สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี กาชาดนนทบุรีร่วมใจ ห่วงใย บรรเทาทุกข์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
(3)

เปิดเหมือนปกติ

The Thai Red Cross Society
19/11/2020

The Thai Red Cross Society

19-22 พฤศจิกายน 2563 หยุดยาวนี้...ไม่รู้จะไปไหน กาชาดชวนทำบุญบริจาคโลหิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิต
คลิก https://bit.ly/2KRQ0a1

ดาวน์โหลดแบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19
คลิก https://bit.ly/2WdB1ws

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอมผู้ของปกครองให้บริจาคโลหิต (สำหรับผู้ที่อายุ 17 ปีบริบูรณ์)
คลิก https://bit.ly/3f7tE2h

วันเวลาเปิดรับบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์
คลิก https://bit.ly/341Xika

ตารางหน่วยเคลื่อนที่บริจาคโลหิต
คลิก https://bit.ly/2WXPsGV

คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต
คลิก https://bit.ly/2waeyr2

มาตรการป้องกันการถ่ายทอดโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางโลหิต ฉบับที่ 4
คลิก https://bit.ly/2UJ4RJE

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางพงาทฑีฆสวัสดิ์ นางสมลั...
17/11/2020

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางพงาทฑีฆสวัสดิ์ นางสมลักษณ์ วิเศษสิริ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ปลัดอำเภอ และผู้แทนปภ.นนทบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย รายนายสุชาติ ชะรินทร์ บ้านเลขที่ 75/716 ซ.16 หมู่บ้านนครทองปาร์ควิลล์ หมู่ที่ 9 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง โดยให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
1.เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 3,000 บาท
2.แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่มและเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 2,000 บาท
3.ปภ.จังหวัดนนทบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ...
16/11/2020

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ ณ เมรุวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชา...
14/11/2020

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ทีมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ออกหน่วยเคลื่อนที่บริจาคโลหิต ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ มีผู้บริจาคโลหิต มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 48 ราย ผู้บริจาคดวงตา 2 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ 3 ราย

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางจิตรา ธนเดชากุล รองนาย...
14/11/2020

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางกัญขนิษฐ์ สุขมหา สมาชิ...
13/11/2020

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางกัญขนิษฐ์ สุขมหา สมาชิกเหล่ากาชาดฯ มอบเงินช่วยเหลือค่าเดินทาง จำนวน 1,000 บาท ราย ด.ญ.พัชรินทร์ นนทรักษ์ ผู้ป่วยปากแหว่งและเพดานโหว่ที่เดินทางมารับการรักษา ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุม"โครงการสร้างเสริมกระบ...
12/11/2020

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุม"โครงการสร้างเสริมกระบวนการทำงานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายเตช บุญนาค ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายวิทยา ชพานนท์ นายกกิ่งก...
12/11/2020

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายวิทยา ชพานนท์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางบัวทอง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางบัวทอง เข้าเยี่ยมเยียนนำเงินและถุงยังชีพมอบให้กับผู้ยากไร้ รายนางสาวโสรญา ปิ่นทอง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 11 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง มีบุตรจำนวน 3 คน ซึ่งบุตรคนที่ 3 อายุประมาณ 1 ปี ป่วยเป็นโรคเยื่อสมองอักเสบ และมีน้ำท่วมสมอง ปัจจุบันมีรายได้จากสามีที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปเพียงคนเดียว

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชา...
12/11/2020

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและเจ้าหน้าที่ ทีมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ออกหน่วยเคลื่อนที่บริจาคโลหิต ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีผู้บริจาคโลหิต มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 40 ราย ผู้บริจาคดวงตา 2 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ 3 ราย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายวิทยา ชพานนท์ นายกกิ่ง...
11/11/2020

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายวิทยา ชพานนท์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางบัวทอง พร้อมด้วย นายธีระพัฒน์ เตชะสุข เลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอฯ และกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร จำนวน 3 ทุน เพื่อให้นักเรียนที่ได้รับทุนได้มีขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี รับมอบข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 100 กิ...
11/11/2020

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี รับมอบข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 100 กิโลกรัม และน้ำดื่ม 20 แพค จาก นางกิติยาพร สาธุเสน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และทีมงาน ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมต้อนรับ พลเอก บัณฑิต มลายอริศูนย...
11/11/2020

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมต้อนรับ พลเอก บัณฑิต มลายอริศูนย์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ห้องซัฟไฟร์ 119 ชั้น 1 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมต้อนรับ นายอำพล เสนาณรงค์ ผู้แทนพ...
10/11/2020

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมต้อนรับ นายอำพล เสนาณรงค์ ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมเข้าเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้...
06/11/2020

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมเข้าเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 22 ประจำปี 2563 เรื่อง จินตภาพใหม่การกระจายอำนายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : บทเรียนจากโควิด-19 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางลัดดาวัลย์ ทินโสม ผู้ช่...
05/11/2020

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางลัดดาวัลย์ ทินโสม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย นายสมยศ วิชากร นายกกิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ด ทีมกิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ด ทีมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ออกหน่วยเคลื่อนที่บริจาคโลหิต ณ โรงเรียนปากเกร็ด มีผู้บริจาคโลหิต มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 114 ราย ผู้บริจาคดวงตา 9 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ 9 ราย

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด...
03/11/2020

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ทีมกิ่งกาชาดอำเภอบางใหญ่ ทีมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ออกหน่วยเคลื่อนที่บริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่ มีผู้บริจาคโลหิต มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 89 ราย ผู้บริจาคดวงตา 2 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ 2 ราย

#บริจาคโลหิต#บริจาคดวงตา#บริจาคอวัยวะ
02/11/2020

#บริจาคโลหิต
#บริจาคดวงตา
#บริจาคอวัยวะ

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลนครปากเกร็ด...
01/11/2020

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลนครปากเกร็ดโดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฯ นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมงานดังกล่าว

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายธีระพัฒน์ เตชะสุข ปลัดอาว...
01/11/2020

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายธีระพัฒน์ เตชะสุข ปลัดอาวุโสอำเภอบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะกิ่งกาชาดอำเภอบางบัวทอง มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้แก่ โรงเรียนเจริญรัตน์อุปถัมภ์ จำนวน 3 ทุนๆ ละ 1000 บาท และโรงเรียนวัดลำโพ จำนวน 3 ทุนๆ ละ 1000 บาท

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดฯ น...
29/10/2020

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดฯ นางลัดดาวัลย์ ทินโสม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด ปลัดอำเภอฯ เจ้าหน้าที่อำเภอ นายแพทย์อนุกูล เอกกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากเกร็ด ทีมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลปากเกร็ด ทีมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ทีมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์บริการ การแพทย์นนทบุรี และทีมสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด ร่วมฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 400 ราย ในโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด 4 สายพันธุ์ เพื่อให้เด็กมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบางพลับ

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางลัดดาวัลย์ ทินโสม ผู้ช่วยนายกเหล่ากา...
29/10/2020

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางลัดดาวัลย์ ทินโสม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอไทรน้อย ปลัดอำเภอฯ เจ้าหน้าที่อำเภอ แพทย์หญิงมาลี สิริสุนทรานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทรน้อย ทีมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลไทรน้อย ทีมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลปากเกร็ด ทีมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ทีมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์บริการ การแพทย์นนทบุรี และทีมสาธารณสุขอำเภอไทรน้อย ร่วมฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 400 ราย ในโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด 4 สายพันธุ์ เพื่อให้เด็กมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ณ ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดฯ พ...
27/10/2020

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย นายไกรธวัช ทินโสม นายอำเภอเมืองนนทบุรี ปลัดอำเภอฯ เจ้าหน้าที่อำเภอ ทีมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลปากเกร็ด ทีมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ทีมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์บริการ การแพทย์นนทบุรี ทีมสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี และทีมหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลนครนนทบุรี ร่วมฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 400 ราย ในโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด 4 สายพันธุ์ เพื่อให้เด็กมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายวัชรเดช เกียรติชานน นายกกิ...
27/10/2020

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายวัชรเดช เกียรติชานน นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางกรวย ทีมกิ่งกาชาดอำเภอบางกรวย ปลัดอำเภอฯ เสมียนตราอำเภอฯ ทีมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลปากเกร็ด ทีมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ทีมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์บริการ การแพทย์นนทบุรี และทีมสาธารณสุขอำเภอบางกรวย ร่วมฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 400 ราย ในโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด 4 สายพันธุ์ เพื่อให้เด็กมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ...
27/10/2020

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ทีมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ออกหน่วยเคลื่อนที่บริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์ มีผู้บริจาคโลหิต มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 56 ราย ผู้บริจาคดวงตา 8 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ 7 ราย

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางลัดดาวัลย์ ทินโสม ผู้ช่วย...
26/10/2020

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางลัดดาวัลย์ ทินโสม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัยแคมป์คนงาน ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ โดยให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
1. เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
2. แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
3. ปภ.จังหวัดฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
4. พมจ.จังหวัดฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางลัดดาวัลย์ ทินโสม ผู้ช่วย...
26/10/2020

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางลัดดาวัลย์ ทินโสม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลศาลากลาง กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 16/246 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย โดยให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
1. เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค
2. แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 2,000 บาท ผ้าห่ม พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค
3. ปภ.จังหวัดฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
4. พมจ.จังหวัดฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

วันที่ 25 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมรับ-ส่งเสด็จ หม่อมราชวงศ์สมลาภ ...
25/10/2020

วันที่ 25 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมรับ-ส่งเสด็จ หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร ผู้แทนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในการถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 พร้อมด้วย ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอปากเกร็ด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ผู้แทนคณะกรรมการฯ ณ วัดเชิงเลน ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบ...
23/10/2020

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนนทบุรี และเยี่ยมสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนนทบุรี ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจฯ ของโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย พร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยา อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา...
23/10/2020

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอดมาโดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีฯดังกล่าว ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดบางอ้อยช้าง ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ร...
23/10/2020

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอดมาโดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีฯดังกล่าว ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล บริเวณถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ร...
23/10/2020

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอดมาโดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีฯดังกล่าว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

23 ตุลาคม 2563 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช ...
23/10/2020

23 ตุลาคม 2563 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช
ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ ทินโสม ผู้ช่วยน...
22/10/2020

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ ทินโสม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ นายสมชาย ศาตมานนท์ ปลัดอาวุโสอำเภอบางใหญ่ ทีมกิ่งกาชาดอำเภอบางใหญ่ ทีมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทีมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลปากเกร็ด ทีมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และทีมสาธารณสุขอำเภอบางใหญ่ ร่วมฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 400 ราย ในโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด 4 สายพันธุ์ เพื่อให้เด็กมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายวิทยา ชพานนท์ นายกกิ่งกาชา...
22/10/2020

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายวิทยา ชพานนท์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางบัวทอง ทีมกิ่งกาชาดอำเภอบางบัวทอง ทีมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทีมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลปากเกร็ด ทีมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และทีมสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง ร่วมฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 400 ราย ในโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด 4 สายพันธุ์ เพื่อให้เด็กมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ร่วมพิธีเนื...
21/10/2020

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 ในกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย โดยพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดเรืองเวชมงคล อำเภอปากเกร็ด โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานในพิธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรมฯดังกล่าว

ที่อยู่

213
Bangkok
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025273878

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#ขอความช่วยเหลือเร่งด่วน คนพิการถูกญาติทอดทิ้ง เป็นผู้ป่วยติดเตียง ชื่อนายอุทัย ออมสิน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านล่าสุด อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท เป็นคนพิการ ประเภท 3 การเคลื่อนไหว, ร่างกาย ภูมิลำเนาเดิม อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของคุณนิพัทธา(ปูเปรี้ยว) มากบุญมา โทร.0988473281 ซึ่งเคยเป็นผู้รับจ้างดูแลคนป่วยรายนี้ โดยมีภรรยาคนล่าสุดของนายอุทัย ออมสิน เป็นคนจ่ายค่าจ้างดูแล แต่่ได้รับค่าจ้างไม่ครบตามที่ตกลงกันไว้ ตั้งแต่ เดือน ม.ค.63 จนถึงปัจจุบัน คุณปูเปรี้ยว เคยติดต่อญาติผู้ป่วยที่อยู่ใน อ.เลาขวัญ และลูกของผู้ป่วยแล้ว แต่ก็ไม่มีใครรับไปดูแล ส่วนภรรยาคนล่าสุดก็บ่ายเบี่ยง ปฏิเสธความรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย คุณปูเปรี้ยว แบกรับค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยไม่ไหวแล้ว เพราะขาดรายได้ ที่ไม่สามารถไปรับงานรับจ้างดูแลผู้ป่วยคนอื่นได้ ไม่พร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยรายนี้้อีกต่อไป อยากให้หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับคนพิการหรือคนไร้ที่พึ่งช่วยรับไปดูแลด้วย คุณปูเปรี้ยว เคยไปแจ้งความตำรวจแล้ว ตำรวจแจ้งว่าจะเอาคนป่วยไปส่งคืนภรรยาเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้จดทะเบียนกัน และเคยโทรแจ้งสายด่วน พม. 1300 แล้ว แต่ปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยใดเลย ขณะผู้ป่วยพักอยู่กับผู้ดูแลในพื้นที่เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
#ขอความช่วยเหลือเร่งด่วน คนพิการถูกญาติทอดทิ้ง เป็นผู้ป่วยติดเตียง ชื่อนายอุทัย ออมสิน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านล่าสุด อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท เป็นคนพิการ ประเภท 3 การเคลื่อนไหว, ร่างกาย ภูมิลำเนาเดิม อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของคุณนิพัทธา(ปูเปรี้ยว) มากบุญมา โทร.0988473281 ซึ่งเคยเป็นผู้รับจ้างดูแลคนป่วยรายนี้ โดยมีภรรยาคนล่าสุดของนายอุทัย ออมสิน เป็นคนจ่ายค่าจ้างดูแล แต่่ได้รับค่าจ้างไม่ครบตามที่ตกลงกันไว้ ตั้งแต่ เดือน ม.ค.63 จนถึงปัจจุบัน คุณปูเปรี้ยว เคยติดต่อญาติผู้ป่วยที่อยู่ใน อ.เลาขวัญ และลูกของผู้ป่วยแล้ว แต่ก็ไม่มีใครรับไปดูแล ส่วนภรรยาคนล่าสุดก็บ่ายเบี่ยง ปฏิเสธความรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย คุณปูเปรี้ยว แบกรับค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยไม่ไหวแล้ว เพราะขาดรายได้ ที่ไม่สามารถไปรับงานรับจ้างดูแลผู้ป่วยคนอื่นได้ ไม่พร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยรายนี้้อีกต่อไป อยากให้หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับคนพิการหรือคนไร้ที่พึ่งช่วยรับไปดูแลด้วย คุณปูเปรี้ยว เคยไปแจ้งความตำรวจแล้ว ตำรวจแจ้งว่าจะเอาคนป่วยไปส่งคืนภรรยาเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้จดทะเบียนกัน และเคยโทรแจ้งสายด่วน พม. 1300 แล้ว แต่ปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยใดเลย
ตรวจสลากตรงไหนหว่า555
งานกาชาดจัดวันไหน ที่ไหนคะ
แจ้งข่าวสารนะคะ
EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE อลังการงานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออกสุดยิ่งใหญ่ พบกับผ้าทอดีไซน์ทันสมัย และเครื่องประดับสุดอลังการ จากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน พร้อมชมนิทรรศการและการสาธิตทำเครื่องประดับและผ้าทอ พิเศษ!!! 23 สิงหาคม 2561 พิธีเปิดงานและการแสดง Fashion Show สุดตระการตา นำโดย คุณน้ำตาล ชลิตา ส่วนเสน่ห์ Miss Universe Thailand และ 25 สิงหาคม 2561 ชมมินิคอนเสิร์ต คุณตู่ ภพธร และทุกๆวันสัมผัสการแสดงศิลปวัฒนธรรม พร้อมการขับร้องเพลงโดยศิลปินล้านนา อ้อม รัตนัง ผู้ขับร้องเพลงรากรักนครา พลาดไม่ได้ 23 - 27 สิงหาคม 2561 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศก์ จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ติดตามข่าวสารได้ที่ www.facebook.com/EasternLannaFashionLifestyle
ผลการออกสลากกาชาดนนทบุรี ปี61 จะตรวจได้จากที่ไหน เพราะที่แชร์มาไม่มี
ไม่ทราบว่าสลากกาชาดของเหล่ากาชาดนนทบุรี ตรวจได้ที่ไหนครับ