Clicky

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 NAKHONRATCHASIMA 2 HIGHWAY DISTRICT

เปิดเหมือนปกติ

Update 📌📌📌 การซ่อมผิวทางที่ชำรุด ทล.201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก 📣แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2📣 ข...
07/12/2022

Update 📌📌📌 การซ่อมผิวทางที่ชำรุด ทล.201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก

📣แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2📣 ขอประชาสัมพันธ์มายังผู้ใช้เส้นทางสาย 201 แจ้งถึงการดำเนินงานซ่อมผิวทางที่ชำรุดเสียหาย
ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2565
ระหว่างกม.4+950-กม.4+955 (ซ้ายทาง) , ระหว่าง กม.5+000 - กม.6+000 (ซ้ายทาง) และ ระหว่าง กม.12+860 - กม.12+915 (ซ้ายทาง) เพื่อดำเนินการซ่อมผิวทางที่มีความชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ก่อนในเบื้องต้น

🚧เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ได้โปรดลดความเร็วในระหว่างการเดินทาง โดยหน่วยงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะสามารถแก้ไขปัญหา ถนนชำรุดนี้ให้ประชาชนได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายต่อไป
🙏ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง🙏

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่_2
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง_1586(โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24ชั่วโมง)

นายชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้มอบหมายให้นายวิชัย แวววุฒินันท์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนค...
07/12/2022

นายชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้มอบหมายให้นายวิชัย แวววุฒินันท์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 (ฝ่ายปฏิบัติการ) เข้าร่วมประชุมบูรณาการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุม 3 กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3 โดยมี พลตำรวจโท สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เป็นประธานในการประชุม

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่_2
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง_1586

ประชุมเตรียมความพร้อมเทศกาลปีใหม่ 2566
06/12/2022

ประชุมเตรียมความพร้อมเทศกาลปีใหม่ 2566

นายชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใ...
06/12/2022

นายชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ทั้งสายทางในความรับผิดชอบ และ เส้นทางที่เปิดใช้งานเป็นการชั่วคราว ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่แขวงฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายโดยพร้อมเพรียงกัน

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่_2
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง_1586

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้ดำเนินโครงการรื้อย้ายสายสื่อสารบนสะพานลอยคนเดินข้ามในพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งหมดอย่างต่อเน...
06/12/2022

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้ดำเนินโครงการรื้อย้ายสายสื่อสารบนสะพานลอยคนเดินข้ามในพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ได้ดำเนินการรื้อย้ายสายสื่อสารบนสะพานลอยคนเดินข้ามในเขตอำเภอสูงเนิน จำนวน 7 แห่ง ได้แก่
1. บริเวณ บริษัท ซี.วี.เอ็น
2. บริเวณ กม.116+752
3. บริเวณ บริษัทซีเกท
4. บริเวณโรงเรียนบ้านบุใหญ่
5. บริเวณบ้านกุดจิก
6. บริเวณบ้านสลักได
7.บริเวณบ้านห้วยตะคร้อ
การดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องนี้ก็เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ใช้สะพานลอย และเป็นการจัดระเบียบความเรีบบร้อยของบ้านเมืองให้น่าอยู่ สบายตาสบายใจให้กับคนในพื้นที่และผู้ที่เดินทางสัญจรไปมามากยิ่งขึ้น
#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่_2
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง_1586

Update 📌📌📌 การซ่อมผิวทางที่ชำรุด ทล.201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอป...
06/12/2022

Update 📌📌📌 การซ่อมผิวทางที่ชำรุด ทล.201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอประชาสัมพันธ์มายังผู้ใช้เส้นทางสาย 201 แจ้งถึงการดำเนินงานซ่อมผิวทางที่ชำรุดเสียหาย ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ระหว่าง กม.8+500-กม.8+750 (ฝั่งขวาทาง) และระหว่าง กม.5+000 - กม.8+000 (ทั้งซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วง ๆ) เพื่อดำเนินการซ่อมผิวทางที่มีความชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ไปก่อนในเบื้องต้น
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ได้โปรดลดความเร็วในระหว่างการเดินทาง โดยหน่วยงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะสามารถแก้ไขปัญหา ถนนชำรุดนี้ให้ประชาชนได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายต่อไป
ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่_2
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง_1586(โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24ชั่วโมง)

Photos from กรมทางหลวง's post
06/12/2022

Photos from กรมทางหลวง's post

Update  การซ่อมผิวทางที่ชำรุด ทล.201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก📣แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอประ...
05/12/2022

Update การซ่อมผิวทางที่ชำรุด ทล.201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก
📣แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางสาย 201📣
🚧การดำเนินการซ่อมผิวทางที่ชำรุดเสียหายอย่างต่อเนื่อง ประจำวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ระหว่าง กม.8+905 - กม.9+435 ฝั่งขวาทาง เพื่อดำเนินการซ่อมผิวทางที่มีความชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ก่อนในเบื้องต้น

🚧เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ได้โปรดลดความเร็วในระหว่างการเดินทาง โดยหน่วยงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะสามารถแก้ไขปัญหา ถนนชำรุดนี้ให้ประชาชนได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายต่อไป
🙏ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง🙏
#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่_2
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง_1586(โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24ชั่วโมง)

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เมื่อเวลาประมาณ 20.30 น.แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2ของประชาสัมพันธ์การ "ปิดช่องทางพิเศษ" ทางหลวงหมา...
05/12/2022

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เมื่อเวลาประมาณ 20.30 น.
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
ของประชาสัมพันธ์การ "ปิดช่องทางพิเศษ" ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ช่วง กม.39+515 - กม.35+772 (ต่อเขตแขวงทางหลวงสระบุรี)
ทิศทาง: ทางหลัก - ซ้ายทาง (เปิดช่องจราจรฝั่งขาออก)
🚧เนื่องจากมีปริมาณรถน้อยลง การจราจรคล่องตัวแล้ว

🚧บริหารการ "ปิดช่องทางพิเศษ"โดย หมวดทางหลวงกลางดง ร่วมกับชุดปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง , เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กลางดง และอาสาจราจร

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
#สำนักงานทางหลวงที่ 10
#กรมทางหลวง

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เมื่อเวลาประมาณ 17.30 น.แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2ของประชาสัมพันธ์การเปิดช่องทางพิเศษ ทางหลวงหมายเ...
05/12/2022

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เมื่อเวลาประมาณ 17.30 น.
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
ของประชาสัมพันธ์การเปิดช่องทางพิเศษ ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ช่วง กม.39+515 - กม.35+772 (ต่อเขตแขวงทางหลวงสระบุรี)
ทิศทาง: ทางหลัก - ซ้ายทาง (เปิดช่องจราจรฝั่งขาออก)
🚧เนื่องจากมีปริมาณรถสะสมเป็นจำนวนมาก และเพื่อช่วยระบายรถที่สะสมจากเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี

🚧บริหารการเปิดช่องทางพิเศษ โดย หมวดทางหลวงกลางดง ร่วมกับชุดปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง , เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กลางดง และอาสาจราจร

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
#สำนักงานทางหลวงที่ 10
#กรมทางหลวง

นายชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปเข้าร่วมพิธีวางพานพุ...
05/12/2022

นายชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
#สำนักงานทางหลวงที่ 10
#กรมทางหลวง

5 ธันวาคม 2565   วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ แล...
05/12/2022

5 ธันวาคม 2565
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 10 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

สรุปความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะอิน-นครราชสีมา M6 ประจำเดือ
04/12/2022
สรุปความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะอิน-นครราชสีมา M6 ประจำเดือ

สรุปความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะอิน-นครราชสีมา M6 ประจำเดือ

📌 การก่อสร้างงานโยธา 96.527% 📌 งานระบบเข้าพื้นที่แล้วทั้งสิ้น 9 ด่าน และมีความคืบหน้าโดยประมาณ 7% 📌 เร่งแก้ปัญหา....

Update 📌📌📌 การซ่อมผิวทางที่ชำรุด ทล.201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก📣แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอป...
04/12/2022

Update 📌📌📌 การซ่อมผิวทางที่ชำรุด ทล.201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก

📣แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางสาย 201 การดำเนินการซ่อมผิวทางที่ชำรุดเสียหายอย่างต่อเนื่อง ประจำวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 ระหว่าง กม.11+460 - กม.11+590 ฝั่งขวาทาง เพื่อดำเนินการซ่อมผิวทางที่มีความชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ก่อนในเบื้องต้น

🚧เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ได้โปรดลดความเร็วในระหว่างการเดินทาง โดยหน่วยงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะสามารถแก้ไขปัญหา ถนนชำรุดนี้ให้ประชาชนได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายต่อไป
🚧ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่_2
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง_1586(โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24ชั่วโมง)

Update 📌📌📌 การซ่อมผิวทางที่ชำรุด ทล.201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก📣แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอป...
03/12/2022

Update 📌📌📌 การซ่อมผิวทางที่ชำรุด ทล.201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก

📣แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางสาย 201 การดำเนินการซ่อมผิวทางที่ชำรุดเสียหายอย่างต่อเนื่อง ประจำวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 ระหว่าง กม.9+025 - กม.9+037 ฝั่งขวาทาง เพื่อดำเนินการซ่อมผิวทางที่มีความชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ก่อนในเบื้องต้น

🚧เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ได้โปรดลดความเร็วในระหว่างการเดินทาง โดยหน่วยงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะสามารถแก้ไขปัญหา ถนนชำรุดนี้ให้ประชาชนได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายต่อไป
🚧ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่_2
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง_1586(โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24ชั่วโมง)

Update 📌📌📌 การซ่อมผิวทางที่ชำรุด ทล.201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก 📣แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอ...
02/12/2022

Update 📌📌📌 การซ่อมผิวทางที่ชำรุด ทล.201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก

📣แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
ขอประชาสัมพันธ์มายังผู้ใช้เส้นทางสาย 201 แจ้งถึงการดำเนินงานซ่อมผิวทางที่ชำรุดเสียหาย ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ระหว่าง กม.5+115-กม.5+155 (ฝั่งขวาทาง) และระหว่าง กม.12+000 - กม.20+000 (ทั้งซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วง ๆ) เพื่อดำเนินการซ่อมผิวทางที่มีความชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ก่อนในเบื้องต้น
🚧เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ได้โปรดลดความเร็วในระหว่างการเดินทาง โดยหน่วยงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะสามารถแก้ไขปัญหา ถนนชำรุดนี้ให้ประชาชนได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายต่อไป
🚧ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่_2
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง_1586(โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24ชั่วโมง)

📣แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้ดำเนินโครงการรื้อย้ายสายสื่อสารบนสะพานลอยคนเดินข้ามในพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งหมด📣 โดยใน...
02/12/2022

📣แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้ดำเนินโครงการรื้อย้ายสายสื่อสารบนสะพานลอยคนเดินข้ามในพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งหมด📣 โดยในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ได้ดำเนินการรื้อย้ายสายสื่อสารบนสะพานลอยคนเดินข้ามจำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1.บริเวณปากทางเข้าอำเภอสีคิ้ว
2 บริเวณบ้านมะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน

🚧การดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องนี้ก็เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ใช้สะพานลอย และเป็นการจัดระเบียบความเรียบร้อยของบ้านเมืองให้น่าอยู่ สบายตาสบายใจให้กับประชาชนในพื้นที่และประชาชนผู้สัญจรไปมามากยิ่งขึ้น

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่_2
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง_1586

Update 📌📌📌 การซ่อมผิวทางที่ชำรุด ทล.201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 📣ขอ...
01/12/2022

Update 📌📌📌 การซ่อมผิวทางที่ชำรุด ทล.201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
📣ขอประชาสัมพันธ์มายังผู้ใช้เส้นทางสาย 201 แจ้งถึงการดำเนินงานซ่อมผิวทางที่ชำรุดเสียหาย📣
ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ระหว่าง กม.3+415-กม.3+435 (ฝั่งซ้ายทาง) และระหว่าง กม.10+950 - กม.20+000 (ฝั่งซ้ายทาง) เพื่อดำเนินการซ่อมผิวทางที่มีความชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ก่อนในเบื้องต้น
🚧เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ได้โปรดลดความเร็วในระหว่างการเดินทาง โดยหน่วยงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะสามารถแก้ไขปัญหา ถนนชำรุดนี้ให้ประชาชนได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายต่อไป
🚧ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่_2
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง_1586(โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24ชั่วโมง)

01/12/2022
Photos from Training DOH - กองฝึกอบรม กรมทางหลวง's post
30/11/2022

Photos from Training DOH - กองฝึกอบรม กรมทางหลวง's post

Update 📌📌📌 การซ่อมผิวทางที่ชำรุด ทล.201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 📣ขอ...
30/11/2022

Update 📌📌📌 การซ่อมผิวทางที่ชำรุด ทล.201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
📣ขอประชาสัมพันธ์มายังผู้ใช้เส้นทางสาย 201 แจ้งถึงการดำเนินงานซ่อมผิวทางที่ชำรุดเสียหาย
ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ระหว่าง กม.5+300-5+510 (ฝั่งซ้ายทาง) และระหว่าง กม.7+982 - กม. 8+000 (ฝั่งขวาทาง)
🚧ในการปฏิบัติงานซ่อมผิวทางที่เสียหายในวันนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรฯ จากศูนย์สร้างทางหล่มสัก สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง เพื่อดำเนินการซ่อมผิวทางที่มีความชำรุดเสียหายอย่างหนักให้สามารถใช้งานได้ไปก่อนในเบื้องต้น
🚧เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ได้โปรดลดความเร็วในระหว่างการเดินทาง โดยหน่วยงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะสามารถแก้ไขปัญหา ถนนชำรุดนี้ให้ประชาชนได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายต่อไป
ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่_2
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง_1586(โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24ชั่วโมง)

Photos from กรมทางหลวง's post
30/11/2022

Photos from กรมทางหลวง's post

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้ดำเนินโครงการรื้อย้ายสายสื่อสารบนสะพานลอยคนเดินข้ามในพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งหมด โดยในวั...
29/11/2022

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้ดำเนินโครงการรื้อย้ายสายสื่อสารบนสะพานลอยคนเดินข้ามในพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งหมด โดยในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ได้ดำเนินการรื้อย้ายสายสื่อสารบนสะพานลอยคนเดินข้ามจำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1.บริเวณสะพานลอยเทอมินอล
2 บริเวณสะพานลอยโรงเรียนเพาะชำ

🚧การดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องนี้ก็เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ใช้สะพานลอย และเป็นการจัดระเบียบความเรียบร้อยของบ้านเมืองให้น่าอยู่ สบายตาสบายใจให้กับประชาชนในพื้นที่และประชาชนผู้สัญจรไปมามากยิ่งขึ้น

📣ภายในเดือน พฤศจิกายน 2565📣 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้ดำเนินการรื้อย้ายสายสื่อสารที่พาดผ่านสะพานลอยคนเดินข้าม ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมารวมทั้งสิ้น 23 แห่ง ซึ่งหากปล่อยไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนผู้ใช้บริการได้

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่_2
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง_1586

Update 📌📌📌 การซ่อมผิวทางที่ชำรุด ทล.201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก📣แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอป...
29/11/2022

Update 📌📌📌 การซ่อมผิวทางที่ชำรุด ทล.201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก

📣แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินงานซ่อมผิวทางที่ชำรุดเสียหาย บนทางหลวงหมายเลข 201 ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ระหว่าง กม.8+907 - กม.9+680 (ฝั่งขวาทาง)
และ ระหว่าง กม.10+000 - กม.11+700 (ฝั่งขวาทางและซ้ายทาง)
ในการปฏิบัติงานซ่อมผิวทางที่เสียหายในวันนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรฯ จากศูนย์สร้างทางหล่มสัก สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง เพื่อดำเนินการซ่อมผิวทางที่มีความชำรุดเสียหายอย่างหนักให้สามารถใช้งานได้ไปก่อนในเบื้องต้น
🚧เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ได้โปรดลดความเร็วในระหว่างการเดินทาง โดยหน่วยงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะสามารถแก้ไขปัญหา ถนนชำรุดนี้ให้ประชาชนได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายต่อไป
🚧ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่_2
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง_1586(โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24ชั่วโมง)

นายชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 มอบหมายให้ นายวิชัย แวววุฒินันท์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครรา...
28/11/2022

นายชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 มอบหมายให้ นายวิชัย แวววุฒินันท์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 (ฝ่ายปฏิบัติการ) เข้าร่วมประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) (ภายหลังการทบทวนและปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาโครงการ) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนเข้าเมืองสีคิ้ว ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

Update 📌📌📌 การซ่อมผิวทางที่ชำรุด ทล.201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก 📣แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอป...
28/11/2022

Update 📌📌📌 การซ่อมผิวทางที่ชำรุด ทล.201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก

📣แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอประชาสัมพันธ์มายังผู้ใช้เส้นทางสาย 201 แจ้งถึงการดำเนินงานซ่อมผิวทางที่ชำรุดเสียหาย ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ระหว่าง กม.11+500 - กม.11+590 (ฝั่งขวาทาง)
ในการปฏิบัติงานซ่อมผิวทางที่เสียหายในวันนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรฯ จากศูนย์สร้างทางหล่มสัก สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง เพื่อดำเนินการซ่อมผิวทางที่มีความชำรุดเสียหายอย่างหนักให้สามารถใช้งานได้ไปก่อนในเบื้องต้น

🚧เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ได้โปรดลดความเร็วในระหว่างการเดินทาง โดยหน่วยงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะสามารถแก้ไขปัญหา ถนนชำรุดนี้ให้ประชาชนได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายต่อไป
🚨ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง🚨

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่_2
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง_1586(โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24ชั่วโมง)

Photos from กรมทางหลวง's post
28/11/2022

Photos from กรมทางหลวง's post

Update 📌📌📌 การซ่อมผิวทางที่ชำรุด ทล.201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคกขอประชาสัมพันธ์มายังผู้ใช้เส้นท...
27/11/2022

Update 📌📌📌 การซ่อมผิวทางที่ชำรุด ทล.201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก

ขอประชาสัมพันธ์มายังผู้ใช้เส้นทางสาย 201 แจ้งการดำเนินงานซ่อมผิวทางจราจรที่ชำรุด ประจำวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้ดำเนินการซ่อมบำรุงผิวทางสายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ด้วยความร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสีคิ้ว , หมวดทางหลวงด่านขุนทด และหมวดทางหลวงในสังกัด เข้าซ่อมผิวทางที่เสียหายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ดังนี้

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565
งานปะซ่อมผิวทาง ทล.201 ระหว่าง กม.0+000 - กม.11+000

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565
งานปะซ่อมผิวทาง ทล.201 ระหว่าง กม.11+000 - กม.20+000

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ได้โปรดลดความเร็วในระหว่างการเดินทาง โดยหน่วยงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะสามารถแก้ไขปัญหาถนนชำรุดนี้ให้ประชาชนได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายต่อไป
ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่_2
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง_1586(โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24ชั่วโมง)

ขอประชาสัมพันธ์มายังผู้ใช้เส้นทางสาย 201 🚧แจ้งการดำเนินงานปรับซ่อมผิวทางที่ชำรุดแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 โดยหมวดทางหลว...
26/11/2022

ขอประชาสัมพันธ์มายังผู้ใช้เส้นทางสาย 201 🚧แจ้งการดำเนินงานปรับซ่อมผิวทางที่ชำรุด

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
โดยหมวดทางหลวงสีคิ้วและหมวดทางหลวงด่านขุนทด ผู้ดูแลรับผิดชอบทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว-ด่านขุนทด-หนองบัวโคก ระหว่าง กม.0+000 - กม.66+364 ระยะทางรวม 66.364 กิโลเมตร

เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ มีเกาะกลางแบบร่องและยกสูงแบ่งทิศทางการจราจร ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต มาตรฐานทางชั้นพิเศษ โดยมีปริมาณการจราจรเฉลี่ย 13,116 คัน/วัน ปริมาณรถบรรทุกคิดเป็น 22.48 % ของจำนวนรถทั้งหมด และมีปริมาณรถบรรทุกหนักวิ่งผ่านเป็นจำนวนมาก

หมวดทางหลวงสีคิ้วและหมวดทางหลวงด่านขุนทด ได้ดำเนินการซ่อมบำรุงผิวทางเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง และด้วยจากสภาพผิวทางมีความเสียหายหนักถึงชั้นโครงสร้างทาง บางช่วงคันทางเสียรูป โดยลักษณะความเสียหายนั้นเกิดขึ้นเกือบตลอดสาย และประกอบกับเมื่อช่วงระหว่างวันที่ 16-28 ตุลาคม 2564 ได้เกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งทางหลวงหมายเลข 201 ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในครั้งนี้เช่นกัน ยิ่งส่งผลให้น้ำซึมผ่านชั้นโครงสร้างทางก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมไปอีกแต่เนื่องด้วยความเสียหายที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสายจนถึงชั้นโครงสร้าง จึงได้ทยอยซ่อมบำรุงผิวทางที่เสียหายให้สามารถใช้งานไปได้ชั่วคราวก่อน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผิวทางชำรุดให้บรรเทาเบาบางลง

อย่างไรก็ดีหน่วยงานแขวงฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจและมีความไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่ง โดยพยายามทุกวิถีทางในการนำเสนอปัญหาดังกล่าวเพื่อขอจัดสรรงบประมาณนำมาซ่อมบำรุงหรือก่อสร้างผิวทางและคันทางใหม่ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาให้แก้ไขปัญหาเป็นบางช่วงแล้ว ซึ่งขณะนี้หน่วยงานแขวงฯ ทยอยดำเนินการใช้งบก่อสร้างอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเสียหายในครั้งนี้

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ได้โปรดลดความเร็วในระหว่างการเดินทาง โดยหน่วยงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะสามารถแก้ไขปัญหาถนนชำรุดนี้ให้ประชาชนได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายต่อไป

ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่_2
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง_1586(โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24ชั่วโมง)

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้ดำเนินโครงการรื้อย้ายสายสื่อสารบนสะพานลอยคนเดินข้ามในพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งหมดอย่างต่อเน...
25/11/2022

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้ดำเนินโครงการรื้อย้ายสายสื่อสารบนสะพานลอยคนเดินข้ามในพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ได้ดำเนินการรื้อย้ายสายสื่อสารบนสะพานลอยคนเดินข้ามจำนวน 9 แห่ง ได้แก่
บริเวณโรงเรียนวัดโคกพรม
บริเวณหน้าห้างเดอะมอลล์
บริเวณหน้าไอทีซิตี้
บริเวณโรงเรียนเมืองนครราชสีมา
บริเวณโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
บริเวณโรงเรียนสุรนารี
บริเวณวัดพลับ
บริเวณประตูพลล้าน
บริเวณวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
การดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องนี้ก็เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ใช้สะพานลอย และเป็นการจัดระเบียบความเรียบร้อยของบ้านเมืองให้น่าอยู่ สบายตาสบายใจให้กับประชาชนในพื้นที่และประชาชนผู้สัญจรไปมามากยิ่งขึ้น

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่_2
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง_1586

24/11/2022

สรุปความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน -นครราชสีมา (M6) ประจำเดือนตุลาคม 2565

#กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
#กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้ดำเนินโครงการรื้อย้ายสายสื่อสารบนสะพานลอยคนเดินข้ามในพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งหมดอย่างต่อเน...
23/11/2022

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้ดำเนินโครงการรื้อย้ายสายสื่อสารบนสะพานลอยคนเดินข้ามในพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ได้ดำเนินการรื้อย้ายสายสื่อสารบนสะพานลอยคนเดินข้ามจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บริเวณตลาดสามแยกปักธงชัย บริเวณแยกอัมพวัน และบริเวณ โรงเรียนโคราชพิทยาคม บนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) การดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องนี้ก็เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ใช้สะพานลอย และเป็นการจัดระเบียบความเรีบบร้อยของบ้านเมืองให้น่าอยู่ สบายตาสบายใจให้กับคนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่_2
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง_1586

กรมทางหลวงแจ้งปิดและเบี่ยงการจราจรบนถนนบรมราชชนนี (ทล.338) ในทางหลักด้านซ้ายทางขาออกกรุงเทพมหานคร 1 ช่องจราจรด้านขวา ที่...
23/11/2022

กรมทางหลวงแจ้งปิดและเบี่ยงการจราจรบนถนนบรมราชชนนี (ทล.338) ในทางหลักด้านซ้ายทางขาออกกรุงเทพมหานคร 1 ช่องจราจรด้านขวา ที่ กม.25+783 บริเวณปั๊มน้ำมัน ปตท.สาย 7 พื้นที่ ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 24 – 30 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงนคร...
22/11/2022

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
นายชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 เป็นตัวแทนแขวงฯ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ตามโครงการ "ตำรวจภูธรภาค 3 ร่วมใจขับขี่ปลอดภัย 365 วัน" ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่_2
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง_1586

Photos from สำนักงานทางหลวงที่10 - นครราชสีมา's post
22/11/2022

Photos from สำนักงานทางหลวงที่10 - นครราชสีมา's post

Photos from กรมทางหลวง's post
22/11/2022

Photos from กรมทางหลวง's post

กรมทางหลวง ชวนมาแชะ 3 จุดเช็คอินแห่งใหม่ สร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวควบคู่การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง
21/11/2022

กรมทางหลวง ชวนมาแชะ 3 จุดเช็คอินแห่งใหม่ สร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวควบคู่การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง

ที่อยู่

160 Suranarai Road
Bangkok
30000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6644242047

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ช่วยติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊ค แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ด้วยนะค่า🙏🙏🙏
ทางที่กำลังก่อสร้าง ตอนบ้านวัดประทาย_ช่วง กิโลเมตรที7
เข้าออกบ้านลำบาก รบกวนผู้รับเหมาช่วยปรับเกลี่ยทางเข้าออกบ้านหั้ยด้วย_
ขอความอนุเคราะห์เพื่อนสมาชิกท่านใดมีเดินทางผ่านเส้นทางที่จะไปขึ้นมอเตอร์เวย์ ลำตะคอง ไป โคราช ณเวลานี้ ช่วยส่งข่าวให้หน่อยครับว่า ณ เวลานี้ (13เม.ย.64 เวลา 09.31น) ทางขึ้นมอเตอร์เวย์ จุดทางขึ้น ปิดให้บริการกับประชาชนเเล้วจริงมั้ยครับ? (ขอบคุณล่วงหน้าครับ)
ฝากผู้ดูแลเพจได้กรุณาดูความคิดเห็นของชาวกลางดงเกี่ยวกับที่กลับรถหัวโตด้วยครับ เนื่องจากกลัวเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นครับ
https://www.facebook.com/groups/287178858124921/permalink/1853605298148928/
คิดว่ารื้อถนนที่ใช้ได้ดีอยู่ กับทำบายพาสอำเภอโนนไทยก่อน อันไหนจำเป็นมากกว่ากันครับ
เขต​ อ.ขามสะแกแสง​ บ้านเมืองทอง
ถนน​ พัง​เกิด​อุบัติเหตุ​บ่อยครั้ง​ ครับ
ทางหลวง​ชนบท​บ้านเมืองทอง​ เส้นทางตั้งแต่​ สี่แยกบ้านคูเมือง​ ต.เมืองเกษตร​ อ.ขามสะแกแสง
เขตสิ้นสุดที่ บ้านหนองพวง​ ต.หนองบัว​ อ.คง
เส้นเป็นหลุม​ บ่อ​ เดินทางลำบาก​ เกิดอุบัติเหตุ​ บ่อยครั้ง​ ขอให้ไปตรวจสอบ​และซ่อแซมแก้ไข​ หน่อยครับ
มาทำไรวันหยุด รถติดกันเป็น 10กิโล
คิดได้ไง
ระวังด้วยครับเส้นสาย24แถวบ้านใหม่สันติระวังล้อแม็กแตกนะครับ
ฝากด้วยครับ..ไฟแสงสว่างสะพานลอยและบริเวณใกล้เคียงดับหลายเดือน..แจ้งหลายครั้ง...ยังไม่สว่างเลยครับ...อันตรายกับผู้ใช้รถ&ผู้ข้ามสะพานลอย&ผู้มารอรับลูกหลานที่กลับจากโรงเรียนและกลับจากทำงาน#มอเตอร์ไซด์หาย3คันแล้วครับ#(ขอไฟแสงสว่างศาลารอรถ&ขอแอลฟัลย์ทางเข้าออกหมู่บ้านด้วยครับ)..ขอบคุณล่วงหน้าครับ
เรียนถามผู้ที่เกี่ยวข้อง

หมวดทางหลวงด่านขุนทด... เส้น201

เมื่อไหร่จะเสร็จคะ เดือดร้อนมาก รถก็ติด ฝุ่นก็เยอะ พอฝนตกเละตุ้มเป๊ะ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อหนักกว่าเดิม ทางเข้าบ้านประชาชนก็ไม่มาดูแล จะร้องเรียนกับใครได้บ้างคะ จะยื่นหนังสือไปที่ไหนได้บ้าง
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดกา Smart Somsanook สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชล ประชาสัมพันธ์ ทม.ควนลัง เทศบาลตำบลจะนะ จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังห สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเร การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแ ปลวกแดง 21140 เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชู RTP Cyber Village สภ.อากาศอำนวย