สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
(3)

เปิดเหมือนปกติ

"กห. เร่งระดมทรัพยากรเสริมจัดตั้ง รพ.สนามเพิ่มในหน่วยทหาร วอนร่วมรับผิดชอบลดภาระแพทย์พยาบาล" พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆ...
20/07/2021

"กห. เร่งระดมทรัพยากรเสริมจัดตั้ง รพ.สนามเพิ่มในหน่วยทหาร วอนร่วมรับผิดชอบลดภาระแพทย์พยาบาล"

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยถึง สถานภาพ รพ.สนาม ที่ กห. โดยทุกเหล่าทัพสนับสนุนจัดตั้งขึ้นปัจจุบัน ได้ใช้อาคารสถานที่ในหน่วยทหาร ที่มีที่ตั้งกระจายอยู่ใน กทม.และปริมณฑล รวมทั้งอีก 24 จว.ทั่วประเทศ จำนวน 34 แห่ง รองรับผู้ป่วยได้ 6,135 เตียง ซึ่งกองทัพได้จัดกำลังพล บุคลากรทางการแพทย์ทหาร ทำงานร่วมกับ สธ.และ กทม. ดูแลประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆที่มีการแพร่ระบาด เพื่อนำเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างต่อเนื่องมา ตั้งแต่ เม.ย.63

นอกจากนั้น กองทัพ ยังได้จัดกำลังทหาร บุคลากรทางการแพทย์ทหาร รวมทั้งเตียง เครื่องนอน และสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ เข้าไปเสริมจัดตั้ง รพ.สนามในพื้นที่ต่างๆ เช่น รพ.สนามบุษราคัม รพ.สนามบางขุนเทียน รพ.สนามวัฒนาแฟคตอรี่ สมุทรสาคร และ รพ.สนามอื่นๆ อีก 5 แห่ง

อย่างไรก็ตาม ในวิกฤตของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่ยังรุนแรง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม.และ รมว.กห. ได้สั่งการให้ทุกเหล่าทัพ ระดมทรัพยากรขยายขีดความสามารถ รพ.สนามที่มีอยู่เดิมและจัดตั้ง รพ.สนามในหน่วยทหารเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับผู้ป่วยสีเขียวที่มีเพิ่มขึ้นในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ กทม.และปริมณฑล

ซึ่งปัจจุบันทุกเหล่าทัพ อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่และระดมบุคลากรทางการแพทย์แถว 2 และอาสาสมัครเข้ามาช่วย โดยประสานการทำงานร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้มีความจำเป็นต้อง เตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมแยกจากทหารและชุมชนในหน่วย เพื่อให้การแยกผู้ป่วยควบคุมโรคออกจากชุมชนสามารถจำกัดได้ใน รพ.สนามของหน่วยทหาร พร้อมกันนี้ ได้เตรียมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ประจำหน่วยทหาร เข้าสนับสนุน กทม.และ จว.พื้นที่สีแดงเข้ม ดูแลสถานที่แยกรักษาตัวชุมชน ( Home Isolation )

โฆษก กห.กล่าวยืนยัน ถึงการทำหน้าที่ของกำลังทหารทุกนายในกองทัพว่า ยังสนับสนุนและทำงานร่วมกับ สธ.และหน่วยงานอื่นๆต่อสู้กับโรคระบาดรุนแรงโควิท-19 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นมา โดยถือเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีผลกระทบร้ายแรงกับประชาชนในทุกมิติเป็นวงกว้าง และเป็นเวลาที่เราทุกคนต้องการความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสูงสุดจากทุกฝ่าย ช่วยกันดูแลกันและกัน ไม่สร้างปัญหาให้สถานการณ์เลวร้ายลง รวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบตนเองและสังคมมากขึ้น เพื่อหยุดและ ควบคุมวิกฤตสถานการณ์ครั้งนี้ให้ผ่านไปด้วยกัน

#โควิด19
#ทหารของพระราชา

"ทหารตำรวจ  พร้อมจัดกำลังเสริมการสนับสนุนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในระบบ รับมือสถานการณ์แพร่ระบาดที่ยังมีแนวโน้ม...
18/07/2021

"ทหารตำรวจ พร้อมจัดกำลังเสริมการสนับสนุนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในระบบ รับมือสถานการณ์แพร่ระบาดที่ยังมีแนวโน้มรุนแรง"

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยถึง กรณีการเตรียมสนับสนุนของ กห.ในการรับมือกับการแก้ปัญหานำผู้ป่วยติดเชื้อตามบ้านและชุมชนที่มีมากขึ้นออกมารักษาในระบบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อมากขึ้นว่า

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม.และรมว.กห. ได้กำชับให้ทุกเหล่าทัพและตำรวจ เตรียมจัดกำลังและยานพาหนะเพิ่ม เสริมการทำงานร่วมกับ สธ.แล้ว จากเดิม ที่ได้จัดตั้ง “ศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด 19” ขึ้น โดยระดมยานพาหนะจากทุกเหล่าทัพและตำรวจกว่า 100 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข ควบคุมการปฏิบัติ โดย ศปม. เข้าสนับสนุนการทำงานร่วมกับ กทม.โดย “ศูนย์เอราวัณ” และ สธ.โดย “สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ” เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่อาจตกค้างหรือมีเพิ่มตามบ้านและชุมชนในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล เข้ารับการรักษาตามระบบ โดยที่ผ่านมา ตั้งแต่ 24 เม.ย.64 ถึงปัจจุบัน ศูนย์ดังกล่าวที่ กห.จัดตั้งขึ้น ได้สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาแล้ว รวมกว่า 15,000 ราย

โดยมีขั้นตอนการทำงานร่วมกัน เมื่อได้รับแจ้งจากผู้ป่วยติดเชื้อตามบ้านหรือในชุมชน ผ่านบริการสายด่วน หมายเลข 1668 1669 1330 ตลอด 24 ชม. หรือ หมายเลข 062 4427903 “ศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด 19” ที่กองทัพจัดตั้งเสริมขึ้น โดยจะประสานทำงานร่วมกันในการประเมินอาการผู้ป่วยและเตรียมสถานพยาบาลปลายทางรองรับ หลังจากนั้นจะจัดเจ้าหน้าที่และยานพาหนะไปรับถึงบ้าน เพื่อนำพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในระบบ ตามอาการในสถานพยาบาลระดับต่างๆที่จัดขึ้น เช่น ผู้ป่วยสีเขียวในรพ.สนาม ผู้ป่วยสีเหลืองและแดงใน รพ.หลัก หรือ Hospitel เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ป่วยสีเขียวที่ติดเชื้อไม่แสดงอาการ สามารถขอรับการกักและรักษาตัวที่บ้าน ( Home Isolation ) หรือในสถานที่พักคอยของชุมชน (Community Isolation) ได้ ภายใต้มาตรการและการดูแลที่สาธารณสุขที่กำหนด

#กลาโหม
#ช่วยเหลือประชาชน

นรม.และ รมว.กห.สั่งกองทัพ เร่งจัดตั้ง รพ.สนามเพิ่ม และจัดกำลังร่วม กทม. เร่งค้นหาเชิงรุก ฉีดยากลุ่มเสี่ยงตามบ้านและแยกผู...
17/07/2021

นรม.และ รมว.กห.สั่งกองทัพ เร่งจัดตั้ง รพ.สนามเพิ่ม และจัดกำลังร่วม กทม. เร่งค้นหาเชิงรุก ฉีดยากลุ่มเสี่ยงตามบ้านและแยกผู้ป่วยออกจากชุมชน

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า เมื่อ 0900 พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห.และ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปล.กห.ได้ประชุม หน่วยงาน กอ.รมน. นขต.กห. เหล่าทัพ และ ตร. ผ่านระบบ VTC ณ ศาลาว่าการกลาโหม เพื่อเร่งเข้าไปสนับสนุนรับมือกับวิกฤตโควิด-19 สายพันธ์ุใหม่ ที่พบแนวโน้มการแพร่ระบาดในประเทศยังสูงต่อเนื่อง

ภาพรวม กองกำลังป้องกันชายแดนทั้งทหาร ตำรวจ ยังตรึงกำลัง เฝ้าระวังคัดกรองบุคคลผ่านเข้า-ออกชายแดน และจับกุมผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายได้อย่างต่อเนื่อง สัปดาห์ที่ผ่านมา จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองได้ถึง 248 คน ( ลาว 110 กัมพูชา 69 พม่า 25 และจีน 4 คน ) โดยเจ้าหน้าที่ต้องทำงานด้วยความระมัดระวัง เพื่อหยุดและลดความเสี่ยงของการกระจายเชื้อสายพันธ์ใหม่ในพื้นที่ชายแดน

ขณะเดียวกัน กำลังทหารตำรวจ ยังคงกระจายกันควบคุมดูแลแคมป์คนงาน 606 แห่งในพื้นที่ต่างๆของ กทม. พร้อมทั้งจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจ 88 จุด ในพื้นที่ต่างๆ ทำความเข้าใจกับประชาชนและเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายตามข้อกำหนดกับการควบคุมการเคลื่อนย้ายของประชาชนและการรวมกลุ่มในกิจกรรมเสี่ยง เพื่อให้เกิดผลทางปฏิบัติในการควบคุมโรคอย่างจริงจังร่วมกัน

ในขณะที่ความร่วมมือกันเร่งหยุดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ กองทัพได้จัดกำลังร่วมกับ กทม.ทำหน้าที่ชุดตรวจค้นหาเชิงรุก ( CCRT ) จำนวน 69 ชุด และเตรียมจัดเพิ่มเป็น 188 ชุด เร่งเข้าชุมชนต่างๆใน 50 เขต ตรวจคัดกรองแยกผู้ป่วยออกจากบ้านและชุมชน เข้ารับการรักษาในระบบ พร้อมทั้งฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงตามบ้านในคราวเดียวกัน ระหว่าง 15-25 ก.ค.64 เพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยถึงชีวิต

พล.อ.ชัยชาญ’ ได้ย้ำสั่งการ นรม.และ รมว.กห. ขอให้ทุกเหล่าทัพ ให้ความสำคัญ คงความเข้มข้นเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย พร้อมทั้งขอให้สำรวจพื้นที่ในหน่วยทหาร ขยายผลจัดตั้ง รพ.สนามเพิ่มเติมใน จว.ต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ 10 จว.สีแดงเข้ม และเตรียมบุคลากรทางการแพทย์แถวสองและอาสาสมัคร เพื่อดูแลรองรับผู้ป่วยที่มีแนวโน้มมากขึ้นให้เพียงพอ

นอกจากนี้ รมช.กห. ยังได้กำชับทุกเหล่าทัพ ให้ความสำคัญสนับสนุน จว.สีแดงเข้มเร่งตรวจค้นหาเชิงรุกในพื้นที่ เพื่อแยกผู้ป่วยออกจากชุมชน และให้ประสานทำงานร่วมกับศูนย์เอราวัณดำรงความต่อเนื่องสนับสนุนยานพาหนะและเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ยังมีในชุมชนเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็ว พร้อมกันนี้ ขอให้ทุกเหล่าทัพที่มีหน่วยทหารในพื้นที่สีแดงเข้ม ทำการตรวจเชิงรุกในชุมชนหน่วยทหาร และจัดตั้งพื้นที่คัดแยกผู้ป่วยออกจากชุมชน ( CI ) รองรับการดูแลกันเองในหน่วยทหาร ควบคู่ไปกับการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมมือกันลดการแพร่ระบาดของโรคให้ได้โดยเร็ว

…………

"เจ้ากรมพระธรรมนูญ รับมอบสิ่งของ จากภาครัฐและเอกชน สนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสา "มีแล้วแบ่งปัน" เพื่อช่วยเหลือวัดและโรงเ...
16/07/2021

"เจ้ากรมพระธรรมนูญ รับมอบสิ่งของ จากภาครัฐและเอกชน สนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสา "มีแล้วแบ่งปัน" เพื่อช่วยเหลือวัดและโรงเรียนโดยรอบกระทรวงกลาโหม"

พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็นประธานรับมอบสิ่งของ จากผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย /การประปานครหลวง และบริษัท ยีเอส ยัวช่า สยามเซลล์ จำกัด ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย 3D จำนวน 2,500 ชิ้น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล จำนวน 20 เครื่อง ผ้าห่ม จำนวน 100 ผืน และน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ขวด รวมมูลค่ากว่า 80,000 บาท

โดยเจ้ากรมพระธรรมนูญ ได้ส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้กับ พลตรี สรรเพชญ พิเนตรบูรณะ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม นำไปสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน" เพื่อช่วยเหลือวัดและโรงเรียนโดยรอบกระทรวงกลาโหม ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28กรกฎาคม 2564

💛สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด สายธารแห่งพระเมตตา ช่วยปวงประชาต้านภัยโควิด-19💛#ทรงพระเจริญ
16/07/2021
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด สายธารแห่งพระเมตตา ช่วยปวงประชาต้

💛สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด สายธารแห่งพระเมตตา ช่วยปวงประชาต้านภัยโควิด-19💛

#ทรงพระเจริญ

#กลาโหม ร่วมแรง ร่วมใจ ส่งต่อเตียงสนาม เพื่อช่วยเหลือในวิกฤติ โควิด - 19✌😷    จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 201...
15/07/2021

#กลาโหม ร่วมแรง ร่วมใจ ส่งต่อเตียงสนาม เพื่อช่วยเหลือในวิกฤติ โควิด - 19✌😷

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ทำให้โรงพยาบาลต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยจำนวนมาก จึงต้องเปิดโรงพยาบาลสนาม และมีการส่งต่อความช่วยเหลือในภาวะเร่งด่วนจากหลายส่วน

โดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับมอบเตียงสนามกระดาษนวัตกรรมเพื่อสังคมจากกระดาษรีไซเคิล ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แข็งแรง ปลอดภัย หรือเตียงกระดาษหนุมาน และชุดเครื่องนอน Four Seasons จำนวน ๒๐๐ ชุด จาก บริษัท ตำหนักศิลป์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ร่วมกับพันธมิตรและนักธุรกิจ โดยเป็นการมอบให้เพื่อใช้เป็นเตียงสนามในวิกฤติ โควิด - 19 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้นำสิ่งของบริจาคนี้ส่งต่อให้กับโรงพยาบาลบุษราคัม เพื่อช่วยประเทศไทยพ้นโควิด - 19 ระลอกใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ ส่งต่อความช่วยเหลือในภาวะเร่งด่วนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ทำให้ต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์และเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยจำนวนมาก สำหรับเตียงกระดาษและชุดเครื่องนอนดังกล่าวนี้จะช่วยยกระดับความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย ได้ทันต่อสถานการณ์ เช่นเดียวกันกับกองทัพบก ที่เพิ่มขีดความสามารถอากาศยานเน้นเสริมภารกิจด้านการแพทย์ พร้อมเตรียมจัดหารถตรวจเชื้อชีวนิรภัยเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิดเชิงรุก โดยได้เน้นย้ำในการนำยุทโธปกรณ์ ของกองทัพมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ล่าสุดได้อนุมัติแนวทางการใช้อากาศยานของกองทัพบก ในการสนับสนุนภารกิจส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศทั้งในยามปกติและในสนาม ด้วยการปรับปรุงและดัดแปลงอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปขนาดเบา ฮ.ท.145 จำนวน ๔ เครื่อง ที่เดิมใช้สำหรับการปฏิบัติ ทางธุรการทั่วไปมาพัฒนาขีดความสามารถให้เป็นเฮลิคอปเตอร์พยาบาล โดย ฮ.ท.145 เป็นอากาศยานมาตรฐานที่มีความเหมาะสมในการนำมาดัดแปลงเป็น เฮลิคอปเตอร์สำหรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน การค้นหาและกู้ภัย เนื่องจากมีขนาดเล็ก คล่องตัว และสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมทางการแพทย์ได้ อาทิ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบติดตามผู้ป่วยแบบไร้สาย, เครื่องช่วยหายใจ, เครื่องดูดเสมหะ, กระเป๋าพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน, เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำและเปลกู้ภัยสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปลายปี ๒๕๖๔ นี้ โดยกองทัพบก จะดำเนินการแบ่งมอบให้แต่ละกองทัพภาค เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนสำหรับการส่งกลับ สายแพทย์ทางอากาศต่อไป

ขณะเดียวกันกองทัพบกให้ความสำคัญกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ในการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก โดยได้เตรียมแผนการจัดหารถตรวจหาเชื้อชีวนิรภัย จำนวน ๑๐ คัน และ รถห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เคลื่อนที่ จำนวน ๕ คัน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารและโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกในทุกกองทัพภาค เพื่อสนับสนุนการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ที่พบการระบาด การตรวจคัดกรองประชาชน กำลังพลและบุคลากรกลุ่มเสี่ยง เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในภารกิจทางการแพทย์ตรวจหาเชื้อ หรือโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ ทั้งนี้การจัดหารถตรวจเชื้อชีวนิรภัยและการเพิ่มขีดความสามารถอากาศยาน ฮ.ท. 145 เพื่อบริการทางการแพทย์เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกในการใช้งบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ ควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพความมั่นคงของประเทศในภาพรวม

#สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
#ทหารของพระราชา

#กลาโหม ร่วมแรง ร่วมใจ ส่งต่อเตียงสนาม เพื่อช่วยเหลือในวิกฤติ โควิด - 19✌😷

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ทำให้โรงพยาบาลต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยจำนวนมาก จึงต้องเปิดโรงพยาบาลสนาม และมีการส่งต่อความช่วยเหลือในภาวะเร่งด่วนจากหลายส่วน

โดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับมอบเตียงสนามกระดาษนวัตกรรมเพื่อสังคมจากกระดาษรีไซเคิล ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แข็งแรง ปลอดภัย หรือเตียงกระดาษหนุมาน และชุดเครื่องนอน Four Seasons จำนวน ๒๐๐ ชุด จาก บริษัท ตำหนักศิลป์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ร่วมกับพันธมิตรและนักธุรกิจ โดยเป็นการมอบให้เพื่อใช้เป็นเตียงสนามในวิกฤติ โควิด - 19 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้นำสิ่งของบริจาคนี้ส่งต่อให้กับโรงพยาบาลบุษราคัม เพื่อช่วยประเทศไทยพ้นโควิด - 19 ระลอกใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ ส่งต่อความช่วยเหลือในภาวะเร่งด่วนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ทำให้ต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์และเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยจำนวนมาก สำหรับเตียงกระดาษและชุดเครื่องนอนดังกล่าวนี้จะช่วยยกระดับความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย ได้ทันต่อสถานการณ์ เช่นเดียวกันกับกองทัพบก ที่เพิ่มขีดความสามารถอากาศยานเน้นเสริมภารกิจด้านการแพทย์ พร้อมเตรียมจัดหารถตรวจเชื้อชีวนิรภัยเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิดเชิงรุก โดยได้เน้นย้ำในการนำยุทโธปกรณ์ ของกองทัพมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ล่าสุดได้อนุมัติแนวทางการใช้อากาศยานของกองทัพบก ในการสนับสนุนภารกิจส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศทั้งในยามปกติและในสนาม ด้วยการปรับปรุงและดัดแปลงอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปขนาดเบา ฮ.ท.145 จำนวน ๔ เครื่อง ที่เดิมใช้สำหรับการปฏิบัติ ทางธุรการทั่วไปมาพัฒนาขีดความสามารถให้เป็นเฮลิคอปเตอร์พยาบาล โดย ฮ.ท.145 เป็นอากาศยานมาตรฐานที่มีความเหมาะสมในการนำมาดัดแปลงเป็น เฮลิคอปเตอร์สำหรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน การค้นหาและกู้ภัย เนื่องจากมีขนาดเล็ก คล่องตัว และสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมทางการแพทย์ได้ อาทิ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบติดตามผู้ป่วยแบบไร้สาย, เครื่องช่วยหายใจ, เครื่องดูดเสมหะ, กระเป๋าพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน, เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำและเปลกู้ภัยสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปลายปี ๒๕๖๔ นี้ โดยกองทัพบก จะดำเนินการแบ่งมอบให้แต่ละกองทัพภาค เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนสำหรับการส่งกลับ สายแพทย์ทางอากาศต่อไป

ขณะเดียวกันกองทัพบกให้ความสำคัญกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ในการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก โดยได้เตรียมแผนการจัดหารถตรวจหาเชื้อชีวนิรภัย จำนวน ๑๐ คัน และ รถห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เคลื่อนที่ จำนวน ๕ คัน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารและโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกในทุกกองทัพภาค เพื่อสนับสนุนการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ที่พบการระบาด การตรวจคัดกรองประชาชน กำลังพลและบุคลากรกลุ่มเสี่ยง เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในภารกิจทางการแพทย์ตรวจหาเชื้อ หรือโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ ทั้งนี้การจัดหารถตรวจเชื้อชีวนิรภัยและการเพิ่มขีดความสามารถอากาศยาน ฮ.ท. 145 เพื่อบริการทางการแพทย์เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกในการใช้งบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ ควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพความมั่นคงของประเทศในภาพรวม

#สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
#ทหารของพระราชา

🚁ทบ. สนับสนุน ฮ.ท.212 พร้อมนักบินร่วมทีมแพทย์ SKY DOCTOR ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกลให้ถึงมือแพทย์ทันเวลา ใน...
14/07/2021

🚁ทบ. สนับสนุน ฮ.ท.212 พร้อมนักบินร่วมทีมแพทย์ SKY DOCTOR ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกลให้ถึงมือแพทย์ทันเวลา ในรอบปีที่ผ่านมาช่วยไป 84 ราย

#กองทัพบก
#ArmySpokeTeam
#ทหารของพระราชา

๑๓ กรกฎาคม .วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ.#ทรงพระเจริญ.ควรมิควรแล้วแต่จะโปร...
13/07/2021

๑๓ กรกฎาคม
.
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
.
#ทรงพระเจริญ
.
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สังกัดกระทรวงกลาโหม

๑๓ กรกฎาคม
.
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
.
#ทรงพระเจริญ
.
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สังกัดกระทรวงกลาโหม

💉💉ฉีดวัคซีนแล้ว ห้ามประมาท การ์ดห้ามตก😷😷#โควิด19#สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
12/07/2021

💉💉ฉีดวัคซีนแล้ว ห้ามประมาท การ์ดห้ามตก😷😷

#โควิด19
#สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

💉💉ฉีดวัคซีนแล้ว ห้ามประมาท การ์ดห้ามตก😷😷

#โควิด19
#สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสู...
12/07/2021

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ฝ่ายความมั่นคง เร่งเตรียมกำลังสนับสนุนมาตรการรัฐ ร่วมหยุดเชื้อเพื่อชาติไปด้วยกัน พล.ท.คงชีพ  ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิด...
10/07/2021

ฝ่ายความมั่นคง เร่งเตรียมกำลังสนับสนุนมาตรการรัฐ ร่วมหยุดเชื้อเพื่อชาติไปด้วยกัน

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า เมื่อ 0930 พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห.และ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปล.กห.ได้ประชุม หน่วยงาน กอ.รมน. นขต.กห. เหล่าทัพ และ ตร. ผ่านระบบ VTC ณ ศาลาว่าการกลาโหม เพื่อเร่งเตรียมความพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรการ ศบค.ที่กำหนด

ภาพรวมฝ่ายความมั่นคงโดย ศปม.ได้เร่งปรับแผนและสนธิกำลัง ทั้งทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครอง โดยใช้กำลัง ตร.เป็นหลัก กระจายลงพื้นที่จัดตั้ง จุดตรวจ จุดสกัดร่วม รวมทั้งจัดตั้งสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว ลงปฏิบัติการในพื้นที่สีแดงเข้ม ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดทั้ง 10 จว.แล้ว ตั้งแต่ 0600 : 10 ก.ค.64 ที่ผ่านมา

โดยได้ร่วมจัดตั้งจุดตรวจในพื้นที่ กทม.รวม 88 จุด พื้นที่ 5 จว.ปริมณฑล จำนวน 22 จุด และใน 4 จชต.รวม 35 จุด ร่วมกันทำหน้าที่ในการสร้างความเข้าใจและให้คำแนะนำการปฏิบัติกับประชาชนถึงมาตรการต่างๆ ที่ ศบค.กำหนด โดยเฉพาะการจำกัดการปฏิบัติในการเคลื่อนย้าย รวมทั้งข้อกำหนดและข้อจำกัดในกิจกรรมและเวลาที่กำหนด ทั้งนี้จะเริ่มเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายต่อเนื่องตั้งแต่ 12 ก.ค.64 เป็นต้นไป เพื่อคัดกรองการเดินทางข้าม จว.ในพื้นที่สีแดงเข้ม รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการหยุดแพร่กระจายของโรคและการดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนจากปัญหาอาชญากรรมในคราวเดียวกัน

ขณะเดียวกัน ทุกเหล่าทัพอยู่ระหว่างเร่งขยายขีดความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์แถวสอง และยกระดับขีดความสามารถ รพ.สนามให้สามารถรองรับผู้ป่วยสีเหลืองและแดงที่เพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอ รวมทั้งได้จัดรถพยาบาลสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามบ้าน เข้าสู่ระบบการรักษาแล้ว 9,296 รายโดยทำงานร่วมกับ สธ.อย่างใกล้ชิด

พล.อ.ชัยชาญ’ ได้กำชับ ขอให้ทุกเหล่าทัพและตร.สนับสนุน ศปม.ในการเตรียมกำลังเสริมและปรับแผนให้สอดรับครอบคลุมงานความมั่นคงตามข้อกำหนดของ ศบค.ที่จะประกาศ โดยให้ประสานทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองของจว.และ กทม.โดยเฉพาะคณะกรรมการควบคุมโรค จว.อย่างใกล้ชิด และขอให้ทุกเหล่าทัพให้ความสำคัญ คงความเข้มข้นเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องกันไป หลังจาก 5 วันที่ผ่านมา สามารถจับผู้ลักลอบเข้าเมืองได้เกือบ 300 คน

นอกจากนั้น พล.อ.ชัยชาญ’ ยังได้ย้ำให้ทุกเหล่าทัพ วางแผนกระจายกำลังเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโรคของรัฐที่กำหนด โดยขอให้จัดรถครัวสนามและสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือชุมชนต่างๆ รวมทั้งเตรียมพร้อมจัดรถพยาบาลเข้าไปช่วยเหลือนำพาผู้ป่วยตามบ้าน เข้ารับการรักษาใน รพ.สนามที่จัดตั้งขึ้นโดยเร็ว

พร้อมย้ำในตอนท้ายว่า พล.อ.ประยุทธ์’ นรม.และรมว.กห.ได้ย้ำ ขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนไปพร้อมๆกัน เพื่อให้เกิดการสนับสนุนและความร่วมมือกันหยุดเชื้อควบคุมโรคในสถาการณ์วิกฤตที่ต้องการความร่วมมือกันทุกฝ่ายสูงสุด พร้อมทั้งได้แสดงความห่วงใยในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในระดับพื้นที่ทุกนาย โดยขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทและขอให้ทุกเหล่าทัพ เร่งฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกนายเป็นการเร่งด่วน

………..

ที่อยู่

ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไขย เขตพระนคร
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝูงกะหรี่แมงดาโสโครกอย่างมหาชัยเคเบิ้ลทีวีทุกตัวต้องไปผสมพันธุ์กับหมาใต้เมรุมาสในเขตพุทธวาสวัดที่อุแสมบทแล้วเย็ดสดแตดหมาฝึกอวิชากลับตราเฉพาะทุกรอบแล้ว ใช้สมญานามว่าสมีมหาชัยเคเบิ้ลทีวีเย็ดรูหีหมาคาผ้าเหลืองปราดเปรืองเรื่องกินถุงบางอนามัยใช้แล้วจากซ่องสมุทรสาคร ตกกลางคืนก็เอาขี้เอาเยี่ยวป้ายหัวโล้นอีกเที่ยวหนึ่งแล้วย่องเบาป่าช้าสมุทรสาครสองพันซาก กันตุดฝ่า ดยดม เข้าสู่รูกันซากศพแม่บังเกิดเกล้าที่ขวดคาแตดตายเยี่ยงหมาเสียบคารูขี้ซากศพแม่เอาไว้แน่นๆเหมือนตูดขวด อย่าให้มันหลุด แม้หนอนมันจะลัดคิวก็ตาม ต่อจากนั้นก็อุ้มเอาซากศพแม่บังเกิดเกล้ากลับถนนท่าปรงไว้เสพสวาทสัมภเวสีเย็ดรูขี้ซากศพแบังเกิดเกล้า ฉีดอสุจิใส่รูดากซากศพแม่เยี่ยงหมาเพื่อผลิต น้ำมันพรายอย่างหนาระบบกลั่นขั้นเข้มข้น วางจำหน่ายข้างถังขยะซ่องสมุทรสาคร ปากก็เคี้ยวถุงยางอนามัยใช้แล้วเหมือนตอนโดนกลุ่มคนระบบอินเตอร์เน็ตเตะหงายหลังทั้งเก้าอี้ กระทืบซำสองสามที่ทีจนมันขี้เยี่ยวแตกเหมือนรถส้วมสมุทรสาครพลิกคว่ำ สร้างชื่อสร้างสีสรร ใช้ชื่อน้ำมันพรายตรา ไอ้แก่มหาชัยเคเบิ้ลทีวีเย็ดรูขี้ซากศพแม่เยี่ยงหมา จากป่าช้าสองพันซากสมุทรสาครแล้วประสาทหบอนเห่าหอนว่ากล้บ ตราเฉพาะทุกราบแล้วรูขี้ซากศพแม่ที่ไหน รูขี้ซากศพสุนัขต่างหาก ไม่งั้นก็ไม่เรียกว่า อวิชากลับตราเฉพาะทุกราบเพื่อกันอายประจำมหาชัยเคเบิ้ลทีวีน่ะซิ มีจำหน่ายแล้วข้างถังขยะสมุทรสาตรทั่วไป สรรพคุณ ระดมคนทั้งจังหวัดแล้ว กันแชยอะโลทอร์คกี้วอร์คกี้เป็นใมล์โครโฟน แล้ว สำแดงแทนแล้ว ประกาศทุกระหัสผ่านแล้ว พอใจจะกันชาก ก็ เพื่อเย็ดแตดหมาฝึก อวิชากลับตราเฉพาะทุกราบเพื่อกันอายให้มันขลังแล้ว หีหมาที่ไหน หีแม่ชีเตรอะต่างหาก ไม่งั้นก็ไม่เรียกว่า วิชากลับตราเฉพาะทุกราบเพื่อกันอายน่ะซิ สำแดงแทนไอ้ตูบแล้ว พอใจจะกันแชยอะโล วอลลุ่ม บ้าน ทริปเบิ้ล เบส ไมค์1ไมค์2 โ๊ะๆ กลับตราเฉพาะทุกราบแล้ว ผู้คนเชื่อแล้ว..แม้เห่าเป็นฝูงไอ้แก่สัตว์เดรัจฉานจัดรายการวิทยุรัฐสภาเย็ดหีหมาในป่าช้า วิทยุวุฒิสภาผสมพันธุ์กับหมาข้างถังขยะเป็นผลงานหากินเอาเอง ตามคำสั่ง ระบบอินเตอร์เน็ตนายกรัฐมนตรี ส่วนกะหรี่ตัวเมียเสียบแจ็คสถานีฐานโทรศัพท์ทุกตัวต้องไปแหกหีออาขวดน้ำปลาโรยพริกป่นยัดเข้ารูแตดโชว์รูหีกล้างถึงรูขี้แข่งกับพัฒน์พงษ์ แก้ปีชงพวกมันเองทั้งสถานีโทรศัพท์เสียบแจ็คสถานีฐานเป็นผลงานหากินเอาเองทุกตัวตลอดชั่วกาลปาวสาร
ทางกลุ่มคนระบบอินเตอร์เน็ตทุกคนก็พร้อมที่จะรุมกระทืบยิงกะบาลตัดหัวฝูงไอ้สัตว์รถเร่ติดเครื่องกระจายเสียงลูกไอ้สัตว์กัมพูชาเร่ร่อนจรจัดเก็บขนะขายกินประทังชีวิตทาสยาบ้าเห่าหอนเหมือนเปรตในหมู่บ้านสุขสันต์6ทุกตัวเช่นกันครับ
ฝูงไอ้แก่สัตว์หน้าผี เกิดข้างถังขยะตรอกมะขามลูกอีเตรอะแต่งเสียงเป็นเด็กด้วยเครื่องลิปซิ้งต้องไปเย็ดหีหมาเยี่ยงหีแม่ที่เย็ดข้างถังขยะ.สำแดงแทนไอ้ตูบแม้หัวจู๋เท่านิ้วก้อยเวลาโด่มาก็สอดใส่รูหีหมาแบบลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเหมือนชักโครกไม่ตันไม่จำเป็นออกแรงดันมันก็ไหลเข้ารูหีหมาผลุบ!ชักเข้าชักออกสองสามที อสุจิ ทะลัก มะเขือเผาปั๊ปเหลือจู๋เท่าดักแด้แล้วแหกปากเห่าหอนวิทยุเครื่องกระจายเสียงว่าขมิบเต็มที่หรือยังอีตูบ แต่งเสียงเป็นเด็กแล้ว สำแดงแทนไอ้ตูบแล้วไม่น่ารักเหรออีตูบ.. พอตกกลางคืนก็เอาขี้เอาเยี่ยวป้ายหัวโล้นที่โกนใหม่ๆแล้วย่องเบาป่าช้ากะหรี่สองพันซากสมุทรสาครผงกหัวดอเท่านิ้วก้อย กันตุ๊ดฝ่า ดยดม เข้าสู่รูก้นกันเตรอะซากศพแม่บังเกิด้กล้าที่ตายเยี่ยงหมาในป่าช้าเสียบคารูขี้เอาไว้แน่นๆอย่าให้มันหลุด แม้หนอนมันจะลัดคิวยั๊วเยี๊ยะก็ตาม ! ต่อจากนั้นอุ้มเอาซากศพแม่บังเกิดเกล้ากลับบ้านเกิดในถังขยะตรอกมะขาม วงเวียน22กรกฎาฯ ใกล้สามแยกท่ารถเมล์สาย25 เขตสัมพันธวงษ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไว้นอนเสพสวาททางรูก้น สำแดงความสัปดน เย็ดรูขี้ซากศพกันเตรอะเยี่ยงหมา. ฉีดอสุจิใส่รูดาก ซากศพมารดาบังเกิดเกล้าเยี่ยงสุนัข ข้างถังขยะตรอกมะขามเพื่อผลิตน้ำมันพรายอย่างหนาขั้นเข้มข้นวางจำหน่ายข้างถังขยะตรอกมะขาม วันสต๊อปเซอร์วิต สร้างชื่อสร้างสีสรร ใช้ชื่อน้ำมันพรายตรา สมีหน้าผีแต่งเสียงเป็นเด็กด้วยเครื่องลิปซิ้งเห่าหอนจากวิทยุเตรื่องกระจายเสียงเคเบิ้ลทีวีเย็ดรูขี้ซากศพแม่เยี่ยงหมาจากป่าช้าสองพันซากสมุทรสาคร! แล้วประสาทหลอนเห่าหอนวิทยุเครื่องกระจายเสียงเคเบิ้ลทีวี ว่ากลับตราเฉพาะทุกราบแล้ว รูขี้ซากศพแม่ที่ไหน? รูขี้ซากศพสุนัขต่างหาก! ไม่งั้นก็ไม่เรียกว่า วิชาการกลับตราเฉพาะทุกราบเพื่อกันอาย ประจำสถานีวิทยุโทรทัศน์เครื่องกระจายเสียงเคเบิ้ลทีวีน่ะซิ!! มีจำหน่ายแล้วข้างถังขยะตรอกมะขามทั่วไป! ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัทช้างไทยหมามึ๊ จำกัด สรรพคุณ แต่งเสียงเป็นเด็กแล้ว กันแชยอะโลแล้ว สำแดงแทนแล้ว ประกาศทุกรหัสผ่านแล้ว กลับตราเฉพาะทุกรอบเพื่อกันอายแล้ว พอใจจะ พอใจจะ กันชาก .ก็เพื่อ...
ฝูงไอ้แก่สัตว์หน้าผี เกิดข้างถังขยะตรอกมะขามลูกอีเตรอะแต่งเสียงเป็นเด็กด้วยเครื่องลิปซิ้งต้องไปเย็ดหีหมาเยี่ยงหีแม่ที่เย็ดข้างถังขยะ.สำแดงแทนไอ้ตูบแม้หัวจู๋เท่านิ้วก้อยเวลาโด่มาก็สอดใส่รูหีหมาแบบลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเหมือนชักโครกไม่ตันไม่จำเป็นออกแรงดันมันก็ไหลเข้ารูหีหมาผลุบ!ชักเข้าชักออกสองสามที อสุจิ ทะลัก มะเขือเผาปั๊ปเหลือจู๋เท่าดักแด้แล้วแหกปากเห่าหอนวิทยุเครื่องกระจายเสียงว่าขมิบเต็มที่หรือยังอีตูบ แต่งเสียงเป็นเด็กแล้ว สำแดงแทนไอ้ตูบแล้วไม่น่ารักเหรออีตูบ.. พอตกกลางคืนก็เอาขี้เอาเยี่ยวป้ายหัวโล้นที่โกนใหม่ๆแล้วย่องเบาป่าช้ากะหรี่สองพันซากสมุทรสาครผงกหัวดอเท่านิ้วก้อย กันตุ๊ดฝ่า ดยดม เข้าสู่รูก้นกันเตรอะซากศพแม่บังเกิด้กล้าที่ตายเยี่ยงหมาในป่าช้าเสียบคารูขี้เอาไว้แน่นๆอย่าให้มันหลุด แม้หนอนมันจะลัดคิวยั๊วเยี๊ยะก็ตาม ! ต่อจากนั้นอุ้มเอาซากศพแม่บังเกิดเกล้ากลับบ้านเกิดในถังขยะตรอกมะขาม วงเวียน22กรกฎาฯ ใกล้สามแยกท่ารถเมล์สาย25 เขตสัมพันธวงษ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไว้นอนเสพสวาททางรูก้น สำแดงความสัปดน เย็ดรูขี้ซากศพกันเตรอะเยี่ยงหมา. ฉีดอสุจิใส่รูดาก ซากศพมารดาบังเกิดเกล้าเยี่ยงสุนัข ข้างถังขยะตรอกมะขามเพื่อผลิตน้ำมันพรายอย่างหนาขั้นเข้มข้นวางจำหน่ายข้างถังขยะตรอกมะขาม วันสต๊อปเซอร์วิต สร้างชื่อสร้างสีสรร ใช้ชื่อน้ำมันพรายตรา สมีหน้าผีแต่งเสียงเป็นเด็กด้วยเครื่องลิปซิ้งเห่าหอนจากวิทยุเตรื่องกระจายเสียงเคเบิ้ลทีวีเย็ดรูขี้ซากศพแม่เยี่ยงหมาจากป่าช้าสองพันซากสมุทรสาคร! แล้วประสาทหลอนเห่าหอนวิทยุเครื่องกระจายเสียงเคเบิ้ลทีวี ว่ากลับตราเฉพาะทุกราบแล้ว รูขี้ซากศพแม่ที่ไหน? รูขี้ซากศพสุนัขต่างหาก! ไม่งั้นก็ไม่เรียกว่า วิชาการกลับตราเฉพาะทุกราบเพื่อกันอาย ประจำสถานีวิทยุโทรทัศน์เครื่องกระจายเสียงเคเบิ้ลทีวีน่ะซิ!! มีจำหน่ายแล้วข้างถังขยะตรอกมะขามทั่วไป! ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัทช้างไทยหมามึ๊ จำกัด สรรพคุณ แต่งเสียงเป็นเด็กแล้ว กันแชยอะโลแล้ว สำแดงแทนแล้ว ประกาศทุกรหัสผ่านแล้ว กลับตราเฉพาะทุกรอบเพื่อกันอายแล้ว พอใจจะ พอใจจะ กันชาก .ก็เพื่อ..
กลุ่มลูกกะหรี่แมงดาโสโครกทาสยาบ้าจรจัดเห่าหอนด้วยวิทยุเครื่องกระจายเสียงเคเบิ้ลทีวีประสาทกลับในหมู่บ้านสุขสันต์6ทุกตัวต้องไปเย็ดหีหมาในป่าช้าหากินเอาเองตลอดชั่วกาลปาวสารแม้แต่งเสียงเป็นเด็กด้วยเครื่องลิปซิ้ง
ฝูงกะหรี่แมงดาโสโครกอย่างมหาชัยเคเบิ้ลทีวีทุกตัวต้องไปผสมพันธุ์กับหมาใต้เมรุมาสในเขตพุทธวาสวัดที่อุแสมบทแล้วเย็ดสดแตดหมาฝึกอวิชากลับตราเฉพาะทุกรอบแล้ว ใช้สมญานามว่าสมีมหาชัยเคเบิ้ลทีวีเย็ดรูหีหมาคาผ้าเหลืองปราดเปรืองเรื่องกินถุงบางอนามัยใช้แล้วจากซ่องสมุทรสาคร ตกกลางคืนก็เอาขี้เอาเยี่ยวป้ายหัวโล้นอีกเที่ยวหนึ่งแล้วย่องเบาป่าช้าสมุทรสาครสองพันซาก กันตุดฝ่า ดยดม เข้าสู่รูกันซากศพแม่บังเกิดเกล้าที่ขวดคาแตดตายเยี่ยงหมาเสียบคารูขี้ซากศพแม่เอาไว้แน่นๆเหมือนตูดขวด อย่าให้มันหลุด แม้หนอนมันจะลัดคิวก็ตาม ต่อจากนั้นก็อุ้มเอาซากศพแม่บังเกิดเกล้ากลับถนนท่าปรงไว้เสพสวาทสัมภเวสีเย็ดรูขี้ซากศพแบังเกิดเกล้า ฉีดอสุจิใส่รูดากซากศพแม่เยี่ยงหมาเพื่อผลิต น้ำมันพรายอย่างหนาระบบกลั่นขั้นเข้มข้น วางจำหน่ายข้างถังขยะซ่องสมุทรสาคร ปากก็เคี้ยวถุงยางอนามัยใช้แล้วเหมือนตอนโดนกลุ่มคนระบบอินเตอร์เน็ตเตะหงายหลังทั้งเก้าอี้ กระทืบซำสองสามที่ทีจนมันขี้เยี่ยวแตกเหมือนรถส้วมสมุทรสาครพลิกคว่ำ สร้างชื่อสร้างสีสรร ใช้ชื่อน้ำมันพรายตรา ไอ้แก่มหาชัยเคเบิ้ลทีวีเย็ดรูขี้ซากศพแม่เยี่ยงหมา จากป่าช้าสองพันซากสมุทรสาครแล้วประสาทหบอนเห่าหอนว่ากล้บ ตราเฉพาะทุกราบแล้วรูขี้ซากศพแม่ที่ไหน รูขี้ซากศพสุนัขต่างหาก ไม่งั้นก็ไม่เรียกว่า อวิชากลับตราเฉพาะทุกราบเพื่อกันอายประจำมหาชัยเคเบิ้ลทีวีน่ะซิ มีจำหน่ายแล้วข้างถังขยะสมุทรสาตรทั่วไป สรรพคุณ ระดมคนทั้งจังหวัดแล้ว กันแชยอะโลทอร์คกี้วอร์คกี้เป็นใมล์โครโฟน แล้ว สำแดงแทนแล้ว ประกาศทุกระหัสผ่านแล้ว พอใจจะกันชาก ก็ เพื่อเย็ดแตดหมาฝึก อวิชากลับตราเฉพาะทุกราบเพื่อกันอายให้มันขลังแล้ว หีหมาที่ไหน หีแม่ชีเตรอะต่างหาก ไม่งั้นก็ไม่เรียกว่า วิชากลับตราเฉพาะทุกราบเพื่อกันอายน่ะซิ สำแดงแทนไอ้ตูบแล้ว พอใจจะกันแชยอะโล วอลลุ่ม บ้าน ทริปเบิ้ล เบส ไมค์1ไมค์2 โ๊ะๆ กลับตราเฉพาะทุกราบแล้ว ผู้คนเชื่อแล้ว..แม้เห่าเป็นฝูงไอ้แก่สัตว์เดรัจฉานจัดรายการวิทยุรัฐสภาเย็ดหีหมาในป่าช้า วิทยุวุฒิสภาผสมพันธุ์กับหมาข้างถังขยะเป็นผลงานหากินเอาเอง ตามคำสั่ง ระบบอินเตอร์เน็ตนายกรัฐมนตรี ส่วนกะหรี่ตัวเมียเสียบแจ็คสถานีฐานโทรศัพท์ทุกตัวต้องไปแหกหีออาขวดน้ำปลาโรยพริกป่นยัดเข้ารูแตดโชว์รูหีกล้างถึงรูขี้แข่งกับพัฒน์พงษ์ แก้ปีชงพวกมันเองทั้งสถานีโทรศัพท์เสียบแจ็คสถานีฐานเป็นผลงานหากินเอาเองทุกตัวตลอดชั่วกาลปาวสาร
ฝูงกะหรี่แมงดาโสโครกอย่างมหาชัยเคเบิ้ลทีวีทุกตัวต้องไปผสมพันธุ์กับหมาใต้เมรุมาสในเขตพุทธวาสวัดที่อุแสมบทแล้วเย็ดสดแตดหมาฝึกอวิชากลับตราเฉพาะทุกรอบแล้ว ใช้สมญานามว่าสมีมหาชัยเคเบิ้ลทีวีเย็ดรูหีหมาคาผ้าเหลืองปราดเปรืองเรื่องกินถุงบางอนามัยใช้แล้วจากซ่องสมุทรสาคร ตกกลางคืนก็เอาขี้เอาเยี่ยวป้ายหัวโล้นอีกเที่ยวหนึ่งแล้วย่องเบาป่าช้าสมุทรสาครสองพันซาก กันตุดฝ่า ดยดม เข้าสู่รูกันซากศพแม่บังเกิดเกล้าที่ขวดคาแตดตายเยี่ยงหมาเสียบคารูขี้ซากศพแม่เอาไว้แน่นๆเหมือนตูดขวด อย่าให้มันหลุด แม้หนอนมันจะลัดคิวก็ตาม ต่อจากนั้นก็อุ้มเอาซากศพแม่บังเกิดเกล้ากลับถนนท่าปรงไว้เสพสวาทสัมภเวสีเย็ดรูขี้ซากศพแบังเกิดเกล้า ฉีดอสุจิใส่รูดากซากศพแม่เยี่ยงหมาเพื่อผลิต น้ำมันพรายอย่างหนาระบบกลั่นขั้นเข้มข้น วางจำหน่ายข้างถังขยะซ่องสมุทรสาคร ปากก็เคี้ยวถุงยางอนามัยใช้แล้วเหมือนตอนโดนกลุ่มคนระบบอินเตอร์เน็ตเตะหงายหลังทั้งเก้าอี้ กระทืบซำสองสามที่ทีจนมันขี้เยี่ยวแตกเหมือนรถส้วมสมุทรสาครพลิกคว่ำ สร้างชื่อสร้างสีสรร ใช้ชื่อน้ำมันพรายตรา ไอ้แก่มหาชัยเคเบิ้ลทีวีเย็ดรูขี้ซากศพแม่เยี่ยงหมา จากป่าช้าสองพันซากสมุทรสาครแล้วประสาทหบอนเห่าหอนว่ากล้บ ตราเฉพาะทุกราบแล้วรูขี้ซากศพแม่ที่ไหน รูขี้ซากศพสุนัขต่างหาก ไม่งั้นก็ไม่เรียกว่า อวิชากลับตราเฉพาะทุกราบเพื่อกันอายประจำมหาชัยเคเบิ้ลทีวีน่ะซิ มีจำหน่ายแล้วข้างถังขยะสมุทรสาตรทั่วไป สรรพคุณ ระดมคนทั้งจังหวัดแล้ว กันแชยอะโลทอร์คกี้วอร์คกี้เป็นใมล์โครโฟน แล้ว สำแดงแทนแล้ว ประกาศทุกระหัสผ่านแล้ว พอใจจะกันชาก ก็ เพื่อเย็ดแตดหมาฝึก อวิชากลับตราเฉพาะทุกราบเพื่อกันอายให้มันขลังแล้ว หีหมาที่ไหน หีแม่ชีเตรอะต่างหาก ไม่งั้นก็ไม่เรียกว่า วิชากลับตราเฉพาะทุกราบเพื่อกันอายน่ะซิ สำแดงแทนไอ้ตูบแล้ว พอใจจะกันแชยอะโล วอลลุ่ม บ้าน ทริปเบิ้ล เบส ไมค์1ไมค์2 โ๊ะๆ กลับตราเฉพาะทุกราบแล้ว ผู้คนเชื่อแล้ว..แม้เห่าเป็นฝูงไอ้แก่สัตว์เดรัจฉานจัดรายการวิทยุรัฐสภาเย็ดหีหมาในป่าช้า วิทยุวุฒิสภาผสมพันธุ์กับหมาข้างถังขยะเป็นผลงานหากินเอาเอง ตามคำสั่ง ระบบอินเตอร์เน็ตนายกรัฐมนตรี ส่วนกะหรี่ตัวเมียเสียบแจ็คสถานีฐานโทรศัพท์ทุกตัวต้องไปแหกหีออาขวดน้ำปลาโรยพริกป่นยัดเข้ารูแตดโชว์รูหีกล้างถึงรูขี้แข่งกับพัฒน์พงษ์ แก้ปีชงพวกมันเองทั้งสถานีโทรศัพท์เสียบแจ็คสถานีฐานเป็นผลงานหากินเอาเองทุกตัวตลอดชั่วกาลปาวสาร
น.ป.ก 4-01 มุ้งเก่าๆบังไว้นิดหนึ่ง แม้บอกมาหาไอ้ออดกำแพงเพชรเพื่อเย็ดแตดหมาฝึก อวิชากลับตราเฉพาะทุกราบเพื่อกันอายให้มันขลังแล้ว หีหมาที่ไหน หีแม่ชีเตรอะต่างหาก ไม่งั้นก็ไม่เรียกว่า วิชากลับตราเฉพาะทุกราบเพื่อกันอายน่ะซิ สำแดงแทนไอ้ตูบแล้ว ฝูงไอ้สัตว์เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีเย็ดหีหมา ในป่าช้า พอใจจะกันแชยอะโล วอลลุ่ม บาลานซ์ ทริปเบิ้ล เบส ไมค์1ไมค์2 โ๊ะๆ กลับตราเฉพาะทุกราบแล้ว ผู้คนเชื่อแล้ว ว่าหีแม่ชีเตรอะ เวียกันแตรด .. พอตกกลางคืนไอ้แก่พระปราจันบุรีก็เอาขี้เอาเยี่ยว ป้ายหัวโล้นตัวมันเองอีกเที่ยวหนึ่ง แล้วย่องเบาป่าช้าปราจีนบุรีผงกหัวดอโด่มาเท่านิ้วก้อย กันตุดฝ่า ดยดม เข้าสู่รูก้นซากศพกะหรี่โสโครกแม่บังเกิดเกล้าที่ตายเยี่ยงหมาอยู่ในป่าช้าแบบไร้โลง ต่อจากนั้นก็อุ้มเอาซากศพแม่บังเกิดเกล้ากลับบ้านเกิดจังหวัดปราจีนบุรีไว้เสพสวาทสัมภะเวสี เย็ดรูขี้ซากศพแม่เยี่ยงหมาฉีดอะสุจิใส่รูดากซากศพแม่บังเกิดเกล้าเยี่ยงสุนัข เพื่อผลิตน้ำมันพรายอย่างหนาขั้นเข้มข้น วางจำหน่ายข้างถังขยะซ่องตลาดโรงเกลือ สร้างชื่อสร้างสีสรร ใช้ชื่อน้ำมันพรายตรา ไอ้แก่สมีปราจีนบุรีเย็ดรูขี้ซากศพแม่เยี่ยงหมาจากป่าช้าที่ตายแบบไร้โลง แล้วก็เห่าหอนวิทยุโทรโข่งว่า กลับตราเฉพาะทุกรอบเพื่อกันอายแล้ว รูขี้ซากศพแม่ที่ไหน รูขี้ซากศพหมาต่างหาก ไม่งั้นก็ไม่เรียกว่า วิชากลับตราเฉพาะทุกรอบเพื่อกันอายประจำสถานีสิทยุเครื่องกระจายเสียงเคเบิ้ลทีวีน่ะซิ ..มีจำหน่ายแล้ววันนี้ข้างถังขยะตลาดโรงเกลือทั่วไป .. ผลิตและตัดจำหน่ายโดย บริษัท ช้างไทยหมามึ๊ จำกัด สรรพคุณ กัรแชยอะโลแล้ว สำแดงแทนแล้ว ปันรึงโบงแล้ว ปันลอมเหย กลับตราเฉพาะทุกรอบเพื่อกันอายแล้ว ผู้คนเชื่อแล้ว พอใจะๆ ก็เพื่อ....อิจฉาซิท่า สมเด็จพระสังฆราช และเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ผู้เคร่งปฏิบัติ