ส่วนฝึกอบรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ส่วนฝึกอบรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้แก่ข้าราชการ และพนักงานของกรม ตามแผนงานประจำปี.

📌 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. 📌    🔰 🔰 ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป...
26/04/2024

📌 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. 📌
🔰 🔰 ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ระดับพื้นฐาน ณ ห้องประชุมส่วนฝึกอบรมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
🔰 🔰 โดยมีนายกอบกิจ ไกรนรา ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรมทำหน้าที่ประธาน โดยในการประชุมมีการหารือเกี่ยวกับหัวข้อวิชาของหลักสูตร วิทยากรประจำหัวข้อวิชา ช่วงเวลาการฝึกอบรมของแต่ละศูนย์ฝึก แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณการฝึกอบรม ตลอดจนการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม และปัญหาหรือข้อจำกัดในการฝึกอบรม โดยในปีงบประมาณพ.ศ. 2567
🟢 จะดำเนินการจัดฝึกอบรมจำนวน 1 รุ่น
🟢 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 40 คน
🟢 ระยะเวลาการฝึกอบรม 100 วัน แบ่งสถานีฝึกอบรมเป็น 5 ช่วง
🟢 สถานที่ >> ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก), ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่), เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง, ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก) และศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)
🟢 ช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน 2567
cr. นายเกรียงศักดิ์ จตุรสุขสกุล หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)
#นักบริหาร
#พื้นที่ป่าอนุรักษ์
#ศูนย์ฝึกอบรมที่2เขาใหญ่
#ศูนย์ฝึกอบรมที่3ชะอำ
#ศูนย์ฝึกอบรมที่4เชียงราย
#ศูนย์ฝึกอบรมที่5ตาก
#ศูนย์ฝึกอบรมที่6เจ็ดคดโป่งก้อนเส้า
#ส่วนฝึกอบรม

#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
----------------------------------------------------------
🚩 ส่วนฝึกอบรม
🚩 สำนักบริหารงานกลาง
🚩 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
🌐 Web Site : http://training.dnp.go.th
✅ LINE Official : https://line.me/R/ti/p/%40979gvfqq
📞 : 0 2579 6666 ต่อ 1141 - 1145
🎤 : จองห้องประชุม ต่อ 1143

📌📌 ข่าวประชาสัมพันธ์ จร้า 📌📌      🔺 รายงานผลการพัฒนาบุคลากรกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้ดำเนินการ...
19/04/2024

📌📌 ข่าวประชาสัมพันธ์ จร้า 📌📌

🔺 รายงานผลการพัฒนาบุคลากรกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้ดำเนินการส่งไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา โดยหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดำเนินการจัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการประกันคุณภาพการฝึกอบรม ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง ได้จัดทำเป็นรายงานรายละเอียดของบุคลากรที่ไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม/สัมมนา กับหน่วยงานภายนอกประกอบด้วย หลักสูตร ระยะเวลา สถานที่ หน่วยงานผู้จัด ค่าลงทะเบียน และมีการรับรายงานของผู้ไปฝึกอบรมตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช...

🎯 การจัดทำรายงานฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 สำหรับรายงานฉบับนี้ประกอบด้วย 🎯
✅ ชื่อ - นามสกุล
✅ สังกัด
✅ หลักสูตร
✅ ระยะเวลา
✅ สถานที่
✅ หน่วยงานผู้จัด
✅ ค่าลงทะเบียน
🔺 นอกจากนี้ ส่วนฝึกอบรม ยังได้ติดตามการรายงานผลการฝึกอบรม ของบุคลากร โดยเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ และผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการส่งไปพัฒนากับหน่วยงานภายนอก และเป็นข้อมูลสถิติการปฏิบัติงาน...
🚩 จะมีรายละเอียด อะไรบ้าง. ไปดูกันเลยจร้าา 🚩
👇

https://drive.google.com/file/d/1ntEaT4uhGb23E2zOI2ZuSgHRMTSh0I2V/view?usp=sharing
#แผนพัฒนาบุคลากร
#ทรัพยากรมนุษย์
#ส่วนฝึกอบรม

#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
----------------------------------------------------------
🚩 ส่วนฝึกอบรม
🚩 สำนักบริหารงานกลาง
🚩 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
🌐 Web Site : http://training.dnp.go.th
✅ LINE Official : https://line.me/R/ti/p/%40979gvfqq
📞 : 0 2579 6666 ต่อ 1141 - 1145
🎤 : จองห้องประชุม ต่อ 1143

📢📢 รวมภาพบรรยากาศ 📢📢    🎈🎈Training Trainer รดน้ำดำหัว สืบสาน รักษา ต่อยอด 🎈🎈      💧 ส่วนฝึกอบรม ร่วมสืบทอด รั...
13/04/2024

📢📢 รวมภาพบรรยากาศ 📢📢
🎈🎈Training Trainer รดน้ำดำหัว สืบสาน รักษา ต่อยอด 🎈🎈
💧 ส่วนฝึกอบรม ร่วมสืบทอด รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ร่วมสรงน้ำพระ และร่วมกันรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน เนื่องในวันสงกรานต์ เเละวันปีใหม่ไทย 🎉

🙏 🙏 สำหรับท่านใดเดินทางกลับต่างจังหวัด ก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะจร้าา... 🙏 🙏
💦 สวัสดีปีใหม่ไทย สุขสันต์วันสงกรานต์... 💦
#สงกรานต์
#สงกรานต์2567
#ส่วนฝึกอบรม

#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

----------------------------------------------------------
🚩 ส่วนฝึกอบรม
🚩 สำนักบริหารงานกลาง
🚩 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
🌐 Web Site : http://training.dnp.go.th
✅ LINE Official : https://line.me/R/ti/p/%40979gvfqq
📞 : 0 2579 6666 ต่อ 1141 - 1145
🎤 : จองห้องประชุม ต่อ 1143

📌 ข่าวประชาสัมพันธ์ จร้า 📌   🔰🔰 รับสมัครบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ของกรมอุทยานแ...
11/04/2024

📌 ข่าวประชาสัมพันธ์ จร้า 📌

🔰🔰 รับสมัครบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช" 🔰🔰

👉 ระหว่างวันที่ 19 - 25 เมษายน 2567

ลิงค์ > > > รายละเอียด 👇👇
https://drive.google.com/file/d/1DeIHp6M3TJnGwlt-TqulzClupPVR52gd/view
ลิงค์ > > > เอกสาร การรับสมัคร 👇👇
https://drive.google.com/drive/folders/1SxNSHLggfDf-BUs6C9kUOqNT6sp2Cu7b
ลิงค์ > > > แบบฟอร์ม สำหรับการส่งเอกสาร 👇👇
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6TV-fVumeQpMT1sVDbQukiossJ730C1S4RtNjOgQTA37c1A/viewform
#นักบริหาร
#พื้นที่ป่าอนุรักษ์
#ส่วนฝึกอบรม

#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
----------------------------------------------------------
🚩 ส่วนฝึกอบรม
🚩 สำนักบริหารงานกลาง
🚩 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
🌐 Web Site : http://training.dnp.go.th
✅ LINE Official : https://line.me/R/ti/p/%40979gvfqq
📞 : 0 2579 6666 ต่อ 1141 - 1145
🎤 : จองห้องประชุม ต่อ 1143

06/04/2024

วันจักรี
ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขี้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี ในวันนี้จึงถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พวกเราชาวไทยควรให้ความระลึกถึง กว่าจะมาเป็นสยามได้ในทุกวันนี้...

#วันจักรี

05/04/2024

ข้าราชการยุคใหม่ พัฒนาประเทศไทย ใส่ใจประชาชน

📌 ข่าวประชาสัมพันธ์ จร้า 📌    🎯 รายงานลักษณะสำคัญองค์การ อส. ปี 67 🎯    ✅ ทิศทางองค์การ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์...
04/04/2024

📌 ข่าวประชาสัมพันธ์ จร้า 📌

🎯 รายงานลักษณะสำคัญองค์การ อส. ปี 67 🎯

✅ ทิศทางองค์การ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับย่อ) ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยคลิกลิงค์ หรือ สแกน QR Code ท้ายประกาศ... ✅

👇👇👇
https://drive.google.com/drive/folders/1F1lEjuPqIJJ7KrCls39T_IBGw5bNGyY0

#วิสัยทัศน์
#พันธกิจ
#แผนปฏิบัติราชการ
#ค่านิยม
#ลักษณะสำคัญองค์การ
#ส่วนฝึกอบรม

#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
----------------------------------------------------------
🚩 ส่วนฝึกอบรม
🚩 สำนักบริหารงานกลาง
🚩 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
🌐 Web Site : http://training.dnp.go.th
✅ LINE Official : https://line.me/R/ti/p/%40979gvfqq
📞 : 0 2579 6666 ต่อ 1141 - 1145
🎤 : จองห้องประชุม ต่อ 1143

2 เมษายน        วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี🙏 ข้าพ...
02/04/2024

2 เมษายน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

🙏 ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส่วนฝึกอบรม 🙏

🎯 รายงานติดตามผล โครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปี 2566 🎯       🚩 สามารถดาวน์โหลด ได้ตรงนี้นะจร้าา 🚩    👉...
25/03/2024

🎯 รายงานติดตามผล โครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปี 2566 🎯

🚩 สามารถดาวน์โหลด ได้ตรงนี้นะจร้าา 🚩
👉 https://drive.google.com/file/d/173BGtqfV97VAEtCmj-jj_EFLxV3ixUT5/view?usp=sharing

#ติดตามผล
#การประเมินผล
#ฝึกอบรม
#ส่วนฝึกอบรม

#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
----------------------------------------------------------
🚩 ส่วนฝึกอบรม
🚩 สำนักบริหารงานกลาง
🚩 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
🌐 Web Site : http://training.dnp.go.th
✅ LINE Official : https://line.me/R/ti/p/%40979gvfqq
📞 : 0 2579 6666 ต่อ 1141 - 1145
🎤 : จองห้องประชุม ต่อ 1143

📢📢 รวมภาพบรรยากาศ 📢📢  🌳🌳 เมื่อวัน จันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 🌳🌳       นายกวี ประสมพล หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (...
19/03/2024

📢📢 รวมภาพบรรยากาศ 📢📢
🌳🌳 เมื่อวัน จันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 🌳🌳
นายกวี ประสมพล หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยรัฐมนตรี ต.ค.ร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง พร้อมทั้งนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานฯ มาประชุมติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่)..

👉 ณ ห้องประชุมอาคารสุรัสวดี ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 - เชียงราย

cr. นายกวี ประสมพล หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)
#ศูนย์ฝึกอบรมที่4เชียงราย
#ส่วนฝึกอบรม

#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
#ทส
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
----------------------------------------------------------
🚩 ส่วนฝึกอบรม
🚩 สำนักบริหารงานกลาง
🚩 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
🌐 Web Site : http://training.dnp.go.th
✅ LINE Official : https://line.me/R/ti/p/%40979gvfqq
📞 : 0 2579 6666 ต่อ 1141 - 1145
🎤 : จองห้องประชุม ต่อ 1143

🎯 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 🎯    🚩 นายกอบกิจ ไกรนรา ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมกา...
14/03/2024

🎯 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 🎯

🚩 นายกอบกิจ ไกรนรา ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการเพื่อดำเนินการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทุนของรัฐบาลในครั้งนี้..
🚩 ณ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
cr. 📷 PorPla TuaGlom
#ทุนรัฐบาล
#ทุนกพ
#การจัดสรรทุน
#ส่วนฝึกอบรม

#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
----------------------------------------------------------
🚩 ส่วนฝึกอบรม
🚩 สำนักบริหารงานกลาง
🚩 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
🌐 Web Site : http://training.dnp.go.th
✅ LINE Official : https://line.me/R/ti/p/%40979gvfqq
📞 : 0 2579 6666 ต่อ 1141 - 1145
🎤 : จองห้องประชุม ต่อ 1143

09/03/2024

✅📣 #ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก #หน่วยทุนที่_170 🌻🪻🌹
📚ทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ)👩‍✈️
📒ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 จำนวน 4 หน่วยทุน นั้น
👩‍🏫กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มีประกาศผู้ผ่านการกลั่นกรอง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ และประเมินความเหมาะสม โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการกลั่นกรองฯ หน่วยทุนที่ 170 เรียบร้อยแล้ว
📜จึงได้มีประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐฯ) หน่วยทุนที่ 170 ทุนฝึกอบรม สาขาวิชา Environmental Biology and Applied Ecology, Plant Genetics, Tropical Plant Identification วิชาเอก/เน้นทาง อนุกรมวิธานพืช (Plant Taxonomy) ได้แก่

👩‍✈️นางสาวอนุสรา แก้วเหมือน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช เพื่อเข้าฝึกอบรม ณ The Royal Botanic Gardens, Kew (สวนพฤกษศาสตร์คิว) สหราชอาณาจักร

รายละเอียดประกาศ ตามลิงค์ 👇
#ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
🖱 https://me-qr.com/o6IKz87i
#ประกาศกำหนดการสอบ
🖱 https://me-qr.com/l3t1BLC0
#ประกาศผู้ผ่านการกลั่นกรอง
🖱 https://me-qr.com/PeRVDAy4
#ข้อมูลทุนรัฐบาลปีงบ2566
🖱 https://me-qr.com/Mie8UxFj

⚠️ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ จะประกาศกำหนดการสอบ และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยแยกเป็นรายหน่วยทุน
⚠️ จึงขอให้ติดตามประกาศทางเว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติฯ เพจกองการต่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติฯ และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการสอบอย่างต่อเนื่อง

#กองการต่างประเทศ
#ส่วนอำนวยการ
#ฝ่ายวิเทศบริการ
#ทุนรัฐบาล #กพ.
#ศึกษาฝึกอบรมต่างประเทศ

04/03/2024
❌🚫🎁"No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม" #โปร่งใสและเป็นธรรม #ส่วนฝึกอบรม #กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช-----...
01/03/2024

❌🚫🎁

"No Gift Policy
ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม"
#โปร่งใสและเป็นธรรม
#ส่วนฝึกอบรม

#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
----------------------------------------------------------
🚩 ส่วนฝึกอบรม
🚩 สำนักบริหารงานกลาง
🚩 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
🌐 Web Site : http://training.dnp.go.th
✅ LINE Official : https://line.me/R/ti/p/%40979gvfqq
📞 : 0 2579 6666 ต่อ 1141 - 1145
🎤 : จองห้องประชุม ต่อ 1143

📢📢 ภาพบรรยากาศ 📢📢         💶💷โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงา...
23/02/2024

📢📢 ภาพบรรยากาศ 📢📢

💶💷โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านการเงินการคลัง ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
: การปฏิบัติงานด้านบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

💵💴 วัตถุประสงค์
💰 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แนวปฏิบัติการจัดทำการนำเสนอรายงานการเงินและรูปแบบรายงานการเงิน

💰 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีขีดความสามารถและสมรรถนะด้านการเงินการคลังที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

💰 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้บทบาทของการทำงานเป็นทีม สามารถวางแผนและบริหารทีมภายใต้เงื่อนไขหรือกติกาที่กำหนด เพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

💰 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจการปฏิบัติ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และเสนอแนะปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานร่วมกัน

👉 มีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การคลัง สังกัดส่วนการคลัง สำนักบริหารงานกลาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา จำนวน 70 คน
👉 ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2567
👉 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
#การเงิน
#การคลัง
#พัฒนาศักยภาพ
#ศูนย์ฝึกอบรมที่3ชะอำ
#ส่วนฝึกอบรม
#ส่วนการคลัง

#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
----------------------------------------------------------

🚩 ส่วนฝึกอบรม
🚩 สำนักบริหารงานกลาง
🚩 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
🌐 Web Site : http://training.dnp.go.th
✅ LINE Official : https://line.me/R/ti/p/%40979gvfqq
📞 : 0 2579 6666 ต่อ 1141 - 1145
🎤 : จองห้องประชุม ต่อ 1143

13/02/2024

🚨 ส่วนฝึกอบรม 🚨 ขอเชิญชมสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องการทุจริต จากกองทุน ป.ป.ช. (กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ)

🚫มาร่วมกันหยุด ทุกการทุจริต🚫 ด้วยกันนะจร้าาา...
#กองทุนปปช
#ปปช
#สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

📢📢 รวมภาพบรรยากาศ 📢📢     👉 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 ตาก ให้การสนับสนุนอาคารสถานที่ สำหรับจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร สืบสวน...
08/02/2024

📢📢 รวมภาพบรรยากาศ 📢📢

👉 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 ตาก ให้การสนับสนุนอาคารสถานที่ สำหรับจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร สืบสวนดำเนินคดีด้านป่าไม้ และสัตว์ป่า กรมป่าไม้ รุ่นที่ 1

👉 ระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2567

cr. นายจงพิพัฒน์ อุทรักษ์ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก)
#พิสูจน์หลักฐาน
#สืบสวนสอบสวน
#คดีป่าไม้
#คดีสัตว์ป่า
#ศูนย์ฝึกอบรมที่5ตาก
#ส่วนฝึกอบรม

#กรมป่าไม้
#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
----------------------------------------------------------
🚩 ส่วนฝึกอบรม
🚩 สำนักบริหารงานกลาง
🚩 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
🌐 Web Site : http://training.dnp.go.th
✅ LINE Official : https://line.me/R/ti/p/%40979gvfqq
📞 : 0 2579 6666 ต่อ 1141 - 1145
🎤 : จองห้องประชุม ต่อ 1143

📣 ภาพบรรยากาศ 📣    📍 มาถึงรุ่นที่ 2 กันแล้ว สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งของกรมอุทยานแห่งชาติ...
30/01/2024

📣 ภาพบรรยากาศ 📣

📍 มาถึงรุ่นที่ 2 กันแล้ว สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567" โดยก่อนหน้านี้ รุ่นที่ 1 ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้มี จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2567 ...

👉 รุ่น 2️⃣
👉 ณ ห้องประชุมพริบพรี ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
👉 ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2567
👉 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 48 คน
#ข้าราชการใหม่2567
#ข้าราชการใหม่
#ศูนย์ฝึกอบรมที่3ชะอำ
#ส่วนฝึกอบรม

#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
----------------------------------------------------------
🚩 ส่วนฝึกอบรม
🚩 สำนักบริหารงานกลาง
🚩 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
🌐 Web Site : http://training.dnp.go.th
✅ LINE Official : https://line.me/R/ti/p/%40979gvfqq
📞 : 0 2579 6666 ต่อ 1141 - 1145
🎤 : จองห้องประชุม ต่อ 1143

📌 ข่าวประชาสัมพันธ์ จร้า 📌 👉 เรื่องขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจ EITในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภา...
29/01/2024

📌 ข่าวประชาสัมพันธ์ จร้า 📌

👉 เรื่องขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจ EIT
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567

👉 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 1 กรกฎาคม 2567

👉 ท่านสามารถตอบแบบสำรวจได้ 2 ช่องทาง 👈
1. Scan QR code
2. https://itas.nacc.go.th/go/eit/3atvkk
#ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

📌📌 ข่าวประชาสัมพันธ์ มากันอีกแล้วนะจร้า 📌📌     👉 แผนพัฒนาบุคลากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบปร...
26/01/2024

📌📌 ข่าวประชาสัมพันธ์ มากันอีกแล้วนะจร้า 📌📌

👉 แผนพัฒนาบุคลากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2567 - 2570) 👈

🎯 มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ คือ 🎯

✅ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2567 - 2570)

✅ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีความรู้ และความเข้าใจในกระบวนการจัดทําแผนเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard อย่างเป็นระบบ...

✅ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2567 - 2570)...

✅ และเพื่อให้หน่วยงานในสังกัด นำไปใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน...

🚩 จะมีรายละเอียด อะไรที่น่าสนใจบ้าง. ไปดูกันเลยจร้าา 🚩
👇
👇
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ehUtbt0XBzIf3ZPNhzZEbVplSn0Lp4l0

#แผนพัฒนาบุคลากร
#ทรัพยากรมนุษย์
#ยุทธศาสตร์

#ส่วนฝึกอบรม

#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
----------------------------------------------------------
🚩 ส่วนฝึกอบรม
🚩 สำนักบริหารงานกลาง
🚩 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
🌐 Web Site : http://training.dnp.go.th
✅ LINE Official : https://line.me/R/ti/p/%40979gvfqq
📞 : 0 2579 6666 ต่อ 1141 - 1145
🎤 : จองห้องประชุม ต่อ 1143

📢📢 ภาพบรรยากาศ 📢📢       กลุ่มเครือข่ายเขาใหญ่ดีจัง และ กลุ่มไม้ขีดไฟ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสร้างเสริมสุ...
25/01/2024

📢📢 ภาพบรรยากาศ 📢📢
กลุ่มเครือข่ายเขาใหญ่ดีจัง และ กลุ่มไม้ขีดไฟ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมค่ายฝึกอบรมนักสื่อความหมายธรรมชาติ รุ่นที่3...

▶️ โดยมีกำหนดการฝึกอบรม
👉 ระหว่างวันที่ 18 - 21 มกราคม 2567
👉 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)
👉 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 26 คน วิทยากรและเจ้าหน้าที่ 10 คน

cr. นายเกรียงศักดิ์ จตุรสุขสกุล หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)
#เครือข่ายเขาใหญ่ดีจัง
#กลุ่มไม้ขีดไฟ
#ศูนย์ฝึกอบรมที่2เขาใหญ่
#ส่วนฝึกอบรม

#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
----------------------------------------------------------
🚩 ส่วนฝึกอบรม
🚩 สำนักบริหารงานกลาง
🚩 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
📌 Web Site : http://training.dnp.go.th
📌 LINE Official : https://line.me/R/ti/p/%40979gvfqq
📞 : 0 2579 6666 ต่อ 1141 - 1145
🎤 : จองห้องประชุม ต่อ 1143

📣 ภาพบรรยากาศ 📣   🎯 เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 นายกอบกิจ ไกรนรา ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม นายอภิวัฒน์ บุญเสริม หั...
10/01/2024

📣 ภาพบรรยากาศ 📣

🎯 เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 นายกอบกิจ ไกรนรา ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม นายอภิวัฒน์ บุญเสริม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากรตามแผนฝึกอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนฝึกอบรม ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567" โดยมีนายสุรวัชร เปลี่ยนปราณ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ) เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม

🎯 การฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี โดยกระบวนการพัฒนา ประกอบด้วย การปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามที่ส่วนราชการกำหนด ซึ่งไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกินหนึ่งปี เพื่อเป็นการพัฒนาผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้รู้ระเบียบแบบแผนคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม สร้างสรรค์สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติตลอดจนได้เรียนรู้เข้าใจและสามารถอธิบายโครงสร้างภารกิจ และกระบวนงานที่สำคัญของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้อย่างถูกต้อง...

👉 ระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2567
👉 ณ ห้องประชุมพริบพรี ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
👉 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 50 คน
#ข้าราชการใหม่2567
#ข้าราชการใหม่
#ศูนย์ฝึกอบรมที่3ชะอำ
#ส่วนฝึกอบรม

#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
----------------------------------------------------------
🚩 ส่วนฝึกอบรม
🚩 สำนักบริหารงานกลาง
🚩 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
📌 Web Site : http://training.dnp.go.th
📌 LINE Official : https://line.me/R/ti/p/%40979gvfqq
📞 : 0 2579 6666 ต่อ 1141 - 1145
🎤 : จองห้องประชุม ต่อ 1143

🙏 🙏 🙏8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาขอพระองค์ทรงพระเจริญข้าพระพุทธเจ...
08/01/2024

🙏 🙏 🙏
8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส่วนฝึกอบรม

08/01/2024

กรมอุทยานฯ ขอมอบของขวัญสุดพิเศษเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

“ #ฟรีค่าบริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน สำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ"
ในวันเด็กแห่งชาติ 2567 เสาร์ที่ 13 มกราคม นี้

นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลการปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติต่างๆ
❎ ปิดประจำปี เพื่อฟื้นฟูทรัพยากร
🆘 ปิดเฝ้าระวังเหตุภัยพิบัติ
⚠️ ปิดเพื่อปรับปรุง
🌧 พื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนัก 💨
ได้ที่นี่👇👇

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ig4U84IY4r3J7ix5YTjqo20LIviN3dYpDr91sDsBBEo/edit =1057298656

ที่มา : สำนักอุทยานแห่งชาติ - National Parks of Thailand

🎁 สวัสดีปีใหม่ 2567 🎁 🎉🎊 ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 🙏🙏 จงดลบันดาลให้ท...
01/01/2024

🎁 สวัสดีปีใหม่ 2567 🎁

🎉🎊 ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 🙏🙏 จงดลบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัว เต็มไปด้วยความสำเร็จ ความสุข และความเจริญรุ่งเรือง...🎉 🎊

#สวัสดีปีใหม่
#สวัสดีปี2567
#ส่วนฝึกอบรม

#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
----------------------------------------------------------
🚩 ส่วนฝึกอบรม
🚩 สำนักบริหารงานกลาง
🚩 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
📌 Web Site : http://training.dnp.go.th
📌 LINE Official : https://line.me/R/ti/p/%40979gvfqq
📞 : 0 2579 6666 ต่อ 1141 - 1145
🎤 : จองห้องประชุม ต่อ 1143

ที่อยู่

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625610777

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนฝึกอบรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ส่วนฝึกอบรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด