Clicky

IP Chula CUIPI is an organization which establish for manage and utilize intellectual property created inside

CUIPI is an organization which establish for manage and utilize intellectual property created inside Chulalongkorn University

เปิดเหมือนปกติ

📢 CUIP มีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากทุกคนค่ะ📍 กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) จัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ IP FAIR 2022 ภายใ...
04/07/2022

📢 CUIP มีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากทุกคนค่ะ
📍 กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) จัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ IP FAIR 2022 ภายใต้แนวคิด "มันส์ดีเวิร์ส" ทรัพย์สินทางปัญญา ทางเลือกสำหรับคนรุ่นใหม่
📍 8-10 กรกฎาคมนี้ ที่ SIAMSCAPE

📢 CUIP ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา 1 ตำแหน่ง‼️📍เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี📍วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญ...
24/11/2021

📢 CUIP ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา 1 ตำแหน่ง‼️

📍เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
📍วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์, เภสัชศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, ไฟฟ้า, เครื่องกล, กฎหมาย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
📍มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
📍ถ้าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตรหรือมีประสบการณ์ในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

👉ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายที่
สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) ชั้น 2 ห้อง 201, 202
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330
📞โทรศัพท์ : 02-218-4195-97 โทรสาร : 02-218-4198

📢 CUIP มีโครงการดีๆ มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบค่ะ ‼️ คอร์สอบรมออนไลน์ "Printing for Flexible Packaging" ของหลักสูตรปิโตรเคมี...
04/08/2021

📢 CUIP มีโครงการดีๆ มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบค่ะ ‼️ คอร์สอบรมออนไลน์ "Printing for Flexible Packaging" ของหลักสูตรปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จุฬาฯ 💡
📍 คอร์ส 2 วัน (17-18 ก.ย.) ท่านใดสนใจฟังสมัครได้เลยนะคะ
📍 มีแบบเข้าฟังวันเดียวก็ได้ค่ะ (ถ้าสนใจเฉพาะหัวข้อในวันนั้น)
📍 และมีโปรโมชั่นมา 4 จ่าย 3 ด้วยนะคะ 😁

31/08/2020
PETROMAT

PETROMAT

แม้เวลาจะผ่านไปผักผลไม้ยังสดใหม่เหมือนเดิม...🥬💦
𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐆𝐮𝐚𝐫𝐝𝐢𝐚𝐧 “Keep it fresh, Make it green”
นาโนเซลลูโลส สเปรย์เคลือบผักผลไม้ สดใหม่ได้นานขึ้น 3 เท่า‼️

✅สกัดจากธรรมชาติ 100 %
🍎เคลือบผิวผักผลไม้ จุ่ม ทา หรือพ่นก็ได้ ทีเดียวไม่ต้องซ้ำ
😋ปลอดภัย รับประทานได้ ย่อยสลายก็ได้
🛡ยับยั้งแบคทีเรีย ชะลอการเน่าเสียได้อีกทาง
⚙️ผลิตด้วยเทคโนโลยีสะอาด ในราคาประหยัด
✏️จดอนุสิทธิบัตร IP Chula

โดย รศ. ดร.ดวงดาว อาจองค์ Duangdao Aht-Ong Materials Science, Chulalongkorn University และ PETROMAT ในโครงการ ปั้นดาว - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ร่วมด้วย อ. ดร.กมลวรรณ ภาคาผล Imaging and Printing Technology Chulalongkorn University และ ผศ. ดร.กนกวรรณ เสรีภาพ Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University

#เซลลูโลส #กัญชง #ผักผลไม้ #อาหารปลอดภัย

📢 ประกาศปิดสำนักงาน แต่ไม่ปิดทำการ ‼️เนื่องด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศปิดสถานที่ทำการภายในจุฬาฯ เพื่อป้องกันการ...
29/05/2020

📢 ประกาศปิดสำนักงาน แต่ไม่ปิดทำการ ‼️
เนื่องด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศปิดสถานที่ทำการภายในจุฬาฯ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส โคโรนา โควิด-19 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 จึงให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง

📍 โดยสามารถส่งเอกสารข้อมูลมาทาง
- e-mail : [email protected]
- ส่งไว้ที่กล่องรับเอกสารด้านหน้าห้อง ชั้น 2 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10)

📍 หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่
- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 0865327798 (ปรีดา)
- ฝ่ายสิทธิบัตร 0896490473 (มงคล)
- ฝ่ายธุรการ 0925956419 (ภณวรรณา)
- บัญชี/การเงิน 0899968886 (ปริญญา)
- เลขานุการผู้บริหาร/หน่วยบ่มเพาะ 0851949491 (วรสา)

📢 CUIP มีโครงการดีๆ มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบค่ะ💡 Webinar on Patent Landscape for Thai Universities and research centersby ...
22/05/2020
Webinar on Patent Landscape for Thailand

📢 CUIP มีโครงการดีๆ มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบค่ะ

💡 Webinar on Patent Landscape for Thai Universities and research centers

by USPTO - Intellectual Property Attaché - Bangkok Office

👉 June 11, 2020 at 13:00 - 15:00 hrs

📌 Topics:
Introduction to Patent Landscape and its benefits - by expert from IP Australia
Guidelines for preparing a patent landscape report - by expert from World Intellectual Property Organization (WIPO)
Examples of patent landscape report

📍 Register for this web seminar - https://patent-landscape-th.eventbrite.com/

The program will discuss Patent Landscape, its benefits, and how to prepare a patent landscape report.

📢 CUIP มีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากทุกคนค่ะ💡สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดกิจกรรมให้ผู้ที่สนใจเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานว...
15/05/2020
NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

📢 CUIP มีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากทุกคนค่ะ
💡สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดกิจกรรมให้ผู้ที่สนใจเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564
📌ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอผลงานฯ และเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลฯได้ที่เว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th ระหว่างวันที่ 7 – 31 พฤษภาคม 2563

ที่มา : http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2283

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเ....

📢 CUIP ได้มีการจัดทำเว็บไซต์รูปแบบใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน ในการติดตามข่าวสาร การยื่นคำขอรับส...
01/05/2020

📢 CUIP ได้มีการจัดทำเว็บไซต์รูปแบบใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน ในการติดตามข่าวสาร การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งการเข้าชมและค้นหาผลงานเทคโนโลยีต่างๆ สำหรับท่านที่สนใจจะนำไปพัฒนาต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
👉 ทั้งนี้ CUIP ได้มีการปรับรูปแบบเว็บไซต์ และเปิดให้ใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป ผ่านทาง www.cuip.chula.ac.th
📌 CUIP ขอเชิญทุกท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว และหากพบการขัดข้อง ข้อผิดพลาด หรือมีข้อเสนอแนะประการใด CUIP ยินดีที่จะน้อมรับฟังคำแนะนำ และคำติชมจากทุกท่าน โดยส่งมาที่อีเมล [email protected] เพื่อที่ CUIP จะนำคำแนะนำ คำติชมไปปรับปรุง และพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
💡CUIP หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์รูปแบบใหม่นี้ จะเป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกรวดเร็วให้กับทุกท่านมากยิ่งขึ้น 🙏
--------------------------------------------------------------------------
‼️ หมายเหตุ : หากไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของสถาบันฯได้ กรุณาลบ cache ของ internet browser ที่คุณใช้ (เช่น google chrome, mozilla firefox, microsoft edge) โดยกดคีย์ลัด Ctrl+Shift+Delete แล้วกดปุ่ม Clear data จากนั้นปิด browser แล้วทดลองเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่อีกครั้ง‼️

🎊 วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Day) ตรงกับวันที่ 26 เมษายนของทุกปี จัดตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้คนทั...
26/04/2020

🎊 วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Day) ตรงกับวันที่ 26 เมษายนของทุกปี จัดตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 🎊

ในปีนี้เราเฉลิมฉลองวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ในหัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อโลกสีเขียว” เพื่อเน้นความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีบทบาทในการสนับสนุนให้ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นมิตรและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน "ทรัพย์สินทางปัญญา" จึงถือเป็นหัวใจสำคัญของความพยายามในการดูแลโลกและบ้านของเรา 🌏💚

CUIP ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองวันทรัพย์สินทางปัญญาโลกกับพวกเรา โดยการร่วมแชร์โพสต์นี้นะคะ 🤗🎉

ประชาสัมพันธ์ปิดสำนักงานแต่ไม่ปิดทำการเนื่องด้วย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีมติปิดสถานที่ทำการภายในจุฬาฯ เพื่อป้องกันการแพ...
24/03/2020

ประชาสัมพันธ์ปิดสำนักงานแต่ไม่ปิดทำการ

เนื่องด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีมติปิดสถานที่ทำการภายในจุฬาฯ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส โคโรนา โควิด-19 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2563 ดังนั้น สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จึงให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง

สามารถสอบถาม หรือ ส่งเอกสารข้อมูลมาทาง e-mail : [email protected] โทรศัพท์สอบถามข้อมูล ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 0865327798 (ปรีดา) / ฝ่ายสิทธิบัตร 0896490473 (มงคล)/ ฝ่ายธุรการ 0925956419 (ภณวรรณา) / บัญชี/การเงิน 0899968886 (ปริญญา)/ เลขานุการผู้บริหาร 0851949491 (วรสา)

CUIP สานต่อพันธกิจ ให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา แก่เหล่านักวิจัยในโครงการปั้นดาว รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย  เพ็ญตระกู...
20/03/2020

CUIP สานต่อพันธกิจ ให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา แก่เหล่านักวิจัยในโครงการปั้นดาว

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เป็นวิยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “หลักการพิจารณาเพื่อดูอิสระในการดำเนินการ (FTO) และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้คำปรึกษาการสืบค้นเชิงลึก” โครงการปั้นดาว แก่นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถบริหารจัดการผลงานวิจัยเพื่อไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

CUIP นำร่อง ให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่องรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกู...
13/03/2020

CUIP นำร่อง ให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIP) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญา และการสร้างโอกาสในโลกนวัตกรรม” ภายใต้โครงการ “กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรอุดมศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เล็งเห็นความสำคัญของงานนี้ ซึ่งบุคลากรดังกล่าวเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่คอยสนับสนุนและขับเคลื่อนให้งานวิจัยสามารถพัฒนาและต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ภายใต้การดำเนินงานที่สะดวก รวดเร็ว และมีความแม่นยำในการดำเนินงานมากขึ้น

CUIP  ได้รับเชิญจากสำนักบริหารการวิจัยนวัตกรรมและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “IP และการสร้...
10/03/2020

CUIP ได้รับเชิญจากสำนักบริหารการวิจัยนวัตกรรมและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “IP และการสร้างงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์”

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(CUIP) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญา การสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น เพื่อนำไปสู่การสร้างงานวิจัยที่มีคุณค่าและนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้” แก่นักวิจัย นิสิต บุคลากร ในโครงการอบรม “การสร้างงานวิจัยให้เกิดทรัพย์สินปัญญาที่ต่อยอดเชิงพาณิชย์” ภายใต้โครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ณ สำนักบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

4 ข้อบังคับสำคัญที่เหล่านักวิจัยจุฬาฯ ต้องรู้!! กับ ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญ...
28/02/2020

4 ข้อบังคับสำคัญที่เหล่านักวิจัยจุฬาฯ ต้องรู้!! กับ ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2561
มีอะไรบ้าง? ไปดูกันเลยค่ะ
1. ความเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร
3. การขัดกันของผลประโยชน์
4. การโอนสิทธิความเป็นเจ้าของให้แก่ผู้ประดิษฐ์

เนื่องด้วยมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของกระทรวงอุดมศึกษาฯ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้งดการ...
27/02/2020
Welcome to CUVC Conference 2020 - CUVC 2020

เนื่องด้วยมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของกระทรวงอุดมศึกษาฯ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้งดการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จึงขอเลื่อนการประชุมวิชาการ The 19th Chulalongkorn University Veterinary Conference (CUVC 2020) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22-24 เมษายน 2563 นี้ ไปจัดในปีหน้าในวันที่ 28-30 เมษายน 2564

-สำหรับผู้ลงทะเบียนแล้ว ทางคณะฯ จะแจ้งประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการคืนค่าลงทะเบียนในเร็ว ๆ นี้ ผ่านทาง www.cuvcvetchula.com และ page: Chulalongkorn University Veterinary Conference

-สำหรับบทคัดย่อที่ได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิจะยังคงได้เผยแพร่ใน Thai Journal of Veterinary Medicine ฉบับ supplement ในปีนี้ และสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.vet.chula.ac.th

-การนำเสนอผลงานทั้ง oral และ poster presentation จะจัดขึ้นในงาน CUVC 2021

คณะกรรมการจัดงานฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIP) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวาระวันครบรอบ 34 ปี แห่งการสถาปนาศูนย์บ...
14/02/2020

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIP) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวาระวันครบรอบ 34 ปี แห่งการสถาปนาศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เตรียมพบกับ!!! สุดยอดการบรรยายพิเศษ งานประกวดและนิทรรศการส่งเสริมวิชาชีพสัตวแพทย์แห่งปี ครั้งที่ 1 (CUVC 2020) งานที่จะพ...
29/01/2020

เตรียมพบกับ!!! สุดยอดการบรรยายพิเศษ งานประกวดและนิทรรศการส่งเสริมวิชาชีพสัตวแพทย์แห่งปี ครั้งที่ 1 (CUVC 2020) งานที่จะพาคุณไปรู้จักกับโลกของสัตวแพทย์ ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน!! ในหัวข้อบรรยายดังนี้...
- เปิดตัวโครงการจัดตั้ง บริษัท ซียูเวท เอ็นเทอร์ไพรส์ (CU VET Enterprise) จำกัด
- แนะนำนักวิจัย Scientist Entrepreneur by CU Enterprise (Start Up)
-Pitching แนะนำผลงาน 8 ผลงาน ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สำเร็จแล้ว และหน่วยงานอื่นๆ และร่วมชมบูธนิทรรศการ การประกวดนวัตกรรม
ในวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง Innovation 102 และลานจัดแสดง ชั้น 2 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
(งานนี้ฟรี!!ไม่มีค่าใช้จ่าย****)

ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะ
ลิงค์ลงทะเบียน https://forms.gle/sDjwKP7WcTA5PSxbA

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
Tel : 08-5920-5338
Email : [email protected]

ใครมีผลงาน/นวัตกรรมเจ๋ง ๆ ด้านการส่งเสริมวิชาชีพสัตวแพทย์ งานนี้ต้องห้ามพลาด!!!สุดยอดงานประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสัตวแพท...
13/01/2020

ใครมีผลงาน/นวัตกรรมเจ๋ง ๆ ด้านการส่งเสริมวิชาชีพสัตวแพทย์ งานนี้ต้องห้ามพลาด!!!

สุดยอดงานประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19 (The 19th Chulalongkorn University Veterinary Conference; CUVC2020) ที่เปิดรับสมัคร การนำผลงานเข้าร่วมงานประกวดและจัดแสดงผลงานนวัตกรรมส่งเสริมวิชาชีพสัตวแพทย์ ครั้งที่ 1 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ห้องบรรยาย 102 และ ลานจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมฯ ชั้น 2 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ในวันที่ 22 เมษายน 2563 นี้
(หมดเขตการรับผลงานภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563)

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและต่อยอดผลงานด้านวิชาชีพสัตวแพทย์เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับเพื่อนร่วมโลกของเรากันนะคะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2189793 หรือ CUVCINOVA[email protected] หรือ https://cuvcvetchula.com/innovation

อีกหนึ่งนวัตกรรมจากจุฬาฯ ที่ใช้เครื่องฟอกไตมาดัดแปลงเทคนิค และเปลี่ยนจากน้ำยาฟอกไตเป็นน้ำยาฟอกตับ จนสามารถให้การรักษาผู้...
09/01/2020
นวัตกรรม "ฟอกตับ" เพิ่มทางรอดให้ผู้ป่วย – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีกหนึ่งนวัตกรรมจากจุฬาฯ ที่ใช้เครื่องฟอกไตมาดัดแปลงเทคนิค และเปลี่ยนจากน้ำยาฟอกไตเป็นน้ำยาฟอกตับ จนสามารถให้การรักษาผู้ป่วยโรคตับด้วยการฟอกตับได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมทางเลือกที่เพิ่มทางรอดให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดี ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการรักษาผู้ป่วยด้วยนวัตกรรมที่เกิดจากการศึกษาและวิจัยอย่างไม่หยุดนิ่ง ให้คนไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไป...

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

CUIP เข้าร่วมการประชุมนานาชาติโครงการ SPIRE มุ่งยกระดับความรู้และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ณ AKEPT ประเทศมาเลเซีย...
13/12/2019

CUIP เข้าร่วมการประชุมนานาชาติโครงการ SPIRE มุ่งยกระดับความรู้และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ณ AKEPT ประเทศมาเลเซีย

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIP) เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ และนำเสนอบทความเกี่ยวกับ Intellectual Property Management ในโครงการ “Erasmus+:STRATEGIC IP MANAGEMENT FOR EFFECTIVE R&I IN ASIAN HIGHER EDUCATION (SPIRE)” ณ Higher Education Learning Academy (AKEPT) ประเทศมาเลเซีย โดย Universiti Teknologi Malaysia (UTM) เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนสหภาพยุโรป มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาภายในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศเป้าหมายในกลุ่มอาเซียน (มาเลเซีย, อินโดนีเซีย,ฟิลิปปินส์และไทย) ร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษาจากประเทศอิตาลี, สเปน, สาธารณรัฐเช็ก ให้สามารถบริหารจัดการงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากล

ใครจะรู้! ความคิดสร้างสรรค์สามารถ renovate บางสิ่งให้กลับมาน่าค้นหาได้อีกครั้ง อย่างเช่นห้องสมุดของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ...
12/12/2019
เปลี่ยนห้องสมุดเก่า 30 ปี ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สุดล้ำใจกลางคณะสถาปัตย์ จุฬาฯ – THE STANDARD : STAND

ใครจะรู้! ความคิดสร้างสรรค์สามารถ renovate บางสิ่งให้กลับมาน่าค้นหาได้อีกครั้ง อย่างเช่นห้องสมุดของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของโลก ด้านการออกแบบในหมวดห้องสมุด (Library) จากงาน Best of Year Awards 2019 ซึ่งจัดโดย Interior Design Magazine นิวยอร์ก เป็นประจำทุกปี

นับว่าเป็นการใช้ไอเดียใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์ห้องสมุดเก่า ๆ ให้กลับมามีชีวิตชีวา กลายเป็นห้องสมุดที่ใคร ๆ ก็อยากเข้าสัมผัสซักครั้งในชีวิต

คุณเข้าห้องสมุดครั้งสุดท้ายเมื่อไร คำถามนี้ว่าตอบยากแล้ว แต่สำหรับทีมสถาปนิกจาก Department of Architecture ผู้รับหน้าที่...

จะดีกว่าไหม? หากน้ำยาบ้วนปากที่คุณใช้...อ่อนโยนและปราศจากการระคายเคือง...สุขภาพช่องปากเป็นเรื่องสำคัญ บางครั้งการแปรงฟัน...
06/12/2019

จะดีกว่าไหม? หากน้ำยาบ้วนปากที่คุณใช้...อ่อนโยนและปราศจากการระคายเคือง...

สุขภาพช่องปากเป็นเรื่องสำคัญ บางครั้งการแปรงฟันอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ จึงต้องใช้น้ำยาบ้วนปากเข้ามาเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งในการดูแลสุขภาพปากและฟันให้แข็งแรง แต่ควรตรวจสอบให้ดีก่อนเลือกซื้อนะคะ เพราะน้ำยาบ้วนปากที่ขายตามท้องตลาดอาจมีส่วนผสมของสารเคมีที่ทำให้เกิดการระคายเคืองและทำให้ผิวฟันกร่อนได้ง่าย

แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป...หากคุณเปลี่ยนมาใช้ “น้ำยาบ้วนปากที่ผสมสารสกัดจากหญ้าหวาน” สูตรอ่อนโยน ปราศจากแอลกอฮอล์และสารระคายเคือง ผสมสารฟลูออไรด์ที่ช่วยลดการเกิดฟันผุ เหมาะกับผู้สูงอายุ จึงมั่นใจได้ว่าปากของคุณจะสะอาดและปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :http://www.cuip.chula.ac.th/wp-content/uploads/2018/11/14.%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf

ผอ. CUIP ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ร่วมงาน RIHED SEA-HiEd Inter - Regional Research Symposium แชร์ความรู้ภายใต้หัวข้อ “การนำ...
20/11/2019

ผอ. CUIP ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ร่วมงาน RIHED SEA-HiEd Inter - Regional Research Symposium แชร์ความรู้ภายใต้หัวข้อ “การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการเพิ่มผลกระทบทางสังคมของงานวิจัย”

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIP) ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายและแชร์ประสบการณ์ความรู้ ภายใต้หัวข้อ Commercialisation of Intellectual Property and Maximising the Societal Impact of Research ในงานครบรอบ 60 ปี the RIHED Southeast Asian Higher Education (SEA-HiEd) Inter-regional Research Symposium จัดโดยศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนาของซีมีโอ (SEAMEO RIHED)

งานประชุมวิชาการนี้ ได้รวบรวมเหล่านักวิจัยทั่วทุกมุมโลกเข้ามาร่วมสำรวจและศึกษาทิศทางการศึกษาในอนาคต มีการนำเสนอผลงานวิจัยโดยเน้นหัวข้อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ครอบคลุมและเข้าถึงโอกาสใหม่สำหรับผู้ประกอบการ รวมถึงนำเสนอแนวโน้มโลกยุคดิจิตอลที่ส่งผลกระทบต่อคนในสังคม นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระดับสูงข้ามพรหมแดนอีกด้วย

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIP) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวาระวันครบรอบ 28 ปี แห่งการสถาปนาคณะสหเ...
15/11/2019

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIP) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวาระวันครบรอบ 28 ปี แห่งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIP) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวาระวันครบรอบ 21 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิท...
30/10/2019

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIP) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวาระวันครบรอบ 21 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CUIP เปิดบ้านต้อนรับ KU และ RMUTK เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกร...
24/10/2019

CUIP เปิดบ้านต้อนรับ KU และ RMUTK เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIP) เปิดบ้านต้อนรับผู้แทนจากสำนักบริการวิชาการ และสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของทางสถาบันฯ ภายใต้โครงการพี่เลี้ยงหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) เพื่อเป็นต้นแบบ สร้างแนวทาง และจุดประกายในการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ต่อไป

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIP) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวาระวันครบรอบ 81 ปี แห่งการสถาปนาคณะพาณ...
21/10/2019

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIP) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวาระวันครบรอบ 81 ปี แห่งการสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คิดก่อนซื้อ กับ 3 เรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ Brandname ปลอม!!Brandname ที่ราคาสูงลิ่ว ยากที่จะจับต้อง แต่รูปทรงและหน้าต...
15/10/2019

คิดก่อนซื้อ กับ 3 เรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ Brandname ปลอม!!

Brandname ที่ราคาสูงลิ่ว ยากที่จะจับต้อง แต่รูปทรงและหน้าตามันช่างล่อใจจนใคร ๆ ก็บอกว่าของมันต้องมี!!!

เชื่อว่าหลายคนคงเคยประสบปัญหานี้ จะซื้อของแท้ก็เสียดาย ซื้อของปลอมดีกว่า ถูกด้วย สวยด้วย ใช้งานได้เหมือนกัน แต่ความจริงจะคุ้มค่าอย่างที่เราคิดหรือไม่? วันนี้เราจะมาเผย 3 เรื่องที่ควรรู้ก่อนซื้อ Brandname ปลอม!! มีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ!

1. เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของแบรนด์
Brandname ปลอม เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาลองคิดกลับกันนะคะ หากเราเป็นเจ้าของแบรนด์ผู้ผลิตคิดค้น คงรู้สึกแย่ไม่น้อยถ้าต้องเห็นของที่ตัวเองผลิตขึ้นมาอย่างยากลำบาก ถูกปลอมแปลงขึ้นมาอย่างง่ายดาย

2. เสี่ยงถูกจับ
หากคุณเผลอเดินถือ Brandname ปลอม ในสนามบิน มีโอกาสสูงมากที่จะถูกตำรวจ หรือ ตม. สุ่มตรวจในประเทศฝั่งยุโรป อเมริกาและญี่ปุ่น ที่ขึ้นชื่อว่าเข้มงวดสุด ๆ กับเรื่องนี้ ซึ่งหากตรวจพบว่าเป็นของปลอมผู้ใช้จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศนั้น ๆ หรือในบางกรณีอาจถูกปรับเกินกว่าราคาจริงของแบรนด์นั้น ๆ เป็นหลาย 10 เท่าเลยนะคะ

3. ปิดโอกาสการลงทุนจากต่างชาติ
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทำให้นักลงทุนใหม่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศไม่กล้าที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ หนำซ้ำรัฐบาลยังต้องเสียค่าใช้จ่ายหลายล้านบาทเพื่อจับกุมและทำลายสินค้าเหล่านี้อีกด้วย

รู้อย่างนี้แล้ว เรามาสนับสนุนเจ้าของแบรนด์กันดีกว่านะคะ เพื่อที่พวกเขาจะได้มีกำลังใจในการผลิต ออกแบบผลิตภัณฑ์ดี ๆ มาให้พวกเราได้ใช้กันค่ะ

ผอ. CUIP ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย  เพ็ญตระกูล ผู...
15/10/2019

ผอ. CUIP ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIP) ได้รับเชิญจากกลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในหัวข้อเรื่อง “สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ : การพิทักษ์สิทธิ์ของผู้วิจัย” แก่คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

CUIP ติวเข้ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินหน้าโครงการพี่เลี้ยงฯ  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์...
11/10/2019

CUIP ติวเข้ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินหน้าโครงการพี่เลี้ยงฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIP) ได้รับเชิญบรรยายให้ความรู้เรื่อง "สิทธิบัตรกับงานวิจัย" ในฐานะสถาบันพี่เลี้ยง แก่คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในฐานะสถาบันน้องเลี้ยง ในการเดินหน้าโครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program)หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ณ อาคารศูนย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันน้องเลี้ยงในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมืออาชีพในอนาคต

ที่อยู่

จามจุรี 10 ชั้น 2
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 18:00
อังคาร 09:00 - 18:00
พุธ 09:00 - 18:00
พฤหัสบดี 09:00 - 18:00
ศุกร์ 09:00 - 18:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622184195

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ IP Chulaผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง IP Chula:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แม้เวลาจะผ่านไปผักผลไม้ยังสดใหม่เหมือนเดิม...🥬💦
𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐆𝐮𝐚𝐫𝐝𝐢𝐚𝐧 “Keep it fresh, Make it green”
นาโนเซลลูโลส สเปรย์เคลือบผักผลไม้ สดใหม่ได้นานขึ้น 3 เท่า‼️

✅สกัดจากธรรมชาติ 100 %
🍎เคลือบผิวผักผลไม้ จุ่ม ทา หรือพ่นก็ได้ ทีเดียวไม่ต้องซ้ำ
😋ปลอดภัย รับประทานได้ ย่อยสลายก็ได้
🛡ยับยั้งแบคทีเรีย ชะลอการเน่าเสียได้อีกทาง
⚙️ผลิตด้วยเทคโนโลยีสะอาด ในราคาประหยัด
✏️จดอนุสิทธิบัตร IP Chula

โดย รศ. ดร.ดวงดาว อาจองค์ Duangdao Aht-Ong Materials Science, Chulalongkorn University และ PETROMAT ในโครงการ ปั้นดาว - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ร่วมด้วย อ. ดร.กมลวรรณ ภาคาผล Imaging and Printing Technology Chulalongkorn University และ ผศ. ดร.กนกวรรณ เสรีภาพ Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University

#เซลลูโลส #กัญชง #ผักผลไม้ #อาหารปลอดภัย
นักประดิษฐ์ตัวน้อย "น้องปก" :D
ขอบคุณวิทยากรที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ที่ มรม. นะคะ
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

အလုပ်သမားသံအရာရှိရုံး Myanmar Labour A Italgate - Thailand บริษัท เอสเอ็มอี ลอว์ เซอร์ว Sumana หินลับมีด อย่างดี ไม่เป็น สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประ Gem and Jewelry Library Greenpro KSP for SME สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กร Malaysian-Thai Chamber of Commerce miniTCDC สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา CampusFrance Thailand Embassy of Greece in Bangkok Ambassade de France en Thaïlande สถานเอกอัครราชท