โครงการอบต. Energy Awards

โครงการอบต. Energy Awards โครงการอบต. Energy Awards "ชุมชนต้นแบบพลังงา?
(20)

01/11/2023
27/03/2022

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ดำเนินโครงการรวมพลังจิตอาสากระทรวงพลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก มุ่ง “ลดรายจ่าย สร้างรายได้ เพื่อประชาชน” ซึ่งกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (กศร.) ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมในส่วนส่งเสริมการสร้างรายได้ ใช้ชื่อกิจกรรม “สัปดาห์ตลาดนัดจิตอาสากระทรวงพลังงานลดรายจ่าย สร้างรายได้ เพื่อประชาชน” โดยการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานกระทรวงพลังงานทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในการสร้างรายได้ให้ชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยการ “อาสาช่วยซื้อ อาสาช่วยขาย” ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดจากการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานของกระทรวงพลังงานกว่า 100 รายการ สินค้าผ่านช่องทาง Online และ Offline ระหว่างวันที่ 28 -31 มีนาคม 2565 ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งจิตอาสาช่วยซื้อ-ช่วยขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ติดตามข้อมูลผ่าน Social Media ของกระทรวงพลังงาน และ สอบถามได้ที่ สำนักงานพลังานจังหวัดทุกจังหวัด

27/03/2022
27/03/2022

สัปดาห์ตลาดนัดจิตอาสากระทรวงพลังงาน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ เพื่อประชาชน โดยจะมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดจากการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานของกระทรวงพลังงานให้ท่านจับจ่ายกว่า 100 รายการ ซึ่งท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในจิตอาสาช่วยซื้อ-ช่วยขายผลิตภัณฑ์ชุมชน แล้วพบกันนะคะ.....

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิ้งก์ด้านล่างนี้
https://energy.go.th/2015/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2/

27/03/2022

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครนายก ช่วยอุดหนุนสินค้า อาทิแคปหมูไร้มัน ปลาช่อนแดดเดียว น้ำพริกเห็ด มะดันแช่อิ่ม อื่นๆอีกมากมาย ในวันที่28-31 มี.ค 2565 นะค่ะขอบคุณค่าาา🤗

27/03/2022

ประชาสัมพันธ์ "ตลาดนัดจิตอาสากระทรวงพลังงาน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ เพื่อประชาชน" ผ่าน Facebook Live วันที่ 29 และ 31 มีนาคม 2565
เริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป #สนง.พลังงานจังหวัดสิงห์บุรี #ตลาดนัด

27/03/2022
19/12/2021

วันที่ 26 มีนาคม 2564 : นายทวารัฐ สูตะบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการโซล...

07/08/2021

● SDG Updates ●
การแย่ง-ยึดที่ดิน (Land grabs): การพรากสิทธิเหนือที่ดินและทรัพยากรไปจากชุมชนคนท้องถิ่น
‘ที่ดิน’ เป็นทรัพย์สินที่มีค่า เป็นหลักประกันของชีวิต เป็นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งใช้ทำมาหากิน และมีความหมายในการประกอบสร้างความเป็นชุมชน ความเป็นครอบครัว และความเป็นตัวตนหรืออัตลักษณ์ของบุคคล (identity) ขณะเดียวกันก็เป็นภาพสะท้อนใช้แสดงสถานะความเป็นอยู่ของบุคคลที่ไม่ว่าใครก็ฝันใฝ่จะมี ‘สิทธิใน/เหนือที่ดินผืนนั้นอย่างสมบูรณ์โดยชอบด้วยกฎหมาย’ เพราะสามารถเข้าใช้ประโยชน์ ซื้อ/ปล่อยให้เช่า และขัดขวางไม่ให้ผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับที่ดินนั้น ทว่าในช่วง 10 – 20 ปีที่ผ่านมานี้ ที่ดินที่คาดว่าสูงถึงมากกว่า 80 ล้านเอเคอร์ (มากกว่า 202,400,000 ไร่) ทั่วโลก ถูกแย่งและยึดไปโดยที่ผู้อยู่อาศัยแต่เดิมถูกบังคับให้ต้องออกจากบ้านและที่ดินผืนนั้นโดยปราศจาก ‘การยินยอมโดยสมัครใจและได้รับข้อมูลบอกกล่าวล่วงหน้า’ (Free, Prior, and Informed Consent - FPIC)
และเราเรียกการกระทำเช่นนั้นว่า ‘การแย่งยึดที่ดิน’ (Land Grabs)
SDG Updates ในวันนี้ จึงชวนผู้อ่านมาทำความรู้จักกับประเด็นดังกล่าว ซึ่งถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ก็อยู่กับเรามาตลอดหน้าประวัติศาสตร์โลก โดยในปัจจุบันมักเกิดขึ้นกับประเทศซีกโลกใต้หรือประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้ยากไร้และชุมชนคนท้องถิ่นแล้ว ยังส่งผลต่อชนพื้นเมืองที่มีความเปราะบางเป็นพิเศษทั้งในแง่ของการยอมรับทางสังคมและการคุ้มครองโดยกฎหมาย
ทั้งนี้ จะต้องไม่ลืมว่าอธิปไตยเหนือที่ดิน (land sovereignty) และสิทธิในที่ดิน (land rights) นำไปสู่สิทธิในการเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในมิติอื่น ๆ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย
อ่านต่อบนหน้าเว็บไซต์ที่:
https://www.sdgmove.com/2021/08/03/sdg-updates-land-grabs/

07/08/2021

โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้ บรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้านเกาะจิกช่วงวิกฤติโควิด 19 สืบเนื่องมาจากช่วงกลางเดือนก....

07/08/2021

Swarm electrification เป็นรูปแบบของระบบโซลาร์โฮม (SHS) ที่ถูกออกแบบให้สามารถเชื่อมต่อโซลาร์โฮมเข้าด้วยกันเป็น Swarm Grid ภายในต....

02/02/2021

https://project.enconfund.go.th/home เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ....

19/10/2020

ลิงค์ดาวน์โหลด รายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาพลังงานระดับพื้นที่และแนวท....

08/10/2020

รวมคอลัมน์ “คมความคิด…สุดยอดคนพลังงาน” สู้วิกฤตโลก Posted on 8 ตุลาคม, 2020 by Admin ลุงหน่า บ้านนา พาดี พาสุข ฐานที่มั่นสุ....

22/05/2020

22 พฤษภาคม วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

🔹องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ได้ประกาศเมื่อเดือนธันวาคม 2543 ให้วันที่ 22 พฤษภาคมของทุกปีเป็น “วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ” (International Day for Biological Diversity) เพื่อรำลึกถึงวันที่อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity) เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2535 โดยอนุสัญญาฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม

🔹ซึ่งในปี 2563 สำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ได้กำหนดหัวข้อคือ “ขจัดปัญหาอย่างยั่งยืน ด้วยวิถีแห่งธรรมชาติ” (Our Solutions are in Nature) ให้ความสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน (Nature-based Solution) และจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม โดยใช้ภาพจิ๊กซอว์เป็นสัญลักษณ์ของแต่ละวัน ดังนี้

💚18 พฤษภาคม “วิทยาศาสตร์กับความรู้” (Science and Knowledge) ใช้สัญลักษณ์เป็น หมีขั้วโลก ซึ่งกำลังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สูญเสียที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหาร

💚19 พฤษภาคม “การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ” (Conservation of Biodiversity) ใช้สัญลักษณ์เป็น ห่าน ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีการอพยพย้ายถิ่นฐาน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยและชนิดพันธุ์ที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

💚20 พฤษภาคม “อาหาร สุขภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ” (Food Health and Biodiversity) ใช้สัญลักษณ์เป็น ผึ้งและต้นไม้🌳 เนื่องจากเป็นวันผึ้งโลก ซึ่งช่วยผสมเกสรและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ ส่วนต้นไม้เป็นองค์ประกอบหลักของระบบนิเวศและมีความสำคัญอย่างมากต่อมนุษย์และสัตว์ทุกชนิด

💚21 พฤษภาคม “ผู้คน วัฒนธรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ” (People, Culture and Biodiversity) ใช้สัญลักษณ์เป็น เด็กผู้หญิง👧 สื่อให้เห็นถึงการที่เราต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้มีทรัพยากรคงอยู่ถึงรุ่นต่อไป

💚22 พฤษภาคม “ขจัดปัญหาอย่างยั่งยืน ด้วยวิถีแห่งธรรมชาติ” (Our Solutions are in Nature) ใช้สัญลักษณ์เป็น ภาพจิ๊กซอว์ทั้งหมดมาต่อรวมกัน เพื่อสื่อให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกส่วนโดยอาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวิภาพด้วยการจัดการที่ยั่งยืน

💚💚เราจึงควรให้ความสำคัญในการสร้างความตระหนัก ร่วมกันอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.cbd.int/idb/2020

10/05/2020
ป่าเด็ง ความมั่นคงด้าน อาหาร อาชีพ จากสถานีพลังงานชุมชน สู้โควิด 19 อ่านความเป็นมานโยบาย Energy for All : http://ppp.ene...
09/05/2020

ป่าเด็ง ความมั่นคงด้าน อาหาร อาชีพ จากสถานีพลังงานชุมชน สู้โควิด 19 อ่านความเป็นมานโยบาย Energy for All : http://ppp.energy.go.th/นโยบาย-energy-for-all/

29/04/2020

Info 10 ปี พลังงานชุมชน Posted on 19 ตุลาคม, 2017 by Admin [Show slideshow] 123► Facebook Twitter Google+ Messenger Posted in album

29/04/2020

ท้องถิ่นกับการพัฒนาพลังงานชุมชน อปท. ในปัจจุบันให้ความสำคัญในการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองใน 2 เรื่องใหญ่ คือ 1.ด.....

29/04/2020

ประกาศ!!!! เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบ...

29/04/2020

รวมแบบและคู่มือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชน โดยมีหลักพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ดังนี้ 1.ใช้ว....

17/04/2020

Shared with Dropbox

17/04/2020

 อาสาพลังงานชุมชน_บุญศรี แสงพยับ สร้างเครือข่าย ขยายโอกาส ต่อยอดพลังงานทดแทน เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ประวัติโ....

08/04/2020

สถานการณ์โควิด19 หยุดอยู่สวนช่วยชาติ กับพี่ฉวีวรรณ ทำได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง พลังงานเพียงพอ สัมภาษณ์_ถอดเท....

18/06/2019
18/06/2019
18/06/2019
29/05/2019

รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงพลังงาน (โครงการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิ....

11/04/2019

เมื่อวันที่ วันที่ 4 เมษายน 2562 ชุมชนป่าเด็งได้รับมอบรางวัล ทำความดีเพื่อสังคม ด้านการพัฒนาสังคมชนบท รางวัล.....

17/09/2018

***วิสาหกิจลดใช้พลังงานเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน...

18/05/2018

ลิงค์ดาวน์โหลด  วารสารกระทรวงพลังงานฉบับพิเศษ การวางแผนพลังงานชุมชน 10 ปี

11/04/2018

การวางแผนพลังงานชุมชนกับการ สร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงาน โครงการวางแผนพลังงานชุมชน โดยกระทรวงพลังงาน...

04/04/2018

การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Reuse) **** เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 **Mr. Sean Sheehan ตำแหน่ง CE...

ที่อยู่

99/32
Bangkok
10230

เบอร์โทรศัพท์

+66961419710

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โครงการอบต. Energy Awardsผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โครงการอบต. Energy Awards:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


Public Utilities อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}