1197สายด่วนจราจร

1197สายด่วนจราจร สอบทางเส้นทางและสภาพจราจร ได้ตลอด 24 ชม.
(30)

เปิดเหมือนปกติ

🤴🏻👸🏻 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช ๒...
31/12/2020

🤴🏻👸🏻 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ แก่ประชาชนที่มาลงนามถวายพระพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔

🗓 ในวันศุกร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔
🕘 เวลา ๐๙.๐๐ ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น.
📌 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าศาลาสหทัยสมาคม (ด้านเหนือ) ในพระบรมมหาราชวัง

👔👗 โปรดแต่งกายสุภาพ
👨🏻🧑🏻 แสดงบัตรประชาชน (สำหรับชาวไทย)
👨🏻‍🦰👳🏾‍♂️ สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ที่จุดคัดกรอง

พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ...
31/12/2020

พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ แก่ปวงชนชาวไทย ด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่ มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลาง ด้านล่างเป็นตราพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และตราพระนามาภิไธย ส.ท.

เมื่อเปิดบัตรพระราชทานพร ด้านขวา มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ส่วนใต้พระบรมฉายาลักษณ์ระบุพระปรมาภิไธย “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และพระนามาภิไธย “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” ส่วนด้านซ้าย มีข้อความว่า “พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔” พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่ และบัตรพระราชทานพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ แก่ปวงชนชาวไทย วันที่ ๓๑ ธั...
31/12/2020

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่ และบัตรพระราชทานพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ แก่ปวงชนชาวไทย

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ แก่ประชาชนชาวไทย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ความว่า

“...เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ทุก ๆ ท่าน ให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และความเป็นมงคล โดยทั่วกัน คนไทยเรามีวัฒนธรรมอันแสดงถึงความดี ความงาม และความเจริญ เป็นพื้นฐานของชีวิตจิตใจอยู่ วัฒนธรรมทั้งนั้น เป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่ในขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม ภาษา ศิลปะ วิทยาการต่าง ๆ และนิสัย จิตใจ ทำให้คนไทย ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ ณ ที่ใด ก็เชื่อมโยงผูกพันกันได้อย่างใกล้ชิด

ในปีใหม่นี้ จึงขอให้คนไทยทุกคนได้พิจารณาให้เข้าใจถึงคุณค่าของความดี ความงาม และความเจริญทั้งปวง ความมั่นคง หนักแน่นในความถูกต้อง ด้วยเหตุผลและความจริง และช่วยกันสืบสาน รักษา ให้ดำรงอยู่ ไม่ขาดสาย และสร้างเสริม ต่อยอดให้รุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งๆ ขึ้น พร้อมทั้งตั้งตัว ตั้งใจ ให้มั่นคงแน่วแน่ ที่จะประพฤติตน ปฏิบัติงาน ให้ดี ให้ถูกต้อง ด้วยความมีสติ รู้ตัว และด้วยปัญญา รู้เหตุ รู้ผล

แม้ประเทศจะตกอยู่ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ก็สามารถที่จะนำพาให้ผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้ ความรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือร่วมใจโดยพร้อมเพรียงกัน จะนำพาชาติบ้านเมืองให้บังเกิดความผาสุก มั่นคง และเจริญก้าวหน้าสืบต่อไป

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ พร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาทุกท่าน ให้มีกำลังกายแข็งแรง กำลังใจเข้มแข็ง กำลังปัญญาเฉียบคม สามารถนำพาตน นำพาส่วนรวม และประเทศชาติให้บรรลุถึงความสุข ความเจริญได้ โดยทั่วกัน...”

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ขอบคุณภาพและข้อมูล : โบราณนานมา

🌙 พระจันทร์ในคืนข้ามปี Cr.phimphan
31/12/2020

🌙 พระจันทร์ในคืนข้ามปี

Cr.phimphan

"สามเสนวิทยาลัย" ประกาศผ่านเฟสบุ๊กแฟนเพจ ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ วันที่ 4 – 8 มกราคม 2564https://t.co/qjCaIBOaZA
31/12/2020

"สามเสนวิทยาลัย" ประกาศผ่านเฟสบุ๊กแฟนเพจ ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ วันที่ 4 – 8 มกราคม 2564
https://t.co/qjCaIBOaZA

🎉บรรยากาศไอคอนสยามคืนสิ้นปี ปีนี้ไม่มีกิจกรรมเคานต์ดาวน์ Cr.KT3984
31/12/2020

🎉บรรยากาศไอคอนสยามคืนสิ้นปี
ปีนี้ไม่มีกิจกรรมเคานต์ดาวน์

Cr.KT3984

โล่งแบบนี้ิ!!หนูช๊อบชอบ 📍แยกเกษตร #รายงานจราจร Cr.FM91
31/12/2020

โล่งแบบนี้ิ!!
หนูช๊อบชอบ

📍แยกเกษตร

#รายงานจราจร

Cr.FM91

👉🏻 อะไรเอ่ย ??? ต้องใช้เป็นประจำ แต่ใช้ซ้ำไม่ได้นะจ๊ะ 😷 📣 หน้ากากอนามัย ไม่ควรใช้ซ้ำ !! ❌📣 หน้ากากผ้าควรซักทำความสะอาด ...
31/12/2020

👉🏻 อะไรเอ่ย ??? ต้องใช้เป็นประจำ แต่ใช้ซ้ำไม่ได้นะจ๊ะ 😷

📣 หน้ากากอนามัย ไม่ควรใช้ซ้ำ !! ❌

📣 หน้ากากผ้าควรซักทำความสะอาด ตากแดดก่อนนำไปใช้ใหม่ เพื่อฆ่าเชื้อโรคต่างๆ และเชื้อโควิด-19 ✔

ช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

แสงสุดท้ายแห่งปี 2563 📸ถ่ายจากโรงแรมเลอบัว Cr.TulyawatB
31/12/2020

แสงสุดท้ายแห่งปี 2563 📸ถ่ายจากโรงแรมเลอบัว

Cr.TulyawatB

"..ได้เวลาพักผ่อน.."การเดินทาง กรุงเทพฯ และปริมณฑลเวลา 18.25น.31 ธ.ค. 2563 #รายงานจราจร #ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ cr.F...
31/12/2020

"..ได้เวลาพักผ่อน.."
การเดินทาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล

เวลา 18.25น.
31 ธ.ค. 2563

#รายงานจราจร #ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ cr.FM91

"แสงสุดท้ายของปี 2563" ที่จังหวัดระยอง ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านก้าวผ่านปัญหาอุปสรรค พานพบแต่ความเป็นสิริมงคล "ปีใหม...
31/12/2020

"แสงสุดท้ายของปี 2563" ที่จังหวัดระยอง ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านก้าวผ่านปัญหาอุปสรรค พานพบแต่ความเป็นสิริมงคล "ปีใหม่ 2564"

Cr.ระยอง Rayong

ด่วน!! นนทบุรี ติดโควิดเพิ่ม 7 รายสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยัน เพิ่ม 7 ราย ผ...
31/12/2020

ด่วน!! นนทบุรี ติดโควิดเพิ่ม 7 ราย

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยัน เพิ่ม 7 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม รอบใหม่ 65 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม ทั้งหมด 181 ราย รักษาหาย 114 ราย เสียชีวิตสะสม 2 ราย อยู่ในโรงพยาบาล 65 ราย

#โควิด19
#นนทบุรี

ป้ายทะเบียน "ใคร" หลุด !! ผมเก็บได้ ฝากไว้ที่ป้อมตำรวจ "แยกราชเทวี" เรียบร้อยแล้วเมื่อเวลา 15.20น. วันที่ 31 ธ.ค. 2563C...
31/12/2020

ป้ายทะเบียน "ใคร" หลุด !!

ผมเก็บได้ ฝากไว้ที่ป้อมตำรวจ "แยกราชเทวี" เรียบร้อยแล้ว
เมื่อเวลา 15.20น. วันที่ 31 ธ.ค. 2563

Cr.DriftingCloud ,Fm91

"รถว่าง" ผู้โดยสารเงียบ 31 ธันวาคม 2563  📌 ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) Cr.Boy Noensai
31/12/2020

"รถว่าง" ผู้โดยสารเงียบ 31 ธันวาคม 2563
📌 ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)

Cr.Boy Noensai

14.47น. ถ.พระราม 1 ขาออก #มีปัญหาเข้า ลานจอดรถ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ท้ายอยู่แยกปทุมวัน #รายงานจราจร #รถติด Cr. สำนักกา...
31/12/2020

14.47น. ถ.พระราม 1 ขาออก #มีปัญหาเข้า ลานจอดรถ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ท้ายอยู่แยกปทุมวัน

#รายงานจราจร #รถติด

Cr. สำนักการจราจรและขนส่ง - กรุงเทพมหานคร ,Fm91

#นนทบุรี ห้ามข้าราชการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่จำเป็น กำชับจัดเวรผลัดประจําวันทุกวันรอบสัปดาห์เตรียมพร้อมรับมือสถานการ...
31/12/2020

#นนทบุรี ห้ามข้าราชการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่จำเป็น กำชับจัดเวรผลัดประจําวันทุกวันรอบสัปดาห์เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ระบาดของ #โควิด19 ตลอดเวลา

#COVID19 #โควิดวันนี้ #โควิดกรุงเทพ

นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564 "ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์ คุณธรรม ประจำชา...
31/12/2020

นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564 "ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์ คุณธรรม ประจำชาติ”

13.07น. รถโล่ง ! ด่านธัญบุรี 1 ถนนวงแหวนตะวันออก ทล.9 บางพลี-บางปะอิน รถน้อยคล่องตัว Cr. กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรม...
31/12/2020

13.07น. รถโล่ง ! ด่านธัญบุรี 1 ถนนวงแหวนตะวันออก ทล.9 บางพลี-บางปะอิน รถน้อยคล่องตัว

Cr. กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง

วันที่ 31 ธ.ค.63 ศบค. แถลง ทั่วประเทศพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้วกว่า 51 จังหวัด โดย 3 จังหวัดใหม่ที่พบล่าสุดคือ จ.มหาสารค...
31/12/2020

วันที่ 31 ธ.ค.63 ศบค. แถลง ทั่วประเทศพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้วกว่า 51 จังหวัด โดย 3 จังหวัดใหม่ที่พบล่าสุดคือ จ.มหาสารคาม จ.หนองคาย จ.กาญจนบุรี
.

สำนักพระพุทธฯ ชวนสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ที่บ้าน ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 23.10น. เป็นต้นไปสำนักงานพระพุทธศาส...
31/12/2020

สำนักพระพุทธฯ ชวนสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ที่บ้าน ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 23.10น. เป็นต้นไป

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ปวงชนชาวไทย ร่วมสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ที่บ้านพร้อมกันทั่วโลก ข้ามปีพุทธศักราช 2563 ไปสู่ปีพุทธศักราช 2564 แบบ New Normal เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 23.10 น. เป็นต้นไป

ผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และช่อง 7HD หรือช่องทาง Facebook Live ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดอรุณราชวราราม และช่อง 9mcot สามารถดาวน์โหลด E-Book หนังสือสวดมนต์ ได้ทางลิ้งค์ https://anyflip.com/yrmbz/qzlr/

ตลาดสดบางพลี ประกาศด่วน‼️ ปิด 1 เดือน หลังพบคนติดโควิด ผู้ค้า-ลูกค้า ให้กักตัว 14 วัน ทางตลาดสดบางพลี BangPhli Market (เ...
31/12/2020

ตลาดสดบางพลี ประกาศด่วน‼️ ปิด 1 เดือน หลังพบคนติดโควิด ผู้ค้า-ลูกค้า ให้กักตัว 14 วัน

ทางตลาดสดบางพลี BangPhli Market (เทพารักษ์ กม.11) ขอความร่วมมือพ่อค้า แม่ค้า และลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการให้ทำการกักตัวเอง 14 วัน เพื่อลดการแพร่กระจาย และการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ตลาดสดบางพลีขอชี้แจงในกรณีที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจากที่ทางตลาดและทีมแพทย์ได้ปฏิบัติการเชิงรุกตั้งจุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 พบมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (Timeline อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ)

ทางตลาดสดบางพลีจึงขอแสดงความรับผิดชอบโดยการสั่งปิดทำการให้บริการตลาดสดบางพลีเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อทำการ Big Cleaning ล้างทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อความปลอดภัยของพ่อค้า แม่ค้า และลูกค้าผู้มาใช้บริการจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดสดบางพลีทุกท่าน

ที่สำคัญ ทางตลาดสดบางพลีต้องกราบขออภัยต่อพ่อค้า แม่ค้า และลูกค้าที่มาใช้บริการทุกๆ ท่านจากใจ

🎉วันเปิดทำการตลาดสดบางพลีจะแจ้งให้ทราบในคราวต่อไป

ชื่อตลาด > ตลาดสดบางพลี
ตั้งอยู่ ถนนเทพารักษ กม. 11
ติดปั๊ม ปตท.

Cr.เพจที่นี่สมุทรปราการ

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 194 ราย😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม...
31/12/2020

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 194 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 6,884 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 4,240 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 61 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ปีใหม่นี้ ห่างไกล ไม่ห่างกันศบค. รณรงค์ให้ประชาชน อยู่ฉลองปีใหม่กับครอบครัวที่บ้าน ไม่ออกไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่า...
31/12/2020

ปีใหม่นี้ ห่างไกล ไม่ห่างกัน

ศบค. รณรงค์ให้ประชาชน อยู่ฉลองปีใหม่กับครอบครัวที่บ้าน ไม่ออกไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

นายกฯ อวยพร #ปีใหม่2564 ผ่านเพจ ไทยคู่ฟ้าขอให้ทุกคนระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ใช้โอกาสวันสิ้นปีทบทวนสิ่งที่ผ่านมาเพื่อวางแผนต...
31/12/2020

นายกฯ อวยพร #ปีใหม่2564 ผ่านเพจ ไทยคู่ฟ้า
ขอให้ทุกคนระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
ใช้โอกาสวันสิ้นปีทบทวนสิ่งที่ผ่านมา
เพื่อวางแผนต่อไปในอนาคต
ขอให้คนไทยมีความสุขความเจริญ
สมความปรารถนาทุกประการ

#สวัสดีปีใหม่

🤴🏻👸🏻 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช ๒...
30/12/2020

🤴🏻👸🏻 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ แก่ประชาชนที่มาลงนามถวายพระพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔
.
🗓 ในวันศุกร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔
🕘 เวลา ๐๙.๐๐ ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น.
📌 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าศาลาสหทัยสมาคม (ด้านเหนือ) ในพระบรมมหาราชวัง
.
👔👗 โปรดแต่งกายสุภาพ
👨🏻🧑🏻 แสดงบัตรประชาชน (สำหรับชาวไทย)
👨🏻‍🦰👳🏾‍♂️ สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ที่จุดคัดกรอง

อย่าลืม!! วางแผนก่อนออกเดินทาง🚙🚗ปีใหม่ เดินทางปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างร่วมกัน ป้องก...
30/12/2020

อย่าลืม!! วางแผนก่อนออกเดินทาง
🚙🚗ปีใหม่ เดินทางปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง
ร่วมกัน ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

อย่าลืม ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ พวกเราต้องปลอดภัย ปลอดโรค ปลอดอุบัติเหตุ

#เช็คสภาพจราจร #สายด่วนจราจร1197

ยกเว้นค่าผ่านทาง 7 สายทาง 🎁ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ...
30/12/2020

ยกเว้นค่าผ่านทาง 7 สายทาง 🎁ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และ กรมทางหลวง ยกเว้นค่าผ่านทาง 7 สายทางได้แก่

• วันที่ 30 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 ยกเว้นค่าผ่านทาง 4 สายทาง ดังนี้

ทางพิเศษบูรพาวิถี / ทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ / วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯฝั่งตะวันออก / ทางหลวงพิเศษ (กรุงเทพ - ชลบุรี สายใหม่)

• วันที่ 31 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64 ยกเว้นค่าผ่านทาง 3 สายทาง ดังนี้
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร / ทางพิเศษศรีรัช / ทางพิเศษอุดรรัถยา

เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจร จึงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทาง และขับรถตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นตลอดการเดินทาง ขับปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทาง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ใช้หลัก 2 ลด 1 เปลี่ยน ควบคู่กับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่...
30/12/2020

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ใช้หลัก 2 ลด 1 เปลี่ยน ควบคู่กับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการป้องกันโควิด 19

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระบาดใหม่ และในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้เพื่อสร้างความปลอดภัยร่วมกัน ขอให้ประชาชนใช้หลัก 2 ลด 1 เปลี่ยน คือ ลดที่ 1 ลดกิจกรรมที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกไปนอกบ้าน แต่หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านจริง ๆ ให้สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 100% และใช้เวลาออกไปนอกบ้านให้สั้นที่สุด โดยมีการวางแผนเดินทาง ลดที่ 2 ลดการเดินทางไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรค โดยให้ติดตามข่าวที่เชื่อถือได้ของรัฐบาล เช่นศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการจัดโซนพื้นที่เสี่ยงตามระดับสีของแต่ละพื้นที่ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการของแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัด และ 1 เปลี่ยน คือเปลี่ยนรูปแบบในการพบปะสังสรรค์ในรูปแบบอื่น เช่น งดกิจกรรมรวมกลุ่ม จำกัดคนในการพบปะเป็นกลุ่มคนจำนวนน้อย หรือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น การวิดีโอคอล การประชุมผ่านระบบ Zoom แทนการพบปะกันแบบซึ่งหน้า

“ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีวันหยุดยาว จึงขอความร่วมมือประชาชน ถ้าต้องออกนอกบ้านให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโดยร่วมมือกันการ์ดอย่าตก ด้วยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเป็นประจำทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน และเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนรวมตัวกันหรือสถานที่แออัดให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร รวมถึงหมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์อยู่เสมอ อีกทั้งกินอาหารปรุงสุกและใช้ช้อนกลางส่วนตัวในการกินข้าวร่วมกัน และลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม“ไทยชนะ”ทุกครั้งที่ใช้บริการสถานที่สาธารณะต่าง ๆ หากมีไข้ ไอ จาม จมูกไม่ได้กลิ่น หรือลิ้นไม่รับรสชาติ ควรพบแพทย์ทันที" อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

จ.นนทบุรี กำหนดให้พื้นที่ ม.5 ม.6 ตำบลเสาหิน ‼ โดยเฉพาะตลาดกลางบางใหญ่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด จังหวัดนนทบุรี มีประกาศกำห...
30/12/2020

จ.นนทบุรี กำหนดให้พื้นที่ ม.5 ม.6 ตำบลเสาหิน ‼ โดยเฉพาะตลาดกลางบางใหญ่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด


จังหวัดนนทบุรี มีประกาศกำหนดพื้ันที่สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 กำหนดให้จังหวัดนนทบุรีเป็นพื้นที่ควบคุม (ยกเว้น) พื้นที่หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ ให้เป็น พื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยเฉพาะใน "พื้นที่ตลาดกลางบางใหญ่" และมีคำสั่งจังหวัดที่ 3874/2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว คือ อาคารคอนโดสีชมพู 7 ชั้น หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 12 มกราคม 2564 และ ตลาดกลางบางใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 1 มกราคม 2564 รวมถึงกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19

ทั้งนี้การออกประกาศและคำสั่งฯ ของจังหวัดทุกฉบับคำนึงถึงการป้องกันโรคควบคู่ไปกับ สภาวะทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี

แหล่งข้อมูล : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเผย ตามที่มีภาพพร้อมข้อความปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง สธ.ห้ามประชาชนเดินทางข้ามจังหวัด ...
30/12/2020

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเผย ตามที่มีภาพพร้อมข้อความปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง สธ.ห้ามประชาชนเดินทางข้ามจังหวัด ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

👉ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศห้ามหรืองดการเดินทางข้ามจังหวัดแต่อย่างใด มีเพียงการขอความร่วมมือจากประชนให้งดการเดินทางที่ไม่จำเป็น ซึ่งหากมีแผนการเดินทางอยู่ก่อนแล้วสามารถเดินทางได้ เพื่อไม่ให้เป็นการเดินทางกลับเหมือนสถานการณ์ปกติ ป้องกัน และลดโอกาสการแพร่เชื้อโควิด-19

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19

จากรังสิต ติดถึง หมู่บ้านไวท์เฮ้าส์ !! ถนนพหลโยธิน ​19.52น.ถ.พหลโยธิน ขาออก มุ่งหน้าต่างระดับคลองหลวงหน้าหมู่บ้านไวท์เฮ...
30/12/2020

จากรังสิต ติดถึง หมู่บ้านไวท์เฮ้าส์ !! ถนนพหลโยธิน

​19.52น.ถ.พหลโยธิน ขาออก มุ่งหน้าต่างระดับคลองหลวง
หน้าหมู่บ้านไวท์เฮ้าส์ รถเก๋งชนคนเดินข้ามถนน
ช่องทางหลัก -เลนกลาง ท้ายสะสมถึงแยกรังสิต

Cr.Fm91

19.35 น. ถนนพหลโยธิน ขาเข้า ช่วงแยกสะพานควาย รถหนาแน่น ท้ายสะสมแยกกำแพงเพชร กลับกัน ขาออก ท้ายสะสมปากซอยพหลโยธิน 9 #ราย...
30/12/2020

19.35 น. ถนนพหลโยธิน ขาเข้า ช่วงแยกสะพานควาย รถหนาแน่น ท้ายสะสมแยกกำแพงเพชร กลับกัน ขาออก ท้ายสะสมปากซอยพหลโยธิน 9 #รายงานจราจร

Cr.สำนักการจราจรและขนส่ง(สจส)
กรุงเทพมหานคร,FM91

#รายงานสภาพจราจร18.49น. ถนนเจริญนคร หน้าไอคอนสยาม รถหนาแน่นทั้งสองฝั่ง ชะลอตัวรถเข้าออกห้างCr.KT3984
30/12/2020

#รายงานสภาพจราจร
18.49น. ถนนเจริญนคร หน้าไอคอนสยาม รถหนาแน่นทั้งสองฝั่ง ชะลอตัวรถเข้าออกห้าง

Cr.KT3984

18.45 น. ที่สถานีขนส่งหมอชิต บริเวณประตูทางเข้าด้านหน้าสถานีขนส่งหมอชิต มีเจ้าหน้าที่ตั้งเต้นท์อำนวยความสะดวกของกรุงเทพม...
30/12/2020

18.45 น. ที่สถานีขนส่งหมอชิต บริเวณประตูทางเข้าด้านหน้าสถานีขนส่งหมอชิต มีเจ้าหน้าที่ตั้งเต้นท์อำนวยความสะดวกของกรุงเทพมหานคร จุดบริการประชาชนสน.บางซื่อ , จุดบริการประชาชนของกองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม จุดบริการประชาชนของมณฑลทหารบกที่1

Cr.Fm91

ชน 5 คันรวด วังน้อยรถติดขัด !!เมื่อเวลา 17.35 น. บนทล.1 พหลโยธิน กม.59 ขาเข้ากทม. #อุบัติเหตุรถชนกัน 5 คันรวด ตำรวจทาง...
30/12/2020

ชน 5 คันรวด วังน้อยรถติดขัด !!
เมื่อเวลา 17.35 น. บนทล.1 พหลโยธิน กม.59 ขาเข้ากทม.
#อุบัติเหตุรถชนกัน 5 คันรวด ตำรวจทางหลวงอยุธยากำลังเร่งย้ายคู่กรณีเป็นเหตุให้รถบริเวณดังกล่าวติดขัดสะสม ขณะนี้กลับกัน มุ่งหน้าไปสระบุรีรถเยอะขึ้น แต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ตลอด

Cr.Fm91

ที่อยู่

อาคารกองบังคับการตำรวจจราจร ถนนวิภาวดี-รังสิต ลาดยาว จตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 06:00 - 21:00
อังคาร 06:00 - 21:00
พุธ 06:00 - 21:00
พฤหัสบดี 06:00 - 21:00
ศุกร์ 06:00 - 21:00
เสาร์ 09:00 - 21:00
อาทิตย์ 09:00 - 21:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ 1197สายด่วนจราจรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เพื่อนกันนะ
วันที่ 13-15 ตค.นี้ บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ มีการปิดถนนสายใดบ้างไหมครับ
ถนนคอนแวนต์รถติดมากมีน้ำท้วมเยอะมากน้ำรอการระบายครับผม
เพื่อนกันนะ
เพื่อนกันนะ
เพื่อนกันนะ
เพื่อนกันนะ
ช่วยหน่อยเถอะค่ะ มอไซร์ขึ้นสะพานวงแหวนภูมิพล เยอะมาก มุ่งหน้าลงพระราม 3 ช่วงเวลา 6.49 ถึง 7.30
เพือนกันนะ
06.29 น. ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ออกด่านบางขุนเทียน รถมาก ท้ายแถวสะสม 1 กม. มุ่งหน้าด่านบางแก้ว รถมาก เคลื่อนตัวช้า ท้ายแถวสะสม 1 กม. Cr.Fm91
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 7 - 9 พ.ค. 63 อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 11 - 13 พ.ค. 63 อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง อุณหภูมิต่ำสุด 26-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-40 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
รบกวนขอความรู้หน่อยค่ะ ใช้เส้นมอเตอร์เวย์ กทม. - ชลบุรี เป็นประจำ ป้ายจำกัดความเร็วที่ 120 กม. ถ้าเราขับอยู่เลนขวาสุดด้วยความเร็ว 120 กม. แล้วรถที่ขับรถกว่ามาไล่จี้ท้าย จำเป็นต้องหลบให้มั้ยค่ะ เพราะเค้าใช้ความเร็วเกินกำหนด เค้าควรจะรู้ว่ากำลังทำผิดกฏหมายอยู่ใช่มั้ยคะ