Clicky

สำนักงานเขตคลองเตย

สำนักงานเขตคลองเตย หน่วยงานราชการ
(62)

เปิดเหมือนปกติ

#เขตคลองเตย ปลูกต้นทองอุไร ถ.สุนทรโกษา 🌱🌼วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย​ พร้อมด้วยน...
20/05/2023

#เขตคลองเตย ปลูกต้นทองอุไร ถ.สุนทรโกษา 🌱🌼

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย​ พร้อมด้วยนางสาวกัลยาลิขิต​ สารวิทย์​ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต​ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายเทศกิจ ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร จำนวน 100 ต้น ตามถนนสุนทรโกษา ตั้งแต่ชุมชนพัฒนาใหม่-อู่ไพรินทร์ เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่น

#เขตคลองเตย​ มาตามนัด​เก็บขยะชิ้นใหญ่​ ชุมชนเทพประทาน วันที่​ 20 พฤษภาคม 2566 นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเ...
20/05/2023

#เขตคลองเตย​ มาตามนัด​เก็บขยะชิ้นใหญ่​ ชุมชนเทพประทาน

วันที่​ 20 พฤษภาคม 2566 นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย​ พร้อมด้วยนางสาวกัลยาลิขิต​ สารวิทย์​ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต​ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง​ ร่วมลงพื้นที่กิจกรรมเก็บขยะชิ้นใหญ่​ โดยมีฝ่ายรักษาความสะอาดฯ​ คอยอำนวยความสะดวกในการเก็บขยะ​ ในวันนี้​มีนัดเก็บขยะกันที่ชุมชนเทพประทาน​ มีประชาชนนำขยะชิ้นใหญ่มาทิ้งเป็นจำนวนมาก อาทิ​ ตู้ แผ่นไม้ สุขภัณฑ์ที่ชำรุด และขยะชิ้นใหญ่อื่นๆ

#เขตคลองเตย "Big Cleaning Day"🧹 ล้างถนน ลดฝุ่นละออง วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย​...
20/05/2023

#เขตคลองเตย "Big Cleaning Day"🧹 ล้างถนน ลดฝุ่นละออง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย​ พร้อมด้วยนางสาวกัลยา ลิขิตสารวิทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย ล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้า และจุดพักขยะ เพื่อลดฝุ่นละออง และความสะอาดของถนน ทางเท้า ถนนพระราม 4 (ฝั่งขาออก) ตั้งแต่ทางรถไฟดวงพิทักษ์ – แยกคลองเตย โดยมีฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายเทศกิจ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ความรู้ดีๆ การต่อต้านการทุจริต “การขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์ส่วนรวม”ตามมาตรา 126พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่...
19/05/2023

ความรู้ดีๆ การต่อต้านการทุจริต
“การขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์ส่วนรวม”
ตามมาตรา 126
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561

มาส่องคุณค่าทางโภชนาการอาหาร"ถ า ด ห ลุ ม" ของเด็กๆ กันเถอะจากนโยบายของกรุงเทพมหานครที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ และคุณค่าทา...
19/05/2023

มาส่องคุณค่าทางโภชนาการอาหาร
"ถ า ด ห ลุ ม"
ของเด็กๆ กันเถอะ
จากนโยบายของกรุงเทพมหานคร
ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ และคุณค่าทางโภชนาการอาหาร
ในมื้ออาหารของเด็กๆ ในโรงเรียน สังกัด กทม.
สำนักงานเขตคลองเตย
ได้ส่งต่อนโยบายสู่โรงเรียนสังกัด กทม. ในพื้นที่เขตคลองเตย
ซึ่งแต่ละโรงเรียนในพื้นที่ฯ ต่างก็ดำเนินการตามนโยบาย
วันนี้เราจึงพามาส่องถาดหลุมของเด็กๆ กัน
ว่าใน 1 มื้อ เขาได้รับคุณค่าทางโภชนาการอาหารอะไรกันบ้างค่ะ

#เขตคลองเตย ทักทายเด็กๆ ต้อนรับเปิดเทอม🖍️📒 กันที่โรงเรียนวัดคลองเตยวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนว...
19/05/2023

#เขตคลองเตย ทักทายเด็กๆ ต้อนรับเปิดเทอม🖍️📒 กันที่โรงเรียนวัดคลองเตย

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย​ พร้อมด้วยนางสาวกัลยา ลิขิตสารวิทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย นายณภาคย์ บุญเงิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายเทศกิจ ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2566 โดยในวันนี้ได้ไปทักทายเด็กๆ กันที่โรงเรียนวัดคลองเตย

ในการนี้ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กล่าวต้อนรับเปิดเทอมใหม่ พูดคุยถึงการจัดเตรียมอาหารเช้า และกลางวัน ให้กับเด็กๆ ไม่อิ่มเติมได้ เป็นเรื่องที่ทางกทม.ให้ความสำคัญ อีกทั้งในส่วนของเมนูทางเลือกสำหรับเด็กที่มีคุณค่าทางโภชนาสูงนั้นก็คือ สลัดบาร์ ซึ่งเป็นนโยบายที่ทางกทม. ต้องการให้ทุกโรงเรียนในสังกัด กทม. จัดเตรียมไว้ให้กับเด็ก เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกของเมนูอาหาร ซึ่งในตอนนี้ทางโรงเรียนวัดคลองเตยก็ได้มีสลัดบาร์ไว้ให้เด็กๆ ได้อร่อยกันแล้ว

ทั้งนี้ ยังตรวจเยี่ยมความพร้อมด้านสุขาภิบาลอาหาร ควบคุมดูแลการประกอบอาหารของแม่ครัว ความสะอาดของโรงอาหาร ภาชนะเครื่องใช้ และการจัดเก็บนมโรงเรียน ตลอดจนการจัดเก็บอาหารสด เพื่อป้องกันไมให้เกิดการปนเปื้อนในอาหาร จนเกิดโรคอุจจาระร่วงหรืออาหารเป็นพิษได้

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญสำหรับเด็กๆ ที่ทางกทม.เองก็ให้ความสำคัญมาก นั้นคือความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งทางกทม.ได้รับการสนับสนุนหมวกกันน็อคจากผู้สนับสนุนมากมาย และได้ส่งต่อให้กับเด็กๆ ในโรงเรียนสังกัดกทม. อย่างทั่วถึง เพื่อให้เด็กๆ ได้ใช้เวลาเดินทางมาเรียน

#เขตคลองเตย ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ 🖍️📒 กันที่โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำ...
18/05/2023

#เขตคลองเตย ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ 🖍️📒 กันที่โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย​ พร้อมด้วยนางสาวกัลยา ลิขิตสารวิทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย นายณภาคย์ บุญเงิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายโยธา ฝ่ายการคลัง ฝ่ายเทศกิจ ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2566 โดยในวันนี้ได้ไปทักทายเด็กๆ กันที่โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา

ในการนี้ผู้อำนวยการเขตคลองเตย ยังได้กล่าวต้อนรับเปิดเทอมใหม่ พูดคุยถึงการจัดเตรียมอาหารเช้า และกลางวัน ให้กับเด็กๆ เป็นเรื่องที่ทางกทม.ให้ความสำคัญ และมอบนโยบายสลัดบาร์ ซึ่งเป็นนโยบายที่ทางกทม. ต้องการให้ทุกโรงเรียนในสังกัด กทม. จัดเตรียมไว้ให้กับเด็ก เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกของเมนูอาหาร เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ โดยเริ่มต้นจะจัดให้มีสลัดบาร์ก่อนอาทิตย์ละ 1 ครั้ง เพื่อดูแนวทางการจัดเตรียมให้เพียงพอต่อความต้องการของเด็กๆ อีกทั้งยังพูดคุยถึงการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่มีผู้คนเยอะ

ทั้งนี้ ยังตรวจเยี่ยมความพร้อมด้านสุขาภิบาลอาหาร ควบคุมดูแลการประกอบอาหารของแม่ครัว ความสะอาดของโรงอาหาร ภาชนะเครื่องใช้ และการจัดเก็บนมโรงเรียน ตลอดจนการจัดเก็บอาหารสด เพื่อป้องกันไมให้เกิดการปนเปื้อนในอาหาร จนเกิดโรคอุจจาระร่วงหรืออาหารเป็นพิษได้ พร้อมตรวจสอบความพร้อมของอาคารเรียน ห้องเรียน รวมถึงด้านสภาพแวดล้อม ความสะอาด และวัสดุการเรียนการสอน ต่อจากนั้นยังได้ตรวจเยี่ยมอาคารเรียนเก่าที่นำมาปรับปรุงเป็นที่พักสำหรับคุณครู

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญสำหรับเด็กๆ ที่ทางกทม.เองก็ให้ความสำคัญมาก นั้นคือความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งทางกทม.ได้รับการสนับสนุนหมวกกันน็อคจากผู้สนับสนุนมากมาย และได้ส่งต่อให้กับเด็กๆ ในโรงเรียนสังกัดกทม. อย่างทั่วถึง เพื่อให้เด็กๆ ได้ใช้เวลาเดินทางมาเรียน

Photos from กรุงเทพมหานคร's post
18/05/2023

Photos from กรุงเทพมหานคร's post

17/05/2023

📣 17 พฤษภาคม 2566 วันพืชมงคล 🌱🥑

วันพืชมงคล เป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรโดยมีพระราชพิธีโบราณ 2 พิธี ดังนี้

"พระราชพิธีพืชมงคล" เป็นพิธีทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหารที่พระมหากษัตริย์ทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของข้าวและธัญพืช 🌾

"พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ" 🐮 เป็นพระราชประเพณีที่องค์พระมหากษัตริย์จะเป็นผู้นำพิธี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ❤️ แก่เกษตรกร👩‍🌾 ด้วยการบวงสรวงเทวดา 🙏🏾 และประกอบพิธีเสี่ยงทายทำนายความสมบูรณ์ของปริมาณน้ำ และสภาพดินฟ้าอากาศ 💦⛈🏜

#เขตคลองเตย ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ 🖍️📒 พร้อมสลัดบาร์🍅🌽🥒 ทางเลือกอาหารสำหรับเด็กๆ 👧👦วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นางเบญญา อินทรวงศ...
16/05/2023

#เขตคลองเตย ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ 🖍️📒 พร้อมสลัดบาร์🍅🌽🥒 ทางเลือกอาหารสำหรับเด็กๆ 👧👦

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย​ พร้อมด้วยนายณภาคย์ บุญเงิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2566 โดยในวันนี้ได้ไปทักทายเด็กๆ กันที่โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ

ในการนี้ผู้อำนวยการเขตคลองเตย ยังได้กล่าวต้อนรับเปิดเทอมใหม่ พูดคุยถึงการจัดเตรียมอาหารเช้า และกลางวัน ให้กับเด็กๆ เป็นเรื่องที่ทางกทม.ให้ความสำคัญ รวมถึงสลัดบาร์ซึ่งเป็นอีก 1 เมนูที่ทางกทม.ได้ให้โรงเรียนในสังกัดกทม. จัดเตรียมไว้ให้เด็กๆ เพิ่มทางเลือกของเมนูอาหาร เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ อีกทั้งยังพูดคุยถึงการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่มีผู้คนเยอะ

ทั้งนี้ ยังตรวจเยี่ยมความพร้อมด้านสุขาภิบาลอาหาร ควบคุมดูแลการประกอบอาหารของแม่ครัว ความสะอาดของโรงอาหาร ภาชนะเครื่องใช้ และการจัดเก็บนมโรงเรียน ตลอดจนการจัดเก็บอาหารสด เพื่อป้องกันไมให้เกิดการปนเปื้อนในอาหาร จนเกิดโรคอุจจาระร่วงหรืออาหารเป็นพิษได้ และตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารเรียน ตรวจสอบความพร้อมของอาคารเรียน ห้องเรียน รวมถึงด้านสภาพแวดล้อม ความสะอาด และวัสดุการเรียนการสอน

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญสำหรับเด็กๆ คือความปลอดภัยในการเดินทาง พี่ๆ เทศกิจห่วงใยเด็กๆ ได้มาให้คำแนะนำสำหรับเด็กๆ ที่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ ต้องสวมหมวกกันน็อคทุกครั้งเมื่อเดินทาง ซึ่งทางกทม.ได้รับการสนับสนุนหมวกกันน็อคจากผู้สนับสนุนมากมาย และได้ส่งต่อให้กับเด็กๆ ในโรงเรียนสังกัดกทม. อย่างทั่วถึง

#เขตคลองเตย ร่วมประชุมฟื้นฟูคลองหัวลำโพง  กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำ...
15/05/2023

#เขตคลองเตย ร่วมประชุมฟื้นฟูคลองหัวลำโพง กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยนางสาวกัลยา ลิขิตสารวิทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย นายณภาคย์ บุญเงิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ หัวหน้าฝ่ายโยธา ประชุมแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนา และฟื้นฟูคลองหัวลำโพง เขตคลองเตย ครั้งที่ 2/2566 ร่วมกับสำนักการระบายน้ำ โดยทางกทม.ได้ร่วมมือกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่จะร่วมมือกันฟื้นฟูคลองหัวลำโพงให้ดีขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขต ประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 กรุงเทพมหาคร (คลองเตย-วัฒนา) อย่างไม่เป...
14/05/2023

ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขต ประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 กรุงเทพมหาคร (คลองเตย-วัฒนา)
อย่างไม่เป็นทางการ

ส่งมอบหีบสุดท้ายวันที่ 14 พฤษภาคา 2566 ในเวลา 21.59 น. คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เข...
14/05/2023

ส่งมอบหีบสุดท้าย
วันที่ 14 พฤษภาคา 2566 ในเวลา 21.59 น. คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เขตเลือกตั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร (คลองเตย) หน่วยเลือกตั้งที่ 33 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย นำหีบส่งเป็นหน่วยสุดท้าย

#เขตคลองเตย ตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ส.ส.วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.53 น. คณะกรรมการประจำ...
14/05/2023

#เขตคลองเตย ตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ส.ส.

วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.53 น. คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เขตเลือกตั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร (คลองเตย) เริ่มทยอยส่งมอบผลการนับคะแนน หีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจรับหีบบัตร โดยเขตเลือกตั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร (คลองเตย) เวลา 18:53 น. หน่วยเลือกตั้งที่ 51 แขวงคลองเตย นำหีบส่งเป็นหน่วยแรก และเวลา 21:59 น. หน่วยเลือกตั้งที่ 33 แขวงคลองเตย นำหีบส่งเป็นหน่วยสุดท้าย

ในการนี้นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คอยตรวจความเรียบร้อย

#เขตคลองเตย เวลา 18.53 น. หีบแรกมาแล้ว!!!เวลา 18.53 น. คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เข...
14/05/2023

#เขตคลองเตย เวลา 18.53 น. หีบแรกมาแล้ว!!!

เวลา 18.53 น. คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เขตเลือกตั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร (คลองเตย) หน่วยเลือกตั้งที่ 51 แขวงคลองเตย นำหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ มาส่งเป็นหน่วยแรก

#เขตคลองเตย นับคะแนน!!! การเลือกตั้ง ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 4 กทม.  วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวย...
14/05/2023

#เขตคลองเตย นับคะแนน!!! การเลือกตั้ง ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 4 กทม.

วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงตรวจ และสังเกตุการณ์ การนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก ถูกต้องและโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายกำหนด​ โดย ณ บริเวณสำนักงานเขตคลองเตย จะเป็นการนับคะแนนในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร และหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตคลองเตย ทั้ง 103 หน่วย คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ทำการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้ง ทั้งนี้ ในบริเวณการนับคะแนน มีประชาชนทยอยกันเข้ามาร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์เป็นจำนวนมาก

14/05/2023

📢 เกาะติดผลการเลือกตั้ง
🔎 สามารถติดตามผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ ได้ที่
👉🏻 จอแสดงผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ (เฉพาะพื้นที่ กทม.)
📍ณ ลานคนเมือง
👉🏻 ภาพรวมทั้งประเทศ www.ectreport.com

เขตเลือกตั้งที่ 4 ขอชี้แจงประเด็นเร่งด่วน ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 : กรณีประชาชนระบุเขตเลือกตั้งที่ 4 เขตคลองเตยและเข...
14/05/2023

เขตเลือกตั้งที่ 4 ขอชี้แจงประเด็นเร่งด่วน
ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 :
กรณีประชาชนระบุเขตเลือกตั้งที่ 4 เขตคลองเตยและเขตวัฒนา หน่วยเลือกตั้งที่ 27 มีปัญหาคนมาใช้สิทธิ แต่ใช้สิทธิไม่ได้โดยพบว่าชื่อไปอยู่เลือกตั้งล่วงหน้า แต่ผู้มาใช้สิทธิ ยืนยันไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้
สำนักงานเขตคลองเตย ได้ตรวจสอบข้อมูลกับประธานคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 27 แขวงคลองเตย เขตเลือกตั้งที่ 4 แจ้งว่ามีประชาชน มาใช้สิทธิเลือกตั้งแต่เมื่อตรวจสอบรายชื่อตามแบบบัญชีรายชื่อชุดที่ใช้สำหรับตรวจสอบและหมายเหตุ (แบบ สส 1/3 ) พบว่ารายชื่อของบุคคลดังกล่าวถูกขีดเส้นทับซึ่งกรณีเช่นนี้ หมายถึงว่าผู้นั้นได้ลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 7พฤษภาคม 2566 จึงได้ชี้แจงให้ผู้มาใช้สิทธิรายดังกล่าวทราบ แต่ผู้มาใช้สิทธิยืนยันว่าตนเอง ไม่เคยลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า จึงได้แนะนำให้ผู้มาใช้สิทธิ ติดต่อที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตคลองเตย เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตคลองเตย ได้ตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ระบุว่าบุคคลดังกล่าวได้มาลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิล่วงหน้า

#เขตคลองเตย ตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้ง ส.ส. 66 วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย​...
14/05/2023

#เขตคลองเตย ตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้ง ส.ส. 66

วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย​ พร้อมด้วยนายณภาคย์ บุญเงิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร (คลองเตย) โดยได้ลงตรวจหน่วยแขวงคลองเตย หน่วยเลือกตั้งที่ 59-62 เต็นท์บริเวณลานกีฬา กทม. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ เพื่อให้การดำเนินการการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยตั้งแต่เริ่มเปิดหน่วย มีประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงกันอย่างคึกคัก

สำหรับในวันนี้ (14 พ.ค 66) ขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ตั้งแต่เวลา 8:00-17:00 น. อย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์หรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และมีรูปถ่าย ต้องไม่หมดอายุ ออกมาเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ใช่ ประชาธิปไตยอยู่ในมือของเรา

รองฯ ชาตรี ตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้ง ส.ส. 66 เขตเลือกตั้งที่ 4 กทม.  #เขตคลองเตยวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นายชาตรี วั...
14/05/2023

รองฯ ชาตรี ตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้ง ส.ส. 66 เขตเลือกตั้งที่ 4 กทม. #เขตคลองเตย

วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร (คลองเตย) โดยได้ลงตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งที่ 2-4 แขวงคลองตัน เต็นท์บริเวณอุทยานเบญจสิริ ซึ่งมีประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงของตัวเองกันอย่างไม่ขาดสาย โดยมีนางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย​ พร้อมด้วยนายณภาคย์ บุญเงิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย หัวหน้าฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ให้การต้อนรับ

สำหรับในวันนี้ (14 พ.ค 66) ขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ตั้งแต่เวลา 8:00-17:00 น. อย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์หรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และมีรูปถ่าย ต้องไม่หมดอายุ ออกมาเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ใช่ ประชาธิปไตยอยู่ในมือของเรา

14/05/2023

📢 วันนี้ (14 พฤษภาคม 2566)
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ไปใช้สิทธิเลือกตั้งกัน
👉🏻 เข้าคูหากา✖️ บัตร 2 ใบ
📍บัตรเลือกตั้งสีม่วง กา X คนที่รัก
📍บัตรเลือกตั้งสีเขียว กา X พรรคที่ชอบ
อย่าลืม‼️ หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง
#ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ

Photos from กรุงเทพมหานคร's post
14/05/2023

Photos from กรุงเทพมหานคร's post

ผู้ว่าฯ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่การเลือกตั้ง ส.ส. 66 #เขตคลองเตยวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา ตี 04:30 น.นายชั...
13/05/2023

ผู้ว่าฯ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่การเลือกตั้ง ส.ส. 66 #เขตคลองเตย

วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา ตี 04:30 น.
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาให้กำลังใจคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร (คลองเตย) ในการเริ่มปฏิบัติการการเลือกตั้ง ส.ส. โดยในเช้านี้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่ละหน่วยรับหีบบัตรและวัสดุ เพื่อนำออกไปยังหน่วยเลือกตั้งที่ประจำอยู่ โดยเขตคลองเตยมีทั้งหมด 103 หน่วย หีบแรกรับออกไปในเวลา 05:09 น. และหีบสุดท้ายรับออกไปในเวลา 05:40 น. โดยผู้ว่าฯ ได้อยู่ให้กำลังใจตั้งแต่หีบแรกจนหีบสุดท้าย ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ ยังได้เน้นย้ำถึงความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยมีนางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเขตคลองเตย

13/05/2023

📣 รู้ก่อนกา 📣
🎯 8 ข้อห้ามในวันเลือกตั้ง 🎯
❎ ห้ามเซลฟี่ในคูหาหรือถ่ายรูปบัตรเลือกตั้ง
❎ ห้ามทำเครื่องหมายอันเป็นที่สังเกตในบัตรเลือกตั้ง
❎ ห้ามใส่เสื้อที่มีโลโก้พรรคสัญลักษณ์ของผู้สมัคร
❎ ห้ามแสดงบัตรเลือกตั้งให้ผู้อื่นเห็น
❎ ห้ามขายสุรา จำหน่าย แจก ในเขตเลือกตั้ง
❎ ห้ามซื้อเสียง เพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นไม่ลงคะแนน
❎ ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากเขตเลือกตั้ง
❎ ห้ามเล่นพนันเกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง

#เขตคลองเตย ลงพื้นที่ตรวจหน่วยเลือกตั้ง เตรียมพร้อมเลือกตั้ง 14 พ.ค 66วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อ...
13/05/2023

#เขตคลองเตย ลงพื้นที่ตรวจหน่วยเลือกตั้ง เตรียมพร้อมเลือกตั้ง 14 พ.ค 66

วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย​ พร้อมด้วยนายณภาคย์ บุญเงิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตรวจหน่วยเลือกตั้ง ส.ส. 66 ในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร (คลองเตย) เพื่อตรวจความเรียบร้อย และเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม (วันพรุ่งนี้)

สำหรับในวันพรุ่งนี้ หรือวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ตั้งแต่เวลา 8:00-17:00 น. อย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้แต่ต้องไม่หมดอายุ เตรียมให้พร้อมแล้วออกมาเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ใช่ ประชาธิปไตยอยู่ในมือของเรานะคะ

#เขตคลองเตย ตรวจรับหีบบัตรและวัสดุ เตรียมเลือกตั้ง ส.ส. 14 พ.ค นี้วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวย...
13/05/2023

#เขตคลองเตย ตรวจรับหีบบัตรและวัสดุ เตรียมเลือกตั้ง ส.ส. 14 พ.ค นี้

วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย​ ติวเข้มประธานหน่วยเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร (คลองเตย) เพื่อให้การเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบของกกต. และให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

ในการนี้ได้เดินตรวจเยี่ยมการตรวจรับหีบบัตรและวัสดุ ในแต่ละหน่วย ทั้งนี้ คณะผู้บริหารยังคอยให้คำแนะนำในการตรวจรับหีบบัตรและวัสดุ โดยเขตเลือกตั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร (คลองเตย) มีทั้งหมด 3 แขวง 103 หน่วย ดังนี้ แขวงคลองเตย 67 หน่วยเลือกตั้ง แขวงคลองตัน 11 หน่วยเลือกตั้ง และแขวงพระโขนง 25 หน่วย

#เขตคลองเตย  อบรมคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร วันท...
10/05/2023

#เขตคลองเตย อบรมคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566
นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นประธานในการฝึกอบรมคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตคลองเตย

#เขตคลองเตย ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นาย...
10/05/2023

#เขตคลองเตย ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 บริเวณลาน Block I สยามสแควร์ และศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน (Siam Square One) เขตปทุมวัน ซึ่งกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 10 เขต ประกอบด้วย เขตคลองเตย บางคอแหลม บางนา บางรัก ปทุมวัน พระโขนง ยานนาวา วัฒนา สวนหลวง และสาทร จัดขึ้น เพื่อเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งกลุ่ม First Time Voter หรือกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก ให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้

ภายหลังพิธีเปิด รองปลัด กทม. พร้อมนางอนุสรา ชื่นทรวง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง นางนันทวัน ฉัตรสกุลเพ็ญ นายยินยล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นายชูชาติ สุวรรณนที ผู้ตรวจราชการสูง ผู้บริหารสำนักงานเขต ข้าราชการ และบุคลากรจากกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ทั้ง 10 เขต ได้ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จากบริเวณลาน Block I ไปยังศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน (Siam Square One) โดยมี นายรัฐการ เห็นสุข ผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายศุภพงษ์ กิติวัฒนศักดิ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี้ เทค จำกัด ที่ร่วมนำรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามูฟมีมาร่วมสร้างสีสันในการรณรงค์ครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย​ ได้นำทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตย ร่วมขบวนในครั้งนี้

10/05/2023
ประกาศสำนักงานเขตคลองเตยเรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวประกาศ ลงวันที่ 10 พฤษภา...
10/05/2023

ประกาศสำนักงานเขตคลองเตย
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

#เขตคลองเตย ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินไฟไหม้ ปตท.วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย​ มอบหมายให้น...
09/05/2023

#เขตคลองเตย ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินไฟไหม้ ปตท.

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย​ มอบหมายให้นางสาวกัลยา ลิขิตสารวิทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินไฟไหม้และสังเกตการณ์ประจำปี 2566 จัดโดยบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดทำการซ้อมแผนฉุกเฉินไฟไหม้ประจำปี ตามระบบบริหารความปลอดภัยในการเตรียมพร้อมเพื่อระงับเหตุการณ์ไม่ปลอดภัย โดยมีฝ่ายปกครอง ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายเทศกิจ ร่วมซ้อมแผน

09/05/2023
#เขตคลองเตย เดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566 ครั้งที่ 4วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นางเบญญา อิ...
09/05/2023

#เขตคลองเตย เดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566 ครั้งที่ 4

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566
นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำทีมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตย เดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566 เพื่อเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งและออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

ในวันนี้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กันที่แยกอโศก พี่น้องประชาชนต่างให้ความสนใจ และพร้อมที่จะออกไปใช้สิทธิออกเสียงในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566

#เขตคลองเตย ร่วมเปิดกิจกรรม Big Day “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ” ชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.14 พฤษภาคม 2566 🙅‍♂️🙅‍♀️❎...
09/05/2023

#เขตคลองเตย ร่วมเปิดกิจกรรม Big Day “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ” ชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.14 พฤษภาคม 2566 🙅‍♂️🙅‍♀️❎

(9 พ.ค.66) เวลา 08.00 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรม Big Day รณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่ 08.00-17.00 น. ภายใต้แคมเปญ “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมี นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Day ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย​ นำทีมหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตย ร่วมกิจกกรรม พร้อมนำรถร่วมขบวน

ตัวเล็ก เรียบร้อย กินน้อย ออกกำลังกายเก่งนะ😁#ลานกีฬาเขตคลองเตย #อาสาสมัครลานกีฬา #สำนักงานเขตคลองเตย #ฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตค...
08/05/2023

ตัวเล็ก เรียบร้อย กินน้อย ออกกำลังกายเก่งนะ😁
#ลานกีฬาเขตคลองเตย #อาสาสมัครลานกีฬา
#สำนักงานเขตคลองเตย #ฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตคลองเตย
#เด็กยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ #ห่างไกลยาเสพติด
✅สนับสนุนการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
🗓วันที่ 8 พฤษภาคม 2566
👉 นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย
🗣 มอบหมายให้นายบุญชัย นำเจริญสมบัติ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครลานกีฬา
🤾‍♂️⛹️🤸 ลงพื้นที่ดูแลผู้มาใช้ลานกีฬาที่มาออกกำลังกาย
และเล่นกีฬาต่างๆ ภายในลานกีฬาของชุมชน
💁พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานของลานกีฬาตามนโยบายผู้ว่าราชกรุงเทพมหานคร ในมิติที่ 2 สุขภาพดี นโยบายที่ 14 พัฒนาลานกีฬา 1,034 ลานกีฬาร่ามกับประชาชนและเอกชนในพื้นที่
✍️พร้อมทั้งรับฟังปัญหาจากกรรมการลานกีฬาและให้คำแนะนำการออกกำลังแก่ผู้ใช้ลานกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ณ ชุมชนวัดคลองเตยใน3 ชุมชนแฟลต1-10 ชุมชนล็อค4-5-6
➡️เล่นกีฬาที่ลานไหนก็มั่นใจปลอดภัยปลอดโรคนะครับ

#สถานประกอบการเขตคลองเตยร่วมมือดำเนินการลดฝุ่นละอองPM2.5อย่างต่อเนื่อง🏭(8 พ.ค. 66) นางเบญญา  อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเข...
08/05/2023

#สถานประกอบการเขตคลองเตยร่วมมือดำเนินการลดฝุ่นละอองPM2.5อย่างต่อเนื่อง🏭

(8 พ.ค. 66) นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย มอบหมายฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ติดตามการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองPM2.5 ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือดำเนินการควบคุมและช่วยลดฝุ่นละออง อาทิ การเพิ่มความถี่ในการสเปรย์น้ำบริเวณโดยรอบสถานประกอบการ การล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนน การล้างทำความสะอาดสถานที่อย่างสม่ำเสมอ การปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุกวัตถุดิบหิน ทราย เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

#เขตคลองเตย ร่วมกับ อย. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารตลาดคลองเตย 🥬🥩(8 พ.ค. 66) นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย ม...
08/05/2023

#เขตคลองเตย ร่วมกับ อย. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารตลาดคลองเตย 🥬🥩

(8 พ.ค. 66) นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย มอบหมายฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท ตลาดคลองเตย (2551) จำกัด เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร 🔬 โดยตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีและจุลินทรีย์ชุดทดสอบเบื้องต้น 🧪🦠 พื้นที่เป้าหมายคือ ตลาดสดและตลาดนัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามโครงการตรวจสอบเฝ้าระวังมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ชุดทดสอบเบื้องต้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ตลาดคลองเตย (หลังที่ 4) 🍒🌽

รองฯ วิศณุ ลงพื้นที่ตรวจสถานีสูบน้ำคลองเตย ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ #เขตคลองเตยวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 รศ.วิศณ...
08/05/2023

รองฯ วิศณุ ลงพื้นที่ตรวจสถานีสูบน้ำคลองเตย ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ #เขตคลองเตย

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสถานีสูบน้ำคลองเตย ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงในช่วงปี พ.ศ.2564 -2566 เพื่อปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเตยให้มีประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำโดยเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำใหม่ 10 เครื่องและติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 2 เครื่อง รวมอัตราการสูบน้ำรวม 36 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เปลี่ยนเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติใหม่ 5 เครื่อง ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจำนวน 3 เครื่อง ซึ่งสามารถใช้เดินเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรในช่วงไฟฟ้าขัดข้อง รวมถึงยังได้มีการนำเทคโนโลยีระบบ SCADA มาใช้สั่งการทำงานของเครื่องสูบน้ำและเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ เพื่อลดกำลังจำนวนบุคลากรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ปัจจุบันโครงการฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถใช้งานสถานีคลองเตยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตคลองเตย และถนนสุขุมวิทฝั่งใต้(เลขคู่) ตั้งแต่สุขุมวิท 22 ถึงสุขุมวิท 48 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงฤดูฝนปี 2566

โดยการบริหารจัดการน้ำปีนี้ เริ่มตั้งแต่การเตรียมการล่วงหน้า ในครั้งนี้ปรับระบบและเพิ่มระบบเยอะขึ้น การพยากรณ์อากาศดีขึ้น การติดตั้งเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำท่วมในผิวถนนเพิ่มขึ้นเพื่อเตือนภัยล่วงหน้า พร้อมทั้งขุดลอกท่อระบายน้ำ ขุดลอกคลอง ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ทั้งระหว่างทางและปลายทาง ทั้งหมดนี้น่าจะทำให้การระบายน้ำดีขึ้น แต่ต้องขอความร่วมมือประชาชนเหมือนเดิมทุกครั้งที่ผ่านมา คือ หลีกเลี่ยงการทิ้งขยะลงที่สาธารณะ เพราะขยะเป็นตัวสำคัญที่ทำให้น้ำจากผิวจราจรลงท่อได้ยาก ถ้าพวกเราให้ความร่วมมือกันระบบการระบายน้ำน่าจะเต็มประสิทธิภาพตามที่เตรียมการไว้ อีกเรื่องที่สำคัญคือพื้นที่เอกชน อาทิ ซอยบางนา-ตราด 23 และซอย อสมท. ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังบ่อย เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ กทม. ได้หารือกับเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้น้ำระบายเร็วขึ้น สิ่งที่เราทำได้คือช่วยติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่บ่อสูบน้ำที่ปากทางและเร่งระบายน้ำออกมาได้เร็วขึ้น แต่เนื่องจากภายในซอยเป็นพื้นที่ต่ำ การแก้ปัญหาด้วยการสูบน้ำเป็นแก้ปัญหาชั่วคราว เรื่องนี้อยู่ระหว่างหารือกับเจ้าของพื้นที่และผู้ประกอบการว่ากทม.จะเข้าไปช่วยเหลือและร่วมกันดำเนินการได้อย่างไร

ทั้งนี้ นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยนางสาวกัลยา ลิขิตสารวิทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ร่วมลงพื้นที่

07/05/2023

เวลา 17:00 น.
หน่วยเลือกตั้งกลาง เขตเลือกตั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร (เขตคลองเตย)
ปิดการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า
สำนักงานเขตคลองเตย
ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง
เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ใช่
ประชาธิปไตยอยู่ในมือของเรา

ที่อยู่

599 Thang Rotfai Sai Kao Paknam Road
Bangkok
10110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 20:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 22:00
อาทิตย์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622402121

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตคลองเตยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตคลองเตย:

วิดีโอทั้งหมด

ประเภท

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Government Buildings อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📣📣📣📣แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ ผ่านสถานีเฟซบุ๊กไลฟ์ "สื่ออาสาประชาชน"

สถานีเฟซบุ๊กไลฟ์ & ศูนย์ช่วยเหลือออนไลน์ “สื่ออาสาประชาชน” ภายใต้สโกแกน สารพัดปัญหา เดินหน้าร่วมแก้ไข สังคมไทยมีสุข เพื่อเป็นสื่อกลางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในสังคมของประชาชน พร้อมเปิดตัวผู้จัดรายการที่มีชื่อเสียง อาทิ คุณอรอุมา เกษตรพืชผล, คุณศุภรัตน์ นาคบุญนำ, คุณปิยะฉัตร กรุณานนท์, คุณบุญมา ศรีหมาด, สุภาพชาย บุตรจันทร์ เป็นต้น ติดตามรับชมสด ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 05.00 – 21.00 น. โดยแบ่งออกเป็น 8 ช่วงหลัก ประกอบด้วย ช่วงอาสาหาธรรม, อาสามาเล่าข่าว, อาสามาช่วย, อาสาหาความ, อาสาสร้างงาน และอาสาสร้างสุขภาพ ผ่านทาง Facebook Live สื่ออาสาประชาชน หรือโทรสายด่วนแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือได้ทุกกรณี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-715-9551-3 ตลอด 24 ชั่วโมง
'บางรัก' ร่วมรณรงค์ชวน "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน" 🌏💡
(24 มี.ค. 65) เวลา 15.30 น. สำนักงานเขตบางรัก ร่วมเดินรณรงค์ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022)” การนี้ นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมและปล่อยขบวนรณรงค์ ณ สวนช่องนนทรี เขตสาทร โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ และ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ร่วมรณรงค์
ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 เส้นทาง ได้แก่
เส้นทางที่ 1: สวนช่องนนทรี ไปยังอาคาร Empire Tower
เส้นทางที่ 2: สวนช่องนนทรี ขึ้นสกายวอล์คช่องนนทรี และสถานี BTS ช่องนนทรี
เส้นทางที่ 3: สวนช่องนนทรี ไปยัง Sathorn Square และ King Power Mahanakhon
เส้นทางที่ 4: สวนช่องนนทรี ไปยังหน้าอาคาร Bangkok City Tower
โดย สำนักงานเขตบางรัก โดย นางภัสรา นทีทอง ผู้อำนวยการเขตบางรัก และ นายบรรเจิด แหลมศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางรัก นำข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตบางรัก ร่วมเดินรณรงค์ในเส้นทางที่ 3 (สวนช่องนนทรี ไปยัง Sathorn Square และ King Power Mahanakhon) ร่วมกับ สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตพระโขนง และสำนักสิ่งแวดล้อม
สำหรับกิจกรรมรณรงค์ "ปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022)” ร่วมแสดงพลังรักษ์โลก ด้วยการปิดไฟ 1 ชั่วโมง และถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่ได้ใช้งานพร้อมกับหลายเมืองทั่วโลก ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 20.30 - 21.30 น.
#อนาคตเราสร้างได้
ย่านไฮโซ พร้อมพงษ์

สำนักงานเขตคลองเตย
ตั้งแต่ทำทางเท้าใหม่มาเขาตรวจรับงานมาได้ยังไงครับ เดินสะดุดหลายรอบแล้ว ท่อโผล่ขึ้นมาขนาดนี้
ซอยสุขุมวิท 26 (แถวหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวรุ่งเรือง) ชอบมีรถจอดข้างทาง ทั้งๆที่เป็นถนนสองเลน
รถก็ติดแล้วก้ยังเจอรถพวกนี้จอดขวางอีก
รบกวนทางเขตช่วยจัดการเรื่องแบบนี้นะคะ เป็นปัญหามากค่ะ ทาขาวแดงก็ยังดีค่ะ
ข่าวสารวัคซีนพื้นที่เขตคลองเตย สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน หรือพลาดเข็มสอง รวมไปถึงต้องการเข็มสาม โดยสำนักงานเขตคลองเตย
จุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่​ 3 (booster​ dose)​ สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน​ Sinovac​ หรือ​ Sinopharm ครบ​ 2 เข็ม​ ณ​ โกดังสเตเดียม​ การท่าเรือ
💉โดยการฉีดวัคซีน​ booster​ เข็มที่​ 3 จะฉีดให้กับประชาชนที่ได้รับวัคซีน​ Sinovac​ หรือ​ Sinopharm ครบ​ 2 เข็ม​ ระหว่างวันที่​ 22-​28 พฤศจิกายน​ 2564
💉และสำหรับผู้ที่ตกหล่นต้องการฉีดเข็มที่​ 2 สามารถ​ walk​ in​ มารับบริการได้​ระหว่างวันที่​ 22-28 พฤศจิกายน​ 2564 โดยนำบัตรประชาชนมาแสดงตน
💉และผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน​ สามารถ walk​ in​ มารับบริการฉีดเข็มที่​ 1 ได้ในวันที่​ 28 พฤศจิกายน​ 2564 โดยนำบัตรประชาชนมาแสดงตน
สำนักงานเขตคลองเตย
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การศึกษา และมอบทุนการศึกษาตามโค้วต้าของวิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ(ช.เทค)
ขอฝากประชาสัมพันธ์การศึกษาและมอบทุนเทคโนโลยีสมุทรปราการ(ช.เทค)
เดือดร้อนมาก แอบเผาสายไฟมานาน ทางเขตคลองเตยไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ กลิ่นเละควันลอยเข้าบ้านชาวบ้านตลอด เมื่อไหร่จะมีหน่วยงานราชการมาช่วยสักทีครับ อยู่ที่ริมถนนอาจณรงค์ ริมคลองสะพานไม้.
สวัสดีค่ะ ยินดีบริการลูกค้าทุกท่านค่ะ
ข้าวไข่เจียว ทรงเครื่อง ร้านพี่ยุ้ยเองจ้าา
เครื่องเน้นๆ
ไข่ 1 ฟอง เครื่อง 3 อย่าง @35บาท
ไข่ 2 ฟอง เครื่อง 5 อย่าง @50บาท
#ชะอม #หอมใหญ่ #หอมซอย #ปูอัด #ไก่สับ #ใบโหระพา #แครอท #มะเขือเทศ #ถั่วฝักยาว #เห็ดเข็มทอง
🔥🔥บริการส่งถึงบ้านฟรี ช่วงล็อคดาวน์
💥💥เมื่อสั่งครบ 100 บาทขึ้นไป
#เขตราชเทวี #เขตประตูน้ำ #พันทิพย์
#แพลทตินั่ม อินบ๊อคได้เลยน้าา
***สามารถสั่งผ่านไลน์แมนได้ด้วยน้าา
https://wongn.ai/2r4z3
ขอขอบพระคุณ ลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนกันนะคะ
ช่วงโควิด เราต้อง Take care. Take home. Take away
ขอขอบคุณฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตคลองเตยอย่างสูงที่ช่วยให้คำแนะนำเรื่องการยื่นเอกสารงานมูลนิธิด้วยความรวดเร็ว เป็นครั้งแรกที่เขียนอีเมล์สอบถามเรื่องเอกสารและได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ด้วยความกระตือรือร้น

ในสถานการณ์โควิด เราพยายามไม่เดินทางไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเขตฯ เมื่อโทรติดต่อไป ก็มักไม่มีคนรับสาย (ทราบภายหลังว่า เจ้าหน้าที่บางส่วนสลับทำงานจากที่บ้านด้วย) แอบกังวลมากๆ ว่าถ้าส่งอีเมล์สอบถาม จะได้เรื่องมั๊ย
....ผลลัพธ์เกินกว่าที่คาด นอกจากเจ้าหน้าที่จะตอบกลับทางอีเมล์แล้ว ยังโทรแจ้งข้อมูลให้ด้วย โอ้.......ดีใจมาก ขอบพระคุณฝ่ายปกครองทุกท่านอย่างสูงค่ะ
ประทับใจในบริการของเจ้าหน้าที่ ฝ่ายรายได้สำนักงานเขตคลองเตย วันนี้ไปจัดการเรื่องภาษีที่ดิน เจ้าหน้าที่ให้บริการดีมากๆ ประทับใจตั้งแต่ลงจากรถเลยครับ เจ้าหน้าที่ รปภ รีบเดิมมาให้บริการ ถามว่าเดินได้ไหมครับ ให้เอาราวเหล็กออกไหม ผมว่าใส่ใจดีครับเพราะผมจอดรถใกล้แผงราวเหล็ก เดินเข้าด่านตรวจคัดกรองก็ใส่ใจคนเดินเข้าใช้บริการ เดินเข้าอาคารเจ้าหน้าที่ด่านหน้าประชาสัมพันธิ์ก็ยิ้มแย้มแจ่มใจ ใส่ใจให้คำตอบ พอขึ้นชั้น3 ฝ่ายรายได้ ก็มีการใส่ใจในบริการเป็นอย่างดี พอเสร็จก็ลงไปจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่การเงินก็ใส่ใจประชาชนยิ้มแย้ม โดยรวม วันนี้ผมให้คะแนนเต็มครับ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ที่ใส่ใจช่วยเหลือแก้ปัญหาของผมด้วยดี ผมดีใจกับราชหารที่บริการประชาชนแบบนี้ โดยรวมดีมากๆครับ ผมให้คะแนนเต็มครับ
x

Government Buildings อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

ITC Industry Transformation Center - ศูนย์ปฏิรูปอุต กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรร Thailand Textile Institute DIProm VR Gallery สถานีหัตถศิลป์ ဘန်ကောက်ထိုင်း-မြန်မာငွေလွှ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร ก สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนั Simmcorp by power deram network Police Sun time Nonghinnfeweb Page เอ็มพีอี บริษัท เมค เพาเวอร์ Prasertsak_Air ASHI CORP CO.,LTD