สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส

โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ช่องทางเข้าร่วมรับชม สำหรับ กลุ่ม รร.คุณภาพhttps://www.youtube.com/wat...
17/02/2024

โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent
ช่องทางเข้าร่วมรับชม สำหรับ กลุ่ม รร.คุณภาพ
https://www.youtube.com/watch?v=0a-Z4-WElAE
1. Check-in ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างเวลา 08.00 – 09.30 น. (Check-in แยกระดับประถม/มัธยม)
(ก่อนเชคอินต้องตรวจสอบรหัสประจำตัว )
2. เข้าร่วมการอบรม
3. Check-out และทำแบบทดสอบ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างเวลา 16.30 – 17.30 น. (Check-out และทำแบบทดสอบ แยกระดับประถม/มัธยม)
ลิงก์ Check-in ผ่านระบบออนไลน์ และ Check-out และทำแบบทดสอบ
“1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” https://inno.obec.go.th/1tambon1school/?page_id=6852

ครอบครัวรักษ์พงไพร (สพฐ.) หัวใจ ๓ รักษ์ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม “บอกรักษ์” …
14/02/2024

ครอบครัวรักษ์พงไพร (สพฐ.) หัวใจ ๓ รักษ์
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม “บอกรักษ์” …

สวัสดีวันแห่งความรัก ❤️ พี่ๆ ครอบครัวรักษ์พงไพร สพฐ. ทุกท่านครับ

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม "บอกรักษ์" กรมสมเด็จพระเทพฯ

ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 2 เมษายน 2567 นี้

เม้นบอกรักใต้โพสนี้ได้เลยครับ…

#รักษ์พงไพร

13/02/2024
*โดย วช.จะสนับสนุนค่าพาหนะเดินทางสำหรับสถาบันการศึกษาที่ตอบรับ เข้าร่วมงานแบบหมู่คณะ และนำคณะนักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมง...
21/01/2024

*โดย วช.จะสนับสนุนค่าพาหนะเดินทางสำหรับสถาบันการศึกษาที่ตอบรับ เข้าร่วมงานแบบหมู่คณะ และนำคณะนักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมงาน ท่านละ 50 บาท*
รายละเอียดเพิ่มเติม https://inno.obec.go.th/?page_id=189328

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Event Hall 100 – 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์การทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” รวมทั้งเพื่อให้งานดังกล่าว เป็นกลไกการสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมนักประดิษฐ์ในระดับเยาวชนได้มีความรู้ โดยการบ่มเพาะและพัฒนาให้มีความสามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐกรรมในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมภายในงาน ดังนี้
- การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับเยาวชน (I – New Gen Award 2024) และระดับนานาชาติ (IPITEx 2024)
- นิทรรศการ Highlight อาทิ Aerokids นักประดิษฐ์โดรน, The Survival Game ตะลุยแดนภัยพิบัติ, ป่าคน ชุมชนช้าง และ Youth Power ขับเคลื่อน Soft Power เป็นต้น
- การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประดิษฐ์คิดค้น การประชุมเสวนา และการฝึกอบรมอาชีพ ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567
รายละเอียด https://inno.obec.go.th/?page_id=189328

ปิดรับสมัคร 23 มกราคม 2567 นี้แล้วนะครับ
21/01/2024

ปิดรับสมัคร 23 มกราคม 2567 นี้แล้วนะครับ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงนามในบันทึกข้อตกลง Memorandum of Agreement (MOA) กับสำนักงานการศึกษาแห่งโตเกียว หรือ Tokyo Metropolitan Board of Education (TMBoE) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างสองประเทศ และได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนการเยือน และโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างกัน มาตั้งแต่ปี 2561 และในปีนี้ สำนักงานการศึกษาแห่งกรุงโตเกียว แจ้งว่าจะจัดกิจกรรมออนไลน์ High School Students International Conference ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิทยากร จำนวน 3 คน บรรยาย 3 หัวเรื่อง คือ “Future of Space”, “Future of AI” และ “Future of International cooperation” โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าระหว่างเวลา 08.00 - 10.05 น. และ ช่วงบ่ายระหว่างเวลา 11.30 - 13.35 น. (เวลาประเทศไทย) ซึ่งผู้จัดเชิญนักเรียนไทยเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน ซึ่งควรเป็นผู้มีความรู้และสนใจในหัวเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของอวกาศ อนาคตของปัญญาประดิษฐ์ และอนาคตความร่วมมือระหว่างประเทศ อีกทั้งมีความสามารถทางทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี เพื่อนักเรียนจะได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังบรรยายเป็นภาษาอังกฤษและร่วมเสนอความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดแจ้งนักเรียนที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ High School Students International Conference โดยจะมีการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามกำหนด ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://inno.obec.go.th/?page_id=189272 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2567

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประ...
17/01/2024

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Event Hall 100 – 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์การทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” รวมทั้งเพื่อให้งานดังกล่าว เป็นกลไกการสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมนักประดิษฐ์ในระดับเยาวชนได้มีความรู้ โดยการบ่มเพาะและพัฒนาให้มีความสามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐกรรมในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมภายในงาน ดังนี้
- การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับเยาวชน (I – New Gen Award 2024) และระดับนานาชาติ (IPITEx 2024)
- นิทรรศการ Highlight อาทิ Aerokids นักประดิษฐ์โดรน, The Survival Game ตะลุยแดนภัยพิบัติ, ป่าคน ชุมชนช้าง และ Youth Power ขับเคลื่อน Soft Power เป็นต้น
- การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประดิษฐ์คิดค้น การประชุมเสวนา และการฝึกอบรมอาชีพ ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567
รายละเอียด https://inno.obec.go.th/?page_id=189328

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงนามในบันทึกข้อตกลง Memorandum of Agreement (MOA) กับสำนักงานการศึกษาแห่งโตเ...
16/01/2024

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงนามในบันทึกข้อตกลง Memorandum of Agreement (MOA) กับสำนักงานการศึกษาแห่งโตเกียว หรือ Tokyo Metropolitan Board of Education (TMBoE) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างสองประเทศ และได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนการเยือน และโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างกัน มาตั้งแต่ปี 2561 และในปีนี้ สำนักงานการศึกษาแห่งกรุงโตเกียว แจ้งว่าจะจัดกิจกรรมออนไลน์ High School Students International Conference ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิทยากร จำนวน 3 คน บรรยาย 3 หัวเรื่อง คือ “Future of Space”, “Future of AI” และ “Future of International cooperation” โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าระหว่างเวลา 08.00 - 10.05 น. และ ช่วงบ่ายระหว่างเวลา 11.30 - 13.35 น. (เวลาประเทศไทย) ซึ่งผู้จัดเชิญนักเรียนไทยเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน ซึ่งควรเป็นผู้มีความรู้และสนใจในหัวเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของอวกาศ อนาคตของปัญญาประดิษฐ์ และอนาคตความร่วมมือระหว่างประเทศ อีกทั้งมีความสามารถทางทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี เพื่อนักเรียนจะได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังบรรยายเป็นภาษาอังกฤษและร่วมเสนอความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดแจ้งนักเรียนที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ High School Students International Conference โดยจะมีการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามกำหนด ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://inno.obec.go.th/?page_id=189272 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2567

นายฉัตรชัย อภิธนสุวรรณICT Talent ภาครัฐโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายได้เป็น วิทยากร + Admin...
06/01/2024

นายฉัตรชัย อภิธนสุวรรณ
ICT Talent ภาครัฐ
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ได้เป็น วิทยากร + Admin + Developer
การอบรมระบบส่งเอกสาร CDS (Cloud Document Submission) ประกอบการประเมิน PA ลดกระดาษ+ลดภาระ+ลดเวลา+ลดการเดินทาง
ให้แก่คณะครูภายในโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ สนก. ขอขอบคุณในความมุ่งมั้งในการปฎิบัติหน้าที่ของคุณครูฉัตรชัย อภิธนสุวรรณ ที่มีร่วมในการพัฒนาการศึกษาไทยเป็นอย่างสูง

#การศึกษา #สพ

25/12/2023
25/12/2023

#พรุ่งนี้ มีงานใหญ่ที่กระทรวงศึกษาธิการ กับเมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์ ในรั้ววังจันทรเกษม
ขอเชิญข้าราชการ ครู บุคลากร และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมงาน “EDU SOFT POWER FESTIVAL 2024” และการแถลงผลงานตามนโยบายรอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2566 ณ กระทรวงศึกษาธิการ และบริเวณโดยรอบ โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน เวลา 9.30 น.
สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสด ได้ทาง
• สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ETV
• เว็บไซต์ www.etvthai.tv
• ถ่ายทอดสดคู่ขนานกับ Facebook Live เพจ Etv Channel OBEC Channel R-Channe และ ศธ.360 องศา
สำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมงาน สามารถจอดรถได้ในกระทรวง และบริเวณโดยรอบได้ แต่แนะนำให้ใช้รถโดยสารสาธารณะ สะดวกที่สุด
ที่จอดรถ:
https://www.facebook.com/100064837742730/posts/750538617117390/?mibextid=Nif5oz
-----
📌 กิจกรรมเทศกาลของขวัญปีใหม่ 2024
✓ จัดแสดงและจําหน่ายผลงาน RRR AWARD 2023 อาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝัน สู่ธุรกิจ
✓ ผลิตภัณฑ์หน่วยงาน สพฐ. สช. สกร. สกสค.
✓ โซนกาแฟ Cafe’ Zone และบริการห่อของขวัญ
📌 Soft Power 5F คือ Food Fashion Film Fighting และ Festival ด้วยบรรยากาศที่สอดรับกับเทศกาลของขวัญปีใหม่ คือ
✓ ช้อป - จําหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน นักศึกษา
✓ ชิม - สาธิตอาหารฝีมือนักเรียน นักศึกษา
✓ โชว์ - สาธิตองค์ความรู้นักเรียน นักศึกษา
✓ แชร์ - เวิร์กช็อปแบ่งปันองค์ความรู้
📌 นำเสนอสรุปผลงานนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบ 3 เดือน
ผลงานจากการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศของสถานศึกษา หรือผลงานการดําเนินงานที่เป็นเลิศของหน่วยงาน (Best Practice) 10 นโยบาย คือ
✓ บูธที่ 1 ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา
✓ บูธที่ 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น
✓ บูธที่ 3 แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
✓ บูธที่ 4 จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการให้เพียงพอเหมาะสม
✓ บูธที่ 5 เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา Anywhere Anytime เรียนฟรี มีงานทำ “ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง”
✓ บูธที่ 6 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ
✓ บูธที่ 7 จัดระบบแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิต
✓ บูธที่ 8 การจัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
✓ บูธที่ 9 จัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษา
✓ บูธที่ 10 มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ
✓ แถมด้วยบูธ ต้านการทุจริต กิจกรรมลูกเสือ "ทำดี ทำได้ ทำทันที"
📌 กิจกรรมการแสดงบนเวทีมากมาย อาทิ
✓ นำเสนองานผ้าไทย 4 ภาค
✓ การแสดงโชว์ผลงานชนะเลิศการประกวด วงดนตรีไทย
✓ การแสดงวงดนตรี สตริง โฟลค์ซอง ร้องเพลง ลูกทุ่ง ฯลฯ
✓ ขบวนกลองยาว แห่นางสงกรานต์ มหกรรมกลอง มีทุกวันช่วงเวลา 16.00 น.
✓ คีตมวยไทย โขน ฯลฯ
กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมต้อนรับทุกท่าน ในงาน EDU SOFT POWER FESTIVAL 2024 และการแถลงผลงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สร้างสรรค์ในวงกว้างสู่สาธารณชน
#กระทรวงศึกษาธิการ #การแถลงผลงานตามนโยบาย #เรียนดีมีความสุข #จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน

🔴 LIVE งาน “EDU SOFT POWER FESTIVAL 2024” และการแถลงผลงานตามนโยบายรอบ 3 เดือน ณ กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล...
25/12/2023

🔴 LIVE งาน “EDU SOFT POWER FESTIVAL 2024” และการแถลงผลงานตามนโยบายรอบ 3 เดือน ณ กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน

รับชมการถ่ายทอดสด ได้ทาง
• สถานีโทรทัศน์ ETV
www.etvthai.tv
• Facebook Live เพจ Etv Channel / OBEC Channel / R-Channel / ศธ.360 องศา

https://www.facebook.com/share/v/5qwgi4sz6JRRgzZh/?mibextid=KsPBc6

https://fb.watch/p8D-GIOBh2/?

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

08/12/2023
ขอเชิญรับชมการนำเสนอผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนต์สั้นต่อต้านการทุจริต ปี 2566YouTube : https://youtube.com/live/HfE39I_bXa...
08/12/2023

ขอเชิญรับชมการนำเสนอผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนต์สั้นต่อต้านการทุจริต ปี 2566
YouTube : https://youtube.com/live/HfE39I_bXas?feature=share การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (9 ธันวาคม) ระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม...

07/12/2023

สิ่งที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

07/12/2023

Best practice คุณครูสาธิต คำมาอ้าย

07/12/2023

การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก

07/12/2023

Best หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รร.บ้านค้อท่อนน้อย

07/12/2023

Best practice ผู้บริหาร รร.กาฬสินธ์ุพิทยาสัย

07/12/2023

Best practice ผู้บริหาร รร.วังหลังวิทยาคม

07/12/2023
06/12/2023

บริษัทสร้างการดี สาขา รร.ดอยเต่าวิทยาคม

06/12/2023

บริษัทสร้างการดี สาขา รร.รัฐราษฏร์อนุสรณ์

06/12/2023

บริษัทสร้างการดี สาขา รร.อ่าวน้อยวิทยานิคม

06/12/2023

บริษัทสร้างการดี สาขารร.บ้านเขาบ่อ

06/12/2023

บริษัทสร้างการดี สาขา รร.อนุบาลท่าพระยาจักร

06/12/2023

บริษัทสร้างการดี สาขารร.ขนาดมอญพิทยาคม

06/12/2023

บริษัทสร้างการดี สาขา รร.สายบุรี"แจ้งประชาคาร"

06/12/2023

ครบ 10 ปี รร.สุจริต

กระทรวงศึกษาธิการและสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมการประชุมแนวทางความร่วมมือ 3 ภาคส่วนในการสนับสนุนการศึกษาไทย ปร...
20/11/2023

กระทรวงศึกษาธิการและสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมการประชุมแนวทางความร่วมมือ 3 ภาคส่วนในการสนับสนุนการศึกษาไทย ประจำปี 2566” (​CONNEXT ED CONFERENCE 2023) ณ แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 True Digital Park วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
#มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี

https://inno.obec.go.th/?p=188953
https://www.facebook.com/connextedfoundation/posts/806824791453953

ที่อยู่

กระทรวงศึกษาธิการ
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622885888

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ