สำนักงานเขตหนองจอก

สำนักงานเขตหนองจอก สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

เปิดเหมือนปกติ

#เขตหนองจอก >> สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานรถเก็บตัวอย...
09/10/2021

#เขตหนองจอก >> สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยและวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ เพื่อตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่เขตหนองจอก ณ มัสยิดดารุลนาอีม(สุเหร่าใหม่) แขวงหนองจอก เขตหนองจอก

🍀#เขตหนองจอก >> ปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ ขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19 🦠😷🙏🥰>> นายวุฒิภัทร  คำประกอบ  ผู้อำนวยกา...
09/10/2021

🍀#เขตหนองจอก >> ปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ ขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19 🦠😷🙏🥰
>> นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก นพ.สุรชัย ภูพิพัฒน์ผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ นายสว่าง บุหลันเพ็ง หัวหน้าศูนย์สร้างสุขทุกวัย เขตหนองจอก และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี ร่วมทำการปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตหนองจอก ที่ดำเนินการเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีแนวโน้มดีขึ้น ผู้ป่วยติดเชื้อมีจำนวนลดลง และผู้ป่วยในศูนย์พักคอยก็มีจำนวนลดลง ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้พิจารณาปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตหนองจอก ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งจากสถิติการดำเนินการของศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตหนองจอก ที่เปิดตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน วันที่ 7 ตุลาคม 2564 มียอดจำนวนผู้ป่วยทั้งสิ้น 660 คน (ชาย 314/หญิง 346) และรักษาหายส่งกลับบ้านจำนวน 636 คน ผู้ป่วยที่ต้องส่งต่อ ไปยังสถานพยาบาล โรงพยาบาลสนาม จำนวน 24 คน
>> โดยผู้อำนวยการเขตหนองจอก ฝากคำขอบคุณด้วยความห่วงใยจากคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้กับเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยดี หลังจากนี้จะระดมเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บทำความสะอาดศูนย์พักคอย เพื่อส่งคืนพื้นที่ให้กับศูนย์สร้างสุขทุกวัย เขตหนองจอก และเปิดให้บริการประชาชนได้ตามปกติ ทั้งนี้ หากมีความพร้อมเปิดให้บริการแล้วจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

😘🚛 มาอีกแล้วจ้า 🏃‍♂นัดของเรา 💕🕘📣วันที่ 9-10 ตุลาคม 2564 นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ถึงหน้าบ้านเวลาเดิมๆ 🕘🤟🕛
07/10/2021

😘🚛 มาอีกแล้วจ้า 🏃‍♂นัดของเรา 💕🕘📣
วันที่ 9-10 ตุลาคม 2564 นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ถึงหน้าบ้านเวลาเดิมๆ 🕘🤟🕛

🍀#เขตหนองจอก >> ประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด-19 ด้วยรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทาน ✅😷🦠 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา ...
07/10/2021

🍀#เขตหนองจอก >> ประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด-19 ด้วยรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทาน ✅😷🦠 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 -14.00 น.
ณ มัสยิดดารุลนาอีม(สุเหร่าใหม่) แขวงหนองจอก เขตหนองจอก

🍀#เขตหนองจอก >> ขุดวางท่อระบายน้ำ ช่วยชาวบ้านเดือดร้อน เปิดทางน้ำท่วมขังไหลลงคลอง ✅🚧💦🏞วันที่ 4 ตุลาคม 2564>> นายวุฒิภัทร...
04/10/2021

🍀#เขตหนองจอก >> ขุดวางท่อระบายน้ำ ช่วยชาวบ้านเดือดร้อน เปิดทางน้ำท่วมขังไหลลงคลอง ✅🚧💦🏞
วันที่ 4 ตุลาคม 2564
>> นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก พร้อมด้วยนายจีระศักดิ์ หงษ์แปด หัวหน้าฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในชุมชนซอยแสนเกษม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระดับน้ำ ที่เริ่มเอ่อล้นท่วมทางสัญจร เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมขังไม่มีทางระบายน้ำ โดยผู้อำนวยการเขตหนองจอกได้สั่งการให้ฝ่ายโยธา นำเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์เข้าดำเนินการขุดฝังท่อระบายน้ำ อย่างเร่งด่วนตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) เเละขุดคลองคลองเพื่อเปิดทางระบายให้น้ำไหลผ่านลงคลองไม่เอ่อล้นเข้าท่วมผิวทางจราจรและบ้านเรือนประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนทันที

🍀#เขตหนองจอก >> ประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด-19 ด้วยรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทาน ✅😷🦠 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา ...
01/10/2021

🍀#เขตหนองจอก >> ประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด-19 ด้วยรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทาน ✅😷🦠 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 -15.00 น.
ณ มัสยิดดารุ้นนาซีฮะห์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก

🍀#เขตหนองจอก >> ประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด-19 ด้วยรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทาน ✅😷🦠
วันที่ 1 ตุลาคม 2564
>> สำนักงานเขตหนองจอก ฝ่ายปกครอง
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนบุคคลกลุ่มเสี่ยง หรือผู้สัมผัสใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ตรวจคัดกรองเชิงรุกโดยรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทาน ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 -15.00 น.
ณ มัสยิดดารุ้นนาซีฮะห์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก

😘🚛 มาอีกแล้วจ้า 🏃‍♂นัดของเรา 💕🕘📣วันที่ 2-3 ตุลาคม 2564 นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ถึงหน้าบ้านเวลาเดิมๆ 🕘🤟🕛
01/10/2021

😘🚛 มาอีกแล้วจ้า 🏃‍♂นัดของเรา 💕🕘📣
วันที่ 2-3 ตุลาคม 2564 นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ถึงหน้าบ้านเวลาเดิมๆ 🕘🤟🕛

🍀#เขตหนองจอก >> ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิด 💦💧✅วันที่ 1 ตุลาคม 2564 >> นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อ...
01/10/2021

🍀#เขตหนองจอก >> ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิด 💦💧✅
วันที่ 1 ตุลาคม 2564
>> นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก แจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมตลอดแนวฝั่งคลองให้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เตรียมวางแผนการเคลื่อนย้ายสิ่งของจำเป็น สำรวจปลั๊กไฟและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เฝ้าระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษที่มากับน้ำ และหากสถานการณ์มีความน่าเป็นห่วงมากยิ่งขึ้น ทางสำนักงานเขตหนองจอกจะประชาสัมพันธ์เเจ้งเตือนให้ทราบเป็นการต่อไป

🍀#เขตหนองจอก >> ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิด 💦💧✅
วันที่ 1 ตุลาคม 2564
>> นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก แจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมตลอดแนวฝั่งคลองให้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เตรียมวางแผนการเคลื่อนย้ายสิ่งของจำเป็น สำรวจปลั๊กไฟและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เฝ้าระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษที่มากับน้ำ และหากสถานการณ์มีความน่าเป็นห่วงมากยิ่งขึ้น ทางสำนักงานเขตหนองจอกจะประชาสัมพันธ์เเจ้งเตือนให้ทราบเป็นการต่อไป

🌟ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 43) 🌟ผ่อนคลายความเข้มงวดบางกรณี ✅
01/10/2021

🌟ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 43) 🌟ผ่อนคลายความเข้มงวดบางกรณี ✅

16/09/2021

🍀#เขตหนองจอก >> ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ⛈️💦💧
วันที่ 16 กันยายน 2564
>> พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตหนองจอก พร้อมตรวจเยี่ยมและมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคให้กับศูนย์พักคอยในชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลนาซีฮะห์ โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายศักดิ์ชัย บุญมา นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก นายภูวนาถ นนทรีย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้แทนชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ ชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลนาซีฮะห์(ลำแขก) และชุมชนแผ่นดินทองลำมดตะนอยสร้างสรรค์
ทั้งนี้ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตหนองจอก โดยได้มอบถุงยังชีพสิ่งของให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน อาทิ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ข้าวสาร อาหารแห้ง ยาน้ำกัดเท้า และชุดเวชภัณฑ์ โดยในชุมชนชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลนาซีฮะห์(ลำแขก) และชุมชนแผ่นดินทองลำมดตะนอยสร้างสรรค์ มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณ 120 หลังคาเรือน

🍀#เขตหนองจอก >> ผู้ว่าฯ กทม. ยกเสาเอกอาคารโรงเรือนเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก ช่วยเกษตรกรย่านหนองจอก บรรเทาความเดือดร้...
16/09/2021

🍀#เขตหนองจอก >> ผู้ว่าฯ กทม. ยกเสาเอกอาคารโรงเรือนเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก ช่วยเกษตรกรย่านหนองจอก บรรเทาความเดือดร้อนข้าวเปลือกราคาถูก 🌾👫🍚

🍀#เขตหนองจอก​ ตรวจประเมินแคมป์คนงานก่อสร้าง ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ (COVID-19)🦠🌡...
15/09/2021

🍀#เขตหนองจอก​ ตรวจประเมินแคมป์คนงานก่อสร้าง ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ (COVID-19)🦠🌡🏗🏭😷
>>วันที่ 15 กันยายน 2564
นายวุฒิภัทร​ คำประกอบ ​ผู้อำนวยการเขตหนองจอก​ มอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตรวจสอบไซต์งานก่อสร้างเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) พร้อมทั้งตรวจประเมินแคมป์คนงานก่อสร้างเพื่อผ่อนคลายอนุญาตให้เปิดปฏิบัติงานได้ ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ณ บริเวณแคมป์งานก่อสร้าง ในพื้นที่เขตหนองจอก

🍀#เขตหนองจอก >> ชื่นชมนักเรียนดีเด่น ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 🏆✨วันที่ 13 กันยายน 2564 >> นายวุฒิภัทร ...
14/09/2021

🍀#เขตหนองจอก >> ชื่นชมนักเรียนดีเด่น ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 🏆✨
วันที่ 13 กันยายน 2564
>> นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก แสดงความยินดี กับเด็กหญิงณัฐกมล ประสาทเขตการ นักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2563 จากการคัดเลือกของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูผู้สอนร่วมแสดงความยินดี โอกาสนี้ผู้อำนวยการเขตหนองจอก ได้ให้โอวาท และกล่าวแสดงความชื่นชม ต่อนักเรียนและครูผู้สอน รวมไปถึงผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี และขอให้รักษาคุณงามความดีนี้ไว้สืบไป

🍀#เขตหนองจอก >> เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ต่อเนื่อง 💦💧🚧🚨วันที่ 12 กันยายน 2564 ⏩ สำนักงานเขตหนองจอก โดยฝ่ายโย...
12/09/2021

🍀#เขตหนองจอก >> เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ต่อเนื่อง 💦💧🚧🚨
วันที่ 12 กันยายน 2564
⏩ สำนักงานเขตหนองจอก โดยฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่หน่วยบริการ BEST เข้าประจุดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องในพิ้นที่ บริเวณถนนเลียบคลองอู่ตะเภา ถนนเลียบคลองลำมะขาม และถนนทางเข้าหมู่บ้านฟลอร่าวิลล์ โดยทำแนวคันกั้นน้ำ และสูบน้ำออกจากผิวจราจรอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ปัจจุบันน้ำลดลง ใกล้เข้าสู่ภาวะปกติ

🍀#เขตหนองจอก >> เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง พร้อมดูแลห่วงใยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 💦💧👫👍⏩ นายวุฒิภัทร คำประก...
11/09/2021

🍀#เขตหนองจอก >> เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง พร้อมดูแลห่วงใยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 💦💧👫👍
⏩ นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก แจ้งว่า เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงฤดูมรสุม มีฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ภายในเขตหนองจอก ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ระดับน้ำ และพายุฝนอย่างต่อเนื่อง
⏩ กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตหนองจอก เร่งดำเนินการเข้าแก้ไขปัญหาหลายจุดในพื้นที่ เสริมกระสอบทราย ทำคันกั้นน้ำ พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำ เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ทางสัญจรได้อย่างปกติ และลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้จำเป็น ยาแก้น้ำกัดเท้า ยาทากันยุง ส่งกำลังใจให้กับประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดี
📌หากประชาชนท่านใดต้องการได้รับความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเขตหนองจอก ฝ่ายโยธา โทร. 0 2543 1473 ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2543 1099 หรือสายด่วน 1555

🍀#เขตหนองจอก >>  ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 (ลำผักชี) บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit 😷🦠>> นายวุฒิภัทร คำประ...
10/09/2021

🍀#เขตหนองจอก >> ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 (ลำผักชี) บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit 😷🦠
>> นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก แจ้งว่า ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก
ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit ฟรี ในวันที่ 15 - 16 กันยายน 2564
ณ มูลนิธิอนุสรณ์กอดีรีย์ แขวงกระทุ่มราย และวัดราษฎร์บำรุง แขวงลำต้อยติ่ง
📌 เอกสารที่จะต้องเตรียมมาในวันรับบริการ 📌
-บัตรประชาชน
-สำเนาบัตรประชาชน โดยเขียนรายละเอียด อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง
โรคประจำตัว เบอร์ติดต่อ และที่อยู่ปัจจุบัน
-ปากกา ส่วนตัว
***กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี นำสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองมารับบริการ***

🍀#เขตหนองจอก >> ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 (ลำผักชี) บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit 😷🦠
>> นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก แจ้งว่า ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก
ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit ฟรี ในวันที่ 15 - 16 กันยายน 2564
ณ มูลนิธิอนุสรณ์กอดีรีย์ แขวงกระทุ่มราย และวัดราษฎร์บำรุง แขวงลำต้อยติ่ง
📌 เอกสารที่จะต้องเตรียมมาในวันรับบริการ 📌
-บัตรประชาชน
-สำเนาบัตรประชาชน โดยเขียนรายละเอียด อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง
โรคประจำตัว เบอร์ติดต่อ และที่อยู่ปัจจุบัน
-ปากกา ส่วนตัว
***กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี นำสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองมารับบริการ***

🍀#เขตหนองจอก >> เสริมกำลังลุยสู้ฝน ⛈ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ 🚧💧💦✅วันที่ 8 กันยายน 2564>> นา...
08/09/2021

🍀#เขตหนองจอก >> เสริมกำลังลุยสู้ฝน ⛈ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ 🚧💧💦✅
วันที่ 8 กันยายน 2564
>> นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก พร้อมด้วยนายภูวนาถ นนทรีย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก นายจีระศักดิ์ หงษ์แปด หัวหน้าฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่เขตหนองจอก ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการรับมือการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูมรสุม โดยลงพื้นที่บริเวณ ถนนเลียบคลองลำไทร, ซอยสุวินทวงศ์ 42, ถนนเลียบคลองลำนกแขวก, ถนนเลียบคลองลำกอไผ่, ถนนทางเข้าวัดอู่ตะเภา เพื่อตรวจติดตามและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และสั่งการให้ฝ่ายโยธาจัดเตรียมกระสอบทรายเพื่อเสริมคันกั้นน้ำ และเร่งขุดเสริมคันกั้นน้ำ พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำ เพื่อลดระดับน้ำให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างปกติอย่างเร่งด่วน

07/09/2021

🍀#เขตหนองจอก >> “แยกขวด ช่วยหมอ” … อัพไซเคิล เป็นชุด PPE 🍶♻️❓
⏩ นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก พร้อมด้วยนายภูวนาถ นนทรีย์ นางโสภิดา พึ่งวงศ์ญาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และคณะผู้บริหารเขตหนองจอก รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ” โดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการ เพื่อระดมขวดพลาสติกใช้แล้ว อัพไซเคิลเป็นชุด PPE ช่วยคุณหมอ เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ด่านหน้าปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยสามารถบริจาคขวดพลาสติก หรือนำไปทิ้งที่จุด Drop Point ใกล้ตัวคุณ ✅
📌ทั้งนี้สำนักงานเขตหนองจอก จัดจุดรับบริจาค(Drop Point) ณ บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเขต หรือติดต่อสอบถามฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร. 0 2543 2086 📌

🍀#เขตหนองจอก >> กทม.มอบกำลังใจ “ตู้ปันสุข” หยิบแค่พอดี ถ้ามีก็แบ่งปัน​ ✨🥰👫🙏วันที่ 7 กันยายน 2564 >>  นายวุฒิภัทร คำประกอ...
07/09/2021

🍀#เขตหนองจอก >> กทม.มอบกำลังใจ “ตู้ปันสุข” หยิบแค่พอดี ถ้ามีก็แบ่งปัน​ ✨🥰👫🙏
วันที่ 7 กันยายน 2564
>> นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต ร่วมจัดสิ่งของและติดตั้งตู้ปันสุข ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และการดำเนินชีวิต โดยมีแนวคิดการนำตู้กับข้าวมาตั้งไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ แล้วบรรจุข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมตั้งชื่อว่า “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ใจบุญนำสิ่งของบริจาคใส่ในตู้เพื่อทำบุญแบ่งปันให้กับผู้อื่น
ทั้งนี้ สำนักงานเขตหนองจอกจัดตั้งตู้ปันสุข ณ บริเวณทางเข้าชั้น 1 สำนักงานเขตหนองจอก ผู้ที่มีความประสงค์มอบสิ่งของในโครงการ “ตู้ปันสุข” ของกรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2224 8651 และ 0 2221 2141-69 ต่อ 1280 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อที่สำนักงานเขตหนองจอก โทร. 0 2543 1143

🌟 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 42) 🌟
07/09/2021

🌟 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 42) 🌟

🍀#เขตหนองจอก 📢 ประชาสัมพันธ์⏩ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เขตหนองจอก 💉🐕🐈** อย่าลืมนำสัตว์เลี้ยงของท่านมาฉ...
07/09/2021

🍀#เขตหนองจอก 📢 ประชาสัมพันธ์
⏩ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เขตหนองจอก 💉🐕🐈
** อย่าลืมนำสัตว์เลี้ยงของท่านมาฉีดวัคซีนกันนะคะ📍
📞 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร 02 543 1477 ในวันเวลาราชการ

🍀#เขตหนองจอก 📢 ประชาสัมพันธ์
⏩ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เขตหนองจอก 💉🐕🐈
** อย่าลืมนำสัตว์เลี้ยงของท่านมาฉีดวัคซีนกันนะคะ📍
📞 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร 02 543 1477 ในวันเวลาราชการ

🍀#เขตหนองจอก >> ฝนตกต่อเนื่องน้ำกระเพื่อมในคลอง💦 เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังช่วยเหลือพี่น้องประชาชน  ⛈💧🚧🛠วันที่ 6 กันยายน 2...
06/09/2021

🍀#เขตหนองจอก >> ฝนตกต่อเนื่องน้ำกระเพื่อมในคลอง💦 เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ⛈💧🚧🛠
วันที่ 6 กันยายน 2564
>> นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ณ บริเวณ หมู่บ้านเคริเบี้ยนโฮม แขวงลำผักชี เขตหนองจอก โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้พี่น้องประชาชน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากถนน เพื่อให้สถานการณ์น้ำแห้งเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว สามารถกลับมาใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างปกติ

🍀#เขตหนองจอก >> เสริมกระสอบทราย เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง สังฆสันติสุข 79 ⛈💦🚧🛠วันที่ 4 กันยายน 2564 >> นายวุฒิภัทร คำประก...
04/09/2021

🍀#เขตหนองจอก >> เสริมกระสอบทราย เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง สังฆสันติสุข 79 ⛈💦🚧🛠
วันที่ 4 กันยายน 2564
>> นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก มอบหมายให้นายภูวนาถ นนทรีย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมด้วยนายจีระศักดิ์ หงษ์แปด หัวหน้าฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในซอยสังฆสันติสุข 79 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก โดยนำกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำ ป้องกันน้ำในคลองที่มีระดับสูงไหลเข้าท่วมผิวจราจร พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำ เพื่อให้สถานการณ์น้ำแห้งเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว และนำวัสดุเข้าซ่อมแซมพื้นผิวจราจรเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ทางสัญจรได้อย่างปกติ

♻️ “แยกขวด ช่วยหมอ” …🍶💧❓⏩ นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก แจ้งว่า กรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...
03/09/2021

♻️ “แยกขวด ช่วยหมอ” …🍶💧❓
⏩ นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก แจ้งว่า กรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ” ระดมขวดพลาสติกใช้แล้ว อัพไซเคิลเป็นชุด PPE ช่วยคุณหมอ เพิ่มพื้นที่ปลอดถัยให้เจ้าหน้าที่ด้านหน้า โดยสามารถบริจาคขวดพลาสติก หรือนำไปทิ้งที่จุด Drop Point ใกล้ตัวคุณ ✅
👇👇👇
📌 สนใจหาจุด Drop Point สแกนคิวอาร์โค้ด หรือติดต่อสำนักงานเขตหนองจอก ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร. 0 2543 2086 📌

📌 หน่วยบริการตรวจเชิงรุกโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 1-30 กันยายน  2564📌 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ที่ สนามกีฬาเฉลิ...
02/09/2021

📌 หน่วยบริการตรวจเชิงรุกโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 1-30 กันยายน 2564

📌 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ที่ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี

🚶ประชาชนที่จะไปตรวจทั้ง 6 จุด ขอให้เตรียมบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ใบ และปากกาส่วนตัวเพื่อเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของร่วมกัน

📌 หน่วยบริการตรวจเชิงรุกโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 1-30 กันยายน 2564

1️⃣ กลุ่มกรุงเทพกลาง ที่ ลานกีฬาพัฒน์ 2 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี

2️⃣ กลุ่มกรุงเทพเหนือ ที่ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารจอดรถ (อาคาร B) เขตหลักสี่

3️⃣ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ที่ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี

4️⃣ กลุ่มกรุงเทพใต้ ที่ วัดด่าน แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

5️⃣ กลุ่มกรุงธนเหนือ ที่ ลานใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด

6️⃣ กลุ่มกรุงธนใต้ ที่ ตลาดบางแคภิรมย์ เขตบางแค

🚶ประชาชนที่จะไปตรวจทั้ง 6 จุด ขอให้เตรียมบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ใบ และปากกาส่วนตัวเพื่อเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของร่วมกัน
.
🧑‍🔬ทุกจุดบริการจะใช้การตรวจหาเชื้อแบบ Antigen Test Kit (ATK) ที่ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ก็จะรู้ผล

➕ ผลติดเชื้อจะส่งตรวจแบบ Rt-PCR ซ้ำทันทีในจุดตรวจนั้น ถ้ามีผลติดเชื้อ หมอจะให้ฟ้าทะลายโจร หรือยาฟาวิพิราเวียร์ ตามอาการ ผู้ที่ไม่สามารถแยกรักษาตัวที่บ้านได้ จะส่งเข้าศูนย์พักคอย แต่ถ้าสามารถแยกรักษาตัวที่บ้านได้ รักษาแบบ Home Isolation : HI เจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลเข้าระบบการรักษา BKK HI/CI care

🍀#เขตหนองจอก >> ตรวจเยี่ยมส่งกำลังใจ ห่วงใยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอราวัณ 2 ✅🏥😷🦠🥰👫💞วันที่ 31 สิงหาคม 2564>> นา...
31/08/2021

🍀#เขตหนองจอก >> ตรวจเยี่ยมส่งกำลังใจ ห่วงใยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอราวัณ 2 ✅🏥😷🦠🥰👫💞
วันที่ 31 สิงหาคม 2564
>> นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยและมอบน้ำดื่ม ขนมและอาหารว่างจากผู้ใจบุญ ส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 2 (ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา เขตหนองจอก) ที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เข้าพักรักษา โดยมีนายแพทย์อุกฤษฎ์ อุเทนสุต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ให้ข้อมูลนำตรวจเยี่ยม พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ภายในบริเวณห้องควบคุมเพื่อติดตามระบบการรักษาความปลอดภัยและการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่เข้าพักในโรงพยาบาลแห่งนี้ พร้อมทั้งติดตามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ฝากความห่วงใยและส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน

ที่อยู่

เลขที่ 16 ถนนเชื่อมสัมพันธ์
Bangkok
10530

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 543 2716

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตหนองจอกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

น้ำท่วมแน่ถ้าปล่อยไว้แบบนี้
หลังหมู่บ้านฟลอราาวิลล์ถ.สุวินทวงศ์ แจ้งไปตั้งแต่เดือนที่แล้วไม่มาตัด น้ำจะท่วมตัดทันมั้ย
ซอยวัดอู่ตะเภา มีน้ำท่วมขันอีกแล้วนะครับ
!! งานด่วน (รับสมัครจำนวนมาก) พื้นที่ ลำลูกกา/ธัญบุรี/หนองเสือ/บึงกุ่ม/มีนบุรี/คันนายาว/หนองจอก/คลองสามวา/ลาดกระบัง/สมุทรปราการ (สามารถเลือกพื้นที่ทำงานได้) ลักษณะงาน ลงพื้นที่แนะนำสินค้าและเสนอขาย อินเตอร์เน็ตบ้าน , ซิมเติมเงิน, ซิมรายเดือน,และผลิตภัณฑ์ทุกอย่าง >> ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปี - 40 ปี >>> วุฒิ ม.6 ขึ้นไป *** เวลาการทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน > ทำงานประจำออฟฟิตและลงพื้นที่แนะนำสินสินค้า เช่น แพจเกจและโปรโมชั่นอินเตอร์เน็ตบ้านและอื่นๆ ให้ข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆลูกค้าเก่าและรายใหม่ สนใจสมัครงานติดต่อเจ้าหน้าที่ พี่เก๋ id Line:0813588289 https://line.me/ti/p/nqWZvPKVPQ ลิ้งการสมัครงานของ DTP https://forms.gle/DMCDUhfajaCqSW5Q9
หมู่3 แขวงลำต้อยติ่ง ชุมชนลำตามีพัฒนา ค่ะ น้ำท่วมถนน ทางเข้าบ้านเป็นดินแดงขาดการดูแลค่ะ
ต้องการลงทะเบียนเรียน ได้ที่ไหนครับ
คนอายุตํ่ากว่า 60 ปี เคยลงทะเบียนแล้ว นัดฉีดวัคซีคแล้วเลือนไป จะได้ฉีดวัคซีคเมื่อไร ถ้าไม่ฉีดให้ผม แล้วถ้าผมติดเชื้อแล้วไประบาด อย่ามาโทษ ผมนะ "ผมก็คนไทยเหมือนกันนะ อุส่าไม่พูดมานานแล้ว
คนอายุตํ่ากว่า 60 ปี เคยลงทะเบียนแล้ว นัดฉีดวัคซีคแล้วเลือนไป จะได้ฉีดวัคซีคเมื่อไร ถ้าไม่ฉีดให้ผม แล้วถ้าผมติดเชื้อแล้วไประบาด อย่ามาโทษ ผมนะ
#บริการโครตแย่ควย #ฝ่ายสัสดี
ยินดีรับใช้บริการตัดแต่งต้นไม้จัดสวนทำความสอาดบ้านขนย้ายสิ่งของเรียกเราครับ
จะเปลี่ยนนามสกุลไปใช้นามสกุลของแม่ ใช้เอกสารอะไรบ้างคะ ถ้าแม่ไม่สะดวกไปเนื่องจากอายุมากแล้ว จะต้องทำอย่างไรคะ #เขตหนองจอก
ความฝันของผมก็อยากเป็นลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครนี่เหละ......?ผมจะได้มีโอกาศทำความดีตอบแทนที่กรุงเทพมหานครได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับผม..ผมจะตั้งใจปฎิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ. ........ขอบคุณที่ให้ชืวิตที่ดีที่สุดกับผม...?