สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เปิดเหมือนปกติ

14/01/2022
โครงการจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

💛สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"💛

โดยทำการขุดลอกคลองคูเมืองเดิมด้วยเรือผลักดันโคลนของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 ม.ค.65 เวลา 09.00 - 16.00 น. รวมระยะทางคลองคูเมืองเดิม ทั้งหมด 1,000 เมตร
ซึ่งได้จัดกำลังพลหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่คลองคูเมืองเดิมให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย และมีความสวยงาม
โดยในส่วนของการขุดลอกคลองคูเมืองเดิมนั้น ได้ดำเนินการแล้ว

เมื่อ 14 ม.ค.65 ได้ดำเนินการแล้วเป็นระยะทาง จำนวน 200 เมตร รวมเป็นระยะทาง 800 เมตร (ตั้งแต่สะพานอุบลรัตน์ ถึง สะพานปากคลอง)

#จิตอาสา
#สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม #กองบัญชาการกองทัพไทย #กองทัพบก #กองทัพเรือ #กองทัพอากาศ

💛จิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิม💛#จิตอาสา#สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม #กองบัญชาการก...
14/01/2022

💛จิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิม💛

#จิตอาสา
#สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม #กองบัญชาการกองทัพไทย #กองทัพบก #กองทัพเรือ #กองทัพอากาศ

💛จิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิม💛

#จิตอาสา
#สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม #กองบัญชาการกองทัพไทย #กองทัพบก #กองทัพเรือ #กองทัพอากาศ

13/01/2022
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยทำการขุดลอกคลองคูเมืองเดิมด้วยเรือผลักดันโคลนของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 ม.ค.65 เวลา 09.00 - 16.00 น. รวมระยะทางคลองคูเมืองเดิม ทั้งหมด 1,000 เมตร
ซึ่งได้จัดกำลังพลหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่คลองคูเมืองเดิมให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย และมีความสวยงาม
โดยในส่วนของการขุดลอกคลองคูเมืองเดิมนั้น ได้ดำเนินการแล้ว

เมื่อ 13 ม.ค.65 ได้ดำเนินการแล้วเป็นระยะทาง จำนวน 200 เมตร รวมเป็นระยะทาง 600 เมตร (ตั้งแต่สะพานมอญ ถึง สะพานอุบลรัตน์) และจะดำเนินการต่อไปจนถึงปากคลองตลาด
#สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม #กองบัญชาการกองทัพไทย #กองทัพบก #กองทัพเรือ #กองทัพอากาศ

📣📣 โอกาสดีๆมาถึงแล้ว‼ กองทัพบกเปิดรับสมัครกำลังพลสำรอง และทหารกองหนุนเข้าเป็น ทหารอาสาของ ทบ..จำนวน 80 อัตรา 📌ผู้ช่วยนาย...
13/01/2022

📣📣 โอกาสดีๆมาถึงแล้ว‼ กองทัพบกเปิดรับสมัครกำลังพลสำรอง และทหารกองหนุนเข้าเป็น ทหารอาสาของ ทบ.
.
จำนวน 80 อัตรา
📌ผู้ช่วยนายทหารศูนย์ข่าวกองร้อยวิทยุ 6 อัตรา
📌ผู้ช่วยนายทหารธุรการและกำลังพล 4 อัตรา
📌ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายกำลังพล 12 อัตรา
📌ผู้ช่วยรองผู้บังคับกองร้อย 18 อัตรา
📌นายทหารการภาพ 6 อัตรา
📌ผู้บังคับหมวด 34 อัตรา
.
สมัครได้ด้วยตนเอง
กรุงเทพฯ สมัครได้ที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ต่างจังหวัด สมัครได้ที่ มณฑลทหารบกทั่วประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2565
.
รายละเอียดเพิ่มเติม :https://www.tdc.mi.th/pdf/2564/Army_TDC_23.pdf

#สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม #กองบัญชาการกองทัพไทย #กองทัพบก #กองทัพเรือ #กองทัพอากาศ

📣📣 โอกาสดีๆมาถึงแล้ว‼ กองทัพบกเปิดรับสมัครกำลังพลสำรอง และทหารกองหนุนเข้าเป็น ทหารอาสาของ ทบ.
.
จำนวน 80 อัตรา
📌ผู้ช่วยนายทหารศูนย์ข่าวกองร้อยวิทยุ 6 อัตรา
📌ผู้ช่วยนายทหารธุรการและกำลังพล 4 อัตรา
📌ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายกำลังพล 12 อัตรา
📌ผู้ช่วยรองผู้บังคับกองร้อย 18 อัตรา
📌นายทหารการภาพ 6 อัตรา
📌ผู้บังคับหมวด 34 อัตรา
.
สมัครได้ด้วยตนเอง
กรุงเทพฯ สมัครได้ที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ต่างจังหวัด สมัครได้ที่ มณฑลทหารบกทั่วประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2565
.
รายละเอียดเพิ่มเติม :https://www.tdc.mi.th/pdf/2564/Army_TDC_23.pdf

#สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม #กองบัญชาการกองทัพไทย #กองทัพบก #กองทัพเรือ #กองทัพอากาศ

"3️⃣ ปัจจัยช่วยสร้าง 3️⃣ ทางเลือกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นเมื่ออยู่ในพื้นที่การแพร่กระจายของ COVID-19"😷😷อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษา...
13/01/2022

"3️⃣ ปัจจัยช่วยสร้าง 3️⃣ ทางเลือกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
เมื่ออยู่ในพื้นที่การแพร่กระจายของ COVID-19"

😷😷อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ และฉีดวัคซีนนะคะ

#โควิด19
#กรมควบคุมโรค
#ไทยรู้สู้โควิด
#สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม #กองบัญชาการกองทัพไทย #กองทัพบก #กองทัพเรือ #กองทัพอากาศ

3 ปัจจัยช่วยสร้าง 3 ทางเลือกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
เมื่ออยู่ในพื้นที่การแพร่กระจายของ COVID-19

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ และฉีดวัคซีนนะคะ

#โควิด19 #วัคซีนโควิด
#สถานการณ์โควิด19
#กรมควบคุมโรค
#ไทยรู้สู้โควิด

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"  โดยทำการขุดลอกคลองคูเมืองเดิมด...
12/01/2022

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยทำการขุดลอกคลองคูเมืองเดิมด้วยเรือผลักดันโคลนของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 ม.ค.65 เวลา 09.00 - 16.00 น. รวมระยะทางคลองคูเมืองเดิม ทั้งหมด 1,000 เมตร
ซึ่งได้จัดกำลังพลหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่คลองคูเมืองเดิมให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย และมีความสวยงาม
โดยในส่วนของการขุดลอกคลองคูเมืองเดิมนั้น ได้ดำเนินการแล้ว

เมื่อ 12 ม.ค.65 ได้ดำเนินการแล้วเป็นระยะทาง จำนวน 200 เมตร รวมเป็นระยะทาง 400 เมตร (ตั้งแต่ด้านหลังกระทรวงกลาโหม ถึง สะพานมอญ) และจะดำเนินการต่อไปจนถึงปากคลองตลาด

#สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม #กองบัญชาการกองทัพไทย #กองทัพบก #กองทัพเรือ #กองทัพอากาศ

💛สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"💛  โดยทำการขุดลอกคลองคูเมืองเดิ...
12/01/2022

💛สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"💛

โดยทำการขุดลอกคลองคูเมืองเดิมด้วยเรือผลักดันโคลนของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 ม.ค.65 เวลา 09.00 - 16.00 น. รวมระยะทางคลองคูเมืองเดิม ทั้งหมด 1000 เมตร ซึ่งได้จัดกำลังพลหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่คลองคูเมืองเดิมให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย และมีความสวยงาม
โดยในส่วนของการขุดลอกคลองคูเมืองเดิมนั้น ได้ดำเนินการแล้ว เมื่อ 11 ม.ค.65 ได้ดำเนินการแล้วเป็นระยะทาง จำนวน 200 เมตร (ตั้งแต่หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ ถึง หลังกระทรวงกลาโหม) และจะดำเนินการต่อไปจนถึงปากคลองตลาด

#สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม #กองบัญชาการกองทัพไทย #กองทัพบก #กองทัพเรือ #กองทัพอากาศ

⛑ทบ.พร้อมระดมสรรพกำลัง สนับสนุนทุกภาคส่วน ดูแลประชาชนรับมือ”โอมิครอน”😷😷#กองทัพบก#ArmySpokeTeam
11/01/2022

⛑ทบ.พร้อมระดมสรรพกำลัง สนับสนุนทุกภาคส่วน ดูแลประชาชนรับมือ”โอมิครอน”😷😷

#กองทัพบก
#ArmySpokeTeam

💛 จิตอาสา ๙๐๔ มอบอุปกรณ์การเรียนแก่น้องๆ โรงเรียนบุญสูงอุปภัมถ์  ต.เกาะพระทอง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 🧒👧#โรงเรียนจิตอาสาพระร...
10/01/2022

💛 จิตอาสา ๙๐๔ มอบอุปกรณ์การเรียนแก่น้องๆ โรงเรียนบุญสูงอุปภัมถ์ ต.เกาะพระทอง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 🧒👧

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

จิตอาสา ตะกั่วป่า มอบอุปกรณ์การเรียนแก่น้องๆ

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกับ สนง.กศน.จังหวัดพังงาจัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และ ขนมต่างๆให้นักเรียน โรงเรียนบุญสูงอุปภัมถ์ ต.เกาะพระทอง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
วันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

"กองทัพเรือเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามรับมือการแพร่ระบาด covid  สายพันธุ์โอมิครอน" #กองทัพเรือ#สำนักงานโฆษกกองทัพเรือ
10/01/2022

"กองทัพเรือเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามรับมือการแพร่ระบาด covid สายพันธุ์โอมิครอน"

#กองทัพเรือ
#สำนักงานโฆษกกองทัพเรือ

08/01/2022
วันเด็ก ปี2565

วันเด็กปี2565💛
คำขวัญวันเด็ก “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม"

#วันเด็ก2565
#โฆษกกระทรวงกลาโหม

"นรม.และรมว.กห. สั่งกองทัพติดตามสถานการณ์ ยกระดับและเตรียมพร้อม รพ.สนาม ศูนย์คัดกรองและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รับมือโอมิค...
08/01/2022

"นรม.และรมว.กห. สั่งกองทัพติดตามสถานการณ์ ยกระดับและเตรียมพร้อม รพ.สนาม ศูนย์คัดกรองและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รับมือโอมิครอน"


พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. พร้อม ปล.กห. ได้ร่วมประชุมกับทุกเหล่าทัพ ตร.และ กอ.รมน.ผ่าน ระบบ VTC ณ ศาลาว่าการกลาโหม เพื่อติดตามสถานการณ์และสนับสนุนรัฐบาลแก้ปัญหาวิกฤตโควิดหลังปีใหม่ ที่พบผู้ติดเชื้อโอมิครอนมากขึ้น

รมช.กห. ได้ย้ำสั่งการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม.และรมว.กห. ให้ทุกเหล่าทัพ กอ.รมน.และตำรวจ โดยเฉพาะ กองกำลังป้องกันชายแดนทั้งทางบกและทางน้ำ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท โดยยังคงตรึงกำลังคุมเข้มมาตรการเฝ้าตรวจ สกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองและสินค้าผิดกฎหมายทั้งพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ชั้นในต่อเนื่องเข้ามา ขณะเดียวกันให้ดูแลช่วยเหลือผู้หนีภัยการสู้รบจากฝั่งเมียนมา โดยให้ควบคุมคัดกรองโรคอย่างเคร่งครัด

พร้อมกันนี้ ขอให้ติดตามสถานการณ์และสนับสนุนมาตรการควบคุม และการปรับระดับพื้นที่ในจว.ต่างๆของศบค.รับมือกับการแพร่ระบาดของโรคที่พบผู้ป่วยติดเชื้อมากขึ้น โดยให้ทุกเหล่าทัพยกระดับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด เตรียมความพร้อม รพ.หลัก รพ.สนาม และศูนย์คัดกรอง ที่สามารถปรับเป็นพื้นที่แยกกักตัวชุมชน (CI) และให้พร้อมแปรสภาพเป็น รพ.สนามได้หากจำเป็น พร้อมทั้งเตรียมระบบการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแยกจากชุมชนออกสู่การรักษา และขอให้สนับสนุนจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับพื้นที่ทั้งใน กทม.และจังหวัดต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์ของโรคที่มีแนวโน้มแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในวงกว้าง

ขณะเดียวกัน ขอให้จัดกำลังพลหมุนเวียนสนุบสนุน ศปม.ในการตรวจตรากิจกรรมและร้านค้าที่มีความเสี่ยง แจ้งเตือนและขอความร่วมมือกับประชาชน และบังคับใช้กฎหมาย หากจำเป็น เพื่อให้มาตรการรับมือและการควบคุมโรคภาพรวมเป็นไปอย่างได้ผล ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยทหาร ยกระดับการป้องกันและเฝ้าระวัง ไม่ให้มีการแพร่ระบาดหรือเกิดคลัสเตอร์หมู่ในหน่วยทหาร ซึ่งหากเกิดขึ้นต้องควบคุมและหยุดการแพร่ระบาดให้ได้โดยเร็ว พร้อมทั้งให้สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนรอบหน่วยทหารในภาพรวมร่วมกัน

#กระทรวงกลาโหม
#รับมือโอมิครอน

#ทรงพระเจริญ๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
07/01/2022

#ทรงพระเจริญ
๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

#ทรงพระเจริญ
๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

" 7 มกราคมของทุกปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว " พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนามเดิม...
07/01/2022

" 7 มกราคมของทุกปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว "

พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนามเดิมว่า เจ้าฟ้าจุฑามณี เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 3 ในรัชกาลที่ 2 และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี และเป็นพระอนุชาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชสมภพเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2351 ในสมัยรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์
ในสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ พระราชทานบวรราชาภิเษก ให้มียศศักดิ์เสมอพระเจ้าแผ่นดิน เป็น "พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว" ซึ่งเป็นสมัยเดียวในสมัยรัตนโกสินทร์ ที่มีพระมหากษัตริย์พร้อมกันถึง 2 พระองค์

ซึ่งชาวต่างชาติรู้จักกันในพระนาม The Second King หรือกษัตริย์วังหน้า
พระองค์เสด็จสวรรคเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2408 ณ พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ (ภายในพระราชวังบวรสถานมงคล ปัจจุบัน คือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) พระชนมพรรษา 58 พรรษา

ข้อมูล : บางส่วนจากหนังสือพระจอมเกล้า พระเจ้ากรุงสยาม :เปิดกรุภาพเก่ากรุงสยามสมัยรัชกาลที่ 4 เบื้องหลังประวัติศาสตร์ในหนังทวิภพ และหนังสือประชุมภาพประวัติศาสตร์แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

#พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

" 7 มกราคมของทุกปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว "

พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนามเดิมว่า เจ้าฟ้าจุฑามณี เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 3 ในรัชกาลที่ 2 และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี และเป็นพระอนุชาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชสมภพเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2351 ในสมัยรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์
ในสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ พระราชทานบวรราชาภิเษก ให้มียศศักดิ์เสมอพระเจ้าแผ่นดิน เป็น "พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว" ซึ่งเป็นสมัยเดียวในสมัยรัตนโกสินทร์ ที่มีพระมหากษัตริย์พร้อมกันถึง 2 พระองค์

ซึ่งชาวต่างชาติรู้จักกันในพระนาม The Second King หรือกษัตริย์วังหน้า
พระองค์เสด็จสวรรคเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2408 ณ พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ (ภายในพระราชวังบวรสถานมงคล ปัจจุบัน คือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) พระชนมพรรษา 58 พรรษา

ข้อมูล : บางส่วนจากหนังสือพระจอมเกล้า พระเจ้ากรุงสยาม :เปิดกรุภาพเก่ากรุงสยามสมัยรัชกาลที่ 4 เบื้องหลังประวัติศาสตร์ในหนังทวิภพ และหนังสือประชุมภาพประวัติศาสตร์แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

#พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

📢📢โฆษกกองทัพเรือ ยืนยันกองทัพเรือไม่เสนอของบประมาณซื้อเรือดำน้ำลำที่ 2 และลำที่ 3 โดยจะเน้นการพัฒนาซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์แล...
06/01/2022

📢📢โฆษกกองทัพเรือ ยืนยันกองทัพเรือไม่เสนอของบประมาณซื้อเรือดำน้ำลำที่ 2 และลำที่ 3 โดยจะเน้นการพัฒนาซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์และดูแลสวัสดิการของกำลังพล แต่ยังยืนยันความจำเป็นในการมีเรือดำน้ำ📢📢
วันนี้ 6 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. พลเรือโท ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีการรายงานข่าวว่ากองทัพเรือไม่เสนอของบประมาณซื้อเรือดำน้ำลำที่ 2 และลำที่ 3 ในปีงบประมาณ 2566 โดย โฆษกกองทัพเรือ ยืนยันว่ากองทัพเรือจะไม่เสนองบประมาณซื้อเรือดำน้ำลำที่ 2 และที่ 3 ในวงเงิน 22,500 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ทำให้ กองทัพเรือได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการมีหนี้ผูกพันเดิมค่อนข้างมาก กองทัพเรือจึงจำเป็นต้อง ใช้งบประมาณอย่างสมเหตุสมผล ต้องรักษาสมดุลของ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดย พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ มีนโยบายที่จะนำงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในส่วนของกองทัพเรือ ไปเน้นใช้ในการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจัดการด้านสวัสดิการของกำลังพล โดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อย อย่างไรก็ตามกองทัพเรือยังมีความจำเป็นในการมีเรือดำน้ำ เพราะเป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์ที่เป็นหลักประกันอธิปไตยและความมั่นคงทางทะเลของไทย เพียงแต่ต้องรอเวลาที่เหมาะสม

โฆษกกองทัพเรือกล่าวว่า ขอให้เชื่อมั่นในกองทัพเรือภายใต้การนำของ พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ซึ่งตระหนักดีว่า งบประมาณที่เราได้รับเป็นภาษีของประชาชน ในการพิจารณาดำเนินการเรื่องใดๆ จะดำเนินการตามเหตุผลความเป็นจริงที่สามารถอธิบายได้ โดยจะยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ
#กองทัพเรือ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒...
06/01/2022

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ ความว่า

"คนเราทุกคน ย่อมมีหน้าที่ที่ต้องทำ หน้าที่ของเด็กนั้น สำคัญที่สุด ก็คือการศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้มีวิชาความรู้ และคุณธรรมความดี จะได้สามารถพึ่งตนเองได้ สร้างความสุขความเจริญให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้ในอนาคต เด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ด้วยความอดทน และพากเพียรอยู่เสมอ"

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#วันเด็กแห่งชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ ความว่า

"คนเราทุกคน ย่อมมีหน้าที่ที่ต้องทำ หน้าที่ของเด็กนั้น สำคัญที่สุด ก็คือการศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้มีวิชาความรู้ และคุณธรรมความดี จะได้สามารถพึ่งตนเองได้ สร้างความสุขความเจริญให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้ในอนาคต เด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ด้วยความอดทน และพากเพียรอยู่เสมอ"

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#วันเด็กแห่งชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒...
06/01/2022

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ ความว่า

"คนเราทุกคน ย่อมมีหน้าที่ที่ต้องทำ หน้าที่ของเด็กนั้น สำคัญที่สุด ก็คือการศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้มีวิชาความรู้ และคุณธรรมความดี จะได้สามารถพึ่งตนเองได้ สร้างความสุขความเจริญให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้ในอนาคต เด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ด้วยความอดทน และพากเพียรอยู่เสมอ"

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#วันเด็กแห่งชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ ความว่า

"คนเราทุกคน ย่อมมีหน้าที่ที่ต้องทำ หน้าที่ของเด็กนั้น สำคัญที่สุด ก็คือการศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้มีวิชาความรู้ และคุณธรรมความดี จะได้สามารถพึ่งตนเองได้ สร้างความสุขความเจริญให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้ในอนาคต เด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ด้วยความอดทน และพากเพียรอยู่เสมอ"

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#วันเด็กแห่งชาติ

05/01/2022

💂🏻‍♂️ทบ. โชว์ฝาแฝด “พลทหารบอล-บาส” ตัวอย่างสมัครทหารออนไลน์ ย้ำเดินหน้าหาคนที่ใช่ ใจอยากเป็นทหาร ล่าสุดยอดผู้สมัคร 5,400 คน

#กองทัพบก
#ArmySpokeTeam

"จับกุม‼ ต่างด้าว... ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย"#กองทัพบก#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก
05/01/2022

"จับกุม‼ ต่างด้าว... ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย"

#กองทัพบก
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสว...
04/01/2022

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗-๙ มกราคม ๒๕๖๕

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗-๙ มกราคม ๒๕๖๕

🎊🎉สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕🎊🎉            "คิดดี พูดดี ทำดี "- พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม -
02/01/2022

🎊🎉สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕🎊🎉
"คิดดี พูดดี ทำดี "

- พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม -

🎊🎉สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕🎊🎉
"คิดดี พูดดี ทำดี "

- พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม -

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปร...
01/01/2022

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญพระพุทธภาษิต เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ว่า “ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้”

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญพระพุทธภาษิต เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ว่า “ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้”

🚕🚗เดินทางแบบครอบครัวหรือแบบกลุ่มต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด😷😷ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข#ศูนย์บริหารสถานก...
30/12/2021

🚕🚗เดินทางแบบครอบครัวหรือแบบกลุ่ม
ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด😷😷

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

🚕🚗เดินทางแบบครอบครัวหรือแบบกลุ่ม
ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด😷😷

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

📢📢"ผลการออกสลากรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ของสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปี 2564"🏆รางวัลที่ 1 รถย...
29/12/2021

📢📢"ผลการออกสลากรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ของสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปี 2564"

🏆รางวัลที่ 1 รถยนต์ Toyota Fortuner 1 รางวัล หมายเลข 47929
🏆รางวัลที่ 2 ทองคำแท่งหนัก 5 บาท 1 รางวัล หมายเลข 53530
🏆รางวัลที่ 3 รถจักยานยนต์ Honda 3 รางวัล หมายเลข 33559 / 42909 / 41255
🏆รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 สลึง 5 รางวัล หมายเลข
55153 / 62087 / 30809 / 41769 / 36185
🏆รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สร้อยคำทองคำหนัก 1 สลึง 60 รางวัล หมายเลข 478
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว หม้อสุกี้อเนกประสงค์ ยี่ห้อ Imaflex 600 รางวัล หมายเลข 81

ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565 หากไม่มารับภายในกำหนด ถือว่าผู้ถูกรางวัลสละสิทธิ์และมอบสิ่งของให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อการกุศลต่อไป "ผู้ที่ถือสลากเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์รับรางวัลได้"
สอบถามข้อมูลโทร 0-2560-5621-3

📢📢"ผลการออกสลากรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ของสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปี 2564"

🏆รางวัลที่ 1 รถยนต์ Toyota Fortuner 1 รางวัล หมายเลข 47929
🏆รางวัลที่ 2 ทองคำแท่งหนัก 5 บาท 1 รางวัล หมายเลข 53530
🏆รางวัลที่ 3 รถจักยานยนต์ Honda 3 รางวัล หมายเลข 33559 / 42909 / 41255
🏆รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 สลึง 5 รางวัล หมายเลข
55153 / 62087 / 30809 / 41769 / 36185
🏆รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สร้อยคำทองคำหนัก 1 สลึง 60 รางวัล หมายเลข 478
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว หม้อสุกี้อเนกประสงค์ ยี่ห้อ Imaflex 600 รางวัล หมายเลข 81

ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565 หากไม่มารับภายในกำหนด ถือว่าผู้ถูกรางวัลสละสิทธิ์และมอบสิ่งของให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อการกุศลต่อไป "ผู้ที่ถือสลากเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์รับรางวัลได้"
สอบถามข้อมูลโทร 0-2560-5621-3

ที่อยู่

ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6626221972

เว็บไซต์

opsd.mod.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

พ่อไม่ชอบกระทรวงกระลาโหม
ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์จักรีทรงพระเจริญ หน่วยงานหลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ภูมิพลอดุลยเดช ทหารของพระราชา เขาถึงข้อหาเข้าใจประชาชน พญาเสือสิงหราช
ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์จักรี หน่วยงานหลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ลูกเสือพระราชทานของแผ่นดินไทย ณ เขื่อนสิริกิติ์ จิตอาสาพระราชทาน 904 ฉก ทหารของพระราชา ชุดพญาเสือสิงหราช
เรื่องด่วน!! สำคัญมาก.... ไม่ต้องตกใจ!! ไม่มีกษัตริย์ไทยพระองค์ใดโง่ ทรงพระปรมาภิไธยให้รัฐธรรมนูญทำลายตัวเองได้ (รัฐธรรมนูญจะสำเร็จได้ กษัตริย์ต้องลงประปรมาภิไธย(ลายมือชื่อ)กำกับ) »»» ตามที่ในหลวง ร.10 ตรัสว่าให้เอาความจริงมาพูดกัน ความจริงคือ ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หมายความว่า พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประชาธิปไตยทุกคน ปัจจุบันมีการเล่นการเมืองเกินขอบเขตจากคำว่า"สู้ไปกราบไป"ทุกคนคงรู้ความหมายกันดี คือสู้กับกษัตริย์ เพื่อหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ) "ฝากวิเคราะห์" เข้าดูข่าวในโพสต์facebook หลัก ของMongkhon khoontonil ประกอบข่าวทุกช่อง จะเห็นว่าเป็นความจริง จะมีClubhouseเป็นกองบัญชาการ ส่วนช่องข่าวที่โจมตีสถาบันกษัตริย์ตรงๆ หลักๆ Youtubeช่องREDEM, ข่าวเด่นวันนี้,สุนัย,จรรยา,ไฟเย็น ฯลฯ จะเห็นได้ว่าเป็นการสู้ศึกกับกษัตริย์โดยตรง สู้รบแบบสงครามเย็นเพื่อหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์ โจมตีโดยการปล่อยสื่อใส่ร้ายบิดเบือนให้มีการด้อยค่าสถาบันกษัตริย์ ทำให้เกิดความแตกแยก ใช้ม็อบและนักการเมืองเป็นเครื่องมือหาทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ และมีต่างชาติให้การสนับสนุนเพื่อล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย... กับปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานในประเทศไทย กษัตริย์วชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงหาทางแก้ไขมาโดยตลอด ตอนนี้พระองค์ทรงเห็นวิธีแก้แล้วไม่มีใครที่จะล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยได้ เพราะประเทศไทยยังมี อำนาจสูงสุด ที่กษัตริย์เป็นผู้ใช้ในการปกครองประเทศไทย อำนาจสูงสุดคือ "อำนาจอธิปไตยพระมหากษัตริย์"นั่นเอง รู้แล้วยัง!! ทุกวันนี้ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงเก็บตัว ป้องกันการลอบปลงพระชนม์ และอยู่เงียบๆ ทรงงานปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทยด้วยตัวพระองค์เอง ตามคำเรียกร้องของประชาชนที่ต้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทย(กษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดสามารถปฏิรูปตัวเองได้) พระองค์ทรงงาน ติดต่อกับผู้ครองแต่ละประเทศ เพื่อบอกกล่าวชี้แจงให้แต่ละประเทศรับทราบ วิธีที่พระองค์จะแก้ไขการปฏิรูปสถาบันฯให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของระบบการปกครองไทย เสร็จแล้วจึงจะบอกกล่าวประชาชนภายในประเทศ โดยพระองค์จะใช้อำนาจสูงสุดของกษัตริย์ตั้งเมืองลูกหลวง เป็นผู้ช่ายกษัตริย์ไทย เพื่อช่วยปกครองดูแลประเทศไทย ให้เจ้าเมืองครองราชคู่เจ้าฟ้าหญิงสิริวรรณวรีนารีรัตน์ฯ เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้สถาบันกษัตริย์ไทย และเป็นการแก้ไขปัญหาภายประเทศไทยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และป้องกันการโจมตี การคิดล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยที่มีในปัจจุบัน ไม่ให้เกิดขึ้นอีกตลอดไป...(เป็นการเพิ่มความมั่นคงและแก้ไขปัญหาเพื่อปกป้องประเทศมิได้หวังทำร้ายใคร) ...แก้ปัญหาความแตกแยกภายในประเทศเสร็จ เศรษฐกิจจึงจะสามารถดีขึ้นได้ ...เสร็จภาระกิจ พระองค์จึงจะเสด็จออกเยี่ยมประชาชน (จบปัญหาโควิด สามารถจัดงานเฉลิมฉลองได้ จะทรงดำริเป็นทางการด้วยตัวพระองค์เอง) หมายเหตุ!! หากท่านใดคิดว่าข้อความเป็น"เท็จ" หรือหลอกลวง สามารถฟ้องคดีได้ทุกข้อหา ยินดีและพร้อมที่จะเอาความจริงมาพูดกัน...
เรื่องด่วน!! สำคัญมาก.... ไม่ต้องตกใจ!! ไม่มีกษัตริย์ไทยพระองค์ใดโง่ ทรงพระปรมาภิไธยให้รัฐธรรมนูญทำลายตัวเองได้ (รัฐธรรมนูญจะสำเร็จได้ กษัตริย์ต้องลงประปรมาภิไธย(ลายมือชื่อ)กำกับ) »»» ตามที่ในหลวง ร.10 ตรัสว่าให้เอาความจริงมาพูดกัน ความจริงคือ ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หมายความว่า พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประชาธิปไตยทุกคน ปัจจุบันมีการเล่นการเมืองเกินขอบเขตจากคำว่า"สู้ไปกราบไป"ทุกคนคงรู้ความหมายกันดี คือสู้กับกษัตริย์ เพื่อหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ) "ฝากวิเคราะห์" เข้าดูข่าวในโพสต์facebook หลัก ของMongkhon khoontonil ประกอบข่าวทุกช่อง จะเห็นว่าเป็นความจริง ส่วนช่องข่าวที่โจมตีสถาบันกษัตริย์ตรงๆ หลักๆ Youtubeช่องข่าวเด่นวันนี้,สุนัย,จรรยา,ไฟเย็น ฯลฯ จะเห็นได้ว่าเป็นการสู้ศึกกับกษัตริย์โดยตรง สู้รบแบบสงครามเย็นเพื่อหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์ โจมตีโดยการปล่อยสื่อใส่ร้ายบิดเบือนให้มีการด้อยค่าสถาบันกษัตริย์ ทำให้เกิดความแตกแยก ใช้ม็อบและนักการเมืองเป็นเครื่องมือหาทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ และมีต่างชาติให้การสนับสนุนเพื่อล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย... กับปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานในประเทศไทย กษัตริย์วชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงหาทางแก้ไขมาโดยตลอด ตอนนี้พระองค์ทรงเห็นวิธีแก้แล้วไม่มีใครที่จะล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยได้ เพราะประเทศไทยยังมี อำนาจสูงสุด ที่กษัตริย์เป็นผู้ใช้ในการปกครองประเทศไทย อำนาจสูงสุดคือ "อำนาจอธิปไตยพระมหากษัตริย์"นั่นเอง รู้แล้วยัง!! ทุกวันนี้ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงเก็บตัว ป้องกันการลอบปลงพระชนม์ และอยู่เงียบๆ ทรงงานปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทยด้วยตัวพระองค์เอง ตามคำเรียกร้องของประชาชนที่ต้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทย(กษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดสามารถปฏิรูปตัวเองได้) พระองค์ทรงงาน ติดต่อกับผู้ครองแต่ละประเทศ เพื่อบอกกล่าวชี้แจงให้แต่ละประเทศรับทราบ วิธีที่พระองค์จะแก้ไขการปฏิรูปสถาบันฯให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของระบบการปกครองไทย เสร็จแล้วจึงจะบอกกล่าวประชาชนภายในประเทศ โดยพระองค์จะใช้อำนาจสูงสุดของกษัตริย์ตั้งเมืองลูกหลวง เป็นผู้ช่ายกษัตริย์ไทย เพื่อช่วยปกครองดูแลประเทศไทย ให้เจ้าเมืองครองราชคู่เจ้าฟ้าหญิงสิริวรรณวรีนารีรัตน์ฯ เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้สถาบันกษัตริย์ไทย และเป็นการแก้ไขปัญหาภายประเทศไทยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และป้องกันการโจมตี การคิดล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยที่มีในปัจจุบัน ไม่ให้เกิดขึ้นอีกตลอดไป...(เป็นการเพิ่มความมั่นคงและแก้ไขปัญหาเพื่อปกป้องประเทศมิได้หวังทำร้ายใคร) ...แก้ปัญหาความแตกแยกภายในประเทศเสร็จ เศรษฐกิจจึงจะสามารถดีขึ้นได้ ...เสร็จภาระกิจ พระองค์จึงจะเสด็จออกเยี่ยมประชาชน (จบปัญหาโควิด สามารถจัดงานเฉลิมฉลองได้ จะทรงดำริเป็นทางการด้วยตัวพระองค์เอง) หมายเหตุ!! หากท่านใดคิดว่าข้อความเป็น"เท็จ" หรือหลอกลวง สามารถฟ้องคดีได้ทุกข้อหา ยินดีและพร้อมที่จะเอาความจริงมาพูดกัน...
ผมบอกทุกคนแล้ว ผมเป็นเจ้าของที่ดิน เป็นเจ้าของโรงงานผลิตเงิน ผลิตธนบัตรถูกกฎหมายทุกแห่ง เป็นเจ้าของระบบการเงินทุกระบบ ผมให้ทุกคนทุกชีวิต มีเงินมีรายได้ใช้จ่าย ซื้อสินค้า ซื้อที่ดินที่อยู่อาศัย ทุกคน ทุกชีวิต ไม่มีหนี้สินในระบบนอกระบบ รวยทุกคน รวยทุกประเทศ ทุกคน ทุกชีวิต เกิดมาเพื่อช่วยกันทำงานพัฒนาประเทศพัฒนาต่างประเทศ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนทุกชีวิต ขอให้ทุกคน ทุกชีวิต ทุกประเทศ เข้าใจระบบการเงิน ใครไม่อนุมัติเงิน ให้ล่าออกจากตำแหน่ง เพราะ สถาบันการเงิน โรงงานผลิตเงินผลิตธนบัตรถูกกฎหมาย มีไว้ สร้างไว้ ให้ทุกคน ทำงาน มีเงินมีรายได้ใช้จ่าย ดูแลตัวเอง ดูแลครอบครัว มีเงินซื้อที่ดินที่อยู่อาศัย มีเงินซื้อสินค้า มีเงินท่องเที่ยว www.bot.or.th www.scb.co.th
เรื่องด่วน!! สำคัญมาก.... ไม่ต้องตกใจ!! ไม่มีกษัตริย์ไทยพระองค์ใดโง่ ทรงพระปรมาภิไธยให้รัฐธรรมนูญทำลายตัวเองได้ (รัฐธรรมนูญจะสำเร็จได้ กษัตริย์ต้องลงประปรมาภิไธย(ลายมือชื่อ)กำกับ) »»» ตามที่ในหลวง ร.10 ตรัสว่าให้เอาความจริงมาพูดกัน ความจริงคือ ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หมายความว่า พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประชาธิปไตยทุกคน ปัจจุบันมีการเล่นการเมืองเกินขอบเขตจากคำว่า"สู้ไปกราบไป"ทุกคนคงรู้ความหมายกันดี คือสู้กับกษัตริย์ เพื่อหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ) "ฝากวิเคราะห์" เข้าดูข่าวในโพสต์facebook หลัก ของMongkhon khoontonil ประกอบข่าวทุกช่อง จะเห็นว่าเป็นความจริง ส่วนช่องข่าวที่โจมตีสถาบันกษัตริย์ตรงๆ หลักๆ Youtubeช่องข่าวเด่นวันนี้,สุนัย,จรรยา,ไฟเย็น ฯลฯ จะเห็นได้ว่าเป็นการสู้ศึกกับกษัตริย์โดยตรง สู้รบแบบสงครามเย็นเพื่อหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์ โจมตีโดยการปล่อยสื่อใส่ร้ายบิดเบือนให้มีการด้อยค่าสถาบันกษัตริย์ ทำให้เกิดความแตกแยก ใช้ม็อบและนักการเมืองเป็นเครื่องมือหาทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ และมีต่างชาติให้การสนับสนุนเพื่อล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย... กับปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานในประเทศไทย กษัตริย์วชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงหาทางแก้ไขมาโดยตลอด ตอนนี้พระองค์ทรงเห็นวิธีแก้แล้วไม่มีใครที่จะล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยได้ เพราะประเทศไทยยังมี อำนาจสูงสุด ที่กษัตริย์เป็นผู้ใช้ในการปกครองประเทศไทย อำนาจสูงสุดคือ "อำนาจอธิปไตยพระมหากษัตริย์"นั่นเอง รู้แล้วยัง!! ทุกวันนี้ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงเก็บตัว ป้องกันการลอบปลงพระชนม์ และอยู่เงียบๆ ทรงงานปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทยด้วยตัวพระองค์เอง ตามคำเรียกร้องของประชาชนที่ต้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทย(กษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดสามารถปฏิรูปตัวเองได้) พระองค์ทรงงาน ติดต่อกับผู้ครองแต่ละประเทศ เพื่อบอกกล่าวชี้แจงให้แต่ละประเทศรับทราบ วิธีที่พระองค์จะแก้ไขการปฏิรูปสถาบันฯให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของระบบการปกครองไทย เสร็จแล้วจึงจะบอกกล่าวประชาชนภายในประเทศ โดยพระองค์จะใช้อำนาจสูงสุดของกษัตริย์ตั้งเมืองลูกหลวง เป็นผู้ช่ายกษัตริย์ไทย เพื่อช่วยปกครองดูแลประเทศไทย ให้เจ้าเมืองครองราชคู่เจ้าฟ้าหญิงสิริวรรณวรีนารีรัตน์ฯ เป็นการเพิ่มความมั่นคงให้สถาบันกษัตริย์ไทย แก้ไขปัญหาภายประเทศไทยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และป้องกันการโจมตี การคิดล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยที่มีในปัจจุบัน ไม่ให้เกิดขึ้นอีกตลอดไป...(เป็นการแก้ไขปัญหาเพื่อปกป้องประเทศมิได้หวังทำร้ายใคร) ...แก้ปัญหาความแตกแยกภายในประเทศเสร็จ เศรษฐกิจจึงจะสามารถดีขึ้นได้ ...เสร็จภาระกิจ พระองค์จึงจะเสด็จออกเยี่ยมประชาชน (จบปัญหาโควิด สามารถจัดงานเฉลิมฉลองได้ จะทรงดำริเป็นทางการด้วยตัวพระองค์เอง) หมายเหตุ!! หากท่านใดคิดว่าข้อความเป็น"เท็จ" หรือหลอกลวง สามารถฟ้องคดีได้ทุกข้อหา ยินดีและพร้อมที่จะเอาความจริงมาพูดกัน
เรื่องด่วน!! สำคัญมาก.... ไม่ต้องตกใจ!! ไม่มีกษัตริย์ไทยพระองค์ใดโง่ ทรงพระปรมาภิไธยให้รัฐธรรมนูญทำลายตัวเองได้ (รัฐธรรมนูญจะสำเร็จได้ กษัตริย์ต้องลงประปรมาภิไธย(ลายมือชื่อ)กำกับ) »»» ตามที่ในหลวง ร.10 ตรัสว่าให้เอาความจริงมาพูดกัน ความจริงคือ ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หมายความว่า พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประชาธิปไตยทุกคน ปัจจุบันมีการเล่นการเมืองเกินขอบเขตจากคำว่า"สู้ไปกราบไป"ทุกคนคงรู้ความหมายกันดี คือสู้กับกษัตริย์ เพื่อหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ) "ฝากวิเคราะห์" เข้าดูข่าวในโพสต์facebook หลัก ของMongkhon khoontonil ประกอบข่าวทุกช่อง จะเห็นว่าเป็นความจริง ส่วนช่องข่าวที่โจมตีสถาบันกษัตริย์ตรงๆ หลักๆ Youtubeช่องข่าวเด่นวันนี้,สุนัย,จรรยา,ไฟเย็น ฯลฯ จะเห็นได้ว่าเป็นการสู้ศึกกับกษัตริย์โดยตรง สู้รบแบบสงครามเย็นเพื่อหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์ โจมตีโดยการปล่อยสื่อใส่ร้ายบิดเบือนให้มีการด้อยค่าสถาบันกษัตริย์ ทำให้เกิดความแตกแยก ใช้ม็อบและนักการเมืองเป็นเครื่องมือหาทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ และมีต่างชาติให้การสนับสนุนเพื่อล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย... กับปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานในประเทศไทย กษัตริย์วชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงหาทางแก้ไขมาโดยตลอด ตอนนี้พระองค์ทรงเห็นวิธีแก้แล้วไม่มีใครที่จะล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยได้ เพราะประเทศไทยยังมี อำนาจสูงสุด ที่กษัตริย์เป็นผู้ใช้ในการปกครองประเทศไทย อำนาจสูงสุดคือ "อำนาจอธิปไตยพระมหากษัตริย์"นั่นเอง รู้แล้วยัง!! ทุกวันนี้ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงเก็บตัว ป้องกันการลอบปลงพระชนม์ และอยู่เงียบๆ ทรงงานปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทยด้วยตัวพระองค์เอง ตามคำเรียกร้องของประชาชนที่ต้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทย(กษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดสามารถปฏิรูปตัวเองได้) พระองค์ทรงงาน ติดต่อกับผู้ครองแต่ละประเทศ เพื่อบอกกล่าวชี้แจงให้แต่ละประเทศรับทราบ วิธีที่พระองค์จะแก้ไขการปฏิรูปสถาบันฯให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของระบบการปกครองไทย เสร็จแล้วจึงจะบอกกล่าวประชาชนภายในประเทศ โดยพระองค์จะใช้อำนาจสูงสุดของกษัตริย์ตั้งเมืองลูกหลวง เป็นผู้ช่ายกษัตริย์ไทย เพื่อช่วยปกครองดูแลประเทศไทย ให้เจ้าเมืองครองราชคู่เจ้าฟ้าหญิงสิริวรรณวรีนารีรัตน์ฯ เป็นการเพิ่มความมั่นคงให้สถาบันกษัตริย์ไทย แก้ไขปัญหาภายประเทศไทยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และป้องกันการโจมตี การคิดล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยที่มีในปัจจุบัน ไม่ให้เกิดขึ้นอีกตลอดไป...(เป็นการแก้ไขปัญหาเพื่อปกป้องประเทศมิได้หวังทำร้ายใคร) ...แก้ปัญหาความแตกแยกภายในประเทศเสร็จ เศรษฐกิจจึงจะสามารถดีขึ้นได้ ...เสร็จภาระกิจ พระองค์จึงจะเสด็จออกเยี่ยมประชาชน (จบปัญหาโควิด สามารถจัดงานเฉลิมฉลองได้ จะทรงดำริเป็นทางการด้วยตัวพระองค์เอง) หมายเหตุ!! หากท่านใดคิดว่าข้อความเป็น"เท็จ" หรือหลอกลวง สามารถฟ้องคดีได้ทุกข้อหา ยินดีและพร้อมที่จะเอาความจริงมาพูดกัน