Smart City Thailand Office

Smart City Thailand Office Smart City Thailand Office
(4)

เปิดเหมือนปกติ

⛺️⛺️กิจกรรม BOOT CAMP ออนไลน์ผ่านระบบ Webex สำหรับนักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ The Smart City Ambassadors ประจำว...
14/07/2021

⛺️⛺️กิจกรรม BOOT CAMP ออนไลน์ผ่านระบบ Webex สำหรับนักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ The Smart City Ambassadors ประจำวันที่ 14 ก.ค. 2564

📌ในช่วงแรกกิจกรรมวันนี้ เป็นการแชร์ความรู้ เรื่อง เมืองอัจฉริยะรอบโลก โดยรับเกียรติจาก ดร.พงษ์พิศิษฐ์ หุยากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยชุมชนเมือง (Urban Studies Lab) ท่านวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องชุมชนเมืองอย่างแท้จริงที่กรุณามาถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองที่ใช้เทคโนโลยีและวิธีการบริหารจัดการในการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะที่มีชื่อเสียงในระดับโลก พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการปรับประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากต้นแบบเมืองดังกล่าว พร้อมให้ข้อคิดและยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นกับเมือง นำมาตั้งคำถามและอภิปรายร่วมกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดและใช้ได้จริงในเมืองของตัวเอง

🗺ในช่วงที่ 2 ก็ได้รับเกียรติจาก ดร.รัตมณี อ๋องสกุล ผู้เชี่ยวชาญ โครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน กองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มาถ่ายทอดเรื่องการทำแผนพัฒนาเมือง ที่ได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด และกระบวนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ที่เป็นโจทย์สำคัญสำหรับทุกเมืองที่ต้องช่วยกันคิด พร้อมร่วมกันแบ่งปันและนำเสนอแนวทางในมุมมองที่แตกต่างและน่าสนใจนับว่าได้ทั้งความรู้ และความสนุกในการเข้าร่วมกิจกรรมวันนี้เป็นอย่างมาก

💌 มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับ Ambassadors ทั้ง 30 คน และกัปตันของพวกเค้า บนเส้นทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่


🖥 ผู้สนใจที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการสามารถรอติดตามบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ของเหล่า Ambassadors และ กัปตันเมือง ซึ่งจะมีการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของดีป้า เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะชนต่อไป

#TheSmartCityAmbassadors #depa #30คนรักบ้านเกิด #SmartCityThailand

⛺  กิจกรรม BOOT CAMP ออนไลน์ผ่านระบบ Webex ของ Smart City Ambassadors และกัปตันสมาร์ทซิตี้ ประจำวันอังคารที่ 13 ก.ค. 256...
13/07/2021

⛺ กิจกรรม BOOT CAMP ออนไลน์ผ่านระบบ Webex ของ Smart City Ambassadors และกัปตันสมาร์ทซิตี้ ประจำวันอังคารที่ 13 ก.ค. 2564 ได้พาเหล่ากัปตัน และ Ambassadors ทุกท่าน มารู้จัก ดีป้า แบบ insight และเรียนรู้ว่าในการพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนั้น “ดีป้า มีเครื่องมือ อะไรบ้าง?”

📌 โดยได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มาให้ความรู้ และแนะนำแนวทางสำหรับหัวข้อนี้ คือ ดร. สักกเวท ยอแสง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งเหล่า Ambassadors และกัปตันต่างตั้งใจเรียนรู้และให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีการตั้งคำถามและอภิปรายระหว่างวิทยากรและผู้เรียนเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อต่อยอดการพัฒนากันอย่างกระตือรือร้น

✌ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน ไปสู่เป้าหมายในการเป็น The Smart City Ambassadors

🖥 ผู้สนใจที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการสามารถรอติดตามบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ของเหล่า Ambassadors และ กัปตันเมือง ซึ่งจะมีการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของดีป้า เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะชนต่อไป

#TheSmartCityAmbassadors #depa #30คนรักบ้านเกิด #SmartCityThailand

การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)อีกหนึ่งทางเลือก ทางรอด จากวิกฤตโควิดตามที่เห็นตามสื่อและข่าวต่าง ๆ และการรายงานสถาน...
11/07/2021

การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)

อีกหนึ่งทางเลือก ทางรอด จากวิกฤตโควิด

ตามที่เห็นตามสื่อและข่าวต่าง ๆ และการรายงานสถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันที่เพิ่มสูงขึ้นจนเป็นปัญหากับระบบสาธารณสุขของประเทศ เนื่องจากข้อจำกัดของจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งไม่สามารถเพิ่มได้อย่างทันทีทันใด เพราะเป็นกลุ่มงานที่ต้องอาศัยเวลาในการเรียนรู้และฝึกทักษะ

หนึ่งทางรอดที่เราจะสามารถช่วยกันได้คือ การแยกกักตัวที่บ้าน สำหรับผู้ป่วย ที่อยู่ในกลุ่ม สีเขียว นั่นคือเป็นคนไข้ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่มาก

โดยขั้นตอนและวิธีการทำ Home Isolation กรมการแพทย์ ได้ทำ Video clip และ info graphic แนะนำไว้ สามารถศึกษาได้ตามโพสต์นี้
>> shorturl.at/fsET4

Cr. #กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

11/07/2021

การออกแบบที่ดี สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้

ญี่ปุ่น คือ ตัวอย่างประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการออกแบบและใช้กระบวนการคิดที่ลึกซึ้งกับทุกรายละเอียดของการออกแบบ เพื่อสื่อสาร สร้างการรับรู้ ส่งต่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ตัวอย่าง จากเพจ #JapanSalaryman
ที่ทำให้เห็นว่า การออกแบบมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับการท่องเที่ยวของเมือง Kumamoto ได้ยังไงบ้าง นอกจากนี้การออกแบบยังช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้การใช้ชีวิตในเมืองมีความสะดวกและปลอดภัย เป็น Smart Living ตามบริบทการใช้ชีวิตสำหรับแต่ละยุคสมัยแต่ละ Generation

เป็นโจทย์สำคัญของนักพัฒนาเมืองที่ไม่ควรยึดติดกับกรอบเดิม ๆ แต่ต้องมองให้เห็นถึงแก่นของปัญหาและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ ทำได้จริง และมีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสังคม และเมืองนั้น ๆ

ตามที่ คุณมิสึโนะ มานาบุ Cretive Director ผู้ดีไซน์เจ้าหมีดำสุดแสบ “คุมะมง”
บอกไว้ว่า "ดีไซน์ที่ดี คือ การไม่ยึดติดอยู่กับชุดความคิดเดิมๆ”

10/07/2021

เพราะ COVID-19 ไม่ช่วยใคร แต่เราต้องช่วยกัน ถึงเวลาที่คนไทยต้องช่วยกัน ช่วยตามกำลังที่มี…
.
เครือข่าย เป็ดไทยสู้ภัย ขอความร่วมมือหอพักที่ต้องการช่วยเหลือโดยการเปลี่ยนหอพักเป็น Hospitel หรือ โรงพยาบาลสนาม สามารถลงทะเบียนได้เลย ทางโครงการหออาสาจะติดต่อกลับและให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ
.
สามารถลงทะเบียนได้ทาง > https://bit.ly/3qT6Ycd

#depa #เป็ดไทยสู้ภัย #หออาสา

เพจ #โครงสร้างพื้นฐาน ประเทศไทย thailand Infrastructure ได้รวม YouTube Channel ให้ความรู้ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒน...
10/07/2021

เพจ #โครงสร้างพื้นฐาน ประเทศไทย thailand Infrastructure ได้รวม YouTube Channel ให้ความรู้ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาเมือง ไว้อย่างน่าสนใจ นอกจาก link ที่ทางเพจแนะนำ ในคอมเมนต์จากโพสต์ยังมีสมาชิกแนะนำช่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจเพิ่มเติม เป็นประโยชน์จากการใช้ Social media ที่ช่วยลดช่องว่างและสร้างความเท่าเทียมในการเรียนรู้ในสังคม

🎉 เริ่มแล้วกิจกรรมอบรม BOOT CAMP ออนไลน์ โครงการนักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ The Smart City Ambassadors 📍30 Amba...
09/07/2021

🎉 เริ่มแล้วกิจกรรมอบรม BOOT CAMP ออนไลน์ โครงการนักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ The Smart City Ambassadors

📍30 Ambassadors และกัปตัน ของทั้ง 33 เมือง ประเดิมหลักสูตร นำโดย ดร.อรฉัตร เลียงพิบูลย์ และ ดร.นน อัครประเสริฐกุล ในหัวข้อ “เมืองอัจฉริยะน่าอยู่” และ “ทำยังไงถึงจะได้เป็น Smart City” เพื่อสร้างฐานความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยมี Mission เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการส่งเสริมการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ เพื่อช่วยเหลือเมืองในการดำเนินการตามแผนพัฒนาเมือง ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ซึ่ง Ambassadors ได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิด พร้อมนำเสนอแนวทางในมุมมองที่แตกต่างและน่าสนใจ ในการที่จะดำเนินการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

*โดยสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ดีป้าปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19 อย่างเคร่งครัดตลอดกิจกรรม

📺โปรดรอติดตามบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ของเหล่า Ambassadors และ กัปตันเมือง ซึ่งจะมีการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของดีป้า เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะชน

#TheSmartCityAmbassadors #depa #30คนรักบ้านเกิด #SmartCityThailand

08/07/2021

depa ร่วมช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการธุรกิจ อัดสภาพคล่องให้ SME หนุนโอกาสเข้าถึงสินเชื่อฟื้นฟู Soft Loan กับธนาคารไทยพาณิชย์

โอกาสดีๆ ของผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในการเข้าถึงสินเชื่อและแหล่งทุนได้มากขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
https://www.scb.co.th/th/sme-banking/business-loan/long-term-loan/sme-soft-loan.html

ระยะเวลาโครงการ วันที่ 21 เมษายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564

สอบถามเพิ่มเติม โทร 081 833 4915 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ โทร SCB Business Call Center 02 722 2222

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด กรณีมีการเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

📣 [ประชาสัมพันธ์] คอร์สออนไลน์ "การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ" (ฟรี) 📣👉 พลาดไม่ได้กับหลักสูตรอบรมออนไลน์ของศูนย์ 5...
08/07/2021
ลงทะเบียนเข้าอมรมหลักสูตร 5G EIC (depa x Huawei)

📣 [ประชาสัมพันธ์] คอร์สออนไลน์ "การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ" (ฟรี) 📣

👉 พลาดไม่ได้กับหลักสูตรอบรมออนไลน์ของศูนย์ 5G EIC (depa x Huawei) หลักสูตรที่จะให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี 5G ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ พร้อมรับใบประกาศนียบัตรที่ได้รับรองมาตรฐานจาก Huawei Academy

📍 ในวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น.

🌟ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
🌟พิเศษ!! สำหรับผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด 20 อันดับแรก รับไปเลย Huawei freebuds 🎧 หรือ Huawei Band 4 ⌚️

**โดยมีเงื่อนไขตามรายละเอียดของกิจกรรม**

📌ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ : 📣 มาแล้ว มาแล้ว มาแล้วจ้า… มาเรียนรู้การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจกันเถอะทุกคน…📣

👉 พลาดไม่ได้กับหลักสูตรอบรมออนไลน์ของศูนย์ 5G EIC (depa x Huawei) หลักสูตรที่จะให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี 5G ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ พร้อมรับใบประกาศนียบัตรที่ได้รับรองมาตรฐานจาก Huawei Academy

📍 ในวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น.

🌟ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
🌟พิเศษ!! สำหรับผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด 20 อันดับแรก รับไปเลย Huawei freebuds 🎧 หรือ Huawei Band 4 ⌚️

**โดยมีเงื่อนไขตามรายละเอียดของกิจกรรม**

📌ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ : https://forms.gle/t3PY2xWWQK9Nrmf87

**ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน**

#depa #digitalthailand #technology #Innovation #Ecosystem #5GEIC #HUAWEI #MDES #5G

ด่วน!! รับสมัครจำนวนจำกัด

Photos from depa Thailand's post
07/07/2021

Photos from depa Thailand's post

ก่อนที่การพัฒนาเมืองใหญ่แห่งภาคอีสานของไทยจะโตไปแบบไร้ทิศทาง ภาคเอกชนและราชการส่วนท้องถิ่นของขอนแก่นจึงลุกขึ้นมาระดมสมอง...
07/07/2021
ส่องความคืบหน้า ขอนแก่นโมเดล 2021 สมาร์ทซิตี้ที่เกิดขึ้นได้จริง

ก่อนที่การพัฒนาเมืองใหญ่แห่งภาคอีสานของไทยจะโตไปแบบไร้ทิศทาง ภาคเอกชนและราชการส่วนท้องถิ่นของขอนแก่นจึงลุกขึ้นมาระดมสมอง สรรพกำลัง ทั้งกาย ใจ และเงินทุน วางแผนพัฒนาเมืองด้วยมันสมองและสองมือ และนี่คือต้นกำเนิดของ ขอนแก่นโมเดล

ภาคเอกชนและราชการส่วนท้องถิ่นของขอนแก่นจึงลุกขึ้นมาระดมสมอง สรรพกำลัง และเงินทุน วางแผนพัฒนาเมือง และน.....

Esri Thailand - 📍เช็คด่วน! ติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าล่าสุด... | Facebookhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=293...
05/07/2021

Esri Thailand - 📍เช็คด่วน! ติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าล่าสุด... | Facebook
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2930091287308521&id=1608098142841182

🔥เช็คด่วน!! 🔥ขยายพื้นที่เสี่ยงเป็น 10 กิโลเมตร, อพยพด่วน 5 กิโลเมตร

บ้าน สถานที่ต่างๆ ใกล้เหตุไฟไหม้โรงงานย่านกิ่งแก้ว พร้อมทิศทางลม เช็คที่

👉Desktop version https://www.arcgis.com/apps/dashboards/aa297127cf5d49a7badf03d67b264baa

👉Mobile version https://www.arcgis.com/apps/dashboards/109abb1bbeb84b6bbfcf89e682704cd0

🔴 สีแดง 5 กม. - อพยพ
🟠 สีส้ม 7 กม. - เฝ้าระวังสูง
🟡 สีเหลือง 10 กม. - เฝ้าระวัง

Update 📍ข้อมูลในรัศมี 5 ก.ม. จากเหตุไฟไหม้กิ่งแก้ว
- สรุปจำนวนสถานที่ต่างๆ ได้แก่ หมู่บ้านจัดสรร คอนโด ปั๊มน้ำมัน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ สถานที่รับเลี้ยงเด็กในรัศมี 5 ก.ม. จากจุดเกิดเหตุ
- ทิศทางลมแบบ Real-Time พร้อมตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตามทิศทางลม
- แบ่งโซนเป็น 5 โซนจากจุดเกิดเหตุ 1, 3, 5, 7 และ 10 ก.ม. ตามสีตั้งแต่ แดงเข้ม จนถึง เหลืองอ่อน ไล่จากจุดเกิดเหตุ เสี่ยงมากสูงสด จนถึงเฝ้าระวังตามลำดับ

#ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว #ไฟไหม้โรงงานพลาสติก #EsriThailand #ArcGIS #ArcGISDashboard #GIS #LocationIntelligence

เปิดตัว 30 คนรักบ้านเกิด “นักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ The Smart City Ambassadors” 2 กรกฏาคม 2564 สำนักงานส่งเสร...
02/07/2021

เปิดตัว 30 คนรักบ้านเกิด “นักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ The Smart City Ambassadors”

2 กรกฏาคม 2564 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, ออนไลน์ - ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า ร่วมแสดงความยินดีกับ 30 คนรักบ้านเกิดที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างเข้มข้น ซึ่งต่อจากนี้ ทั้ง 30 คน จะได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะอย่างเข้มข้น ร่วมกับ "กัปตัน" ซึ่งเป็นตัวแทนคนในพื้นที่เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ก่อนลงสมรภูมิการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่ตอบโจทย์บริบทเมืองเกิดประโยชน์สูงสุดให้เกิดกับประชาชนในพื้นที่

#depa #SmartCityThailandOffice #SmartCity #DigitalThailand #TheSmartCityAmbassadors #SCA

30/06/2021

📣 พรุ่งนี้ depa มีกิจกรรม Decade of Action, Decade of Innovation ร่วมกับ UN Thailand ในหัวข้อ Planet (สิ่งแวดล้อม): SAVEโลกSAVEเรา

🗓 วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564

⏰ เวลา 18.00 - 19.00น.

💻 ช่องทาง depa Thailand และ United Nations Thailand สหประชาชาติ ประเทศไทย

ปัญหาของโลกคือปัญหาของเรา
มาแชร์ว่าพลังเล็ก ๆ จะร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างไร

พบกับ แขกพิเศษ

-ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

-คุณเอล็กซ์ เรนเดล ฑูตสันทวไมตรี UN Environment
-เมทัล สุขขาว นักร้องอินฟลูเอ็นเซอร์

พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

แล้วพบกัน!!

#SDGs #DecadeOfAction #GlobalGoals #depa #depathailand #DigitalThailand #UN #UNThailand

Cool walk แอพพลิเคชั่นที่ช่วยนำเสนอข้อมูลให้ผู้อยู่อาศัยในบาร์เซโลนาหลีกเลี่ยงความร้อนจัดด้วยการระบุจุดและเส้นทางที่ร่มร...
25/06/2021
App maps shady spots to guide Barcelona walkers along cooler routes

Cool walk แอพพลิเคชั่นที่ช่วยนำเสนอข้อมูลให้ผู้อยู่อาศัยในบาร์เซโลนาหลีกเลี่ยงความร้อนจัดด้วยการระบุจุดและเส้นทางที่ร่มรื่นและพื้นที่สีเขียว จัดทำแผนที่แหล่งน้ำดื่มสาธารณะ และแนะนำเส้นทางเดินที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางที่สบาย (cooler commute)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://lnkd.in/eY3qVUt
เข้าดูแอพพลิเคชั่นที่ http://www2.bcnregional.com

Cool Walks aims to help pedestrians avoid dangerous heat and find public drinking fountains

[ประชาสัมพันธ์] ดีป้า และ AWS นักศึกษา เชิญนักศึกษาไฟแรง รวมทีมมา 3-5 คน มาพบกับความท้าทายในกิจกรรม คิด ทดลอง ออกแบบ ระด...
22/06/2021

[ประชาสัมพันธ์] ดีป้า และ AWS นักศึกษา เชิญนักศึกษาไฟแรง รวมทีมมา 3-5 คน มาพบกับความท้าทายในกิจกรรม คิด ทดลอง ออกแบบ ระดับนานาชาติ ในงาน Build On 2021 ASEAN

ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ และใช้เครื่องมือระดับโลก low-code แบบ drag and drop จึงไม่ต้องจำกัดแค่สาย วิศวะคอมพิวเตอร์ — แม้ว่าภาษาของกิจกรรมจะเป็นภาษาอังกฤษ แต่ส่วนมากเข้าใจได้ง่าย ๆ ของรางวัลมากมาย จาก AWS และ depa ฟรี!!!!!

Build On, ASEAN 2021 is back for its third edition.

Students will learn, ideate, develop and compete.
Gather a team of 3-5 members, pick a challenge statement to work on and write a business proposal. Shortlisted teams will receive mentorship to build their prototype and pitch their ideas at the grand finale in end July.

Stand a chance to win attractive prizes from devices, vouchers to internship opportunities.

Registrations for the hackathon are open and more details can be found on www.buildonasean2021.com.

[ประชาสัมพันธ์] ดีป้า และ AWS นักศึกษา เชิญนักศึกษาไฟแรง รวมทีมมา 3-5 คน มาพบกับความท้าทายในกิจกรรม คิด ทดลอง ออกแบบ ระดับนานาชาติ ในงาน Build On 2021 ASEAN

ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ และใช้เครื่องมือระดับโลก low-code แบบ drag and drop จึงไม่ต้องจำกัดแค่สาย วิศวะคอมพิวเตอร์ — แม้ว่าภาษาของกิจกรรมจะเป็นภาษาอังกฤษ แต่ส่วนมากเข้าใจได้ง่าย ๆ ของรางวัลมากมาย จาก AWS และ depa ฟรี!!!!!

Build On, ASEAN 2021 is back for its third edition.

Students will learn, ideate, develop and compete.
Gather a team of 3-5 members, pick a challenge statement to work on and write a business proposal. Shortlisted teams will receive mentorship to build their prototype and pitch their ideas at the grand finale in end July.

Stand a chance to win attractive prizes from devices, vouchers to internship opportunities.

Registrations for the hackathon are open and more details can be found on www.buildonasean2021.com.

‘ดีป้า’ แจง! แบกค่าใช้จ่าย 12 ล้าน หลังเลื่อนจัดงาน ‘เวิล์ดเอ็กซ์โป’ ที่ดูไบPPTV PHOTO  #ชินชมดี#PPTVHD36 #ช่อง36 #ณัฐพล...
19/06/2021

‘ดีป้า’ แจง! แบกค่าใช้จ่าย 12 ล้าน หลังเลื่อนจัดงาน ‘เวิล์ดเอ็กซ์โป’ ที่ดูไบ
PPTV PHOTO #ชินชมดี
#PPTVHD36 #ช่อง36 #ณัฐพลนิมนานพัชรินทร์ #สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล #ดีป้า #DEPA #WorldExpo #โควิด #โควิด19 #เวิล์ดเอ็กซ์โป

‘ดีป้า’ แจง! แบกค่าใช้จ่าย 12 ล้าน หลังเลื่อนจัดงาน ‘เวิล์ดเอ็กซ์โป’ ที่ดูไบ
.
นายณัฐพล นิมนานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า เปิดเผยกับพีพีทีวี หลังออกมาขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดงาน World Expo 2020 ณ ดูไบ ซึ่งถูกเลื่อนการจัดงาน 1 ปี จากกำหนดเดิม เดือนตุลาคม 2563 – 10 เมษายน 2564 แต่ต้องเลื่อนมาจัดในวันที่ 1 ตุลาคม ปีนี้ – 31 มีนาคม 2564 เพราะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกว่า 12.4 ล้านบาท
.
นายณัฐพล ระบุว่า เมื่อถูกเลื่อนการจัดงานออกไปจากกำหนดเดิม แต่ก็จำเป็นต้องรักษานิทรรศการ และอาคารจัดแสดงเอาไว้ ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แม้จะพยายามของบประมาณเพิ่มเติมไปยังสำนักงบประมาณ แต่ได้รับการปฏิเสธ และให้ดีป้าบริหารจัดการเอง โดยให้นำงบประมาณส่วนอื่นของหน่วยงานมาจัดสรรแทน ซึ่งในความเป็นจริงทำไม่ได้ เพราะงบประมาณได้จัดสรรไว้สำหรับผู้ประกอบการโครงการสตาร์ทอัพไปแล้ว พร้อมย้ำว่า สาเหตุที่ต้องเดินหน้าจัดงานนี้ เพราะเป็นได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ตามมติของคณะรัฐมนตรี
.
นายณัฐพล ระบุอีกว่า เมื่อแจกแจงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมาก็พบว่า เป็นค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าวิศวกร และแรงงาน ค่าดูแลรักษาอาคาร ค่าทำความสะอาด ค่าดูแลรักษาความปลอดภัย ค่าโกดังเก็บวัสดุที่ดูไบ ค่าใช้จ่ายด้านมาตรการสาธาณสุข และสวัสดิภาพแรงงาน ตามระเบียบของผู้จัด ซึ่งทั้งหมดนี้รวม ๆ แล้วกว่า 11 ล้านบาท แต่เมื่อรวมภาษีท้องถิ่น และภาษีมูลค่าเพิ่ม เท่ากับที่ต้องจ่ายเพิ่มคิดเป็นกว่า 12.4 ล้านบาท
.

ทั้งนี้ นายณัฐพล ระบุว่า เมื่อไม่สามารถหางบประมาณได้ ดีป้าจึงเปิดรับบริจาคเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกินมาในส่วนนี้ 12.4 ล้านบาท โดยไม่จำกัดเงินขั้นต่ำ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 กรกฎาคม โดยผู้ที่สนับสนุนเกิน 2,000 บาท จะได้รับบัตรผ่านเข้างานแบบ 1 Day Pass World Expo 2020 ทั้งนี้ดีป้า ยืนยันว่า พร้อมดำเนินการอย่างโปร่งใส จะชี้แจ้งทุก ๆ รายจ่ายต่อสาธารณะ ซึ่งหากมียอดเงินคงเหลือ หลังนำไปจ่ายหนี้ของงาน ทางสำนักงานฯ จะนำเงินที่เหลือไปบริจาคเป็น ทุนการศึกษาของกลุ่มเปราะบาง (เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564)
.
PPTV PHOTO #ชินชมดี
#PPTVHD36 #ช่อง36 #ณัฐพลนิมนานพัชรินทร์ #สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล #ดีป้า #DEPA #WorldExpo #โควิด #โควิด19 #เวิล์ดเอ็กซ์โป

รัฐบาลญี่ปุ่นหนุนประเทศอื่นๆ ให้บรรลุเป้าหมายด้านพลังงานหมุนเวียน หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการระดับท้องถิ่นขอ...
18/06/2021
Japan: Harnessing Innovation for Climate Leadership

รัฐบาลญี่ปุ่นหนุนประเทศอื่นๆ ให้บรรลุเป้าหมายด้านพลังงานหมุนเวียน หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการระดับท้องถิ่นของตน

Prime Minister Suga recently announced an amb

We need your Supports!ร่วมเป็น “ทีมไทยแลนด์” ในงานระดับโลก EXPO 2020 DUBAIระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565ณ ...
17/06/2021

We need your Supports!

ร่วมเป็น “ทีมไทยแลนด์” ในงานระดับโลก
EXPO 2020 DUBAI
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565
ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ด้วยการสนับสนุนการดำเนินงานของอาคารแสดงประเทศไทย (Thailand Pavilion)
ไม่จำกัดวงเงินขั้นต่ำ ตั้งแต่วันนี้ – 30 กรกฎาคมนี้

บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว
ชื่อบัญชี สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เลขที่บัญชี 690-0-75888-6

ข้อมูลเพิ่มเติม และ ดาวน์โหลดเอกสารยืนยันการสนับสนุนเพื่อรับสิทธิประโยชน์
www.depa.or.th/expo2020support

17/06/2021

เวียดนาม ทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ปี มุ่งพัฒนา e-government รัฐบาลท้องถิ่นต้องใช้เทคโนโลยีบริการประชาชน
.
สื่อท้องถิ่นของเวียดนาม รายงานว่า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ออกมติอนุมัติให้ดำเนินการยุทธศาสตร์ใหม่ ที่จะพัฒนาระบบ e-gov หรือ e-government รัฐบาลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการภายใต้กลยุทธ์รัฐบาลดิจิทัลปี 2021-2025 และมีวิสัยทัศน์ยาวถึงปี 2030 นับเป็นครั้งแรกของการพัฒนาในส่วนของรัฐบาล เพื่อมุ่งสู่ 3 เสาหลักของการพัฒนาในโลกยุคใหม่อย่างรัฐบาลดิจิทัล เศรษฐกิจดิจิทัล และสังคมดิจิทัล

ซึ่งกลยุทธ์นี้สอดคล้องกับทิศทางของรัฐในการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม และยุทธศาสตร์ของชาติว่าด้วยการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 สอดคล้องกับ National Digital Transformation Program และยังสอดคล้องกับมติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยการกำหนดวิสัยทัศน์ในปี 2030 คือการมุ่งให้เวียดนามอยู่ใน 30 ประเทศชั้นนำของโลกในด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และรัฐบาลดิจิทัลตามการจัดอันดับของสหประชาชาติ

เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงมีกลยุทธ์ที่ในการดำเนินการ 6 ด้านที่อยู่ในกับขอบเขตการดำเนินงานของกระทรวงและอุตสาหกรรมท้องถิ่น ประกอบด้วย

อ่านต่อเพิ่มเติมที่ https://techsauce.co/news/vietnam-develop-e-government

ที่อยู่

Digital Economy Promotion Agency
Bangkok

Phaholyothin Station

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีภารกิจในการจัดทำแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ และแผนการส่งเสริมการเป็นเมืองอัจฉริยะของประเทศ ด้วยการพัฒนากลไกเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน และการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเมืองจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาการโครงการทั้งภาครัฐ ประชาชน และเอกชน อันเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ให้ดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6620262333

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Smart City Thailand Officeผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Smart City Thailand Office:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

https://fb.watch/4_2Ced2ihl/ เราเคยคิดไหมว่า “เมืองแห่งอนาคต” ในความฝันของเราหน้าตาเป็นอย่างไร ❓❓❓ ฝากกดติดตาม กดไลท์ กดแชร์ เพื่อติดตามกิจกรรมดีๆ และการพัฒนาเมืองในอนาคตของเรา #NIA #เทศบาลเมืองบ้านฉาง #KMUTT #ย่านนวัตกรรมบ้านฉาง #ศูนย์นวัตกรรมวิชาการเทศบาลเมืองบ้านฉาง #BLIC #เรียนรู้อยู่อาศัยแบบไฮเทค
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Smarter City IN ACTION “รวมพลคนดิจิทัล ร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะ” • วันที่ 8-9 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องธนากร 1 ศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์ จังหวัดอุดรธานี • วันที่ 23-24 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี พบกับกิจกรรมภายในงาน - แชร์เทคนิคการทำธุรกิจให้สำเร็จด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล - เข้ารับคำปรึกษาการเปลี่ยนธุรกิจด้วยดิจิทัล - พบกับ Digital Startup กว่า 30 ราย - คูปองส่งเสริมการใช้ Software พัฒนาธุรกิจ (depa mini Transformation Voucher) ท่านที่สนใจสามารถ สำรองที่นั่ง ฟรีได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ https://sites.google.com/view/smartercityinaction ลงทะเบียน Online 200 ท่านแรก รับทันที กระเป๋า depa ฟรี!!!
วันนี้มางานค่ะ
ทางเลือกใหม่ รถไฟ “แบบไม่มีราง” ที่เมืองจูโจ่ว มณฑลหูหนาน ซึ่งเป็นการผนวกเอาเทคโนโลยีรถบัสวิ่งในเลนพิเศษ หรือ BRT กับ รถไฟรางเดี่ยว (หรือ monorail) ที่มีความสม่ำเสมอในการให้บริการ โดยใช้เทคโนโลยี Internet-of-Things (IoT) ที่ติดตั้งทั่วเมืองเพื่อให้ระบบคำนวณความเร็วของการวิ่ง ความถี่ในการจอดรับ และการเคลื่อนที่ของรถ ทำให้ผู้ใช้บริการไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าจริงๆ รถไฟไร้รางที่ใช้อยู่คือ “รถบัสที่ทำหน้าตาให้เหมือนกับรถไฟฟ้ารางเดี่ยว” ในเชิงธุรกิจ ระบบนี้ราคาถูกกว่ารถไฟรางเดี่ยวประมาณ 5 เท่า และส่งกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมในช่วงการก่อสร้างน้อยกว่าอย่างประเมินค่ามิได้ (เพราะแทบจะไม่ต้องก่อสร้างอะไรเลย) โดยตอนนี้ หประเทศการ์ต้า นำระบบนี้ไปทดลองแล้ว เพื่อพิจารณานำมาใช้ในช่วงฟุตบอลโลกครั้งต่อไปที่จะจัดที่นั่นครับ #smartmobility #smartliving #smartenvironment #smartcitythailand https://youtu.be/bXB87NWHvDg
Its tasks and goals are great for the environment and betterment of human beings as we’re increasingly moving to live in cities.