อปพร.เขตหลักสี่

อปพร.เขตหลักสี่ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตหลักสี่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตหลักสี่ สนับสนุน ส่งเสริม และร่วมจัดกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัย บรรเทาสาธารณภัย และเหตุฉุกเฉินต่างๆ ในเขตหลักสี่ โดยนายรังสรรค์ กียปัจจ์ ประธานที่ปรึกษา นายสิทธิกิตติ์ รัชตะทรัพย์ ประธานกรรมการ นายธราธพ ชาตรี เลขานุการ และคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน อปพร.เขตหลักสี่ รวมถึงสมาชิก อปพร.เขตหลักสี่ทุกๆ ท่าน

เปิดเหมือนปกติ

๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕ ปี #วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารา...
13/10/2021

๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕ ปี #วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์

ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕ ปี #วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์

ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ทีฆายุกา โหตุ ปรมราชมาตา๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พ...
12/08/2021

ทีฆายุกา โหตุ ปรมราชมาตา

๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตเป็นฉัตรแก้วร่มเกล้า เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ขอเดชะ

#ทรงพระเจริญ

ทีฆายุกา โหตุ ปรมราชมาตา

๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตเป็นฉัตรแก้วร่มเกล้า เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ขอเดชะ

#ทรงพระเจริญ

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยในปีนี้ทรงเจริญพระช...
28/07/2021

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยในปีนี้ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา

ในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงชนชาวไทยตราบกาลนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

#ทรงพระเจริญ

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยในปีนี้ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา

ในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงชนชาวไทยตราบกาลนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

#ทรงพระเจริญ

๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยในปี...
13/07/2021

๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยในปีนี้ทรงเจริญพระชันษา ๖๔ ปี

#ทรงพระเจริญ

๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยในปีนี้ทรงเจริญพระชันษา ๖๔ ปี

#ทรงพระเจริญ

๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ...
04/07/2021

๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยในปีนี้ทรงเจริญพระชันษา ๖๔ ปี

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าพระบาท ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชันษายิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบนานเท่านาน

#ทรงพระเจริญ

๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยในปีนี้ทรงเจริญพระชันษา ๖๔ ปี

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าพระบาท ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชันษายิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบนานเท่านาน

#ทรงพระเจริญ

๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๓ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ...
03/06/2021

๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๓ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

#ทรงพระเจริญ

๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๓ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

#ทรงพระเจริญ

๒๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร...
29/04/2021

๒๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โดยในปีนี้ทรงเจริญพระชันษา ๑๖ ปี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

#ทรงพระเจริญ

๒๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โดยในปีนี้ทรงเจริญพระชันษา ๑๖ ปี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

#ทรงพระเจริญ

๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ สวัสดีวันปีใหม่ไทย สุขสันต์วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุสงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด
13/04/2021

๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ สวัสดีวันปีใหม่ไทย สุขสันต์วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ

สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด

๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ สวัสดีวันปีใหม่ไทย สุขสันต์วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ

สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด

๕ เมษายน ๒๕๖๔ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยในปีนี้ทรงเจริญพระชันษา ๗๐ ...
05/04/2021

๕ เมษายน ๒๕๖๔ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยในปีนี้ทรงเจริญพระชันษา ๗๐ ปี

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๔๙๔ เวลา ๒๓.๒๘ น. ณ โรงพยาบาลมองชัวซีส์ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ กับสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นพระเชษฐภคินีพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชันษายิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง

๕ เมษายน ๒๕๖๔ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยในปีนี้ทรงเจริญพระชันษา ๗๐ ปี

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๔๙๔ เวลา ๒๓.๒๘ น. ณ โรงพยาบาลมองชัวซีส์ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ กับสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นพระเชษฐภคินีพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชันษายิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง

๒ เมษายน ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทร...
02/04/2021

๒ เมษายน ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา

#ทรงพระเจริญ

๒ เมษายน ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา

#ทรงพระเจริญ

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔Happy New Year 2021สวัสดีวันปีใหม่พา ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม         ต่างสุขสม...
02/01/2021

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔
Happy New Year 2021

สวัสดีวันปีใหม่พา
ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์
ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม
ต่างสุขสมนิยมยินดี

ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า
ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี
โปรดประทานพรโดยปรานี
ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย

ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์
ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัย
ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่
ผองชาวไทยจงสวัสดี

ตลอดปีจงมีสุขใจ
ตลอดไปนับแต่บัดนี้
ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์
สวัสดีวันปีใหม่เทอญ

เนื้อเพลง “พรปีใหม่”

ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

#HNY2021

๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ...
05/12/2020

๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔ ปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...
13/10/2020

๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔ ปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษาด้วยเกล้าด้วยกระ...
28/07/2020

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยในปีนี้ทรงเจริ...
13/07/2020

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยในปีนี้ทรงเจริญพระชันษา ๖๓ ปี

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีส...
04/07/2020

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยในปีนี้ทรงเจริญพระชันษา ๖๓ ปี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
03/06/2020

๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ #วันฉัตรมงคล“วันฉัตรมงคล” [อ่านว่า ฉัด-ตฺระ-มง-คน, ฉัด-มง-คน] มีความหมายว่า “พระราชพิธีฉลองพระมหาเศวตฉัตร...
04/05/2020

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ #วันฉัตรมงคล

“วันฉัตรมงคล” [อ่านว่า ฉัด-ตฺระ-มง-คน, ฉัด-มง-คน] มีความหมายว่า “พระราชพิธีฉลองพระมหาเศวตฉัตร” เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถือเป็นพระราชพิธีครั้งที่ ๑๒ นับตั้งแต่มีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์มา ๒๓๗ ปี

นับจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่มีการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นในเมื่อ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ประเทศไทยก็ได้ว่างเว้นจากพระราชพิธีนี้มานานถึง ๖๙ ปี

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นการดำเนินการตามคตินิยมของศาสนาพราหมณ์ เพื่อ "ป่าวประกาศให้เทวดารู้ว่าบัดนี้จะมีพระมหากษัตริย์ หรือพระผู้เป็นเจ้าเกิดขึ้นอีกพระองค์หนึ่งแล้ว"

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ทรงเป็น “พระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์" หลังเข้าพิธีสรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก และทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎ ทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการแก่ปวงชนชาวไทยว่า "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"

ในโอกาสนี้ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุทิดา ขึ้นเป็น "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี"

ในการเสด็จออกมหาสมาคม พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบพระบรมวงศ์และประมุข ๓ ฝ่าย มีใจความตอนหนึ่งว่า

"...ขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้ และประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้า ในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะ และหน้าที่ของตนโดยยึดเอาประโยชน์ คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ และความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด..."

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคตามโบราณราชประเพณี เพื่อให้ประชาชนเฝ้าชมพระบารมี เป็นเวลากว่า ๖ ชั่วโมง ตลอดเส้นทางมีพสกนิกรเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมาก

ในวันสุดท้ายของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ปราสาท ทรงมีพระราชดำรัสตอบนายกรัฐมนตรี และต่อประชาชนที่มาเฝ้าฯ ความว่า

"ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกยินดี และปลื้มใจมากที่ได้เห็นประชาชนทั้งหลายมีไมตรีจิต พร้อมเพรียงกันมาร่วมแสดงความปรารถนาดีในวาระบรมราชาภิเษกของข้าพเจ้าครั้งนี้

ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ เพื่ออวยชัยให้พรแก่ข้าพเจ้าด้วยน้ำใจไมตรี และความปรารถนาดีอย่างจริงใจนั้น เป็นที่จับตาจับใจ และทำให้ข้าพเจ้าอิ่มใจอย่างยิ่ง ขอให้ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายในการแสดงไมตรีจิตแก่ข้าพเจ้าครั้งนี้ จงเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทุกคนทุกฝ่ายจะพร้อมใจกันบำเพ็ญกรณียกิจ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติเราต่อไป

ขอขอบใจคำอวยพรซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในนามของทุกคน และขอกล่าวสนองพรให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดี และความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาโดยทั่วกัน"

หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระราชโอรสและพระราชธิดาเสด็จออกทักทายประชาชนร่วมกัน ณ สีหบัญชร

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เสด็จออกท้องพระโรงกลาง พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย คณบดีคณะทูต กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลในนามของคณะทูตานุทูต

หลังเสด็จฯ กลับ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงรับรอง ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร นับเป็นการเสร็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Cr. โบราณนานมา, Thailand Vision

#ทรงพระเจริญ

๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลย...
29/04/2020

๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน

โดยในปีนี้ ทรงเจริญพระชันษา ๑๕ ปี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

13 เมษายน 2563 #วันสงกรานต์ #วันปีใหม่ไทย #วันผู้สูงอายุแห่งชาติ.#สงกรานต์2563 ปีนี้แตกต่างจากปีอื่น ๆ เนื่องจากมีการระบ...
13/04/2020

13 เมษายน 2563 #วันสงกรานต์ #วันปีใหม่ไทย #วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
.
#สงกรานต์2563 ปีนี้แตกต่างจากปีอื่น ๆ เนื่องจากมีการระบาดของ #โควิด19 ขอให้ลูกหลานเว้นระยะห่างกับผู้สูงอายุในบ้านซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยง โดยก่อนหน้านี้รัฐบาลมีหลายมาตรการออกมารับมือ 1 ในนั้นคือ

▶️ ยกเลิกวันหยุดราชการสงกรานต์ 13-15 เม.ย. 63 ลดการเคลื่อนย้ายของประชาชน (จะมีประกาศชดเชยภายหลัง)

▶️ กระทรวงวัฒนธรรม ออกประกาศแนวปฏิบัติช่วงสงกรานต์
📌 ห้าม/งด
• งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ
• งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา
• งดเว้นการรดน้ำญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี
• งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยเด็ดขาด
📌 ปฏิบัติ : เพื่อสืบสานเทศกาลประเพณีสงกรานต์ให้ปฏิบัติดังนี้
• สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน
• การแสดงความกตัญญูและขอพระต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่

#อยู่บ้านเดียวกัน : กราบไหว้และขอพร เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร สวมหน้ากากผ้า หรือหน้าอนามัย

#อยู่ไกลกัน : กราบไหว้และขอพรใช้ช่องทางผ่านโทรศัพท์ หรือสื่ออนไลน์

๖ เมษายน ๒๕๖๓ #วันจักรีวันที่ระลึกแห่งการปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธย...
06/04/2020

๖ เมษายน ๒๕๖๓ #วันจักรี

วันที่ระลึกแห่งการปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑ แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๓๒๕ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนา กรุงเทพมหานครฯ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นราชธานีแห่งราชอาณาจักรไทย

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทรงยกทัพกลับ จากเขมรเพื่อเข้าปราบปรามการจลาจลในกรุงธนบุรี ภายหลังบ้านเมืองสงบเรียบร้อยแล้ว มุขอำมาตย์ราชมนตรีและราษฎรพร้อมใจอัญเชิญสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๓๒๕

ก่อนการเปลี่ยนแผ่นดิน สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก และเจ้าพระยาสุรสีห์ ซึ่งไปราชการทัพเมืองเขมร และยกกำลังเข้าตีเมืองเสียมราฐ เมื่อทราบข่าวการจลาจลในกรุงธนบุรี จึงได้รีบยกทัพกลับ ขณะนั้นเป็น เดือนเมษายน ๒๓๒๕ เมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกมาถึงในวันที่ ๖ เมษายน ๒๓๒๕ ก็ได้สืบสวนเรื่องราวความวุ่นวายที่เกิดขึ้น และจับกุมผู้ก่อการกบฏมาลงโทษ รวมทั้งให้ข้าราชการปรึกษาพิจารณาความที่มีผู้ฟ้องร้องกล่าวโทษว่า สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงเป็นต้นเหตุเนื่องจากพระองค์ทรงเสียพระสติไป เพื่อมิให้เกิดปัญหายุ่งยากอีกจึงให้สำเร็จโทษสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เสด็จสวรรคตขณะมีพระชนมายุได้ ๔๘ พรรษา ครองราชย์ได้ ๑๕ ปี และถือเป็นจุดสิ้นสุดของกรุงธนบุรี

ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จะทรงปราบดาภิเษก เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัตินั้น แม้จะทรงเป็นเสนาบดีที่มีบรรดาศักดิ์สูงสุดในแผ่นดิน คือเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก แต่ก็มิได้ทรงสืบสายพระโลหิตจากพระราชวงศ์ใดทั้งสิ้น

ดังนั้นเมื่อแรกเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ จึงต้องทรงปรับเปลี่ยนวิถีปฏิบัติในพระชนมชีพใหม่ จากสามัญชนมาสู่ความเป็นเจ้าแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัย ซึ่งเปลี่ยนจากบ้านหรือจวนมาเป็นพระบรมมหาราชวัง ตำหนักบรรดาพระญาติวงศ์ทั้งหลาย ต่างก็ได้รับสถาปนาให้มีพระอิสริยยศตามโบราณราชประเพณี การกินอยู่ การพูดจา การวางตัวจึงเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ทรงตระหนักพระทัยดีว่า การอ้างสิทธิธรรมในการขึ้นครองราชสมบัติสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์นั้นค่อนข้างยากลำบาก ด้วยเหตุผลสำคัญ ๒ ประการคือ

ประการแรก มิได้ทรงมีสายสัมพันธ์ทางสายพระโลหิตจากพระราชวงศ์ใดๆ ทั้งสิ้น

ประการที่สอง มิได้ทรงอยู่ในฐานะวีรบุรุษผู้แลกเลือดเนื้อ และชีวิตเพื่อบ้านเมือง ดังเช่นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์จึงต้องทรงแสวงหาความชอบธรรมในการสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับในหมู่ข้าทหาร ข้าราชบริพาร ตลอดจนราษฎรทั้งปวง

พระองค์ทรงเลือกวิถีทางธรรมะเป็นหลักสำคัญ เพราะทรงมีพระราชดำริว่า หัวใจของราษฎรทุกดวงพันผูกมั่นคงอยู่กับพระพุทธศาสนา จึงทรงเน้นพระราชภารกิจสำคัญของพระมหากษัตริย์ประการหนึ่งคือ จะต้องทรงทำนุบำรุงพุทธศาสนา ทรงเป็นธรรมราชควบคู่ไปกับการปกป้องรักษาอธิปไตยของบ้านเมือง

Cr. โบราณนานมา

06/04/2020
Capt.Benz

#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ #StayHome #ShelterInPlace #Quarantined

ชี้ชะตา 15 เมษานี้ | จะอยู่บ้าน หรือจะให้คนไทยนับล้านต้องเสี่ยงตาย?

.

โรคติดต่อ
จะไม่ติดต่อ

ถ้าคุณไม่ติดต่อกัน

.

#ผู้กองเบนซ์

ปล. เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านครับ

ปล.2 ขอบคุณช่องยูทูป the moof ที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาครับ ต้นฉบับ >>> https://youtu.be/LCdYFfVTr98

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*ติดต่องานวิทยากร,อบรมสัมมนา,สนับสนุนช่อง โทร 094-449-9464 (คุณจี้)

ช่องยูทูป : ผู้กองเบนซ์ - Capt.Benz
blockdit : ผู้กองเบนซ์ - Capt.Benz
IG : capt.benz
Line OA : @ captbenz
twitter : @ captbenz

๕ เมษายน ๒๕๖๓ #เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญ...
05/04/2020

๕ เมษายน ๒๕๖๓ #เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๔๙๔ เวลา ๒๓.๒๘ น. ณ โรงพยาบาลมองชัวซีส์ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ กับสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นพระเชษฐภคินีพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน โดยในปีนี้ทรงเจริญพระชันษา ๖๙ ปี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชันษายิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง

๒ เมษายน ๒๕๖๓ #เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีสมเด็...
02/04/2020

๒ เมษายน ๒๕๖๓ #เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๔๙๘ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นพระโสทรกนิษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน โดยในปีนี้ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๕ พรรษา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง

ที่อยู่

999 M.2 Soi Chaengwatthana 10 Chaengwathana Rd.
Bangkok
10210

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ อปพร.เขตหลักสี่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง อปพร.เขตหลักสี่:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียน อปพร เขตหลักสี่ ผมมีเรื่องขอรบกวนขอความช่วยเหลือเรื่องการจราจร เนื่องจาก หน้าหมู่บ้านหลักสี่วิลล่า มีรถยนต์มาจอดจนรถไม่สามารถสวนกันได้ บางคันเป็นรถที่เหมือนรอซ่อมสี แต่ถูกมาจอดทิ้งไว้ ดังจุดที่ 1 และบริเวณริมถนนติดห้างหุ้นส่วนเพียวโปรดักส์ ดังจุดที่ 2 ซึ่งทั้ง 2 จุดโดยเฉพาะ จุดที่ 2 หากเปิดเทอมจะสร้างปัญหารถติดมากในเวลาเช้า สะสมออกไปถึงนอกซอยเลยทีเดียวครับ เคยมีการแจ้งไปยังเขตหลักสี่แล้ว เขตแจ้งกลับว่าเป็นงานจราจร พอแจ้งงานจราจรก็แจ้งกลับว่าเป็นงานของเขต ดังนั้น ปัญหาจึงสะสมมา ไม่ได้รับการแก้ไข จนจะเปิดเทอมอีกรอบ รูปจุดที่ 2 รูปจุดที่ 1 ผมรบกวนด้วยนะครับ อาจะให้จราจรมาเขียนใบสั่งหรืออย่างไรตามเหมาะสมให้ผู้จอด คำนึงถึงความเดือดร้อนของส่วนรวมมากกว่านี้ ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ