สำนักงานกิจการยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรม สังคมเคารพกฎหมาย เริ่มได้จากตัวเรา เราจะคอยจับจ้อง มุมมองใหม่เพื่อยุติธรรมไทย
เราคือคู่คิดเคียงข้าง ทุกหน่วยงานยุติธรรม

ติดตามกฎหมายใหม่และสาระน่ารู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมไทย ได้ที่นี่

เปิดเหมือนปกติ

โพสต์นี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม 🤣 ความศรัทธา ความเชื่อ เป็นเรื่องส่วนบุคคล เพราะฉะนั้นเรื่องการหลอกลวง ต้องดูเจตนาของ...
04/11/2021

โพสต์นี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม 🤣 ความศรัทธา ความเชื่อ เป็นเรื่องส่วนบุคคล เพราะฉะนั้นเรื่องการหลอกลวง ต้องดูเจตนาของร่างทรงว่ามีเจตนาหลอกเอาเงินหรือไม่?

พิจารณาจากสถาการณ์ว่ามีผู้ได้รับความเสียหายหรือไม่ เช่น เสียเงิน เสียทองหรือไม่? หากไม่มี…ก็ไม่มีความผิด ความผิดจะต้องเข้าองค์ประกอบ คือ หลอกลวง เสียทรัพย์
องค์ประกอบในการกระทำความผิดตามกฎหมาย มาตรา 341
1) โดยทุจริต (เจตนา)
2) หลอกลวงผู้อื่น
3) ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความที่จริงที่ควรบอก

คำว่า “หลอกลวง” ในทางกฎหมายจะเป็นการหลอกลวงโดยเอาข้อเท็จจริงในอดีตหรือปัจจุบันมาหลอกลวงเท่านั้น ไม่สามารถเอาอนาคตชาติมาหลอกลวงได้ เช่น การบริจาคเพื่อให้ได้ไปสวรรค์หรือพระนิพานหรือบรรลุโสดาบัน จึงไม่เข้าข่ายฉ้อโกง แนวตัดสินศาลสูงก็ออกมาลักษณะนี้กันส่วนมาก

ร่างทรงผิดกฎหมายหรือไม่ ?
ถ้าร่างทรงไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์ แต่ไปโกหกประชาชนว่าเชื่อไสยศาสตร์ และหลอกเอาเงินเอาทอง มีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน : อ้างอิงฎีกาที่ 219/2531 https://deka.in.th/view-19190.html
ถ้าร่างทรงเชื่อไสยศาสตร์ เป็นความเชื่อส่วนตัว เป็นสิทธิส่วนบุคคลถึงแม้จะมีคนมาหลงเชื่อก็ไม่เป็นฉ้อโกงประชาชน อ้างอิงฎีกาที่ 1042/2535 https://deka.in.th/view-94922.html
ร่างทรงอ้างตัวเป็นแพทย์ รักษาคนทั้งที่มิใช่แพทย์ มีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน อ้างอิงฎีกาที่ 2593/2521 https://deka.in.th/view-100272.html
ร่างทรงรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ตัวเองกล่าวอ้างเป็นความเท็จ เช่น อ้างว่ามีน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แต่สุดท้ายถูกจับได้ว่าเกิดจากการกระทำของตัวเอง มิได้เกิดจากเจ้าแม่บันดาล จนมีคนหลงเชื่อ ผิดฐานฉ้อโกงประชาชน อ้างอิงฎีกาที่ 557/2502 https://deka.in.th/view-78603.html

ฟังเสียง กฎหมายง่ายจัง ตอนร่างทรงท้ายซอย https://soundcloud.com/user-167217831/84-1?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fuser-167217831%252F84-1

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ความผิดฐานฉ้อโกง https://www.krisdika.go.th/librarian

#ร่างทรง

โพสต์นี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม 🤣 ความศรัทธา ความเชื่อ เป็นเรื่องส่วนบุคคล เพราะฉะนั้นเรื่องการหลอกลวง ต้องดูเจตนาของร่างทรงว่ามีเจตนาหลอกเอาเงินหรือไม่?

พิจารณาจากสถาการณ์ว่ามีผู้ได้รับความเสียหายหรือไม่ เช่น เสียเงิน เสียทองหรือไม่? หากไม่มี…ก็ไม่มีความผิด ความผิดจะต้องเข้าองค์ประกอบ คือ หลอกลวง เสียทรัพย์
องค์ประกอบในการกระทำความผิดตามกฎหมาย มาตรา 341
1) โดยทุจริต (เจตนา)
2) หลอกลวงผู้อื่น
3) ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความที่จริงที่ควรบอก

คำว่า “หลอกลวง” ในทางกฎหมายจะเป็นการหลอกลวงโดยเอาข้อเท็จจริงในอดีตหรือปัจจุบันมาหลอกลวงเท่านั้น ไม่สามารถเอาอนาคตชาติมาหลอกลวงได้ เช่น การบริจาคเพื่อให้ได้ไปสวรรค์หรือพระนิพานหรือบรรลุโสดาบัน จึงไม่เข้าข่ายฉ้อโกง แนวตัดสินศาลสูงก็ออกมาลักษณะนี้กันส่วนมาก

ร่างทรงผิดกฎหมายหรือไม่ ?
ถ้าร่างทรงไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์ แต่ไปโกหกประชาชนว่าเชื่อไสยศาสตร์ และหลอกเอาเงินเอาทอง มีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน : อ้างอิงฎีกาที่ 219/2531 https://deka.in.th/view-19190.html
ถ้าร่างทรงเชื่อไสยศาสตร์ เป็นความเชื่อส่วนตัว เป็นสิทธิส่วนบุคคลถึงแม้จะมีคนมาหลงเชื่อก็ไม่เป็นฉ้อโกงประชาชน อ้างอิงฎีกาที่ 1042/2535 https://deka.in.th/view-94922.html
ร่างทรงอ้างตัวเป็นแพทย์ รักษาคนทั้งที่มิใช่แพทย์ มีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน อ้างอิงฎีกาที่ 2593/2521 https://deka.in.th/view-100272.html
ร่างทรงรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ตัวเองกล่าวอ้างเป็นความเท็จ เช่น อ้างว่ามีน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แต่สุดท้ายถูกจับได้ว่าเกิดจากการกระทำของตัวเอง มิได้เกิดจากเจ้าแม่บันดาล จนมีคนหลงเชื่อ ผิดฐานฉ้อโกงประชาชน อ้างอิงฎีกาที่ 557/2502 https://deka.in.th/view-78603.html

ฟังเสียง กฎหมายง่ายจัง ตอนร่างทรงท้ายซอย https://soundcloud.com/user-167217831/84-1?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fuser-167217831%252F84-1

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ความผิดฐานฉ้อโกง https://www.krisdika.go.th/librarian

#ร่างทรง

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 377 กำหนดให้ผู้ที่ควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้าย แต่ปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้น “เที่ยวไปโดยลำพัง” ใ...
02/11/2021

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 377 กำหนดให้ผู้ที่ควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้าย แต่ปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้น “เที่ยวไปโดยลำพัง” ในประการที่ “อาจทำอันตราย” แก่บุคคลหรือทรัพย์ ต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
ซึ่งตามมาตรา 377 กำหนดให้ผู้ที่ควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้ายมีความผิดตามกฏหมายทันที แม้สัตว์ดุหรือสัตว์ร้ายจะยังไม่ได้ไปทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินก็ตาม
.
https://justicechannel.org/law-in-topic/law-pets

อ้างอิง : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=443287&ext=pdf

#Lawเป็นประเด็น
ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย “น้องหมา” ก็ยังคงเป็นสัตว์เลี้ยงยอดฮิตของคนไทยเสมอ
เพราะทั้งความน่ารักและซื่อสัตย์ แต่ว่าหมาเราอาจจะไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคน
หากเลี้ยงหมาดุยิ่งต้องรู้และควบคุมให้ดี
เลี้ยงหมาดุ…ต้องควบคุม!!
ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. 2548
กำหนดให้ “สุนัขควบคุมพิเศษ”
*สุนัขควบคุมพิเศษ หมายถึง
1. สุนัขสายพันธุ์ที่ดุร้าย เช่น พิทบูลเทอเรีย บูลเทอเรีย รอทไวเลอร์ เป็นต้น
2. สุนัขที่มีประวัติทำร้ายหรือพยายามทำร้ายคน
หากจะพาสุนัขออกนอกสถานที่ ต้องปฏิบัติตามนี้
- ผู้ควบคุมสัตว์ต้องอายุไม่เกิน 65 ปี แต่ไม่น้อยกว่า 15 ปี
- ต้องมีบัตรประจำตัวสุนัข
- ต้องใส่ที่ครอบปากตลอดเวลา
- ต้องใส่สายจูงที่แข็งแรงและยาวไม่เกิน 50 ซม.
อย่างไรก็ดี สัตว์เลี้ยงคือกระจกสะท้อนของเจ้าของ จะเลี้ยงสัตว์อะไรต้องศึกษาทั้งลักษณะการกินอยู่ วิธีเลี้ยง รวมไปถึงอุปนิสัยของสัตว์ที่เราเลี้ยง เพื่อให้ทั้งเราและคนรอบข้างอยู่ร่วมกับสัตว์เลี้ยงของเราได้อย่างมีความสุข ไร้กังวล

https://justicechannel.org/category/law-in-topic

เคยสังเกตกันมั๊ย เวลาเราไปเดินShoping เราจะเห็นในร้านค้าสินค้ามักเปะป้าย”ขโมยของ ปรับ 10 เท่า!!!” แล้วการปรับ 10 เท่า นี...
02/11/2021

เคยสังเกตกันมั๊ย เวลาเราไปเดินShoping เราจะเห็นในร้านค้าสินค้ามักเปะป้าย”ขโมยของ ปรับ 10 เท่า!!!” แล้วการปรับ 10 เท่า นี่จริงๆแล้ว...มันปรับยังไง ปรับจริงหรือเปล่า หรือจริงๆแล้วในทางกฎหมายมีโทษอย่างไรบ้าง งั้นเรามาหาคำตอบบกันดีกว่าว่าจริงๆแล้ว “ขโมยของจะโดนปรับ 10 เท่าจริงๆหรือเปล่า”

คำตอบคือ ไม่จริงนะครับ การที่ร้านค้าทั่วไปติดป้ายบอกข้อความว่า “ขโมยของปรับ 10 เท่า” นั้น เป็นเหมือนการติดป้ายแจ้งเตือนจากทางร้านเอง ไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย ตามโทษทางกฎหมายนะ แต่ตามกฎหมายการลักทรัพย์ที่จริงแล้วการขโมยของนั้น จะมีโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับเงินไม่เกิน 60,000 บาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 โห...มีโทษทั้งจำคุกและปรับเงินขนาดนี้ อย่างขโมยของเลยมันไม่ดีจริงๆนะ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334
https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=443287&ext=pdf

"เอาไม่บอก เอาไม่ได้รับอนุญาต" เอาของคนอื่นไม่ได้นะ...ผิดกฎหมาย

มาตรา 334 ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไป โดยทุจริต มีความผิดฐานลักทรัพย์ : จำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 60,000 บาท

ความรู้เพิ่มเติม :
(1) อินโฟกราฟิกความผิดฐานลักทรัพย์ (มาตรา 334 - 336 ทวิ)
https://web.facebook.com/weareoja/photospcb.2570438406375249/2570430463042710/?type=3&theater

(2) อินโฟกราฟิก 9 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่น่าสนใจ ได้แก่ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ รับของโจร รีดเอาทรัพย์ ทำให้เสียทรัพย์ บุกรุก
https://justicechannel.org/criminal/property-offense-law

(3) ฟังเสียงกฎหมายง่ายจัง ตอนที่ 66 : ขโมยของ ปรับสิบเท่า
https://soundcloud.com/user-167217831/66-1?in=user-167217831/sets/3rzm0q0e3byn

ฝากติดตามสื่อความรู้กฎหมายดีๆ ที่ www.justicechannel.org

เคยสังเกตกันมั๊ย เวลาเราไปเดินShoping เราจะเห็นในร้านค้าสินค้ามักเปะป้าย”ขโมยของ ปรับ 10 เท่า!!!” แล้วการปรับ 10 เท่า นี่จริงๆแล้ว...มันปรับยังไง ปรับจริงหรือเปล่า หรือจริงๆแล้วในทางกฎหมายมีโทษอย่างไรบ้าง งั้นเรามาหาคำตอบบกันดีกว่าว่าจริงๆแล้ว “ขโมยของจะโดนปรับ 10 เท่าจริงๆหรือเปล่า”

คำตอบคือ ไม่จริงนะครับ การที่ร้านค้าทั่วไปติดป้ายบอกข้อความว่า “ขโมยของปรับ 10 เท่า” นั้น เป็นเหมือนการติดป้ายแจ้งเตือนจากทางร้านเอง ไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย ตามโทษทางกฎหมายนะ แต่ตามกฎหมายการลักทรัพย์ที่จริงแล้วการขโมยของนั้น จะมีโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับเงินไม่เกิน 60,000 บาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 โห...มีโทษทั้งจำคุกและปรับเงินขนาดนี้ อย่างขโมยของเลยมันไม่ดีจริงๆนะ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334
https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=443287&ext=pdf

"เอาไม่บอก เอาไม่ได้รับอนุญาต" เอาของคนอื่นไม่ได้นะ...ผิดกฎหมาย

มาตรา 334 ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไป โดยทุจริต มีความผิดฐานลักทรัพย์ : จำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 60,000 บาท

ความรู้เพิ่มเติม :
(1) อินโฟกราฟิกความผิดฐานลักทรัพย์ (มาตรา 334 - 336 ทวิ)
https://web.facebook.com/weareoja/photospcb.2570438406375249/2570430463042710/?type=3&theater

(2) อินโฟกราฟิก 9 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่น่าสนใจ ได้แก่ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ รับของโจร รีดเอาทรัพย์ ทำให้เสียทรัพย์ บุกรุก
https://justicechannel.org/criminal/property-offense-law

(3) ฟังเสียงกฎหมายง่ายจัง ตอนที่ 66 : ขโมยของ ปรับสิบเท่า
https://soundcloud.com/user-167217831/66-1?in=user-167217831/sets/3rzm0q0e3byn

ฝากติดตามสื่อความรู้กฎหมายดีๆ ที่ www.justicechannel.org

โค้งสุดท้ายของวันนี้กันแล้วนะครับ ได้ลอตเตอรี่เลขเด็ดๆกันแล้วหรือยัง? วันนี้แอดมินขอให้ทุกท่านโชคดี ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล...
01/11/2021

โค้งสุดท้ายของวันนี้กันแล้วนะครับ ได้ลอตเตอรี่เลขเด็ดๆกันแล้วหรือยัง? วันนี้แอดมินขอให้ทุกท่านโชคดี ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับ แต่ถ้าไม่ถูก!! ไม่เป็นไร งวดหน้ามาลุ้นกันใหม่!! ยังไงก็แล้วแต่อย่าทำผิดกฎหมายกันนะครับ ใครที่กำลังคิดไม่ซื่อ เห็นสลากพลาดไปนิดเดียว เจตนาคิดจะปลอมแปลงลอตเตอรี่ รอรับโทษกันได้เลยนะครับ

ตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 264, 268) https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=443287&ext=pdf

มาตรา 264 ความผิดฐานทำเอกสารปลอม : จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 268 ความผิดฐานใช้กรืออ้างเอกสารปลอม : จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

* ถ้าผู้กระทำความผิดทั้ง 2 มาตราเป็นคนเดียวกัน ให้ลงโทษกระทงเดียว

แต่หากผู้ใดโดนหลอกให้นำลอตเตอรี่ปลอมไปขึ้นเงิน โดยไม่มีเจตนา ไม่รู้ว่าลอตเตอรี่นั้นเป็นของปลอม จะไม่มีความผิดฐานใช้เอกสารปลอมครับ

ศึกษาเพิ่มเติม : กฎหมายน่ารู้ 68 : คิดจะปลอม กฎหมายล้อมไว้หมดแล้ว https://justicechannel.org/criminal/fake-documents

ฟังเสียงกฎหมายง่ายจัง ตอน 46 เรื่อง ลอตเตอรี่ปลอมเป็นเหตุ ได้ทาง https://youtu.be/zdUH8dFT9j4 หรือ https://soundcloud.com/user-167217831/46-2?si=5b78c466bf274942a4f77fc59e116c61

ฝากติดตามสื่อความรู้กฎหมายดีๆ ที่ www.justicechannel.org

โชคดีนะครับทุกคน

โค้งสุดท้ายของวันนี้กันแล้วนะครับ ได้ลอตเตอรี่เลขเด็ดๆกันแล้วหรือยัง? วันนี้แอดมินขอให้ทุกท่านโชคดี ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับ แต่ถ้าไม่ถูก!! ไม่เป็นไร งวดหน้ามาลุ้นกันใหม่!! ยังไงก็แล้วแต่อย่าทำผิดกฎหมายกันนะครับ ใครที่กำลังคิดไม่ซื่อ เห็นสลากพลาดไปนิดเดียว เจตนาคิดจะปลอมแปลงลอตเตอรี่ รอรับโทษกันได้เลยนะครับ

ตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 264, 268) https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=443287&ext=pdf

มาตรา 264 ความผิดฐานทำเอกสารปลอม : จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 268 ความผิดฐานใช้กรืออ้างเอกสารปลอม : จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

* ถ้าผู้กระทำความผิดทั้ง 2 มาตราเป็นคนเดียวกัน ให้ลงโทษกระทงเดียว

แต่หากผู้ใดโดนหลอกให้นำลอตเตอรี่ปลอมไปขึ้นเงิน โดยไม่มีเจตนา ไม่รู้ว่าลอตเตอรี่นั้นเป็นของปลอม จะไม่มีความผิดฐานใช้เอกสารปลอมครับ

ศึกษาเพิ่มเติม : กฎหมายน่ารู้ 68 : คิดจะปลอม กฎหมายล้อมไว้หมดแล้ว https://justicechannel.org/criminal/fake-documents

ฟังเสียงกฎหมายง่ายจัง ตอน 46 เรื่อง ลอตเตอรี่ปลอมเป็นเหตุ ได้ทาง https://youtu.be/zdUH8dFT9j4 หรือ https://soundcloud.com/user-167217831/46-2?si=5b78c466bf274942a4f77fc59e116c61

ฝากติดตามสื่อความรู้กฎหมายดีๆ ที่ www.justicechannel.org

โชคดีนะครับทุกคน

สวัสดีคร้าบ ผ่านพ้นเดือนตุลาหมาดๆ เเอดเลยขอมาอัพเดตกับ 6 เรื่องใหม่กันประจำเดือนตุลาคมกันหน่อย มีอะไรบ้างนั้น ติดตามกันไ...
01/11/2021

สวัสดีคร้าบ ผ่านพ้นเดือนตุลาหมาดๆ เเอดเลยขอมาอัพเดตกับ 6 เรื่องใหม่กันประจำเดือนตุลาคมกันหน่อย มีอะไรบ้างนั้น ติดตามกันได้เลยคร้าบ

1) 😫ซื้อของออนไลน์ โดนโกง ไม่ได้รับของทำไงดี 😭
https://www.facebook.com/533062563446187/posts/4400081800077558/

2) 🤨ตัดกิ่งไม้บ้านคนอื่นที่รุกล้ำมาบ้านเรา ได้หรือไม่?🌳
🎙ฟังเสียง>>> https://soundcloud.com/user-167217831/1-1?si=031efb364ec34c109f1d75d8c9ab0973

https://www.facebook.com/533062563446187/posts/4410033465749058/

3) 👀โชว์หวิวออนไลน์ ทำได้หรือไม่?🤔

🎙ฟังเสียง >>> https://soundcloud.com/user-167217831/38-2

https://www.facebook.com/533062563446187/posts/4425644840854587/

4) 🤕4 ข้อห้าม “กีฬามวย” เล่นนอกสังเวียนมีความผิด🥊

https://www.facebook.com/533062563446187/posts/4443841202368284/

5) 🍻โพสต์เชิญชวนดื่มแอลกอฮอลล์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย จะมีความผิดหรือเปล่านะ? 🍺

🎙ฟังเสียง>>> https://soundcloud.com/user-167217831/59-1?in=user-167217831/sets/3rzm0q0e3byn

https://www.facebook.com/533062563446187/posts/4422739057811832/

6)🤩โฆษณาเกินจริง ผิดกฎหมายหรือไม่?🗣

🎙ฟังเสียง>>> Youtube https://www.youtube.com/watch?v=WH3DoKVLMvY
หรือ https://soundcloud.com/user-167217831/44-2

https://www.facebook.com/533062563446187/posts/4453549034730834/

นี่เเค่น้ำจิ้ม ท่านสามารถติดตามสื่อความรู้กฎหมายต่างๆได้อีกเพียบที่นี่เลย >>> justicechannel.org😘🎉

สวัสดีคร้าบ ผ่านพ้นเดือนตุลาหมาดๆ เเอดเลยขอมาอัพเดตกับ 6 เรื่องใหม่กันประจำเดือนตุลาคมกันหน่อย มีอะไรบ้างนั้น ติดตามกันได้เลยคร้าบ

1) 😫ซื้อของออนไลน์ โดนโกง ไม่ได้รับของทำไงดี 😭
https://www.facebook.com/533062563446187/posts/4400081800077558/

2) 🤨ตัดกิ่งไม้บ้านคนอื่นที่รุกล้ำมาบ้านเรา ได้หรือไม่?🌳
🎙ฟังเสียง>>> https://soundcloud.com/user-167217831/1-1?si=031efb364ec34c109f1d75d8c9ab0973

https://www.facebook.com/533062563446187/posts/4410033465749058/

3) 👀โชว์หวิวออนไลน์ ทำได้หรือไม่?🤔

🎙ฟังเสียง >>> https://soundcloud.com/user-167217831/38-2

https://www.facebook.com/533062563446187/posts/4425644840854587/

4) 🤕4 ข้อห้าม “กีฬามวย” เล่นนอกสังเวียนมีความผิด🥊

https://www.facebook.com/533062563446187/posts/4443841202368284/

5) 🍻โพสต์เชิญชวนดื่มแอลกอฮอลล์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย จะมีความผิดหรือเปล่านะ? 🍺

🎙ฟังเสียง>>> https://soundcloud.com/user-167217831/59-1?in=user-167217831/sets/3rzm0q0e3byn

https://www.facebook.com/533062563446187/posts/4422739057811832/

6)🤩โฆษณาเกินจริง ผิดกฎหมายหรือไม่?🗣

🎙ฟังเสียง>>> Youtube https://www.youtube.com/watch?v=WH3DoKVLMvY
หรือ https://soundcloud.com/user-167217831/44-2

https://www.facebook.com/533062563446187/posts/4453549034730834/

นี่เเค่น้ำจิ้ม ท่านสามารถติดตามสื่อความรู้กฎหมายต่างๆได้อีกเพียบที่นี่เลย >>> justicechannel.org😘🎉

31/10/2021

ให้ผู้อื่นนำบัญชีเราไปใช้ = มีส่วนร่วมเป็นมิจฉาชีพ
.
หากไม่อยากติดร่างแห อย่ายอมให้คนอื่นเอาบัญชีธนาคารของเราไปใช้ โดยมิจฉาชีพจะเอาไปหลอกล่อเหยื่อรายอื่นๆ ให้โอนเงินเข้ามา/ทำการทุจริตต่างๆ
.
โดยเราผู้เป็นเจ้าของบัญชีอาจเข้าข่าย
- เป็นตัวการร่วม
- เป็นผู้สนับสนุน
- การทำความผิดฐานฟอกเงิน
.
ที่มา : ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
.
#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #ธนาคาร #บัญชี #ธุรกรรม #การเงิน #เตือนภัย

31/10/2021

3 สิ่งที่ต้องระวัง หากโพสต์ลงโซเชียลอาจถูกขโมยตัวตนได้
.
ปัจจุบันมิจฉาชีพมีอยู่ทั่วทุกที่ มีทั้งโลกภายนอกและโลกไอที แน่นอนว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครเป็นคนดี และใครเป็นผู้ร้าย ยิ่งในโลกออนไลน์หากเผลอทำข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลสำคัญหลุดออกไปเพียงครั้งเดียว (แม้จะลบทัน) ก็อาจทำให้ชีวิตพังเลยก็ได้ แต่จะมีอะไรบ้างที่ไม่ควรโพสต์ หรือเผยแพร่ให้คนอื่นรู้ในโลกออนไลน์ วันนี้เรานำข้อมูลดี ๆ มาฝากกัน
.
📍 1. บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง ข้อมูลสำคัญที่สามารถยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมต่าง ๆ คนร้ายสามารถแอบอ้างตัวตนไปกระทำความผิดได้
.
📍 2. ตั๋วเครื่องบิน สายท่องเที่ยวต้องระวัง เพราะคนร้ายสามารถใช้โปรแกรมตรวจบาร์โค้ด ทำให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการเดินทาง ตั๋วของคุณอาจถูกยกเลิกโดยคนร้ายได้
.
📍 3. ลายนิ้วมือ รูปถ่ายที่เห็นลายนิ้วมือได้ชัดเจนภายในระยะ 3 เมตรจากกล้อง มีโอกาสเสี่ยงโดนขโมยลายนิ้วมือเพื่อใช้ในการสวมรอยและขโมยข้อมูล
.
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
.
#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #โพสต์ #ออนไลน์ #โซเชียล #เตือนภัย

ปัจจุบันมีเซเลบิตี้ คนดัง Net idol Youtuber สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้เราเลือกใช้กันมากมาย เมื่อออก Product ใหม่ก็ต้อง...
28/10/2021

ปัจจุบันมีเซเลบิตี้ คนดัง Net idol Youtuber สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้เราเลือกใช้กันมากมาย เมื่อออก Product ใหม่ก็ต้องทำการโฆษณา การโฆษณาผลิตภัณฑ์นั้นทำได้หรือไม่ ทำได้แค่ไหน ทำอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย มาหาคำตอบกันได้ที่

Q&A : โฆษณาเกินจริง ผิดกฎหมายหรือไม่?

การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณา
มาตรา 22 การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่สข้อความดังกล่าวนั้น จะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ
ข้อความต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมส่วนรวม
(1) ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
(2) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะกระทำโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
(3) ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
(4) ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
(5) ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อความที่ไม่อาจเป็นความจริงได้โดยแน่แท้ ไม่เป็นข้อความที่ต้องห้ามในการโฆษณาตาม (1)

มาตรา 27 กรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าการโฆษณาฝ่าฝืนมาตรา 22 ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอำนาจออกคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(1) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการโฆษณา
(2) ห้ามใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา
(3) ห้ามโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นโฆษณา
(4) ให้โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นแล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากำหนด
ในการออกคำสั่งตาม (4) ให้คณะกรมการว่าด้วยการโฆษณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคประกอบกับความสุจริตใจในการกระทำของผู้โฆษณา
* กรณีคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีคำสั่งตาม (4) และผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง คณะกรรมการฯ อาจเข้าดำเนินการการแทนผู้ประกอบธุรกิจและให้ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ชดใช้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้น โดยบังคับตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

มาตรา 28 กรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีเหตุสงสัยว่า ข้อความใดที่ใช้ในการโฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา 22 วรรคสอง (1) ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้โฆษณาพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงได้
กรณีที่ผู้โฆษณาอ้างรายงานทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติ การรับรองของสถาบันหรือบุคคลอื่น หรือยืนยันข้อเท็จจริงในการโฆษณา ถ้าผู้โฆษณาไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อความที่ใช้ในการโฆษณาเป็นความจริงตามที่กล่าวอ้าง ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอำนาจออกคำสั่งตามมาตรา 27 ได้ และให้ถือว่าผู้โฆษณารู้หรือควรได้รู้ว่าข้อความนั้นเป็นเท็จ

ความผิดและบทลงโทษ

มาตรา 47 เจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความเป็นเท็จหรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น : จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
*ถ้ากระทำผิดซ้ำอีก : จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 48 ผู้โฆษณาโดยใช้ข้อความตามมาตรา 22 (3) หรือ (4) หรือ (5) : ปรับไม่เกิน 30,000 บาท

มาตรา 49 ผู้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาตามมาตรา 27 หรือมาตรา 28 วรรคสอง : จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ฟัง Pod cast กฎหมาย ตอน โฆษณาเกินจริง ผิดกฎหมาย ทาง Youtube https://www.youtube.com/watch?v=WH3DoKVLMvY หรือ https://soundcloud.com/user-167217831/44-2

ติดตามสื่อความรู้กฎหมายต่างๆได้ทาง justicechannel.org

สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=39
ร้องทุกข์ออนไลน์ : https://complaint.ocpb.go.thhttps:/

พระราชบัญัญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 > https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=302495&ext=pdf

ปัจจุบันมีเซเลบิตี้ คนดัง Net idol Youtuber สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้เราเลือกใช้กันมากมาย เมื่อออก Product ใหม่ก็ต้องทำการโฆษณา การโฆษณาผลิตภัณฑ์นั้นทำได้หรือไม่ ทำได้แค่ไหน ทำอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย มาหาคำตอบกันได้ที่

Q&A : โฆษณาเกินจริง ผิดกฎหมายหรือไม่?

การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณา
มาตรา 22 การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่สข้อความดังกล่าวนั้น จะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ
ข้อความต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมส่วนรวม
(1) ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
(2) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะกระทำโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
(3) ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
(4) ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
(5) ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อความที่ไม่อาจเป็นความจริงได้โดยแน่แท้ ไม่เป็นข้อความที่ต้องห้ามในการโฆษณาตาม (1)

มาตรา 27 กรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าการโฆษณาฝ่าฝืนมาตรา 22 ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอำนาจออกคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(1) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการโฆษณา
(2) ห้ามใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา
(3) ห้ามโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นโฆษณา
(4) ให้โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นแล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากำหนด
ในการออกคำสั่งตาม (4) ให้คณะกรมการว่าด้วยการโฆษณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคประกอบกับความสุจริตใจในการกระทำของผู้โฆษณา
* กรณีคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีคำสั่งตาม (4) และผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง คณะกรรมการฯ อาจเข้าดำเนินการการแทนผู้ประกอบธุรกิจและให้ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ชดใช้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้น โดยบังคับตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

มาตรา 28 กรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีเหตุสงสัยว่า ข้อความใดที่ใช้ในการโฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา 22 วรรคสอง (1) ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้โฆษณาพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงได้
กรณีที่ผู้โฆษณาอ้างรายงานทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติ การรับรองของสถาบันหรือบุคคลอื่น หรือยืนยันข้อเท็จจริงในการโฆษณา ถ้าผู้โฆษณาไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อความที่ใช้ในการโฆษณาเป็นความจริงตามที่กล่าวอ้าง ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอำนาจออกคำสั่งตามมาตรา 27 ได้ และให้ถือว่าผู้โฆษณารู้หรือควรได้รู้ว่าข้อความนั้นเป็นเท็จ

ความผิดและบทลงโทษ

มาตรา 47 เจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความเป็นเท็จหรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น : จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
*ถ้ากระทำผิดซ้ำอีก : จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 48 ผู้โฆษณาโดยใช้ข้อความตามมาตรา 22 (3) หรือ (4) หรือ (5) : ปรับไม่เกิน 30,000 บาท

มาตรา 49 ผู้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาตามมาตรา 27 หรือมาตรา 28 วรรคสอง : จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ฟัง Pod cast กฎหมาย ตอน โฆษณาเกินจริง ผิดกฎหมาย ทาง Youtube https://www.youtube.com/watch?v=WH3DoKVLMvY หรือ https://soundcloud.com/user-167217831/44-2

ติดตามสื่อความรู้กฎหมายต่างๆได้ทาง justicechannel.org

สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=39
ร้องทุกข์ออนไลน์ : https://complaint.ocpb.go.thhttps:/

พระราชบัญัญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 > https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=302495&ext=pdf

ที่อยู่

สำนักงานกิจการยุติธรรม ชั้น 9 ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
Bangkok
10210

รถตู้โดยสารสายต่างๆ เช่น มีนบุรี-ปากเกร็ด,รังสิต-ปากเกร็ด,รามคำแหง-ปากเกร็ด รถโดยสารประจำทาง สาย 150,51,52,356

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00
อาทิตย์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

021413754

เว็บไซต์

https://justicechannel.org/

ผลิตภัณฑ์

1.Infographic กฎหมายใหม่ และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
2.ข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระบวนการยุติธรรม

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานกิจการยุติธรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานกิจการยุติธรรม:

วิดีโอทั้งหมด

เรียนรู้กฎหมายไปกับเรา

ความรู้กฎหมาย เข้าใจง่าย สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 😊🙏 ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย 🙏😊

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

"นี่แหละครับ"ผลประกอบการทางธุรกิจขององค์กรชื่อดังอย่าง(กูเกิล,)คงจะประสบผลล้มเหลวอย่างมหาศาลเพราะเข้ามาทำลายวงจรภาคธุรกิจของลูกค้าที่ทำงานร่วมบริษัท,"และสิ่งที่ทำลายภาคธุรกิจให้ประสบผลพังพินาศหรือล้มละลาย"ก็คือตัวกลางของการเชื่อมต่อและเชื่อมโยงระหว่างการค้าที่เข้าแทรกแทรงและแฝงตัวเข้ามาในคราบของคำว่ามิจฉาชีพทางไซเบอร์หรือการโจรกรรมทางอินเตอร์เน็ทหรือที่ทางเราเรียกกันสั้นสั้นและโดยความเข้าว่า"แห้กเกอร์"+หรือโจรอินเตอร์เน็ท+นั่นเองที่เข้ามาฉกชิงและฉกฉวยผลประโยนช์ทางการค้าไม่ว่าจะเป็นกำไรหรือกำลังซื้อทางภาคธุรกิจหรือ"ดาต้าโรมมิ่งdata romingหรือและแม้กระทั่งการฉกชิงความสุขหรือกำไรในทางชีวิตและในทางจิตวิทยา"ของลูกค้าและผู้ใช้บริการทางอินเตอร์เน็ทของทุกคนที่เสียเงินค่าบริการ,และวงจรอุบาทว์ที่แฝงตัวเข้ามาในคราบของมือที่สามที่เข้ามาเพื่อก่อความไม่สงบและก่อให้่เกิดความแตกแยกและสูญเสียแก่ผู้ที่ดำเนินกิจการอยู่ทั้งหลากหลายก็คงจะต้อง"ได้รับโทษทางกฎหมายหรือต้องพิพากษาและคำตัดสินของศาล"ในที่สุดก่อน.การดำเนินการทางธุรกรรมจึงจะดำเนินเริ่มต้นอย่างราบเรียบและราบรื่น,(ถึงที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกฝ่ายร่วมงานและพร้อมเพรียงประสานใจกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อผลักดันและขับไล่พลังหรืออำนาจโดยมิชอบของกลุ่มคนมีอำนาจพวกนี้ให้ออกไปนอกสังคมขอ งกลุ่มคนที่ทำธุรกิจทั้งหลายให้ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็วและเห็นผลถึงพร้อมในทางปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงดังดีด้วยทุกประการเทอญ)ฝากคุณตำรวจช่วยบอกวิธีการจับกุมแห้กเกอร์ร้ายรายนี้ของกูเกิลด้วยนะค่ะเพราะ,ปอท,ไม่มีอำนาจพอที่จะหาหลักฐานมาจับกุมได้ค่ะกรุณาทีนะค่ะเพราะดิฉันถูกกระทำมาหลายปีแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะ
อู้ว้าว สมพงษ์
ยาเสพติด **ยาเสพติด ติดกันมาก หากไม่ปราบ กันจริงจัง เด็กไทย วัยรุ่นพัง ชีวิตอับ ดับมากมาย ทรัพยากร มนุษย์ชาติ สมองเพี้ยน อันตราย ทหารตำรวจ จงทำลาย แหล่งอบาย ให้หมดที **ยาเสพติด ทำลายสิ้น บนแผ่นดิน ไทยเราเอง กำจัด พวกข่มเหง เอาอำนาจ ป้ายบัดสี เป่าหัว เป่ากระหม่อม ให้ทำชั่ว ทำอัปรีย์ ลูกหลานคน ถูกย่ำยี เอามาใช้ ในการเมือง **บังคับ ให้ทำลาย สถาบันหมาย สัญลักษณ์ ถ้าไม่ทำ มันรุกหนัก ป้ายโทษให้ ใส่หาเรื่อง เป่าหัว ฝังความเชื่อ หวังมุ่งร้าย ทำขุ่นเคือง มอมเมา โฉดต่อเนื่อง ทำร้ายฝ่าย เป็นศัตรู **เอาดารา ศาสนาfake ทำร้ายเด็ก คนดีดี มุ่งหมาย คอยกดขี่ บังคับโหด น่าอดสู เป็นลัทธิ พิงศาสนา สักวันน่ะ จะได้รู้ กรรมภัย จะคืนสู่ ลูกหลานมัน หมดสิ้นเอย...ut
ช่วยผมด้วยครับลูกเรียนมหาลัย
ทำงานไม่ได้ค่าแรงทำไงดีครับ
ฝากเตือนร้านกาแฟดังในเพชรบะรีโกงค่าแรงพนักงาน บอกให้มาทำงานวัาหยุดแล้วจะให้ค่าแรงเป็นotแต่สุดท้ายไม่ให้ตามคำพูดจ้า
ฝากเตือนด้วย นะคะร้านกาแฟในเพชรบุรีโกงค่าแรงบอกจะให้2แรงในวันหยุด(กรณีมาทำงาน)แต่ไม่จ่าย
ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมค่ะ เกี่ยวกับสถานประกอบการ จะย้ายไปที่อื่น แต่ลูกจ้างไม่สามารถติดตามไปได้ กรณีแบบนี้ ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชย อย่างไรบ้างกับบริษัทค่ะ
ขอความรู้ด้วยครับ เจ้ามรดก(ที่ดิน) เสียขีวิต ไม่มีภรรยา มีทายาทลำดับที่ 3 มีสิทธิ์รับมรดก จำนวน 6 คน เสียชีวิต 5 เหลือ 1 คน ผู้มีชีวิตอยู่รับมรดกคนเดียวใช่หรือไม่ครับ ทายาทลำดับ 1,2,4,5,6 เสียชีวิตหมด บุตรของทายาทลำดับ 3 ที่เสียชีวิตทั้ง 5 คน มีสิทธิ์รับแทนพี่น้องที่เสียชีวิตหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
สอบถามครับ เด็กชาย อายุ 15 หญิง อายุ 14 มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว โดยฝ่ายหญิงมาหาชายแล้วไปนอนรีสอร์ท กฏหมายว่าอย่างไรครับ
แชทยืมเงินถ้าจะแจ้งความต้องผ่านทนายใช่ไหมค่ะ ถ้าไปแจ้งความอย่างเดียว ตำรวจไม่รับแจ้งหรือค่ะ
จาก สยจ.อำนาจเจริญ รบกวนขอไฟล์ Ai ด้วยคะ พอดีไม่มีช่องให้อินบล้อคคะ