Clicky

เสียงจากทหารเรือ

เสียงจากทหารเรือ เพจอย่างเป็นทางการของกิจการวิทยุก? กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพ ไม่มีข้อความพาดพิง หรือหมิ่นประมาทบุคคลหนึ่งบุคคลใด ไม่มีเนื้อหาที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ไม่ทำให้เกิดความแตกแยกหรือความรุนแรงในสังคม ยอมรับในความเห็นต่าง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และประเทศชาติ

เปิดเหมือนปกติ

กองทัพเรือขอแสดงจุดยืนในการต่อต้านการโฆษณา โดยใช้ความพิการ หรือ บกพร่อง ของบุคคล มาเป็นส่วนประกอบหรือชักชวนในการซื้อสินค...
09/05/2022

กองทัพเรือขอแสดงจุดยืนในการต่อต้านการโฆษณา โดยใช้ความพิการ หรือ บกพร่อง ของบุคคล มาเป็นส่วนประกอบหรือชักชวนในการซื้อสินค้า

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 พลเรือโท ปกครอง มนธาตุผลิน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ตามที่แพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ แห่งหนึ่ง ได้ลงโฆษณาที่มีลักษณะล้อเลียนผู้พิการ นั้น กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ มีความเป็นห่วงในการนำความบกพร่องของบุคคลอื่นมาล้อเลียน จึงขอให้ประชาชน ใช้วิจารณญานในการรับชม ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวนับว่าเป็นเรื่องที่สังคมไม่ควรยอมรับหรือปล่อยผ่าน โดยปกติเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในประเทศที่ผู้คนมีจิตใจที่พัฒนาแล้ว จึงอยากขอให้ใช้วิจารณญานอย่างยิ่งยวดในการนำผู้ป่วย ผู้พิการ รวมถึงผู้ที่มีความอ่อนแอในด้านต่างๆ มาใช้ เพราะจะชี้นำทำให้สังคมคนไทยของเราตกต่ำ และวอนขอประชาชน"ไม่อดทนอดกลั้น" (zero tolerance) กับการกระทำรูปแบบนี้ วอนเจ้าของผลิตภัณฑ์ เจ้าของบริษัทโฆษณา เจ้าของสื่อในรูปแบบต่างๆ คัดกรองโฆษณาที่ใช้การล้อเลียน ส่อเสียด และมาช่วยกันสนับสนุนสื่อโฆษณาที่สร้างสรรค์ เห็นอกเห็นใจกัน มาช่วยกันสร้างสังคมที่มีความรักความเข้าใจ และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขต่อไป

#กองทัพเรือ

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือ พื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด วันที่ 7 พฤษภาค...
07/05/2022

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือ พื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยมี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก่อนตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ และให้โอวาทกำลังพล โดยปลุกจิตสำนึกความรักในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นทหารเรือ พร้อมเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความจงรักภักดี ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนอื่น

“จากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ผมทราบว่าพื้นที่นี้มีความมั่นคงและสงบสุข ประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือโดยเฉพาะจากภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี ทำให้มีความมั่นใจในการประกอบอาชีพและกิจกรรมต่าง ๆ จึงนับว่าท่านมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ผมจึงขอชื่นชมมา ณ โอกาสนี้ การที่หน่วยประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่นั้น เนื่องมาจากกำลังพลของหน่วยได้รับการฝึกฝนให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ มีระเบียบวินัยสูง มีความเข้มแข็ง มุ่งมั่นและอดทนในการปฏิบัติงาน รวมถึง มีความรักในเกียรติ และศักดิ์ศรีของความเป็นทหารเรือ แม้ว่าขณะนี้สถานการณ์โดยทั่วไปตามแนวชายแดนจะอยู่ในภาวะที่สงบเรียบร้อย แต่มีความจำเป็นที่กำลังพลทุกนายจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ผมมีความห่วงใยท่านทั้งหลาย ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ผมทราบดีว่าท่านต้องเสี่ยงต่ออันตรายและอยู่ห่างไกลครอบครัว ผมและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นจะพยายามอย่างเต็มที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ท่านในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ขอให้กำลังพลทุกนาย ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท หมั่นฝึกฝน และเตรียมกำลังให้พร้อมอยู่เสมอ รวมถึงขอให้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความจงรักภักดี ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนอื่น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการธำรงรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียง และเกียรติภูมิของกองทัพเรือและความมั่นคงของประเทศชาติสืบไป”

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือได้ ทักทายกำลังพล ก่อนเข้ารับฟังการบรรยายสรุปจากกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เพื่อรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

สำหรับกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เกิดขึ้นตามที่กองบัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้น ปัจจุบันคือ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้สั่งการให้กองทัพเรือรับผิดชอบในการป้องกันพื้นที่บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด รวมทั้งให้มีหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองเรือประมงในน่านน้ำไทยและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการป้องกันมิให้เรือประมงไทยล้ำเขตน่านน้ำกัมพูชา เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด มีการตั้งหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่หลายหน่วยงาน โดยมีกองกำลังด้านจันทบุรี – ตราด ปฏิบัติภารกิจในการป้องกันชายแดน และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1/1 ปฏิบัติภารกิจในการรักษาความมั่นคงภายใน ซึ่งกองทัพเรือเป็นหน่วยรับผิดชอบในการปฏิบัติของทั้งสองหน่วยงานดังกล่าว กองบัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้น จึงสั่งการให้กองทัพเรือจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เมื่อ 3 พฤษภาคม 2522 เพื่อควบคุมบังคับบัญชากำลังที่ปฏิบัติในพื้นที่ ทั้งด้านการป้องกันชายแดน และการรักษาความมั่นคงภายใน ทั้งนี้ ภารกิจของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ในปัจจุบัน คือการป้องกันชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล อำนวยการในการปกครองพื้นที่ ควบคุมรักษาระเบียบ/ข้อบังคับ และกฎหมายทั้งปวงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด เพื่อรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ เนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด มีระยะทางตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด มีระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎร์ศรัทธา

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง เมื่อเวลา 10...
04/05/2022

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

เมื่อเวลา 10.02 น. วันที่ 4 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จในการนี้ด้วย

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

#ทรงพระเจริญ
#วันฉัตรมงคล

#นักเรียนจ่าใหม่แห่งราชนาวี    การฝึกภาคสาธารณศึกษา นรจ.ใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พ.ค.๒๕๖๕ โดยมี น....
03/05/2022

#นักเรียนจ่าใหม่แห่งราชนาวี

การฝึกภาคสาธารณศึกษา นรจ.ใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พ.ค.๒๕๖๕ โดยมี น.อ.พิชิต โภชน์มาก ตร.กนร.รร.ชุมพลฯ เป็นผู้อำนวยการฝึกฯ

สำหรับการปฏิบัติของน้องๆ นรจ.ใหม่ ในวันที่ ๒ พ.ค.๖๕ ได้แก่ การตรวจสารเสพติด เข้ารับการอบรมระเบียบ ข้อปฏิบัติและข้อห้าม ต่างๆ ฝึกการแต่งเครื่องแบบเฉพาะกาลสีพราง และการรับประทานอาหาร

#นักเรียนจ่าทหารเรือ
#โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยม ทหารใหม่กองทัพเรือผลัด 1/65 ปลุกจิตสำนึกกองทัพเรือทำงานเป็นทีม ขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้ ต้องมี...
02/05/2022

ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยม ทหารใหม่กองทัพเรือผลัด 1/65 ปลุกจิตสำนึกกองทัพเรือทำงานเป็นทีม ขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้ ต้องมีความสามัคคี มีรุ่นพี่รุ่นน้อง เน้นย้ำผู้บังคับบัญชา ต้องคิดว่าพลทหาร เป็นน้องคนเล็ก ห้ามลงโทษเกินขอบเขต

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีรับทหารใหม่ ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ศฝท.ยศ.ทร.) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือโท ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ และคณะผู้บังคับบัญชาของ ศฝท.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ทักทายและให้กำลังใจแก่ทหารกองประจำการผลัด 1/65 ซึ่งเข้ารับการฝึกภาคสาธารณศึกษา พ.ศ.2565 โดยมีใจความสำคัญว่า

"ผมในฐานะพี่คนโตของกองทัพเรือ ขอต้อนรับนักเรียนทุกนาย กองทัพเรือ ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมเวิร์ค ขาดซึ่งใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้ การทำงานเป็นทีม จะต้องสร้างความสามัคคี ความรักหมู่คณะ การมีรุ่นพี่ รุ่นน้อง รู้หน้าที่ และความมีระเบียบวินัย จึงจะทำงานต่างๆ ได้ประสบความสำเร็จ ทุกคนจะได้รับการหล่อหลอม ปรับสภาพจากบุคคลพลเรือน มาเป็นทหารเรืออย่างเต็มตัว ขอให้ครูฝึกได้ให้การศึกษา ฝึกฝน ให้นักเรียนพล.ฯ พร้อมที่จะส่งตัว ออกไปปกิบัติงานยังหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ ต่อไป"

ทั้งนี้ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เน้นย้ำเรื่องการปกครองดูแลทหารใหม่แก่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของกองทัพเรือ ว่า

"ผู้บังคับบัญชา ของกองทัพเรือทุกระดับชั้น ต้องคิดว่าพลทหารที่มาอยู่กับเรา เป็นน้องคนเล็ก ปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความเป็นทหาร และเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือ ให้ฝึกบนพื้นฐานความปรารถนาดีต่อกัน การลงโทษ ให้ทำเฉพาะเท่าที่จำเป็น ต้องไม่มีการลงโทษเกินขอบเขต กลั่นแกล้ง และทำร้ายร่างกาย หากพบ จะลงโทษอย่างเด็ดขาด"

#ศูนย์ฝึกทหารใหม่
#กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
#กองทัพเรือ

"ผู้บังคับบัญชา ของ กองทัพเรือทุกระดับชั้น ต้องคิดว่าพลทหารที่มาอยู่กับเรา เป็นน้องคนเล็ก ปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย ความร...
30/04/2022

"ผู้บังคับบัญชา ของ กองทัพเรือทุกระดับชั้น ต้องคิดว่าพลทหารที่มาอยู่กับเรา เป็นน้องคนเล็ก ปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความเป็นทหาร และเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือ ให้ฝึกบนพื้นฐานความปรารถนาดีต่อกัน การลงโทษ ให้ทำเฉพาะเท่าที่จำเป็น ต้องไม่มีการลงโทษเกินขอบเขต กลั่นแกล้ง และทำร้ายร่างกาย หากพบ จะลงโทษอย่างเด็ดขาด"

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย
ผู้บัญชาการทหารเรือ

กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด  เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชน ด้านผู้บังคับหน่วยเฉพาะก...
29/04/2022

กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชน ด้านผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ชื่นชมความกล้าหาญ และเน้นย้ำถึงการช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ

วันที่ ๒๘ เม.ย.๖๕ เวลาประมาณ ๒๐.๕๐ น. หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด โดย กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด พันจ่าเอก วันชนะ วิเศษสิงห์ จนท.พยาบาล พร้อมด้วย จนท.พยาบาล จำนวน ๗ นาย ได้ให้การช่วยเหลือ นางวัชรี บ่ายศรี ผู้ได้รับบาดเจ็บ จากกรณีการอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชน บริเวณถนนหมายเลข ๓๒๗๑ ก่อนถึงทางเข้า หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด

เจ้าหน้าที่พยาบาล ได้ทำการตรวจสอบและทำการปฐมพยาบาลขั้นต้น โดยพบว่า นางวัชรี บ่ายศรี มีบาดแผลถลอกบริเวณใบหน้า มีเลือดออกในช่องปาก และแขนซ้ายได้รับบาดเจ็บ ยังรู้สึกตัว จึงได้ทำการประสาน นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลตราดเพื่อทำการรักษาต่อไป

ด้าน นาวาเอก พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ได้กล่าวชื่นชมถึงความกล้าหาญ และเสียสละ กับกำลังพลผู้เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์ในครั้งนี้จนปลอดภัย อีกทั้งยังเน้นย้ำถึงกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ในการเป็นที่พึ่ง และบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน เพื่อเป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือที่ว่า “รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา”

#เสียงจากทหารเรือ

เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ นำคณะนิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมคารวะผู้บัญชาการทหารเรือเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 พลเรื...
29/04/2022

เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ นำคณะนิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมคารวะผู้บัญชาการทหารเรือ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ รับการเยี่ยมคารวะและให้โอวาทแก่คณะนิสิตแพทย์ มหาวิทยาบูรพา ซึ่งได้มาศึกษาต่อในชั้นปีที่ 4 ถึงชั้นปีที่ 6 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นรุ่นที่ 1 จำนวน 34 นาย โดยมีพลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และพลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ นำคณะนิสิตแพทย์เข้าเยี่ยมคารวะฯ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

#กองทัพเรือ
#กรมแพทย์ทหารเรือ

กองทัพเรือ  ตั้งกรรมการสอบเพื่อเอาผิดครูฝึกและให้หยุดทำหน้าที่แล้ว  ย้ำ ไม่มีนโยบายละเมิดสิทธิมนุษยชน  เจตนารมย์ ของผู้บ...
29/04/2022

กองทัพเรือ ตั้งกรรมการสอบเพื่อเอาผิดครูฝึกและให้หยุดทำหน้าที่แล้ว ย้ำ ไม่มีนโยบายละเมิดสิทธิมนุษยชน เจตนารมย์ ของผู้บัญชาการทหารเรือ ให้ครองบังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม โดยเน้นการปกครองพลทหารแบบพี่ปกครองน้อง

วันนี้ (29 เมษายน 2565) พลเรือโท ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงข่าวกรณี สื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ ได้มีการเผยแพร่ภาพข่าว โดยระบุว่าเป็นค่ายทหารแห่งหนึ่งในพื้นที่สัตหีบ โดยจ่าทหารเรือ ซึ่งเป็นครูฝึกบังคับให้ทหารกองประจำการผลัดใหม่ รับประทานน้ำอสุจิของตน รายละเอียดตามข่าวที่ได้มีการนำเสนอไปนั้น

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ พบว่าเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นเรื่องจริง เกิดขึ้นในเดือนตุลาคม 2564 โดยผู้ก่อเหตุคือ จ่าโท ทักษิณ หงอกพิลัย สังกัดกองร้อยบังคับการ กรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ซึ่งในขณะนั้นเป็นครูฝึก ให้แก่ทหารกองประจำการ โดยเหตุการณ์ดังกล่าว ทางผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของ จ่าโท ทักษิณ ทราบเรื่องแล้วและได้สั่งย้าย จ่าโท ทักษิณ ให้มาทำหน้าที่อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับทหารกองประจำการ พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งหากตรวจพบว่ากระทำความผิดจริงจะต้องถูกลงทัณฑ์ทางวินัยตามความผิดสูงสุด เนื่องจากได้มีการสั่งการอย่างเข้มงวดจากผู้บัญชาการระดับสูงไม่ให้มีการกระทำในเรื่องดังกล่าวมาแล้ว

โฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า กองทัพเรือ ขอแสดงความเสียใจต่อทหารกองประจำการและครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอเรียนให้ทราบว่ากองทัพเรือ ไม่เคยมีนโยบายในการใช้ความรุนแรงหรือให้กระทำการใดๆ ในการลงโทษ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในทุกรูปแบบ โดยคำนึงถึงการใช้อำนาจตามขอบเขตของกฎหมายตามหลักสิทธิมนุษยชน และ กำหนดเฉพาะบทลงโทษตามวินัยทหาร ซึ่ง พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ท่านได้สั่งการให้หน่วยที่รับผิดชอบในการฝึกและอบรมพลทหารกองประจำการจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจัง วางระบบมาตรการที่รัดกุม และ ปรับทัศนคติ ของ รุ่นพี่ ผู้บังคับบัญชา ให้มองทหารใหม่ว่าเป็นน้องเล็ก เอื้ออาทรต่อกัน การลงโทษ ให้เป็นไปตามขอบเขตและโดยให้อยู่บนพื้นฐานของความปราถนาดีต่อกัน และใช้การลงโทษเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อปรับปรุงพฤติกรรม ความรู้ ความสามารถของน้องๆ ทหารกองประจำการเหล่านั้น ให้ดีขึ้นและที่สำคัญคือได้ให้นโยบายโดยเน้นย้ำอยู่เสมอให้ปกครองและปฏิบัติต่อทหารกองประจำการแบบพี่ปกครองน้อง ห้ามไม่ให้มีการกระทำใดๆ ที่รุนแรงโดยเด็ดขาด เพื่อที่จะให้กำลังพล มีระเบียบวินัย มีขวัญกำลังใจที่ดี ด้วยการปกครองบังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มีความรักความสามัคคี รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรม และมีความภาคภูมิใจในการเป็นทหารเรือ

สำนักงานโฆษกกองทัพเรือ

“จ่าตรีใหม่แห่งกองทัพเรือ”    วันนี้เป็นอีกครั้งที่กองทัพเรือ ได้มีข้าราชการรั้วราชนาวี ที่จะทำหน้าที่ดูแล และรักษาอธิปไ...
28/04/2022

“จ่าตรีใหม่แห่งกองทัพเรือ”

วันนี้เป็นอีกครั้งที่กองทัพเรือ ได้มีข้าราชการรั้วราชนาวี ที่จะทำหน้าที่ดูแล และรักษาอธิปไตยของชาติทางทะเล และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมากขึ้น

ตลอดระยะเวลา ๒ ปี ที่ได้เข้ารับการศึกษา เป็นเส้นทางที่มากด้วยอุปสรรค ปัญหา หากไม่อดทน ตามแบบฉบับของ ท.ทหาร คงจะอยู่ไม่ได้ถึงวันนี้

ณ วันนี้ จึงเป็นอีกวันที่นอกจากความสำเร็จในชีวิตของจ่าตรีใหม่เองแล้ว ยังมีพ่อแม่ พี่น้อง และครอบครัวที่จะดีใจไม่น้อยไปกว่าจ่าตรีใหม่แน่นอน

ทางข้างหน้ายังอีกยาวไกล ขอให้จ่าตรีใหม่ ประสบความสำเร็จดังใจหวัง เป็นกำลังสำคัญของราชนาวีที่ภาคภูมิใจตลอดไป

#เสียงจากทหารเรือ

ที่อยู่

กิจการวิทยุกระจายเสียงทหาร
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

http://www.voiceofnavy.com/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เสียงจากทหารเรือผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เสียงจากทหารเรือ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

การใส่หน้ากาก​ 2 ชั้น​ที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน​ 30% #กองทัพเรือรวมพลัง รู้ สู้ภัยโควิด19 #ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโควิด 19 กองทัพเรือ
สวัสดีค่ะฟังบูรพานาวีค่ะ
โรงเรียนทหารในกองทัพไทย ไว้ในลิ้งค์นี้หมดแล้ว เชิญรับชมได้เลยครับ เพื่อดูศึกษา ว่าใจอยากไปเรียนที่ไหน มีทั้งผู้หญิงและชาย https://web.facebook.com/watch/Good.Man.Thailand.009/1180148698996648/
22
วันเด็กปีนี้ที่ไหนมีแฟนซีดิวบ้างคับ
ขอนุญาตฝากติดตามเพจ ส.ทร.วังนันทอุทยาน FM 88.5 MHz. ลูกทุ่ง Family ลูกทุ่งของคนอารมณ์ดี ที่มีเพลงฮิตเพลงดีตลอด 24 ชม. https://www.facebook.com/RadioVon1/ ฝากติดตามเพจ และกดไลค์ กดแชร์ด้วยครับ #voiceofnavy #เสียงจากทหารเรือ
วันนี้เพลงเพราะๆจังหลายแนวเลยชอบๆๆ.
วันนี้อากาศดีมาก เหมือนฝนจะตกเลย😁😁