Norwegian Embassy in Bangkok

Norwegian Embassy in Bangkok Velkommen til den norske ambassaden i Bangkok på Facebook. Welcome to the Norwegian Embassy in Bangkok's pages. Her kan dere ta opp aktuelle temaer fra deres hverdag, utveksle erfaringer og motta praktisk informasjon og nyheter.

Vi besvarer også generelle henvendelser, men hvis du har konkrete spørsmål må du bruke telefon eller e-post. Kontaktinformasjon til ambassaden finner du her: http://www.emb-norway.or.th/Embassy/Embassy-in-Bangkok/embassy/. Join the Norwegian Embassy in Bangkok on facebook to receive updates on news from the Embassy regarding Thailand and Cambodia. On this page we share information on topics pertai

Vi besvarer også generelle henvendelser, men hvis du har konkrete spørsmål må du bruke telefon eller e-post. Kontaktinformasjon til ambassaden finner du her: http://www.emb-norway.or.th/Embassy/Embassy-in-Bangkok/embassy/. Join the Norwegian Embassy in Bangkok on facebook to receive updates on news from the Embassy regarding Thailand and Cambodia. On this page we share information on topics pertai

เปิดเหมือนปกติ

The Norwegian Embassy’s Clean Up Squad: We will be back!The embassy staff was planning to clean up a beach on WORLD CLEA...
18/09/2021

The Norwegian Embassy’s Clean Up Squad: We will be back!

The embassy staff was planning to clean up a beach on WORLD CLEANUP DAY which takes place on 18 September, but because of the current COVID-19 situation, we had to think of something different this year.

Instead, the Embassy staff marked the World Cleanup Day by picking up trash in the Embassy neighbourhood on Soi Sukhumvit 33.

The global solid waste problem and marine litter/plastic pollution is at the core of our environmental agenda, and Norway continues to be strongly committed to combatting these challenges.

Thank you Trash Hero Bangkok for initiating the campaign! We are your biggest fans.

We promise to come back stronger with a cleanup activity when the situation allows!

#WorldCleanupDay2021 #trashherobkk #OurOcean #BeatPlasticPollution

Fra 20. september vil ambassaden holde normale åpningstider. Finn åpningstider og vår kontaktinformasjon her: https://ww...
17/09/2021
Thailand

Fra 20. september vil ambassaden holde normale åpningstider.

Finn åpningstider og vår kontaktinformasjon her: https://www.norway.no/en/thailand/

Norske borgere som har frivillig medlemskap i folketrygden, må selv søke Helfo om refusjon for helseutgifter i utlandet, inkludert sykehusutgifter.

VIKTIG INFOMRASJON TIL NORSKE BORGERE I KAMBODSJA – AVVIKLING AV DEN SVENSKE AMBASSADEN Fra 1. oktober 2021 må norske st...
15/09/2021
Thailand

VIKTIG INFOMRASJON TIL NORSKE BORGERE I KAMBODSJA – AVVIKLING AV DEN SVENSKE AMBASSADEN

Fra 1. oktober 2021 må norske statsborgere kontakte den norske ambassaden i Bangkok for konsulær bistand.

Den svenske ambassaden som har bistått norske borgere i Phnom Penh skal avvikles i løpet av høsten og stenges helt i november 2021. Det innebærer redusert mulighet for norske borgere å kunne få bistand i Kambodsja. Ambassaden i Bangkok har Kambodsja som sideakkreditert land og er derfor den ambassaden nordmenn i Kambodsja inntil videre bes henvende seg til. Kontaktinformasjon til ambassaden i Bangkok er som følger:

Telefon: +66 (0)2204 6500
Telefon fra Norge: 23 95 74 00
E-post: [email protected]
E-post til konsulæravdeling: [email protected]
E-post til visumavdeling: [email protected]
Fax: +66 (0)2262 0218

Ambassadens hjemmeside: https://www.norway.no/en/thailand/

Norske borgere som har frivillig medlemskap i folketrygden, må selv søke Helfo om refusjon for helseutgifter i utlandet, inkludert sykehusutgifter.

𝐅𝐥𝐞𝐫𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐞𝐦𝐞𝐝𝐥𝐞𝐦𝐦𝐞𝐫 𝐨𝐠 𝐤𝐣æ𝐫𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐤𝐚𝐧 𝐫𝐞𝐢𝐬𝐞 𝐭𝐢𝐥 𝐍𝐨𝐫𝐠𝐞Fra i dag er det innført ytterligere lettelser i koronarelaterte ...
12/09/2021
Application for boyfriend/girlfriend visits

𝐅𝐥𝐞𝐫𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐞𝐦𝐞𝐝𝐥𝐞𝐦𝐦𝐞𝐫 𝐨𝐠 𝐤𝐣æ𝐫𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐤𝐚𝐧 𝐫𝐞𝐢𝐬𝐞 𝐭𝐢𝐥 𝐍𝐨𝐫𝐠𝐞

Fra i dag er det innført ytterligere lettelser i koronarelaterte innreiserestriksjoner og flere nære familiemedlemmer kan nå reise inn til Norge. For detaljert informasjon se:
https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/innreise-og-opphold-jeg-er-utlandet/bosatt-utenfor-eu-eos-schengen/#link-24116

Videre er det åpnet for at de som er i etablert kjæresteforhold med en person bosatt i Norge kan søke besøksvisum. Det er et vilkår at kjæresteforholdet har vart i minst ni måneder og at partene har møtt hverandre fysisk.

Besøksvisum søkes på ordinær måte, men i tillegg til de ordinære søknadsdokumentene må det fremvises en godkjenning fra Utlendingsdirektoratet. Dette betyr at før visum søkes må kjæresten ha fått innvilget søknad om innreise av UDI. Denne søkes via linken under, merk at saksbehandlingstiden hos UDI er opptil 14 dager.
https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/jeg-er-i-norge/besok-av-kjaereste/#link-2382

𝐌𝐨𝐫𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐠𝐢𝐫𝐥𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐬/𝐛𝐨𝐲𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐬 𝐜𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞𝐥 𝐭𝐨 𝐍𝐨𝐫𝐰𝐚𝐲

As of today, further easing of corona-related entry restrictions has been introduced and more family members can now travel to Norway. For detailed information see:

https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/i-am-abroad/residing-in-a-country-outside-the-eu-eea-schengen/#link-24116

Furthermore, those who are in an established relationship with a person residing in Norway can also apply for a visitor's visa. It is a condition that the relationship has lasted for at least nine months and that the parties have met each other in person.

Applicants should submit their applications as usual, but in addition to the ordinary application documents, an approval from the Norwegian Directorate of Immigration must be submitted. This means that before applying for a visa, one must have been granted entry approval by UDI. Apply for the entry approval via the link below. Please note that the case processing time in UDI is up to 14 days.

https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/i-am-in-norway/visit-of-girlfriend-boyfriend/

You can apply for a permit for your boyfriend/girlfriend to visit you in Norway if he/she lives in one of the countries covered by this application scheme, and you meet certain requirements.

𝐋𝐞𝐭𝐭𝐞𝐥𝐬𝐞𝐫 𝐢 𝐢𝐧𝐧𝐫𝐞𝐢𝐬𝐞𝐫𝐞𝐬𝐭𝐫𝐢𝐤𝐬𝐣𝐨𝐧𝐞𝐧𝐞 I Regjeringens pressemelding i går 2. september om koronatiltak ble det varslet om at...
03/09/2021
Lettelser i innreiserestriksjonene for kjærester og familiemedlemmer

𝐋𝐞𝐭𝐭𝐞𝐥𝐬𝐞𝐫 𝐢 𝐢𝐧𝐧𝐫𝐞𝐢𝐬𝐞𝐫𝐞𝐬𝐭𝐫𝐢𝐤𝐬𝐣𝐨𝐧𝐞𝐧𝐞

I Regjeringens pressemelding i går 2. september om koronatiltak ble det varslet om at det fra 12. september åpnes opp for at familiemedlemmer og kjærester fra land utenfor EU/EØS-området
kan reise inn til Norge. Ambassaden vil legge ut detaljert informasjon, når regelendringene blir klare.

I mellomtiden anbefaler vi alle om å holde seg oppdatert på hjemmesiden til UDI:
https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/

Regjeringens pressemelding finner dere her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lettelser-i-innreiserestriksjonene/id2870037/

𝐄𝐚𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬

In the Norwegian Government`s press release yesterday 2nd of September on the corona measures, it was announced that from 12th of September some family members and boyfriends/girlfriends from countries outside the EU/EEA area will be allowed to travel to Norway. The Embassy will share detailed information, once the regulation changes are ready.

In the meantime, we recommend everyone to stay updated on UDI`s web site:
https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/

The Norwegian Government`s press release is available here (only in Norwegian):
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lettelser-i-innreiserestriksjonene/id2870037/

Fra 12. september vil kjærester og familiemedlemmer fra land utenfor EU/EØS-området få anledning til å reise til Norge.

AMBASSADENS ÅPNINGSTIDER 13. TIL OG MED 17. SEPTEMBER 21Grunnet den pågående koronasituasjonen har ambassaden midlertidi...
03/09/2021
Thailand

AMBASSADENS ÅPNINGSTIDER 13. TIL OG MED 17. SEPTEMBER 21

Grunnet den pågående koronasituasjonen har ambassaden midlertidig endret tidspunkt for når det er mulig for publikum å møte opp på ambassaden.
I denne perioden, 13.-17. september vil ambassaden kun holde åpnet for fysisk oppmøte for publikum mandag og tirsdag. Ambassaden vil fortsette å være tilgjengelig per epost og telefon i kontorets åpningstider og ambassaden vil besvare henvendelser.
For generelle hendelser: [email protected]
Konsulær bistand: [email protected]
Henvendelser om visa til Norge: [email protected]
Om du har behov for å snakke med noen på ambassaden finner du våre telefonnummer samt åpningstider på vår nettside:
https://www.norway.no/en/thailand/

Norske borgere som har frivillig medlemskap i folketrygden, må selv søke Helfo om refusjon for helseutgifter i utlandet, inkludert sykehusutgifter.

Ambassaden anbefaler:I sommer sendte NRK P2 et timelangt radioprogram om Nareas Sae-Khow; en norsk tre-barnsfar, bosatt ...
02/09/2021
Gravejournalist Nareas Sae-Khow - NRK Radio

Ambassaden anbefaler:

I sommer sendte NRK P2 et timelangt radioprogram om Nareas Sae-Khow; en norsk tre-barnsfar, bosatt i Trondheim og med thailandsk opphav.

Radioprogrammet er en gripende historie om Nareas som ble født i Bangkok og som vokste opp i både Sverige og Norge. I dag er han journalist i NRK og lykkelig for de veier livet hans tok.

Hør historien her:

https://radio.nrk.no/program/MKFO20001321

Han ble født i Bangkok-slummen, men en svensk turist skulle endre på alt. Nå er takknemlig hver dag for det livet han fikk i gave av hun som ble hans mor.

Fra 1. september 2021 har Thailand så smått begynt å åpne opp etter landets største utbrudd av covid-19. I Bangkok er de...
01/09/2021

Fra 1. september 2021 har Thailand så smått begynt å åpne opp etter landets største utbrudd av covid-19. I Bangkok er det fremdeles portforbud fra kl 21:00 til kl 04:00, men restauranter kan nå ta i mot gjester, parker, flere butikker med mere får holde åpent til kl 20:00. Husk det gjelder ulike regler i ulike provinser. Ambassaden vil i tråd med utviklingen fremover tilnærme seg mer normalt drift igjen og det ser vi frem til.

Fra 1. september 2021 har Thailand så smått begynt å åpne opp etter landets største utbrudd av covid-19. I Bangkok er det fremdeles portforbud fra kl 21:00 til kl 04:00, men restauranter kan nå ta i mot gjester, parker, flere butikker med mere får holde åpent til kl 20:00. Husk det gjelder ulike regler i ulike provinser. Ambassaden vil i tråd med utviklingen fremover tilnærme seg mer normalt drift igjen og det ser vi frem til.

Vaksinemulighet for norske borgere med registrering fra 27. august til 3. september
27/08/2021

Vaksinemulighet for norske borgere med registrering fra 27. august til 3. september

Vaksinemulighet for norske borgere med registrering fra 27. august til 3. september

25/08/2021

IKKE LENGER MULIG Å FORHÅNDSTEMME VED AMBASSADEN
Fristen for forhåndsstemmer gikk ut 17. august. Informasjon om hvordan og når man kunne stemme ved ambassaden ble gitt 3. juni og oppdatert jevnlig frem til nå.

AMBASSADENS ÅPNINGSTIDER 25. AUGUST TIL OG MED 3. SEPTEMBERNyheter om ambassadens åpningstider uke 34 og 35: Grunnet den...
25/08/2021
Thailand

AMBASSADENS ÅPNINGSTIDER 25. AUGUST TIL OG MED 3. SEPTEMBER
Nyheter om ambassadens åpningstider uke 34 og 35:
Grunnet den pågående koronasituasjonen har ambassaden midlertidig endret tidspunkt for når det er mulig for publikum å møte opp på ambassaden.
I perioden 25. august til og med 3. september vil ambassaden kun holde åpnet for fysisk oppmøte for publikum mandager og tirsdager. Ambassaden vil fortsette å være tilgjengelig per epost og telefon i kontorets åpningstider og ambassaden vil besvare henvendelser.
For generelle hendelser: [email protected]
Konsulær bistand: [email protected]
Henvendelser om visa til Norge: [email protected]
Om du har behov for å snakke med noen på ambassaden finner du våre telefonnummer samt åpningstider på vår nettside:
https://www.norway.no/en/thailand/

Norske borgere som har frivillig medlemskap i folketrygden, må selv søke Helfo om refusjon for helseutgifter i utlandet, inkludert sykehusutgifter.

NB - Vaksinemulighet for norske borgere i området Chonburi - registrering i perioden 16.-20. august.
16/08/2021

NB - Vaksinemulighet for norske borgere i området Chonburi - registrering i perioden 16.-20. august.

NB - Vaksinemulighet for norske borgere i området Chonburi - registrering i perioden 16.-20. august.

On the auspicious occasion of the 89th Birthday Anniversary of Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother, the Royal Nor...
12/08/2021

On the auspicious occasion of the 89th Birthday Anniversary of Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother, the Royal Norwegian Embassy in Bangkok would like to extend our sincere wishes.
Also, Happy National Mother’s Day to our Thai friends!

On the auspicious occasion of the 89th Birthday Anniversary of Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother, the Royal Norwegian Embassy in Bangkok would like to extend our sincere wishes.
Also, Happy National Mother’s Day to our Thai friends!

Nyheter om ambassadens åpningstider uke 32 og 33: Grunnet den pågående koronasituasjonen har ambassaden midlertidig endr...
09/08/2021
Thailand

Nyheter om ambassadens åpningstider uke 32 og 33:
Grunnet den pågående koronasituasjonen har ambassaden midlertidig endret tidspunkt for når det er mulig for publikum å møte opp på ambassaden.
I perioden 9. til 20. august vil ambassaden kun holde åpnet for fysisk oppmøte for publikum mandager og tirsdager Ambassaden vil fortsette å være tilgjengelig per epost og telefon i kontorets åpningstider og ambassaden vil besvare henvendelser vi mottar.
For generelle hendelser: [email protected]
Konsulær bistand: [email protected]
Henvendelser om visa til Norge: [email protected]
Om du har behov for å snakke med noen på ambassaden finner du våre telefonnummer samt åpningstider på vår nettside: https://www.norway.no/en/thailand/

Norske borgere som har frivillig medlemskap i folketrygden, må selv søke Helfo om refusjon for helseutgifter i utlandet, inkludert sykehusutgifter.

Informasjon om vaksiner for alle utenlandske borgere i Thailand.
01/08/2021

Informasjon om vaksiner for alle utenlandske borgere i Thailand.

Registration for the FIRST dose of the COVID-19 vaccination for all foreign residents starting on 1 August 2021 at 11.00 am.
https://expatvac.consular.go.th/

A new platform for COVID-19 vaccination registration for foreign residents of all age groups in all provinces in Thailand will be available on 1 August 2021 at 11.00 am onwards. Foreign nationals aged 60 - 74 who have already registered with the Ministry of Foreign Affairs’ website will have their records moved to this new vaccination site soon.

Informasjon om vaksiner i Thailand for utenlandske borgere.
28/07/2021

Informasjon om vaksiner i Thailand for utenlandske borgere.

Foreign residents aged 60 and over ONLY (born in 1961 or before) residing in Bangkok and neighboring provinces (Nakhon Pathom, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakarn, Samut Sakhon) may now register for vaccination at https://forms.gle/ULAqvx8eiDoX3v5Q9
The vaccination will take place at Bangsue Grand Station, which also accepts limited walk-in registration for same-day vaccination for foreigners aged 75 and over between 09.00 and 16.00 hr daily.
For elderly foreigners residing in other provinces, please contact provincial health authorities or your provincial hospital, or visit www.thailandintervac.com.
Foreign nationals who are younger than 60 years old can register for vaccination at the end of this month (July) or early next month.

On the auspicious occasion of the birthday anniversary of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua,...
28/07/2021

On the auspicious occasion of the birthday anniversary of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, the Royal Norwegian Embassy in Bangkok would like to extend our sincere and best wishes to His Majesty.

On the auspicious occasion of the birthday anniversary of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, the Royal Norwegian Embassy in Bangkok would like to extend our sincere and best wishes to His Majesty.

Thailandske myndigheter har kunngjort at de utvider de restriktive koronatiltakene til flere provinser, og tiltakene gje...
19/07/2021

Thailandske myndigheter har kunngjort at de utvider de restriktive koronatiltakene til flere provinser, og tiltakene gjelder foreløpig fram til 2. august. Ambassaden er fremdeles tilgjengelig for konsulære tjenester, men for å følge myndighetenes smittevernråd så anbefaler vi at du vurderer å utsette ditt fysiske besøk hit. Dersom ditt ærend er av en slik karakter at det ikke kan vente så anbefaler vi at du tar kontakt med oss og avtaler en tid for ditt besøk.

Ring oss gjerne eller send oss en epost dersom du har spørsmål.

Informasjon om ambassadens kontaktinformasjon finner du her https://www.norway.no/en/thailand/

Prime Minister General Prayut Chan-o-cha has signed an announcement on Regulation No. 28 tightening measures against COVID-19 in the "maximum and strict COVID-19 control zone (dark red zone).”

The regulation, which was published in the Royal Gazette on 18 July 2021, was issued under Section 9 of the Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situations B.E. 2548 (2005). It will be in effect for at least 14 days, from 20 July to 2 August 2021.

Read More: https://thailand.prd.go.th/ewt_news.php?nid=11592&filename=index

Thailandske myndigheter har fra i dag 12. juli innført nye restriktive koronatiltak.  Ambassaden holder fremdeles åpent ...
12/07/2021
Valg 2021 - Thailand og Kambodsja

Thailandske myndigheter har fra i dag 12. juli innført nye restriktive koronatiltak. Ambassaden holder fremdeles åpent for publikum, men vi anbefaler at du ut fra et smittevernhensyn vurderer å utsette ditt besøk hit, eventuelt avtaler en time på forhånd dersom ditt ærend er av en slik karakter at det ikke kan vente.

Ring oss gjerne eller send oss en epost dersom du er usikker.

Åpningstider, telefontider og kontaktinformasjon finner du her: https://www.norway.no/en/thailand/

Informasjon om valget og hvordan du kan stemme finner du her: https://www.norway.no/en/thailand/norway-region/news-events/-/

Valg 2021 - Thailand og Kambodsja Valgdagen for Stortings- og sametingsvalget 2021 er mandag 13. september. I Thailand og Kambodsja vil det i år være mulig å forhåndsstemme på følgende steder og disse tidsrom: 03. Jun 2021 𝐍𝐨𝐫𝐠𝐞𝐬 𝐚𝐦𝐛𝐚𝐬𝐬𝐚𝐝𝐞 𝐢 𝐁...

Imagine that someone you love suddenly disappeared. How would you feel? Would you miss them? Would you be begging to kno...
04/06/2021

Imagine that someone you love suddenly disappeared.

How would you feel? Would you miss them? Would you be begging to know what happened? Would you do all that you can to find them? Would you want justice?

Tragically, hundreds of thousands of people have vanished during conflicts or periods of repression in at least 85 countries around the world.

It is called enforced disappearance. And it’s not only a crime of the past. The victims are often tortured or killed by agents of the state or by persons or groups acting with the authorization of the state.
The disappearance also afflicts great pain and lifelong suffering on the victims’ families and relatives.

Enforced disappearance is unacceptable and contrary to international human rights law, and families and societies have a right to know the truth about what happened to their loved ones.

ลองจินตนาการดูว่าจะเป็นเช่นไรหากคนที่ท่านรักจู่ ๆ ก็หายตัวไป
ท่านจะรู้สึกอย่างไร? ท่านจะคิดถึงเขาไหม? ท่านจะร่ำร้องเพื่ออยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไหม? ท่านจะทำทุกวิถีทางไหมที่จะตามหาเขา? ท่านจะเรียกร้องขอความยุติธรรมหรือไม่?

น่าเศร้าใจที่มีหลายแสนคนในอย่างน้อย 85 ประเทศทั่วโลกได้หายตัวไปในระหว่างที่เกิดความขัดแย้งหรือมีการปราบปราม

การบังคับบุคคลให้สูญหายไม่ใช่แค่อาชญากรรมต่อเนื่องเท่านั้น ผู้เสียหายโดยมากจะถูกทรมานหรือสังหารโดยตัวแทนของรัฐหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับคำสั่งจากรัฐ ทั้งนี้ การบังคับบุคคลให้สูญหายทำให้ผู้เสียหายเจ็บปวดแสนสาหัส ส่วนครอบครัวและญาติก็ทุกข์ทรมานใจไปจนชั่วชีวิต

การบังคับบุคคลให้สูญหายเป็นเรื่องที่มิอาจยอมรับได้และขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ครอบครัวของผู้เสียหายและสังคมมีสิทธิที่จะทราบความจริงว่าได้เกิดอะไรขึ้นกับคนที่พวกเขารัก

Imagine that someone you love suddenly disappeared.

How would you feel? Would you miss them? Would you be begging to know what happened? Would you do all that you can to find them? Would you want justice?

Tragically, hundreds of thousands of people have vanished during conflicts or periods of repression in at least 85 countries around the world.

It is called enforced disappearance. And it’s not only a crime of the past. The victims are often tortured or killed by agents of the state or by persons or groups acting with the authorization of the state.
The disappearance also afflicts great pain and lifelong suffering on the victims’ families and relatives.

Enforced disappearance is unacceptable and contrary to international human rights law, and families and societies have a right to know the truth about what happened to their loved ones.

ลองจินตนาการดูว่าจะเป็นเช่นไรหากคนที่ท่านรักจู่ ๆ ก็หายตัวไป
ท่านจะรู้สึกอย่างไร? ท่านจะคิดถึงเขาไหม? ท่านจะร่ำร้องเพื่ออยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไหม? ท่านจะทำทุกวิถีทางไหมที่จะตามหาเขา? ท่านจะเรียกร้องขอความยุติธรรมหรือไม่?

น่าเศร้าใจที่มีหลายแสนคนในอย่างน้อย 85 ประเทศทั่วโลกได้หายตัวไปในระหว่างที่เกิดความขัดแย้งหรือมีการปราบปราม

การบังคับบุคคลให้สูญหายไม่ใช่แค่อาชญากรรมต่อเนื่องเท่านั้น ผู้เสียหายโดยมากจะถูกทรมานหรือสังหารโดยตัวแทนของรัฐหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับคำสั่งจากรัฐ ทั้งนี้ การบังคับบุคคลให้สูญหายทำให้ผู้เสียหายเจ็บปวดแสนสาหัส ส่วนครอบครัวและญาติก็ทุกข์ทรมานใจไปจนชั่วชีวิต

การบังคับบุคคลให้สูญหายเป็นเรื่องที่มิอาจยอมรับได้และขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ครอบครัวของผู้เสียหายและสังคมมีสิทธิที่จะทราบความจริงว่าได้เกิดอะไรขึ้นกับคนที่พวกเขารัก

ที่อยู่

UBC II Building, 18th Floor, 591 Sukhumvit Road, Soi 33, Bangkok 10110, Thailand
Bangkok
10110

ข้อมูลทั่วไป

Veggen er åpen for alle. Husk personvernhensyn når du legger inn informasjon om deg selv eller andre. Siden skal ikke brukes til kommersielle formål. Ambassaden forbeholder seg retten til, uten ytterligere forvarsel, å slette innlegg som oppfattes som støtende, krenkende, truende eller på annen måte representerer uakseptable eller ulovlige former for ytringer, inkludert, men ikke begrenset til, innlegg som anses å være injurierende, pornografiske eller rasistiske. Ambassaden er ikke ansvarlig for innhold på eksterne websider som det lenkes til fra facebook. The wall is open to all. However, please carefully consider the information you post. Ensure that the privacy of both yourself and others is protected. Comments should not be used for commercial marketing. The Embassy reserves the right, without further notice, to delete posts which may offend, or which contains insulting, threatening or otherwise unacceptable forms of expressions. This includes, but is not limited to, statements which are considered defamatory, pornographic or racist. The Embassy is not responsible for content on external web pages being linked to from Facebook.

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 12:00
13:00 - 15:30
อังคาร 09:00 - 12:00
13:00 - 15:30
พฤหัสบดี 09:00 - 12:00
13:00 - 15:30
ศุกร์ 09:00 - 12:00
13:00 - 15:30

เบอร์โทรศัพท์

+66(0)22046500

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Norwegian Embassy in Bangkokผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Norwegian Embassy in Bangkok:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

For questions regarding the current Covid-19 situation please e-mail ([email protected]) or call us (+66 (0)2204 6500) between 9.00 and 16.30 every weekday.

Follow the Norwegian Embassy in Bangkok on Facebook to receive updates on the bilateral relations between Norway and Thailand, the embassy’s consular and visa services, and day-to-day work.

We also answer general inquiries, but if you have specific questions, please use e-mail or telephone. You can find our contact information on our website: https://www.norway.no/en/thailand/.

___________________________

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

Hei! Jeg skal reise tilbake til Oslo via Amsterdam neste uke. Jeg er fullvaksinert og koronasertifikat beviset kan lastes fra Helse Norge. Jeg lurer på om jeg trenger å ta koronatest før avreise? Setter stor pris på svar og takker på forhånd.
Filmed in Norway. OUR 5th EPISODE OF SADDLING UP THE WORLD HAS JUST BEEN LAUNCHED! ... “Horses are the reason I am alive today…” Welcome to the fifth episode of Saddling Up the World "Class of 1066". In this new installment, we ride alongside Cathrine Fodstad, who leads us to explore a philosophy of life inspired by the Viking history and its ancient culture. Her connection to horses goes beyond the usual relationship based on dominance and power.
Jeg posta ett innlegg ang Vaksine sertifikat tidligere. Og har sjekka litt opp, og her er fremgangsmåten for å få ett vaksine sertifikat med vaksiner vi tar her i Thailand. Så har egentlig fått svar på hva jeg spurte om i forrige innlegg.
Hei, lurer på en ting. Vi som er her i Thailand, og etterhvert når vi har fått vaksinene, hvordan er det med da å få ett vaksine pass ? Selvsagt skjønner jeg at det må være vaksine som er godkjent i Norge.
Til og med NZ med omtrent samme innbyggertall som Norge klarer å gi et slags tilbud til sine subjekter boende her da burde Norge også klare noen doser. Ikke sant? Og Frankrike har gjort det samme med flere tusen av sine over 55 år slik jeg forstår det. Også Østerike ser ut til å komme på banen med vaksine til sine.
Merkelig at Norge ikke klarer noe som helst for å ta vare på sine landsmenn, mens Frankrike fikk dette til så raskt ? Er det viljen eller kompetansen som svikter ?
Kona mi skal reise til Norge rundt St. Hanstider. Jeg vet at hun skal i 10 dagers karantene. Men i et brev fra KLM står det også at hun skal ta vaksine før hun reiser i Thailand? Stemmer det?
VAKSINE FOR NORSKE I THAILAND Kina vaksinerer nå sine medborgere i Thailand. Frankrike vil begynne å vaksinere sine medborgere i Thailand fra slutten av juni. Hva med Norge? Er det ikke på tide at Norge også tar seg av sine borgere i Thailand. Dette koster så lite og krever så lite for å få det til. De fleste nordmenn i Thailand betaler jo skatt til Norge, men for hva?
Og hvor er Norges ambassadør ? Dette burde dere tatt tak i sammen med de andre nordiske landene, snarest !!!
Er det noen som har oppdatert info eller personlig erfaring ved innreise til Norge fra Thailand pr i dag? Finner ingen info ang karantene regler som gjelder hjemreise fra Thailand. Må vi i hotell karantene eller kan vi dra hjem til enebolig hvor vi kan være isolert og i karantene så lenge det trengs.. Vi reiser forøvrig sammen med en 14 åring og en 10 åring.. På forhånd takk for svar 🙏
Ser idag at det er ca 200 000 ledige Johnson vaksiner på lager i Norge. Hvorfor ikke sende de til nordmenn i utlandet som ikke får tak i vaksine ? Bare i Thailand er det mange tusen nordmenn med underliggende sykdommer. Jeg fatter og begriper ikke at det ikke er fokus på dette, og at ikke noen tar tak i dette og hjelper nordmenn i utlandet. Er det ikke derfor vi har ambassader rundt omkring i verden ? Dette er en pandemi og et særtilfelle, der det uten mye byråkrati burde kunne hastevedtas en del særordninger på kort sikt ? Skulle gjerne hørt svar fra ambassaden om de i det hele tatt har tatt dette alvorlige problemet opp med UD ?
Er det mulig med forhåndstemming pr. brev - også denne gangen?