สำนักงานกิจการยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรม สังคมเคารพกฎหมาย เริ่มได้จากตัวเรา
(23)

เราจะคอยจับจ้อง มุมมองใหม่เพื่อยุติธรรมไทย
เราคือคู่คิดเคียงข้าง ทุกหน่วยงานยุติธรรม

ติดตามกฎหมายใหม่และสาระน่ารู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมไทย ได้ที่นี่

🤔: “การหมิ่นประมาท” ปัจจุบันมีที่มีเทคโนโลยีหลากหลาย เช่น Facebook, Line หรือ โทรศัพท์ ซึ่งจะเป็นการไปโพสต์ว่ากล่าวกัน บ...
06/09/2023

🤔: “การหมิ่นประมาท” ปัจจุบันมีที่มีเทคโนโลยีหลากหลาย เช่น Facebook, Line หรือ โทรศัพท์ ซึ่งจะเป็นการไปโพสต์ว่ากล่าวกัน บางกรณีเป็นการเสนอแนะ แต่บางกรณีเป็นการใส่ ความให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นได้ ซึ่งจะเห็นเป็นกรณี เช่น การโพสต์กล่าวหาดารา หรือบุคคลมีชื่อเสียงผ่านทางข้อความในโลกโซเชียล ถ้าหากเรากลายเป็นผู้เสียหายจากการ โพสต์นั้นบ้างจะต้องทำอย่างไร?

ฟัง ได้ที่: https://youtu.be/NfKosMPst7Y?si=TZm1pkX27_2uaMHT
ก่อนอื่นเราจะต้องดูกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับหมิ่นประมาทก่อนว่ากระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏ ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษรกระทำโดยการ กระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น หรือไม่ และที่ สำคัญที่สุดองค์ประกอบความผิดนั้น ต้องมีเจตนาด้วย มาดูคดีที่เกิดขึ้นจริงบ้างนะครับ

#กรณีคดีแรก ข้อความซึ่งเป็นบทกลอนที่จำเลยลงในโปรแกรม Facebook พร้อมภาพ ไม่มีข้อความตอนใดระบุถึงผู้เสียหายโดยตรงหรือทำให้เข้าใจได้ว่าหมายถึงผู้เสียหาย ประกอบ กับได้ความจาก ป. พยานโจทก์ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงาน กับผู้เสียหายและจำเลยว่าผู้เสียหายมา สอบถามพยานว่าบุคคลที่จำเลยลงข้อความพร้อมภาพนั้นหมายถึงผู้เสียหายใช่หรือไม่ พยานตอบว่า “แล้วแต่จะคิด” อันเป็นการไม่ยืนยันข้อเท็จจริงว่าหมายถึงผู้เสียหายหรือไม่?

ดังนั้น การที่ผู้เสียหายนำข้อความพร้อมภาพที่จำเลยลงบน Facebook พร้อมข้อความและภาพอื่นๆ มารวมเข้าด้วยกันแล้วสรุปว่าเป็นการหมิ่นประมาทผู้เสียหายนั้น จึงเป็นเพียงความเข้าใจของผู้เสียหาย หาใช่เป็นความเข้าใจของบุคคลทั่วไปไม่ บุคคลทั่วไปที่อ่านข้อความพร้อมภาพและข้อความพร้อมภาพอื่นๆ ย่อมไม่ทราบหรือเข้าใจได้ว่าข้อความๆ พร้อมภาพทั้งหมดที่จำเลยลงบน Facebook มานั้นหมายความถึงผู้ใด หากต้องการทราบความหมายว่าเป็นผู้ใดก็ต้องไปสืบเสาะค้นหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ทั้งไม่แน่ว่าหลังจากสืบเสาะค้นหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแล้วจะเป็นผู้เสียหายจริงหรือไม่และในกรณีที่สืบเสาะค้นหา แล้วจึงทราบว่าหมายความถึงผู้เสียหาย ก็เป็นการทราบจากการที่บุคคลนั้นได้สืบเสาะค้นหา ข้อเท็จจริงมาเองในภายหลัง ดังเช่นที่ ป. เบิกความว่าพยานขอนัดจําเลยมาเล่าให้ฟังว่าเกิด อะไรขึ้นแก่จำเลย หาได้ทราบโดยอาศัยข้อความที่จำเลยลงบน Facebook แต่เพียงลำพังไม่

“การกระทำของจำเลยจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาทหรือพยายามหมิ่นประมาทผู้เสียหาย”

#กรณีคดีสอง ความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 ผู้กระทำต้องเผยแพร่ข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาทออกไปยังสาธารณชนหรือ ประชาชนทั่วไป การที่จำเลยส่งข้อความลงใน Line กลุ่ม Post News Online มีลักษณะเป็นเพียงเจตนาการแจ้งหรือไขข่าวไปยังเฉพาะกลุ่มบุคคลซึ่งอยู่ในกลุ่ม Line เท่านั้น ยังไม่ถึงกับเป็นการกระจายข่าวไปสู่สาธารณชนหรือประชาชนทั่วไป คดีโจทก์ไม่มีมูลความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 328

ย้ำอีกครั้งครับ การใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง อันจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 นั้น จะต้องได้ความว่าการใส่ความดังกล่าวได้ระบุถึงตัวบุคคลผู้ถูกใส่ความ เป็นการยืนยันรู้ได้แน่นอนว่าเป็นใคร หรือหากไม่ระบุถึงผู้ที่ถูกใส่ความโดยตรง การใส่ ความนั้นก็ต้องได้ความว่า หมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ

หากการโพสต์ของบุคคลอื่นเข้าข่ายเป็นการหมิ่นประมาท ขั้นตอนของการดำเนินคดีมี อยู่ 2 กรณี ผู้เสียหายสามารถเลือกเข้าสู่กระบวนการได้ตามความเหมาะสม คือ
1. การแจ้งความดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวน
2. การว่าจ้างทนายความจําเนินฟ้องคดีได้โดยตรง

โดยผู้เสียหายต้องรวบรวมข้อมูลการโพสต์ด้วยการบันทึกหลักฐาน หรือมีหลักฐานในรูปแบบใดเข้าข่ายการหมิ่นประมาทเช่น เอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือ ตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกๆ อักษรกระทําโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น เพื่อนำไปแจ้งความดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนหรือทนายความรวบรวมเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป�
อ้างอิง: ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา (มาตรา 326,328) https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=443287&ext=pdf

ข้อมูลเพิ่มเติม: คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5276/2562 http://deka.supremecourt.or.th/search
——————————————————-
#หมิ่นประมาท #การหมิ่นประมาท #คดีหมิ่นประมาท #คดีอาญา #ประมวลกฎหมายอาญา #ความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา #กฎหมายน่ารู้ #ความรู้กฎหมาย #กฎหมาย #สำนักงานกิจการยุติธรรม #ข่าว #ข่าววันนี้ #ฟ้องคดีอาญา #โหนกระแส

💡เกร็ดความรู้ดีๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ติดตามข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาและขอคำปรึกษาได้ที่ ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์ส...
05/09/2023

💡เกร็ดความรู้ดีๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ติดตามข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาและขอคำปรึกษาได้ที่ ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา(IPAC) หรือโทรสายด่วนได้ที่ 1368

😎 "สิทธิ" การลาและวันหยุดตามกฎหมาย ลาได้กี่วัน?ในแต่ละหน่วยงานหรือองค์กรจะมีโควต้าวันหยุด ลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน หรือลาค...
23/08/2023

😎 "สิทธิ" การลาและวันหยุดตามกฎหมาย ลาได้กี่วัน?
ในแต่ละหน่วยงานหรือองค์กรจะมีโควต้าวันหยุด ลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน หรือลาคลอดที่แตกต่างกันออกไป แต่ก่อนที่เราจะใช้สิทธิลาป่วย ลากิจกระทันหัน ติดธุระจำเป็นต้องไปสะสางจริงๆ เรามาศึกษารายละเอียดวันหยุด และสิทธิการลาตามกฎหมาย พ.ร.บ.พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กันก่อนเพื่อจะได้เข้าใจใน "สิทธิ" ตามกฎหมายให้ตรงกันก่อนครับ
#วันหยุด

✅วันหยุดประจำสัปดาห์ (ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วัน)
ลูกจ้างที่ทำงานโรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานในที่ทุรกันดาร หรืองานอื่นตามที่กำหนด "ให้สะสมวันหยุดและเลื่อนวันหยุดได้" แต่ต้องอยู่ในระยะเวลา 4 สัปดาห์ติดต่อกัน

✅วันหยุดตามประเพณี (เช่น วันหยุดราชการ ศาสนา วันแรงงานแห่งชาติ ปีละไม่น้อยกว่า 13 วัน)
ถ้าวันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ให้หยุดชดเชยในวันทำงานถัดไป
*งานที่ไม่อาจหยุดตามประเพณีได้ ให้หยุดวันอื่นชดเชยหรือจะจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้แทน

✅วันหยุดพักผ่อนประจำปี (ปีละไม่น้อยกว่า 6 วัน)
ให้สะสมวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ยังไม่ได้หยุดรวมกันกับวันหยุดในปีต่อๆ ไปได้ หรือ ในปีต่อมา นายจ้างจะกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปี ให้ลูกจ้างมากกว่า 6 วันทำงานได้

#วันลา

✅ลาป่วย (ได้รับค่าจ้างในวันลาป่วย ไม่เกิน 30วัน/ปี)
ลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง หากลาตั้งแต่ 3 วันขั้นไป ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ ถ้าไม่มีใบรับรองแพทย์จะต้องชี้แจงเหตุผล

✅ลากิจ (ลากิจธุระจำเป็นได้ปีละไม่น้อยกว่า 3 วันทำงาน)

✅ลาคลอด (ได้รับค่าจ้างไม่เกิน 45วัน/ครรภ์)
ลาคลอด ครรภ์หนึ่งไม่เกิน 98 วัน
*นับรวมวันตรวจครรภ์และวันหยุด

✅ลาทำหมัน (ได้รับค่าจ้างในวันลาทำหมันตามจริง)
ลาตามระยะเวลาที่แพทย์กำหนดและออกใบรับรอง

✅ลารับราชการทหาร (ได้รับค่าจ้างไม่เกิน 60วัน/ปี)
ลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพล เพื่อตรวจสอบฝึกวิชาทหาร

✅ลาเพื่อฝึกอบรม (ต้องแจ้ง/พร้อมแสดงหลักฐาน(ถ้ามี) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน)
ไม่อนุญาตให้ลาได้ ถ้าเคยรับอนุญาตให้ลามาแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือ 3 ครั้ง หรือแสดงได้ว่าการลาทำให้เกิดความเสียหารและกระทบต่องาน
ที่มา: พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (มาตรา 28-30,32-36,62-64,146)
https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/A/008/1.PDF
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/043/T_0021.PDF
ความรู้เพิ่มเติม: การคุ้มครองแรงงาน
https://lb.mol.go.th/คนทำงาน/สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้/การคุ้มครองแรงงาน
#วันหยุด #ลาพักผ่อน #ลาป่วย #ลากิจ #กฎหมายน่ารู้ #กฎหมายแรงงาน #สำนักงานกิจการยุติธรรม #กระทรวงยุติธรรม #แรงงาน #สิทธิวันลา

🚗🏍 "ผ่อนรถไม่ไหว เอาไปคืนได้หรือไม่?"  : https://youtu.be/SjcuaE8boBk หากประสบกับปัญหาผ่อนค่างวดรถไม่ไหว เนื่องจากมีภาระ...
21/08/2023

🚗🏍 "ผ่อนรถไม่ไหว เอาไปคืนได้หรือไม่?"
: https://youtu.be/SjcuaE8boBk
หากประสบกับปัญหาผ่อนค่างวดรถไม่ไหว เนื่องจากมีภาระทางการเงินต่อเดือนเยอะ และประเมินแล้วว่าไม่สามารถจะรับภาระการผ่อนค่างวดรถให้ครบสัญญาได้อีกต่อไป คำถามของผู้เช่าซื้อจำนวนมากคือ "เราจะคืนรถได้หรือไม่?"
#การคืนรถ ถือเป็นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาของผู้เช่าซื้อ ซึ่งสามารถทำได้ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 573 ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ด้วยส่งมอบทรัพย์สินกลับคืนให้แก่เจ้าของโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง สิ่งที่ต้องย้ำสำหรับการคืนรถนั้น ผู้เช่าซื้อจะเจ็บตัวน้อยที่สุดในความรับผิดที่ต้องชำระให้กับทางผู้ใช้เช่าซื้อหลังคืนรถ ต้องทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนด้วย
#วิธีการคืนรถ ผู้ให้เช่าซื้อต้องยังไม่บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อคืนได้ความรับผิดน้อยหรือไม่ต้องรับผิด ดังกรณีตัวอย่างตามคำพิพากษา ต่อไปนี้

🚗 กรณีที่ 1 การที่โจทก์รับรถไว้โดยไม่โต้แย้งคัดค้าน ถือว่า โจทก์และจำเลยที่ 1 สมัครใจเลิกสัญญากันโดยปริยาย โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าขาดราคา

🚗 กรณีที่ 2 จำเลยเป็นฝ่ายเริ่มต้นติดต่อกับโจทก์เพื่อคืนรถยนต์ที่เช่าซื้อ แสดงให้เห็นจุดประสงค์ของจำเลยที่ต้องการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อเท่านั้น เมื่อโจทก์ได้รับการติดต่อก็ตกลงและนัดหมายรับรถยนต์ที่เช่าซื้อไปคืนโดยมอบหมายให้ ส. ตัวแทนโจทก์ การที่จำเลยส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อให้แก่ ส. จึงเป็นเป็นการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อด้วยการส่งมอบทรัพย์คืนแก่โจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 573 สัญญาเช่าซื้อเป็นอันเลิกกันนับแต่วันดังกล่าวแล้ว แม้ต่อมาจำเลยจะตกลงขายสิทธิการเช่าซื้อให้ ส. ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากสัญญาเช่าซื้อเลิกกันแล้ว เมื่อจำเลยมิได้ผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อและไม่ปรากฏว่าขณะเลิกสัญญาจำเลยมีหน้าที่ต้องรับผิดต่อโจทก์อย่างไร จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ตามฟ้อง

🚗 กรณีที่ 3 โจทก์ไม่ได้มีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระตั้งแต่ 3 งวด ติดต่อกันขึ้นไปเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน แล้วจำเลยที่ 1 ไม่ชำระ อันจะทำให้สัญญาเช่าซื้อเลิกกันหรือสิ้นสุดลงเพราะเหตุจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าซื้อ แต่เป็นกรณีที่จำเลยที่ 1 ส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนโดยโจทก์ รับรถยนต์ที่เช่าซื้อกลับคืนนำออกขายทอดตลาด ถือว่าโจทก์และจำเลยที่ 1 ตกลงเลิกสัญญาเช่าซื้อโดยปริยาย หนี้ตามสัญญาที่กำหนดให้จำเลยที่ 1 ต้องชดใช้ค่าขาดราคาย่อมระงับไปด้วย "โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าขาดราคาจากจำเลยที่ 1 "

🚗 กรณีที่ 4 จำเลยที่ 1 นำรถที่เช่าซื้อคืนแก่โจทก์และโจทก์รับรถดังกล่าวไว้โดยมิได้อิดเอื้อน ถือได้ว่าคู่สัญญาสมัครใจเลิกสัญญาเช่าซื้อต่อกัน คู่กรณีและฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามมาตรา 391 วรรคหนึ่ง โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าขาดราคาให้จำเลยทั้งห้ารับผิดต่อโจทก์

🚗 กรณีที่ 5 ขณะที่โจทก์มีหนังสือทวงถามและบอกเลิกสัญญา จำเลยผู้เช่าซื้อยังผิดนัดไม่ครบจำนวนงวดที่โจทก์จะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าซื้อได้ การบอกเลิกสัญญาของโจทก์จึงไม่ชอบและไม่มีผลให้สัญญาเลิกกัน ถือไม่ได้ว่าโจทก์ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อโดยชอบ ส่วนจำเลยนำรถที่เช่าซื้อไปส่งมอบคืนโจทก์ก็ไม่ถือว่าจำเลยบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อตาม ป.พ.พ. มาตรา 573 เพราะจำเลยผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อก่อนนำรถที่เช่าซื้อไปส่งมอบคืนโจทก์ แต่พฤติการณ์ที่จำเลยนำรถไปส่งมอบคืนและโจทก์นำรถออกประมูลขายถือได้ว่าโจทก์และจำเลยสมัครใจเลิกสัญญาเช่าซื้อต่อกันอันเป็นการเลิกสัญญาเช่าซื้อกันเพราะเหตุอื่นคือสมัครใจเลิกสัญญา กรณีไม่ต้องด้วยมาตรา 391 วรรคหนึ่ง โจทก์เรียกค่าขาดราคาไม่ได้
อ้างอิง:
- เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2742/2556
- เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15358/2558
- เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6192/2561
- เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2734/2561
- เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2329/2558
- เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4295/2561
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 573
https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=567410&ext=pdf
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม:
- ผ่อนรถต่อไม่ไหว ควรไปต่อหรือพอแค่นี้?
https://justicechannel.org/new-laws/newlaw51-2
- 7 ข้อควรรู้เมื่อไฟแนนซ์มา “ยึดรถ”
https://justicechannel.org/lawget/lawget-7-howto-car-financial
- “รับจำนำรถ” ที่ยังค้างผ่อนอยู่หรือนำรถไปขายต่อ ผิดกฎหมาย!!
https://justicechannel.org/lawget/lawget50
_____________________________________
#ผ่อนรถ #คืนรถ #บอกเลิกสัญญา #เช่าซื้อรถ #ยกเลิกสัญญาเช่าซื้อรถ #กฎหมายน่ารู้ #สำนักงานกิจการยุติธรรม #ไฟแนนซ์

12 สิงหาคม 2566วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง #ทรงพระเจริญขอเชิญชว...
11/08/2023

12 สิงหาคม 2566
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
#ทรงพระเจริญ
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://royaloffice.th
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

"รับจำนำรถ" ที่ยังค้างผ่อนอยู่หรือนำรถไปขายต่อ ผิดกฎหมาย‼️🚔🚍🚘🚖🛵🏍https://justicechannel.org/lawget/lawget50--------------...
11/08/2023

"รับจำนำรถ" ที่ยังค้างผ่อนอยู่หรือนำรถไปขายต่อ ผิดกฎหมาย‼️
🚔🚍🚘🚖🛵🏍
https://justicechannel.org/lawget/lawget50
-----------------------------------
😎ผู้เช่าซื้อ(นำรถไปจำนำ)
เมื่อทำสัญญาเช่าซื้อรถ และยังผ่อนอยู่ มีสิทธิครอบครองและใช้ประโยชน์เท่านั้น ไม่มีสิทธินำรถไปจำนำ/ขาย เพราะไฟแนนซ์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถ
😎ผู้รับจำนำ(นำรถไปขายต่อ)
รับจำนำรถ ที่ผู้จำนำยังผ่อนอยู่ เมื่อผู้จำนำไม่ชำระหนี้ ไถ่ถอนจำนำภายในเวลาที่กำหนด ผู้รับจำนำจะนำรถไปขายโดยพลการไม่ได้ ต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้จำนำชำระหนี้/ไถ่ถอน ถ้าไม่ไถ่ถอน ต้องบังคับหนี้ด้วยวิธีนำรถออกขายทอดตลาดเท่านั้น ถ้าขายด้วยวิธีอื่นเป็นการขายโดยทุจริต

*หากไฟแนนซ์เจ้าของกรรมสิทธิ์รถ ติดตามรถคืน แต่ผู้เช่าซื้อ/ผู้จำนำ นำรถมาคืนไม่ได้ มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
-----------------------------------
😎บุคคลภายนอก(รับซื้อรถหลุดจำนำ)
รับซื้อรถหลุดจำนำ โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากทำความผิด ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ #ฉ้อโกง #ยักยอกทรัพย์ หรือเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ เช่น ราคาถูกกว่าท้องตลาด รถไม่มีเล่มทะเบียน รถยังผ่อนอยู่ ผู้ขายไม่มีกรรมสิทธิ์

*หากไฟแนนซ์เจ้าของกรรมสิทธิ์รถ ติดตามรถคืน แต่ผู้เช่าซื้อ/ผู้จำนำ นำรถมาคืนไม่ได้ มีความผิดฐานรับของโจร จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

==========================
อ้างอิง : ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352, 357 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=443287&ext=pdf

#ฉ้อโกง #ยักยอกทรัพย์ #จำนำรถ #ค้างผ่อนรถ #กฎหมาย #กฎหมายน่ารู้ #สำนักงานกิจการยุติธรรม #กระทรวงยุติธรรม #รับของโจร #ติดคุก

ยอดเเชร์ฮิตติดโผ 5 อันดับ โพสต์ความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประจำเดือนมิถุนายน- กรกฎาคม 2566 มีอะไรบ้าง ติดตามกันเล...
09/08/2023

ยอดเเชร์ฮิตติดโผ 5 อันดับ โพสต์ความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประจำเดือนมิถุนายน- กรกฎาคม 2566 มีอะไรบ้าง ติดตามกันเลยครับ...

1) 39 อาชีพ ที่ต่างด้าวห้ามทำ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=656267679877699&set=pb.100064834174719.-2207520000.&type=3

2) หย่า...เลือกเอง โปรดอย่ามองฉันผิด ขอใช้สิทธิรักษาหัวใจ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=655896993248101&set=pb.100064834174719.-2207520000.&type=3

3) หลังหย่าเดินหน้าเพื่อลูก พ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูก "เท่าๆกัน"
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=656420369862430&set=pb.100064834174719.-2207520000.&type=3

4) 6 ทางออกปัญหาบ้านใกล้เรือนเคียง
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=646011064236694&set=pb.100064834174719.-2207520000.&type=3

5) ใช้รูปคนอื่นในสื่อออนไลน์ ผิดไหมนะ??
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=676728497831617&set=pb.100064834174719.-2207520000.&type=3

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอ...
27/07/2023

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

Q : ใช้รูปคนอื่นในสื่อออนไลน์ ผิดไหมนะ??https://justicechannel.org/people/lawget146A : การแอบอ้างใช้ภาพของคนอื่นโดยไม่ได...
26/07/2023

Q : ใช้รูปคนอื่นในสื่อออนไลน์ ผิดไหมนะ??
https://justicechannel.org/people/lawget146
A : การแอบอ้างใช้ภาพของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต จนทำให้เจ้าของภาพเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรืออับอาย
.
"มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท"
สำหรับผู้ที่ถูกแอบอ้างใช้ภาพหรือชื่อมาทำเฟซบุ๊กปลอม สามารถปฏิบัติตนเบื้องต้นได้ตามนี้

1. ตั้งสติอย่าเพิ่งตระหนกตกใจ ทุกอย่างมีทางแก้

2. แจ้งความลงบันทึกประจำวัน ที่สถานีตำรวจท้องที่ที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบัน โดยให้แจ้งว่ามีคนใช้ชื่อ นามสกุล และรูปเราในเฟซบุ๊กอื่น โดยให้ระบุชื่อลิงก์เฟซบุ๊กของเราไว้ด้วย เพราะลิงก์ไม่สามารถใช้ซ้ำกันได้ www.facebook.com/ต่อด้วยชื่อลิงก์เฟซบุ๊กของเรา หากมีคนเจตนาไม่ดี นำชื่อเราไปแอบอ้าง อย่างน้อยเราก็ได้ลงบันทึกไว้แล้วว่าไม่ใช่ตัวเรา

3. ลองติดต่อเจ้าของเฟซบุ๊ก ที่นำภาพหรือชื่อเราไปใช้ โดยการแชทไปหา ถ้าไม่มีการตอบรับ ลองไปดูรูปหน้าไทม์ไลน์บนเฟซบุ๊กนั้น ดูข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลเพื่อน ๆ ของคนที่เอาชื่อเราไปใช้ที่มาคอมเมนต์รูป แล้วส่งข้อความไปหาหลาย ๆ คน เพื่อสอบถาม ด้วยวิธีการนี้อาจทำให้เราสามารถติดต่อเจ้าของเฟซบุ๊ก ที่แอบอ้างนำชื่อเราไปใช้ได้

4. ให้ตัวเราเองเป็นผู้รายงานไปยังเฟซบุ๊กว่ามีผู้แอบอ้างใช้ชื่อเรา โดยการไปที่หน้าเฟซบุ๊กของคนที่แอบอ้างเป็นชื่อเรา ซึ่งจะมีสัญลักษณ์จุดสามจุด หลังปุ่มข้อความ ให้คลิกไปที่ “รายงาน/บล็อก” จากนั้นให้เลือกที่ “ส่งรายงาน” เลือกไปที่“รายงานบัญชีผู้ใช้ของ” (ตรงนี้จะเป็นชื่อของเฟซบุ๊กที่อ้างว่าเป็นเรา), แล้วคลิก “ยืนยัน” จากนั้นเลือกที่หัวข้อ “ไทม์ไลน์นี้แอบอ้างว่าเป็นฉันหรือบุคคลที่ฉันรู้จัก” และเลือกที่หัวข้อ “แอบอ้างว่าเป็นฉัน” แล้วเลือก “ดำเนินการต่อ” เท่านี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการรายงาน
อ้างอิง : พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (มาตรา 16) https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=766928&ext=pdf
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=766868&ext=pdf

 #กฎหมายน่ารู้ รับของที่ลัก(ทรัพย์)ผิดรับของโจรความผิดฐานรับของโจร คือ ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้...
24/07/2023

#กฎหมายน่ารู้ รับของที่ลัก(ทรัพย์)ผิดรับของโจร
ความผิดฐานรับของโจร คือ ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งทรัพย์อันได้มาโดยการกระทำความผิด ถ้าความผิดนั้น เข้าลักษณะลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก หรือเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานรับของโจร
อ่านเพิ่มเติม >>https://justicechannel.org/law-suggestion/receivingstolengoods

EP.23 จ่ายเงินวิ่งเต้นค่าตำแหน่ง จะฟ้องเรียกเงินคืนได้หรือไม่? |    #กฎหมายการแต่งตั้งโยกย้าย การเข้ารับราชการ เราจะได้ย...
13/07/2023

EP.23 จ่ายเงินวิ่งเต้นค่าตำแหน่ง จะฟ้องเรียกเงินคืนได้หรือไม่? | #กฎหมาย
การแต่งตั้งโยกย้าย การเข้ารับราชการ เราจะได้ยินมาเสมอว่ามีการวิ่งเต้นตำแหน่งวิ่งเต้นให้สอบได้รับราชการ จ่ายเงินจำนวนมากแล้วหากไม่ได้ ผู้จ่ายจะฟ้องเรียกเงินคืนได้หรือไม่ ?
การตกลงมอบเงินให้ตามข้อเสนอวิ่งเต้นตำแหน่ง แต่ปรากฏว่าการแต่งตั้งโยกย้ายเสร็จ กลับไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว
ข้อตกลงดังกล่าว เป็นนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 150 การคืนทรัพย์อันเกิดจากโมฆะกรรม ต้องนำบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้มาใช้บังคับตาม มาตรา 172 วรรคสอง
ที่มา : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 , 407 , เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6614/2562

13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ...
12/07/2023

13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เป็นธิดาพระองค์ใหญ่ของหม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร กับท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านต่าง ๆ แบ่งเบาพระราชภาระเจ้านายพระองค์อื่นในการเสด็จแทนพระองค์ไปทรงประกอบพระกรณียกิจต่าง ๆ จนลุล่วงด้วยดี อาทิ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย (ทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ตลอดพระชนม์ชีพ) มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลเยาวชนและครอบครัว มูลนิธิบ้านบางแค เป็นต้น
ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

EP.14 ยืมเงินไม่คืน แจ้งความได้หรือไม่? | Podcast  #กฎหมายก่อนอื่นเราต้องเข้าใจความหมายของคดีแพ่งกับคดีอาญา ให้เข้าใจก่อ...
10/07/2023

EP.14 ยืมเงินไม่คืน แจ้งความได้หรือไม่? | Podcast #กฎหมาย
ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจความหมายของคดีแพ่งกับคดีอาญา ให้เข้าใจก่อนว่าแต่ละคดีมี ความหมาย และแตกต่างกันอย่างไร?
#คดีแพ่ง เป็นคดีที่เสนอคําฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้รับรอง คุ้มครองหรือบังคับตามสิทธิ ของบุคคลในทางแพ่ง หรือเพื่อการใช้ซึ่งสิทธิหรือหน้าที่ เป็นคดีที่ไม่มีผลให้บุคคลที่ถูกฟ้องต้อง รับโทษทางอาญาอย่างคดีอาญา คดีแพ่งเป็นคดีที่ศาลมีคําพิพากษาบังคับให้บุคคลกระทําตาม หน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมายแพ่ง จึงมุ่งที่สิทธิของโจทก์หรือตัวโจทก์อันเป็นเรื่องของเอกชน ตัวอย่างของคดีแพ่ง เช่น คดีร้องเป็นผู้จัดการมรดก คดีสัญญาซื้อขายที่ดิน คดีผิดสัญญา คดี เช่าซื้อรถ คดีฟ้องหย่า คดีละเมิด เป็นต้น
#คดีอาญา เป็นคดีที่ศาลมีคําพิพากษาลงโทษบุคคลที่ไม่งดเว้นกระทําตามหน้าที่ที่มี กฎหมายอาญาบัญญัติห้ามมิให้กระทํา ผู้ฟ้องคดีคือโจทก์ไม่ได้ร้องขอบังคับตามสิทธิของตน แต่เป็นการกล่าวหาว่าจําเลยกระทําความผิดขอให้ศาลพิพากษาลงโทษจําเลย ไม่ได้บังคับให้ จําเลยกระทําการอันใด จึงมุ่งที่ความผิดที่จําเลยกระทําอันเป็นเรื่องของมหาชน ตัวอย่างของ คดีอาญาเช่น ความผิดฉ้อโกง ความผิดลักทรัพย์ ความผิดฆ่าผู้อื่น ความผิดประมาท คดีทําร้ายร่างกาย เป็นต้น
การฟ้องคดีแพ่งจะต้องให้ทนายความเป็นผู้ยื่นฟ้องคดีต่อศาล แต่คดีอาญาสามารถ ฟ้องได้ 2 วิธีคือ 1. แจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนที่สถานีตํารวจ หรือ 2. ว่าจ้างทนายความให้ทําเรื่องฟ้องร้องคดีเอง
หากว่าตามกฎหมายแล้วการกู้ยืมตาม ป.พ.พ. มาตรา 653 การกู้ยืมเงินกว่าสองพัน บาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสําคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การกู้ยืมเงินเป็นบทบังคับให้บุคคลกระทําตามหน้าที่ที่มีอยู่ตาม กฎหมายแพ่ง หน้าที่นั้นคือ การชําระหนี้ของลูกหนี้ หากลูกหนี้ไม่ชําระจึงต้องฟ้องคดีเป็น คดีแพ่ง การไปแจ้งความตํารวจเพื่อให้ดําเนินคดีเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินจึงไม่สามารถทําได้และตํารวจไม่มีอํานาจไปฟ้องคดีแพ่งแทนผู้เสียหายได้เช่นกัน

ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจความหมายของคดีแพ่งกับคดีอาญา ให้เข้าใจก่อนว่าแต่ละคดีมี ความหมาย และแตกต่างกันอย่...

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตต...
03/07/2023

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ 4 กรกฎาคม 2566
ของพระองค์ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

30/06/2023

ยื่นขอจัดการมรดกออนไลน์
ระบบ e-Filing เพิ่มอีก 42 ศาล
รายละเอียดในคอมเมนต์

29/06/2023

เด็กทำผิด พ่อแม่ต้องรับผิดชอบหรือไม่ ?
#กฎหมาย

ขอเชิญร่วมตอบเเบบสำรวจ “ความต้องการในการเข้าถึงและเข้าใจสื่อความรู้กฎหมายเเละกระบวนการยุติธรรมของสำนักงานกิจการยุติธรรม”...
26/06/2023

ขอเชิญร่วมตอบเเบบสำรวจ “ความต้องการในการเข้าถึงและเข้าใจสื่อความรู้กฎหมายเเละกระบวนการยุติธรรมของสำนักงานกิจการยุติธรรม” เพื่อศึกษาเเนวทางการพัฒนากลยุทธ์ วิธีการ และรูปแบบที่ส่งเสริมการเข้าถึงเเละเข้าใจสื่อความรู้กฎหมายฯ ของสำนักงานกิจการยุติธรรม โดยท่านสามารถแสดงองค์ความรู้หรือความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และข้อมูลส่วนบุคคลเเละคำตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและไม่ถูกนำไปเผยเเพร่เป็นรายบุคคล โดยการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะภาพรวมเท่านั้น ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอเชิญร่วมตอบเเบบสำรวจ "ความต้องการในการเข้าถึงและเข้าใจสื่อความรู้กฎหมายเเละกระบวนการยุติธรรมของสำนั....

26/06/2023
26 มิถุนายนของทุกปี “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ☠️  #องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก...
26/06/2023

26 มิถุนายนของทุกปี “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ☠️
#องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลก ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหา #ยาเสพติด ที่เป็นวาระสำคัญของชาติ และส่งผลผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลก 🌎
สำหรับ #ประเทศไทย เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ที่ได้แสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับประเทศสมาชิกอื่นๆ ทั่วโลก
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564

ประมวลกฎหมายยาเสพติด เป็นประโยชน์ในการอ้างอิงและใช้กฎหมายที่จะรวมอยู่ในฉบับเดียวกันอย่างเป็นระบบ และป....

 #ขอร่วมไว้อาลัย 🖤🖤สำหรับการจากไปของท่านณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ขอท่านไปสู่ภพภูมิที่ดี 🌠เมื่อ ...
23/06/2023

#ขอร่วมไว้อาลัย 🖤🖤สำหรับการจากไปของท่านณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ขอท่านไปสู่ภพภูมิที่ดี 🌠
เมื่อ 4 ปี ก่อน สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้มีโอกาสพูด-คุย ถึงประเด็น #มุมมองกระบวนการยุติธรรม ซึ่งขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
คุณูปการและคุณงามความดีที่ท่านได้ทำไว้ รวมถึงแง่คิดกระบวนการทำงานในหน้าที่ และมุมมองเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม เป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนเป็นอย่างมาก🙏🙏

การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และป้องกันภัยจากสังคมด้วยตนเองได้ซึ่งกระบวนการยุติธรรมเรามักไปมองกันที...

หลังหย่าเดินหน้าเพื่อลูกการหย่าร้าง คือ การสิ้นสุดชีวิตสมรส หากเป็นครอบครัวที่มีลูกด้วยกันการหย่าร้างจะเป็นการเริ่มต้นให...
22/06/2023

หลังหย่าเดินหน้าเพื่อลูก

การหย่าร้าง คือ การสิ้นสุดชีวิตสมรส หากเป็นครอบครัวที่มีลูกด้วยกันการหย่าร้างจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตการเป็นผู้นำทั้งพ่อทั้งแม่ในคน ๆ เดียวกัน ประเด็นสำคัญที่สุดแม้ว่าชีวิตสมรสจะสิ้นสุด แต่ความเป็นครอบครัวของลูกต้องไม่สิ้นสุดหรือสลายตามไปด้วย ทั้ง 2 คน ยังคงต้องทำบทบาทพ่อและแม่ของลูกตลอดไปไม่ว่าลูกจะอยู่กับฝ่ายใดก็ตาม เพื่อลดปัญหาและผลกระทบต่อจิตใจลูกที่อาจตามมาในภายหลังให้น้อยที่สุด

การหย่าตามกฎหมาย มี 2 แบบ คือ.....
1) การหย่าโดยความยินยอมของทั้ง 2 ฝ่าย เป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อและมีพยาน โดยนำหนังสือหย่าไปจดทะเบียนหย่า ที่สำนักทะเบียน สำนักงานเขต/อำเภอ พร้อมพยาน เพราะกฎหมายกำหนดว่าเมื่อได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย การหย่า โดยความยินยอมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อสามีและภริยาได้จดทะเบียนการหย่ากันแล้ว (ปพพ. มาตรา 1515)

2) การฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้หย่า ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ เราก็ต้องอาศัยกระบวนการยุติธรรมให้เข้ามาช่วยเหลือ โดยสามารถติดต่อทนายความหรือปรึกษากฎหมาย ฟรี!! สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 เพื่อขอคำแนะนำ

เพราะฉะนั้น การหย่าที่ตกลงกันไม่ได้ เช่น เรื่องทรัพย์สิน เรื่องสิทธิการเลี้ยงดูลูก ค่าอุปการะเลี้ยงดู หรือข้อตกลงอื่นๆ รายละเอียดเป็นอย่างไรไปดูกันนน

ที่มา : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1501-1535

อาชีพอะไรบ้างที่คนต่างด้าวทำไม่ได้ ตามกฎหมาย พระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.2522 จำนวน 39...
22/06/2023

อาชีพอะไรบ้างที่คนต่างด้าวทำไม่ได้ ตามกฎหมาย

พระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.2522 จำนวน 39 อาชีพ ได้แก่
1. งานกรรมกร
2. งานกสิกรรรม งานเลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรืองานประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความชำนาญ งานเฉพาะสาขา หรืองานงานควบคุมดูแลฟาร์ม
3. งานก่ออิฐ งานช่างไม้ หรืองานก่อสร้างอื่น
4. งานแกะสลักไม้
5. งานขับขี่ยานยนต์ หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกล ยกเว้นงานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ
6. งานขายของหน้าร้าน
7. งานขายทอดตลาด
8. งานควบคุม ตรวจสอบหรือให้บริการบัญชี ยกเว้น งานตรวจสอบภายในชั่วคราว
9. งานเจียระไน หรือขัดเพชรหรือพลอย
10. งานตัดผม งานดัดผม หรืองานเสริมสวย
11. งานทอผ้าด้วยมือ
12. งานทอเสื่อ หรืองานทำเครื่องใช้ด้วยกก หวาย ปอ ฟาง หรือเยื่อไม้ไผ่
13. งานทำกระดาษสาด้วยมือ
14. งานทำเครื่องเขิน
15. งานทำเครื่องดนตรีไทย
16. งานทำเครื่องถม
17. งานทำเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก
18. งานทำเครื่องลงหิน
19. งานทำตุ๊กตาไทย
20. งานทำที่นอนผ้าห่มนวม
21. งานทำบาตร
22. งานทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ
23. งานทำพระพุทธรูป
24. งานทำมีด
25. งานทำร่มด้วยกระดาษหรือผ้า
26. งานทำรองเท้า
27. งานทำหมวก
28. งานนายหน้า หรืองานตัวแทน ยกเว้น งานนายหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
29. งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวกับงานออกแบบและคำนวณ จัดระบบ วิจัย วางโครงการ ทดสอบ ควบคุมการก่อสร้าง หรือให้คำแนะนำ ทั้งนี้ไม่รวมที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษ
30. งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบเขียนแบบ ประมาณราคา อำนวยการก่อสร้างหรือให้คำแนะนำ
31. งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย
32. งานปั้นหรือทำเครื่องปั้นดินเผา
33. งานมวนบุหรี่ด้วยมือ
34. งานมัคคุเทศก์ หรืองานจัดนำเที่ยว
35. งานเร่ขายสินค้า
36. งานเรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ
37. งานสาวและบิดเกลียวไหมด้วยมือ
38. งานเสมียนพนักงานหรืองานเลขานุการ
39. งานให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี

ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมา ลาว และ กัมพูชา สามารถทำงานได้ 2 อาชีพ คือ งานกรรมกร และ งานบ้าน

อ้างอิง https://www.doe.go.th/prd/alien/law/param/site/152/cat/6/sub/0/pull/category/view/list-label

หย่า...เลือกเอง  โปรดอย่ามองฉันผิด ขอใช้สิทธิรักษาหัวใจ ปัญหาสามีภรรยาทะเลาะกันอาจฟังดูเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่หากจัดการได้...
21/06/2023

หย่า...เลือกเอง โปรดอย่ามองฉันผิด ขอใช้สิทธิรักษาหัวใจ

ปัญหาสามีภรรยาทะเลาะกันอาจฟังดูเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่หากจัดการได้ ความสัมพันธ์ในชีวิตคู่จะมั่นคง แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ดังนั้น วิธีที่จะประคองชีวิตคู่ของคุณไม่ให้จบลงด้วยการหย่าร้างหรือแยกทาง ควรเริ่มจากคุณทั้งคู่เองก่อน คุณควรตกลงกันแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ เคลียร์ปัญหาที่ขัดแย้งกันจากสาเหตุของปัญหาเหล่านั้น

แน่นอนว่าหากความขัดแย้งอาจจะต้องจบด้วยการหย่าร้างแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมหรือด้วยเหตุอื่นๆ ดังนั้น ถ้าหากตกลงด้วยการพูดคุยไม่ได้ ก็ลองมาดูทางออกเรื่องการหย่าในทางกฎหมายกันบ้าง โดยคู่สมรสฟ้องหย่าได้ที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวตามภูมิลำเนาที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน หรือที่เกิดเหตุแห่งการหย่า

การหย่าตามกฎหมาย ทำได้ 2 แบบ คือ.....
1️⃣ การหย่าโดยความยินยอมของทั้ง 2 ฝ่าย เป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อและมีพยาน โดยนำหนังสือหย่าไปจดทะเบียนหย่า ที่สำนักทะเบียน สำนักงานเขต/อำเภอ พร้อมพยาน เพราะกฎหมายกำหนดว่าเมื่อได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย การหย่า โดยความยินยอมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อสามีและภริยาได้จดทะเบียนการหย่ากันแล้ว (ปพพ. มาตรา 1515)

2️⃣ การฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้หย่า ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ เราก็ต้องอาศัยกระบวนการยุติธรรมให้เข้ามาช่วยเหลือ โดยสามารถติดต่อทนายความหรือปรึกษากฎหมาย ฟรี!! สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 เพื่อขอคำแนะนำ

#แต่งงาน #ทะเบียนสมรส #คู่ชีวิต #ปัญหา #หย่า #กฎหมายน่ารู้ #สำนักงานกิจการยุติธรรม #กระทรวงยุติธรรม #ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย

ที่มา : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1501-1535

ทางออกปัญหาบ้านใกล้เรือนเคียง 🏡 คนบ้านใกล้เรือนเคียง อาศัยข้างกัน 🏡บางครั้งมีเรื่องราวให้กระทบกระทั่งกัน เล็กบ้าง ใหญ่บ้...
06/06/2023

ทางออกปัญหาบ้านใกล้เรือนเคียง

🏡 คนบ้านใกล้เรือนเคียง อาศัยข้างกัน 🏡
บางครั้งมีเรื่องราวให้กระทบกระทั่งกัน เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง
ถ้าปัญหาไหนพอจะพูดคุยเจรจา เคลียร์ใจกันได้ ก็ดีไป

แต่ถ้าคุยกันไม่ได้ล่ะ !? มาดูกันว่า เราจะมีทางออกตามข้อกฎหมายเรื่องใดบ้าง… ที่พอจะแก้ไขปัญหาเพื่อนบ้านจอมกวนให้หมดไป

3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จ...
02/06/2023

3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2521 ทรงสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ เมื่อปี พ.ศ. 2543 และทรงเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทแจลเวย์ จำกัด (ปี พ.ศ. 2543 – 2546) และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ปี พ.ศ. 2546 – 2551)
ราชาภิเษกสมรส
▶ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
▶ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

⚖️ระยะเวลาการบังคับคดี กี่ปี และนับอย่างไร⁉️เมื่อมีคำพิพากษาของศาลหรือคำสั่งศาลแล้ว เราจะรอวันว่าเมื่อไหร่เจ้าหนี้จะหมดส...
02/06/2023

⚖️ระยะเวลาการบังคับคดี กี่ปี และนับอย่างไร⁉️
เมื่อมีคำพิพากษาของศาลหรือคำสั่งศาลแล้ว เราจะรอวันว่าเมื่อไหร่เจ้าหนี้จะหมดสิทธิเรื่องของการบังคับคดีที่พูดกันคือ การยึดทรัพย์ ระยะเวลาของการบังคับคดี นับอย่างไรและมีเวลาเท่าไหร่?
ป.วิ.แพ่ง มาตรา 274 ระยะเวลาบังคับคดี 10 ปี นับแต่มีคำพิพากษา หรือคำสั่งศาล
วิธีการร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง มี 3 ขั้นตอน เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องปฏิบัติให้ครบ ดังนี้
1. เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี
2. เจ้าหนี้ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบว่าศาลได้ออกหมายบังคับคดีแล้ว
3. เจ้าหนี้ต้องแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้ยึดทรัพย์สิน ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
ต่อไปลองมาฟังคดีตัวอย่างกัน...
ติดตามสาระความรู้ ความบันเทิงในกระบวนการยุติธรรมเพิ่มเติมได้ที่: https://justicechannel.org/
#คดีแพ่ง #บังคับคดี #ศาล #ยึดทรัพย์สิน #ลูกหนี้ #เจ้าหนี้ #สำนักงานกิจการยุติธรรม #กระทรวงยุติธรรม

เมื่อมีคำพิพากษาของศาลหรือคำสั่งศาลแล้ว เราจะรอวันว่าเมื่อไหร่เจ้าหนี้จะหมดสิทธิเรื่องของการบังคับคด.....

ยอดเเชร์ฮิตติดโผ 5 อันดับ โพสต์ความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2566 มีอะไรบ้าง ติดตามกันเลยคร...
01/06/2023

ยอดเเชร์ฮิตติดโผ 5 อันดับ โพสต์ความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2566 มีอะไรบ้าง ติดตามกันเลยครับ...

1) เรียก จับ ค้น ต้องมีหมาย https://www.facebook.com/photo?fbid=624893123015155&set=a.591479169689884
2) การดำเนินคดีอาญากับ “ผู้ป่วยจิต” ต้องผ่านกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติจิตเวช https://www.facebook.com/photo/?fbid=621270303377437&set=a.591479169689884
3) ทำร้ายร่างกายไม่จบเเค่ 500 บาท
https://www.facebook.com/photo/?fbid=641045908066543&set=a.591479169689884
4) 9 เรื่องต้องรู้ก่อนไปเลือกตั้ง
https://www.facebook.com/photo?fbid=630606555777145&set=a.591479169689884
5) ฉ้อโกงประชาชน https://www.facebook.com/photo?fbid=628711065966694&set=a.591479169689884

😠โดนโพสต์  #หมิ่นประมาท ผ่านโซเชียลจะต้องทำอย่างไร?ฟัง Podcast: https://youtu.be/NfKosMPst7Yการหมิ่นประมาท ในปัจจุบันมีห...
30/05/2023

😠โดนโพสต์ #หมิ่นประมาท ผ่านโซเชียลจะต้องทำอย่างไร?
ฟัง Podcast: https://youtu.be/NfKosMPst7Y
การหมิ่นประมาท ในปัจจุบันมีหลายแบบ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ หรือโทรศัพท์ ซึ่งจะเป็นการไปโพสต์ด่าหรือกล่าวหา ใส่ร้ายฯ หรือการเสนอแนะต่างๆ แต่บางกรณีเป็นการใส่ความให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น ซึ่งจะเห็นเป็นกรณี เช่น การโพสต์กล่าวหาดาราหรือบุคคลมีชื่อเสียง ผ่านทางข้อความในโลกโซเชียล ถ้าหากเรากลายเป็นผู้เสียหายจากการโพสต์นั้นบ้างจะต้องทำอย่างไร?
ติดตามสาระความรู้ และความบันเทิงในกระบวนการยุติธรรมได้ที่ 👉https://justicechannel.org 👈
#หมิ่นประมาท #กฎหมายน่ารู้ #สำนักงานกิจการยุติธรรม

โดนโพสต์หมิ่นประมาทผ่านโซเชียลจะต้องทำอย่างไร?.การหมิ่นประมาท ในปัจจุบันมีหลายแบบ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ หรือ.....

ทำร้ายร่างกายจ่าย 500 ใครว่าจบ โทษตามเเต่ละดับความเจ็บเป็นอย่างไรบ้างครับ บาดเจ็บเล็กน้อย มีโทษ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรื...
29/05/2023

ทำร้ายร่างกายจ่าย 500 ใครว่าจบ โทษตามเเต่ละดับความเจ็บเป็นอย่างไรบ้างครับ
บาดเจ็บเล็กน้อย มีโทษ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 40,000 หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
บาดเจ็บสาหัส มีโทษ จำคุก 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับ 10,000 – 200,000 บาท
อ้างอิง ประมวลกฎหมายอาญา

#ทำร้ายร่างกาย #สังคมเคารพกฎหมาย #กฎหมายน่ารู้ #สำนักงานกิจการยุติธรรม #กระทรวงยุติธรรม #ข่าววันนี้ #โหนกระเเส

9 เรื่องต้องรู้ก่อนไปเลือกตั้ง 1. ห้ามไม่ให้บุคคลพยายามจะใช้สิทธิเลือกตั้งโดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่เป...
12/05/2023

9 เรื่องต้องรู้ก่อนไปเลือกตั้ง
1. ห้ามไม่ให้บุคคลพยายามจะใช้สิทธิเลือกตั้งโดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่เป็นของคนอื่น หรือที่ปลอมแปลงขึ้นมา หรือพยายามจะใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตที่ตัวเองไม่ได้มีสิทธิ ต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (มาตรา 94) หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี (มาตรา 158)
สำหรับผู้ที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ได้แก่
- ผู้ที่อายุยังไม่ถึง 18 ปี ในวันเลือกตั้ง
- เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
- อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
- ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
- วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
2. ห้ามนำบัตรเลือกตั้ง ออกไปจากเขตเลือกตั้ง
- ห้ามไม่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนําบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง (มาตรา 95 วรรคสอง) หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี (มาตรา 164)
3. ห้ามขัดขวาง-หน่วงเหนี่ยว ไม่ให้คนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
- ห้ามไม่ให้ผู้ใดขัดขวาง หน่วงเหนี่ยวจนทำให้ผู้ที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปถึงหน่วยเลือกตั้งได้ หรือทำให้ไปใช้สิทธิไม่ทันเวลา (มาตรา100) มีโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 10 ปี (มาตรา 164)
4. ห้ามไม่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นไม่ลงคะแนน
5. ห้ามใช้บัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งที่รับจากเจ้าหน้าที่/ห้ามทำเครื่องหมายเป็นจุดสังเกตในบัตรเลือกตั้ง
- ห้ามไม่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้บัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินการเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้ง (มาตรา 95 วรรคแรก) บัตรปลอม บัตรที่พิมพ์มาเอง หรือได้มาจากคนอื่น ใช้ไม่ได้ หากฝ่าฝีนมีโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี (มาตรา 163) และห้ามทําเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตโดยวิธีใดก็ตามไว้ที่บัตรเลือกตั้ง (มาตรา 96) หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี (มาตรา 164)
6. ห้ามจงใจทำให้บัตรเลือกตั้งชํารุด หรือเสียหาย หรือ ให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทําด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดสิบปี
- ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจําคุก ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ ผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี
7. ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว
- ห้ามไม่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนเองได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว (มาตรา 97) หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 165)
8. ห้ามโชว์บัตรเลือกตั้งที่กาแล้วให้คนอื่นเพื่อให้ทราบว่าเลือกใคร
- ห้ามไม่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนเสียงแล้วแสดงต่อผู้อื่น เพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าตนเองได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด (มาตรา 99) หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 165)
9. ห้ามโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัคร ส.ส. หรือพรรคการเมือง ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 (วันก่อนเลือกตั้งหนึ่งวัน) จนจบวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 โดยกฎหมายเลือกตั้งได้กำหนดห้ามไม่ให้ผู้ใด โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองก็ตาม (มาตรา 79) ตัวอย่างที่อาจเข้าข่ายเป็นการโฆษณาหาเสียงให้พรรคการเมือง เช่น
- ใส่เสื้อ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ฯลฯ ที่มีสัญลักษณ์โลโก้พรรคการเมือง หรือมีสีและหมายเลขพรรคการเมือง
- โพสต์ข้อความ อัปโหลดภาพหรือคลิปที่มีเนื้อหาหาเสียงให้พรรคการเมือง ลงบนโซเชียลมีเดีย
- แจกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหาเสียง บริเวณใกล้หน่วยเลือกตั้ง หรือที่อื่นๆ
- หากฝ่าฝืน โทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 156)
ที่มา : พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20180913155522.pdf

ที่อยู่

สำนักงานกิจการยุติธรรม ชั้น 9 ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:30
เสาร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621413666

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานกิจการยุติธรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานกิจการยุติธรรม:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

เรียนรู้กฎหมายไปกับเรา

ความรู้กฎหมาย เข้าใจง่าย สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 😊🙏 ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย 🙏😊

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีค่ะคือหนูมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งว่า ถ้าหนูเก็บของทำงานเสร็จเอาไอเก็บแล้วเห็นของที่อยากได้พอดีแล้วหยิบไปขอ้จ้าของแต่ไม่รู้เจ้าของคือใครพอรู้อีกทีโดนว่าไปแล้ว...แล้วไปขอใหม่ให้แน่นอน.แต่ไอคนที่ว่าหนูมันไปฟ้องเจ้าของอีกคนหนึ่งค่ะ.
เพื่อนยืมเงินไปจะ 9ปีแล้วครับ มีสัญญากู้ยืม ตอนนี้ครอบครัวผมลำบากมากไม่มีเงินค่าทนาย สัญญาเงินยืม ทำที่จังหวัดนนทบุรี แต่ตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่ ติดต่อทางไหนได้บ้างครับ
#}