สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม
(28)

เปิดเหมือนปกติ

05/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โครงการบริหารจัดการโครงสร้างแหล่งน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบ ตามแนวพระราชดำริ “อ่างพวง” พื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อดำเนินการพัฒนาและฟื้นฟูแล้ว มีพื้นที่ของชาวบ้านได้รับประโยชน์มากถึง ๒๕,๐๐๐ ไร่ และสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกรได้

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

05/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

"ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ไม่เคยเลือนหายไปจากประเพณีของชาวราษฎร พระบามสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงเห็นถึงความสำคัญ จึงมีรับสั่งให้ทำนุบำรุงศาสนา สังคายนาศาสนพิธีสำคัญไม่ให้เลือนหายไป และมีความชัดเจน ให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการสืบสานศาสนพิธี ให้คงอยู่สืบไป "

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

05/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ที่ให้กับสำนักงานข่าวต่างประเทศ ในเรื่องคอมมิวนิสต์ และ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ ที่ตรัสกับสำนักงานข่าวต่างประเทศ ถึงเรื่องความรักที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย
"เราชนะความอดอยากหิวโหยน่ะสิ เราไม่ได้ต่อสู้กับประชาชน เราต่อสู้กับความอดอยากหิวโหยของประชาชน เราปรารถนาให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น ถ้าประชาชนเหล่านี้มีชีวิตที่ดีขึ้น พวกประชาชนอีกฝ่าย ก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน "
"ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งการประนีประนอม" ในหลวงทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ทุกหมู่เหล่า ทรงปราถนาให้คนไทยอยู่ร่วมกันอย่างรู้รักสามัคคี

#ทรงพระเจริญ

05/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โครงการอนุรักษ์​ป่าและช้าง​ เขตรักษา​พันธุ์​สัตว์ป่า​ซับลังกา​ เฉลิมพระเกียรติ​ 84 พรรษา​ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​ พระบรมราชินีนาถ​ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง​ เริ่มโครงการ​เมื่อปี​ 2547 จวบจนถึงปัจจุบัน​ เป็นเวลา​ 17 ปี​ จากช้างจำนวน​ 7​ ตัว​ ปัจจุบัน​เพิ่มจำนวนเป็น​ 52 ตัว​ อาศัยอยู่​ในพื้นที่​ 96,875 ไร่​ กินอาณาบริเวณ​ 3 จังหวัด​ ( ลพบุรี, เพชรบูรณ์​ และ​ ชัยภูมิ​)​

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
05/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

05/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 1 พระราชกรณียกิจตามรอยพระบาทพระราชบิดา พระราชมารดา มหาราชาแห่งแผ่นดิน ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

05/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

" ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงช่วยเหลือผสกนิกรทุกหมู่เหล่าให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ทำให้ชาวบ้าน ปรับเปลี่ยนแนวคิดเกิดความสมัครสมานสามัคคี มีจิตใจที่ศรัทธาและจงรักภักดี ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข "

#จิตอาสา904
#จิตอาสา

ป.ป.ส. ให้การต้อนรับ DEA เยี่ยมชมสถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด พร้อมหารือแนวโน้มยาเสพติดและสารตั้งต้น.เมื่อวันที่ ...
05/11/2020

ป.ป.ส. ให้การต้อนรับ DEA เยี่ยมชมสถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด พร้อมหารือแนวโน้มยาเสพติดและสารตั้งต้น
.
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) โดย นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบหมายให้ พ.ต.ท. ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา (Drug Enforcement Administration : DEA) นำโดย Mr.Christopher Nielsen ผู้อำนวยการภูมิภาค สำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพมหานคร ในการเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด และศูนย์วิทยาศาสตร์ยาเสพติด พร้อมทั้งร่วมหารือถึงแนวโน้มยาเสพติดและสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดที่แพร่ระบาดในประเทศไทย และโซนเอเชีย ณ สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร
.
พ.ต.ท. ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำ สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ว่า สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด เป็นหน่วยงานกลางในการตรวจพิสูจน์ของกลางคดียาเสพติดจากสถานีตำรวจทั่วราชอาณาจักร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017 ซึ่งทำให้เชื่อมั่นได้ว่าผลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของสถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด เป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับในระดับสากล
.
ทั้งนี้นอกจากงานด้านตรวจพิสูจน์เพื่อดำเนินคดีในชั้นศาลแล้ว ยังได้มีการดำเนินการตรวจพิสูจน์ในเชิงลึก วิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของยาเสพติด เพื่อพิสูจน์ทราบวิธีการผลิตสารตั้งต้นและสารเคมีที่ใช้ในการลักลอบผลิตยาเสพติด รวมทั้งการนำข้อมูลไปใช้ในประกอบการวิเคราะห์การแพร่กระจายของตัวยา การเปลี่ยนแปลงตัวยาเสพติด รวมทั้งนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลการข่าว ข้อมูลการสืบสวนสอบสวน ในการวิเคราะห์เชื่อมโยงเครือข่ายคดีรายสำคัญทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
.
ด้านเจ้าหน้าที่สำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา ได้สอบถามระหว่างร่วมหารือถึงแนวโน้มยาเสพติดกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. ว่าเหตุใดตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ปริมาณความบริสุทธิ์ของไอซ์ถึงมีปริมาณมากขึ้นขณะที่ยาบ้าซึ่งเป็นสารเสพติดในกลุ่มเมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) เหมือนกัน กลับมีปริมาณความบริสุทธิ์ลดลง ซึ่ง พ.ต.ท. ไพศิษฎ์ ได้เปิดเผยว่า ปริมาณความบริสุทธิ์ของไอซ์ที่สูงขึ้นเนื่องจากผู้ผลิตเรียนรู้กรรมวิธี และมีเทคโนโลยีในการผลิตที่สูงขึ้น ในขณะที่ปริมาณความบริสุทธิ์ของยาบ้าที่ลดลง เนื่องจากผู้ผลิตต้องการลดต้นทุนการผลิต และเป็นสาเหตุให้ยาบ้ามีราคาต่อเม็ดที่ลดลง
.
Mr.Christopher Nielsen ผู้อำนวยการภูมิภาค สำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา (Drug Enforcement Administration : DEA) ยังได้กล่าวชื่นชมการตรวจพิสูจน์ในเชิงลึก วิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของยาเสพติด เพื่อพิสูจน์ทราบที่มาของยาเสพติด (drug profile) ของสถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ถือว่าเป็นประโยชน์ นอกจากนี้ยังกล่าวว่าพร้อมให้ความช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
.
รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ยังกล่าวอีกว่า สำนักงาน ป.ป.ส. และสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา ทั้งสองหน่วยงานมีความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และยังคงร่วมมือต่อเนื่องไปในอนาคต โดยความร่วมมือจากทั้ง 2 หน่วยงาน รวมทั้งหน่วยงานระหว่างประเทศอื่น ๆ มีความสำคัญโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในการวิเคราะห์เชื่อมโยงเครือข่ายยาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งแต่ละหน่วยงานล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือการลดปริมาณและปัญหายาเสพติดให้ได้มากที่สุด เนื่องจากเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยพี่น้องประชาชนสามารถช่วยเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลคนใกล้ชิด และหากพบผู้ที่มีพฤติการณ์ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน สำนักงาน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง

-----------------------

#ปปส #ONCB

03/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

จากแนวพระราชดำริอ่างพวงสู่การแก้ไขปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำมูลตอนบน การสร้างเครือข่ายอ่างเก็บน้ำหรืออ่างพวง ในพื้นที่ลุ่มน้ำเชียงไกร เป็นหนึ่งในโครงการจากแนวพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำมูลตอนบน

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
03/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ 💛💜 ภาพมุมสูงจากโดรน 🙏🏻 🇹🇭 ]
.
ความงดงามตลอดเส้นทางจากผู้ที่มาเฝ้า #รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
.
#จิตอาสา904 กว่า 120 ชีวิตที่เข้ามาช่วยเหลือและปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเฉพาะกิจ เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกและดูแล ผู้เฝ้ารับเสด็จทุกท่านด้วยความปลื้มปิติดีใจที่เห็นผู้มาเฝ้ามากมาย และทำให้รู้ว่ามีประชาชนอีกมากขนาดไหนที่มีความรักและจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา
#ทรงพระเจริญ

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
03/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ 💛💜ภาพความประทับใจ ความรู้สึกยินดีที่เปี่ยมล้น ของประชาชนผู้เฝ้ารับเสด็จ 🙏🏻 🇹🇭 จากใจช่างภาพจิตอาสา 904 ทุกคนที่อยากให้ท่านที่มาเฝ้ารับเสด็จมีรูปสวยๆค่ะ ]
.
ไม่ว่าจะนานแค่ไหนหรือไกลแค่ไหน ผู้เฝ้า #รับเสด็จ ยังคงเฝ้ารอและได้มีทุกส่วนเข้าไปดูแลช่วยเหลือ ตลอดจนให้คำแนะนำเหมือนดั่งแขกของพระองค์
.
จิตอาสา 904 กว่า 120 ชีวิตที่เข้ามาช่วยเหลือและปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเฉพาะกิจ เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกและดูแล ผู้เฝ้ารับเสด็จทุกท่านด้วยความปลื้มปิติดีใจที่เห็นผู้มาเฝ้ามากมาย และทำให้รู้ว่ามีประชาชนอีกมากขนาดไหนที่มีความรักและจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์
.
จิตอาสา 904 และโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ขอขอบคุณท่านที่มีความรักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และจะยืนหยัดในการแก้ไขการบิดเบือนข้อมูลที่ผิด และ #ต้องช่วยกันเอาความจริงออกมา รวมถึงประนีประนอมกับผู้ที่เข้าใจผิดรับฟังและอธิบายให้เข้าใจดั่งพระราชดำรัสที่มอบให้กับผู้เฝ้ารับเสด็จ 1 พ.ย. 63

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#ทรงพระเจริญ

03/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โครงการพื้นที่แก้มลิงหนองกองแก้ว กุดละว้า และแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น จะเป็นหนึ่งในโครงการในการฟื้นฟูและพัฒนาโครงข่ายลำน้ำสายย่อย เชื่อมโยงแหล่งน้ำขนาดใหญ่ตลอดลำน้ำชีให้เป็นแก้มลิงที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความมั่นคงในชีวิต แก้ปัญหาความยากจนจากน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากให้กับเกษตรกรได้

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
03/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 ธารน้ำใจคนไทยเราไม่ทิ้งกัน 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

03/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[โครงการพื้นที่ป่าต้นน้ำในป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติภูแลนคา บริเวณเหนือเขื่อนลำปะทาว]
.
ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของชาวบ้านตาดรินทอง วัดป่ามหาวัน อาสาสมัครและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการปลูกป่าให้เต็มพื้นที่ป่าภูหลง บนเทือกเขาภูแลนคาให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง เพื่อเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับป่า สามารถลดปัญหาภัยแล้ง และเขื่อนลำปะทาว ก็จะมีน้ำหล่อเลี้ยงผู้คนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำได้ต่อไป

03/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[โครงการ ป่ารักน้ำ รักษาแผ่นดิน]
.
โครงการ ป่ารักน้ำ รักษาแผ่นดิน โครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จากกระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2542 ทรงขอร้องให้คนไทยทุกคน ช่วยกันรักษา ดูแลผืนแผ่นดิน สมกับที่ได้อยู่อาศัยมาด้วยความสุขให้รู้จักคุณค่าใยทรัพยากร ที่สำคัญ ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม อย่าตัดไม้ทำลายป่า ช่วยกันปลูกต้นไม้ ทรงย้ำว่า “อยากให้มีน้ำ ต้องไม่ตัดป่า” จึงเป็นที่มาของโครงการ "ป่ารักน้ำ รักษาแผ่นดิน" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่า โดยใช้มาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมพื้นที่ป่าไม้ที่มีอยู่ไม่ให้ถูกทำลาย เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่า และปรับปรุงระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและถูกทำลาย อีกทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง โดยการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมอีกด้วย

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
03/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 สายใยแห่งความผูกพัน 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
02/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ 1 พ.ย. 63 💛ในหลวง-พระราชินี💜 ทรงพระดำเนินทักทายพสกนิกร รับสั่ง เราก็รักประชาชน 🇹🇭]
.
เมื่อเวลา 20.20 น. ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปลี่ยน เครื่องทรงฤดูฝน เป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ในการนี้ พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนิน มีพระปฏิสันถารกับพสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด
.
ระหว่างที่ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์แย้มพระสรวล ทักทายราษฎรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จ อีกทั้งยังทรงโน้มพระวรกายเพื่อทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพสกนิกรอย่างไม่ถือพระองค์ นำมาซึ่งความปลาบปลื้มใจซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่พสกนิกรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จ
.
การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปฎิสันถารตอบกับราษฎรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จและเปล่งเสียงถวายพระพร “เรารักในหลวง”ด้วยน้ำตาคลอเบ้า ซึ่งพระองค์ก็ตอบกลับไปว่า “เราก็รักประชาชน” และทรงมีพระราชฎิสันถารความตอนหนึ่งว่า “ต้องช่วยกันรักษาบ้านเมือง

#ทรงพระเจริญ

02/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ โครงการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำ ]
.
บ้านหินลาดและบ้านนาไฮ เป็นหนึ่งในชุมชนตัวอย่างในโครงการพื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพล ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบขั้นบันไดพลังงานแสงอาทิตย์ สูบน้ำจากเขื่อนภูมิพลและแม่น้ำแม่ตื่น สำหรับนำไปใช้อุปโภคบริโภค และมีการปรับเปลี่ยนวิถีการเพาะปลูกในครัวเรือนเป็นเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ รวมถึงการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น เป็นการเพิ่มน้ำต้นทุนในระยะยาว

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

02/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ โครงการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำ ]
.
โครงการพัฒนาชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในโครงการที่จัดการชุมชน ด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยอาศัยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีปกาเกอะญอ ในการบริหารจัดการ ทำให้ชาวบ้านแม่ซา รวมถึงหมู่บ้านอื่นๆ ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
02/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

31/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ชมอีกครั้งบรรยากาศการรับเสด็จจาก 23 ต.ค. 63 ณ พระบรมมหาราชวัง ก่อนวันพรุ่งนี้ 🇹🇭 ]
.
[ 💛 รับเสด็จ “ในหลวง-ราชินีฯ” เนืองแน่น ทรงมีพระราชปฏิสันถารใกล้ชิดพสกนิกร 💜]
.
ภายหลังเสร็จจากการพระราชพิธีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวัน “ปิยมหาราช” ที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างเนืองแน่น โดยทรงพระดำเนินจากศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ไปตามถนนจักรีจรัณย์ เลี้ยวขวาประตูวิเศษไชยศรี เข้าถนนหน้าพระลาน มุ่งหน้ายังถนนราชดำเนินใน บริเวณหน้าศาลหลักเมือง แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง
.
การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์พร้อมแย้มพระสรวลให้แก่ราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างใกล้ชิด โดยพสกนิกรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ต่างสวมใส่เสื้อสีเหลือง พร้อมโบกธงชาติและธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และพระนามาภิไธย ส.ท. และเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" ดังกึกก้อง ตลอดเส้นทางที่ล้นเกล้าทั้ง 4 พระองค์พระดำเนินผ่าน

#ทรงพระเจริญ
#ในหลวงสู้ๆ

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
31/10/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ✨ ประกาศรายชื่อ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 5/63 💛💜 ]
.
1. ส่วนราชการจัดรถเป็นส่วนรวม เพื่อส่งผู้ผ่านการสัมภาษณ์รายงานตัว ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน (วิภาวดี) ในวันที่ 10 พ.ย. 63 ก่อนเวลา 0700

การแต่งกาย

: ข้าราชการแต่งกายเครื่องแบบปกตกิากีคอพับแขนยาว

: พนักงาน และ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ แตง่ กายเครื่องแบบชุดปฏิบัติหน้าที่

: ประชาชนชาย แต่ง กายเสื้อโปโลสีเหลือง กางเกงสแล็คสีดำ รองเท้าหนังสีดา หุ้มส้น หรือ ชุดสูทสีสุภาพ

: ประชาชนหญิง แต่ง กายเสื้อโปโลสีเหลือง กระโปรงสีดา รองเท้าหนังสีดา หุ้มส้น หรือ ชุดสูทสีสุภาพ

2. ผู้ผ่านการสัมภาษณ์สามารถแสดงความจานงเข้าที่พักไดตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 63 โดย โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน (วิภาวดี) จัดเตรียมที่พัก และอาหาร ไว้บริการ

3. ไม่อนุญาตให้นํารถยนต์ส่วนบุคคลมําจอดในบริเวณพื้นท่ีโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานไม่ว่ากรณีใดๆ

สำหรับรายละเอียดอื่นๆสามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-126-6256

31/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ โครงการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำ ]
.
สถานการณ์ภัยแล้งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหลายพื้นที่ ทำให้ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร จึงเกิดความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนในท้องถิ่น และประชาชนในการดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยมีจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

31/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[จิตอาสาชวนรู้จักรักษ์ศาสนา]
.
วัดกับชีวิตเด็กหรือวัยรุ่นดูจะเป็นเรื่องห่างไกลยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เพราะเมื่อถามถึงวัด พวกเขาก็จะมองว่าการไปวัดเป็นอะไรที่น่าเบื่อมาก ซึ่งปรากฏการณ์นี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงมาก ในแง่ที่ว่าหากวันหนึ่งในอนาคต พวกเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่และไม่ได้ปลูกฝังต่อถึงความสำคัญของวัดให้กับคนรุ่นลูกรุ่นหลาน "วัด" ในความคิดของคนรุ่นต่อๆ ไปก็อาจเป็นจะสิ่งที่ค่อยๆ เลือนหายไปจากระบบความคิด การรับรู้และเห็นความสำคัญ แต่การเข้าวัดนั้น ช่วยให้จิตใจสงบ มีสมาธิ เป็นที่พักผ่อนทางจิตใจ รวมถึง ได้คลุกคลีกับสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราสูงขึ้น เมื่อเรารู้ว่าอะไรที่ดี และควรทำ ก็จะทำให้เราเป็นผู้ที่มีจิตใจดี เป็นคนดีของสังคมไทย ที่ช่วยดำรงศาสนาที่เป็นที่รักของคนไทยให้อยู่สืบต่อไป

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#รักษ์ศาสนา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
31/10/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

31/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[Youth Power One Day Camp ตอน เรียนรู้ฟาร์มตัวอย่าง สร้างแนวทางจิตอาสา]
.
ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ กับ 1 วันแห่งมิตรภาพที่มาจากต่างที่ต่างถิ่น แต่มีจุดเป้าหมายเดียวกัน คือ เรียนรู้แนวทางการทำจิตอาสาและการมีส่วนร่วมภายในชุมชน ณ ฟาร์มตัวอย่างฯ จ.อ่างทอง

ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ เพจเกิดมาเป็นเด็กกิจกรรม ภายใต้โครงการพลังเยาวชนสร้างสรรค์ ปันสุขสู่สังคม (Youth Power) จัดกิจกรรม Youth Power One Day Camp ตอน...เรียนรู้ฟาร์มตัวอย่าง สร้างแนวทางจิตอาสา วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ ฟาร์มตัวอย่างฯ จ.อ่างทอง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แนวทางการทำจิตอาสาของเยาวชน ด้วยวิถีชีวิตการสร้างอาชีพของคนในชุมชน จ.อ่างทอง ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้ครับ
.
#YouthPower
#พลังเยาวชนสร้างสรรค์ปันสุขสู่สังคม
#เกิดมาเป็นเด็กกิจกรรม
#OSCY

31/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[จิตอาสาพาไป by มัลอาฬัม ep.1]
.
จิตอาสาพาไปเที่ยวชม “สะพานชลมารควิถี” สะพานติดทะเลที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ไปเที่ยวชม check in และเก็บภาพสวยๆ กันครับ

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
31/10/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 ต้นไม้ให้ร่มเงา ช่วยรักษาไว้ ให้ร่มเย็น 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

เมื่อพบเพื่อนร่วมงานใช้ยาเสพติด ทำอย่างไร?ซุปเปอร์แมน สไปร์เดอร์แมน หลบไปก่อน!มาพบกับ 5 ภารกิจ สำหรับ "ยอดมนุษย์เพื่อนร่...
30/10/2020

เมื่อพบเพื่อนร่วมงานใช้ยาเสพติด ทำอย่างไร?

ซุปเปอร์แมน สไปร์เดอร์แมน หลบไปก่อน!
มาพบกับ 5 ภารกิจ สำหรับ "ยอดมนุษย์เพื่อนร่วมงาน"

"พลังที่ยิ่งใหญ่ มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่ง"

ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย ควรได้รับการบำบัด โทรสายด่วน 1165
________________________________________________
SAVE ZONE, NO NEW FACE
พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด
ร่วมสร้างสังคมปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด ร่วมกันแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่อยู่

สำนักงาน ป.ป.ส. เลขที่ 5 ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน พญาไท
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

แจ้งเบาะแสยาเสพติด โทร1386

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอความกรุณา ท่านผู้มีอำนาจด้วยครับ แจ้งหลายหลังหลายหนแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาแก้ไขปัญหาให้และเหลียวแลแม้แต่น้อย
เรียนท่าน จนท.เ ช๊ค รายละเอียด ระหว่าง นายสำมะรี บินตำมะหงง กับนายซัมรี นราธิวาส คนละคนนะครับท่าน
Hi . I needed a drug report form in English. Is there anyone to help me?
ดีมากค่ะอ่านตลอดเลย
ความก้าวหน้าของ พ.ร.บ.กัญชาในประเทศไทย มาถูกทางแล้วหรือยัง : ปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพ 12-08-63 B1 https://news1live.com/playlist03/watch/SekD3aaoNeQ กัญชา กันชง กระท่อม พืชทองคำที่จะช่วยฟื้นประเทศไทยในยุคโควิด ๑๙ และ ยุคหลังโควิด ๑๙ ที่ดีมากๆ กัญชา กันชง กระท่อม พืชทำเงินให้ประเทศชาติและประชาชนอย่างทั่วหน้า ที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ไม่สนใจแจกให้ประชาชนทั่วหน้า แต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ สนใจแจกให้นายทุนบางรายเท่านั้น ใช่หรือไม่? กัญชา กันชง กระท่อม ชาติไหนประชาชนจะได้ปลูกและใช้เป็นยาทางการแพทย์ อาหาร และวิถีชีวิตพื้นถิ่น ได้อย่างเสรีดั่งในอดีตครั้งปู่ย่าตายาย รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ช่วยบอกด้วยครับ ประเทศไทยมีทรัพยากรที่มีคุณภาพระดับโลก โลกยอมรับ เช่น ด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน ด้านการแพทย์แผนไทย พืชสมุนไพรต่างๆ ที่พร้อมทำเงินให้ประเทศชาติและประชาชนอย่างถ้วนทั่วทั่วหน้าในภาวะวิกฤติโควิด๑๙นี้ โดยกู้เงินน้อยถึงอาจจะไม่ต้องกู้เลย หากรัฐบาลบริหารจัดการทรัพยากรเหล่านี้เพื่อชาติและประชาชนอย่างทั่วถึง ถามว่า วันนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์กำลังบริหารจัดการทรัพยากรเหล่านี้เพื่อชาติและประชาชนอย่างทั่วถึงแล้วหรือยังครับ? ทำดี ติดไปถึง ลูก ทำถูก สืบไปถึง หลาน #ทำตัวให้มีคุณค่ากับคนอื่น เป็นนักคิด รักครอบครัว ขยันทำงาน เหนื่อยแค่ไหนก็ไม่บ่น ชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน นึกถึงคนอื่นก่อนตนเองเสมอ ไม่อิจฉาผู้ร่วมงานลูกน้องที่ทำงานเก่งกว่า ทุกคนในทีมทำงานด้วยเป้าหมายเดียวกันเป้าหมายเดียว คือ ประเทศและประชาชนทั้งประเทศ มิใช่เพื่อตนเอง เพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง คนดี ย่อมสนับสนุนคนดี คนชั่ว ย่อมสนับสนุนคนชั่ว ระยะ พิสูจน์ม้า กาลเวลา พิสูจน์คน อย่าเชื่อ ในสิ่งที่เห็น ในสิ่งที่เขาพูดให้ฟัง ในสิ่งที่เขาทำให้ดู แต่ให้เชื่อ ในสิ่งที่เขาทำในที่ลับ ในสิ่งที่เขาไม่อยากให้ดู ให้รู้ ให้เห็น https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3566545013357996&set=pcb.3566545146691316&type=3&theater ๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛ สรรหานำมาฝากโดย นายเฑียรชัย เอื้อชูจิตต์ ผู้ผลิตสารสกัดกฤษณาบริสุทธิ์ชีวภาพ www.siamagarwoods.com
“ เตรียมรับมือกระแสกัญชา เรียนรู้ข้อกำหนดตาม พ.ร.บ. ” ตอน2 : ปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพ 11-08-63 B1 https://news1live.com/playlist03/watch/ahJL2SUR5MQ “ เตรียมรับมือกระแสกัญชา เรียนรู้ข้อกำหนดตาม พ.ร.บ. ” : ปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพ วันที่ 10-08-63 B2 https://news1live.com/playlist03/watch/--Cnhh-Scm0 กัญชา กันชง กระท่อม พืชทองคำที่จะช่วยฟื้นประเทศไทยในยุคโควิด ๑๙ และ ยุคหลังโควิด ๑๙ ที่ดีมากๆ กัญชา กันชง กระท่อม พืชทำเงินให้ประเทศชาติและประชาชนอย่างทั่วหน้า ที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ไม่สนใจแจกให้ประชาชนทั่วหน้า แต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ สนใจแจกให้นายทุนบางรายเท่านั้น ใช่หรือไม่? กัญชา กันชง กระท่อม ชาติไหนประชาชนจะได้ปลูกและใช้เป็นยาทางการแพทย์ อาหาร และวิถีชีวิตพื้นถิ่น ได้อย่างเสรีดั่งในอดีตครั้งปู่ย่าตายาย รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ช่วยบอกด้วยครับ ประเทศไทยมีทรัพยากรที่มีคุณภาพระดับโลก โลกยอมรับ เช่น ด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน ด้านการแพทย์แผนไทย พืชสมุนไพรต่างๆ ที่พร้อมทำเงินให้ประเทศชาติและประชาชนอย่างถ้วนทั่วทั่วหน้าในภาวะวิกฤติโควิด๑๙นี้ โดยกู้เงินน้อยถึงอาจจะไม่ต้องกู้เลย หากรัฐบาลบริหารจัดการทรัพยากรเหล่านี้เพื่อชาติและประชาชนอย่างทั่วถึง ถามว่า วันนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์กำลังบริหารจัดการทรัพยากรเหล่านี้เพื่อชาติและประชาชนอย่างทั่วถึงแล้วหรือยังครับ? ทำดี ติดไปถึง ลูก ทำถูก สืบไปถึง หลาน #ทำตัวให้มีคุณค่ากับคนอื่น เป็นนักคิด รักครอบครัว ขยันทำงาน เหนื่อยแค่ไหนก็ไม่บ่น ชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน นึกถึงคนอื่นก่อนตนเองเสมอ ไม่อิจฉาผู้ร่วมงานลูกน้องที่ทำงานเก่งกว่า ทุกคนในทีมทำงานด้วยเป้าหมายเดียวกันเป้าหมายเดียว คือ ประเทศและประชาชนทั้งประเทศ มิใช่เพื่อตนเอง เพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง คนดี ย่อมสนับสนุนคนดี คนชั่ว ย่อมสนับสนุนคนชั่ว ระยะ พิสูจน์ม้า กาลเวลา พิสูจน์คน อย่าเชื่อ ในสิ่งที่เห็น ในสิ่งที่เขาพูดให้ฟัง ในสิ่งที่เขาทำให้ดู แต่ให้เชื่อ ในสิ่งที่เขาทำในที่ลับ ในสิ่งที่เขาไม่อยากให้ดู ให้รู้ ให้เห็น https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3566545013357996&set=pcb.3566545146691316&type=3&theater ๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛ สรรหานำมาฝากโดย นายเฑียรชัย เอื้อชูจิตต์ ผู้ผลิตสารสกัดกฤษณาบริสุทธิ์ชีวภาพ www.siamagarwoods.com
ปัจจุบันถ้าปลูกเพื่อวิจัยทางการแพทย์ สามารถปลูกกลางแจ้งได้หรือไม่ครับ
ผมของานเรื่องร้อยเอกยุญเสริม. อนุมาตรฉิมพลีอยู่สน.คูคตหรือย้ายไปเป็นพันตรีอยู่ภาค1แล้วน่าจะมีการเข้าไปพัวพันเกี้ยวกับยาเสพติดและในครอบครัวและรองเช็คดูว่าบุญสม อนุมาตรฉิมพลีหน้าจะมีการเกี้ยวข้องเหมือนเกันอยู่บ้านเลขที่51/799. ม.2. ต.คูคต อ.ลำลูกกา. จ.ปทุมธานี 12130และผมได้เคยเจอพวกนี้แกล้งผมติดคุกมาแล้วครั้งหนึ่งโปรดให้พี่ๆหน่วยงานนี้ช่วยผมหน่อยและโปรดเช็คด้วยว่าเรื่องงาน1400000ที่ภาค1จับได้หมู่บ้านเสมาฟ้าครางเพราะผมได้ถูกตีหัวแล้วก็ได้พูดเรื่องการโอนเงินจากระยองมาให้นายก๊ลอฟและพี่ๆรองเช๊คดูว่าได้มีการนำไปสู่การจับกุมหรือเปล่าแต่ผมคิตว่าและมีความมั่นใจได้ว่าผมโดนยาประเภท1ที่ทำให้ผแโดนเข้าไปแล้วมีอาการได้เสียงและมีการพูดที่ทำให้ผมมีอาการทำตามที่ได้ยินแล้วทำให้ผมมีเรื่องกับไอ้กล๊อฟจนมีเรื่องตอนแรกผมคิดว่าผมบ้าไปเองและมาโกนรอง2คนในบ้านเลขที่51/800. ม.2. ต.คูคต. อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130เพราะเป็นบ้านของบุญสมและร.อ.บุญเสริมเพราะเป็นพี่น้องกันเพราะเพือนบอลได้เคยโดนเหมีอนแพีอนในหมู่บ้านเป็นกันและยังโดนแกล้งทำย้่ยลูกผมออกจากเรียนไปอยู่ท่อีน
ได้รับรางวัลแล้วจร้า หมวกน่ารักมาก ขอบคุณมากๆนะคะ
ยามบริเวณที่จอดรถ ปปส ใต้ทางด่วนศรีรัช ส่งเสียงดังเปิดวิทยุยามวิกาลรบกวนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง ตอนนี้ เกือบตี2ก็เปิด ร้องเพลงส่งเสียงดัง รบกวนควบคุมดูแลด้วย อย่าให้รบกวนคนอื่น
มารับเร่งด่วน
1150