โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ นักเรียน 2,029 คน
(47)

เปิดเหมือนปกติ

วันนี้ ที่ศรีเอี่ยมฯ
20/11/2020

วันนี้ ที่ศรีเอี่ยมฯ

วันนี้ ที่ศรีเอี่ยมฯ
19/11/2020

วันนี้ ที่ศรีเอี่ยมฯ

วันนี้ ที่ศรีเอี่ยมฯ
18/11/2020

วันนี้ ที่ศรีเอี่ยมฯ

วันนี้ ที่ศรีเอี่ยมฯ
17/11/2020

วันนี้ ที่ศรีเอี่ยมฯ

ผอ.ธัญนันท์ ต้อนรับครูพละที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่ร.ร.ศรีเอี่ยม ฯ
16/11/2020

ผอ.ธัญนันท์ ต้อนรับครูพละที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่ร.ร.ศรีเอี่ยม ฯ

วันนี้ ที่ศรีเอี่ยมฯ
15/11/2020

วันนี้ ที่ศรีเอี่ยมฯ

ด.ญ.ศรัณย์พร บุญไพจิตร์ ชั้นป.4/5 เข้ารับรางวัลเยาวชนตัวอย่าง จัดโดยชมรมเยาวชนคนเก่งภายใต้สมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประ...
15/11/2020

ด.ญ.ศรัณย์พร บุญไพจิตร์ ชั้นป.4/5 เข้ารับรางวัลเยาวชนตัวอย่าง จัดโดย
ชมรมเยาวชนคนเก่งภายใต้สมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย @ ซีคอนบางแค 15 พฤศจิกายน 2563

15พ.ย.63 บรรพชาสามเณร วัดปากบ่อ
15/11/2020

15พ.ย.63 บรรพชาสามเณร วัดปากบ่อ

15พ.ย.63 บรรพชาสามเณร วัดปากบ่อ

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมพิธีบรรพชา ณ วัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูหนาว เพื่อน้อม...
14/11/2020

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมพิธีบรรพชา ณ วัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูหนาว เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมพิธีบรรพชา ณ วัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูหนาว เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

13พ.ย.63 ทัศนศึกษา ซาฟารีเวิลด์
14/11/2020

13พ.ย.63 ทัศนศึกษา ซาฟารีเวิลด์

13พ.ย.63 ทัศนศึกษา ซาฟารีเวิลด์

1ธ.ค.63 ด.ญ.ปฏิมา สำเร็จ เข้าเฝ้าฯรับรางวัลนักเรียนพระราชทานประถมศึกษา ขนาดใหญ่
14/11/2020

1ธ.ค.63 ด.ญ.ปฏิมา สำเร็จ เข้าเฝ้าฯ
รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน
ประถมศึกษา ขนาดใหญ่

วันนี้ ที่ศรีเอี่ยมฯ
14/11/2020

วันนี้ ที่ศรีเอี่ยมฯ

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post
14/11/2020

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมพิธีบรรพชา ณ วัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูหนาว เพื่อน้อม...
14/11/2020

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมพิธีบรรพชา ณ วัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูหนาว เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

สำนักงานเขตบางนามารับกล่องนมเพื่อนำไปใช้รีไซเคิลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป
14/11/2020

สำนักงานเขตบางนามารับกล่องนม
เพื่อนำไปใช้รีไซเคิลเพื่อเป็นประโยชน์
ต่อไป

สำนักงานเขตบางนามารับกล่องนมเพื่อนำไปใช้รีไซเคิลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป
14/11/2020

สำนักงานเขตบางนามารับกล่องนม
เพื่อนำไปใช้รีไซเคิลเพื่อเป็นประโยชน์
ต่อไป

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post
13/11/2020

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post
13/11/2020

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post
13/11/2020

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post
13/11/2020

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post
13/11/2020

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post
13/11/2020

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post
13/11/2020

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post
13/11/2020

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post
13/11/2020

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post
13/11/2020

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post
13/11/2020

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post
13/11/2020

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post
13/11/2020

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post

โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์เดินทางไปซาฟารีเวิลด์นักเรียนศรีเอี่ยมอนุบาล- ป.6 =2130 คนรถบัส 41 คัน
13/11/2020

โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์
เดินทางไปซาฟารีเวิลด์
นักเรียนศรีเอี่ยม
อนุบาล- ป.6 =2130 คน
รถบัส 41 คัน

โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์เดินทางไปซาฟารีเวิลด์นักเรียนศรีเอี่ยมอนุบาล- ป.6 =2130 คนรถบัส 41 คัน
13/11/2020

โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์
เดินทางไปซาฟารีเวิลด์
นักเรียนศรีเอี่ยม
อนุบาล- ป.6 =2130 คน
รถบัส 41 คัน

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post
13/11/2020

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post
13/11/2020

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post
13/11/2020

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post
13/11/2020

Photos from โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร's post

ที่อยู่

โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์
Bangkok
10260

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 15:30
อังคาร 08:30 - 15:30
พุธ 14:00 - 15:30
พุธ 06:00 - 09:00
พฤหัสบดี 19:00 - 20:00
พฤหัสบดี 06:00 - 15:30
ศุกร์ 08:30 - 15:30
เสาร์ 08:30 - 15:30
อาทิตย์ 08:00 - 15:30
อาทิตย์ 00:00 - 01:00

เบอร์โทรศัพท์

0-2397-3579

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

การฝึกซ้อมจักรยาน หลังเลิกเรียนของ เด็กชายจิรายุ ภูนุช ป.5/5
จะเข้ากลุ่มป.1/8ทำอย่างไรคะ
โรงเรียนสิริรัตนาธร ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ คลิปแนะนำการสมัครเรียนในระบบออนไลน์ ในวันที่ 3 – 12 พ.ค. นี้ ครับ นักเรียนที่สมัครแล้ว ก็ต้องเข้าไปแนบเอกสารการสมัครในระบบ ครับผม วิดีโอ ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (ผ่านระบบออนไลน์) ปีการศึกษา 2563 ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนศึกษาก่อนปฏิบัตินะครับ (หมายเหตุ : ไฟล์ที่แนบไม่ควรมีขนาดเกิน 500kb)
ขอโทษนะค่ะ ที่ลบกวน พอดีมีผู้ปกครองทำโทรศัพท์หายในโรงเรียน หากมีผู้ปกครองเก็บได้หรือนักเรียนคนไหนเก็บได้ ขอความกรุณา นำมาให้ที่ครูประชาสัมพันธ์ด้วยนะค่ะ เนืองจากโทรศัพท์มีข้อมูลลูกค้าในการทำงานค่ะ ห้ามไม่มีโทรศัพท์เครื่องนี้ ก็คงไม่มีงานทำเเนเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
จ๋าไปเข้าค่ายสวนสยามจร้า
ขอเบอร์โทรศัพท์คุณครูประจำชันป.6/2หน่อยค่ะ
ขอใช้พื้นที่ประชาสัมพันธ์​ทางประธาน​ กรรมการและผู้ปกครองมีความประสงค์​ที่จะเลี้ยงไอศครีม​นักเรียนจำนวน2000แท่งในวันกีฬาสีผู้ปกครองท่านใดมีความประสงค์​จะสมทบทุนสามารถติดต่อประธานหรือกรรมการของห้องเรียนได้นะค่ะ
🙏รับจัดสแน็กบ็อกซ์/ขนมทำทาน🙏 📲สนใจทักมาคุยกันก่อนได้นะคะ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2027501230687132&id=543437295760207
ฝากประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนสำหรับเด็กด้วยนะคะ Creative Voice and Acting (8-13 ปี) คอร์สที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ ด้วยศาสตร์การแสดง (Acting) Mindfulness และ NLP เพื่อให้เด็กได้ฝึกฝน แล้วเกิดความมั่นใจ กล้าพูดและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ค่ะ #acting #creativevoiceandacting #creative #actingcourse #actingclass #actingforkid #การแสดง #คอร์สเรียนการแสดง #เรียนการแสดง #การแสดงสำหรับเด็ก #ครูเวร่า #ครูสอนการแสดง #โค้ชการแสดง ถ้าสนใจเชิญอ่านรายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบไว้ได้เลยนะคะ https://www.facebook.com/events/575571292970936/permalink/575571319637600?sfns=mo
รบกวนคุณครูดูแลเด็กๆนิดนึงนะคะ ช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆ ช่วงกลางวันอย่าปล่อยเด็กๆลงมาตากฝนเลยค่ะ วันนี้ลูกสาวเป็นเวรต้องเอาถาดอาหารลงมาเก็บข้างล่าง น้องเปียกฝน กลับมาไอและมีน้ำมูก เข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของน้องนะคะ แต่ก็น่าจะรอให้ฝนหยุดก่อน เด็กป่วยแล้วมันไม่คุ้มเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
แจ้งขอรถนักเรียนไป 3 ครั้งแล้วไม่เห็นมีใครโทรกลับมาเลย แจ้งทั้งใบของโรงเรียนที่ให้กรอกวันประชุม และก็แจ้งกับโต๊ะที่รับแจ้งกน้าโรงเรียนตอนนี้ยังเงียบอยู่เลยครับ
สวัสดี. ดิฉันมีลูกสาวอายุ 4 ขวบ น้องเกิดเดือน ส.ค. 57 ก่อนหน้านี้น้องเรียนศูนย์เด็กเล็กที่ต่าง จังหวัด พอดีน้องต้องย้ายมากรุงเทพกะทันหัน ไม่ทราบว่าน้องสามารถไปสมัครเรียนที่ รร.ได้มั้ยค่ะ รบกวนแนะนำหน่อยค่ะ ทำยังไงน้องถึงจะได้เข้าเรียนที่นี้