งานประชาสัมพันธ์ ศรีอยุธยาฯ

งานประชาสัมพันธ์ ศรีอยุธยาฯ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
(3)

เพจ งานประชาสัมพันธ์ ศรีอยุธยา ยินดีรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มสาระ และ กลุ่มงานบริหาร ทุกงานของโรงเรียน คุณครูสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่นี่

เปิดเหมือนปกติ

13/07/2020
การลงทะเบียนเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ปีการศึกษา 2563
12/07/2020

การลงทะเบียนเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ปีการศึกษา 2563

การลงทะเบียนเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2563
12/07/2020

การลงทะเบียนเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2563

12/07/2020
การลงทะเบียนเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2563
11/07/2020

การลงทะเบียนเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดี 🎉🎉กับคุณครูของโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ทั้ง 8 ท่าน ที่ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการ...
09/07/2020

ขอแสดงความยินดี 🎉🎉
กับคุณครูของโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ทั้ง 8 ท่าน ที่ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ข และภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

09/07/2020
08/07/2020
04/07/2020
ถวายเทียนพรรษา วันทัศนารุณสุนทริการาม
03/07/2020

ถวายเทียนพรรษา วันทัศนารุณสุนทริการาม

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563
03/07/2020

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

02/07/2020
69 ปี ศรีอยุธยา วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 1 กรกฎาคม 2563 Ver.2
02/07/2020

69 ปี ศรีอยุธยา วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 1 กรกฎาคม 2563 Ver.2

69 ปี ศรีอยุธยา วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 1 กรกฎาคม 2563 Ver.1
02/07/2020

69 ปี ศรีอยุธยา วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 1 กรกฎาคม 2563 Ver.1

69 ปี ศรีอยุธยาวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนศรีอยุธยา  ในพระอุปถัมภ์ฯ1 กรกฎาคม 2563
01/07/2020

69 ปี ศรีอยุธยา

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

1 กรกฎาคม 2563

นาย กิตติศักดิ์ สมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ  ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยต...
01/07/2020

นาย กิตติศักดิ์ สมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ตรวจราชกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.นภัทร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563
สำหรับโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข เช่น มีจุดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ วัดไข้นักเรียนทุกคน จัดตั้งจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นระยะห่างในการทำกิจกรรม

นาย กิตติศักดิ์ สมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ตรวจราชกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.นภัทร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563
สำหรับโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข เช่น มีจุดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ วัดไข้นักเรียนทุกคน จัดตั้งจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นระยะห่างในการทำกิจกรรม

26/06/2020
Photos from งานประชาสัมพันธ์ ศรีอยุธยาฯ's post
26/06/2020

Photos from งานประชาสัมพันธ์ ศรีอยุธยาฯ's post

การดำเนินการแจกหนังสือ ม.3 และ ม.4
25/06/2020

การดำเนินการแจกหนังสือ ม.3 และ ม.4

Photos from งานประชาสัมพันธ์ ศรีอยุธยาฯ's post
24/06/2020

Photos from งานประชาสัมพันธ์ ศรีอยุธยาฯ's post

Photos from งานประชาสัมพันธ์ ศรีอยุธยาฯ's post
23/06/2020

Photos from งานประชาสัมพันธ์ ศรีอยุธยาฯ's post

Photos from งานประชาสัมพันธ์ ศรีอยุธยาฯ's post
22/06/2020

Photos from งานประชาสัมพันธ์ ศรีอยุธยาฯ's post

18/06/2020
การมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ม. 4  ปีการศึกษา 2563
14/06/2020

การมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ม. 4 ปีการศึกษา 2563

การมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ม. 1 ปีการศึกษา  2563
13/06/2020

การมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ม. 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศห้องมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ประจำปีการศึกษา 2563ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563http://www.sriayudhy...
12/06/2020

ประกาศห้องมอบตัวนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563

http://www.sriayudhya.ac.th/sri60/vichakan/2563/rubstudent/M1SSFG.pdf

ประกาศห้องมอบตัวนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563

http://www.sriayudhya.ac.th/sri60/vichakan/2563/rubstudent/M1SSFG.pdf

http://www.sriayudhya.ac.th/sri60/vichakan/2563/rubstudent/M1MP.pdf
11/06/2020

http://www.sriayudhya.ac.th/sri60/vichakan/2563/rubstudent/M1MP.pdf

📌สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้จัดระบบการลงทะเบียนกรณี..📌สอบคัดเลือกไม่ได้   หรือ  ยังไม่มีที่เรียน📌   ผ...
11/06/2020

📌สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ได้จัดระบบการลงทะเบียนกรณี..

📌สอบคัดเลือกไม่ได้ หรือ ยังไม่มีที่เรียน📌

ผู้ปกครองสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์ค่ะ

https://admission.sesao1.go.th/

10/06/2020
www.sriayudhya.ac.th

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
http://www.sriayudhya.ac.th/sri60/vichakan/2563/rubstudent/M1SS.pdf

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
http://www.sriayudhya.ac.th/sri60/vichakan/2563/rubstudent/M4SS.pdf

08/06/2020
การสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ประเภทห้องเรียนปกติ)
07/06/2020

การสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ประเภทห้องเรียนปกติ)

การสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 (ประเภทห้องเรียนปกติ)
06/06/2020

การสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 (ประเภทห้องเรียนปกติ)

04/06/2020
04/06/2020

ที่อยู่

497 ถ.ศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขต ราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 17:00
อาทิตย์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02-2451717

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานประชาสัมพันธ์ ศรีอยุธยาฯผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผลสอบนักเรียน ม1 ประจำปี 2563 ออก กี่โมงค๊ะ
ผลสอบ ม1.จะออกกี่โมงค่ะ ระบบมีปัญหาอะไรหรือเปล่า ต่างจังหวัดทราบผลแล้วน่ะค่ะ
ห้องธรรมดาเปิดวันไหนครับ
"ข้อสอบ O-NET Online ทุกวิชา ม.6, ม.3 และ ป.6 ------------------------------------------ ข้อสอบ O-NET ม.6, ม.3 และ ป.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ และเฉลยวิธีทำสำหรับโจทย์คณิตศาสตร์ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วเลือกข้อสอบได้เลย http://www.onet-online.virtual-exam.com"
กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติโดยทีมงานยุวกาชาดโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ จะมีการจัดงานสัมมนาเรียนต่อประเทศจีน พร้อมเปิดลงทะเบียนสมัครเรียน วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ Study Overseas Centre Co.,Ltd. #ค่าใช้จ่ายหลักสูตรปี 2018 (คิดตามเรท 1¥=ประมาณ 5 บาท) -ค่าใบสมัคร_¥400/ปี (ประมาณ 2,000 บาท) #ค่าเรียน +SDSSE_¥20,000/ปี (ประมาณ 100,000 บาท) +Bachelor of Chinese Language_¥18,000/ปี (ประมาณ 90,000 บาท) -ค่าที่พัก_ห้องคู่ ¥11,000-13,000/ปี (ประมาณ 55,000-65,000 บาท) -ค่ามัดจำที่พัก_¥800/ปี (ประมาณ 4,000 บาท) -ค่าประกัน_¥800/ปี (ประมาณ 4,000 บาท) -ค่ามัดจำกุญแจ_¥800/ปี (ประมาณ 4,000 บาท) ****พิเศษ! รับทุนเต็มจำนวน (เฉพาะค่าเรียน) ฟรี 1 ปีเต็ม เมื่อสมัครเรียน Software Engineering ที่ Qingdao University**** (จำกัดแค่ 18 ทุนเท่านั้น) โอกาสคนอยากเรียนจีนมาถึงแล้ว สนใจทักมาสำรองที่นั่งกับเราได้เลยค่ะ Study Overseas Centre 22/11 ซอยบาร์ซ่าร์-ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 www.facebook.com/SOCstaff, www.studyoverseas.co.th, LINE: study.soc [email protected], [email protected] 02-255-7592, 02-655-6479, 081-644-9867, 089-682-0168
สวัสดีค่ะ ขออนุญาติประชาสัมพันธ์โปรโมทเว็บไซต์และโปรโมชั่นต่างๆจากบริษัท www.หนังสือรุ่http://xn--q3c.com/ บริษัทรับทำสื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร หนังสือรุ่น ฯลฯ มานานกว่า 21 ปี ทางเรามีทีมงานถ่ายภาพมืออาชีพ ทีมครีเอทีฟ ทีมอาร์ตเวิร์คระดับงานโฆษณา ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำมาตลอด หากคุณกำลังมองหาไอเดียใหม่ๆ ต้องการหนังสือรุ่นเพื่อเก็บความทรงจำ เราช่วยคุณได้ Promotiom!!! ถ่ายรูปกิจกรรมของทางโรงเรียน เช่น งานกีฬาสี,ถ่ายรูปด้วยโดรน,ตกแต่งรูปพร้อมรีทัชหน้าเด้งสีสันสดใสฟรี!!!! และโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมาย เราสามารถจัดให้ได้ตามงบประมานของลูกค้า สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรืออย่างขอดูตัวอย่างงานกว่าสามร้อยรูปแบบ ติดต่อเราได้ที่ Tel & Line : 081-3335545
สวัสดีค่ะ ขออนุญาติประชาสัมพันธ์นะคะ . กิจกรรมแนะนำสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น-วิทยาลัยวิชาชีพด้านธุรกิจ College of Business and Communication ที่คาวาซากิ ประเทศญี่ปุ่น . • รร.ที่โดดเด่นเรื่องทำเล ใกล้สถานี ใกล้โตเกียว • ชั่วโมงเรียนเยอะ เข้มข้น • รุ่นพี่ชาวไทยแนะนำบอกต่อมากที่สุด . ฟังข้อมูลสถาบัน, การแนะนำหลักสูตร, ทุนการศึกษาจากอาจารย์ และประสบการณ์ชีวิตความเป็นอยู่จากรุ่นพี่โดยตรง ในอีเวนท์ [[ เข้าฟังฟรี! ]] . 🗓 อาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2018 🕐 13.00 - 16.00 น. 📍 โรงแรมเชอราตันแกรนด์ สุขุมวิท ชั้น 2 ห้องอโศก 2 (สถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก / MRT สุขุมวิท) . สำรองที่นั่ง 👉 http://bit.ly/regist-cbc รายละเอียดสถาบัน (ภาษาไทย) http://jeducation.com/main/cbc ===== #เรียนต่อญี่ปุ่นกับเจ๊เอ๊ด 📞 0-2267-7726 📞 0-2665-2969 ┏━━━━━━━━━━━━┓ LINE : http://bit.ly/line-jed ┗━━━━━━━━━━━━┛
เห็น ผอ. กะ ลูก ศอ. ออกทีวีด้วยครับ
สนใจเรียนต่อปริญญาตรี Data Science and Business Analytics (สาขาที่ตลาดแรงงานต้องการมากมาย) เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/itkmitl.dsba/
ขออนุญาต แนะนำหลักสูตร ผู้ช่วยเหลือเภสัชกร ผู้ช่วยเหลือ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือ ทันตแพทย์ ดูแลเด็กและหลักสูตรดูแลคนชรา สำหรับ ผู้ที่ หรือ ม.6 .ปริญญาตรี อายุตั้งแต่ 18-40 ปี เข้าอบรมหลักสูตร ระยะสั้น • ระยะเวลา หลักสูตร 6 เดือน ภาคทฤษฏี 12 สัปดาห์.ภาคปฏิบัติ ที่โรงพยาบาล 12 สัปดาห์ • สถานที่เรียน : โรงเรียนสหบริบาล United Care School • เปิดเรียน สามารถเริ่มเรียนได้ทุกเวลา จบหลักสูตร การันตี เงินเดือน 15000-20000 บาท • ฟรีอาหารกลางวัน และหอพักขณะเรียนตลอดหลักสูตรค่ะ สนใจติดต่อ คุณสิริเพ็ญ 087-7755751 หรือแฟนเพจ เฟสบุค โรงเรียนสหบริบาล UCS ได้ทุกวันค่ัะ
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยแนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ PAT 1 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"