สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง ลาดกระบัง,ศรีนครินทร์ใช้#สุขุมวิท77 สรรพาวุธ,คลองเตยใช้#สุขุมวิท50หรือลง #BTSสถานีอ่อนนุช มีอำนาจหน้าที่ภายในเขตรับผิดชอบท้องที่แขวงบางจาก ดังนี้ (1) รับชำระภาษีอากร คืนเงินภาษีอากร และปฏิบัติงานด้านกรรมวิธีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (2) ตรวจสอบธุรกิจหรือการประกอบการค้าขนาดเล็กของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา (3) สำรวจและติดตามแหล่งภาษีอากรและผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร เพื่อให้มีการเสียภาษี อากรที่ถูกต้องตามกฎหมาย (4) ดำเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัดภาษีอากรค้าง (5) ปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีสรรพากร (6) ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(5)

เปิดเหมือนปกติ

21/11/2020
กรมสรรพากร : The Revenue Department

กรมสรรพากร : The Revenue Department

📢 How to เข้าถึง เข้าใจ ระบบ e-Withholding Tax 💻

📍 TAX STATION ep.12 e-Withholding Tax
ตอบโจทย์ครบ จบทุกขั้นตอน 💻
หมดกังวล จบทุกปัญหา

ด้านผู้จ่ายเงิน 💵💨
✅ ไม่ต้องยื่นแบบหัก ณ ที่จ่ายทุกเดือน
✅ ไม่ต้องจัดทำหนังสือรับรอง 50 ทวิ
✅ ไม่ต้องจัดเก็บเอกสาร
✅ สามารถตรวจเช็คข้อมูลการหัก ณ ที่จ่ายได้ 24 ชั่วโมง

ด้านผู้รับเงิน 💁💵
✅ ไม่ต้องเก็บหลักฐานหนังสือรับรอง 50 ทวิ
✅ ไม่ต้องกลัวเอกสารหาย
✅ ตรวจสอบข้อมูลการถูกหัก ณ ที่จ่าย ได้ 24 ชั่วโมง

👀👉 ติดตามชม ep.13 Review ประสบการณ์ผู้ใช้งานจริง ระบบe -Withholding Tax

21/11/2020
กรมสรรพากร : The Revenue Department

กรมสรรพากร : The Revenue Department

📢 How to เข้าถึง เข้าใจ ระบบ e-Withholding Tax 💻

📍 TAX STATION ep.11 ขอใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
👉 https://bit.ly/3pzHTSD
>> บริการคัดค้นข้อมูลและการใช้จ่าย
>> บริการเอกสาร Non Resident Withholding Tax Certificate

👀👉 ติดตามชม ep.12 e-Withholding Tax ตอบโจทย์ครบ จบทุกขั้นตอน

20/11/2020
กรมสรรพากร : The Revenue Department

กรมสรรพากร : The Revenue Department

📢 How to เข้าถึง เข้าใจ ระบบ e-Withholding Tax 💻

📍 TAX STATION ep.10 การขอคืนภาษี ค.10
ผ่านระบบ e-Withholding Tax
👉 https://bit.ly/3pzHTSD
>> บริการคัดค้นข้อมูลและการใช้จ่าย
>> คำขอคืนภาษีอากร
>> กรอกรายละเอียดตามแบบ ค.10

👀👉 ติดตามชม ep.11 ขอใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

กรมสรรพากร : The Revenue Department
20/11/2020

กรมสรรพากร : The Revenue Department

โฆษกกรมสรรพากร ให้สัมภาษณ์พิเศษ รายการ "คุยให้จบข่าว" ทางช่อง Workpoint 23

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)
ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร
ให้สัมภาษณ์พิเศษในรายการ "คุยให้จบข่าว" แนะนำผู้ค้าออนไลน์ - Youtuber - Influencer
เข้าถึงวิธีการและระบบการชำระภาษีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
ในโอกาสนี้ได้แนะนำนวัตกรรมการให้ความรู้ทางภาษีในรูปแบบดิจิทัล (Digital Tax Literacy Product)
ผ่านแพลตฟอร์ม www.taxliteracy.academy ออกอากาศทางช่องทีวีดิจิทัล Workpoint 23
ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.00 – 23.30 น.

20/11/2020
กรมสรรพากร : The Revenue Department

กรมสรรพากร : The Revenue Department

📢 How to เข้าถึง เข้าใจ ระบบ e-Withholding Tax 💻

📍 TAX STATION ep.8 ขอคัดค้นข้อมูลในระบบ e-Withholding Tax
ที่นี่
👉 https://bit.ly/3pzHTSD
>> เลือกเมนูที่ต้องการ
>> ใส่รหัสผ่าน
>> สร้างการคำคัดค้นข้อมูล
>> เลือกประเภทแบบที่ต้องการคัดค้น

👀👉 ติดตามชม ep.9 วิธีเรียกดูใบเสร็จ/Download ใบเสร็จ e-Withholding Tax

19/11/2020
กรมสรรพากร : The Revenue Department

กรมสรรพากร : The Revenue Department

📢 How to เข้าถึง เข้าใจ ระบบ e-Withholding Tax 💻

📍 TAX STATION ep.8 ขอคัดค้นข้อมูลในระบบ e-Withholding Tax
ที่นี่
👉 https://bit.ly/3pzHTSD
>> เลือกเมนูที่ต้องการ
>> ใส่รหัสผ่าน
>> สร้างการคำคัดค้นข้อมูล
>> เลือกประเภทแบบที่ต้องการคัดค้น

👀👉 ติดตามชม ep.9 วิธีเรียกดูใบเสร็จ/Download ใบเสร็จ e-Withholding Tax

19/11/2020
กรมสรรพากร : The Revenue Department

กรมสรรพากร : The Revenue Department

📢 How to เข้าถึง เข้าใจ ระบบ e-Withholding Tax 💻

📍 TAX STATION ep.7 การคัดค้นข้อมูลการหัก / การถูกหักภาษีในระบบ e-Withholding Tax (ต่อ) ที่นี่
👉 https://bit.ly/3pzHTSD
>> บริการคัดค้นข้อมูลและการใช้จ่าย
>> หรือเมนูอื่นๆ

👀👉 ติดตามชม ep.8 ขอคัดค้นข้อมูลในระบบ e-Withholding Tax

กรมสรรพากร : The Revenue Department
18/11/2020

กรมสรรพากร : The Revenue Department

📌สรรพากรเปิดระบบใหม่ให้ผู้เสียภาษีชาวต่างชาติขอข้อมูลการเสียภาษีเพื่อต่อ VISA ได้สะดวกยิ่งขึ้น ✨
🌟เปิดระบบใหม่ให้บริการผู้เสียภาษีชาวต่างชาติ ส่งข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ช่วยให้การขอต่อวีซ่าทำงานในประเทศไทย สะดวก ปลอดภัยและช่วยลดค่าใช้จ่าย
🔵✔️ ใช้บริการได้ที่ www.rd.go.th เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
🔵✔️ สามารถขอข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตย้อนหลังได้ 2 ปี นับจากปีปัจจุบัน
🔵✔️ช่วยให้ผู้เสียภาษีชาวต่างชาติได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการขอต่อวีซ่าทำงานในประเทศไทยมากขึ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://bit.ly/35Ekyak

#ผู้เสียภาษีชาวต่างชาติ #ต่อวีซ่าทำงาน #ภาษีกรมสรรพากร #สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง #MOU_สรรพากร_สตม. #ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา #ภาษีนิติบุคคล

18/11/2020
กรมสรรพากร : The Revenue Department

กรมสรรพากร : The Revenue Department

📢How to เข้าถึง เข้าใจ ระบบ e-Withholding Tax 💻
📍TAX STATION ep..6 Start เริ่มใช้ e-Withholding Tax ที่นี่
👉 https://bit.ly/3pzHTSD
👉 เช็คธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ
👉 ศึกษาข้อมูลเตรียมความพร้อม

👀👉ติดตามชม ep.7 การคัดค้นข้อมูลการหัก/การถูกหักภาษีในระบบ e-Withholding Tax

18/11/2020
กรมสรรพากร : The Revenue Department

กรมสรรพากร : The Revenue Department

📢How to เข้าถึง เข้าใจ ระบบ e-Withholding Tax 💻

📍TAX STATION ep.5 e-Withholding Tax การเชื่อมโยงข้อมูล
ช่วยให้ธุรกิจของคุณง่ายขึ้น
ผู้จ่ายเงินสั่งโอนเงิน ส่งข้อมูลหัก ณ ที่จ่าย ธนาคารผู้ให้บริการโอนเงินพร้อมออกหลักฐานเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินข้อมูลจัดส่งถึงกรมสรรพากร

👀👉ติดตามชม ep.6 Start เริ่มใช้ e-Withholding Tax

สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station
18/11/2020

สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station

สรรพากรเปิดระบบใหม่ให้ผู้เสียภาษีชาวต่างชาติขอข้อมูลการเสียภาษีเพื่อต่อ VISA ได้สะดวกยิ่งขึ้น

กรมสรรพากรเปิดระบบใหม่ให้บริการกับผู้เสียภาษีชาวต่างชาติ เพียงคลิกยินยอมให้ส่งข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ช่วยให้การขอต่อวีซ่าทำงานในประเทศไทย สะดวก ปลอดภัยและช่วยลดค่าใช้จ่าย ใช้บริการได้ที่ www.rd.go.th เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กรมสรรพากรเปิดให้บริการระบบเชื่อมโยงการส่งข้อมูลของผู้เสียภาษีชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยให้กับ สตม. เพียงผู้เสียภาษีแจ้งให้ความยินยอมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากรจะส่งข้อมูลที่ให้ความยินยอมให้แก่ สตม. ได้แก่ แบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 และ ภ.พ.30 เพื่อใช้ในการขอต่อวีซ่าและการขออนุญาต อยู่ต่อของคนต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้บริการได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หัวข้อบริการอิเล็กทรอนิกส์ และเลือกระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมสรรพากรและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เมื่อผู้เสียภาษีเลือกรายการครบถ้วน และได้บันทึกรายการยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล Consent Form ระบบจะสร้าง Consent ID ให้ ๒ รูปแบบ คือ แบบ PDF หรือแบบรูปภาพ พร้อมข้อความแจ้งให้ไปยื่นความประสงค์ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ภายในกำหนดเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้เสียภาษียื่นแสดงความยินยอม ช่วยให้ผู้เสียภาษีชาวต่างชาติสามารถทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยไม่ต้องเดินทางมาขอคัดข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีที่หน่วยงานสรรพากร เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป”

โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ระบบแจ้งให้ความยินยอมส่งข้อมูล สามารถขอข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตย้อนหลังได้ 2 ปี นับจากปีปัจจุบัน ช่วยให้ผู้เสียภาษีชาวต่างชาติได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการขอต่อวีซ่าทำงานในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น”

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ

กรมสรรพากร : The Revenue Department
18/11/2020

กรมสรรพากร : The Revenue Department

📌🌟 แนวทางการออกใบกำกับภาษีของโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” 🌟
💡ไขข้อสงสัย🤔✨ ..โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร เพื่อความถูกต้อง ปลอดภัย ไร้กังวล 🤩
💙✅ ออกใบกำกับภาษีในนามลูกค้าผู้ใช้บริการ
💙✅ออกใบกำกับภาษีมูลค่าจำนวนเต็ม*ทั้งส่วนที่ได้รับเงินจากลูกค้าและรัฐบาล*
💙✅ออกใบกำกับภาษีและส่งมอบให้ลูกค้า (อย่างช้าสุด) ในวันที่ลูกค้า Check - out

#เราเที่ยวด้วยกัน #ใบกำกับภาษี #ภาษี_กรมสรรพากร

กรมสรรพากร : The Revenue Department
18/11/2020

กรมสรรพากร : The Revenue Department

สัมภาษณ์พิเศษในรายการ "เรื่องง่ายใกล้ตัว" ทางช่อง MCOT HD 30

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ให้สัมภาษณ์พิเศษ
เรื่อง กรมสรรพากรสร้างฐานภาษีเพื่อความเป็นธรรม
โดยมีนโยบายนำนวัตกรรมระบบภาษีใหม่ พัฒนาการทำงานสู่รูปแบบดิจิทัล (Digital Transformations) และสร้างนวัตกรรมการให้ความรู้ทางภาษีในรูปแบบดิจิทัล ภายใต้ชื่อ Taxliteracy.academy
ที่ทันสมัย เข้าใจง่าย ตอบโจทย์ผู้เสียภาษีรุ่นใหม่

และนางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ให้สัมภาษณ์พิเศษ
เรื่อง กรมสรรพากรร่วมกับ 11 สถาบันการเงิน นำนวัตกรรมระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)
ช่วยให้ภาคธุรกิจลดภาระในการจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย การยื่นแบบแสดงรายการ และการเก็บเอกสาร โดยสามารถตรวจสอบหลักฐานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่เว็บไซด์ www.rd.go.th

การสัมภาษณ์พิเศษทั้ง 2 เรื่องนี้ ออกอากาศในรายการ "เรื่องง่ายใกล้ตัว" ทางช่อง MCOT HD 30
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 20.50 น. เป็นต้นไป

18/11/2020
กรมสรรพากร : The Revenue Department

กรมสรรพากร : The Revenue Department

📢How to เข้าถึง เข้าใจ ระบบ e-Withholding Tax 💻
📍TAX STATION ep.4 ขั้นตอนที่หายไปเมื่อใช้ e-Withholding Tax
ลดขั้นตอน ลดต้นทุน ไม่ต้องจัดทำหนังสือรับรอง 50 ทวิ ไม่ต้องจัดเก็บเอกสาร ไม่ต้องยื่นแบบฯ หัก ณ ที่จ่าย รวมถึงไม่ต้องยื่นแบบรวม ภงด. แบบ ก

👀👉ติดตามชม ep.5 e-Withholding Tax การเชื่อมโยงข้อมูล ช่วยให้ธุรกิจของคุณง่ายขึ้น

18/11/2020
กรมสรรพากร : The Revenue Department

กรมสรรพากร : The Revenue Department

📢How to เข้าถึง เข้าใจ ระบบ e-Withholding Tax 💻

📍TAX STATION ep.3 หัวใจหลัก การทำงานของระบบ e-Withholding Tax สะดวก นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ทุกประเภท รวมถึงนำส่งมูลค่าเพิ่มกรณีจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ ลดขั้นตอน นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายพร้อมชำระค่าบริการโดยมีธนาคารเป็นตัวช่วย เลือกใช้ระบบ e-Withholding Tax แทนการยื่นแบบกระดาษ และ e-Filing

👀👉ติดตามชม ep.4 ขั้นตอนที่หายไปเมื่อใช้ e-Withholding Tax

SME Today
17/11/2020

SME Today

SME Today
17/11/2020

SME Today

17/11/2020
กรมสรรพากร : The Revenue Department

กรมสรรพากร : The Revenue Department

Taxliteracy.Academy EP:2
📌✅ นวัตกรรมการให้ความรู้ทางภาษีในรูปแบบดิจิทัล ลองเล่น รู้ เข้าใจเรื่องภาษี และวางแผนการบริหารเงินสดในมือได้ดีขึ้น สะดวก สนุก และได้ความรู้ภาษีเพียบ >> Taxliteracy.Academy 🌟
#Taxliteracy_Academy #ภาษีเรื่องง่าย #กรมสรรพากร #ลองเล่น_รู้_เข้าใจ

17/11/2020
กรมสรรพากร : The Revenue Department

กรมสรรพากร : The Revenue Department

Taxliteracy.Academy EP:1
📌✅ สร้างนวัตกรรมการให้ความรู้ทางภาษีในรูปแบบดิจิทัล
🌟ภายใต้ชื่อ Taxliteracy.Academy ที่ทันสมัย เข้าใจง่าย ตอบโจทย์ผู้เสียภาษีรุ่นใหม่🌟
📌✅ ลองเล่น รู้ เข้าใจเรื่องภาษี และวางแผนการบริหารเงินสดในมือได้ดีขึ้น สะดวก สนุก และได้ความรู้ภาษีเพียบ
#Taxliteracy_Academy #ภาษีเรื่องง่าย #กรมสรรพากร #ลองเล่น_รู้_เข้าใจ

17/11/2020
กรมสรรพากร : The Revenue Department

กรมสรรพากร : The Revenue Department

📢How to เข้าถึง เข้าใจ ระบบ e-Withholding Tax 💻

📍TAX STATION ep.2 Paint Point ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ก่อนใช้ e-Withholding Tax
ปัญหาและความยุ่งยาก ของการหัก ณ ที่จ่ายในปัจจุบันมีอะไรบ้าง??

👀👉 ติดตามชม Ep.3 หัวใจหลัก การทำงานของระบบ e-Withholding Tax

17/11/2020
กรมสรรพากร : The Revenue Department

กรมสรรพากร : The Revenue Department

📢How to เข้าถึง เข้าใจ ระบบ e-Withholding Tax 💻

📍TAX STATION ep.2 Paint Point ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ก่อนใช้ e-Withholding Tax
ปัญหาและความยุ่งยาก ของการหัก ณ ที่จ่ายในปัจจุบันมีอะไรบ้าง??

👀👉 ติดตามชม Ep.3 หัวใจหลัก การทำงานของระบบ e-Withholding Tax

16/11/2020
กรมสรรพากร : The Revenue Department

กรมสรรพากร : The Revenue Department

📢How to เข้าถึง เข้าใจ ระบบ e-Withholding Tax 💻

📍TAX STATION ep.1 Worm up ปูพื้นก่อนเริ่มใช้ e-Withholding Tax
ทำความรู้จักการยื่นนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในปัจจุบันเป็นอย่างไร
เพื่อให้เข้าใจก่อนใช้อิเล็กทรอนิกส์

👀👉ติดตามชม ep.2 Paint Point ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ก่อนใช้ e-Withholding Tax

กรมสรรพากร : The Revenue Department
14/11/2020

กรมสรรพากร : The Revenue Department

📌e-Donation คืออะไร
🌟มีประโยชน์สำหรับผู้บริจาค และผู้รับบริจาคอย่างไร
✅ลดปัญหาเอกสารการบริจาคสูญหาย
✅ตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ด้วยตนเอง ที่ www.rd.go.th

👉ขอเชิญติดตามรับชมการสัมภาษณ์พิเศษ นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เรื่อง ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ประโยชน์ที่ผู้บริจาคและหน่วยรับบริจาคได้รับ ไม่ต้องเก็บเอกสาร สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง ที่ www.rd.go.th

📌ในรายการ “Business Watch จับกระแสธุรกิจ”ทางสถานีข่าว TNN ช่อง 16 ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 21.00 น.

#eDonation #ลดหย่อนภาษี #ภาษีออนไลน์ #easytax #กรมสรรพากร #การบริจาค #ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิก

กรมสรรพากร : The Revenue Department
11/11/2020

กรมสรรพากร : The Revenue Department

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารการจัดเก็บภาษีกรมสรรพากร

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
พร้อมด้วย นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลังและคณะ
เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร
โดยมี ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพากร
ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย ในการนี้ได้มีการถ่ายทอดผ่านระบบ Telepresence
ไปยังสำนักงานสรรพากรภาค 1-12 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ทั่วประเทศด้วย
ณ ห้องพระอุเทน 1 กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

10/11/2020
น้อมกราบมุทิตาสักการะ สมเด็จพระราชาคณะสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)สาธุ สาธุ สาธุ
02/11/2020

น้อมกราบมุทิตาสักการะ
สมเด็จพระราชาคณะ
สมเด็จพระญาณวชิโรดม
(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
สาธุ สาธุ สาธุ

ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดสถาปนาสมณศักดิ์ "สมเด็จพระญาณวชิโรดม"ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา พระพรหมมงคลญาณ ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนามที่จารึกในสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระญาณวชิโรดม พุทธาคมวิศิษฐ์ จิตตานุภาพ พัฒนดิลก สาธกธรรมวิจิตร วิเทศศาสนกิจไพศาล วิปัสสนาญาณธุราทร ธรรมยุตติกคณิสสรบวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี สถิต ณ วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2563
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

.....
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก คุณ ผูกพัน ผูกกัน

01/11/2020
กรมสรรพากร : The Revenue Department

กรมสรรพากร : The Revenue Department

🌟 ดีกว่าที่คิด มาดู How to e-Withholding Tax ที่เดียวครบ ได้รู้หมดทุกขั้นตอน 💻

🏦 ให้สถาบันการเงินทำงานแทนคุณ

🚩 วิถีใหม่...ภาษีเป็นเรื่องง่าย กับ e-Withholding Tax ได้แล้ววันนี้

📝 ศึกษาได้ที่ >>> https://bit.ly/37Rz3cu
#ewithholdingtax #easytax #transforms #yourlife #สัมมนา #อิเล็กทรอนิกส์ #ภาษี #กรมสรรพากร #ผู้ประกอบการ #rddigital #ภาษีสรรพากร #ที่เดียวครบจบทุกขั้นตอน #วิถีภาษีใหม่

กรมสรรพากร : The Revenue Department
29/10/2020

กรมสรรพากร : The Revenue Department

28/10/2020
กรมสรรพากร : The Revenue Department

กรมสรรพากร : The Revenue Department

🆕🏦 สถาบันการเงิน ตอกย้ำความพร้อม...อย่างมั่นใจ 📢

📣 ในการให้บริการ e-Withholding Tax สนใจติดต่อสถาบันที่เข้าร่วมโครงการได้แล้ววันนี้ 🚩
💻👉 https://bit.ly/2G3BM70

#ewithholdingtax #easytax #transforms #yourlife #สัมมนา #อิเล็กทรอนิกส์ #ภาษี #กรมสรรพากร #ผู้ประกอบการ #rddigital #ภาษีสรรพากร #ที่เดียวครบจบทุกขั้นตอน #วิถีภาษีใหม่

กรมสรรพากร : The Revenue Department
27/10/2020

กรมสรรพากร : The Revenue Department

🔵 e-Withholding Tax 🎯 ที่เดียวครบ จบทุกขั้นตอน

🎉 พลิกโฉม!!! ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์
➡️ เริ่มแล้ว➡️ วันนี้

🔵 เปลี่ยนมาใช้ระบบ e-Withholding Tax
🎯 ลดขั้นตอน ลดต้นทุน ลดภาษี ดีต่อผู้ใช้ทั้งผู้จ่าย และผู้รับ

https://bit.ly/2TteWJm

#ewithholdingtax #ลดขั้นตอน #ลดต้นทุน #ลดภาษี #ค่าจ้าง #ภาษี #หักณที่จ่าย #กรมสรรพากร

เชิญชวนประชาชนโหลดแอปพลิเคชัน AirBkk เกาะติดสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) พร้อมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือค่าฝ...
26/10/2020
โหลดเลย!!! แอพพลิเคชั่น AirBKK

เชิญชวนประชาชนโหลดแอปพลิเคชัน AirBkk เกาะติดสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) พร้อมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือค่าฝุ่นสูงในช่วงสภาพอากาศปิด เดือน ธ.ค.63-ก.พ.64

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

26/10/2020
กรมสรรพากร : The Revenue Department

กรมสรรพากร : The Revenue Department

📌Taxliteracy.Academy ตัวช่วยเรื่องภาษี ช่วยให้คุณเข้าใจง่ายขึ้น #ลองเล่น #รู้ #เข้าใจ 🎉

💙✅ทำธุรกิจออนไลน์มานาน เสียภาษีหมดไปเป็นแสน
แต่ยังคำนวณภาษีไม่เป็น อยากเข้าใจแต่ไม่รู้จะไปหาอ่านจากที่ไหนให้ Taxliteracy.Academy เป็นตัวช่วยของคุณ
สรุป เปรียบเทียบ ให้คุณเข้าใจ ไม่มีความรู้เรื่องภาษีก็เข้าใจได้

💙✅เปลี่ยนภาษีเรื่องยากให้เข้าใจง่ายเหมือนเล่นเกมส์
เปิดตัวให้คุณได้ใช้พร้อมกันวันนี้ เข้าไปที่ เว็บ www.taxliteracy.academy

#Taxliteracy_Academy #ลองเล่นรู้เข้าใจ #ภาษีเรื่องง่าย #วางแผนการเงิน

ที่อยู่

ซอยสุขุมวิท 87 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
Bangkok
10260

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

023112224

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด