NIDA Business School

NIDA Business School คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ MBA NIDA l NIDA Business School l AACSB คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ที่ให้การศึกษาในระดับปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) นับตั้งแต่ เริ่มดำเนินการในปี 2509 จนถึงปัจจุบัน คณะฯ ได้ผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ กว่า 100,000 คน ซึ่งมหาบัณฑิตเหล่านี้ได้ออกไปปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล และปัจจุบันได้เปิดสอนในระดับปริญญาเอกด้วย

เปิดเหมือนปกติ

👏👏 มาแล้วจ้ากำหนดการรับ #ProMBA NIDA รอบ 1/2564 เปิดรับตั้งแต่วันนี้ - 15 มกราคม 2564สามารถสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ ▶️...
30/10/2020

👏👏 มาแล้วจ้า

กำหนดการรับ #ProMBA NIDA รอบ 1/2564
เปิดรับตั้งแต่วันนี้ - 15 มกราคม 2564

สามารถสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ ▶️
https://entrance.nida.ac.th/registrar/applogin.asp

ดูประกาศรับสมัครได้ทาง ▶️
http://edserv.nida.ac.th/.../document/apply_mba_pro.pdf...

กำหนดการรับ #ProMBA NIDA รอบ 1/2564 เปิดรับตั้งแต่วันนี้ - 15 มกราคม 2564

สามารถสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ ▶️
https://entrance.nida.ac.th/registrar/applogin.asp

ดูประกาศรับสมัครได้ทาง ▶️
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/apply_mba_pro.pdf?fbclid=IwAR1ZH7PVnimM-QccWjl7E6MRdPGOfmEGjrhac_mU33jrQV3znU3aNuVi3YY

29/10/2020
Dr. Finance Thailand

🤔 ทำความเข้าใจกับการลงทุน ผ่านสมการทางการเงิน 🤔

โดย อ.ดร. ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์ CFA

คิดจะเขียนมานาน วันนี้อาทิตย์สายๆ ว่างจากการสอน ขอเขียนแนวคิด (ก่อนต้องไปทำสวนที่บ้าน 55) โดยผ่านสมการทางการเงินที่คนที่เรียนไฟแนนซ์มาน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดี นั่นคือสมการ Future Value ดังนี้
FV = PV(1+r)^n
FV = future value, PV = present value, r = ผลตอบแทน , n = จำนวนปี
ลองตั้งโจทย์ดูนะครับว่า ถ้าเราต้องการออมและลงทุนเพื่อการเกษียณ(หรือเพื่ออย่างอื่นก็ได้ครับ เช่น เพื่อค่ารักษาพยาบาลในอนาคต เพื่อการศึกษาบุตรในอนาคต หรือแม้กระทั่งเก็บเงินเพื่อแต่งงาน ^^)
ดังนั้นเงินในอนาคตที่เราต้องการ คือค่า FV ในสมการนั่นเอง เช่น FV = 5, 10, 20 ล้านบาท เป็นต้น
ดังนั้น การจะได้ FV ตามที่ต้องการในอนาคต จึงขึ้นอยู่กับตัวแปร 3 ตัวหลักดังนี้
1. PV หรือ present value ซึ่งในบริบทนี้ก็คือเงินออม (รายได้หักค่าใช้จ่าย) และนำไปลงทุน ซึ่งอาจเป็นก้อน lump sum ก้อนเดียวตอนนี้ (เช่น ได้มรดกมา) หรือเป็น series ของ PV ซึ่งก็คือเงินลงทุนที่เราลงไปในแต่ละวัน เดือนหรือปี
ดังนั้น การจะลงทุนให้สำเร็จดังคาด (ได้ FV ที่ต้องการ) จึงขึ้นกับ เงินลงทุนเริ่มต้น และจำนวนที่ออมและลงทุน (รายได้ - รายจ่าย)
2. r หรือผลตอบแทน ซึ่งก็คือผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งในทางทฤษฎีเราก็จะเชื่อว่า การลงทุนใดที่เสี่ยงก็จะให้ผลตอบแทน(คาดหวัง)ที่สูงตามไป โดยมักจะเรียงความเสี่ยงตามนี้ derivatives, individual stocks, commodities, stock sector, stock index, corporate bonds (แล้วแต่ rating), long-term government bonds, short-term government bonds (Money Market securities) และเงินฝาก ....
ดังนั้น การจะลงทุนให้สำเร็จดังคาด (ได้ FV ที่ต้องการ) จึงขึ้นกับ ผลตอบแทนของการลงทุน
3. n หรือจำนวนปีของการลงทุน การลงทุนที่ยาว(ด้วยปัจจัยอื่นที่เท่า
กัน)นานขึ้นย่อมสร้างโอกาสในการประสบความสำเร็จ(ได้ FV ที่
ต้องการ)ได้มากขึ้น นั้นคือเหตุผลที่เราให้เราควรรีบออมรีบลงทุนแต่เนิ่นๆแม้จะออมได้น้อย เพราะเราจะได้ปนะโยชน์จากระยะเวลาที่ยาวนานกว่า คนหนุ่มสาวได้เปรียบคนที่อายุเยอะ(เช่นผม ^^)เพราะเรามีระยะเวลาลงทุนได้ยาวนานกว่า คนแก่มีระยะเวลาลงทุนที่สั้นกว่ามาก … อย่างไรก็ตาม ในธรรมชาติ(โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา)คือ ไม่ใช่ไม่รู้ว่าตนเองได้เปรียบเรื่องเวลา แต่มันไม่มีจะออมจริงๆ แค่เงินเดือนยังไม่พอกับค่าใช้จ่ายพื้นฐานเลย ก็ไม่ว่ากันครับ เข้าใจครับ ถือเป็นปัญหาที่นอกเหนือจากบทความนี้หล่ะกันครับ
ดังนั้น การจะลงทุนให้สำเร็จดังคาด (ได้ FV ที่ต้องการ) จึงขึ้นกับระยะเวลาการลงทุน
กล่าวโดยสรุป การลงทุนเพื่อให้ประสบความสำเร็จขึ้นกับ 3 อย่างดังนี้
1. เงินลงทุนเริ่มต้น เงินลงทุนรายเดือน (ซึ่งเกิดจากรายได้หักรายจ่าย)
2. ผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งขึ้นกับความเสี่ยงของการลงทุนนั้น ...... เลยทำให้เราเห็นนักลงทุนเด็กๆหลายคน take risk อย่างมากในการลงทุน เช่น เล่นหุ้นรายตัวที่ผันผวนมากๆ เพราะหวังผลตอบแทนประเภท “5 เด้ง 10 เด้ง 100 เด้ง” … บางครั้งผมเข้าใจเลยนะ เพราะลึกๆเค้าคงอาจไม่รู้ว่าเค้าแบกความเสี่ยงมากมายขนาดไหน แต่ด้วยสัญชาตญาณและแรงขับเคลื่อนในใจที่อยากจะประสบความสำเร็จ (ได้ FV ที่ต้องการ) อย่างรวดเร็ว (ด้วย n ที่สั้น) ประกอบการเงินลงทุนที่น้อย (PV ที่น้อย) ทางเลือกเดียวที่เหลือจึงคือการ take risk อย่างมากเพื่อหวังให้ได้ผลตอบแทน 100% หรือ 1000%
3. ระยะเวลาการลงทุน ซึ่งมีนัยยะคือ ยิ่งออมและลงทุนแต่เนิ่นๆ โอกาสประสบความสำเร็จก็จะสูงครับ อย่ารีบร้อนมากเกินไป ให้เงินลงทุนมันมีเวลาทำงานบ้างครับ

ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จทางการเงินอย่างที่หวังตามสมควรนะครับ 😊
จาก อ.ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์

อ่านแนวคิดดีๆ จากอาจารย์แล้วยังไม่จุใจ อยากได้ความรู้เพิ่ม อยากเจออาจารย์ตัวจริงๆ

มาเรียนกับเรานะคะ #NIDABUSINESSSCHOOL
หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก
เปิดรับสมัครทั้งปี

📌สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://mba.nida.ac.th/en/home

*** ทำความเข้าใจกับการลงทุน ผ่านสมการทางการเงิน ***
จาก อ.ดร. ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์ CFA

คิดจะเขียนมานาน วันนี้อาทิตย์สายๆ ว่างจากการสอน ขอเขียนแนวคิด (ก่อนต้องไปทำสวนที่บ้าน 55) โดยผ่านสมการทางการเงินที่คนที่เรียนไฟแนนซ์มาน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดี นั่นคือสมการ Future Value ดังนี้

FV = PV(1+r)^n

FV = future value, PV = present value, r = ผลตอบแทน , n = จำนวนปี

ลองตั้งโจทย์ดูนะครับว่า ถ้าเราต้องการออมและลงทุนเพื่อการเกษียณ(หรือเพื่ออย่างอื่นก็ได้ครับ เช่น เพื่อค่ารักษาพยาบาลในอนาคต เพื่อการศึกษาบุตรในอนาคต หรือแม้กระทั่งเก็บเงินเพื่อแต่งงาน ^^)
ดังนั้นเงินในอนาคตที่เราต้องการ คือค่า FV ในสมการนั่นเอง เช่น FV = 5, 10, 20 ล้านบาท เป็นต้น

ดังนั้น การจะได้ FV ตามที่ต้องการในอนาคต จึงขึ้นอยู่กับตัวแปร 3 ตัวหลักดังนี้

1. PV หรือ present value ซึ่งในบริบทนี้ก็คือเงินออม (รายได้หักค่าใช้จ่าย) และนำไปลงทุน ซึ่งอาจเป็นก้อน lump sum ก้อนเดียวตอนนี้ (เช่น ได้มรดกมา) หรือเป็น series ของ PV ซึ่งก็คือเงินลงทุนที่เราลงไปในแต่ละวัน เดือนหรือปี

ดังนั้น การจะลงทุนให้สำเร็จดังคาด (ได้ FV ที่ต้องการ) จึงขึ้นกับ เงินลงทุนเริ่มต้น และจำนวนที่ออมและลงทุน (รายได้ - รายจ่าย)

2. r หรือผลตอบแทน ซึ่งก็คือผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งในทางทฤษฎีเราก็จะเชื่อว่า การลงทุนใดที่เสี่ยงก็จะให้ผลตอบแทน(คาดหวัง)ที่สูงตามไป โดยมักจะเรียงความเสี่ยงตามนี้ derivatives, individual stocks, commodities, stock sector, stock index, corporate bonds (แล้วแต่ rating), long-term government bonds, short-term government bonds (Money Market securities) และเงินฝาก ....

ดังนั้น การจะลงทุนให้สำเร็จดังคาด (ได้ FV ที่ต้องการ) จึงขึ้นกับ ผลตอบแทนของการลงทุน

3. n หรือจำนวนปีของการลงทุน การลงทุนที่ยาว(ด้วยปัจจัยอื่นที่เท่า
กัน)นานขึ้นย่อมสร้างโอกาสในการประสบความสำเร็จ(ได้ FV ที่
ต้องการ)ได้มากขึ้น นั้นคือเหตุผลที่เราให้เราควรรีบออมรีบลงทุนแต่เนิ่นๆแม้จะออมได้น้อย เพราะเราจะได้ปนะโยชน์จากระยะเวลาที่ยาวนานกว่า คนหนุ่มสาวได้เปรียบคนที่อายุเยอะ(เช่นผม ^^)เพราะเรามีระยะเวลาลงทุนได้ยาวนานกว่า คนแก่มีระยะเวลาลงทุนที่สั้นกว่ามาก … อย่างไรก็ตาม ในธรรมชาติ(โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา)คือ ไม่ใช่ไม่รู้ว่าตนเองได้เปรียบเรื่องเวลา แต่มันไม่มีจะออมจริงๆ แค่เงินเดือนยังไม่พอกับค่าใช้จ่ายพื้นฐานเลย ก็ไม่ว่ากันครับ เข้าใจครับ ถือเป็นปัญหาที่นอกเหนือจากบทความนี้หล่ะกันครับ

ดังนั้น การจะลงทุนให้สำเร็จดังคาด (ได้ FV ที่ต้องการ) จึงขึ้นกับระยะเวลาการลงทุน

กล่าวโดยสรุป การลงทุนเพื่อให้ประสบความสำเร็จขึ้นกับ 3 อย่างดังนี้

1. เงินลงทุนเริ่มต้น เงินลงทุนรายเดือน (ซึ่งเกิดจากรายได้หักรายจ่าย)
2. ผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งขึ้นกับความเสี่ยงของการลงทุนนั้น ...... เลยทำให้เราเห็นนักลงทุนเด็กๆหลายคน take risk อย่างมากในการลงทุน เช่น เล่นหุ้นรายตัวที่ผันผวนมากๆ เพราะหวังผลตอบแทนประเภท “5 เด้ง 10 เด้ง 100 เด้ง” … บางครั้งผมเข้าใจเลยนะ เพราะลึกๆเค้าคงอาจไม่รู้ว่าเค้าแบกความเสี่ยงมากมายขนาดไหน แต่ด้วยสัญชาตญาณและแรงขับเคลื่อนในใจที่อยากจะประสบความสำเร็จ (ได้ FV ที่ต้องการ) อย่างรวดเร็ว (ด้วย n ที่สั้น) ประกอบการเงินลงทุนที่น้อย (PV ที่น้อย) ทางเลือกเดียวที่เหลือจึงคือการ take risk อย่างมากเพื่อหวังให้ได้ผลตอบแทน 100% หรือ 1000%
3. ระยะเวลาการลงทุน ซึ่งมีนัยยะคือ ยิ่งออมและลงทุนแต่เนิ่นๆ โอกาสประสบความสำเร็จก็จะสูงครับ อย่ารีบร้อนมากเกินไป ให้เงินลงทุนมันมีเวลาทำงานบ้างครับ

ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จทางการเงินอย่างที่หวังตามสมควรนะครับ ^_^
จาก อ.ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์

📣📣 ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ครั...
28/10/2020

📣📣 ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ครั้งที่ 41
🧑‍🎓 ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.
👩‍🎓 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งสภาสถาบันได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 - 1 ตุลาคม 2563 สามารถแสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรผ่านทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่
🌐 http://reg.nida.ac.th
ตั้งแต่บัดนี้ - 27 พฤศจิกายน 2563
🚩 พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร จำนวน 1,000 บาท (โดยใช้แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงินของสถาบัน ที่พิมพ์จากเว็บไซต์หลังลงทะเบียน) ที่ธนาคารกรุงเทพ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระผ่าน Internet Banking (ค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ)
.
.
💬 รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง การแสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41
🌐 http://edserv.nida.ac.th/th/news/commencement
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับอนุมัติปริญญาจากสภาสถาบัน
🌐 http://edserv.nida.ac.th/th/news/graduates/
#NIDAThailand #Commencement_Ceremony_41

📣📣 ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ครั้งที่ 41

🧑‍🎓 ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.
👩‍🎓 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งสภาสถาบันได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 - 1 ตุลาคม 2563 สามารถแสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรผ่านทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่

🌐 http://reg.nida.ac.th
ตั้งแต่บัดนี้ - 27 พฤศจิกายน 2563

🚩 พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร จำนวน 1,000 บาท (โดยใช้แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงินของสถาบัน ที่พิมพ์จากเว็บไซต์หลังลงทะเบียน) ที่ธนาคารกรุงเทพ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระผ่าน Internet Banking (ค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ)

.
.
💬 รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง การแสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41
🌐 http://edserv.nida.ac.th/th/news/commencement

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับอนุมัติปริญญาจากสภาสถาบัน
🌐 http://edserv.nida.ac.th/th/news/graduates/

#NIDAThailand #Commencement_Ceremony_41

เปิดรับสมัครแล้ว-โครงการ Flexible MBA ที่ NIDA- รุ่น 41 ครั้งที่ 1—————————————————————หลักสูตรเรียน เสาร์-อาทิตย์ซึ่งเป...
27/10/2020

เปิดรับสมัครแล้ว
-โครงการ Flexible MBA ที่ NIDA
- รุ่น 41 ครั้งที่ 1
—————————————————————
หลักสูตรเรียน เสาร์-อาทิตย์
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่นักศึกษาเลือกเรียนมากที่สุด
และมีวิชาเลือกเปิดสอนมากที่สุด
—————————————————————
📌 รับสมัครออนไลน์ ได้ที่ https://entrance.nida.ac.th/
📌 มาสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ชั้น 3 กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
📌สามารถดูรายละเอียดกำหนดการการรับสมัครได้ทาง
http://mba.nida.ac.th/th/program/thai/flex
📌ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัครได้ที่
http://edserv.nida.ac.th/th/ba
.
.
📞ติดต่อสอบถามได้ที่...
▴ ชั้น 8 อาคาร บุญชนะ อัตถากร คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
▴ โทรศัพท์ : 0-2727-3931 ถึง 49

เปิดรับสมัครแล้ว

-โครงการ Flexible MBA ที่ NIDA
- รุ่น 41 ครั้งที่ 1
—————————————————————
หลักสูตรเรียน เสาร์-อาทิตย์
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่นักศึกษาเลือกเรียนมากที่สุด
และมีวิชาเลือกเปิดสอนมากที่สุด
—————————————————————
📌 รับสมัครออนไลน์ ได้ที่ https://entrance.nida.ac.th/
📌 มาสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ชั้น 3 กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
📌สามารถดูรายละเอียดกำหนดการการรับสมัครได้ทาง
http://mba.nida.ac.th/th/program/thai/flex
📌ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัครได้ที่

http://edserv.nida.ac.th/th/ba

.
.
📞ติดต่อสอบถามได้ที่...
▴ ชั้น 8 อาคาร บุญชนะ อัตถากร คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
▴ โทรศัพท์ : 0-2727-3931 ถึง 49

📌🙋🏻‍♀️FAQ 6 คำถามที่พบบ่อย กับ INTER MBA  💬❓1️⃣สนใจเรียน INTER MBA ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ?2️⃣จบหลักสูตร INTER มาต้องยื...
24/10/2020

📌🙋🏻‍♀️FAQ 6 คำถามที่พบบ่อย กับ INTER MBA 💬❓
1️⃣สนใจเรียน INTER MBA ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ?
2️⃣จบหลักสูตร INTER มาต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมหรือไม่ ?
3️⃣หลักสูตร INTER ใช้เวลาเรียนกี่ปีและเรียนวันใดบ้าง ?
4️⃣ทางคณะมีทุนการศึกษาให้หรือไม่ ?
5️⃣สามารถส่ง RECOMMENDATION LAETTER ได้ช่องทางไหนบ้าง ?
6️⃣ค่าเทอมตลอดการศึกษาประมาณเท่าไหร่ ?
------ Chat with us ---------
💚LINE: @InterMBANida
👇or click link below👇
https://lin.ee/xd3Sk3D
📨Facebook Messenger
☎️02 727 3933-39
#NIDA #NIDAThailand #InternationalMBANIDA
#InterMBA #MBA #University #Business

📌🙋🏻‍♀️FAQ 6 คำถามที่พบบ่อย กับ INTER MBA 💬❓

1️⃣สนใจเรียน INTER MBA ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ?

2️⃣จบหลักสูตร INTER มาต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมหรือไม่ ?

3️⃣หลักสูตร INTER ใช้เวลาเรียนกี่ปีและเรียนวันใดบ้าง ?

4️⃣ทางคณะมีทุนการศึกษาให้หรือไม่ ?

5️⃣สามารถส่ง RECOMMENDATION LAETTER ได้ช่องทางไหนบ้าง ?

6️⃣ค่าเทอมตลอดการศึกษาประมาณเท่าไหร่ ?

------ Chat with us ---------

💚LINE: @InterMBANida
👇or click link below👇
https://lin.ee/xd3Sk3D

📨Facebook Messenger
☎️02 727 3933-39

#NIDA #NIDAThailand #InternationalMBANIDA
#InterMBA #MBA #University #Business

📢 Professional MBA NIDA 📢หลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจสำหรับมืออาชีพ เปิดรับสมัครแล้ว!❇️ เรียน 2 วัน/สัปดาห์(วันเสาร์-อา...
23/10/2020

📢 Professional MBA NIDA 📢
หลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจสำหรับมืออาชีพ เปิดรับสมัครแล้ว!

❇️ เรียน 2 วัน/สัปดาห์(วันเสาร์-อาทิตย์) ทำงานประจำก็เรียนได้
❇️ หลักสูตรมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองมาตรฐาน AACSB
❇️ วิชาเรียนใหม่ ตอบโจทย์บริหารธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

สมัครด่วน! วันนี้ - 15 มกราคม 2564 เท่านั้น

ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่:http://edserv.nida.ac.th/.../document/apply_mba_pro.pdf

สมัครออนไลน์ได้ที่: https://entrance.nida.ac.th/registrar/applogin.asp

#ProMBA
#NIDABUSINESSSCHOOL

Professional MBA NIDA หลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจสำหรับมืออาชีพ เปิดรับสมัครแล้ว!

❇️ เรียน 2 วัน/สัปดาห์(วันเสาร์-อาทิตย์) ทำงานประจำก็เรียนได้
❇️ หลักสูตรมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองมาตรฐาน AACSB
❇️ วิชาเรียนใหม่ ตอบโจทย์บริหารธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

สมัครด่วน! วันนี้ - 15 มกราคม 2564 เท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Professional MBA NIDA รอบ 4/2563ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่: http://mba.nida.ac.t...
22/10/2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Professional MBA NIDA รอบ 4/2563

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่:
http://mba.nida.ac.th/files/article/attachments/ce1fb3e8e00143e4aed2e3780e397bfe.pdf?fbclid=IwAR1QHtZtnY2Ylg4k6798e0Ae4ifrSXGEjvZAHBy8xvq6JDFcxtmoImGq1Mo

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Professional MBA NIDA รอบ 4/2563
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่:http://mba.nida.ac.th/files/article/attachments/ce1fb3e8e00143e4aed2e3780e397bfe.pdf

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา YMBAประจำภาคการศึกษา 2563 (สำหรับผู้ที่สมัครในรอบที่ 3 และ 4)📝เว็บไซต์สมัครเรียน: https://entra...
22/10/2020

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา YMBA

ประจำภาคการศึกษา 2563 (สำหรับผู้ที่สมัครในรอบที่ 3 และ 4)

📝เว็บไซต์สมัครเรียน: https://entrance.nida.ac.th/registrar/applogin.asp

✔️สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

📖รายละเอียดหลักสูตร: http://mba.nida.ac.th/th/program/thai/ymba

📍สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
☎️คุณพรทิพย์ : 02-727-3935 หรือโทร: 02-727-3931-49 (ในเวลาราชการ)

#NIDA #YMBA #NIDA_YMBA

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา YMBA
ประจำภาคการศึกษา 2563 (สำหรับผู้ที่สมัครในรอบที่ 3 และ 4)

📝เว็บไซต์สมัครเรียน: https://entrance.nida.ac.th/registrar/applogin.asp

✔️สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

📖รายละเอียดหลักสูตร: http://mba.nida.ac.th/th/program/thai/ymba
📍สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
☎️คุณพรทิพย์ : 02-727-3935 หรือโทร: 02-727-3931-49 (ในเวลาราชการ)
🖥INBOX: YMBA NIDA
#NIDA #YMBA #NIDA_YMBA

🎓Join English MBA today, class begins in January 2021🎓Written Examination Application:Today - 6 November 2020Scholarship...
21/10/2020

🎓Join English MBA today, class begins in January 2021🎓

Written Examination Application:
Today - 6 November 2020

Scholarship Application:
Today - 20 November 2020

-------------------------------------
🌟Scholarships Available🌟
(applicants with a minimum GPA. 2.75)
--> INTERVIEW EXAMINATION ONLY

อยากทำ Startup ให้ไปรอดต้องทำยังไง?แชร์ประสบการณ์แบบพี่สอนน้องจากศิษย์เก่า YMBA NIDA รุ่น 38 คุณชารีฟ เด่นสุมิตร Founder...
17/10/2020

อยากทำ Startup ให้ไปรอดต้องทำยังไง?
แชร์ประสบการณ์แบบพี่สอนน้องจากศิษย์เก่า YMBA NIDA รุ่น 38
คุณชารีฟ เด่นสุมิตร Founder & CEO ของ Pinsouq.com
วันเวลา : 4 พฤศจิกายน 2563,19.00-20.30 น ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

ลงทะเบียน : https://forms.gle/VyuswnpXaiCHwtGB6
ติดต่อเราได้ที่: 063-886-4049 หรือ [email protected]
**โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าของสถาบันฯ และผู้ประกอบการในโครงการ NIDA Accelerator เท่านั้น**

#ใครจบเกียรตินิยมยกมือขึ้น#เรามอบโอกาสพิเศษ#ไม่ต้องสอบข้อเขียน❗#เรียนปริญญาโทนิด้า #สาขาการเงินโดยตรงเรียนเพียง ปีครึ่ง ...
15/10/2020

#ใครจบเกียรตินิยมยกมือขึ้น
#เรามอบโอกาสพิเศษ
#ไม่ต้องสอบข้อเขียน❗
#เรียนปริญญาโทนิด้า #สาขาการเงินโดยตรง
เรียนเพียง ปีครึ่ง
รับผู้จบปริญญาตรี/โท ทุกสาขาวิชา
.
🎯กรณีจบปริญญาตรี
(เกียรตินิยมทุกอันดับ)วันนี้ -16 ต.ค. 2563
**ไม่ต้องสอบข้อเขียน
.
หลักสูตรศึกษาต่อปริญญาโท
สาขาวิชาการเงินองค์กร การลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
.
Master of Science Program in Corporate Finance, Investment, and Risk Management
.
#เปิดโอกาสสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านการบริหารการเงินเพื่อความมั่นคงเป็นสำคัญ
.
#คุณสมบัติ
ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 1 ปี
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
#ระยะเวลาในการเรียน
1 ปี 6 เดือน
เรียนเฉพาะเสาร์ – อาทิตย์
#วิธีการคัดเลือก
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
*กรณีจบเกียรตินิยมสอบสัมภาษณ์
#ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
291,400 บาท
📍#ติดต่อสอบถาม📍
ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑฺตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
.
LINE: cfirmnida
หรือคลิก 👉 http://nav.cx/5znAKVP
โทร. 02-727-3931-49
แฟกซ์: 02-374-3282, 02-375-3924
Email: [email protected]
เว็บไซต์: http://mba.nida.ac.th/th/program/thai/cfirm

#ใครจบเกียรตินิยมยกมือขึ้น
#เรามอบโอกาสพิเศษ
#ไม่ต้องสอบข้อเขียน❗
#เรียนปริญญาโทนิด้า #สาขาการเงินโดยตรง
เรียนเพียง 1.6 ปี
รับผู้จบปริญญาตรี/โท ทุกสาขาวิชา
.
🎯กรณีจบปริญญาตรี
(เกียรตินิยมทุกอันดับ)วันนี้ -16 ต.ค. 2563
**ไม่ต้องสอบข้อเขียน
.
หลักสูตรศึกษาต่อปริญญาโท
สาขาวิชาการเงินองค์กร การลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
.
Master of Science Program in Corporate Finance, Investment, and Risk Management
.
#เปิดโอกาสสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านการบริหารการเงินเพื่อความมั่นคงเป็นสำคัญ
.
#คุณสมบัติ
ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 1 ปี
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

#ระยะเวลาในการเรียน
1 ปี 6 เดือน
เรียนเฉพาะเสาร์ – อาทิตย์

#วิธีการคัดเลือก
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
*กรณีจบเกียรตินิยมสอบสัมภาษณ์

#ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
291,400 บาท

📍#ติดต่อสอบถาม📍
ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑฺตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
.
LINE: cfirmnida
หรือคลิก 👉 http://nav.cx/5znAKVP
โทร. 02-727-3931-49
แฟกซ์: 02-374-3282, 02-375-3924
Email: [email protected]
เว็บไซต์: http://mba.nida.ac.th/th/program/thai/cfirm

ที่อยู่

118 Moo3, Sereethai Road Khwaeng Klong-Chan, Khet Bangkapi
Bangkok
10240

ข้อมูลทั่วไป

Established in 1966, the Graduate School of Business Administration(GSBA) or NIDA Business School, was the first school in Thailand to have offered an MBA program. It has since continuosly dedicated all of its resources and expertise to providing only graduate level business education. The School has put more MBA graduaters into professional positions at global companies in Thailand and in the Thai public sector than any other MBA program in Thailand. The National Institute of Development Administration (NIDA) was established following His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s vision of advancing Thailand’s development through the establishment of an advanced graduate educational institution to prepare people to become agents of change for national development. The inception of NIDA grew out of His Majesty the King’s discussions of the country’s development with Mr. David Rockefeller of the Rockefeller Foundation in the United States of America in 1963. As a result, NIDA was established on April 1, 1966.

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6627273936

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ NIDA Business Schoolผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง NIDA Business School:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

urikimaràah
4th ASIA International Multidisciplinary Conference (AIMC-2020), abstract submission is open now and the Early Bird submission date is 15 March 2020. Grab the opportunity to publish in Scopus and ISI journals. Visit http://connectingasia.org/ for more details for registration login to http://portal.connectingasia.org/
สวัสดี! SAS Asia Pacific, the world's #1 predictive analytics software vendor, is looking to hire a native #Thai speaking Digital Marketing professional with experience in Adobe Content Management Systems (CMS), email marketing, social media marketing, etc. If you have a B2B technology background or related industry that would be preferred. Your physical location is flexible (you can work anywhere from #Bangkok, #Singapore, #KualaLumpur, #Jakarta, #Manila). Referrals are welcome! Please send me a private message directly and I can share further details with you or your friends.
I would like to recommend BOB from "The Minnion" to teach ; 1. Human Resource 2. Management Reason : Refer to the film , through millions of years that they survived are the reason why they should teach the management to all of us , moreover the way that the choose their boss are the reason why they should also teach the HR. #THERULESDONTAPPLYTOME #BELLO
ฝากเพื่อนร่วมกัน Click Like and share Fan page: ISO 9001/14001:2015 https://www.facebook.com/ISO-9001140012015-Transition-742059522607146/?ref=hl เพื่อเป็นข้อมูลแบ่งปันความรู้มาตรฐานใหม่ๆและการบริหารจัดการนะครับ การบริหารแนว MBA style เข้ากับระบบ ISO สมัยใหม่นะครับ #MBA #ISO
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ ขอบคุณมากค่ะ :) ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทั่วโลก จุฬาฯ (CU-GDLN) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม 2017 AFDI-GDLN Global Learning Program Financial Globalization: Openness, Connectivity and Innovation หัวข้อ: Webinar 3: Innovation and Financial Technology วันที่: 26 ก.ย. 60 เวลา: 8.00 -9.30 น. ช่องทางการเข้าอบรม: WeChat Group ผู้สนใจสามารถ join group ทาง WeChat App ได้ตั้งแต่วันนี้ นะคะ http://vote.snai.edu/p/8/ และกรอกใบสมัครได้ที่ http://vote.snai.edu/votep/1425 รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-218-2905 หรือ http://www.car.chula.ac.th/gdln_news.php?id=3
Hi i m new here
สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นนักศึกษาป.โทสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ค่ะ กำลังทำวิจัยที่ต้องการกลุ่มผู้ตอบที่เป็นพนักงานของเทคสตาร์ทอัพค่ะ คิดว่าน่าจะมีคนที่เป็นสมาชิกของเพจนี้ทำงานในเทคสตาร์ทอัพค่ะ ไม่ทราบว่าทางเพจจะช่วยแชร์แบบสอบถามออนไลนให้ได้ไหมคะ ผู้ตอบทุกท่านจะได้รับ Sticker Line ตอบแทนที่สละเวลาทำค่ะ คุณสามารถเลือกลายของสติกเกอร์ได้เอง (มูลค่า 50 Coin) ดิฉันจะติดต่อกลับคุณทางไลน์ภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้รับแบบสอบถามที่ตอบเพื่อส่ง Gift ไปให้ค่ะ แบบสอบถามตามลิงค์นี้ค่ะ