สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม HOTLINE สายด่วน รับเรื่องราวร้องทุกข์ 02 142 3620 https://www.facebook.com/mpic.cifs/?hc_ref=SEARCH
(6)

เปิดเหมือนปกติ

📌”นิติวิทยาศาสตร์” มอบของขวัญปีใหม่ 2564 จัดบริการประเมิน IQ เด็กวัย 6-16 ปีฟรี เพื่อค้นหาเอกลักษณ์ ชี้จุดเด่น เน้นจุดด้...
27/12/2020

📌”นิติวิทยาศาสตร์” มอบของขวัญปีใหม่ 2564 จัดบริการประเมิน IQ เด็กวัย 6-16 ปีฟรี เพื่อค้นหาเอกลักษณ์ ชี้จุดเด่น เน้นจุดด้อย พัฒนาทักษะความสามารถของเยาวชน

พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมจัดโครงการหรือกิจกรรมที่จะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนตามนโยบาย "ยุติธรรมส่งสุขปีใหม่ มอบสุขทั่วไทย เข้าถึงบริการ" ซึ่งทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดให้บริการประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาของเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 6-16 ปี 11 เดือน โดยไม่ต้องรอคิวนานและสามารถรับผลได้ภายใน 7 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึง 15 มกราคมปี 2564 ในเวลาราชการจำนวน 3 รายต่อวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ให้แก่ประชาชน โดยผู้ที่สนใจเข้ารับบริการสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานนิติจิตเวช สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 9 ศูนย์ราชการอาคารบี แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. โทร 02-142-3594 ในเวลาราชการ
และ โทร 086 9752034 นอกเวลาราชการ

“ถือเป็นของขวัญที่ดีอย่างยิ่ง เพราะจากการสำรวจ IQ ของกรมสุขภาพจิตในเด็กไทยที่อยู่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ของทั้งประเทศ พบว่า มีระดับสติปัญญาเฉลี่ย หรือ IQ = 98.23 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ก็ค่อนไปทางต่ำกว่าค่ากลาง คือ IQ = 100 ดังนั้น การประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาของเด็กและเยาวชนด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ก็จะช่วยให้ผู้ปกครองทราบถึงระดับเชาว์ปัญญา และเป็นดัชนีที่บ่งบอกถึงความสามารถของเด็กและเยาวชนได้ ที่สำคัญ ผลจากการทดสอบ ก็จะสามารถใช้ประกอบในการวินิจฉัยของแพทย์ช่วยให้แพทย์ติดตามอาการโรคทางพัฒนาการและจิตเวชได้ ไม่ว่าจะเรื่องพัฒนาการช้า พูดช้า ออทิสติก ปัญหาการเรียนและสมาธิสั้น ถือว่าเป็นประโยชน์กับทั้งผู้ปกครองและตัวเด็กเองอย่างยิ่ง ยิ่งไปกว่านั้น จะช่วยค้นหาเอกลักษณ์ในตัวของเด็กๆ ชี้จุดเด่น เน้นจุดด้อย เพื่อวางแผนส่งเสริมและพัฒนา ทักษะความสามารถของเด็กและเยาวชนได้อีกด้วย” พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ กล่าว

🎉#สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ #CIFS #ของขวัญปีใหม่2564 🎁

📌นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนิติมานุษยวิทยา ผ่าน Video Conference ครั้งที่ 1 (The 1st Forensic Anthropology Onli...
25/12/2020

📌นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนิติมานุษยวิทยา ผ่าน Video Conference ครั้งที่ 1 (The 1st Forensic Anthropology Online Conference in Thailand)

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 คณะเจ้าหน้าที่กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมนิติมานุษยวิทยา ผ่าน Video Conference ครั้งที่ 1 (The 1st Forensic Anthropology Online Conference in Thailand) ร่วมกับภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชมรมนิติมานุษยวิทยาแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมเวชชาชีวะ ชั้น 1 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานด้านนิติมานุษยวิทยาในประเทศไทย ผลักดันองค์ความรู้ด้านนิติมานุษยวิทยา และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมได้ ประกอบกับทั้งสองหน่วยงาน มีพันธกิจด้านการศึกษา วิจัย การปฏิบัติงาน และการสร้างเครือข่าย สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรภายในเครือข่ายร่วมกัน

📌นิติวิทย์ฯ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560...
25/12/2020

📌นิติวิทย์ฯ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมลำแพน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 9 ( อาคาร บี ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาของ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ความรู้เบื้องต้นในการจัดจ้างและการบริหารสัญญา องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กระบวนการตรวจสอบพัสดุประจำปี ฯลฯ

📌นิติวิทย์ฯ ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชน และเยี่ยมชมกองพัฒน...
24/12/2020

📌นิติวิทย์ฯ ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชน และเยี่ยมชมกองพัฒนาระบบติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร้อยตำรวจเอกหญิง รัชดาภรณ์ มรม่วง ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชน และเยี่ยมชม กองพัฒนาระบบติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม โดยการประชุมครั้งนี้มีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค และประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ วุฒิสภา เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมเวชชาชีวะ ชั้น 8 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

📌นิติวิทย์ฯ ลงพื้นที่ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญตามคำสั่...
24/12/2020

📌นิติวิทย์ฯ ลงพื้นที่ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ

ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๓๘/๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดการเรื่องราว ร้องทุกข์กรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และคณะกรรมการฯ ได้มีคำสั่งที่ ๔/๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดกรองกรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ เขตพื้นที่ ๖ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ ๖ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานอนุกรรมการ และมีผู้แทนจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นอนุกรรมการ เพื่อกำหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ช่วยเหลือเยียวยา เชิญบุคคลมาให้ข้อมูล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะรัฐมนตรี

ในการนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายศราวุฒิ สุจริตธรรม นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้แทนจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในฐานะคณะอนุกรรมการคัดกรอง กรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ เขตพื้นที่ ๖ ได้เข้าร่วมบันทึกถ้อยคำบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาคัดกรองคำร้องการถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้ หายสาบสูญในเขตพื้นที่ ๖ ณ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

📌นิติวิทย์ฯ ร่วมการประชุม เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อน เรื่อง “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม”วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายสุว...
24/12/2020

📌นิติวิทย์ฯ ร่วมการประชุม เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อน เรื่อง “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม”

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค และประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ วุฒิสภา ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นประธานในการประชุมและหารือแนวทางการขับเคลื่อน เรื่อง “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม” ของคณะอนุกรรมาธิการฯ ในคณะกรรมาธิการฯ วุฒิสภา โดยมีคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุม 5-01 ชั้น 5 อาคารกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

📌นิติวิทย์ฯ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมในวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2563 สถาบัน...
24/12/2020

📌นิติวิทย์ฯ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม

ในวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2563 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด้านการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเวชชาชีวะ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 8 ( อาคาร บี ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ให้สามารถเขียนหนังสือโต้ตอบ โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ ชัดเจน สามารถบอกถึงวัตถุประสงค์ของผู้เขียนได้อย่างตรงประเด็น และถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งเข้าใจเทคนิคการจดบันทึก และเขียนรายงานการประชุมได้ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิผลสูงสุด

📌นิติวิทย์ฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฏหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ...
24/12/2020

📌นิติวิทย์ฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฏหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศ

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ดร.อมรรัตน์ เล็กวิชัย นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และ นางสาวดวงสมร ชูดีจันทร์ ช่างภาพการแพทย์ชำนาญการ กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้แทนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “พยานหลักฐานจากเครื่องมือสื่อสารในคดีอาญา” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฏหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศ การสืบสวนกรณีที่ต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมายและการบังคับให้สูญหาย จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศร่วมกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Office of The High Commissioner For Human Rights :OHCHR) สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย (New Zealand Embassy to Thailand) และคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists: ICJ) ในระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ โรงแรมเบญจพร แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อมุ่งเน้นการอบรมให้ความรู้ เสริมทักษะในการสืบสวนสอบสวน เก็บข้อมูลและพยานหลักฐานต่างๆในกรณีเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การทรมาน และการบังคับให้สูญหายตามกรอบพิธีสารมินนิโซต้า (Minnesota Protocol) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับระหว่างประเทศ โดยมีผู้พิพากษา อัยการ เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายระดับกลาง-สูงในจังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เข้าร่วมประชุม

📌 นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมการประชุม Video Conference กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรณีการเสียชีวิตของพยูนบริเวณอุทยานแห่งช...
23/12/2020

📌 นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมการประชุม Video Conference กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรณีการเสียชีวิตของพยูนบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายแพทย์กอเทพ เทพสิทธา หัวหน้ากลุ่มนิติพยาธิวิทยา พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) เข้าร่วมการประชุม Video Conference กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อดำเนินการหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีการเสียชีวิตของพยูนบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมกองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 9 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

📌นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมวันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธ...
23/12/2020

📌นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและความก้าวหน้า การดำเนินงานของหน่วยงานภายในกระทรวงยุติธรรม โดยมีพันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

📌นิติวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 - 16.30 น. สถาบันนิติวิ...
18/12/2020

📌นิติวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 - 16.30 น. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3 ภายใต้การกำกับดูแลจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยมีหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ร่วมทำความสะอาดเก็บขยะ กำจัดวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ชุมชนศุภลักษณ์ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

📌นิติวิทย์ฯ จัดพิธีทำบุญห้องศพ ประจำปี 2563วันที่ 18 ธันวาคม 2563 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันน...
18/12/2020

📌นิติวิทย์ฯ จัดพิธีทำบุญห้องศพ ประจำปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลและอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ ประจำปี 2563 ณ ห้องศพ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี โดยมีบุคลากรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

#สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ #CIFS

📌นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม “ก้าวสู่ 10 ปี ข้อกำหนดกรุงเทพ : ร่วมจุดประกายพลังแห่งความร่วมมือทางสังคม”วันที่ 18 ธันวาคม ...
18/12/2020

📌นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม “ก้าวสู่ 10 ปี ข้อกำหนดกรุงเทพ : ร่วมจุดประกายพลังแห่งความร่วมมือทางสังคม”

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ก้าวสู่ 10 ปี ข้อกำหนดกรุงเทพ : ร่วมจุดประกายพลังแห่งความร่วมมือทางสังคม” โดยมี นายเจเรมี ดักลาส ผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย พร้อมทั้ง พันตำรวจโทหญิง อัมพิกา ลีลาพจนาพร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติวิทยาศาสตร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ โฆษกสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว ณ โรงภาพยนตร์ ที่ 12 ชั้น 9 SF World Cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และกลไกทางสังคมและเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการกลับเข้าสู่สังคมของผู้พ้นโทษอย่างยั่งยืน

#สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ #CIFS

📌นิติวิทย์ฯ สนับสนุนวิทยากรพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษภาคประชาชน DSIวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2563 สถาบันน...
18/12/2020

📌นิติวิทย์ฯ สนับสนุนวิทยากรพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษภาคประชาชน DSI

วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2563 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โดย กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม ร่วมกับ กองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้และการจัดสถานการณ์จำลอง ในกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายด้านเทคนิคการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอาชญากรรมคดีพิเศษ สำหรับเครือข่ายภาคประชาชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งมีเนื้อหาด้านการติดตามบุคคลสูญหาย การแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่รัฐและการให้ข้อมูลเพื่อการพิสูจน์ศพนิรนาม การเฝ้าระวังพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ เครือข่ายฯ ให้ความสนใจและพร้อมนำข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ซึ่งการฝึกอบรมจัดขึ้น ณ ลีฟ วัลเล่ย์ จังหวัดเพชรบุรี

#สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ #CIFS

📌สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกับดีเอสไอตรวจค้นแหล่งค้ามนุษย์ในเรือประมงกลางเมืองสิชล จ.นครศรีธรรมราชวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ...
16/12/2020

📌สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกับดีเอสไอตรวจค้นแหล่งค้ามนุษย์ในเรือประมงกลางเมืองสิชล จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 07.18 น. เจ้าหน้าที่จากกลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) และ กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เข้าร่วมตรวจค้น และจัดเก็บพยานหลักฐาน จากการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดทางอาญา กรณีลูกเรือประมงถูกบังคับใช้แรงงานโดยมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ โดยทำการตรวจค้นในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งตรวจพบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีจำนวนหลายรายการ ทั้งนี้วัตถุพยานทั้งหมดได้ส่งมอบคืนให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

📌 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ปรับค่าตรวจสารเสพติดจากเส้นผม ช่วยลดภาระกลุ่มเปราะบาง เหลือ 1,700 บาทhttps://mgronline.com/crime...
16/12/2020

📌 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ปรับค่าตรวจสารเสพติดจากเส้นผม ช่วยลดภาระกลุ่มเปราะบาง เหลือ 1,700 บาท

https://mgronline.com/crime/detail/9630000127876

#สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ #CIFS #ตรวจสารเสพติดจากเส้นผม

📌 นิติวิทย์ฯ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลวันที่ 15 ธันวาคม 2563 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ...
15/12/2020

📌 นิติวิทย์ฯ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว เพื่อดำเนินการตามภารกิจของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล ณ ห้องประชุมเวชชาชีวะ ชั้น 8 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

📌นิติวิทย์ฯ นำเสนอผลการดำเนินงานด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม ผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วย...
15/12/2020

📌นิติวิทย์ฯ นำเสนอผลการดำเนินงานด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม ผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมรายการสถานีประชาชน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) โดยมี นายเอกลักษณ์ หลุ่มชมแข หัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา และนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองอธิบดี สำนักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด เข้าร่วมรายการ และมีคุณอรอุมา เกษตรพืชผล เป็นผู้ดำเนินรายการ

ในรายการมีการนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม ในส่วนของภาคประชาสังคม , ระบบ CRI Mobile Application , ความคืบหน้าของการศึกษาการบริหารจัดการศพนิรนาม ระยะที่ 1 และผลสำเร็จของคดีที่ดำเนินงานร่วมกับภาคประชาสังคม รวมทั้งความคาดหวังของภาคประชาสังคมต่อการบริหารจัดการด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนามในอนาคต โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวถึง บทบาทของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในการดำเนินการจัดทำ แอปพลิเคชัน U-NAI ในการรับแจ้งคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม ที่ช่วยค้นหาคนหายได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ผ่านแอปพลิเคชัน

📌สรุปคนหาย มูลนิธิกระจกเงา ปี 2563สถานีประชาชน Thai PBS
15/12/2020
สรุปคนหาย มูลนิธิกระจกเงา ปี 2563 : สถานีประชาชน (14 ธ.ค. 63)

📌สรุปคนหาย มูลนิธิกระจกเงา ปี 2563
สถานีประชาชน Thai PBS

สถานีประชาชน ประจำวันจันทร์ที่ 14 ธ.ค. 63สรุปคนหาย มูลนิธิกระจกเงา ปี 2563ปัจจุบันมีผู้สูญหายจำนวนมากที่ครอบครั....

🔟 ธันวาคม “วันรัฐธรรมนูญ”
10/12/2020

🔟 ธันวาคม “วันรัฐธรรมนูญ”

💠 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ 💠

วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย

📌นิติวิทย์ฯ ลงพื้นที่เพื่อรับแจ้งคนหายเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายวิศรุต ถนอมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุ...
09/12/2020

📌นิติวิทย์ฯ ลงพื้นที่เพื่อรับแจ้งคนหาย

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายวิศรุต ถนอมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลและเจ้าหน้าที่กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม ได้ลงพื้นที่กรณีคนหายจากการประสานงาน นายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ หัวหน้าคณะพนักงานสืบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยคนหายรายดังกล่าวหายตัวไปตั้งแต่ พ.ศ.2535 กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม ได้ลงพื้นที่เพื่อรับแจ้งคนหาย ซักข้อมูลรูปพรรณสัณฐาน และจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล เพื่อใช้ในการตรวจพิสูจน์บุคคลกับฐานข้อมูลของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ขอรับบริการ และเป็นการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

📌นิติวิทย์ฯ แถลงเปิดตัวแอปพลิเคชัน "อยู่ไหน" (U-NAI)วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติ...
09/12/2020

📌นิติวิทย์ฯ แถลงเปิดตัวแอปพลิเคชัน "อยู่ไหน" (U-NAI)

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ ร้อยตำรวจเอกหญิง รัชดาภรณ์ มรม่วง ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม แถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชัน U-NAI (อยู่ไหน) ณ อาคารกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยแอปพลิเคชันนี้ พัฒนาเพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลการตรวจสอบคนหาย สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสคนหายหรือคนนิรนาม หรือศพนิรนาม ได้ทุกที่ ทุกเวลาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

พร้อมทั้งได้มีการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 40/2563 เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานภายในกระทรวงยุติธรรม

ที่อยู่

120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคาร B แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
Bangkok
10210

รถโดยสารประจำทางสาย 51,52,66,166,356

ข้อมูลทั่วไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบุคคลสูญหาย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ คลิกเลย https://www.facebook.com/mpic.cifs/?hc_ref=SEARCH

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621423492

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียนท่านผู้อำนวยการนิติวิทยาศาสตร์ฯ เมื่อสักครู่ติดต่อมาเพื่อรับบริการและขอความรู้ในการขอใช้บริการ เจ้าหน้าที่พูดจากบริการเสียงแข็งแบบแข็งไม่เต็มใจตอบคำถาม แม้ผมจะให้ชื่อและเบอร์โทรของผมในฐานะผู้ติดต่อแล้วยังขอเลขบัตรประชาชนด้วย ซึ่งผมแย้งไปว่าหน่วยงานราชการจะเช็คเลขบัตรประชาชนก็เช็คเองได้ จะเอาเลขบัตรประชาชนไปเพื่ออะไรกัน จึงขอสอบถามท่านผู้อำนวยการว่า หน่วยงานท่านมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่สอบถามเลขบัตรประชาชน ผู้ที่ติดต่อม่าขอใช้บริการหรือไม่ด้วยเหตุผลประการใดครับ
ตู้กันความชื้นWeifo(เวยโฟ).ไม่ใช้สารซิลิกาเจล/ฮีทเตอร์ไล่ ความชื้น..รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่องหลังการขาย.. สอบถาม idline:weifo1/0624944693
ตู้กันความชื้นWeifo(เวยโฟ)..ป้องกันการเกิดเชื้อราและสนิม
วันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันของพวกเราชาว สนว. ที่ย่างก้าวเข้าสู่ ปีที่ 18 ขอให้พวกเราทุกคนได้ภูมิใจในทุกก้าวย่าง ทุกขวบปีที่ผ่านไป เราได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับสังคม ช่วยเหลือและอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนมาได้อย่างมั่นคงและมีคุณภาพ และผมเชื่อว่า พวกเราจะมุ่งมั่นและตั้งใจทำในสิ่งเหล่านี้ต่อไปอย่างมั่นคง และเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับ ซึ่งก้อจะส่งผลมาถึงพวกเราที่เป็นประชาชนคนไทยเช่นเดียวกัน....ขอชื่นชมและเป็นกำลังให้พวกเราทุกคนและขอเป็นส่วนนึงที่จะสนับสนุนให้พวกเราได้ไปสู่ความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าอย่างดียิ่งตลอดไปครับ...ขอบคุณครับ ... ผอ.สนว. 3 ตุลาคม 2562...วันสถาปนาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์...
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สาร..โครงสร้างหนากระจกนิรภัย5มม..ชั้นวางปรับระดับได้..ช่วงค่าความชื้น20-60%rh..รับประกันซ่อมบำรุงหลังการขาย..iso9001..www.weifothailand.com
-ชมวีดิโอยินดีผู้ได้รับคัดเลือกเข้า หลักสูตร ส.นบส.๑๐ สำนักงาน ก.พ.
ดีใจกับการเพิ่มเติมความรู้จากทีมงานนิติวิทยาศาสตร์
พี่สาวพิการซ้ำซ้อนหายไปประมาณ 35 ปี ถ้าหากเสียชีวิตแล้วจะสามารถสืบหาได้อย่างไรคะ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สาขานิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ----สนใจเข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนออนไลน์ทาง http://goo.gl/forms/pETTuS6zXxZwNNPA3 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.forensicrpca.com/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ หมายเลขโทรศัพท์ 034-311110 หรือ พันตำรวจตรี วรเทพ ปิยวัจนาภรณ์ 08 9852 6682/ น.สเนตรนภา พิมพาพร 08-9566-9678
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ขอขอบคุณสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์(ตรวจDNA)ราษฎรผู้ยากไร้อีกก้าวหนึ่งของการได้เป็นคนไทยโดยสมบูรณ์
อยากจะมาขอเรียนสอบถามเกี่ยวกับการทำ Kastle meyer ครับ พอดีผมกำลังสังเคราะห์สารขึ้นมาใช้เองครับ โดย มีลำดับขั้นตอนทำดังนี้ครับ 1. ใช้ ผงฟีนอล์ฟทาลีน 0.2 กรัม 2. ใส่สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10ml 25% w/v 3. ต้ม 4. ใส่ Zn 0.1 g รอรีดิวซ์ ผลปรากฏว่า ต้มยังไงก็ไม่รีดิวซ์ครับ ไม่ใสซักที ต้มไป 2.5 ชั่วโมงครับ เลยลองอีกวิธี 1. ใช้ ผงฟีนอล์ฟทาลีน 0.2 กรัม 2. ใส่สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10ml 25% w/v 3. ต้ม 4. ใส่ Zn 0.2 g รอรีดิวซ์ ปรากฏว่ารีดิวซ์แต่ไปทำการทดลองโดยนำสำลีเปื้อนเลือดสัตว์ (ใช้เลือดจากหมูที่ไว้ทำน้ำตกขอมาจากที่ร้านอาหาร) และ หยด ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และ ตามด้วยสารเคมีที่เตรียมเอาไว้ปรากฏว่าสำลีไม่เปลี่ยนสี เลย ไม่เข้าใจครับว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไร เลยมาโพสคำถามไว้ขอความรู้หน่อยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับสำหรับแอดมินและท่านผู้ใจดีมาช่วยตอบคำถามครับ