Clicky

สำนักงานกิจการยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรม สังคมเคารพกฎหมาย เริ่มได้จากตัวเรา

เราจะคอยจับจ้อง มุมมองใหม่เพื่อยุติธรรมไทย
เราคือคู่คิดเคียงข้าง ทุกหน่วยงานยุติธรรม

ติดตามกฎหมายใหม่และสาระน่ารู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมไทย ได้ที่นี่

เปิดเหมือนปกติ

กระบวนการยุติธรรมอาญา เเบ่งออกเป็น 3 ระยะใหญ่ๆ คือ ก่อนพิจารณาคดี ระหว่างพิจารณาคดี และหลังพิจารณาคดี ซึ่งวันนี้เเอดมินข...
26/09/2022

กระบวนการยุติธรรมอาญา เเบ่งออกเป็น 3 ระยะใหญ่ๆ คือ ก่อนพิจารณาคดี ระหว่างพิจารณาคดี และหลังพิจารณาคดี ซึ่งวันนี้เเอดมินขอรวบรวมอินโฟกราฟิกที่เกี่ยวข้องมาแบ่งปันกันครับ มีอะไรบ้างนั้นมาติดตามกันครับ
.
เข้าใจการดำเนินคดีอาญาเบื้องต้นง่ายๆ ใน 1 นาที
>> https://www.facebook.com/weareoja/photos/1376069082478860
.
ขั้นตอนการดำเนินคดีอาญาเบื้องต้นเป็นอย่างไร
>> https://www.facebook.com/weareoja/photos/1101619896590448
.
กับบางเรื่องพี่ยอมได้ แต่บางเรื่องพี่ยอมไม่ได้จริงๆ
>> https://www.facebook.com/weareoja/photos/1518824518203315/
.
วิธีจำคนร้าย แจ้งเบาะแส ช่วยจับโจร
>> https://justicechannel.org/prevent-crime/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA
.
แจ้งความคดีอาญาอย่างไร? เรื่องไม่เงียบ
>> https://www.facebook.com/weareoja/photos/3421729384579476/
.
แจ้งความเท็จ : คำนี้ในกฎหมายแปลว่าอะไร?
>> https://www.facebook.com/weareoja/photos/3992521710833571/
.
ใยละเมอเพ้อพก โกหกหน้าตาย(ความผิดฐานแจ้งความ-ฟ้องคดี-เบิกความ-ที่ไม่เป็นความจริง)
>> https://www.facebook.com/weareoja/photos/1547478655337901/
.
หมายเรียก หมายจับ หมายค้น !
>> https://www.facebook.com/weareoja/photos/1265220936897009
.
หมายจับ : คำนี้ในกฎหมายแปลว่าอะไร?
>> https://www.facebook.com/weareoja/photos/4067583163327425/
.
ออกหมายจับต้องมี หลักฐาน และ มีเหตุ
>> https://www.facebook.com/weareoja/photos/4173458529406554/
.
หมายค้น : คำนี้ในกฎหมายแปลว่าอะไร?
>> https://www.facebook.com/weareoja/photos/4125253904227017/
.
หากคอยนานๆ หมดอายุความ รู้ไหมเอ่ย?
>> https://www.facebook.com/weareoja/photos/1525596184192815/
.
ความผิดฐานต่อสู้หรือขัดขวาง การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน
>> https://justicechannel.org/justice-litigation/ต่อสู้หรือขัดขวางการปฏ
.
สิทธิของผู้ต้องหาหรือผู้ถูกจับกุม
>> https://www.facebook.com/weareoja/photos/1652390781513354/
.
ผู้ต้องหา : คำนี้ในกฎหมายแปลว่า
>> https://www.facebook.com/weareoja/photos/3025288974223521
.
อย่าเข้าใจผิด ผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา จำเลย ยังไม่ใช่ผู้กระทำผิด
>> https://www.facebook.com/weareoja/photos/4072324566186618/
.
เรื่องคดีอาญา ควรจะพิสูจน์ ให้ประจักษ์แจ้ง ดั่งแสงตะวัน
>> https://www.facebook.com/weareoja/photos/a.664480593637716/1258627287556374/?type=3
.
หมายขัง : คำนี้ในกฎหมายแปลว่าอะไร?
https://www.facebook.com/weareoja/photos/4105938252825249/
.
การฝากขัง
>> https://justicechannel.org/justice-litigation/การฝากขัง-2
.
ขอประกันตัวได้หรือไม่ ใครอนุญาต
>> https://m.facebook.com/weareoja/posts/1297836283635474/?paipv=0&eav=Afao2o1_dxNuW06lf8SJtik6Kd-Ui5M0dsu0PqDtkHHa7K9IBMjF8pAkM_AwEPxHF6I&_rdr
.
หมายปล่อย : คำนี้ในกฎหมายแปลว่าอะไร?
>> https://www.facebook.com/weareoja/photos/4087436578008750/
.
ทำผิดอาญาใน-นอกประเทศไทย ขึ้นศาลที่ไหน
https://www.facebook.com/weareoja/photos/1512218062197294/

วันมหิดล24 กันยายน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน.ด้วยร...
23/09/2022

วันมหิดล
24 กันยายน วันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน
.
ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

#กฎหมายใหม่49 จับกุมเด็กและเยาวชน ต้องคำนึงถึงเกณฑ์อายุอายุต่ำกว่า 12 - 18 ปี | รับ VS ไม่รับโทษ? https://justicechannel...
23/09/2022

#กฎหมายใหม่49 จับกุมเด็กและเยาวชน ต้องคำนึงถึงเกณฑ์อายุ
อายุต่ำกว่า 12 - 18 ปี | รับ VS ไม่รับโทษ? https://justicechannel.org/format/read/juvenile-justice-2022
.
กระบวนการและขั้นตอนในการจับกุมเด็กและเยาวชนนั้นมีความแตกต่างจากกระบวนการที่ใช้เมื่อจับกุมผู้ต้องหาที่เป็นผู้ใหญ่ โดยกฎหมายหลักที่ใช้ คือ
.
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=764847&ext=pdf
.
และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2565http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/028/T_0001.PDF
.
#เพิ่มเกณฑ์อายุเด็กในกรณีที่เด็กกระทำความผิดอาญา เมื่อมีการจับกุมเด็กและเยาวชน (อายุต่ำกว่า 12 - 18 ปี) กำหนดให้ "ตำรวจ" ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามกฎหมายให้เด็กและเยาวชนทราบ หลังจากนั้นก็ให้นำตัวเด็กหรือเยาวชนไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนโดยเร็ว ทำการสอบสวนสอบปากคำ ดำเนินกระบวนการตามกฏหมาย และให้ส่งตัวเด็กหรือเยาวชนที่ถูกจับไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุมภายในเวลา 24 ชั่วโมง
.
| อายุต่ำกว่า 12 ปี
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก (พม.) จะต้องดำเนินการ
- สืบเสาะและพินิจข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดแนวทางคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
- จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแผนแก้ไขฟื้นฟูเด็ก วิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพ การยุติการคุ้มครอง รวมถึงการเยียวยาผู้เสียหาย
.
| อายุ 12 – 15 ปี
- แจ้งผู้ปกครอง และแจ้งสถานพินิจฯ สถานพินิจฯ จะมีการสืบเสาะและจัดทำแผนแก้ไข้บำบัดฟื้นฟูส่งให้ตำรวจ/อัยการ/ศาล ภายใน 30 วัน
- นำตัวเด็กส่งต่อศาลเยาวชนและครอบครัว ภายใน 24 ชม
- ศาลเยาวชนและครอบครัวพิจารณาคดี กรณีศาลฯ เห็นว่ายังไม่เห็นสมควรพิพากษาลงโทษ จะดำเนินการว่ากล่าวตักเตือน
ปล่อยตัวชั่วคราว (มี/ไม่มีประกัน) ส่งตัวเด็กไปยังสถานศึกษา/ฝึกอบรม
มอบตัวเด็กให้อยู่กับบุคคล/องค์กรที่ศาลเห็นสมควร หรือกำหนดเงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติตามภานในระยะเวลาที่กำหนด
.
| อายุ 15 – 18 ปี
- กรณีศาลฯ เห็นว่า ยังไม่เห็นสมควรพิพากษาลงโทษ ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับเด็กและเยาชนอายุ 12 - 15 ปี
- กรณีศาลฯ เห็นว่า เห็นสมควรพิพากษาลงโทษ : ลดโทษกึ่งหนึ่งของโทษทางกฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดในคดีอาญา
หรือสั่งโอนคดีไปยังศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีธรรมดาได้ (ถ้าเด็กหรือเยาวชนที่ทำความผิด มีร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และนิสัยเหมือนผู้ใหญ่)
.
* เด็กและเยาวชนแม้ไม่ได้รับโทษอาญาแต่ยังต้องรับผิดในทางแพ่งโดยพ่อแม่ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>https://www.oja.go.th/TH/childact/
.
กดฟัง : https://www.youtube.com/watch?v=Uh5K0T5jd6I
.
สอบถามเพิ่มเติม : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 02 141 6469 หรือ www.djop.go.th
.
#กฎหมายน่ารู้ #เด็ก #เยาวชน #ทำความผิด #คดีอาญา #กระบวนการนยุติธรรม #สำนักงานกิจการยุติธรรม #กระทรวงยุติธรรม #อินโฟกราฟิก #ความรู้กฎหมาย

จะทำอย่างไรถ้าวันนึง คุณได้ #ข้อความปริศนา แจ้งว่า “คุณ...ได้รับรางวัลใหญ่ฟรีๆ หรือหลอกให้กดลิ้งในข้อความให้กรอกข้อมูลส่...
22/09/2022
ชุมชนประชาธรรม Ep 1 ตอน ข้อความปริศนา

จะทำอย่างไรถ้าวันนึง คุณได้ #ข้อความปริศนา แจ้งว่า “คุณ...ได้รับรางวัลใหญ่ฟรีๆ หรือหลอกให้กดลิ้งในข้อความให้กรอกข้อมูลส่วนตัว เหมือนกับเฮียเพ้งที่อยู่ๆ ก็มีข้อความเข้ามาในมือถือบอกว่า เฮียเพ้งได้รางวัลสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุด เอ๊ะ!!!...ชักน่าสงสัยแล้วสิ เรื่องจริงหรือเรื่องหลอกกันเนี้ย!!! ติดตามได้ในการ์ตูน Animation #ชุมชนประชาธรรม ตอน ข้อความปริศนา #รู้เท่าทันอาชญากรรม
.
#สำนักงานกิจการยุติธรรม #กระทรวงยุติธรรม #กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์โอกาสสำหรับทุกคน #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
https://youtu.be/TEA11XCLXMk

Animation Series ชุมชนประชาธรรม ตอนที่ 1 ข้อความปริศนาจะทำอย่างไรถ้าวันนึง คุณได้ ”ข้อความปริศนา” ที่บอกว่า “คุณ...ได้.....

Q: ครูยึดทรัพย์นักเรียนได้หรือไม่?.ครูสามารถยึดทรัพย์นักเรียนที่ทำผิดระเบียบของโรงเรียนได้ แต่...เมื่อเลิกเรียนแล้วต้องค...
19/09/2022

Q: ครูยึดทรัพย์นักเรียนได้หรือไม่?
.
ครูสามารถยึดทรัพย์นักเรียนที่ทำผิดระเบียบของโรงเรียนได้ แต่...เมื่อเลิกเรียนแล้วต้องคืน หากไม่คืนจะผิดกฎหมายยักยอกทรัพย์ ต้องรับโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับเงินไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อ่านเพิ่มเติม >>>https://justicechannel.org/lawget/lawget177
.
อ้างอิง:
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=443287&ext=pdf
.
#กฎหมายน่ารู้ #ครู #นักเรียน #ยึดโทรศัพท์ #ยึดทรัพทย์

“ตระเตรียมการ” หมายถึง การกระทําการใดๆ อันจะช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่การลงมือกระทําความผิด หรือการที่ผู้กระทําได้กระ...
16/09/2022

“ตระเตรียมการ” หมายถึง การกระทําการใดๆ อันจะช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่การลงมือกระทําความผิด หรือการที่ผู้กระทําได้กระทําลงไปเพื่อให้พร้อมที่จะลงมือกระทําความผิดได้สําเร็จในขั้นต่อไป
.
นักกฎหมายได้แยกการกระทำทางอาญาออกได้เป็น 3 วาระคือ
(1) วาระทางจิตใจ คือ ความคิดที่จะกระทำความผิดและการตัดสินใจกระทำความผิด
(2) วาระการเตรียมการ คือ การหาเครื่องไม้เครื่องมือหรือรวบรวมสิ่งต่างๆ สำหรับกระทำความผิด
(3) วาระลงมือกระทำ คือ ใช้เครื่องมือที่หาไว้นั้นกระทำความผิด
ตามปกติแล้วการลงโทษตามกฎหมาย จะลงโทษจากการกระทำที่อยู่ในวาระลงมือกระทำแล้ว เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่ใกล้ชิดความผิดสำเร็จแม้ว่าความผิดจะสำเร็จหรือไม่ก็ตาม แต่อย่างไรก็ดีบางกรณีการกระทำที่อยู่ในวาระตระเตรียมการ ผู้กระทำก็อาจได้รับโทษเช่นกันถ้าเป็นกรณีความผิดที่ร้ายแรง
.
ตัวอย่างคำพิพากษา 11794/2554 >>อ่านเพิ่มเติม https://justicechannel.org/law-in-words/law-word-section5

#กฎหมายน่ารู้ #ศัพท์กฎหมายวันละคำ #ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย

ไม่ควรมองข้ามเรื่องแจ้งความ เพราะเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรม.#ผู้เสียหาย #ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย #ผู้ได้รับมอบ...
14/09/2022

ไม่ควรมองข้ามเรื่องแจ้งความ เพราะเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรม
.
#ผู้เสียหาย #ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย #ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหาย #ร้องทุกข์ ต่อเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจรับ คำร้องทุกข์ คือ #พนักงานสอบสวน หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ซึ่งต้องมีเจตนาให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษ โดยระบุอย่างละเอียดว่าต้องการให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย
.
#กระบวนการยุติธรรม #กฎหมายน่ารู้ #คดีอาญา #การดำเนินคดี

#ลงบันทึกประจำวัน คือ การลงบันทึกแล้วจบ
#แจ้งไว้เป็นหลักฐาน คือ การลงบันทึกแล้วจบ
#ขอให้ดำเนินคดี คือ การแจ้งความให้ตำรวจดำเนินคดี
กฎหมายน่ารู้ 85 : แจ้งความคดีอาญาอย่างไร? เรื่องไม่เงียบ
.
เป้าหมายการแจ้งความ คือ ต้องการให้ตำรวจดำเนินการต่อผู้กระทำความผิดทางอาญา เป็นต้นว่า ถูกลักทรัพย์/โดนทำร้ายร่างกาย/โดนหมิ่นประมาทหรือการทำผิดทางอาญาอื่นๆ
.
ตำรวจจะสอบสวนหรือสืบสวน แล้วก็จัดการกับคนกระทำหรือสงสัยว่ากระทำความผิดนั้นให้กับเรา การแจ้งความจึงไม่จำเป็นว่าเราจะรู้ถึงข้อกฎหมายว่า เป็นความผิดข้อหาอะไร ตำรวจจะปรับบทกฎหมายตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ผู้แจ้ง/ผู้เสียหาย เพียงต้องรู้ว่าเป็นเรื่องทางอาญา ไม่ใช่เรื่องทางแพ่ง หากได้รับความเสียหายนี้นจะมีความผิดทางอาญา ก็ไปหาตำรวจแล้วแจ้งความได้เลย
.
แจ้งความปกติจะต้องเป็น "ผู้เสียหาย" หรือผู้มีอำนาจจัดการแทน แล้วถ้าหากไม่ใช่เรื่องของเราจะไปแจ้งความได้หรือไม่ ? กฎหมายให้ทำได้โดยใช้คำว่า "กล่าวโทษ"
.
ตัวอย่าง คือ เมื่อเราพบเห็นเหตุการณ์ที่เกิดจากการทำความผิดแล้ว ก็ต้องแจ้งให้ตำรวจทราบ เช่น มีการฆ่ากันตาย/ปล้นร้านค้า หรือมีคนกำลังจะฆ่าตัวตาย เป็นต้น
.
การแจ้งความที่เราได้ยินบ่อยๆ กฎหมายเรียกว่า "ร้องทุกข์" ตำรวจจะฟังว่าสิ่งที่เรากำลังเดือดร้อนนั้นเป็นทุกข์ทางอาญาหรือไม่ และคุณคือคนที่เป็นทุกข์หรือไม่
.
นอกจากตัวผู้เสียหายที่ร้องทุกข์ได้แล้ว พ่อแม่ ลูก หรือคู่สมรส ก็สมารถร้องทุกข์แทนได้เฉพาะในกรณีที่ผู้เสียหายถูกทำร้ายบาดเจ็บจนไม่สมารถไปแจ้งความเองได้ หรืไม่อยากไปบากหน้าหรือเสียเวลาขึ้นโรงพัก ก็ไต้องไปเองก็ได้ สามารถมอบอำนาจให้คนอื่นไปร้องทุกข์แทนได้เหมือนกัน
.
การแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเป็นขั้นตอนที่จะให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด อย่างที่ว่าไว้ เราไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อหาก็ได้ เล่าเรื่องราวให้ตำรวจฟังก็พอ แต่ก็ไต้องระบุตัวผู้กระทำความผิดก็ได้หากไม่แน่ใจว่าใครทำ ถ้าเราเข้าใจและมีเหตุอันควรเชื่อได้วคนนี้ที่ทำผิดต่อเราก็บอกตำรวจเขาไปได้ แต่ถ้าไม่แน่ใจอย่าเหมาเอาเองส่งเดชจะเป็นเหตุให้คนคนนั้นเอาเรื่องกลับเราได้
.
ก่อนไปแจ้งความติดต่อสถานีตำรวจต้องทำอะไรบ้าง เพื่อความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ควรเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นติดตัวไปด้วยนะครับ เช่น
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบแทนฯ หรือ
2. บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ
3. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ
4. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) สำหรับชาวต่งประเทศที่เดินทางเข้มาภายในประเทศ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. ในกรณีที่ทนจะไปร้องทุกข์ (แจ้งความ) โดยเป็นตัวแทนของผู้อื่นให้นำ หลักฐานต่างๆ
.
ข้อควรรู้เพิ่มเติม :
1. คดีอาญาส่วนตัว ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน นับแต่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด
2. ความผิดอาญาแผ่นดิน แม้ผู้เสียหายไม่ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการก็สามารถฟ้องคดีต่อศาลได้
3. การแจ้งความได้ทุกสถานีตำรวจ หรือสถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ

#กฎหมายน่ารู้ #แจ้งความ #ร้องทุกข์ #ตำรวจ #คดีอาญา #กฎหมาย #สำนักงานกิจการยุติธรรม #ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย #รู้กฎหมายไว้ใช้กฎหมายเป็น #กระทรวงยุติธรรม

#ปลั๊กสามตา #สายไฟ #สวิตช์ไฟฟ้า เป็นสินค้าที่ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม หรือ มอก. เพราะเป็นเครื่องมือที่ต้...
13/09/2022

#ปลั๊กสามตา #สายไฟ #สวิตช์ไฟฟ้า เป็นสินค้าที่ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม หรือ มอก. เพราะเป็นเครื่องมือที่ต้องมีความปลอดภัยสูง หากตรวจสอบผู้ประกอบการผลิตไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน มอก. มีโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
อ่านเพิ่มเติม>>https://justicechannel.org/lawget/lawget176

Q : หย่อนสมรรถภาพทางเพศ ฟ้องหย่าได้หรือไม่?.สามีและภรรยา ที่จดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหย่อ...
12/09/2022

Q : หย่อนสมรรถภาพทางเพศ ฟ้องหย่าได้หรือไม่?
.
สามีและภรรยา ที่จดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหย่อนสมรรถภาพทางเพศ จนไม่สามารถรวมประเวณีกันได้อีก อีกฝ่ายสามารถยื่นฟ้องหย่าได้ แต่ในกรณีที่ผู้ยื่นฟ้องหย่า เป็นผู้กระทำให้อีกฝ่ายหนึ่งหย่อนสมรรถภาพทางเพศ กรณีนี้หมดสิทธิ์ฟ้องหย่าทันที >>> อ่านเพิ่มเติม https://justicechannel.org/format/read/lawget162
.
#กฎหมายน่ารู้ #สามี #ภรรยา #ฟ้องหย่า #สมรรถภาพทางเพศ #คดีแพ่ง

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 40 ได้บัญญัติไว้ว่า https://justicechannel.org/law-in-words/law-word-section40"กักกัน คือการคว...
06/09/2022

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 40 ได้บัญญัติไว้ว่า
https://justicechannel.org/law-in-words/law-word-section40

"กักกัน คือการควบคุมผู้กระทำความผิดติดนิสัยไว้ภายในเขตกำหนด เพื่อป้องกันการกระทำความผิด เพื่อดัดนิสัย และเพื่อฝึกหัดอาชีพ"

ผู้กระทำความผิดติดนิสัย คือ บุคคลที่ระบุไว้ใน มาตรา 41 กล่าวคือ ผู้ที่เคยถูกศาลพิพากษาให้กักกันมาแล้ว หรือเคยถูกพิพากษาให้ลงโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า 6 เดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ดังต่อไปนี้

ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาขน มาตรา 209-216
ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน มาตรา 217-224
ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา มาตรา 240-246
ความผิดเกี่ยวกับเพศ มาตรา 276-286
ความผิดต่อชีวิต มาตรา 288-290, 292-294
ความผิดต่อร่างกาย มาตรา 295-299
ความผิดต่อเสรีภาพ มาตรา 309-320
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ มาตรา 334-340, 354 และ 357
และภายในเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นได้พ้นจากการกักกันหรือพ้นโทษแล้วแต่กรณี ผู้นั้นได้กระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใด ในบรรดาที่ระบุไว้นั้นอีกจนศาลพิพากษาลงโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สำหรับการกระทำความผิดนั้น ศาลอาจถือว่าผู้นั้นเป็นผู้กระทำความผิดติดนิสัยและจพิพากษาให้กักกัน มีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 10 ปี ก็ได้

* ความผิดซึ่งผู้กระทำได้กระทำในขณะที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี นั้น มิให้ถือเป็นความผิดที่จะนำมาพิจารณากักกันตามมาตรานี้

ตัวอย่าง : คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 698/2563
คดีนี้โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานลักทรัพย์หรือรับของโจรและบรรยายฟ้องด้วยว่า จำเลยเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุด ให้ลงโทษจำคุกไม่ต่ำกว่าหกเดือนในความผิดฐานลักทรัพย์มาแล้ว 6 คดี หลังจากพ้นโทษทั้งหกคดีแล้ว

จำเลยกลับมากระทำความผิดคดีนี้อีก ภายในเวลาสิบปีนับแต่จำเลยพ้นโทษ ซึ่งเป็นความผิดที่ระบุไว้ ตาม ป.อ. มาตรา 41 (8) เมื่อความผิดที่โจทก์ฟ้องมิใช่ข้อหาในความผิดที่กฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างต่ำไว้ให้จำคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น จึงไม่อยู่ในบังคับที่ศาลต้องฟังพยานโจทก์จนกว่าจะพอใจว่าจำเลยได้กระทำความผิดจริง ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 176 วรรคหนึ่ง

เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพในความผิดฐานลักทรัพย์และรับว่าเคยต้องโทษจำคุกและพ้นโทษตามฟ้องจริง โจทก์จึงไม่ต้องนำพยานเข้าสืบ และศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยตามคำรับสารภาพดังกล่าวได้ ทั้งเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามคำให้การของจำเลยว่า จำเลยกระทำความผิดคดีนี้ กับเคยต้องโทษจำคุกและพ้นโทษในคดีอื่นๆ อีก 6 คดี ซึ่งศาลพิพากษาลงโทษจำคุกไม่ต่ำกว่าหกเดือนในความผิดฐานลักทรัพย์และจำเลยกระทำผิดในขณะที่มีอายุเกินกว่าสิบแปดปี จำเลยพ้นโทษในคดีดังกล่าวแล้ว

ภายในเวลาสิบปีจำเลยมากระทำผิดคดีนี้ฐานลักทรัพย์ ซึ่งศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกเกินกว่าหกเดือนอีก จึงเข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลชั้นต้นจะนำมาพิจารณากักกันจำเลย ตาม ป.อ. มาตรา 41 (8) ได้

#กฎหมายน่ารู้ #ศัพท์กฎหมายวันละคำ #ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย

ที่อยู่

สำนักงานกิจการยุติธรรม ชั้น
Bangkok
10210

รถตู้โดยสารสายต่างๆ เช่น มีนบุรี-ปากเกร็ด,รังสิต-ปากเกร็ด,รามคำแหง-ปากเกร็ด รถโดยสารประจำทาง สาย 150,51,52,356

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:30
เสาร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621413666

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

1.Infographic กฎหมายใหม่ และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
2.ข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระบวนการยุติธรรม

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานกิจการยุติธรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานกิจการยุติธรรม:

วิดีโอทั้งหมด

เรียนรู้กฎหมายไปกับเรา

ความรู้กฎหมาย เข้าใจง่าย สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 😊🙏 ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย 🙏😊

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กระบวนการยุติธรรมอาญา เเบ่งออกเป็น 3 ระยะใหญ่ๆ คือ ก่อนพิจารณาคดี ระหว่างพิจารณาคดี และหลังพิจารณาคดี ซึ่งวันนี้เเอดมินขอรวบรวมอินโฟกราฟิกที่เกี่ยวข้องมาแบ่งปันกันครับ มีอะไรบ้างนั้นมาติดตามกันครับ
.
เข้าใจการดำเนินคดีอาญาเบื้องต้นง่ายๆ ใน 1 นาที
>> https://www.facebook.com/weareoja/photos/1376069082478860
.
ขั้นตอนการดำเนินคดีอาญาเบื้องต้นเป็นอย่างไร
>> https://www.facebook.com/weareoja/photos/1101619896590448
.
กับบางเรื่องพี่ยอมได้ แต่บางเรื่องพี่ยอมไม่ได้จริงๆ
>> https://www.facebook.com/weareoja/photos/1518824518203315/
.
วิธีจำคนร้าย แจ้งเบาะแส ช่วยจับโจร
>> https://justicechannel.org/prevent-crime/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA
.
แจ้งความคดีอาญาอย่างไร? เรื่องไม่เงียบ
>> https://www.facebook.com/weareoja/photos/3421729384579476/
.
แจ้งความเท็จ : คำนี้ในกฎหมายแปลว่าอะไร?
>> https://www.facebook.com/weareoja/photos/3992521710833571/
.
ใยละเมอเพ้อพก โกหกหน้าตาย(ความผิดฐานแจ้งความ-ฟ้องคดี-เบิกความ-ที่ไม่เป็นความจริง)
>> https://www.facebook.com/weareoja/photos/1547478655337901/
.
หมายเรียก หมายจับ หมายค้น !
>> https://www.facebook.com/weareoja/photos/1265220936897009
.
หมายจับ : คำนี้ในกฎหมายแปลว่าอะไร?
>> https://www.facebook.com/weareoja/photos/4067583163327425/
.
ออกหมายจับต้องมี หลักฐาน และ มีเหตุ
>> https://www.facebook.com/weareoja/photos/4173458529406554/
.
หมายค้น : คำนี้ในกฎหมายแปลว่าอะไร?
>> https://www.facebook.com/weareoja/photos/4125253904227017/
.
หากคอยนานๆ หมดอายุความ รู้ไหมเอ่ย?
>> https://www.facebook.com/weareoja/photos/1525596184192815/
.
ความผิดฐานต่อสู้หรือขัดขวาง การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน
>> https://justicechannel.org/justice-litigation/ต่อสู้หรือขัดขวางการปฏ
.
สิทธิของผู้ต้องหาหรือผู้ถูกจับกุม
>> https://www.facebook.com/weareoja/photos/1652390781513354/
.
ผู้ต้องหา : คำนี้ในกฎหมายแปลว่า
>> https://www.facebook.com/weareoja/photos/3025288974223521
.
อย่าเข้าใจผิด ผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา จำเลย ยังไม่ใช่ผู้กระทำผิด
>> https://www.facebook.com/weareoja/photos/4072324566186618/
.
เรื่องคดีอาญา ควรจะพิสูจน์ ให้ประจักษ์แจ้ง ดั่งแสงตะวัน
>> https://www.facebook.com/weareoja/photos/a.664480593637716/1258627287556374/?type=3
.
หมายขัง : คำนี้ในกฎหมายแปลว่าอะไร?
https://www.facebook.com/weareoja/photos/4105938252825249/
.
การฝากขัง
>> https://justicechannel.org/justice-litigation/การฝากขัง-2
.
ขอประกันตัวได้หรือไม่ ใครอนุญาต
>> https://m.facebook.com/weareoja/posts/1297836283635474/?paipv=0&eav=Afao2o1_dxNuW06lf8SJtik6Kd-Ui5M0dsu0PqDtkHHa7K9IBMjF8pAkM_AwEPxHF6I&_rdr
.
หมายปล่อย : คำนี้ในกฎหมายแปลว่าอะไร?
>> https://www.facebook.com/weareoja/photos/4087436578008750/
.
ทำผิดอาญาใน-นอกประเทศไทย ขึ้นศาลที่ไหน
https://www.facebook.com/weareoja/photos/1512218062197294/
วันมหิดล
24 กันยายน วันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน
.
ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
#กฎหมายใหม่49 จับกุมเด็กและเยาวชน ต้องคำนึงถึงเกณฑ์อายุ
อายุต่ำกว่า 12 - 18 ปี | รับ VS ไม่รับโทษ? https://justicechannel.org/format/read/juvenile-justice-2022
.
กระบวนการและขั้นตอนในการจับกุมเด็กและเยาวชนนั้นมีความแตกต่างจากกระบวนการที่ใช้เมื่อจับกุมผู้ต้องหาที่เป็นผู้ใหญ่ โดยกฎหมายหลักที่ใช้ คือ
.
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=764847&ext=pdf
.
และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2565http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/028/T_0001.PDF
.
#เพิ่มเกณฑ์อายุเด็กในกรณีที่เด็กกระทำความผิดอาญา เมื่อมีการจับกุมเด็กและเยาวชน (อายุต่ำกว่า 12 - 18 ปี) กำหนดให้ "ตำรวจ" ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามกฎหมายให้เด็กและเยาวชนทราบ หลังจากนั้นก็ให้นำตัวเด็กหรือเยาวชนไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนโดยเร็ว ทำการสอบสวนสอบปากคำ ดำเนินกระบวนการตามกฏหมาย และให้ส่งตัวเด็กหรือเยาวชนที่ถูกจับไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุมภายในเวลา 24 ชั่วโมง
.
| อายุต่ำกว่า 12 ปี
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก (พม.) จะต้องดำเนินการ
- สืบเสาะและพินิจข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดแนวทางคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
- จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแผนแก้ไขฟื้นฟูเด็ก วิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพ การยุติการคุ้มครอง รวมถึงการเยียวยาผู้เสียหาย
.
| อายุ 12 – 15 ปี
- แจ้งผู้ปกครอง และแจ้งสถานพินิจฯ สถานพินิจฯ จะมีการสืบเสาะและจัดทำแผนแก้ไข้บำบัดฟื้นฟูส่งให้ตำรวจ/อัยการ/ศาล ภายใน 30 วัน
- นำตัวเด็กส่งต่อศาลเยาวชนและครอบครัว ภายใน 24 ชม
- ศาลเยาวชนและครอบครัวพิจารณาคดี กรณีศาลฯ เห็นว่ายังไม่เห็นสมควรพิพากษาลงโทษ จะดำเนินการว่ากล่าวตักเตือน
ปล่อยตัวชั่วคราว (มี/ไม่มีประกัน) ส่งตัวเด็กไปยังสถานศึกษา/ฝึกอบรม
มอบตัวเด็กให้อยู่กับบุคคล/องค์กรที่ศาลเห็นสมควร หรือกำหนดเงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติตามภานในระยะเวลาที่กำหนด
.
| อายุ 15 – 18 ปี
- กรณีศาลฯ เห็นว่า ยังไม่เห็นสมควรพิพากษาลงโทษ ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับเด็กและเยาชนอายุ 12 - 15 ปี
- กรณีศาลฯ เห็นว่า เห็นสมควรพิพากษาลงโทษ : ลดโทษกึ่งหนึ่งของโทษทางกฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดในคดีอาญา
หรือสั่งโอนคดีไปยังศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีธรรมดาได้ (ถ้าเด็กหรือเยาวชนที่ทำความผิด มีร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และนิสัยเหมือนผู้ใหญ่)
.
* เด็กและเยาวชนแม้ไม่ได้รับโทษอาญาแต่ยังต้องรับผิดในทางแพ่งโดยพ่อแม่ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>https://www.oja.go.th/TH/childact/
.
กดฟัง : https://www.youtube.com/watch?v=Uh5K0T5jd6I
.
สอบถามเพิ่มเติม : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 02 141 6469 หรือ www.djop.go.th
.
#กฎหมายน่ารู้ #เด็ก #เยาวชน #ทำความผิด #คดีอาญา #กระบวนการนยุติธรรม #สำนักงานกิจการยุติธรรม #กระทรวงยุติธรรม #อินโฟกราฟิก #ความรู้กฎหมาย
จะทำอย่างไรถ้าวันนึง คุณได้ #ข้อความปริศนา แจ้งว่า “คุณ...ได้รับรางวัลใหญ่ฟรีๆ หรือหลอกให้กดลิ้งในข้อความให้กรอกข้อมูลส่วนตัว เหมือนกับเฮียเพ้งที่อยู่ๆ ก็มีข้อความเข้ามาในมือถือบอกว่า เฮียเพ้งได้รางวัลสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุด เอ๊ะ!!!...ชักน่าสงสัยแล้วสิ เรื่องจริงหรือเรื่องหลอกกันเนี้ย!!! ติดตามได้ในการ์ตูน Animation #ชุมชนประชาธรรม ตอน ข้อความปริศนา #รู้เท่าทันอาชญากรรม
.
#สำนักงานกิจการยุติธรรม #กระทรวงยุติธรรม #กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์โอกาสสำหรับทุกคน #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
https://youtu.be/TEA11XCLXMk
Q: ครูยึดทรัพย์นักเรียนได้หรือไม่?
.
ครูสามารถยึดทรัพย์นักเรียนที่ทำผิดระเบียบของโรงเรียนได้ แต่...เมื่อเลิกเรียนแล้วต้องคืน หากไม่คืนจะผิดกฎหมายยักยอกทรัพย์ ต้องรับโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับเงินไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อ่านเพิ่มเติม >>>https://justicechannel.org/lawget/lawget177
.
อ้างอิง:
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=443287&ext=pdf
.
#กฎหมายน่ารู้ #ครู #นักเรียน #ยึดโทรศัพท์ #ยึดทรัพทย์
“ตระเตรียมการ” หมายถึง การกระทําการใดๆ อันจะช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่การลงมือกระทําความผิด หรือการที่ผู้กระทําได้กระทําลงไปเพื่อให้พร้อมที่จะลงมือกระทําความผิดได้สําเร็จในขั้นต่อไป
.
นักกฎหมายได้แยกการกระทำทางอาญาออกได้เป็น 3 วาระคือ
(1) วาระทางจิตใจ คือ ความคิดที่จะกระทำความผิดและการตัดสินใจกระทำความผิด
(2) วาระการเตรียมการ คือ การหาเครื่องไม้เครื่องมือหรือรวบรวมสิ่งต่างๆ สำหรับกระทำความผิด
(3) วาระลงมือกระทำ คือ ใช้เครื่องมือที่หาไว้นั้นกระทำความผิด
ตามปกติแล้วการลงโทษตามกฎหมาย จะลงโทษจากการกระทำที่อยู่ในวาระลงมือกระทำแล้ว เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่ใกล้ชิดความผิดสำเร็จแม้ว่าความผิดจะสำเร็จหรือไม่ก็ตาม แต่อย่างไรก็ดีบางกรณีการกระทำที่อยู่ในวาระตระเตรียมการ ผู้กระทำก็อาจได้รับโทษเช่นกันถ้าเป็นกรณีความผิดที่ร้ายแรง
.
ตัวอย่างคำพิพากษา 11794/2554 >>อ่านเพิ่มเติม https://justicechannel.org/law-in-words/law-word-section5

#กฎหมายน่ารู้ #ศัพท์กฎหมายวันละคำ #ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย
ไม่ควรมองข้ามเรื่องแจ้งความ เพราะเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรม
.
#ผู้เสียหาย #ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย #ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหาย #ร้องทุกข์ ต่อเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจรับ คำร้องทุกข์ คือ #พนักงานสอบสวน หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ซึ่งต้องมีเจตนาให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษ โดยระบุอย่างละเอียดว่าต้องการให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย
.
#กระบวนการยุติธรรม #กฎหมายน่ารู้ #คดีอาญา #การดำเนินคดี
#ปลั๊กสามตา #สายไฟ #สวิตช์ไฟฟ้า เป็นสินค้าที่ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม หรือ มอก. เพราะเป็นเครื่องมือที่ต้องมีความปลอดภัยสูง หากตรวจสอบผู้ประกอบการผลิตไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน มอก. มีโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
อ่านเพิ่มเติม>>https://justicechannel.org/lawget/lawget176
Q : หย่อนสมรรถภาพทางเพศ ฟ้องหย่าได้หรือไม่?
.
สามีและภรรยา ที่จดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหย่อนสมรรถภาพทางเพศ จนไม่สามารถรวมประเวณีกันได้อีก อีกฝ่ายสามารถยื่นฟ้องหย่าได้ แต่ในกรณีที่ผู้ยื่นฟ้องหย่า เป็นผู้กระทำให้อีกฝ่ายหนึ่งหย่อนสมรรถภาพทางเพศ กรณีนี้หมดสิทธิ์ฟ้องหย่าทันที >>> อ่านเพิ่มเติม https://justicechannel.org/format/read/lawget162
.
#กฎหมายน่ารู้ #สามี #ภรรยา #ฟ้องหย่า #สมรรถภาพทางเพศ #คดีแพ่ง
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 40 ได้บัญญัติไว้ว่า
https://justicechannel.org/law-in-words/law-word-section40

"กักกัน คือการควบคุมผู้กระทำความผิดติดนิสัยไว้ภายในเขตกำหนด เพื่อป้องกันการกระทำความผิด เพื่อดัดนิสัย และเพื่อฝึกหัดอาชีพ"

ผู้กระทำความผิดติดนิสัย คือ บุคคลที่ระบุไว้ใน มาตรา 41 กล่าวคือ ผู้ที่เคยถูกศาลพิพากษาให้กักกันมาแล้ว หรือเคยถูกพิพากษาให้ลงโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า 6 เดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ดังต่อไปนี้

ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาขน มาตรา 209-216
ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน มาตรา 217-224
ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา มาตรา 240-246
ความผิดเกี่ยวกับเพศ มาตรา 276-286
ความผิดต่อชีวิต มาตรา 288-290, 292-294
ความผิดต่อร่างกาย มาตรา 295-299
ความผิดต่อเสรีภาพ มาตรา 309-320
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ มาตรา 334-340, 354 และ 357
และภายในเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นได้พ้นจากการกักกันหรือพ้นโทษแล้วแต่กรณี ผู้นั้นได้กระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใด ในบรรดาที่ระบุไว้นั้นอีกจนศาลพิพากษาลงโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สำหรับการกระทำความผิดนั้น ศาลอาจถือว่าผู้นั้นเป็นผู้กระทำความผิดติดนิสัยและจพิพากษาให้กักกัน มีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 10 ปี ก็ได้

* ความผิดซึ่งผู้กระทำได้กระทำในขณะที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี นั้น มิให้ถือเป็นความผิดที่จะนำมาพิจารณากักกันตามมาตรานี้

ตัวอย่าง : คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 698/2563
คดีนี้โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานลักทรัพย์หรือรับของโจรและบรรยายฟ้องด้วยว่า จำเลยเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุด ให้ลงโทษจำคุกไม่ต่ำกว่าหกเดือนในความผิดฐานลักทรัพย์มาแล้ว 6 คดี หลังจากพ้นโทษทั้งหกคดีแล้ว

จำเลยกลับมากระทำความผิดคดีนี้อีก ภายในเวลาสิบปีนับแต่จำเลยพ้นโทษ ซึ่งเป็นความผิดที่ระบุไว้ ตาม ป.อ. มาตรา 41 (8) เมื่อความผิดที่โจทก์ฟ้องมิใช่ข้อหาในความผิดที่กฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างต่ำไว้ให้จำคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น จึงไม่อยู่ในบังคับที่ศาลต้องฟังพยานโจทก์จนกว่าจะพอใจว่าจำเลยได้กระทำความผิดจริง ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 176 วรรคหนึ่ง

เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพในความผิดฐานลักทรัพย์และรับว่าเคยต้องโทษจำคุกและพ้นโทษตามฟ้องจริง โจทก์จึงไม่ต้องนำพยานเข้าสืบ และศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยตามคำรับสารภาพดังกล่าวได้ ทั้งเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามคำให้การของจำเลยว่า จำเลยกระทำความผิดคดีนี้ กับเคยต้องโทษจำคุกและพ้นโทษในคดีอื่นๆ อีก 6 คดี ซึ่งศาลพิพากษาลงโทษจำคุกไม่ต่ำกว่าหกเดือนในความผิดฐานลักทรัพย์และจำเลยกระทำผิดในขณะที่มีอายุเกินกว่าสิบแปดปี จำเลยพ้นโทษในคดีดังกล่าวแล้ว

ภายในเวลาสิบปีจำเลยมากระทำผิดคดีนี้ฐานลักทรัพย์ ซึ่งศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกเกินกว่าหกเดือนอีก จึงเข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลชั้นต้นจะนำมาพิจารณากักกันจำเลย ตาม ป.อ. มาตรา 41 (8) ได้

#กฎหมายน่ารู้ #ศัพท์กฎหมายวันละคำ #ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

Homestaystandardthailand กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุง สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการเลือก มว.ซบร. ส่วนหน้า1 ORD AAA ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภ สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพ กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Fo ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพ M-WIT MWA Thailand สำนักงานอัยการสูงสุด OAGTH สำนักงานอัยการสูงสุด : Office of the Att สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้