DGA Thailand Digital Government Development Agency สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) Digital Government Development Agency (Public Organization) สพร. หรือ DGA เป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(26)

เปิดเหมือนปกติ

มาแล้วว 🙋‍♂🙋‍♀ ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรางวัล Lucky Draw กิจกรรม LIVE TALK การเสวนาใน หัวข้อ Data Governance กับการนำไปใช้ใ...
05/10/2020

มาแล้วว 🙋‍♂🙋‍♀ ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรางวัล Lucky Draw กิจกรรม LIVE TALK การเสวนาใน หัวข้อ Data Governance กับการนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ ขอแสดงความยินดีด้วยจ้า 👏

① คุณกนกลดา อ่วมประเสริฐ

② คุณกิตติพงค์ หมีปลั่ง

📍 สำหรับใครที่พลาดชมคลิกดูย้อนหลังได้ที่

▶️ Facebook : https://bit.ly/3kTIA65

▶️ Youtube : https://bit.ly/2S4aZKh

📍 สามารถดาวน์โหลดเอกสาร LIVE TALK ได้ที่>> https://bit.ly/30ppzk5

#DGF #Datagovernance #TDGA #สพร #DGA

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 👨‍💼 เป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำห...
05/10/2020

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 👨‍💼 เป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 7 (e-GCEO#7) โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม ถึง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 หัวข้อ “การเชื่อมโยงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital Government Connectivity)” ณ โรงแรม หัวช้างเฮอริเทจ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563

#TDGA #สพร #DGA

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วม🎤 ปาฐกถาในงานสัมมนา Smart City Summit ภายใต้ธีม Tha...
02/10/2020

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วม🎤 ปาฐกถาในงานสัมมนา Smart City Summit ภายใต้ธีม Thailand Smart City Model for Happiness and Local Value ในหัวข้อเรื่อง บริการ/ระบบกลางที่ DGA กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เช่น Digital ID, e-Document Platform, Data Exchange Platform และ e-Payment Platform ซึ่งเป็นระบบกลางที่พร้อมให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้กับงานบริการออนไลน์ได้แล้ว นอกจากนี้ยังมีบริการ Biz Portal ที่เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่ปี 2561

และปีนี้กำลังจะเปิดตัวบริการ Citizen Portal ซึ่งเป็นบริการ One Stop Service สำหรับภาคธุรกิจ และประชาชนด้วย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

#สพร #DGA

DGA ขนความม่วน เยือนถิ่นริมโขง 🤗 มาจัดบูธนิทรรศการให้พี่น้อง-ประชาชน ได้สัมผัสประสบการณ์บริการดิจิทัลภาครัฐ นำโดย นายชริ...
02/10/2020

DGA ขนความม่วน เยือนถิ่นริมโขง 🤗 มาจัดบูธนิทรรศการให้พี่น้อง-ประชาชน ได้สัมผัสประสบการณ์บริการดิจิทัลภาครัฐ นำโดย นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล DGA และเจ้าหน้าที่ร่วมแนะนำบริการภาครัฐแก่ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิด

พร้อมให้การต้อนรับ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในงาน “ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2563” วันที่ 1-2 ตุลาคมนี้ พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครพนม อย่าลืม!! แวะไปด้วยเด้อ 😁

#สพร #DGA

02/10/2020
Thailand Institute of Justice (TIJ)

Thailand Institute of Justice (TIJ)

ถ่ายทอดสด Digital Thinkers Forum #12
การเสวนาหัวข้อ “ตรวจสอบข่าวจริง-ลวงด้วยข้อเท็จจริง อุปสรรคและควาท้าทายของข้อมูลเปิด”

เวลา 9.30 - 12.00 น.
#OpenData

จะดูที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้นะ 🙋‍♀สำหรับคนที่พลาด 🔴 LIVE TALK การเสวนาใน หัวข้อ Data Governance กับการนำไปใช้ในหน่วยงานภาครั...
01/10/2020

จะดูที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้นะ 🙋‍♀สำหรับคนที่พลาด 🔴 LIVE TALK การเสวนาใน หัวข้อ Data Governance กับการนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ


👌 คลิกเลย

▶️ Facebook : https://bit.ly/3kTIA65

▶️ Youtube : https://bit.ly/2S4aZKh

💁‍♀ พร้อมร่วมทำแบบสอบถาม เพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดีรับ Lucky draw ที่ https://forms.gle/xRfcfiu8oDupRRzy5

📍 สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่>> https://bit.ly/30ppzk5

อย่าลืม‼️ ปิดรับการทำแบบสอบถามในวันที่ 2 ต.ค. 63 และประกาศผลผู้โชคดี ในวันที่ 5 ต.ค. 63 ที่ DGA Thailand

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 🎤 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม  "หารือการขับเค...
30/09/2020

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 🎤 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม "หารือการขับเคลื่อนระบบบัตรสุขภาพ Digital Health Passport (DHP) ครั้งที่ 3/2563" ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ

โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ คุณณพิชญา เทพรอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สพร.

ร่วมด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


#MDES #DHP #สพร #DGA

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) (สพร.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 👨‍💼 “รับฟังความคิ...
30/09/2020

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) (สพร.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 👨‍💼 “รับฟังความคิดเห็นร่างแผนแม่บทพอร์ทัลกลาง เพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap)” ซึ่งนับเป็นจิ๊กซอว์ของภาพใหญ่การขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัลของประเทศ

โดยมี 🎙 นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความสําคัญของพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal)” ว่าถึงเวลาแล้วหรือยัง? ที่ทุกหน่วยงานจะร่วมกันพัฒนาระบบให้ดูง่าย และเป็นศูนย์รวมบริการที่สะดวกสำหรับประชาชน ณ จุดเดียว

โดยให้กำลังใจหน่วยงานว่า ในปีนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการกำหนดตัวชี้วัด e-service ไว้ที่ 15% ดังนั้นการที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้เริ่มดำเนินการและเข้าอยู่ในกระบวนการ Citizen Portal นอกจากประชาชนจะได้ประโยชน์แล้ว หน่วยงานจะได้รับการสนับสนุนจาก สพร. และ สำนักงาน ก.พ.ร. และได้คะแนนตัวชี้วัดไปพร้อมด้วย

#CitizenPortal #สพร #DGA #สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

พรุ่งนี้แล้วว ‼ DGA ขนความม่วน เยือนถิ่นริมโขง 🤗 มาจัดบูธนิทรรศการให้พี่น้อง-ประชาชน ได้สัมผัสประสบการณ์บริการดิจิทัลภาค...
30/09/2020

พรุ่งนี้แล้วว ‼ DGA ขนความม่วน เยือนถิ่นริมโขง 🤗 มาจัดบูธนิทรรศการให้พี่น้อง-ประชาชน ได้สัมผัสประสบการณ์บริการดิจิทัลภาครัฐ

💁‍♂️💁 ในงาน “ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2563” วันที่ 1-2 ตุลาคมนี้

😉 อย่าลืมมาลองใช้บริการดิจิทัลภาครัฐ แล้วมาร่วมลุ้นรับของรางวัลที่บูธกันเด้อจ้า

#สพร #DGA

29/09/2020

เตรียมพบกับ เสวนาหัวข้อ “ตรวจสอบข่าวจริง-ลวงด้วยข้อเท็จจริง อุปสรรคและความท้าทายของข้อมูลเปิด” โดย

🎤 ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

🎤 Mr.Frederic Spohr อดีตนักข่าวเยอรมันประจำประเทศไทย และ หัวหน้างานในประเทศไทยและเมียนมาร์ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน

🎤 ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ผู้อำนวยการ DPU X มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

🎤 คุณพงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์ บรรณาธิการอาวุโส The MATTER

🎤 คุณณัฐภัทร เนียวกุล ผู้จัดการโครงการ บริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคมนี้ เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย อาคาร GPF ถนนวิทยุ

🔴 ถ่ายทอดสดผ่านเพจ TIJ, Digital Thinkers Forum และ Cofact Thailand

29/09/2020
Live Citizen Portal Roadmap

วันนี้เชิญชม 🔴 LIVE รับฟังความคิดเห็นร่างแผนแม่บทพอร์ทัลกลาง เพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap) โดยมี 🎙 ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อม 🎙 นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ สำนักงาน ก.พ.ร. กล่าวบรรยายหัวข้อ “ความสําคัญของพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal)” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ห้องแกรนด์บอลรูม ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ เวลา 9.00-10.30 น.

facebook : https://bit.ly/3kWJ77a

Youtube : https://bit.ly/2Gf9Jl1

#CitizenPortal #สำนักงานกพร #สพร #DGA

📍 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์ >> https://www.dga.or.th//th/contentlist/931/14359/

เชิญรับชม 🔴 LIVE รับฟังความคิดเห็นร่างแผนแม่บทพอร์ทัลกลาง เพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap) โดยมี 🎙 ดร.สุพ...
28/09/2020

เชิญรับชม 🔴 LIVE รับฟังความคิดเห็นร่างแผนแม่บทพอร์ทัลกลาง เพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap) โดยมี 🎙 ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อม 🎙 นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ สำนักงาน ก.พ.ร. กล่าวบรรยายหัวข้อ “ความสําคัญของพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal)” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ห้องแกรนด์บอลรูม ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ เวลา 9.00-10.30 น.
#CitizenPortal #สำนักงานกพร #สพร #DGA

📍 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์ >> https://www.dga.or.th//th/contentlist/931/14359/

อยากรู้ไม๊ 👨‍💻 ข้อมูลที่ดีตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 👌 มีอะไรบ้าง ✅ Data Security▪ การรักษาความลับ▪ การกำหนดสิทธิของผ...
28/09/2020

อยากรู้ไม๊ 👨‍💻 ข้อมูลที่ดีตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 👌 มีอะไรบ้าง

✅ Data Security

▪ การรักษาความลับ

▪ การกำหนดสิทธิของผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล

▪ ความพร้อมใช้งาของข้อมูล

✅ Data Privacy

▪ การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

▪ การไม่เปิดเผยข้อมูลโดยไม่มีเหตุอันสมควร

✅ Data Quality

▪ การทำให้ข้อมูลมีความถูกต้อง

▪ ครบถ้วน

▪ เป็นปัจจุบัน

▪ มีมาตรฐานเดียวกัน

▪ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

โดยท่านสามารถรับชม Case Study 🔴 LIVE TALK การเสวนาใน หัวข้อ Data Governance กับการนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ คลิกเลย

👉 Facebook : https://bit.ly/3kTIA65

👉 Youtube : https://bit.ly/2S4aZKh

ดาวน์โหลดเอกสารคลิก 💁 https://tdga.dga.or.th/index.php/th/?option=com_eventbooking&view=event&id=138&catid=2&Itemid=172

#DGF #Datagovernance #TDGA #สพร #DGA

28/09/2020
🔴 LIVE TALK การเสวนาใน หัวข้อ Data Governance กับการนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ

🔴 LIVE TALK การเสวนาใน หัวข้อ Data Governance กับการนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ

👍 พบประสบการณ์ตรงของหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลด้านต่างๆ อาทิ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลความมั่นคง โดยผู้ร่วมเสวนา

🎤 คุณชิษณุพงศ์ ธนูทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

🎤 ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

🎤 พ.ต.อ.สรร มั่นเมืองรยา รองผู้บังคับการปราบปราม ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) กองบังคับการปราบปราม

🎤 รศ.นพ.ชลธิป พงศ์สกุล ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

🎤 คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ /ผู้บริหารโครงการ ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 14.00-15.30 น.

Facebook : https://bit.ly/3kTIA65

Youtube : https://bit.ly/2S4aZKh

🤗 ห้ามพลาด ร่วมทำแบบสอบถาม เพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดีรับ Lucky draw
สำหรับผู้ที่ทำแบบสอบถามความพึงพอใจหลังจบการ Live สด ได้จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น.

#DGF #Datagovernance #TDGA #สพร #DGA

ดาวน์โหลดเอกสารคลิก>> https://tdga.dga.or.th/index.php/th/?option=com_eventbooking&view=event&id=138&catid=2&Itemid=172

มาแล้วว 🙋‍♀️🙋🔴 LIVE TALK การเสวนาใน หัวข้อ Data Governance กับการนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ👍 พบประสบการณ์ตรงของหน่วยงานและผ...
28/09/2020

มาแล้วว 🙋‍♀️🙋

🔴 LIVE TALK การเสวนาใน หัวข้อ Data Governance กับการนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ

👍 พบประสบการณ์ตรงของหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลด้านต่างๆ อาทิ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลความมั่นคง โดยผู้ร่วมเสวนา

🎤 คุณชิษณุพงศ์ ธนูทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

🎤 ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

🎤 พ.ต.อ.สรร มั่นเมืองรยา รองผู้บังคับการปราบปราม ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) กองบังคับการปราบปราม

🎤 รศ.นพ.ชลธิป พงศ์สกุล ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

🎤 คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ /ผู้บริหารโครงการ ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 14.00-15.30 น.

Facebook : https://bit.ly/3kTIA65

Youtube : https://bit.ly/2S4aZKh

🤗 ห้ามพลาด ร่วมทำแบบสอบถาม เพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดีรับ Lucky draw
สำหรับผู้ที่ทำแบบสอบถามความพึงพอใจหลังจบการ Live สด ได้จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น.

#DGF #Datagovernance #TDGA #สพร #DGA

ดาวน์โหลดเอกสารคลิก>> https://tdga.dga.or.th/index.php/th/?option=com_eventbooking&view=event&id=138&catid=2&Itemid=172

อีก 3 วัน ห้ามพลาด‼ ⓁⒾⓋⒺ ⓉⒶⓁⓀ การเสวนาใน หัวข้อ Data Governance กับการนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ💁‍♀️💁 พบประสบการณ์ตรงของหน่...
25/09/2020

อีก 3 วัน ห้ามพลาด‼ ⓁⒾⓋⒺ ⓉⒶⓁⓀ การเสวนาใน หัวข้อ Data Governance กับการนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ

💁‍♀️💁 พบประสบการณ์ตรงของหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลด้านต่างๆ อาทิ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลความมั่นคง

โดยผู้ร่วมเสวนา
🎙 คุณชิษณุพงศ์ ธนูทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

🎙 ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

🎙 พ.ต.อ.สรร มั่นเมืองรยา รองผู้บังคับการปราบปราม ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) กองบังคับการปราบปราม

🎙 รศ.นพ.ชลธิป พงศ์สกุล ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

🎙 คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ /ผู้บริหารโครงการ ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

📌 ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 14.00-15.30 น.
🤗 ห้ามพลาด ร่วมทำแบบสอบถาม เพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดีรับ Lucky draw
สำหรับผู้ที่ทำแบบสอบถามความพึงพอใจหลังจบการ Live สด ได้จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น.

#DGF #Datagovernance #TDGA#สพร #DGA

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดัน CIO หน่วยงานระดับกรมชูธรรมาภ...
24/09/2020

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดัน CIO หน่วยงานระดับกรมชูธรรมาภิบาลข้อมูล ยกระดับสวัสดิการรัฐ

🎙 โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบนโยบายให้เร่งดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

โดยมี ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการ DGA ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายเรื่อง “การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย” และกล่าวถึงบทบาทใหม่ของ DGA ที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลผ่านการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับหน่วยงานรัฐไปสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ

และบรรยายต่อเนื่องโดย ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชั่นภาครัฐ และผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (CDO) DGA เรื่องการสร้างความเข้าใจเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูล แนวทางการปฎิบัติ และประโยชน์ในเชิงรูปธรรมจากการดำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูล พร้อมจัด workshop ให้กับทีมงาน CIO ของหน่วยงานระดับกรม ของกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ

#CIO #DGF #พม #DGA #สพร

24/09/2020
DGA ร่วมพิธีลงนาม Thai AI Consortium Super AI Engineer และ AI Academy Alliance

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดย ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการ DGA, คุณณพิชญา เทพรอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ DGA เข้าร่วมพิธีลงนามกฎบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Thai AI Consortium) และร่วมเปิดโครงการ Super AI Engineer พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการองค์ความรู้ดิจิทัลการรับรองและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ (AI Academy Alliance) พร้อมร่วมเสวนา เรื่องการผลักดันปัญญาประดิษฐ์ด้วย AI as a Service Platform เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ โรงละคอนแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี

#AI #สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย #สพร #DGA #GovTech #DGTi

อ่านข่าวเพิ่มเติมคลิก>> https://www.dga.or.th/th/content/913/14397/

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตยุคดิจิทัลไลฟ์ 🤝 เปิดความร่วมมือ 3 หน่...
24/09/2020

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตยุคดิจิทัลไลฟ์ 🤝 เปิดความร่วมมือ 3 หน่วยงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในโครงการพัฒนาด้านการบริหารงานแบบใช้ร่วมกันขององค์กร ต้นแบบบริการร่วมการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน และครอบครัวด้วยดิจิทัล (Seamless Shared Service)

🎯 ตั้งเป้าพัฒนาเป็นต้นแบบนวัตกรรมระบบดิจิทัลที่เป็นจริงได้ของเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และทดสอบการขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเดินหน้าโครงการต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตยุคดิจิทัลไลฟ์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

#สพร #DGA

อ่านข่าวเพิ่มเติม >> https://www.dga.or.th/th/content/913/14435/

22/09/2020
DGA เร่งเดินหน้ารัฐบาลดิจิทัล เปิดประประชุมรับฟังความคิดเห็นแผน DG 3 ปี

ดร. ธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (2563 - 2565)

โดยมี ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอภาพรวม โครงการและวัตถุประสงค์โครงการ
และคุณณพิชญา เทพรอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นผู้กล่าวแนะนำแนวทางการประชุมระดมความคิดเห็นให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นหน่วยงานดิจิทัลภาคเอกชน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ โรงแรม พูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

#DGPlan #สพร #DGA

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจ...
21/09/2020

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (2563 - 2565) พร้อมกล่าวนำเสนอภาพรวมโครงการและวัตถุประสงค์โครงการ โดยมี คุณณพิชญา เทพรอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวแนะนำแนวทางการประชุมระดมความคิดเห็นให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นหน่วยงานดิจิทัลภาคเอกชน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

#DGPlan #สพร #DGA

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมคณะผู้บริหาร DGA 🙏 เข้ารับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน ป...
21/09/2020

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมคณะผู้บริหาร DGA 🙏 เข้ารับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563
🙏 💁‍♂💁‍♀️ ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.

ณ วัดราชสิงขร พระอารามหลวง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

🙏 โดยร่วมบริจาคจตุปัจจัยเพื่อสมทบองค์กฐินผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (โครงการกฐินพระราชทานประจำปี 2563” เลขที่บัญชี 013-0-31324-6

#สพร #DGA

อ่านเพิ่มเติมคลิก >> https://www.dga.or.th/th/content/913/14360/

19/09/2020
DGA Thailand

🙋‍♂️🙋 สนใจเชิญรับชมย้อนหลัง LIVE TALK ฟังไอเดียในการรับมือกับ ‘ภัยคุกคามไซเบอร์กับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ Cyber Threats in New Normal’ โดย ดร.ปริญญา หอมเอนก และดร.ธัชพล โปษยานนท์

📍 พร้อมดาวน์โหลดเอกสารประกอบคลิกเลย ^^ https://www.dga.or.th/th/contentlist/931/14249/

🔴 LIVE TALK ฟังไอเดียในการรับมือกับ ‘ภัยคุกคามไซเบอร์กับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่Cyber Threats in New Normal’ โดย ดร.ปริญญา หอมเอนก และดร.ธัชพล โปษยานนท์

ได้ที่ Facebook: DGA Thailand >> https://bit.ly/3eWuX3u

Youtube : DGA Thailand >> https://bit.ly/2Ar2fIV

Twitter : DGA Thailand >> https://bit.ly/2Ap5kJt

พร้อมร่วมทำแบบสอบถาม เพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดีรับ Lucky draw สำหรับผู้ที่ทำแบบสอบถามที่ https://forms.gle/2EjgaUncTA6P8q5n9

📍 สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่>> https://www.dga.or.th//th/contentlist/931/14249/

ปิดรับการทำแบบสอบถามในวันที่ 10 ก.ค. 63 และประกาศผลผู้โชคดี ในวันที่ 14 ก.ค. 63 ที่ https://web.facebook.com/DGAThailand/

🔴 🅛🅘🅥🅔 🅣🅐🅛🅚 รับฟัง การเสวนาใน หัวข้อ Data Governance กับการนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งทุกหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องจัด...
18/09/2020

🔴 🅛🅘🅥🅔 🅣🅐🅛🅚 รับฟัง การเสวนาใน หัวข้อ Data Governance กับการนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งทุกหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องจัดทำตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

👨‍💻 พบประสบการณ์ตรงของหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลด้านต่างๆ อาทิ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลความมั่นคง

👍 โดยผู้ร่วมเสวนา

🎤 ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

🎤 คุณชิษณุพงศ์ ธนูทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

🎤 พ.ต.อ.สรร มั่นเมืองรยา รองผู้บังคับการปราบปราม ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) กองบังคับการปราบปราม

🎤 รศ.นพ.ชลธิป พงศ์สกุล ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

🎤 คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี อาจารย์/ผู้บริหารโครงการ ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

🙋‍♂️🙋 ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 14.00-15.30 น.

#DataGovernance #TDGA #สพร #DGA

ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ ถนนพญาไท ราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30

เบอร์โทรศัพท์

0-2612-6060

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ DGA Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง DGA Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นผู้กำกับดูแล DGA เป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ในการให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ในการให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

รู้จัก สพร. หรือ DGA ให้มากขึ้น www.dga.or.th

#DGA #สพร #รัฐบาลดิจิทัล #พัฒนา #สนับสนุน #ส่งเสริม #ภาครัฐ #เพื่อประชาชน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เฮ็นเห็นแล้วว่าเป็น เพชรพลอย เห็นรู้อยู่ว่าพลอยเพชรเห็น เฮ็นบอกว่าเห็นแล้วยากเฮ็น เห็นเห็นแต่เลือกเป็นเฮ็นกรวดโกง
เพจน่าสนใจ เป็นประโยชน์มากเลยครับ
NIDA is hosting a course in Data Protection. Please see for information. Kindly register if you are interested to sign-up: http://www.training.nida.ac.th/home/index.php/en/
AI
ในฐานะ josé protacio rizal กล่าวว่า ตลาดและอลอนโซ่ Realonda หรือที่รู้จักกันในฐานะ jose rizal คนหนุ่มสาว ความหวังของชาติแต่ฉันพูดหรือชื่อของฉัน (jowe c. Topas) แต่ฉันรู้เพิ่มเติมในชื่อของฉัน [jowe clc Tupas] >> ให้คนหนุ่มสาวเริ่มเติมเต็ม ขอให้มีอนาคตที่ดีและช่วยให้ พ่อแม่ของพวกเขาจะต่อการศึกษาของคุณ มี balakit ใดๆในชีวิตหรือความลำบากใดๆในชีวิต เพียงต่อด้วยแผนที่การศึกษาของคุณคุณยังเด็ก หรือการศึกษาคือสิ่งเก่าคุณเป็นอาวุธเดียว taposin คุณคือการศึกษาของคุณเพราะการศึ กษาคือโซลูชั่น ไปสู่ความยากจนของผู้คนและนี่ก็เป็นกุญแจสู่ ความสำเร็จที่คุณกำลังทำหรือความฝันของคุณและมันก็เป็น กฎหมายของฉันคุณไม่ได้รับอนุญาต ให้คนหนุ่มสาวหยุดเรียน คุณรู้หรือไม่ว่าทำไม? คุณไม่สามารถเข้าไปใน รัฐบาลแห่งประเทศไทยถ้าคุณยังไม่จบการศึกษา คุณควรจบลงจนกว่าจะถึงวิทยาลัยเมื่อคุณผ่าน สอบบอร์ดหรือคอร์สที่คุณจะสามารถยอมรับได้ รัฐบาลประเทศไทย 50 พันถ้ามีหลักฐาน คุณกำลังสวมการสอบบอร์ดหรือหลักสูตรของคุณที่คุ ณรู้จัก ทำไมฉันถึงทำแบบนั้นกับคนหนุ่มสาวเพราะพวกเขาต้องการ? ฉันจะนำพวกเขาเข้าไปในความยากจน และเมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จใน พวกเขามองหาชีวิตหรือเข้าถึงความฝันของพวกเขา ในชีวิตพวกเขาจะพบกับงานที่ดีและพวกเขา และจะช่วยพ่อแม่หรือพี่น้องของพวกเขาด้วย พวกเขาจะพบกับงานที่ดีในรัฐบาล ถ้าพวกเขาผ่านการสอบหรือหลักสูต รของคณะกรรมการ พวกเขาและนี่คือรางวัลของฉันสำห รับคนหนุ่มสาวที่ยากและ พยายามที่จะเรียนแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีเงินสำหรับ เงินหรือ อาหารหรือพวกเขากำลังเดินไปโรงเรียนของพวกเขา แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีค่าโดยสารนานเท่ากับที่คุณเพิ่งทำเสร็จ คุณเรียนคนหนุ่มสาวคุณก็มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณเรียนเสร็จจนกว่าจะถึงมหาลัยถ้าคุณเรีย นเสร็จ คุณผ่านการสอบบอร์ดแล้วคุณมีบางอย่างที่ต้องยอมรับ รางวัลจากรัฐบาลของฟิลิปปินส์และต้องด้วย ตรวจสอบรัฐบาลของประเทศไทยถ้านักเรียนเป็น ฉันผ่านเหมือนกันจริงๆเพราะฉันประสบกับมัน ฉันเริ่มแล้วฉันกำลังดื่มด่ำกับชีวิตของฉันในความจน ยากไม่มีเงินไม่มีค่าโดยสารและฉันก็พยายามแล้ว ฉันชนะความสำเร็จของฉันและกับฉันเสมอ พระเจ้าไม่ว่าฉันจะไปที่ไหนและฉันจะอยู่เสมอ เชื่อในตัวเขานั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงมีพรมา กมายที่ต้องเป็น ได้รับจากพระเจ้าและฉันมักจะถามพระเจ้าว่า แนะนำคุณทุกวันหรือคำขอของคุณที่จะได้รับ จากพระเจ้าเหมือนเงินการสร้างอาคารหรืออะไรก็ตาม สิ่งสำคัญสำหรับคุณและมันจะถูกมอบให้กับคุณทันที มันคือพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าตรัสกับฉันคุณจะช่ วยประชาชน ดีและ nanganga ก็แค่ให้พวกเขา พระเจ้าถ้าพวกเขาเป็นคนอารมณ์ดีและฉันก็ไม่ใช่ มันให้ความสมัครใจกับคำขอของคุณ และความสงบสุขในส่วนที่แตกต่างของประเทศที่ฉันม าพร้อมกับหรือ ภาษาของฉัน
ในฐานะ josé protacio rizal กล่าวว่า ตลาดและอลอนโซ่ Realonda หรือที่รู้จักกันในฐานะ jose rizal คนหนุ่มสาว ความหวังของชาติแต่ฉันพูดหรือชื่อของฉัน (jowe c. Topas) แต่ฉันรู้เพิ่มเติมในชื่อของฉัน [jowe clc Tupas] >> ให้คนหนุ่มสาวเริ่มเติมเต็ม ขอให้มีอนาคตที่ดีและช่วยให้ พ่อแม่ของพวกเขาจะต่อการศึกษาของคุณ มี balakit ใดๆในชีวิตหรือความลำบากใดๆในชีวิต เพียงต่อด้วยแผนที่การศึกษาของคุณคุณยังเด็ก หรือการศึกษาคือสิ่งเก่าคุณเป็นอาวุธเดียว taposin คุณคือการศึกษาของคุณเพราะการศึ กษาคือโซลูชั่น ไปสู่ความยากจนของผู้คนและนี่ก็เป็นกุญแจสู่ ความสำเร็จที่คุณกำลังทำหรือความฝันของคุณและมันก็เป็น กฎหมายของฉันคุณไม่ได้รับอนุญาต ให้คนหนุ่มสาวหยุดเรียน คุณรู้หรือไม่ว่าทำไม? คุณไม่สามารถเข้าไปใน รัฐบาลแห่งประเทศไทยถ้าคุณยังไม่จบการศึกษา คุณควรจบลงจนกว่าจะถึงวิทยาลัยเมื่อคุณผ่าน สอบบอร์ดหรือคอร์สที่คุณจะสามารถยอมรับได้ รัฐบาลประเทศไทย 50 พันถ้ามีหลักฐาน คุณกำลังสวมการสอบบอร์ดหรือหลักสูตรของคุณที่คุ ณรู้จัก ทำไมฉันถึงทำแบบนั้นกับคนหนุ่มสาวเพราะพวกเขาต้องการ? ฉันจะนำพวกเขาเข้าไปในความยากจน และเมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จใน พวกเขามองหาชีวิตหรือเข้าถึงความฝันของพวกเขา ในชีวิตพวกเขาจะพบกับงานที่ดีและพวกเขา และจะช่วยพ่อแม่หรือพี่น้องของพวกเขาด้วย พวกเขาจะพบกับงานที่ดีในรัฐบาล ถ้าพวกเขาผ่านการสอบหรือหลักสูต รของคณะกรรมการ พวกเขาและนี่คือรางวัลของฉันสำห รับคนหนุ่มสาวที่ยากและ พยายามที่จะเรียนแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีเงินสำหรับ เงินหรือ อาหารหรือพวกเขากำลังเดินไปโรงเรียนของพวกเขา แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีค่าโดยสารนานเท่ากับที่คุณเพิ่งทำเสร็จ คุณเรียนคนหนุ่มสาวคุณก็มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณเรียนเสร็จจนกว่าจะถึงมหาลัยถ้าคุณเรีย นเสร็จ คุณผ่านการสอบบอร์ดแล้วคุณมีบางอย่างที่ต้องยอมรับ รางวัลจากรัฐบาลของฟิลิปปินส์และต้องด้วย ตรวจสอบรัฐบาลของประเทศไทยถ้านักเรียนเป็น ฉันผ่านเหมือนกันจริงๆเพราะฉันประสบกับมัน ฉันเริ่มแล้วฉันกำลังดื่มด่ำกับชีวิตของฉันในความจน ยากไม่มีเงินไม่มีค่าโดยสารและฉันก็พยายามแล้ว ฉันชนะความสำเร็จของฉันและกับฉันเสมอ พระเจ้าไม่ว่าฉันจะไปที่ไหนและฉันจะอยู่เสมอ เชื่อในตัวเขานั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงมีพรมา กมายที่ต้องเป็น ได้รับจากพระเจ้าและฉันมักจะถามพระเจ้าว่า แนะนำคุณทุกวันหรือคำขอของคุณที่จะได้รับ จากพระเจ้าเหมือนเงินการสร้างอาคารหรืออะไรก็ตาม สิ่งสำคัญสำหรับคุณและมันจะถูกมอบให้กับคุณทันที มันคือพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าตรัสกับฉันคุณจะช่ วยประชาชน ดีและ nanganga ก็แค่ให้พวกเขา พระเจ้าถ้าพวกเขาเป็นคนอารมณ์ดีและฉันก็ไม่ใช่ มันให้ความสมัครใจกับคำขอของคุณ และความสงบสุขในส่วนที่แตกต่างของประเทศที่ฉันม าพร้อมกับหรือ ภาษาของฉัน
ในฐานะ josé protacio rizal กล่าวว่า ตลาดและอลอนโซ่ Realonda หรือที่รู้จักกันในฐานะ jose rizal คนหนุ่มสาว ความหวังของชาติแต่ฉันพูดหรือชื่อของฉัน (jowe c. Topas) แต่ฉันรู้เพิ่มเติมในชื่อของฉัน [jowe clc Tupas] >> ให้คนหนุ่มสาวเริ่มเติมเต็ม ขอให้มีอนาคตที่ดีและช่วยให้ พ่อแม่ของพวกเขาจะต่อการศึกษาของคุณ มี balakit ใดๆในชีวิตหรือความลำบากใดๆในชีวิต เพียงต่อด้วยแผนที่การศึกษาของคุณคุณยังเด็ก หรือการศึกษาคือสิ่งเก่าคุณเป็นอาวุธเดียว taposin คุณคือการศึกษาของคุณเพราะการศึ กษาคือโซลูชั่น ไปสู่ความยากจนของผู้คนและนี่ก็เป็นกุญแจสู่ ความสำเร็จที่คุณกำลังทำหรือความฝันของคุณและมันก็เป็น กฎหมายของฉันคุณไม่ได้รับอนุญาต ให้คนหนุ่มสาวหยุดเรียน คุณรู้หรือไม่ว่าทำไม? คุณไม่สามารถเข้าไปใน รัฐบาลแห่งประเทศไทยถ้าคุณยังไม่จบการศึกษา คุณควรจบลงจนกว่าจะถึงวิทยาลัยเมื่อคุณผ่าน สอบบอร์ดหรือคอร์สที่คุณจะสามารถยอมรับได้ รัฐบาลประเทศไทย 50 พันถ้ามีหลักฐาน คุณกำลังสวมการสอบบอร์ดหรือหลักสูตรของคุณที่คุ ณรู้จัก ทำไมฉันถึงทำแบบนั้นกับคนหนุ่มสาวเพราะพวกเขาต้องการ? ฉันจะนำพวกเขาเข้าไปในความยากจน และเมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จใน พวกเขามองหาชีวิตหรือเข้าถึงความฝันของพวกเขา ในชีวิตพวกเขาจะพบกับงานที่ดีและพวกเขา และจะช่วยพ่อแม่หรือพี่น้องของพวกเขาด้วย พวกเขาจะพบกับงานที่ดีในรัฐบาล ถ้าพวกเขาผ่านการสอบหรือหลักสูต รของคณะกรรมการ พวกเขาและนี่คือรางวัลของฉันสำห รับคนหนุ่มสาวที่ยากและ พยายามที่จะเรียนแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีเงินสำหรับ เงินหรือ อาหารหรือพวกเขากำลังเดินไปโรงเรียนของพวกเขา แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีค่าโดยสารนานเท่ากับที่คุณเพิ่งทำเสร็จ คุณเรียนคนหนุ่มสาวคุณก็มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณเรียนเสร็จจนกว่าจะถึงมหาลัยถ้าคุณเรีย นเสร็จ คุณผ่านการสอบบอร์ดแล้วคุณมีบางอย่างที่ต้องยอมรับ รางวัลจากรัฐบาลของฟิลิปปินส์และต้องด้วย ตรวจสอบรัฐบาลของประเทศไทยถ้านักเรียนเป็น ฉันผ่านเหมือนกันจริงๆเพราะฉันประสบกับมัน ฉันเริ่มแล้วฉันกำลังดื่มด่ำกับชีวิตของฉันในความจน ยากไม่มีเงินไม่มีค่าโดยสารและฉันก็พยายามแล้ว ฉันชนะความสำเร็จของฉันและกับฉันเสมอ พระเจ้าไม่ว่าฉันจะไปที่ไหนและฉันจะอยู่เสมอ เชื่อในตัวเขานั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงมีพรมา กมายที่ต้องเป็น ได้รับจากพระเจ้าและฉันมักจะถามพระเจ้าว่า แนะนำคุณทุกวันหรือคำขอของคุณที่จะได้รับ จากพระเจ้าเหมือนเงินการสร้างอาคารหรืออะไรก็ตาม สิ่งสำคัญสำหรับคุณและมันจะถูกมอบให้กับคุณทันที มันคือพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าตรัสกับฉันคุณจะช่ วยประชาชน ดีและ nanganga ก็แค่ให้พวกเขา พระเจ้าถ้าพวกเขาเป็นคนอารมณ์ดีและฉันก็ไม่ใช่ มันให้ความสมัครใจกับคำขอของคุณ และความสงบสุขในส่วนที่แตกต่างของประเทศที่ฉันม าพร้อมกับหรือ ภาษาของฉัน
ในฐานะ josé protacio rizal กล่าวว่า ตลาดและอลอนโซ่ Realonda หรือที่รู้จักกันในฐานะ jose rizal คนหนุ่มสาว ความหวังของชาติแต่ฉันพูดหรือชื่อของฉัน (jowe c. Topas) แต่ฉันรู้เพิ่มเติมในชื่อของฉัน [jowe clc Tupas] >> ให้คนหนุ่มสาวเริ่มเติมเต็ม ขอให้มีอนาคตที่ดีและช่วยให้ พ่อแม่ของพวกเขาจะต่อการศึกษาของคุณ มี balakit ใดๆในชีวิตหรือความลำบากใดๆในชีวิต เพียงต่อด้วยแผนที่การศึกษาของคุณคุณยังเด็ก หรือการศึกษาคือสิ่งเก่าคุณเป็นอาวุธเดียว taposin คุณคือการศึกษาของคุณเพราะการศึ กษาคือโซลูชั่น ไปสู่ความยากจนของผู้คนและนี่ก็เป็นกุญแจสู่ ความสำเร็จที่คุณกำลังทำหรือความฝันของคุณและมันก็เป็น กฎหมายของฉันคุณไม่ได้รับอนุญาต ให้คนหนุ่มสาวหยุดเรียน คุณรู้หรือไม่ว่าทำไม? คุณไม่สามารถเข้าไปใน รัฐบาลแห่งประเทศไทยถ้าคุณยังไม่จบการศึกษา คุณควรจบลงจนกว่าจะถึงวิทยาลัยเมื่อคุณผ่าน สอบบอร์ดหรือคอร์สที่คุณจะสามารถยอมรับได้ รัฐบาลประเทศไทย 50 พันถ้ามีหลักฐาน คุณกำลังสวมการสอบบอร์ดหรือหลักสูตรของคุณที่คุ ณรู้จัก ทำไมฉันถึงทำแบบนั้นกับคนหนุ่มสาวเพราะพวกเขาต้องการ? ฉันจะนำพวกเขาเข้าไปในความยากจน และเมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จใน พวกเขามองหาชีวิตหรือเข้าถึงความฝันของพวกเขา ในชีวิตพวกเขาจะพบกับงานที่ดีและพวกเขา และจะช่วยพ่อแม่หรือพี่น้องของพวกเขาด้วย พวกเขาจะพบกับงานที่ดีในรัฐบาล ถ้าพวกเขาผ่านการสอบหรือหลักสูต รของคณะกรรมการ พวกเขาและนี่คือรางวัลของฉันสำห รับคนหนุ่มสาวที่ยากและ พยายามที่จะเรียนแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีเงินสำหรับ เงินหรือ อาหารหรือพวกเขากำลังเดินไปโรงเรียนของพวกเขา แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีค่าโดยสารนานเท่ากับที่คุณเพิ่งทำเสร็จ คุณเรียนคนหนุ่มสาวคุณก็มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณเรียนเสร็จจนกว่าจะถึงมหาลัยถ้าคุณเรีย นเสร็จ คุณผ่านการสอบบอร์ดแล้วคุณมีบางอย่างที่ต้องยอมรับ รางวัลจากรัฐบาลของฟิลิปปินส์และต้องด้วย ตรวจสอบรัฐบาลของประเทศไทยถ้านักเรียนเป็น ฉันผ่านเหมือนกันจริงๆเพราะฉันประสบกับมัน ฉันเริ่มแล้วฉันกำลังดื่มด่ำกับชีวิตของฉันในความจน ยากไม่มีเงินไม่มีค่าโดยสารและฉันก็พยายามแล้ว ฉันชนะความสำเร็จของฉันและกับฉันเสมอ พระเจ้าไม่ว่าฉันจะไปที่ไหนและฉันจะอยู่เสมอ เชื่อในตัวเขานั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงมีพรมา กมายที่ต้องเป็น ได้รับจากพระเจ้าและฉันมักจะถามพระเจ้าว่า แนะนำคุณทุกวันหรือคำขอของคุณที่จะได้รับ จากพระเจ้าเหมือนเงินการสร้างอาคารหรืออะไรก็ตาม สิ่งสำคัญสำหรับคุณและมันจะถูกมอบให้กับคุณทันที มันคือพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าตรัสกับฉันคุณจะช่ วยประชาชน ดีและ nanganga ก็แค่ให้พวกเขา พระเจ้าถ้าพวกเขาเป็นคนอารมณ์ดีและฉันก็ไม่ใช่ มันให้ความสมัครใจกับคำขอของคุณ และความสงบสุขในส่วนที่แตกต่างของประเทศที่ฉันม าพร้อมกับหรือ ภาษาของฉัน
28 กันยายน: วันสากลแห่งการเข้าถึงข้อมูล 28 september: international day for universal access to information https://www.facebook.com/707263020/posts/10156471547738021?sfns=mo
เข้ามาดูครั้ง
ได้รับรางวัลเรียบร้อยค่ะ ขอบคุณมากค่ะสำหรับกิจกรรมดีๆ 🙂
ได้รับรางวัลเรียบร้อยขอบคุณคะ