NIDA Business School

NIDA Business School คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

MBA NIDA l NIDA Business School l AACSB คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
ที่ให้การศึกษาในระดับปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA)
นับตั้งแต่ เริ่มดำเนินการในปี 2509 จนถึงปัจจุบัน
คณะฯ ได้ผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ กว่า 100,000 คน
ซึ่งมหาบัณฑิตเหล่านี้ได้ออกไปปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ
ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล และปัจจุบันได้เปิดสอนในระดับปริญญาเอกด้วย

เปิดเหมือนปกติ

📣 มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักศึกษา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 😷📌สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดู...
29/04/2021

📣 มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักศึกษา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 😷
📌สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 2563 และ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

✅ ลดค่าบำรุง ภาคฤดูร้อน/2563 และ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 1,000 บาท (ลดลง 25% - 50%)
✅ แบ่งจ่าย 2 งวด + ค่ากิจกรรมพิเศษ 1 งวด (ภาคการศึกษาที่ 1/2564)
✅ ลดค่าหน่วยกิต ภาคปกติ 10%
✅ ให้ทุนการศึกษาจากกองทุนนิด้าพัฒนา และคณะ

📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
กองบริการการศึกษา และฝ่ายการศึกษาของแต่ละคณะ ดังนี้

👇👇👇👇👇👇👇👇

➡️ กองบริการการศึกษา
โทร. 082-782-8932
➡️ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
โทร. 083-011-8990
➡️ คณะบริหารธุรกิจ
โทร. 082-790-1946
➡️ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
โทร. 081-659-3349 , 089-414-3573
➡️ คณะสถิติประยุกต์
โทร. 082-790-1948
➡️ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
โทร. 095-251-0099 , 087-014-5895
➡️ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โทร. 086-305-8774
➡️ คณะภาษาและการสื่อสาร
โทร. 0878268591 , 061-775-6026
➡️ คณะนิติศาสตร์
โทร. 088-022-6789
➡️ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
โทร. 090-678-4690
➡️ คณะการจัดการการท่องเที่ยว
โทร. 083-181-4500
➡️ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
โทร. 095-415-1951
➡️ วิทยาลัยนานาชาติ
โทร. 090-678-4692

#ห่างกันไม่ห่างไกล
#เราจะสู้ไปด้วยกัน
#NIDAThailand

📣 มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักศึกษา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 😷
📌สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 2563 และ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

✅ ลดค่าบำรุง ภาคฤดูร้อน/2563 และ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 1,000 บาท (ลดลง 25% - 50%)
✅ แบ่งจ่าย 2 งวด + ค่ากิจกรรมพิเศษ 1 งวด (ภาคการศึกษาที่ 1/2564)
✅ ลดค่าหน่วยกิต ภาคปกติ 10%
✅ ให้ทุนการศึกษาจากกองทุนนิด้าพัฒนา และคณะ

📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
กองบริการการศึกษา และฝ่ายการศึกษาของแต่ละคณะ ดังนี้

👇👇👇👇👇👇👇👇

➡️ กองบริการการศึกษา
โทร. 082-782-8932
➡️ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
โทร. 083-011-8990
➡️ คณะบริหารธุรกิจ
โทร. 082-790-1946
➡️ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
โทร. 081-659-3349 , 089-414-3573
➡️ คณะสถิติประยุกต์
โทร. 082-790-1948
➡️ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
โทร. 095-251-0099 , 087-014-5895
➡️ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โทร. 086-305-8774
➡️ คณะภาษาและการสื่อสาร
โทร. 0878268591 , 061-775-6026
➡️ คณะนิติศาสตร์
โทร. 088-022-6789
➡️ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
โทร. 090-678-4690
➡️ คณะการจัดการการท่องเที่ยว
โทร. 083-181-4500
➡️ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
โทร. 095-415-1951
➡️ วิทยาลัยนานาชาติ
โทร. 090-678-4692

#ห่างกันไม่ห่างไกล
#เราจะสู้ไปด้วยกัน
#NIDAThailand

🎓 Join ACCELERATED MBA today, class begins in August 2021 🎓Written Examination Application:Today - 18 June 2021---------...
29/04/2021

🎓 Join ACCELERATED MBA today, class begins in August 2021 🎓
Written Examination Application:
Today - 18 June 2021
-------------------------------------
📝 1 Year Coursework
🛫 Study Trip Abroad
-------------------------------------
📌Link to download application form:
http://mba.nida.ac.th/th/course/register-form/amba
.
Website:
http://mba.nida.ac.th/th/program/english/amba
.
🖇Study in English
🖇Weekly program ( Mon- Fri )
🖇One-year course
🖇Total tuition fee: 229,000 THB.
.
#AMBANIDA
#NIDABUSINESSSCHOOL

🎓 Join ACCELERATED MBA today, class begins in August 2021 🎓
Written Examination Application:
Today - 18 June 2021
-------------------------------------
📝 1 Year Coursework
🛫 Study Trip Abroad
-------------------------------------
📌Link to download application form:
http://mba.nida.ac.th/th/course/register-form/amba
.
Website:
http://mba.nida.ac.th/th/program/english/amba
.
🖇Study in English
🖇Weekly program ( Mon- Fri )
🖇One-year course
🖇Total tuition fee: 229,000 THB.
.
#AMBANIDA
#NIDABUSINESSSCHOOL

ผู้สมัครที่สอบข้อเขียนผ่านแล้วอย่าลืม มาสมัครสอบสัมภาษณ์กันนะคะ📌สมัครสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่วันนี้ - 7 พฤษภาคม 2564 นี้📌สมัคร...
27/04/2021

ผู้สมัครที่สอบข้อเขียนผ่านแล้ว
อย่าลืม
มาสมัครสอบสัมภาษณ์กันนะคะ

📌สมัครสอบสัมภาษณ์
ตั้งแต่วันนี้ - 7 พฤษภาคม 2564 นี้

📌สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่
https://entrance.nida.ac.th

ผู้สมัครที่สอบข้อเขียนผ่านแล้ว
อย่าลืม
มาสมัครสอบสัมภาษณ์กันนะคะ

📌สมัครสอบสัมภาษณ์
ตั้งแต่วันนี้ - 7 พฤษภาคม 2564 นี้

📌สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่
https://entrance.nida.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทักข้อความมาได้เลยนะคะ

ก้าวสู่ผู้บริหารยุคใหม่แบบมืออาชีพ ด้วยหลักสูตร ป.โท MBA มาตรฐานสากล ผ่านการรับรองมาตรฐาน AACSB ที่ Professional MBA NID...
21/04/2021

ก้าวสู่ผู้บริหารยุคใหม่แบบมืออาชีพ ด้วยหลักสูตร ป.โท MBA มาตรฐานสากล ผ่านการรับรองมาตรฐาน AACSB ที่ Professional MBA NIDA

เรียนครบ วิชาธุรกิจใหม่ ตอบโจทย์ธุรกิจยุค Disruption

สมัครด่วน! เปิดรับสมัครถึง 23 เมษายน 2564 นี้เท่านั้น

#ProMBA #NIDA #AACSB

ก้าวสู่ผู้บริหารยุคใหม่แบบมืออาชีพ ด้วยหลักสูตร ป.โท MBA มาตรฐานสากล ผ่านการรับรองมาตรฐาน AACSB ที่ Professional MBA NIDA

เรียนครบ วิชาธุรกิจใหม่ ตอบโจทย์ธุรกิจยุค Disruption

สมัครด่วน! เปิดรับสมัครถึง 23 เมษายน 2564 นี้เท่านั้น

#ProMBA #NIDA #AACSB

19/04/2021
REVIEW | EMBA NIDA เรียนไป ได้อะไร!?

อาจารย์ชั้นนำ Connection ชั้นหนึ่ง
ฟังรีวิวจากศิษย์เก่า มากประสบการณ์ธุรกิจ
ถึงหลักสูตร EMBA NIDA
.
#เข้าใกล้เดือนสุดท้ายก่อนปิดรับสมัคร
เรียนต่อปริญญาโทนิด้า
บริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหารระดับสูง
หรือ Executive MBA (EMBA) รุ่นที่ 34/1
จบปริญญาตรีสาขาไหน ก็สมัครได้ สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว!
.
#ดูรายละเอียด คลิก!
http://mba.nida.ac.th/th/program/thai/emba-1
.
🏅สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ - 21 พฤษภาคม 2564
สมัครคลิก
https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp
🏅สมัครที่สถาบันฯ ตั้งแต่วันนี้ - 28 พฤษภาคม 2564
.
#เน้นการสอนด้วยประสบการณ์บริหารธุรกิจจริง
จากตัวจริงด้านธุรกิจ ทั้งอาจารย์และผู้บริหารองค์กรชั้นนำต่างๆ
มาประยุกต์ร่วมกับทฤษฎีที่เป็นมาตรฐานระดับโลก
.
#คุณสมบัติ
อายุตั้งแต่ 30 ปี
ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 8 ปี
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
.
#ระยะเวลาการเรียน
1 ปี 6 เดือน
เรียนวันธรรมดา 3 วัน/สัปดาห์ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
*หากวิชาใดเรียนออนไลน์ จะลดเวลาเรียนที่สถาบันฯ ลงอีก
.
#วิธีการคัดเลือก
สอบสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
.
#ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
510,000 บาท ตลอดหลักสูตร
.
—————————————————————
📞 ติดต่อสอบถามได้ที่
▴ Inbox page นี้
▴ ชั้น 8 อาคาร บุญชนะ อัตถากร คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
▴ โทรศัพท์ : 0-2727-3931-49 (คุยปุ้ย)
#EMBANIDA
#ExecutiveMBA
#NIDABUSINESSSCHOOL
#NIDATHAILAND
#NIDATH
#MBA

PhD Open House and Information Session will be held on 21 April 2021 (Wed) at 5PM via Zoom. Learn about our PhD Program ...
19/04/2021

PhD Open House and Information Session will be held on 21 April 2021 (Wed) at 5PM via Zoom.

Learn about our PhD Program and have your questions answered.

PhD Open House and Information Session will be held on 21 April 2021 (Wed) at 5PM via Zoom.

Learn about our PhD Program and have your questions answered.

อยู่บ้านหยุดเชื้อ ไม่ต้องหยุดวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดี มาวิ่งกันค่ะ________________________________________👉👉 ช่องทางการสมัคร...
17/04/2021

อยู่บ้านหยุดเชื้อ ไม่ต้องหยุดวิ่ง
เพื่อสุขภาพที่ดี มาวิ่งกันค่ะ
________________________________________
👉👉 ช่องทางการสมัคร
ทาง [email protected] โดยเพิ่มเราเป็นเพื่อนที่
ID Line : @NIDAVRRUN (มี@ ด้วย)
หรือ ทาง https://race.thai.run/nidavr
________________________________________

อยู่บ้านหยุดเชื้อ ไม่ต้องหยุดวิ่ง
เพื่อสุขภาพที่ดี มาวิ่งกันค่ะ
________________________________________
👉👉 ช่องทางการสมัคร
ทาง [email protected] โดยเพิ่มเราเป็นเพื่อนที่
ID Line : @NIDAVRRUN (มี@ ด้วย)
หรือ ทาง https://race.thai.run/nidavr
________________________________________

มารู้จักกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กันให้มากขึ้น 🔥🔥💥 NIDA ไม่ใช่มหาวิทยาลัยเอกชน แต่เป็นสถาบันการศึกษาในกำกั...
15/04/2021

มารู้จักกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กันให้มากขึ้น 🔥🔥

💥 NIDA ไม่ใช่มหาวิทยาลัยเอกชน แต่เป็นสถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐ

💥 ป.โทบริหารธุกิจ (MBA) ของ NIDA เป็นหลักสูตรปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจหลักสูตรแรกของประเทศไทย

💥 จบ MBA จาก NIDA ได้รับการรับรองจาก AACSB
สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารและการบัญชีทั่วโลก การันตีการเติบโตตำแหน่งงาน พร้อมไปต่อถึงปริญญาเอก

💥 หลักสูตรป.โท ป.เอก ของ NIDA มีอาจารย์ระดับป.เอกต่อนักศึกษาสูงที่สุดในไทย

💥 ศิษย์เก่า NIDA มีแต่คนมีชื่อเสียงมากมาย
📍 คุณสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ
📍 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์
📍 คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์
📍 คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ
📍 ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ
📍 คุณวรวุฒิ อุ่นใจ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ (YMBA)

มาเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันคุณภาพ กับหลักสูตร YMBA
💯 รับสมัครนักบริหารรุ่นใหม่ รอบที่ 2 ประจำปี 2564
✨ รับสมัคร วันนี้ - 28 พค.64 (รับสมัครออนไลน์ วันนี้ - 21 พค.64)

☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

📝 เว็บไซต์สมัครเรียนปริญญาโท : https://entrance.nida.ac.th/registrar/applogin.asp
📖 รายละเอียดหลักสูตร: http://mba.nida.ac.th/th/program/thai/ymba
📌 สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
📞 คุณพรทิพย์ : 02-727-3935 หรือโทร: 02-727-3931-49 (ในเวลาราชการ)
🖥 INBOX: m.me/ymba.nida.th

มารู้จักกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กันให้มากขึ้น 🔥🔥

💥 NIDA ไม่ใช่มหาวิทยาลัยเอกชน แต่เป็นสถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐ

💥 ป.โทบริหารธุกิจ (MBA) ของ NIDA เป็นหลักสูตรปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจหลักสูตรแรกของประเทศไทย

💥 จบ MBA จาก NIDA ได้รับการรับรองจาก AACSB
สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารและการบัญชีทั่วโลก การันตีการเติบโตตำแหน่งงาน พร้อมไปต่อถึงปริญญาเอก

💥 หลักสูตรป.โท ป.เอก ของ NIDA มีอาจารย์ระดับป.เอกต่อนักศึกษาสูงที่สุดในไทย

💥 ศิษย์เก่า NIDA มีแต่คนมีชื่อเสียงมากมาย
📍 คุณสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ
📍 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์
📍 คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์
📍 คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ
📍 ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ
📍 คุณวรวุฒิ อุ่นใจ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ (YMBA)

มาเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันคุณภาพ กับหลักสูตร YMBA
💯 รับสมัครนักบริหารรุ่นใหม่ รอบที่ 2 ประจำปี 2564
✨ รับสมัคร วันนี้ - 28 พค.64 (รับสมัครออนไลน์ วันนี้ - 21 พค.64)

☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

📝 เว็บไซต์สมัครเรียนปริญญาโท : https://entrance.nida.ac.th/registrar/applogin.asp
📖 รายละเอียดหลักสูตร: http://mba.nida.ac.th/th/program/thai/ymba
📌 สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
📞 คุณพรทิพย์ : 02-727-3935 หรือโทร: 02-727-3931-49 (ในเวลาราชการ)
🖥 INBOX: m.me/ymba.nida.th

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ (ฉบับที่ ๖)(ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษ...
10/04/2021

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ (ฉบับที่ ๖)

(ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔)

#ห่างกันไม่ห่างไกล
#เราจะสู้ไปด้วยกัน
#NIDAThailand

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ (ฉบับที่ ๖)

(ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔)

#ห่างกันไม่ห่างไกล
#เราจะสู้ไปด้วยกัน
#NIDAThailand

ไปวิ่งกันเถอะๆ
08/04/2021

ไปวิ่งกันเถอะๆ

ใครมีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี สมัครภาค YMBA NIDA ได้เลยค่ะ 🔅เรียนไปทำงานไปได้🔅#ymbanida
08/04/2021

ใครมีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี

สมัครภาค YMBA NIDA ได้เลยค่ะ

🔅เรียนไปทำงานไปได้🔅

#ymbanida

📣 เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันตำแหน่งอาจารย์ สาขาการตลาด สังกัดคณะบริหารธุรกิจ▶️ จำนวน 1 อัตรา▶️...
08/04/2021

📣 เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน
ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการตลาด สังกัดคณะบริหารธุรกิจ

▶️ จำนวน 1 อัตรา
▶️ คุณวุฒิปริญญาเอก

💻สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://job.nida.ac.th

📌รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2564

📲สอบถามเพิ่มเติม 02 727 3292

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://job.nida.ac.th/hrisapp/Applications/File/Forms/frmFileStorage.aspx?guid=BEB8B0FB5CA02A76E054002128B5DE62

📣 เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน
ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการตลาด สังกัดคณะบริหารธุรกิจ

▶️ จำนวน 1 อัตรา
▶️ คุณวุฒิปริญญาเอก

💻สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://job.nida.ac.th

📌รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2564

📲สอบถามเพิ่มเติม 02 727 3292

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://job.nida.ac.th/hrisapp/Applications/File/Forms/frmFileStorage.aspx?guid=BEB8B0FB5CA02A76E054002128B5DE62

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 2 เมษายน...
05/04/2021

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 2 เมษายน 2564

🚩 ให้ปิดอาคารสถานที่ของสถาบันในเขตกรุงเทพฯ
🚩 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
🚩 ให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (work from Home)

ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 เมษายน 2564

เพื่อไม่ให้เป็นการกระทบต่อนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่ต้องการติดต่อกับทางสถาบัน แอดมินจึงขอให้ใช้ช่องทางติดต่อตามภาพในโพสต์นี้ค่ะ

หรือสามารถติดต่อช่องทางออนไลน์ของคณะนั้นโดยตรง

#NIDAThailand #COVID19 #ห่างกันไม่ห่างไกล

เรียนแจ้งประชาคมนิด้าทุกท่าน       ภายหลังการประชุมกับผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมโรค และผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ในวัน...
03/04/2021

เรียนแจ้งประชาคมนิด้าทุกท่าน

ภายหลังการประชุมกับผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมโรค และผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น. ทางสถาบันได้สรุปข้อมูล Timeline ของบุคลากรผู้ติดเชื้อ COVID-19 ให้ประชาคมนิด้าได้รับทราบ และได้ดำเนินการตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ โดยทำการประเมินสถานการณ์ และทำการสอบสวนโรค รวมถึงรวบรวมข้อมูลของผู้ติดต่อใกล้ชิดหรือผู้มีความเสี่ยงสูงที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งได้รับการประเมินยืนยันแล้วว่าอาจเข้าข่ายมีความเสี่ยงสูง โดยทางสถาบันได้ประสานให้ผู้มีความเสี่ยงสูงดังกล่าว เข้ารับการตรวจคัดกรองและเข้าสู่ระบบเฝ้าระวัง (กักตัว 14 วัน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ สถาบันยังคงปิดที่ทำการเป็นระยะเวลา 7 วัน ตามประกาศสถาบัน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 4) และยังคงดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 อย่างเคร่งครัด โดยในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 สถาบันได้ดำเนินการ Big Cleaning ในทุกพื้นที่ของสถาบัน และจะมีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 Silver Nano ทั้งสถาบันอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564

หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อ COVID – 19 ภายในสถาบัน จะนำเรียนแจ้งให้ประชาคมนิด้ารับทราบต่อไป

#ห่างกันไม่ห่างไกล
#เราจะสู้ไปด้วยกัน
#NIDAThailand

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ (ฉบับที่ ๔)#NIDAThailand
02/04/2021

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ (ฉบับที่ ๔)
#NIDAThailand

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ (ฉบับที่ ๔)
#NIDAThailand

ประกาศปิดสถาบัน ปรับการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ทั้งหมด.ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ได้รับการยืนยันว่ามีบุคลากรของส...
02/04/2021

ประกาศปิดสถาบัน ปรับการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ทั้งหมด
.
ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับการยืนยันว่ามีบุคลากรของสถาบัน ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในวันที่ 2 เมษายน 2564 เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. ซึ่งขณะนี้ผู้ติดเชื้อได้เข้ารับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันในระดับสูงสุด สถาบันจึงขอประกาศปิดสถาบัน ปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด และให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ในวันเสาร์ที่ 3 – วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 โดยสถาบันจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ดังนี้

• ประสานแจ้งข้อมูลให้กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
• ดำเนินการ Big Cleaning ฆ่าเชื้อในทุกพื้นที่ของสถาบัน
• ขณะนี้สถาบันอยู่ระหว่างการสอบสวนผู้ใกล้ชิดที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อ และจะประสานแจ้งผู้ใกล้ชิดและมีความเสี่ยงสูง ให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน

หากมีความคืบหน้าจะนำเรียนแจ้งให้ประชาคมนิด้ารับทราบต่อไป

#NIDAThailand

ประกาศปิดสถาบัน ปรับการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ทั้งหมด
.
ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับการยืนยันว่ามีบุคลากรของสถาบัน ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในวันที่ 2 เมษายน 2564 เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. ซึ่งขณะนี้ผู้ติดเชื้อได้เข้ารับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันในระดับสูงสุด สถาบันจึงขอประกาศปิดสถาบัน ปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด และให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ในวันเสาร์ที่ 3 – วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 โดยสถาบันจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ดังนี้

• ประสานแจ้งข้อมูลให้กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
• ดำเนินการ Big Cleaning ฆ่าเชื้อในทุกพื้นที่ของสถาบัน
• ขณะนี้สถาบันอยู่ระหว่างการสอบสวนผู้ใกล้ชิดที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อ และจะประสานแจ้งผู้ใกล้ชิดและมีความเสี่ยงสูง ให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน

หากมีความคืบหน้าจะนำเรียนแจ้งให้ประชาคมนิด้ารับทราบต่อไป

#NIDAThailand

📣📣เริ่มแล้วนะคะ !! ใครที่ยังไม่ได้เข้าฟังรีบเข้านะคะ ช้าอด ระบบเต็ม อาจพลาดฟังผลงานดีๆนะคะ📌มาฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการ...
01/04/2021

📣📣เริ่มแล้วนะคะ !!
ใครที่ยังไม่ได้เข้าฟังรีบเข้านะคะ ช้าอด ระบบเต็ม
อาจพลาดฟังผลงานดีๆนะคะ

📌มาฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการ กลุ่มย่อยที่ 2 : บริหารธุรกิจ
“Business Strategies for Time of Uncertainty”

💻 รับชมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
Meeting ID: 856 1816 3391
Passcode: 999999

มาร่วมฟังกันนะคะ 🥰

📣 เชิญร่วมฟังประชุมวิชาการระดับชาติ ในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 55 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2564

📌 มาร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิชาการกลุ่มย่อยที่ 2 : บริหารธุรกิจ
“Business Strategies for Time of Uncertainty”

📝 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564
📝 เวลา 13.00 - 17.30 น.

💻 รับชมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
Meeting ID: 856 1816 3391
Passcode: 999999

❗️ รับจำนวนจำกัดนะคะ
#NIDA55thAnniversary
#NIDAThailand #NIDAConference
#WISDOMforChange
#ProudToBeNIDA

01/04/2021

ในโอกาส ครบรอบ 55 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)" 💝🎉
.
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์ (คณบดีคณะบริหารธุรกิจ)
และเจ้าหน้าที่คณะ ขอร่วมสร้างรอยยิ้ม และความสนุกสนาน
.
คณะขอให้เป็นปีแห่งความสุขนะคะ
.
#MBANIDA
#NIDABUSINESSSCHOOL
#55YearsAnniversary
#55HappyatNIDA

📣 เชิญร่วมฟังประชุมวิชาการระดับชาติ ในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 55 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2564📌 มาร่วมฟังการนำ...
31/03/2021

📣 เชิญร่วมฟังประชุมวิชาการระดับชาติ ในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 55 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2564

📌 มาร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิชาการกลุ่มย่อยที่ 2 : บริหารธุรกิจ
“Business Strategies for Time of Uncertainty”

📝 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564
📝 เวลา 13.00 - 17.30 น.

💻 รับชมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
Meeting ID: 856 1816 3391
Passcode: 999999

❗️ รับจำนวนจำกัดนะคะ
#NIDA55thAnniversary
#NIDAThailand #NIDAConference
#WISDOMforChange
#ProudToBeNIDA

📣 เชิญร่วมฟังประชุมวิชาการระดับชาติ ในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 55 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2564

📌 มาร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิชาการกลุ่มย่อยที่ 2 : บริหารธุรกิจ
“Business Strategies for Time of Uncertainty”

📝 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564
📝 เวลา 13.00 - 17.30 น.

💻 รับชมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
Meeting ID: 856 1816 3391
Passcode: 999999

❗️ รับจำนวนจำกัดนะคะ
#NIDA55thAnniversary
#NIDAThailand #NIDAConference
#WISDOMforChange
#ProudToBeNIDA

หลักสูตรรองรับ Global Certificates ด้านเทคโนโลยีและธุรกิจที่ Professional MBA NIDA ตอบโจทย์ธุรกิจยุค Disruption.สมัครด่ว...
25/03/2021

หลักสูตรรองรับ Global Certificates ด้านเทคโนโลยีและธุรกิจที่ Professional MBA NIDA ตอบโจทย์ธุรกิจยุค Disruption
.
สมัครด่วน! รอบ 2/2564 เปิดเทอมสิงหาคมนี้
.
เปิดรับสมัครวันนี้ - 23 เมษายน 2564 เท่านั้น
.
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่
https://entrance.nida.ac.th/registrar/applogin.asp
.
ไม่ต้องสอบข้อเขียน !!
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
.
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่
http://mba.nida.ac.th/th/program/thai/pro-mba
.
มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม ทักข้อความมาได้เลยนะคะ

#ProMBANIDA #AACSB

หลักสูตรรองรับ Global Certificates ด้านเทคโนโลยีและธุรกิจที่ Professional MBA NIDA ตอบโจทย์ธุรกิจยุค Disruption

สมัครด่วน! รอบ 2/2564 เปิดเทอมสิงหาคมนี้
เปิดรับสมัครวันนี้ - 23 เมษายน 2564 เท่านั้น
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

#ProMBANIDA #AACSB

ที่อยู่

148 Moo3, Sereethai Road Khwaeng Klong-Chan, Khet Bangkapi
Bangkok
10240

ข้อมูลทั่วไป

Established in 1966, the Graduate School of Business Administration(GSBA) or NIDA Business School, was the first school in Thailand to have offered an MBA program. It has since continuosly dedicated all of its resources and expertise to providing only graduate level business education. The School has put more MBA graduaters into professional positions at global companies in Thailand and in the Thai public sector than any other MBA program in Thailand. The National Institute of Development Administration (NIDA) was established following His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s vision of advancing Thailand’s development through the establishment of an advanced graduate educational institution to prepare people to become agents of change for national development. The inception of NIDA grew out of His Majesty the King’s discussions of the country’s development with Mr. David Rockefeller of the Rockefeller Foundation in the United States of America in 1963. As a result, NIDA was established on April 1, 1966.

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+66991203336

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

MBA NIDA l NIDA Business School l RMBA l YMBA l Flexible MBA l EMBA l Professional MBA l AMBA l IMBA l English MBA l MSc in FIRM

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ NIDA Business Schoolผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง NIDA Business School:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

urikimaràah
4th ASIA International Multidisciplinary Conference (AIMC-2020), abstract submission is open now and the Early Bird submission date is 15 March 2020. Grab the opportunity to publish in Scopus and ISI journals. Visit http://connectingasia.org/ for more details for registration login to http://portal.connectingasia.org/
สวัสดี! SAS Asia Pacific, the world's #1 predictive analytics software vendor, is looking to hire a native #Thai speaking Digital Marketing professional with experience in Adobe Content Management Systems (CMS), email marketing, social media marketing, etc. If you have a B2B technology background or related industry that would be preferred. Your physical location is flexible (you can work anywhere from #Bangkok, #Singapore, #KualaLumpur, #Jakarta, #Manila). Referrals are welcome! Please send me a private message directly and I can share further details with you or your friends.
I would like to recommend BOB from "The Minnion" to teach ; 1. Human Resource 2. Management Reason : Refer to the film , through millions of years that they survived are the reason why they should teach the management to all of us , moreover the way that the choose their boss are the reason why they should also teach the HR. #THERULESDONTAPPLYTOME #BELLO
ฝากเพื่อนร่วมกัน Click Like and share Fan page: ISO 9001/14001:2015 https://www.facebook.com/ISO-9001140012015-Transition-742059522607146/?ref=hl เพื่อเป็นข้อมูลแบ่งปันความรู้มาตรฐานใหม่ๆและการบริหารจัดการนะครับ การบริหารแนว MBA style เข้ากับระบบ ISO สมัยใหม่นะครับ #MBA #ISO
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ ขอบคุณมากค่ะ :) ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทั่วโลก จุฬาฯ (CU-GDLN) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม 2017 AFDI-GDLN Global Learning Program Financial Globalization: Openness, Connectivity and Innovation หัวข้อ: Webinar 3: Innovation and Financial Technology วันที่: 26 ก.ย. 60 เวลา: 8.00 -9.30 น. ช่องทางการเข้าอบรม: WeChat Group ผู้สนใจสามารถ join group ทาง WeChat App ได้ตั้งแต่วันนี้ นะคะ http://vote.snai.edu/p/8/ และกรอกใบสมัครได้ที่ http://vote.snai.edu/votep/1425 รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-218-2905 หรือ http://www.car.chula.ac.th/gdln_news.php?id=3
Hi i m new here
สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นนักศึกษาป.โทสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ค่ะ กำลังทำวิจัยที่ต้องการกลุ่มผู้ตอบที่เป็นพนักงานของเทคสตาร์ทอัพค่ะ คิดว่าน่าจะมีคนที่เป็นสมาชิกของเพจนี้ทำงานในเทคสตาร์ทอัพค่ะ ไม่ทราบว่าทางเพจจะช่วยแชร์แบบสอบถามออนไลนให้ได้ไหมคะ ผู้ตอบทุกท่านจะได้รับ Sticker Line ตอบแทนที่สละเวลาทำค่ะ คุณสามารถเลือกลายของสติกเกอร์ได้เอง (มูลค่า 50 Coin) ดิฉันจะติดต่อกลับคุณทางไลน์ภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้รับแบบสอบถามที่ตอบเพื่อส่ง Gift ไปให้ค่ะ แบบสอบถามตามลิงค์นี้ค่ะ