Clicky

สำนักงานเขต มีนบุรี

สำนักงานเขต มีนบุรี คำขวัญสำนักงานเขตมีนบุรี
"เมืองมีน ?

เปิดเหมือนปกติ

มีนบุรี ร่วมพิธีอ่านตราตั้ง เจ้าอาวาสวัดใหม่ลำนกแขวก>> วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565 นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมี...
14/04/2022

มีนบุรี ร่วมพิธีอ่านตราตั้ง เจ้าอาวาสวัดใหม่ลำนกแขวก

>> วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565 นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี ร่วมพิธีอ่านตราตั้งเจ้าอาวาส แต่งตั้งให้ พระสมุห์ อภินันท์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดใหม่ลำนกแขวก แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี ณ ศาลาการเปรียญวัดใหม่ลำนกแขวก เขตมีนบุรี โดยมี พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ พระเถระชั้นผู้ใหญ่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนร่วมพิธี

ภาพ : สมบัติ / ข่าว : งานปนะชาสัมพันธ์สำนักงานเขตมีนบุรี

🌸 สวัสดีปีใหม่ไทย 🌈 ✨ขอส่งความปราถนาดีให้ทุกท่าน 🍉☺️มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปลอดโรคปลอดภัย☘️ : สำนักงานเขต มีนบุรี 🎏
13/04/2022

🌸 สวัสดีปีใหม่ไทย 🌈 ✨ขอส่งความปราถนาดีให้ทุกท่าน 🍉☺️มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปลอดโรคปลอดภัย☘️

: สำนักงานเขต มีนบุรี 🎏

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัคร 30 รายไม่รับสมัคร 1 รายที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการ...
12/04/2022

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัคร 30 รายไม่รับสมัคร 1 ราย

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร

#มีนบุรี #กระตุ้นเตือนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ก. และ ผู้ว่า กทมฯ☀️🍀 #ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายสะพานลอยทั่วพื้นที่ 🌈🌟#กว่า34 ...
12/04/2022

#มีนบุรี #กระตุ้นเตือนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ก. และ ผู้ว่า กทมฯ☀️🍀 #ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายสะพานลอยทั่วพื้นที่ 🌈🌟#กว่า34 ป้าย

>>วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี 🌳🌸มอบหมายนายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการติดตั้งป้ายเชิญชวน กระตุ้นเตือนให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนกรุงเทพมหานครและผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ☀️🍀บริเวณสะพานลอยคนข้ามทั่วพื้นที่เขตมีนบุรี จำนวน 34 ป้าย ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 นี้

>>โดยสำนักงานเขตมีนบุรี ได้เตรียมความพร้อมทุกด้าน อาทิ ดำเนินการสำรวจและจัดเตรียมอุปกรณ์การเลือกตั้งที่มีอยู่ไว้ให้พร้อมสำหรับการเลือกตั้ง เช่น หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน ป้ายไม้กระดานสำหรับปิดประกาศต่างๆ 🌳🌸พร้อมตรวจสอบความถูกต้องเพื่อยืนยันข้อมูลจำนวนหน่วยเลือกตั้ง สถานที่ในการเลือกตั้ง แผนที่หน่วยเลือกตั้งโดยสังเขป ☀️🍀เตรียมการจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ❤️🌟การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งและจัดวิทยากรผู้มีประสบการณ์อบรม ถ่ายทอดความรู้ด้านการเลือกตั้งระดับเขตให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเตรียมการสำหรับการเลือกตั้งฯ ให้มีความพร้อมมากที่สุด 🌈🌟

ภาพ : ฝ่ายโยธา / ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี

🎏#มีนบุรี #ศาสนสถาน #สะอาดหมดจด✨ #ลดการแพร่เชื้อ😷 #COVID-19 🦠@มัสยิดนูรุลอิสลาม (คูคต)>> วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 นาย...
12/04/2022

🎏#มีนบุรี #ศาสนสถาน #สะอาดหมดจด✨ #ลดการแพร่เชื้อ😷 #COVID-19 🦠@มัสยิดนูรุลอิสลาม (คูคต)

>> วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี 🌺🌺มอบหมายนายเสรี สุชาฎา หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการทำความสะอาดศาสนสถาน “ลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” 🦠ณ มัสยิดนูรุลอิสลาม (คูคต) ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี🌺🌼🌸

>> โดยดำเนินการทำความสะอาด และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดจุดที่สัมผัสสาธารณะ🌷🌹 เช่น เก้าอี้ ลูกบิดประตู มือจับ ราวบันได ห้องน้ำ ฯลฯ พร้อมทำความสะอาดโดยรอบบริเวณมัสยิด เพื่อความสะอาดเรียบร้อยสวยงามและสนับสนุนมาตรการของกรุงเทพมหานคร🎋 ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาประกอบศาสนพิธี❤️🌻

>> ทั้งนี้ สำนักงานเขตมีนบุรี มีแผนในการเข้าดำเนินการ “Big Cleaning ลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 🦠🦠(COVID-19)” ในสถานที่สาธารณะต่างๆ หมุนเวียนสับเปลี่ยนไปทั่วพื้นที่อย่างต่อเนื่อง💦 ได้แก่ ศาสนสถาน (วัด มัสยิด ศาลเจ้า) สถานศึกษาในสังกัด ป้ายรถโดยสารประจำทาง🚎 และราวสะพานลอยคนข้าม🌈ทั่วพื้นที่เขตมีนบุรี

ภาพ : ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ /ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตมีนบุรี

🎏#มีนบุรี #เตรียมพร้อมเลือกตั้ง😊🎈 #ติดป้ายผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ก. และ ผู้ว่าฯ กทม.>>วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 นายไพโรจน...
12/04/2022

🎏#มีนบุรี #เตรียมพร้อมเลือกตั้ง😊🎈 #ติดป้ายผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ก. และ ผู้ว่าฯ กทม.

>>วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี😊❤️ มอบหมายนายนเรศ ไม้หอม หัวหน้าฝ่ายปกครอง นำเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง พร้อมติดป้ายข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานเขตมีนบุรี 🌸 ตามกำหนดเวลาของกฎหมาย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ในครั้งนี้

>>โดยสำนักงานเขตมีนบุรี ได้เตรียมความพร้อมทุกด้าน อาทิ ดำเนินการสำรวจและจัดเตรียมอุปกรณ์การเลือกตั้งที่มีอยู่ไว้ให้พร้อมสำหรับการเลือกตั้ง เช่น หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน ป้ายไม้กระดานสำหรับปิดประกาศต่างๆ 🌳🌸พร้อมตรวจสอบความถูกต้องเพื่อยืนยันข้อมูลจำนวนหน่วยเลือกตั้ง สถานที่ในการเลือกตั้ง แผนที่หน่วยเลือกตั้งโดยสังเขป เตรียมการจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ❤️🌟การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งและจัดวิทยากรผู้มีประสบการณ์อบรม ถ่ายทอดความรู้ด้านการเลือกตั้งระดับเขตให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเตรียมการสำหรับการเลือกตั้งฯ ให้มีความพร้อมมากที่สุด 🌈🌟

ภาพ : กลุ่มงานปกครอง / ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี

🎏#มีนบุรีสะอาดสดใส #ฉีดล้างถนน @ถนนนิมิตใหม่ #จุดพักขยะ #รูท่อระบายน้ำ 💦 #ช่วยกันลดฝุ่นละออง PM 2.5 ✨>> วันอังคารที่ 12 ...
12/04/2022

🎏#มีนบุรีสะอาดสดใส #ฉีดล้างถนน @ถนนนิมิตใหม่ #จุดพักขยะ #รูท่อระบายน้ำ 💦 #ช่วยกันลดฝุ่นละออง PM 2.5 ✨

>> วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 ⛅นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี 🌸☘ มอบหมายให้นายเสรี สุชาฎาหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 🍀🌺จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมรถน้ำ ดำเนินการเก็บกวาดถนน ฉีดพ่นละอองน้ำ🌧 ฉีดล้างถนนป้ายรถโดยสาร ป้ายจราจร ทางเท้า 🌤จุดพักขยะ รูท่อระบายน้ำสะพานลอยคนข้าม รวมทั้งฉีดล้างใบไม้ และต้นไม้ ทั่วพื้นที่เขตมีนบุรี บริเวณถนนนิมิตใหม่ ตั้งแต่แยกตัดถนนสุวินทวงศ์-สุดพื้นที่เขต🌻🌻 ตลอดทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่🐟กรุงเทพมหานคร

>> นอกจากนี้ สำนักงานเขตมีนบุรี 🐳ยังมีแผนในการฉีดล้างถนนอย่างต่อเนื่องหมุนเวียนไปตามถนนทั่วพื้นที่🌼🌻เขตทุกวันรวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเข้มงวด🌷🌷ตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่กวดขันการเผาหญ้าขยะ🍂และฟางข้าว

ภาพ : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี

#เทศกิจมีนบุรี #กวดขันอย่างต่อเนื่อง #เตือนจากใจ #เพื่อความปลอดภัย 🚫 🏍 ‼#จับจริงปรับจริง 🚫#ห้ามรถวิ่งหรือจอดบนทางเท้า @ถ...
12/04/2022

#เทศกิจมีนบุรี #กวดขันอย่างต่อเนื่อง #เตือนจากใจ #เพื่อความปลอดภัย 🚫 🏍 ‼#จับจริงปรับจริง 🚫#ห้ามรถวิ่งหรือจอดบนทางเท้า @ถนนรามคำแหง

>>วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี 🐝🐝มอบหมายให้นายสมศักดิ์ โชติศรีสกุล หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บริเวณถนนรามคำแหง เขตมีนบุรี เพื่อกวดขันการขับขี่และจอดรถบนทางเท้า🐠 และดำเนินการออกบันทึกการจับกุมผู้ฝ่าฝืนจอดและขับขี่บนทางเท้านำเข้าสู่กระบวนการเปรียบเทียบปรับและดำเนินคดีตามกฎหมาย🦚 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเท้าร่วมกัน

>> ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี🌺 ได้เน้นย้ำและสั่งการเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดระเบียบทางเท้า🌼🌸 ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง)โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจตราและกวดขันผู้ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 🌺🌾จอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า ตามมาตรการ “จับจริง ปรับจริง” เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 💐🍃ตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 17(2) นอกจากนี้ กรณีที่นำรถมาจอดบนทางเท้าอย่างเดียวแม้ไม่ได้ขับขี่ก็ถือเป็นการจอดรถกีดขวาง🚍🚘ทางเท้าโดยมีความผิดเช่นกัน

>>โดยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายเดินหน้าเอาจริงกับผู้ที่ฝ่าฝืนจอดและขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าสาธารณะทั่วกรุงเทพฯ 🚔🚨เพื่อให้ผู้กระทำผิดเข็ดหลาบ และร่วมกันตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้ทางเท้า 🚛🚨รวมถึงความปลอดภัยของผู้ขับขี่เองด้วยซึ่งตามกฎหมาย กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการจับปรับผู้ฝ่าฝืนได้สูงสุดถึง 5,000 บาท และหากฝ่าฝืนไม่ชำระค่าปรับ🚍🚨 ก็จะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายอีกด้วย ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ตำรวจและเทศกิจพบเห็นสามารถดำเนินการจับกุมหรือจับปรับได้ทันที

>>สำนักงานเขตฯ จึงขอแจ้งเตือนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวัง🚖🚨ในการขับขี่และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ และช่วยกันรักษากฎหมาย เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและปลอดภัย

>> ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นผู้ที่ฝ่าฝืนจอดรถ 🚛🚚หรือขับขี่รถบนทางเท้า สามารถแจ้งเบาะแสภาพถ่ายมาได้ที่ สำนักงานเขตมีนบุรี http://www.facebook.com/minburioffice หรือสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะนำไปตรวจสอบทะเบียนรถและดำเนินการจับปรับต่อไป โดยส่งมาได้ที่ ไลน์แอดรางวัลนำจับ @ebn6703w เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร http://www.bangkok.go.th/reward และ http://203.155.220.179/reward หรือเฟซบุ๊ก สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร โทร 0 2465 6644 🛺🚗🚙

ภาพ : ฝ่ายเทศกิจ / ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี

#มีนบุรี #สงกรานต์นี้ปลอดเหล้า #ห้ามสูบบุหรี่😷🌈#เข้มมาตรการ #ป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19>>วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ช...
12/04/2022

#มีนบุรี #สงกรานต์นี้ปลอดเหล้า #ห้ามสูบบุหรี่😷🌈#เข้มมาตรการ #ป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19

>>วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ช่วงเย็น นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายนางสาวรุ่งมณี สีนวลสด หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 🌸🙏จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานเขตมีนบุรี เรื่อง มาตรการสงกรานต์ กทม.ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปลอดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ปี 2565 พร้อมทั้งแจกโปรเตอร์ห้ามสูบบุหรี่✌️😷 ให้แก่สถานประกอบการในพื้นที่เขตมีนบุรี🎈🍀

>>โดยกรุงเทพมหานครมีนโยบาย สงกรานต์ กทม.ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายใต้แนวคิดรณรงค์ "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ..เลิกดื่ม เลิกสูบ ลดเสี่ยง"🌸☘️ ซึ่งสำนักงานเขตฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการเข้มงวด กำกับ ดูแลสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีความปลอดภัย 😷😷โดยปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

>>ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการ☘⭐ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของสถานประกอบการ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 51 และตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เน้นย้ำการปฏิบัติตามหลัก Social Distancing โดยการกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร🍓⭐ การสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน การตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ จุดบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ จุดบริการสบู่ล้างมือ 🍀☀การทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ และพื้นที่ให้บริการทุก 2 ชั่วโมง ฯลฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

ภาพ : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี

😱น้ำมันหก ไม่ต้องตกใจ 🤗 #พี่ๆฝ่ายรักษาฯมีนบุรี #เข้าแก้ไขทันที 😉 ทำความสะอาดเร็วจี๋ 🤨 เพื่อความปลอดภัยพี่น้องประชาชน🤘🏻😘>...
12/04/2022

😱น้ำมันหก ไม่ต้องตกใจ 🤗 #พี่ๆฝ่ายรักษาฯมีนบุรี #เข้าแก้ไขทันที 😉 ทำความสะอาดเร็วจี๋ 🤨 เพื่อความปลอดภัยพี่น้องประชาชน🤘🏻😘

>> 🌸 วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 พี่ๆ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เขตมีนบุรี เข้าดำเนินการ แก้ไขเหตุน้ำมันหกบนผิวจราจร บริเวณสะพานข้ามคลองสามวา ถนนสุวินทวงศ์ เททรายซับๆๆๆๆ แล้วก็กวาดๆๆๆ แป๊ปเดียว !! ก็สะอาดหมดจด แล้วจ้ะ ✌🏻😀 แม้ว่าจะเสี่ยง 🚸 แต่เราก็ทุ่มเท เพื่อความสะอาดเรียบร้อย และความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรในพื้นที่เขตมีนบุรี

😉 🙏🏻มาร่วมกันขอบคุณและเป็นกำลังใจให้พี่ๆ ฝ่ายรักษาฯของเรา กันนะคะ❤💚

ภาพ : ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ / ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี

🎏#มีนบุรี #มอบป้าย😊🌈 #กรุงเทพมหานครรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย #สถานประกอบการผ่านมาตรฐาน พร้อม #ประชาสัมพันธ์ #SHA😷☘️>> วั...
12/04/2022

🎏#มีนบุรี #มอบป้าย😊🌈 #กรุงเทพมหานครรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย #สถานประกอบการผ่านมาตรฐาน พร้อม #ประชาสัมพันธ์ #SHA😷☘️

>> วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ช่วงเย็น นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี💜🌸 มอบหมายนางสาวรุ่งมณี สีนวลสด หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่เพื่อมอบป้าย "กรุงเทพมหานครรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย" ให้แก่สถานประกอบการในพื้นที่เขตมีนบุรี🌟🌈

>> โดยเป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในการเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย ☘️🌺ซึ่งในด้านสุขภาพอนามัย มุ่งเน้น การปลอดโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัย ให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีความสะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามโครงการ “กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย”😷🎈

>> รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration (#SHA/ #SHA+) เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการตามมาตรการเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป 😷🌈หากพบว่าสถานประกอบการใดยังไม่ได้ขออนุญาตตามมาตรการ SHA/SHA+ แนะนำให้ดำเนินขออนุญาตให้ถูกต้องโดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.tourismthailand.org/thailandsha ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นผู้พิจารณาออกตราอนุญาตให้สถานประกอบการ☀️🌸

>> ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ได้เน้นย้ำร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยเฉพาะการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) ,มาตรการ Covid Free Setting สำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีการแสดงดนตรี อีกทั้งร้านอาหารหากมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านเกินกำหนดเวลา ( 23.00 น.) 🌸❤️หากตรวจพบการฝ่าฝืนในเบื้องต้นจะทำการตักเตือนก่อน หากพบว่ากระทำผิดซ้ำโดยเจตนาจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ภาพ : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี

🎏#มีนบุรี❤️😊 #เตรียมความพร้อม #หน่วยเลือกตั้งฯ🌟🌸 #การเลือกตั้ง ส.ก. และ ผู้ว่าฯ กทม.>>วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นายไพโ...
12/04/2022

🎏#มีนบุรี❤️😊 #เตรียมความพร้อม #หน่วยเลือกตั้งฯ🌟🌸 #การเลือกตั้ง ส.ก. และ ผู้ว่าฯ กทม.

>>วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายนายศักดิ์ชัย ใสสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและฝ่ายโยธา😊✌️ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ เตรียมความพร้อมสถานที่เลือกตั้ง และการจัดหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตมีนบุรี☘️🌹เพื่อเตรียมการสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่จะจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ให้สามารถดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

>>โดยสำนักงานเขตมีนบุรี ได้เตรียมความพร้อมทุกด้าน อาทิ ดำเนินการสำรวจและจัดเตรียมอุปกรณ์การเลือกตั้งที่มีอยู่ไว้ให้พร้อมสำหรับการเลือกตั้ง เช่น หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน ป้ายไม้กระดานสำหรับปิดประกาศต่างๆ 🌳🌸พร้อมตรวจสอบความถูกต้องเพื่อยืนยันข้อมูลจำนวนหน่วยเลือกตั้ง สถานที่ในการเลือกตั้ง แผนที่หน่วยเลือกตั้งโดยสังเขป ☀️🍀เตรียมการจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ❤️🌟การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งและจัดวิทยากรผู้มีประสบการณ์อบรม ถ่ายทอดความรู้ด้านการเลือกตั้งระดับเขตให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเตรียมการสำหรับการเลือกตั้งฯ ให้มีความพร้อมมากที่สุด 🌈🌟

ภาพ : ฝ่ายปกครอง /ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี

🎏มีนบุรี ตรวจศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เตรียมพร้อมเปิดให้บริการ 🧑🏻👧🏻>> วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายไพโ...
12/04/2022

🎏มีนบุรี ตรวจศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เตรียมพร้อมเปิดให้บริการ 🧑🏻👧🏻

>> วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายนายศิรเอก บรรจงศิริ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จัดเจ้าหน้าที่ลงตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 7 แห่ง ได้แก่
1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนราษฎร์พัฒนา
2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอันนูรอยน์(บึงขวาง)
3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ
4.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดทองสัมฤทธิ์
5.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนนูรุ้ลอิสลาม(คลองสี่วังเล็ก)
6.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอัลฮูดา
7.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแสนสุข

>> เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก และเน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึง ติดตามการแจกจ่ายอาหารกลางวันให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่ กรณีที่ผู้ปกครองบางส่วนไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ฯ อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ได้นำออกไปมอบให้ถึงบ้านด้วยแล้ว

📷✒: ทีมงานพัฒนาชุมชนคนเมืองมีน

🎏#มีนบุรีสะอาดทั่วพื้นที่ #เก็บขยะ #ทำความสะอาด 🎈✨#สะพานลอยคนข้าม 💜✌️>> วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นายไพโรจน์ จันทรอด ผ...
11/04/2022

🎏#มีนบุรีสะอาดทั่วพื้นที่ #เก็บขยะ #ทำความสะอาด 🎈✨#สะพานลอยคนข้าม 💜✌️

>> วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี 😊🎈มอบหมายให้นายเสรี สุชาฎา หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ ดำเนินการกวาด ทำความสะอาด เก็บขยะบนสะพานลอยคนข้ามบริเวณถนนสีหบุรานุกิจและถนนสุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี🌟😊

>>ทั้งนี้พี่ ๆ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะได้ให้ความสำคัญกับพื้นที่ในเขตมีนบุรีทั่วทั้งพื้นที่ 🎈🌈โดยผลัดเปลี่ยนกันคอยดูแลพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อความสะอาด เรียบร้อย และความสวยงามของเขตมีนบุรีอยู่ตลอด☀️☘️

ภาพ :ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี

🎏#มีนบุรีเข้ม #ตรวจแนะนำ #การสุขาภิบาลอาหาร @ถนนร่มเกล้า #ห้ามสูบบุหรี่❤☀#เข้มมาตรการป้องกันCOVID-19 #ผู้ประกอบการในพื้น...
11/04/2022

🎏#มีนบุรีเข้ม #ตรวจแนะนำ #การสุขาภิบาลอาหาร @ถนนร่มเกล้า #ห้ามสูบบุหรี่❤☀#เข้มมาตรการป้องกันCOVID-19 #ผู้ประกอบการในพื้นที่ #เพื่อสุขอนามัยของผู้บริโภค 🌺🌟

>> วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี 🌟🍀มอบหมายนางสาวรุ่งมณี สีนวลสด หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ตรวจสุขลักษณะและคุณภาพอาหารทางเคมีและจุลชีววิทยาพร้อมทั้งแจกโปรเตอร์ห้ามสูบบุหรี่ในสถานประกอบการบริเวณถนนร่มเกล้า เขตมีนบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

>>โดยดำเนินการตรวจสุขลักษณะของสถานที่ คุณภาพอาหาร ☺🌺ความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์ มือผู้สัมผัสอาหาร ตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้ก๊าซหุงต้มและแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ด้านอาหารปลอดภัย🍓🌸ให้กับผู้ประกอบการ และจัดเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อนำมาทดสอบคุณภาพอาหาร ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (SI-2) 🌺🌟เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยต่อประชาชนและผู้บริโภค♥🌈ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

>>ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการ☘⭐ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของสถานประกอบการ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 51 และตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เน้นย้ำการปฏิบัติตามหลัก Social Distancing โดยการกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร🍓⭐ การสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน การตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ จุดบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ จุดบริการสบู่ล้างมือ 🍀☀การทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ และพื้นที่ให้บริการทุก 2 ชั่วโมง ฯลฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

ภาพ: ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี

🎏#มีนบุรี #ตรวจส้วมสาธารณะวัด🌸😷 #เข้มมาตรฐาน #ป้องกันการแพร่รบาด Covid-19🦠>>วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นายไพโรจน์ จันทร...
11/04/2022

🎏#มีนบุรี #ตรวจส้วมสาธารณะวัด🌸😷 #เข้มมาตรฐาน #ป้องกันการแพร่รบาด Covid-19🦠

>>วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายนางสาวรุ่งมณี สีนวลสด หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล❤️🌈 นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสุขลักษณะส้วมสาธารณะวัดในพื้นที่เขตมีนบุรี🚽 ซึ่งได้แก่ วัดศรีกุเรชา , วัดใหม่ลำนกแขวกและวัดทองสัมฤทธิ์

>>โดยจัดเจ้าหน้าที่ตรวจมาตรฐานด้านความสะอาด (Health) ความเพียงพอ (Accessibility) และความปลอดภัย (Safety) 🎈🌟ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อกระตุ้น เตือนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของส้วมสาธารณะที่ได้มาตรฐานและประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง🍀🌈 พร้อมเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัดตามที่กระทรวงสาธารสุขกำหนด😷😷

ภาพ : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ / ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี

ที่อยู่

11 ถนนสีหบุรานุกิจ
Bangkok
10510

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 15:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625407156

เว็บไซต์

http://www.bangkok.go.th/minburi

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขต มีนบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขต มีนบุรี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขยะรามอินทรา 117แยก 12 จะท่วมทั้งซอยแล้ว ไม่มาเก็บเป็นอาทิตย์แล้ว...ทำงานกันอย่างไงครับ
ดอกต้นตีนเป็ดรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชันตอนกลางคืนกลิ่นฉุนมาก ปวดหัวจนอาเจียนรบกวนหน่วยงานช่วยดูแลด้วยค่ะไม่ไหวเวียนหัวมากๆเลย
ซอยรามคำแหง 194 หมู่บ้านรุ่งนภา 2 มีการจัดกิจกรรมวันเด็ก ในวันที่ 30 มกราคม เวลา 10.00 เป็นต้นไป มันสุ่มเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อโควิดหรือไม่? สำนักงานเขตรับทราบและอนุญาตใช่หรือไม่?
ใครทำกระเป๋าหายติดต่อได้นะค่ะhttps://www.facebook.com/100011425742821/posts/1506514586406052/
สวัสดีครับ เมื่อเช้า ไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนปรับปรุงถนนแล้วไม่เสร็จทำให้รถติดหนักมาก ประชาชนเดือนร้อนเป็นอย่างมาก ไม่ทราบว่าทางเขตจะมีการประสานเพื่อแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตบ้างไม่ครับ http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.js100.com%2Fmobile%2F&h=AT3xZkO5dm62IvjAoq9fHs9FpjtVyNtJHbQuVIXyuf066T0KKoXauH0m3Kpea9AMsat_nXNPBWvTOIqUJwZ0RvBnLOaCZN689mThIFn6XG9tXtirfqMdi0nr6BAlj4k8HVrX&s=1
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!
เตือนภัยผู้หญิงคนนี้พฤติกรรมจะตีสนิทกับผู้ชายไปเรื่อยถ้าเจอเหยื่อที่หลงเชื่อก็จะใช้อุบายให้ออกรถให้แล้วจะนำรถหนีไป ผู้ใดรู้จักหรือพบเห็นแจ้งเข้ามาได้นะค่ะ พิกัดบิ๊กซีสุวินทวงค์ มีนบุรี ส่วนใหญ่จะหาสมัครงานตามโรงงานต่างๆ
เตือนภัยผู้หญิงคนนี้พฤติกรรมจะตีสนิทกับผู้ชายไปเรื่อยถ้าเจอเหยื่อที่หลงเชื่อก็จะใช้อุบายให้ออกรถให้แล้วจะนำรถหนีไป ผู้ใดรู้จักหรือพบเห็นแจะเข้ามาได้นะค่ะ พิกัดบิ๊กซีสุวินทวงค์ มีนบุรี
รบกวน สนง.เขตมีนบุรีด้วยนะครับ ถนนบึงขวางช่วงหมู่บ้านประภาวรรณ 1-3 ถนนมีน้ำท่วมขังระยะทางยาวเดินทางลำบาง พอข้ามคลองมาก็เจอเลยครับ