STREC CHULA ให้บริการวิเคราะห์และทดสอบด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์

เปิดเหมือนปกติ

พบกับศูนย์เครื่องมือ จุฬาฯ ที่บูธ B20 งาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2020 & Bio Asia Pacific 2020 ในนาม เครือข่ายศูนย์เค...
30/10/2020

พบกับศูนย์เครื่องมือ จุฬาฯ ที่บูธ B20 งาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2020 & Bio Asia Pacific 2020 ในนาม เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ณ ห้อง EH 103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม BITEC บางนา กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น.
... แล้วพบกันนะคะ

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ติดต่อสอบถาม โทร. 02 2188233 - 02 2188801- 02 2188234 #...
29/10/2020

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:ติดต่อสอบถาม โทร. 02 2188233 - 02 2188801- 02 2188234 #strecchula

ครื่องวัดสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน
NETZSCH DIL 402 Expedis Select
เพื่อวัดค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (Thermal expansion coefficient- COE) คือค่าของความแตกต่างของความยาวหรือปริมาตรของชิ้นงานที่เปลี่ยนไปเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป 1 °C เมื่อเทียบกับความยาวหรือปริมาตรเริ่มต้น สามารถวัดการขยายตัวและการหดตัวของวัสดุ สำหรับตัวอย่างประเภทแก้ว เซรามิก โลหะ อุณหภูมิวัดได้ระหว่าง 35-1300 องศาเซลเซียส โดยตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์จะต้องไม่หลอมเหลวที่อุณหภูมิดังกล่าว ลักษณะตัวอย่างที่สามารถวิเคราะห์ได้ 1. ชิ้นตัวอย่างมีความยาว 25 mm เป็นทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงกระบอก 2. เส้นผ่าศูนย์กลาง 5-7 mm 3. หน้าตัด 2 ด้าน เรียบ และตั้งฉาก 4. Heating rate 3, 5 องศาเซลเซียสต่อนาที
http://www.strec.chula.ac.th/base/equipments-rates/dilatometer-dil

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ติดต่อสอบถาม โทร. 02 2188233 - 02 2188801- 02 2188234 #...
28/10/2020

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:ติดต่อสอบถาม โทร. 02 2188233 - 02 2188801- 02 2188234 #strecchula

ไมโคร ซีที
BRUKER SKYSCAN 1173
หลักการทำงาน เครื่องถ่ายภาพรังสีเอ็กซ์เรย์ ด้วยคอมพิวเตอร์ (X-Ray Computerized Tomography Scan) ขนาดเล็ก ใช้เทคนิคการถ่ายภาพวัสดุชิ้นงานตัวอย่างด้วยรังสีเอ็กซ์เรย์ โดยไม่ทำลายตัวอย่าง และอาศัยคอมพิวเตอร์ประมวลผลเพื่อสร้างภาพสามมิติ (3D) ทำให้สามารถมองเห็นภาพลักษณะรูปร่างทั้งภายนอกและภายในของวัสดุชิ้นงานที่ทำการสแกนได้ ข้อมูลที่ได้มีคุณภาพมากกว่าการถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์ด้วยฟิล์ม ซึ่งสามารถจำลองข้อมูลออกมาเป็นภาพ 3 มิติได้อย่างสมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังสามารถดูภาพเอ็กซ์เรย์ในหน้าตัดอื่นๆได้แม้จะทำการถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์เพียงครั้งเดียว ภาพของข้อมูลที่ได้สามารถพลิกแพลงเปลี่ยนมุมมองเพื่อแสดงผลให้เห็นถึงโครงสร้างของสิ่งที่อยู่ภายในวัสดุในมุมมองที่แตกต่างกันได้
http://www.strec.chula.ac.th/base/equipments-rates/micro-ct-micro-ct

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุTHERMO FLASH 2000 CHNS/O A...
26/10/2020

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุ
THERMO FLASH 2000 CHNS/O Analyzers
ใช้วิเคราะห์ปริมาณธาตุ C H N และ S ในตัวอย่างสารอินทรีย์ทุกชนิดในระดับปริมาณที่เกินกว่า 0.4 % ขึ้นไป
ติดต่อสอบถาม โทร. 02 2188233 - 02 2188801- 02 2188234 #strecchula

STREC CHULA
19/10/2020

STREC CHULA

ติดต่อสอบถาม โทร. 02 2188233 - 02 2188801- 02 2188234 #strecchula
16/10/2020

ติดต่อสอบถาม โทร. 02 2188233 - 02 2188801- 02 2188234 #strecchula

GAS CHROMATOGRAPH #strecchulaแก๊สโครมาโตกราฟีSHIMADZU GC-2010คุณสมบัติของเครื่อง GC GC เป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการแยก องค...
15/10/2020

GAS CHROMATOGRAPH #strecchula
แก๊สโครมาโตกราฟี
SHIMADZU GC-2010
คุณสมบัติของเครื่อง GC GC เป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการแยก องค์ประกอบต่าง ๆ ของสารที่เราสนใจซึ่งเทคนิคนี้เหมาะ ที่จะใช้กับสารที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถระเหยกลายเป็น gas ได้เมื่อถูกความร้อน และกลไกที่ใช้ในการแยกองค์ประกอบต่าง ๆ ในสารตัวอย่างจะอาศัยหลักของความชอบ ที่แตกต่างกันขององค์ประกอบในตัวอย่างที่มีต่อ phase 2 phase คือ stationary phase และ mobile phase ซึ่งผู้อ่านคงจะเข้าใจถึงหน้าที่ของทั้ง 2 phase ดีอยู่แล้ว จึงไม่ขอกล่าวในราย
:ติดต่อสอบถาม 02 2188233 02 2188101

เครื่องอินดักทีพลีคัพเปิลพลาสมาแมสสเปคโตรมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณธาตุในสารตัวอย่างที...
12/10/2020

เครื่องอินดักทีพลีคัพเปิลพลาสมาแมสสเปคโตรมิเตอร์

เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณธาตุในสารตัวอย่างที่ผ่านการเตรียมเป็นสารละลายแล้ว โดยมุ่งเน้นสำหรับธาตุที่มีปริมาณน้อยๆ ในระดับ ส่วนในพันล้านส่วน ( ppb ) การวิเคราะห์อาศัยหลักการโดยใช้พลังงานจากพลาสมาของแก็สอาร์กอนเพื่อทำให้ธาตุต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของตัวอย่างเกิดเป็นอะตอมและเกิดการแตกตัวเป็นไอออนอิสระในสภาวะที่เป็นแก็ส ไอออนต่างๆที่เกิดขึ้นจะถูกส่งเข้าสู่ระบบแยกมวลเพื่อแยกค่ามวลต่อประจุของไอออน พร้อมทั้งตรวจวัดค่าสัญญาณของจำนวนไอออนของธาตุต่างๆ ซึ่งค่าความเข้มสัญญาณของจำนวนไอออนที่ตรวจวัดได้จะแปรผันตามปริมาณของธาตุในตัวอย่าง ติดต่อสอบถาม โทร. 02 2188233 - 02 2188801- 02 2188234 #strecchula

Atomic Absorption Spectrophotometer – AASเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุในสารตัวอย่างที่ผ่านการเตรียม...
07/10/2020

Atomic Absorption Spectrophotometer – AAS
เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุในสารตัวอย่างที่ผ่านการเตรียมเป็นสารละลายแล้ว สามารถวิเคราะห์หาธาตุปริมาณน้อยๆ ได้ในระดับ ส่วนในล้านส่วน ( ppm ) การวิเคราะห์อาศัยหลักการโดยการให้ความร้อน หรือ ปฏิกิริยาเคมีที่เหมาะสมเพื่อทำให้เกิดอะตอมอิสระของธาตุในสภาวะที่เป็นแก็ส แล้วตรวจวัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสงที่มีความยาวคลื่นเฉพาะตัวของธาตุ ซึ่งค่าความเข้มของคลื่นแสงที่ถูกดูดกลืนไปจะแปรผันตามปริมาณของธาตุในตัวอย่าง
ติดต่อสอบถาม 02 218-8101 - 02 218-8233
#strecchula

Spark Optical Emission Spectrometer – Spark-OES (Q8)สปาร์คอิมิชชั่นสเปคโตรมิเตอร์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ทดสอบหาปริมาณของธา...
06/10/2020

Spark Optical Emission Spectrometer – Spark-OES (Q8)
สปาร์คอิมิชชั่นสเปคโตรมิเตอร์
ใช้สำหรับการวิเคราะห์ทดสอบหาปริมาณของธาตุผสมในตัวอย่างโลหะ กลุ่มเหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง นิเกิล และสังกะสี โดยการวัดความเข้มของแสงที่เกิดจากการคายพลังงานจากอะตอมของธาตุที่อยู่ในสภาวะถูกกระตุ้นด้วยพลังงานไฟฟ้าเปรียบเทียบกับชุดกราฟมาตรฐานของวัสดุอ้างอิงรับรองและวัสดุอ้างอิง (CRM/RM) ที่ใช้สอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือไว้ก่อนแล้ว ติดต่อสอบถาม โทร. 02 2188233 - 02 2188801- 02 2188234 #strecchula

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานมุทิตาจิต บุคลากรเกษียณอายุราชการ"สามเกษียณ" ประจำ...
05/10/2020

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดงานมุทิตาจิต บุคลากรเกษียณอายุราชการ"สามเกษียณ"
ประจำปี 2563
โดยปีนี้มีบุคลากรเกษียณอายุ 3 คน คือ
1.คุณอุทัย ติยะวิสุทธิ์ศรี
2.คุณสมนึก นพนิตย์
3.คุณสุณี พรรคประพันธ์

05/10/2020

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดงานมุทิตาจิต บุคลากรเกษียณอายุราชการ"สามเกษียณ"
ประจำปี 2563
โดยปีนี้มีบุคลากรเกษียณอายุ 3 คน คือ
1.คุณอุทัย ติยะวิสุทธิ์ศรี
2.คุณสมนึก นพนิตย์
3.คุณสุณี พรรคประพันธ์

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 อาจารย์และนิสิตภาควิชากาย...
24/09/2020

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 อาจารย์และนิสิตภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เครื่องมือวิเคราะห์SEM TEM และ Confocal Microscope ณ ห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อาคารสถาบัน 2

24/09/2020
24/09/2020
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์และนิสิตภาควิ...
09/09/2020

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์และนิสิตภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิจัยฯ ฟังการสาธิตการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ SEM / TEM และ ICP-MS ณ ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ อาคารสถาบัน 2

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00น. อาจารย์และนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้จัด โค...
19/08/2020

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00น. อาจารย์และนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้จัด โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนการสอน เรื่อง หลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์อีเล็คตอนแบบ TEM และ SEM ได่เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน หังการบรรยายการรใช้เครื่องมือวิเคราะห์ TEM และ SEM ที่ห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิจัยฯ
อาคารสถาบัน2

อาจารย์และบุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาทันตวัสดุ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ เข้าเยี่ยมชมการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ FT-IR และกล...
01/07/2020

อาจารย์และบุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาทันตวัสดุ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ เข้าเยี่ยมชมการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ FT-IR และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน TEM ณ ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ของศูนย์เครื่องมือวิจัยฯ อาคารสถาบัน2และ3
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563

ใช้กล้องในโทรศัพท์มือถือส่อง QR-CODE จะทราบข้อมูลต่างๆของเครื่องมือวิเคราะห์-หลักการทำงาน-Instrument rete
01/07/2020

ใช้กล้องในโทรศัพท์มือถือส่อง QR-CODE จะทราบข้อมูลต่างๆของเครื่องมือวิเคราะห์
-หลักการทำงาน
-Instrument rete

Basic RGBBasic RGB
29/06/2020

Basic RGB

Basic RGB

29/06/2020

Scanning Electron Microscope and Energy Dispersive X-ray Spectrometer – SEM-EDS (IT300)

29/06/2020

Limiting Oxygen Index Tester – LOI (PL)

26/06/2020

การเตรียมตัวอย่างประเภท ลวดอะลูมิเนียม
ในการวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีของลวดอะลูมิเนียม ด้วยเครื่อง Optical Emission Spectrometer (OES) นั้น พื้นที่ฝนการวิเคราะห์ของตัวอย่างมีขนาดเล็กเกินไปไม่เหมาะสม ที่จะนำมาวิเคราะห์ ดังนั้นจำเป็นต้องทำการเตรียมด้วยการหลอมใหม่ (Remelting) โดยใช้เตาหลอมเหวี่ยงสุญญากาศ แบบเหนี่ยวนำ (Vacuum Induction Furnace)เพื่อให้มีขนาดที่เหมาะสม

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต...
25/06/2020

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดให้บริการตามปกติ
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถาม ส่งตัวอย่าง รับผลวิเคราะห์ และชำระค่าบริการด้วยตนเองได้แล้วที่ One stop Service อาคารสถาบัน 2 ชั้น 1 ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 8.30-12.00 และ 13.00น.

** ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ **

27/05/2020
STREC CHULA's cover photo
27/05/2020

STREC CHULA's cover photo

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26/05/2020

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศศูนย์เครื่องมือมือวิจัยฯจุฬาฯ
01/05/2020

ประกาศศูนย์เครื่องมือมือวิจัยฯจุฬาฯ

เปิดให้บริการวิเคราะห์ทดสอบผ่านระบบhttps://app.strec.chula.ac.thตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
30/04/2020

เปิดให้บริการวิเคราะห์ทดสอบผ่านระบบ
https://app.strec.chula.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

31/03/2020
*****ปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์Covid-19 ตามที่ผู้ว่ากรุงเทพฯประกาศ 22 มีนาคม-30 เมษายน 2563 ***ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ...
20/03/2020

*****ปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์Covid-19 ตามที่ผู้ว่ากรุงเทพฯประกาศ 22 มีนาคม-30 เมษายน 2563 ***

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2563
ตรวจฟรี! แอลกอฮอล์ทั้งชนิดน้ำและชนิดเจลล้างมือ

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยินดีให้บริการตรวจฟรี แอลกอฮอล์ทั้งชนิดน้ำและชนิดเจลล้างมือ ว่าแอลกอฮอล์ที่ใช้อยู่นั้นเป็นแอลกอฮอล์แท้หรือไม่
สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่: หน่วยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Unit)ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 2 ชั้น 1 จุฬาลงกรณ์ ซอย 62ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.02-218-8101, 02-218-8233

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563อาจารย์และนิสิต ภาควิชาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชม ฟังการสาธิต การใช้เ...
13/03/2020

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563
อาจารย์และนิสิต ภาควิชาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชม ฟังการสาธิต การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ TEM และ XRF ณ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวอย่าง ของศูนย์เครื่องมือวิจัยฯ อาคารสถาบัน 2 ชั้น1

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ
06/03/2020
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ

ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีประกาศจุฬาฯ เรื่องมาตรก …

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563นักศึกษาภาควิชาสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตร์...
02/03/2020

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563
นักศึกษาภาควิชาสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ตัวอย่าง ของกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน แบบ SEMและTEM
ณ ห้องปฏิการวิเคราะห์ของศูนย์เครื่องมือวิจัยฯ อาคารสถาบัน 2

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563) เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดข
27/02/2020
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563) เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดข

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563) เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดข

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่ …

ที่อยู่

ศูนย์เครื่องมือวิจัยฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาซอย 62 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 17:00
อาทิตย์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

089-2019156

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ STREC CHULAผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง STREC CHULA:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้กันความชื้นWeifo(เวยโฟ)..ป้องกันการเกิดเชื้อราและสนิม.. ไม่ใช้สารซิลิกาเจลหรือฮีทเตอร์ไล่ความชื้น..ควบคุมความชื้น 20-60%rh..iso9001..กระจกนิรภัย..โครงสร้าง1มิล..ชั้นวาง ปรับได้..รับประกัน/ดูแลหลังการขาย/Maintenance Service สอบถาม Idline:weifo1/0923624299
ค่าบริการวิเคราะห์/ ทดสอบ เครื่องมือต่างๆของศูนย์เครื่องมือวิจัยฯ ปี 2561
ค่าบริการวิเคราะห์/ ทดสอบ ปี 2561