สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก

สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก Office of the Army Comptroller, Royal Thai Army. Official Page

เปิดเหมือนปกติ

ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกท่านร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องในวั...
18/07/2021

ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกท่าน
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.
www.ocsc.go.th/ethics/event

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ : พระลาน
Website : http://www.phralan.in.th/
Facebook : https://www.facebook.com/phralanofficial
YouTube : https://www.youtube.com/c/PhralanChannel

ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกท่าน
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.
www.ocsc.go.th/ethics/event

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ : พระลาน
Website : http://www.phralan.in.th/
Facebook : https://www.facebook.com/phralanofficial
YouTube : https://www.youtube.com/c/PhralanChannel

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด...
18/07/2021

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ อุปสมบทนาคหลวง

(๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๔) เวลา ๑๗.๑๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ซึ่งในปีพรรษา ๒๕๖๔ นี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับฆราวาส และสามเณร จำนวนรวม ๗ ราย อุปสมบทเป็นนาคหลวง

๑. หม่อมหลวงอภิชัย ชยางกูร ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
๒. สามเณรวัฒนะ ดอกสะบา ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดเทพลีลา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
๓. สามเณรวายุ สุระมณี ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
๔. สามเณรจิตรเทพ ต่อคุ้ม ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๕. สามเณรภูมินทร์ หงส์ทอง ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
๖. สามเณรอาชัญ สะอาดเอี่ยม ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๗. สามเณรศุภจิตร ปุ้งโพธิ์ ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดชัยศรี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ขอขอบคุณ : มติชนออนไลน์

#เพจสืบสานรักษาต่อยอด

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ‘ซิโนฟาร์ม’ ...
17/07/2021

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ‘ซิโนฟาร์ม’ กระจายฉีดสำหรับพสกนิกรชุมชนวังหลัง

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนง.ราชการ ฯ ปี 64
08/07/2021

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนง.ราชการ ฯ ปี 64

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนง.ราชการ ฯ ปี 64

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศ...
30/06/2021

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๑๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอ...
04/06/2021

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๑๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ในพระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้แทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลแม่ข่าย และโรงพยาบาลสนาม ที่เปิดให้บริการรักษาผู้ติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถุงพระราชทานกำลังใจ เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ด้วยทรงเข้าพระทัย และทรงรับรู้ถึงความเหน็ดเหนื่อย และความอ่อนล้าจากการทุ่มเทกำลังกาย และกำลังใจในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย

🙏🏼💛💜 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 💜💛🙏🏼

“ในหลวง-พระราชินีฯ”พระราชทาน“ถุงพระราชทานกำลังใจ”แก่จนท.สาธารณสุขที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดฯเผย “สมเด็จพระราชินี”ทรงออกแบบ...
03/06/2021

“ในหลวง-พระราชินีฯ”
พระราชทาน
“ถุงพระราชทานกำลังใจ”
แก่จนท.สาธารณสุข
ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดฯ
เผย “สมเด็จพระราชินี”
ทรงออกแบบ”เข็มกลัด “พระราชทานกำลังใจ” สัญลักษณ์ “ลูกโป่งสีเหลือง” คือกำลังใจ ในหลวง ที่จะนำพาพสกนิกรให้มีกำลังใจที่เต็มเปี่ยม พร้อมลุกขึ้นสู้ เฉกเช่นลูกโป่งลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า มีความหวังและก้าวข้ามผ่านไปพร้อมกัน
“ลูกโป่งสีม่วง”แสดงถึงกำลังใจจาก”สมเด็จ พระบรมราชินี” ที่อยู่เคียงข้างพสกนิกรในการต่อสู้กับวิกฤตโควิดฯ”

.

.
วันนี้ (3 มิ.ย) เมื่อเวลา 20.13 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้แทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลสนาม ที่เปิดให้บริการรักษาผู้ติดเชื้อ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานถุงพระราชทานกำลังใจ เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทั้งนี้ ทรงเข้าพระทัยและทรงรับรู้ถึงความเหน็ดเหนื่อยและความอ่อนล้า จากการทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 รวมทั้งทรงร่วมสนับสนุนสินค้าของเกษตรกรในภาคต่าง ๆ และผู้ประกอบการ เพื่อกระจายรายได้ในช่วงวิกฤตในครั้งนี้

สิ่งของในถุงพระราชทานกำลังใจ นอกจากเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ แล้ว ยังมีเข็มกลัด “พระราชทานกำลังใจ” ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงออกแบบด้วยพระองค์เอง โดยมีความหมายคือ ลูกโป่งสีเหลือง หมายถึงกำลังใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะนำพาพสกนิกรให้มีกำลังใจที่เต็มเปี่ยม พร้อมลุกขึ้นสู้ เฉกเช่นลูกโป่งลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า มีความหวังและก้าวข้ามผ่านไปพร้อมกัน ลูกโป่งสีม่วง แสดงถึงกำลังใจจากสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ที่อยู่เคียงข้างพสกนิกรในการต่อสู้กับวิกฤตของไวรัสโคโรนา 2019

ด้วยน้ำพระทัยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความห่วงใย สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ได้เสด็จฯเป็นการส่วนพระองค์ทรงเย็บเข็มกลัดให้ติดกับถุงพระราชทานด้วยพระองค์เอง เพื่อไม่ให้เข็มกลัด “พระราชทานกำลังใจ” หลุดหรือแยกออกจากกัน

การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างต่อเนื่องตลอดมา

:ข่าวราชสำนัก

ทรงพระเจริญ
03/06/2021

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

✨ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิช...
30/05/2021

✨ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้พระราชทานงบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” จัดซื้อ “เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์” (Oxygen High Flow) เพิ่มเป็นจำนวน 540 เครื่อง และมีพระราชานุมัติพระราชทานแล้ว 522 เครื่อง แก่ 69 โรงพยาบาล ทั่วทุกภาคของประเทศ

✨ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ได้พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow แก่โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ยังคงมีจำนวนเพิ่มขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

✨ ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน เพื่อข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

#ทรงพระเจริญ
#กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19
#มูลนิธิชัยพัฒนา
#covid19

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ royaloffice.th โพสต์ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล...
28/05/2021

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ royaloffice.th โพสต์ว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “บัตรอวยพรวิสาขบุรณมีบูชา วันสำคัญสากลของโลก พ.ศ.2564 พระราชทาน” ที่ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานบัตรอวยพรเนื่องในวันวิสาขบูชา ให้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของการส่งบัตรอวยพรแก่กัน ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2463 และครบรอบ 100 ปีใน พ.ศ.2564 นี้

สำหรับ “บัตรอวยพรวิสาขบุรณมีบูชา วันสำคัญสากลของโลก พ.ศ.2564 พระราชทาน” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ ที่ทรงอธิบายถึง พระราชมรดกทางปัญญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ก็คือ แนวพระราชดำริเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
#ในหลวง
#ทรงพระเจริญ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ royaloffice.th โพสต์ว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “บัตรอวยพรวิสาขบุรณมีบูชา วันสำคัญสากลของโลก พ.ศ.2564 พระราชทาน” ที่ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานบัตรอวยพรเนื่องในวันวิสาขบูชา ให้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของการส่งบัตรอวยพรแก่กัน ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2463 และครบรอบ 100 ปีใน พ.ศ.2564 นี้

สำหรับ “บัตรอวยพรวิสาขบุรณมีบูชา วันสำคัญสากลของโลก พ.ศ.2564 พระราชทาน” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ ที่ทรงอธิบายถึง พระราชมรดกทางปัญญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ก็คือ แนวพระราชดำริเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
#ในหลวง
#ทรงพระเจริญ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อจัดหาเครื่องช่วยหายใจแก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อใช้ในการช่ว...
19/05/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อจัดหาเครื่องช่วยหายใจแก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรค covid-19
.
.
เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

#ทรงพระเจริญ
#COVID19

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.34 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอ...
19/05/2021

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.34 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำ แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายแพทย์สุรินทร์ นัมคณิสรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองสามวา นายแพทย์สมเกียรติ อัศวโรจน์พงษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง พร้อมคณะ เฝ้า รับพระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ชุมชน และผู้ใช้แรงงานที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ต่อไป
ภาพจาก : มติชน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องมือและคร
29/04/2021
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องมือและคร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องมือและคร

เวลา 18.02 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกพร้อมด้วย เจ้าคุณพร....

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องอุปโภคบร
29/04/2021
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องอุปโภคบร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องอุปโภคบร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทา...

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอาหารแ
29/04/2021
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอาหารแ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอาหารแ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ....

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารทรงเจริ...
29/04/2021

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
ทรงเจริญพระชันษา 16 ปี
29 เมษายน 2564
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ควรมิควรแล้วแต่จะทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
ทรงเจริญพระชันษา 16 ปี
29 เมษายน 2564
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ควรมิควรแล้วแต่จะทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

✨สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา ...
27/04/2021

✨สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow จำนวน 130 เครื่อง แก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19
✨จากภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ ทำให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวนมาก เครื่อง Oxygen High Flow เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นและสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลว หรือมีภาวะพร่องออกซิเจน
✨สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้พระราชทานเครื่องออกซิเจนดังกล่าวแก่โรงพยาบาล จำนวน 130 เครื่อง ประกอบด้วย
📌โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 50 เครื่อง
📌โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 30 เครื่อง
📌โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 10 เครื่อง
📌โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 5 เครื่อง
📌โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 10 เครื่อง
📍และ 25 เครื่อง ได้สำรองไว้เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลอื่นๆ ต่อไป
#สมเด็จนักพัฒนา
#ทรงพระเจริญ

ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ภาควิชาการ ...
19/04/2021

ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ภาควิชาการ การสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ภาควิชาการ การสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 1)
19/04/2021

ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 1)

ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 1)

วันที่ ๒ เมษายน  ๒๕๖๔เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า​ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ...
02/04/2021

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า​ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร​ มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี​ สิริกิจการิณีพีรยพัฒน​ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยแข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า​ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร​ มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี​ สิริกิจการิณีพีรยพัฒน​ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยแข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบ...
25/02/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา และ เสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว เป็นเครื่องทรงฤดูร้อน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว เป็นเครื่องทรงฤดูร้อน ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ประจำปี ๒๕๖๔ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จด้วย
.
ขอบคุณ : FB_ ข่าวสารงานพระพุทธศาสนา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา และ เสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว เป็นเครื่องทรงฤดูร้อน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว เป็นเครื่องทรงฤดูร้อน ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ประจำปี ๒๕๖๔ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จด้วย
.
ขอบคุณ : FB_ ข่าวสารงานพระพุทธศาสนา

เมื่อเวลา 19.23 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโด...
16/02/2021

เมื่อเวลา 19.23 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลีย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

#ทรงพระเจริญ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเวชภัณฑ์และสิ่งของจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภ...
28/01/2021

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเวชภัณฑ์และสิ่งของจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19 (และโรคระบาดต่างๆ)“ ประกอบด้วย หน้ากาก N95 อุปกรณ์ป้องกันละอองฝอย (Face Shield) ถุงคลุมขา (Leg Cover) หมวกผ้าสปันบอนด์ แอลกอฮอล์เจล และสเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพหน้ากากผ้า แก่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ โดยสิ่งของพระราชทานดังกล่าว จะถูกนำไปแจกจ่ายให้โรงพยาบาลและประชาชนสำหรับใช้ป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ต่อไป

น้ำพระราชหฤทัยทางการแพทย์  สู้ภัย โควิด-๑๙ความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนในช่วงการแพร...
22/01/2021

น้ำพระราชหฤทัยทางการแพทย์ สู้ภัย โควิด-๑๙

ความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ได้พระราชทานทรัพย์ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศ และถุงยังชีพพระราชทนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อาทิ

• พระราชทานทรัพย์
- จำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช
- จำนวน ๒,๔๐๗,๑๔๔,๔๘๗.๕๙ บาท ให้แก่โรงพยาบาล วิทยาลัยแพทย์ และสถานพยาบาล ๒๗ แห่ง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
- จำนวน ๓๔๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ให้แก่เรือนจำ ทัณฑสถาน และโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำ ๔๔ แห่ง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์

• พระราชทานโรงพยาบาล
- สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ๒๑ แห่ง เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ และทหารที่บาดเจ็บจากการต่อสู้ป้องกันประเทศ
- ก่อสร้าง ห้องตรวจหาเชื้อ ให้แก่โรงพยาบาล ๒๐ แห่ง
- อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ตามโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานให้กับ ๗๖ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวม ๗๗ แห่ง ๑๒๓ โรงพยาบาล เพื่อรับมือสถานการณ์โรค Covid-๑๙

• พระราชทานรถ ประกอบด้วย รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย ๒๐ คัน พระพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน ๘ คัน และรถเอกซเรย์เคลื่อนที่

• พระราชทานถุงยังชีพพระราชทาน ให้กับประชาชน ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

ด้วยน้ำพระราชหฤทัยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทย เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยบรรเทาทุกข์ยาก เป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงหัวใจ และเป็นกำลังใจให้กับประชาชน เพื่อร่วมกันฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

#ทรงพระเจริญ
#พระผู้ปิดทองหลังพระ
#สืบสานรักษาต่อยอด

น้ำพระราชหฤทัยทางการแพทย์ สู้ภัย โควิด-๑๙

ความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ได้พระราชทานทรัพย์ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศ และถุงยังชีพพระราชทนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อาทิ

• พระราชทานทรัพย์
- จำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช
- จำนวน ๒,๔๐๗,๑๔๔,๔๘๗.๕๙ บาท ให้แก่โรงพยาบาล วิทยาลัยแพทย์ และสถานพยาบาล ๒๗ แห่ง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
- จำนวน ๓๔๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ให้แก่เรือนจำ ทัณฑสถาน และโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำ ๔๔ แห่ง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์

• พระราชทานโรงพยาบาล
- สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ๒๑ แห่ง เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ และทหารที่บาดเจ็บจากการต่อสู้ป้องกันประเทศ
- ก่อสร้าง ห้องตรวจหาเชื้อ ให้แก่โรงพยาบาล ๒๐ แห่ง
- อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ตามโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานให้กับ ๗๖ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวม ๗๗ แห่ง ๑๒๓ โรงพยาบาล เพื่อรับมือสถานการณ์โรค Covid-๑๙

• พระราชทานรถ ประกอบด้วย รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย ๒๐ คัน พระพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน ๘ คัน และรถเอกซเรย์เคลื่อนที่

• พระราชทานถุงยังชีพพระราชทาน ให้กับประชาชน ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

ด้วยน้ำพระราชหฤทัยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทย เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยบรรเทาทุกข์ยาก เป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงหัวใจ และเป็นกำลังใจให้กับประชาชน เพื่อร่วมกันฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

#ทรงพระเจริญ
#พระผู้ปิดทองหลังพระ
#สืบสานรักษาต่อยอด

ที่อยู่

78 Thanon Ratchadamnoen Nok
Bangkok
10100

รถประจำทาง [ถนนราชดำเนินนอก ป้าย UN] สาย 70, 157, 503, 509 [ถนนกรุงเกษม ป้ายสะพานมัฆวาน ฯ / ป้ายวัดโสมนัส] สาย 53 และเรือคลองผดุงกรุงเกษม ท่าเรือราชดำเนินนอก

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622978500

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ฐานทัพ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด