NIDA Business School

NIDA Business School คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

MBA NIDA l NIDA Business School l AACSB

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
ที่ให้การศึกษาในระดับปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA)
นับตั้งแต่ เริ่มดำเนินการในปี 2509 จนถึงปัจจุบัน
คณะฯ ได้ผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ กว่า 100,000 คน
ซึ่งมหาบัณฑิตเหล่านี้ได้ออกไปปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ
ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล และปัจจุบันได้เปิดสอนในระดับปริญญาเอกด้วย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา NIDA MBA !!!!เนื่องในโอกาศได้รับรางวัลชนะเลิส2023 SAS [xNIDA] HackathonCortex Analytics Simul...
25/08/2023

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา NIDA MBA !!!!

เนื่องในโอกาศได้รับรางวัลชนะเลิส
2023 SAS [xNIDA] Hackathon
Cortex Analytics Simulation
ERPsimLab GEC Montreal, Canada

The Winner of 2023 SAS [xNIDA] Hackathon
นักศึกษา Flexible MBA รุ่นที่ 42 ได้แก่
ณัฐวัฒน์ ปัญญาภรณ์
ณัฐวัฒน์ วิวัจนสิรินทร์
พิชญา เมืองเชียงหวาน
กชพร ศศิธนากรแก้ว
คณะฯ ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนเลยค่า เก่งมากๆ

SAS® Certified Predictive Modeler 2023ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทั้ง 17 คน ที่สอบ SAS Certified Predictiv...
25/08/2023

SAS® Certified Predictive Modeler 2023
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ทั้ง 17 คน ที่สอบ SAS Certified Predictive Modeler ซึ่งเป็น 1 ใน Certificates ทางด้าน Big Data และ Analytics ในระดับ Global

นักศึกษาแสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจในการทำ Analytics ตั้งแต่การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) การสำรวจข้อมูล (Data Exploration) การสร้างแบบจำลองในการทำนาย (Predictive Models) การประเมินแบบจำลอง และการวิเคราะห์ Pattern Analysis เป็นต้น
ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษารุ่นถัดไป

🔹 ประกาศคณะบริหารธุรกิจเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 🔹ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา กลุ...
25/08/2023

🔹 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
🔹ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา กลุ่มงานการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

✅ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์
https://mba.nida.ac.th/th/detail/news-event/theresult

คณะบริหารธุรกิจขอร่วมแสดงความยินดีกับ“คุณชินพัทธ์ วัฒนพิทักษ์พงศ์”นักศึกษา Professional MBA รุ่นที่ 11ในโอกาสได้รับ Glob...
24/08/2023

คณะบริหารธุรกิจขอร่วมแสดงความยินดีกับ
“คุณชินพัทธ์ วัฒนพิทักษ์พงศ์”
นักศึกษา Professional MBA รุ่นที่ 11
ในโอกาสได้รับ Global Certificate
“PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)®”
นับเป็นคนที่ 8 ของประเทศไทย

โดย PMI-PBA ถือเป็น Global Certificate ที่มุ่งเน้นเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในสายงาน Business Analyst โดยการพัฒนาทักษะในการเข้าใจปัญหา การวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล การกำหนดทางเลือก (Options) และขอบเขตของ Solutions ในการแก้ไขปัญหา การจัดทำแผนการวิเคราะห์ธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวางแผนการสื่อสาร และการกำหนดวิธีการตรวจสอบและประเมิน Solutions เพื่อให้แน่ใจว่า Solutions ที่ต้องการส่งมอบนั้นสามารถแก้ไขปัญหาและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน เป็นต้น
ขอขอบคุณข้อมูลจาก DrJongsawas Chongwatpol

Professional MBA NIDA
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ
“คุณชินพัทธ์ วัฒนพิทักษ์พงศ์”
นักศึกษา Professional MBA รุ่นที่ 11

ในโอกาสได้รับ Global Certificate
“PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)®”
นับเป็นคนที่ 8 ของประเทศไทย

โดย PMI-PBA ถือเป็น Global Certificate ที่มุ่งเน้นเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในสายงาน Business Analyst โดยการพัฒนาทักษะในการเข้าใจปัญหา การวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล การกำหนดทางเลือก (Options) และขอบเขตของ Solutions ในการแก้ไขปัญหา การจัดทำแผนการวิเคราะห์ธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวางแผนการสื่อสาร และการกำหนดวิธีการตรวจสอบและประเมิน Solutions เพื่อให้แน่ใจว่า Solutions ที่ต้องการส่งมอบนั้นสามารถแก้ไขปัญหาและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน เป็นต้น

ในนามหลักสูตร Professional MBA
ขอร่วมแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก DrJongsawas Chongwatpol

📣คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 📌บัดนี้ - วันที่ 15 กันยายน 2566 !!✅ ตำแหน่ง ผู้...
24/08/2023

📣คณะบริหารธุรกิจ
เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
📌บัดนี้ - วันที่ 15 กันยายน 2566 !!

✅ ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล
✅ จำนวน 1 อัตรา
✅ เงินเดือน 30,000 - 50,000 บาท*
(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
✅ ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ลิงค์

Link : https://mba.nida.ac.th/th/detail/news-event/aacsb-managerrecruitment
📲สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 2727 3942, 099 120 3336 (ในวันและเวลาราชการ)
หรือ [email protected]

ICICT 2023: Proceedings of Eighth International Congress on Information and Communication Technology🔸Topic : Development...
22/08/2023

ICICT 2023:
Proceedings of Eighth International Congress on Information and Communication Technology

🔸Topic : Development and applications of data mining in healthcare procedures and prescribing pattern in government subsidized welfare programs

การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อปรับรูปแบบกระบวนการจัดการในระบบสาธารณสุขด้วยการวิเคราะห์เหมืองข้อมูล

โดย ผศ.ดร.พราวพรรณ ธารสิทธิ์พงษ์
อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
✅ สแกน QR Code หรือคลิกลิงค์เพื่ออ่านเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/1eSu5vCpoFtzWRgMh_8pUDLv-AA5Oj0IU/view?usp=sharing

Benchmarking: An International JournalIssue(s) available: 163 – From Volume: 6 Issue: 1, to Volume: 30 Issue: 6🔸Topic : ...
22/08/2023

Benchmarking: An International Journal
Issue(s) available: 163 – From Volume: 6 Issue: 1,
to Volume: 30 Issue: 6

🔸Topic : Integrated Customer Lifetime Value Models to Support Marketing Decisions in the Complementary and Alternative Medicine Industry

by Assoc.Prof.Dr.Jongsawas Chongwatpol
Director of Regular MBA/ Flexible MBA

✅ For more details, please click the link or scan QR code.
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/BIJ-07-2021-0431/full/pdf?title=integrated-customer-lifetime-value-models-to-support-marketing-decisions-in-the-complementary-and-alternative-medicine-industry

🌍  ภาพบรรยากาศ The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023 งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ สำหรับสาขาบริหารธุรกิจ จัดขึ้...
18/08/2023

🌍 ภาพบรรยากาศ
The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023
งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

สำหรับสาขาบริหารธุรกิจ จัดขึ้นภายใต้ธีม
“ความยั่งยืนทางธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์
(Business Sustainability toward Re/De Globalization)”

โดยลำดับการนำเสนอดังต่อไปนี้
1. ประสิทธิภาพการลงทุนในหุ้นกลุ่มคะแนนการกำกับดูแลกิจการสูง หุ้นยั่งยืน และหุ้นกลุ่มบริษัทที่ได้ ISO 14001: ภาพรวมด้านความเสี่ยง และผลตอบแทน
โดย รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
2.The Value Relevance of Accounting-Based Performance Measures of the Thai listed Companies Before and During the COVID-19 Pandemic.
โดย รศ.ดร.กนกพร นาคทับที
3.ยุทธศาสตร์สิทธิมนุษยชน องค์การธุรกิจและความยั่งยืน
โดย รศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
4.ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นไทยแบบเชิงรุก ในช่วง 2563 ถึง 2566
โดย รศ.ดร.ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์
5.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแข่งขันของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
โดย รศ.ดร.ดนยพฤทธ์ ศรีวรรโณภาส
6.ปฏิบัติการสังคมชาญฉลาด : จากการเติบโตทางเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจพอเพียง โดย ศ.ดร.ผลิน ภู่จรูญ
7.การวางแผนกลยุทธ์ทางด้าน Big Data Analytics ด้วยแนวคิดเชิงออกแบบ เพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ
โดย รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
8. บทบาทของเทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ
โดย รศ.ดร.ดนุวศิน เจริญ
9.การขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจและแบรนด์
โดย ผศ.ดร.ปิยะ งามเจริญมงคล
และ 10. ปรับตัวอย่างไรจึงจะยั่งยืนในโจทย์อุตสาหกรรมการบินหลังวิกฤตโควิด-19
โดย ผศ.ดร.พราวพรรณ ธารสิทธิ์พงษ์

ดำเนินรายการโดย
น.ส.สุภัค นุนาบี
น.ส.ณญาดา ทองมาก
ณ ห้อง 911 และ 912
วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น.
อาคารบุญชนะ อัตถากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ภาพบรรยากาศงานทำบุญคณะบริหารธุรกิจเนื่องในคล้ายวันสถาปนา 57 ปีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ที...
18/08/2023

ภาพบรรยากาศงานทำบุญคณะบริหารธุรกิจ
เนื่องในคล้ายวันสถาปนา 57 ปี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร นิด้า
ศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี
ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
และรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ

รวมถึงคณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์ คณบดี
ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.กฤษฎา นิมมานันทน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล ผู้อำนวยการโครงการ Flexible MBA/ Regular MBA

และสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มาร่วมงานทำบุญอีกด้วย

ฺBusinessSchool

‘นิด้า’ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2nd NIC-NIDA Conference, 2023🎉🎉 เปิดตัววันแรกด้วย Keynote Highlights 'ดร...
18/08/2023

‘นิด้า’ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2nd NIC-NIDA Conference, 2023
🎉🎉 เปิดตัววันแรกด้วย Keynote Highlights 'ดร. ศุภชัย - Prof. Jia Yu' ปาฐกถาพิเศษภายใต้ธีม ‘พรมแดนใหม่ของการพัฒนาที่ยั่งยืน’ 🌍
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2nd NIC-NIDA Conference, 2023 ภายใต้ธีม “New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization” ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
โดยกิจกรรมช่วงเช้าของวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ปฏิบัติหน้าที่นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการฯ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ Guest Speakers และผู้เข้าร่วมงาน
สำหรับไฮไลท์สำคัญของงานในวันนี้ สถาบันได้รับเกียรติจากองค์ปาฐก 2 ท่าน ได้แก่ ดร. ศุภชัย พานิชย์ภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) และอดีตเลขาธิการองค์กรการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และ Prof. Jia Yu จากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน
โดย ดร. ศุภชัย พานิชย์ภักดิ์ ได้ย้ำเตือนถึงภารกิจหลักสำคัญในฐานะนักวิชาการที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับคนไร้เสียงและมุ่งมั่นทำงานเพื่อคนด้อยโอกาส แม้จะดูเป็นงานที่ท้าทายแต่เราจำเป็นต้องขับเคลื่อนเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นร่วมกัน ดร.ศุภชัย ได้ชี้ให้เห็นมุมมองสองด้านของโลกาภิวัตน์ หรือโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ต้องแน่ใจด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างทวีคูณนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับพวกเราทุกคน และสิ่งคัญคือเราควรต้องคำนึงถึงคำ 3 คำนี้ ได้แก่ 1) ความครอบคลุม 2) ความยืดหยุ่น และ 3) ความยั่งยืน
ด้าน Prof. Jia Yu ได้เน้นย้ำถึงบทบาทการสนับสนุนที่สำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกล่าวถึงกรณีการเติบโตและการพัฒนาอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจของจีน โดยจีนและประเทศอื่นๆ ในเอเชียจำเป็นต้องพิจารณาถึงความสำคัญของโลกาภิวัตน์เสียใหม่ Prof. Jia Yu ยังได้กล่าวถึงยุคใหม่ของการเปลี่ยนแปลงสู่โลกาภิวัตน์ และได้ให้แนวทางที่เป็นประโยชน์ซึ่งไม่เพียงแต่ประเทศจีนเท่านั้น แต่รวมถึงประเทศอื่นๆ ในเอเชียก็สามารถนำไปประยุกต์หรือปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติของตนเองได้
ภายหลังจากการปาฐกถาพิเศษยังมีกิจกรรม Panel Discussion ภายใต้หัวข้อ “Re envisioning and Redesigning Knowledge and Practice on the Environment, Governance, Economic and Society for Sustainable Development” โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ 1) นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 2) Prof. Sunhyuk Kim Korea University, Korea 3) ศาสตราจารย์ ดร. พรายพล คุ้มทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4) Dewi Haryani, Ph.D. Gadjah Mada University, Indonesia 5) Mr. Christopher G. Moore Best International Crime Fiction Award Winning Writer และ 6) รองศาสตราจารย์ ดร. สิริลักษณา คอมันตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้ร่วมกันอภิปรายและนำเสนอประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ อาทิ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิอากาศ (Climate Change), ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสม สะท้อนมุมมองปัญหาในภาคสังคม ระดับภูมิภาค และระดับโลก เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการร่วมกันขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังและยั่งยืน ผ่านการออกแบบและการสร้างสรรค์กระบวนการเชื่อมโยงระดับโลก รวมถึงได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการร่วมมือกันของประเทศในแถบภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีเป้าหมายหรือกระบวนการขับเคลื่อนในการส่งเสริมความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายยังมีการจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการระดับชาติของ 12 สาขา ได้แก่ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาสถิติประยุกต์ สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม สาขาการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สาขาภาษาและการสื่อสาร สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขานิติศาสตร์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว สาขานิเทศศาสตร์และนวัตรรมการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ โดยตลอดการจัดกิจกรรมงานประชุมวิชาการฯ ในวันแรก มีนักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 600 คน และมีผู้ติดตามรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ของสถาบันและช่องทางออนไลน์ของแต่ละคณะอีกเป็นจำนวนมาก


#สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รายได้จาก Reels ตกก็ไม่เป็นไร หันมาส่งผลงานชิงเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด 15,000 บาทกันมั้ย 😍‼📣📣📣 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร...
16/08/2023

รายได้จาก Reels ตกก็ไม่เป็นไร หันมาส่งผลงานชิงเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด 15,000 บาทกันมั้ย 😍‼
📣📣📣 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเชิญชวน Vlogger, Content Creator หรือผู้ที่หลงใหลในการทำคลิปสั้นผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆ มาร่วมต่อยอดองค์ความรู้ด้าน "การพัฒนาที่ยั่งยืน" กับ
💬 โครงการประกวดคลิปสั้น ต่อยอดองค์ความรู้กับ "นิด้า" ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน
💬 ภายใต้หัวข้อ "1 Day with SDGs" ใน 1 วันของคุณ เราสามารถช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไรบ้าง 🤩
💬 ถ่ายทอดในรูปแบบคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน 3-5 นาที
💬 โดยคลิปที่นำเสนอ จะต้องเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนจาก "นิด้า" กับ Playlist "'นิด้า' ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน" ที่เผยแพร่ผ่านทาง YouTube
🎬 รับชมคลิปทั้งหมด ได้ที่ https://youtube.com/playlist...
‼ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการจะได้รับรางวัลสูงสุดถึง 15,000 บาท ‼
🚩 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 สิงหาคม 2566

📝 กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ ได้ที่
Link : https://forms.gle/rTvD9H55uugLXmVj6
📌สามารถส่งผลงานได้ที่
📩 e-mail: [email protected]
⌛️ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ⌛️
** ขอสงวนสิทธิ์การส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน ต่อ 1 คลิป เท่านั้น **

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
📞 โทร. 02-727-3449
📩 e-mail: [email protected]

🔹 ประกาศคณะบริหารธุรกิจเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว🔹 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา กลุ...
09/08/2023

🔹 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

🔹 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
กลุ่มงานการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

✅ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์
https://mba.nida.ac.th/th/detail/news-event/20230809093256

ICMESSI2023: 4th International Conference on Management, Education, Social Sciences and Innovation 2023🔸Topic : Implemen...
08/08/2023

ICMESSI2023: 4th International Conference on Management, Education, Social Sciences and Innovation 2023

🔸Topic : Implementing Digital Lottery in Thailand using Pao Tang Applications🔸

โดย รศ.ดร.ดนยพฤทธ์ ศรีวรรโณภาส
ผู้อำนวยการโครงการ International MBA/Accelerated MBA

✅ สแกน QR Code หรือคลิกลิงค์เพื่ออ่านเพิ่มเติม
Link : https://drive.google.com/file/d/1wC53JNXpLi00iri2FzhXub6ajLhE918Q/view?usp=sharing

🔸ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุกิจ ร่วมกับมูลนิธิ บธ 2509 และสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ🔸ประจำภาคการศึ...
07/08/2023

🔸ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
คณะบริหารธุกิจ ร่วมกับมูลนิธิ บธ 2509
และสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ🔸

ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2566

ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท
จังหวัดเพชรบุรี

🌍  The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023 (งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566) 🗓 กำหนดจัดกิจกรรม สำหรับคณ...
07/08/2023

🌍 The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023
(งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566)
🗓 กำหนดจัดกิจกรรม สำหรับคณะบริหารธุรกิจ (2 ห้อง)
วันที่ 17 สิงหาคม 2566
เวลา 13.00 - 16.30 น.
ห้อง 911, 912 ชั้น 9
อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
📮เปิดรับลงทะเบียนฟรี บัดนี้ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2566
ได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/NIC-NIDA-Conference-2023
สำหรับช่องทางข้อมูลเพิ่มเติม
📲 http://conference.nida.ac.th
(email) [email protected]
☎️ 082-7901954
🖥 page: Research Center at NIDA

🔸On behalf of NIDA Business School, 🔸it is our honor to welcome delegates from Othman Yeop Abdullah Graduate School of B...
04/08/2023

🔸On behalf of NIDA Business School, 🔸
it is our honor to welcome delegates from Othman Yeop Abdullah Graduate School of Business, Universiti Utara Malaysia
on August 3, 2023.

วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า(เล่มที่ 32 ธันวาคม 2565-พฤษภาคม 2566)🔸The Influence of Self-Image Congruence on Brand Evaluatio...
21/07/2023

วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า
(เล่มที่ 32 ธันวาคม 2565-พฤษภาคม 2566)
🔸The Influence of Self-Image Congruence on Brand Evaluations of Publicly and Privately Consumed Products (อิทธิพลของความสอดคล้องภาพลักษณ์ต่อการประเมินตราสินค้า ของผลิตภัณฑ์ประเภทที่ใช้ในที่สาธารณะ และประเภทที่ใช้ในที่ส่วนตัว)🔸

โดย
ผศ.ดร.ปิยะ งามเจริญมงคล และเมษยา โภชนพานิชย์
✅ สแกน QR Code หรือกดลิงค์เพื่ออ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://so10.tci-thaijo.org/index.php/NIDABJ/article/view/620/453

Asian Business & Management (2023)🔸เรื่อง การให้สินบนและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท🔸โดยนางสาวชมษร ตั้งเด่นไชย - นักศึกษาปร...
19/07/2023

Asian Business & Management (2023)
🔸เรื่อง การให้สินบนและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท🔸
โดย
นางสาวชมษร ตั้งเด่นไชย - นักศึกษาปริญญาเอก
และ รศ.ดร. อัษฏา จินตกานนท์ - อาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

✅ สแกน QR Code หรือกดลิงค์เพื่ออ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://link.springer.com/article/10.1057/s41291-023-00231-8

📣คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 📌บัดนี้ - วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ✅ ตำแหน่งนักวิช...
05/07/2023

📣คณะบริหารธุรกิจ
เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
📌บัดนี้ - วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

✅ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
✅ จำนวน 1 อัตรา
✅ ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ลิงค์

Link : https://mba.nida.ac.th/th/detail/news-event/recruitment
📲สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 2727 3942 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ
[email protected]

มารู้จัก EMBA NIDAให้ลึกกว่า เข้าใจง่ายกว่า ใน 3 นาทีการันตีหลักสูตรยอดนิยมที่ผู้เรียนสมัครสูงสุดในรอบ 10 ปีหลักสูตรบริห...
04/07/2023

มารู้จัก EMBA NIDA
ให้ลึกกว่า เข้าใจง่ายกว่า ใน 3 นาที
การันตีหลักสูตรยอดนิยม
ที่ผู้เรียนสมัครสูงสุดในรอบ 10 ปี
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหารระดับสูง
หรือ Executive MBA (EMBA) รุ่น 36 รอบสุดท้าย
✅ เปิดเรียนมกราคมนี้
✅ เรียนจบไว ใน 1.5 ปี
✅ จบปริญญาตรีสาขาไหนก็สมัครได้ เพียงมีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 8 ปี
✅ เรียนภาคค่ำ 3 วันต่อสัปดาห์ (18:00-21:00 น.)
✅ ออกแบบเพื่อผู้บริหาร และเจ้าของกิจการตัวจริง สานต่อ Connection ทางธุรกิจ
✅ หลักสูตรภาษาไทย ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลก (AACSB)
✅ มีโอกาสรับทุนลดค่าใช้จ่ายกว่า 100,000 บาท
🏅 เปิดรับสมัครรอบสุดท้ายของปี ตั้งแต่วันนี้ - 21 สิงหาคมนี้เท่านั้น
ทาง https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!
http://mba.nida.ac.th/th/program/thai/emba-1
------------รายละเอียด------------
#เน้นการสอนด้วยประสบการณ์บริหารธุรกิจจริง
จากตัวจริงด้านธุรกิจ ทั้งอาจารย์และผู้บริหารองค์กรชั้นนำต่างๆ
มาประยุกต์ร่วมกับทฤษฎีที่เป็นมาตรฐานระดับโลก
#คุณสมบัติ
อายุตั้งแต่ 30 ปี
ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 8 ปี
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
#ระยะเวลาการเรียน
1 ปี 6 เดือน
เรียนวันธรรมดา 3 วัน/สัปดาห์ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
*หากวิชาใดเรียนออนไลน์ จะลดเวลาเรียนที่สถาบันฯ ลงอีก
#วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์เป็นหลัก เน้นถามความรู้ทางด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ และประสบการณ์ทำงาน
(ก่อนเวลาสัมภาษณ์ มีการทำแบบทดสอบข้อเขียนมุมมองประสบการณ์ และความถนัดทางธุรกิจ)
#ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
514,300 บาท ตลอดหลักสูตร
(รวมค่าเรียน และดูงานต่างประเทศแล้ว
หากไม่มีกิจกรรมดังกล่าวหลักสูตรจะคืนเงินเต็มจำนวน)
#ทุนการศึกษาลดภาระค่าใช้จ่าย
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย สูงสุดกว่า 100,000 บาท
สามารถยื่นความจำนงได้ เพียงมี GPA ระดับปริญญาตรีสูงกว่า 2.75
หรือเป็นผู้มีศักยภาพสูงในด้านบริหารธุรกิจ
(คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์จากคณาจารย์ในหลักสูตรฯ)
#ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!
http://mba.nida.ac.th/th/program/thai/emba-1
—————————————————————
📞 ติดต่อสอบถามได้ที่
https://m.me/embanidaofficial
▴ โทรศัพท์ : 0-2727-3931-49 (คุณปุ้ย)

The PhD Program hosted a research seminar by Associate Professor Dr. Sydney Chinchanachokchai  (University of Akron)from...
03/07/2023

The PhD Program hosted a research seminar by Associate Professor Dr. Sydney Chinchanachokchai (University of Akron)
from United States on the topic of
“May I Have Your Attention, Please?
A Program of Research on Consumer Attention, Distractions, and Cross-Cultural Marketing”
on 29 June 2023.

ขอเชิญร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนายปวริศร์ อิสระทรัพย์ รหัสนักศึกษา 6110233002 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริ...
26/06/2023

ขอเชิญร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ของนายปวริศร์ อิสระทรัพย์ รหัสนักศึกษา 6110233002
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น.
ณ ห้อง 922 ชั้น 9 อาคารบุญชนะ อัตถากร

📕กฎหมายที่นักศึกษาต้องรู้ ! พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 70 และ 77
21/06/2023

📕กฎหมายที่นักศึกษาต้องรู้ !
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
มาตรา 70 และ 77

📣นิด้า เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน สายวิชาการ🔺 ตำแหน่งอาจารย์ - สาขาการเงิน 1 อัตรา- สาขาบัญชี ...
20/06/2023

📣นิด้า เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน สายวิชาการ
🔺 ตำแหน่งอาจารย์
- สาขาการเงิน 1 อัตรา
- สาขาบัญชี 1 อัตรา
🔺 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
🔺 วุฒิปริญญาเอก
🔺 จำนวน 2 อัตรา
🔺 เงินเดือน 31,500 บาท
📌รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 สิงหาคม 2566
🌐สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://personnel.nida.ac.th/
หรือ job.nida.ac.th
📞ติดต่อสอบถาม
[email protected]
โทร. 0 2727 3292 (ในวันและเวลาราชการ)
#๋JobNIDA #งานดีดีที่นิด้า

📣นิด้า เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน สายวิชาการ

🔺 ตำแหน่งอาจารย์
🔺 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
🔺 วุฒิปริญญาเอก
🔺 จำนวน 2 อัตรา
🔺 เงินเดือน 31,500 บาท

📌รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 สิงหาคม 2566

🌐สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://personnel.nida.ac.th/
หรือ job.nida.ac.th

📞ติดต่อสอบถาม
[email protected]
โทร. 0 2727 3292 (ในวันและเวลาราชการ)

#๋JobNIDA #งานดีดีที่นิด้า

The PhD Program will be hosting a research seminar by Associate Professor Dr. Sydney Chinchanachokchai (University of Ak...
20/06/2023

The PhD Program will be hosting a research seminar
by Associate Professor Dr. Sydney Chinchanachokchai (University of Akron) on the topic of
“May I Have Your Attention, Please? A Program of Research on Consumer Attention, Distractions, and Cross-Cultural Marketing”
on 29 June 2023.
📌 Kindly make your reservation via link https://forms.gle/mX9XiJiMNd3nySUR7
or scan QR Code.
📌For more information about our research seminar series,
please visit mba.nida.ac.th/en/seminar

🔹 ประกาศคณะบริหารธุรกิจเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว🔹 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายแ...
19/06/2023

🔹 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

🔹 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงานแผนและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ

✅ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์
https://mba.nida.ac.th/th/detail/news-event/final

✅ เรียนบริหารธุรกิจที่นิด้า หลักสูตร Flexible MBA หลักสูตรเพื่อคนทำงานและเจ้าของธุรกิจเนื้อหาหลักสูตรรองรับการสอบ Global...
15/06/2023

✅ เรียนบริหารธุรกิจที่นิด้า
หลักสูตร Flexible MBA หลักสูตรเพื่อคนทำงานและเจ้าของธุรกิจ
เนื้อหาหลักสูตรรองรับการสอบ Global Certificate กว่า 11 ใบ ต่อยอดความสำเร็จคนทำงาน รองรับความก้าวหน้า
หลักสูตร MBA ที่ผลิตบัณฑิตมี Certificate ในระดับ Global/International มากที่สุดในประเทศไทย
พร้อมสนับสนุนด้านการติวและทุนในการสอบอีกด้วย วันนี้มาดูกันว่า ในหลักสูตร Global Certificate แบบไหนบ้าง
- Project Management Professional (PMP)®
- PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®
- PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)®
- Certified Associate in Project Management (CAPM)®
- Chartered Financial Analyst® (CFA®).
- Certified Analytics Professional (CAP®)
- Associate Certified Analytics Professional (aCAP®)
- SAS® Certified Predictive Modeler
- CERTIFIED SCRUMMASTER
- Advanced Certified ScrumMaster
- Certified Scrum Product Owner (CSPO)
ป.โทบริหารธุรกิจ หลักสูตร Flexible MBA
------------------------------------------------------
📌ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://mba.nida.ac.th/th/program/thai/flex
📞ติดต่อสอบถามได้ที่...
▴ Line:
▴ โทรศัพท์ : 082-7901946

15/06/2023

“ความต้องการทางด้านการบริหารธุรกิจไม่เคยหายไป เพียงแต่บางช่วงอาจลดลงไปบ้าง ที่ผ่านมา เรามักจะพูดกันถึง “เศรษฐกิจดิจิทัล” ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่า ไม่จำเป็นต้องไปทำงานที่ออฟฟิศ หรือสามารถช็อปออนไลน์ได้ แต่ถ้าเราไม่มีพื้นฐานการบริหารจัดการก็ถือว่ายาก ที่สำคัญ ผู้ที่ไม่ได้เรียนแล้วประสบความสำเร็จถือว่ามีสัดส่วนน้อยมากกว่าผู้ที่ได้เรียน”
----------------
รศ.ดร.ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์
คณบดี คณะบริหารธุรกิจ (MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
————————-
ติดตามอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ที่ ⬇️
https://mbamagazine.net/.../7569-nida-business-school...

14/06/2023

#คณะบริหารธุรกิจนิด้า น่าเรียนที่สุด
พบกับบทสัมภาษณ์จากคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
ที่จะทำให้คุณเข้าใจวิธีการเรียน การสอน ของคณะบริหารธุรกิจ
ที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ ด้านการบริหารธุรกิจในสาขาต่างๆ
เป็นจำนวนมากกว่า 12,631 คน
🚩คณาจารย์ชั้นนำระดับประเทศมากประสบการณ์
พร้อมหลักสูตร ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลก (AACSB)
🚩หลักสูตร MBA ที่ผลิตบัณฑิตมี Certificates
ในระดับ Global/International มากที่สุดในประเทศไทย
____________________________
📌ดูรายละเอียดได้ที่
http://mba.nida.ac.th/th/program/thai/flex
📞ติดต่อสอบถามได้ที่...
▴ Line: https://lin.ee/Fmmb9Xs
▴ โทรศัพท์ : 0-2727-3933-39
#ปริญญาโท #เรียนต่อปริญญาโท

link : https://fb.watch/l8_CZ652RP/

⌛️ สิ้นสุดการรอคอย | งานยิ่งใหญ่แห่งปีของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 🎉🌍 สิงหาคมนี้ ขอเชิญทุกท่านพบกันงานที่รวมผู้ทรงคุณ...
13/06/2023

⌛️ สิ้นสุดการรอคอย | งานยิ่งใหญ่แห่งปีของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 🎉
🌍 สิงหาคมนี้ ขอเชิญทุกท่านพบกันงานที่รวมผู้ทรงคุณวุฒิชื่อดังทั้งไทยและต่างประเทศจากหลากหลายสาขา
💫 The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023 (งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566)
🚀 Theme: New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization 🪐
📅 Event date: August 17-18, 2023 at NIDA, Bangkok, Thailand 🇹🇭
📰 Activities: Keynote Address, Special Addresses, Panel Discussion, Paper Presentations
📮Registration for Participants: Now – August 10, 2023: Please scan qr cord or 🌐 Link https://www.zipeventapp.com/e/NIC-NIDA-Conference-2023
(free) สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ ฟรี ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ‼️

⌛️ สิ้นสุดการรอคอย | งานยิ่งใหญ่แห่งปีของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 🎉
🌍 สิงหาคมนี้ ขอเชิญทุกท่านพบกันงานที่รวมผู้ทรงคุณวุฒิชื่อดังทั้งไทยและต่างประเทศจากหลากหลายสาขา
💫 The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023 (งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566)
🚀 Theme: New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization 🪐
📅 Event date: August 17-18, 2023 at NIDA, Bangkok, Thailand 🇹🇭
📰 Activities: Keynote Address, Special Addresses, Panel Discussion, Paper Presentations
📮Registration for Participants: Now – August 10, 2023: Please scan qr cord or 🌐 Link https://www.zipeventapp.com/e/NIC-NIDA-Conference-2023
(free) สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ ฟรี ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ‼️
For more information
📲 http://conference.nida.ac.th
(email) [email protected]
☎️ 082-7901954
🖥 page: Research Center at NIDA

“สถาบันการศึกษาทั่วโลกที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน AACSB นั้นมีเพียง 5% เท่านั้น และคณะบริหารธุรกิจ ของ “นิด้า” (NIDA Busines...
12/06/2023

“สถาบันการศึกษาทั่วโลกที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน AACSB นั้นมีเพียง 5% เท่านั้น และคณะบริหารธุรกิจ ของ “นิด้า” (NIDA Business School) ก็เป็นคณะแรกในประเทศที่ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจในหลักสูตรภาษาไทย"
---------
รศ.ดร.ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์
คณบดี คณะบริหารธุรกิจ (MBA)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

“ความต้องการทางด้านการบริหารธุรกิจไม่เคยหายไป เพียงแต่บางช่วงอาจจลดลงไปบ้าง ที่ผ่านมา เรามักจะพูดกันถึ...

🔹International Conference on Business Management and Social Innovation (ICBMSI) จัด ณ Osaka ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ...
12/06/2023

🔹International Conference on Business Management and Social Innovation (ICBMSI) จัด ณ Osaka ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2566
🔹เรื่อง How Ethical Self Perception Affects Moral Behaviors and Economic Gains: A Case Study of Thailand's Multi-national Industry
โดย
รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
ศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
รศ.ดร.ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์

ซึ่งงานวิจัยเรื่องนี้ยังได้รับรางวัล “Excellent Paper Award" อีกด้วย
✅ สแกน QR Code เพื่ออ่านเพิ่มเติม

🔹International Conference on Humanities, Social Science and Business Management จัด ณ Kyoto ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ...
09/06/2023

🔹International Conference on Humanities, Social Science and Business Management
จัด ณ Kyoto ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2566

🔹เรื่อง Exploring Employee Net Promoter Scores and Retention:
A Comprehensive Study of Employee Engagement in Thailand's Automotive Industry
โดย
ศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
รศ.ดร.ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์
✅ สแกน QR Code หรือคลิกลิงค์เพื่ออ่านเพิ่มเติม
Link :https://www.worldresearchlibrary.org/up_proc/pdf/5753-16855258222-8.pdf

🔹The 9th Asian Conference on Education & International Development 2023🔹เรื่อง A Perception Study of Multicultural Value...
09/06/2023

🔹The 9th Asian Conference on Education & International Development 2023
🔹เรื่อง A Perception Study of Multicultural Values: Applying Hofstede’s Values Survey Module in the Thai Setting (หน้าที่ 253-260)
โดย
รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
ศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
รศ.ดร.ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์
✅ สแกน QR Code หรือคลิกลิงค์เพื่ออ่านเพิ่มเติม
Link :https://papers.iafor.org/wp-content/uploads/conference-proceedings/ACEID/ACEID2023_proceedings.pdf

🔹 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วครา...
08/06/2023

🔹 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

🔹 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงานแผนและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ

✅ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์
https://mba.nida.ac.th/th/detail/news-event/interview

 #สมัครตอนนี้ยังทันรับสมัครเรียนโท Pro-MBA วันสุดท้ายอย่าลืม! เช็กสถานะการสมัครได้ทางเว็บไซต์หรือสอบถามข้อมูลได้ทางInbox...
31/05/2023

#สมัครตอนนี้ยังทัน
รับสมัครเรียนโท Pro-MBA วันสุดท้าย
อย่าลืม! เช็กสถานะการสมัครได้ทางเว็บไซต์
หรือสอบถามข้อมูลได้ทาง
Inbox : Professional MBA NIDA
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำหรับสร้างผู้บริหารมืออาชีพ
หรือ Professional MBA (Pro-MBA) ปี 2566
⭐️เปิดเรียนสิงหาคม 2566
⭐️เรียนแค่ 2 วันต่อสัปดาห์ เฉพาะวันหยุด เสาร์-อาทิตย์เท่านั้น จบใน 2 ปี
⭐️คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
⭐️มี 5 วิชาเอกให้เลือกเรียนตามความสนใจ
⭐️จบปริญญาตรีสาขาไหนก็สมัครได้ เพียงมีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
⭐️ออกแบบเพื่อคนทำงานประจำ และเจ้าของธุรกิจ
ที่พร้อมเติบโต และสานต่อ Connection ทางธุรกิจ
⭐️หลักสูตรภาษาไทย ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลก (AACSB)
⭐️มีโอกาสรับทุนลดค่าใช้จ่ายกว่า 100,000 บาท
🟢 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคมนี้ เท่านั้น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!
http://mba.nida.ac.th/th/program/thai/pro-mba
หรือสมัครคลิก!
https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp
——————รายละเอียด------------
#เน้นการสอนเพื่อนำไปใช้จริงเข้าใจธุรกิจอย่างรวดเร็ว
โดยทีมคณาจารย์ชั้นนำ ร่วมด้วยผู้เชี่ยวชาญในสายงานบริหาร
ประยุกต์ร่วมกับทฤษฏีที่เป็นมาตรฐานระดับสากล
#หลักสูตรที่มีสัดส่วนผู้เรียนสอบCertificateสูงที่สุด
เรียนจบได้ทั้งปริญญาบัตร และโอกาสเป็นเจ้าของ Global Certificate เนื่องจากเนื้อหาหลักสูตรออกแบบรายวิชาให้รองรับกับการสอบ Certificate นั้นๆ ได้ทันที
#รวมผู้เรียนตัวท็อปที่โดดเด่นจากทุกสายงาน
และบัณฑิตเกียรตินิยม เพื่อให้บรรยากาศในคลาสเรียนเต็มไปด้วยองค์ความรู้ใหม่ๆ และการสานต่อ Connection กันได้อย่างใกล้ชิด
#คุณสมบัติ
ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 1 ปี
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
#ระยะเวลาการเรียน
หลักสูตร 2 ปี
เรียนวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ที่สถาบันฯ
*หากวิชาใดเรียนออนไลน์ จะลดเวลาเรียนที่สถาบันฯ ลงอีก
#วิชาเอก
หลักสูตรนี้สามารถจบได้สูงสุดถึง 2 Major ดังนี้
1.สาขาการตลาด (Marketing)
2.สาขาการเงิน (Finance)
3.สาขาการบริหารการปฏิบัติการ (Operations)
4.สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
5.สาขากลยุทธ์ (Strategy)
#วิธีการคัดเลือก
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์เป็นหลัก (ก่อนสัมภาษณ์มีการเขียน essay เบื้องต้น เกี่ยวกับมุมมองธุรกิจ เพื่อประกอบในการสัมภาษณ์เท่านั้น)
#ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
316,800 บาท ตลอดหลักสูตร แบ่งชำระ 5 เทอมก่อนเรียน
(รวมค่าเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ แล้ว)
#ทุนสนับสนุนการสอบ
โอกาสเป็นเจ้าของ CFA, PMP, SAS และ Global Certificates ระดับโลกมากมาย
#ทุนการศึกษาลดภาระค่าใช้จ่าย
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย สูงสุดกว่า 100,000 บาท
สามารถยื่นความจำนงได้ในวันสอบสัมภาษณ์ เพียงมี GPA ระดับปริญญาตรีสูงกว่า 2.75 หรือเป็นผู้มีศักยภาพสูงในด้านบริหารธุรกิจ
(คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์จากคณาจารย์ในหลักสูตรฯ)
—————————————————————
📞 ติดต่อสอบถามได้ที่
▴ Inbox : Professional MBA NIDA
▴ โทรศัพท์ : 02-727-3939 (คุณเบส)

#สมัครตอนนี้ยังทัน
รับสมัครเรียนโท Pro-MBA วันสุดท้าย
อย่าลืม! เช็กสถานะการสมัครได้ทางเว็บไซต์
หรือสอบถามข้อมูลได้ทาง
Inbox : Professional MBA NIDA

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำหรับสร้างผู้บริหารมืออาชีพ
หรือ Professional MBA (Pro-MBA) ปี 2566

⭐️เปิดเรียนสิงหาคม 2566
⭐️เรียนแค่ 2 วันต่อสัปดาห์ เฉพาะวันหยุด เสาร์-อาทิตย์เท่านั้น จบใน 2 ปี
⭐️คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
⭐️มี 5 วิชาเอกให้เลือกเรียนตามความสนใจ
⭐️จบปริญญาตรีสาขาไหนก็สมัครได้ เพียงมีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
⭐️ออกแบบเพื่อคนทำงานประจำ และเจ้าของธุรกิจ
ที่พร้อมเติบโต และสานต่อ Connection ทางธุรกิจ
⭐️หลักสูตรภาษาไทย ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลก (AACSB)
⭐️มีโอกาสรับทุนลดค่าใช้จ่ายกว่า 100,000 บาท

🟢 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคมนี้ เท่านั้น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!
http://mba.nida.ac.th/th/program/thai/pro-mba
หรือสมัครคลิก!
https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp

——————รายละเอียด------------
#เน้นการสอนเพื่อนำไปใช้จริงเข้าใจธุรกิจอย่างรวดเร็ว
โดยทีมคณาจารย์ชั้นนำ ร่วมด้วยผู้เชี่ยวชาญในสายงานบริหาร
ประยุกต์ร่วมกับทฤษฏีที่เป็นมาตรฐานระดับสากล

#หลักสูตรที่มีสัดส่วนผู้เรียนสอบCertificateสูงที่สุด
เรียนจบได้ทั้งปริญญาบัตร และโอกาสเป็นเจ้าของ Global Certificate เนื่องจากเนื้อหาหลักสูตรออกแบบรายวิชาให้รองรับกับการสอบ Certificate นั้นๆ ได้ทันที

#รวมผู้เรียนตัวท็อปที่โดดเด่นจากทุกสายงาน
และบัณฑิตเกียรตินิยม เพื่อให้บรรยากาศในคลาสเรียนเต็มไปด้วยองค์ความรู้ใหม่ๆ และการสานต่อ Connection กันได้อย่างใกล้ชิด

#คุณสมบัติ
ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 1 ปี
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

#ระยะเวลาการเรียน
หลักสูตร 2 ปี
เรียนวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ที่สถาบันฯ
*หากวิชาใดเรียนออนไลน์ จะลดเวลาเรียนที่สถาบันฯ ลงอีก

#วิชาเอก
หลักสูตรนี้สามารถจบได้สูงสุดถึง 2 Major ดังนี้
1.สาขาการตลาด (Marketing)
2.สาขาการเงิน (Finance)
3.สาขาการบริหารการปฏิบัติการ (Operations)
4.สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
5.สาขากลยุทธ์ (Strategy)

#วิธีการคัดเลือก
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์เป็นหลัก (ก่อนสัมภาษณ์มีการเขียน essay เบื้องต้น เกี่ยวกับมุมมองธุรกิจ เพื่อประกอบในการสัมภาษณ์เท่านั้น)

#ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
316,800 บาท ตลอดหลักสูตร แบ่งชำระ 5 เทอมก่อนเรียน
(รวมค่าเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ แล้ว)

#ทุนสนับสนุนการสอบ
โอกาสเป็นเจ้าของ CFA, PMP, SAS และ Global Certificates ระดับโลกมากมาย

#ทุนการศึกษาลดภาระค่าใช้จ่าย
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย สูงสุดกว่า 100,000 บาท
สามารถยื่นความจำนงได้ในวันสอบสัมภาษณ์ เพียงมี GPA ระดับปริญญาตรีสูงกว่า 2.75 หรือเป็นผู้มีศักยภาพสูงในด้านบริหารธุรกิจ
(คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์จากคณาจารย์ในหลักสูตรฯ)

—————————————————————
📞 ติดต่อสอบถามได้ที่
▴ Inbox : Professional MBA NIDA
▴ โทรศัพท์ : 02-727-3939 (คุณเบส)

ที่อยู่

148 ม. 3 ถ. เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ NIDA Business Schoolผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง NIDA Business School:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แนะนำที่เรียนป.โท
เพจนี้คุยทุกเรื่อง ทุกอย่าง ตามอารมณ์แอดมิน 🤣

เมื่อเดือนที่แล้วแอดมินเข้ารับปริญญาที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) NIDA Business Schoolค่ะ หลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration: MBA) นะ 🎓

หลักสูตรที่แอดมินเรียนคือ Flexible MBA program เป็นหลักสูตรที่เรียนเสาร์อาทิตย์ เหมาะมากสำหรับเพื่อนๆที่อยากเรียนไปด้วย ทำงานไปด้วยค่ะ
โดยที่เพื่อนๆสามารถเลือกสาขาวิชาเอกได้ดังนี้ค่ะ
1. การตลาด
2. การเงิน
3. การบริหารการปฏิบัติการ
4. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
5. กลยุทธ์
รายละเอียดของหลักสูตรเข้าไปดูได้ที่ลิงค์นี้นะคะ ⬇️

http://mba.nida.ac.th/th/program/thai/flex

การมาเรียนที่นี่ช่วยเปิดโลกทัศน์ได้มาก ได้เจอเพื่อนจากหลายสาขาอาชีพ
การเรียนการสอนของที่นี่เน้นปฏิบัติจริงพอๆกับทฤษฎี มีพรีเซ้นท์งานบ่อยๆ ไม่น่าเบื่อ
ชีวิตสองปีที่ใช้ไปกับการมาเรียนที่นี่ เป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากค่ะ

เพื่อนๆหลายคนที่มาติดตามเพจนี้น่าจะมาจากสายภาษากันหลายคน หลายคนที่มาจากสายภาษาอาจจะเคยมีโมเมนต์รู้สึกตันกับสายวิชาชีพ อยากเรียนต่อโทเพิ่มเติมความรู้ แต่ไม่รู้จะเรียนสาขาวิชาไหนดี
ตัวแอดมินเองจบปริญญาตรีที่คณะอักษรจุฬา วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทภาษาญี่ปุ่นค่ะ
ใช่ค่ะ อ่านไม่ผิด แอดมินไม่ได้จบเอกญี่ปุ่นค่ะ
555
ก็ขอแนะนำว่าคณะบริหารธุรกิจเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะเราจะได้เรียนสิ่งที่ต่างจากที่เราเรียนมาโดยสิ้นเชิง ทุกวันคือประสบการณ์ใหม่

เด็กที่จบสายภาษามา มาเรียนต่อบริหาร ไม่ใช่เรื่องง่าย สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ผ่านมาได้ก็คือ เพื่อนดีๆค่ะ
ซึ่งหนึ่งในเพื่อนๆที่ช่วยติวแอดมินจนเรียนจบคือ เฟิร์น ผู้ซึ่งขี้อายมาก แต่โดนแอดมินจับถ่ายคลิปนี้ด้วยกันเป็นที่ระลึก ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือถึงแม้เพื่อนจะเขินมากแทบวิ่งหนีออกจากเฟรมตอนถ่ายเสร็จก็ตาม 🤣
ใครที่กำลังต่อสู้กับการเรียน แล้วโดนการเรียนสู้กลับ ก็ขอให้มีกำลังใจสู้ต่อไปนะคะ 555
—————————
คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น
修士課程(しゅうしかてい)=หลักสูตรปริญญาโท
経営学修士(けいえいがくしゅうし) =
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration: MBA)
専攻(せんこう) = วิชาเอก
マーケティング= การตลาด
ファイナンス= การเงิน
オペレーションマネジメント=การบริหารการปฏิบัติการ
経営情報システム(けいえいじょうほうしすてむ) = ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
戦略(せんりゃく)= กลยุทธ์
卒業式(そつぎょうしき)= พิธีจบการศึกษา
アカデミックガウン= ชุดครุย
ご卒業おめでとうございます= ยินดีที่จบการศึกษาครับ/ค่ะ🎉
My Grade first semester
Professional MBA NIDA Business School
A B B and B😅😅
มาเรียนต่อบริหาร ป.โท กับ NIDA Business School กันไหม

กำลังจะจบปริญญาตรี
จบปริญญาตรีแล้วยังไม่ได้ทำงาน

มาเรียนต่อปริญญาโท เพื่อสร้างโอกาสดีๆให้กับตัวเองกันนะคะ

📌 คณะบริหารธุรกิจ นิด้า
👉 หลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจ หลักสูตรแรกของประเทศไทย
👉 ได้รับการรับรองมาตาฐานสากล AACSB
👉 สอนโดยคณาจารย์ ที่มากประสบการณ์
👉 มี 5 สาขาวิชาให้เลือกเรียน และสามารถเรียน Double majors ได้
👉 ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงาน ก็สามารถเรียนได้

📌สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่
https://entrance.nida.ac.th/registrar/applogin.asp

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทักแชทมาได้เลยนะคะ 😘
DON'T MISS OUT!

Join us on today from 1pm to 2pm (GMT+7) for a free webinar: IDE Node and IDE Network: How to grow the mango tree, not build the airplane.

The panelist for this webinar are: Edward Rubesch, Ph.D. Exclusive Program Director, IDE Thailand, UTCC, Anukul Chiralaksanakul, Ph.D. Associate Professor, Associate Dean for Academic Affairs, NIDA Business School, Pieangpen Wongnapapan, S.J.D. COO, KX Knowledge Xchange, KMUTT, Sakdipon Juasrikul, Ph.D. Assistant Professor, Dean, College of Entrepreneurship and IDE Thailand, UTC

Over decades, the entrepreneurial ecosystem in Thailand has been promoted and supported. Yet, the number of entrepreneurs who have created something new and solved the problem has not increased while the government attempts to find an easy way to identify entrepreneurs (low hanging fruit) which have become difficult to find. IDE Nodes and IDE Network, initiated by different universities, partners, and stakeholders across Thailand, believes that “there are no more mangoes to harvest, we need to grow the mango tree”. IDE Nodes, together, attempt to create IDE mindsets in people who, in turn, become entrepreneurs.

Register now: https://bit.ly/utcc

Limited spots available!
❤️ คณะบริหารธุรกิจ (MBA)

🚩 Facebook : NIDA Business School
🚩 Website : http://mba.nida.ac.th/th/home
urikimaràah
4th ASIA International Multidisciplinary Conference (AIMC-2020), abstract submission is open now and the Early Bird submission date is 15 March 2020. Grab the opportunity to publish in Scopus and ISI journals.
Visit http://connectingasia.org/ for more details
for registration login to http://portal.connectingasia.org/
พี่หมอก เกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน Co- Chief Executive Officer แห่ง Index Creative Village PLC มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา NIDA Mini MBA รุ่นที่ 15 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA Business School
เข้าเยี่ยมชมการทำงาน พร้อมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการบริหารงานสื่อสร้างสรรค์ ตลอดจนการแชร์ประสบการณ์ในฐานะผู้บริหารองค์กรที่มีศักยภาพในการให้บริการด้านการสื่อสารการตลาดอย่างครบวงจร

--------------------------
Find out more about our creativity@
‣ Website: goo.gl/VsoXS6
‣ IG: instagram.com/indexcreativevillage
พรุ่งนี้เชิญชมคลิป ที่ 2 โดย อาจารย์ ณัฐวุฒิ Dr. Finance Thailand 1 ในอาจารย์ที่มี FC มากที่สุดใน NIDA Business School จะมาพูดให้ฟังว่า


ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหุ้นของไทย เป็นอย่างไรกันบ้าง
สวัสดี! SAS Asia Pacific, the world's #1 predictive analytics software vendor, is looking to hire a native speaking Digital Marketing professional with experience in Adobe Content Management Systems (CMS), email marketing, social media marketing, etc. If you have a B2B technology background or related industry that would be preferred. Your physical location is flexible (you can work anywhere from , , , , ). Referrals are welcome! Please send me a private message directly and I can share further details with you or your friends.
เรียนMBAที่นิด้าเป็นอย่างไร ลองมาฟังประสบการณ์จริงจากมุมมองหนึ่งในนักศึกษาYMBA45 กัน
Cr. NIDA Business School
I would like to recommend BOB from "The Minnion" to teach ;
1. Human Resource
2. Management
Reason :
Refer to the film , through millions of years that they survived are the reason why they should teach the management to all of us , moreover the way that the choose their boss are the reason why they should also teach the HR.#}