STREC CHULA ให้บริการวิเคราะห์และทดสอบด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์

เปิดเหมือนปกติ

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย#STRECCHULA  www.strec.chula.ac.thเรียน คุณลูกค้า, เรารู...
29/12/2021

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

เรียน คุณลูกค้า, เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถทำงานร่วมกับคุณได้ในช่วงปีที่ยากลำบากเช่นนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการระบาดของ Covid-19 และหวังว่าทุกๆอย่างจะพัฒนาและดีขึ้นในปี 2565 ขออวยพรให้คุณมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและมั่งคั่งมั่งคงตลอดทั้งปี สวัสดีปีใหม่

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

เรียน คุณลูกค้า, เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถทำงานร่วมกับคุณได้ในช่วงปีที่ยากลำบากเช่นนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการระบาดของ Covid-19 และหวังว่าทุกๆอย่างจะพัฒนาและดีขึ้นในปี 2565 ขออวยพรให้คุณมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและมั่งคั่งมั่งคงตลอดทั้งปี สวัสดีปีใหม่

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิมยาลัยติดต่อสอบถาม :ในเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ 09.00-15.00 น. เท่...
22/12/2021

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิมยาลัย

ติดต่อสอบถาม :ในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 09.00-15.00 น. เท่านั้น
โทร 02 2188233 02 2188234 (ONE STOP SERVICE)
หรือคุณศุภศิลป์ ดาราสูรย์ 086 7832834
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิมยาลัย

ติดต่อสอบถาม :ในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 09.00-15.00 น. เท่านั้น
โทร 02 2188233 02 2188234 (ONE STOP SERVICE)
หรือคุณศุภศิลป์ ดาราสูรย์ 086 7832834
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เป็นการวิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้น ของออกซิเจน ต่ำที...
20/12/2021

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นการวิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้น ของออกซิเจน ต่ำที่สุดในบรรยากาศที่มีการไหลของอ๊อกซิเจนและไนโตรเจนผสมกันที่สามารถทำให้วัสดุติดไฟ และมีการลามไฟอย่างต่อเนื่อง มีคอลัมน์สำหรับเพิ่มความร้อน
ติดต่อสอบถาม :ในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 09.00-15.00 น. เท่านั้น
โทร 02 2188233 02 2188234 (ONE STOP SERVICE)
หรือคุณศุภศิลป์ ดาราสูรย์ 086 7832834
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นการวิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้น ของออกซิเจน ต่ำที่สุดในบรรยากาศที่มีการไหลของอ๊อกซิเจนและไนโตรเจนผสมกันที่สามารถทำให้วัสดุติดไฟ และมีการลามไฟอย่างต่อเนื่อง มีคอลัมน์สำหรับเพิ่มความร้อน
ติดต่อสอบถาม :ในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 09.00-15.00 น. เท่านั้น
โทร 02 2188233 02 2188234 (ONE STOP SERVICE)
หรือคุณศุภศิลป์ ดาราสูรย์ 086 7832834
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดต่อสอบถาม :ในเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ 09.00-15.00 น. เท่...
02/12/2021

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม :ในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 09.00-15.00 น. เท่านั้น
โทร 02 2188233 02 2188234 (ONE STOP SERVICE)
หรือคุณศุภศิลป์ ดาราสูรย์ 086 7832834
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม :ในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 09.00-15.00 น. เท่านั้น
โทร 02 2188233 02 2188234 (ONE STOP SERVICE)
หรือคุณศุภศิลป์ ดาราสูรย์ 086 7832834
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยNEW X-RAY DIFFRACTION (XRD) D8 DISCOVER เปิดให้บริการ เร...
15/11/2021

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

NEW X-RAY DIFFRACTION (XRD) D8 DISCOVER เปิดให้บริการ เร็วๆนี้
ติดต่อสอบถาม :ในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 09.00-15.00 น. เท่านั้น
โทร 02 2188233 02 2188234 (ONE STOP SERVICE)
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

NEW X-RAY DIFFRACTION (XRD) D8 DISCOVER เปิดให้บริการ เร็วๆนี้
ติดต่อสอบถาม :ในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 09.00-15.00 น. เท่านั้น
โทร 02 2188233 02 2188234 (ONE STOP SERVICE)
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย#STRECCHULA  www.strec.chula.ac.th
05/11/2021

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดต่อสอบถาม :ในเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ 09.00-15.00 น. เท่...
30/10/2021

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถาม :ในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 09.00-15.00 น. เท่านั้น
โทร 02 2188233 02 2188234 (ONE STOP SERVICE)
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถาม :ในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 09.00-15.00 น. เท่านั้น
โทร 02 2188233 02 2188234 (ONE STOP SERVICE)
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

Hello November, We’re back!พวกเรากลับมาแล้วววว … ศูนย์เครื่องมือฯ จุฬาฯ ยินดีให้บริการค่ะเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 9.00-15....
29/10/2021

Hello November, We’re back!
พวกเรากลับมาแล้วววว …
ศูนย์เครื่องมือฯ จุฬาฯ ยินดีให้บริการค่ะ
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 9.00-15.00 น.
#แล้วเจอกันนะคะ 🥰🥰

Hello November, We’re back!
พวกเรากลับมาแล้วววว …
ศูนย์เครื่องมือฯ จุฬาฯ ยินดีให้บริการค่ะ
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 9.00-15.00 น.
#แล้วเจอกันนะคะ 🥰🥰

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาฯ ประกาศปิดที่ทำการชั่วคราว เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-1...
30/09/2021

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาฯ ประกาศปิดที่ทำการชั่วคราว เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
📌ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถส่งตัวอย่างได้ที่จุดรับ-ส่งตัวอย่างบริเวณหน้าห้อง One Stop Service
และกรอกส่งตัวอย่างในระบบรับส่งตัวอย่าง https://app.strec.chula.ac.th ได้ตามปกติค่ะ

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาฯ ประกาศปิดที่ทำการชั่วคราว เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
📌ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถส่งตัวอย่างได้ที่จุดรับ-ส่งตัวอย่างบริเวณหน้าห้อง One Stop Service
และกรอกส่งตัวอย่างในระบบรับส่งตัวอย่าง https://app.strec.chula.ac.th ได้ตามปกติค่ะ

ช่องทางการส่งตัวอย่าง และช่องทางการติดต่อสื่อสารเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ระหว่างช่วงปิดทำการของศูนย์เครื่องมือฯค่ะขออภัยในคว...
04/09/2021

ช่องทางการส่งตัวอย่าง และช่องทางการติดต่อสื่อสารเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ระหว่างช่วงปิดทำการของศูนย์เครื่องมือฯค่ะ
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาฯ ประกาศปิดที่ทำการชั่วคราว เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-1...
04/09/2021

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาฯ ประกาศปิดที่ทำการชั่วคราว เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2564
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาฯ ประกาศปิดที่ทำการชั่วคราว เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2564
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาฯ ประกาศปิดที่ทำการชั่วคราว เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-1...
30/07/2021

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาฯ ประกาศปิดที่ทำการชั่วคราว เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อถึงวันที่ 5 กันยายน 2564
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่และนักวิทยาศาสตร์ประจำเครื่องมือค่ะทั้งนี้ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไป และรายละเอียดก...
01/07/2021

ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่และนักวิทยาศาสตร์ประจำเครื่องมือค่ะ
ทั้งนี้ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไป และรายละเอียดการส่งตัวอย่างได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 083-037-7350 ในเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. ค่ะ
ขออภัยในความไม่สะดวกนะคะ
#รักษาสุขภาพนะคะ
#แล้วเราจะกลับมาเจอกันค่ะ 🥰

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาฯ ประกาศปิดที่ทำการชั่วคราว เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-1...
01/07/2021

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาฯ ประกาศปิดที่ทำการชั่วคราว เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Electron Paramagnetic Resonance – EPRติดต่อในเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้นคุณมณีรัตน์ ลิ้มสุวัฒนาธำรงโทร...
30/06/2021

Electron Paramagnetic Resonance – EPR
ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้น
คุณมณีรัตน์ ลิ้มสุวัฒนาธำรง
โทร 02 2188233 02 2188234 (ONE STOP SERVICE)
Email [email protected]
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

Electron Paramagnetic Resonance – EPR
ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้น
คุณมณีรัตน์ ลิ้มสุวัฒนาธำรง
โทร 02 2188233 02 2188234 (ONE STOP SERVICE)
Email [email protected]
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

Dilatometer – DILเครื่องวัดสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนติดต่อในเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้นค...
30/06/2021

Dilatometer – DIL
เครื่องวัดสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน
ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้น
คุณปิยวรรณ ปัญญาดี
โทร 081-6821103
โทร 02 2188233 02 2188234 (ONE STOP SERVICE)
Email [email protected]
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

Dilatometer – DIL
เครื่องวัดสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน
ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้น
คุณปิยวรรณ ปัญญาดี
โทร 081-6821103
โทร 02 2188233 02 2188234 (ONE STOP SERVICE)
Email [email protected]
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

Thermogravimetric Analyzer – TGAเครื่องมือ Thermogravimetric Analyzerติดต่อในเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั...
29/06/2021

Thermogravimetric Analyzer – TGA
เครื่องมือ Thermogravimetric Analyzer
ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้น
คุณปิยวรรณ ปัญญาดี
โทร 081-6821103
โทร 02 2188233 02 2188234 (ONE STOP SERVICE)
Email [email protected]
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

Thermogravimetric Analyzer – TGA
เครื่องมือ Thermogravimetric Analyzer
ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้น
คุณปิยวรรณ ปัญญาดี
โทร 081-6821103
โทร 02 2188233 02 2188234 (ONE STOP SERVICE)
Email [email protected]
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

Differential Scanning Calorimeter – DSCDifferential Scanning Calorimeterติดต่อในเวลาทำการติดต่อในเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ 0...
29/06/2021

Differential Scanning Calorimeter – DSC
Differential Scanning Calorimeter
ติดต่อในเวลาทำการ
ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้น
คุณปิยวรรณ ปัญญาดี
โทร 081-6821103
โทร 02 2188233 02 2188234 (ONE STOP SERVICE)
Email [email protected]
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

Differential Scanning Calorimeter – DSC
Differential Scanning Calorimeter
ติดต่อในเวลาทำการ
ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้น
คุณปิยวรรณ ปัญญาดี
โทร 081-6821103
โทร 02 2188233 02 2188234 (ONE STOP SERVICE)
Email [email protected]
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

Hardness Tester – Hardness (VICKER)เครื่องวัดความแข็งติดต่อในเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้นคุณธีระ เมฆบุญ...
28/06/2021

Hardness Tester – Hardness (VICKER)
เครื่องวัดความแข็ง
ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้น
คุณธีระ เมฆบุญส่งลาภ
โทร 089-6996416
โทร 02 2188233 02 2188234 (ONE STOP SERVICE)
Email [email protected]
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

Hardness Tester – Hardness (VICKER)
เครื่องวัดความแข็ง
ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้น
คุณธีระ เมฆบุญส่งลาภ
โทร 089-6996416
โทร 02 2188233 02 2188234 (ONE STOP SERVICE)
Email [email protected]
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

Inductive Remelting Unitเครื่องหลอมสุญญากาศชนิดความถี่สูงติดต่อในเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้นคุณธีระ เม...
28/06/2021

Inductive Remelting Unit
เครื่องหลอมสุญญากาศชนิดความถี่สูง
ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้น
คุณธีระ เมฆบุญส่งลาภ
โทร 089-6996416
โทร 02 2188233 02 2188234 (ONE STOP SERVICE)
Email [email protected]
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

Inductive Remelting Unit
เครื่องหลอมสุญญากาศชนิดความถี่สูง
ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้น
คุณธีระ เมฆบุญส่งลาภ
โทร 089-6996416
โทร 02 2188233 02 2188234 (ONE STOP SERVICE)
Email [email protected]
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

Hardness Tester – Hardnessเครื่องวัดความแข็งติดต่อในเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้นคุณธีระ เมฆบุญส่งลาภโทร...
28/06/2021

Hardness Tester – Hardness
เครื่องวัดความแข็ง
ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้น
คุณธีระ เมฆบุญส่งลาภ
โทร 089-6996416
โทร 02 2188233 02 2188234 (ONE STOP SERVICE)
Email [email protected]
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

Hardness Tester – Hardness
เครื่องวัดความแข็ง
ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้น
คุณธีระ เมฆบุญส่งลาภ
โทร 089-6996416
โทร 02 2188233 02 2188234 (ONE STOP SERVICE)
Email [email protected]
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

Fourier Transform Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer 300 MHz. (Liquid) – NMR 300 MHz.เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างด้วยเ...
28/06/2021

Fourier Transform Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer 300 MHz. (Liquid) – NMR 300 MHz.
เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างด้วยเทคนิคเอ็นเอ็มอาร์
ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้น
คุณจตุพล เหลี่ยงสกุล
โทร 089-6912225
โทร 02 2188233 02 2188234 (ONE STOP SERVICE)
Email [email protected]
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

Fourier Transform Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer 300 MHz. (Liquid) – NMR 300 MHz.
เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างด้วยเทคนิคเอ็นเอ็มอาร์
ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้น
คุณจตุพล เหลี่ยงสกุล
โทร 089-6912225
โทร 02 2188233 02 2188234 (ONE STOP SERVICE)
Email [email protected]
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

Fourier Transform Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer 400 MHz. (Solid) – NMR 400 MHz.ติดต่อในเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ 0...
24/06/2021

Fourier Transform Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer 400 MHz. (Solid) – NMR 400 MHz.
ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้น
คุณวรรณวิมล เมฆบุญส่งลาภ โทร 090-4266959
โทร 02 2188233 02 2188234 (ONE STOP SERVICE)
Email [email protected]
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

Fourier Transform Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer 400 MHz. (Solid) – NMR 400 MHz.
ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้น
คุณวรรณวิมล เมฆบุญส่งลาภ โทร 090-4266959
โทร 02 2188233 02 2188234 (ONE STOP SERVICE)
Email [email protected]
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

Fourier Transform Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer 500 MHz. (Liquid) – NMR 500 MHz.เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างด้วยเ...
24/06/2021

Fourier Transform Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer 500 MHz. (Liquid) – NMR 500 MHz.
เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างด้วยเทคนิคเอ็นเอ็มอาร์
ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้น
คุณวรรณวิมล เมฆบุญส่งลาภ โทร 090-4266959
โทร 02 2188233 02 2188234 (ONE STOP SERVICE)
Email [email protected]
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

Fourier Transform Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer 500 MHz. (Liquid) – NMR 500 MHz.
เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างด้วยเทคนิคเอ็นเอ็มอาร์
ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้น
คุณวรรณวิมล เมฆบุญส่งลาภ โทร 090-4266959
โทร 02 2188233 02 2188234 (ONE STOP SERVICE)
Email [email protected]
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

Atomic Absorption Spectrophotometer – AASเครื่องอะตอมมิกแอปซอบชั่นสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ติดต่อในเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ 08.00-...
24/06/2021

Atomic Absorption Spectrophotometer – AAS
เครื่องอะตอมมิกแอปซอบชั่นสเปคโตรโฟโตมิเตอร์
ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้น
คุณมณีรัตน์ ลิ้มสุวัฒนาธำรง
โทร 02 2188233 02 2188234 (ONE STOP SERVICE)
Email [email protected]
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

Atomic Absorption Spectrophotometer – AAS
เครื่องอะตอมมิกแอปซอบชั่นสเปคโตรโฟโตมิเตอร์
ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้น
คุณมณีรัตน์ ลิ้มสุวัฒนาธำรง
โทร 02 2188233 02 2188234 (ONE STOP SERVICE)
Email [email protected]
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

X-Ray Diffraction – XRDเอ็กซ์เรย์-ดิฟแฟกซ์โตรมิเตอร์ติดต่อในเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้นคุณมานพ ติระรัต...
24/06/2021

X-Ray Diffraction – XRD
เอ็กซ์เรย์-ดิฟแฟกซ์โตรมิเตอร์
ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้น
คุณมานพ ติระรัตนสมโภช
Email [email protected]
โทร 091-8703175
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

X-Ray Diffraction – XRD
เอ็กซ์เรย์-ดิฟแฟกซ์โตรมิเตอร์
ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้น
คุณมานพ ติระรัตนสมโภช
Email [email protected]
โทร 091-8703175
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

Transmission Electron Microscope – TEM (1400)กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านJEOL JEM-1400ติดต่อในเวลาทำการจันทร์-ศุก...
23/06/2021

Transmission Electron Microscope – TEM (1400)
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน
JEOL JEM-1400
ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้น
คุณอาภารัตน์ คำปา
Email [email protected]
โทร 089-0614834
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

Transmission Electron Microscope – TEM (1400)
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน
JEOL JEM-1400
ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้น
คุณอาภารัตน์ คำปา
Email [email protected]
โทร 089-0614834
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

Transmission Electron Microscope – TEM (2100)กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านJEOL JEM-2100ติดต่อในเวลาทำการจันทร์-ศุก...
23/06/2021

Transmission Electron Microscope – TEM (2100)
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน
JEOL JEM-2100
ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้น
คุณบุญเหลือ เงาถาวรชัย
Email [email protected]
โทร 02 2188233 02 2188234 (ONE STOP SERVICE)
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

Transmission Electron Microscope – TEM (2100)
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน
JEOL JEM-2100
ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้น
คุณบุญเหลือ เงาถาวรชัย
Email [email protected]
โทร 02 2188233 02 2188234 (ONE STOP SERVICE)
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer – ICP-QMSเครื่องอินดักทีพลีคัพเปิลพลาสมาแมสสเปคโตรมิเตอร์THERMO FISHER iCAP...
23/06/2021

Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer – ICP-QMS
เครื่องอินดักทีพลีคัพเปิลพลาสมาแมสสเปคโตรมิเตอร์
THERMO FISHER iCAP Qc
ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้น
คุณมณีรัตน์ ลิ้มสุวัฒนาธำรง
โทร 02 2188233 02 2188234 (ONE STOP SERVICE)
Email [email protected]
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer – ICP-QMS
เครื่องอินดักทีพลีคัพเปิลพลาสมาแมสสเปคโตรมิเตอร์
THERMO FISHER iCAP Qc
ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้น
คุณมณีรัตน์ ลิ้มสุวัฒนาธำรง
โทร 02 2188233 02 2188234 (ONE STOP SERVICE)
Email [email protected]
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

Confocal Microscope – Confocalกล้องบันทึกภาพเซลล์ระบบคอนโฟคอลOLYMPUS FLUOVIEW FV10iติดต่อในเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ 08.00-1...
23/06/2021

Confocal Microscope – Confocal
กล้องบันทึกภาพเซลล์ระบบคอนโฟคอล
OLYMPUS FLUOVIEW FV10i
ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้น
คุณจตุพล เหลี่ยงสกุล
โทร 089-6912225
Email [email protected]
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

Confocal Microscope – Confocal
กล้องบันทึกภาพเซลล์ระบบคอนโฟคอล
OLYMPUS FLUOVIEW FV10i
ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้น
คุณจตุพล เหลี่ยงสกุล
โทร 089-6912225
Email [email protected]
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

Micro CT – Micro CTติดต่อในเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้นคุณมานพ ติระรัตนสมโภชโทร  091-8703175Email Manop...
21/06/2021

Micro CT – Micro CT
ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้น
คุณมานพ ติระรัตนสมโภช
โทร 091-8703175
Email [email protected]
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

Micro CT – Micro CT
ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้น
คุณมานพ ติระรัตนสมโภช
โทร 091-8703175
Email [email protected]
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

Scanning Probe Microscope – SPMติดต่อในเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้นคุณอารยา เริงสำราญ โทร  081-4230866 ...
21/06/2021

Scanning Probe Microscope – SPM
ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้น
คุณอารยา เริงสำราญ
โทร 081-4230866
Email [email protected]
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

Scanning Probe Microscope – SPM
ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เท่านั้น
คุณอารยา เริงสำราญ
โทร 081-4230866
Email [email protected]
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยGas Chromatograph-Mass Spectrometer/Mass Spectrometer –...
18/06/2021

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Gas Chromatograph-Mass Spectrometer/Mass Spectrometer – GC-MS/MS TQ
แก๊สโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรมิเตอร์/แมสสเปกโทรมิเตอร์

AGILENT 7890GC/ 7000C GC/MS Triple Quad
GC-MS/MS is an instrument that combines the features of gas-chromatography (GC) and mass spectrometry (MS) techniques to analyze organic compounds in a mixture. The mixture will be separated into individual compounds when heated by the GC system and can be identified and quantified by the MS detector which provide detailed structural information. In order for a compound to be analyzed by GC-MS/MS it must be sufficiently volatile and thermally stable. Samples are usually analyzed as organic solutions consequently materials of interest need to be chemical pretreated (e.g. solvent extraction, solid phase extraction, etc.) before GC/MS analysis is possible. GC-MS/MS เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ในสารผสม ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี (GC) และเทคนิคแมสสเปกโทรเมตรี (MS) สารผสมจะถูกแยกออกจากกันเมื่อให้ความร้อนด้วยระบบ GC และสามารถระบุชนิดของสารและบอกปริมาณได้ด้วยเครื่องตรวจวัดมวลซึ่งจะให้ข้อมูลรายละเอียดโครงสร้างโมเลกุลของสาร โดยสารประกอบที่สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยเครื่อง GC-MS/MS นั้นจะต้องสามารถระเหยกลายเป็นไอได้เพียงพอและเสถียรไม่สลายตัวที่อุณหภูมินั้นๆ อีกทั้งสารตัวอย่างที่จะวิเคราะห์ต้องอยู่ในรูปสารละลายในตัวทำละลายอินทรีย์ ดังนั้นตัวอย่างที่สนใจจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวอย่างที่เหมาะสมการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC-MS/MS เช่น การสกัดด้วยตัวทำละลาย การสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็ง เป็นต้น
: ติดต่อในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30- 17.00 น.
โทร 02-218-8233-02-218-8234
: Email [email protected]
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Gas Chromatograph-Mass Spectrometer/Mass Spectrometer – GC-MS/MS TQ
แก๊สโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรมิเตอร์/แมสสเปกโทรมิเตอร์

AGILENT 7890GC/ 7000C GC/MS Triple Quad
GC-MS/MS is an instrument that combines the features of gas-chromatography (GC) and mass spectrometry (MS) techniques to analyze organic compounds in a mixture. The mixture will be separated into individual compounds when heated by the GC system and can be identified and quantified by the MS detector which provide detailed structural information. In order for a compound to be analyzed by GC-MS/MS it must be sufficiently volatile and thermally stable. Samples are usually analyzed as organic solutions consequently materials of interest need to be chemical pretreated (e.g. solvent extraction, solid phase extraction, etc.) before GC/MS analysis is possible. GC-MS/MS เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ในสารผสม ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี (GC) และเทคนิคแมสสเปกโทรเมตรี (MS) สารผสมจะถูกแยกออกจากกันเมื่อให้ความร้อนด้วยระบบ GC และสามารถระบุชนิดของสารและบอกปริมาณได้ด้วยเครื่องตรวจวัดมวลซึ่งจะให้ข้อมูลรายละเอียดโครงสร้างโมเลกุลของสาร โดยสารประกอบที่สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยเครื่อง GC-MS/MS นั้นจะต้องสามารถระเหยกลายเป็นไอได้เพียงพอและเสถียรไม่สลายตัวที่อุณหภูมินั้นๆ อีกทั้งสารตัวอย่างที่จะวิเคราะห์ต้องอยู่ในรูปสารละลายในตัวทำละลายอินทรีย์ ดังนั้นตัวอย่างที่สนใจจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวอย่างที่เหมาะสมการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC-MS/MS เช่น การสกัดด้วยตัวทำละลาย การสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็ง เป็นต้น
: ติดต่อในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30- 17.00 น.
โทร 02-218-8233-02-218-8234
: Email [email protected]
#STRECCHULA www.strec.chula.ac.th

ที่อยู่

ศูนย์เครื่องมือวิจัยฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาซอย 62 ถนนพญาไท แขวงวัง
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 17:00
อาทิตย์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

089-2019156

เว็บไซต์

http://www.strec.chula.ac.th

ผลิตภัณฑ์

-

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ STREC CHULAผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง STREC CHULA:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติAutoDesiccator ภายใต้แบรนด์"เวยโฟ(WEIFO)", ประเทศไต้หวัน สอบเทียบค่าความชื้นได้ รับประกัน/ดูแลต่อเนื่องหลังขาย สอบถาม idline/Tel.062-4944693 Tel.02-8124024/092-3624299
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติAutoDessicator..ภายใต้แบรนด์"เวยโฟ(weifo)" ประเทศไต้หวัน..สอบเทียบค่าความชื้นได้..รับประกัน/ดูแลต่อเนื่องหลังการขาย...สอบถาม idline:weifo1 Tel.02-8124024/092-3624299/ 062-4944693
ตู้กันความชื้นWeifo(เวยโฟ)..ป้องกันการเกิดเชื้อราและสนิม.. ไม่ใช้สารซิลิกาเจลหรือฮีทเตอร์ไล่ความชื้น..ควบคุมความชื้น 20-60%rh..iso9001..กระจกนิรภัย..โครงสร้าง1มิล..ชั้นวาง ปรับได้..รับประกัน/ดูแลหลังการขาย/Maintenance Service สอบถาม Idline:weifo1/0923624299
สวัสดีค่ะทุกท่าน.. ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานสัมมนาจาก STREC CHULA ค่ะ.. . . . . . . ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “SEM Workshop for Microbiology” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 ภาคบรรยาย : เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ (หอสมุดกลาง) ภาคปฏิบัติ : เวลา 13.15-16.30 น. ณ อาคารสถาบัน 2 ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสามารถลงทะเบียนฟรีและสำรองที่นั่งได้ที่ตามลิงก์นี้นะคะ.. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxJaBrHz51L9_lNRYaF8FyILkJ_7GfXST8gwSB9lEKVYzxlg/viewform หรือสแกน QR CODE ในภาพได้เลยค่ะ.. ขอบคุณค่ะ..^^ . . . . . . #BecThai #SciSeminar #SciStore #LaboratoryEquipment #OneStopShopForScientificProducts #Jeol #ElectronMicroscope #SEM
ค่าบริการวิเคราะห์/ ทดสอบ เครื่องมือต่างๆของศูนย์เครื่องมือวิจัยฯ ปี 2561
ค่าบริการวิเคราะห์/ ทดสอบ ปี 2561