สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สวนสุนันทา

สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สวนสุนันทา ปรัชญาสาขาวิชาภาษาไทย "ภาษาไทยเด่น เน้นคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม" สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดิมเป็นหมวดภาษาไทย รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกคนที่ศึกษาในโรงเรียนสุนันทาวิทยาลัย วิชาภาษาไทยเป็นวิชาบังคับของทุกหลักสูตร ทั้งหลักสูตรประโยคครูประถม(ป. ป.) ประโยคครูมัธยม (ป. ม.) ประกาศนียบัตรวิชาการ (ป. กศ.) ประกาศนียบัตรวิชาการการศึกษาชั้นสูง (ป. กศ. สูง) และนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาภาษาไทยเป็นวิชาเอกหรือวิชาโท วิสัยทัศน์ ภาษาไทยคุณภาพเพื่อการสื่อสารสู่สากล เอกลักษณ์ ภาษาไทยดี กิจกรรมเด่น อัตลักษณ์ เชี่ยวชาญภาษาไทย ใฝ่คุณธรรม

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓     เวลา ๐๙.๐๐น. - ๑๒.๐๐ น. สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน...
26/10/2020

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐น. - ๑๒.๐๐ น. สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีการจัดการอบรมในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ” ในโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร อาจารย์ไชยวัฒน์ เหลืองจริยากุล (ที่ปรึกษาและผู้นำการสัมมนา หลักสูตร Teamwork & Leadership, Coaching for the Highest Performance และ Business Presentation and Personality Development Workshop บริษัท พี แอนด์ พี คอนซัลแทนท์ จำกัด)
ได้มอบความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการทำงาน โดยการให้ข้อคิดเเละมุมมองที่ดีในการสร้างพัฒนาการและเพิ่มศักยภาพตนเองให้โดดเด่นเพื่อใช้เป็นใบเบิกทางสู่ความประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพในอนาคต
กิจกรรมในเวลา ๑๓.๐๐น. - ๑๗.๐๐น. เป็นการสรุปผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ทั้งนี้นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอเเละแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อไปในการเลือกสถานที่และความสนใจในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รายงาน:กุลชลี
ถ่ายภาพ:พันธกานต์

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาภาษาไทย ขอเชิญรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ” ใ...
22/10/2020

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาภาษาไทย ขอเชิญรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ” ในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รหัส 60 โดยวิทยากร อาจารย์ไชยวัฒน์ เหลืองจริยากุล(ที่ปรึกษาและผู้นำการสัมมนา หลักสูตร Teamwork & Leadership, Coaching for the Highest Performance และ Business Presentation and Personality Development Workshop บริษัท พี แอนด์ พี คอนซัลแทนท์ จำกัด)

ณห้องนิภานภดล ชั้น 2 อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.เป็นต้นไป

22/10/2020
ปั่นเช็คอิน ถิ่นบางกะเจ้า

...ช่วงวันหยุดนี้ หลายคนคงโหยหาธรรมชาติและอยากสูดอากาศบริสุทธิ์ให้ชุ่มปอด พวกเราจึงขอแนะนำสถานที่ที่ใกล้กับกรุงเทพฯ งบประมาณในการเดินทางไม่เกิน 500 บาท อย่างแหล่งผลิตโอโซนรูปร่างคล้ายกระเพาะหมูที่ "บางกะเจ้า" ซึ่งตั้งอยู่บริเวณคุ้งแม้น้ำเจ้าพระยา อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ...
.
.
ชื่อผลงาน: ปั่นเช็คอิน ถิ่นบางกะเจ้า
รับชมคลิปได้ที่: https://youtu.be/DW1MquSLCxk
ผู้สร้างสรรค์ผลงาน:
นายมารุต สุรสอน
นางสาวปิยะธิดา เจริญพร
นางสาวจิราภรณ์ ผ่องแผ้ว
นายพงพิสุทธิ์ ปั้นชื่น
.
.
ลิขสิทธิ์ผลงานของผู้สร้างสรรค์
ผลงานสืบเนื่องจากโครงการ #มนุษย์ไทยสุนันทาสารคดี ในรายวิชาการเขียนสารคดี

“เงยหน้ามองฟ้าก็มีฝุ่น มองไปที่ถนนก็เห็นรถติด มลพิษจากฝีมือมนุษย์ทำให้ผู้คนในเมืองต้องสวมใส่หน้ากากอน....

20/10/2020
พักกาย พักใจ ใช้ชีวิต Slow Life At ลำพญา

“จุดหมายปลายทางของลูกหมูสามตัวในครั้งนี้คือ ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”
…แสงสีทองพาดผ่านขอบฟ้าเป็นสัญญาณเริ่มต้นเช้าวันใหม่ เสียงนาฬิกาปลุกไม่บกพร่องในหน้าที่ คอยปลุกหญิงสาวสามคนที่เรียกแทนตนเองว่า “ลูกหมูสามตัว” ให้ดีดร่างจากเตียงมาใช้ชีวิตที่แสนวนหลูบในเมืองหลวง เมืองที่เต็มไปด้วยรถรา ความวุ่นวายที่ไม่เคยให้สมองและหัวใจได้พักผ่อน พวกเราจึงมีความคิดว่า อยากใช้ช่วงเวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์ หนีความโกลาหลของเมืองหลวง ไปพักกาย พักใจ เรียนรู้สังคมใหม่ ๆ และสัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่าย พอเพียง อุดมไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติที่หาไม่ได้จากเมืองหลวง และแล้วช่วงเวลาแห่งความสุขที่พวกเราถวิลหาก็ได้เริ่มต้นขึ้น…
.
.
ชื่อผลงาน: พักกาย พักใจ ใช้ชีวิต Slow Life At ลำพญา
รับชมคลิปได้ที่: https://youtu.be/ok5KlXj7t9s
ผู้สร้างสรรค์ผลงาน:
นางสาวกุลสิณี คามรักษ์
นางสาววีรธิดา อดุลนวกิจ
นางสาวชื่นกมล ทวิชศรี
ลิขสิทธิ์ผลงานของผู้สร้างสรรค์
ผลงานสืบเนื่องจากโครงการ #มนุษย์ไทยสุนันทาสารคดี ในรายวิชาการเขียนสารคดี

“จุดหมายปลายทางของเราในครั้งนี้คือ ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม” …แสงสีทองพาดผ่านขอบฟ้าเป็นสัญญ.....

15/10/2020
หนองจอก มุมลับกรุงเทพ

“เมื่อนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพที่ให้ความรู้สึกเหมือนไปต่างจังหวัด คงต้องนึกถึงหนองจอกเป็นอันดับต้นๆ ‘หนองจอก’ ตั้งอยู่ในเขตชานเมือง สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงความเป็นท้องทุ่งอยู่ มีความร่มรื่นของธรรมชาติ นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่ามาพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดเป็นอย่างมาก”
.
.
ชื่อผลงาน: หนองจอก…มุมลับกรุงเทพ
รับชมคลิปได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=hSxd0XAWaBk&feature=youtu.be
ผู้สร้างสรรค์ผลงาน :
นายสุทธิพงษ์ เกตุเจริญ
นางสาวสุรีย์รัตน์ โคตะ
นางสาวรินลณี สืบเชื้อ
.
.
ลิขสิทธิ์ผลงานของผู้สร้างสรรค์
ผลงานสืบเนื่องจากโครงการ #มนุษย์ไทยสุนันทาสารคดี ในรายวิชาการเขียนสา

“เมื่อนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพที่ให้ความรู้สึกเหมือนไปต่างจังหวัด คงต้องนึกถึงหนองจอกเป็นอัน.....

"คุณลุงวัย 57 ปี ที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากมาย ทั้งเคยเป็นนักเลงหัวไม้ยกพวกตีกันจนติดคุก ทำงานโรงงานก็ถูกไล่ออก มีเรื่อ...
12/10/2020
ลุงโจ๊ะ เลี่ยมพระ...เปลี่ยนชีวิต.pdf

"คุณลุงวัย 57 ปี ที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากมาย ทั้งเคยเป็นนักเลงหัวไม้ยกพวกตีกันจนติดคุก ทำงานโรงงานก็ถูกไล่ออก มีเรื่องทะเลาะวิวาทอยู่บ่อยครั้ง ทำไมชีวิตของลุงถึงได้พลิกผันมาถึงการทำอาชีพเลี่ยมพระที่ดูไม่น่าจะเข้ากับบุคลิกตัวเองได้ แล้วทำไมลุงถึงต้องเลือกทำอาชีพนี้ มีที่มาที่ไปอย่างไร วันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับลุงโจ๊ะ นายมงคล ไหมมาลา กันครับ"
.
.
ชื่อผลงาน: ลุงโจ๊ะ เลี่ยมพระ...เปลี่ยนชีวิต
อ่านผลงานฉบับเต็มได้ที่: https://drive.google.com/file/d/1leZcpiUit3uRYveoJE2GgrLWZK5fBmg2/view?usp=sharing
ผู้สร้างสรรค์ผลงาน: นายสิทธิโชค ศิริอุบล
.
.
ลิขสิทธิ์ผลงานของผู้สร้างสรรค์
ผลงานสืบเนื่องจากโครงการ #มนุษย์ไทยสุนันทาสารคดี ในรายวิชาการเขียนสารคดี

สาขาวิชาภาษาไทย ขอแสดงความยินดีกับนายเลิศศักดิ์ ไชยแสง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโ...
11/10/2020

สาขาวิชาภาษาไทย ขอแสดงความยินดีกับนายเลิศศักดิ์ ไชยแสง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 6 และได้รับทุนรางวัลของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 20,000 บาท จากผู้สมัครทั้งหมด 748 คน ผู้เข้าผ่านร่วมโครงการ 40 คน โดยมีคุณอาทร เตชะธาดา กรรมการผู้จัดการสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น เป็นตัวแทนในการมอบทุนรางวัลของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

งานนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้อบรมการเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมกับศิลปินแห่งชาติและนักวิจารณ์ชื่อดัง ได้แก่
อาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
คุณวีรศักดิ์ จันทร์ส่งแสง นักเขียน
คุณจรูญพร ปรปักษ์ประลัย นักวิจารณ์

ขอขอบคุณภาพจาก สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น

11/10/2020
ธรรมชาติเมืองรองต้องนครนายก

...หากใครต้องการลืมความวุ่นวายของเมืองกรุง นักศึกษากลุ่มหนึ่งอยากจะเชิญชวนทุกคนลองไปสัมผัสกับจังหวัดนครนายก เมืองรองที่ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น...
.
.
"สัมผัสแรกเมื่อก้าวเข้าสู่จังหวัดนครนายกในบ่ายวันศุกร์สุดสัปดาห์ ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพเพียง 2 ชั่วโมง ภาพของทุ่งนาเขียวขจีตามเส้นทางที่เราผ่านมา เป็นภาพธรรมชาติที่สวยงามจนไม่สามารถละสายตาได้ ระหว่างทางจะมีลำคลองตัดยาวไปตามถนนหนทาง เส้นทางที่เรากำลังมุ่งหน้าไปยังจุดหมายที่เรากำหนดไว้ มองไปสุดสายตาเห็นเทือกเขาที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมเป็นรอยต่อ 3 จังหวัด คือ ปราจีนบุรี นครราชสีมา และนครนายก ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สวยงามอย่างน่าประหลาดใจ ทำให้รับรู้ถึงธรรมชาติอย่างแท้จริงเหมาะกับคำขวัญที่ว่า “นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ"
.
.
ชื่อผลงาน: ธรรมชาติเมืองรองต้อง… นครนายก
รับชมคลิปได้ที่: https://www.youtube.com/watch?v=89ZuijP0avc
ผู้สร้างสรรค์ผลงาน:
นางสาวศิรประภา สมหวัง
นางสาวสุพัตรา ยงค์ประเดิม
นางสาวจิรัชญา มากสุวรรณ
.
.
ลิขสิทธิ์ผลงานของผู้สร้างสรรค์
ผลงานสืบเนื่องจากโครงการ #มนุษย์ไทยสุนันทาสารคดี ในรายวิชาการเขียนสารคดี

...หากใครต้องการลืมความวุ่นวายของเมืองกรุง นักศึกษากลุ่มหนึ่งอยากจะเชิญชวนทุกคนลองไปสัมผัสกับจังหวัดนค.....

...ใครว่าสาวประเภทสองจะทำอาชีพครูไม่ได้ ลองมาอ่านสารคดีชีวประวัติเรื่องราวของ ‘ครูปอย’ ที่พิสูจน์ตัวเองว่าสามารถเป็นเรือ...
09/10/2020
การผจญภัยในท้องทะเลกว้าง ของเรือจ้าง พลาสติก.pdf

...ใครว่าสาวประเภทสองจะทำอาชีพครูไม่ได้ ลองมาอ่านสารคดีชีวประวัติเรื่องราวของ ‘ครูปอย’ ที่พิสูจน์ตัวเองว่าสามารถเป็นเรือจ้างที่ดีและนำพาลูกศิษย์ไปสู่ฝั่งฝันได้...
.
.
“เธอคือหญิงสาวที่ผ่านการหลบซ่อนและปกปิดตัวตน อดทนกับคำเย้ยหยันกลั่นแกล้ง ก้าวผ่านอคติของการกีดกันทางเพศ พิสูจน์ตัวเองให้ครอบครัวรวมถึงคนอื่น ๆ ในสังคม ยอมรับและเข้าใจในเพศสภาพที่เธอเป็น ปฏิเสธไม่ได้ว่าการได้มาซึ่งการยอมรับนั้นต้องต่อสู้กับแรงกดดันอย่างมหาศาล ปัจจุบัน “ครูปอย” รับราชการครูอยู่ที่โรงเรียนราชวินิต มัธยม เธอสอนวิชาสุขศึกษาให้กับนักเรียนที่นี่เป็นเวลา 8 ปีแล้ว”
.
.
ชื่อผลงาน: การผจญภัยในท้องทะเลกว้าง ของเรือจ้าง “พลาสติก”
อ่านผลงานฉบับเต็มได้ที่: https://drive.google.com/file/d/1lHdrNaB8Jtw42aHVI_P1Nj84K74qRp-_/view?usp=sharing
ผู้สร้างสรรค์ผลงาน: นางสาววีรธิดา อดุลนวกิจ
.
.
ลิขสิทธิ์ผลงานของผู้สร้างสรรค์
ผลงานสืบเนื่องจากโครงการ #มนุษย์ไทยสุนันทาสารคดี ในรายวิชาการเขียนสารคดี

08/10/2020
อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้อง อิ่มลมชมวิว ที่ปทุมธานี

“ใครจะไปคิดว่าจังหวัดปทุมธานีก็มีพญานาค”
นักศึกษากลุ่มหนึ่งไม่เลือกเดินทางท่องเที่ยวไปไกลถึงคำชะโนด จังหวัดอุดรธานี แต่เลือกไปตามหาพญานาคแค่จังหวัดปทุมธานี นอกจากจะได้การสักการะบูชาพญานาคแล้ว ยังได้ไหว้พระทำบุญและแวะอิ่มท้องกับยำรสแซ่บ ในราคาสุดคุ้มอีกด้วย
.
.
รับชมคลิปได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=OPI48oHsVHg&t=653s
ชื่อผลงาน: อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้อง อิ่มลมชมวิว ที่ปทุมธานี
ผู้สร้างสรรค์ผลงาน:
นางสาวกุลิสรา จันทร์สุข
นางสาวนุสรา กันทอน
นางสาววิลาวัณย์ นันทะมาตย์
.
.
ลิขสิทธิ์ผลงานของผู้สร้างสรรค์
ผลงานสืบเนื่องจากโครงการ #มนุษย์ไทยสุนันทาสารคดี ในรายวิชาการเขียนสารคดี

“ใครจะไปคิดว่าจังหวัดปทุมธานีก็มีพญานาค” นักศึกษากลุ่มหนึ่งไม่เลือกเดินท่องเที่ยวไปไกลถึงคำชะโนด จังห....

07/10/2020
หยุด ๑ วัน ฉันอยู่พระนคร

เมื่อคุณมีวันหยุดหนึ่งวัน คุณจะเลือกเที่ยวที่ไหนดี?
นักศึกษากลุ่มหนึ่งเลือกเดินทางท่องเที่ยวไม่ใกล้ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยมากนักเพื่อพาตนเองไปพบกับประสบการณ์ใหม่ๆ นอกรั้วแดงกำแพงวัง
“ในช่วงเวลาเกือบสิบโมงเช้าที่ร้อนอบอ้าวของกรุงเทพมหานคร เราก้าวลงจากรถเมล์สีส้มที่มีเลข 12 เด่นชัดอยู่บริเวณหน้ารถ เสียงฝีเท้าและเสียงพูดคุยถูกกลบด้วยเสียงของรถน้อยใหญ่ที่สัญจรกันไปมาอย่างเนืองแน่น หลังจากลงตรงป้ายรถเมล์ไม่รอช้าพวกเราก็ได้เริ่มต้นทริปเที่ยวย่านพระนครใน 1 วันทันที”
.
.
ชื่อผลงาน: หยุด 1 วัน ฉันอยู่พระนคร
รับชมคลิปได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=HJtFHdH7rTA
ผู้สร้างสรรค์ผลงาน:
นางสาวจิดาภา มหาแก้ว
นางสาวจิรัชญา วงศ์ประทุม
นางสาวเพิ่มศรี เตียมั่งมีตระกูล
นางสาวนัฎสุดา ผาคำ
.
.
ลิขสิทธิ์ผลงานของผู้สร้างสรรค์
ผลงานสืบเนื่องจากโครงการ #มนุษย์ไทยสุนันทาสารคดี ในรายวิชาการเขียนสารคดี

เมื่อคุณมีวันหยุดหนึ่งวัน คุณจะเลือกเที่ยวที่ไหนดี? นักศึกษากลุ่มหนึ่งเลือกเดินทางท่องเที่ยวไม่ใกล้ไม่...

“เรียน...มนุษย์ไทย...มีอะไรมากกว่าที่คิด”    สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งจัดก...
06/10/2020

“เรียน...มนุษย์ไทย...มีอะไรมากกว่าที่คิด”
สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทางภาษาไทยและมีทักษะทางภาษาและวรรณกรรม สามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
สาขาวิชาภาษาไทย จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจรอติดตามผลงานการเขียนสารคดีและคลิปสารคดีของนักศึกษา เช่น การเขียนสารคดีชีวประวัติ การเขียนสารคดีท่องเที่ยว คลิปนำเสนอการท่องเที่ยวที่ถ่ายทอดความรู้ ความคิด และอารมณ์ความรู้สึก อันแสดงให้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพของนักศึกษาที่สามารถใช้ทักษะการสื่อสารได้ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลงานของนักศึกษาที่จะเผยแพร่สืบเนื่องจากโครงการ #มนุษย์ไทยสุนันทาสารคดี ในรายวิชาการเขียนสารคดี

ปิยะณัฐ อ่อนเลิศ : โปสเตอร์

รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวจิรภิญญา จูมศรีสิง...
29/09/2020

รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวจิรภิญญา จูมศรีสิงห์ และนางสาวจุฑามาศ สันฐมิตร นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ ๑๑ "วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่" "The New Normal in Research and Innovation" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่
๑. นางสาวจิรภิญญา จูมศรีสิงห์ บทความวิจัยเรื่อง "อารมณ์ขันในรายการกล่องของขวัญ" โดย อาจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ แซ่ลี้ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย
๒. นางสาวจุฑามาศ สันฐมิตร บทความวิจัยเรื่อง "วัจนกรรมในบทเพลงของวงบอดี้สแลม" โดย อาจารย์กฤติกา ผลเกิด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย
ทั้งนี้สาขาวิชาฯ ขอขอบคุณท่านคณบดีที่สนับสนุนงบประมาณและให้โอกาสนักศึกษาได้ไปเผยแพร่บทความวิจัยสู่สาธารณะ

"ถ้าไม่ได้เรียนก็คงไม่ได้ทุน อย่างน้อยก็เอาความรู้มาต่อยอดแล้ว" คำกล่าวของเต้ นายเลิศศักดิ์ ไชยแสง นักศึกษาสาขาวิชาภาษา...
25/09/2020

"ถ้าไม่ได้เรียนก็คงไม่ได้ทุน อย่างน้อยก็เอาความรู้มาต่อยอดแล้ว"

คำกล่าวของเต้ นายเลิศศักดิ์ ไชยแสง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาภาษาไทย ขอแสดงความยินดีกับนายเลิศศักดิ์ ไชยแสง ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนในโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้สู่งานวิจารณ์ ครั้งที่ 6
นายเลิศศักดิ์ ไชยแสง ได้นำความรู้จากการเรียนในรายวิชา วรรณกรรมวิจารณ์ มาเขียนบทความวิจารณ์เพื่อขอรับทุน โดยนอกจากจะได้รับทุนแล้วยังได้เข้าค่ายอบรมการเขียนบทวิจารณ์ มีศิลปินแห่งชาติและนักวิจารณ์วรรณกรรมมืออาชีพเป็นวิทยากรด้วย ถือเป็นความสำเร็จก้าวแรกของการเป็นนักวิจารณ์
สาขาวิชา ฯ ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้ง
http://www.praphansarn.com/scholarships/home/detail/4?fbclid=IwAR12ChAc7BzSA8Vmu8uQU9wqSpMfVzivdWwThCIkr7gD7ewNCPMNVfbPEOw

สาขาวิชาภาษาไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบ 1 Porfolio จำนวน 64 คน เชิญชวนน้อง ๆ มาสมัครกันเยอะ ๆ นะคะ
24/09/2020

สาขาวิชาภาษาไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบ 1 Porfolio จำนวน 64 คน เชิญชวนน้อง ๆ มาสมัครกันเยอะ ๆ นะคะ

๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสนอบทค...
17/09/2020

๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ ๑๑ "วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่" "The New Normal in Research and Innovation" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๒ ราย ได้แก่
๑. นางสาวจิรภิญญา จูมศรีสิงห์ บทความวิจัยเรื่อง "อารมณ์ขันในรายการกล่องของขวัญ" โดยมีอาจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ แซ่ลี้ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย
๒. นางสาวจุฑามาศ สันฐมิตร บทความวิจัยเรื่อง "วัจนกรรมในบทเพลงของวงบอดี้สแลม" โดยมีอาจารย์กฤติกา ผลเกิด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย

วันที่ 17 กันยายน 2563สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดโครงการเปิดโลกวรรณกรรม: ทัศนานิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เวลา 08.30-15.00 น. โดยนำน...
17/09/2020

วันที่ 17 กันยายน 2563
สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดโครงการเปิดโลกวรรณกรรม: ทัศนานิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เวลา 08.30-15.00 น. โดยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่มเรียน 001 เข้าศึกษาเยี่ยมชม ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้จากการเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์มาถ่ายทอดเป็นผลงานการเขียนสารคดี

วันที่ 16 กันยายน 2563สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดโครงการเปิดโลกวรรณกรรม: ทัศนานิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เวลา 08.30-15.00 น. โดยนำน...
16/09/2020

วันที่ 16 กันยายน 2563
สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดโครงการเปิดโลกวรรณกรรม: ทัศนานิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เวลา 08.30-15.00 น. โดยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่มเรียน 002 เข้าศึกษาเยี่ยมชม ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เพื่อให้นักศึกษานำความรู้มาถ่ายทอดเป็นผลงานเขียนสารคดี และส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม

วันที่ 13 กันยายน 2563 สาขาวิชาภาษาไทยได้จัดโครงการเปิดโลกวรรณกรรมในหัวข้อ "เรื่องสั้นในบริบทสังคมไทย" เวลา 9.00-12.00 น...
13/09/2020

วันที่ 13 กันยายน 2563
สาขาวิชาภาษาไทยได้จัดโครงการเปิดโลกวรรณกรรมในหัวข้อ "เรื่องสั้นในบริบทสังคมไทย" เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมนิภานภดล อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วุฒินันท์ ชัยศรี อาจารย์ประจำสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
11/09/2020

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

👉วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการภาษาไทยสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ ๑ การประกวดพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้อ เรื่องเล่าโควิด มุมดีๆ ของหลายชีวิตท่ามกลางวิกฤตโควิด – ๑๙ จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร ๓๑ ชั้น ๕

🌐สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ

#prssru #ssru #ssruswitch
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

วันนี้ (10 กันยายน 2563) สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธ...
10/09/2020

วันนี้ (10 กันยายน 2563) สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีมอบรางวัลโครงการภาษาไทยสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 1 การประกวดพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้อ เรื่องเล่าโควิด มุมดี ๆ ของหลายชีวิตท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล และรองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมงานและมอบรางวัลด้วย

ผู้ได้รับรางวัล มีดังนี้
ระดับอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ นายสิรวิชญ์ บุญประสิทธิการ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวจิรัชยา ขุนไชยรักษ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวช่อผกา บุญประกอบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รางวัลชมเชย นายธีรไนย ปุ่นภักดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลชมเชย นายวะยุห์ คงอ่อน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ นางสาวพิมพ์ตมิสา แผ่นสัมฤทธิ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสลิสา เชิดสัตยานุกุล โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวจารุวัลย์ โพธิ์เปี้ยศรี โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
รางวัลชมเชย นายเดชสกุล กล่ำบุญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก
รางวัลชมเชย นายวสวัตติ์ เปรมปรีจิรภาคย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

โครงการภาษาไทยสร้างสรรค์สังคม จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้แสดงความสามารถทางภาษา ใช้ภาษาไทยในเชิงสร้างสรรค์ และเพื่อแสดงให้เห็นบทบาทของภาษาไทยที่มีส่วนช่วยกระตุ้นความคิด แนะแนวทางการใช้ชีวิต และเยียวยาอารมณ์ความรู้สึกของผู้คน โดยเฉพาะในขณะที่สังคมกำลังเผชิญวิกฤตโควิด - 19
สาขาวิชาภาษาไทย ขอขอบคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประกวด และผู้มีส่วนฝึกซ้อม สุดท้ายนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกคน

ท่านสามารถดาวน์โหลดภาพพิธีมอบรางวัลได้ที่ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/drive/folders/1VIWQVSRjDPnScFE5P8PTyN-ry3J9nRRZ?usp=sharingรางวัล

02/09/2020

โครงการภาษาไทยสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ ๑
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓
การประกวดพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
หัวข้อ “เรื่องเล่าโควิด มุมดี ๆ ของหลายชีวิตท่ามกลางวิกฤติโควิด-๑๙
รางวัลชมเชย
นายวสวัตติ์ เปรมปรีจิรภาคย์
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

มรภ.สวนสุนันทา
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สวนสุนันทาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอความร่วมมือ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมตอบแบบสำรวจ Online ภาวะความเป็นผู้นำในการบริหารมหาวิทยาลัย/หน่วยงานของอธิการบดีและผู้บริหารหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทางURL ( poll.ssru.ac.th/poll_leadership ) โดยใช้ Username/Password ที่เข้าใช้งาน Internet ของมหาวิทยาลัย ของเเต่ละท่านเข้าตอบแบบสำรวจฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 นี้
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ
*สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาที่ต้องการ "หาทุน" ในการทำกิจกรรม .. อีกหนึ่งช่องทางในการ "หาทุน" ของท่านมาถึงแล้ว ..!! https://www.facebook.com/gamepanna/videos/906042766187503/?t=1