กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพจ กรมพัฒนาที่ดิน มิได้แสวงหารายได้ หากเป็นเพียงช่องทางหนึ่งในการชักชวนให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจรักษ์ผืนดิน พัฒนาผืนแผ่นดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ เกิดความพอเพียงพออยู่พอกิน มีอาหารปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจาก ผืนดินไทย...สู่...ทั่วดินโลก
-----------------------------
***ได้โปรด กดถูกใจ และกดติดตาม เพื่อให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ หมอดินอาสา เกษตรกร แลทุกคน ที่ร่วมใจกันดำเนินงานรักษ์ผืนแผ่นดินของเรา
-----------------------------
เครื่องหมายราชการแห่งกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรูปพระอิศวรปางประทานพร และมีภาพประกอบภายในกรอบวงกลม อันแสดงความหมายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย ดิน พืช ฝน แสงอาทิตย์ เบื้องล่างของภาพมีตัวอักษรกรมพัฒนาที่ดิน

23 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้พระราชบัญญัติ 3 ฉบับให้มีการจัดตั้งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติขึ้นโดยรวมงานของกระทรวงสหกรณ์ที่มีอยู่เดิมเข้าไว้กับกรมอื่นอีก รวมทั้งหมด 13 กรม ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินเป็นกรมหนึ่งได้รับการจัดตั้งครั้งนี้ด้วย

วิสัยทัศน์
2564 - เป็นองค์การ อัจฉริยะทางดิน เพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ ภายใน ปี 2570

พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

พันธกิจ

สนับสนุนโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ วิจัยพัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิตและให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่
ด้านต่าง ๆ ที่ถูกต้อง ทันสมัย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดินและน้ำ โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ
การฟื้นฟูปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ยั่งยืน ภายใต้
กระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วม พัฒนาหมอดินอาสา ยุวเกษตร เกษตรกร และกลุ่มเกษตร ให้มีความรู้
ความเข้าใจการพัฒนาที่ดินเพื่อเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและปฎิบัติตาม พ.ร.บ.
พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551

เป้าประสงค์หลัก

1. จัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่อการวางแผนพัฒนาในพื้นที่
2. ส่งเสริมเกษตรกรทำการผลิตตามความเหมาะสมของดิน
3. พื้นที่เกษตรได้รับการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
4. พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงดิน
5. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน
6. เกษตรกรนำเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์
7. สร้างและพัฒนาต่อยอดภาคีเครือข่ายพัฒนาที่ดินให้เข้มแข็ง และยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การขับเคลื่อนแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การอนุรักษ์ดินและน้ำ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การวิจัยและถ่ายถอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ดิน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างพัฒนาภาคีเครือข่ายพัฒนาที่ดิน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาองค์กร

สีประจำกรมพัฒนาที่ดิน : สีชมพู

www.ldd.go.th
http://www.facebook.com/ldd.go.th
http://www.facebook.com/soilmuseum
https://www.facebook.com/LDD.PR
http://www.youtube.com/c/กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา's post
20/11/2021

Photos from สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา's post

19/11/2021
ความสำเร็จ Agri-Map 2021 กรมพัฒนาที่ดิน (Talk)

กรมพัฒนาที่ดิน-ความสำเร็จ Agri-Map 2021 กรมพัฒนาที่ดิน (Talk)
https://youtu.be/1Y2nK40dyck
ผลการดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ให้กลับมาปลูกพืชได้

รายการคนไทยหัวใจเกษตร ออกอากาศ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

#กรมพัฒนาที่ดิน #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

www.ldd.go.th
https://www.ldd.go.th/eService/index.html
https://www.ldd.go.th/Location/index.html
https://www.facebook.com/ldd.go.th
https://www.youtube.com/c/กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

📣📣ประชาสัมพันธ์ … พด.เชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมวันดินโลก 2564 🌾🌏“รางวัลอยู่ตรงหน้า …หาให้เจอนะ”🎯หา 5 คำ สัมพันธ์กับงานวันดิน...
19/11/2021

📣📣ประชาสัมพันธ์ … พด.เชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมวันดินโลก 2564 🌾🌏
“รางวัลอยู่ตรงหน้า …หาให้เจอนะ”
🎯หา 5 คำ สัมพันธ์กับงานวันดินโลก 2564 ที่จัดขึ้นในวันที่ 2-5 ธันวาคม 2564 ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1296770437462794&id=339336559872858

🎊 “รางวัลอยู่ตรงหน้า..หาให้เจอนะ” ‼‼

ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมวันดินโลก 2564 (World soil day) 🟤🌾

มาร่วมสนุกกับกิจกรรม หา 5 คำ สัมพันธ์กับงานวันดินโลก 2564 ที่จัดขึ้นในวันที่ 2-5 ธันวาคม 2564 ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

กติกาง่ายๆ ดังนี้

1. กดไลค์เพจ Facebook : วันดินโลก World Soil Day

2. กดแชร์โพสต์กิจกรรมนี้ ไปที่หน้า Facebook ของคุณ (ตั้งค่าเป็นสาธารณะ) พร้อมแท็กเพื่อนอย่างน้อย 5 คน

3. โชว์หลักฐานการแชร์กิจกรรมใต้โพสตนี้ พร้อมบอกว่า เจอ 5 คำไหนบ้างที่สัมพันธ์กับงานวันดินโลก ปี 2564 และใส่แฮชแท็ก #วันดินโลก #worldsoilday #ทุ่งกุลาร้องไห้

เพียงทำตามกติกา ก็มีสิทธิเป็นผู้โชคดี รับไปเลยถุงผ้า 🛍 จำนวน 5 รางวัล

(หมายเหตุ : จัดส่งรางวัลภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2564)
*การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

📆 ร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2564 (เวลา 23.59 น.)
🎊 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

🏃‍♀️🏃‍♂️ เวลามีน้อย รีบหากันหน่อยนะคะ 💨💨💨

#วันดินโลก #WorldSoilDay #Haltsoilsalinizationboostsoilproductivity
#พิชิตดินเค็มเติมเต็มผลผลิตสร้างชีวิตเกษตรกร
#ดินเค็ม #ทุ่งกุลาร้องไห้ #5ธันวาคม #วันดินโลก2564 #กรมพัฒนาที่ดิน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต ...
18/11/2021

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จังหวัดระยอง

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัต ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดย อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ เฝ้าฯ รับเสด็จ และกราบบังคมทูลถวายรายงานเรื่องการปลูกแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัต พร้อมทั้งแนวทางในการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และแปลงขยายพันธุ์เพื่อบริการแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้ามาศึกษาต่อไป

http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25641117_03

รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ร่วมพิธี MOU เพื่อพัฒนางานเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ AI และ IoT Platform ด้านเกษตรอัจฉริยะวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.25...
18/11/2021

ร่วมพิธี MOU เพื่อพัฒนางานเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ AI และ IoT Platform ด้านเกษตรอัจฉริยะ

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2 ฉบับ ดังนี้ 1) บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาวิชาการด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร ระหว่างอธิการบดี และอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทางวิชาการร่วมกันด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร โดยการขยายผลโครงการวิจัยทางด้านการเกษตรที่มีศักยภาพสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตร เพื่อทำวิจัยและพัฒนาร่วมกันในหัวข้อเรื่องที่จะใช้แก้ปัญหาทางการเกษตร และเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่าย และ 2) บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาวิชาการด้านวิจัย การส่งเสริมการประมง ระหว่างอธิการบดี และอธิบดีกรมประมง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทางวิชาการร่วมกันด้านการวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาการประมง และขยายผลโครงการวิจัยทางด้านการประมงที่มีศักยภาพสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่การประมง และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อทำวิจัยและพัฒนาร่วมกันในหัวข้อเรื่องที่จะใช้แก้ปัญหาทางการประมง และพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่าย โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ณ ห้องประชุม 701 (บุนนาค) ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการทำ MOU ร่วมกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับภาคเกษตรกรรมของไทย ต้องมีการยกระดับด้านการเกษตร มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ให้เต็มที่ เพื่อยกระดับเกษตรกรให้ก้าวข้ามผ่านจากที่เคยเป็นให้ได้ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรฯ นอกเหนือจากกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมประมง ที่ร่วมลงนามในวันนี้ ยังมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความสำคัญทั้งหมด ซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องมีการทำงานให้สอดคล้องกัน ต้องมีการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพร่วมกัน สำหรับการลงนามในวันนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของภาคการเกษตรอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งภาคเกษตรเรามีความสำคัญ หากภาคการเกษตรดี เศรษฐกิจในประเทศก็จะเข้มแข็งไปด้วย สิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดคือในช่วงโควิด-19 ที่ภาคการเกษตรนั้นได้รับผลกระทบน้อยสุด และยังเป็นภาคที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจของประเทศได้อีกด้วย ประเทศไทยจึงต้องมีการพัฒนาทั้งในเรื่องการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการส่งเสริม พัฒนา ต่อยอด และเพิ่มมูลค่าต่อไปในอนาคต”

http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25641118_02

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการวันดินโลก ครั้งที่ 3/2564วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สถาพร ใจอา...
18/11/2021

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการวันดินโลก ครั้งที่ 3/2564

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการวันดินโลก ครั้งที่ 3/2564 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ คณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3-5 ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ

ประเด็นสำคัญในที่ประชุมฯ เพื่อทราบถึง (ร่าง) กำหนดการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานวันดินโลก 2564 ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินตามจุดต่างๆ ภายในงาน (ร่าง) กำหนดการวันดินโลก ภายใต้หัวข้อ “Halt soil salinization, boost soil productivity: พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร” ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานวันดินโลกด้านวิชาการ ปี 2564 จำนวน 3 คณะ ซึ่งประกอบด้วย 1) คณะทำงานจัดประชุมวิชาการวันดินโลก 2) คณะทำงานนิทรรศการวันดินโลก 3) คณะทำงานนิทรรศการมีชีวิตวันดินโลก 2564 พร้อมทั้ง พิจารณาความก้าวหน้า แผนการดำเนินงาน การจัดเตรียมสถานที่ และกิจกรรมต่างๆ อาทิ กำหนดการจัดประชุมวิชาการวันดินโลก โดยการนำเสนอผลงานวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2564 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ภาคบรรยายและภาคนิทรรศการ 6 สาขา เสวนาวิชาการ และการบรรยายพิเศษจากต่างประเทศ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สถานีพัฒนาที่ดิน จ.ร้อยเอ็ด รูปแบบการจัดนิทรรศการกลาง ข้อมูลนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงการกำเนิดดินเค็มและการแพร่กระจายดินเค็มทั่วโลก ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ BCG Model กิจกรรม DIY และกิจกรรมในการจัดนิทรรศการที่มีชีวิต

ทั้งนี้ ประธานได้มอบแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนงานและเตรียมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมของสถานที่จัดงาน เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25641118_01

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

18/11/2021
พารู้จัก ... ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.14 (Talk)

กรมพัฒนาที่ดิน-พารู้จัก ... ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.14 (Talk)
https://youtu.be/0DEZAJp1Pa0
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดตัว พด.14 รักษารากเน่า โคนเน่า ในพืชผัก ผลไม้

รายการคนไทยหัวใจเกษตร ออกอากาศ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

#กรมพัฒนาที่ดิน #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

www.ldd.go.th
https://www.ldd.go.th/eService/index.html
https://www.ldd.go.th/Location/index.html
https://www.facebook.com/ldd.go.th
https://www.youtube.com/c/กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าไม้ถาวร วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ ...
17/11/2021

ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าไม้ถาวร

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายสมโสถติ์ ดำเนินงาม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาหลักเกณฑ์การจำแนกพื้นที่ที่กันออกจากการกำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจำแนกพื้นที่ป่าไม้ถาวรให้มีความชัดเจนในภาพรวมทั้งประเทศ ก่อนที่จะส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวไปดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ลดปัญหาความซ้ำซ้อน ลดความเหลื่อมล้ำ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25641117_02

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 3/2564วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. ดร.ส...
17/11/2021

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 3/2564

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Application Zoom) จากห้องประชุม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมรองอธิบดีด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน และความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง (Sustainable Urban Agriculture Development Project : SUAD Project) การจัดตั้งสถาบันเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ความคืบหน้าการจัดตั้งสภาเกษตรอินทรีย์ พีจีเอส แห่งประเทศไทย และการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในรูปแบบ protocol to platform โดยระบบ พีจีเอส ของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย โดยกรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ PGS ตั้งแต่ปี 2557-ปัจจุบัน อาทิ การจัดทำโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ การลงพื้นที่ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันพิจารณาหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบล ภายใต้แนวคิด “บริหารโดยชุมชน เป็นของชุมชน เพื่อชุมชน”

http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25641117_01

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

ดินดีชีวีมั่นคง ตอน  "มาขยายพันธุ์ (หญ้าแฝก) กันนะ"  นนน ชวนทุกคนมาขยายพันธุ์หญ้าแฝกแบบง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้ ไม่ยุ่งยาก อยา...
17/11/2021
ดินดีชีวีมั่นคง ตอน มาขยายพันธุ์ (หญ้าแฝก) กันนะ I นนน ชวนขยายพันธุ์หญ้าแฝกแบบง่ายๆ ใครๆ ก็

ดินดีชีวีมั่นคง ตอน "มาขยายพันธุ์ (หญ้าแฝก) กันนะ" นนน ชวนทุกคนมาขยายพันธุ์หญ้าแฝกแบบง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้ ไม่ยุ่งยาก อยากรู้...ต้องลอง

🎬 รับชมคลิปที่ YouTube : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

https://youtu.be/ZMfDNdHQRl4

ดินดีชีวีมั่นคง ตอน มาขยายพันธุ์ (หญ้าแฝก) กันนะ โดยศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเ.....

พด.พังงา สนองงานโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
16/11/2021
ผลสำเร็จ พด.พังงา - สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร

พด.พังงา สนองงานโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

พด.พังงา สนองงานโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ชีพจรทั่วไทย : พด. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 64 พร้อมติดตามการดำเนินงาน จ. ตรัง
16/11/2021

ชีพจรทั่วไทย : พด. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 64 พร้อมติดตามการดำเนินงาน จ. ตรัง

ชีพจรทั่วไทย : พด. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 64 พร้อมติดตามการดำเนินงาน จ. ตรัง

รองอธิบดี พด. ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดกระบี่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยย...
15/11/2021

รองอธิบดี พด. ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดกระบี่

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมลงพื้นที่ติดตามคณะนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อติดตามผลการดำเนินการโครงการต่างๆ และรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดกระบี่ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีการพิจารณานโยบายสำคัญเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น การประกาศพื้นที่นำร่อง Tourism Sandbox ที่เราจะสร้างให้เป็นโมเดลต้นแบบระดับโลก การสร้างความเชื่อมโยงการขนส่งและการท่องเที่ยวกับอินเดียและประเทศในกลุ่ม BIMSTEC การส่งเสริมให้เป็นแหล่งเพาะปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผลต่างๆ รวมถึงการเป็นแหล่งทำประมงที่สำคัญของประเทศ พร้อมทั้งยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง อีกด้วย

เวลา 11.30 น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้า OTOP อันดามัน (ANDAMAN OTOP SHOP) 6 จังหวัด (ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล) ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันเทศบาลเมืองกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

จากนั้นในช่วงบ่ายเวลา 13.40 น. รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้ร่วมติดตามนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปยังชุมชนท่องเที่ยวบ้านคลองหรูด (คลองน้ำใส) ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ของดีชุมชน และร่วมกิจกรรมการทำโรตี 2-1 (การทำโรตีและทอดไข่ดาวบนใบตอง) ซึ่งเป็นอาหารเช้าวิถีคนปักษ์ใต้ที่รับประทานคู่กับชา-กาแฟโบราณ ชมการสาธิตวาดภาพวิวคลองหรูดลงบนผืนผ้า และลงนามบนผืนผ้าบาติกเป็นที่ระลึกแก่ชุมชนหนองทะเล เยี่ยมชมวิวทิวทัศน์ความร่มรื่นอุดมสมบูรณ์คลองหรูด สัมผัสบรรยากาศการพายคายัค การเล่นน้ำของเด็ก เยาวชน ที่คลองหรูด และถ่ายภาพร่วมกัน ณ จุดเช็คอิน UNSEEN Krabi Thailand

ต่อมาในเวลา 14.45 น. รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้ร่วมติดตามคณะนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดอุทยานต้อนรับการท่องเที่ยวเมืองกระบี่ และพบปะผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นในท้องที่ ภาคเอกชน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ จากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ (ต้นทุ้งฟ้า) ไม้มงคลประจำจังหวัด ณ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพีตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

โดยกลุ่มจังหวัดใน "กลุ่มอันดามัน" นี้ (กระบี่ ภูเก็ต พังงา ระนอง ตรัง สตูล) ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของไทย ซึ่งก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด กลุ่มจังหวัดอันดามันนี้ สร้างรายได้เข้าประเทศ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวได้มากถึงปีละ 700,000 ล้านบาท มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะพีพีเล เกาะพีพีดอน หาดไร่เลย์ หาดนพรัตน์ธารา อ่าวนาง และสุสานหอย 75 ล้านปี เป็นต้น นับว่าทุกจังหวัดในพื้นที่นี้ มีความร่ำรวยทางทรัพยากรธรรมชาติ มีความหลากหลาย มีเอกลักษณ์ มีมนต์เสน่ห์ดึงดูด ที่สร้างชื่อเสียงและเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยเราให้กลับมาคึกคัก และแข็งแรงอีกครั้ง

http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25641115_04

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

ประชุมหารือการดำเนินงาน และโครงการวิจัยนำร่องเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ Agri-Map ครั้งที่ 1/2564วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2...
15/11/2021

ประชุมหารือการดำเนินงาน และโครงการวิจัยนำร่องเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ Agri-Map ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมประชุมหารือการดำเนินงาน และโครงการวิจัยนำร่องเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ Agri-Map ร่วมกับผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Application Zoom) ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน โดยนายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ได้รายงานถึงการปรับปรุงข้อมูลของชั้นความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการเพาะปลูกพืชสมุนไพร 14 ชนิด ซึ่งปรับปรุงไปแล้ว ในปี งบประมาณ 2564 และการปรับปรุงการทำงานของระบบ Agri-Map การนำเสนอระบบ Agri-Map เพื่อนำไปใช้งานในโครงการ Zoning by Agri-Map การใช้ข้อมูลจาก Agri-Map เพื่อจัดทำแนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมรายจังหวัด จำนวน 77 จังหวัด รวมทั้งพิจารณาความต้องการของผู้ใช้งาน ระบบ Agi-Map โดยจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานเพื่อนำไปจัดทำแผนการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ Agri-Map ในปีงบประมาณ 2565 และการพิจารณาข้อมูลที่ต้องการสนับสนุนในการจัดทำโครงการวิจัยนำร่องการคาดการณ์ผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะครบวาระ 5 ปี เพื่อร่วมกันพัฒนา Agri-Map ให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25641115_03

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

พด.พังงา สนองงานโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19
15/11/2021
พด.พังงา สนองงานโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ

พด.พังงา สนองงานโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

สำนักข่าวไทยแลนด์พลัส ออนไลน์... เพื่อสังคม ส่งเสริมความรู้ และการมีส่วนร่วม

พด.พังงา สนองงานโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน...
15/11/2021

พด.พังงา สนองงานโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ร่วมคณะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมนุม (One/Stop Service) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวิเคราะห์ดิน และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ จังหวัดพังงา พร้อมรับฟังปัญหาจากประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนโคกกลอย ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

สถานีพัฒนาที่ดินพังงาสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ได้สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรพังงา ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนโคกกลอย กลุ่มปลูกผักอินทรีย์บ้านนากลาง ภายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินตำบลโคกกลอย เป็นการทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ที่มีราคาแพง ทำให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้

ทั้งนี้ จังหวัดพังงาได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) โดยมีเป้าหมายเกษตรกร 1,088 ราย มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคนิคและการบริหารธุรกิจให้แก่สมาชิก สนับสนุน Soil test kit ในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน สนับสนุนแม่ปุ๋ย 3 ชนิด คือ สูตร 46-0-0 สูตร 18-46-0 และสูตร 0-0-60 รวมถึงสนับสนุนเครื่องผสมปุ๋ยเคมี ซึ่งผลสำเร็จจากโครงการฯ ในปี 2564 คือ เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ร้อยละ 20 ด้านการใช้ปุ๋ย เกษตรกรมีองค์ความรู้ด้านการใช้ปุ๋ย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการตรวจวิเคราะห์ดิน และการผสมปุ๋ยใช้เอง มีศักยภาพในการจัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพให้ชุมชน สร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองให้แก่เกษตรกร รวมถึงสร้างงานสร้างรายได้ให้กับสมาชิก ศดปช. และคนในชุมชนอีกด้วย

http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25641115_02

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

ที่อยู่

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตจตุจักร
Bangkok
10900

อยู่ระหว่างแยกเกษตร กับ แยกเสนานิคม ฝั่งเดียวกับเมเจอร์รัชโยธิน ริมถนนพหลโยธิน เยื้องตรงข้ามกับโรงพยาบาลเปาโลเกษตร รถประจำทางสายที่ผ่าน 24,26,34,39,59,104,107,129,185,503,543,206,545,524,63 สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีเสนานิคม

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625625100

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

จุลินทรีย์สารเร่ง พด.1
จุลินทรีย์สารเร่ง พด.2
จุลินทรีย์สารเร่ง พด.3
จุลินทรีย์สารเร่่ง พด.6
จุลินทรีย์สารเร่ง พด.7
จุลินทรีย์สารเร่ง พด.9
บริการตรวจวิเคราะห์ดินและปุ๋ย
บริการให้คำปรึกษาแก้ปัญหาดิน
บริการให้คำปรึกษาการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่
บริการตรวจวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก
บริการให้คำปรึกษาการผลิตปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ
บริการให้คำปรึกษาการใช้ปุ๋ยพืชสด
บริการให้คำปรึกษาการทำเกษตรอินทรีย์
บริการให้คำปรึกษาลดใช้เคมีทางการเกษตร
บริการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมพัฒนาที่ดินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมพัฒนาที่ดิน:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม : วิสัยทัศน์

23 พฤษภาคม 2506 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้พระราชบัญญัติ 3 ฉบับ ให้มีการจัดตั้งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติขึ้นโดยรวมงานของกระทรวงสหกรณ์ที่มีอยู่เดิมเข้าไว้กับกรมอื่นอีก รวมทั้งหมด 13 กรม ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินเป็นกรมหนึ่งได้รับการจัดตั้งครั้งนี้ด้วย

เครื่องหมายราชการแห่งกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรูปพระอิศวรปางประทานพร และมีภาพประกอบภายในกรอบวงกลม อันแสดงความหมายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย ดิน พืช ฝน แสงอาทิตย์ เบื้องล่างของภาพมีตัวอักษรกรมพัฒนาที่ดิน

พันธกิจ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ วิจัยพัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิตและให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านต่าง ๆ ที่ถูกต้อง ทันสมัย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดินและน้ำ โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟูปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ยั่งยืน ภายใต้ กระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วม พัฒนาหมอดินอาสา ยุวเกษตร เกษตรกร และกลุ่มเกษตร ให้มีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาที่ดินเพื่อเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและปฎิบัติตาม พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 เป้าประสงค์หลัก 1. จัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่อการวางแผนพัฒนาในพื้นที่ 2. ส่งเสริมเกษตรกรทำการผลิตตามความเหมาะสมของดิน 3. พื้นที่เกษตรได้รับการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 4. พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงดิน 5. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน 6. เกษตรกรนำเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ 7. สร้างและพัฒนาต่อยอดภาคีเครือข่ายพัฒนาที่ดินให้เข้มแข็ง และยั่งยืน ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การขับเคลื่อนแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การอนุรักษ์ดินและน้ำ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การวิจัยและถ่ายถอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างพัฒนาภาคีเครือข่ายพัฒนาที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาองค์กร สีประจำกรมพัฒนาที่ดิน : สีชมพู www.ldd.go.th http://www.facebook.com/ldd.go.th http://www.facebook.com/soilmuseum http://www.facebook.com/ldd.pr http://www.youtube.com/c/กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กรมพัฒนาที่ดิน-ความสำเร็จ Agri-Map 2021 กรมพัฒนาที่ดิน (Talk) https://youtu.be/1Y2nK40dyck ผลการดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ให้กลับมาปลูกพืชได้ รายการคนไทยหัวใจเกษตร ออกอากาศ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 #กรมพัฒนาที่ดิน #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.ldd.go.th https://www.ldd.go.th/eService/index.html https://www.ldd.go.th/Location/index.html https://www.facebook.com/ldd.go.th https://www.youtube.com/c/กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เตรียมเปิดตัว ... โครงการหมอดินอาสาทางอากาศ
📣📣ประชาสัมพันธ์ … พด.เชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมวันดินโลก 2564 🌾🌏 “รางวัลอยู่ตรงหน้า …หาให้เจอนะ” 🎯หา 5 คำ สัมพันธ์กับงานวันดินโลก 2564 ที่จัดขึ้นในวันที่ 2-5 ธันวาคม 2564 ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1296770437462794&id=339336559872858
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จังหวัดระยอง วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัต ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดย อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ เฝ้าฯ รับเสด็จ และกราบบังคมทูลถวายรายงานเรื่องการปลูกแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัต พร้อมทั้งแนวทางในการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และแปลงขยายพันธุ์เพื่อบริการแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้ามาศึกษาต่อไป http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25641117_03 รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมพิธี MOU เพื่อพัฒนางานเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ AI และ IoT Platform ด้านเกษตรอัจฉริยะ วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2 ฉบับ ดังนี้ 1) บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาวิชาการด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร ระหว่างอธิการบดี และอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทางวิชาการร่วมกันด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร โดยการขยายผลโครงการวิจัยทางด้านการเกษตรที่มีศักยภาพสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตร เพื่อทำวิจัยและพัฒนาร่วมกันในหัวข้อเรื่องที่จะใช้แก้ปัญหาทางการเกษตร และเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่าย และ 2) บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาวิชาการด้านวิจัย การส่งเสริมการประมง ระหว่างอธิการบดี และอธิบดีกรมประมง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทางวิชาการร่วมกันด้านการวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาการประมง และขยายผลโครงการวิจัยทางด้านการประมงที่มีศักยภาพสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่การประมง และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อทำวิจัยและพัฒนาร่วมกันในหัวข้อเรื่องที่จะใช้แก้ปัญหาทางการประมง และพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่าย โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ณ ห้องประชุม 701 (บุนนาค) ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการทำ MOU ร่วมกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับภาคเกษตรกรรมของไทย ต้องมีการยกระดับด้านการเกษตร มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ให้เต็มที่ เพื่อยกระดับเกษตรกรให้ก้าวข้ามผ่านจากที่เคยเป็นให้ได้ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรฯ นอกเหนือจากกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมประมง ที่ร่วมลงนามในวันนี้ ยังมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความสำคัญทั้งหมด ซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องมีการทำงานให้สอดคล้องกัน ต้องมีการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพร่วมกัน สำหรับการลงนามในวันนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของภาคการเกษตรอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งภาคเกษตรเรามีความสำคัญ หากภาคการเกษตรดี เศรษฐกิจในประเทศก็จะเข้มแข็งไปด้วย สิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดคือในช่วงโควิด-19 ที่ภาคการเกษตรนั้นได้รับผลกระทบน้อยสุด และยังเป็นภาคที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจของประเทศได้อีกด้วย ประเทศไทยจึงต้องมีการพัฒนาทั้งในเรื่องการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการส่งเสริม พัฒนา ต่อยอด และเพิ่มมูลค่าต่อไปในอนาคต” http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25641118_02 รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการวันดินโลก ครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการวันดินโลก ครั้งที่ 3/2564 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ คณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3-5 ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ ประเด็นสำคัญในที่ประชุมฯ เพื่อทราบถึง (ร่าง) กำหนดการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานวันดินโลก 2564 ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินตามจุดต่างๆ ภายในงาน (ร่าง) กำหนดการวันดินโลก ภายใต้หัวข้อ “Halt soil salinization, boost soil productivity: พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร” ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานวันดินโลกด้านวิชาการ ปี 2564 จำนวน 3 คณะ ซึ่งประกอบด้วย 1) คณะทำงานจัดประชุมวิชาการวันดินโลก 2) คณะทำงานนิทรรศการวันดินโลก 3) คณะทำงานนิทรรศการมีชีวิตวันดินโลก 2564 พร้อมทั้ง พิจารณาความก้าวหน้า แผนการดำเนินงาน การจัดเตรียมสถานที่ และกิจกรรมต่างๆ อาทิ กำหนดการจัดประชุมวิชาการวันดินโลก โดยการนำเสนอผลงานวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2564 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ภาคบรรยายและภาคนิทรรศการ 6 สาขา เสวนาวิชาการ และการบรรยายพิเศษจากต่างประเทศ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สถานีพัฒนาที่ดิน จ.ร้อยเอ็ด รูปแบบการจัดนิทรรศการกลาง ข้อมูลนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงการกำเนิดดินเค็มและการแพร่กระจายดินเค็มทั่วโลก ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ BCG Model กิจกรรม DIY และกิจกรรมในการจัดนิทรรศการที่มีชีวิต ทั้งนี้ ประธานได้มอบแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนงานและเตรียมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมของสถานที่จัดงาน เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25641118_01 รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
กรมพัฒนาที่ดิน-พารู้จัก ... ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.14 (Talk) https://youtu.be/0DEZAJp1Pa0 กรมพัฒนาที่ดิน เปิดตัว พด.14 รักษารากเน่า โคนเน่า ในพืชผัก ผลไม้ รายการคนไทยหัวใจเกษตร ออกอากาศ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 #กรมพัฒนาที่ดิน #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.ldd.go.th https://www.ldd.go.th/eService/index.html https://www.ldd.go.th/Location/index.html https://www.facebook.com/ldd.go.th https://www.youtube.com/c/กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าไม้ถาวร วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายสมโสถติ์ ดำเนินงาม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาหลักเกณฑ์การจำแนกพื้นที่ที่กันออกจากการกำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจำแนกพื้นที่ป่าไม้ถาวรให้มีความชัดเจนในภาพรวมทั้งประเทศ ก่อนที่จะส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวไปดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ลดปัญหาความซ้ำซ้อน ลดความเหลื่อมล้ำ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25641117_02 รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Application Zoom) จากห้องประชุม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมรองอธิบดีด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน และความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง (Sustainable Urban Agriculture Development Project : SUAD Project) การจัดตั้งสถาบันเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ความคืบหน้าการจัดตั้งสภาเกษตรอินทรีย์ พีจีเอส แห่งประเทศไทย และการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในรูปแบบ protocol to platform โดยระบบ พีจีเอส ของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย โดยกรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ PGS ตั้งแต่ปี 2557-ปัจจุบัน อาทิ การจัดทำโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ การลงพื้นที่ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันพิจารณาหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบล ภายใต้แนวคิด “บริหารโดยชุมชน เป็นของชุมชน เพื่อชุมชน” http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25641117_01 รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
ดินดีชีวีมั่นคง ตอน "มาขยายพันธุ์ (หญ้าแฝก) กันนะ" นนน ชวนทุกคนมาขยายพันธุ์หญ้าแฝกแบบง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้ ไม่ยุ่งยาก อยากรู้...ต้องลอง 🎬 รับชมคลิปที่ YouTube : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ https://youtu.be/ZMfDNdHQRl4
พด.พังงา สนองงานโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
วันที่ 7 มกราคม 2563 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร หมอดินอาสา ชมรมหมอดินอาสา หมอดินอาสาใต้เคี่ยม และภาคีเครือข่าย หมอดินอาสา จากอำเภอท่าแซะ เข้าร่วมโครงการหมอดินอาสาสัญจร ในพื้นที่ หมู่ที่5ตำบลท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร โดยมี นาย เดชา ยังสุข กำนันตำบลท่าหิน นายชาญยุทธ คงตะโก หมอดินอาสา ประจำอำเภอสวี นาย วิโรจน์ ดำทุ่งหงษ์ หมอดินตำบลท่าหิน นาย นิรันดร ดีรักษา หมอดินอาสา หมู่ที่5 ตำบลท่าหินให้การต้อนรับ โดยเนื้อหา โครงการ หมอดินอาสาสัญจร เพื่อเพิ่ม ความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การปรับปรุง บำรุงดิน การป้องกันการพังทลายของดิน ให้กับเกษตรกร และผู้สนใจในพื้นที่