Royal thai customs

Royal thai customs ''

เปิดเหมือนปกติ

22/09/2013

นกรณีที่สายสีเขียวซึ่งเป็นผู้นำเข้าส่งประกาศยืนยันพร้อมใบเสร็จรับเงินการชำระเงินที่คลังสินค้าที่เหมาะสมสำหรับการเปิดตัวของสินค้า ในขั้นตอนนี้ข้อมูลการขนส่งสินค้ามีการคัดกรองที่กำหนดไว้ล่วงหน้ากับเกณฑ์การเลือกเพื่อที่จะบ่งชี้ว่าการประกาศที่อยู่ภายใต้เส้นสีแดง (ต้องมีการตรวจสอบร่างกายอย่างละเอียด) หรือสายสีเขียว (ได้รับอนุญาตจากการเปิดตัว) ประกาศสายสีเขียวจะถูกลบภายในไม่กี่นาทีโดยไม่มีการแทรกแซงศุลกากร แล้วสถานะของสินค้าจะถูกส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งท่าเรือและโบรกเกอร์ดึง / ศุลกากร

ที่อยู่

ซอย โชคดี
Bangkok
10110

ข้อมูลทั่วไป

และการเก็บ ภาษี อากร ในประเทศไทย วันที่กลับไปสมัยสุโขทัย จัดเก็บภาษี ในช่วง ที่ถูกเรียกว่า " ช้าง กบ " ต่อมา ในระยะเวลา Adyudhaya " พระ กลาง Sin ข่า " (รอยัล คลังสินค้า) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ เก็บ ภาษี ในการนำเข้า ผ่านทางสำนักงาน ศุลกากร เรียกว่า " คา Nhon " จากนั้นระบบ ใหม่ที่เรียกว่า " เจ้า ป่า ศรี " ( เก็บภาษี ผูกขาด ) ได้รับการ แนะนำในช่วง สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในเวลาเดียวกัน,"บ้าน ภาษี " ถูก จัดตั้งขึ้น เพื่อเก็บ อากร ศุลกากร และภาษี ในการนำเข้า หลังจากที่ เข้ามาใน"ข้อตกลง Bawn -Ring " ใน สมัยรัชกาล ที่สี่ยุคใหม่ของ ศุลกากรไทยเริ่มใน พ.ศ. 2417 และ " ด่านศุลกากร " ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ เก็บภาษี และหน้าที่ ใน รัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" Hoe Ratsadakorn พิพัฒน์ " ก่อตั้งขึ้นเพื่อ จัดการกับ ทุกชนิดของ การจัดเก็บภาษี และได้กลายเป็น รากฐานของปัจจุบัน กรมศุลกากร ตั้งแต่นั้นมา ธุรกิจ ศุลกากร มีการขยายตัว ขึ้นอย่างรวดเร็ว สำนักงาน ศุลกากร ใหม่ ถูกสร้างขึ้นใน พ.ศ. 2497 เพื่อแทนที่" ศุลกากร "; และมัน เป็นที่รู้จักใน กรมศุลกากร นับตั้งแต่การก่อตั้ง ,บทบาท แบบดั้งเดิมของกรมศุลกากร - ประเทศไทยได้ เกี่ยวข้องกับ การจัดเก็บ รายได้ ของชาติ อย่างไรก็ตามใน เศรษฐกิจยุคใหม่ และระดับโลก ของวันนี้ ความรับผิดชอบ ของตน กำลังจะเปลี่ยน เป็นรายได้ ที่เก็บรวบรวมโดย กรมศุลกากร ไม่ได้เป็นแหล่งที่มาของ รายได้หลักของ รัฐบาล เข็ม ศุลกากร จะต้องเผชิญ กับ การเพิ่ม ปริมาณ การค้าระหว่างประเทศ โดยไม่ต้อง เพิ่มขึ้น สอดคล้องกันใน ทรัพยากร และความคาดหวัง มากขึ้น จากธุรกิจ ได้เร็วขึ้น สำหรับ การกวาดล้างครั้ง ในขณะเดียวกันรัฐบาลและสังคม คาดหวัง ศุลกากร เพื่ออำนวยความสะดวก การค้าโลก และให้การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ในการนำเข้า ส่งออก และ การขนส่ง สินค้า การทำงาน ที่ดี ศุลกากร ที่ทันสมัยใน เศรษฐกิจโลกปัจจุบัน เป็นสิ่งจำเป็น บทบาท ศุลกากร ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่เกี่ยวข้องกับ การอำนวยความสะดวก การค้าโลก ของการควบคุม การเคลื่อนไหวของสินค้าและความปลอดภัย ในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ค้า และความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะได้พบ

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Royal thai customsผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด