Clicky

สำนักงานเขตคลองเตย

สำนักงานเขตคลองเตย หน่วยงานราชการ

เปิดเหมือนปกติ

#เขตคลองเตยเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหาร 🥬🥩🍗🍱(9 พ.ค.65) นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย มอบหมายฝ่ายสิ่งแวดล้อมแล...
09/05/2022

#เขตคลองเตยเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหาร 🥬🥩🍗🍱
(9 พ.ค.65) นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย มอบหมายฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารในเชิงรุก ร่วมกับรถหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารของกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (Bangkok Food Safety City) ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาสุขุมวิท 50 โซนซุปเปอร์มาเก็ต เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่เขตคลองเตย พร้อมแนะนำมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

👤ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมอาลัยบุคลากรเขตคลองเตย เสียชีวิตขณะปฏิบัติงาน ⚫ (วันที่​ 8 พฤษภาคม​ 2565) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลั...
09/05/2022

👤ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมอาลัยบุคลากรเขตคลองเตย เสียชีวิตขณะปฏิบัติงาน

⚫ (วันที่​ 8 พฤษภาคม​ 2565) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีรดน้ำศพ นายสำราญ จันทร์แสง พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) สังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เขตคลองเตย ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนขณะปฏิบัติงาน ซึ่งเสียชีวิตที่ รพ.จุฬา ฯ​ เมื่อคืนวันที่ 7 พ.ค. 65 ณ ศาลาหิมะทองคำ วัดสะพาน เขตคลองเตย​ โดยมี​ นางสาวปิยธิดา​ นิยม​ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย​ และคณะผู้บริหารเขต​ ร่วมพิธี

คลองเตย​ ร่วม​ Kick​ Off​ รณรงค์ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ​กทม.​ และ​ ส.ก.    (วันที่​ 9 พฤษภาคม​ 2565) เวลา 08.0...
09/05/2022

คลองเตย​ ร่วม​ Kick​ Off​ รณรงค์ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ​กทม.​ และ​ ส.ก.

(วันที่​ 9 พฤษภาคม​ 2565) เวลา 08.00 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off และปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นำประกาศเจตจำนงสุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และร่วมเปิดป้ายนับถอยหลังเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความพร้อมการจัดการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ทั้งนี้​ นางสาวปิยธิดา​ นิยม​ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตย​ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว​ พร้อมนำรถยนต์ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตคลองเตย ขอเชิญชาวคลองเตย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือ มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง (เกิดก่อน วันที่ 24 พ.ค.2547) และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ โดยสามารถตรวจสอบสิทธิและสถานที่ใช้สิทธิของตนเองได้ทางช่องทางออนไลน์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/#/ หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน Smart Vote โดยดาวน์โหลดได้ทั้งโทรศัพท์ระบบ iOS และระบบ Android ทั้งนี้หากพบว่ารายชื่อผู้มีสิทธิของตนเองหรือคนในครอบครัวไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งเพิ่ม-ถอนรายชื่อ ได้จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม นี้ ณ​ ฝ่ายทะเบียน​ ซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี​ โทร.​ 0 2240 2482-3

คลองเตยตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยถ.พระราม​ 4      (วันที่​ 9 พฤษภาคม 2565) เวลา​ 09.00 น.​ นางสาวกัลยา​ ลิขิตสารว...
09/05/2022

คลองเตยตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยถ.พระราม​ 4

(วันที่​ 9 พฤษภาคม 2565) เวลา​ 09.00 น.​ นางสาวกัลยา​ ลิขิตสารวิทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย นำทีมเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่บริเวณถนนพระรามที่​ 4 ตั้งแต่แยกตลาดคลองเตย ถึงแยกเกษมราษฎร์ ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผิวจราจร ทางเท้า ฝาท่อ ตะแกรง ท่อระบายน้ำ จัดระเบียบสายสื่อสาร​ ป้ายต่างๆ คนเร่ร่อน ฯลฯ ดูสภาพปัญหาพร้อมสั่งดำเนินการแก้ไข เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ดูให้ดีมีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินหรือขาดหรือเปล่าเมื่อได้รับหนังสือแจ้งเจ้าบ้านแล้ว ตรวจสอบให้แน่ชัดว่ามีรายชื่อขอ...
08/05/2022

ดูให้ดีมีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินหรือขาดหรือเปล่า
เมื่อได้รับหนังสือแจ้งเจ้าบ้านแล้ว ตรวจสอบให้แน่ชัดว่ามีรายชื่อของเราอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ มีรายชื่อบุคคลอื่นที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านจริงเกินมาหรือเปล่า หรือมีรายชื่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในบัญชีรายชื่อร่วมด้วย

ทั้งนี้ เจ้าบ้านจะต้องดำเนินการแจ้งขอเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ขาดไป และหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เกินมา โดยนำสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ยื่นที่ฝ่ายทะเบียน​ ชั้น​ 1 สอบถามเพิ่มเติม​ โทร.​ 0 2240 2482-3 ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น
ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาพัฒนากรุงเทพมหานครของเรา

#เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร #เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร #กรุงเทพมหานคร #Bangkok

คลองเตยจัดอบรมผู้ปฏิบัติงาน เตรียมพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ สก. วันสุดท้าย(วันที่​ 8 พฤษภาคม​ 2565) เวลา​ 09.00 น.​...
08/05/2022

คลองเตยจัดอบรมผู้ปฏิบัติงาน เตรียมพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ สก. วันสุดท้าย

(วันที่​ 8 พฤษภาคม​ 2565) เวลา​ 09.00 น.​ นางสาวปิยธิดา​ นิยม​ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย​ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยมี​ นางนันทวัน​ ฉัตรสกุลเพ็ญ​ ผู้ตรวจราชการสูง ผู้บริหารเขต​ วิทยากร​ ผู้เข้ารับการอบรม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด ณ​ หอประชุมโรงเรียนปทุมคงคา

สำหรับการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร​ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตลอดจนวิธีการและขั้นตอนการจัดการเลือกตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยแบ่งออกเป็น​ 2 รุ่น​ ในวันที่​ 7-8 พฤษภาคม​ 2565 รุ่นละ​ 871 คน​ รวมทั้งสิ้น​ 1,742 คน

เปิดรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)เช็กให้แน่ใจก่อนไปเลือกตั้ง มีใครลงสมัครเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตข...
07/05/2022

เปิดรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)
เช็กให้แน่ใจก่อนไปเลือกตั้ง มีใครลงสมัครเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตของเราบ้างและสามารถเลือกได้หมายเลขเดียวเท่านั้น อย่าจำสลับเขตนะ เพราะแต่ละเขตมีผู้สมัครแตกต่างรายชื่อกันไป จดจำหมายเลขผู้สมัครให้ดีก่อนลงคะแนนเสียง สามารถตรวจสอบผู้สมัครทั้ง 50 เขต ได้ที่ลิงก์นี้เลย...
https://www.prbangkok.com/th/news/type/56/

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) มีบทบาทและหน้าที่สำคัญ คือ
- การให้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
- อนุมัติงบประมาณของกรุงเทพมหานครกว่า 7 หมื่นล้านบาท
- มีอำนาจตรวจสอบติดตามการบริหารของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็นไป
ตามอำนาจหน้าที่

ขณะเดียวกัน ส.ก. จะทำหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ คือ
- คณะกรรมการกิจการสภา
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
- คณะกรรมการการศึกษา
- คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
- คณะกรรมการการสาธารณสุข
- คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
- คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการงบประมาณ
- คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย
- คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
- คณะกรรมการการจราจรและการขนส่ง
- คณะกรรมการการระบายน้ำ
- คณะกรรมการการวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการกีฬา
คณะกรรมการในแต่ละฝ่าย มีหน้าที่ในการกระทำกิจการ พิจารณาสอบสวน
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร จากนั้นจะรายงาน
ต่อสภากรุงเทพมหานคร หากสมาชิกสภากทม. เห็นชอบกับรายงานดังกล่าว ประธานสภากทม. ก็จะส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหารดำเนินการตามมติต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น
ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาพัฒนากรุงเทพมหานครของเรา

#เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม #เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
#กรุงเทพมหานคร #Bangkok

คลองเตยจัดอบรมผู้ปฏิบัติงาน เตรียมพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ สก. ปี 65(วันที่​ 7 พฤษภาคม​ 2565) เวลา​ 09.00 น.​ นางส...
07/05/2022

คลองเตยจัดอบรมผู้ปฏิบัติงาน เตรียมพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ สก. ปี 65

(วันที่​ 7 พฤษภาคม​ 2565) เวลา​ 09.00 น.​ นางสาวปิยธิดา​ นิยม​ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย​ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยมี​ ว่าที่​ ร.ต.​ วันชัย​ ใจกุศล​ กรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น​ (กทม.)​ นายสกนธ์​ วนาดอนพิศาล​ อนุกรรมการเลือกตั้ง​ ประจำท้องถิ่น​ (กทม.)​ ผู้บริหารเขต​ วิทยากร​ ผู้เข้ารับการอบรม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด ณ​ หอประชุมโรงเรียนปทุมคงคา

สำหรับการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร​ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตลอดจนวิธีการและขั้นตอนการจัดการเลือกตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยแบ่งออกเป็น​ 2 รุ่น​ ในวันที่​ 7-8 พฤษภาคม​ 2565 รุ่นละ​ 871 คน​ รวมทั้งสิ้น​ 1,742 คน

นับถอยหลัง เหลืออีก 15 วัน ‼️เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565เวล...
07/05/2022

นับถอยหลัง เหลืออีก 15 วัน ‼️
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565
เวลา 08.00 - 17.00 น.

เปิดรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใกล้จะถึงวันเลือกตั้งแล้ว เรามาดูกันว่ามีใครสมัครเป็นผู้ว่าราชกา...
06/05/2022

เปิดรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ใกล้จะถึงวันเลือกตั้งแล้ว เรามาดูกันว่ามีใครสมัครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบ้าง แล้วแต่ละคนมีเลขประจำตัวผู้สมัครเป็นเลขใด เพื่อไม่ให้สับสนขณะลงคะแนนเสียง จดจำหมายเลขผู้สมัครที่โดนใจเอาไว้ให้แม่น

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีบทบาทและหน้าที่สำคัญ คือ
- กำหนดนโยบาย การบริหารงานราชการของกรุงเทพมหานคร
- สั่ง อนุญาต อนุมัติ เกี่ยวกับงานราชการของกรุงเทพมหานคร
- บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
- วางระเบียบ เพื่อให้งานของกรุงเทพมหานคร เป็นไปโดยเรียบร้อย
- รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาพัฒนากรุงเทพมหานครของเรา

#เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม #เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร #กรุงเทพมหานคร #Bangkok

คลองเตยตรวจความพร้อมสถานที่ก่อนจัดอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(วันที่​ 6 พฤษภาคม 2565) นางสาวปิยธิดา​ นิยม​ ผู้อำนวยกา...
06/05/2022

คลองเตยตรวจความพร้อมสถานที่ก่อนจัดอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

(วันที่​ 6 พฤษภาคม 2565) นางสาวปิยธิดา​ นิยม​ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต​ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง​ ร่วมตรวจความพร้อมสถานที่สำหรับใช้เป็นสถานที่จัดการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง​ ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร​ และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร​ ณ​ โรงเรียนปทุมคงคา​ โดยสำนักงานเขตคลองเตยจะดำเนินการจัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในวันที่​ 7 และ​ 8 พฤษภาคม​ 2565 ณ​ อาคารหอประชุม​ โรงเรียนปทุมคงคา

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเขตคลองเตย    ฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องสูบน้ำ จัดเก็บขยะหน้าตะแกรง บริเวณจุด...
06/05/2022

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเขตคลองเตย ฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องสูบน้ำ จัดเก็บขยะหน้าตะแกรง บริเวณจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมซอยสุขุมวิท 22 , ซอยสุขุมวิท 26 , ซอยสุขุมวิท 38 พื้นที่ฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางสภาพปกติ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนในพื้นที่เป็นไปตามนโยบายกรุงเทพมหานคร

# ฝ่ายโยธา
# สำนักงานเขตคลองเตย

ประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตคลองเตย   👉ขอเชิญชวน หน่วยงาน องค์การ และบุคคลผู้สนใจ เสนอชื่อและแบบประวัติของตนเองหรือบุคคลที...
06/05/2022

ประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตคลองเตย

👉ขอเชิญชวน หน่วยงาน องค์การ และบุคคลผู้สนใจ เสนอชื่อและแบบประวัติของตนเองหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

📩ส่งเอกสารไปยัง ประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์) 📩

สามารถดาวน์โหลดเอกสารกรอกแบบประวัติได้ที่ https://shorturl.asia/Hh6Ou หรือ แสกน QR Code ตามภาพ

นับถอยหลัง เหลืออีก 16 วัน ‼️เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565เวล...
06/05/2022

นับถอยหลัง เหลืออีก 16 วัน ‼️
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565
เวลา 08.00 - 17.00 น.

เชิญชวนชาวคลองเตยเข้าคูหา 🗳️ เลือกผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. 22 พ.ค.​ นี้✏️   (วันที่​ 5 พฤษภาคม 2565) นางสาวปิยธิดา นิยม ...
05/05/2022

เชิญชวนชาวคลองเตยเข้าคูหา 🗳️ เลือกผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. 22 พ.ค.​ นี้✏️

(วันที่​ 5 พฤษภาคม 2565) นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตยมอบหมายให้ นายบุญชัย นำเจริญสมบัติ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก. เพื่อกระตุ้นเตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปทำหน้าที่ลงคะแนนเลือกตั้งอย่างโปร่งใสและไปใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ให้มากที่สุด​ ที่ชุมชนโรงหมู ชุมชนริมคลองวัดสะพาน และ ชุมชนแฟลต 23-24

สำนักงานเขตคลองเตยขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ
เชิญชวนชาวคลองเตยเข้าคูหา 🗳️ เลือกผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. 22 พ.ค.​ นี้✏️

🗳 สามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งได้ที่: https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/#/
🌟ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ ได้ทางเว็บไซต์ 🌟https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqchkplace/#/main
หากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน ❌ ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริง ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ภายในวันที่ 11 พ.ค. 65 โดยนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนไป แสดงด้วย สอบถาม โทร. 0 2240 2482 , 0 2240 2121 ต่อ 5010-13 หรือ ID line @ kt 1033

นับถอยหลัง เหลืออีก 17 วัน ‼️เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เ...
05/05/2022

นับถอยหลัง เหลืออีก 17 วัน ‼️
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565
เวลา 08.00 - 17.00 น.

📌📌📌อย่าลืม 📌📌📌..📃 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร..🖋การเลือกตั้งผู้ว...
05/05/2022

📌📌📌อย่าลืม 📌📌📌
.
.
📃 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
.
.
🖋การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งในวันเดียวกัน 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 -17.00 น.
.
🖋 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
👉🏻 ถือเขตของกรุงเทพมหานครเป็นเขตเลือกตั้ง
👉🏻 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะต้องมีชื่ออยู่ในเขตเลือกตั้ง (กรุงเทพมหานคร) มาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
👉🏻 หากมีการย้ายทะเบียนบ้านจากเขตหนึ่งไปยังอีกเขตหนึ่ง รวมกันแล้วมีระยะเวลาติดต่อกันครบ 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ที่เขตตามที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น
.
🖋 การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
👉🏻 ถือเขตปกครองเป็นเขตเลือกตั้ง มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 50 เขต
👉🏻 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเลือกตั้ง ครบ 1 ปี
🚨 หากมีการย้ายทะเบียนบ้านจากเขตหนึ่ง ไปอยู่อีกเขตหนึ่งไม่ถึง 1 ปี จะไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่เขตใหม่ และจะต้องทำการขอเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ก. ที่เขตใหม่ และจะต้องทำการขอเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ก. ณ หน่วยเลือกตั้งตามทะเบียนบ้านเดิม
.
📌📌 โดยต้องแจ้งเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 📌📌
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://www.facebook.com/prbangkok/posts/310906794550810

คลองเตยเดินหน้าประชาสัมพันธ์​ 22 พ.ค.​ เข้าคูหา 🗳️ เลือกผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.    (วันที่​ 5 พฤษภาคม 2565) เวลา​ 13.30...
05/05/2022

คลองเตยเดินหน้าประชาสัมพันธ์​ 22 พ.ค.​ เข้าคูหา 🗳️ เลือกผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.

(วันที่​ 5 พฤษภาคม 2565) เวลา​ 13.30 น.​ นางสาวปิยธิดา​ นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต​ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตย​ ลงพื้นที่ตลาดคลองเตย ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพ่อค้า​ แม่ค้า​ ประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอย​ และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก. เพื่อกระตุ้นให้เตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปทำหน้าที่ลงคะแนนเลือกตั้งอย่างโปร่งใสและไปใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ให้มากที่สุด​

สำนักงานเขตคลองเตยขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ
🗳 สามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งได้ที่: https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/#/

🖋 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
👉🏻 ถือเขตของกรุงเทพมหานครเป็นเขตเลือกตั้ง
👉🏻 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะต้องมีชื่ออยู่ในเขตเลือกตั้ง (กรุงเทพมหานคร) มาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
👉🏻 หากมีการย้ายทะเบียนบ้านจากเขตหนึ่งไปยังอีกเขตหนึ่ง รวมกันแล้วมีระยะเวลาติดต่อกันครบ 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ที่เขตตามที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น
.
🖋 การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
👉🏻 ถือเขตปกครองเป็นเขตเลือกตั้ง มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 50 เขต
👉🏻 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเลือกตั้ง ครบ 1 ปี
🚨 หากมีการย้ายทะเบียนบ้านจากเขตหนึ่ง ไปอยู่อีกเขตหนึ่งไม่ถึง 1 ปี จะไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่เขตใหม่ และจะต้องทำการขอเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ก. ที่เขตใหม่ และจะต้องทำการขอเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ก. ณ หน่วยเลือกตั้งตามทะเบียนบ้านเดิม
.
📌📌 โดยต้องแจ้งเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 📌📌

#เขตคลองเตย ประเมินสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในวัด✅✅#วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565✍️ สำนักงานเขตคลองเตย โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อม...
05/05/2022

#เขตคลองเตย ประเมินสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในวัด✅✅

#วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565
✍️ สำนักงานเขตคลองเตย โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำรวจและตรวจประเมินห้องน้ำสาธารณะภายในวัด จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วัดสะพาน วัดคลองเตยใน และวัดคลองเตยนอก เพื่อพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน HAS
#ด้านความสะอาด (Health)
#ด้านความเพียงพอ (Accessibility)
#ด้านความปลอดภัย (Safety)
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้องด้านสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

#ร่วมด้วยช่วยกันฝ่าฟันโควิด19
#สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

#BMAEnviSanTeam

ที่อยู่

599 Thang Rotfai Sai Kao Paknam Rd.
Bangkok
10110

เดินทางมาโดยรถโดยสารประจำทางสาย 25, 45, 71, 72, 109, 115, 116 และ ปอ.173 ต่อรถจักรยานยนต์รับจ้าง

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 20:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 22:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622402121

เว็บไซต์

http://bangkok.go.th/khlongtoei

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตคลองเตยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตคลองเตย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📣📣📣📣แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ ผ่านสถานีเฟซบุ๊กไลฟ์ "สื่ออาสาประชาชน" สถานีเฟซบุ๊กไลฟ์ & ศูนย์ช่วยเหลือออนไลน์ “สื่ออาสาประชาชน” ภายใต้สโกแกน สารพัดปัญหา เดินหน้าร่วมแก้ไข สังคมไทยมีสุข เพื่อเป็นสื่อกลางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในสังคมของประชาชน พร้อมเปิดตัวผู้จัดรายการที่มีชื่อเสียง อาทิ คุณอรอุมา เกษตรพืชผล, คุณศุภรัตน์ นาคบุญนำ, คุณปิยะฉัตร กรุณานนท์, คุณบุญมา ศรีหมาด, สุภาพชาย บุตรจันทร์ เป็นต้น ติดตามรับชมสด ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 05.00 – 21.00 น. โดยแบ่งออกเป็น 8 ช่วงหลัก ประกอบด้วย ช่วงอาสาหาธรรม, อาสามาเล่าข่าว, อาสามาช่วย, อาสาหาความ, อาสาสร้างงาน และอาสาสร้างสุขภาพ ผ่านทาง Facebook Live สื่ออาสาประชาชน หรือโทรสายด่วนแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือได้ทุกกรณี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-715-9551-3 ตลอด 24 ชั่วโมง
'บางรัก' ร่วมรณรงค์ชวน "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน" 🌏💡 . (24 มี.ค. 65) เวลา 15.30 น. สำนักงานเขตบางรัก ร่วมเดินรณรงค์ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022)” การนี้ นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมและปล่อยขบวนรณรงค์ ณ สวนช่องนนทรี เขตสาทร โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ และ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ร่วมรณรงค์ . ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1: สวนช่องนนทรี ไปยังอาคาร Empire Tower เส้นทางที่ 2: สวนช่องนนทรี ขึ้นสกายวอล์คช่องนนทรี และสถานี BTS ช่องนนทรี เส้นทางที่ 3: สวนช่องนนทรี ไปยัง Sathorn Square และ King Power Mahanakhon เส้นทางที่ 4: สวนช่องนนทรี ไปยังหน้าอาคาร Bangkok City Tower . โดย สำนักงานเขตบางรัก โดย นางภัสรา นทีทอง ผู้อำนวยการเขตบางรัก และ นายบรรเจิด แหลมศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางรัก นำข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตบางรัก ร่วมเดินรณรงค์ในเส้นทางที่ 3 (สวนช่องนนทรี ไปยัง Sathorn Square และ King Power Mahanakhon) ร่วมกับ สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตพระโขนง และสำนักสิ่งแวดล้อม . สำหรับกิจกรรมรณรงค์ "ปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022)” ร่วมแสดงพลังรักษ์โลก ด้วยการปิดไฟ 1 ชั่วโมง และถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่ได้ใช้งานพร้อมกับหลายเมืองทั่วโลก ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 20.30 - 21.30 น. #EarthHour #Connect2Earth #ShapeOurFuture #อนาคตเราสร้างได้
ย่านไฮโซ พร้อมพงษ์ สำนักงานเขตคลองเตย
ตั้งแต่ทำทางเท้าใหม่มาเขาตรวจรับงานมาได้ยังไงครับ เดินสะดุดหลายรอบแล้ว ท่อโผล่ขึ้นมาขนาดนี้
ซอยสุขุมวิท 26 (แถวหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวรุ่งเรือง) ชอบมีรถจอดข้างทาง ทั้งๆที่เป็นถนนสองเลน รถก็ติดแล้วก้ยังเจอรถพวกนี้จอดขวางอีก รบกวนทางเขตช่วยจัดการเรื่องแบบนี้นะคะ เป็นปัญหามากค่ะ ทาขาวแดงก็ยังดีค่ะ
ข่าวสารวัคซีนพื้นที่เขตคลองเตย สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน หรือพลาดเข็มสอง รวมไปถึงต้องการเข็มสาม โดยสำนักงานเขตคลองเตย จุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่​ 3 (booster​ dose)​ สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน​ Sinovac​ หรือ​ Sinopharm ครบ​ 2 เข็ม​ ณ​ โกดังสเตเดียม​ การท่าเรือ 💉โดยการฉีดวัคซีน​ booster​ เข็มที่​ 3 จะฉีดให้กับประชาชนที่ได้รับวัคซีน​ Sinovac​ หรือ​ Sinopharm ครบ​ 2 เข็ม​ ระหว่างวันที่​ 22-​28 พฤศจิกายน​ 2564 💉และสำหรับผู้ที่ตกหล่นต้องการฉีดเข็มที่​ 2 สามารถ​ walk​ in​ มารับบริการได้​ระหว่างวันที่​ 22-28 พฤศจิกายน​ 2564 โดยนำบัตรประชาชนมาแสดงตน 💉และผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน​ สามารถ walk​ in​ มารับบริการฉีดเข็มที่​ 1 ได้ในวันที่​ 28 พฤศจิกายน​ 2564 โดยนำบัตรประชาชนมาแสดงตน สำนักงานเขตคลองเตย
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การศึกษา และมอบทุนการศึกษาตามโค้วต้าของวิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ(ช.เทค)
ขอฝากประชาสัมพันธ์การศึกษาและมอบทุนเทคโนโลยีสมุทรปราการ(ช.เทค)
เดือดร้อนมาก แอบเผาสายไฟมานาน ทางเขตคลองเตยไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ กลิ่นเละควันลอยเข้าบ้านชาวบ้านตลอด เมื่อไหร่จะมีหน่วยงานราชการมาช่วยสักทีครับ อยู่ที่ริมถนนอาจณรงค์ ริมคลองสะพานไม้.
สวัสดีค่ะ ยินดีบริการลูกค้าทุกท่านค่ะ ข้าวไข่เจียว ทรงเครื่อง ร้านพี่ยุ้ยเองจ้าา เครื่องเน้นๆ ไข่ 1 ฟอง เครื่อง 3 อย่าง @35บาท ไข่ 2 ฟอง เครื่อง 5 อย่าง @50บาท #ชะอม #หอมใหญ่ #หอมซอย #ปูอัด #ไก่สับ #ใบโหระพา #แครอท #มะเขือเทศ #ถั่วฝักยาว #เห็ดเข็มทอง 🔥🔥บริการส่งถึงบ้านฟรี ช่วงล็อคดาวน์ 💥💥เมื่อสั่งครบ 100 บาทขึ้นไป #เขตราชเทวี #เขตประตูน้ำ #พันทิพย์ #แพลทตินั่ม อินบ๊อคได้เลยน้าา ***สามารถสั่งผ่านไลน์แมนได้ด้วยน้าา https://wongn.ai/2r4z3 ขอขอบพระคุณ ลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนกันนะคะ ช่วงโควิด เราต้อง Take care. Take home. Take away
ขอขอบคุณฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตคลองเตยอย่างสูงที่ช่วยให้คำแนะนำเรื่องการยื่นเอกสารงานมูลนิธิด้วยความรวดเร็ว เป็นครั้งแรกที่เขียนอีเมล์สอบถามเรื่องเอกสารและได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ด้วยความกระตือรือร้น ในสถานการณ์โควิด เราพยายามไม่เดินทางไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเขตฯ เมื่อโทรติดต่อไป ก็มักไม่มีคนรับสาย (ทราบภายหลังว่า เจ้าหน้าที่บางส่วนสลับทำงานจากที่บ้านด้วย) แอบกังวลมากๆ ว่าถ้าส่งอีเมล์สอบถาม จะได้เรื่องมั๊ย .....ผลลัพธ์เกินกว่าที่คาด นอกจากเจ้าหน้าที่จะตอบกลับทางอีเมล์แล้ว ยังโทรแจ้งข้อมูลให้ด้วย โอ้.......ดีใจมาก ขอบพระคุณฝ่ายปกครองทุกท่านอย่างสูงค่ะ
ประทับใจในบริการของเจ้าหน้าที่ ฝ่ายรายได้สำนักงานเขตคลองเตย วันนี้ไปจัดการเรื่องภาษีที่ดิน เจ้าหน้าที่ให้บริการดีมากๆ ประทับใจตั้งแต่ลงจากรถเลยครับ เจ้าหน้าที่ รปภ รีบเดิมมาให้บริการ ถามว่าเดินได้ไหมครับ ให้เอาราวเหล็กออกไหม ผมว่าใส่ใจดีครับเพราะผมจอดรถใกล้แผงราวเหล็ก เดินเข้าด่านตรวจคัดกรองก็ใส่ใจคนเดินเข้าใช้บริการ เดินเข้าอาคารเจ้าหน้าที่ด่านหน้าประชาสัมพันธิ์ก็ยิ้มแย้มแจ่มใจ ใส่ใจให้คำตอบ พอขึ้นชั้น3 ฝ่ายรายได้ ก็มีการใส่ใจในบริการเป็นอย่างดี พอเสร็จก็ลงไปจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่การเงินก็ใส่ใจประชาชนยิ้มแย้ม โดยรวม วันนี้ผมให้คะแนนเต็มครับ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ที่ใส่ใจช่วยเหลือแก้ปัญหาของผมด้วยดี ผมดีใจกับราชหารที่บริการประชาชนแบบนี้ โดยรวมดีมากๆครับ ผมให้คะแนนเต็มครับ