การจัดการความรู้ สป.ยธ.

การจัดการความรู้ สป.ยธ. การจัดการความรู้ภายในองค์กร สป.ยธ. แหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ และการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

เปิดเหมือนปกติ

19/08/2021

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Show and Share สู่กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (รูปแบบออนไลน์) ผ่าน Cisco Webex Meetings
วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ภายในกิจกรรมประกอบด้วย
1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สป.ยธ."
2. กิจกรรม "OPS Popular vote of the year" ประกาศผลโหวตบุคคลต้นแบบในการประพฤติตนตามหลักวัฒนธรรมองค์กร

รอ link เข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง Line OpenChat ห้องเรียนรวม MOJ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4-5-6 เดือนมิถุนายน 2564 เปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะคะ เชิญจ้าๆๆ http://register.moj.go.th...
24/05/2021

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4-5-6 เดือนมิถุนายน 2564 เปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะคะ เชิญจ้าๆๆ
http://register.moj.go.th/

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4-5-6 เดือนมิถุนายน 2564 เปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะคะ เชิญจ้าๆๆ
http://register.moj.go.th/

18/05/2021
วันนี้!!! 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.00 น. เรามีนัดทดสอบระบบ webexกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน สป.ยธ. ครั้งที่ 3 ...
18/05/2021

วันนี้!!! 18 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.30 - 15.00 น. เรามีนัดทดสอบระบบ webex
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน สป.ยธ. ครั้งที่ 3 (รูปแบบออนไลน์)
หัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์โลกออนไลน์ : Creative Commons” นะคะ
ป.ล. อย่าลืมแอดไลน์ เพื่อรับลิ้งค์ลงทะเบียนด้วยนะจ๊ะ

ขอเชิญชวนบุคลากร สป.ยธ. และผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบบริหารจัดการความรู้กระทรวงยุติธรรม http://km.moj.go.th/...
18/05/2020
ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ กระทรวงยุติธรรม

ขอเชิญชวนบุคลากร สป.ยธ. และผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบบริหารจัดการความรู้กระทรวงยุติธรรม http://km.moj.go.th/ โดยมีบทเรียน จำนวน 6 รายวิชา ดังนี้
1. กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ
2. การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะในการเขียนหนังสือราชการ
3. ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
4. คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ
5. การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ด้วย Google Docs, Google Sheets และGoogle Slides
6. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

Margo - Responsive HTML5 Template

ขอเชิญชวนบุคลากร สป.ยธ. และผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้แบบออนไลน์ E-Learningหลักสูตร กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ ประกอบด้วย1...
24/04/2020
ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ กระทรวงยุติธรรม

ขอเชิญชวนบุคลากร สป.ยธ. และผู้ที่สนใจ
ศึกษาเรียนรู้แบบออนไลน์ E-Learning
หลักสูตร กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ ประกอบด้วย
1) พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2) พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
3) พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
4) พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
5) พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

Margo - Responsive HTML5 Template

18/03/2020
www.moj.go.th

องค์ความรู้เกี่ยวกับ "การคัดแยกขยะ"

ถอดองค์ความรู้จาก กิจกรรมตั้งวงเล่า....เม้าท์ทุกข์สุข ครั้งที่ 4/2563
How to “การคัดแยกขยะ” My World...แยก แลก โลก
วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม ชั้น 7
https://www.moj.go.th/attachments/20200310100029_62309.pdf

ขอเชิญพี่น้องชาว สป.ยธ. เข้าร่วมกิจกรรม "ตั้งวงเล่า...เม้าท์ทุกข์สุข"ครั้งที่ 6 ตอน The Lazy Man.ผ่าTrick พลิกชีวิตกิจกร...
11/03/2020

ขอเชิญพี่น้องชาว สป.ยธ. เข้าร่วม
กิจกรรม "ตั้งวงเล่า...เม้าท์ทุกข์สุข"
ครั้งที่ 6 ตอน The Lazy Man.ผ่าTrick พลิกชีวิต
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
"การใช้เทคโนโลยีช่วยในการทำงานเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และง่ายขึ้น"
โดยวิทยากรจากทีมงานตั้งวงเล่าเมาท์ทุกข์สุข
#ตั้งวงเล่าเมาท์ทุกข์สุข
ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่
http://register.moj.go.th/register_moj.php?id_sub_project=457&id_project=262

ขอเชิญพี่น้องชาว สป.ยธ. เข้าร่วม
กิจกรรม "ตั้งวงเล่า...เม้าท์ทุกข์สุข"
ครั้งที่ 6 ตอน The Lazy Man.ผ่าTrick พลิกชีวิต
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
"การใช้เทคโนโลยีช่วยในการทำงานเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และง่ายขึ้น"
โดยวิทยากรจากทีมงานตั้งวงเล่าเมาท์ทุกข์สุข
#ตั้งวงเล่าเมาท์ทุกข์สุข
ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่
http://register.moj.go.th/register_moj.php…

ประกาศ! พรุ่งนี้ ขอเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรม ตั้งวงเล่า เมาท์ทุกข์สุข จากห้องศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 7 เป็นห้องรับรองกระทรว...
09/03/2020

ประกาศ! พรุ่งนี้ ขอเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรม ตั้งวงเล่า เมาท์ทุกข์สุข จากห้องศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 7 เป็นห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญพี่น้องชาว สป.ยธ. เข้าร่วมกิจกรรม "ตั้งวงเล่า...เม้าท์ทุกข์สุข"ครั้งที่ 5 ตอน The Virus.เชื้อสยอง ป้องกันได้กิจกรร...
05/03/2020

ขอเชิญพี่น้องชาว สป.ยธ. เข้าร่วม
กิจกรรม "ตั้งวงเล่า...เม้าท์ทุกข์สุข"
ครั้งที่ 5 ตอน The Virus.เชื้อสยอง ป้องกันได้
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
"โรค Covid-19 และการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ"
โดยวิทยากรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และทีมงานตั้งวงเล่าเมาท์ทุกข์สุข
#ตั้งวงเล่าเมาท์ทุกข์สุข
ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่
http://register.moj.go.th/register_moj.php?id_sub_project=455&id_project=262

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สป.ยธ. จัดกิจกรรม "ตั้งวงเล่า...เมาท์ทุกข์สุข"ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ "แนวทางในก...
24/02/2020

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
สป.ยธ. จัดกิจกรรม "ตั้งวงเล่า...เมาท์ทุกข์สุข"
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
"แนวทางในการประสานงาน และการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี"
ในชื่อหัวข้อ "My Message...สื่อสารผิด ชีวิตเปลี่ยน"
โดยวิทยากรจากสำนักงานรัฐมนตรี
ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม ชั้น ๗

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
สป.ยธ. จัดกิจกรรม "ตั้งวงเล่า...เมาท์ทุกข์สุข"
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
"แนวทางในการประสานงาน และการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี"
ในชื่อหัวข้อ "My Message...สื่อสารผิด ชีวิตเปลี่ยน"
โดยวิทยากรจากสำนักงานรัฐมนตรี
ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม ชั้น ๗

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. คณะทำงานการจัดการความรู้ในองค์กรของ สป.ยธ.ได้จัดการประชุมคณะทำงานการจัดก...
20/01/2020

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. คณะทำงานการจัดการความรู้ในองค์กรของ สป.ยธ.
ได้จัดการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ในองค์กรของ สป.ยธ. ครั้งที่ 1/2563
ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม ชั้น 7 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการจัดการความรู้ภายในองค์กร สป.ยธ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นางสาวฉวีวรรณ แสนทวี ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานในการประชุม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. คณะทำงานการจัดการความรู้ในองค์กรของ สป.ยธ.
ได้จัดการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ในองค์กรของ สป.ยธ. ครั้งที่ 1/2563
ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม ชั้น 7 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการจัดการความรู้ภายในองค์กร สป.ยธ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นางสาวฉวีวรรณ แสนทวี ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานในการประชุม

สรุปการถอดองค์ความรู้ จากกิจกรรม "การเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานจากผู้บริหารระดับสูงสำนักงานปลัดกระทร...
08/10/2019
สรุปการถอดองค์ความรู้จากผู้บริหารระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2562

สรุปการถอดองค์ความรู้ จากกิจกรรม "การเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานจากผู้บริหารระดับสูงสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (Top Executive Sharing)"

สรุปการถอดองค์ความรู้จากผู้บริหารระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ภายใต้กิจกรรม "การเสวนาถ่ายทอดอง.....

ขอเชิญชาว สป.ยธ. ทุกท่าน เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน สป.ยธ. ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 ...
15/03/2019

ขอเชิญชาว สป.ยธ. ทุกท่าน
เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน สป.ยธ. ครั้งที่ 2
ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม
พบกับ
1. กิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยจากงานประจำของชาว สป.ยธ. 3 เรื่อง
- ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการใช้งานระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ สป.ยธ.
- การศึกษาแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร บค. สป.ยธ.
- การพัฒนาประสิทธิภาพการประสานงานระหว่างผู้ประสานงานโดยใช้สื่อ social media
2 กิจกรรมเล่นเกมส์ รับของรางวัลต่างๆมากมาย

ลงทะเบียนได้ทาง register.moj.go.th หัวข้อ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน สป.ยธ. ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ครับ

07/06/2018

รวมคู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
1. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการรับส่งหนังสือ
https://www.facebook.com/download/preview/635268290148870
2. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการตรวจสอบใบลาฯ
https://www.facebook.com/download/preview/191099581714313
3. คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อต้อนรับบุคคลสำคัญฯ
https://www.facebook.com/download/preview/239704683453713
4. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการส่งเสริมสมัครรางวัลบริการภาครัฐ
https://www.facebook.com/download/preview/1065990190231162
5. คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการให้บริการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ
https://www.facebook.com/download/preview/254480535101036
6. คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย
https://www.facebook.com/download/preview/322086201657802
7. คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการพิจารณาโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายของผู้เสนอโครงการที่มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาให้การสนับสนุนฯ
https://www.facebook.com/download/preview/245258612875612
8. คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดทาข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. …. สป.ยธ. (Pre-Ceiling)
https://www.facebook.com/download/preview/1955491458097362
9. คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการประสานงานด้านการตรวจราชการ
https://www.facebook.com/download/preview/1841553262601687
10. คู่มือการปฏิบัติงานการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม
https://www.facebook.com/download/preview/251336448759004

06/06/2018
กระบวนการขอพระราทานน้ำอาบศพ เพลิงศพ และดินฝังศพ

เป็นอีกหนึ่งชุดความรู้ที่เป็นประโยชน์มากครับ
กระบวนการขอพระราทานน้ำอาบศพ เพลิงศพ และดินฝังศพ
โดย กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ https://www.facebook.com/download/185542878831356/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%9E%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%9E%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%9E.ppt?hash=AcqsWlIqkmvajt8i

05/06/2018
การเตรียมการก่อนการฝึกอบรม

ใครที่อยากจัดฝึกอบรม ต้องดูคลิปวีดีโอนี้เลย
"ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมการก่อนการฝึกอบรม"
จัดทำโดย สำนักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง GoogleCalendarถ่ายทอดความรู้โดย คณะบุคล...
25/05/2018

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง GoogleCalendar
ถ่ายทอดความรู้โดย คณะบุคลากรจาก ศทส.
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 สป.ยธ.

วันนี้ KM ขอนำความรู้เรื่อง การจัดผังที่นั่งสำหรับการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมของแขกต่างประเทศ มาฝากจัดทำโ...
23/05/2018

วันนี้ KM ขอนำความรู้เรื่อง การจัดผังที่นั่งสำหรับการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมของแขกต่างประเทศ มาฝาก
จัดทำโดย กองการต่างประเทศ

16/05/2018
ความรู้เรื่อง การตรวจสอบกรณีเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ได้ และการแจ้งซ่อมผ่านระบบ

วีดีโอให้ความรู้ เรื่อง การตรวจสอบกรณีเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ได้ และการแจ้งซ่อมผ่านระบบ
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

16/05/2018
ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต/การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม

ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต/การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
โดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ขอเชิญบุคลากร สป.ยธ.เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้ง 2 และครั้งที่ 3หัวข้อ การใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกา...
09/02/2018

ขอเชิญบุคลากร สป.ยธ.
เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้ง 2 และครั้งที่ 3

หัวข้อ การใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในยุค Thailand 4.0
- ใช้ Line อย่างไรให้คุ้มค่า
- ระดมสมองด้วย Padlet และ AnswerGarden
- ไอเดียกระฉูดด้วย Pinterest
- จัดการไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ PDF
- การทำ E-book อย่างง่ายๆ
- สร้างสารทนเทศให้ง่ายด้วย Infographics
- การย่อ Url เว็บให้สั้นลงเพื่อการสร้าง QR code
- การค้นหาสื่อต่างๆ ที่นำไปใช้ได้อย่างถูกกฎหมาย
- รู้จักกับความหมายของ creative commons
- เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการนำเสนองานให้น่าสนใจ

ลงทะเบียนทาง http://www.moj.go.th/register_exchange
ภายใน 15 ก.พ. 61 (รับเพียงครั้งละ 40 คนเท่านั้น)

29/08/2017
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เริ่มเวลา 08...
18/08/2017

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เริ่มเวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ #ยังส่งรายชื่อผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้นะจ๊ะ #มาเจอกันๆ นะจ๊ะ #ติดต่อ สพบ. ชั้น7 โทร 0 21412696 , 0 21412688 แฟกซ์ 0 21438276

13/07/2017
กิจกรรมการจัดการความรู้ ของสำนักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2560

ติดตามข่าวสารกิจกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กรของสำนักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรมได้ที่ http://kmhrdops.blogspot.com/ อีกหนึ่งช่องทาง นะจ๊ะ

การจัดการความรู้ สป.ยธ.
11/07/2017

การจัดการความรู้ สป.ยธ.

11/07/2017

A little knowledge that acts is worth more that much knowledge that is idle.

31 มีนาคม 2560 บรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตร "นักจัดการความรู้"ช่วงที่ 3 การติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ในการทำหน้าที่ผู้เอื้อ...
11/07/2017

31 มีนาคม 2560 บรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตร "นักจัดการความรู้"
ช่วงที่ 3 การติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ในการทำหน้าที่ผู้เอื้ออำนวยกระบวนการเรียนรู้ ณ โรงแรมที.เค.พาเลซ กรุงเทพฯ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักจัดการความรู้ (Facilitator)" สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
11/07/2017

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักจัดการความรู้ (Facilitator)" สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

11/07/2017

What is knowledge management?

Timeline Photos
11/07/2017

Timeline Photos

การจัดการความรู้ สป.ยธ.'s cover photo
11/07/2017

การจัดการความรู้ สป.ยธ.'s cover photo

การจัดการความรู้ สป.ยธ.'s cover photo
11/07/2017

การจัดการความรู้ สป.ยธ.'s cover photo

ที่อยู่

กระทรวงยุติธรรม
Bangkok
10210

เบอร์โทรศัพท์

021412691

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การจัดการความรู้ สป.ยธ.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การจัดการความรู้ สป.ยธ.:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด