สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
(6)

เปิดเหมือนปกติ

26/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ พระเมตตาเปี่ยมล้น ทรงห่วงใยเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ]
"โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน"

#จิตอาสา
#จิตอาสาพระราชทาน
#ใครไม่ทำทหารทำ

[ พระเมตตาเปี่ยมล้น ทรงห่วงใยเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ]
.
ความจนเป็นปัญหาสำคัญ โดยเฉพาะด้านการศึกษา ยังมีเยาวชนอีกมาก
ที่เรียนดี มีความสามารถ แต่ฐานะทางบ้านไม่พร้อมที่จะดูแลเรื่องการศึกษา
"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"ทรงทราบถึงปัญหา ความเดือดร้อนของราษฏร จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”
.
เพื่อนำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ตามพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่ประพฤติดีมีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคง ต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสาเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคน อันเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทย

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ปวงข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโห...
24/10/2020

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

#ใครไม่ทำทหารทำ

"สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 23 ตุลาคม "วันปิยมหาราช"“วันปิยมหาราช” ตรงกับวันที่ 23 ตุลาค...
23/10/2020

"สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 23 ตุลาคม "วันปิยมหาราช"

“วันปิยมหาราช” ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้านทั้งในการปกครองบ้านเมือง พระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่าและสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีถวายสักการะ และวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน) โดยมี คุณรมิดา อินทรเจริญ นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ในทุกๆ ปีหน่วยงานราชการรวมทั้งประชาชนจะมาวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคมที่พระบรมรูปทรงม้าอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
(23 ต.ค.63)
#ใครไม่ทำทหารทำ

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่ 5 พระองค์...
23/10/2020

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย ที่ทรงพระปรีชาสามารถยิ่งในการวางรากฐานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมืองสยาม (ประเทศไทย) ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลของพระองค์ ทรงริเริ่มพระราชกรณียกิจ ที่สำคัญกลายเป็นรากฐานสำคัญให้กับประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง ทัดเทียมนานาอารยประเทศ มาจนทุกวันนี้

#23ตุลา #วันปิยมหาราช #รัชกาลที่5
#ใครไม่ทำทหารทำ

💛กองบัญชาการกองทัพไทย มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง💛#กองบัญชาการกองทัพไทย#ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยก...
22/10/2020

💛กองบัญชาการกองทัพไทย มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง💛

#กองบัญชาการกองทัพไทย
#ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย
#ใครไม่ทำทหารทำ

จากสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ยังคงทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่ผ่านมา (20 ต.ค.63) ดังนี้

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สำนักงานภาค 1 จัดกำลังพล ร่วมกับ อำเภอพนมสารคาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการในพื้นที่ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ออกเยี่ยมเยียนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งในคลองท่าลาด พร้อมทั้งแจกจ่ายน้ำดื่มสะอาดให้กับประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 สำนักงานภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ในการผลิตน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งจัดรถรับ - ส่ง ประชาชนในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ตลอดจนได้จัดกำลังพลประจำกองอำนวยการเพื่อคอยอำนวยการ ประสานงานในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว รับ - ส่ง ประชาชนที่ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ในพื้นที่ เทศบาลอรัญประเทศ และผลิตน้ำดื่มพร้อมแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ยังได้จัดกำลังพลประจำกองอำนวยการ เพื่อคอยอำนวยการ ประสานงานการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนต่อไป

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 สำนักงานภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ร่วมกับส่วนราชการ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม และผู้นำท้องถิ่นดำเนินการสำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่ เนื่องจากมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำในเขื่อนแม่กลองทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบจึงได้ร่วมกันขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง พร้อมประชาสัมพันธ์สถานการณ์ดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ พร้อมทั้งได้จัดชุดเฝ้าติดตามสถานการณ์ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

- สถานีวิทยุกระจายเสียง 934 สำนักงานภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดชุดสำรวจและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาตามลำคลองโพธิ์ จังหวัดอุทัยธานี ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน และ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ได้รับความเดือดร้อน การเดินทางสัญจรไปมาไม่สะดวก ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และยาสามัญประจำบ้าน เจ้าหน้าที่ชุดฯ จึงได้สำรวจสภาพพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย และมอบน้ำดื่มให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันแนวโน้มสถานการณ์น้ำลดระดับลง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำจากพายุฝนในรอบต่อไป

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สำนักงานภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ณ ชุมชนซอยวัดสุขัง เทศบาลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยได้จัดรถครัวสนามผลิตข้าวกล่อง จำนวน 500 กล่อง พร้อมทั้งจัดรถประปาสนามผลิตน้ำดื่มสะอาด จำนวน 1,000 ขวด แจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย นอกจากนี้ยังได้จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ดำเนินการขุดเพื่อเปิดเกาะกลางถนน ด้านหน้าที่ทำการเทศบาลเมืองปัก ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อขยายช่องทางระบายน้ำให้กว้างขึ้นสามารถระบายน้ำลงคลองได้เร็วและสะดวกยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือประชาชนผู้สัญจรไปมา เนื่องจากบริเวณนี้กระแสน้ำไหลรุนแรง พร้อมทั้งได้จัดกำลังพล และเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในการขนย้ายสิ่งของ ณ บ้านกลาง ตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดรถประปาสนาม ดำเนินการผลิตและแจกจ่ายน้ำดื่มสะอาดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งได้บูรณาการร่วมกันกับประชาชนในพื้นที่บ้านเมืองเก่า ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกันกำจัดผักตบชวาที่ไหลมาทับถมกีดขวางการไหลของน้ำในลำน้ำพรม บริเวณสะพานวัดพระธาตุท่าเลิง ตำบลบ้านยาง ปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่มีผักตบชวาคงเหลือ ส่งผลให้น้ำไหลได้สะดวกมากขึ้น แก้ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณริมน้ำพรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 1 สำนักงานทหารพัฒนา จัดชุดช่วยเหลือประชาชน ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ โดยจัดยานพาหนะบริการรับ-ส่ง ประชาชน ณ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง โดยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะดำเนินการไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

22/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

✌️ทำจิตอาสาแล้วได้อะไร..❓

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#ใครไม่ทำทหารทำ

ทำจิตอาสาแล้วได้อะไร..?
.
...วันหยุดของคนอื่น คือวันทำงานของเรา......ฝนตก แดดร้อน คือช่วงที่เราออกทำงาน...
...จะให้บุกป่า ย่ำดินโคลน เราไม่เคยหวั่น...
.
หลายคนตั้งคำถามว่า ทำจิตอาสา แล้วได้อะไร? ทำไปก็เหนื่อย เงินก็ไม่ได้
แต่คุณรู้ไหม? เมื่อพวกเราได้เห็นรอยยิ้มของประชาชน ที่เขาเดือดร้อน มันเกิดความรู้สึกอย่างหนึ่ง ที่บางครั้งไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงิน มันคือความสุขใจ อย่างบอกไม่ถูก
.
นี่แหละคือสิ่งที่ได้จากการทำ “จิตอาสา”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

รัฐบาล โดย กระทรวงกลาโหม เตรียมช่วยเหลือประเทศรอบบ้านป้องกัน COVID -19 ขอประชาชนร่วมเฝ้าระวังและไม่ประมาท พล.ท.คงชีพ ตัน...
21/10/2020

รัฐบาล โดย กระทรวงกลาโหม เตรียมช่วยเหลือประเทศรอบบ้านป้องกัน COVID -19 ขอประชาชนร่วมเฝ้าระวังและไม่ประมาท

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยถึง สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19 ปัจจุบันในประเทศรอบบ้านที่มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศเมียนมาร์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการแพร่เชื้อกระจายเข้าไทยจนอาจยากแก่การควบคุม

รัฐบาล โดยกระทรวงกลาโหม ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงความร่วมมือในภูมิภาค เพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงสนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน จัดหา “ห้องความดันลบ สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อแบบเคลื่อนย้ายได้” จำนวน 20 ชุด สนับสนุนกิจการแพทย์ทหารของประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ ประกอบด้วย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชาและมาเลเซีย เพื่อใช้ในการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการประสานงานในการขนส่งห้องความดันลบดังกล่าว ส่งมอบให้ประเทศเพื่อนบ้านบริเวณชายแดน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหม โดยกองกำลังป้องกันชายแดนของทุกเหล่าทัพ ยังคงประสานการทำงานร่วมกับทุกส่วนราชการในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ชั้นในอย่างใกล้ชิด ในการติดตามเฝ้าระวังควบคุมโรคอย่างเข้มข้นในทุกช่องทางผ่านแดนและช่องทางธรรมชาติตลอดแนวชายแดน ขณะเดียวกันต้องขอความร่วมมือประชาชน ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและให้ความร่วมมือกับมาตรการทางสาธารณสุขที่กำหนดต่อเนื่องกันไป

#ใครไม่ทำทหารทำ

✌️ใจถึงใจ ไปทันที✌️"กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน"#กองทัพอากาศ#ใครไม่ทำทหารทำ
21/10/2020

✌️ใจถึงใจ ไปทันที✌️
"กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน"

#กองทัพอากาศ
#ใครไม่ทำทหารทำ

ใจถึงใจ ไปทันที
-----------------------------------
กองทัพอากาศ จัดเฮลิคอปเตอร์ EC 725 บินสำรวจสถานการณ์ความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งนำภาพถ่ายทางอากาศให้หน่วยเกี่ยวข้องนำไปประเมินสถานการณ์และวางแผนให้ความช่วยเหลือประชาชน
-----------------------------------

กองทัพอากาศ ได้จัดเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (EC 725) ทำการบินสำรวจและถ่ายภาพพื้นที่ประสบอุทกภัย ในเส้นทางบิน “สนามบินกองบิน ๑ - อำเภอปักธงชัย - เขื่อนลำพระเพลิง – เขื่อนลำตะคอง – เขื่อนป่าสัก - สนามบินกองบิน ๑” โดยมี พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา เสนาธิการทหารอากาศ พร้อมด้วย นายสมบัติ ไตรศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๕ และ นายกิตติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา ร่วมขึ้นบินสังเกตการณ์

เพื่อสำรวจสถานการณ์ความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งนำภาพถ่ายทางอากาศให้หน่วยเกี่ยวข้องนำไปประเมินสถานการณ์และวางแผนให้ความช่วยเหลือประชาชนในระยะต่อไป

พร้อมกันนี้ กองทัพอากาศเตรียมนำระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือ Geographic Information System (GIS) มาใช้เพื่อสนับสนุนการวางแผนป้องกันการเกิดอุทกภัย และการบริหารจัดการน้ำในระยะยาว ดังที่เคยปฏิบัติมาแล้วในหลายภารกิจ อาทิ ภารกิจการติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี ภารกิจสำรวจสิ่งกีดขวางเส้นทางการไหลของน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ และเขื่อนลำตะคองตลอดจนแม่น้ำสาขา ฯลฯ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าว

#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน
#MayTheAirForceBeWithYou
#ใจถึงใจไปทันที

👍หน่วยเรือรักษาความสงบตามลำเเม่น้ำโขง จับกุมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติตามลำเเม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่อง#กองทัพเรือ#หน่วยเรือ...
20/10/2020

👍หน่วยเรือรักษาความสงบตามลำเเม่น้ำโขง จับกุมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติตามลำเเม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่อง

#กองทัพเรือ
#หน่วยเรือรักษาความสงบตามลำเเม่น้ำโขง

หน่วยเรือรักษาความสงบตามลำเเม่น้ำโขง จับกุมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติตามลำเเม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่อง
.
สถานีเรือบ้านแพง เข้าดำเนินการต่อเป้าหมายยาเสพติด ตามที่ได้รับแจ้งจากสายข่าว ว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติด ผ่านเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณบ้านท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดชุดปฏิบัติงานการเข้าซุ่มในบริเวณดังกล่าว ผลการดำเนินการ สามารถสกัดรถขนยาเสพติด พร้อมของกลางดังนี้

ยาบ้า 14 กระสอบ จำนวน 5,580,000 เม็ด มีมูลค่าประมาณ 558 ล้านบาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ยาบ้ายี่ห้อ 999 สีน้ำเงิน จำนวน 340 มัด จำนวน 3,400,000 เม็ด

ยาบ้ายี่ห้อ 999 สีแดง จำนวน 178 มัด จำนวน 1,780,000 เม็ด

ยาบ้ายี่ห้อ Y1 จำนวน 66 มัดใหญ่ 1 มัดเล็ก จำนวน 400,000 เม็ด

รถกระบะ โตโยต้า รุ่นวีโก้ ตอนเดียว สีบรอนซ์ ติดต่อตู้ทึบ จำนวน 1 คัน
.
ผู้ต้องหาใช้จังหวะที่เจ้าหน้าที่ วิ่งเข้าชาร์ท เปิดประตูรถ และอาศัยความชำนาญในพื้นที่ หลบหนีไปได้ จึงได้นำของกลางทั้งหมด มาที่ สน.เรือบ้านแพง เพื่อทำการตรวจสอบละเอียด และนำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.บึงโขงหลง อ.บึงกาฬ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

#กองทัพเรือ
#RoyalThainavy
#หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง #นรข #สถานีเรือบ้านแพง
#จับยาเสพติด

"ทหารอยู่เคียงข้างประชาชน ในทุกโอกาส"#กองทัพบก#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก
19/10/2020

"ทหารอยู่เคียงข้างประชาชน ในทุกโอกาส"

#กองทัพบก
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก

“ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

กรมการทหารช่าง โดย กองพันทหารช่างที่ 51 จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือ บ้านผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ในพื้นที่หมู่ที่ 4 เเละ 5 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี (18 ต.ค.63)

[💛 จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน 💜 ]#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน#จิตอาสา904#จิตอาสา
19/10/2020

[💛 จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน 💜 ]

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

[💛 จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กระทรวงกลาโหมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา"วันพฤหัสบดี...
19/10/2020

"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กระทรวงกลาโหมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา"

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา
ณ วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

กระทรวงกลาโหมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคทุนทรัพย์ได้ที่ ธนาคารทหารไทย สาขากระทรวงกลาโหม
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 039-2-82349-8 ชื่อบัญชี “การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กห. ประจำปี 2563”

"ทหารปะทะชายแดนยึดยาบ้า ๑.๙ ล้านเม็ด"พล.ต.นฤทธิ์  ถาวรวงษ์ ผบ.กองกำลังผาเมือง ร่วมกับ ฉก.ม.๓ กองกำลังผาเมือง เจ้าหน้าที่...
16/10/2020

"ทหารปะทะชายแดนยึดยาบ้า ๑.๙ ล้านเม็ด"

พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผบ.กองกำลังผาเมือง ร่วมกับ ฉก.ม.๓ กองกำลังผาเมือง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สาย ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันแถลงข่าวที่ศูนย์บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บ้านผาหมี ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย หลังจากที่มีการปะทะระหว่าง กำลังทหาร ร้อย ม.๒ ฉก.ม.๓ กองกำลังผาเมือง กับราคาราวานลำเลียงยาเสพติด โดยสามารถตรวจยึดยาบ้าได้ จำนวน ๑,๙๕๐,๐๐๐ เม็ด

#หนังสือพิมพ์แนวหน้า

📌📌 เตรียมพบกับ! นโยบายใหม่ รับปี 2564 ของ “ปลัดกระทรวงกลาโหม” สร้างผลงาน ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ พร้อมแนะแนวทางปฏิบัติงา...
15/10/2020

📌📌 เตรียมพบกับ! นโยบายใหม่ รับปี 2564 ของ “ปลัดกระทรวงกลาโหม” สร้างผลงาน ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ พร้อมแนะแนวทางปฏิบัติงาน และมอบเจตนารมณ์แก่กำลังพล

ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคมนี้ ณ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม

🌧 ช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ ต.ท่าข้าม ในห้วงฝนตกต่อเนื่องที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน 🌧
15/10/2020

🌧 ช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ ต.ท่าข้าม ในห้วงฝนตกต่อเนื่องที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน 🌧

กกล.บูรพา ฉก.อรัญประเทศ
ชค.ทพ.12
จัดกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ ต.ท่าข้าม ในห้วงฝนตกต่อเนื่องที่ได้รับ
ผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน ประจำวันที่
13 ต.ค.63
- บริเวรพื้นที่ หมู่4 บ.โคกสะแบง ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว มีน้ำท่วมขังบริเวณ ถนนเส้น 3366 มีระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ 25 ซม. อย่างต่อเนื่อง
- บริเวรพื้นที่ หมู่5 บ.ใหม่โคกสะแบง ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว มีน้ำท่วมขังบริเวณ ถนนเส้น 3366 มีระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ 25 ซม. อย่างต่อเนื่อง
- บริเวรพื้นที่ โรงเรียนบ้านโคกสะแบง ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว มีน้ำท่วมขังภายในบริเวรโรงเรียนระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ 20 ซม. อย่างต่อเนื่อง
- บริเวณพื้นที่ หมู่7 บ.บ้านหนองเอี่ยน ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว มีน้ำท่วมขังบริเวณ ถนนเส้น 3366 บ.บ้านหนองเอี่ยน ระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
- บริเวณพื้นที่ หมู่7 บ.บ้านหนองเอี่ยน ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว มีน้ำท่วมขังบริเวณ ถนนเส้น 3511 บ.บ้านหนองเอี่ยน ระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดอื่น ๆ จะรายงานให้ทราบต่อไป

ติดตั้งแล้ว ‼️ เรือผลักดันน้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี#กองทัพเรือ#ช่วยเหลือประชาชน
14/10/2020

ติดตั้งแล้ว ‼️ เรือผลักดันน้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

#กองทัพเรือ
#ช่วยเหลือประชาชน

ติดตั้งแล้ว ! เรือผลักดันน้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
.
ตามที่กองทัพเรือลำเลียงเรือผลักดันน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยเมื่อช่วงสายวันนี้ (12 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. ) ได้ทำการปล่อยขบวนลำเลียงเรือผลักดันน้ำชุดแรกจำนวน 10 ลำ จากจำนวน 20 ลำ ที่กองทัพเรือให้การสนับสนุนจังหวัดเพชรบุรี ตามที่ได้รับการร้องขอ จาก อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ไปยังจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขัง อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน กับพี่น้องประชาชน ที่ประสบอุทกภัย โดย ขณะนี้ เรือผลักดันน้ำทั้ง 10 ลำ ได้เดินทางถึงจังหวัดเพชรบุรีแล้วและอยู่ในระหว่าง ทำการติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณวัดคุ้งตำหนัก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
.
สำหรับ เรือผลักดันน้ำของกองทัพเรือนั้น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำหลากมาตั้งแต่ปี 2538 ซึ่งแนวความคิดนี้ ปัจจุบันกรมชลประทานได้นำไปดัดแปลงระบบ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาระบบน้ำทั่วประเทศ และจากองค์ความรู้ ในการสร้างเรือผลักดันน้ำ ที่คงมีอยู่ทำให้กองทัพเรือสร้างเรือผลักดันน้ำขึ้นใหม่เพื่อให้ทันต่อการนำไปใช้ในพื้นที่ประสบอุทกภัยในปี 2554 ทั้งยังสนองต่อพระราชดำริแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการนำอุปกรณ์ เครื่องยนต์ที่มีอยู่เดิมมาผลิตและพัฒนาขึ้นใหม่เป็น 3 ขนาด คือขนาด 320 แรงม้า ผลักดันน้ำได้ 150,000 ลูกบาศก์เมตร/วันขนาด 220 แรงม้า ผลักดันน้ำได้ 100,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน และขนาด 120 แรงม้า ผลักดันน้ำได้ 30,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
.
เรือผลักดันน้ำนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการระบายน้ำเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการระบายน้ำออกสู่ทะเลได้ครั้งละปริมาณมาก อีกทั้งยังสามารถชะล้างไล่ดินเลนที่ตกตะกอนอยู่ก้นแอ่งให้หมดไป ทำให้น้ำไหลได้สะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่เป็นแอ่ง เป็นบึงและคอขวด เนื่องจากเป็นที่ลุ่มระบายน้ำออกได้ลำบากและไหลได้ไม่เร็ว

#กองทัพเรือ
#RoyalThaiNavy
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมันและภาคภูมิใจ

ทหารช่าง ทำการติดตั้งสะพานเครื่องหนุนมั่น MFB ชั่วคราว ให้กับประชาชน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เนื่องจากสะพานขาดทำให้ไม่สามารถ...
14/10/2020

ทหารช่าง ทำการติดตั้งสะพานเครื่องหนุนมั่น MFB ชั่วคราว ให้กับประชาชน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เนื่องจากสะพานขาดทำให้ไม่สามารถสัญจรไปมาได้

#ช11พัน111 #ทหารช่าง #ทหาร

ที่อยู่

ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไขย เขตพระนคร
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีครับ ปีนี้จะมีเปิดสอบเข้าไหมครับ จากที่เลื่อนช่วงโควิด
ขอความกรุณา คุณท่านทหารช่วยตามผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อในใบ สด.43 หน่วยตรวจเลือกอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองหน่อยครับ ขณะนี้ท่านผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อหายไปจากหน่วยตรวจเลือก ประชาชนรอมานานมาก ซึ่งหน่วยอื่นจังหวัดอื่น เช่น กรุงเทพมหานคร เชียงราย เชียงใหม่ ไม่นานขนาดนี้ ยังไงช่วยรบกวนพิจารณาการทำงานของคณะท่านเหล่านี้ด้วยจะยิ่งดีมากครับ
ผม นาย อภิชาติ แก้วทอง คณะกรรมการ รองผู้บริหาร หรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รัฐวิสาหกิจ กรมการพัฒนาชุมชน อำเภอโคกสำโรง รับการประเมินเป็นหัวหน้านายทหารกระทรวงกลาโหม 2555-2557ตามพ.ร.บ.ข้าราชการ2551-2557 และเป็นขุนนาง เทพยบดินทรสมุหกลาโหม พระยา(เจ้าพระยา) ตาม กฏหมายขุนนาง2554-2559 บ้านเลขที่ผม 38 ม.8 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทร. 0867672152
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ขอฝากประชาสัมพันธ์นะคะ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (โดย กรมพระธรรมนูญ) สนับสนุนโครงการช่วงเหลือเกษตรกรและกำลังพล ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำหน่ายพืชผลทางการเกษตรและสินค้าราคาถูก ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ บริเวณพื้นที่ด้านข้างอาคารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ฝั่งทิศตะวันออกตรงข้ามธนาคารกสิกรไทย ภายในงานจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค อาทิ กุ้งทะเลสด พืช ผัก ผลไม้ทางการเกตร และผลไม้แปรรูป จาก (ร้านธงฟ้า) กว่า12 ร้านค้า ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้าได้ตามวันเวลาดังกล่าว
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สำนักงานปลัดกระทรวงกระหลาโหม
คำแนะนำจากกรมอนามัย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10216445442549667&id=1264665237
ช่วยตรวจสอบด้วยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ในภาวะนีขอใหัต้องสู่้กำล้งชาติอยากเป็นพระเอก
เรียนท่านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ที่ท่านถามผมว่าซื้อเรือดำน้ำหรือไม่นั้น ผมไม่อยากตอบเท่าไร เลยเอ่ยว่าโดรนดีกว่า แต่ก็เข้าใจว่าท่านต้องการให้ผมลำดับความสำคัญเกี่ยวกับการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพเพื่อป้องกันอำนาจอธิปไตยของประเทศว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็น เรื่องนี้ผมตอบยากมาก เพราะ ผมไม่อาจเอื้อม เรื่องกองทัพเป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์