สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก

สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก Office of the Army Comptroller, Royal Thai Army. Official Page

เปิดเหมือนปกติ

ปลัดบัญชีทหารบก เป็นประธานประดับเครื่องหมายยศ พ.อ.พิเศษ ให้กับกำลังพล สปช.ทบ. ณ ห้องพิธี สปช.ทบ.
14/10/2021

ปลัดบัญชีทหารบก เป็นประธานประดับเครื่องหมายยศ พ.อ.พิเศษ ให้กับกำลังพล สปช.ทบ. ณ ห้องพิธี สปช.ทบ.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารปรุงสุกให้
13/10/2021
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารปรุงสุกให้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารปรุงสุกให้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหารปรุงสุกให้กับ โรงพยาบาลมหาราชนครนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสี...

13/10/2021
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารปรุงสุกให้
12/10/2021
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารปรุงสุกให้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารปรุงสุกให้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหารปรุงสุกให้กับโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช และ โรงพยาบาลอานันทมหิ...

Photos from พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์'s post
12/10/2021

Photos from พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์'s post

Photos from สืบสาน รักษา ต่อยอด's post
11/10/2021

Photos from สืบสาน รักษา ต่อยอด's post

Photos from พระลาน's post
11/10/2021

Photos from พระลาน's post

Photos from มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย's post
11/10/2021

Photos from มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย's post

Photos from พระลาน's post
09/10/2021

Photos from พระลาน's post

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษ...
08/10/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

กษัตริย์ นักปฏิบัตินิยม พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 10พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาอย่างสม่...
07/10/2021

กษัตริย์ นักปฏิบัตินิยม พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 10
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาอย่างสม่ำเสมอ อย่างเงียบ ๆ ตามแบบฉบับของพระองค์ ทรงลงมือทำเพื่อประชาชน แม้ในยามที่ไม่มีใครรู้หรือไม่มีใครเห็น
ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ในวิกฤตการณ์ โควิด-19 ทรงต่อยอดโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 จนสำเร็จลุ่ล่วงไปแล้วมากมาย อีกทั้งทรงริเริ่มโครงการในพระราชดำริของพระองค์ กว่า 100 โครงการกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย รวมถึงพระราโชบายในการฟื้นฟูชีวิตเมือง (Urban Re-Vitalization) อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ทั้งหมดนี้ คือส่วนหนึ่งของพระราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ได้ทรงปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย

ขอบคุณที่มา เพจ ฤๅ - Lue History

กษัตริย์ นักปฏิบัตินิยม พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 10
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาอย่างสม่ำเสมอ อย่างเงียบ ๆ ตามแบบฉบับของพระองค์ ทรงลงมือทำเพื่อประชาชน แม้ในยามที่ไม่มีใครรู้หรือไม่มีใครเห็น
ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ในวิกฤตการณ์ โควิด-19 ทรงต่อยอดโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 จนสำเร็จลุ่ล่วงไปแล้วมากมาย อีกทั้งทรงริเริ่มโครงการในพระราชดำริของพระองค์ กว่า 100 โครงการกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย รวมถึงพระราโชบายในการฟื้นฟูชีวิตเมือง (Urban Re-Vitalization) อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ทั้งหมดนี้ คือส่วนหนึ่งของพระราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ได้ทรงปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย

ขอบคุณที่มา เพจ ฤๅ - Lue History

ปช.ทบ. เป็นประธานในพิธีเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 3 นาย ณ ห้องพิธี สปช.ทบ.
29/09/2021

ปช.ทบ. เป็นประธานในพิธีเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 3 นาย ณ ห้องพิธี สปช.ทบ.

ปช.ทบ. เป็นประธานในพิธีเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 3 นาย ณ ห้องพิธี สปช.ทบ.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ จ.สุโขทัยแ...
29/09/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ จ.สุโขทัยและตาก

ปช.ทบ. และ หน.นขต.สปช.ทบ. ร่วมพิธีอำลาชีวิตราชการของกำลังพล ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม สปช.ทบ...
23/09/2021

ปช.ทบ. และ หน.นขต.สปช.ทบ. ร่วมพิธีอำลาชีวิตราชการของกำลังพล ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม สปช.ทบ.

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติย...
15/09/2021

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โปรดให้มูลนิธิฯ นำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานผู้แทนในการรับมอบ และนำถุงยังชีพพระราชทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 100 รูป และมอบผู้แทนชุมชนเพื่อส่งต่อไปยังผู้ประสบภัย จำนวน 2,000 ชุด นำความปลื้มปิติและสร้างขวัญกำลังให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก

#มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯยามยาก
#เฝ้าระวังบรรเทาทุกข์ฟื้นฟู
#แบ่งปันพอเพียงยั่งยืน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารปรุงสุกให้กับ โรงพยาบาลบางปะกง กับ โรงพยาบาลหน...
14/09/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารปรุงสุกให้กับ โรงพยาบาลบางปะกง กับ โรงพยาบาลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ และโรงพยาบาลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

www.royaloffice.th/2021/09/10/พระราชทานอาหาร-34/

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงินจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (แล...
13/09/2021

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงินจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน จำนวน 2 เครื่อง พระราชทานแก่โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

#กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19 #มูลนิธิชัยพัฒนา #covid19

ครั้งหนึ่งกับหน่วยฉีดวัคซีนพระราชทาน   รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ช่วงปี ...
10/09/2021

ครั้งหนึ่งกับหน่วยฉีดวัคซีนพระราชทาน

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๑ – พ.ศ. ๒๕๐๒ ประเทศไทยเกิดอหิวาตกโรคระบาดอย่างหนัก

ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงโปรดให้จัดตั้งหน่วยฉีดวัคซีนพระราชทานสำหรับบริการแก่ประชาชนขึ้นในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และตามพื้นที่ต่างๆ เช่นที่บริเวณพระตำหนักไกลกังวล ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และตลอดไปจนถึงจังหวัดอื่นในภูมิภาคต่างๆ อีกมากมายและสถานที่ต่างๆ ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนพสกนิกรทุกครั้งที่มีการเสด็จก็ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดหน่วยฉีดวัคซีนตามเสด็จไปให้บริการแก่ประชาชนไปด้วยทุกครั้งไป .. นี่คือเรื่องราวที่นำมาเล่าให้ท่านได้อ่านกัน “ หน่วยบริการฉีดวัคซีนพระราชทาน แก่ปวงชนชาวไทย "

(ข้อมูลจากหนังสือ อนุสรณ์กระทรวงสาธารณสุขครบ ๒๐ ปีพ.ศ. ๒๔๘๕ - ๒๕๐๕, กระทรวงสาธารณสุข ,พิมพ์ปี พ.ศ. ๒๕๐๕)

#หน่วยวัคซีนพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกาย และอ...
06/09/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 เป็นผู้อัญเชิญอาหารให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอาหารพระราชทาน ทรงเน้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

วันที่ 1 กันยายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานงบประมาณจาก “กองทุน...
03/09/2021

วันที่ 1 กันยายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานงบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” จัดซื้อเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ (Oxygen High Flow) จำนวน 9 เครื่อง พระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆ ดังนี้

✅ โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชุบรี จำนวน 5 เครื่อง
✅ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 เครื่อง
✅ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จำนวน 2 เครื่อง

#กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19 #มูลนิธิชัยพัฒนา #covid19

ปช.ทบ.และ หน.นขต.สปช.ทบ. มอบรางวัลให้กับกำลังพลดีเด่น ประจำปี 2564 ณ ห้องพิธี สปช.ทบ.
02/09/2021

ปช.ทบ.และ หน.นขต.สปช.ทบ. มอบรางวัลให้กับกำลังพลดีเด่น ประจำปี 2564 ณ ห้องพิธี สปช.ทบ.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารปรุงสุกให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า อำเภอเมือง ...
31/08/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารปรุงสุกให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 12.45 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน ตำบลโ...
26/08/2021

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 12.45 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงบรรยายรายวิชา ผ่านระบบ Online พระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 และ 5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นครั้งที่ 6

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบเงินจำนวน 100,000 บาท พร้อมด้วยแอลกอฮอล์ จำนวน 50 แกลลอน ให้แก่มูลนิธิ...
23/08/2021

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบเงินจำนวน 100,000 บาท พร้อมด้วยแอลกอฮอล์ จำนวน 50 แกลลอน ให้แก่มูลนิธิฮุก 31 จังหวัดนครราชสีมา สำหรับสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ป่วยจากสถานการณ์โควิด - 19

.
#มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯยามยาก
#เฝ้าระวังบรรเทาทุกข์ฟื้นฟู
#แบ่งปันพอเพียงยั่งยืน
#โควิด19

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์…ทุกชีวิตของคนไข้คือหัวใจของเรา “....อยากให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นที่พึ่งพิงของชนชั้นกลาง จนถึงคนที่ยาก...
22/08/2021

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์…ทุกชีวิตของคนไข้คือหัวใจของเรา

“....อยากให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นที่พึ่งพิงของชนชั้นกลาง จนถึงคนที่ยากไร้ ให้ได้รับการรักษาอย่างดีเยี่ยม การขยายโรงพยาบาลในครั้งนี้ จึงครอบคลุมการรักษาทุกโรค ไม่ใช่แต่เพียงมะเร็งอย่างเดียวแล้ว อีกเหตุผลที่สำคัญ คือ การขยายโรงพยาบาลนี้อยากให้เป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 90 พรรษา ในปี 2560 เพราะฉะนั้น อยากให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน ทำให้ความฝันนี้เป็นความจริง....”

พระดำรัส สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558

#สืบสานรักษาต่อยอด
#โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนว...
22/08/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนวน 1 คัน แก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับสถานการณ์โควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนว...
22/08/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนวน 1 คัน แก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับสถานการณ์โควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนวน 1 คัน แก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับสถานการณ์โควิด-19

“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า”    พ...
16/08/2021

“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า”

พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานให้ราษฎร บ้านถ้ำติ้ว อำเภอล่องดาว จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๕ แสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานที่แน่วแน่ทรงงานด้านการอนุรักษ์ป่า ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ให้ความชุ่มฉ่ำต่อแผ่นดินและป่าไม้ เพื่อสนับสนุนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค การทำเกษตร ส่งผลในการดำรงชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อชีวิตที่มั่นคง

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน กปร.

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ : พระลาน
Website : http://www.phralan.in.th/
Facebook : https://www.facebook.com/phralanofficial
YouTube : https://www.youtube.com/c/PhralanChannel

13/08/2021

พล.ท.นพดล ชั้นประดับ ปลัดบัญชีทหารบก พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา สปช.ทบ. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 64 ณ ททบ.

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยแพร่คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 ความว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริก...
11/08/2021

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยแพร่คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 ความว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 ความว่า

“รักเอยรักแม่ ลูกทดแทนรักแท้ที่แม่ให้ เร่งพากเพียรทำดีด้วยหัวใจ ประกาศคุณแม่ไว้ในแผ่นดิน”

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยแพร่คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 ความว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 ความว่า

“รักเอยรักแม่ ลูกทดแทนรักแท้ที่แม่ให้ เร่งพากเพียรทำดีด้วยหัวใจ ประกาศคุณแม่ไว้ในแผ่นดิน”

พช.เชียงใหม่ จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พลเอกหญิง สมเด็...
11/08/2021

พช.เชียงใหม่ จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563

ขอบคุณ : ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่

พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพ (ตอนที่ ๑)     พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สนพระร...
09/08/2021

พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพ (ตอนที่ ๑)

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สนพระราชหฤทัยการถ่ายภาพมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘ พรรษา ทรงศึกษาเทคนิคการใช้กล้องและทำความเข้าใจส่วนประกอบเพิ่มเติมด้วยพระองค์เองและจากผู้รู้ เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จนิวัตประเทศไทยครั้งที่ ๒ ทรงทำหน้าที่ช่างภาพส่วนพระองค์ของสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชขณะเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่าง ๆ
ทั้งยังทรงฉายภาพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชโอรส และพระราชธิดา ทรงถ่ายภาพสถานที่ ประชาชน ธรรมชาติ ตลอดจนสภาพภูมิประเทศเพื่อประโยชน์ด้านการพัฒนาอีกเป็นจำนวนมาก
ในโอกาสนี้ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงฉายภาพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

#พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพ
#เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
#เอกสารจดหมายเหตุ

ภาพ : หนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พัฒนาประเทศ

สมเด็จแม่กับการศึกษา พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชนิพนธ์...
09/08/2021

สมเด็จแม่กับการศึกษา

พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชนิพนธ์ทรงประสบด้วยพระองค์เอง และเรื่องเก่า ๆ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเล่าพระราชทานแล้วทรงประทับพระทัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการศึกษา จากความตอนหนึ่งในพระราชนิพนธ์ “สมเด็จแม่กับการศึกษา” ว่า

“...เพื่อนๆ และครูคงจะจำได้ดีว่า ข้าพเจ้าเป็นคนที่เรียนภาษาอังกฤษแย่มากตั้งแต่เด็กๆ ไม่ตั้งใจเรียนและหลบเลี่ยงบ่อยๆ เมื่อถูกจับได้และถูกทูลฟ้องก็ไม่ได้โดนกริ้ว แต่ก็ต้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม ที่สำคัญที่สุดคือทรงสอนเอง ให้อ่านหนังสือ และจดศัพท์ที่ไม่ทราบลงในสมุด ตอนหลังคือเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชทานสมุดให้จด บางทีก็จดพระราชทานด้วย สมุดเล่มนั้นยังอยู่จนทุกวันนี้ ข้าพเจ้าชอบให้มีการสอบเพราะว่าถ้าท่องคำศัพท์ได้ จะได้รับพระราชทานเงินคำละบาท..."

จากพระราชนิพนธ์ดังกล่าวทำให้เห็นถึงพระอุปนิสัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่า ทรงรักการอ่านหนังสือมาก และพระอุปนิสัยรักการอ่านหนังสือได้ถ่ายทอดมายังพระราชโอรส พระราชธิดาทุกพระองค์

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ : กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

#สมเด็จแม่กับการศึกษา
#สืบสานรักษาต่อยอด

ในหลวง’ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรง ‘พระแก้วมรกต’ สำหรับฤดูฝน (25 ก.ค.64) เวลา 19.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ...
26/07/2021

ในหลวง’ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรง ‘พระแก้วมรกต’ สำหรับฤดูฝน

(25 ก.ค.64) เวลา 19.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เป็นการส่วนพระองค์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในการนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงิน ๒,๘๐๐ ล้าน สมทบทุน-จัดอุปกรณ์การแพทย์ รับมือวิกฤตโควิด-19พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู...
25/07/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงิน ๒,๘๐๐ ล้าน สมทบทุน-จัดอุปกรณ์การแพทย์ รับมือวิกฤตโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใยประชาชนและบุคลากรการแพทย์ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) เป็นอย่างยิ่ง

โดยพระราชทานทรัพย์เพื่อสมทบทุนและจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลและสถานที่ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้

๑. พระราชทานทรัพย์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช
๒. พระราชทานทรัพย์ จำนวน ๒,๔๐๗,๑๔๔,๔๘๗.๕๙ บาท แก่ โรงพยาบาล วิทยาลัยแพทย์ และสถานพยาบาล ๒๗ แห่ง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
๓. พระราชทานทรัพย์ จำนวน ๓๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แก่ เรือนจำ ทัณฑสภาน และโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำ ๔๔ แห่ง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

ทั้งนี้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ที่อยู่

78 Thanon Ratchadamnoen Nok
Bangkok
10100

รถประจำทาง [ถนนราชดำเนินนอก ป้าย UN] สาย 70, 157, 503, 509 [ถนนกรุงเกษม ป้ายสะพานมัฆวาน ฯ / ป้ายวัดโสมนัส] สาย 53 และเรือคลองผดุงกรุงเกษม ท่าเรือราชดำเนินนอก

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622978500

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ฐานทัพ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด