สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม HOTLINE สายด่วน รับเรื่องราวร้องทุกข์ 02 142 3620 https://www.facebook.com/mpic.cifs/?hc_ref=SEARCH
(2)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่  23 กันยายน 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำร...
23/09/2020

วันที่ 23 กันยายน 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี 2563 โดยมี พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารทรงกลม ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีผู้ที่ได้รับการประดับเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี 2563 ได้แก่
1. นายแพทย์กอเทพ เทพสิทธา นายแพทย์ชำนาญการ
2. นางสาวศศิธร ลิ้มเจริญ นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
3. นางสาวมาลินี สังเวียนวงศ์ อาสาสมัครพุทธสมาคมสว่างอริยะธรรมสถาน พุทธสมาคมสว่างอริยะธรรมสถาน แผนกกู้ภัย

โดยพิธีฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม รวมถึงบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท วิริยะ และอุตสาหะ ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค ประพฤติตนและปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรมและจริยธรรม มีความประพฤติและประวัติอันดีงาม เป็นผู้อุทิศตนในการทำงานและทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงยุติธรรมหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

วันที่ 23 กันยายน 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในงานแถลงผลงานการสร้างการรับรู้และเผ...
23/09/2020

วันที่ 23 กันยายน 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในงานแถลงผลงานการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ผลการนำความยุติธรรมสู่สาธารณชน "1 ปี ของการสร้างสุข ก้าวขับเคลื่อนเชิงรุกเพื่อประชาชน" โดยมี พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วม ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ภายในงานและมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานที่สำคัญจากกรมต่างๆ ภายในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงยุติธรรม

23/09/2020
กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand

การแถลงผลงานการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ผลการนำความยุติธรรมสู่สาธารณชน
"1 ปี ของการสร้างสุข ก้าวขับเคลื่อนเชิงรุกเพื่อประชาชน"
โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

🔴 [ FACEBOOK LIVE ]🔴
การแถลงผลงานการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ผลการนำความยุติธรรมสู่สาธารณชน
"1 ปี ของการสร้างสุข ก้าวขับเคลื่อนเชิงรุกเพื่อประชาชน"
โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
.
⭐ รับชมผ่านทาง Facebook Live เพจกระทรวงยุติธรรม และ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
.
📌 วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 กระทรวงยุติธรรม
*****************************
#กระทรวงยุติธรรม #1ปีของการสร้างสุข #ก้าวขับเคลื่อนเชิงรุกเพื่อประชาชน

นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาวันที่ 22 กันยายน 2563 กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศา...
22/09/2020

นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

วันที่ 22 กันยายน 2563 กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) กองปฏิบัติการ ทางนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมโครงการจังหวัดสงขลาเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านทุ่งสบายใจ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมี นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยส่วนราชการต่าง ๆ นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมในการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่ และร่วมประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา FM 90.5 MHz

#สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ #CIFS

นิติวิทย์ฯ ตรวจประเมินสุขภาพจิตเจ้าหน้าที่ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพรเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มนิ...
22/09/2020

นิติวิทย์ฯ ตรวจประเมินสุขภาพจิตเจ้าหน้าที่ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มนิติจิตเวช ดำเนินการตรวจประเมินสุขภาพจิตให้กับบุคลากร ณ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 26 คน เพื่อนำผลที่ได้มาใช้ประกอบการพิจารณาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการจ้างบุคลากรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการทำงานในสถานรองรับเด็กของหน่วยงานต่อไป

โดยสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร เป็นหน่วยงานที่ให้การคุ้มครอง ฟื้นฟู พัฒนา เด็กหญิงอายุระหว่าง 6 – 18 ปี ที่ขาดผู้อุปการะ ฐานะยากจน ครอบครัวแตกแยก ถูกทอดทิ้ง ถูกทารุณ และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับวัย โดยบริการด้านปัจจัยสี่ การเลี้ยงดูควบคู่ไปกับการศึกษา การฝึกวิชาชีพ การบำบัดฟื้นฟู และการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และตามมาตรฐานการดำเนินงานในสถานรองรับเด็กของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

#สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ #CIFS

📌สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กับการบริการสังคม📌💇🏻‍♀️”การตรวจหาสารเสพติดในเส้นผม” 💇🏻‍♂️นอกจากจะตรวจเพื่อหาผู้เสพยาเสพติดแล้วยังส...
22/09/2020

📌สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กับการบริการสังคม📌

💇🏻‍♀️”การตรวจหาสารเสพติดในเส้นผม” 💇🏻‍♂️
นอกจากจะตรวจเพื่อหาผู้เสพยาเสพติดแล้ว
ยังสามารถตรวจเพื่อรับรอง ยืนยันความบริสุทธิ์ว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวหรือเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้ว‼️
✅ใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษาหรือการสมัครงาน
ซึ่งตรวจย้อนหลังได้ยาวนานตามความยาวของเส้นผม

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02 913 7758

#สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ #ตรวจสารเสพติดในเส้นผม

วันที่ 21 กันยายน 2563 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ร่วมจัดโครงการสร้าง...
22/09/2020

วันที่ 21 กันยายน 2563 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ร่วมจัดโครงการสร้างการรับรู้การตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผม ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การตรวจสารเสพติดในเส้นผม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม”

ภายในงาน มีการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การสร้างการรับรู้และเข้าใจการตรวจสารเสพติดในเส้นผม และการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมและเชิงกฎหมาย” โดย พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พันตำรวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พลตำรวจตรีหญิง ศาสตราจารย์พัชรา สินลอยมา คณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อาจารย์อนงพันธ์ จันทร์กุย อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งพันตำรวจโทหญิง อัมพิกา ลีลาพจนาพร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ และ “การชี้แจงประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ และเงื่อนไขการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด มีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่ พ.ศ. 2563” โดย เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การบรรยายเรื่อง “ขั้นตอนการเก็บ การส่ง และการตรวจสารเสพติดในเส้นผม” โดย เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

22/09/2020
ข่าว3มิติ

📌เตรียมใช้วิธีตรวจสารเสพติดจากเส้นผม ตรวจได้แม้เสพปริมาณน้อย 💇🏻‍♂️

เตรียมใช้วิธีตรวจสารเสพติดจากเส้นผม ตรวจได้แม้เสพปริมาณน้อย-ย้อนหลังได้นานกว่า 90 วัน
.
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เตรียมประกาศนำวิธีการตรวจหาสารเสพติดทางเส้นผมมาใช้อย่างแพร่หลาย หลังจากสามารถตรวจพิสูจน์ย้อนหลังได้นานกว่า90วัน และถึงแม้จะเสพปริมาณน้อยก็สามารถตรวจสอบได้ โดยสามารถตรวจหาสารเสพติดได้ถึง 26 ชนิด นับเป็นข้อดีกว่าการตรวจจากปัสสาวะหรือเลือด ซึ่ง ต้องตรวจภายใน1-2 วัน ทำให้ที่ผ่านมา บุคคลที่มีชื่อเสียงหรือบุคคลที่รู้กฎหมาย หลบเลี่ยงไม่ยอมตรวจหาสารเสพติด ไปติดตามรายงานจากคุณสุมนา แจวเจริญวงศ์

วันที่ 18 กันยายน 2563 พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารพลับพลา 6 และพี...
18/09/2020

วันที่ 18 กันยายน 2563 พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารพลับพลา 6 และพีธีมอบรางวัลงานวันเกียรติยศ “เพชรพลับพลา” ปีการศึกษา 2562 และเป็นผู้รับมอบโล่รางวัล “เพชรพลับพลา” ประเภท องค์กรดีเด่นด้านการสนับสนุนการศึกษาจาก พันตำรวจเอก ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประธานในพิธี ณ อาคารพลับพลา 6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี

ในช่วงระหว่างวันที่ 1 - 11 กันยายน 2563 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โดย เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี กองตรวจพิสูจน์ทางวิท...
11/09/2020

ในช่วงระหว่างวันที่ 1 - 11 กันยายน 2563 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โดย เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผม แก่เจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ ณ สำนักงานคุมประพฤติ จำนวน 7 แห่ง ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5 สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6 สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 8 สำนักงานคุมประพฤตินนทบุรี และสำนักงานคุมประพฤติธัญบุรี ตลอดจนจัดเก็บตัวอย่าง เส้นผมของผู้ถูกคุมประพฤติในคดียาเสพติด เพื่อตรวจพิสูจน์ร่องรอยการใช้ยาและสารเสพติด ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้ โครงการพัฒนาระบบการตรวจสารเสพติดของผู้ถูกคุมประพฤติ ในคดียาเสพติดที่ได้รับการพักโทษหรือลดวันต้องโทษโดยการตรวจสารเสพติดในเส้นผม(นำร่อง) โดยมีความมุ่งหมายเพื่อประสานงานความร่วมมือในการนำนิติวิทยาศาสตร์ไปใช้ติดตามและเฝ้าระวังการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำในผู้ถูกคุมประพฤติ เพื่อพัฒนาระบบการติดตามเฝ้าระวังการเสพซ้ำที่มีประสิทธิภาพอันจะเป็นการคืนคนดีสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

10 กันยายน 2563 พันตำรวจโทหญิง อัมพิกา  ลีลาพจนาพร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์...
11/09/2020

10 กันยายน 2563 พันตำรวจโทหญิง อัมพิกา ลีลาพจนาพร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อเสนอผลงานวิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 3 สาขานิติวิทยาศาสตร์ กฎหมาย อาชญาวิทยา และการบริหารงานยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 หัวข้อ “วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่องานยุติธรรมล้ำสมัย” ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม

โดยกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม และ กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี ร่วมจัดนิทรรศการ ให้ความรู้เรื่องการตรวจพิสูจน์กระดูก การติดตามคนหาย การตรวจสารเสพติดในเส้นผมโดยได้รับความสนใจจาก ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการตำรวจ และนักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าร่วมงาน

นิติวิทย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งเอเชีย AFSN Board and Chairman Meeting ผ่านระบบ Video Confere...
11/09/2020

นิติวิทย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งเอเชีย AFSN Board and Chairman Meeting ผ่านระบบ Video Conference

เพื่อกระบวนการยุติธรรมและสังคมไทยจะได้รับความยุติธรรมมากยิ่งขึ้น สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในฐานะกรรมการบริหารเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งเอเชีย (Asian Forensic Science Network) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งเอเชีย (AFSN Board and Chairman Meeting) ผ่านระบบ Video Conference ในวันที่ 9 กันยายน 2563 โดยมี พันตำรวจโทหญิง อัมพิกา ลีลาพจนาพร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นิติวิทยาศาสตร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนของสถาบัน นิติวิทยาศาสตร์ พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย Chairman , Vice Chairman และ Secretary ของแต่ละ Workgroups ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งเอเชีย AFSN Board and Chairman Meeting ผ่านระบบ Video Conference ในการประชุมครั้งนี้มี Dr. Angeline Yap Tiong Whei, Ph.D. สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในฐานะ AFSN President เป็นเจ้าภาพ

ประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยกรรมการเครือข่ายฯ ทั้งหมด 7 ประเทศ คือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย โดยการประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมของแต่ละ Workgroups และแนวทางการเตรียมการจัดงานสัมมนาวิชาการเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งเอเชียครั้งถัดไปอีกด้วย

นิติวิทย์ฯ ลงพื้นที่อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ตรวจสารพันธุกรรมแก้ปัญหาทางทะเบียนราษฎรนายแพทย์ปิยนันต์ มธุรมน และเจ้...
08/09/2020

นิติวิทย์ฯ ลงพื้นที่อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ตรวจสารพันธุกรรมแก้ปัญหาทางทะเบียนราษฎร

นายแพทย์ปิยนันต์ มธุรมน และเจ้าหน้าที่กลุ่มนิติเวชคลินิก สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหารดำเนินโครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผู้เข้ารับการตรวจจาก 4 หน่วยงาน ประกอบด้วยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ และที่ว่าการอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร มีบุคคลผู้ประสบปัญหา 42 คน บุคคลอ้างอิง 21 คน รวมจำนวน 63 คน
#สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
#CIFS

วันที่ 2 กันยายน 2563 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13/2563 ผ่านระบบ VDO confer...
02/09/2020

วันที่ 2 กันยายน 2563 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13/2563 ผ่านระบบ VDO conference โดยมี พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว เพื่อถ่ายทอดนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และติดตามความคืบหน้าข้อสั่งการภายในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่ง...
31/08/2020

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสกระทรวงยุติธรรม “เทเบิลเทนนิส กระชับมิตร สานสัมพันธ์ สร้างสุข” โดยมี ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว ณ บริเวณหน้าศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

🏓ผลการแข่งขันกิจกรรมฯ ดังกล่าว สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
🏆รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทผู้บริหาร นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
🏆รางวัลชนะเลิศชายเดี่ยว ประเภทบุคลากร นายนันโท ศาสตร์ประสิทธิ์ ช่างภาพการแพทย์ชำนาญการ
🏆รางวัลชนะเลิศคู่ผสม ประเภทบุคลากร นายนันโท ศาสตร์ประสิทธิ์ ช่างภาพการแพทย์ชำนาญการ นางสาวณัฐธิดา พิกุลรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
🏆และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกองเชียร์

กิจกรรมฯ ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2563 และวันที่ 28 สิงหาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารหน่วยงาน รวมถึงบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

นิติวิทย์ฯ เข้าประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 2/2563เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 พันตำรวจโทห...
29/08/2020

นิติวิทย์ฯ เข้าประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 พันตำรวจโทหญิง อัมพิกา ลีลาพจนาพร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติวิทยาศาสตร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในฐานะกรรมการบริหารเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งเอเชีย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งเอเชียครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (2nd Asian Forensic Science Network : AFSN) ผ่านระบบ Video Conference โดยมี Dr. Angeline Yap Tiong Whei, Ph.D. สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในฐานะ AFSN President เป็นเจ้าภาพ

ในการประชุมครั้งนี้ มีประเทศที่เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยกรรมการเครือข่ายฯ ทั้งหมด 7 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือการกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาเครือข่าย รวมทั้งเตรียมการจัดงานสัมมนาวิชาการเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งเอเชียครั้งถัดไปอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพงานด้านนิติวิทยาศาสตร์แห่งเอเชียร่วมกัน และเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมและสังคมไทยจะได้รับความยุติธรรมมากยิ่งขึ้น

#สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
#CIFS

นิติวิทย์ฯ รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองระบบงานหน่วยตรวจตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม...
26/08/2020

นิติวิทย์ฯ รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ พรหมวิกร หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองระบบงานหน่วยตรวจตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 สาขาการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือฝ่ามือ และฝ่าเท้าแฝง กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ และสาขาการตรวจพยานเอกสารและการปลอมแปลง กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ โดยทำการตรวจประเมินระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ จากคณะผู้ตรวจประเมินของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
#สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
#CIFS

24/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ 🩸ให้เลือด ต่อชีวิต ลดวิกฤต การสูญเสีย ]
.
จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 เป็นเหตุให้ผู้บริจาคโลหิตมีความกังวลในการเดินทางมาบริจาคโลหิต ทำให้จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงจนขณะนี้มีปริมาณโลหิตไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 160 แห่ง ที่ต้องใช้โลหิตในการผ่าตัด รวมทั้งผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องใช้โลหิตเป็นประจำ
.
ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องไม่ทิ้งกัน รวมเลือดเนื้อ ชาติเชื้อไทย บริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วยอย่ารอให้ถึงวันที่ผู้ป่วยไม่มีโลหิตในการรักษา
.
จิตอาสา 904 จึงขอเชิญชวนให้คนไทยทุกคนร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#บริจาคโลหิต

24/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ จิตอาสา 904 กับภารกิจการช่วยเหลือพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ ]
.
แม้จะเป็นพื้นที่ที่ห่างไกล ยากที่จะเข้าถึงสักเพียงใด จิตอาสา 904 มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประชาชน โดยไม่แบ่งเชื้อชาติและศาสนา ดังพระราชปณิธาน “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#ภาคใต้

ที่อยู่

120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคาร B แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
Bangkok
10210

รถโดยสารประจำทางสาย 51,52,66,166,356

ข้อมูลทั่วไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบุคคลสูญหาย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ คลิกเลย https://www.facebook.com/mpic.cifs/?hc_ref=SEARCH

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621423492

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้กันความชื้นWeifo(เวยโฟ).ไม่ใช้สารซิลิกาเจล/ฮีทเตอร์ไล่ ความชื้น..รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่องหลังการขาย.. สอบถาม idline:weifo1/0624944693
ตู้กันความชื้นWeifo(เวยโฟ)..ป้องกันการเกิดเชื้อราและสนิม
วันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันของพวกเราชาว สนว. ที่ย่างก้าวเข้าสู่ ปีที่ 18 ขอให้พวกเราทุกคนได้ภูมิใจในทุกก้าวย่าง ทุกขวบปีที่ผ่านไป เราได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับสังคม ช่วยเหลือและอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนมาได้อย่างมั่นคงและมีคุณภาพ และผมเชื่อว่า พวกเราจะมุ่งมั่นและตั้งใจทำในสิ่งเหล่านี้ต่อไปอย่างมั่นคง และเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับ ซึ่งก้อจะส่งผลมาถึงพวกเราที่เป็นประชาชนคนไทยเช่นเดียวกัน....ขอชื่นชมและเป็นกำลังให้พวกเราทุกคนและขอเป็นส่วนนึงที่จะสนับสนุนให้พวกเราได้ไปสู่ความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าอย่างดียิ่งตลอดไปครับ...ขอบคุณครับ ... ผอ.สนว. 3 ตุลาคม 2562...วันสถาปนาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์...
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สาร..โครงสร้างหนากระจกนิรภัย5มม..ชั้นวางปรับระดับได้..ช่วงค่าความชื้น20-60%rh..รับประกันซ่อมบำรุงหลังการขาย..iso9001..www.weifothailand.com
-ชมวีดิโอยินดีผู้ได้รับคัดเลือกเข้า หลักสูตร ส.นบส.๑๐ สำนักงาน ก.พ.
ดีใจกับการเพิ่มเติมความรู้จากทีมงานนิติวิทยาศาสตร์
พี่สาวพิการซ้ำซ้อนหายไปประมาณ 35 ปี ถ้าหากเสียชีวิตแล้วจะสามารถสืบหาได้อย่างไรคะ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สาขานิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ----สนใจเข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนออนไลน์ทาง http://goo.gl/forms/pETTuS6zXxZwNNPA3 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.forensicrpca.com/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ หมายเลขโทรศัพท์ 034-311110 หรือ พันตำรวจตรี วรเทพ ปิยวัจนาภรณ์ 08 9852 6682/ น.สเนตรนภา พิมพาพร 08-9566-9678
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ขอขอบคุณสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์(ตรวจDNA)ราษฎรผู้ยากไร้อีกก้าวหนึ่งของการได้เป็นคนไทยโดยสมบูรณ์
อยากจะมาขอเรียนสอบถามเกี่ยวกับการทำ Kastle meyer ครับ พอดีผมกำลังสังเคราะห์สารขึ้นมาใช้เองครับ โดย มีลำดับขั้นตอนทำดังนี้ครับ 1. ใช้ ผงฟีนอล์ฟทาลีน 0.2 กรัม 2. ใส่สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10ml 25% w/v 3. ต้ม 4. ใส่ Zn 0.1 g รอรีดิวซ์ ผลปรากฏว่า ต้มยังไงก็ไม่รีดิวซ์ครับ ไม่ใสซักที ต้มไป 2.5 ชั่วโมงครับ เลยลองอีกวิธี 1. ใช้ ผงฟีนอล์ฟทาลีน 0.2 กรัม 2. ใส่สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10ml 25% w/v 3. ต้ม 4. ใส่ Zn 0.2 g รอรีดิวซ์ ปรากฏว่ารีดิวซ์แต่ไปทำการทดลองโดยนำสำลีเปื้อนเลือดสัตว์ (ใช้เลือดจากหมูที่ไว้ทำน้ำตกขอมาจากที่ร้านอาหาร) และ หยด ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และ ตามด้วยสารเคมีที่เตรียมเอาไว้ปรากฏว่าสำลีไม่เปลี่ยนสี เลย ไม่เข้าใจครับว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไร เลยมาโพสคำถามไว้ขอความรู้หน่อยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับสำหรับแอดมินและท่านผู้ใจดีมาช่วยตอบคำถามครับ