สำนักงานกิจการยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรม สังคมเคารพกฎหมาย เริ่มได้จากตัวเรา เราจะคอยจับจ้อง มุมมองใหม่เพื่อยุติธรรมไทย
เราคือคู่คิดเคียงข้าง ทุกหน่วยงานยุติธรรม

ติดตามกฎหมายใหม่และสาระน่ารู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมไทย ได้ที่นี่

วันนี้ เวลา 2 ทุ่ม เชิญชวนร่วมกิจกรรม Live สด เปิดตัว Animation Series ชุด “ชุมชนประชาธรรม" เพื่อรับเหรียญที่ระลึกครบรอบ...
31/05/2021

วันนี้ เวลา 2 ทุ่ม เชิญชวนร่วมกิจกรรม Live สด เปิดตัว Animation Series ชุด “ชุมชนประชาธรรม" เพื่อรับเหรียญที่ระลึกครบรอบ 100 ปี กระทรวงยุติธรรม
.
กติกา
1. ร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ โครงการจัดทำสื่อสร้างสรรค์ เพื่อสื่อสารแนวคิดหลักนิติธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ในศาสตร์พระราชาสู่เด็ก และเยาวชนไทย “ของขวัญจาก “ศาสตร์พระราชา” คุณค่า “ยุติธรรม” สู่เด็กและเยาวชน ไทย” ได้ที่ลิ้งค์ : https://bit.ly/3phljyx
2. Share Live สดเปิดตัว Animation Series: ชุมชนประชาธรรม เป็นสาธารณะ
3. แคปภาพที่ Share ส่ง Inbox เพจ สำนักงานกิจการยุติธรรม เพื่อเป็นหลักฐานรับเหรียญที่ระลึก
.
เหรียญที่ระลึก 100 ปี กระทรวงยุติธรรม มีจำนวนจำกัด!!
.
#ชุมชนประชาธรรม #ของขวัญจากศาสตร์พระราชา #คุณค่ายุติธรรมสู่เด็กและเยาวชนไทย #แอนิเมชัน #ซีรีส์ #นิติธรรม #คุณธรรม #จริยธรรม #กฎหมายน่ารู้ #สำนักงานกิจการยุติธรรม #กระทรวงยุติธรรม #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

วันนี้ เวลา 2 ทุ่ม เชิญชวนร่วมกิจกรรม Live สด เปิดตัว Animation Series ชุด “ชุมชนประชาธรรม" เพื่อรับเหรียญที่ระลึกครบรอบ 100 ปี กระทรวงยุติธรรม
.
กติกา
1. ร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ โครงการจัดทำสื่อสร้างสรรค์ เพื่อสื่อสารแนวคิดหลักนิติธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ในศาสตร์พระราชาสู่เด็ก และเยาวชนไทย “ของขวัญจาก “ศาสตร์พระราชา” คุณค่า “ยุติธรรม” สู่เด็กและเยาวชน ไทย” ได้ที่ลิ้งค์ : https://bit.ly/3phljyx
2. Share Live สดเปิดตัว Animation Series: ชุมชนประชาธรรม เป็นสาธารณะ
3. แคปภาพที่ Share ส่ง Inbox เพจ สำนักงานกิจการยุติธรรม เพื่อเป็นหลักฐานรับเหรียญที่ระลึก
.
เหรียญที่ระลึก 100 ปี กระทรวงยุติธรรม มีจำนวนจำกัด!!
.
#ชุมชนประชาธรรม #ของขวัญจากศาสตร์พระราชา #คุณค่ายุติธรรมสู่เด็กและเยาวชนไทย #แอนิเมชัน #ซีรีส์ #นิติธรรม #คุณธรรม #จริยธรรม #กฎหมายน่ารู้ #สำนักงานกิจการยุติธรรม #กระทรวงยุติธรรม #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

#บุกรุก : คำนี้ในกฎหมายแปลว่าอะไร?.คำว่า "บุกรุก" มีคำจำกัดความสั้นๆ หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผ...
31/05/2021

#บุกรุก : คำนี้ในกฎหมายแปลว่าอะไร?
.
คำว่า "บุกรุก" มีคำจำกัดความสั้นๆ หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่มีเหตุอันสมควร ถือว่าบุคคลนั้นได้ทำการบุกรุก ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามมาตราดังต่อไปนี้
.
มาตรา 362 ผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น เพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมด หรือ แต่บางส่วน หรือ เข้าไปกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุข ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
.
มาตรา 363 ผู้ใดเพื่อถือเอาอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเป็นของตน หรือ ของบุคคลที่สาม ยักย้าย หรือ ทำลายเครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมด หรือ แต่บางส่วน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
.
มาตรา 364 ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร เข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์ หรือสำนักงานในความครอบครองของผู้อื่น หรือ ไม่ยอมออกไป จากสถานที่เช่นว่านั้นเมื่อผู้มีสิทธิที่จะห้ามมิให้เข้าไปได้ไล่ให้ออก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
มาตรา 365 ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 362 มาตรา 363 หรือมาตรา 364 ได้กระทำ
(1) โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย
(2) โดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป หรือ
(3) ในเวลากลางคืน
ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://justicechannel.org
#กฎหมายน่ารู้ #ศัพท์กฎหมายวันละคำ #ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย

#บุกรุก : คำนี้ในกฎหมายแปลว่าอะไร?
.
คำว่า "บุกรุก" มีคำจำกัดความสั้นๆ หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่มีเหตุอันสมควร ถือว่าบุคคลนั้นได้ทำการบุกรุก ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามมาตราดังต่อไปนี้
.
มาตรา 362 ผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น เพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมด หรือ แต่บางส่วน หรือ เข้าไปกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุข ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
.
มาตรา 363 ผู้ใดเพื่อถือเอาอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเป็นของตน หรือ ของบุคคลที่สาม ยักย้าย หรือ ทำลายเครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมด หรือ แต่บางส่วน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
.
มาตรา 364 ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร เข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์ หรือสำนักงานในความครอบครองของผู้อื่น หรือ ไม่ยอมออกไป จากสถานที่เช่นว่านั้นเมื่อผู้มีสิทธิที่จะห้ามมิให้เข้าไปได้ไล่ให้ออก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
มาตรา 365 ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 362 มาตรา 363 หรือมาตรา 364 ได้กระทำ
(1) โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย
(2) โดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป หรือ
(3) ในเวลากลางคืน
ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://justicechannel.org
#กฎหมายน่ารู้ #ศัพท์กฎหมายวันละคำ #ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย

“ชุมชนประชาธรรม” ชุมชนเก่าใจกลางเมือง ที่รวมผู้คนหลากเชื้อชาติ อายุ ความคิด เพศ และอาชีพ ในแต่ละตอนเป็นเรื่องราวที่สะท้อ...
30/05/2021

“ชุมชนประชาธรรม” ชุมชนเก่าใจกลางเมือง ที่รวมผู้คนหลากเชื้อชาติ อายุ ความคิด เพศ และอาชีพ ในแต่ละตอนเป็นเรื่องราวที่สะท้อนปัญหาจากเหตุการณ์จริงในปัจจุบัน
.
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน บางคนคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว ปัญหาเล็กๆน้อยๆ แต่อย่าลืมไปว่าเรื่องเล็กๆอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ หนทางการแก้ไขปัญหาจะต้องทำอย่างไร ในแต่ละเหตุการณ์อย่าลืมติดตามกันนะครับ
.
พร้อมรับชม Live การแถลงเปิดตัวพร้อมกันในวันจันทร๋ที่ 31 พ.ค. นี้ เวลา 2 ทุ่ม เป็นต้นไป ได้ที่ Facebook Fanpage สำนักงานกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ ส่งต่อกิจกรรมนะครับ (ปล. เปิดงานใน #ยุคโควิด เราต้องปลอดภัย ดูแลสุขภาพ ปลอดภัยโควิดกันทุกคนครับ) ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานกิจการยุติธรรม
.
#ชุมชนประชาธรรม #ของขวัญจากศาสตร์พระราชา #คุณค่ายุติธรรมสู่เด็กและเยาวชนไทย #แอนิเมชัน #ซีรีส์ #นิติธรรม #คุณธรรม #จริยธรรม #กฎหมายน่ารู้ #สำนักงานกิจการยุติธรรม #กระทรวงยุติธรรม #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

“ชุมชนประชาธรรม” ชุมชนเก่าใจกลางเมือง ที่รวมผู้คนหลากเชื้อชาติ อายุ ความคิด เพศ และอาชีพ ในแต่ละตอนเป็นเรื่องราวที่สะท้อนปัญหาจากเหตุการณ์จริงในปัจจุบัน
.
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน บางคนคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว ปัญหาเล็กๆน้อยๆ แต่อย่าลืมไปว่าเรื่องเล็กๆอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ หนทางการแก้ไขปัญหาจะต้องทำอย่างไร ในแต่ละเหตุการณ์อย่าลืมติดตามกันนะครับ
.
พร้อมรับชม Live การแถลงเปิดตัวพร้อมกันในวันจันทร๋ที่ 31 พ.ค. นี้ เวลา 2 ทุ่ม เป็นต้นไป ได้ที่ Facebook Fanpage สำนักงานกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ ส่งต่อกิจกรรมนะครับ (ปล. เปิดงานใน #ยุคโควิด เราต้องปลอดภัย ดูแลสุขภาพ ปลอดภัยโควิดกันทุกคนครับ) ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานกิจการยุติธรรม
.
#ชุมชนประชาธรรม #ของขวัญจากศาสตร์พระราชา #คุณค่ายุติธรรมสู่เด็กและเยาวชนไทย #แอนิเมชัน #ซีรีส์ #นิติธรรม #คุณธรรม #จริยธรรม #กฎหมายน่ารู้ #สำนักงานกิจการยุติธรรม #กระทรวงยุติธรรม #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

จันทร์ที่ 31 พ.ค. นี้ ห้ามพลาด!!! กับ Live งานกิจกรรมเปิดตัว Animation Series ชุด "ชุมชนประชาธรรม" ชุมชนนี้มีแต่ความสุข ...
29/05/2021

จันทร์ที่ 31 พ.ค. นี้ ห้ามพลาด!!! กับ Live งานกิจกรรมเปิดตัว Animation Series ชุด "ชุมชนประชาธรรม" ชุมชนนี้มีแต่ความสุข ชุนชนนี้มีแต่ความสนุกสนาน พบกับมิตรภาพ เสียงหัวเราะ และรอยยิ้มแห่งความสุข
.
สำหรับโครงการนี้ ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพฤติกรรมที่ดีของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ในครอบครัว ชุมชน สังคม ด้วยการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” ในด้านหลักความยุติธรรรม อันเป็นองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่า และมีความสำคัญอย่างยิ่งในการน้อมนำ เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมหลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักคุณธรรมและนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเคารพกฎหมาย (Culture of Lawfulness)
.
Animation Series ทั้ง 7 ตอน จะสอดแทรกเนื้อหากฎหมายที่สำคัญในชีวิตประจำวัน เชื่อมโยงกับภารกิจกระทรวงยุติธรรม ในด้านสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองความเสมอภาคและความเท่าเทียมในสังคม การรู้เท่าทันภัยของอาชญากรรมและโทษของยาเสพติด การให้โอกาสผู้ที่เคยพลาดพลั้งเป็นผู้กระทำผิดของสังคม รวมถึงการแก้ไขความขัดแย้งด้วยกระบวนการไกล่เกลี่ย เพื่อสร้างสังคมสงบสุขและสมานฉันท์ สื่อสารไปยังเด็ก เยาวชน และผู้รับชมทั่วไป https://justicechannel.org/format/watch/animation-series/the-gift
.
พร้อมรับชม Live การแถลงเปิดตัวพร้อมกันในวันจันทร๋ที่ 31 พ.ค. นี้
ได้ที่ Facebook Fanpage สำนักงานกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ ส่งต่อกิจกรรมนะครับ (ปล. เปิดงานใน #ยุคโควิด เราต้องปลอดภัย ดูแลสุขภาพ ปลอดภัยโควิดกันทุกคนครับ) ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานกิจการยุติธรรม

#ชุมชนประชาธรรม #ของขวัญจากศาสตร์พระราชา #คุณค่ายุติธรรมสู่เด็กและเยาวชนไทย #แอนิเมชัน #ซีรีส์ #นิติธรรม #คุณธรรม #จริยธรรม #กฎหมายน่ารู้ #สำนักงานกิจการยุติธรรม #กระทรวงยุติธรรม #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

จันทร์ที่ 31 พ.ค. นี้ ห้ามพลาด!!! กับ Live งานกิจกรรมเปิดตัว Animation Series ชุด "ชุมชนประชาธรรม" ชุมชนนี้มีแต่ความสุข ชุนชนนี้มีแต่ความสนุกสนาน พบกับมิตรภาพ เสียงหัวเราะ และรอยยิ้มแห่งความสุข
.
สำหรับโครงการนี้ ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพฤติกรรมที่ดีของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ในครอบครัว ชุมชน สังคม ด้วยการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” ในด้านหลักความยุติธรรรม อันเป็นองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่า และมีความสำคัญอย่างยิ่งในการน้อมนำ เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมหลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักคุณธรรมและนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเคารพกฎหมาย (Culture of Lawfulness)
.
Animation Series ทั้ง 7 ตอน จะสอดแทรกเนื้อหากฎหมายที่สำคัญในชีวิตประจำวัน เชื่อมโยงกับภารกิจกระทรวงยุติธรรม ในด้านสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองความเสมอภาคและความเท่าเทียมในสังคม การรู้เท่าทันภัยของอาชญากรรมและโทษของยาเสพติด การให้โอกาสผู้ที่เคยพลาดพลั้งเป็นผู้กระทำผิดของสังคม รวมถึงการแก้ไขความขัดแย้งด้วยกระบวนการไกล่เกลี่ย เพื่อสร้างสังคมสงบสุขและสมานฉันท์ สื่อสารไปยังเด็ก เยาวชน และผู้รับชมทั่วไป https://justicechannel.org/format/watch/animation-series/the-gift
.
พร้อมรับชม Live การแถลงเปิดตัวพร้อมกันในวันจันทร๋ที่ 31 พ.ค. นี้
ได้ที่ Facebook Fanpage สำนักงานกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ ส่งต่อกิจกรรมนะครับ (ปล. เปิดงานใน #ยุคโควิด เราต้องปลอดภัย ดูแลสุขภาพ ปลอดภัยโควิดกันทุกคนครับ) ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานกิจการยุติธรรม

#ชุมชนประชาธรรม #ของขวัญจากศาสตร์พระราชา #คุณค่ายุติธรรมสู่เด็กและเยาวชนไทย #แอนิเมชัน #ซีรีส์ #นิติธรรม #คุณธรรม #จริยธรรม #กฎหมายน่ารู้ #สำนักงานกิจการยุติธรรม #กระทรวงยุติธรรม #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

Q&A ตายแล้ว หนี้!!! ตายตามหรือไม่? #LawgetQ : ตายแล้ว หนี้!!! ตายตามหรือไม่?A : ไม่ได้!!! ตายแล้ว…หนี้ก็ไม่ได้ตายตาม ต้อ...
27/05/2021

Q&A ตายแล้ว หนี้!!! ตายตามหรือไม่? #Lawget

Q : ตายแล้ว หนี้!!! ตายตามหรือไม่?
A : ไม่ได้!!! ตายแล้ว…หนี้ก็ไม่ได้ตายตาม ต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทายาท เป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการตายเพื่อหนีหนี้ *แต่ทายาทไม่ต้องรับผิดชอบเกินกว่าจำนวนมรดกที่ได้รับ

ตัวอย่าง หากเราก่อหนี้บัตรเครดิต 10 ล้านบาท จ่ายไม่ไหว…สุดท้ายฆ่าตัวตาย ธนาคารก็เสียเงินไปเปล่าๆ ถ้ามีคนทำแบบนี้สัก 10 คน ธนาคารก็เสียเงินไปแล้ว 100 ล้านบาท ซึ่งมันอาจจะทำให้ธนาคารและสถาบันการเงินล้มละลายได้เลย

ที่มา : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1600
อ่านความรู้กฎหมายเพิ่มเติมได้ที่ : justicechannel.org

Q&A ตายแล้ว หนี้!!! ตายตามหรือไม่? #Lawget

Q : ตายแล้ว หนี้!!! ตายตามหรือไม่?
A : ไม่ได้!!! ตายแล้ว…หนี้ก็ไม่ได้ตายตาม ต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทายาท เป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการตายเพื่อหนีหนี้ *แต่ทายาทไม่ต้องรับผิดชอบเกินกว่าจำนวนมรดกที่ได้รับ

ตัวอย่าง หากเราก่อหนี้บัตรเครดิต 10 ล้านบาท จ่ายไม่ไหว…สุดท้ายฆ่าตัวตาย ธนาคารก็เสียเงินไปเปล่าๆ ถ้ามีคนทำแบบนี้สัก 10 คน ธนาคารก็เสียเงินไปแล้ว 100 ล้านบาท ซึ่งมันอาจจะทำให้ธนาคารและสถาบันการเงินล้มละลายได้เลย

ที่มา : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1600
อ่านความรู้กฎหมายเพิ่มเติมได้ที่ : justicechannel.org

ช่วยจับคนร้าย ทำได้หรือไม่? หน้าที่จับกุมผู้กระทำผิดเป็นของพนักงานฝ่ายปกครอง หรือ เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ในบางครั้งที่เหตุกา...
27/05/2021

ช่วยจับคนร้าย ทำได้หรือไม่? หน้าที่จับกุมผู้กระทำผิดเป็นของพนักงานฝ่ายปกครอง หรือ เจ้าหน้าที่ตำรวจ
แต่ในบางครั้งที่เหตุการณ์คับขัน แถมไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ใกล้ๆ คนธรรมดาจะทำอย่างไรดี ?
.
จะช่วยกันจับได้หรือไม่? หรืออย่างเคสที่เคยเป็นข่าวดังเมื่อหลายเดือนก่อน ที่ลูกชายเสพยาคลั่งจนเป็นเหตุสลดฆาตรกรรมแม่ของตน
.
การที่ตำรวจยื่นกุญแจมือให้ชาวบ้านช่วยจับ(ตามคำบอกเล่าของชาวบ้าน) เป็นเรื่องที่ทำได้หรือไม่? แล้วประชาชนคนนั้นลงมือจับชายคลั่งเองได้หรือไม่?
.
ในสถานการณ์ไหน ที่คนธรรมดาแบบพวกเราจะสามารถช่วยจับกุมได้บ้าง?
.
“พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ” หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้รวมทั้งพัศดี เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต กรม ศุลกากร กรมเจ้าท่า พนักงานตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าพนักงานอื่น ๆ
.
เมื่อทำการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปราม
.
กรณีที่ประชาชนทั่วไปสามารถช่วยจับกุมผู้กระทำผิดได้ มี 3 กรณี ด้วยกัน
1.เมื่อเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร้องขอให้ช่วยจับ และ ต้องเป็นคดีที่ “มีหมายจับอยู่แล้ว” เท่านั้น
2.เมื่อประชาชนเป็นนายประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้หลบหนีประกัน หรือจะหลบหนีประกัน โดยเฉพาะเมื่อไม่สามารถจะขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานให้จับกุมได้ทันท่วงที
3.เมื่อพบเห็นการกระทำผิดต่อหน้า เฉพาะความผิดประเภทที่กฎหมายระบุไว้ดังนี้

1.ประทุษร้ายต่อพระบรมราชตระกูล
2.ขบถภายในพระราชอาณาจักร
3.ขบถภายนอกพระราชอาณาจักร
4.ความผิดต่อทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศ
5.ทำอันตรายแก่ธงหรือเครื่องหมายของต่างประเทศ
6. ความผิดต่อเจ้าพนักงาน
7.ความผิดฐานหลบหนีจากที่คุมขัง
8 ความผิดต่อศาสนา
9.การก่อการจลาจล
10.กระทำให้เกิดภยันตรายแก่สาธารณชน
11.ปลอมแปลงเงินตรา
12.ข่มขืนกระทำชำเรา
13.ประทุษร้ายแก่ชีวิต
14. ประทุษร้ายแก่ร่างกาย
15.ความผิดฐานกระทำให้เสื่อมเสียอิสรภาพ
16.ลักทรัพย์
17.วิ่งราว ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และโจรสลัด
18.กรรโชก ความผิดเหล่านี้ถือเป็นความผิดซึ่งหน้าซึ่งราษฎรมีอำนาจจับได้โดยไม่ต้องมีหมาย
.
ถึงอย่างไรก็ดี แม้จะสามารถ”ช่วยเหลือ”เจ้าหน้าที่ในการจับกุมได้ แต่ก็ต้องไปลืมความปลอดภัยของตนเองและคนรอบข้าง รวมถึงไม่ทำเกินกว่าเหตุด้วย
.
อ้างอิง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
.
อ่านอินโฟกราฟิกกฎหมายอื่นๆ เพิ่มเติมได้ทาง https://justicechannel.org/
#ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย #กฎหมายน่ารู้ #อำนาจจับกุม #ช่วยจับคนร้าย

ช่วยจับคนร้าย ทำได้หรือไม่? หน้าที่จับกุมผู้กระทำผิดเป็นของพนักงานฝ่ายปกครอง หรือ เจ้าหน้าที่ตำรวจ
แต่ในบางครั้งที่เหตุการณ์คับขัน แถมไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ใกล้ๆ คนธรรมดาจะทำอย่างไรดี ?
.
จะช่วยกันจับได้หรือไม่? หรืออย่างเคสที่เคยเป็นข่าวดังเมื่อหลายเดือนก่อน ที่ลูกชายเสพยาคลั่งจนเป็นเหตุสลดฆาตรกรรมแม่ของตน
.
การที่ตำรวจยื่นกุญแจมือให้ชาวบ้านช่วยจับ(ตามคำบอกเล่าของชาวบ้าน) เป็นเรื่องที่ทำได้หรือไม่? แล้วประชาชนคนนั้นลงมือจับชายคลั่งเองได้หรือไม่?
.
ในสถานการณ์ไหน ที่คนธรรมดาแบบพวกเราจะสามารถช่วยจับกุมได้บ้าง?
.
“พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ” หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้รวมทั้งพัศดี เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต กรม ศุลกากร กรมเจ้าท่า พนักงานตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าพนักงานอื่น ๆ
.
เมื่อทำการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปราม
.
กรณีที่ประชาชนทั่วไปสามารถช่วยจับกุมผู้กระทำผิดได้ มี 3 กรณี ด้วยกัน
1.เมื่อเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร้องขอให้ช่วยจับ และ ต้องเป็นคดีที่ “มีหมายจับอยู่แล้ว” เท่านั้น
2.เมื่อประชาชนเป็นนายประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้หลบหนีประกัน หรือจะหลบหนีประกัน โดยเฉพาะเมื่อไม่สามารถจะขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานให้จับกุมได้ทันท่วงที
3.เมื่อพบเห็นการกระทำผิดต่อหน้า เฉพาะความผิดประเภทที่กฎหมายระบุไว้ดังนี้

1.ประทุษร้ายต่อพระบรมราชตระกูล
2.ขบถภายในพระราชอาณาจักร
3.ขบถภายนอกพระราชอาณาจักร
4.ความผิดต่อทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศ
5.ทำอันตรายแก่ธงหรือเครื่องหมายของต่างประเทศ
6. ความผิดต่อเจ้าพนักงาน
7.ความผิดฐานหลบหนีจากที่คุมขัง
8 ความผิดต่อศาสนา
9.การก่อการจลาจล
10.กระทำให้เกิดภยันตรายแก่สาธารณชน
11.ปลอมแปลงเงินตรา
12.ข่มขืนกระทำชำเรา
13.ประทุษร้ายแก่ชีวิต
14. ประทุษร้ายแก่ร่างกาย
15.ความผิดฐานกระทำให้เสื่อมเสียอิสรภาพ
16.ลักทรัพย์
17.วิ่งราว ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และโจรสลัด
18.กรรโชก ความผิดเหล่านี้ถือเป็นความผิดซึ่งหน้าซึ่งราษฎรมีอำนาจจับได้โดยไม่ต้องมีหมาย
.
ถึงอย่างไรก็ดี แม้จะสามารถ”ช่วยเหลือ”เจ้าหน้าที่ในการจับกุมได้ แต่ก็ต้องไปลืมความปลอดภัยของตนเองและคนรอบข้าง รวมถึงไม่ทำเกินกว่าเหตุด้วย
.
อ้างอิง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
.
อ่านอินโฟกราฟิกกฎหมายอื่นๆ เพิ่มเติมได้ทาง https://justicechannel.org/
#ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย #กฎหมายน่ารู้ #อำนาจจับกุม #ช่วยจับคนร้าย

“กัญชง” ขออนุญาตปลูกอย่างไร? ใช้ส่วนไหนได้บ้าง?กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวง เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า...
26/05/2021
"กัญชง" ขออนุญาตปลูกอย่างไร? ใช้ส่วนไหนได้บ้าง? - สำนักงานกิจการยุติธรรม

“กัญชง” ขออนุญาตปลูกอย่างไร? ใช้ส่วนไหนได้บ้าง?

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวง เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563 ให้ขออนุญาตปลูก ผลิต ส่งออก จำหน่าย ครอบครองได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ส่วนการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงเข้ามาปลูกจะสามารถทำได้ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่กฎกระทรวงฉบับนี้บังคับใช้ ยกเว้นช่อดอก ยังไม่ปลดล็อกจากยาเสพติด ทั้งนี้ เนื่องจากตามอนุสัญญายาเสพติดระหว่างประเทศยังควบคุมเป็นยาเสพติด แต่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้

วิธีขออนุญาตปลูกกังชง
การปลูกกังชงถึงถูกกฎหมาย แต่ต้องขออนุญาตจาก อย. ก่อนถึงจะปลูกได้ รวมทั้งต้องมีวัตถุประสงค์ปลูกเพื่ออะไรให้ทราบด้วย การปลูกสวยงามเป็นไม้ประดับบ้านเพื่อความสวยงาม จะไม่ได้รับอนุญาต และผิดกฎหมาย

การขออนุญาตให้เตรียมเอกสารตามที่ อย. กำหนด (Link) แล้วไปยื่นเอกสาร

หากสถานที่ปลูกอยู่ที่กรุงเทพฯ ให้ยื่นคำขอที่ อย.
อยู่ที่ต่างจังหวัด ให้ยื่นคำขอที่ สสจ.
การนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชง ให้ยื่นคำขอที่ อย.
ภายใต้กฎกระทรวงฉบับนี้สามารถขออนุญาตส่งออกกัญชงได้ และภายใน 5 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

กัญชงทำอะไรได้บ้าง
สมุนไพร กัญชง ถือเป็นพืชที่มีประโยชน์ทุกส่วน ส่วนใหญ่ใช้ทำผลิตภัณฑ์ดูแลผิวได้หลายส่วน ใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้น ต้นทุนไม่สูง เหมาะกับการสร้างรายได้ให้ครัวเรือนหรือเป็นธุรกิจ

ช่อดอก ใช้เป็นยาแผนปัจจุบัน หรือ ยาแผนไทย
เมล็ด น้ำมัน และสารสกัดจากเมล็ดกัญชง ใช้ทำอาหาร และ เครื่องสำอาง
ใบจริง ใบพัด ใช้เป็นสมุนไพร อาหาร และ เครื่องสำอาง
เปลือก ลำต้น เส้นใย ใช้ทำเครื่องสำอาง ครีมขัดผิว สบู่ แชมพู
สารสกัด CBD และ มี THC ไม่เกิน 0.2% ใช้ทำเวชสำอาง สมุนไพรภายนอก ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
กิ่งก้าน: ผลิตภัณฑ์สมุนไพร, เครื่องสำอาง
ราก: เครื่องสำอาง
ขอบคุณข้อมูลจาก ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์

Fascino Thailand

วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 (มิถุนายน – กันยายน 2563)

กัญชง (Hemp) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L. […]

ที่อยู่

สำนักงานกิจการยุติธรรม ชั้น 9 ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
Bangkok
10210

รถตู้โดยสารสายต่างๆ เช่น มีนบุรี-ปากเกร็ด,รังสิต-ปากเกร็ด,รามคำแหง-ปากเกร็ด รถโดยสารประจำทาง สาย 150,51,52,356

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

1.Infographic กฎหมายใหม่ และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
2.ข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระบวนการยุติธรรม

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานกิจการยุติธรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานกิจการยุติธรรม:

วิดีโอทั้งหมด

เรียนรู้กฎหมายไปกับเรา

ความรู้กฎหมาย เข้าใจง่าย สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 😊🙏 ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย 🙏😊

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

"นี่แหละครับ"ผลประกอบการทางธุรกิจขององค์กรชื่อดังอย่าง(กูเกิล,)คงจะประสบผลล้มเหลวอย่างมหาศาลเพราะเข้ามาทำลายวงจรภาคธุรกิจของลูกค้าที่ทำงานร่วมบริษัท,"และสิ่งที่ทำลายภาคธุรกิจให้ประสบผลพังพินาศหรือล้มละลาย"ก็คือตัวกลางของการเชื่อมต่อและเชื่อมโยงระหว่างการค้าที่เข้าแทรกแทรงและแฝงตัวเข้ามาในคราบของคำว่ามิจฉาชีพทางไซเบอร์หรือการโจรกรรมทางอินเตอร์เน็ทหรือที่ทางเราเรียกกันสั้นสั้นและโดยความเข้าว่า"แห้กเกอร์"+หรือโจรอินเตอร์เน็ท+นั่นเองที่เข้ามาฉกชิงและฉกฉวยผลประโยนช์ทางการค้าไม่ว่าจะเป็นกำไรหรือกำลังซื้อทางภาคธุรกิจหรือ"ดาต้าโรมมิ่งdata romingหรือและแม้กระทั่งการฉกชิงความสุขหรือกำไรในทางชีวิตและในทางจิตวิทยา"ของลูกค้าและผู้ใช้บริการทางอินเตอร์เน็ทของทุกคนที่เสียเงินค่าบริการ,และวงจรอุบาทว์ที่แฝงตัวเข้ามาในคราบของมือที่สามที่เข้ามาเพื่อก่อความไม่สงบและก่อให้่เกิดความแตกแยกและสูญเสียแก่ผู้ที่ดำเนินกิจการอยู่ทั้งหลากหลายก็คงจะต้อง"ได้รับโทษทางกฎหมายหรือต้องพิพากษาและคำตัดสินของศาล"ในที่สุดก่อน.การดำเนินการทางธุรกรรมจึงจะดำเนินเริ่มต้นอย่างราบเรียบและราบรื่น,(ถึงที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกฝ่ายร่วมงานและพร้อมเพรียงประสานใจกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อผลักดันและขับไล่พลังหรืออำนาจโดยมิชอบของกลุ่มคนมีอำนาจพวกนี้ให้ออกไปนอกสังคมขอ งกลุ่มคนที่ทำธุรกิจทั้งหลายให้ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็วและเห็นผลถึงพร้อมในทางปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงดังดีด้วยทุกประการเทอญ)ฝากคุณตำรวจช่วยบอกวิธีการจับกุมแห้กเกอร์ร้ายรายนี้ของกูเกิลด้วยนะค่ะเพราะ,ปอท,ไม่มีอำนาจพอที่จะหาหลักฐานมาจับกุมได้ค่ะกรุณาทีนะค่ะเพราะดิฉันถูกกระทำมาหลายปีแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะ
อู้ว้าว สมพงษ์
ยาเสพติด **ยาเสพติด ติดกันมาก หากไม่ปราบ กันจริงจัง เด็กไทย วัยรุ่นพัง ชีวิตอับ ดับมากมาย ทรัพยากร มนุษย์ชาติ สมองเพี้ยน อันตราย ทหารตำรวจ จงทำลาย แหล่งอบาย ให้หมดที **ยาเสพติด ทำลายสิ้น บนแผ่นดิน ไทยเราเอง กำจัด พวกข่มเหง เอาอำนาจ ป้ายบัดสี เป่าหัว เป่ากระหม่อม ให้ทำชั่ว ทำอัปรีย์ ลูกหลานคน ถูกย่ำยี เอามาใช้ ในการเมือง **บังคับ ให้ทำลาย สถาบันหมาย สัญลักษณ์ ถ้าไม่ทำ มันรุกหนัก ป้ายโทษให้ ใส่หาเรื่อง เป่าหัว ฝังความเชื่อ หวังมุ่งร้าย ทำขุ่นเคือง มอมเมา โฉดต่อเนื่อง ทำร้ายฝ่าย เป็นศัตรู **เอาดารา ศาสนาfake ทำร้ายเด็ก คนดีดี มุ่งหมาย คอยกดขี่ บังคับโหด น่าอดสู เป็นลัทธิ พิงศาสนา สักวันน่ะ จะได้รู้ กรรมภัย จะคืนสู่ ลูกหลานมัน หมดสิ้นเอย...ut
ช่วยผมด้วยครับลูกเรียนมหาลัย
ทำงานไม่ได้ค่าแรงทำไงดีครับ
ฝากเตือนร้านกาแฟดังในเพชรบะรีโกงค่าแรงพนักงาน บอกให้มาทำงานวัาหยุดแล้วจะให้ค่าแรงเป็นotแต่สุดท้ายไม่ให้ตามคำพูดจ้า
ฝากเตือนด้วย นะคะร้านกาแฟในเพชรบุรีโกงค่าแรงบอกจะให้2แรงในวันหยุด(กรณีมาทำงาน)แต่ไม่จ่าย
ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมค่ะ เกี่ยวกับสถานประกอบการ จะย้ายไปที่อื่น แต่ลูกจ้างไม่สามารถติดตามไปได้ กรณีแบบนี้ ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชย อย่างไรบ้างกับบริษัทค่ะ
ขอความรู้ด้วยครับ เจ้ามรดก(ที่ดิน) เสียขีวิต ไม่มีภรรยา มีทายาทลำดับที่ 3 มีสิทธิ์รับมรดก จำนวน 6 คน เสียชีวิต 5 เหลือ 1 คน ผู้มีชีวิตอยู่รับมรดกคนเดียวใช่หรือไม่ครับ ทายาทลำดับ 1,2,4,5,6 เสียชีวิตหมด บุตรของทายาทลำดับ 3 ที่เสียชีวิตทั้ง 5 คน มีสิทธิ์รับแทนพี่น้องที่เสียชีวิตหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
สอบถามครับ เด็กชาย อายุ 15 หญิง อายุ 14 มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว โดยฝ่ายหญิงมาหาชายแล้วไปนอนรีสอร์ท กฏหมายว่าอย่างไรครับ
แชทยืมเงินถ้าจะแจ้งความต้องผ่านทนายใช่ไหมค่ะ ถ้าไปแจ้งความอย่างเดียว ตำรวจไม่รับแจ้งหรือค่ะ
จาก สยจ.อำนาจเจริญ รบกวนขอไฟล์ Ai ด้วยคะ พอดีไม่มีช่องให้อินบล้อคคะ