คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Faculty of Pharmacy TU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Faculty of Pharmacy TU Faculty of Pharmacy, Thammasat University, Thailand

ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรอรัมษ์ เจษฎาญานเมธา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้ว...
25/08/2023

ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566
รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรอรัมษ์ เจษฎาญานเมธา คณบดี
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ธรรมศาสตร์ Thammasat Medical Skill and Education Center (TMEd) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
#คณะเภสัชศาสตร์ธรรมศาสตร์

💥เตรียมตัวให้พร้อมกับ Thammasat Open House 2023📍 ณ ยิมเนเซียม 4-5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตมาเจอกันได้วันที่ 27-...
24/08/2023

💥เตรียมตัวให้พร้อมกับ Thammasat Open House 2023
📍 ณ ยิมเนเซียม 4-5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
มาเจอกันได้วันที่ 27-28 ตุลาคม 2566
เข้างาน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เร็ว ๆ นี้…

💥เตรียมตัวให้พร้อมกับ Thammasat Open House 2023
📍 ณ ยิมเนเซียม 4-5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
มาเจอกันได้วันที่ 27-28 ตุลาคม 2566
เข้างาน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เร็ว ๆ นี้…


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ เข้าสู่รั้วเขียวมะกอกด้วยอัตราการแข่...
22/08/2023

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ยินดีต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์
เข้าสู่รั้วเขียวมะกอกด้วยอัตราการแข่งขัน (1:105)
สูงเป็นอันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
#คณะเภสัชศาสตร์ธรรมศาสตร์

21/08/2023
21/08/2023

ตอน สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด สูตร (R CHOP). #คณะเภสัชศาสตร์ธรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #ยา #เ...

ในวันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 นำโดย คุณปิ่นพนิต โปมิล เลขานุการคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรม...
18/08/2023

ในวันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 นำโดย คุณปิ่นพนิต โปมิล เลขานุการคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 34 ปี
ณ ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
#คณะเภสัชศาสตร์ธรรมศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์  อ. ดร. ภญ.กิตติยา จันทรธานีวัฒน์ และผศ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธ...
18/08/2023

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ อ. ดร. ภญ.กิตติยา จันทรธานีวัฒน์ และ
ผศ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ ที่ได้รับรางวัล นักวิจัยที่มีผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์นำไปใช้ประโยชน์
#คณะเภสัชศาสตร์ธรรมศาสตร์

บทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (***ฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก)เรื่อง ตัวทำละลายสีเขียวในการสกัดผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Gree...
18/08/2023

บทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (***ฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก)
เรื่อง ตัวทำละลายสีเขียวในการสกัดผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Green solvents for natural products extraction)
(CPE 3.0 หน่วยกิต)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงศิริพร กิตติวิสุทธิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านและทำแบบทดสอบเพื่อเก็บ CPE ที่ https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?option=article_detail&subpage=article_detail&id=1407
หรือ https://pharm.tu.ac.th/service-articles

#ตัวทำละลายสีเขียวในการสกัดผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

#คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


#บทความวิชาการ

#การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

บทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (***ฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก)เรื่อง อาหารทางการแพทย์ (Medical Foods)(CPE 2.5 หน่วยกิต...
16/08/2023

บทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (***ฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก)
เรื่อง อาหารทางการแพทย์ (Medical Foods)
(CPE 2.5 หน่วยกิต)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงกุสาวดี เมลืองนนท์
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านและทำแบบทดสอบเพื่อเก็บ CPE ที่ https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?option=article_detail&subpage=article_detail&id=1405
หรือ https://pharm.tu.ac.th/service-articles

#อาหารทางการแพทย์

#คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


#บทความวิชาการ

#การศึกษาต่อเนื่อง

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566รศ.ดร.ภก.อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา พร...
15/08/2023

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566
รศ.ดร.ภก.อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ร่วมกันต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
#คณะเภสัชศาสตร์ธรรมศาสตร์

12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพ...
12/08/2023

12 สิงหาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
#คณะเภสัชธรรมศาสตร์

วันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นำโดย คุณปิ่นพนิต โปมิล เลขานุการคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาส...
11/08/2023

วันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นำโดย คุณปิ่นพนิต โปมิล
เลขานุการคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ วันแม่เเห่งชาติ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
ณ บริเวณโถง อาคาร ม.ร.ว. สุวพรรณสนิทวงศ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
#คณะเภสัชศาสตร์ธรรมศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. ภก.รัฐพล อาษาสุจริตที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร เรื่อง “สู...
09/08/2023

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. ภก.รัฐพล อาษาสุจริต
ที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
เรื่อง “สูตรและกรรมวิธีการผลิตยาพื้นของยาพ่นละอองชนิดเกิดเป็นฟิล์มบนร่างกาย”
เลขที่อนุสิทธิบัตร 21339 วันที่ออกอนุสิทธิบัตร 5 เมษายน 2566

#คณะเภสัชศาสตร์ธรรมศาสตร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.ภก.อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารแ...
08/08/2023

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.ภก.อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
ร่วมกันต้อนรับนักศึกษาเภสัชและผู้ปกครองในงานปฐมนิเทศนักศึกษาเภสัชใหม่ และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566
ณ ห้อง 2014 (ห้อง 500 คน) ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
(ปิยชาติ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
#คณะเภสัชศาสตร์ธรรมศาสตร์

📅กำหนดการ วันที่ 8 สิงหาคม 2566 💐✨“ งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพบผู้ปกครอง คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 “📌นัดหมาย (ลงท...
01/08/2023

📅กำหนดการ วันที่ 8 สิงหาคม 2566 💐✨
“ งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพบผู้ปกครอง
คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 “
📌นัดหมาย (ลงทะเบียน) : เวลา 8.45
📌กิจกรรม: เวลา 9.00-12.00 น.
🏷️สถานที่นัดหมาย : ณ ห้องประชุมนานาชาติ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
💃🏼 การแต่งกาย : ชุดนักศึกษา

๒๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยเกล้า...
28/07/2023

๒๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
#คณะเภสัชศาสตร์ธรรมศาสตร์

วันอังคาร ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นำโดย คุณปิ่นพนิต โปมิล เลขานุการคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...
27/07/2023

วันอังคาร ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นำโดย คุณปิ่นพนิต โปมิล
เลขานุการคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้เข้าร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสทเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา
ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
#คณะเภสัชศาสตร์ธรรมศาสตร์

26/07/2023

ประชาสัมพันธ์
ร้านยาโอสถโดม
แจ้งปิดทำการในวันที่ 28 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2566
เปิดทำการปกติวันที่ 3 สิงหาคม 2566

ช่องทางติดต่อ
Line Official :

26/07/2023

ฤดูฝนนี้...ผู้สูงอายุควรเตรียมตัวอย่างไร ⁉️👴👵

ในช่วงฤดูฝน⛈ที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย🌞 รวมถึงอุณหภูมิที่แปรปรวน🌡 อาจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ โดยเฉพาะผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องดูแลสุขภาพพิเศษ💁‍♂️ ดังนั้น การเตรียมตัวทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเป็นวิธีการป้องกันที่ควรให้ความสำคัญและไม่ควรละเลย💚

📍เรามีวิธีดูแลร่างกายให้พร้อมสำหรับผู้สูงอายุมาฝาก ไปดูกันเลย👆🏻

#ฤดูฝน
#ฤดูฝนนี้เตรียมตัวอย่างไร
#ดูแลสุขภาพ

#ขอบคุณแหล่งข้อมูลจากหมอพร้อม

วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2566 นำโดย คุณปิ่นพนิต โปมิล เลขานุการคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศ...
26/07/2023

วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2566 นำโดย คุณปิ่นพนิต โปมิล
เลขานุการคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นเป็นข้าราชกาลที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566
ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
#คณะเภสัชศาสตร์ธรรมศาสตร์

ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก Faculty ...
24/07/2023

ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก Faculty of Pharmacy, University of Surabaya (UBAYA) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มาเยี่ยมเยียนและปรึกษาเรื่องการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษา การวิจัย พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและวิจัย และศูนย์บริการเภสัชกรรมอุตสาหการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
#คณะเภสัชศาสตร์ธรรมศาสตร์

เรามีข่าวดีเอาใจชาวธรรมศาสตร์ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถโดม) ของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะทดลองเปลี่ย...
19/07/2023

เรามีข่าวดีเอาใจชาวธรรมศาสตร์ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถโดม) ของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะทดลองเปลี่ยนเวลาเปิดร้านในช่วงเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2566 นี้! 📆

เราจะเปิดทำการในเวลา 8.30-19.00 น. เพื่อให้คุณมีเวลาใช้บริการและได้รับความช่วยเหลือจากทีมงานของเราได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการนัดหมายล่วงหน้า ติดต่อเราได้ที่ 021014603 หรือ (มี @ ข้างหน้า) หรือเซิชหา ร้านยาโอสถโดมได้เลย

ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาโดยตลอด 🙏🏼💙

#โอสถโดม #เภสัชกรรมชุมชน #คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #เปลี่ยนเวลาเปิดร้าน #อัพเดตเวลาการให้บริการ #สะดวกสบายมากขึ้น

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภญ.ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล 2023 Hele...
18/07/2023

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภญ.ชะอรสิน สุขศรีวงศ์
เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล 2023 Helen Clark-JoPPP
for Pharmaceutical Policy and Practice Research
จาก Journal of Pharmaceutical Policy and Practice
#คณะเภสัชศาสตร์ศาสตร์

ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น รุ่นที่ 13-15วิชาชีพเภสัชกรรม (การจัดการเภสัชกรรมในระบบสุขภาพ)Short Cour...
17/07/2023

ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น รุ่นที่ 13-15
วิชาชีพเภสัชกรรม (การจัดการเภสัชกรรมในระบบสุขภาพ)
Short Course Training Program in Pharmacy
(Pharmacy Management in Health System)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์สารสนเทศทางยาและคุ้มครองผู้บริโภค
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2986-9214 ต่อ 4384
E-mail : [email protected]

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงก์ด้านล่าง
https://tunext.com/course-category/zoom-live-public-training


ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น รุ่นที่ 10-12วิชาชีพเภสัชกรรม (การจัดการเภสัชกรรมในระบบสุขภาพ)Short Cours...
17/07/2023

ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น รุ่นที่ 10-12
วิชาชีพเภสัชกรรม (การจัดการเภสัชกรรมในระบบสุขภาพ)
Short Course Training Program in Pharmacy
(Pharmacy Management in Health System)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์สารสนเทศทางยาและคุ้มครองผู้บริโภค
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2986-9214 ต่อ 4384
E-mail : [email protected]

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงก์ด้านล่าง
https://tunext.com/course-category/zoom-live-public-training


บทความให้ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "สมุนไพรเดี่ยวกับสมุนไพรตำรับแตกต่างกันอย่างไร" โดย รศ. ภญ.รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุลส...
13/07/2023

บทความให้ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "สมุนไพรเดี่ยวกับสมุนไพรตำรับแตกต่างกันอย่างไร" โดย รศ. ภญ.รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์
https://pharm.tu.ac.th/uploads/pharm/pdf/articles/%20+info.pdf

และอ่านบทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เพิ่มเติมได้ที่
https://pharm.tu.ac.th/rx-articles -2

#คณะเภสัชศาสตร์
#บริการวิชาการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภก.รัฐพล อาษาสุจริต เนื่องในโอกาสผ่านคัดเลือก และได้รับการแ...
07/07/2023

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภก.รัฐพล อาษาสุจริต
เนื่องในโอกาสผ่านคัดเลือก และได้รับการแต่งตั้งเป็น
'' ผู้ตรวจรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2566 "
จาก สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
#คณะเภสัชศาสตร์ธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 29 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิ...
05/07/2023

เมื่อวันที่ 29 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การวิเคราะห์สารพฤกษเคมีด้วยเครื่อง
High Performance Thin Layer Chromatography
เวลา 08.30 - 16.30 น ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
รูปแบบ online ผ่านระบบ zoom และ on-site ณ ห้องประชุมพล พรประภา ชั้น 7
การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักศึกษา นักวิจัย ผู้สนใจ ฟื้นฟูความรู้เรื่องการควบคุมคุณภาพสมุนไพรและเรียนรู้การใช้เครื่องมือ HPTLC และ นักวิจัย ผู้ผลิต ผู้สนใจ เข้าใจความสำคัญของการควบคุมคุณภาพสมุนไพรหรือสารธรรมชาติ มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการควบคุมคุณภาพสมุนไพร โดยเภสัชกรที่เข้าร่วมจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) ตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม
#ประชุมวิชาการ
#คณะเภสัชศาสตร์ธรรมศาสตร์
#บริการวิชาการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับ รางวัลสนับสนุนผลงานวิจัยคณะเภสัช...
04/07/2023

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
ที่ได้รับ รางวัลสนับสนุนผลงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2
#คณะเภสัชศาสตร์ธรรมศาสตร์

The 8th ICPAPS 2023 and the 14th Annual Conference of ISCC on November 3-5, 2023, co-organized by the Faculty of Pharmac...
04/07/2023

The 8th ICPAPS 2023 and the 14th Annual Conference of ISCC on November 3-5, 2023, co-organized by the Faculty of Pharmacy, Universitas Gadjah Mada.

📣 มาแล้ว มาแล้ว 📣กำหนดการฝึกซ้อม และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีก...
04/07/2023

📣 มาแล้ว มาแล้ว 📣
กำหนดการฝึกซ้อม และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

📣 มาแล้ว มาแล้ว 📣
กำหนดการฝึกซ้อม และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
หมายเหตุ: สำหรับกำหนดการซ้อมย่อย ขอให้บัณฑิตติดตามรายละเอียดจากคณะต้นสังกัด

วันที่ 27 และ 28 มิถุนายน 2566 ฝ่ายวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาผุู้สอนมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจ...
30/06/2023

วันที่ 27 และ 28 มิถุนายน 2566 ฝ่ายวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาผุู้สอนมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ภก สมชาย สุริยะไกร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติบรรยายในวันที่ 27 มิถุนายน 2566 และ รศ ดร ภก ปรีชา มนฑกานติกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติบรรยายในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ทางคณะเภสัชศาสตร์ มธ ขอขอบพระคุณวิทยากรทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ตารางสอบกลางภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 คณะเภสัชศาสตร์
30/06/2023

ตารางสอบกลางภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 คณะเภสัชศาสตร์

ในวันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิ...
28/06/2023

ในวันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2566
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ครบรอบ 31 ปี ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเรียนและสำนักงาน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
#คณะเภสัชศาสตร์ธรรมศาสตร์

ในวันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 2...
28/06/2023

ในวันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2566
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี
ณ ห้อง 2014 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

#คณะเภสัชศาสตร์ธรรมศาสตร์

✔️✔️On 22-25 June 2023, the Faculty of Pharmacy, Thammasat University, organized the 6th annual camp project. Students, ...
27/06/2023

✔️✔️On 22-25 June 2023, the Faculty of Pharmacy, Thammasat University, organized the 6th annual camp project. Students, lecturers, staffs from the Faculty of Pharmacy collaborated to provide knowledge to primary and secondary school students. They also organized voluntary and beneficial activities, including a big cleaning event and an exhibition to educate about the rational drug use.

The project was at Ban Lam Nang Kaeo School, Pak Thong Chai District, Nakhon Ratchasima Province. The Faculty of Pharmacy would like to express sincere thanks to the school for their generous hospitality, warm welcome, and convenience provided during the event.

✔️✔️เมื่อวันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2566
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายหมอยาต้นกล้ายูงทองครั้งที่ 6 ประจำปี 2566
ด้วยคณาจารย์และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา และ จัดกิจกรรมจิตอาสาและบําเพ็ญประโยชน์ โดย กิจกรรมทำความสะอาด (Big cleaning) และ จัดกิจกรรมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างถูกต้องและเหมาะสม
ณ โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ต้องขอขอบพระคุณ โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ในการเข้าพื้นที่ในครั้งนี้
#คณะเภสัชศาสตร์ธรรมศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณชำนาญ สำรวย สามี คุณกาญจนา งามเลิศ พนักงานสถ...
27/06/2023

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
คุณชำนาญ สำรวย สามี คุณกาญจนา งามเลิศ พนักงานสถานที่
ณ วัดเวฬุวัน ศาลาโต๊ะทอง จ.ปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566
ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของท่านมา ณ โอกาส นี้

วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2566นำโดย คุณปิ่นพนิต โปมิล เลขานุการคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศา...
27/06/2023

วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2566
นำโดย คุณปิ่นพนิต โปมิล เลขานุการคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 89 ปี
และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
#คณะเภสัชศาสตร์ธรรมศาสตร์

วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566นำโดย คุณปิ่นพนิต โปมิล เลขานุการคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศา...
26/06/2023

วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566
นำโดย คุณปิ่นพนิต โปมิล เลขานุการคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีฯ ครบรอบ 41 ปี
ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
#คณะเภสัชศาสตร์ธรรมศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธรรณพ อาธิพรรค บรรยายในเรื่อง...
23/06/2023

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธรรณพ อาธิพรรค บรรยายในเรื่อง "Application of Generative AI for lecturers and administrative staff" ในวันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566 แบบ onsite ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม และ online ใน Zoom Application

ที่อยู่

คณะเภสัชศาสตร์ หมู่ 18 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี
Bangkok
12121

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66029869214-9

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Faculty of Pharmacy TUผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Faculty of Pharmacy TU:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

💊 “โอสถโดม” ขอย้ายเพื่อให้ได้บริการประชาชนและนักศึกษาอย่างใกล้ชิดมากขึ้น 💊
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ร้านยา “โอสถโดม” เพื่อสังคม จุดเดิมตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (บริเวณอินเตอร์โซน) แต่ในปัจจุบันย้ายมาตั้งอยู่ริมถนนเชียงราก ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อให้ใกล้ชิดและบริการให้กับชุมชนบริเวณใกล้เคียงได้มากยิ่งขึ้น

👉🏻 บริการภายใต้การจัดการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
👉🏻 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการเพื่อสังคม
👉🏻 ให้บริการคำปรึกษาเรื่องยา จำหน่ายยา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหลากหลาย โดยเภสัชกรระดับอาจารย์
👉🏻 มีห้องให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการความส่วนตัว
👉🏻 สามารถประเมินส่งต่อผู้ป่วยได้ หรือให้คำแนะนำว่าควรพบแพทย์เฉพาะทางอย่างไร

นอกจากนี้ ทางร้านยังมีโครงการร่วมกับศูนย์ Viva City ดูแลการจัดยาให้กับนักศึกษา-บุคลากรธรรมศาสตร์ การตรวจคัดกรองโรคชุมชน และทำงานร่วมกับภาครัฐ อาทิ แจกชุดตรวจ ATK พร้อมทั้งเปิดเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาคณะต่างๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่น และสถานที่ศึกษาดูงาน ซึ่งแผนในอนาคตโดมโอสถกำลังเตรียมทำสวนสมุนไพรเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการทำวิจัยและพัฒนายาต่อไป

เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา: 12.00 – 19.00 น. (มีที่จอดรถ)
ติดต่อสอบถามได้ที่ Line
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Faculty of Pharmacy TU

#โอสถโดม
ป โท เภสัช ธรรมศาสตร์ ค่าเทอมเท่าไรต่อเทอมค่ะ...
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติเวยโฟ(WEIFO)..เจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศที่ไม่ใช้สาร/ฮีทเตอร์ดูดความชื้น..สอบเทียบค่าความชื้นได้..สะดวกในการซ่อมโดยไม่ต้องยกตู้......สอบถาม idline:weifo1/062-4944693
โทร.02-8124024/092-3624299/062-4944693
คณะเภสัชศาสตร์ เปิดคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท และ ป.เอก) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://pharm.tu.ac.th/rx-news -0

รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต >> https://pharm.tu.ac.th/grad-master
รายละเอียดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต >> https://pharm.tu.ac.th/grad
ดีใจด้วยกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปี 6 TuRx03 ที่จบการฝึกงานผลัดแรกและเป็นกำลังใจให้กับการฝึกงานผลัดที่ 2 และอย่าลืมนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการฝึกงานผลัดต่อๆไป😄😁
ประชาสัมพันธ์งานประชุมดีๆ แห่งปี
งานประชุมเภสัชจุลชีววิทยาครั้งที่ 5 UPDATES ON VACCINE 2019 : What You Need To Know
สำหรับเภสัชกร แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข นักวิชาการ และผู้สนใจทุกท่าน

👉 เภสัชกร ได้รับ CPE 9.5 😊😊
👉 แพทย์ ได้รับ CME 11 😊😊

**********************
HIGHLIGHT TOPICS
**********************
💉Update on Thai EPI 2019 โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์
💉Roles of Vaccine on Community Immunity โดย อ.ดร.ทนพ. เมธี ศรีประพันธ์
💉Trend of Children Vaccine in 2019 โดย ศ.พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
💉New Recommendation Guidelines for Rabies Vaccine โดย อ.พญ. สุดา พันธุ์รินทร์
💉Role of Vaccine for Combating Hepatitis B and C to Reach Elimination by 2030 โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
💉Recommended Vaccines for Adult and Elderly Society โดย รศ.ดร.ภญ. มัลลิกา ชมนาวัง และ อ.ภญ.จันทนา ห่วงสายทอง
💉Vaccines for Pregnants โดย รศ.นพ.สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา
💉Vaccine storage and cold chain management โดย ภญ. ศิริรัตน์ เตชะธวัช

*******************
ลงทะเบียนได้แล้วที่
*******************
https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference/info/index.php?conid=138
ชาวธรรมศาสตร์ เตรียมตัวพบกับกิจกรรมสนุกๆ กับงานสุดสัปดาห์ on campus เพื่อปลุกความกล้าของน้องๆ #สุดสัปดาห์OnCampus #กล้าให้สุด
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ข่าวดีสำหรับน้องๆ นักศึกษา
เปิดรับสมัครแล้วคร้า โครงการ Work and Travel in USA 2019
"เปิดประสบการณ์ใหม่ ที่หาไม่ได้จากที่เมืองไทย"
เลือกงานอัพเดท 2019 อื่นๆ ได้ที่ >> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2295173540499393&type=1&l=9a8657fc17
*************
สอบถามรายละเอียดค่าโครงการ และตัวอย่างงานได้ที่
Line : GSSThailand
Facebook : www.facebook.com/GSSthailand
Hotline : 081-8123600 (พี่จอย) , 094-249-4562(พี่เปิ้ล)
Tel : 02-077-6541
www.gssthailand.com

#ปิดเทอมไปอเมริกา
SDL Thailand is seeking for translators

Main qualification
- native speakers who are available full-time
or part-time, with a responsible attitude, as deadlines can be very tight.
- Possessing at least 3 years of ,
life Sciences, medical translation experience

How to Apply
- Please send your resume to [email protected] or apply via the
following website; https://lnkd.in/fuC6B_5
- All applicants who are contacted, will be required to test our non-paid test.
ขอฝากด้วยนะครับ
สำหรับน้องๆเภสัชกร ที่สนใจร่วมงานร้านยา อ.เมือง โคราช
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ครับ ขอบคุณครับ
https://www.facebook.com/sathaneeyakorat
สำหรับน้องๆเภสัชกรที่สนใจทำงานร้านขายยา ที่อ.เมือง โคราช เชิญนะครับ รบกวนฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับ ขอบคุณครับ --->https://www.facebook.com/sathaneeyakor…/
#}