Clicky

NIDA Business School

NIDA Business School คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

MBA NIDA l NIDA Business School l AACSB

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
ที่ให้การศึกษาในระดับปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA)
นับตั้งแต่ เริ่มดำเนินการในปี 2509 จนถึงปัจจุบัน
คณะฯ ได้ผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ กว่า 100,000 คน
ซึ่งมหาบัณฑิตเหล่านี้ได้ออกไปปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ
ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล และปัจจุบันได้เปิดสอนในระดับปริญญาเอกด้วย

เปิดเหมือนปกติ

✨✨ND 7001 : การพัฒนานวัตกรรมด้วย Design Thinking✨✨ 📌 ภาคการศึกษา 2/2565 (ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.)💡 Insight int...
07/12/2022

✨✨ND 7001 : การพัฒนานวัตกรรมด้วย Design Thinking✨✨
📌 ภาคการศึกษา 2/2565 (ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.)
💡 Insight into Innovations
💡 From Idea to Action
💡 Business Model Design and Storytelling for Impacts
💡 Technological Data Driven Design: Design Thinking
for Emerging Technology Initiatives

🎙 อาจารย์ผู้สอน
• รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
• รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ
• อ.ดร.บงกช เจนจรัสสกุล
• ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

🎉🎉 นอกจากนี้ จะมีการคัดเลือกนักศึกษา 4 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ University Innovation Fellows (UIF) รุ่นที่ 5 กับทาง d.school, Stanford University
🎓 นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ
Design Thinking กับทาง d.school และมีโอกาสได้เข้าร่วมแสดงผลงานที่ศูนย์นวัตกรรมของโลกซิลิคอนวัลเลย์ (Silicon Valley), Google Headquarter และ d.school ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีเพื่อให้ Faculty Champions และ Fellow จากทั่วโลกมารวมตัวเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน

✨✨ND 7001 : การพัฒนานวัตกรรมด้วย Design Thinking✨✨
📌 ภาคการศึกษา 2/2565 (ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.)

💡 Insight into Innovations
💡 From Idea to Action
💡 Business Model Design and Storytelling for Impacts
💡 Technological Data Driven Design: Design Thinking
for Emerging Technology Initiatives

🎙 อาจารย์ผู้สอน
• รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
• รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ
• อ.ดร.บงกช เจนจรัสสกุล
• ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

🎉🎉 มีการคัดเลือกนักศึกษา 4 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ University Innovation Fellows (UIF) รุ่นที่ 5 กับทาง d.school, Stanford University

🎓 นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ
Design Thinking กับทาง d.school และมีโอกาสได้เข้าร่วมแสดงผลงานที่ศูนย์นวัตกรรมของโลกซิลิคอนวัลเลย์ (Silicon Valley), Google Headquarter และ d.school ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีเพื่อให้ Faculty Champions และ Fellow จากทั่วโลกมารวมตัวเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน

📣 Stanford Innovative Teaching Scholars Program: Thailand Workshops December 13-16, 2022._______________________________...
24/11/2022

📣 Stanford Innovative Teaching Scholars Program:
Thailand Workshops December 13-16, 2022.
________________________________

The workshops will be held at in the afternoon at various locations in Bangkok and the topics are as follows:
#1 Navigating Ambiguity and Building the Future
#2 Creativity & Innovation
#3 Collaboration
#4 Presentation of Research Results

📌 Register >> https://shorturl.asia/kZrWm 📌

We are limiting capacity to 20 attendees at each event so that we can interact with everyone. We will be filming footage and taking photos for use in our online learning module and we will be asking for your consent in this form. Please express your interest in the workshops by December 1st, 2022 and you will be notified prior to December 6th, 2022 of your status of acceptance to the event or on the waitlist.

🙋If you have any questions, please contact 🙋‍♂️
👉 K. Paricha at [email protected]
👉 K. Ravipa at [email protected]
with the subject line [ITS Dec Trip 22] and your inquiry!

We look forward to spend some time with you all! 😀

น้องหมา เข้าใจคุณแค่ไหน น้องหมาอาจไม่เข้าใจคำพูดของคน แต่สามารถรับรู้ความรู้สึกต่างๆ ของคนได้ เช่น ความเครียด ความกลัว ห...
22/11/2022

น้องหมา เข้าใจคุณแค่ไหน
น้องหมาอาจไม่เข้าใจคำพูดของคน แต่สามารถรับรู้ความรู้สึกต่างๆ ของคนได้ เช่น ความเครียด ความกลัว หรือ ความสุข ผ่านการแสดงออกทางเสียง การทางใบหน้า หรือแม้แต่กลิ่นของมนุษย์
เมื่อคนเราเครียดจะมีปฏิกิริยาทางเคมีส่งผลให้เซลล์เกิดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย (volatile organic compounds (VOCs)) ผ่านทางการหายใจ ผ่านทางผิวหนัง ปัสสาวะ หรือน้ำลาย ซึ่งสารอินทรีย์ระเหยง่ายต่าง ๆ นั้น ต่างมีสัญญานบ่งบอกเมื่อเราเกิดความเครียด แต่สุนัขนั้นรับรู้สิ่งเหล่านี้ได้ Wilson et al. (2022) ทดสอบความสัมพันธ์นี้ โดยให้คนแก้โจทย์คณิตศาสตร์ยากๆ เพื่อให้เกิดความเครียดทางจิตแบบเฉียบพลัน และพบว่าสุนัขที่ร่วมการทดลองนี้ สามารถรับรู้ระดับความเครียดที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันนี้ของมนุษย์ ได้ค่อนข้างแม่นยำจากการกลิ่นในการหายใจและเหงื่อของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานวิจัย
นอกจากการดมกลิ่นความเครียดของคนเราได้ สุนัขยังสามารถแยกแยะอารมณ์จากการเปล่งเสียงของคนได้ด้วย Siniscalchi et al. (2018) ได้ทดลองโดยใช้เสียงในรูปแบบต่างๆที่จะแสดงอารมณ์ของคน และพบว่าสุนัขใช้สมองซีกขวาในวิเคราะห์เสียงที่บ่งบอกถึงอารมณ์ทางลบเช่น ความกลัว ความโกรธ และความเศร้า และใช้สมองซีกซ้ายในการวิเคราะห์การเปล่งเสียงเชิงบวก เช่น เสียงที่มีความสุข เสียงหัวเราะ
สุนัขยังสามารถรู้รับอารมณ์ผ่านทางการแสดงออกทางใบหน้าของคนเราได้ด้วย Siniscalchi et al. (2018) พบว่าสุนัขจะหันหน้าของมันไปทางซ้าย เพื่อตอบสนองต่ออารมณ์โกรธ ความกลัว และความสุขของคนเรา จากการตอบสนองของการประมวลผลของสมองซีกขวาต่อสิ่งเร้าทางอารมณ์เหล่านี้ ในขณะการหันหน้าสุนัขไปทางขวานั้นจะตอบสนองต่อการแสดงออกของความประหลาดใจบนใบหน้าของคนเรานั้นเอง
ความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกของคนนี้ ทำให้เกิดความผูกพันระหว่างคนกับน้องหมาอย่างลึกซึ้ง และยังเป็นประโยชน์อื่นๆ เช่น น้องหมาช่วยผู้ที่มีอาการของ PTSD (โรคเครียดภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญ) มีจิตใจสงบขึ้น เป็นต้น
นี่เป็นตัวอย่างหนึ่ง ของการศึกษาทางด้านประสาทวิทยาที่เกี่ยวกับสัตว์
NIDA Management Insight Lab เป็นศูนย์วิจัยของคณะบริหารธุรกิจ นิด้า
ที่จะเผยแพร่ ความรู้ทางด้านประสาทวิทยา (Neuroscience) ที่นำมาใช้ทางบริหารธุรกิจศึกษาเพิ่มเติม
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24946087/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0274143
https://www.nature.com/articles/s41598-017-18417-4
https://link.springer.com/article/10.3758/s13420-018-0325-2
https://www.theguardian.com/.../canine-ptsd-us-military...

น้องหมา เข้าใจคุณแค่ไหน
น้องหมาอาจไม่เข้าใจคำพูดของคน แต่สามารถรับรู้ความรู้สึกต่างๆ ของคนได้ เช่น ความเครียด ความกลัว หรือ ความสุข ผ่านการแสดงออกทางเสียง การทางใบหน้า หรือแม้แต่กลิ่นของมนุษย์
เมื่อคนเราเครียดจะมีปฏิกิริยาทางเคมีส่งผลให้เซลล์เกิดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย (volatile organic compounds (VOCs)) ผ่านทางการหายใจ ผ่านทางผิวหนัง ปัสสาวะ หรือน้ำลาย ซึ่งสารอินทรีย์ระเหยง่ายต่าง ๆ นั้น ต่างมีสัญญานบ่งบอกเมื่อเราเกิดความเครียด แต่สุนัขนั้นรับรู้สิ่งเหล่านี้ได้ Wilson et al. (2022) ทดสอบความสัมพันธ์นี้ โดยให้คนแก้โจทย์คณิตศาสตร์ยากๆ เพื่อให้เกิดความเครียดทางจิตแบบเฉียบพลัน และพบว่าสุนัขที่ร่วมการทดลองนี้ สามารถรับรู้ระดับความเครียดที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันนี้ของมนุษย์ ได้ค่อนข้างแม่นยำจากการกลิ่นในการหายใจและเหงื่อของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานวิจัย
นอกจากการดมกลิ่นความเครียดของคนเราได้ สุนัขยังสามารถแยกแยะอารมณ์จากการเปล่งเสียงของคนได้ด้วย Siniscalchi et al. (2018) ได้ทดลองโดยใช้เสียงในรูปแบบต่างๆที่จะแสดงอารมณ์ของคน และพบว่าสุนัขใช้สมองซีกขวาในวิเคราะห์เสียงที่บ่งบอกถึงอารมณ์ทางลบเช่น ความกลัว ความโกรธ และความเศร้า และใช้สมองซีกซ้ายในการวิเคราะห์การเปล่งเสียงเชิงบวก เช่น เสียงที่มีความสุข เสียงหัวเราะ
สุนัขยังสามารถรู้รับอารมณ์ผ่านทางการแสดงออกทางใบหน้าของคนเราได้ด้วย Siniscalchi et al. (2018) พบว่าสุนัขจะหันหน้าของมันไปทางซ้าย เพื่อตอบสนองต่ออารมณ์โกรธ ความกลัว และความสุขของคนเรา จากการตอบสนองของการประมวลผลของสมองซีกขวาต่อสิ่งเร้าทางอารมณ์เหล่านี้ ในขณะการหันหน้าสุนัขไปทางขวานั้นจะตอบสนองต่อการแสดงออกของความประหลาดใจบนใบหน้าของคนเรานั้นเอง
ความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกของคนนี้ ทำให้เกิดความผูกพันระหว่างคนกับน้องหมาอย่างลึกซึ้ง และยังเป็นประโยชน์อื่นๆ เช่น น้องหมาช่วยผู้ที่มีอาการของ PTSD (โรคเครียดภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญ) มีจิตใจสงบขึ้น เป็นต้น
นี่เป็นตัวอย่างหนึ่ง ของการศึกษาทางด้านประสาทวิทยาที่เกี่ยวกับสัตว์
NIDA Management Insight Lab เป็นศูนย์วิจัยของคณะบริหารธุรกิจ นิด้า
ที่จะเผยแพร่ ความรู้ทางด้านประสาทวิทยา (Neuroscience) ที่นำมาใช้ทางบริหารธุรกิจศึกษาเพิ่มเติม
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24946087/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0274143
https://www.nature.com/articles/s41598-017-18417-4
https://link.springer.com/article/10.3758/s13420-018-0325-2
https://www.theguardian.com/society/2015/nov/11/canine-ptsd-us-military-working-dogs

🥳🥳 ป.โท นิด้า ภาคปกติ เปิดรับสมัครแล้ว!! ✏️ กรณีสอบข้อเขียนและยื่นคะแนนสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1/2566 ✏️▶️▶️ เฉพาะคณะบริหาร...
29/10/2022

🥳🥳 ป.โท นิด้า ภาคปกติ เปิดรับสมัครแล้ว!!
✏️ กรณีสอบข้อเขียนและยื่นคะแนนสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1/2566 ✏️

▶️▶️ เฉพาะคณะบริหารธุรกิจและคณะสถิติประยุกต์ ◀️◀️

📌 เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 ธันวาคม 2565
📌 สมัครออนไลน์ทาง http://entrance.nida.ac.th
📌 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสถานที่สอบข้อเขียน วันที่ 23 ธันวาคม 2565
📌 สอบข้อเขียน วันที่ 7 มกราคม 2566
📌 ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่ 18 มกราคม 2566

✏️ สถาบันกำหนดเปิดรับสมัครสอบสัมภาษณ์
สำหรับผู้ที่มีคะแนนสอบข้อเขียนผ่านเกณฑ์ที่คณะกำหนด ‼
ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 มกราคม 2566

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ
กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
📞 โทร. 02-727-3370-73

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_normal1-2566.pdf

#เรียนต่อโท #ต่อโท #นิด้า

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับ 🏆นางสาวกชนิภา ขันธควร (ก้อย)คณะบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ)หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตรุ่...
29/10/2022

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับ 🏆

นางสาวกชนิภา ขันธควร (ก้อย)
คณะบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
รุ่น RMBA89

ที่ได้รับการตอบรับจากโครงการ UIF ในการเป็นตัวแทนของสถาบันเข้าร่วมโครงการในฐานะ University Innovation Fellows โดยได้ผ่านการอบรมออนไลน์อย่างเข้มข้นเป็นเวลา 6 สัปดาห์ กับทาง UIF Networks, Stanford d.School

💡 d.School ถือเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย Stanford ในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับการขนานนามว่าเป็นสถาบันที่มีหลักสูตร Design Thinking ที่ดีที่สุดในโลก โดย Design Thinking เป็นแนวคิดที่บริษัทประเภท startup และองค์กรสมัยใหม่ในยุค Digital อย่าง Tech Start-Up ในซิลิคอนวัลเลย์ (Silicon Valley) และทั่วโลก นิยมนำมาใช้ในการคิดและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมทั้งการบริการ และยังสามารถใช้ในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า โดยเฉพาะในโลกที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งแนวคิดแบบ Design Thinking สามารถออกแบบกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการคำนึงถึงผู้ใช้อย่างแท้จริง
(Customer Centric) เพื่อตอบสนองให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

🏛 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของแนวคิด Design Thinking อย่างมาก อีกทั้งยังเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้ทำความร่วมมือกับโครงการ University Innovation Fellows Program (UIF Stanford d.School)

โดยในปี 2565 นี้ เป็นปีที่ 4 ในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยกุญแจสำคัญของโครงการ คือ “การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน..จะต้องเปลี่ยนแปลงจากข้างล่างสู่ข้างบน (Bottom-Up)..” ฉะนั้น UIF จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ ‘นักเรียน’ ลุกขึ้นมาเป็น ‘ผู้นำการเปลี่ยนแปลง’ (Change Agent) ให้กับสถาบันฯ โดยในปีที่ผ่านมานักศึกษา UIF กลุ่มนี้ได้ทำกิจกรรมที่สร้างการเปลี่ยนเแปลงให้กับสถาบันและพื้นที่โดยรอบสถาบันดังนี้

1. จัดกิจกรรม Workshop "Re-design your life - ออกแบบชีวิต การงาน ชุมชนให้มีทิศทางที่ดีกว่าเดิม”

2. จัดกิจกรรม Design Thinking Workshop ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re-Inventing University) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 การศึกษาความเป็นไปได้ พัฒนาความพร้อม และพัฒนาโมเดลการพลิกโฉมสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและบัณฑิตศึกษาในสาขาการคิดเชิงออกแบบ พร้อมลงพื้นที่พัฒนาชุมชนรอบๆ นิด้าดังนี้

- สวนพฤกษชาติคลองจั่น
- โรงเรียนวัดพิชัย เขตบางกะปิ
- ท่าเรือคลองแสนแสบ

ทั้งนี้ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาตลอดโครงการของ Faculty Champions
ทั้ง 4 ท่าน คือ
👤 รศ.ดร.ดนุวศิน เจริญ
👤 รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
👤 ดร.บงกช เจนจรัสสกุล
👤 ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

หากผลงานที่ได้สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบเป็นรูปธรรมในสถาบัน
นักศึกษาจะได้รับเชิญเป็นตัวแทนขึ้นแสดงผลงานที่ 2023 Silicon Valley Meetup ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2566
ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท Google และ d.School แห่งมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด เพื่อให้ Fellow และ Faculty Champions จากทั่วโลกมารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน ณ ศูนย์นวัตกรรมของโลกต่อไป

📣📣 มาแล้วๆๆ... โครงการดีๆพร้อมช่วยพัฒนาธุรกิจ ด้วยความร่วมมือจากบริษัทพี่เลี้ยงขนาดใหญ่และสถาบันฯคุณสมบัติผู้สมัคร• นักศ...
26/10/2022

📣📣 มาแล้วๆๆ... โครงการดีๆพร้อมช่วยพัฒนาธุรกิจ ด้วยความร่วมมือจากบริษัทพี่เลี้ยงขนาดใหญ่และสถาบันฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร
• นักศึกษาปัจจุบัน ปริญญาตรี ,ปริญญาโท,ปริญญาเอก
• ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี
• เป็นผู้ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ Business Brotherhood มาก่อน

เกณฑ์พิจารณาผู้สมัคร
• เป็นผู้มีไอเดียธุรกิจและพร้อมที่จะทำ Prototype
• เป็นผู้มี Prototype และพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจจริง
• มีความตั้งใจจริงในการทำธุรกิจ

สิ่งที่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับ
1. ทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์/บริการ (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ)
2. ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ รวมถึงคำปรึกษาจากกิจการขนาดใหญ่ (Big Brother) เพื่อพิสูจน์เทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาแผนธุรกิจและการทดสอบตลาด

สมัครได้ที่>> https://forms.gle/Uxmwr88sAxeUfnuU6

🧑‍🎤🎶 ล่องนที เพลินดนตรีในสวน 🪗🎶🥁🎷 สโมสรนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเชิญชวนทุกท่านมาเพลิดเพลินไปกับกิ...
24/10/2022

🧑‍🎤🎶 ล่องนที เพลินดนตรีในสวน 🪗🎶🥁

🎷 สโมสรนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเชิญชวนทุกท่านมาเพลิดเพลินไปกับกิจกรรม "ล่องนที เพลินดนตรีในสวน" 🌳🌿

🌈 วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00-19.00 น.
🌈 ณ ลานกิจกรรม อาคารสยามบรมราชกุมารี นิด้า
🌈 ฟังเพลงและร้องเพลงในสวน
🌈 แจกฟรี ‼️ ไอติมเจปังปิ้งเนย จำนวน 100 ถ้วยเท่านั้น ‼️
🌈 ลงทะเบียนจับคูปอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
📞 โทร. 02-727-3437-38

The PhD Program and NIDA Management Insight Lab hosted a research seminar by Dr. Ming D. Leung (University of California...
22/10/2022

The PhD Program and NIDA Management Insight Lab hosted a research seminar by Dr. Ming D. Leung (University of California-Irvine) on the topic of
‘Race and self presentation: A machine learning and computer vision investigation of hiring discrimination’ on 19 October 2022.

20/10/2022
งานเสวนา

Open House หลักสูตร การตัดสินใจในโลกยุค VUCA (Making Hard Decisions in VUCA World: Tools and Techniques)
พฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 17.30 -18.30 น.
ท่านสามารถเข้าร่วมฟัง หรือสอบถามข้อสงสัยได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
- ทางไลฟ์ Fangpage https://www.facebook.com/profile.php?id=100063929983952
- หรือทาง Zoom ที่
ลิ้งก์ https://us02web.zoom.us/j/87669506112...
Meeting ID: 876 6950 6112
Passcode: 269688

ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2565ผู้สนใจ สามารถส่งใบสมัคร...
18/10/2022

ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2565
ผู้สนใจ สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 - วันที่ 16 มกราคม 2566
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5241
หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่...
https://cdn.me-qr.com/pdf/9681340.pdf

ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2565
ผู้สนใจ สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 - วันที่ 16 มกราคม 2566
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5241

หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่...
https://docs.google.com/document/d/17FUSFUqG49sjpotGTGbT3HPR39VWXmMc/edit?usp=sharing&ouid=105494213677270117789&rtpof=true&sd=true

📊 ทำไม?? ต้องหลักสูตรการตัดสินใจในโลกยุค VUCA (Making Hard Decisions in VUCA World: Tools and Techniques)📉📈    มาฟังรายล...
18/10/2022

📊 ทำไม?? ต้องหลักสูตรการตัดสินใจในโลกยุค VUCA (Making Hard Decisions in VUCA World: Tools and Techniques)📉📈
มาฟังรายละเอียด พร้อมสอบถามข้อสงสัยจากวิทยากรของหลักสูตรสดๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
ทางแฟนเพจ NIDA CBI - Center for Business Innovation
---------------------------------------------------------------
📆 หลักสูตรอบรม ทุกวันพุธ 30 พฤศจิกายน, 7 และ 14 ธันวาคม 2565 (รวม 3 วัน)
🕘 เวลา 9.00-16.00 น. 🕓
📍 อบรมออนไลน์ ทาง Zoom
รายละเอียดเพิ่มเติมและรายละเอียดที่ http://mba.nida.ac.th/th/cbi/project/detail/20211111095915
หรือสมัครได้ที่
https://forms.gle/uy1tYEaZBJzN2Ajt6
❓ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง [email protected] : (มี @)

📊 ทำไม?? ต้องหลักสูตรการตัดสินใจในโลกยุค VUCA (Making Hard Decisions in VUCA World: Tools and Techniques)📉📈

มาฟังรายละเอียด พร้อมสอบถามข้อสงสัยจากวิทยากรของหลักสูตรสดๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ทางแฟนเพจ NIDA CBI - Center for Business Innovation

---------------------------------------------------------------
📆 หลักสูตรอบรม ทุกวันพุธ 30 พฤศจิกายน, 7 และ 14 ธันวาคม 2565 (รวม 3 วัน)
🕘 เวลา 9.00-16.00 น. 🕓
📍 อบรมออนไลน์ ทาง Zoom
รายละเอียดเพิ่มเติมและรายละเอียดที่ http://mba.nida.ac.th/th/cbi/project/detail/20211111095915
หรือสมัครได้ที่
https://forms.gle/uy1tYEaZBJzN2Ajt6
❓ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง [email protected] : (มี @)

The PhD Program will be hosting a research seminar by Dr. Adamantios Diamantopoulos (University of Vienna) on the topic ...
18/10/2022

The PhD Program will be hosting a research seminar by Dr. Adamantios Diamantopoulos (University of Vienna) on the topic of

‘Does Consumer Xenocentrism Have A “Dark Side”?: Its Impact on Compulsive Buying and Brand Addiction’ on 5 October 2022.
For more information, please click http://www.mba.nida.ac.th/en/detail/news-event/20221017132851

📣📣  นิด้า รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ‼ ⏩⏩ ตำแหน่งอาจารย์ ⏪⏪▶️ สังกัด คณะบริหารธุรกิจ สถา...
12/10/2022

📣📣 นิด้า รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ‼
⏩⏩ ตำแหน่งอาจารย์ ⏪⏪

▶️ สังกัด คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
▶️ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 31,500 บาท

❤️ สาขาการจัดการ 2 อัตรา
❤️ สาขาการตลาด 2 อัตรา
❤️ สาขาการเงิน 1 อัตรา
❤️ สาขาบัญชี 1 อัตรา
📌 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์
🌐 http://personnel.nida.ac.th/
หัวข้อ "สมัครงานสายวิชาการ"
หรือ
🌐 http://job.nida.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณต่อพงศ์ เจริญเกียรติ
📩 อีเมล [email protected]
📞 โทร. 02 727 3292
ในวันและเวลาราชการ
#งานดีที่นิด้า 📣📣

📣📣 นิด้า รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ‼

⏩⏩ ตำแหน่งอาจารย์ ⏪⏪
▶️ สังกัด คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
▶️ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 31,500 บาท

❤️ สาขาการจัดการ 2 อัตรา
❤️ สาขาการตลาด 2 อัตรา
❤️ สาขาการเงิน 1 อัตรา
❤️ สาขาบัญชี 1 อัตรา

📌 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 ธันวาคม 2565
สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์
🌐 http://personnel.nida.ac.th/
หัวข้อ "สมัครงานสายวิชาการ"

หรือ
🌐 http://job.nida.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณต่อพงศ์ เจริญเกียรติ
📩 อีเมล [email protected]
📞 โทร. 02 727 3292
ในวันและเวลาราชการ

#งานดีที่นิด้า

The PhD Program hosted a 3-day workshop on Structural Equation Modelling (SEM) by Dr. Diamantopoulos, one of the world’s...
12/10/2022

The PhD Program hosted a 3-day workshop on Structural Equation Modelling (SEM) by Dr. Diamantopoulos, one of the world’s top scholars in marketing!

The workshop was held on 6-7-8 October 2022 at NIDA Business School.

The PhD Program hosted a research seminar by Dr. Adamantios Diamantopoulos (University of Vienna) on the topic of Does C...
11/10/2022

The PhD Program hosted a research seminar by Dr. Adamantios Diamantopoulos (University of Vienna) on the topic of

Does Consumer Xenocentrism Have A “Dark Side”?: Its Impact on Compulsive Buying and Brand Addiction’ on 5 October, 2022
at Room 812, NIDA Business School.


💐 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ "คุณวันเพ็ญ ตระกูลศีลธรรม" เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ...
08/10/2022

💐 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขอแสดงความยินดีแด่ "คุณวันเพ็ญ ตระกูลศีลธรรม"
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
"หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ"
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565


" ถือว่าเป็นความฝันของนักการตลาดก็ว่าได้ ที่อยากจะเข้าไปดูว่าในสมองของผู้บริโภค ที่ในอดีตเราถือเสมือนว่าเป็นเหมือน black...
04/10/2022
The New Hero - Neuromarketing ฮีโร่ตัวใหม่ การตลาดประสาทวิทยา

" ถือว่าเป็นความฝันของนักการตลาดก็ว่าได้ ที่อยากจะเข้าไปดูว่าในสมองของผู้บริโภค ที่ในอดีตเราถือเสมือนว่าเป็นเหมือน black box หรือกล่องดำ ที่ไม่รู้ว่าข้างในเกิดอะไรขึ้น .. เราอยากรู้ว่า จริงๆ แล้วเขากำลังคิดอะไร เขาคิดแบบนั้นจริงหรือเปล่า เวลาแบบสำรวจตอบว่าชอบ แต่พอผลิตภัณฑ์ launch กลับไม่ซื้อ ...เราใช้สถิติของตัวเลขมากมายใช้หาคำตอบ จนกระทั่ง มี Neuroscience เข้ามาเป็นเสมือนกุญแจเปิดกล่องดำ และได้สร้างความตื่นเต้นให้นักการตลาดทั่วโลกเป็นอย่างมาก "
ศ.กิตติคุณ ดร.นิตยา วงศ์ธาดา อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ / ผู้เชี่ยวชาญด้าน Neuroscience Marketing ศูนย์ปัญญทัศน์เพื่อการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

หนึ่งในความฝันของนักการตลาด คือ การสามารถเข้าถึงซึ่งความปรารถนา และความพอใจโดยแท้จริงของผู้บริโภค และย.....

ศาสตร์ Neuroscience ที่หลายคนมักจะคิดถึงศาสตร์ทางการแพทย์ ซึ่งใช่ใน Original ของศาสตร์ แต่ทางศูนย์ฯ ไม่ได้เน้นที่เทคนิคก...
04/10/2022
ศูนย์ปัญญทัศน์เพื่อการจัดการ (NIDA Management Insight Lab: NIDA MIL) คณะบริหารธุรกิจเปิดมิติการศึกษาและบริการว

ศาสตร์ Neuroscience ที่หลายคนมักจะคิดถึงศาสตร์ทางการแพทย์ ซึ่งใช่ใน Original ของศาสตร์ แต่ทางศูนย์ฯ ไม่ได้เน้นที่เทคนิคการแพทย์ แต่จะเน้นการนำความรู้ที่ได้เรียนรู้จาก Neuroscience ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจ
รศ.ดร.อัษฎา จินตกานนท์
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต / ผู้อำนวยการศูนย์ปัญญทัศน์เพื่อการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา มีการจับตาของการพัฒนาการของศาสตร์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจเป็นอย่างมากว่าจะมีทฤ.....

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมต้อนรับคณาจารย์ 60 ท่านจากหน่วยงาน The Indon...
04/10/2022

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565
คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมต้อนรับคณาจารย์ 60 ท่านจากหน่วยงาน The Indonesian Masters of Management Program Alliance ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้พาเยี่ยมชม NIDA Museum และ NIDA Library ก่อนร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมและหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ

นอกจากนี้ยังมีการหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะและ Gadjah Mada University อีกด้วย

The PhD Program will be hosting a research seminar by Dr. Adamantios Diamantopoulos (University of Vienna) on the topic ...
30/09/2022

The PhD Program will be hosting a research seminar by Dr. Adamantios Diamantopoulos (University of Vienna) on the topic of

‘Does Consumer Xenocentrism Have A “Dark Side”?: Its Impact on Compulsive Buying and Brand Addiction’ on 5 October 2022.

📌Please click here for more information : http://www.mba.nida.ac.th/en/detail/news-event/20220930082842

💐 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่🌟 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์  Nattawut...
29/09/2022

💐 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่

🌟 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์
Nattawut Jenwittayaroje
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น
"รองศาสตราจารย์" สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2565


วันนี้แล้วนะคะ สำหรับ.....งานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ  "The must do list for every business survival"------------------โดย ค...
14/09/2022

วันนี้แล้วนะคะ สำหรับ.....งานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ
"The must do list for every business survival"
------------------
โดย
คุณธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์ (ปิ๊ก)
นักออกแบบธุรกิจ (Business Model Designer)
และนักเขียนเจ้าของผลงานหนังสือ "ทำธุรกิจ คิดเยอะจึงเหนื่อยน้อย"
------------------
ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565
เวลา 19.00-21.00 น.
------------------
ช่องทางการรัชม
Youtube Chanel:
https://www.youtube.com/channel/UC_D2JzFQoOLqTyf0PMTaSjw
---------------------
Facebook Fanpage:
https://www.facebook.com/nidabusinessschoolalumni
---------------------
Zoom:
https://zoom.us/j/92013150795?pwd=dHp3ZG5WRlFnSkFnRmJVTlI2NkRuUT09
---------------------
แล้วพบกันค่าาาาา..^^

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ วันนี้ สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ นิด้า มีงานสัมมนาออนไลน์ ดี ๆ มาฝากเพื่อน ๆ อีกเช่นเคยนะคะ ครั้งนี้ เราได้วิทยากรรับเชิญ ที่น่าสนใจมาก ๆ มาแชร์เรื่องราวให้เพื่อน ๆ ฟังกันค่ะ

หัวข้องานสัมมนาในครั้งนี้ คือ "The must do list for every business survival"
โดยได้รับเกียรติจาก คุณธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์ หรือ คุณปิ๊ก นั่นเองค่ะ
ท่านเป็น นักออกแบบธุรกิจ (Business Model Designer) และนักเขียนเจ้าของผลงานหนังสือ "ทำธุรกิจ คิดเยอะจึงเหนื่อยน้อย"

งานสัมมนาออนไลน์จะจัดขึ้น ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 19.00-21.00 น.

เพื่อน ๆ สามารถรับชมผ่านช่องทาง Zoom
และรับชมไลฟ์สดได้ทาง
Facebook fanpage และ Youtube channel : NIDA Business School Alumni
น่าสนใจมาก ๆ เลยใช่ไหมคะทุกคนนนน ^^
อย่าลืม กด Subscribe กดกระดิ่ง และ กดLike!! ด้วยนะคะ เพื่อจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดี ๆ ของสมาคมฯ ค่าาาาา

ที่อยู่

148 ม. 3 ถ. เสรีไทย แขวงคลองจั่น เ
Bangkok
10240

ข้อมูลทั่วไป

Established in 1966, the Graduate School of Business Administration(GSBA) or NIDA Business School, was the first school in Thailand to have offered an MBA program. It has since continuosly dedicated all of its resources and expertise to providing only graduate level business education. The School has put more MBA graduaters into professional positions at global companies in Thailand and in the Thai public sector than any other MBA program in Thailand. The National Institute of Development Administration (NIDA) was established following His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s vision of advancing Thailand’s development through the establishment of an advanced graduate educational institution to prepare people to become agents of change for national development. The inception of NIDA grew out of His Majesty the King’s discussions of the country’s development with Mr. David Rockefeller of the Rockefeller Foundation in the United States of America in 1963. As a result, NIDA was established on April 1, 1966.

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

MBA NIDA l NIDA Business School l RMBA l YMBA l Flexible MBA l EMBA l Professional MBA l AMBA l IMBA l English MBA l MSc in FIRM

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ NIDA Business Schoolผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง NIDA Business School:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แนะนำที่เรียนป.โท
เพจนี้คุยทุกเรื่อง ทุกอย่าง ตามอารมณ์แอดมิน 🤣

เมื่อเดือนที่แล้วแอดมินเข้ารับปริญญาที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) NIDA Business Schoolค่ะ หลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration: MBA) นะ 🎓

หลักสูตรที่แอดมินเรียนคือ Flexible MBA program เป็นหลักสูตรที่เรียนเสาร์อาทิตย์ เหมาะมากสำหรับเพื่อนๆที่อยากเรียนไปด้วย ทำงานไปด้วยค่ะ
โดยที่เพื่อนๆสามารถเลือกสาขาวิชาเอกได้ดังนี้ค่ะ
1. การตลาด
2. การเงิน
3. การบริหารการปฏิบัติการ
4. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
5. กลยุทธ์
รายละเอียดของหลักสูตรเข้าไปดูได้ที่ลิงค์นี้นะคะ ⬇️

http://mba.nida.ac.th/th/program/thai/flex

การมาเรียนที่นี่ช่วยเปิดโลกทัศน์ได้มาก ได้เจอเพื่อนจากหลายสาขาอาชีพ
การเรียนการสอนของที่นี่เน้นปฏิบัติจริงพอๆกับทฤษฎี มีพรีเซ้นท์งานบ่อยๆ ไม่น่าเบื่อ
ชีวิตสองปีที่ใช้ไปกับการมาเรียนที่นี่ เป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากค่ะ

เพื่อนๆหลายคนที่มาติดตามเพจนี้น่าจะมาจากสายภาษากันหลายคน หลายคนที่มาจากสายภาษาอาจจะเคยมีโมเมนต์รู้สึกตันกับสายวิชาชีพ อยากเรียนต่อโทเพิ่มเติมความรู้ แต่ไม่รู้จะเรียนสาขาวิชาไหนดี
ตัวแอดมินเองจบปริญญาตรีที่คณะอักษรจุฬา วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทภาษาญี่ปุ่นค่ะ
ใช่ค่ะ อ่านไม่ผิด แอดมินไม่ได้จบเอกญี่ปุ่นค่ะ
555
ก็ขอแนะนำว่าคณะบริหารธุรกิจเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะเราจะได้เรียนสิ่งที่ต่างจากที่เราเรียนมาโดยสิ้นเชิง ทุกวันคือประสบการณ์ใหม่

เด็กที่จบสายภาษามา มาเรียนต่อบริหาร ไม่ใช่เรื่องง่าย สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ผ่านมาได้ก็คือ เพื่อนดีๆค่ะ
ซึ่งหนึ่งในเพื่อนๆที่ช่วยติวแอดมินจนเรียนจบคือ เฟิร์น ผู้ซึ่งขี้อายมาก แต่โดนแอดมินจับถ่ายคลิปนี้ด้วยกันเป็นที่ระลึก ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือถึงแม้เพื่อนจะเขินมากแทบวิ่งหนีออกจากเฟรมตอนถ่ายเสร็จก็ตาม 🤣
ใครที่กำลังต่อสู้กับการเรียน แล้วโดนการเรียนสู้กลับ ก็ขอให้มีกำลังใจสู้ต่อไปนะคะ 555
—————————
คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น
修士課程(しゅうしかてい)=หลักสูตรปริญญาโท
経営学修士(けいえいがくしゅうし) =
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration: MBA)
専攻(せんこう) = วิชาเอก
マーケティング= การตลาด
ファイナンス= การเงิน
オペレーションマネジメント=การบริหารการปฏิบัติการ
経営情報システム(けいえいじょうほうしすてむ) = ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
戦略(せんりゃく)= กลยุทธ์
卒業式(そつぎょうしき)= พิธีจบการศึกษา
アカデミックガウン= ชุดครุย
ご卒業おめでとうございます= ยินดีที่จบการศึกษาครับ/ค่ะ🎉
My Grade first semester
Professional MBA NIDA Business School
A B B and B😅😅
มาเรียนต่อบริหาร ป.โท กับ NIDA Business School กันไหม

กำลังจะจบปริญญาตรี
จบปริญญาตรีแล้วยังไม่ได้ทำงาน

มาเรียนต่อปริญญาโท เพื่อสร้างโอกาสดีๆให้กับตัวเองกันนะคะ

📌 คณะบริหารธุรกิจ นิด้า
👉 หลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจ หลักสูตรแรกของประเทศไทย
👉 ได้รับการรับรองมาตาฐานสากล AACSB
👉 สอนโดยคณาจารย์ ที่มากประสบการณ์
👉 มี 5 สาขาวิชาให้เลือกเรียน และสามารถเรียน Double majors ได้
👉 ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงาน ก็สามารถเรียนได้

📌สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่
https://entrance.nida.ac.th/registrar/applogin.asp

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทักแชทมาได้เลยนะคะ 😘
DON'T MISS OUT!

Join us on today from 1pm to 2pm (GMT+7) for a free webinar: IDE Node and IDE Network: How to grow the mango tree, not build the airplane.

The panelist for this webinar are: Edward Rubesch, Ph.D. Exclusive Program Director, IDE Thailand, UTCC, Anukul Chiralaksanakul, Ph.D. Associate Professor, Associate Dean for Academic Affairs, NIDA Business School, Pieangpen Wongnapapan, S.J.D. COO, KX Knowledge Xchange, KMUTT, Sakdipon Juasrikul, Ph.D. Assistant Professor, Dean, College of Entrepreneurship and IDE Thailand, UTC

Over decades, the entrepreneurial ecosystem in Thailand has been promoted and supported. Yet, the number of entrepreneurs who have created something new and solved the problem has not increased while the government attempts to find an easy way to identify entrepreneurs (low hanging fruit) which have become difficult to find. IDE Nodes and IDE Network, initiated by different universities, partners, and stakeholders across Thailand, believes that “there are no more mangoes to harvest, we need to grow the mango tree”. IDE Nodes, together, attempt to create IDE mindsets in people who, in turn, become entrepreneurs.

Register now: https://bit.ly/utcc

Limited spots available!
❤️ คณะบริหารธุรกิจ (MBA)

🚩 Facebook : NIDA Business School
🚩 Website : http://mba.nida.ac.th/th/home
urikimaràah
4th ASIA International Multidisciplinary Conference (AIMC-2020), abstract submission is open now and the Early Bird submission date is 15 March 2020. Grab the opportunity to publish in Scopus and ISI journals.
Visit http://connectingasia.org/ for more details
for registration login to http://portal.connectingasia.org/
พี่หมอก เกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน Co- Chief Executive Officer แห่ง Index Creative Village PLC มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา NIDA Mini MBA รุ่นที่ 15 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA Business School
เข้าเยี่ยมชมการทำงาน พร้อมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการบริหารงานสื่อสร้างสรรค์ ตลอดจนการแชร์ประสบการณ์ในฐานะผู้บริหารองค์กรที่มีศักยภาพในการให้บริการด้านการสื่อสารการตลาดอย่างครบวงจร

--------------------------
Find out more about our [email protected]
‣ Website: goo.gl/VsoXS6
‣ IG: instagram.com/indexcreativevillage
พรุ่งนี้เชิญชมคลิป ที่ 2 โดย อาจารย์ ณัฐวุฒิ Dr. Finance Thailand 1 ในอาจารย์ที่มี FC มากที่สุดใน NIDA Business School จะมาพูดให้ฟังว่า


ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหุ้นของไทย เป็นอย่างไรกันบ้าง
สวัสดี! SAS Asia Pacific, the world's #1 predictive analytics software vendor, is looking to hire a native speaking Digital Marketing professional with experience in Adobe Content Management Systems (CMS), email marketing, social media marketing, etc. If you have a B2B technology background or related industry that would be preferred. Your physical location is flexible (you can work anywhere from , , , , ). Referrals are welcome! Please send me a private message directly and I can share further details with you or your friends.
เรียนMBAที่นิด้าเป็นอย่างไร ลองมาฟังประสบการณ์จริงจากมุมมองหนึ่งในนักศึกษาYMBA45 กัน
Cr. NIDA Business School
I would like to recommend BOB from "The Minnion" to teach ;
1. Human Resource
2. Management
Reason :
Refer to the film , through millions of years that they survived are the reason why they should teach the management to all of us , moreover the way that the choose their boss are the reason why they should also teach the HR.x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักสิริพัฒนา นิเทศ at NIDA ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบั LawNIDA NIDA Thailand Gspa-mmm NIDA Poll - นิด้าโพล Logistics Management at NIDA สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสา NIDA Environment School งานจราจร  สถานีตำรวจนครบาลลา ที่นอนใยฝ้าย ปลีก-ส่ง ราคาโร ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาล กศน.เขตบางกะปิ