STREC CHULA ให้บริการวิเคราะห์และทดสอบด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์

เปิดเหมือนปกติ

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยSpark Optical Emission Spectrometer – Spark-OES (Q8)สป...
10/06/2021

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Spark Optical Emission Spectrometer – Spark-OES (Q8)
สปาร์คอิมิชชั่นสเปคโตรมิเตอร์
หลักการทำงาน ใช้สำหรับการวิเคราะห์ทดสอบหาปริมาณของธาตุผสมในตัวอย่างโลหะ กลุ่มเหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง นิเกิล และสังกะสี โดยการวัดความเข้มของแสงที่เกิดจากการคายพลังงานจากอะตอมของธาตุที่อยู่ในสภาวะถูกกระตุ้นด้วยพลังงานไฟฟ้าเปรียบเทียบกับชุดกราฟมาตรฐานของวัสดุอ้างอิงรับรองและวัสดุอ้างอิง (CRM/RM) ที่ใช้สอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือไว้ก่อนแล้ว
: ติดต่อสอบถาม นายธีระ เมฆบุญส่งลาภ อีเมล :[email protected]
: เบอร์ติดต่อในเวลาทำการ 0896996416
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th/

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Spark Optical Emission Spectrometer – Spark-OES (Q8)
สปาร์คอิมิชชั่นสเปคโตรมิเตอร์
หลักการทำงาน ใช้สำหรับการวิเคราะห์ทดสอบหาปริมาณของธาตุผสมในตัวอย่างโลหะ กลุ่มเหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง นิเกิล และสังกะสี โดยการวัดความเข้มของแสงที่เกิดจากการคายพลังงานจากอะตอมของธาตุที่อยู่ในสภาวะถูกกระตุ้นด้วยพลังงานไฟฟ้าเปรียบเทียบกับชุดกราฟมาตรฐานของวัสดุอ้างอิงรับรองและวัสดุอ้างอิง (CRM/RM) ที่ใช้สอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือไว้ก่อนแล้ว
: ติดต่อสอบถาม นายธีระ เมฆบุญส่งลาภ อีเมล :[email protected]
: เบอร์ติดต่อในเวลาทำการ 0896996416
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th/

SEM ศูนย์เครื่องมือ จุฬาฯ ยินดีให้บริการค่ะ
08/06/2021

SEM ศูนย์เครื่องมือ จุฬาฯ ยินดีให้บริการค่ะ

คิวไม่ยาวนะคะ ส่งตัวอย่างก่อนได้ทำเร็วแน่นอนค่ะ

ประกาศปิดที่ทำการถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2564 ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง ชำระเงิน และรับผลวิเคราะห์ค่ะ
20/05/2021

ประกาศปิดที่ทำการถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2564
ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง ชำระเงิน และรับผลวิเคราะห์ค่ะ

📌📌 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อเจ้าหน้าที่และนักวิทยาศาสตร์ประจำเครื่อง ...      ศูนย์เครื่องมือฯ ขอแจ้งช่องทางการติ...
11/05/2021

📌📌 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อเจ้าหน้าที่และนักวิทยาศาสตร์ประจำเครื่อง ...
ศูนย์เครื่องมือฯ ขอแจ้งช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ในแต่ละส่วนงาน เพื่อสอบถามรายละเอียด และความคืบหน้าของงานวิเคราะห์ ช่วงปิดทำการค่ะ

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศปิดที่ทำการจนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ลูกค้าสามารถส่งตัวอย่างหรือติดต...
23/04/2021

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศปิดที่ทำการจนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564
ลูกค้าสามารถส่งตัวอย่างหรือติดตามผลวิเคราะห์ตามขั้นตอนตามภาพประกอบค่ะ

ช่องทางการติดต่อฝ่ายบริหาร ช่วงปิดทำการ 11-25 เมษายน 2564
10/04/2021

ช่องทางการติดต่อฝ่ายบริหาร ช่วงปิดทำการ 11-25 เมษายน 2564

ช่องทางการติดต่อฝ่ายบริหาร ช่วงปิดทำการ 11-25 เมษายน 2564

ขั้นตอนการติดตามและรับผลวิเคราะห์ ในช่วงปิดทำการ วันที่ 11-25 เมษายน 2564
10/04/2021

ขั้นตอนการติดตามและรับผลวิเคราะห์ ในช่วงปิดทำการ วันที่ 11-25 เมษายน 2564

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแจ้งปิดทำการ ในวันที่ 11-25 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานกา...
10/04/2021

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แจ้งปิดทำการ ในวันที่ 11-25 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด
ทั้งนี้ลูกค้า ติดตามข่าวสารและข้อมูลผ่านหน้าเพจ facebook หรือ www.strec.chula.ac.th

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แจ้งปิดทำการ ในวันที่ 11-25 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด
ทั้งนี้ลูกค้า ติดตามข่าวสารและข้อมูลผ่านหน้าเพจ facebook หรือ www.strec.chula.ac.th

Dilatometer – DILเครื่องวัดสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนNETZSCH DIL 402 Expedis Selectเพื่อวัดค่าสัมประสิทธิ์ก...
02/04/2021

Dilatometer – DIL
เครื่องวัดสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน

NETZSCH DIL 402 Expedis Select
เพื่อวัดค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (Thermal expansion coefficient- COE) คือค่าของความแตกต่างของความยาวหรือปริมาตรของชิ้นงานที่เปลี่ยนไปเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป 1 °C เมื่อเทียบกับความยาวหรือปริมาตรเริ่มต้น สามารถวัดการขยายตัวและการหดตัวของวัสดุ สำหรับตัวอย่างประเภทแก้ว เซรามิก โลหะ อุณหภูมิวัดได้ระหว่าง 35-1300 องศาเซลเซียส โดยตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์จะต้องไม่หลอมเหลวที่อุณหภูมิดังกล่าว ลักษณะตัวอย่างที่สามารถวิเคราะห์ได้ 1. ชิ้นตัวอย่างมีความยาว 25 mm เป็นทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงกระบอก 2. เส้นผ่าศูนย์กลาง 5-7 mm 3. หน้าตัด 2 ด้าน เรียบ และตั้งฉาก 4. Heating rate 3, 5 องศาเซลเซียสต่อนาที
http://www.strec.chula.ac.th
ติดต่อสอบถาม : 0 2218 8233 / 0 2218 8101

Dilatometer – DIL
เครื่องวัดสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน

NETZSCH DIL 402 Expedis Select
เพื่อวัดค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (Thermal expansion coefficient- COE) คือค่าของความแตกต่างของความยาวหรือปริมาตรของชิ้นงานที่เปลี่ยนไปเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป 1 °C เมื่อเทียบกับความยาวหรือปริมาตรเริ่มต้น สามารถวัดการขยายตัวและการหดตัวของวัสดุ สำหรับตัวอย่างประเภทแก้ว เซรามิก โลหะ อุณหภูมิวัดได้ระหว่าง 35-1300 องศาเซลเซียส โดยตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์จะต้องไม่หลอมเหลวที่อุณหภูมิดังกล่าว ลักษณะตัวอย่างที่สามารถวิเคราะห์ได้ 1. ชิ้นตัวอย่างมีความยาว 25 mm เป็นทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงกระบอก 2. เส้นผ่าศูนย์กลาง 5-7 mm 3. หน้าตัด 2 ด้าน เรียบ และตั้งฉาก 4. Heating rate 3, 5 องศาเซลเซียสต่อนาที
http://www.strec.chula.ac.th
ติดต่อสอบถาม : 0 2218 8233 / 0 2218 8101

วันที่ 31 มีนาคม 2564 อาจารย์และนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศึกษ...
31/03/2021

วันที่ 31 มีนาคม 2564 อาจารย์และนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์เครื่องมือวิจัยฯ ฟังการสาธิตการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ XRF,FT-IR,UV-VIS-NIR,GCและAAS ณ ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ อาคารสถาบัน 2 ชั้น 1 และ อาคารสถาบัน 3 ชั้น4
#STRECCHULA http://www.strec.chula.ac.th
ติดต่อสอบถาม : 0 2218 8233 / 0 2218 8101

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 อาจารย์และนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตและวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยาทางสัตว...
29/03/2021

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 อาจารย์และนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตและวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เข้าเยี่ยมชมฟังการสาธิตการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ SEM และTEM ณ ห้องปฎิบัติวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ของศูนย์เครื่องมือวิจัยฯอาคารสถาบัน 2
#STRECCHULA http://www.strec.chula.ac.th
ติดต่อสอบถาม : 0 2218 8233 / 0 2218 8101

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุ LECO 628  ใช้วิเคราะห์ปริ...
25/03/2021

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุ LECO 628
ใช้วิเคราะห์ปริมาณธาตุ C H N และ S ในตัวอย่างสารอินทรีย์ ในระดับปริมาณที่เกินกว่า 0.04 % ขึ้นไป
ติดต่อสอบถาม : โทร. 0 2218 8233, 0 2218 8101 #STRECCHULA http://www.strec.chula.ac.th/base/equipments-rates/elemental-analyzer-chns-o-leco

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุ LECO 628
ใช้วิเคราะห์ปริมาณธาตุ C H N และ S ในตัวอย่างสารอินทรีย์ ในระดับปริมาณที่เกินกว่า 0.04 % ขึ้นไป
ติดต่อสอบถาม : โทร. 0 2218 8233, 0 2218 8101 #STRECCHULA http://www.strec.chula.ac.th/base/equipments-rates/elemental-analyzer-chns-o-leco

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิ...
16/03/2021

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและการผลิต บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ฟังการบรรยายการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ AAS/SEM/TEM/FT-IR/PSD/Micro CT/และOES ณ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของศูนย์เครื่องมือวิจัยฯ อาคารสถาบัน 2และ3

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       หลักการทำงาน เครื่องถ่ายภาพรังสีเอ็กซ์เรย์ ด้วยคอ...
09/03/2021

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักการทำงาน เครื่องถ่ายภาพรังสีเอ็กซ์เรย์ ด้วยคอมพิวเตอร์ (X-Ray Computerized Tomography Scan) ขนาดเล็ก ใช้เทคนิคการถ่ายภาพวัสดุชิ้นงานตัวอย่างด้วยรังสีเอ็กซ์เรย์ โดยไม่ทำลายตัวอย่าง และอาศัยคอมพิวเตอร์ประมวลผลเพื่อสร้างภาพสามมิติ (3D) ทำให้สามารถมองเห็นภาพลักษณะรูปร่างทั้งภายนอกและภายในของวัสดุชิ้นงานที่ทำการสแกนได้ ข้อมูลที่ได้มีคุณภาพมากกว่าการถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์ด้วยฟิล์ม ซึ่งสามารถจำลองข้อมูลออกมาเป็นภาพ 3 มิติได้อย่างสมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังสามารถดูภาพเอ็กซ์เรย์ในหน้าตัดอื่นๆได้แม้จะทำการถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์เพียงครั้งเดียว ภาพของข้อมูลที่ได้สามารถพลิกแพลงเปลี่ยนมุมมองเพื่อแสดงผลให้เห็นถึงโครงสร้างของสิ่งที่อยู่ภายในวัสดุในมุมมองที่แตกต่างกันได้
:ติดต่อสอบถามโทร. 0 2218 8101 / 0 2218 8233 http://www.strec.chula.ac.th/base/equipments-rates/micro-ct-micro-ct #STRECCHULA

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักการทำงาน เครื่องถ่ายภาพรังสีเอ็กซ์เรย์ ด้วยคอมพิวเตอร์ (X-Ray Computerized Tomography Scan) ขนาดเล็ก ใช้เทคนิคการถ่ายภาพวัสดุชิ้นงานตัวอย่างด้วยรังสีเอ็กซ์เรย์ โดยไม่ทำลายตัวอย่าง และอาศัยคอมพิวเตอร์ประมวลผลเพื่อสร้างภาพสามมิติ (3D) ทำให้สามารถมองเห็นภาพลักษณะรูปร่างทั้งภายนอกและภายในของวัสดุชิ้นงานที่ทำการสแกนได้ ข้อมูลที่ได้มีคุณภาพมากกว่าการถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์ด้วยฟิล์ม ซึ่งสามารถจำลองข้อมูลออกมาเป็นภาพ 3 มิติได้อย่างสมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังสามารถดูภาพเอ็กซ์เรย์ในหน้าตัดอื่นๆได้แม้จะทำการถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์เพียงครั้งเดียว ภาพของข้อมูลที่ได้สามารถพลิกแพลงเปลี่ยนมุมมองเพื่อแสดงผลให้เห็นถึงโครงสร้างของสิ่งที่อยู่ภายในวัสดุในมุมมองที่แตกต่างกันได้
:ติดต่อสอบถามโทร. 0 2218 8101 / 0 2218 8233 http://www.strec.chula.ac.th/base/equipments-rates/micro-ct-micro-ct #STRECCHULA

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไปเปิดให้บริการวิเคราะห์และทดสอบ ทุ...
01/03/2021

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไปเปิดให้บริการวิเคราะห์และทดสอบ ทุกฝ่ายงาน
ติดต่อสอบถาม โทร. 02 2188233 / 02 2188101
#STRECCHULA http://www.strec.chula.ac.th/

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไปเปิดให้บริการวิเคราะห์และทดสอบ ทุกฝ่ายงาน
ติดต่อสอบถาม โทร. 02 2188233 / 02 2188101
#STRECCHULA http://www.strec.chula.ac.th/

Photos from STREC CHULA's post
12/02/2021

Photos from STREC CHULA's post

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-1...
12/02/2021

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ระหว่างวันที่ 12-28 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์
#STRECCHULA

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ระหว่างวันที่ 12-28 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์
#STRECCHULA

08/02/2021
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้น...
01/02/2021

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

31/01/2021

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
ศูนย์เครื่องมือวิจัยฯ
เปิดให้บริการตามปกติ

08/01/2021
05/01/2021
เนื่องจากประกาศปิดสถานที่ทำการชั่วคราวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอชี้แจงแนวทาง...
03/01/2021

เนื่องจากประกาศปิดสถานที่ทำการชั่วคราวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอชี้แจงแนวทางการรับผลการวิเคราะห์และการชำระค่าบริการดังนี้ค่ะ
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทาง inbox หรือ e-mail : [email protected] ค่ะ
ขออภัยในความไม่สะดวกนะคะ

เพื่อดำเนินการตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์แ...
03/01/2021

เพื่อดำเนินการตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอแจ้งปิดให้บริการในวันที่ 4-31 มกราคม 2564
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

03/01/2021

ศูนย์เครื่องมือวิจัยฯ
ปิดทำการ
วันที่ 4-31 มกราคม 2564
ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์

เพื่อดำเนินการตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร...
28/12/2020

เพื่อดำเนินการตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอแจ้งปิดให้บริการในวันที่ 28-30 ธันวาคม 2563
และเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 4 มกราคม 2564 ค่ะ
ขออภัยในความไม่สะดวกนะคะ

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttp://www.strec.chula.ac.th #STRECCHULA ติดต่อสอบถามโท...
25/12/2020

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.strec.chula.ac.th #STRECCHULA
ติดต่อสอบถามโทร. 02 218 8233- 02 218 8101

Spark Optical Emission Spectrometer – Spark-OES (Q8)สปาร์คอิมิชชั่นสเปคโตรมิเตอร์http://www.strec.chula.ac.th/ #STRECCHU...
14/12/2020

Spark Optical Emission Spectrometer – Spark-OES (Q8)
สปาร์คอิมิชชั่นสเปคโตรมิเตอร์
http://www.strec.chula.ac.th/ #STRECCHULA
BRUKER Q8 Magellan
หลักการทำงาน ใช้สำหรับการวิเคราะห์ทดสอบหาปริมาณของธาตุผสมในตัวอย่างโลหะ กลุ่มเหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง นิเกิล และสังกะสี โดยการวัดความเข้มของแสงที่เกิดจากการคายพลังงานจากอะตอมของธาตุที่อยู่ในสภาวะถูกกระตุ้นด้วยพลังงานไฟฟ้าเปรียบเทียบกับชุดกราฟมาตรฐานของวัสดุอ้างอิงรับรองและวัสดุอ้างอิง (CRM/RM) ที่ใช้สอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือไว้ก่อนแล้ว

Confocal Microscope – Confocalกล้องบันทึกภาพเซลล์ระบบคอนโฟคอลhttp://www.strec.chula.ac.th   #STRECCHULAOLYMPUS FLUOVIEW ...
09/12/2020

Confocal Microscope – Confocal
กล้องบันทึกภาพเซลล์ระบบคอนโฟคอล
http://www.strec.chula.ac.th #STRECCHULA

OLYMPUS FLUOVIEW FV10i
กล้องจุลทรรศน์ Confocal Microscope เป็นกล้องที่ใช้วิเคราะห์ภาพของเซลล์และเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตในระดับ 2 และ 3 มิติได้ โดยใช้ในการแสดงภาพของเซลล์และเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่ต้องการความหนาของเนื้อเยื่อหรือเซลล์นั้น โดยอาศัยแสง Laser ซึ่งสามารถทำได้ 3 ช่วงคลื่น คือแสงสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน สามารถรวมภาพทุกช่วงคลื่นอยู่ในภาพเดียวกัน และสามารถถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของเซลล์ในช่วงเวลาต่างๆ ได้ (real time)
ติดต่อสอบถาม: โทร 02 2188233 02 2188101

ผู้บริหารและบุคลากร ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอร่วมแสดงความยินดี กับคุณบุญเหลือ เงาถาวรชัย ในโอกาสที่ส...
07/12/2020

ผู้บริหารและบุคลากร ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอร่วมแสดงความยินดี กับ
คุณบุญเหลือ เงาถาวรชัย ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการพิเศษ (ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ) #strecchula

Micro CT – Micro CTไมโคร ซีทีBRUKER SKYSCAN 1173หลักการทำงาน เครื่องถ่ายภาพรังสีเอ็กซ์เรย์ ด้วยคอมพิวเตอร์ (X-Ray Comput...
07/12/2020

Micro CT – Micro CT
ไมโคร ซีที

BRUKER SKYSCAN 1173
หลักการทำงาน เครื่องถ่ายภาพรังสีเอ็กซ์เรย์ ด้วยคอมพิวเตอร์ (X-Ray Computerized Tomography Scan) ขนาดเล็ก ใช้เทคนิคการถ่ายภาพวัสดุชิ้นงานตัวอย่างด้วยรังสีเอ็กซ์เรย์ โดยไม่ทำลายตัวอย่าง และอาศัยคอมพิวเตอร์ประมวลผลเพื่อสร้างภาพสามมิติ (3D) ทำให้สามารถมองเห็นภาพลักษณะรูปร่างทั้งภายนอกและภายในของวัสดุชิ้นงานที่ทำการสแกนได้ ข้อมูลที่ได้มีคุณภาพมากกว่าการถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์ด้วยฟิล์ม ซึ่งสามารถจำลองข้อมูลออกมาเป็นภาพ 3 มิติได้อย่างสมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังสามารถดูภาพเอ็กซ์เรย์ในหน้าตัดอื่นๆได้แม้จะทำการถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์เพียงครั้งเดียว ภาพของข้อมูลที่ได้สามารถพลิกแพลงเปลี่ยนมุมมองเพื่อแสดงผลให้เห็นถึงโครงสร้างของสิ่งที่อยู่ภายในวัสดุในมุมมองที่แตกต่างกันได้
ติดต่อสอบถาม: โทร 02-218-8101 , โทร 02-218-8233
www.strec.chula.ac.th #STRECCHULA

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมสำนึกในพระมหากรุณ...
04/12/2020

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X-Ray Fluorescence Spectrometer (WDXRF) – XRF (WDXRF)เอ็กเรย์ แบบเทคนิคการเรืองรังสีBRUKER S8 TIGERหลักการทำงาน เป็นเครื...
04/12/2020

X-Ray Fluorescence Spectrometer (WDXRF) – XRF (WDXRF)
เอ็กเรย์ แบบเทคนิคการเรืองรังสี
BRUKER S8 TIGER
หลักการทำงาน เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ธาตุ โดยใช้หลักการเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรเมทรี (X-Ray Fluo-rescence Spectrometry) สำหรับวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของธาตุในสารตัวอย่าง โดยการวัดอัตราการเรืองรังสีเอกซ์ที่เป็นลักษณะเฉพาะของธาตุ ซึ่งปล่อยออกมาจากอะตอมที่สภาวะถูกกระตุ้น ลักษณะการทำงานเป็นแบบ Sequential Type Spectrometry โดยใช้ผลึก (Analyzer Crystal) กระจายความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์
ติดต่อสอบถาม: 02 2188233 / 02 2188101 www.strec.chula.ac.th
#strecchula

Atomic Absorption Spectrophotometer – AASเครื่องอะตอมมิกแอปซอบชั่นสเปคโตรโฟโตมิเตอร์AGILENT 280FS AAเป็นเครื่องมือที่ใช้...
03/12/2020

Atomic Absorption Spectrophotometer – AAS
เครื่องอะตอมมิกแอปซอบชั่นสเปคโตรโฟโตมิเตอร์

AGILENT 280FS AA
เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุในสารตัวอย่างที่ผ่านการเตรียมเป็นสารละลายแล้ว สามารถวิเคราะห์หาธาตุปริมาณน้อยๆ ได้ในระดับ ส่วนในล้านส่วน ( ppm ) การวิเคราะห์อาศัยหลักการโดยการให้ความร้อน หรือ ปฏิกิริยาเคมีที่เหมาะสมเพื่อทำให้เกิดอะตอมอิสระของธาตุในสภาวะที่เป็นแก็ส แล้วตรวจวัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสงที่มีความยาวคลื่นเฉพาะตัวของธาตุ ซึ่งค่าความเข้มของคลื่นแสงที่ถูกดูดกลืนไปจะแปรผันตามปริมาณของธาตุในตัวอย่าง
:ติดต่อสอบถาม 02 2188233 02 2188101 http://www.strec.chula.ac.th
#strecchula

📌Last month Discount 🎉🎉🎉สำหรับโปรโมชั่นเด็ดๆโดนใจจากศูนย์เครื่องมือ จุฬาฯ กับส่วนลด 10% ทุกงานวิเคราะห์ ทุกเครื่องมือ .....
02/12/2020

📌Last month Discount 🎉🎉🎉

สำหรับโปรโมชั่นเด็ดๆโดนใจจากศูนย์เครื่องมือ จุฬาฯ กับส่วนลด 10% ทุกงานวิเคราะห์ ทุกเครื่องมือ ... เดือนสุดท้ายของโปรโมชั่นแล้ว มาส่งตัวอย่างกันเยอะๆนะคะ

ขอบคุณทุกกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้บริการทุกท่านนะคะ

ที่อยู่

ศูนย์เครื่องมือวิจัยฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาซอย 62 ถนนพญาไท แขวงวัง
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 17:00
อาทิตย์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

089-2019156

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

-

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ STREC CHULAผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง STREC CHULA:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้กันความชื้นWeifo(เวยโฟ)..ป้องกันการเกิดเชื้อราและสนิม.. ไม่ใช้สารซิลิกาเจลหรือฮีทเตอร์ไล่ความชื้น..ควบคุมความชื้น 20-60%rh..iso9001..กระจกนิรภัย..โครงสร้าง1มิล..ชั้นวาง ปรับได้..รับประกัน/ดูแลหลังการขาย/Maintenance Service สอบถาม Idline:weifo1/0923624299
ค่าบริการวิเคราะห์/ ทดสอบ เครื่องมือต่างๆของศูนย์เครื่องมือวิจัยฯ ปี 2561
ค่าบริการวิเคราะห์/ ทดสอบ ปี 2561