Fanpage_ภาควิชากีฏวิทยา ม.เกษตร บางเขน

Fanpage_ภาควิชากีฏวิทยา ม.เกษตร บางเขน ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Entomology of Kasetsart University) สถานศึกษา - ระดับอุดมศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศคณะเกษตร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา สังกัดภาควิชากีฏวิทยา (14 ...
16/10/2020

ประกาศคณะเกษตร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา สังกัดภาควิชากีฏวิทยา (14 ตุลาคม 2563)
สามารถดูข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่ http://ento.agr.ku.ac.th/

ประกาศคณะเกษตร เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา (7 ตุลาคม 2563)สา...
09/10/2020

ประกาศคณะเกษตร เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา (7 ตุลาคม 2563)
สามารถดูข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่ http://ento.agr.ku.ac.th/

ประกาศผลสอบ การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ทั้ง 2 หลักสูตร ประจำเดือนกันยายน 2563จึงเรียนมาเพ...
22/09/2020

ประกาศผลสอบ การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ทั้ง 2 หลักสูตร ประจำเดือนกันยายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน สามารถติดตาม และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ -->> http://ento.agr.ku.ac.th/

ประกาศคณะเกษตร เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา (7 ก...
15/09/2020

ประกาศคณะเกษตร เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา (7 กันยายน 2563)

สามารถดูข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่ http://ento.agr.ku.ac.th/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ทั้ง 2 หลักสูตร ประจำเดือน กันยายน พ....
24/08/2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ทั้ง 2 หลักสูตร ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน สามารถติดตาม และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ -->> http://ento.agr.ku.ac.th/

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัคร อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง หลักสูตรต่อเนื่อง ประจำเดือน กันยาย...
15/07/2020

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัคร อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง หลักสูตรต่อเนื่อง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน สามารถติดตาม และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ -->> http://ento.agr.ku.ac.th/

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีบัญชี Zoom License เพื่อบริการสำหรับ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ...
15/07/2020

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีบัญชี Zoom License เพื่อบริการสำหรับ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ด้วยนะ....รู้ยัง.... 🤩
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://ento.agr.ku.ac.th/services

ประชาสัมพันธ์ 📣 ภาควิชากีฏวิทยา เปิดให้บริการเข้าเยี่ยมชมอย่างเป็นทางแล้ววันนี้* ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์แมลง และศูนย์เรียนร...
14/07/2020

ประชาสัมพันธ์ 📣 ภาควิชากีฏวิทยา เปิดให้บริการเข้าเยี่ยมชมอย่างเป็นทางแล้ววันนี้* ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์แมลง และศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง
(*การเข้าเยี่ยมชมเป็นไปตามเงื่อนไขที่ภาควิชาฯ กำหนด)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://ento.agr.ku.ac.th/services

ขอเรียนเชิญร่วมโครงการผึ้งกับการอนุรักษ์ประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มก.
24/06/2020

ขอเรียนเชิญร่วมโครงการผึ้งกับการอนุรักษ์ประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มก.

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สามารถดูข้อมูลเพิ่...
23/06/2020

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ento.agr.ku.ac.th

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีบัญชี WebEx เพื่อบริการสำหรับ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต แล้วนะ....
18/06/2020

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีบัญชี WebEx เพื่อบริการสำหรับ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต แล้วนะ....รู้ยัง.... 🤩
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://ento.agr.ku.ac.th/services

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สามารถดูข้อมูลเพิ่...
01/06/2020

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ento.agr.ku.ac.th

แจ้งเลื่อน...การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 เพื่อเฝ้าระวัง และล...
27/05/2020

แจ้งเลื่อน...การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 เพื่อเฝ้าระวัง และลดภาวะเสี่ยง จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
.....
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ติดตาม และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ -->> http://ento.agr.ku.ac.th/

21/05/2020
สาขาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มาเป็นส่วนหนึ่งกับเราสิคะ! #สาขาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ #ภาควิชากีฏวิทยา #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง youtube -->> https://www.youtube.com/watch?v=tiu_uYid8TU

📣 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 16  ตั้งแต่วันท...
30/04/2020

📣 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 16 ตั้งแต่วันที่ 1 -31 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องการขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

🚫 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1 เมษายน  2563) เรื่อง ขยายเวลาปิดทำการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ชั่วคราว ระหว่างวัน...
09/04/2020

🚫 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1 เมษายน 2563) เรื่อง ขยายเวลาปิดทำการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 13 - 30 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 14

ด่วนที่สุด‼️ ประกาศคณะเกษตร (22 มีนาคม 2563) เรื่องมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
22/03/2020

ด่วนที่สุด‼️ ประกาศคณะเกษตร (22 มีนาคม 2563) เรื่องมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ด่วนที่สุด!! แจ้งเลื่อน...การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ตามประกา...
03/03/2020

ด่วนที่สุด!! แจ้งเลื่อน...การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ตามประกาศคณะเกษตร (28 กุมภาพันธ์ 2563) เรื่อง มาตรการในการป้องกันและการเฝ้าระวังเพื่อลดภาวะเสี่ยง จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
.....
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ติดตาม และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ -->> http://ento.agr.ku.ac.th/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563.......
28/02/2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
.....
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ -->> http://ento.agr.ku.ac.th/

เปิดรับสมัครแล้วการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563.....จึงเรียนมาเพื่...
29/01/2020

เปิดรับสมัครแล้ว
การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
.....
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ -->> http://ento.agr.ku.ac.th/

กีฏวิทยา-กิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง (2 ธ.ค. 2562)
03/12/2019

กีฏวิทยา-กิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง (2 ธ.ค. 2562)

กีฏวิทยา-กิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง (2 ธ.ค. 2562)

กีฏวิทยา-กิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง (2 ธ.ค. 2562)
03/12/2019

กีฏวิทยา-กิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง (2 ธ.ค. 2562)

กีฏวิทยา-กิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง (2 ธ.ค. 2562)

กีฏวิทยา-กิจกรรม #วันเด็กแห่งชาติ2563 #BeeLearningCenter ของรางวัลเพียบ!!! 🤩 มากันเยอะ ๆ นะคะน้อง ๆ หนู ๆ 🥰
03/12/2019

กีฏวิทยา-กิจกรรม #วันเด็กแห่งชาติ2563 #BeeLearningCenter ของรางวัลเพียบ!!! 🤩 มากันเยอะ ๆ นะคะน้อง ๆ หนู ๆ 🥰

กีฏวิทยา-กิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง (2 ธ.ค. 2562)
03/12/2019

กีฏวิทยา-กิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง (2 ธ.ค. 2562)

กีฏวิทยา-กิจกรรมทำบุญอาคารศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง (Bee Learning Center) part 2/2
28/11/2019

กีฏวิทยา-กิจกรรมทำบุญอาคารศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง (Bee Learning Center) part 2/2

กีฏวิทยา-กิจกรรมทำบุญอาคารศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง (Bee Learning Center) part 1/2
28/11/2019

กีฏวิทยา-กิจกรรมทำบุญอาคารศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง (Bee Learning Center) part 1/2

แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์เพื่อแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ของ #การอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ภาควิชากีฏวิทยา ม.เก...
23/09/2019

แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์เพื่อแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ของ #การอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ภาควิชากีฏวิทยา ม.เกษตร บางเขน
.....
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ -->> http://ento.agr.ku.ac.th/

ประกาศผลสอบการอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ภาควิชากีฏวิทยา ม.เกษตร บางเขน...
18/09/2019

ประกาศผลสอบ
การอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ภาควิชากีฏวิทยา ม.เกษตร บางเขน
.....
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ -->> http://ento.agr.ku.ac.th/

กีฏวิทยา-กิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต คณาจารย์ด้านแมลงใน Cambodia ซึ่งสนับสนุนโดย TICA และ ECOMORE-ADB
02/09/2019

กีฏวิทยา-กิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต คณาจารย์ด้านแมลงใน Cambodia ซึ่งสนับสนุนโดย TICA และ ECOMORE-ADB

ประกาศรายชื่อการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562.....จึงเรียนมาเพื่อโ...
22/08/2019

ประกาศรายชื่อ
การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562
.....
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ -->> http://ento.agr.ku.ac.th/ ภาควิชากีฏวิทยา ม.เกษตร บางเขน

ขั้นตอนการส่งอีเมลหาอาจารย์ที่นิสิตหลายคนมักมองข้ามไป! 🤔 แต่ถ้าเราสามารถทำให้ถูกต้องได้ 😃 จะเป็นการสร้างความประทับใจให้ก...
17/08/2019

ขั้นตอนการส่งอีเมลหาอาจารย์ที่นิสิตหลายคนมักมองข้ามไป! 🤔 แต่ถ้าเราสามารถทำให้ถูกต้องได้ 😃 จะเป็นการสร้างความประทับใจให้กับอาจารย์ผู้รับเป็นอย่างมาก 😍 #เราลองมาทำให้ถูกต้องด้วยกันดูนะจ๊ะ 👍

ปิด!! รับสมัครการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562.....จึงเรียนมาเพื่อ...
15/08/2019

ปิด!! รับสมัคร
การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562
.....
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ -->> http://ento.agr.ku.ac.th/

กีฏวิทยา-กิจกรรมไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดบางศรีเมือง จ.นนทบุรี ภายใต้โครงการผึ้งกับการอนุรักษ์ประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประ...
30/07/2019

กีฏวิทยา-กิจกรรมไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดบางศรีเมือง จ.นนทบุรี ภายใต้โครงการผึ้งกับการอนุรักษ์ประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

กีฏวิทยา-โครงการผึ้งกับการอนุรักษ์ประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562
24/07/2019

กีฏวิทยา-โครงการผึ้งกับการอนุรักษ์ประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-9428350

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Fanpage_ภาควิชากีฏวิทยา ม.เกษตร บางเขนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Fanpage_ภาควิชากีฏวิทยา ม.เกษตร บางเขน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์สมัครงานค่ะ บริษัท ข้าว ซีพี จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กีฏวิทยา รายละเอียดงาน - ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการวงจรชีวิตของมอดและแมลง แล้วจัดทำระบบฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสัตว์พาหะที่เกี่ยวข้อง - พัฒนา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและทดสอบปรับปรุงวิธีการป้องกันกำจัดแมลง หาแนวทางที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและตรวจสอบข้อมูลการระบาดของแมลงในประเทศและประเทศคู่ค้า - พัฒนามาตรการใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต - ให้ความรู้ / จัดอบรมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด Supply Chain คุณสมบัติ - เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี - จบปริญญาโท ด้านแมลง หรือกีฏวิทยา - มีความรู้เรื่องแมลง - มีความรู้เรื่องคลังสินค้า / ความรู้เรื่องการควบคุมสัตว์พาหะ - มีทักษะการนำเสนอ , ทักษะการสังเกตและวิเคราะห์, และมีทักษะการเจรจาต่อรอง - มีประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำขั้นต่ำ 2-3 ปี - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี - หากสื่อสารภาษาจีนได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถใช้งาน MS-Office โปรแกมได้ สนใจสมัคร ส่งเรซูเม่และทรานสคริปมาที่ คุณปฐมา ผู้จัดการฝ่ายสรรหา อีเมล์: [email protected] เบอร์โทร 02-7647351
สวัสดีคะ อยากจะขอรบกวน สอบถามเรื่องแมลงตัวนี้ได้ไหมคะ ว่ามันคือตัวอะไร และ มีพิษไหมคะ? คือ ตอนนี้กำลังหาสาเหตุที่ทำให้สามีเท้าบวมอักเสบติดเชื้ออยู่อะคะ ว่ามีความเป็นไปได้อะไรบ้างที่ทำให้เท้าสามี ติดเชื้อจนหมอสั่งให้แอดมิดที่รพ.อย่างต่ำ3วันคะ ขอรบกวนผู้มีความรู้ช่วยตอบคำถามเราด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ
แมลงชื่อ?บนต้นหม่อนครับ
ขอสอบถามหน่อยครับ นี่คือด้วงอะไรครับ สีสวยดี
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ
แมลงอะไรครับอยู่ในบ้าน เดินได้ บินได้ เกิดจากอะไรครับ พึ่งเห็นมาหนึ่งอาทิตย์แล้ว กลางวันจะเห็นน้อย ตกมืดเปิดไฟจะเยอะครับ จัดการยังไงดีครับ
อยากสอบถามคะ ว่ามีใครรู้บ้างค่ะ ว่านี้คือตัวอะไร ? เอาออกมาจากรอยต่อพื้นไม้ที่บ้านคะ มีหลายตัว สามารถลอกคราบได้ ตัวคล้ายหนอนคะ แล้วจะมีอันตรายรึเปล่าคะ ??
ขอสอบถามครับ ในรูปคือแมลงอะไร มีอันตรายหรือไม่ครับ (ในรูปเพิ่งออกจากไข่ครับ)
รบกวนฝากประกาศงานสำหรับนิสิตที่ต้องการรายได้พิเศษ วันละ 500 บาทค่ะ ขอบคุณค่ะ
ตัวนี้คือแมงมุมพันธุ์อะไรครับ เป็นอันตรายหรือเปล่าครับ
ขอสอบถามหน่อยครับ ตัวนี้แมลงอะไรครับ เพื่อนเจอที่เชียงใหม่ครับ
รบกวนถามหน่อยค่ะ มีการแชร์รูปภาพแมลงชนิดนี้สื่อโซเชี่ยลว้ามีพิษทำอันตรายมนุษย์ได้ ห้ามตบ ข้อความคล้ายกับที่เคยแชร์เรื่องแมลงก้นกระดก พยายามลองหาข้อมูลแล้วไม่พบ ขอปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ แมลงชนิดนี้มีจริงหรือไม่ ทำอันตรายมนุษย์ได้อย่างไรบ้าง เพราะภาพที่แชร์อาการผู้ที่โดนพิษดูน่ากลัวค่ะ