NIDA Business School

NIDA Business School คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

MBA NIDA l NIDA Business School l AACSB

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
ที่ให้การศึกษาในระดับปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA)
นับตั้งแต่ เริ่มดำเนินการในปี 2509 จนถึงปัจจุบัน
คณะฯ ได้ผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ กว่า 100,000 คน
ซึ่งมหาบัณฑิตเหล่านี้ได้ออกไปปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ
ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล และปัจจุบันได้เปิดสอนในระดับปริญญาเอกด้วย

The PhD Program hosted a research seminar by Prof.           Chanchai Tangpong (North Dakota State University) on the to...
05/06/2024

The PhD Program hosted a research seminar by Prof. Chanchai Tangpong (North Dakota State University) on the topic of

A Workshop on “High-Promise Research, Topic-Design Choices, and Early-Career Reflections”

on 4 June 2024.

04/06/2024

🤩 นักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ (นิด้า)
มีโอกาสที่จะต่อยอดการเรียนรู้และการทำงาน (หรือเปลี่ยนสายงาน) ควบคู่กับการสอบ Certificates ที่เป็นที่ยอมรับและมีมาตรฐานในระดับสากลและตรงตามความต้องของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

💡 หลายๆ วิชาที่คณะบริหารธุรกิจ เปิดให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน ทั้งในหลักสูตร MBA และหลักสูตรระยะสั้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการเตรียมสอบ 🔹 Top Certificates 🔹 ในหลายๆ สาขา

29/05/2024

มาฟังประสบการณ์
จากนักศึกษาในโครงการ NIDA - University Innovation Fellows (รุ่นที่ 5) ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการกัน

SAS® Certified Predictive Modeler 2024ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา Accelerated MBA และ Regular MBA คณะบริหารธุรกิจทั้ง 4 ค...
27/05/2024

SAS® Certified Predictive Modeler 2024
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
Accelerated MBA และ Regular MBA คณะบริหารธุรกิจ
ทั้ง 4 คน ที่สอบ SAS Certified Predictive Modeler
ซึ่งเป็น 1 ใน Certificates ทางด้าน Big Data และ Analytics
ในระดับ Global

นักศึกษาแสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจในการทำ Analytics ตั้งแต่การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) การสำรวจข้อมูล (Data Exploration) การสร้างแบบจำลองในการทำนาย (Predictive Models) การประเมินแบบจำลอง และการวิเคราะห์ Pattern Analysis เป็นต้น
ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษารุ่นถัดไปค่า

🌎เมื่อวันศุกร์ 24 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ นิด้า หลักสูตร Executive MBA ได้รับเกียรติจาก ดร. สุวิทย์ เมษิน...
27/05/2024

🌎เมื่อวันศุกร์ 24 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา
คณะบริหารธุรกิจ นิด้า หลักสูตร Executive MBA
ได้รับเกียรติจาก ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์
มาบรรยายในรายวิชา Competitiveness

นักศึกษาได้เรียนรู้จาก ดร. สุวิทย์ มากมาย
ไม่ว่าจะเป็นโมเดลธุรกิจโลกที่เปลี่ยนไป
ในเรื่องของ Competition, Competitiveness, Competitive Advantage และเป้าหมายสูงสุดที่ไม่ใช่เรื่องของการ Maximizing Shareholder Value เหมือนแต่ก่อน

โดย ดร. สุวิทย์ยังกล่าวในคลาสเรียนอีกว่า
จากนี้ไปภารกิจองค์กรธุรกิจ ต้องสามารถตอบโจทย์ประเด็นที่ใหญ่ขึ้น ครอบคลุม 4 มิติสำคัญ
คือ Sustainability, Responsiveness, Inclusiveness , Human Security และเป้าหมายสูงสุดคือ การ Optimizing Stakeholder Value โดย Major Stakeholder ที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่ Our Humans แต่คือ Our Mother Earth

เพื่อตอบโจทย์ 4 มิติสำคัญ และเป้าหมายสูงสุดดังกล่าว จึงต้องอาศัย Cooperation, Collaboration และ Cocreation ดังที่ C.K. Prahalad กูรูทางด้านการบริหารการจัดการ ได้กล่าวไว้ว่า
“The Future of Competition is Collaboration”

✅เชื่อว่าหลายๆคนที่เคยทำงานอยู่ในบริษัทชั้นนำ คงจะทราบถึงความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่า “Global Certificates” เป็นอย่างดี แ...
27/05/2024

✅เชื่อว่าหลายๆคนที่เคยทำงานอยู่ในบริษัทชั้นนำ
คงจะทราบถึงความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่า “Global Certificates”
เป็นอย่างดี

แต่ก็มียังคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้มาก่อนเลยว่า
Global Certificates คืออะไร?
มีประโยชน์อย่างไร?

ซึ่งวันนี้ทางคณะบริหารธุรกิจ นิด้า
จะมาไขความกระจ่างให้ทุกท่านได้ทราบ เรามาเริ่มกันเลย!!

🔸งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference Tokyo, Japan. ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 🔸เรื่อง Influence of A...
17/05/2024

🔸งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
International Conference Tokyo, Japan.
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

🔸เรื่อง Influence of Age Group and Honesty Perception on Decision To Cheat

🔸โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์
ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย

เผยแพร่ใน Proceedings
ของงานดังกล่าว ISBN: 978-93-90150-28-1, หน้า 30-33
✅สแกน QR Code หรือคลิกลิงค์เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/1wC53JNXpLi00iri2FzhXub6ajLhE918Q/view?usp=sharing

📣 WE ARE LOOKING FOR INTERNS. ด่วน ‼ DCT เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา จำนวนมากทุกสาขาวิชาทำไมต้องมาฝึกงานกับ DC...
14/05/2024

📣 WE ARE LOOKING FOR INTERNS.
ด่วน ‼ DCT เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา
จำนวนมากทุกสาขาวิชา
ทำไมต้องมาฝึกงานกับ DCT ❓
✅ เรียนรู้และฝึกฝนทักษะจากทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในหลากหลายสาขา เช่น เทคโนโลยีดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การผลักดันนโยบาย, การสื่อสาร และอื่นๆ อีกมากมาย
✅ สร้างโอกาสต่อยอดในอนาคต ด้วยการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการหางาน
✅ รูปแบบการทำงานแบบ Hybrid
🚀 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและผลักดันขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทยไปด้วยกัน ‼

💡 อย่าพลาดโอกาสดีๆ นี้ รีบสมัครเลย >> https://shorturl.at/tBL17
📌 ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก https://www.dct.or.th/th/project/detail/516
#ฝึกงาน #สหกิจศึกษา

📣 WE ARE LOOKING FOR INTERNS.

ด่วน ‼ DCT เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา จำนวนมากทุกสาขาวิชา

ทำไมต้องมาฝึกงานกับ DCT ❓

✅ เรียนรู้และฝึกฝนทักษะจากทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในหลากหลายสาขา เช่น เทคโนโลยีดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การผลักดันนโยบาย, การสื่อสาร และอื่นๆ อีกมากมาย
✅ สร้างโอกาสต่อยอดในอนาคต ด้วยการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการหางาน
✅ รูปแบบการทำงานแบบ Hybrid

🚀 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและผลักดันขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทยไปด้วยกัน ‼

💡 อย่าพลาดโอกาสดีๆ นี้ รีบสมัครเลย >> https://shorturl.at/tBL17

📌 ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก https://www.dct.or.th/th/project/detail/516

#ฝึกงาน #สหกิจศึกษา

📣 ขอแนะนำนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ NIDA - University Innovation Fellows (รุ่นที่ 6) กับ d.school, Stanford University 🏛...
14/05/2024

📣 ขอแนะนำนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ NIDA - University Innovation Fellows (รุ่นที่ 6) กับ d.school, Stanford University 🏛️🌟
นักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจทั้ง 4 คน จากหลักสูตรปริญญาเอกและ Professional MBA จะเข้าอบรมกับเครือข่ายของ University Innovation Fellows และจะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Design Thinking & Human Centered Design Workshops และโครงการต่าง ๆ ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับคณะ ตามแนวคิดที่จะพัฒนานักศึกษาให้เป็น Change Agents ที่สำคัญให้กับสถาบันการศึกษาและสังคมต่อไป
นอกเหนือไปจาก Creditability ที่จะได้รับจากการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย University Innovation Fellows ในระดับนานาชาติแล้ว นักศึกษาจะได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม 2025 Annual Meetup ที่จัดขึ้นทุกๆ ปี โดยในปีหน้านี้จะจัดขึ้นที่ University of Twente, Netherlands
โดยนักศึกษาทั้ง 4 คน ยังคงต้องสร้างพลังในการทำผลงานให้ดี ถือเป็น Journey ที่ต้องเรียนรู้และทำงานหนักต่อไป ตั้งแต่เดือนนี้จนถึงเดือนเมษายน ปี 2568 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษานิด้าในรุ่นต่อ ๆ
Cr. DrJongsawas Chongwatpol#สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

📣 ขอแนะนำนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ NIDA - University Innovation Fellows (รุ่นที่ 6) กับ d.school, Stanford University 🏛️🌟
นักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจทั้ง 4 คน จากหลักสูตรปริญญาเอกและ Professional MBA จะเข้าอบรมกับเครือข่ายของ University Innovation Fellows และจะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Design Thinking & Human Centered Design Workshops และโครงการต่าง ๆ ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับคณะ ตามแนวคิดที่จะพัฒนานักศึกษาให้เป็น Change Agents ที่สำคัญให้กับสถาบันการศึกษาและสังคมต่อไป
นอกเหนือไปจาก Creditability ที่จะได้รับจากการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย University Innovation Fellows ในระดับนานาชาติแล้ว นักศึกษาจะได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม 2025 Annual Meetup ที่จัดขึ้นทุกๆ ปี โดยในปีหน้านี้จะจัดขึ้นที่ University of Twente, Netherlands
โดยนักศึกษาทั้ง 4 คน ยังคงต้องสร้างพลังในการทำผลงานให้ดี ถือเป็น Journey ที่ต้องเรียนรู้และทำงานหนักต่อไป ตั้งแต่เดือนนี้จนถึงเดือนเมษายน ปี 2568 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษานิด้าในรุ่นต่อ ๆ

Cr. DrJongsawas Chongwatpol
#สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

🎊  เปิดรับสมัครสำหรับนักศึกษาปัจจุบันที่สนใจ !!!!โครงการแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหา...
02/05/2024

🎊 เปิดรับสมัครสำหรับนักศึกษาปัจจุบันที่สนใจ !!!!
โครงการแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษา
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ระหว่าง NIDA Business School และ
International Business School , Beijing Foreign Studies University
✅ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
📍 คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
1.เป็นนักศึกษาปัจจุบันของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
นิด้า ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และ มี GPA ไม่ต่ำกว่า2.8
2. มีความรู้ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน ในระดับดี เทียบเท่า IELTS 6 / TOEFL
IBT 79 / HSK 6
3. ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเสนอชื่อไปยัง IBS.BFSU
4.สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการครองชีพอยู่ที่ประเทศจีนได้ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
5.ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
📍 กำหนดการรับสมัคร
✅ช่วงเดือนมีนาคม และสิงหาคมของทุกปี
✅ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ ชั้น 8 คณะบริหารธุรกิจ
อาคารบุญชนะ อัตถากร
✅หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 728 3938
(คุณอัญ)

30/04/2024
พบกันวันนี้เวลา 19.00 น. นะคะ
30/04/2024

พบกันวันนี้เวลา 19.00 น. นะคะ

ขอเชิญรับฟังการเสวนาออนไลน์ในโครงการ TELETELL คืนสู่เหย้า เล่าสู่กันฟัง ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “MBA นิด้า : โอกาสใหม่ของชีวิต”

ร่วมพูดคุยกับ
คุณธนา คุณารักษ์วงศ์
ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ
(RMBA รุ่นที่ 60)
ผู้ก่อตั้งบริษัท กานเวลา ช็อคโกแลต จำกัด

คุณณัฐกุล พรเทพารักษ์
ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ (Pro MBA รุ่นที่ 4)
รักษาการรองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยกลีเซอรีน จำกัด

ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
ประธานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา AACSB

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567
เวลา 19.00-20.00 น.
ทั้งช่องทาง Zoom และ
Facebook Live : NIDA Business School

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98428281902?pwd=ckRSYjRYUE1iNFRaWlRlQ3hqVUxUQT09

Meeting ID: 984 2828 1902
Passcode: 829724

30/04/2024

เปิดมุมมองประสบการณ์ที่ได้รับจาก RMBA
โดย คุณอภินันท์ บุญเสริมส่ง (RMBA 75)

📣คณะบริหารธุรกิจเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว📌บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 !!!✅ ตำแหน่ง...
24/04/2024

📣คณะบริหารธุรกิจ
เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
📌บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 !!!

✅ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
✅ จำนวน 1 อัตรา
✅ เงินเดือน 19,500 บาท
✅ เริ่มงานวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567
✅ ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ลิงค์

Link : https://mba.nida.ac.th/th/detail/news-event/international-affairs-officer
📲สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 2727 3942, 099 120 3336 (ในวันและเวลาราชการ)
หรือ [email protected]

MBA ไทย MBA โลก ✨พรุ่งนี้เวลา 8.00 น.....พบกับรศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุลผู้อำนวยการโครงการ Young Executive MBA / Executive MBA...
23/04/2024

MBA ไทย MBA โลก ✨
พรุ่งนี้เวลา 8.00 น.....พบกับ
รศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
ผู้อำนวยการโครงการ Young Executive MBA / Executive MBA
NIDA Business School
ใครที่มีแพลนกำลังจะเรียนต่อ ป.โท MBA ...ขอแนะนำ!!ต้องที่นิด้า (NIDA) เพราะเป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดในไทยที่ได้รับมาตรฐานสากล เป็นเลิศด้านวิชาการและสร้างผู้นำในทางธุรกิจ และคณะบริหารธุรกิจก็ได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำของโลกอีกด้วย AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business)...ใครที่กำลังมองหาที่เรียนเพิ่มพูนความรู้ด้านบริหารการเงิน การตลาด การบริหารระหว่างประเทศ สู่การเป็นนักบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ ต้องที่นิด้าเลยย!!
ดำเนินรายการ:
1. ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
2. ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
(Theenuch_Team Money Talk 4)
----------------------------
#คณะบริหารธุรกิจนิด้า
🥇อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
https://mba.nida.ac.th/th/home
𝘼𝙙𝙙 𝙁𝙧𝙞𝙚𝙣𝙙 - 𝙇𝙄𝙉𝙀 𝙊𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡
https://lin.ee/japa9Oz
✦ TRP ก้าวไปในกระแสศัลยกรรมความงาม
นพ.คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) - TRP
📍https://youtu.be/MZdiHnvlADs
-----------------------------
✦ ทิศทางธุรกิจและหุ้น IT
คุณพิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บล.กสิกรไทย - KSEC
📍https://youtu.be/3OY-sdxk9B4
-----------------------------
❰❰❰❰ 𝑺𝐞𝐞 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 ❱❱❱❱
https://www.youtube.com/user/MoneyTalkChannel/videos

MBA ไทย MBA โลก ✨
พรุ่งนี้เวลา 8.00 น.....พบกับ
รศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
ผู้อำนวยการโครงการ Young Executive MBA / Executive MBA
NIDA Business School
ใครที่มีแพลนกำลังจะเรียนต่อ ป.โท MBA ...ขอแนะนำ!!ต้องที่นิด้า (NIDA) เพราะเป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดในไทยที่ได้รับมาตรฐานสากล เป็นเลิศด้านวิชาการและสร้างผู้นำในทางธุรกิจ และคณะบริหารธุรกิจก็ได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำของโลกอีกด้วย AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business)...ใครที่กำลังมองหาที่เรียนเพิ่มพูนความรู้ด้านบริหารการเงิน การตลาด การบริหารระหว่างประเทศ สู่การเป็นนักบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ ต้องที่นิด้าเลยย!!

ดำเนินรายการ:
1. ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
2. ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
(Theenuch_Team Money Talk 4)
----------------------------
#คณะบริหารธุรกิจนิด้า

🥇อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
https://mba.nida.ac.th/th/home

𝘼𝙙𝙙 𝙁𝙧𝙞𝙚𝙣𝙙 - 𝙇𝙄𝙉𝙀 𝙊𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡
https://lin.ee/japa9Oz


✦ TRP ก้าวไปในกระแสศัลยกรรมความงาม
นพ.คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) - TRP
📍https://youtu.be/MZdiHnvlADs
-----------------------------
✦ ทิศทางธุรกิจและหุ้น IT
คุณพิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บล.กสิกรไทย - KSEC
📍https://youtu.be/3OY-sdxk9B4
-----------------------------
❰❰❰❰ 𝑺𝐞𝐞 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 ❱❱❱❱
https://www.youtube.com/user/MoneyTalkChannel/videos

คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ นิด้านำทีมโดย รศ.ดร.ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์คณบดีคณะบริหารธุรกิจผศ.ดร.กฤษฎา นิมมานันทน์รองคณบดีฝ่า...
23/04/2024

คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ นิด้า
นำทีมโดย รศ.ดร.ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผศ.ดร.กฤษฎา นิมมานันทน์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
ผู้อำนวยการโครงการ Executive MBA
และ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
ผู้อำนวยการโครงการ MSc in CFIRM / MSc in Flexible-CFIRM

เข้าเยี่ยมพบ Gishan Dissanaike
Dean, Cambridge Judge Business School
ณ สหราชอาณาจักร - United Kingdom
เมื่อวันที่ 8 – 11 เมษายน 2567
เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการ

ขอเชิญรับฟังการเสวนาออนไลน์ในโครงการ TELETELL คืนสู่เหย้า เล่าสู่กันฟัง ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “MBA นิด้า : โอกาสใหม่ของชี...
21/04/2024

ขอเชิญรับฟังการเสวนาออนไลน์ในโครงการ TELETELL คืนสู่เหย้า เล่าสู่กันฟัง ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “MBA นิด้า : โอกาสใหม่ของชีวิต”

ร่วมพูดคุยกับ
คุณธนา คุณารักษ์วงศ์
ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ
(RMBA รุ่นที่ 60)
ผู้ก่อตั้งบริษัท กานเวลา ช็อคโกแลต จำกัด

คุณณัฐกุล พรเทพารักษ์
ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ (Pro MBA รุ่นที่ 4)
รักษาการรองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยกลีเซอรีน จำกัด

ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
ประธานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา AACSB

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567
เวลา 19.00-20.00 น.
ทั้งช่องทาง Zoom และ
Facebook Live : NIDA Business School

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98428281902?pwd=ckRSYjRYUE1iNFRaWlRlQ3hqVUxUQT09

Meeting ID: 984 2828 1902
Passcode: 829724

🍫KanVela Craft Chocolate🍫คราฟต์ช็อกโกแลตไทยสุดปัง ที่เคยเสิร์ฟบนสายการบินไทย!!กำลังขยายสาขาด้วยการเปิดร้าน KanVela (กานเ...
19/04/2024

🍫KanVela Craft Chocolate🍫
คราฟต์ช็อกโกแลตไทยสุดปัง
ที่เคยเสิร์ฟบนสายการบินไทย!!

กำลังขยายสาขาด้วยการเปิดร้าน KanVela
(กานเวลา) Craft Chocolate Cafe ในกรุงเทพฯ
อีกสองสาขาที่โรงแรมเดอะ สลิล ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ถนนเจริญกรุง เมื่อช่วงสงกรานต์ปี 2024 ที่ผ่านมา

🎉โดยคุณธนา คุณารักษ์วงศ์
ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ (RMBA รุ่นที่ 60)
ผู้ก่อตั้งบริษัท กานเวลา ช็อคโกแลต จำกัด

เผย 3 แนวคิดสู่การผลิตคราฟต์ช็อกโกแลตคุณภาพพรีเมียม จนชาวต่างชาติให้การยอมรับ
คุณธนาบอกว่ามีหลายๆ องค์ประกอบรวมกัน ไม่ว่าจะเป็น

✔️1. ความนิ่งของรสชาติ
✔️2.ไม่เคยหยุดพัฒนาสินค้า
✔️และ 3. ความหลากหลายของสินค้า

“สินค้าตัวเดียวไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องชอบเหมือนกัน ความชอบในเรื่องขนม อาหาร เครื่องดื่ม เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล ซึ่งแต่ละคน ไม่มีทางที่จะชอบเหมือนกันอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเราก็พยายามทำยังไงก็ได้ที่จะมอบสินค้าคุณภาพดีออกไปให้ครอบคลุมกับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม อย่างน้อยเขามาร้านเราเขาก็จะได้มีความสุขที่ได้ของอร่อยถูกปากถูกใจกลับไป”

ในนามของคณะบริหารธุรกิจ
ขอแสดงความยินดี และภูมิใจกับความสำเร็จ
ของคุณธนา คุณารักษ์วงศ์ ในอีกขั้นมากๆเลยค่า 🎉

กานเวลา (KanVela) จากคราฟต์ช็อกโกแลตที่เคยเสิร์ฟบนสายการบินไทย สู่การบุกเมืองกรุงเป็นสาขาที่ 2 ย่านเจริญกรุงใน...

09/04/2024
✔️ For NIDA Business School current students only ‼️✔️ Interested in Learning abroad ?คณะบริหารธุรกิจ นิด้า ร่วมกับ Inte...
09/04/2024

✔️ For NIDA Business School current students only ‼️
✔️ Interested in Learning abroad ?
คณะบริหารธุรกิจ นิด้า ร่วมกับ International Business School of Beijing
เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจกิจกรรม Immersion Week 2024 :
Business and Study Tour in CHINA

ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน!!
วันที่ : กลางเดือนพฤศจิกายน 2567 ที่จะถึงนี้
ณ เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน

🌎กิจกรรมที่จะพานักศึกษาเยี่ยมชมสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง
🌎เปิดประสบการณ์บรรยากาศการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร และรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทดังระดับโลก

สแกน QR Code หรือคลิกลิงค์เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/124JgO1RwuR_K2dwe-glabxlO-K865ucV/view?usp=sharing
สอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่ [email protected] l 02 727 3938

❗ไปด้วยกันนะ❗ ขอเชิญศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน ทุกหลักสูต ร่วมกิจกรรมแรลลี่การกุศล NIDA family เราไม่ใหญ่ เขาใหญ่ เส้นทางกรุ...
06/04/2024

❗ไปด้วยกันนะ❗
ขอเชิญศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน ทุกหลักสูต ร่วมกิจกรรมแรลลี่การกุศล NIDA family เราไม่ใหญ่ เขาใหญ่ เส้นทางกรุงเทพฯ – นครราชสีมา(ปากช่อง)
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า-ปัจจุบัน และเพื่อนำเงินรายได้ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อดำเนินกิจกรรม Telemedicine ให้กับ โรงพยาบาลปากช่องนานา
รับจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คัน
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567
จุดปล่อยตัว ลงทะเบียน: 06.30 น. เวลาปล่อยตัว: 08.00 น.
สถานที่พัก: Lacol Khaoyai - A Chatrium Collection
งานเลี้ยง : LAMAYA KHAOYAI
ค่ากิจกรรม
: 8,000 บาท / รถ 1 คัน / 2 ท่าน
: เตียงเสริม 2,500 บาท (11 ปีขึ้นไป)
: พักเดี่ยว 4,500 บาท

---------------------------------
👉 ❤เพื่อน ๆ พี่ๆ น้อง ๆ ที่สนใจร่วมกิจกรรมและสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ สามารถส่งแบบตอบรับมาที่ [email protected] หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณชลาริน หมายเลขโทรศัพท์ ☎ ️089-105-5598

❗ไปด้วยกันนะ❗
ขอเชิญศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน ทุกหลักสูต ร่วมกิจกรรมแรลลี่การกุศล NIDA family เราไม่ใหญ่ เขาใหญ่ เส้นทางกรุงเทพฯ – นครราชสีมา(ปากช่อง)
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า-ปัจจุบัน และเพื่อนำเงินรายได้ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อดำเนินกิจกรรม Telemedicine ให้กับ โรงพยาบาลปากช่องนานา
รับจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คัน
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567
จุดปล่อยตัว ลงทะเบียน: 06.30 น. เวลาปล่อยตัว: 08.00 น.
สถานที่พัก: Lacol Khaoyai - A Chatrium Collection
งานเลี้ยง : LAMAYA KHAOYAI
ค่ากิจกรรม
: 8,000 บาท / รถ 1 คัน / 2 ท่าน
: เตียงเสริม 2,500 บาท (11 ปีขึ้นไป)
: พักเดี่ยว 4,500 บาท
---------------------------------
👉 ❤เพื่อน ๆ พี่ๆ น้อง ๆ ที่สนใจร่วมกิจกรรมและสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ สามารถส่งแบบตอบรับมาที่ [email protected] หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณชลาริน หมายเลขโทรศัพท์ ☎ ️089-105-5598

The PhD Program hosted a research seminar by Asst.Prof.Ben Choi (Nanyang Technological University) on the topic of“Encou...
03/04/2024

The PhD Program hosted a research seminar by Asst.Prof.Ben Choi (Nanyang Technological University) on the topic of
“Encouraging Eco-Driving with Post-Trip Visualized Storytelling: an Experiment Combining Eye-Tracking and a Driving Simulator”
on 3 April 2024.

The Journal of Financial Data Science.  Winter2024, Vol.6 Issue 1, 86-105DOI 10.3905/jfds.2023.1.147🔸Topic : Black-Litte...
02/04/2024

The Journal of Financial Data Science.
Winter2024, Vol.6 Issue 1, 86-105
DOI 10.3905/jfds.2023.1.147

🔸Topic : Black-Litterman Portfolio Management Using Investor’s View Generated by Recurrent Neural Networks and Support Vector Regression

🔸By
Kunnachai Punyaleadtip,
Pittipol Kantavat,
Kridsda Nimmanunta, and
Boonserm Kijsirikul
✅For more details, please click link
https://research.ebsco.com/c/vgiphp/viewer/pdf/t6mplscux5

ทุกคนนนนนนนน ‼️‼️กิจกรรม OPEN HOUSE Flexible MBA NIDA 2024 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ Hapiness by Design🔺รอบที่ 4 รอบสุุดท...
02/04/2024

ทุกคนนนนนนนน ‼️‼️
กิจกรรม OPEN HOUSE Flexible MBA NIDA 2024
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ Hapiness by Design

🔺รอบที่ 4 รอบสุุดท้ายแล้วววววววววว!!!!!
วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567
เวลา 09.00-16.00 น.. ณ ห้อง NIDA HUB
ชั้น L อาคารบุญชนะ อัตถากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

** ไม่มีค่าใช้จ่าย! ตลอดงาน **
🔺 ยังเปิดรับลงทะเบียนอยู่นะคะ
https://forms.gle/Q232gzP9gdSyR51dA

หรือสแกน QR Code เลย!!!

Journal of Sustainable Finance and Investment (in November 2023), ISSN : 20430809, 20430795 , Available at SSRN: https:/...
02/04/2024

Journal of Sustainable Finance and Investment (in November 2023), ISSN : 20430809, 20430795 , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4637230 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4637230,

🔸Topic : Climate change, asset redeployability, and sustainability: Evidence from earnings conference calls

🔸by
- Assoc.Prof.Dr.Viput Ongsakul
(Director of Young Executive MBA / Executive MBA)
- Pandej Chintrakarn
- Pornsit Jiraporn
✅For more details, please click link :https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20430795.2024.2326817?scroll=top&needAccess=true

ภาพบรรยากาศงานครบรอบปีที่ 58แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในวันที่ 1 เมษายน 2567ซึ่งได้รับเกียรติร่วมแสดงความ...
01/04/2024

ภาพบรรยากาศงานครบรอบปีที่ 58
แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ในวันที่ 1 เมษายน 2567
ซึ่งได้รับเกียรติร่วมแสดงความยินดีจาก
รศ.ดร.ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
รศ.ดร.กรกพร นาคทับที
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รศ.ดร.อัษฎา จินตกานนท์
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

และนายชัยพฤกษ์ กีรติอุไร
นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ
แด่ผู้ได้รับโล่นักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน ประจำปี 2566 คณะบริหารธุรกิจ
จำนวน 1 ท่าน ได้แก่
💐 คุณสุมิตร เพชราภิรัตน์ - ศิษย์เก่า RMBA รุ่นที่ 23
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด
และบริษัท โตโยต้า ชัยรัชกาล จำกัด

และผู้ได้รับโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2567
คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้
ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น (Distinguished alumni)
💐คุณบุญชัย สกุลธรรมรักษ์ - ศิษย์เก่า EMBA รุ่นที่ 9
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีน อาคิเท็คส์ จำกัด
💐คุณบุญสม กิจเกษตรสถาพร - ศิษย์เก่า EMBA รุ่นที่ 23
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะแพรคทิเคิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทศิษย์เก่ารุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จสูง (High-achieving alumni)
💐คุณธนา คุณารักษ์วงศ์ - ศิษย์เก่า RMBA รุ่นที่ 60
ผู้ก่อตั้งบริษัท กานเวลา ช็อคโกแลต จำกัด
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านอีกครั้งมา ณ โอกาศนี้ด้วยค่า

01/04/2024
คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น" 🏆🎉ในงานครบรอบปีที่ 58 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพั...
01/04/2024

คณะบริหารธุรกิจ
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น" 🏆🎉
ในงานครบรอบปีที่ 58 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ในปีนี้ ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะบริหารธุรกิจ
ประจำปี 2567 จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
🏅 ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น (Distinguished alumni)
🎉 นายบุญชัย สกุลธรรมรักษ์ (คณะบริหารธุรกิจ)
🎉 นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร (คณะบริหารธุรกิจ)

🏅 ประเภทศิษย์เก่ารุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จสูง (High-achieving alumni)
🎉 นายธนา คุณารักษ์วงศ์ (คณะบริหารธุรกิจ)
ขอแสดงความยินดีด้วยค่า

#สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน #ศิษย์เก่าดีเด่น #ศิษย์เก่าดีเด่นนิด้า

ที่อยู่

148 ม. 3 ถ. เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ NIDA Business Schoolผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง NIDA Business School:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ