สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี กาชาดนนทบุรีร่วมใจ ห่วงใย บรรเทาทุกข์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
(3)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 3 กันยายน 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กรรมการเหล่ากาชาดฯ ทีมโรงพยา...
03/09/2020

วันที่ 3 กันยายน 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กรรมการเหล่ากาชาดฯ ทีมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ เทศบาลเมืองบางคูรัด มีผู้บริจาคโลหิต 75 ราย ผู้บริจาคดวงตา 8 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ 7 ราย

#รับบริจาคโลหิต#รับบริจาคดวงตา#รับบริจาคอวัยวะ
01/09/2020

#รับบริจาคโลหิต
#รับบริจาคดวงตา
#รับบริจาคอวัยวะ

วันที่ 1 กันยายน 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กรรมการเหล่ากาชาดฯ ทีมโรงพยา...
01/09/2020

วันที่ 1 กันยายน 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กรรมการเหล่ากาชาดฯ ทีมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท เมโทรพลาย จำกัด โดยมีผู้บริจาคโลหิต 46 ราย

#บริจาคโลหิต#บริจาคดวงตา#บริจาคอวัยวะ
31/08/2020

#บริจาคโลหิต
#บริจาคดวงตา
#บริจาคอวัยวะ

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเ...
28/08/2020

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดฯ กรรมการเหล่ากาชาดฯ นางสาวญาณิพัชญ์ ศรีโคตร ปลัดอาวุโสอำเภอปากเกร็ด เสมียนตราอำเภอฯ กรรมการกิ่งกาชาดฯ ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้ จำนวน 100 ชุด พร้อมหน้ากากอนามัยแบบผ้า สเปรย์แอลกอฮอล์ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กรรมการเหล่ากาชาดฯ โรงพยาบา...
27/08/2020

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กรรมการเหล่ากาชาดฯ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ กรมสรรพากรพื้นที่ เขต 1 มีผู้บริจาคโลหิต 59 ราย ผู้บริจาคดวงตา 6 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ 6 ราย

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางพัทธานันท์ ยังตรง รองนาย...
26/08/2020

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางพัทธานันท์ ยังตรง รองนายกเหล่ากาชาดฯ ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นผู้แทนสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ไปเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางลัดดาวัลย์ ทินโสม ผู้ช่วยนายกเหล่าก...
25/08/2020

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางลัดดาวัลย์ ทินโสม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ กรรมการเหล่ากาชาดฯ ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด

#บริจาคโลหิต#บริจาคดวงตา#บริจาคอวัยวะ
24/08/2020

#บริจาคโลหิต
#บริจาคดวงตา
#บริจาคอวัยวะ

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเ...
24/08/2020

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้ 2 ราย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมเงินช่วยเหลือเบื้องต้นในพื้นที่ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางลัดดาวัลย์ ทินโสม และ นา...
21/08/2020

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางลัดดาวัลย์ ทินโสม และ นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์ การฝึกซ้อมแผนการอพยพหนีไฟ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า อำเภอเมืองนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ อาคารศูนย์แพทย์ 18 ชั้น โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และพิธีปิดการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น การอพยพหนีไฟ ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฎาบดินทร์ โดยมี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี (ท) หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ผู้แทนนายอำเภอเมืองนนทบุรี ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี คณะทำงานเคลื่อนย้าย อพยพ ปฐมพยาบาล และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร่วมกิจกรรมฯดังกล่าว

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางลัดดาวัลย์ ทินโสม ผู้ช่ว...
21/08/2020

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางลัดดาวัลย์ ทินโสม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ ผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 42 หมู่ 4 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี ให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
1. เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม หน้ากากอนามัยแบบผ้า
2. แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 2,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่ม
3. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี   นางลัดดาวัลย์ ทินโสม นางไปรยาพร งามเ...
20/08/2020

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางลัดดาวัลย์ ทินโสม นางไปรยาพร งามเปี่ยม นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดฯ กิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ด กิ่งกาชาดอำเภอบางใหญ่ กิ่งกาชาดอำเภอบางบัวทอง กิ่งกาชาดอำเภอไทรน้อย กิ่งกาชาดอำเภอบางกรวย ปลัดจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอบางใหญ่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ ผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ร่วมโครงการ “ปันสุขให้น้องบ้านเกร็ดตระการ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้น้องๆได้มีความสุขเพิ่มมากขึ้น โดยมีนางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานในพิธีฯ และนายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในวันนี้ ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมเพื่อดำเนินงานระดับจังห...
20/08/2020

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมเพื่อดำเนินงานระดับจังหวัดในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยมี นางอัมพร วารินทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ ผู้แทนปลัดจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนนายอำเภอทุกอำเภอ ผู้แทนจัดหางานจังหวัดฯ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ ผู้แทนแรงงานจังหวัดฯ และผู้จัดการโครงการพิเศษ (แรงงานข้ามชาติ) มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมการประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ชั้น 1

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กรรมการเหล่ากาชาดฯ โรงพยาบา...
20/08/2020

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กรรมการเหล่ากาชาดฯ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ออกหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี มีผู้บริจาคโลหิต 75 ราย มีผู้บริจาคดวงตา 8 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ 9 ราย

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กรรมการเหล่ากาชาดฯ โรงพยาบา...
18/08/2020

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กรรมการเหล่ากาชาดฯ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บมจ. TOT สาขาบางกรวย มีผู้บริจาคโลหิต 30 ราย มีผู้บริจาคดวงตา 7 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ 7 ราย

#บริจาคโลหิต#บริจาคดวงตา#บริจาคอวัยวะ
18/08/2020

#บริจาคโลหิต
#บริจาคดวงตา
#บริจาคอวัยวะ

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางพัทธานันท์ ยังตรง รองนาย...
18/08/2020

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางพัทธานันท์ ยังตรง รองนายกเหล่ากาชาดฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ วัดละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีฯ

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  นางลัดดาวัลย์ ทินโสม ผู้ช่วยนายกเหล่า...
17/08/2020

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางลัดดาวัลย์ ทินโสม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯและนางพยอม ชมภูลาว เหรัญญิกเหล่ากาชาดฯ รับมอบเงินจาก คุณเรืองศักดิ์ แสงเพ็ญพราว บริษัท โอเชี่ยนโรต้า จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ในจังหวัดนนทบุรี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

#บริจาคโลหิต#บริจาคดวงตา#บริจาคอวัยวะ
17/08/2020

#บริจาคโลหิต
#บริจาคดวงตา
#บริจาคอวัยวะ

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางลัดดาวัลย์ ทินโสม และ นา...
14/08/2020

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางลัดดาวัลย์ ทินโสม และ นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ ปลัดอำเภอเมืองนนทบุรี ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่ชาวนนทบุรี ในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางลัดดาวัลย์ ทินโสม และ นา...
13/08/2020

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางลัดดาวัลย์ ทินโสม และ นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ ปลัดอำเภอ ผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ และผู้แทนเทศบาลนครนนทบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย บ้านไม่มีเลขที่ ชุมชนสุเหร่า ซอยนนทบุรี 11 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี ให้ความช่วยเหลือ
1. เหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาท เครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม สเปร์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และนมถั่วเหลืองพร้อมดื่มซังซัง
2. แม่บ้านมหาดไทยฯ มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 2,000 บาท เครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม ผ้าห่ม และนมถั่วเหลืองพร้อมดื่มซังซัง
3. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางพัทธานันท์ ยังตรง รองนายกเหล่ากาชาด...
12/08/2020

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางพัทธานันท์ ยังตรง รองนายกเหล่ากาชาดฯ นางไปรยาพร งามเปี่ยม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ กรรมการเหล่ากาชาดฯ และกิ่งกาชาดอำเภอฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้...
12/08/2020

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้รับบริการของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่มีต่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี และสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ 12 ...
12/08/2020

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้รับบริการของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางไปรยาพร งามเปี่ยม ผู้ช่วยนายกเหล่าก...
12/08/2020

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางไปรยาพร งามเปี่ยม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ กรรมการเหล่ากาชาดฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี ณ โถงชั้น ๑ และลานหน้าเทศบาลนครนนทบุรี

วันที่ 9 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมเข้าเฝ้ารับและส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิ...
10/08/2020

วันที่ 9 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมเข้าเฝ้ารับและส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

#บริจาคโลหิต#บริจาคดวงตา#บริจาคอวัยวะ
10/08/2020

#บริจาคโลหิต
#บริจาคดวงตา
#บริจาคอวัยวะ

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางพัทธานันท์ ยังตรง รองนายก...
08/08/2020

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางพัทธานันท์ ยังตรง รองนายกเหล่ากาชาดฯ กรรมการเหล่ากาชาดฯ ทีมกิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ด โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ มีผู้บริจาคโลหิต 28 ราย มีผู้บริจาคดวงตา 5 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ 5 ราย

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางพัทธานันท์ ยังตรง รองนายก...
07/08/2020

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางพัทธานันท์ ยังตรง รองนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย นางไปรยาพร งามเปี่ยม และนางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการพัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาดรักษ์ประชาธิปไตย” ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี โดยมี นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธาน และนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี กล่าวรายงาน

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางพัทธานันท์ ยังตรง รองนายก...
07/08/2020

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางพัทธานันท์ ยังตรง รองนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย นางไปรยาพร งามเปี่ยม และนางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ มอบถุงยังชีพ หน้ากากอนามัยแบบผ้า และสเปร์แอลกอฮอลล์ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง จำนวน 100 ชุด โดยมีนายวิทยา ชพานนท์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางบัวทอง และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอฯ ร่วมมอบถุงยังชีพ

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางลัดดาวัลย์ ทินโสม ผู้ช่วย...
06/08/2020

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางลัดดาวัลย์ ทินโสม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ กรรมการเหล่ากาชาดฯ ร่วมกับ ผู้แทนอำเภอเมืองนนทบุรี ผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ ผู้แทนเทศบาลนครนนทบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 64 ซอยนนทบุรี 26 ตำบลท่าทราย ให้การช่วยเหลือ ดังนี้
1. เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องนุ่งห่ม นมถั่วเหลือง น้ำดื่ม
และเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท
2. แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่ม และเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท
3. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กรรมการเหล่ากาชาดฯ นายสมยศ ว...
06/08/2020

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กรรมการเหล่ากาชาดฯ นายสมยศ วิชากร นายกกิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ด ทีมกิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ด โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนปากเกร็ด มีผู้บริจาคโลหิต 127 ราย ผู้บริจาคดวงตา 14 ราย ผู้บริจาคอวัยวะ 14 ราย

#บริจาคโลหิต#บริจาคดวงตา#บริจาคอวัยวะ
05/08/2020

#บริจาคโลหิต
#บริจาคดวงตา
#บริจาคอวัยวะ

#บริจาคโลหิต#บริจาคดวงตา#บริจาคอวัยวะ
05/08/2020

#บริจาคโลหิต
#บริจาคดวงตา
#บริจาคอวัยวะ

ที่อยู่

213
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025273878

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#ขอความช่วยเหลือเร่งด่วน คนพิการถูกญาติทอดทิ้ง เป็นผู้ป่วยติดเตียง ชื่อนายอุทัย ออมสิน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านล่าสุด อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท เป็นคนพิการ ประเภท 3 การเคลื่อนไหว, ร่างกาย ภูมิลำเนาเดิม อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของคุณนิพัทธา(ปูเปรี้ยว) มากบุญมา โทร.0988473281 ซึ่งเคยเป็นผู้รับจ้างดูแลคนป่วยรายนี้ โดยมีภรรยาคนล่าสุดของนายอุทัย ออมสิน เป็นคนจ่ายค่าจ้างดูแล แต่่ได้รับค่าจ้างไม่ครบตามที่ตกลงกันไว้ ตั้งแต่ เดือน ม.ค.63 จนถึงปัจจุบัน คุณปูเปรี้ยว เคยติดต่อญาติผู้ป่วยที่อยู่ใน อ.เลาขวัญ และลูกของผู้ป่วยแล้ว แต่ก็ไม่มีใครรับไปดูแล ส่วนภรรยาคนล่าสุดก็บ่ายเบี่ยง ปฏิเสธความรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย คุณปูเปรี้ยว แบกรับค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยไม่ไหวแล้ว เพราะขาดรายได้ ที่ไม่สามารถไปรับงานรับจ้างดูแลผู้ป่วยคนอื่นได้ ไม่พร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยรายนี้้อีกต่อไป อยากให้หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับคนพิการหรือคนไร้ที่พึ่งช่วยรับไปดูแลด้วย คุณปูเปรี้ยว เคยไปแจ้งความตำรวจแล้ว ตำรวจแจ้งว่าจะเอาคนป่วยไปส่งคืนภรรยาเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้จดทะเบียนกัน และเคยโทรแจ้งสายด่วน พม. 1300 แล้ว แต่ปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยใดเลย ขณะผู้ป่วยพักอยู่กับผู้ดูแลในพื้นที่เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
#ขอความช่วยเหลือเร่งด่วน คนพิการถูกญาติทอดทิ้ง เป็นผู้ป่วยติดเตียง ชื่อนายอุทัย ออมสิน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านล่าสุด อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท เป็นคนพิการ ประเภท 3 การเคลื่อนไหว, ร่างกาย ภูมิลำเนาเดิม อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของคุณนิพัทธา(ปูเปรี้ยว) มากบุญมา โทร.0988473281 ซึ่งเคยเป็นผู้รับจ้างดูแลคนป่วยรายนี้ โดยมีภรรยาคนล่าสุดของนายอุทัย ออมสิน เป็นคนจ่ายค่าจ้างดูแล แต่่ได้รับค่าจ้างไม่ครบตามที่ตกลงกันไว้ ตั้งแต่ เดือน ม.ค.63 จนถึงปัจจุบัน คุณปูเปรี้ยว เคยติดต่อญาติผู้ป่วยที่อยู่ใน อ.เลาขวัญ และลูกของผู้ป่วยแล้ว แต่ก็ไม่มีใครรับไปดูแล ส่วนภรรยาคนล่าสุดก็บ่ายเบี่ยง ปฏิเสธความรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย คุณปูเปรี้ยว แบกรับค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยไม่ไหวแล้ว เพราะขาดรายได้ ที่ไม่สามารถไปรับงานรับจ้างดูแลผู้ป่วยคนอื่นได้ ไม่พร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยรายนี้้อีกต่อไป อยากให้หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับคนพิการหรือคนไร้ที่พึ่งช่วยรับไปดูแลด้วย คุณปูเปรี้ยว เคยไปแจ้งความตำรวจแล้ว ตำรวจแจ้งว่าจะเอาคนป่วยไปส่งคืนภรรยาเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้จดทะเบียนกัน และเคยโทรแจ้งสายด่วน พม. 1300 แล้ว แต่ปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยใดเลย
ตรวจสลากตรงไหนหว่า555
งานกาชาดจัดวันไหน ที่ไหนคะ
แจ้งข่าวสารนะคะ
EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE อลังการงานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออกสุดยิ่งใหญ่ พบกับผ้าทอดีไซน์ทันสมัย และเครื่องประดับสุดอลังการ จากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน พร้อมชมนิทรรศการและการสาธิตทำเครื่องประดับและผ้าทอ พิเศษ!!! 23 สิงหาคม 2561 พิธีเปิดงานและการแสดง Fashion Show สุดตระการตา นำโดย คุณน้ำตาล ชลิตา ส่วนเสน่ห์ Miss Universe Thailand และ 25 สิงหาคม 2561 ชมมินิคอนเสิร์ต คุณตู่ ภพธร และทุกๆวันสัมผัสการแสดงศิลปวัฒนธรรม พร้อมการขับร้องเพลงโดยศิลปินล้านนา อ้อม รัตนัง ผู้ขับร้องเพลงรากรักนครา พลาดไม่ได้ 23 - 27 สิงหาคม 2561 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศก์ จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ติดตามข่าวสารได้ที่ www.facebook.com/EasternLannaFashionLifestyle
ผลการออกสลากกาชาดนนทบุรี ปี61 จะตรวจได้จากที่ไหน เพราะที่แชร์มาไม่มี
ไม่ทราบว่าสลากกาชาดของเหล่ากาชาดนนทบุรี ตรวจได้ที่ไหนครับ