Smart City Thailand Office

Smart City Thailand Office Smart City Thailand Office
(4)

เปิดเหมือนปกติ

คุณคิดว่าเมืองแบบไหนที่เราอยากให้เป็น ในยุคที่ Ageing Society กำลังจะเข้ามามีบทบาทสำคัญ สาระดีๆ จาก  FutureTales LAB by ...
26/11/2020

คุณคิดว่าเมืองแบบไหนที่เราอยากให้เป็น ในยุคที่ Ageing Society กำลังจะเข้ามามีบทบาทสำคัญ สาระดีๆ จาก FutureTales LAB by MQDC | Facebook

#smartcitythailand #smartliving #depathailnd #SmartCity

คุณคิดว่าเมืองแบบไหนที่เราอยากให้เป็น Age-Friendly City ของเรา นี่คือปัจจัย 8 ข้อ ที่ผู้สูงวัยทั่วโลกต่างต้องการ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียม สะดวก และปลอดภัย

1. ที่อยู่อาศัยมีความเหมาะสมกับผู้สูงวัย

2. มีส่วนร่วมในสังคม จากการได้ทำกิจกรรมหลากหลาย

3. ได้รับการยอมรับ และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในสังคม

4. สร้างคุณค่าจากการจ้างงาน หรือเป็นที่ปรึกษา

5. เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือ Social Media ต่างๆ

6. ได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้โดยง่าย

7. มีพื้นที่สาธารณะ ที่เอื้อต่อการใช้สอย

8. มีระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัย สะดวกสบาย

อ้างอิงข้อมูลจาก: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

อยากรู้จักเรามากขึ้น คลิก www.futuretaleslab.com

#FutureTalesLAB #FuturePossible #Future #Woker #Generations #AgeFriendlyCity #PopulationAgeing #MQDC
.
.
What elements are needed for an Age-Friendly City? Here are 8 factors that let older adults live in society with equality, convenience, and safety.

1. Housing that suits older adults in its structure and interior design and is safe for the environment.

2. Opportunities for older adults to contribute to society through activities that make them part of society and build relationships.

3. Recognition for older adults as part of society through their contributions to the community.

4. Income from employment or being a consultant with flexibility to stay in the workforce regardless of age.

5. Access to clear, convenient information, whether from print media, radio, television, or social media.

6. Comprehensive healthcare and easy access to a public health system with skilled workers and concern for quality.

7. Public spaces conducive to use with elevators, ramps, handrails, and non-slip areas.

8. A modern, comfortable, and well-connected public transport system with clear service routes and good safety.

Resource: Department of Health, Ministry of Public Health

To know more, click www.futuretaleslab.com

ความมั่นคงทางที่อยู่อาศัยเป็นทุนที่สำคัญในการต่อยอดการยกระดับของชีวิต ดังนั้นในประเทศที่ให้ความสำคัญกับประชาชนของตน จึงม...
25/11/2020
ที่อยู่อาศัยคือ “สิทธิมนุษยชน” เราจึงต้องมีที่พักสำหรับทุกคน - Penguin Homeless

ความมั่นคงทางที่อยู่อาศัยเป็นทุนที่สำคัญในการต่อยอดการยกระดับของชีวิต ดังนั้นในประเทศที่ให้ความสำคัญกับประชาชนของตน จึงมักจะมีโครงการและสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยที่ดีเสมอ ให้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกคนควรมี ทุกคนจึงต้องมีที่พักที่มั่งคง

#smartcity #smartliving #depathailand #smartcitythailand

Affordable housing คือแนวคิดที่ยืนยันว่าทุกคนมีสิทธิที่จะมีที่พำนักอาศัยอย่างมั่นคง

ไทยประกาศนำร่องจัดซื้อรถอีวีใช้ในราชการ หนุนให้เกิดการใช้งานจริง#smartcitythailand #depathailand #smartmobility #smarten...
22/11/2020

ไทยประกาศนำร่องจัดซื้อรถอีวีใช้ในราชการ หนุนให้เกิดการใช้งานจริง

#smartcitythailand #depathailand #smartmobility #smartenergy

ไทยประกาศนำร่องจัดซื้อรถอีวีใช้ในราชการ หนุนอุตฯ รถยนต์ไฟฟ้าเกิดขึ้นได้จริงในไทย
.
จากการประชุมบอร์ดบีโอไอที่ผ่านมา ได้มีการเห็นชอบให้มีการส่งเสริมการลงทุนการผลิตยานพาหนะไฟฟ้าทุกประเภท ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อ รถโดยสารและรถบรรทุก รวมถึงเรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า เดินตามแผนยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดไว้ เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนอุตสาหกรรมก้าวหน้าที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง โดยหนึ่งในนั้นคืออุตสาหกรรมยานยนต์อัจฉริยะ
.
โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่ต้องมีการจัดซื้อรถยนต์ที่ใช้ในส่วนราชการในอนาคต จัดซื้อรถยนต์ระบบไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) หรือรถที่ใช้แบตเตอรี่ เพื่อเป็นการนำร่อง ก่อนจะขยายไปรถขนส่งสาธารณะในปี 2564 ด้วย
.
ทั้งนี้ รถยนต์ไฟฟ้า (EV) เริ่มเป็นที่สนใจของผู้ใช้มากขึ้นเมื่อมีบริษัทรถยนต์ค่ายต่างๆ พัฒนารถยนต์ระบบไฟฟ้าออกมาสู่ตลาดรถยนต์เพิ่มมากขึ้น และกระจายสู่หลายประเทศทั่วโลก โดยประเทศไทยเองก็ให้ความสนใจกับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้านี้เช่นกัน หากมีการผลักดันให้รถยนต์ไฟฟ้านี้เกิดขึ้นอย่างจริงจังในไทย ก็นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเลยทีเดียว
.

ที่มา : Matichon, Bangkokbiznews และ Dailynews

www.matichon.co.th/news-monitor/news_2435343

www.bangkokbiznews.com/news/detail/906625

www.dailynews.co.th/economic/805524

.

#imaginethefutureTH #ITFTH2021

Mayday
21/11/2020

Mayday

จากแบบสอบถามที่รวมทุกความต้องการของประชาชน
สู่การเป็น ‘ โจทย์ประกวดออกแบบศาลารอรถเมล์ใหม่ ’
.
ด้วยความตั้งใจของ สำนักการจราจรและขนส่ง - สจส.
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ เมล์เดย์ และภาคีเครือข่ายที่อยากพัฒนาศาลารอรถเมล์ให้ตอบโจทย์การใช้งานของประชาชนอย่างแท้จริง เกิดเป็น ‘#NewShelterDesignCompetition’ ที่เปิดให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เป็นหนึ่งในผู้ตั้งโจทย์ ผ่านการตอบแบบสอบถาม #ศาลาคนเศร้า โดยมีประชาชนที่เข้ามาร่วมให้ข้อมูลกว่า 700 คน ผลจากแบบสอบถามได้ถอดพฤติกรรมการเดินทาง และสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้คนในกรุงเทพฯ ที่เกิดขึ้นจากทั้งระบบ สภาพแวดล้อม ฯลฯ อันส่งผลให้ #กรุงเทพฯเป็นกรุงเทพฯ นำมาสู่ “โจทย์” การประกวดครั้งนี้ที่มีชื่อว่า... “บางกอกBelonging”
.
#บางกอกBelonging
ศาลารอรถเมล์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับบริบทของกรุงเทพฯ ทั้งสภาพแวดล้อมและผู้คน ศาลาฯ ใหม่ที่กำลังจะถูกออกแบบในการประกวดครั้งนี้ จึงเป็นศาลาฯ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ เท่านั้น เพื่อตอบโจทย์การเดินทางภายในเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งแตกต่างจากเมืองไหน ๆ ในโลก
.
การประกวดในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสแรกที่โครงสร้างพื้นฐานในกรุงเทพฯ จะถูกกำหนดมาตรฐานและออกแบบโดยประชาชนอย่างแท้จริง!
.
ติดตามรายละเอียดการประกวดทั้งหมด ได้ที่ www.mayday.city
.
#การประกวด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท สามารถเข้าร่วมการประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวและทีม (ไม่เกิน 5 คน)
1. บุคคลทั่วไป
2. นักเรียน
#สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
#ปิดรับผลงาน วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 23.59 น.
.
รางวัลรวมมูลค่า 600,000 บาท และโอกาสในการสร้างจริง
#ประเภทบุคคลทั่วไป
ที่ 1 : 200,000 บาท
ที่ 2 : 100,000 บาท
ที่ 3 : 50,000 บาท
#ประเภทนักเรียน
ที่ 1 : 80,000 บาท
ที่ 2 : 50,000 บาท
ที่ 3 : 20,000 บาท
#รางวัลผลงานยอดนิยม
รางวัลละ 10,000 บาท
ประเภทละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล
.
#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ MAYDAY!
Inbox: http://m.me/maydaySATARANA
อีเมล: [email protected]

depa Thailand
19/11/2020

depa Thailand

depa ดัน SMEs ปรับตัวสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดต้นทุนกระบวนการผลิต การจัดการกระบวนการภายในธุรกิจในรูปแบบการต่อยอดโครงการตามเทคโนโลยีเดิม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ในธุรกิจ เพื่อการยกระดับการแข่งขันด้านธุรกิจ และปรับตัวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลผ่าน มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds)

เป้าหมาย จำนวน 320 โครงการ ตามพื้นที่ระบุในประกาศ
โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในด้านต่าง ๆ ดังนี้
•ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มรายได้ การเข้าหาลูกค้า บริหารจัดการการขาย (Front end Technology)
•ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลดต้นทุน บริหารจัดการภายในธุรกิจ (Back end Technology)
• ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับโครงสร้างพื้นฐานกระบวนการภายในองค์กร (Digital Infrastructure)

- ระยะเวลาการรับสมัคร: 18 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2563
- ระยะเวลาการพิจารณา: 18 พฤศจิกายน 2563 - 15 กุมภาพันธ์ 2564
- ประกาศผล: ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่: https://www.depa.or.th/th/article-view/digital-transformation-funds-64-1

#depa #digital #ดิจิทัล #innovation #technology #depaDigitalTransformationFund #SMEs #Thailand #digitalThailand

โครงสร้างพื้นฐาน ประเทศไทย Thailand Infrastructure
18/11/2020

โครงสร้างพื้นฐาน ประเทศไทย Thailand Infrastructure

เรือไฟฟ้า (EV) คลองผดุงกรุงเกษม ลำใหม่ไฉไลกว่าเดิม เชื่อมต่อ MRT หัวลำโพง - โบ๊เบ๊ - เทเวศร์ พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบ 27 พฤศจิกายน 63 ให้บริการฟรี!!!

โครงการพัฒนาทางน้ำมากันไม่หยุดเลยจ๊ะพี่....

วันนี้มาอัพเดทความคืบหน้าของโครงการขนส่งมวลชนทางน้ำกันบ้าง จากโครงการเดินเรือ คลองผดุงกรุงเกษม เพื่อเป็นโครงข่ายรอง ในการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพ ชั้นใน

—————————
รายละเอียด การเดินเรือคลองผดุงกรุงเกษม

โครงการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม ได้มีการเดินเรือมาแล้วร่วมครึ่งปี เพื่อทดสอบความหนาแน่นและความต้องการของผู้โดยสาร ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

ซึ่งโครงการนี้ทาง กทม. ได้จ้าง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของ กทม. ในการให้บริการเดินเรือในคลองผดุง โดยได้มีการนำเรือไฟฟ้า (EV) มาทดลองให้บริการร่วมกับเรือดีเซล

จากการสรุปรายละเอียดของโครงการ ทางกทม. เลยมีการพัฒนาโครงการต่อ แล้วมีการขยายการให้บริการต่ออีก 600 วัน

โดยจะมีการนำเรือใหม่ เป็นเรือไฟฟ้า (EV) เข้ามาประจำการ เพิ่มอีก 7 ลำ ซึ่งจะกลายเป็นโครงการเรือสายแรกของไทยได้ถูกปรับให้เป็น สายเรือไฟฟ้า (EV) 100% ของ Fleet

โดยจะมีการเปิดบริการเต็มรูปแบบ ที่ความถี่สูงสุด 15 นาที/ลำ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 63 เป็นต้นไป
—————————
รายละเอียดเรือไฟฟ้า (EV) ไฟที่ให้บริการ

เรือมีขนาด ยาว 9.9 เมตร กว้าง 2.98 เมตร สูง 1.2 เมตร

ซึ่งจะเล็กกว่าลำเดิมที่ให้บริการอยู่เนื่องจากปรับให้เหมาะสมกับคลองและระดับน้ำภายในคลอง

ระบบขับเคลื่อน

เครื่องยนต์ไฟฟ้า 2 เครื่อง ติดท้าย ยี่ห้อ Torqeedo จากเยอรมัน รุ่น Cruise 10.0 RXL พิกัดกาลัง 10 กิโลวัตต์ (เทียบเท่าเครื่องยนต์ 20 แรงม้า) ทำงานที่ระดับแรงดัน 48 โวลต์

ภายในเรือมีอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น ชูชีพทุกที่นั่ง ไฟส่องภายในลำเรือ พื้นที่รองรับผู้พิการใช้รถเข็น 1 คัน กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมหน้าจอที่คนขับ พร้อมติดตั้ง GPS เพื่อสามารถติดตามได้จากในแอพพลิเคชัน (น่าจะ Viabus)

—————————
เส้นทางที่ให้บริการ

เส้นทางเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม มีท่าเรือทั้งหมด 11 ท่า ได้แก่

- ท่าเรือสถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพง เชื่อมต่อ MRT หัวลำโพง
- ท่าเรือหัวลำโพง เชื่อมต่อ สถานีรถไฟหัวลำโพง
- ท่าเรือนพวงศ์
- ท่าเรือยศเส
- ท่าเรือกระทรวงพลังงาน
- ท่าเรือแยกหลานหลวง เชื่อมต่อ เรือคลองแสนแสบ
- ท่าเรือนครสวรรค์
- ท่าเรือราชดำเนินนอก
- ท่าเรือประชาธิปไตย
- ท่าเรือเทเวศร์
- ท่าเรือตลาดเทวราช เชื่อมต่อ เรือด่วนเจ้าพระยาท่าเทเวศ

ระยะทางรวม 5 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 20 นาที

สำหรับใครที่ต้องการเดินทางจาก MRT หัวลำโพง เดินทางได้ง่ายๆ
- ออกจากทางออก 1 (สถานีรถไฟกรุงเทพ)
- แล้วเลี้ยวซ้าย ข้ามทางม้าลาย
- เดินอ้อมลานจอดรถรถไฟ
- ข้ามทางม้าลายอีกครั้ง มาที่ริมคลองผดุง ก็เจอท่าเรือแล้ว

—————————
การให้บริการ

- วันจันทร์-ศุกร์
เริ่มให้บริการตั้งแต่ 06.00 – 19.00 น.
ชั่วโมงเร่งด่วน 6:00-9:00 และ 16:00-19:00 ให้บริการ ทุก 15 นาที
ชั่วโมงปรกติ 9:00-16:00 ให้บริการทุก 30 นาที

- วันเสาร์-อาทิตย์
เริ่มให้บริการตั้งแต่ 8:00-19:00 น.
ชั่วโมงเร่งด่วน 8:00-9:00 และ 16:00-19:00 ให้บริการ ทุก 15 นาที
ชั่วโมงปรกติ 9:00-16:00 ให้บริการทุก 30 นาที

—————————
วันเปิดให้บริการเต็มรูปแบบวันแรกถ้าไม่ติดอะไรผมจะไปเอาภาพบรรยากาศมาให้ชมนะครับ

ใครอยากนั่งเรือชมเมืองชิวๆ หรือไปธุระทางนั้น สามารถไปนั่งกันได้นะครับ เปิดเต็มที่วันที่ 27 พฤศจิกายน 63 นี้แล้ว

ปล. เผื่อใครถามว่าน้ำสะอาดมั้ย จากที่ไปนั่งมา น้ำเป็นน้ำธรรมชาติจากแม่น้ำเจ้าพระยาครับ ไม่มีกลิ่นเน่า มีปลาว่ายไปมาเป็นฝูงเล็กๆ และมีน้องๆมากระโดดเล่นน้ำอยู่ริมคลองครับ

ขอบคุณข้อมูลจากคุณ เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง - Earth Pongsakorn Kwanmuang สำนักการจราจรและขนส่ง - สจส. และ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

อยากเรียนรู้ data ของเมือง อ่านบทความดีๆ ได้จากที่นี่ #smartcitythailand #depathailnd #opendata #citydata
17/11/2020

อยากเรียนรู้ data ของเมือง อ่านบทความดีๆ ได้จากที่นี่
#smartcitythailand #depathailnd #opendata #citydata

What's News: เว็บไซต์ The Urbanis มีเมนู Urban Open Data รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเมืองด้วยนะ!
.
หลายคนคงประสบปัญหาว่าอยากทำงานวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเมือง แต่กว่าจะหาข้อมูลมาได้ก็เลือดตาแทบกระเด็น
.
เว็บไซต์ The Urbanis ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเอาใจช่วยทุกคนใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเมือง ด้วยการรวบรวม Urban Open Data ร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation) และ Baania.com จนเกิดเป็นพื้นที่ open data ที่มีทั้งข้อมูลพื้นที่สีเขียว, ข้อมูล Goodwalk การเดินของเมือง และฐานข้อมูลของภาครัฐ ฯลฯ ในรูปแบบอ่านง่าย สบายตา
.
ไม่เพียงข้อมูลที่ต้องดาวน์โหลดไปใช้งานต่อ ยังมีแบบ Urban Data Visualization ไว้แล้วด้วย แต่ขอไขว้นิ้วอีฟว่าส่วนใหญ่อาจจะเน้นไปยังพื้นที่ปทุมวัน-บางรักล่ะ
.
นอกจากข้อมูลในตัวเว็บไซต์เองแล้ว The Urbanis ยังมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีข้อมูลน่าสนใจ อย่างเช่น ข้อมูลน้ำท่วม ข้อมูลสภาพอากาศ เพื่อให้ผู้ใช้นำไปวิเคราะห์ตามประเด็นที่หลากหลาย
.
หากไม่รู้จะเอาไปวิเคราะห์ข้อมูลแบบไหนได้บ้างลองเข้าไปดูงาน "10ข้อเท็จจริงเมืองเชียงใหม่ เมืองขับได้ขี่ดี VS เมืองเดินได้เดินดี" ก่อนก็ได้ https://www.facebook.com/theurbanis/posts/650990018917997 หรือใครนำข้อมูลไปวิเคราะห์แล้วเอามาโชว์กันได้เลย!
.
ลองเข้าไปดูแบบเต็มๆ ได้ที่ https://urbandata.theurbanis.com/

15/11/2020
ปลุกกระแสเมืองรองฯ เดินหน้า “เมืองอัจฉริยะ”(2) | SPECIAL REPORT 151163 - วิดีโอ Dailymotion

เดลินิวส์ Special talk ตอนที่ 2: ปลุกกระแสเมืองรองฯ เดินหน้า “เมืองอัจฉริยะ”(2) | SPECIAL REPORT
#smartcitythailand #depathailnd

ปลุกกระแสเมืองรองฯ เดินหน้า “เมืองอัจฉริยะ”ติดตามข้อมูลข่าวสารของเดลินิวส์ Facebook : https://www.facebook.com/dailynewsonlinefanTwitter : https://twitter.c...

The Urbanis
15/11/2020

The Urbanis

#10ข้อเท็จจริงเมืองเชียงใหม่
เมืองขับได้ขี่ดี VS เมืองเดินได้เดินดี
.
ช่วงเข้าใกล้หน้าหนาวทีไร เชียงใหม่คงเป็นตัวเลือกแรกของใครหลายๆ คน แต่นอกจากความสวยงามของวัฒนธรรมและธรรมชาติที่เผยโฉมให้นักท่องเที่ยวได้เห็นแล้ว เมืองเชียงใหม่ยังมีประเด็นหลากหลาย โดยเฉพาะเกี่ยวกับเมืองที่ถูกซุกซ่อนอยู่
.
The Urbanis ชวนอ่านเมืองผ่านข้อมูล Data Insight “10 ข้อเท็จจริงของเชียงใหม่: จากเมืองขับได้ขับดี สู่เมืองเดินได้เดินดี” ที่ผ่านการวิเคราะห์ โดยคุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ รองผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ฝ่าย Urban Intelligence เพื่อทำความเข้าใจเมืองเชียงใหม่ในอีกรูปแบบหนึ่ง มาชวนทุกคนได้อ่านเมืองเชียงใหม่ไปพร้อมๆ กัน
.
อนึ่ง ข้อมูลดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของงานเชียงใหม่ เดินได้ เดินดี ซึ่งเป็นการขยายโครงการ "เมืองเดินได้ เมืองเดินดี (GoodWalk)" ไปยังเมืองรอง ซึ่งศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง (UDDC-CEUS) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ใจบ้านสตูดิโอ กลุ่มเขียวสวยหอม เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ กรรมาธิการสถาปนิกผังเมืองล้านนา สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีพัฒนาย่านเดินได้เดินดีเชียงใหม่
.
#goodwalk #เชียงใหม่เดินได้เดินดี

เรื่องและภาพ : อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้, กรกมล ศรีวัฒน์

บาร์เซโลนาเปิดแผนพัฒนาเมือง 10 ปี จำกัดการใช้รถยนต์ เพิ่มพื้นที่สาธารณะ หวังลดมลภาวะในพื้นที่อยู่อาศัย #TheMATTER #Smart...
14/11/2020
The MATTER | LINE TIMELINE

บาร์เซโลนาเปิดแผนพัฒนาเมือง 10 ปี จำกัดการใช้รถยนต์ เพิ่มพื้นที่สาธารณะ หวังลดมลภาวะในพื้นที่อยู่อาศัย
#TheMATTER #SmartLiving #SmartCityThailand #depathailand

BRIEF: บาร์เซโลนาเปิดแผนพัฒนาเมือง 10 ปี จำกัดการใช้รถยนต์ เพิ่มพื้นที่สาธารณะ หวังลดมลภาวะในพื้นที่อยู่อาศัย ...

คลองโอ่อ่าง การเปลี่ยนแปลงของสะพานเหล็ก สู่พื้นที่สาธารณะเลียบคลองลำดับล่าสุดของไทย#smartliving #publicspace #smartcityt...
14/11/2020
คลองโอ่งอ่าง โฉมใหม่ของสะพานเหล็กในแบบคลองชองกเยชอนแห่งกรุงเทพฯ - The Cloud

คลองโอ่อ่าง การเปลี่ยนแปลงของสะพานเหล็ก สู่พื้นที่สาธารณะเลียบคลองลำดับล่าสุดของไทย

#smartliving #publicspace #smartcitythailamd #depa

การเปลี่ยนแปลงของสะพานเหล็ก สู่พื้นที่สาธารณะเลียบคลองลำดับล่าสุดของไทย

depa Thailand
12/11/2020

depa Thailand

“ดีป้า กลาง” ร่วมกับสมาร์ทซิตี้ แชร์ความรู้พัฒนาศักยภาพสตรีในเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย มุ่งพัฒนาเมืองเข้มแข็งสู่ Smart City

11 พฤศจิกายน 2563, จังหวัดสมุทรปราการ - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า สาขาภาคกลาง และฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดย นายสิทธิชัย สุวรรณนุรักษ์ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ นายพิชชากร วัชรานุรักษ์ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมทีมงานร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองเข้มแข็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกระบวนการและองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ ตลอดจนเปิดโลกทัศน์ของผู้นำสตรี สมาชิกชมรมสตรี ภาคีเครือข่าย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปศึกษาดูงานเมืองอัจฉริยะ ณ จังหวัดของแก่น โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 300 คน

ทั้งนี้ นายสิทธิชัย ได้เน้นย้ำการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างความเข้าใจ และความตระหนักรู้ในการปรับเปลี่ยนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ผ่านกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนของ ดีป้า ด้วยมาตรการ depa Transformation Fund for Community และมาตรการ depa mini Transformation Voucher เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและกระบวนการภายใน สามารถลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มรายได้ ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม

ด้าน นายพิชชากร ได้บรรยายในเรื่องเมืองอัจฉริยะ โดยแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการใช้บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะในบริบทต่าง ๆ พร้อมบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนต้นแบบเมืองอัจฉริยะ เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถของเมืองจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จัดการบริหารเมือง โดยการจัดการเมืองทั้ง 7 Smart ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริบทของเมืองนั้น ๆ ในการพัฒนาจังหวัดตามแนวทางการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

กิจกรรมมดังกล่าวช่วยให้ผู้ร่วมเกิดเสริมสร้างกระบวนการและองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ ตลอดจนเปิดโลกทัศน์การปรับใช้เทคโนโลยีให้เท่าทันโลก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้น สนองนโยบายรัฐบาลไทยแลน์ 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเมืองอัจฉริยะที่มีคุณภาพต่อไป

#depa #digital #DigitalThailand #SmartCity #SamutPrakan

Virgin Hyperloop ทดสอบกับผู้โดยสารมนุษย์เที่ยวแรกของโลกได้อย่างปลอดภัย | #beartai
11/11/2020
Virgin Hyperloop ทดสอบกับผู้โดยสารมนุษย์เที่ยวแรกของโลกได้อย่างปลอดภัย | #beartai

Virgin Hyperloop ทดสอบกับผู้โดยสารมนุษย์เที่ยวแรกของโลกได้อย่างปลอดภัย | #beartai

Virgin Hyperloop ได้เปิดการทดสอบระบบขนส่ง Hyperloop ด้วยผู้โดยสารมนุษย์ 2 คนชายและหญิงเป็นครั้งแรกที่สถานี DevLoop ในรัฐเนวาดา ....

09/11/2020
World Economic Forum

https://fb.watch/1EUJbLUHkJ/

Financing the Energy Transition

The energy transition is critical to achieving net-zero emissions and solar and wind are now cheaper than new coal and gas power plants in two thirds of countries worldwide. What will it take to mobilize capital at the pace and scale needed to achieve net-zero emissions by 2050? How can finance play a role in accelerating the shift, including in hard to abate sectors?

09/11/2020
Dailynews

"ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืนโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง"

ขับเคลื่อนชุมชนดิจิทัล! เดินหน้า“เมืองอัจฉริยะ”

ติดตามข้อมูลข่าวสารของเดลินิวส์
Facebook : https://www.facebook.com/dailynewsonlinefan
Twitter : https://twitter.com/DailynewsTwit
Youtube : http://www.youtube.com/c/DailynewsLiveTH
Instagram : https://www.instagram.com/dailynews_ig/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSC6SWPH/
Dailymotion : https://www.dailymotion.com/dailynewsTH
Website : https://www.dailynews.co.th/

ที่อยู่

Digital Economy Promotion Agency
Bangkok

Phaholyothin Station

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีภารกิจในการจัดทำแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ และแผนการส่งเสริมการเป็นเมืองอัจฉริยะของประเทศ ด้วยการพัฒนากลไกเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน และการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเมืองจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาการโครงการทั้งภาครัฐ ประชาชน และเอกชน อันเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ให้ดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6620262333

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Smart City Thailand Officeผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Smart City Thailand Office:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Smarter City IN ACTION “รวมพลคนดิจิทัล ร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะ” • วันที่ 8-9 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องธนากร 1 ศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์ จังหวัดอุดรธานี • วันที่ 23-24 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี พบกับกิจกรรมภายในงาน - แชร์เทคนิคการทำธุรกิจให้สำเร็จด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล - เข้ารับคำปรึกษาการเปลี่ยนธุรกิจด้วยดิจิทัล - พบกับ Digital Startup กว่า 30 ราย - คูปองส่งเสริมการใช้ Software พัฒนาธุรกิจ (depa mini Transformation Voucher) ท่านที่สนใจสามารถ สำรองที่นั่ง ฟรีได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ https://sites.google.com/view/smartercityinaction ลงทะเบียน Online 200 ท่านแรก รับทันที กระเป๋า depa ฟรี!!!
วันนี้มางานค่ะ
ทางเลือกใหม่ รถไฟ “แบบไม่มีราง” ที่เมืองจูโจ่ว มณฑลหูหนาน ซึ่งเป็นการผนวกเอาเทคโนโลยีรถบัสวิ่งในเลนพิเศษ หรือ BRT กับ รถไฟรางเดี่ยว (หรือ monorail) ที่มีความสม่ำเสมอในการให้บริการ โดยใช้เทคโนโลยี Internet-of-Things (IoT) ที่ติดตั้งทั่วเมืองเพื่อให้ระบบคำนวณความเร็วของการวิ่ง ความถี่ในการจอดรับ และการเคลื่อนที่ของรถ ทำให้ผู้ใช้บริการไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าจริงๆ รถไฟไร้รางที่ใช้อยู่คือ “รถบัสที่ทำหน้าตาให้เหมือนกับรถไฟฟ้ารางเดี่ยว” ในเชิงธุรกิจ ระบบนี้ราคาถูกกว่ารถไฟรางเดี่ยวประมาณ 5 เท่า และส่งกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมในช่วงการก่อสร้างน้อยกว่าอย่างประเมินค่ามิได้ (เพราะแทบจะไม่ต้องก่อสร้างอะไรเลย) โดยตอนนี้ หประเทศการ์ต้า นำระบบนี้ไปทดลองแล้ว เพื่อพิจารณานำมาใช้ในช่วงฟุตบอลโลกครั้งต่อไปที่จะจัดที่นั่นครับ #smartmobility #smartliving #smartenvironment #smartcitythailand https://youtu.be/bXB87NWHvDg
Its tasks and goals are great for the environment and betterment of human beings as we’re increasingly moving to live in cities.