สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก

สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก Office of the Army Comptroller, Royal Thai Army. Official Page

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า​ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ...
02/04/2021

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า​ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร​ มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี​ สิริกิจการิณีพีรยพัฒน​ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยแข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบ...
25/02/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา และ เสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว เป็นเครื่องทรงฤดูร้อน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว เป็นเครื่องทรงฤดูร้อน ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ประจำปี ๒๕๖๔ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จด้วย
.
ขอบคุณ : FB_ ข่าวสารงานพระพุทธศาสนา

เมื่อเวลา 19.23 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโด...
16/02/2021

เมื่อเวลา 19.23 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลีย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

#ทรงพระเจริญ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเวชภัณฑ์และสิ่งของจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภ...
28/01/2021

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเวชภัณฑ์และสิ่งของจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19 (และโรคระบาดต่างๆ)“ ประกอบด้วย หน้ากาก N95 อุปกรณ์ป้องกันละอองฝอย (Face Shield) ถุงคลุมขา (Leg Cover) หมวกผ้าสปันบอนด์ แอลกอฮอล์เจล และสเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพหน้ากากผ้า แก่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ โดยสิ่งของพระราชทานดังกล่าว จะถูกนำไปแจกจ่ายให้โรงพยาบาลและประชาชนสำหรับใช้ป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ต่อไป

น้ำพระราชหฤทัยทางการแพทย์ สู้ภัย โควิด-๑๙ความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนในช่วงการแพร...
22/01/2021

น้ำพระราชหฤทัยทางการแพทย์ สู้ภัย โควิด-๑๙

ความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ได้พระราชทานทรัพย์ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศ และถุงยังชีพพระราชทนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อาทิ

• พระราชทานทรัพย์
- จำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช
- จำนวน ๒,๔๐๗,๑๔๔,๔๘๗.๕๙ บาท ให้แก่โรงพยาบาล วิทยาลัยแพทย์ และสถานพยาบาล ๒๗ แห่ง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
- จำนวน ๓๔๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ให้แก่เรือนจำ ทัณฑสถาน และโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำ ๔๔ แห่ง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์

• พระราชทานโรงพยาบาล
- สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ๒๑ แห่ง เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ และทหารที่บาดเจ็บจากการต่อสู้ป้องกันประเทศ
- ก่อสร้าง ห้องตรวจหาเชื้อ ให้แก่โรงพยาบาล ๒๐ แห่ง
- อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ตามโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานให้กับ ๗๖ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวม ๗๗ แห่ง ๑๒๓ โรงพยาบาล เพื่อรับมือสถานการณ์โรค Covid-๑๙

• พระราชทานรถ ประกอบด้วย รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย ๒๐ คัน พระพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน ๘ คัน และรถเอกซเรย์เคลื่อนที่

• พระราชทานถุงยังชีพพระราชทาน ให้กับประชาชน ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

ด้วยน้ำพระราชหฤทัยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทย เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยบรรเทาทุกข์ยาก เป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงหัวใจ และเป็นกำลังใจให้กับประชาชน เพื่อร่วมกันฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

#ทรงพระเจริญ
#พระผู้ปิดทองหลังพระ
#สืบสานรักษาต่อยอด

✨สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน “หุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจก ระบบสื่อสารทางไ...
19/01/2021

✨สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน “หุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจก ระบบสื่อสารทางไกล” จำนวน 10 ชุด แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร

✨เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศ โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีแรงงานต่างชาติและคนไทยได้รับเชื้อ และเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย จึงพระราชทาน “หุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจก ระบบสื่อสารทางไกล” แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และดูแลผู้ป่วยโควิด-19..โดยหุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจก ระบบสื่อสารทางไกลนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกลุ่มสตาร์ทอัพศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น้อมเกล้าฯ ถวายผ่าน “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )”

✨โดยวันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ประกอบพิธีส่งมอบ “หุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจก ระบบสื่อสารทางไกล” พระราชทานแก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมี นายแพทย์ธนพัฒน์ พวงเพชร รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราม 8 กรุงเทพฯ

"สามีของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า ไม่ได้แค่อยากที่จะเข้าไปเยี่ยมเยือนประชาชนเท่านั้น เราต้องทำมากกว่านั้น เราต้องช่วยรัฐบาลในก...
18/01/2021

"สามีของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า ไม่ได้แค่อยากที่จะเข้าไปเยี่ยมเยือนประชาชนเท่านั้น เราต้องทำมากกว่านั้น เราต้องช่วยรัฐบาลในการสนับสนุนและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน เพราะเราเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา การเยี่ยมเยือนโดยประมุขของประเทศจึงจะไม่เกิดประโยชน์ หากเราไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ ก็ถือว่าเราไม่ประสบความสำเร็จในการเป็นประมุข"

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนี พันปีหลวง

ที่มา BBC Soul of a Nation: The Royal Family of Thailand (1979)

✨พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานผ้าห่มกันหนาว แก่ราษฎร จ.ลำพูน✨วันที่ 12 มกราคม 2...
13/01/2021

✨พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานผ้าห่มกันหนาว แก่ราษฎร จ.ลำพูน

✨วันที่ 12 มกราคม 2564
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยราษฎร ที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดลำพูน ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในฐานะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดลำพูน เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 2,000 ผืน ไปมอบแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่ทา และอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย

✨การได้รับพระราชทานผ้าห่มกันหนาวในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ในหลวง - พระราชินี ทรงห่วงประชาชน โปรดเกล้าฯ จัดสร้างรถชีวนิรภัยเพิ่ม ๗ คัน รับมือโควิดระบาดวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ตามที่พ...
08/01/2021

ในหลวง - พระราชินี ทรงห่วงประชาชน โปรดเกล้าฯ จัดสร้างรถชีวนิรภัยเพิ่ม ๗ คัน รับมือโควิดระบาด

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย จำนวน ๑๓ คัน ไปเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ประโยชน์สำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) แก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น โรงเรียน วัด ชุมชนแออัด และกลุ่มอาชีพเสี่ยงทั่วประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด ๑๙ เชิงรุก

ขณะนี้ เมื่อโรคโควิด ๑๙ ได้กลับมาแพร่ระบาดขึ้นรอบใหม่ในประเทศไทย และมีแนวโน้มขยายวงกว้างไปทั่วประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดสร้างรถชีวนิรภัยเพิ่มเติมอีก จำนวน ๗ คัน รวมเป็น ๒๐ คัน ซึ่งจะช่วยตรวจหาเชื้อเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของประชาชน

ทั้งนี้ รถตรวจเชื้อนิรภัยพระราชทานทุกคัน มีความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำรถ และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเก็บตัวอย่างครบครัน ได้แก่ หลอดเก็บตัวอย่าง VTM, ไม้ swab และ Throat swab, ชุดตรวจ Rapid Ab test, วัสดุกับ ppe ปรอท, กาวน์กันน้ำ, surgical mask, หมวกคลุมผม, face shield, แอลกอฮอล์ และถุงแดง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ อย่างใกล้ชิด ทรงห่วงใยในสุขภาพพลานามัยของประชาชน และพระราชทานความช่วยเหลือทั้งแก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อ ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งที่พระราชทานเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ความว่า

“… อย่างที่บอกว่าประชาชนมีความสุข ประเทศมีความมั่นคง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ปัญหาต้องมี อุปสรรคต้องมีเสมอ แต่ถ้าเรามีความมั่นคงมีความอยากให้ประชาชนมีความสุข มีทัศนคติที่ดี ประชาชนก็มีความสุข พวกเราก็มีความสุข เพราะเราก็คือประชาชน…”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 🇹🇭🙏🇹🇭
02/01/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

🇹🇭🙏🇹🇭

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔.วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ...
01/01/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔
.
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ความว่า
.
เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพรแก่ทุก ๆ ท่าน ให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ และความเป็นมงคลโดยทั่วกัน ​คนไทยเรามีวัฒนธรรม อันแสดงถึงความดี ความงาม และความเจริญ เป็นพื้นฐานของชีวิตจิตใจอยู่ วัฒนธรรมทั้งนั้น เป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่ในขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม ภาษา ศิลปวิทยาการต่าง ๆ และนิสัยจิตใจ ทำให้คนไทย ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ ณ ที่ใด ก็เชื่อมโยงผูกพันกันได้อย่างใกล้ชิด
​.
ในปีใหม่นี้ จึงขอให้คนไทยทุกคนได้พิจารณาให้เข้าใจ ถึงคุณค่าของความดี ความงาม และความเจริญทั้งปวง ความมั่นคงหนักแน่นในความถูกต้อง ด้วยเหตุผลและความจริง แล้วช่วยกันสืบสานรักษาให้ดำรงอยู่ไม่ขาดสาย และสร้างเสริมต่อยอดให้รุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่ง ๆ ขึ้น พร้อมทั้งตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ ที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานให้ดีให้ถูกต้อง ด้วยความมีสติรู้ตัว และด้วยปัญญารู้เหตุรู้ผล แม้ประเทศจะตกอยู่ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ก็สามารถที่จะนำพาให้ผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้ ความรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือร่วมใจ โดยพร้อมเพรียงกัน จะนำพาชาติบ้านเมือง ให้บังเกิดความผาสุก มั่นคง และเจริญก้าวหน้า สืบต่อไป
​.
ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ พร้อมด้วย พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาทุกท่าน ให้มีกำลังกายแข็งแรง กำลังใจเข้มแข็ง กำลังปัญญาเฉียบคม สามารถนำพาตน นำพาส่วนรวม และประเทศชาติ ให้บรรลุถึงความสุขความเจริญได้โดยทั่วกัน

31/12/2020

🎉🎉🎉 สวัสดีปีใหม่ 2564 ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก 🎉🎉🎉

♥️ ส.ค.ส. ประจำปี 2564 รางวัลชนะเลิศ จัดทำโดย น.ส. จารุวรรณ สุขไสว ♥️

วัวน้อยกินแต่หญ้า         เขียวขจีตัวใหญ่แข็งแรงดี          เก่งด้วยขี้วัวใส่ปุ้ยมี          ...
30/12/2020

วัวน้อยกินแต่หญ้า เขียวขจี
ตัวใหญ่แข็งแรงดี เก่งด้วย
ขี้วัวใส่ปุ้ยมี ประโยชน์
ปีใหม่ปลูกมะม่วงกล้วย ฝึกด้านเกษตรกรรม

ส.ค.ส.พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ[email protected]@@

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ.2564 แด่ชาวไทย
11/12/2020

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ.2564 แด่ชาวไทย

" เราทั้งหลายผู้เป็นไทย จึงควรเจริญรอยตามพระราชจริยาในรัชกาลที่ ๙ ด้วยการบำเพ็ญอภัยทานแก่กันและกันอย่างไม่มีประมาณ ขอเรา...
06/12/2020

" เราทั้งหลายผู้เป็นไทย จึงควรเจริญรอยตามพระราชจริยาในรัชกาลที่ ๙ ด้วยการบำเพ็ญอภัยทานแก่กันและกันอย่างไม่มีประมาณ ขอเราทั้งหลายจงคิดแต่ในทางสร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลกัน เจรจากันด้วยเหตุผล อดทนอดกลั้นแม้มีความคิดเห็นแตกต่าง สรรค์สร้างคุณสมบัติของความเป็นผู้มีเมตตาอันเป็นประตูไปสู่ความเข้าอกเข้าใจกัน พร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ด้วยปณิธานมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน ซึ่งจะอำนวยผลเป็นความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองไทย สมพระบรมราชปณิธานในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ "
.
--- บางส่วนจากพระดำรัสเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ดูน้อยลง

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพร...
05/12/2020

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

“พระแก้วมรกต น้อย”พระพุทธรูป 5 รัชกาล แห่ง พระราชวังดุสิต.สร้างในสมัย รัชกาลที่6 ที่ทรงต้องการให้มีพระพุทธรูปประจำพระราช...
03/12/2020

“พระแก้วมรกต น้อย”

พระพุทธรูป 5 รัชกาล
แห่ง พระราชวังดุสิต

.
สร้างในสมัย รัชกาลที่6 ที่ทรงต้องการให้มีพระพุทธรูปประจำพระราชวังดุสิตอันเป็นสถานที่ประทับของพระมหากษัตริย์จึงทรงโปรดเกล้าฯให้ “เจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนารถฯ” ทรงเสาะหา หยกสีเขียวขนาดใหญ่. และก็ได้มาจาก รัสเซีย และให้ “นาย ปีเตอร์ คานส์ ฟาตาเช่”ช่างประจำราชสำนัก ของรัสเซีย แกะสลักพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร นี้ให้ แล้ว เสร็จในปี2457 และเรียกว่า พระแก้วมรกตน้อย

“ในหลวง-พระราชินี”
“เจ้าฟ้าหญิงพัชรกิติยาภา”ประทับรถไฟฟ้า
“เจ้าคุณพระสินีนาฎฯ”นั่งรถคันเดียวกันโดยเสด็จ และประกอบพิธี
สวดมนต์ถวาย ร.9-พระพันปีหลวงด้วย
โปรดเกล้าฯอัญเชิญ”พระแก้วมรกต น้อย” จากพระราชวังดุสิต ร่วมพิธี
“บิ๊กตู่-ครม.-ผบ.เหล่าทัพ” ร่วมพิธีสวดมนต์

.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟฟ้าพระที่นั่ง

พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ในการพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 สืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี"รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ "พ่อแห่งแผ่นดิน"

โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ครม. ผบ.เหล่าทัพ ข้าราชการและประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ พระพุทธมณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกตน้อย) มาร่วมพิธีด้วย

:ข่าวราชสำนัก Thaipbs

๒๕ พฤศจิกายน #วันวชิราวุธ #วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า.“วันวชิราวุธ” หรือ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ถูกกำหนดให้ตรงกับวัน...
24/11/2020

๒๕ พฤศจิกายน #วันวชิราวุธ #วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
.
“วันวชิราวุธ” หรือ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ถูกกำหนดให้ตรงกับวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ หรือ “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญๆ อันเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดี อีกทั้งพระองค์ยังทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกิจการเสือป่าและลูกเสือ เพื่อฝึกให้ประชาชนมีความรู้ ความสามารถในการป้องกันตัว ดูแลตัวเอง รวมถึงหมู่บ้านหรือชุมชนของตนเองได้ ทั้งนี้ ภายหลังมีหลักฐานยืนยันว่า วันสวรรคตแท้จริงตรงกับเช้ามืดช่วงตี ๑ ของวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน แต่ทางราชการยังคงถือให้วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน เป็นวันวชิราวุธ ตามเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖...
24/11/2020

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๔ แก่ปวงชนชาวไทย เป็นภาพฝีพระหัตถ์ "สวัสดีปีฉลูวัว" รูปวัว หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ข้างๆ มีขวดนมสดสีขาว พร้อมทรงลงพระนามาภิไธย “สิรินธร” และพระราชทานพรปีใหม่ ความว่า

"ปีที่แล้วโรคร้ายหมายชีวิต
มีคนติดทั่วโลกอยู่มากหลาย
คนยังอยู่จนยากลำบากกาย
ที่ทุกข์คลายเพราะความรักสามัคคี

ปีฉลูวัวใจดีเข้ามาหา
มีนมมาให้ดื่มเป็นสุขี
สุขภาพของเด็กเติบโตดี
ผู้ใหญ่ที่ดื่มนมก็แข็งแรง"

สวัสดีปีฉลูวัว พ.ศ.๒๕๖๔

๑๔ พฤศจิกายน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น อันกอปรด้วยพระอัจฉริยภาพ พระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล พร...
14/11/2020

๑๔ พฤศจิกายน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น อันกอปรด้วยพระอัจฉริยภาพ พระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล พระราชอุตสาหะวิริยะ และการที่ทรงสละเวลาส่วนพระองค์แม้ในยามดึกดื่นค่ำคืนอย่างเหน็ดเหนื่อยตรากตรำพระวรกายมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน นับตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงเยือนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ทรงพบว่าราษฎรเดือดร้อนพืชผลเสียหายจากทั้งฝนแล้งและน้ำท่วม ทำให้ทรงเกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาทุกข์ร้อนของราษฎรอย่างฉับพลันในขณะนั้นว่า "สมควรที่จะสร้างฝายหรือเขื่อนขนาดเล็ก (Check dams) และอ่างเก็บน้ำจำนวนมากขวางทางน้ำ เพื่อป้องกันหรือลดความรุนแรงการไหลบ่า และเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้งซึ่งเป็นการบรรเทาสภาวะแห้งแล้งได้ทางหนึ่ง" ที่สำคัญทรงเกิดประกายความคิดด้วยความมั่นพระทัยว่าน่าจะนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยให้เกิดฝนได้ และน่าจะมีวิธีการที่จะรวมเมฆที่กระจายอยู่ในท้องฟ้าแต่ลอยผ่านพื้นที่แห้งแล้งไปหมดดังที่ทรงสังเกตเห็น ในขณะนั้นให้เมฆเหล่านั้นรวมตัวกันเกิดเป็นฝนตกลงสู่พื้นที่แห้งแล้งดังกล่าวได้ อันเป็นเป็นต้นกำเนิดของแนวพระราชดำริที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนเป็น “โครงการพระราชดำริฝนหลวง” ในปัจจุบัน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทาน “เครื่องช่วยหายใจ” และ “ระบบแลกเปลี่ย...
13/11/2020

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทาน “เครื่องช่วยหายใจ” และ “ระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์” แก่โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ และรักษาผู้ป่วยโควิด-19
โดยเฉพาะโรงพยาบาลในภาคใต้ ซึ่งเปรียบเสมือนด่านหน้าในการตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศผ่านทางชายแดนใต้ อีกทั้งหากสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พระราชนี้จะสามารถนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยอื่นได้ในอนาคต

ปช.ทบ.และ ผู้แทน หน.นขต.สปช.ทบ. ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธี สปช.ทบ.
12/11/2020

ปช.ทบ.และ ผู้แทน หน.นขต.สปช.ทบ. ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธี สปช.ทบ.

“ในหลวง” ทรง ขอบใจในความรัก และกำลังใจ ขอช่วยกันรักษาบ้านเรา ด้วยความดี รักษาความวิเศษ ของความเป็นไทยชี้ รักกัน คือรั...
10/11/2020

“ในหลวง” ทรง ขอบใจในความรัก และกำลังใจ
ขอช่วยกันรักษาบ้านเรา ด้วยความดี รักษาความวิเศษ ของความเป็นไทย
ชี้ รักกัน คือรักชาติ รักส่วนรวม
ทรงพระอักษร
พระราชทานแก่ ชาวอุดรฯ
ที่มารับเสด็จฯ

.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไป กองบิน 23 อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

และทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

โดยมีประชาชนเฝ้า ฯ รับเสด็จท่าอากาศยานทหารกองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี จำนวนมาก

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระอักษร ลงบนกระดาษ A4 พระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและประชาชนหลายคน

เช่น มีข้อความว่า “รักกัน คือรักชาติ รักส่วนรวม ทำความดีให้กัน”

“ขอบใจในความรัก และกำลังใจ เราต่างรักกัน ห่วงกัน ห่วงประเทศชาติ ช่วยกันรักษาบ้านเรา ด้วยความดี เพื่อความสุขและความเจริญ รักษาความวิเศษของความเป็นไทย"

:พระลาน

กรมกิจการพลเรือนทหารบก Directorate of Civil Affairs
06/11/2020

กรมกิจการพลเรือนทหารบก Directorate of Civil Affairs

หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร : ไม่ติดตำรา การพัฒนาตามแนวพระราชดำริขอ...
01/11/2020

หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร : ไม่ติดตำรา

การพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีลักษณะของการพัฒนาที่อนุโลมและรอมชอมกับสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสภาพของสังคม จิตวิทยาแห่งชุมชนคือ “ไม่ติดตำรา” ไม่ผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทย

ที่อยู่

78 Thanon Ratchadamnoen Nok
Bangkok
10100

รถประจำทาง [ถนนราชดำเนินนอก ป้าย UN] สาย 70, 157, 503, 509 [ถนนกรุงเกษม ป้ายสะพานมัฆวาน ฯ / ป้ายวัดโสมนัส] สาย 53 และเรือคลองผดุงกรุงเกษม ท่าเรือราชดำเนินนอก

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622978500

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ฐานทัพ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด