กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล เน้นงานบริการ ปฏิบัติงานอย่างสุจริต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตำรวจไทย วิสัยทัศน์ (Vision) การดำเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการของสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ถูกต้องและรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการยอมรับและน่าเชื่อถือให้แก่ผู้มารับบริการ พันธกิจ (Mission) 1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการของสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์สำคัญ ดังนี้ 1. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการ การให้บริการด้านสวัสดิการของ ตร. เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ข้าราชการตำรวจและครอบครัวได้รับการให้บริการต่างๆ จนเป็นที่พึงพอใจ 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงาน การให้บริการด้านสวัสดิการ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ตร. มีความรู้ด้านสวัสดิการเพิ่มขึ้น 3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การบริหารจัดการงานด้านสวัสดิการของ ตร. ที่ดี เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ บุคลากรได้รับการพัฒนางานด้านสวัสดิการ ให้มีทักษะเพิ่มขึ้น ค่านิยมขององค์กร ประพฤติดี มีวินัย ตำรวจไทยก้าวไกลพัฒนา
(4)

เปิดเหมือนปกติ

The Cop seminar and resort
06/11/2020

The Cop seminar and resort

📣📣📣..ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (The cop Seminar & Resort ) เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 038 241 357 (ในวันและเวลาทำการ)

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ตร. ประจำปี พ.ศ.2563เมื่อวันที่ 19 ต.ค.63 เวลา 14.00 น. พล.ต.อ. ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร รอง ผบ.ต...
19/10/2020

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ตร. ประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.63 เวลา 14.00 น. พล.ต.อ. ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองสวัสดิการได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ พระอุโบสถวัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563เมื่อวันที่ 17 ต.ค.62 เวลา 06.30 น. พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง...
19/10/2020

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.62 เวลา 06.30 น. พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ฝ่ายสวัสดิการการเงิน กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล
17/10/2020

ฝ่ายสวัสดิการการเงิน กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

วันที่ 16 ต.ค.63 เวลาประมาณ 15.30 น.
พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีสดุดีข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของข้าราชการตำรวจและนักเรียนนายร้อยตำรวจ ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นราชกุศล ครบรอบ 4 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัช...
16/10/2020

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นราชกุศล ครบรอบ 4 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.63 เวลา 07.00 น. พล.ต.อ. มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.
เป็นประะธานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นราชกุศล ครบรอบ 4 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และมีคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใน วันตำรวจ 17 ตุลาคมhttp://welfarepo...
06/10/2020
ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใน

ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใน วันตำรวจ 17 ตุลาคม

http://welfarepolice.com/new/news/read/241

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล's cover photo
01/10/2020

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล's cover photo

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล's cover photo
01/10/2020

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล's cover photo

ฝ่ายสวัสดิการการเงิน กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล
29/09/2020

ฝ่ายสวัสดิการการเงิน กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

📣📣 สำหรับข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ตร. ที่มีความประสงค์เข้าร่วม #โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ตร. สามารถเข้า Website ของกองสวัสดิการ เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการฯ และปฏิบัติตามขั้นตอนตามเอกสารแนบ
📃📃การเข้าร่วมโครงการเป็นไปโดยความสมัครใจ ท่านต้องดำเนินการด้วยตนเอง #การดำเนินการไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด หากมีผู้กล่าวอ้างหรือเรียกร้องค่าดำเนินการ และนำรายชื่อท่านไปร่วมโครงการ ซึ่งมิใช่โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ตร. ตามหนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0009.332/2800 ลง 18 ก.ย.63 ทางเราจะไม่รับผิดชอบแต่อย่างใด
📌📌📩📩ท่านต้องส่งข้อมูลของตนเองมาที่ E-mail : [email protected] ในรูปแบบไฟล์เอกสารเท่านั้น #เฉพาะแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการ
📞☎️หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ฝ่ายสวัสดิการการเงิน สก. 02-2052539

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากข้าราชการตำรวจ ผู้มีประสบการณ์สูงด้านต่างๆเมื่อวันที่ 22- 24 กันยายน 2...
28/09/2020

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากข้าราชการตำรวจ ผู้มีประสบการณ์สูงด้านต่างๆ

เมื่อวันที่ 22- 24 กันยายน 2563 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากข้าราชการตำรวจผู้มีประสบการณ์สูงด้านต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงงานบริหารงานบุคคลของ ตร. พ.ศ.2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว และ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ. นครปฐม โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธี ในงานได้มีการแนะนำสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ การตรวจสุขภาพ การบรรยายพิเศษต่างๆ เกี่ยวกับการวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณ และจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

ฝ่ายสวัสดิการการเงิน กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล
25/09/2020

ฝ่ายสวัสดิการการเงิน กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

📣📣 สำหรับข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ตร. ที่มีความประสงค์เข้าร่วม #โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ตร. สามารถเข้า Website ของกองสวัสดิการ เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการฯ และปฏิบัติตามขั้นตอนตามเอกสารแนบ
📃📃การเข้าร่วมโครงการเป็นไปโดยความสมัครใจ ท่านต้องดำเนินการด้วยตนเอง #การดำเนินการไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด หากมีผู้กล่าวอ้างหรือเรียกร้องค่าดำเนินการ และนำรายชื่อท่านไปร่วมโครงการ ซึ่งมิใช่โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ตร. ตามหนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0009.332/2800 ลง 18 ก.ย.63 ทางเราจะไม่รับผิดชอบแต่อย่างใด
📌📌📩📩ท่านต้องส่งข้อมูลของตนเองมาที่ E-mail : [email protected] ในรูปแบบไฟล์เอกสารเท่านั้น #เฉพาะแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการ
📞☎️หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ฝ่ายสวัสดิการการเงิน สก. 02-2052539

กองการสอบ
17/09/2020

กองการสอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
(บริการเฉพาะวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)
สอบถามปัญหาคุณสมบัติผู้สมัคร โทร.034-311103
สอบถามวิธีการกรอกข้อมูล โทร.034-312037
สอบถามปัญหาทางเทคนิค โทร.02-0712116
http://www.admission-pe.rpca.ac.th/pe/

วันคล้ายวันสถาปนา กองสวัสดิการ ครบรอบ 60 ปี 13 กันยายน 2563เมื่อวันที่ 11 ก.ย.63 เวลา 06.45 น. กองสวัสดิการ ได้จัดพิธีสั...
14/09/2020

วันคล้ายวันสถาปนา กองสวัสดิการ ครบรอบ 60 ปี 13 กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.63 เวลา 06.45 น. กองสวัสดิการ ได้จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวร ตร., พิธี
บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมี พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย.ผบ.ตร.(บร.๔) เป็นประธานในพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กองสวัสดิการ ครบรอบ 60 ปี 13 ก.ย. 63 และเวลาต่อมา พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข ผบช.สกพ. พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุรชัย เจ็ดพี่น้องร่วมใจ ผบก.สก. ได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึก ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา ผบ.ตร. และ ดร. บุษบา  ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็น...
14/09/2020

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. และ ดร. บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานในพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ พิธีสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 16 ณ สโมสรตำรวจ

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่ 12 ส.ค.63 พล...
14/09/2020

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.63 พล.ต.ท. เพิ่มพูน ชิดชอบ
ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ ส.ค.๖๓ ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร. อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (The Cop seminar and resort)

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่ 12 ...
14/09/2020

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2563 เวลา 07.00 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ฝ่ายสวัสดิการการเงิน กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล
04/08/2020

ฝ่ายสวัสดิการการเงิน กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

วันนี้ (4 ส.ค.63 ) เวลาประมาณ 10.00 น.
พล.ต.ท.วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 3)(กม 2) พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน ส.ค.63 ณ อาคาร มหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ โดยมีผู้ได้รับการตรวจเยี่ยม จำนวน 5 ราย ดังนี้
1.พ.ต.อ.ชัชนันท์ พรบุตร ตำแหน่ง ผกก.สภ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
2.ร.ต.อ.ธนาคาร อุชณรัศมี ตำแหน่ง รอง สว.กก.5 บก.ป.
3.ด.ต.วิชิต แก้วฉิม ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะช้าง จ.ตราด
4.ส.ต.ท.กฤษดา การุญ ตำแหน่ง ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. (อรินทราช 26)
5.ส.ต.ท.อาทิตย์ วงค์เครือศร ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (จร.) สน.พระโขนง
Cr.รูปภาพ จาก สท.

The Cop seminar and resort
31/07/2020

The Cop seminar and resort

📣📣📣โปรต่อไม่รอแล้วน๊า 👍👍👍 ราคาดี๊ดี..สนใจสอบถามข้อมูลหรือสำรองจองห้องพักได้ทาง : In Box
📳 095 917 2266

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื...
29/07/2020

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 63 เวลา 06.30 น. พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.
เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

18/07/2020
สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

#ลำเพลินอยู่เฮือนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

.... โอยน้อนาย เตือนโตไว้ระวังโตน้องพี่ เตือนโตไว้ระวังโตน้องพี่
โรคโควิดช่วงนี้ บ่ทันได้ส่วงเซา ข้อยและเจ้าเว้นระยะจักคราว
อย่าไปไสซุมเฮา อยู่เฮือนปลอดเชื้อ แม่นเบื่อแล้วกะอดเอาสาก่อน
คันติดมาเดือดฮ้อน มันสิยากไปหลาย ยกการ์ดไว้อย่าฟ่าวปล่อยวางใจ
ยามสิไปสิมาระวังโตด้วย คนสวยสิไปไสใส่หน้ากาก
คนสวยจะไปไหนใส่หน้ากาก ดูแลตัวเองมากๆ แอลกอฮอล์พกไป
ถ้าจำเป็นจะต้องออกไปไหน ถ้าจำเป็นจะต้องออกไปไหน
ทุกๆ คนจำไว้ใส่หน้ากากทันที คุณพี่ล้างมือบ่อยๆ
คุณพี่ล้างมือบ่อยๆ สัมผัสสิ่งของให้น้อย
กันเชื้อเข้าสู่ร่างกาย รักษาระยะห่างเข้าไว้
รักษาระยะห่างเข้าไว้ 2 เมตรไม่ใกล้จะปลอดภัยทุกคน

ทนเอาไว้ให้ผ่านไปสาก่อน ทนเอาไว้ให้ผ่านไปสาก่อน
หยุดการแพร่ระบาด เฮาต้องฮ่วมใจ ควบคุมได้ทุกภาคฝ่ายเคลื่อบขับ
รับผิดชอบสังคม อยู่เฮือนหยุดเชื้อ อยู่เฮือนหยุดเชื้อ

#ด้วยความปราถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ #สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ #POLICETV #UCIMEDIA #กองดุริยางค์ตำรวจ #ฝ่ายดนตรี #กองสวัสดิการ

อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.
02/07/2020

อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.

📣📣ประชาสัมพันธ์ กรณีสมัครขอซ่อมแซมห้องชำรุดเอง ครั้งที่ 3/2563

The Cop seminar and resort
23/06/2020

The Cop seminar and resort

แวะมาพักผ่อนกับ The cop seminar & resort
ของเราเเล้ว ...ไปเที่ยวไหนต่อดีน้าาา !!
🏞🧳เดี๋ยวเราจัดโปรมแกรมให้เล้ยยยย เย้!!

ทริปนี้ต้องคุ้ม‼ จะทำให้วันหยุดสุดสัปดาห์ของเราเสียเปล่าไม่ได้นะ วันหยุดทั้งทีต้องไปเที่ยวให้คุ้มเลย The cop ของเราได้รวบรวมสถานที่ใกล้เคียงกับที่พักThe cop ของเราไว้แล้ว มีแต่ที่ฮิตๆน่าเที่ยวมาให้เรียบร้อยเเล้วจ้า 🥳🎉

มาพักกับเราเเล้วคิดไม่ออก ไม่รู้จะไปห้างสรรพสินค้าตรงไหนใกล้ๆแถวนี้ดี หรือว่าจะหาซื้อของทะเลส๊ดสดได้ที่ไหนได้บ้าง..🐟🦞🦀 🏝 เราคัดๆที่เที่ยวมาให้เเล้ว เอาใจสายเที่ยวเลยจ้า

10 สถานที่ใกล้เคียง 𝖳𝗁𝖾 𝖢𝗈𝗉🤎
• ตลาดบิ๊กฟู๊ด
• ห้างสรรพสินค้า ฮาเบอร์มอล
• Pattaya Sheep Farm
• FROST Magical of siam
• Art In Paradise Pattaya
• ตลาดสดนาเกลือ
• Terminal 21 Pattaya
• Max Muay Thai
• ปราสาทสัจธรรม
• ตลาดน้ำ 4 ภาค

#thecopseminar&resort
#สายชิลล์เค้ารู้กัน
#แท็กเพื่อน #แท็กแฟน #แชร์เก็บไว้เลย

ฝ่ายสวัสดิการการเงิน กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล
10/06/2020

ฝ่ายสวัสดิการการเงิน กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

การจัดโครงการอาหารกลางวัน เพื่อดำเนินการตามนโยบายให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ข้าราชการตำรวจ ของฝ่ายสวัสดิการการเงิน สก.

ฝ่ายสวัสดิการการเงิน กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล
02/06/2020

ฝ่ายสวัสดิการการเงิน กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

วันที่ 2 มิ.ย.63 เวลาประมาณ 09.00 น.
พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าคณะในการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน มิ.ย.63 ณ รพ.ตร. จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.ด.ต.วิชิต แก้วฉิม ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะช้าง จ.ตราด
2.ส.ต.ท.กฤษดา การุญ ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. (อรินทราช 26)

The Cop seminar and resort
19/05/2020

The Cop seminar and resort

****Promotion บ้านพักวิลล่าแบบส่วนตั๊วส่วนตัว!!****
👉แพ็กเกจ บ้านพัก 2 วัน 1 คืน ราคาโปรโมชั่นสำหรับท่านที่ต้องการพักผ่อนแบบส่วนตัว บรรยากาศดีๆใกล้ชิดธรรมชาติ🌴🍃 ติดทะเล🌊 พร้อมสระว่ายน้ำ🏊‍♀️ สามารถพาครอบครัวของท่านมาพักผ่อนแบบชิลล์ๆ รองรับได้ทั้งครอบครัวเล็กและครอบครัวใหญ่👨‍👩‍👧‍👦
หรือมาปาร์ตี้กับเพื่อนกลุ่มใหญ่💃💃

บ้านพักวิลล่ามีทั้งหมด 3 แบบให้ท่านเลือก ...
Junior villa (1ห้องนอน/ 2ท่าน),Family villa (2ห้องนอน/ 4ท่าน),Pool villa (3ห้องนอน / 6 ท่าน)🏠

✨ขอนำเสนอบ้านพักJunior villa (สำหรับ2ท่าน/1ห้องนอน) จากราคาปกติ 3,000 บาท ลดเหลือเพียง 1,800 บาท เท่านั้น !!
😲สิทธิพิเศษที่ท่านจะได้รับ

✅บ้านพัก( 1ห้องนอน/1ห้องน้ำ/1ห้องนั่งเล่น) พักได้ทั้งหมด 2 ท่าน สำหรับ 2วัน 1 คืน ฟรี!! อาหารเช้าสำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
✅ฟรีอาหารเช้าสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 1 ท่าน

***ห้องพักราคาโปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัดนะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ***

👉👉สำรองห้องพัก::
-inbox ในเพจ
-Tel:095-9172266 หรือ 096-8820373

The Cop seminar and resort
18/05/2020

The Cop seminar and resort

****มาแล้วโปรโมชั่นดีๆ ราคาสบายกระเป๋า****
แพ็กเกจ ห้องพัก 2 วัน 1 คืน ราคาโปรโมชั่นสำหรับท่านที่มีเวลาน้อย แต่ต้องการการพักผ่อนแบบใกล้ชิดธรรมชาติ เดินทางจาก กทม.เพียงชั่วโมงกว่าเท่านั้น ติดทะเลพัทยา มีสระว่ายน้ำส่วนตัว เหมาะกับการพักผ่อนในวันสบายๆ

ห้องพักจากราคาปกติ 1,600 บาท ลดเหลือเพียง 800 บาท เท่านั้น !!!!

สิทธิพิเศษที่ท่านจะได้รับ

✅ห้องพัก 2วัน 1 คืน มีทั้งเตียงเดี่ยว เตียงคู่ ฟรี!! อาหารเช้าสำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
✅ฟรีอาหารเช้าสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 1 ท่าน
✅ ฟรี Wi-Fi

***ห้องพักราคาโปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัดนะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ***

👉👉สำรองห้องพัก::
-inbox ในเพจ - The Cop seminar and resort
-Tel:095-9172266 หรือ 096-8820373

อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.
14/05/2020

อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.

📣📣แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปจับสลากเลือกห้องพัก
วันที่ 2 มิ.ย.63 ณ ห้องประชุม สารสิน อ.1 ชั้น 2 ตร.

📌📌http://welfarepolice.com/new/main

📍📍📍 สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตามลิงค์ https://forms.gle/5JETmcFKR6iEm7Ac9
หรือคิวอาร์โค๊ด

ฝ่ายสวัสดิการการเงิน กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล
07/05/2020

ฝ่ายสวัสดิการการเงิน กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

วันที่ 7 พ.ค.63 เวลาประมาณ 11.00 น.
พล.ต.อ.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร จตช. พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน พ.ค.63 ณ รพ.ตร. จำนวน 4 ราย ดังนี้
1.ส.ต.อ.อนุชา วงศ์ษา ผบ.หมู่ (ป.) สน.ประชาชื่น
2.ส.ต.ท.กฤษดา การุญ ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. (อรินทราช 26)
3.ส.ต.ท.ธนวัฒน์ รู้วิวัฒนพงษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.พหลโยธิน
4.ส.ต.ต.พูลศักดิ์ วรรณพงศ์ ผบ.หมู่ กก.5 กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904

อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.
06/05/2020

อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.

📣📣ประกาศรายชื่อผู้ยื่นสมัครใจซ่อมแซมห้องชำรุดเอง🏢🏢🏢

The Cop seminar and resort
05/05/2020

The Cop seminar and resort

The Cop seminar & resort ยังคงมีมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ได้มีการทำความสะอาดสถานที่ภายในโรงแรม บ้านพักวิลล่า ห้องประชุมสัมมนา และบริเวณรอบๆโรงแรม เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า และเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของลูกค้า
ที่มาใช้บริการทุกท่าน

ทางรีสอร์ทจะกลับมาเปิดให้บริการทุกท่านเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย แต่ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลห้องพัก สถานที่จัดงานได้ตลอดค่ะ

ติดต่อสอบถามสำรองที่พัก 📞 095 917 2266
หรือส่งข้อความ in box มาทางหน้าเพจมาได้เลยค่ะ

อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.
24/04/2020

อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.

📣📣 ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การจัดสรรบ้านพักในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (กรณีสมัครใจขอซ่อมแซมห้องชำรุด )

🔺🔺หมดเขตยื่นคำร้อง วันที่ 5 พ.ค.63🔺🔺

🚩🚩 ผู้ยื่นคำร้องต้องมีรายชื่อในบัญชีรอคิวจัดสรร 🚩

📍📍ยื่นคำร้อง ได้ที่ ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก.
อาคาร 5 ตร. ชั้น 10 📌📌

http://welfarepolice.com/new/news/read/213

The Cop seminar and resort
05/04/2020

The Cop seminar and resort

เนื่องจากมีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี กำหนดมาตรการปิดสถานประกอบการโรงแรม และสถานประกอบการคล้ายโรงแรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรีทั้งหมด เป็นการชั่วคราว
ทาง The cop seminar&resort จึงขอปิดให้บริการจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน เป็นต้นไป
กราบขออภัยในความไม่สะดวกนะคะ เราจะกลับมาให้บริการทุกท่านเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย

ขอบคุณค่ะ

The Cop seminar and resort
06/03/2020

The Cop seminar and resort

The COP Seminar & Resort
เปิดให้บริการตามปกติ สำหรับห้องพักและบ้านพัก
จัดประชุมสัมมนา งานแต่ง งานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ

จากข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
และ COVID-19 ทางรีสอร์ทได้มีมาตรการเฝ้าระวัง
เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อความปลอดภัย
ด้านสุขภาพของลูกค้าที่มาใช้บริการทุกท่าน

ขอบคุณค่ะ 💗

อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.
03/03/2020

อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.

📣📣📣 แจ้งข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปรับห้องพัก

http://welfarepolice.com/new/news/read/190

ที่อยู่

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 00:00 - 23:59
อังคาร 00:00 - 23:59
พุธ 00:00 - 23:59
พฤหัสบดี 00:00 - 23:59
ศุกร์ 00:00 - 23:59
เสาร์ 00:00 - 23:59
อาทิตย์ 00:00 - 23:59

เบอร์โทรศัพท์

022052522

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด