สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ของ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ติดตามข่าวสารการประกาศเปิดรับสมัครช่างเจาะน้ำบาดาล
ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล www.dgr.go.th

เปิดเหมือนปกติ

12/08/2021

๑๒ สิงหาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ : https://www.royaloffice.th/

28/07/2021

ทรงพระเจริญ
๒๘ กรกฎาคม
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ได้ที่ : https://www.royaloffice.th/

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจำปี ๒๕๖๔ ได้ที่ : https://web.ocsc.go.th/forking/

16/07/2021

💧หากประชาชนท่านใดต้องการเจาะ "บ่อน้ำบาดาล" ส่วนตัวหรือใช้ภายในกิจการของตนเอง ทั้งการน้ำขึ้นมาใช้ในครัวเรือน เกษตรกรรม ธุรกิจบริการ และโรงงานอุตสาหกรรม ต้องทราบเรื่องนี้นะครับ !!!

💁🏻‍♂️ ประชาชนผู้ที่มีความประสงค์จะเจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลในทุกจังหวัด ที่มีความลึกจากผิวดินเกินกว่า 15 เมตร ต้องไปยื่นขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้น้ำบาดาลอย่างอนุรักษ์ ควบคุมปริมาณการใช้น้ำบาดาล ให้มีความคุ้มค่า สมดุล และป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อแหล่งน้ำบาดาล โดยผู้ที่ต้องการเจาะและใช้น้ำบาดาล สามารถไปติดต่อขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลได้ดังนี้
👉 พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ติดต่อ ณ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
👉 พื้นที่จังหวัดอื่น ๆ (73 จังหวัด)
ติดต่อ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
👉 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา (3 จังหวัดนำร่อง)
ติดต่อ ณ สำนักงานเทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่นั้นๆ

ทั้งนี้ ขั้นตอนยื่นคำขอเสียค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเจาะหรือใช้น้ำบาดาล คำขอละ 10 บาท

หากได้รับอนุญาตจะมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของบ่อน้ำบาดาล สามารถขอคำปรึกษาและสอบถามข้อมูลการขออนุญาตเจาะและขออนุญาตใช้น้ำบาดาล ได้ที่ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล โทร 0 2666 7323 และ 0 2666 7324 ในเวลาทำการ

#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

03/06/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

ร่วมลงนามถวายพระพร https://wellwishes.royaloffice.th/

24/03/2021

#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
มีโครงการเจาะบ่อให้ฟรีจริงไหม???

สำหรับการเข้าร่วมโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะเน้นการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ร่วมกันบริหารจัดการแหล่งน้ำบาดาล โดย หน่วยงานจะเข้าดำเนินการสำรวจ เจาะบ่อน้ำบาดาล วางระบบกระจายน้ำ และจัดอบรมความรู้ให้
***ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ

เกษตรกรผู้สนใจต้องรวมกลุ่มกัน 4-15 ราย ยื่นเรื่องผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. หรือ เทศบาล) และส่งเรื่องไปที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1-12 ที่รับผิดชอบพื้นที่แต่ละจังหวัด จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคุณสมบัติ และเดินทางไปสำรวจพื้นที่ว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะเจาะบ่อน้ำบาดาล และจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณต่อไป

💦 ภาคเหนือ

👉 พื้นที่ จ.เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง
สามารถสอบถามและติดตามแผนงานโครงการในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง โทรศัพท์ 054-282-356 มือถือ 091-859-2233

👉 พื้นที่ จ.ตาก พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ และกำแพงเพชร
สามารถสอบถามและติดตามแผนงานโครงการในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-851-127

💦 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

👉 พื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ มหาสารคาม เลย หนองบัวลำภู และขอนแก่น
สามารถสอบถามและติดตามแผนงานโครงการในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น โทรศัพท์ 043-236-663

👉 พื้นที่ จ.ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และนครราชสีมา
สามารถสอบถามและติดตามแผนงานโครงการในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 นครราชสีมาโทรศัพท์ 044-953-705 และติดต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งดูแลโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรได้โดยตรงทางมือถือ 094-503-8811

👉 พื้นที่ จ.นครพนม สกลนคร มุกดาหาร หนองคาย บึงกาฬ และอุดรธานี
สามารถสอบถามและติดตามแผนงานโครงการในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี โทรศัพท์ 042-920-655
และติดต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งดูแลโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรได้ โดยตรงทางมือถือ 093-565-0044

👉 พื้นที่ จ.ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี
สามารถสอบถามและติดตามแผนงานโครงการในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-955-506 และ 045-955-507

💦 ภาคกลาง • ภาคตะวันตก • ภาคตะวันออก

👉 พื้นที่ จ.กาญจนบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี และสุพรรณบุรี
สามารถสอบถามและติดตามแผนงานโครงการในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035-440-331 และ 035-440-332

👉 พื้นที่ จ.นครนายก ปราจีนบุรี เพชรบูรณ์ ลพบุรี และสระบุรี
สามารถสอบถามและติดตามแผนงานโครงการในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี โทรศัพท์ 036-387-271

👉 พื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม เพชรบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และราชบุรี
สามารถสอบถามและติดตามแผนงานโครงการในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี โทรศัพท์ 032-334-874

👉 พื้นที่ จ.จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สระแก้ว และระยอง
สามารถสอบถามและติดตามแผนงานโครงการในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง โทรศัพท์ 038-677-768

💦 ภาคใต้

👉 พื้นที่ จ.กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี
ระนอง และตรัง
สามารถสอบถามและติดตามแผนงานโครงการในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง โทรศัพท์ 075-825-700 และ 075-825-701

👉 พื้นที่ จ.นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สตูล และสงขลา
สามารถสอบถามและติดตามแผนงานโครงการในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 สงขลา โทรศัพท์ 074-330-225

Photos from กรมทรัพยากรน้ำบาดาล's post
04/03/2021

Photos from กรมทรัพยากรน้ำบาดาล's post

Photos from กรมทรัพยากรน้ำบาดาล's post
02/03/2021

Photos from กรมทรัพยากรน้ำบาดาล's post

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
07/01/2021

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

🔵ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อออกหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาลและการอุดกลบน้ำบาดาล ระดับ 1 รุ่นที่ 25 ประจำปี พ.ศ. 2564

🔵รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มกราคม 2564

🔵รายละเอียดประกาศและดาวน์โหลดใบสมัคร : http://www.dgr.go.th/th/news-career/4220

🔵ดาวน์โหลดใบสมัครและคำขอรับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่างๆ ส่งทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเอง ดังนี้
💧- ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล อาคาร 1 ชั้น 9
26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

💧- สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1-12

💧- สมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)ที่ [email protected]
*ต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร(ต้นฉบับ) ทางไปรษณีย์ไปที่ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายในระยะเวลาที่กำหนด

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 0 2666 7168

#อบรมช่างเจาะน้ำบาดาล #อบรมช่างเจาะ #น้ำบาดาล #กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

——————————
🌐 เว็บไซต์ : www.dgr.go.th
🔵 Facebook : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
🔹TWITTER : https://twitter.com/dgr_mnre
🌈INSTAGRAM : https://www.instagram.com/groundwaterth/
🟥 YouTube : https://www.youtube.com/c/badan4thaichannel/
🟩 LINE : https://lin.ee/y4hKVQ1

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
05/12/2020

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
13/11/2020

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หลายคนคงสงสัยว่า การเจาะบ่อน้ำบาดาลสักบ่อในที่ดินของตัวเอง ทั้งที่ประชาชนเป็นคนออกเงินค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างเอกชนมาขุดเจาะ สร้างบ่อ และซื้อเครื่องสูบเองทั้งหมด แต่ทำไมถึงต้องยื่นเรื่องขออนุญาตเจาะและใช้น้ำบาดาลกับทางราชการ?
👨🏻‍🔧 มิสเตอร์บาดาลจะอธิบายให้ฟังครับ

น้ำบาดาลเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกคนมีสิทธินำขึ้นมาใช้ได้ แต่การเจาะบ่อน้ำบาดาลที่ไม่ได้มาตรฐานและการใช้น้ำบาดาลมากเกินความสมดุลจะทำให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาลได้ครับ

หากใช้น้ำบาดาลอย่างฟุ่มเฟือย และไม่มีประสิทธิภาพ อาจทำให้คุณภาพน้ำใต้ดินของเราเปลี่ยนแปลงไป คุณภาพต่ำลง เกิดปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็ม การปนเปื้อนของสารพิษในแหล่งน้ำบาดาล ซึ่งจะทำให้สูญเสียแหล่งน้ำบาดาลและเกิดอันตรายต่อสุขภาพ หากนำมาใช้อุปโภคบริโภค

ภาครัฐจึงมีความจำเป็นต้องเข้ามากำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาล เพื่อให้มีการพัฒนานำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและถูกต้องตามหลักวิชาการ สร้างความมั่นคงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างอนุรักษ์และยั่งยืนครับ

กฎหมายกำหนดให้ กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัดในราชอาณาจักรไทยเป็นเขตน้ำบาดาล และกำหนดให้น้ำใต้ดินที่อยู่ลึกจากผิวดิน เกินกว่า 15 เมตร เป็นน้ำบาดาล ดังนั้น ผู้ใช้น้ำจากบ่อน้ำบาดาล ในทุกจังหวัดทั่วประเทศที่มีความลึกจากผิวดินเกินกว่า 15 เมตรจึงต้องไปยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้ถูกต้องหากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถาม☺️
สามารถปรึกษาเรื่องการขออนุญาตเจาะและใช้น้ำบาดาลได้ที่ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล โทรศัพท์ 0-2666-7324 ได้เลยครับ

#มิสเตอร์บาดาล #กรมทรัพยากรน้ำบาดาล #น้ำบาดาล

04/11/2020
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

การเจาะบ่อน้ำบาดาลแบบมีมาตรฐาน
บ่อแท้ !!! บ่อเถื่อน !!! ดูยังไง ?

#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
#น้ำบาดาล พัฒนาอย่างอนุรักษ์ ตามหลักวิชาการ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
13/10/2020

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
03/10/2020

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
10/09/2020

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

การประกอบกิจการน้ำบาดาล หมายถึง การดำเนินการที่เกี่ยวกับน้ำบาดาล ทั้งด้านการเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาลและการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ซึ่งการดำเนินการในแต่ละด้าน จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 โดยเคร่งครัด และห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการน้ำบาดาลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองที่ดินในเขตน้ำบาดาลนั้นหรือไม่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมอบหมาย
#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล #มิสเตอร์บาดาล #น้ำบาดาล

08/09/2020
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หากต้องการคำปรึกษาเรื่องการขออนุญาตเจาะและใช้น้ำบาดาล ปรึกษาได้ที่ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
โทรศัพท์ 0-2666-7324
#มิสเตอร์บาดาล #กรมทรัพยากรน้ำบาดาล #น้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
07/09/2020

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หากผู้ใช้น้ำบาดาลต้องการเลิกใช้น้ำบาดาล หรือพบว่าบ่อน้ำบาดาลชำรุด ไม่สามารถซ่อมให้กลับมาใช้งานได้ จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง มีค่าธรรมเนียมในการแจ้งยกเลิกหรือไม่ วันนี้มิสเตอร์บาดาลมีคำตอบให้ครับ
#มิสเตอร์บาดาล #กรมทรัพยากรน้ำบาดาล #น้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
07/09/2020

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ใบอนุญาตเจาะ-ใช้น้ำบาดาลหาย ไม่ต้องแจ้งความนะครับ มิสเตอร์บาดาลแนะนำให้ไปติดต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ เพื่อแจ้งขอรับ “ใบแทนใบอนุญาต” ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทำลาย
แล้วเอกสารที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างนะ???
#มิสเตอร์บาดาล #กรมทรัพยากรน้ำบาดาล #น้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
04/09/2020

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

การขออนุญาตเจาะ/ใช้น้ำบาดาล มีเอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมไปด้วย จะมีเอกสารอะไรบ้างนั้น ตามมาดูพร้อมมิสเตอร์บาดาลเลยครับ
#มิสเตอร์บาดาล #กรมทรัพยากรน้ำบาดาล #น้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
31/08/2020

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

👥👨🏻‍🔧 👥👥 7 วิธี ดูแลรักษาบ่อน้ำบาดาล

#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
#แนวทางป้องกันบ่อน้ำบาดาลจากสถานการณ์อุทกภัย

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
12/08/2020

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

🔹🔷เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา🔷🔹
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2563
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
07/08/2020

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

💁🏻‍♂️ บ่อน้ำบาดาลหากไม่ใช้แล้ว ต้องแจ้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และทำการอุดกลบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด

เชื่อว่า หลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่า ทำไมต้องอุดกลบบ่อน้ำบาดาลและวิธีการทำอย่างไรได้บ้าง วันนี้มิสเตอร์บาดาลมีคำแนะนำครับ

#มิสเตอร์บาดาล #กรมทรัพยากรน้ำบาดาล #น้ำบาดาล #อุดกลบบ่อ #เลิกใช้น้ำบาดาล #บ่อทิ้งร้าง #บ่อปนเปื้อน #บ่อชำรุด

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
30/07/2020

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

การตรวจสอบคุณภาพของน้ำมีความสำคัญต่อการพัฒนานำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ เนื่องจากคุณลักษณะทางเคมี และคุณลักษณะทางกายภาพของน้ำบาดาลเป็นสิ่งที่จะบอกได้ว่า น้ำนั้นมีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใด ควรนำไปปรับปรุงคุณภาพด้านใด ก่อนนำไปใช้ประโยชน์และปลอดภัยต่อการใช้บริโภคหรือไม่ ???
#มิสเตอร์บาดาล #กรมทรัพยากรน้ำบาดาล #น้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
28/07/2020

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

🔸🔶เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา🔶🔸
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม 2563

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
25/07/2020

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หากต้องการติดต่อขออนุญาตเจาะ/ใช้น้ำบาดาล
สามารถติดต่อได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้ครับ
#มิสเตอร์บาดาล #น้ำบาดาล #กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
25/07/2020

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หลายคนคงสงสัยว่า การเจาะบ่อน้ำบาดาลสักบ่อในที่ดินของตัวเอง ทั้งที่ประชาชนเป็นคนออกเงินค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างเอกชนมาขุดเจาะสร้างบ่อ และซื้อเครื่องสูบเองทั้งหมด แต่ทำไมถึงต้องยื่นเรื่องขออนุญาตเจาะและใช้น้ำบาดาลกับทางราชการ? มิสเตอร์บาดาลจะอธิบายให้ฟังครับ
#มิสเตอร์บาดาล #กรมทรัพยากรน้ำบาดาล #น้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
25/07/2020

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
บ่อขนาดไหน คิดราคาเท่าไรบ้าง วันนี้มิสเตอร์บาดาลจะพาไปดูครับ
#มิสเตอร์บาดาล #กรมทรัพยากรน้ำบาดาล #น้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
25/07/2020

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แอบเจาะ/ใช้น้ำบาดาล ผิดกฎหมายนะครับ
อย่าหาว่ามิสเตอร์บาดาลไม่เตือนนะครับ
#มิสเตอร์บาดาล #กรมทรัพยากรน้ำบาดาล #น้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
22/07/2020

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

💁🏻‍♂️ การเรียกเก็บค่าใช้น้ำบาดาลทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น 2 พื้นที่ คือ
1) พื้นที่นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล 70 จังหวัด
2) พื้นที่ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล 7 จังหวัด
ได้แก่ (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม)

อัตราค่าใช้น้ำบาดาลที่เรียกเก็บก็จะมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล 7 จังหวัด ที่ใช้น้ำบาดาลเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม และภาคการเกษตรที่ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเลี้ยงสัตว์ในส่วนที่เกินกว่าวันละ 50 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งนอกจากต้องจ่ายค่าใช้น้ำบาดาลแล้ว ยังจำเป็นต้องจ่ายค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลเพิ่มเติมอีกด้วย
#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล #น้ำบาดาล #มิสเตอร์บาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
21/07/2020

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หลายคนคงสงสัยว่า การเจาะบ่อน้ำบาดาลสักบ่อในที่ดินของตัวเอง ทั้งที่ประชาชนเป็นคนออกเงินค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างเอกชนมาขุดเจาะสร้างบ่อ และซื้อเครื่องสูบเองทั้งหมด แต่ทำไมถึงต้องยื่นเรื่องขออนุญาตเจาะและใช้น้ำบาดาลกับทางราชการ? มิสเตอร์บาดาลจะอธิบายให้ฟังครับ
#มิสเตอร์บาดาล #กรมทรัพยากรน้ำบาดาล #น้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
17/07/2020

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

วันนี้มิสเตอร์บาดาลจะมาแนะนำเรื่องการขออนุญาตเจาะและใช้น้ำบาดาลกันครับ มีขั้นตอนอย่างไร ... ไปดูกันครับ
#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล #น้ำบาดาล #มิสเตอร์บาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
17/07/2020

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หากต้องการติดต่อขออนุญาตเจาะ/ใช้น้ำบาดาล
สามารถติดต่อได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้ครับ
#มิสเตอร์บาดาล #น้ำบาดาล #กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
13/07/2020

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
10/07/2020

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เจาะบ่อน้ำบาดาล (ส่วนตัว) ราคาเท่าไร?
หากประชาชนต้องการบ่อน้ำบาดาลใช้เองเป็นส่วนตัว
สามารถจ้าง “ช่างเจาะเอกชน” ซึ่งได้รับใบรับรอง
จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และขออนุญาตเจาะ-ใช้น้ำบาดาล
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หลายท่านสอบถามว่าประมาณราคาเท่าไร ???
มิสเตอร์บาดาล มีข้อแนะนำดังนี้ครับ
#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล #น้ำบาดาล #มิสเตอร์บาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
04/07/2020

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ทส. จัดการประชุมฯ พร้อมมอบนโยบายเจ้าหน้าที่
เสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลประกอบกิจการน้ำบาดาล
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
04/07/2020

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ที่อยู่

26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ครับ ประกาศผล รู่นที่ 22 ออกยัง ครับ