สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งแรกในประเทศไทยปัจจุบันให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช ประสาทวิทยา ประสาทศัลยศาสตร์ ประสาทจิตเวชศาสตร์ วิสัยทัศน์ (vision) : สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเเจ้าพระยาเป็นเลิศด้านประสาทจิตเวชศาสตร์ของไทย และเป็นองค์กรหลักด้านจิตเวชในเขตกรุงเทพมหานคร พันธกิจ (mission) : พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐบริการ ด้านประสาทจิตเวชศาสตร์ให้เหมาะกับบริบทของสังคมไทย : ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกัน บำบัด รักษา ฟื้นฟู ผู้ป่วยประสาทจิตเวชศาสตร์และผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน : ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อความเป็นเลิศประสาทจิตเวชศาสตร์ และแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในพื้นที่ : พัฒนาหลักสูตร ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านประสาทจิตเวชศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ แก่บุคลากรทางสาธารณสุข รวมทั้งบุคลากรอื่นของภาครัฐและเอกชน : พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้สามารถ บริการด้านสุขภาพจิตและสุขภาพจิต ในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน
(3)

เปิดเหมือนปกติ

"บรรยายพิเศษ เรื่อง Behavioral Neurology : Neuroscience and Neuropsychiatry "บ่ายวันนี้(23 พ.ย 2563 ) นพ วรพงษ์ เธียรอุก...
23/11/2020

"บรรยายพิเศษ เรื่อง Behavioral Neurology : Neuroscience and Neuropsychiatry "

บ่ายวันนี้(23 พ.ย 2563 ) นพ วรพงษ์ เธียรอุกฤษฏ์ หัวหน้ากลุ่มงานประสาทจิตเวชศาสตร์ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง Behavioral Neurology : Neuroscience and Neuropsychiatry เวลา 13.30 น. ที่ห้องบรรยาย 2 อาคารราชสาทิส โดยมีตัวแทนหน่วยงาน ทีมนำ ทีมสหวิชีพเข้าฟังบรรยายเป็นจำนวนมาก

"ส.สมเด็จเจ้าพระยาผ่านการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ" บ่ายวันนี้(23 พ.ย 2563)นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการสถาบันจิตเ...
23/11/2020

"ส.สมเด็จเจ้าพระยาผ่านการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ"

บ่ายวันนี้(23 พ.ย 2563)นพ.ธรณินทร์ กองสุข
ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเข้ารับใบรับรองระบบคุณภาพห้องปฎิบัติการ ในงานประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฎิบัติการระดับชาติ ครั้งที่9 ประจำปี 2563 (Thailand LA forum 2020) โดยสภาเทคนิคการแพทย์ แจ้งผลการตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560ให้การรับรองกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

#ทีม MCATT สถาบันฯสมเด็จเจ้าพระยาลงพื้นที่ประเมินซ้ำผู้ได้รับ ผลกระทบกรณีท่อส่งก๊าซธรรมชาติแตกรั่ว   วันนี้ (18 พ.ย.2...
18/11/2020

#ทีม MCATT สถาบันฯสมเด็จเจ้าพระยาลงพื้นที่ประเมินซ้ำผู้ได้รับ ผลกระทบกรณีท่อส่งก๊าซธรรมชาติแตกรั่ว

วันนี้ (18 พ.ย.2563) นายแพทย์ณัฐปกรณ์ โพธิ์ทอง พร้อม ทีม MCATT สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางบ่อ รพ.สต. และอสม.ในพื้นที่ ลงพื้นที่ ณ หมู่ที่ 4 ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ได้ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีท่อส่งก๊าซธรรมชาติแตกรั่ว รวมถึงคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงทางสุขภาพจิตในระยะหลังได้รับผลกระทบ (2 สัปดาห์ - 3 เดือน) โดยประสาน case ที่มีความเสี่ยงเข้าพบจิตแพทย์จากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาและส่งเข้ารับการรักษาต่อในโรงพยาบาลบางบ่อ
ผลการคัดกรองสุขภาพจิตผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 46 คน พบว่า มีผู้ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพจิต และต้องได้รับการส่งพบจิตแพทย์ จำนวน 10 คน

ประกาศรับสมัครงานเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา2. ตำแหน่งเภสัชกร 1 อัตรา3. ตำแหน่งน...
18/11/2020

ประกาศรับสมัครงานเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
2. ตำแหน่งเภสัชกร 1 อัตรา
3. ตำแหน่งนักจิตวิทยา 1 อัตรา
4. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ป.โท) 1 อัตรา
5. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ป.ตรี) 1 อัตรา
6. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

''โครงการหาย(ไม่)ห่วง''เช้าวันนี้(17 พ.ย 2563) กลุ่มทรูมาจัดบูธแนะนำโครงการหาย(ไม่)ห่วง ซึ่งเป็นความร่วมมือกับมูลนิธิกระ...
17/11/2020

''โครงการหาย(ไม่)ห่วง''

เช้าวันนี้(17 พ.ย 2563) กลุ่มทรูมาจัดบูธแนะนำโครงการหาย(ไม่)ห่วง ซึ่งเป็นความร่วมมือกับมูลนิธิกระจกเงา ร่วมกับภาคเอกชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์" ด้วยการนำเทคโนโลยีสื่อสารมาต่อยอดจากแอพพลิเคชั่น Thaimissing เพิ่มอุปกรณ์สายรัดข้อมือติดตามตัวคนหายสายรัดข้อมือดังกล่าวจะมี OR Code เลขรหัส และข้อมูลของผู้สวมใส่ เพื่อช่วยติดตามคนหายในกลุ่มผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม โรคจิตเวช โดยมีผู้รับบริการให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบความรู้ทั่วไปความรู้เฉพาะตำแหน่งและทักษะทางคอมพิวเตอร์และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพน...
16/11/2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบความรู้ทั่วไปความรู้เฉพาะตำแหน่งและทักษะทางคอมพิวเตอร์และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

''สถาบันฯสมเด็จเจ้าพระยา นำทีม MCATT ปฏิบัติหน้าที่ในงานเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสาย “เฉลิมรัชมงคล”...
16/11/2020

''สถาบันฯสมเด็จเจ้าพระยา นำทีม MCATT ปฏิบัติหน้าที่ในงานเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสาย “เฉลิมรัชมงคล” (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยาย ณ สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย เขตพระนคร – สถานีรถไฟฟ้าหลักสอง
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสาย “เฉลิมรัชมงคล” (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยาย ณ สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย เขตพระนคร – สถานีรถไฟฟ้าหลักสอง ทีม MCATT สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลสุขภาพจิตประชาชนประจำจุดคัดกรอง บริเวณทางออกโรงเรียนวัดราชบพิตร ถนนพระพิพิธ พร้อมทีมเดินเท้าในงาน

ส.สมเด็จเจ้าพระยาร่วมประชุมโครงการ 2P Safety Hospitalเพื่อพัฒนาระบบงานคุณภาพเช้าวันนี้(12พ.ย 2563)นพ.พงศกร เล็งดี รองผู้...
12/11/2020

ส.สมเด็จเจ้าพระยาร่วมประชุมโครงการ 2P Safety Hospitalเพื่อพัฒนาระบบงานคุณภาพ

เช้าวันนี้(12พ.ย 2563)นพ.พงศกร เล็งดี รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสนับสนุนพัฒนาเครือข่าย และพญ.ฐิติมา สงวนวิชัยกุล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน เข้าร่วมประชุมโครงการ 2P Safety Hospital วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) เพื่อร่วมรับฟังทิศทางและนโยบายในการบริหารองค์กร เพื่อพัฒนากลไกคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพไปสู่คุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข

สถาบันฯสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมประชุมชี้แจงแนวทาง การพัฒนาระบบบริหารราชการเช้าวันนี้ (12 พ.ย 2563) กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ...
12/11/2020

สถาบันฯสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมประชุมชี้แจงแนวทาง การพัฒนาระบบบริหารราชการ

เช้าวันนี้ (12 พ.ย 2563) กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน เชิญทีมนำพัฒนาคุณภาพจากหน่วยงานต่างๆ ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบบริหารราชการ กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings เพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง การพัฒนาระบบบริหารราชการ (PMQA-M-F) ปีงบประมาณ 2564 และการติดตามตัวชี้วัด แก่ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง โดยรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริการสุขภาพจิตและจิตเวช นพ.วิญญู ชะนะกุล เป็นประธานในการรับฟังการชี้แจงดังกล่าว

นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ2564
12/11/2020

นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ2564

''ภาคปฏิบัติการอบรมรุกขกร เรื่อง การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมือง''สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับภาคว...
11/11/2020

''ภาคปฏิบัติการอบรมรุกขกร เรื่อง การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมือง''

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย และกลุ่มบิ๊กทรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมือง หลักสูตร 20 วัน ระดับผู้ปฏิบัติการ รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 3 – 27 พฤศจิกายน 2563 โดยสัปดาห์ที่ 2 จะเป็นฝึกปฏิบัติการยึดโยงกิ่งเพื่อความปลอดภัยและการลำเลียงกิ่งลง โดยมี อ.ธราดล ทันด่วน พร้อมด้วยทีมรุกขกรเป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติ

ส.สมเด็จเจ้าพระยาร่วมประชุมพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง(กลุ่มคนไร้บ้าน)เช้าวันนี้(11พ.ย 2563) นพ.ธรณินทร์ ก...
11/11/2020

ส.สมเด็จเจ้าพระยาร่วมประชุมพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง(กลุ่มคนไร้บ้าน)

เช้าวันนี้(11พ.ย 2563) นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาและหัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ เป็นตัวแทนกรมสุขภาพจิตเข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง(กลุ่มคนไร้บ้าน)
ณ ห้องประชุมกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพ พิจารณาข้อเสนอแนะ 6ประเด็นของ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ รัฐสภา ที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของกลุ่มคนไร้บ้าน

สถาบันฯสมเด็จเจ้าพระยาจัดเลือกตั้งกรรมการกองทุนเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  เช้าวันนี้ (9 พ.ย. 2563) สถาบันจิตเ...
09/11/2020

สถาบันฯสมเด็จเจ้าพระยาจัดเลือกตั้งกรรมการกองทุนเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เช้าวันนี้ (9 พ.ย. 2563) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จัดตั้งหน่วยเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และเลือกตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิกซึ่งเป็นการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศ โดยพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-15.30 น. ณ อาคารวิชาการจิตเวชชั้น 1 ห้องศ.นพ.หลวงวิเชียรแพทยาคม

▶️Mental Health Check Up Version Update💫▶️ประเมินสุขภาพจิตด้วยตนเอง เรื่องง่ายๆด้วยปลายนิ้ว▶️ด้วยApplication Mental Heal...
05/11/2020

▶️Mental Health Check Up Version Update💫
▶️ประเมินสุขภาพจิตด้วยตนเอง เรื่องง่ายๆด้วยปลายนิ้ว
▶️ด้วยApplication Mental Health Check Up Version Update กับชุดแบบประเมินทั้ง 9 แบบประเมินประกอบไปด้วยแบบประเมินความเครียด ภาวะซึมเศร้า ดัชนีความสุข พลังสุขภาพจิตRQ ความฉลาดทางอารมณ์ ภาวะติดสุรา ภาวะความจำ ภาวะติดเกมส์ ภาวะหมดไฟในการทำงาน ที่พัฒนาขึ้นโดยสาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
▶️Scan QR Code คุณจะเปิดใช้งานApplication Mental Health Check Up หลังจากทำแบบประเมินแล้วจะมีการแปลผลและคำแนะนำในเบื้องต้น

หาย(ไม่)ห่วงโครงการดีๆโดยความร่วมมือของมูลนิธิกระจกเงา และกลุ่มทรู▶️ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อรับสายรัดข้อมือหาย(ไม่)ห่วง ฟรี!...
05/11/2020

หาย(ไม่)ห่วง
โครงการดีๆโดยความร่วมมือของมูลนิธิกระจกเงา และกลุ่มทรู

▶️ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อรับสายรัดข้อมือหาย(ไม่)ห่วง ฟรี!!! สำหรับผู้ป่วยซึ่งมีความเสี่ยงพลัดหลงหายจากบ้าน
📌พบกันวันที่ 17 พ.ย 2563📌
ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

สายรัดข้อมือจะมีคิวอาร์โค้ตและ PIN สำหรับตรวจสอบว่าบุคคลที่สวมใส่เป็นใครข้อมูลของผู้ป่วยจะถูกเก็บเป็นความลับ
เมื่อมีพลเมืองดีพบผู้ป่วยพลัดหลง การสแกนคิวอาร์โค้ตเพื่อแจ้งเบาะแสข้อมูลนั้นจะถูกส่งมายังเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงา
เพื่อตรวจสอบและประสานงานญาติผู้ป่วยโดยตรง โดยพลเมืองดีจะไม่ทราบว่าข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย

ผู้ดูแลผู้ป่วยสามารถลงทะเบียนรับสายรัดข้อมือ ”หาย(ไม่)ห่วง” ได้ฟรี! เพียงสแกนคิวอาร์โค้ด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิกระจกเงา 095-631-1914
http://thaimissing.backtohome.org/register

ประกาศวันหยุดราชการ
04/11/2020

ประกาศวันหยุดราชการ

งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี2563 Working Togetherสุขภาพจิตไทยก้าวไปพร้อมกัน วันที1-7 พฤศจิกายน 2563 ติดตามความรู้ส...
04/11/2020

งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี2563
Working Togetherสุขภาพจิตไทยก้าวไปพร้อมกัน
วันที1-7 พฤศจิกายน 2563
ติดตามความรู้สุขภาพจิตได้ FB สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ ทักษะคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
04/11/2020

ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ ทักษะคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 9 อัตรา
04/11/2020

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 9 อัตรา

''อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมือง''สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับภาควิชาภูมิ...
03/11/2020

''อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมือง''

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมภูมิสถาปนิคประเทศไทย และกลุ่มบิ๊กทรี จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมือง หลักสูตร 20 วัน ระดับผู้ปฎิบัติการ รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 3 – 27 พฤศจิกายน 2563 โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 18 คน

''สถาบันฯสมเด็จเจ้าพระยา นำทีม MCATT ปฏิบัติหน้าที่ในงานเสด็จพระราชดำเนินเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว''        เมื่อว...
03/11/2020

''สถาบันฯสมเด็จเจ้าพระยา นำทีม MCATT ปฏิบัติหน้าที่ในงานเสด็จพระราชดำเนินเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว''

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ทีม MCATT สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลสุขภาพจิตประชาชนประจำจุดคัดกรอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาว ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และทรงเยี่ยมประชาชนจำนวนมากที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
03/11/2020

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2563
Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน
1-7 พฤศจิกายน 2563

วิธีจัดการความเครียด
เครียดได้ คลายเป็น...🧡

💁‍♂️หมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกาย จิตใจและพฤติกรรม

🧘‍♀ผ่อนคลายความเครียดด้วยการฝึกลมหายใจ นั่งสมาธิ

🌵สร้างบรรยากาศโต๊ะทำงานให้น่าดู

💆‍♀️ทำกิจกรรมที่ชอบเล่นเช่น ออกกำลังกาย เล่นดนตรี เล่นกีฬา

👀หาวิธีแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว

🖥ฝึกทักษะการสื่อสาร สร้างสัมพันธภาพ

🤔ปรับทัศนคติให้คิดบวก

👥ชวนพูดคุยคลายความทุกข์

📱ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือโทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323

#สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ #ความเครียด

''งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2563''          เช้าวันนี้(2 พ.ย 2563) นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการสถาบ...
02/11/2020

''งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2563''

เช้าวันนี้(2 พ.ย 2563) นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็เจ้าพระยาเป็นประธานพิธีเปิดงานสัปาดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี2563ภายใต้แนวคิด “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตขององค์การอนามัยโลก (WHO) และในอีกหลากหลายประเทศทั่วโลกที่คาดว่าความต้องการการบริการด้าน "สุขภาพจิต" จะเพิ่มมากขึ้นอย่างมากในอนาคต จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้การทำงานร่วมกัน หรือ Working Together เพื่อเพิ่มความตระหนัก การร่วมมือ การลงทุน ด้านสุขภาพจิตในแต่ละประเทศให้มากขึ้น ในงานมีบูธแสดงผลงานการทำงานร่วมกันของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยากับหน่วยงานอื่นๆ เช่น บูธEC Working together ที่นำเสนอผลงานการทำงานของสถาบันฯร่วมกับศูนย์วิจัยประสาทวิทยา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอผลงานวิชาการ Brain Mind Forun , การพัฒนาชุดเครื่องมือประเมินสมองส่วนหน้าในผู้ป่วยโรคจิตเภท , Aromatherapy , การบรรยายความรู้เคล็ดลับนักวิทยาศาสตร์สู่ประชาชน บูธสมาชิกโครงการจ้างงานได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและบริษัทเอกชนได้แก่ชมรมรักษ์ใจ ธนาคารออมสิน บริษัทCP retailink และบริษัท Global jet Express Thailand ได้ให้การสนับสนุนโครงการจ้างงานในผู้ป่วยจิตเวช ทำให้สมาชิกในโครงการสามารถพึ่งพาตัวเอง ใช้ศักยภาพของตนเองสร้างอาชีพ นอกจากนั้นยังมีบูธหาย(ไม่)ห่วงโดยความร่วมมือของมูลนิกระจกเงาบริษัททรูวิชั่น จำกัด(มหาชน) และมีบูธประเมินความเครียด บูธแนะนำการล้างมือที่ถูกต้อง บูธตรวจวัดความดันโลหิต เจาะเลือด โดยมีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

''131 ปีสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา''         เช้าวันนี้( 2พ.ย 2563) นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการสถาบันจ...
02/11/2020

''131 ปีสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา''

เช้าวันนี้( 2พ.ย 2563) นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็เจ้าพระยาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาครบรอบ131 ปีโดยก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2432ในงานมีพิธีถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 9 รูป และถวายจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรมเพื่ออุทิศให้บรรพชนที่ก่อตั้งสถาบันฯ และมีพิธีทอดป่าผ้าป่าสามัคคีมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ตัวแทนจากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมในพิธีดังกล่าว

# วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติประจำปี 2563   เช้าวันนี้(29 ต.ค.63) นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พ...
29/10/2020

# วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติประจำปี 2563
เช้าวันนี้(29 ต.ค.63) นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” เนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.2563 โดยมีนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐร่วมในพิธี

#ทีม MCATT ลงพื้นที่ปฐมพยาบาลทางจิตใจอย่างต่อเนื่องในเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซธรรมชาติแตกรั่วเมื่อวันที่ (28 ตุลาคม 2563) ทีม ...
29/10/2020

#ทีม MCATT ลงพื้นที่ปฐมพยาบาลทางจิตใจอย่างต่อเนื่อง
ในเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซธรรมชาติแตกรั่ว

เมื่อวันที่ (28 ตุลาคม 2563) ทีม MCATT สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ สสจ.สมุทรปราการ และโรงพยาบาลบางบ่อ ลงพื้นที่โรงเรียนเปร็งราษฎร์บำรุง (ศรีวรพินิจวิทยาคาร) จ.สมุทรปราการ กรณีท่อส่งก๊าซธรรมชาติแตกรั่ว ได้ลงพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนกระบวนการดูแลจิตใจนักเรียนและครูที่ได้รับผลกระทบ มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาทางจิตใจ การปฐมพยาบาลทางจิตใจ และการประเมินคัดกรองเบื้องต้น เพื่อนำไปปรับใช้ในการสังเกตและดูแลนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว รวมถึงให้คำปรึกษาและให้การเยียวยาจิตใจครู นักเรียน รวมถึงบุคลากรภายในโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนจำนวน 21 คน พบว่า มี 9 คนอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ทีม MCATT ของสถาบันฯสมเด็จเจ้าพระยาได้ให้คำปรึกษาหาแนวทางการดูแลจิตใจ และประสานงาน ส่งต่อข้อมูลให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ติดตามต่อไป

สถาบันฯสมเด็จเจ้าพระยา จัดบรรยายพิเศษ การประยุกต์ใช้ “ Who Six Building Blocks”    บ่ายวันนี้ (28 ตุลาคม 2563) นพ.ธรณ...
28/10/2020

สถาบันฯสมเด็จเจ้าพระยา จัดบรรยายพิเศษ การประยุกต์ใช้ “ Who Six Building Blocks”
บ่ายวันนี้ (28 ตุลาคม 2563) นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การประยุกต์ใช้ “ Who Six Building Blocks” สำหรับพัฒนาระบบบริการจิตเวชและสุขภาพจิต เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพซึ่งเป็นระบบใหญ่และมีความซับซ้อน ระบบสุขภาพที่ดีย่อม จะส่งผลต่อการบริการสุขภาพของประชาชน โดยมีกลไกการคลังที่เข้มแข็ง มีบุคลากรดี มีความพร้อมในการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีระบบสารสนเทศที่ครอบคลุม ณ ห้องประชุมปลื้มจิตต์ กนิษฐสุต ชั้น 9 อาคารสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ที่อยู่

112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
Bangkok
10600

เบอร์โทรศัพท์

02-442-2500

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งแรกในประเทศไทย ปัจจุบันให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช ประสาทวิทยา ประสาทศัลยศาสตร์ ประสาทจิตเวชศาสตร์สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งแรกในประเทศไทยปัจจุบันให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช ประสาทวิทยา ประสาทศัลยศาสตร์ ประสาทจิตเวชศาสตร์ วิสัยทัศน์ (vision) : สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเเจ้าพระยาเป็นเลิศด้านประสาทจิตเวชศาสตร์ของไทย และเป็นองค์กรหลักด้านจิตเวชในเขตกรุงเทพมหานคร พันธกิจ (mission) : พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐบริการ ด้านประสาทจิตเวชศาสตร์ให้เหมาะกับบริบทของสังคมไทย : ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกัน บำบัด รักษา ฟื้นฟู ผู้ป่วยประสาทจิตเวชศาสตร์และผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน : ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อความเป็นเลิศประสาทจิตเวชศาสตร์ และแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในพื้นที่ : พัฒนาหลักสูตร ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านประสาทจิตเวชศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ แก่บุคลากรทางสาธารณสุข รวมทั้งบุคลากรอื่นของภาครัฐและเอกชน : พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้สามารถ บริการด้านสุขภาพจิตและสุขภาพจิต ในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด