สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักบริหารงานกา?

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่...
14/03/2024

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 2

วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี วันช้างไทย
13/03/2024

วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี วันช้างไทย

12/03/2024
08/03/2024
วันสตรีสากล (International Women's Day) ตรงกับวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่เหล่าสตรีจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเชื้อชา...
08/03/2024

วันสตรีสากล (International Women's Day) ตรงกับวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่เหล่าสตรีจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเชื้อชาติ ศาสนา อาชีพใด จะร่วมเฉลิมฉลองความเสมอภาคที่ได้รับมา และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันในสังคม

การเรียกรายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุเเละเเต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรร...
07/03/2024

การเรียกรายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุเเละเเต่งตั้ง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

▶ การเรียกรายงานเพื่อเลือกสถานศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้ง ปี พ.ศ. 2566
(รอบทั่วไป ครั้งที่ 😎
https://drive.google.com/drive/folders/16fQ-ABE0XUfup47DN3Z6MIuvbNYP0_35?usp=sharing

▶ การเรียกรายงานเพื่อเลือกสถานศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้ง ปี พ.ศ. 2564
(แพทย์แผนไทย ครั้งที่ 14)
https://drive.google.com/drive/folders/14P9KjT2daHn_5ZU7r8oVDNZh6m-ogBZd?usp=sharing

06/03/2024
29/02/2024

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 2

 #ประชาสัมพันธ์  เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566...
29/02/2024

#ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน #สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 #ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ...
29/02/2024

#ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน #สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม...
28/02/2024

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาคู่พัฒนา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) เข้าร่วมการประชุมผู...
27/02/2024

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 8/2567 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

วันมาฆบูชา ตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567
23/02/2024

วันมาฆบูชา ตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

 #คู่มือมาตรฐานด้านโภชนาการสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ❤️ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็น...
20/02/2024

#คู่มือมาตรฐานด้านโภชนาการสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
❤️ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นมาตรฐานในการปฎิบัติงานและพัฒนาสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะเหมาะสมตามสภาพของแต่ละสถานศึกษา
✅ ด้านโภชนาการ
✅ ระบบโรงอาหาร
✅ ระบบน้ำดื่ม น้ำใช้
✅ ระบบขยะมูลฝอย และกระบวนการบริหารงานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีชีวิตความเป็ยอยู่ที่ดีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร
#สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
📚 ดาวน์โหลดคู่มือคลิกที่นี่
https://heyzine.com/flip-book/0c7afc23f5.html
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/13yzj0DGYoBARBxcKpAsgQMjAXAzOsHEH

(15/02/2567) พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริ...
15/02/2024

(15/02/2567) พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2567 โดย นางภัทริยาวรรณ พันธ์ุน้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมประชุม ณ.ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4ชั้น2 กระทรวงศึกษาธิการ

วันวาเลนไทน์ (Valentine's Day) หรือวันแห่งความรัก ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยตำนานเชื่อว่ามีที่มาจากการเฉลิมฉ...
14/02/2024

วันวาเลนไทน์ (Valentine's Day) หรือวันแห่งความรัก ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยตำนานเชื่อว่ามีที่มาจากการเฉลิมฉลองนักบุญวาเลนไทน์
#สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

💜💜ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
13/02/2024

💜💜ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในวั...
09/02/2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567


วีดีโอการอบรมค่ะ
EP1. https://youtu.be/ZvvVYHA9O1I
EP2. https://youtu.be/Z14c_SxIXXU
และเอกสารประกอบการประชุม #ลิ้งอยู่ใต้คอมเม้น นะคะ

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึ.....

(8/02/2567) พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย ดร.สิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ ผ...
08/02/2024

(8/02/2567) พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย ดร.สิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในโครงการห้องเรียนดิจิทัล Google Workspace for Education ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โดยมี นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวปนัดดา วงค์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ และคณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2567 นางภัทริยาวรรณ พันธ์ุน้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มอบหมายให้ประธานคัสเตอร์ นาย...
07/02/2024

วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2567 นางภัทริยาวรรณ พันธ์ุน้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มอบหมายให้ประธานคัสเตอร์ นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก และนายธนนท์ วีรธนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ดำเนินการประชุมจัดทำคู่มือแนวทางความปลอดภัยในสถานศึกษาของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี

📢 มูลนิธิดํารงชัยธรรม ขยายเวลารับสมัคร ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุนต่อเนื่อง แบบครบวงจร) ในโครงการทุน "สร้างคน สร้างบั...
07/02/2024

📢 มูลนิธิดํารงชัยธรรม ขยายเวลารับสมัคร ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุนต่อเนื่อง แบบครบวงจร) ในโครงการทุน "สร้างคน สร้างบัณฑิต" รุ่นที่ 23/2567
จากเดิมรับสมัคร ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
🔸ขยายเวลาถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
✅สอบถามเพิ่มเติม
-inbox เพจมูลนิธิดำรงชัยธรรม
-โทร 02-669-9711 หรือ 02-669-9615 ภายในเวลา 10:00-18:00 น. (วันจันทร์-วันศุกร์)
#ทุนการศึกษา
#ทุนปีการศึกษา2567
#ทุนสร้างคนสร้างบัณฑิต
ลิงก์ประกาศรับสมัครเดิม https://www.facebook.com/obec.pr/posts/786060273553810

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) เข้าร่วมการประชุมผู้...
01/02/2024

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สศศ. ทั้ง 2 ท่าน ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการพั...
01/02/2024

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สศศ. ทั้ง 2 ท่าน ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการพัฒนา
โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ ๑๔ ด้วยความยินดียิ่งครับ

 #ผอ.สศศ.เดินหน้าสร้างสถานศึกษาแห่งความสุข มุ่งสู่ความสำเร็จ... สามารถติดตามต่อได้ที่ :
01/02/2024

#ผอ.สศศ.เดินหน้าสร้างสถานศึกษาแห่งความสุข มุ่งสู่ความสำเร็จ... สามารถติดตามต่อได้ที่ :

ผอ.สศศ.เดินหน้าสร้างสถานศึกษาแห่งความสุขมุ่งสู่ความสำเร็จ ระบบบริหารจัดการองค์กร บริหารเชิงพื้นที่ เน้น....

https://youtu.be/9R6dK-bww_8
01/02/2024

https://youtu.be/9R6dK-bww_8

Live สด จิตอาสา วันที่ 31 ม.ค.67 จิตอาสาพาเยี่ยมชม เรื่อง “โรงเรียนพระราชา สืบสานรักษาต่อยอด เศรษฐกิจพอเพียง” ณ โร.....

วันที่ 30 มกราคม 2567 นางภัทริยาวรรณ  พันธุ์น้อย  ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และครูในสัง...
31/01/2024

วันที่ 30 มกราคม 2567 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และครูในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์กับการสร้างเสริมคุณลักษณะของผู้เรียน โครงการพัฒนาผู้บริหารและข้าราชการครู ภายใต้แนวคิดผู้บริหารยุคใหม่ ภูมิใจในประวัติศาสตร์และยึดมั่นในสถาบัน โดยรองเลขาธิการ กพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ณ โรงแรมเอวาน่า แกรนด์ คอนเวนชัน บางนา กทม.

วันที่ 29 มกราคม 2567 นางภัทริยาวรรณ  พันธุ์น้อย  ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ร่วมในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้บร...
31/01/2024

วันที่ 29 มกราคม 2567 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ร่วมในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารและข้าราชการครู ภายใต้แนวคิดผู้บริหารยุคใหม่ ภูมิใจในประวัติศาสตร์และยึดมั่นในสถาบัน ณ โรงแรมเอวาน่า แกรนด์ คอนเวนชัน บางนา กทม.
โดย พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นประธาน โดยมี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ กพฐ. รองเลขาธิการ กพฐ. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เข้าร่วม ณ โรงแรมเอวาน่า แกรนด์ คอนเวนชัน บางนา กรุงเทพมหานคร

26/01/2024

ที่อยู่

319 วังจันเกษม ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

+6622885555

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด