เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ

เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ เบอร์โทร: 023854704 โทรสาร: 023854707 , 023854708
(22)

เปิดเหมือนปกติ

ท้องถิ่นไทย
11/09/2020

ท้องถิ่นไทย

สถ. ยันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการ ถึงมือประชาชนในวันที่ 22 กันยายนนี้!!
https://www.thairath.co.th/news/society/1927905

สถ. ยันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการ ถึงมือประชาชนในวันที่ 22 กันยายนนี้!!
https://www.matichon.co.th/publicize/news_2343514

อธิบดี สถ. ยืนยันไม่เกิน 22 ก.ย.นี้ กลุ่มผู้สูงอายุ-คนพิการ ได้รับเบี้ยยังชีพแน่นอน
https://www.matichonweekly.com/publicize/article_345558

อธิบดี สถ. ยัน! 22 ก.ย. นี้ เบี้ยผู้สูงอายุ-คนพิการ ส่งตรงถึงมือแน่นอน
https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_4886349

สถ.ยันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยคนพิการใน 22 ก.ย.นี้
https://www.posttoday.com/social/local/632674

สถ. ยันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการ ถึงมือประชาชนในวันที่ 22 กันยายนนี้
https://www.komchadluek.net/news/government-of-thailand/442963

สถ. ยันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการ ถึงมือประชาชน 22 ก.ย.นี้
https://siamrath.co.th/n/181430

อธิบดีสถ.แจงจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดือนก.ย.ล่าช้า ยันรีบจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 ก.ย.นี้
https://www.facebook.com/Posttoday/photos/a.10151514915819835/10158804956444835/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Posttoday/videos/2773807922832730/

อธิบดีสถ.แจงจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดือนก.ย.ล่าช้า ยันรีบจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 ก.ย.นี้
https://www.m2fnews.com/news/thainews/thailand/66175

การันตี !! สถ.ยืนยันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการถึงมือประชาชน 22 กันยายนนี้
https://www.banmuang.co.th/news/politic/205459

https://www.facebook.com/Banmuangonline/posts/3321637371216142

สถ.ยืนยันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-ความพิการ ถึงมือ22ก.ยนี้
https://www.dailynews.co.th/politics/794599

สถ. ยันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการ ถึงมือประชาชนในวันที่ 22 กันยายนนี้!!
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=196696998516725&id=102842594568833

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2647415165510084&id=1416823535235926

สถ. ยันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการ ถึงมือ 22 ก.ย.นี้!!
https://www.siamhotlinenews.com/34028/

อธิบดี สถ.คอนเฟิร์ม! เบี้ยผู้สูงอายุ-คนพิการ ส่งตรงถึงมือแน่นอน
https://www.prachachat.net/public-relations/news-519528

สถ. ยันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการ ถึงมือประชาชนในวันที่ 22 กันยายนนี้!! http://www.newsfreelancer.com/45901/

สถ. ยันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการ ถึงมือประชาชน 22 ก.ย.นี้ | สยามรัฐ | LINE TODAY
https://today.line.me/th/v2/article/xrzjxw?utm_source=lineshare

สถ. ยันรีบจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ -เบี้ยความพิการภายใน 22 ก.ย.นี้ | PPTV HD 36 | LINE TODAY
https://today.line.me/th/v2/article/koGg9L?utm_source=lineshare

สถ. ยันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการ ถึงมือประชาชนในวันที่ 22 กันยายนนี้ | คมชัดลึกออนไลน์ | LINE TODAY
https://today.line.me/th/v2/article/EejanP?utm_source=lineshare

สถ. ยืนยันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ ภายใน 22 ก.ย.นี้ | ไทยรัฐออนไลน์ - Economics | LINE TODAY
https://today.line.me/th/v2/article/0G0Lxz?utm_source=lineshare

สถ.ยันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยคนพิการใน 22 ก.ย.นี้ | PostToday | LINE TODAY
https://today.line.me/th/v2/article/960j2R?utm_source=lineshare

สถ.-บช. ประสานเสียง ย้ำ "ถังไม่แตก" จ่อโอนเงินส่วนอื่น จ่ายผู้สูงอายุ-คนพิการ 22 ก.ย.นี้ | Manager Online | LINE TODAY
https://today.line.me/th/v2/article/YmW63B?utm_source=lineshare

ขอเชิญ สมาชิก อปพร.ของเทศบาลตำบลเพทารักษ์เข้าร่วมประชุม !
02/09/2020

ขอเชิญ สมาชิก อปพร.ของเทศบาลตำบลเพทารักษ์เข้าร่วมประชุม !

ประกาศ ขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินปี พ.ศ.2563
31/08/2020

ประกาศ ขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินปี พ.ศ.2563

31/08/2020
โครงการฝึกอบรมดับไฟในสถานศึกษา 2563

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสาธารณภัยให้แก่สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 โดยฝ่ายป้องกันและสาธารณภัย เทศบาลตำบลเทพารักษ์

โครงการฝึกอบรมดับไฟในสถานศึกษา 2563 เทศบาลตำบลเทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ประกาศไฟดับ!วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563เวลา 08.30-15.30 น. ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
18/08/2020

ประกาศไฟดับ!
วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563
เวลา 08.30-15.30 น.
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

28/07/2020
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลเพทารักษ์ ในวันพฤหัสที่ 16 กรกฏาคม2563 เพื่...
23/07/2020

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลเพทารักษ์ ในวันพฤหัสที่ 16 กรกฏาคม2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและจัดกิจกรรมให้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน และประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมการทำงาน การเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นและช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิต

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2563 โดยกำหนดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2...
17/07/2020

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2563 โดยกำหนดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 เพื่อกำจัดยุงลาย และป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563

ประกาศน้ำไม่ไหลพรุ่งนี้ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 !!
15/07/2020

ประกาศน้ำไม่ไหลพรุ่งนี้ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 !!

สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ ประกาศ น้ำไม่ไหล !
13/07/2020

สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ ประกาศ น้ำไม่ไหล !

11/07/2020
เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ

เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ

เทศบาลตำบลเทพารักษ์จัดโครงการ "จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ถนนเทพารักษ์ (ตลาดหนามแดง) อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

11/07/2020
จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ถนนเทพารักษ์ ตลาดนามแดง

เทศบาลตำบลเทพารักษ์จัดโครงการ "จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ถนนเทพารักษ์ (ตลาดหนามแดง) อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จัดโครงการ "จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ถนน เทพารักษ์ ...

1.ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชน ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน และที...
10/07/2020

1.ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชน ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน และที่พักอาศัย พร้อมประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระปรมาภิไทย ว.ป.ร. ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฏาคม 2563 รวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยให้สวยงามตามระยะเวลาที่เห็นสมควร

2.เชิญชวนบุคลากรทุกภาคส่วนและประชาชน (ตามความสมัครใจ) แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตั้งแต่วันที่ 1- 31 กรกฏาคม 2563

เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ's cover photo
07/07/2020

เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ's cover photo

ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเทพารักษ์
19/06/2020

ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเทพารักษ์

Photos from เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ's post
18/06/2020

Photos from เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ's post

16/06/2020
ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ

หลัก 5 ย ลดความเสี่ยงจากพิษสุนัขบ้า 🐶

ขอเชิญร่วมกิจกรรมออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่สร้างเครือข่ายการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ
15/06/2020

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ

📣 คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ มาตรการผ่อนคลายข้อกำหนด สำหรับสถานที่ สถานประกอบการหรือกิจกรรม กลุ่มที่ 4
📌 ภายใต้การยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันที่ 14 มิถุนายน 2563
👉 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
📍📍 ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 4796/2563 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2563
#มาตรการผ่อนคลายระยะที่4 #ชีวิตวิถีใหม่ #NewNormal

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเทพารักษ์
10/06/2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเทพารักษ์

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ
08/06/2020

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ

💥ด่วน💥✅✅คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในสถานที่ราชการ ลงวันที่ 5 มิ.ย.63✅✅

เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ's cover photo
06/06/2020

เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ's cover photo

พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลเทพารักษ์ ขอความร่วมมือเข้าร่วมตอบแบบประเมินช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอ...
06/06/2020

พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลเทพารักษ์ ขอความร่วมมือเข้าร่วมตอบแบบประเมิน
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร สามารถเข้าได้ที่ิลิงค์ด้านล่างหรือแสกนคิวอาร์โค้ดได้เลยนะครับ ขอบคุรครับ
https://itas.nacc.go.th/go/eit/fk7o82

ประชาสัมพันธ์การจราจรชั่วคราวระหว่างการก่อสร้าง
05/06/2020

ประชาสัมพันธ์การจราจรชั่วคราวระหว่างการก่อสร้าง

เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ's cover photo
02/06/2020

เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ's cover photo

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
01/06/2020

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

⚠️ ดีเดย์ 1 มิ.ย. 63‼️คลายล็อก เฟส 3

🔺️ลดเวลาเคอร์ฟิวเป็น 5 ทุ่ม ถึง ตี 3
🔺️ผ่อนผันให้ใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
🔺️ขยายเวลาเปิดห้างได้ถึง 3 ทุ่ม
🔺️ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เฉพาะการปฏิบัติงานเท่าที่จำเป็น แจกอาหาร
🔺️เปิดศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ จัดงานขนาดไม่เกิน 2 หมื่นตารางเมตร เปิดได้ถึงเวลา 3 ทุ่ม
🔺️เปิดสนามพระ ศูนย์พระเครื่อง แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
🔺️เปิดร้านเสริมสวย โดยให้บริการไม่เกินคนละ 2 ชม.
🔺️เปิดคลินิกเวชกรรมเสริมความงาม
🔺️เปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (เว้นการอบตัวและนวดบริเวณใบหน้า)
🔺️เปิดสถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส (งดการอบตัว)
🔺️เปิดสนามกีฬา เพื่อออกกำลังกายหรือซ้อมกีฬา โดยไม่มีการแข่งขัน
🔺️เปิดสถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ
🔺️เปิดสระน้ำเพื่อเล่นกีฬาทางน้ำ
🔺️เปิดโรงภาพยนตร์ ผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 200 คน
🔺️เปิดสวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์
🔺️ผ่อนผันการเดินทางข้ามจังหวัด (เท่าที่จำเป็น)

#NNT
#Thainews
#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
#เฟส3
#กองปราบ
#CSD

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ
31/05/2020

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ

📣 คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ มาตรการผ่อนคลายข้อกำหนด สำหรับสถานที่ สถานประกอบการหรือกิจกรรม กลุ่มที่ 3
📌 ภายใต้ข้อกำหนดการห้ามออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 23.00 น. ถึงเวลา 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
👉 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
📍📍 ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 4478/2563 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

Anti-Fake News Center Thailand
25/05/2020

Anti-Fake News Center Thailand

ไทยชนะ ของจริง VS ของปลอม

.

เตือนประชาชนอย่างหลงเชื่อการส่งลิงก์ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยชนะ โดยหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรสายด่วน 1119 ได้ตลอด 24 ชม.

ซึ่งเว็บจริง ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการควบคุม และป้องกันโรคโควิด-19 ใช้ชื่อเว็บว่า www. ไทยชนะ .com หรือ www.thaichana.com เท่านั้น นอกจากนี้การใช้งานสามารถทำได้ผ่านเว็บไม่ต้องโหลดแอปใดๆ

.

ส่วนเว็บปลอมนั้น เป็นการส่งลิงก์เพื่อหลอกให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ไทยชนะ แต่แท้จริงเป็นมัลแวร์ขโมยข้อมูล ซึ่งใช้ชื่อเว็บว่า thaichana.pro, thai-chana.asia และ thaichana.asia ฯลฯ

.

#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #ไทยชนะ #เว็บปลอม #ลิงก์ปลอม

📌 เทศบาลตำบลเทพารักษ์ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมส่งมอบรอยยิ้มเหล่านี้ผ่าน “ตู้ปันสุข” ณ หน้าตึกเทศบาลตำบลเทพารักษ์ ได้ในเวลารา...
20/05/2020

📌 เทศบาลตำบลเทพารักษ์ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมส่งมอบรอยยิ้มเหล่านี้ผ่าน “ตู้ปันสุข” ณ หน้าตึกเทศบาลตำบลเทพารักษ์ ได้ในเวลาราชการเลยครับ มาร่วมปันสุขให้พี่น้องชาวเทพารักษ์ทุกคนกันนะครับ

🛡หยิบแต่พอดี มีก็แบ่งปัน🛡

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562เทศบาลตำบลเทพารักษ...
19/05/2020

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลเทพารักษ์ แจ้งให้ผู้เสียภาษี และเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยดาวน์โหลดได้จากลิ้งค์ด้านล่าง หรือ QR CODE ที่ให้ไว้
หากปรากฏว่าแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ที่เทศบาลตำบลเทพารักษ์ทำขึ้นไม่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริง ขอให้ผู้เสียภาษียื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภด.ส.3) ให้ถูกต้องภายใน 15 วัน
#ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

สำหรับท่านที่ต้องการหางาน เทศบาลตำบลเทพารักษ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเพทารั...
18/05/2020

สำหรับท่านที่ต้องการหางาน เทศบาลตำบลเทพารักษ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเพทารักษ์ สำหรับท่านที่สนใจสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ (ปล.มีลิ้งค์เอกสารทั้งหมดอยู่ที่ด้านล่างกรุณาดาวน์โหลดด้วยครับ)
http://tepharak.go.th/public/news/data/detail/news_id/238/menu/132
#หางาน #เทพารักษ์ #งานเทศบาล

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี
16/05/2020

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี

เข้าใจง่าย กับ ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 7
มาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2
ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 63 เป็น

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่

14/05/2020

รองผู้ว่าฯ สมุทรปราการ ลงพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ มอบ“ถุงแห่งความสุข” แก่ประชาชนในพื้นที่ ในเขตเทศบาลตำบลเทพารักษ์

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เหล่ากา...
14/05/2020

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องลงพื้นที่มอบถุงแห่งความสุข ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโรคโควิด-19 ณ เทศบาลตำบลเทพารักษ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ ภายในถุงแห่งความสุข สำหรับสิ่งของที่นำไปมอบให้แก่ประชาชน จำนวน 100 ถุง ประกอบด้วย สิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ การสนับสนุนงบประมาณและสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ

ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพ ก่อนออกจากบ้านให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่ ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเคร่งครัด

#ถุงแห่งความสุข #รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ #COVID-19 #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ
04/05/2020

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ

🐱Update สถานการณ์ Covid-19 จังหวัดสมุทรปราการ🐱
🐜ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563🐜
#ไม่นับรวมสนามบิน
#ผู้ป่วยยืนยันนับเฉพาะรายที่ตรวจพบในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
#ไม่นับรวมผู้ป่วยที่รับจากสนามบินหรือผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อเข้ารับการรักษาที่มาจากจังหวัดอื่นๆ
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#ไวรัสโคโรนา2019 #ไวรัสโคโรนา
#เชื้อไวรัสโคโรนา2019
#COVID19 #ไวรัสโคโรนา19
#ไวรัสโคโรนา19ป้องกันได้

03/05/2020
ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

มหาดไทย แจงการเดินทางข้ามจังหวัด

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#สู้ไปด้วยกัน
#ประเทศไทยต้องชนะ

ที่อยู่

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ 999 หมู่ 9
Bangkok
10270

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

023854704

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ:

วิดีโอทั้งหมด

ช่องทางการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์

999 หมู่ 9 ตำบลเทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 (เฉพาะกรุงเทพมหานคร) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 084-917-5337
เป็นถนนเส้นเดียวในจังหวัด สมุทรปราการ ที่มีตลาดนัดอยู่ทุกช่วงถนน มีตรงไหนติดตรงนั้น โดยเฉพาะหนามแดงเอางบประมาณมากั้นราวเหล็ก เพื่อ.........? รถขับขี่ยัอนศรสนุกสนาน พอโดนกดดันที ก็แห่กันมากวดขันที ทำงานกันแบบนี้ไม่คิดจะแก้ไขจริงๆจังๆ คนในพื้นที่จะทำอะไรได้ ก็ต้องทนอยู่กันไป
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เปิดเฉพาะกรุงเทพฯ หัวหมาก) (เปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้น วันหยุดราชการ)
ช่วยหน่อยนะค่ะรถขนดินในซอยบางปูนครขนกันอย่างเมามันเลยค่ะเห็นใจชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นด้วยรถนำ้หนักก้อมากคอสะพานก้อพังถนนก้อแลอะแถมช่วงเช้าเวลาเร่งด่วนทำรถติดมากเลยค้าาาาา
มีคอนเสริต์ที่ไหนมาเล่นเสียงดังรบกวนมาก คนไม่ต้องพักผ่อนกันแล้ว เวทีไม่รู้ตั้งที่ไหน แต่เสียง ดังมาก แถวซอย น้ำผึ้ง นารายณ์
ไม่มีรถขยะมาเก็บขยะในหมู่บ้านสราลีเป็นเวลา1 เดือนแล้วครับ ขอความกรุณาท่านๆผู้ดูแล เอารถขยะมาจัดการหน่อยครับ เหม็นมากๆ
อักษร เนกซ์ เชิญครู และบุคลากรด้านการศึกษา ร่วมฟังเสวนาแลกเปลี่ยนประเด็นสำคัญ ที่มีผลต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ทราบถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่จะนำไปปรับใช้กับเด็กที่มีปัญหาทางด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ในงาน EDUCA 2018 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิก https://goo.gl/forms/xzgpypwQHSgDVCuP2 เลือกหัวข้อ "เสวนา…ร่วมมือ ร่วมใจ ห่างไกลความเสี่ยงต่อปัญหาการเรียนรู้" 19 ต.ค.61 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง Sapphire 203 อาคารอิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทองฯ ลงทะเบียนด่วน หรือติดต่อ 0925539335 คุณชัชณพงษ์
ใด้งานกันบ้างไหมค่ะที่ประชาชนร้องเรียนหรือว่าเปิดพ่านไปค่ะ
สวัสดีค่ะท่านายกและอ.บ.ตทุกท่านถนนทางลงปากซอยมังกรรถติดมากมีรถแท๊กชี่จอดเต็มไปหมดไม่มีหน่วยงานไหนมาดูเลยชัวยมาดูหน่อยค่ะรถติดมากขอบอก