Clicky

สำนักงานเขตหนองจอก

สำนักงานเขตหนองจอก สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

เปิดเหมือนปกติ

🍀#เขตหนองจอก >> สรุปผลการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก 📣📜🗳️📢วันที่ ...
04/04/2022

🍀#เขตหนองจอก >> สรุปผลการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก 📣📜🗳️📢
วันที่ 4 เมษายน 2565
>> นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร) แจ้งสรุปผลการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยในวันนี้เวลา 16.30 น. เป็นการสิ้นสุดการรับสมัครชิงตำแหน่ง “ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” และ “สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร” ซึ่งเปิดรับสมัครมาแล้ว 5 วัน นับตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. – 4 เม.ย. 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง
>> ในการนี้นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก มอบหมายให้นายภูวนาถ นนทรีย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก พร้อมด้วยนางสาววันดี หมู่มาก หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการรับสมัคร ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก เป็นวันสุดท้าย
>> ทั้งนี้สรุปผลการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีผู้สมัคร 31 คน และมีผู้รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก 7 คน 🗳️ ❎

🍀#เขตหนองจอก >> ส่งผู้ป่วยชุดสุดท้าย ปิดศูนย์พักคอยฯ ดารุสสลาม 🏥😷🦠🚫วันที่ 3 เมษายน 2565>> นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยก...
03/04/2022

🍀#เขตหนองจอก >> ส่งผู้ป่วยชุดสุดท้าย ปิดศูนย์พักคอยฯ ดารุสสลาม 🏥😷🦠🚫
วันที่ 3 เมษายน 2565
>> นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก มอบหมายให้นายภูวนาถ นนทรีย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก ร่วมส่งผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เข้าพักรักษาตัวที่ศูนย์พักคอยฯ ดารุสสลาม เป็นชุดสุดท้ายจำนวน 8 คน และปิดทำการศูนย์พักคอยฯ ดารุสสลาม ในวันนี้ โดยศูนย์พักคอยแห่งนี้เปิดรับ​ผู้ป่วย​ตั้งแต่​วันที่​ 4 มี.ค. -​3 เม.ย. 65 รับผู้ป่วยเข้าพักรักษารวม 166 คน แบ่งเป็นชาย 89 คน หญิง 77 คน ทั้งนี้ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความช่วยเหลือบริจาคสิ่งของในการดำเนินการ ขอบคุณเจ้าหน้าที่​โรงพยาบาล​เวชกา​รุ​ณ​ย์รัศมิ์ และอาสาสมัคร​ประจำศูนย์ ที่ให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยที่เข้าพัก ณ ศูนย์พักคอยฯ ดารุสสลาม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

🙏🏻 ทรงพระเจริญ 🙏🏻2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้ว...
01/04/2022

🙏🏻 ทรงพระเจริญ 🙏🏻

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สำนักงานเขตหนองจอก

😘🚛 มาอีกแล้วจ้า 🏃‍♂นัดของเรา 💕🕘📣วันที่ 3 เมษายน 2565 นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ถึงหน้าบ้านเวลาเดิมๆ 🕘🤟🕛
01/04/2022

😘🚛 มาอีกแล้วจ้า 🏃‍♂นัดของเรา 💕🕘📣
วันที่ 3 เมษายน 2565 นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ถึงหน้าบ้านเวลาเดิมๆ 🕘🤟🕛

🍀#เขตหนองจอก >> ประชาสัมพันธ์ข่าวการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และสก. 65 📣📜🗳️📢>> นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก แ...
01/04/2022

🍀#เขตหนองจอก >> ประชาสัมพันธ์ข่าวการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และสก. 65 📣📜🗳️📢
>> นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก แจ้งประกาศคณะกรรมการการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 📑👇⬇️

📣 ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้เป็น กรณีเฉพาะ เพื่อการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ประ...
01/04/2022

📣 ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้เป็น กรณีเฉพาะ เพื่อการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 10-15 เม.ย.65

🍀#เขตหนองจอก >> ประชาสัมพันธ์ข่าวการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และสก. 65 📣📜🗳️📢วันที่ 31 มีนาคม 2565>> นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด...
31/03/2022

🍀#เขตหนองจอก >> ประชาสัมพันธ์ข่าวการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และสก. 65 📣📜🗳️📢
วันที่ 31 มีนาคม 2565
>> นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร) ประธานในพิธีเปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในการนี้นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก พร้อมด้วยนายภูวนาถ นนทรีย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก หัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าฝ่ายปกครองและฝ่ายทะเบียน ดำเนินการรับสมัคร ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก
โดยในวันนี้ถือเป็นวันแรกที่เปิดรับสมัครชิงตำแหน่ง “ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” และ “สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร” ซึ่งจะเปิดรับสมัครทั้งสิ้น 5 วัน นับตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. – 4 เม.ย. 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตหนองจอก จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" เนื่องในวันสำคัญ...
30/03/2022

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตหนองจอก จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

ในวันนี้(30 มี.ค. 2565) เวลา 11.00 น. นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก นำคณะผู้บริหารเขตหนองจอก และจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน) โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอำนวยความสะดวกและให้กำลังใจการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาอายุ 5-11 ปี โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ซึ่งในวันนี้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19(ไฟเซอร์) ให้กับนักเรียนที่ประสงค์เข้ารับวัคซีน โดยขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ปกครอง มีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 (ลำผักชี) ครู บุคลากร สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก อำนวยความสะดวกให้นักเรียนและผู้ปกครอง และมีรถพยาบาลเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุไว้รองรับ หากกรณีพบนักเรียนที่มีอาการข้างเคียงรุนแรง พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงประโยชน์ของวัคซีนและข้อควรปฏิบัติหลังฉีดวัคซีน

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตหนองจอก จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาคลองแสนแสบ เนื่องในสำคัญของชาติไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
30/03/2022

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตหนองจอก จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาคลองแสนแสบ เนื่องในสำคัญของชาติไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

โดยในวันนี้(30 มี.ค. 2565) เวลา 09.30 น. นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก นำคณะผู้บริหารเขตหนองจอก และจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (31 มีนาคม) ล่องเรือลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนและสถานประกอบการ ที่อยู่ริมคลองแสนแสบ ตั้งแต่บริเวณท่าเรือวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม ถึงท่าเรือวัดหนองจอก และลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์การไม่ทิ้งขยะของเสียลงในลำคลอง และการบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือนและสถานประกอบการก่อนปล่อยลงคลอง บริเวณชุมชนริมคลองแสนแสบ ตามนโยบายการพัฒนาคลองแสนแสบ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในเรื่องแหล่งกำเนิดน้ำเสียริมคลองแสนแสบและคลองสาขา เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรม สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในภาพรวมต่อไป

🍀#เขตหนองจอก >> ประชาสัมพันธ์ข่าวการเลือกตั้ง สก. และผู้ว่าฯ กทม. 65 📣📜🗳️📢>> นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก ...
30/03/2022

🍀#เขตหนองจอก >> ประชาสัมพันธ์ข่าวการเลือกตั้ง สก. และผู้ว่าฯ กทม. 65 📣📜🗳️📢
>> นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก แจ้งว่า กรุงเทพมหานครออกประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง ส.ก. และ ผู้ว่าฯ กทม. ลงวันที่ 28 มี.ค. 2565
>> โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 รวมทั้งแจ้งรายละเอียดการสมัครรับเลือกตั้งฯ ตามเอกสารที่แนบ 📑👇⬇️

🍀#เขตหนองจอก >> ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจฉีดวัคซีนเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเขตหนองจอก กทม.  👧🏻 🧒🏻💉🦠😷🏫วันที่ 29 มีนาคม 2565...
29/03/2022

🍀#เขตหนองจอก >> ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจฉีดวัคซีนเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเขตหนองจอก กทม. 👧🏻 🧒🏻💉🦠😷🏫
วันที่ 29 มีนาคม 2565
>> นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก มอบหมายนายภูวนาถ นนทรีย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอกพร้อมนางธมญย์รัตน์ เจริญรัตน์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาอายุ 5-11 ปี โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ซึ่งนักเรียนจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็กเล็ก ณ โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
สำหรับโรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) จัดตั้งเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ซึ่งในวันนี้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19(ไฟเซอร์) ให้กับนักเรียนที่ประสงค์เข้ารับวัคซีน โดยขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ปกครอง มีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 (ลำผักชี) ครู บุคลากร สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก อำนวยความสะดวกให้นักเรียนและผู้ปกครอง และมีรถพยาบาลเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุไว้รองรับ หากกรณีพบนักเรียนที่มีอาการข้างเคียงรุนแรง พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงประโยชน์ของวัคซีนและข้อควรปฏิบัติหลังฉีดวัคซีน

🍀#เขตหนองจอก>> เชิญชวนข้าราชการและบุคลากรร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ...
28/03/2022

🍀#เขตหนองจอก>> เชิญชวนข้าราชการและบุคลากรร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ✅📝🏢
>> นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก แจ้งว่า สำนักงานเขตหนองจอก ขอเชิญชวนข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยการสแกน QR CODE ตามเอกสารที่แนบมานี้หรือกดที่ลิ้งค์ด่านล่างนี้เพื่อทำการประเมินทันที ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2565 👇⬇️
https://2022.bangkokita.com/i/i03ee81

🍀#เขตหนองจอก >> ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจฉีดวัคซีนเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเขตหนองจอก กทม.  👧🏻 🧒🏻💉🦠😷🏫วันที่ 28 มีนาคม 2565...
28/03/2022

🍀#เขตหนองจอก >> ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจฉีดวัคซีนเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเขตหนองจอก กทม. 👧🏻 🧒🏻💉🦠😷🏫
วันที่ 28 มีนาคม 2565
>> นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก มอบหมายนายภูวนาถ นนทรีย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอกพร้อมนางธมญย์รัตน์ เจริญรัตน์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาอายุ 5-11 ปี โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ซึ่งนักเรียนจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กเล็ก ณ โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดตั้งเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยในวันนี้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19(ไฟเซอร์) ให้กับนักเรียนที่ประสงค์เข้ารับวัคซีนและขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ปกครอง มีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 (ลำผักชี) ครู บุคลากร สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก อำนวยความสะดวกให้นักเรียนและผู้ปกครอง และมีรถพยาบาลเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุไว้รองรับ หากกรณีพบนักเรียนที่มีอาการข้างเคียงรุนแรง 🥰

🍀#เขตหนองจอก >> ร่วมปิดไฟ เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour) อนาคตเราสร้างได้ ↗️💡🚫🌏🌿วันที่ 26 มีนาคม 2565>> นายวุฒิภัทร คำป...
26/03/2022

🍀#เขตหนองจอก >> ร่วมปิดไฟ เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour) อนาคตเราสร้างได้ ↗️💡🚫🌏🌿
วันที่ 26 มีนาคม 2565
>> นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน อนาคตเราสร้างได้ (60+ Earth Hour)" โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี โลตัส แม็คโคร สาขาหนองจอก สนามกีฬาบางกอกอารีน่า และอาคารสำนักงานเขตหนองจอก ปิดไฟ 1 ชั่วโมง และถอดปลั๊กอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน ในเวลา 20.30 - 21.30 น. เพื่อลดภาวะโลกร้อนและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่กระตุ้นเตือนให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโลก
#EarthHour #Connect2Earth #ShapeOurFuture #อนาคตเราสร้างได้

🍀#เขตหนองจอก >> ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพและการรักษาฟรี ✅🏥👫😷🥰>> นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก แจ้งประชาสัม...
26/03/2022

🍀#เขตหนองจอก >> ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพและการรักษาฟรี ✅🏥👫😷🥰
>> นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก แจ้งประชาสัมพันธ์ ประชาชนทั่วไปผู้มีสิทธิ์บัตรทองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ต่างจังหวัด เข้ารับการตรวจสุขภาพและรักษาฟรี ได้ที่คลินิกทั้ง 5 แห่งตามที่แนบมาพร้อมนี้ 👇⬇️

🍀#เขตหนองจอก >> แสดงความยินดีอปพร.เขตหนองจอก รับรางวัลอปพร.ดีเด่น กรุงเทพมหานคร ✅🏅🏆👏วันที่ 24 มีนาคม 2565>> นายวุฒิภัทร ...
24/03/2022

🍀#เขตหนองจอก >> แสดงความยินดีอปพร.เขตหนองจอก รับรางวัลอปพร.ดีเด่น กรุงเทพมหานคร ✅🏅🏆👏
วันที่ 24 มีนาคม 2565
>> นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก พร้อมด้วยนายภูวนาถ นนทรีย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับนางวันดี ฤกษ์ดี อปพร.เขตหนองจอก ได้รับรางวัลอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565 ลำดับที่ 3 ในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ศูนย์อปพร.ดีเด่น และอปพร.ดีเด่น กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีพ.ศ.2565
โอกาสนี้ผู้อำนวยการเขตหนองจอกกล่าวแสดงความยินดี ชื่นชมในความสามารถ และการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม เป็นแบบอย่างที่ดีของชาวหนองจอกสืบไป

🍀#เขตหนองจอก >> รณรงค์ปิดไฟ เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour) อนาคตเราสร้างได้ ↗️💡🚫🌏🌿วันที่ 24 มีนาคม 2565>> นายวุฒิภัทร ค...
24/03/2022

🍀#เขตหนองจอก >> รณรงค์ปิดไฟ เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour) อนาคตเราสร้างได้ ↗️💡🚫🌏🌿
วันที่ 24 มีนาคม 2565
>> นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตหนองจอก ข้าราชการและบุคลากร สำนักงานเขตหนองจอก ร่วมรณรงค์กิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน อนาคตเราสร้างได้ (60+ Earth Hour)" โดยรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าปิดไฟ 1 ชั่วโมง และถอดปลั๊กอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 20.30 - 21.30 น. เพื่อลดภาวะโลกร้อน โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่ทั่วโลกกระตุ้นเตือนให้มวลมนุษยชาติตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโลก ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งสู่มหานครสีเขียว Green Bangkok 2030
ณ บริเวณอาคารชั้น 1 สำนักงานเขตหนองจอก สี่แยกไฟแดงหนองจอก และสถานประกอบการบริเวณถนนเลียวารี
#EarthHour #Connect2Earth #ShapeOurFuture #อนาคตเราสร้างได้

23/03/2022

🍀#เขตหนองจอก >> กรุงเทพมหานครร่วมกับ WWF ประเทศไทย และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ลดการใช้พลังงานและปิดไฟที่ไม่จำเป็น เช่น ไฟประดับ ไฟอาคาร ป้ายโฆษณา การถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานลดการใช้เครื่องปรับอากาศ ในอาคารบ้านเรือน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 💡❌🌃🌏✅
#EarthHour #Connect2Earth
#ShapeOurFuture #อนาคตเราสร้างได้

🍀#เขตหนองจอก >> ประชุมกรรมการชุมชน เขตหนองจอก ครั้งที่ 2/2565 แจ้งข้อมูลข่าวสาร ประสานรับฟังข้อคิดเห็น 📝👫🙋‍♂️✅😷🦠วันที่ 2...
23/03/2022

🍀#เขตหนองจอก >> ประชุมกรรมการชุมชน เขตหนองจอก ครั้งที่ 2/2565 แจ้งข้อมูลข่าวสาร ประสานรับฟังข้อคิดเห็น 📝👫🙋‍♂️✅😷🦠
วันที่ 23 มีนาคม 2565
>> นายทินกร ปลอดภัย ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้องร้องเรียนของประชาชน ในการประชุมคณะกรรมการชุมชน เขตหนองจอก ครั้งที่ 2/2565 พร้อมแจ้งข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องให้ผู้นำชุมชนรับทราบ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) เขตหนองจอก
โดยมีนายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก ประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตหนองจอก ผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนองจอก ประธานสภาวัฒนธรรมเขตหนองจอก ตำรวจสน.ในพื้นที่ ผู้แทนส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และเลขาธิการชุมชน เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามปัญหา ข้อเสนอแนะของชุมชน และติดตามการแก้ไขความเดือดร้อนและเสนอแนะของชุมชน พร้อมทั้งแจ้งเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ที่ประชุมได้จัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

💡กทม. ชวนคนกรุงเทพฯ แสดงพลังลดโลกร้อน ปิดไฟ 1 ชั่วโมง 26 มี.ค. นี้ 💡
23/03/2022

💡กทม. ชวนคนกรุงเทพฯ แสดงพลังลดโลกร้อน ปิดไฟ 1 ชั่วโมง 26 มี.ค. นี้ 💡

💡กทม. ชวนคนกรุงเทพฯ แสดงพลังลดโลกร้อน ปิดไฟ 1 ชั่วโมง 26 มี.ค.นี้ 💡

https://www.prbangkok.com/th/news/detail/1/11428#.YjkzpnRLXlU.lineme

🍀#เขตหนองจอก >> ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียน “เจอ แจก จบ” รับยาเเละกักตัวที่บ้าน 🦠✅🏥👫🥰>> นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำน...
17/03/2022

🍀#เขตหนองจอก >> ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียน “เจอ แจก จบ” รับยาเเละกักตัวที่บ้าน 🦠✅🏥👫🥰
>> นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก แจ้งประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ แนะนำขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเมื่อตรวจพบเชื้อโควิด-19 ด้วยความห่วงใยจากคณะผู้บริหารเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ⬇️⬇️⬇️
👉 ท่านสามารถเข้ารับบริการแบบ “เจอ แจก จบ” รับยาและกักตัวที่บ้าน
คลิกที่ลิ้งก์ https://wkrh.info/app/opd-covid/
💁 ถ้ามีปัจจัยเสี่ยง 👉ติดต่อ คลินิก PUI โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
คลิกที่ลิ้งก์ https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=147kwudk
.
ที่มา : https://www.facebook.com/WetchakarunrasmHospital/

🍀#เขตหนองจอก>> ประกาศๆ 📢ใครลงทะเบียนฉีดวัคซีนไว้เชิญทางนี้ ✅🙋‍♀️📜🦠😷>> นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก แจ้งว่า...
17/03/2022

🍀#เขตหนองจอก>> ประกาศๆ 📢ใครลงทะเบียนฉีดวัคซีนไว้เชิญทางนี้ ✅🙋‍♀️📜🦠😷
>> นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก แจ้งว่า สำนักงานเขตหนองจอก ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประกาศรายชื่อผู้ประสงค์ชีดวัคซีนโควิด-19 จากการลงพื้นที่สำรวจ “โครงการผอ.เขตเดินดิน” พื้นที่เขตหนองจอก (ผ่านการลงทะเบียนคิวอาร์โค๊ด สำนักงานเขตฯ)
📌ในวันที่ 19 มี.ค. 65 ณ ศาลาประชาคม สำนักงานเขตหนองจอก
📌อย่าลืม!! เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วยนะคะ 🤚
⬇️ ตรวจสอบรายชื่อตามเอกสาร ที่แนบมานี้

ที่อยู่

เลขที่ 16 ถนนเชื่อมสัมพันธ์
Bangkok
10530

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00
อาทิตย์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 543 2716

เว็บไซต์

http://www.bangkok.go.th/nongchok

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตหนองจอกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ ผ่านสถานีเฟซบุ๊กไลฟ์ "สื่ออาสาประชาชน" สถานีเฟซบุ๊กไลฟ์ & ศูนย์ช่วยเหลือออนไลน์ “สื่ออาสาประชาชน” ภายใต้สโกแกน สารพัดปัญหา เดินหน้าร่วมแก้ไข สังคมไทยมีสุข เพื่อเป็นสื่อกลางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในสังคมของประชาชน พร้อมเปิดตัวผู้จัดรายการที่มีชื่อเสียง อาทิ คุณอรอุมา เกษตรพืชผล, คุณศุภรัตน์ นาคบุญนำ, คุณปิยะฉัตร กรุณานนท์, คุณบุญมา ศรีหมาด, สุภาพชาย บุตรจันทร์ เป็นต้น ติดตามรับชมสด ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 05.00 – 21.00 น. โดยแบ่งออกเป็น 8 ช่วงหลัก ประกอบด้วย ช่วงอาสาหาธรรม, อาสามาเล่าข่าว, อาสามาช่วย, อาสาหาความ, อาสาสร้างงาน และอาสาสร้างสุขภาพ ผ่านทาง Facebook Live สื่ออาสาประชาชน หรือโทรสายด่วนแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือได้ทุกกรณี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-715-9551-3 ตลอด 24 ชั่วโมง
ต้องขอขอบคุณ สำนักงานเขตหนองจอก และผู้ดูแลต้นไม้ดอกไม้ทุกท่าน ที่ช่วยกันทำให้ถนนในหนองจอกสวยงามถึงเพียงนี้ 😘 ขับรถให้ช้าลง เหลียวมองความสวยงามของต้นไม้ริมทางบ้าง ไปถึงจุดหมายเหมือนกัน ใครเก็บเกี่ยวอะไรระหว่างทางได้มากกว่า ชีวิตก็จะมีสีสันกว่า
คือว่าวันนี้ฉีดวัคชีนถึงกี่โมงครับ เพราะว่าตอนนี้ผมกำลังเดินทางอยู่ครับ เพื่อจะไปฉีดเข็มสอง ผมกลัวจะไปไม่ทันครับ
ติดต่อเรื่องถังขยะและการมาเก็บขยะของสำนักงานเขตไปตั้งแตวันที่ 8 เอาเลขบ้านเลขบัตร ปชช. คนแจ้งไปแล้ว บอกว่าจะมาสำรวจและกำหนดราคา( วันไหนไม่รู้ )ป่านนี้ยังไม่มา จุดทิ้งขยะส่วนรวมก็ยกเลิกไปเป็นเดือนล่ะ แปะป้ายปรับสำหรับที่ที่ยังมาทิ้ง แล้วท่านๆจะให้ ปชช. เขาไปทิ้งที้ไหนก่อน #สำนักงานเขตหนองจอก #ซอยประชาสำราญ3
ทางม้าลายหน้าการเคหะ ตลาดนัดสองฝั่ง คนมากมาย รถเยอะ ฝากไปมองบ้างนะคะ
ถนนลำไทร ไฟส่องถนนไม่สว่างเลยครับ ดับไปหลายดวง ตอนกลางคืนมืดมาก รบกวนแก้ไขด้วยครับ
#แล้วงานหน้าอารีน่ายังสมควรจัดอีกเหรอ #ข้างในยังเป็นโรงพยาบาลสนามอยู่เลย #กลัวเป็นคัสเตอร์ใหญ่ของหนองจอก
น้ำท่วมแน่ถ้าปล่อยไว้แบบนี้
หลังหมู่บ้านฟลอราาวิลล์ถ.สุวินทวงศ์ แจ้งไปตั้งแต่เดือนที่แล้วไม่มาตัด น้ำจะท่วมตัดทันมั้ย