สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพม

สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพม สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 (ชื่อเดิม สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลอาญากรุงเทพใต้) รับผิดชอบดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และอาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตวัฒนา โดยมีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งศาล ดังนี้
1. งานสืบเสาะและพินิจและงานควบคุมและสอดส่อง ในเขตอำนาจศาลอาญากรุงเทพใต้
2. งานตรวจพิสูจน์และงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในเขตอำนาจศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลทหารกรุงเทพ

เปิดเหมือนปกติ

๕ ธันวาคม ๒๕๖๔  วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่...
05/12/2021

๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครคุมประพฤติ
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครคุมประพฤติ
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑๐

🙏🏻💛🙏🏻     💛ต้นน้ำฉ่ำดินฉ่ำฟ้า 💛💛ต้นกล้าพาแผ่นดินเป็นแผนผัง💛  💛ต้นแบบพอเพียงภูมิพลัง 💛     💛ต้นรัก รั้งไทยใจดวงเดียว💛    ...
13/10/2021

🙏🏻💛🙏🏻

💛ต้นน้ำฉ่ำดินฉ่ำฟ้า 💛
💛ต้นกล้าพาแผ่นดินเป็นแผนผัง💛
💛ต้นแบบพอเพียงภูมิพลัง 💛
💛ต้นรัก รั้งไทยใจดวงเดียว💛
💛💛💛💛💛💛💛💛💛

#คำสอนของพ่อร.๙
💛💛🙏🏻💛💛

คำกลอน cr.P’Tuck Boss team Ongsasilp
ภาพ cr.www.teenee.com/ pinterest📌

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่แ...
12/10/2021

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และ อาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร10

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และ อาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร10

ช่องทางการร้องเรียนสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร๑๐๑.ทางโทรศัพท์ ๐๒-๓๐๗๘๔๒๘-๓๐๒.ติดต่ด้วยตนเองที่สำนักงานฯ เลขที่ ๓๒ ถน...
27/07/2021

ช่องทางการร้องเรียนสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร๑๐
๑.ทางโทรศัพท์ ๐๒-๓๐๗๘๔๒๘-๓๐
๒.ติดต่ด้วยตนเองที่สำนักงานฯ เลขที่ ๓๒ ถนนจันทน์๔๒ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
๓.ทาง E-mail [email protected]
๔.ทางไปรษณีย์ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร๑๐ เลขที่ ๓๒ ถนนจันทน์๔๒ แขวงวัดพระยาไกร เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
๕.facebook สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑๐

ช่องทางการร้องเรียนสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร๑๐
๑.ทางโทรศัพท์ ๐๒-๓๐๗๘๔๒๘-๓๐
๒.ติดต่ด้วยตนเองที่สำนักงานฯ เลขที่ ๓๒ ถนนจันทน์๔๒ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
๓.ทาง E-mail [email protected]
๔.ทางไปรษณีย์ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร๑๐ เลขที่ ๓๒ ถนนจันทน์๔๒ แขวงวัดพระยาไกร เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
๕.facebook สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑๐

21/06/2021

ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ทราบสำนักงานคุมประพฤติฯ ยังคงรับรายงานตัวตามกำหนดนัดตามปกติไม่มีการเลื่อนการรายงานตัว โดยมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า(covid-19) อย่างเคร่งครัด หากท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงานคุมประพฤติเจ้าของสำนวน ครับ

ปะกาศกรมคุมประพฤติ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
19/05/2021

ปะกาศกรมคุมประพฤติ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร๑๐ ร่วมกับสำนักงานเขตวัฒนา และ คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตวัฒนา จัดกิจกรรรมสาธารณประ...
25/12/2020

สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร๑๐ ร่วมกับสำนักงานเขตวัฒนา และ คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตวัฒนา จัดกิจกรรรมสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาดชุมชนชวาลา เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๙๓ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา นายนพรุจ ตันมงคล ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีสามภพ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด นำอาสาสมัครคุมประพฤติฯ,ผู้ถูกคุมความประพฤติ และ ผู้นำชุมชนชวาลา สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ร่วมพัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ ภายในชุมชนชวาลา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ 60 คน

25/12/2020
มาตรการการป้องกัน Covid 19 ฉบับกรมคุมประพฤติ

มาตรการการป้องกัน Covid 19 ฉบับกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติมีมาตรการสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรม เจ้าหน้าที่ ผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้มาติดต่อและให้ค....

มาตรการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ของกรมคุมประพฤติ
25/12/2020
เว้นระยะห่าง หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

มาตรการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ของกรมคุมประพฤติ

“ห่างกันสักพัก เพื่อให้คนที่รักนั้นปลอดภัย” เว้นระยะห่าง หยุดเชื้อ เพื่อชาติ #คุมประพฤติห่วงใย ต้านภัยโค.....

เมื่อวานนี้(9 กันยายน 2563 ) ได้มีโอกาส เข้าคารวะและสร้างความเข้าใจกับท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ และผู้พิพากษ...
10/09/2020

เมื่อวานนี้(9 กันยายน 2563 ) ได้มีโอกาส เข้าคารวะและสร้างความเข้าใจกับท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวัน ในการนำอุปกรณ์อืเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(Electronic Monitoring :EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในภารกิจของกรมคุมประพฤติ โดยจะเริ่มใช้พร้อมกันทั่วประเทศ วันที 11 กันยายน 2563

Photos from สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10's post
17/04/2020

Photos from สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10's post

Photos from สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10's post
01/04/2020

Photos from สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10's post

18/03/2020

สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร​ 10​
ขอความร่วมมือเจ้าหน้าและผู้ติดต่อสวมใส่หน้ากากอนามัยในขณะปฏิบัติหน้าที่และติิดต่อราชการ

Friendnancial
20/07/2019

Friendnancial

ประกันสังคม มี 3 แบบนะรู้ยัง?🧐

TGIF นะเพื่อนๆ🥳 เนื้อหาสาระที่แอดอยากจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังส่งท้ายสัปดาห์นี้ คงหนีไม่พ้นประเด็นร้อนแรงในเพจเรา

นั่นก็คือ การปรับขึ้นของค่าประกันสังคมที่อยู่ในขั้นตอนดำเนินการ ณ ปัจจุบัน และยังไม่รู้ว่าจะเริ่มประกาศใช้เมื่อไหร่

วันนี้เรามาทบทวนสิทธิหรือสวัสดิการของประกันสังคมกันดีกว่า ว่าเค้ามีอะไรให้เราบ้าง และมีถึง 3 แบบด้วยกัน

แต่ก่อนที่เราจะรู้ว่าประกันสังคมทั้ง 3 แบบนี้แตกต่างกันยังไง เรามาดูกันว่า โครงสร้างหรือผู้เกี่ยวข้องในกองทุนประกันสังคมมีใครบ้าง แล้วส่งไปแล้วได้อะไรบ้าง แอดขออธิบายรายละเอียดโดยอ้างอิงจากประกันสังคมแบบปัจจุบันก่อนแล้วกันนะ เพราะว่าเป็นประกันสังคมที่มีจำนวนคนเข้าร่วมเยอะที่สุด

มาเริ่มกันเลย😚
กองทุนประกันสังคม คือกองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมให้ได้รับประโยชน์ทดแทน เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, หรือเสียชีวิต ซึ่งไม่เกิดจากการทำงาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนประกันสังคมหลักๆมีอยู่ 3 กลุ่มด้วยกัน คือ ผู้ประกันตน(เรา), นายจ้าง(บริษัท) และรัฐบาลนั่นเอง

โดยเงินที่เราจ่ายสมทบเข้าไป ทำให้เราได้รับสวัสดิการถึง 7 อย่างข้างต้น เรามาดูกันว่า 750 บาทของเรา ไปอยู่ในสวัสดิการด้านไหนเท่าไหร่บ้าง? ลองดูตามภาพนะเพื่อนๆ 🤓🤓🤓

#วางแผนการเงินคิดถึงเพื่อนคนนี้สักนิด
#planyourwealthwithyourfriends
#friendnancial

Line ID : @friendnancial

08/05/2019

สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10
(ชื่อเดิม สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลอาญากรุงเทพใต้)
โทรศัพท์ 0 2307 8428 - 30

1. กลุ่มแสวงหาข้อเท็จจริง
- งานสืบเสาะและพินิจ ต่อ 41
- งานตรวจพิสูจน์ ต่อ 33

2. กลุ่มสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
- งานควบคุมและสอดส่อง ต่อ 11,14
- งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ต่อ 31,32

3. กลุ่มกิจกรรมชุมชนและแผนงาน ต่อ 11
4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการคดี, งานสารบรรณ ต่อ 14
- งานเลขานุการคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ ต่อ 14
- งานธุรการ, งานพัสดุ, งานการเงิน 0 2307 8430

หมายเหตุ - ส่งโทรสาร ต่อ 14 หรือ 23
- ประกันตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
(พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545) ต่อ 14

กองปราบปราม
11/03/2019

กองปราบปราม

🔴 วันนี้ ‘กองปราบ’ ขอแนะนำบทความจากเว็บไซต์ ‘The Matter’ ในเรื่อง “5 สิ่งที่ไม่ควรโพสต์ลงโซเชียล” เพื่อป้องกันการถูกนำข้อมูลไปใช้สวมรอย หรือนำไปก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ

🚨โดย 5 สิ่งที่ไม่ควรโพสต์ลงโซเชี่ยลมีดังนี้

1. บัตรประชาชน หรือบัตรที่มีข้อมูลสำคัญ เช่น วันเดือนปีเกิด รหัสประจำตัวประชาชน ที่อยู่ คนร้ายสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อยืนยันตัวบุคคลในการทำธุรกรรมต่างๆ เช่น ในการเปิดบัญชีธนาคาร เปิดเบอร์โทรศัพท์

2. บัตรเคบิต/บัตรเครดิต คนร้ายสามารถนำเลขบัตรเครดิต วันหมดอายุ ไปซื้อของออนไลน์ได้

3. กุญแจรถ คนร้ายสามารถปั๊มกุญแจจากรูปกุญแจที่ถูกโพสต์ลงโซเชียลได้ไม่ยาก และมาขโมยรถไปได้อย่างง่ายๆ

4. Boarding Pass หรือ ตั๋วเครื่องบิน ที่เต็มไปด้วยข้อมูลส่วนตัว แค่เพียงบาร์โค๊ด คนร้ายก็สามารถนำไปสแกนจนได้มาซึ่งข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับการเดินทางของคุณ

5. ภาพถ่ายที่แสดงลายนิ้วมือ เช่น ท่าชูสองนิ้ว หรือท่าชูนิ้วโป้ง เทคโนโลยีถูกพัฒนาขึ้นอย่างมาก ทำให้ข้อมูลลายนิ้วมือ สามารถถูกเก็บได้จากแค่การถ่ายรูปที่เห็นปลายนิ้วได้ชัดเจนภายในระยะ 3 เมตรจากกล้อง ซึ่งโอกาสเสี่ยงโดนขโมยลายนิ้วมือเพื่อใช้ในการสวมรอยและขโมยข้อมูลสำคัญ

🙏🏻 ที่มา https://thematter.co/byte/5-things-you-should-not-post-online/36991

🇹🇭🚔 ด้วยความปรารถนาดีจากกองปราบ
“มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน”

#5สิ่งไม่ควรโพสต์ลงโซเชียล #TheMatter #กองปราบ #กองปราบปราม #CSD #CSDThailand

สำนักงานกฎหมายทนายประชาธรรม
25/02/2019

สำนักงานกฎหมายทนายประชาธรรม

#มีผลบังคับใช้แล้วนะครับเผื่อมีคนลืม

ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand
17/01/2019

ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand

โอนเงินเข้าผิดบัญชี หรือ โอนจำนวนเงินผิด ทำยังไงดี ?

ปัญหานี้แก้ไขได้ครับ ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
1. แจ้งปัญหา และนำส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ธนาคารที่เราใช้โอนเงิน
2. ธนาคารแจ้งระยะเวลาที่ใช้ตรวจสอบการโอนเงิน
3. ธนาคารติดต่อผู้รับโอนเงินผิด เพื่อให้ยินยอมคืนเงิน
4. ธนาคารแจ้งผลการดำเนินการ
(1) กรณีผู้รับโอนยินยอมคืนเงิน : ธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีผู้โอน
(2) กรณีผู้รับโอนไม่ยินยอมคืนเงิน : ผู้โอนสามารถแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อออกคำสั่งทางกฎหมายให้ธนาคารของผู้รับโอนเงินดำเนินการอายัดบัญชี หรือให้เปิดเผยข้อมูลบัญชีให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

อย่างไรก็ตาม วิธีป้องกันปัญหาที่ดีที่สุด คือ ตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินให้ถูกต้อง ก่อนยืนยันการโอนเงินทุกครั้งนะครับ

สำหรับเอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมให้ธนาคารตรวจสอบมีอะไรบ้างนั้น สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ ศคง. 1213 ครับ https://goo.gl/whwxyK

#แบงก์ชาติ #ศคง1213 #โอนเงินผิดบัญชี

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับ #ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร10
01/01/2019

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับ #ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร10

08/11/2018
กรมคุมประพฤติ Department of Probation

กรมคุมประพฤติ Department of Probation

ใครไม่แคร์แต่เราแคร์
ศูนย์แคร์ (CARE CENTER) หรือศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ เป็นตัวกลางในการจัดหางาน ช่วยเหลือผู้กระทำผิดในการให้คำปรึกษา ตลอดจนการประสานงานกับนายจ้างสถานประกอบการ รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ ผู้กระทำผิดในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรม ครอบคลุมถึงสมาชิกในครอบครัวที่สมัครใจ ^^

#กรมคุมประพฤติ #ศูนย์แคร์ #carecenter

ฎีกาน่าสนใจ/ข่าวสารและงานว่างกฎหมาย
19/10/2018

ฎีกาน่าสนใจ/ข่าวสารและงานว่างกฎหมาย

📌 ค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับยาเสพติด 📌

- ประกาศ 19 ตค 2561
- มีผล 3 กย 2561

*** แต่ละคดีค่าตอบแทนต้องไม่เกิน 2 ล้านบาท ***

ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑

รายละเอียด :http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/263/T_0014.PDF

==== สำหรับค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ====

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑

ดาวน์โหลด (๑๑ หน้า) :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/158/1.PDF

ฎีกาน่าสนใจ/ข่าวสารและงานว่างกฎหมาย

กรมคุมประพฤติ Department of Probation
06/10/2018
กรมคุมประพฤติ Department of Probation

กรมคุมประพฤติ Department of Probation

Podcast: กรมคุมประพฤติเล่าเรื่อง

EP.1 งานคุมประพฤติดูแลใคร

ลองมาฟังพอดแคสต์เพลินๆ เพื่อทำความรู้จักกับงานคุมประพฤติว่า เขาทำอะไรและต้องดูแลใครเป็นพิเศษบ้าง เพียงคลิก https://soundcloud.com/user-919322112/1a-1

#PODCASTDOP #กรมคุมประพฤติเล่าเรื่อง #กรมคุมประพฤติ

06/10/2018
กรมคุมประพฤติ Department of Probation

กรมคุมประพฤติ Department of Probation

บทบาทภารกิจของกรมคุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่ได้รับโอกาสแก้ไขตนเอง ภายใต้เงื่อนไขการคุมความประพฤติ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนด เช่น รายงานตัว ทำงานบริการสังคม ฝึกอาชีพ เป็นต้น และบุคคลที่มีบทบาทสำคัญนอกจากพนักงานคุมประพฤติแล้ว ยังจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ในการให้การสนับสนุน ให้โอกาส และยอมรับพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมด้วย

#InfomotionDOP #กรมคุมประพฤติ #กระทรวงยุติธรรม

กรมคุมประพฤติ Department of Probation
06/10/2018

กรมคุมประพฤติ Department of Probation

PROBATION 4.0
นโยบายอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2562

กิจกรรมอบรมกฎหมายให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561
06/10/2018

กิจกรรมอบรมกฎหมายให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561

กฎหมายน่ารู้ รถหายในห้างสรรพสินค้าใครต้องรับผิด
16/09/2018

กฎหมายน่ารู้ รถหายในห้างสรรพสินค้าใครต้องรับผิด

# ห้างสรรพสินค้ามีหน้าที่ต้องจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการหรือไม่ การใช้กล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถเข้าออกแทนการแจกบัตรเพียงพอหรือไม่ # รถหายในห้างสรรพสินค้า ห้างสรรพสินค้าต้องรับผิดหรือไม่ https://drive.google.com/file/d/16-gZ0pj9Z-PPxc4fGlOugNFMydrfDMQ8/view?usp=sharing

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
03/09/2018

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

หางานกฎหมาย
31/08/2018

หางานกฎหมาย

ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย
#หากเจอพฤติกรรมเหล่านี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพ
1. ขอข้อมูลลับในการทำธุรกรรม เช่น Password รหัส PIN หรือ OTP
2. ขอให้ส่งข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลทางการเงินไปให้
3. ขอให้กรอกข้อมูล Online Banking ไปให้ใน Link ที่ส่งมา
4. ขอให้ร่วมทดสอบการทำธุรกรรม Online
5. เสนอให้ใช้ App ที่ไม่ใช่ App Official หลักของธนาคาร

29/08/2018
สถาบันติวกฎหมาย Ohm's Law (โอห์ม ลอว์)

สถาบันติวกฎหมาย Ohm's Law (โอห์ม ลอว์)

รายการโอห์มลอว์ ฅ.กฎหมาย

EP.7 เงิน เงิน เงิน 💰

รายการโอห์มลอว์ ฅ.กฎหมาย EP. นี้เราจะมาดูกันว่า เรื่องที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเป็นประจำอย่างการกู้ยืมเงินนั้น หากตกลงให้คนอื่นยืมเงิน ผ่านโซเชียลต่างๆ จะมีผลทางกฎหมายอย่างไร และเราจะหาหลักฐานการกู้ยืมเงินได้ที่ไหน ไปชมกันเลยครับ 😉👍🏻

#กดLike #กดShare #กดติดตาม กดได้เลย❤️
ติดตามคลิปอื่นๆได้ที่ >>> https://www.youtube.com/channel/UCMEabmdZHbTLLwv9y53gzQQ

กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561
02/08/2018

กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561

กรมคุมประพฤติ Department of Probation
28/07/2018

กรมคุมประพฤติ Department of Probation

ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

เข้าร่วมปลูกป่าชายเลนตามโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม...
23/07/2018

เข้าร่วมปลูกป่าชายเลนตามโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

อบรมปฐมนิเทศให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ
23/07/2018

อบรมปฐมนิเทศให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ

โครงการบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ...
19/07/2018

โครงการบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

กรมคุมประพฤติ Department of Probation
18/07/2018

กรมคุมประพฤติ Department of Probation

กรมคุมประพฤติรวมพลังอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ ร.10

วันนี้ (18 กรกฎาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผยถึงกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบริการประชาชนในด้านต่างๆ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ว่า ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ดำเนินการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น อาทิ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ นำผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 25 คน ทำความสะอาดบริเวณถนน พร้อมทั้งทาสีกำแพงโดยรอบศาลจังหวัดเชียงราย และทาสีตามจุดสัญญาณต่างๆ ให้มีความชัดเจน เพื่อปรับภูมิทัศน์หน่วยงานให้เกิดความสะอาดสวยงามในการให้บริการกับประชาชน เช่นเดียวกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม พัฒนาทำความสะอาดสถานที่วัดเชียงทอง ภายใต้กิจกรรม “ทำความดี ด้วยหัวใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน” เพื่อเป็นการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด สร้างคุณค่าความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทำผิดให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น และปลูกฝังจิตสำนึกให้รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจในการทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม ช่วยพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม

ทางด้านสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ นำเจ้าหน้าที่และผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวนกว่า 89 คนร่วมโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรม “ทำความดีเพื่อสังคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เข้าขุดลอกคูคลอง เก็บผักตบชวาออกจากคลองน้ำ ณ สะพานนาทะเล ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในขณะที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” นำผู้ถูกคุมความประพฤติอบรมฟังธรรมะ ทำบุญบริจาคทานถวายผ้าป่า และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมรอบบริเวณศาสนสถาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ วัดเสรินทราราม และวัดธรรมบูชา อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่อยู่

32 ซอยจันทน์ 42 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม
Bangkok
10120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

023078428

เว็บไซต์

http://www.probation.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพม:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑๐
🙏🏻💛🙏🏻 💛ต้นน้ำฉ่ำดินฉ่ำฟ้า 💛 💛ต้นกล้าพาแผ่นดินเป็นแผนผัง💛 💛ต้นแบบพอเพียงภูมิพลัง 💛 💛ต้นรัก รั้งไทยใจดวงเดียว💛 💛💛💛💛💛💛💛💛💛 #คำสอนของพ่อร.๙ 💛💛🙏🏻💛💛 คำกลอน cr.P’Tuck Boss team Ongsasilp ภาพ cr.www.teenee.com/ pinterest📌
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และ อาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร10
ช่องทางการร้องเรียนสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร๑๐ ๑.ทางโทรศัพท์ ๐๒-๓๐๗๘๔๒๘-๓๐ ๒.ติดต่ด้วยตนเองที่สำนักงานฯ เลขที่ ๓๒ ถนนจันทน์๔๒ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ ๓.ทาง E-mail [email protected] ๔.ทางไปรษณีย์ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร๑๐ เลขที่ ๓๒ ถนนจันทน์๔๒ แขวงวัดพระยาไกร เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ ๕.facebook สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑๐
ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ทราบสำนักงานคุมประพฤติฯ ยังคงรับรายงานตัวตามกำหนดนัดตามปกติไม่มีการเลื่อนการรายงานตัว โดยมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า(covid-19) อย่างเคร่งครัด หากท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงานคุมประพฤติเจ้าของสำนวน ครับ
ปะกาศกรมคุมประพฤติ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร๑๐ ร่วมกับสำนักงานเขตวัฒนา และ คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตวัฒนา จัดกิจกรรรมสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาดชุมชนชวาลา เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๙๓ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา นายนพรุจ ตันมงคล ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีสามภพ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด นำอาสาสมัครคุมประพฤติฯ,ผู้ถูกคุมความประพฤติ และ ผู้นำชุมชนชวาลา สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ร่วมพัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ ภายในชุมชนชวาลา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ 60 คน
มาตรการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ของกรมคุมประพฤติ
เมื่อวานนี้(9 กันยายน 2563 ) ได้มีโอกาส เข้าคารวะและสร้างความเข้าใจกับท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวัน ในการนำอุปกรณ์อืเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(Electronic Monitoring :EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในภารกิจของกรมคุมประพฤติ โดยจะเริ่มใช้พร้อมกันทั่วประเทศ วันที 11 กันยายน 2563
ขายที่ดินบนเนินภูเขาชุมชนหมู่บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ตรงข้ามแฮชชิเอนด้า คอฟฟี่เฮ้าส์แอนด์เรสเตอรองท์ เหมาะทำบ้านพักอาศัย บ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท โฮมสเตย์ บรรยากาศดี วิวสวย สามารถมองเห็นวิวภูเขาล้อมรอบ อยู่ติดชุมชน ใกล้มหาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย เดินทางสะดวกสบาย แบ่งขายเป็นแปลงเพียงตารางวาละ 4,500 บาท (งานละ450,000 บาท)เอกสารเป็นโฉนด แบ่งแยกเรียบร้อยแล้วพร้อมโอน สนใจเป็นเจ้าของโทร 0937635411
พวกคนบาป
ปี 2561 นี้พบสิ่งที่ดีตลอดไป หวังสิ่งใดสมปรารถนาครับ พล.เอก.สมอ ยืนยาว ประจำหน่วยศิลธรรมและการพัฒนาจิตใจมนุษย์:)