ¹èÒÃÙéàÃ×èͧ¹éӺҴÒÅ,Êˡóì¡ÃÁ·ÃѾÂҡùéӺҴÒÅ, ¢èÒÇÀѸÃÃÁªҵÔ, ÀÑÂáÅé§, ˹èǧҹÃҪ¡ÒÃ, ¢èÒÇ »ÃСÒÈ , Ἱ·Õè¹éӺҴÒÅ , ÈٹÂìºÃԡÒûÃЪҪ¹, ÊÒ´èǹÊÔè§áǴÅéÍÁ, ¹éӼ...

นัดประชุม
10/09/2013

นัดประชุม

สิ่งหนึ่งที่คนไทยทุกคนต้องรักและหวงแหน  คือการรักษาธรรมชาติ  ให้คงอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป  เพราะป่าคือบ้าน  น้ำคือชีวิต  ห...
05/09/2013

สิ่งหนึ่งที่คนไทยทุกคนต้องรักและหวงแหน คือการรักษาธรรมชาติ ให้คงอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป เพราะป่าคือบ้าน น้ำคือชีวิต หากหมดสิ้นไป มนุษย์คงต้องอยู่กันอย่างลำบาก.....

05/09/2013

หน้าเพจนี้ ได้สร้างขึ้นเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร โดย ส.ส.นริศ ขำนุรักษ์ (ประธานคณะกรรมาธิการฯ) เพื่อเผยแผ่สู่ประชาชนได้ติดตามการทำงาน และนโยบายของประเทศไทย ผ่านทางกรรมาธิการ ในสภาผู้แทนราษฎร...

ที่อยู่

Bangkok

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด