ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กองทัพไทย Peace Operations Center RTARF

ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กองทัพไทย Peace Operations Center RTARF Peace Operations Center, Royal Thai Armed Forces HQs ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร

การปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทยด้านการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ การช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม และการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ร่วมกับมิตรประเท

03/09/2023
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ให้การต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม ...
24/08/2023

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ให้การต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น

เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2566 พลตรี จุมภฏ นุรักษ์เขต ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ให้การต้อนรับ นาย KIMURA Jiro ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น และคณะ ณ อาคารศูนย์สันติภาพจอมทัพไทย 60 ปี ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ได้บรรยายสรุปภารกิจและผลการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพของกองทัพไทย รวมถึงนำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กองทัพไทย

กองทัพไทยจัดส่งกำลังพลเข้าร่วมการฝึกด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ Multinational Peacekeeping Exercise (MPE 23) Keris Am...
14/08/2023

กองทัพไทยจัดส่งกำลังพลเข้าร่วมการฝึกด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ Multinational Peacekeeping Exercise (MPE 23) Keris Aman II
____________________________________________
ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ กองทัพไทย จัดส่งกำลังพล จำนวน ๘ นาย เข้าร่วมการฝึกด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ Multinational Peacekeeping Exercise (MPE 23) Keris Aman II ณ เมือง Port Dickson สหพันธรัฐมาเลเซีย (มซ.) โดยจัดกำลังพลจาก กองบัญชาการกองทัพไทย ๓ นาย กองทัพบก ๑ นาย กองทัพเรือ ๒ นาย และ กองทัพอากาศ ๒ นาย ซึ่งมีพิธีเปิดการฝึกฯ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมี พลตรี Dato Nur Hafis bin Abdul Karim รองเสนาธิการทหาร กองทัพมาเลเซีย ด้านยุทธการและการฝึก เป็นประธานร่วมกับ พลจัตวา Michael R. Drowly ตำแหน่ง Director Joint Training and Exercise (J7) USINDOPACOM ณ Army Headquarters Government Training and Doctrine เมือง Port Dickson สหพันธรัฐมาเลเซีย (มซ.)

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ขอพระองค...
12/08/2023

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ

การเข้าเยี่ยมคำนับ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ เพื่ออำลาและแนะนำ ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ กรุงเทพฯ ...
08/08/2023

การเข้าเยี่ยมคำนับ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ เพื่ออำลาและแนะนำ ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ กรุงเทพฯ (ท่านใหม่)

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ พลตรี จุมภฏ นุรักษ์เขต ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ให้การต้อนรับ พันโท Stefan Stefancic ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคำนับและอำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมแนะนำ นาวาอากาศโท Franck Arnaudon ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ กรุงเทพฯ (ท่านใหม่) รวมถึงได้หารือแนวทางความร่วมมือด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพระหว่าง กองทัพไทย และกองทัพฝรั่งเศส ในอนาคต

28/07/2023

ทรงพระเจริญ
๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและกำลังพล กองทัพไทย

25/07/2023
🇹🇭🇺🇳🇸🇸✌🏻💙
16/07/2023

🇹🇭🇺🇳🇸🇸
✌🏻💙

🇹🇭🇨🇦ผู้ช่วยทูตทหารแคนาดา ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมกิจการด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพของ กองทัพไทย🇨🇦🇹🇭เมื่อวันที่ 14 ...
14/07/2023

🇹🇭🇨🇦ผู้ช่วยทูตทหารแคนาดา ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมกิจการด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพของ กองทัพไทย🇨🇦🇹🇭

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 10 นาฬิกา พลตรี จุมภฏ นุรักษ์เขต ผู้อำนวยศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ พันโท Patrick Masterson ผู้ช่วยทูตทหารแคนาดา ประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมชมกิจการด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพของกองทัพไทย และร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ระหว่างกองทัพไทย และกองทัพแคนาดา

ทรงพระเจริญ๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถควรมิควรสุดแต่จะโปรดเกล้า...
13/07/2023

ทรงพระเจริญ
๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ควรมิควรสุดแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ
กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
----------------------------------------------------------
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบหมายการบังคับบัญชา กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน Handover Ceremony of Thailand’s Hori...
11/07/2023

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบหมายการบังคับบัญชา กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน

Handover Ceremony of Thailand’s Horizontal Military Engineering Company (HMEC) in the United Nations Mission in South Sudan (UNMISS)​

💙
🇸🇸🇺🇳🇹🇭

05/07/2023
“Little Tiger” 🐯
04/07/2023

“Little Tiger” 🐯

04/07/2023
ทรงพระเจริญ๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน ...
04/07/2023

ทรงพระเจริญ
๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ควรมิควรสุดแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ
กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

We are pleased by your visit. 🇹🇭🇺🇳
01/07/2023

We are pleased by your visit. 🇹🇭🇺🇳

27/06/2023

การผลัดเปลี่ยนกำลัง กองร้อยทหารช่าง เฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ ๓ และ ผลัดที่ ๔ ของกองทัพไทย
ไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (UNMISS)
การผลัดเปลี่ยนกำลัง กองร้อยทหารช่าง เฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ ๓ และ ผลัดที่ ๔ ของกองทัพไทยไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติ...
27/06/2023

การผลัดเปลี่ยนกำลัง กองร้อยทหารช่าง เฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ ๓ และ ผลัดที่ ๔ ของกองทัพไทย
ไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (UNMISS)
🍃🌏
07/06/2023

🍃🌏

🙏🏻
04/06/2023

🙏🏻

ทรงพระเจริญ๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพร...
03/06/2023

ทรงพระเจริญ
๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร
—————————————————————————-

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

💙
29/05/2023

💙


🇹🇭 May, 29 International Day of UN Peacekeepers 🇺🇳

🇹🇭 การปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (UNMISS) ในโอกาสวันผู้รักษาสันติภาพสากลของสหประชาชาติ 29 พฤษภาคม (International Day of UN Peacekeepers) กำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน ทุกนาย ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจดังกล่าวด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มีกำลังกายกำลังใจ ที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้เกิดความปรองดองและกระบวนการเพื่อสันติภาพเกิดขึ้น ณ ดินแดนแห่งนี้ 🇺🇳

🇹🇭🇺🇳🇸🇸


HMEC UNMISS SOUTH SUDAN
# THAI PEACEKEEPERS FOR SUSTAINABLE PEACE

พิธีรำลึกถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรักษาสันติภาพที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์กTh...
29/05/2023

พิธีรำลึกถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรักษาสันติภาพที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก

The United Nations Secretary-General António Guterres will lay a wreath in honour of all peacekeepers who have lost their lives while serving under the UN flag over the past seven decades. The ceremony will take place at the Peacekeepers Memorial Site on the North Lawn at UN Headquarters in New York.

Wreath-laying Ceremony to Honour Fallen Peacekeepers - International Day of UN Peacekeepers 2023

ที่อยู่

Peace Operations Center, Royal Thai Armed Forces, Cheang Wattana Road Laksi
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กองทัพไทย Peace Operations Center RTARFผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}