สำนักงานกิจการยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรม สังคมเคารพกฎหมาย เริ่มได้จากตัวเรา

เราจะคอยจับจ้อง มุมมองใหม่เพื่อยุติธรรมไทย เราคือคู่คิดเคียงข้าง ทุกหน่วยงานยุติธรรม ติดตามกฎหมายใหม่และสาระน่ารู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมไทย ได้ที่นี่

หน้าที่: เราจะคอยจับจ้อง มุมมองใหม่เพื่อยุติธรรมไทย เราคือคู่คิดเคียงข้าง ทุกหน่วยงานยุติธรรม

#วงเงินประกันตัว มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับ #จำนวนโทษจำคุก ตามความผิดอาญาและข้อหา.ผู้ต้องหาและจำเลยมีสิทธิยื่นคำร้อง #ขอ...
13/08/2020

#วงเงินประกันตัว มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับ #จำนวนโทษจำคุก ตามความผิดอาญาและข้อหา
.
ผู้ต้องหาและจำเลยมีสิทธิยื่นคำร้อง #ขอปล่อยตัวชั่วคราว หรือที่เรียกว่าการประกันตัวได้ โดยการขอปล่อยชั่วคราวมีได้ทั้งในชั้นพนักงานสอบสวน และในชั้นศาล
.
ผู้ต้องหา หรือจำเลย อาจได้รับอนุญาตให้ได้รับการปล่อยชั่วคราว ในทั้งสองชั้น หรือเฉพาะชั้นพนักงานสอบสวน หรือชั้นศาลก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล
.
การขอปล่อยตัวชั่วคราว ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะมี #ค่าใช้จ่าย ในส่วนของ #หลักทรัพย์ ที่จะใช้ประกัน ซึ่งจะต้องใช้จำนวนวงเงินประกันตัว มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับ ตามความผิดอาญาข้อหาที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการขอออกหนังสือรับรองหลักทรัพย์ประกันต่าง ๆ มายื่นประกอบกับหลักทรัพย์ด้วย โดยศาลฎีกากำหนดอัตราวงเงินประกันตัว ตามตารางข้างล่างเลยครับ
.
ทั้งนี้ สามารถยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ติดต่อกองทุนยุติธรรม โทร. 02 502 6246 หรือเว็บไซต์ www.jfo.go.th

#กฎหมายน่ารู้ #ประกันตัว #กองทุนยุติธรรม

ที่มา : 1. คู่มือฉบับประชาชน ทำอย่างไรเมื่อมีคดีอาญา : สำนักงานกิจการยุติธรรม (กลุ่มกฎหมาย)
2. บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำาเลย ตามคำาแนะนำาของประธานศาลฎีกา https://crimc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/7861/iid/169040

13/08/2020
แชร์"ลูกโซ่"คืออะไร? ทำไมถึงหน้ากลัว !!

#แชร์ลูกโซ่ คืออะไร ทำไมถึง #น่ากลัว ??????
.
สถิติการร้องเรียน #ผู้เสียหาย และมูลค่าความเสียหายจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการถูก #หลอกลวง ในลักษณะแชร์ลูกโซ่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี 2557 - ปัจจุบัน
* มีเรื่องมากกว่า 1,290 เรื่อง
* จำนวนผู้เสียหายกว่า 38,800 คน
* รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 3 แสน 9 หมื่นล้านบาท
.
แชร์ลูกโซ่ คือ การหลอกให้คุณนำเงินไปร่วมลงทุนกับธุรกิจหรืออะไรก็ตามโดยขายฝันความร่ำรวยที่เกินจริงด้วยวิธีการต่างๆ ที่ซับซ้อน เช่น
* การเปิดระดมทุนไม่อั้น และชวนทุกคนมาร่วมลงทุนด้วย
* บอกว่าผลกำไรในการลงทุนนั้นสูงมาก แต่ตรวจสอบข้อมูลการลงทุนไม่ได้
* ถูกคะยั้นคะยอให้รีบตัดสินใจลงทุน
* มีการจัดอบรมสัมมนาใหญ่โต พร้อมทั้งอ้างคนที่มีชื่อเสียงมาร่วมลงทุนเพื่อหว่านล้อมเราอีกด้วย เป็นต้น
.
เพราะฉะนั้นแล้ว ที่กล่าวมาเป็นเพียงรูปแบบการหลอกลวงที่พบเห็นบ่อยๆ แต่ทุกวันนี้มิจฉาชีพมักหาวิธีการใหม่ๆเสมอ เพราะฉะนั้นเตือนสติตัวเองตลอดเวลาอย่าตกเป็นเหยื่อจากการหลอกลวงคนพวกนี้ หรือพบเห็นพฤติกรรมไม่ชอบมาพากลกับตัวเองและคนใกล้ตัว แจ้งสายด่วน 1202 สายด่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้นะครับ ด้วยความปรารถนาดีจาก #สำนักงานกิจการยุติธรรม

#แชร์ลูกโซ่ #หลอกลวง #เหยื่อ #ผู้เสียหาย #แชร์แม่มณี #แชร์แม่ชม้อย #forex3d #ฟอร์เร็กซ์ #เท้าแชร์ #ยูฟัน
.
https://www.youtube.com/watch?v=NmN4pte0RkI
.
ที่มาสถิติ : ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา และบูรณาการเพื่อป้องกันปราบปรามการกระทำผิด ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2563 กระทรวงยุติธรรม

แชร์ลูกโซ่คืออะไร ทำไมถึงน่ากลัว ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับการแชร์ลูกโซ่ก่อน อาจมีกลุ่มคนกลุ่มนึงที่...

การทำผิดซ้ำๆ ในคดีเพศเกิดจากโรคใคร่เด็ก (Pedophilia, paedophilia).Q : โรคใคร่เด็ก คือ อะไร ?A : โรคใคร่เด็ก เป็นความผิด...
10/08/2020

การทำผิดซ้ำๆ ในคดีเพศเกิดจากโรคใคร่เด็ก (Pedophilia, paedophilia)
.
Q : โรคใคร่เด็ก คือ อะไร ?

A : โรคใคร่เด็ก เป็นความผิดปกติทางจิตที่ผู้ใหญ่หรือผู้ที่อยู่ในวัยรุ่นตอนปลายมีความต้องการทางเพศกับเด็กที่มีอายุก่อนวัยเริ่มเจริญพันธุ์ (อายุไม่เกิน 13 ปี) ซึ่งทางการแพทย์กำหนดว่าผู้เป็นโรคใคร่เด็กจะต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป และผู้นั้นต้องมีอายุมากกว่าเด็กอย่างน้อย 5 ปี ซึ่งการเป็นโรคใคร่เด็กก็ไม่นำไปสู่การทารุณหรือการทำร้ายเด็กทางเพศเสมอไป
.
Q : สถานการณ์การกระทำผิดทางเพศในประเทศไทยเป็นอย่างไร ?

A : สถิติผู้ต้องขังคดีทางเพศของกรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มีจำนวน 9,566 คน คิดเป็นร้อยละ 3.06 ของผู้ต้องขังทั้งหมด 312,431 คน
.
อันดับหนึ่ง คือ คดียาเสพติดจำนวน 250,891 คน คิดเป็นร้อยละ 80.30
อันดับสอง คือ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 24,020 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69
อันดับสาม คือ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายจำนวน 18,605 คน คิดเป็นร้อยละ 5.95
.
เมื่อดูตัวเลขการกระทำผิดซ้ำ พบว่า สถิติการกระทำผิดซ้ำในคดีเพศ จะมีจำนวนน้อยแต่เป็นลักษณะคดีที่มีผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชน โดยเฉพาะในกรณีที่มีพฤติการณ์ที่โหดร้ายใช้ความรุนแรงและกระทำต่อเด็กเล็ก
.
ถ้าจำแนกตามคดีผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวด้วยคดีทางเพศ แล้วกลับมา
กระทำผิดซ้ำภายใน 1 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 8.76
กระทำผิดซ้ำภายใน 2 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 14.85
กระทำผิดซ้ำภายใน 3 ปี อยู่ที่ร้อยละ 22.04
.
สถิติเฉพาะปี 2560 มีผู้ต้องขังที่ถูกปล่อยตัวด้วยคดีทางเพศกลับกระทำผิดซ้ำภายใน 1 ปี จำนวน 217 ในจำนวนดังกล่าวมี 24 คน ที่กลับมากระทำผิดซ้ำในคดีทางเพศ คิดเป็นร้อยละ 0.98 มี 13 คน ที่ถูกปล่อยตัวด้วยคดีข่มขืนกระทำชำเรา และกลับมากระทำผิดในคดีฐานความผิดเดิมด้วย
.
อย่างไรก็ตาม แม้สถิติการกระทำความผิดในคดีเกี่ยวกับเพศจะมีจำนวนน้อยแต่เป็นลักษณะคดีที่มีผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชน โดยเฉพาะในกรณีที่มีพฤติการณ์ที่โหดร้ายใช้ความรุนแรงและกระทำต่อเด็กเล็ก
.
ทั้งยัง มีความเป็นไปได้ว่าผู้เสียหายจากคดีความผิดเกี่ยวกับเพศอาจมีความกลัวหรือไม่ อยู่ในสภาวะที่สามารถรายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อเทียบกับผู้เสียหายในคดีอื่นๆ จึงส่งผลให้จำนวนสถิติของการกระทำความผิดและการกระทำผิดซ้ำที่เกี่ยวกับเพศนั้นอาจมีน้อยกว่าความเป็นจริงมากเมื่อเทียบกับคดีอื่นๆ
.
Q : มีการจำแนกหรือแบ่งประเภทการกระทำผิดทางเพศไว้หรือไม่อย่างไร?

A : การแบ่งประเภทไว้หลากหลาย เช่น
กลุ่มนักข่มขืน (Rapists) กลุ่มนี้เป็นเสมือนนักล่าที่คอยหาโอกาสในการข่มขืนซึ่งเป็นผู้มีประวัติการกระทำผิดที่ใช้ความรุนแรง มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว และมีแนวโน้มที่จะกระทำผิดซ้ำโดยมีการใช้ความรุนแรง ผู้กระทำผิดทางเพศที่เป็นผู้หญิง ผู้กระทำผิดทางเพศบนอินเตอร์เน็ต ผู้ที่เป็นโรคใคร่เด็ก เป็นต้น
.
Q : การทารุณ/ทำร้ายเด็กทางเพศ เกิดจากเป็นโรคใคร่เด็กใช่หรือไม่?

A : ผู้ที่เป็นโรคใคร่เด็กจะเป็นผู้มีแรงดึงดูดทางเพศกับเด็กเล็ก ซึ่งอาจจะนำไปสู่การทำร้ายทางเพศหรือไม่ก็ได้ แต่หากมีพฤติกรรมการทำร้ายทางเพศต่อเด็กแล้วก็มักจะมีแนวโน้มที่จะกระทำเช่นนั้นซ้ำอีก
ที่สำคัญก็คือ คนที่ทำร้ายเด็กทางเพศนั้น หลายคนก็ไม่ได้เกิดจากการที่เป็นโรคใคร่เด็กแต่อาจกระทำด้วยสาเหตุอื่นๆ เช่น
การที่เป็นผู้มีอารมณ์ทางเพศสูง การเมาสุรา การไม่มีโอกาสที่เหมาะสมกับผู้ที่อยู่ในวัยเดียวกัน ผู้ที่มีภาวะหรือลักษณะนิสัยต่อต้านสังคม ผู้ที่มีปัญหากับคู่สมรส และเป็นผู้ที่มีปัญหาความผิดปกติทางด้านร่างกาย หรือจิตใจ รวมทั้งการมีภาวะซึมเศร้ารุนแรง
บางกรณีอาจเป็นสิ่งกระตุ้นที่ทำให้ผู้เป็นโรคใคร่เด็กเกิดภาวะเครียด หรือปัญหาก็นำไปสู่การทำร้ายเด็กทางเพศได้ โดยสรุปว่า ผู้ที่มีพฤติกรรมกระทำทารุณหรือทำร้ายเด็กทางเพศนั้นอาจมิได้เกิดจากการที่เขาเป็นโรคใคร่เด็กเสมอไป และคนที่เป็นโรคใคร่เด็กเองก็อาจไม่มีพฤติกรรมการทารุณหรือทำร้ายเด็กทางเพศก็ได้
.
Q : โรคใคร่เด็ก สามารถบำบัด ได้หรือไม่?

A : ปัจจุบันงานวิจัยส่วนใหญ่บ่งชี้ว่าโรคใคร่เด็กเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ยาก อีกทั้งมีข้อมูลสนับสนุนว่าผู้ที่เป็นโรคใคร่เด็กอาจไม่ได้มีการทำร้ายเด็กทางเพศ แต่เมื่อผู้เป็นโรคใคร่เด็กมีพฤติกรรมทำร้ายเด็กทางเพศแล้ว การบำบัดรักษา ส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่การช่วยฝึกให้เขาสามารถระงับอารมณ์และความต้องการเพศกับเด็กเล็กได้ หรือมีแนวทางการตอบสนองต่อความต้องการทางเพศที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
.
Q : แล้วผู้ที่กระทำผิดทางเพศประเภทอื่นๆ สามารถบำบัดได้หรือไม่?

A : ประการสำคัญ คือ ต้องทำความเข้าใจกับผู้กระทำผิดทางเพศ เกี่ยวกับสาเหตุ และเส้นทางสู่การล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการประเมินและสัมภาษณ์ประวัติของผู้กระทำผิดเป็นรายกรณี
โดยเฉพาะประวัติที่เกี่ยวข้องกับประวัติชีวิตการเลี้ยงดู ประวัติการถูกล่วงละเมิดทางเพศ รายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำผิด ทั้งในส่วนพฤติกรรมและความคิดของผู้กระทำผิด
ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังจากที่ได้ลงมือกระทำผิดแล้ว ทั้งนี้ผู้สัมภาษณ์ต้องมีทักษะและเทคนิคในด้านนี้เป็นอย่างดี เพื่อให้ได้ทราบถึงสภาพปัญหาและสาเหตุที่แท้จริง เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาออกแบบแนวทางในการบำบัด แก้ไขฟื้นฟูให้ตรงกับสภาพปัญหาและความจะเป็นของแต่ละบุคคลเพื่อลดความเสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำในอนาคต
.
สำหรับในครั้งต่อไป ลองมาดูกันว่า "ประเทศไทยมีแนวทางในการบำบัดผู้ที่กระทำผิดทางเพศเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำอย่างไร ?"

ที่มา : รายงานสรุปกรอบกฎหมายและมาตรการในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในคดีทางเพศ จัดทำโดย : สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม #สำนักงานกิจการยุติธรรม

#บทความ #วิชาการ #คดีเพศ #สาเหตุ #บำบัด #ทำผิดซ้ำ #แก้ไข #ฟื้นฟู #โรคใคร่เด็ก #งานวิจัย

💙 ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี 💙       12 สิงหาคม 2563     วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมร...
10/08/2020

💙 ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี 💙
12 สิงหาคม 2563
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
❤️
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม

❌ ✈️ เมื่ออยู่ในสนามบินควรระวังเรื่องไหนบ้าง?.#กฎหมายน่ารู้ 60 : ข้อควรระวังเมื่ออยู่ในอากาศยานระหว่างการบิน ✈️ อากาศยาน...
09/08/2020

❌ ✈️ เมื่ออยู่ในสนามบินควรระวังเรื่องไหนบ้าง?
.
#กฎหมายน่ารู้ 60 : ข้อควรระวังเมื่ออยู่ในอากาศยานระหว่างการบิน ✈️ อากาศยานระหว่างการบิน นับรวมตั้งแต่ตอนที่เครื่องบินจอดที่สนามบิน เปิดประตูให้ผู้โดยสารขึ้นหรือลง ไปจนถึงปิดประตูเครื่องบิน

• ใช้กำลังประทุษร้ายผู้อื่น จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 80,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

• ใช้กำลังทำร้ายผู้อื่น หรือ ทำให้เสียทรัพย์ ดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติด ก่อความวุ่นวาย จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

• รบกวน/ใช้กำลังทำร้าย หรือทำให้เจ้าหน้าที่กลัว/ตกใจ เช่นพูดข่มขู่ จำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 280,000 บาท ทั้งจำทั้งปรับ

• ทำร้ายร่างกายผู้อื่น จำคุก 5-10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 - 400,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

• ทำให้เครื่องตรวจจับควันหรืออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยไม่ทำงาน จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

*** ใช้กำลังประทุษร้าย คือ การทำร้ายโดยใช้กำลัง หรือ วิธีอื่นๆ เช่น ยามึนเมา การสะกดจิต ฯ โดยผู้ถูกทำร้ายต้องไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตใจ
*** ใช้กำลังทำร้าย คือ การทำร้ายโดยใช้กำลัง ใช้มือ ใช้เท้า ใช้แรง ต้องไม่มีอาวุธ โดยผู้ถูกทำร้ายมีบาดแผล มีเลือดไหล เป็นต้น

• เข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในอากาศยานหรือไม่ยอมออกไปเมื่อสั่งให้ออกไป จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
• ฝ่าฝืน ไม่ทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับ
• ฝ่าฝืนคำสั่งและมีผลต่อความปลอดภัย (ของทรัพย์/อากาศยาน/บุคคล)จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
• สูบบุหรี่ ยกเว้นในที่สูบบุหรี่
• ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเวลาที่ห้ามใช้
• มีสิ่งที่ประกาศว่าห้ามมี (เช่น อาวุธ)ปรับไม่เกิน 20,000 บาทและหากทำให้เครื่องยนต์ขัดข้องจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
• ลวนลามทั้งทางร่างกายและวาจา เปลือยกาย
• ทำร้ายร่างกายเพื่อจุดมุ่งหมายทางเพศ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 120,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

#กฎหมายน่ารู้ #สำนักงานกิจการยุติธรรม #กระทรวงยุติธรรม #ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย #สังคมเคารพกฎหมาย #สนามบิน #ท่องเที่ยว #เดินทาง #ข้อควรระวัง #ตกเครื่อง

ที่มา : พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C737/%C737-20-2558-a0001.pdf

"วันรพี" (7 สิงหาคม) มีขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเ...
07/08/2020

"วันรพี" (7 สิงหาคม) มีขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หรือ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
.
โดยเมื่อปี 2497 เนติบัณฑิตยสภาได้ถวายการยกย่องพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" ทั้งเริ่มต้นเรียก วันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันรพี" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พร้อมทั้งมีการจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นประจำทุกปี
.
สมัยพระองค์เป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม พระองค์ทรงทุ่มเทให้กับงานราชการอย่างเต็มความสามารถ มิได้ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย
.
พระยามานวราชเสวีจึงทูลว่า "ไม่เคยเห็นใครทำงานมากอย่างใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าพระบาทมีพระประสงค์อย่างไร"
.
.
ทรงตอบว่า "รู้ไหมว่า My life is service"
.
.
ซึ่งหมายความว่า “ชีวิตของฉันเกิดมาเพื่อรับใช้ประเทศชาติ”
.
.
#วันรพี #พระบิดาแห่งกฎหมายไทย #ชีวิตของฉันเกิดมาเพื่อรับใช้ประเทศชาติ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand...
06/08/2020

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ครั้งที่ 15

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ทรงเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ครั้งที่ 15 ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2 ถึง 6 สิงหาคม 2563 ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็น "พระบิดาแห่งงานวิจัยไทย" และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่องานวิจัยไทย และเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เชื่อมโยงผู้ผลิตงานวิจัยกับผู้ใช้ประโยชน์ ต่อยอดนำไปสู่การพัฒนาประเทศ

โดยมีผู้บริหารของสำนักงานกิจการยุติธรรมและข้าราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ตามลำดับดังนี้
1. พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กิจการยุติธรรม และนายมงคล มีลุน เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมทั้งถวายรายงานการนำเสนอผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ณ คูหานิทรรศการ BL2 และ ได้นำชุดความรู้กฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมและบทสรุปการศึกษาวิจัยประจำปี 2562 ไปถวาย ณ จุดถวายของบริเวณชั้น G ภายในโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ
2. นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เฝ้ารับเสด็จฯ ภายในห้องประชุมโลตัส 5 - 7
โดยมีนายนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกาะทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมกราบบังคมทูลรายงานการจัดงานดังกล่าว

#ข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์..ข้อเขียนนี้น่าจะเป็นประโยชน์ ต่อทนายความ และประชาชนที่ยังไม่รู้นะครับ....
05/08/2020

#ข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์..
ข้อเขียนนี้น่าจะเป็นประโยชน์ ต่อทนายความ และประชาชนที่ยังไม่รู้นะครับ..
.
#ข้อมูลคอมพิวเตอร์คืออะไร...ข้อมูลคอมพิวเตอร์นี้..บางทีเรียกว่า ข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ .. บางทีก็เรียกว่า..ข้อมูลดิจิตัล.. เป็นข้อมูลที่เกิดจากการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์..
.
#ข้อมูลโทรศัพท์มือถือ ปัจจุบันเป็นระบบดิจิตัลหมดแล้ว.. โทรศัพท์มือถือ จึงเป็นระบบคอมพิวเตอร์ตามความหมายนี้ด้วย..
.
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หมายถึง ข้อมูลไฟล์ดิจิตัล.. ที่เป็นเสียง.. เป็นรูปภาพ.. เป็นคลิปวีดิโอ.. เป็นข้อความอักษร..เป็นข้อมูลการติดต่อสื่อสารภายในระบบ..#ข้อมูลคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่...

• ข้อมูลที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า.. กับข้อมูลที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เพราะถูกลบ หรือซ่อนอยู่..

1. ข้อมูลที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ก็เช่น ข้อความสนทนา.. หรือรูปถ่าย..ในไลน์ ในเฟส ในเพจ .. หมายเลขโทรเข้าออก.. รายชื่อเพื่อนในเฟส ..รายชื่อเพื่อนในอีเมลล์..เป็นต้น

2. ข้อมูลที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ก็เช่น ข้อมูลการเข้าเวปไซต์.. ข้อมูลการติดต่อสื่อสารของโทรศัพท์กับผู้ให้บริการเครือข่าย.. ข้อมูลรูปภาพที่ซ่อนไว้.. ข้อมูลที่ลบหรือฟอร์แมทฮาร์ดดิสไปแล้ว.. หรือไฟล์เสียงสนทนาทางโทรศัพท์ที่เราไม่ได้ตั้งใจบันทึกไว้ แต่ระบบบันทึกไว้เอง เป็นต้น
.
ข้อมูลที่มองไม่เห็นนี้ ถ้าเป็นข้อมูลติดต่อสื่อสาร (กฎหมายใช้คำว่า ข้อมูลจราจร) ซึ่งอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ ของผู้ให้บริการเชื่อมต่อเครือข่าย (ISP) ..หรืออยู่ที่เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ (cellsite) .. เจ้าหน้าที่จะต้องร้องขอหรือเรียกให้ ISP ส่งมาให้..
.
แต่ถ้าเป็นข้อมูลที่อยู่ใน hardisk ของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือหน่วยความจำของโทรศัพท์มือถือเอง.. เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญต้องใช้โปรแกรมพิเศษในการช่วยค้นหาตรวจสอบ..
.
#พยานหลักฐาน ผมจะเล่าให้ฟังต่อไป ในข้อเขียนนี้ ..จะหมายถึง พยานที่เป็นข้อมูลที่ #มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เท่านั้นนะครับ..
.
#ผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ คือใคร...คำว่าผู้เชี่ยวชาญนี้.. ไม่ใช่ผู้มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ที่สามารถซ่อมเครื่องได้ตามร้านค้า หรือผู้ดูแลระบบคอมฯตามบริษัทนะครับ..
.
แต่หมายถึง เจ้าพนักงานตำรวจที่มีหน้าที่โดยตรง (กองพิสูจน์หลักฐาน) หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน (สถาบันนิติวิทย์ฯ, กระทรวงดิจิตัล) เป็นต้น
.
#โปรแกรมที่ใช้สำหรับตรวจสอบคอมพิวเตอร์ คือ เครื่องมือ โปรแกรมและอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ เป็น #software ชนิดหนึ่ง ที่ใช้สำหรับตรวจ #พิสูจน์พยานหลักฐานคอมพิวเตอร์ (computer forensic) โดยเฉพาะ เป็นของต่างประเทศครับ..
.
ไม่มีขายตามท้องตลาด.. เพราะเขาจะขายให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนปราบปรามการกระทำผิดเท่านั้น...เครื่องมือที่เจ้าหน้าที่ใช้กู้ข้อมูล หรือดึงข้อมูลต่างๆขึ้นมาใหม่.. คือ ซอฟท์แวร์.. ชื่อ Encase (เอ็น-เคส) และ FTK ...
.
แต่ที่ได้รับความนิยมมาก คือ “Encase” ..
#ความสามารถของโปรแกรมตรวจพิสูจน์คอมพิวเตอร์...ข้อมูลการกระทำผิดที่มองไม่เห็นนี้.. บางทีผู้กระทำผิดซ่อนไฟล์ไว้..ใส่รหัส.. จงใจลบเพื่อทำลายหลักฐาน.. หรือระบบอาจลบเองจากการบันทึกวนทับไปแล้ว..(เช่น cctv) ..
.
แต่ Encase หรือ FTK สามารถค้นหาข้อมูลที่ถูกซ่อน.. ถูกเปลี่ยนแปลง.. ถูกแก้ไข.. ถูกเข้ารหัส.. ถูกลบ.. หรือถูกฟอร์แมทเครื่องไป ขึ้นมาดูใหม่ได้อีก..
#ความสำคัญของพยานผู้ตรวจพิสูจน์
.
ข้อมูลที่ได้จากการตรวจพิสูจน์ จะปรากฎในรายงานการตรวจพิสูจน์ ซึ่งโดยทั่วไป จะมีผู้ตรวจพิสูจน์มาเบิกความประกอบ...เป็นพยานผู้เชี่ยวชาญ (พยานโจทก์) ..
.
#พยานผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานที่มีความรู้มากที่สุด.... มีความใกล้ชิด..และเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานมากที่สุด ...พยานปากนี้จึงมีความสำคัญมากที่สุด เพราะกำความลับที่คนอื่นไม่รู้ไว้ทุกอย่าง...
.
หากทนายจำเลย ไม่มีความรู้เพียงพอ.. ก็ไม่รู้จะถามค้านเรื่องไหน.. ในที่สุดก็มักจบลงที่.. “#ไม่ถามครับ ” หรือ #ยอมรับข้อเท็จจริง ตามรายงานการตรวจพิสูจน์โดยไม่ต้องสืบพยานปากนี้เลย..
.
ส่วน #อัยการ นั้น หากไม่มีความรู้เพียงพอ.. เขาก็ยังพอจะถามความได้ เพราะเป็นการถามพยานฝ่ายตนให้เล่าเรื่องให้ศาลฟังเท่านั้น.. ไม่ใช่การถามค้าน.. เพื่อทำลายน้ำหนักพยาน..
.
สำหรับ #ศาล นั้น หากท่านไม่มีความรู้เพียงพอ.. ท่านอาจจะปล่อยให้คำถามสำคัญที่มีผลต่อการ #ชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน.. ต้องหลุดลอยไปโดยไม่รู้ตัว..เพราะไม่มีใครถาม..
.
#ขั้นตอนการตรวจพิสูจน์
1. ก่อนใช้ Encase ในการตรวจพิสูจน์..เจ้าหน้าที่ต้องยึดเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือไว้เป็นของกลางก่อน..
2. เจ้าหน้าที่จะไม่นำโปรแกรม Encase มาใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องโทรศัพท์นั้นโดยตรง.. เพราะระหว่างตรวจพิสูจน์อาจทำให้หลักฐานที่เป็นของจริง (original) เสียหายได้ • ทางปฎิบัติ จึงต้องทำสำเนา (copy) hard disk จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น original ก่อน..
3. จากนั้น จึงนำตัวสำเนา (copy) hard disk นั้น.. มาใส่ในเครื่องที่มีโปรแกรม Encase ติดตั้งอยู่เพื่อตรวจสอบเนื้อหาภายในต่อไป..เพราะหากเกิดผิดพลาด ก็ยังทำสำเนาใหม่จาก ตัว original มาทำการตรวจพิสูจน์ได้อีก..
4. ถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือ .. ก็อาจใช้เครื่องตรวจสอบที่มี software Encase เป็นแบบพกพา ใช้ตรวจสอบวัตถุพยานนอกสถานที่ได้..
.
#ข้อมูลคอมพิวเตอร์กับกฎหมายพยานหลักฐาน
คำถามสำคัญมีเพียง 2 ข้อ ได้แก่..
1. ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ได้จากการตรวจพิสูจน์นั้น ถูกตัดออกไป และต้องห้ามมิให้ศาลรับฟัง (exclusionary rules) หรือไม่..

• ตาม #ปวิอ. มาตรา 226, 226/1 ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นโดยมิชอบ หรือได้มาโดยมิชอบ ก็อาจถูกตัดออกไป และห้ามมิให้ศาลรับฟังเพื่อชั่งน้ำหนักความน่าเชื่อถือได้.. และมีผลเท่ากับว่า คดีนั้น ไม่มีหลักฐานชิ้นนั้นปรากฎอยู่.... เช่น..
.
#ตัวอย่างข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นพยาน ที่เกิดขึ้น #โดยมิชอบ
• เจ้าหน้าที่กลั่นแกล้งจำเลยโดยใส่ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์หรือในโทรศัพท์มือถือ..

• ทำให้เชื่อว่า จำเลยโพสต์ข้อความหมิ่นประมาท.. ตั้งเวปไซต์ที่ผิดกฎหมาย.. มีรูปลามกเด็กไว้ในครอบครอง..เป็นต้น นั่นคือ การสร้างพยานหลักฐานเท็จ..เรียกว่า ข้อมูลนั้นเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยมิชอบ.. ข้อมูลนั้น ศาลจะไม่นำมารับฟัง..

#ตัวอย่างข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นพยานที่ได้มาโดยมิชอบ
• เจ้าหน้าที่ไม่มีเจตนาชั่วร้าย .. ไม่ได้กลั่นแกล้ง ..แต่ไม่ทำตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดบังคับ เช่น
• พ.ร.บ. กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์..
• พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด..
• พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)..
• พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.).. และ
• พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ .. เป็นต้น

กฎหมายเหล่านี้ ให้ #อำนาจเจ้าหน้าที่ เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ (เจาะระบบ) ของคนอื่น.. เพื่อการ #สืบสวนสอบสวน ได้.. แต่การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นนั้น เป็นการ #ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล คล้ายกับการค้น..
.
กฎหมายจึงบังคับให้ #เจ้าหน้าที่ต้องขออนุญาตศาล ก่อนว่า มีความจำเป็นและสมควรต้องใช้วิธีการนั้นหรือไม่.. ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิให้แก่ประชาชนตาม #หลักนิติธรรม (due process)..
.
**ดังนั้น หากเจ้าหน้าที่เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด โดยไม่ร้องขออนุญาตจากศาลก่อน.. ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ได้มา.. ถือว่า เป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ..ต้องถูกตัด และต้องห้ามมิให้ศาลรับฟังเช่นเดียวกัน..
.
เช่น เจ้าหน้าที่ใช้โปรแกรมดูดดักรับข้อมูล ที่เรียกว่า “sniffer” (สนิฟ-เฟอร์)..ซึ่งเป็นความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์...หรือเจ้าหน้าที่ตั้งเวปไซต์ หรือกลุ่มลับปลอม ที่เรียกว่า “Honey Pot”.. เพื่อล่อให้คนผิดเข้ามาติดกับ..ที่มิใช่การล่อให้กระทำผิดเพื่อแสวงหาพยานหลักฐาน (ล่อซื้อ)
.
การได้ข้อมูลมาโดยใช้วิธีการที่ผิดกฎหมาย หรือยุให้คนกระทำผิด ที่เรียกว่า “Entrapment” (เอน-แทรบ-เม้นท์) เหล่านี้.. อาจถือว่า เป็นการหลอกล่อ หรือกระทำโดยมิชอบ ทำให้ข้อมูลที่ได้มา ถูกตัดออกการดำเนินคดีเช่นเดียวกัน
.
ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อมาคือ...
2. ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ได้มาโดยชอบและรับฟังได้แล้วนั้น....เป็นข้อมูลที่มีน้ำหนักความน่าเชื่อถือทำให้เชื่อได้โดยปราศจากสงสัยว่า.. เกิดความผิดขึ้นจริง.. และจำเลยเป็นคนกระทำผิดจริงหรือไม่..
.
#ลักษณะเฉพาะของพยานข้อมูลคอมพิวเตอร์..
พยานหลักฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีลักษณะพิเศษ แตกต่างจากพยานหลักฐานทั่วไปใหญ่ๆ 2 ประการ คือ
1. ข้อมูลคอมพิวเตอร์ เป็นพยานหลักฐานที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Evidence) เพราะเป็นการทำงานของระบบอิเล็คทรอนิกส์ และกระแสแม่เหล็ก..
2. ข้อมูลคอมพิวเตอร์ เป็นพยานหลักฐานที่เปลี่ยนแปลงง่าย (Volatile Evidence) เพราะเป็นข้อมูลดิจิตัล.. แก้ไขง่าย และไร้ร่องรอยด้วยลักษณะพิเศษของพยานหลักฐานประเภทนี้ ทำให้ต้องอาศัยกระบวนการและมาตรฐานที่ชัดเจน เพื่อยืนยันว่า ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ยังคงสภาพเดิม ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไปจากตอนเกิดเหตุ..
ไม่ว่าจะเกิดจากเจตนา หรือประมาท ในขั้นตอนการรวบรวม การเก็บรักษา และการวิเคราะห์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานนั้น..
.
#หลักเกณฑ์การชั่งน้ำหนักว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ได้มาจากการตรวจพิสูจน์มีความน่าเชื่อถือหรือไม่..
• การชั่งน้ำหนักว่า พยานหลักฐานดิจิตัล ที่ได้จากระบบคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือนั้น น่าเชื่อถือหรือไม่.. จึงต้องพิจารณาว่า..
1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมพยาน.. ขั้นตอนการเก็บรักษาดูแลพยาน.. และขั้นตอนการวิเคราะห์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานนั้น... เป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง (best practice) จนได้รับการยอมรับในวงการดังกล่าวหรือไม่ ..
2. เครื่องมือ และโปรแกรม (software) ที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์ มีความทันสมัย และได้รับการยอมรับในวงการนั้นหรือไม่.. และ..
3. พยานหลักฐานที่ได้มา มีการแทรกแซงโดยบุคคลอื่น หรือกระบวนการที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ (Chain of custody)
• หากขั้นตอนต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ถูกต้อง ได้มาตรฐาน และไม่มีการยุ่งเกี่ยวแทรกแซงพยานหลักฐานนั้น..ก็ถือได้ว่า พยานหลักฐานข้อมูลที่ได้จากคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือนั้น มีความน่าเชื่อถือ ในแง่ของการตรวจพิสูจน์แล้ว..
.
#ตัวอย่างขั้นตอนการเก็บรวบรวมพยานในชั้นจับกุมและยึดพยานหลักฐาน..
1. การยึดคอมฯ จะต้องถอดปลั๊กและสายสัญญาณต่างๆออก.. และการจะตรวจพิสูจน์ ก็ต้องเชื่อมต่อสายสัญญาณใหม่เหมือนขณะเข้าตรวจยึด...ขั้นตอนที่ถูกต้อง จึงต้องมีการถ่ายรูป จุดเชื่อมต่อสายสัญญาณต่างๆด้านหลังเครื่องไว้ก่อนยึด..
2. ถ้าเครื่องปิดอยู่.. ห้ามเปิด.. เพราะการเปิดเครื่องแต่ละครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีอยู่ก่อน
3. ถ้าเปิดอยู่.. อย่าเพิ่งปิด.. เพราะจะต้องถ่ายรูปหน้าจอ และทำสำเนาความจำสำรองของเครื่อง (RAM) ก่อน...เพราะหลักฐานในการทำผิดอาจอยู่ในความจำสำรอง ไม่ใช่ใน hard disk .. การปิดเครื่องทุกครั้ง จะทำลายความจำสำรองหมด..
4. ปิดเครื่องก่อน.. หรือดึงปลั๊กก่อน.. อันนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ถ้าผิดขั้นตอนอาจมีผลกับข้อมูลภายในเครื่อง..
5. การเคลื่อนย้ายของกลาง ต้องมีการห่อหุ้มพลาสติก ติดป้ายให้สอดคล้องกับบันทึก chain of custody...ในกรณีสำคัญ ก่อนการเคลื่อนย้าย อาจต้องมีการตรวจวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก่อน ว่าเส้นทางใดที่มีคลื่นแรงและหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางนั้น เพื่อป้องกันผลกระทบต่อข้อมูลภายในเครื่อง เป็นต้น
.
#ตัวอย่างขั้นตอนการเก็บ และดูแลรักษาข้อมูลในชั้นสอบสวนก่อนการตรวจพิสูจน์..
1. การเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องอยู่ในห้องควบคุมอุณหภูมิ..
2. การแยกเก็บจากพยานหลักฐานอื่นๆ..
3. ไม่วางไว้ใกล้เครื่องไฟฟ้า ที่อาจส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า .. เช่น ตู้เย็น พัดลม ที่อาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้
4. ผู้รับมอบ ต้องลงนาม กำกับ พร้อมระบุเวลาในบันทึก เพื่อการตรวจสอบว่า มีการละเมิด chain of custody หรือไม่.. เป็นต้น
.
#ตัวอย่างขั้นตอนการตรวจพิสูจน์เครื่องคอมพิวเตอร์
1. ผู้ตรวจพิสูจน์ รับมอบ ลงนาม กำกับเวลาทำงาน และสิ้นสุด พร้อมคืนของกลางให้ผู้เก็บดูแลรักษา ในบันทึก chain of custidy..
2. ผู้ตรวจพิสูจน์ถ่ายวีดิโอแสดงให้เห็นกระบวนการตรวจวิเคราะห์..เพื่อยืนยันว่า ทำถูกต้องตามขั้นตอน..
3. ทำสำเนา hard disk จากตัว original .. โดยใช้โปรแกรมมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ เช่น R Drive Image สำหรับทำซ้ำ (cloning) นิยมเรียกกระบวนการนี้ว่า การทำ image.
หากใช้โปรแกรม image ที่ไม่น่าเชื่อถือ หรือใช้โปรแกรม copy ตามปกติ.. พยานที่ได้มาจะไม่น่าเชื่อถือในมุมมองของศาล ..เพราะสำเนาที่ได้อาจไม่สมบูรณ์หรือผิดพลาดได้..
4. การทำสำเนา hard disk จะต้องใช้ hard disk ตัวใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานตรวจพิสูจน์ในคดีอื่นมาก่อน.. เพื่อป้องกัน Encse ดึงข้อมูลจาก hard disk เก่า มาปะปนกับข้อมูลใน hard disk ที่ทำสำเนาใหม่..
หากมีการใช้ hard disk เก่า มาทำสำเนา แม้จะ format มาแล้ว.. ถือว่า ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน.. ข้อมูลที่ได้ จะเป็นพยานหลักฐานที่ไม่น่าเชื่อถือทันที..
5. #ข้อนี้สำคัญ นะครับ การทำสำเนา hard disk เพื่อทำการตรวจพิสูจน์จะต้องใช้กระบวนการ.. MD5..บางทีจะเรียกง่ายๆ ว่าเป็นโปรแกรมตัวหนึ่งก็ได้.. (ต่อมา MD5 .. เริ่มเชย เพราะได้ข่าวว่า .. ผู้เชี่ยวชาญแก้ไขการทำงานของ MD5 ได้.. จึงนิยมใช้ SHA1 แทน.. ต่อมาก็พัฒนาเป็น SHA 2.. เพิ่งทราบว่า ทุกวันนี้ มี MDA5.. และมี SH 256 ออกมาแล้ว ไม่ต้องงง นะครับ.. เป็นอันว่า ทั้งหมดนี้ เอาไว้ทำ hashing ครับ)
.
#เขาทำ #hashing เพื่ออะไร
• Hashing โดย MD5 หรือ SHA คือการตรวจสอบยืนยันว่า หลังจากทำสำเนาแล้ว.. hard disk ที่ใช้ในการทำผิด (original) กับ hard disk ที่ทำสำเนาออกมา (copy) นั้น มีข้อมูลภายในตรงกัน 100%..
.
หากไม่เหมือนกัน 100% ซึ่งอาจเกิดจากความจงใจหรือผิดพลาด เช่น ใส่ข้อมูลบางอย่างลงไป หรือตัดข้อมูลบางอย่างออก..โปรแกรม MD5 จะมีการแจ้งความคลาดเคลื่อนให้ทราบ..
.
การใช้ MD5 ในการทำสำเนา.. จึงใช้ยืนยันได้ว่า.. เจ้าหน้าที่ทำตามขั้นตอนมาตรฐานสากล หรือไม่ได้กลั่นแกล้ง.. เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือใส่ข้อมูลการกระทำผิดลงไปในสำเนาเสียเอง..
.
ดังนั้น การทำ copy hard disk เพียงอย่างเดียว..โดยไม่ทำ MD5 .. แล้วนำข้อมูลการกระทำผิดที่ได้มาพิสูจน์ความผิด...ศาลจะถือว่า ข้อมูลที่ได้ขาดความน่าเชื่อถือ..
.
รายงานการตรวจพิสูจน์ จึงควรระบุยืนยันว่า มีการทำ MD5 หรือใช้ software อื่นที่น่าเชื่อถือแล้ว พร้อมทั้งแสดงผล.
.
#ตัวอย่างบันทึกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับของกลาง (Chain of Custody)
ขั้นตอนทั้งหมด.. ตั้งแต่การจับ ยึด รวบรวมพยานหลักฐาน.. การเก็บไว้ระหว่างพิจารณาคดี..การตรวจพิสูจน์.. กระทำโดยผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น..ไม่มีบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามายุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
.
ทางปฎิบัติ จะมีการทำบันทึก ลงเวลา ขั้นตอน และชื่อผู้ดำเนินไว้ เรียกกระบวนการนี้ว่า.. Chain of Custody ถ้ากระบวนการนี้ไม่เป็นไปตามขั้นตอน หรือมีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องกับพยานหลักฐาน.. จะทำให้ข้อมูลที่ได้ ไม่มีความน่าเชื่อถือครับ..
.
จะเห็นได้ว่า การที่ศาลจะรับฟังและชั่งน้ำหนักความน่าเชื่อถือของพยานดิจิตัล ที่ได้จากการตรวจพิสูจน์ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ.. จนเชื่อโดยปราศจากสงสัยและสามารถลงโทษจำเลยได้นั้น มีประเด็นที่ต้องพิจารณามากมาย
.
การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานตามธรรมดา จะพิจารณาจากความสอดคล้องของพยานหลักฐานกับพยานอื่นในสำนวน..และความเป็นธรรมชาติของพยานหลักฐาน..รวมทั้งองค์ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์อื่นๆ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ ดีเอ็นเอ เป็นต้น
.
ที่เล่าให้ฟังนี้.. เป็นเรื่องการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานทางเทคนิควิธีล้วนๆ.. นอกเหนือจากการชั่งน้ำหนักโดยวิธีการทั่วไปแล้ว..หวังว่าข้อเขียนนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้ความสนใจบ้างนะครับ..
.
นี่ยังไม่รวมถึง.. พยานผู้เชี่ยวชาญที่จะมาเบิกความนะครับว่า .. เราจะมีวิธีการชั่งน้ำหนักพยานผู้เชี่ยวชาญที่มาเบิกความในเรื่องนิติวิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ ว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ อย่างไร
.
ไม่ใช่ว่า #พยานผู้เชี่ยวชาญ.. เป็นแพทย์ เป็นผู้ตรวจอาวุธปืน เป็นผู้ตรวจดีเอ็นเอ เป็นผู้ตรวจคอมพิวเตอร์ .. มาเบิกความแล้ว จะมีความน่าเชื่อถือเสมอไป.. เอาไว้โอกาสหน้านะครับ..จะเล่าให้ฟัง..
.
ข้อเขียนนี้ ผมพยายามไม่ลงลึก และใช้ถ้อยคำที่เข้าใจง่ายแล้ว..แต่ก็เข้าใจนะครับว่า หลายท่านคงยัง งงๆ...แต่ถ้าท่านอ่านมาถึงตอนนี้ได้.. ก็ต้องขอชื่นชม ในความพยายาม ในขันติบารมี..และขอขอบคุณครับ ที่ท่านยังไม่หลับ..555 สุดยอดครับ
.
ปล. ต้องขอโทษผู้บังคับใช้กฎหมายด้วยนะครับ ที่เอาเรื่องนี้มาเปิดเผย.. ทำให้ทำงานยากขึ้น แต่เชื่อผมเถอะ #ความรู้เหมาะกับคนดี #ผู้บริสุทธิ์.. ส่วนคนร้ายจริงๆนั้น.. ไม่มีวันตามเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ ได้ทันอย่างแน่นอน.. เป็นกำลังใจให้ครับ..
.........................................................................................
ที่มา : ขอขอบคุณ ที่ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และอนุญาตให้สำนักงานกิจการยุติธรรมได้เผยแพร่ให้ประชาชนได้ความรู้ต่อไปครับ

#บทความ #กฎหมาย #กฎหมายน่ารู้ #พยานหลักฐาน #ข่าววันนี้ #ข่าวดัง #สื่อ #คดีอาญา #สำนักงานกิจการยุติธรรม #ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย #รู้กฎหมายไว้ใช้กฎหมายเป็น

ที่อยู่

สำนักงานกิจการยุติธรรม ชั้น 9 ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
Bangkok
10210

รถตู้โดยสารสายต่างๆ เช่น มีนบุรี-ปากเกร็ด,รังสิต-ปากเกร็ด,รามคำแหง-ปากเกร็ด รถโดยสารประจำทาง สาย 150,51,52,356

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621413754

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานกิจการยุติธรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานกิจการยุติธรรม:

วิดีโอทั้งหมด

เรียนรู้กฎหมายไปกับเรา

ความรู้กฎหมาย เข้าใจง่าย สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 😊🙏 ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย 🙏😊

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

"นี่แหละครับ"ผลประกอบการทางธุรกิจขององค์กรชื่อดังอย่าง(กูเกิล,)คงจะประสบผลล้มเหลวอย่างมหาศาลเพราะเข้ามาทำลายวงจรภาคธุรกิจของลูกค้าที่ทำงานร่วมบริษัท,"และสิ่งที่ทำลายภาคธุรกิจให้ประสบผลพังพินาศหรือล้มละลาย"ก็คือตัวกลางของการเชื่อมต่อและเชื่อมโยงระหว่างการค้าที่เข้าแทรกแทรงและแฝงตัวเข้ามาในคราบของคำว่ามิจฉาชีพทางไซเบอร์หรือการโจรกรรมทางอินเตอร์เน็ทหรือที่ทางเราเรียกกันสั้นสั้นและโดยความเข้าว่า"แห้กเกอร์"+หรือโจรอินเตอร์เน็ท+นั่นเองที่เข้ามาฉกชิงและฉกฉวยผลประโยนช์ทางการค้าไม่ว่าจะเป็นกำไรหรือกำลังซื้อทางภาคธุรกิจหรือ"ดาต้าโรมมิ่งdata romingหรือและแม้กระทั่งการฉกชิงความสุขหรือกำไรในทางชีวิตและในทางจิตวิทยา"ของลูกค้าและผู้ใช้บริการทางอินเตอร์เน็ทของทุกคนที่เสียเงินค่าบริการ,และวงจรอุบาทว์ที่แฝงตัวเข้ามาในคราบของมือที่สามที่เข้ามาเพื่อก่อความไม่สงบและก่อให้่เกิดความแตกแยกและสูญเสียแก่ผู้ที่ดำเนินกิจการอยู่ทั้งหลากหลายก็คงจะต้อง"ได้รับโทษทางกฎหมายหรือต้องพิพากษาและคำตัดสินของศาล"ในที่สุดก่อน.การดำเนินการทางธุรกรรมจึงจะดำเนินเริ่มต้นอย่างราบเรียบและราบรื่น,(ถึงที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกฝ่ายร่วมงานและพร้อมเพรียงประสานใจกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อผลักดันและขับไล่พลังหรืออำนาจโดยมิชอบของกลุ่มคนมีอำนาจพวกนี้ให้ออกไปนอกสังคมขอ งกลุ่มคนที่ทำธุรกิจทั้งหลายให้ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็วและเห็นผลถึงพร้อมในทางปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงดังดีด้วยทุกประการเทอญ)ฝากคุณตำรวจช่วยบอกวิธีการจับกุมแห้กเกอร์ร้ายรายนี้ของกูเกิลด้วยนะค่ะเพราะ,ปอท,ไม่มีอำนาจพอที่จะหาหลักฐานมาจับกุมได้ค่ะกรุณาทีนะค่ะเพราะดิฉันถูกกระทำมาหลายปีแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะ
อู้ว้าว สมพงษ์
ยาเสพติด **ยาเสพติด ติดกันมาก หากไม่ปราบ กันจริงจัง เด็กไทย วัยรุ่นพัง ชีวิตอับ ดับมากมาย ทรัพยากร มนุษย์ชาติ สมองเพี้ยน อันตราย ทหารตำรวจ จงทำลาย แหล่งอบาย ให้หมดที **ยาเสพติด ทำลายสิ้น บนแผ่นดิน ไทยเราเอง กำจัด พวกข่มเหง เอาอำนาจ ป้ายบัดสี เป่าหัว เป่ากระหม่อม ให้ทำชั่ว ทำอัปรีย์ ลูกหลานคน ถูกย่ำยี เอามาใช้ ในการเมือง **บังคับ ให้ทำลาย สถาบันหมาย สัญลักษณ์ ถ้าไม่ทำ มันรุกหนัก ป้ายโทษให้ ใส่หาเรื่อง เป่าหัว ฝังความเชื่อ หวังมุ่งร้าย ทำขุ่นเคือง มอมเมา โฉดต่อเนื่อง ทำร้ายฝ่าย เป็นศัตรู **เอาดารา ศาสนาfake ทำร้ายเด็ก คนดีดี มุ่งหมาย คอยกดขี่ บังคับโหด น่าอดสู เป็นลัทธิ พิงศาสนา สักวันน่ะ จะได้รู้ กรรมภัย จะคืนสู่ ลูกหลานมัน หมดสิ้นเอย...ut
ช่วยผมด้วยครับลูกเรียนมหาลัย
ทำงานไม่ได้ค่าแรงทำไงดีครับ
ฝากเตือนร้านกาแฟดังในเพชรบะรีโกงค่าแรงพนักงาน บอกให้มาทำงานวัาหยุดแล้วจะให้ค่าแรงเป็นotแต่สุดท้ายไม่ให้ตามคำพูดจ้า
ฝากเตือนด้วย นะคะร้านกาแฟในเพชรบุรีโกงค่าแรงบอกจะให้2แรงในวันหยุด(กรณีมาทำงาน)แต่ไม่จ่าย
ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมค่ะ เกี่ยวกับสถานประกอบการ จะย้ายไปที่อื่น แต่ลูกจ้างไม่สามารถติดตามไปได้ กรณีแบบนี้ ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชย อย่างไรบ้างกับบริษัทค่ะ
ขอความรู้ด้วยครับ เจ้ามรดก(ที่ดิน) เสียขีวิต ไม่มีภรรยา มีทายาทลำดับที่ 3 มีสิทธิ์รับมรดก จำนวน 6 คน เสียชีวิต 5 เหลือ 1 คน ผู้มีชีวิตอยู่รับมรดกคนเดียวใช่หรือไม่ครับ ทายาทลำดับ 1,2,4,5,6 เสียชีวิตหมด บุตรของทายาทลำดับ 3 ที่เสียชีวิตทั้ง 5 คน มีสิทธิ์รับแทนพี่น้องที่เสียชีวิตหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
สอบถามครับ เด็กชาย อายุ 15 หญิง อายุ 14 มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว โดยฝ่ายหญิงมาหาชายแล้วไปนอนรีสอร์ท กฏหมายว่าอย่างไรครับ
แชทยืมเงินถ้าจะแจ้งความต้องผ่านทนายใช่ไหมค่ะ ถ้าไปแจ้งความอย่างเดียว ตำรวจไม่รับแจ้งหรือค่ะ
จาก สยจ.อำนาจเจริญ รบกวนขอไฟล์ Ai ด้วยคะ พอดีไม่มีช่องให้อินบล้อคคะ